Xu Hướng 3/2024 # Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Huyện A Lưới # Top 3 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Huyện A Lưới được cập nhật mới nhất tháng 3 năm 2024 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

(1) Điểm b, Khoản 4, điều 63 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định: Doanh nghiệp báo cáo và thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày nhận được thông báo trong trường hợp nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp chưa thống nhất. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện theo yêu cầu tại điểm này thì sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 165 Luật Doanh nghiệp.

(2) Điểm a, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung những thông tin về số điện thoại, số fax, email, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính, thông tin về chứng minh nhân dân, địa chỉ của cá nhân trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

(3) Điểm b, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp và cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

(4) Điều 23, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế theo mẫu quy định tại Phụ lục II-6 ban hành kèm theo Thông tư này.

(5) Đề nghị Quý Doanh nghiệp khi thực hiện đính hoặc bổ sung thông tin về đăng ký doanh nghiệp mang theo thông báo “V/v rà soát, cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp” trên website https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,đăng ký thuế.

(6) Quý Doanh nghiệp có thể truy cập theo địa chỉ https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ hoặc https://dangkykinhdoanh.gov.vn/ để biết thêm thông tin chi tiết và tải các mẫu thông báo:

Thông báo cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp;

Phụ lục II-5;

Phụ lục II-6.

Giáo Dục Quốc Phòng

BÀI 2: LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ(NVQS )

– Để kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân. – Thực hiện quyền làm chủ của công dân và tạo điều kiện cho công dân làm tròn nghĩa vụ bảo vệ rổ quốc. – Đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá.

II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 1. Giới thiệu khái quát về luật

Luật NVQS gồm: 09 chương, 61 điều.

Bố cục:

Chương 1: Gồm 10 điều: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Chương 2: Gồm 10 điều: ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ VÀ QUẢN LÝ CÔNG DÂN TRONG ĐỘ TUỔI THỰC HIỆN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Chương 3: Gồm 9 điều: PHỤC VỤ CỦA HẠ SĨ QUAN, BINH SĨ TẠI NGŨ VÀ HẠ SĨ QUAN, BINH SĨ DỰ BỊ

Chương 4: Gồm 11 điều: NHẬP NGŨ VÀ XUẤT NGŨ TRONG THỜI BÌNH

Chương 5: Gồm 3 điều: NHẬP NGŨ THEO LỆNH ĐỘNG VIÊN, XUẤT NGŨ KHI BÃI BỎ TÌNH TRẠNG CHIẾN TRANH HOẶC TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP VỀ QUỐC PHÒNG

Chương 6: Gồm 5 điều: CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH VÀ NGÂN SÁCH BẢO ĐẢM TRONG VIỆC THỰC HIỆN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Chương 7: Gồm 4 điều: NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC

Chương 8: Gồm 2 điều: XỬ LÝ VI PHẠM

Chương 9: Gồm 2 điều: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

2. Nội dung cơ bản của luật nghĩa vụ quân sự a. Những quy định chung.

Một số khái niệm:

– NVQS là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong quân đội nhân dân Việt Nam. Làm nghĩa vụ quân sự gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị. +Công dân phục vụ tại ngũ gọi là quân nhân tại ngũ . +Công dân phục vụ trong ngạch dự bị gọi là quân nhân dự bị.. +Công dân làm nghĩa vụ quân sự ( tại ngũ và dự bị ) nam đến hết 45 tuổi, nữ đến hết 40 tuổi.

Nghĩa vụ của quân nhân tại ngũ và quân nhân dự bị.

– Tuyệt đối trung thành với tổ quốc, nhân dân và nhà nước CHXHCN việt nam. Nêu cao tinh thần cảnh giác sẵn sàng chiến đấu, hi sinh bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam XHCN và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. – Tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, kiên quyết bảo vệ tài sản XHCN, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. – Gương mẫu chấp hành đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nứơc, điều lệnh điều lệ của quân đội . – Ra sức học tập chính trị, quân sự, văn hoá, kỹ thuật nghiệp vụ, rèn luyện tính tổ chức, kỷ luật, thể lực, không ngừng nâng cao bản lĩnh chiến đấu.

Những nghĩa vụ quân nhân nói lên bản chất cách mạng của quân đội, của mỗi quân nhân và yêu cầu họ phải luôn trao dồi bản chất cách mạng đó.

– Mọi quân nhân ( tại ngũ và dự bị ) trong thời gian tập trung làm nhiệm vụ có quyền và nghĩa vụ của công dân. – Mọi công dân nam: không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng, trình độ văn hoá hay nơi cư trú…có nghĩa vụ phục vụ tại ngũ trong quân đội nhân dân việt nam. – Do phụ nữ có đặc điểm về thể chất và sinh hoạt, khó hoạt động trong quân đội nên luật quy định: “Công dân nữ trong độ tuổi từ 18 – 40 có chuyên môn cần cho quân đội , trong thời bình phải đăng ký nghĩa vụ quân sự và được gọi huấn luỵện. Nếu tự nguyện có thể được phục vụ tại ngũ. Trong thời chiến: Theo quy định của chính phủ, công dân nữ được gọi nhập ngũ và đảm nhiệm công tác thích hợp”.

b. Chuẩn bị cho thanh niên phục vụ tại ngũ.

– Huấn luyện quân sự phổ thông ( giáo dục quốc phòng ). – Đào tạo cán bộ nhân viên có chuyên môn kỹ thuật cho quân đội- Đăng ký nghĩa vụ quân sự và kiểm tra sức khoẻ đối với công dân nam giới đủ 17 tuổi, nữ đủ 18 tuổi trở lên – nhằm nắm chắc lực lượng để gọi thanh niên nhập ngũ năm sau.

c. Phục vụ tại ngũ trong thời bình.

Thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình:

+ Hạ sĩ quan binh sĩ là 24 tháng. + Thời gian đào ngũ không tính vào thời gian phục vụ tại ngũ.

Những người sau đây được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình:

– Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe; – Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận; – Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%; – Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; – Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định; – Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; – Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Những người sau đây được miễn gọi nhập ngũ trong thời bình:

– Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một; – Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ; – Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên; – Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân; – Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

Chế độ chính sách đối vớí hạ sĩ quan binh sĩ phục vụ tại ngũ:

 - Được bảo đảm cung cấp kịp thời, đủ số lượng, đúng chất lượng về lương thực, thực phẩm, quân trang, thuốc phòng bệnh, chữa bệnh; được bảo đảm chỗ ở, phụ cấp hàng tháng, nhu yếu phẩm và nhu cầu về văn hóa, tinh thần phù hợp với tính chất nhiệm vụ của quân đội; được bảo đảm chế độ trong các ngày lễ, tết; được bảo đảm chăm sóc sức khỏe khi bị thương, bị ốm đau, bị tai nạn theo quy định của pháp luật;  - Từ tháng thứ mười ba trở đi được nghỉ phép theo chế độ; các trường hợp nghỉ vì lý do đột xuất khác do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định;  - Từ tháng thứ hai mươi lăm trở đi được hưởng thêm 250% phụ cấp quân hàm hiện hưởng hàng tháng;  - Được tính nhân khẩu trong gia đình khi gia đình được giao hoặc điều chỉnh diện tích nhà ở, đất xây dựng nhà ở và đất canh tác;  - Được tính thời gian phục vụ tại ngũ vào thời gian công tác;  - Được ưu đãi về bưu phí;  - Có thành tích trong chiến đấu, công tác, huấn luyện được khen thưởng theo quy định của pháp luật;  - Trong trường hợp bị thương, bị bệnh khi làm nhiệm vụ thi được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật;  - Được Nhà nước bảo đảm chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội, Luật bảo hiểm y tế;  - Được tạm hoãn trả và không tính lãi suất khoản vay từ Ngân hàng chính sách xã hội mà trước khi nhập ngũ là thành viên hộ nghèo, học sinh, sinh viên theo quy định của pháp luật;  - Được ưu tiên trong tuyển sinh quân sự.

Đối với thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ:

– Bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của Luật bảo hiểm y tế, được hưởng trợ cấp khó khăn do ngân sách nhà nước bảo đảm; – Con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ được miễn, giảm học phí khi học tại cơ sở giáo dục phổ thông công lập và ngoài công lập theo quy định của pháp luật về chế độ miễn, giảm học phí; – Trường hợp hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ hy sinh, từ trần trong khi làm nhiệm vụ thì gia đình được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật.

Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ:

– Được cấp tiền tàu xe, phụ cấp đi đường, trợ cấp xuất ngũ; -Trước khi nhập ngũ đang học tập hoặc có giấy gọi vào học tập tại các trường thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thì được bảo lưu kết quả, được tiếp nhận vào học ở các trường đó; – Được trợ cấp tạo việc làm; – Trước khi nhập ngũ đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thì khi xuất ngũ cơ quan, tổ chức đó phải có trách nhiệm tiếp nhận lại, bố trí việc làm và bảo đảm thu nhập không thấp hơn trước khi nhập ngũ; trường hợp cơ quan, tổ chức đó đã giải thể thì cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp có trách nhiệm bố trí việc làm phù hợp; – Trước khi nhập ngũ đang làm việc tại tổ chức kinh tế thi khi xuất ngũ tổ chức đó phải có trách nhiệm tiếp nhận lại, bố trí việc làm và bảo đảm tiền lương, tiền công tương xứng với vị trí việc làm và tiền lương, tiền công trước khi nhập ngũ; trường hợp tổ chức kinh tế đã chấm dứt hoạt động, giải thể hoặc phá sản thì việc giải quyết chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ được thực hiện như đối với người lao động của tổ chức kinh tế đó theo quy định của pháp luật; – Được giải quyết quyền lợi về bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội; – Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ theo quy định tại khoản 1 Điều 43 và khoản 1 Điều 48 của Luật này, khi về địa phương được chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức ưu tiên sắp xếp việc làm và cộng điểm trong tuyển sinh, tuyển dụng công chức, viên chức; trong thời gian tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo.

d. Xử lý các vi phạm luật NVQS.

III.Trách nhiệm của học sinh a. Học tập QS, chính trị, rèn luyện thể lực do nhà trường tổ chức.

Trách nhiệm của HS đang học ở các trường:

+ Phải học tập xong chương trình GDQP theo quy định. + Có thái độ nghiêm túc, trách nhiệm đầy đủ trong học tập rèn luyện, phấn đấu đạt kết quả cao. + Kết hợp học đi đôi với hành, vận dụng kiến thức đã học vào việc xây dựng nếp sống văn minh chấp hành đầy đủ các quy định trong luật NVQS.

b. Chấp hành những quy định về đăng ký NVQS.

– Tuổi đăng ký NVQS: Mọi công dân nam đủ 17 tuổi trong năm. Vào tháng 4 hàng năm theo lệnh gọi của chỉ huy quân sự quận, huyện. – Ý nghĩa của việc đăng ký NVQS : + Đăng ký NVQS để nắm tình hình bản thân, gia đình học sinh. Giúp cho việc tuyển chọn, gọi nhập ngũ chính xác. + Đảm bảo công bằng xã hội trong thực hiện luật NVQS. + Học sinh phải đăng ký kê khai đầy đủ chính xác đúng thời gian quy định.

c. Đi kiểm tra sức khoẻ và khám sức khoẻ

– Trách nhiệm của cơ quan – Trách nhiệm của HS: + Đi kiểm tra và khám sức khoẻ theo giấy gọi của ban chỉ huy quân sự huyện. + Đi đúng thời gian, địa điểm theo quy định trong giấy gọi. + Khi kiểm tra hoặc khám sức khoẻ, phải tuân theo đầy đủ các nguyên tắc thủ tục ở phòng khám.

d. Chấp hành nghiêm chỉnh lệnh gọi nhập ngũ.

– Trách nhiệm của cơ quan. Lệnh gọi nhập ngũ phải đưa trước 15 ngày. – Trách nhiệm của công dân được gọi nhập ngũ: + Phải có mặt đúng thời gian địa điểm ghi trong lệnh gọi nhập ngũ. + Công dân nào kkhông thể đúng thời gian phải có giấy chứng nhận của uỷ ban nhân dân. + Công dân không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị xử lý theo luật NVQS.

Phòng Giáo Dục Trung Học

Lịch công tác phòng GDTrH tuần từ 16/7 – 22/7/2024 Thứ, ngày Nội dung Thứ Hai 16/7 Sáng Chiều 14 giờ: Họp Phòng Thứ Ba 17/7 Sáng -8h: Đ/c GĐS, các phó GĐS họp Hội đồng TĐ-KT Cơ quan tại HT2 ( đ/c Long dự). -9h30: Họp Hội đồng TĐ-KT ngành tại HT2 ( đ/c Lo

Lịch công tác phòng GDTrH tuần từ 9/7 – 15/7/2024 Thứ, ngày Nội dung Thứ Hai 09/7 Sáng – Đ/c Hải tham gia tập huấn tại Hà Nôi đến 13/7 – Duyệt tuyển sinh vào lớp 10 THPT (theo KH số 821/SGDĐT-GDTrH ngày 07/5/2024 của GĐS) đến hết tuần. Chiều Thứ Ba 10/7 Sáng

Lịch công tác phòng GDTrH tuần từ 21/5 – 27/5/2024 Thứ Nội dung Ghi chú Thứ hai 21 – Hạn cuối gửi nhận xét đề, đáp án kiểm tra học kì cho đ/c Long – Từ 21 đến 29/5: tham gia huấn luyện tự vệ (đ/c Cường, Hải) Thứ ba 22 – Kiểm tra thư viện các trường THCS tại PGD Lệ Thủy (

Lịch công tác phòng GDTrH tuần từ 9/4 – 15/4/2024 Thứ Nội dung Ghi chú Thứ hai 9 – 8h: Họp BTC cuộc thi Tài năng Tiếng Anh cấp tỉnh tại HT2 (Đ/c Long, Cường tham gia). – 9h30: Họp Chủ tịch các Hội đồng thi nghề tại HT2 (đ/c Long, Nghĩa tham gia) – 14h: Họp BGK cuộc thi Tài năng chúng tôi tại HT2 (đ/c Long, Cư

Lịch công tác phòng GDTrH tuần từ 26/3 – 01/4/2024 Thứ Nội dung Ghi chú Thứ hai 26/3 Thứ ba 27/3 – Đ/c Hào và đ/c Cường tham gia Đoàn kiểm tra Chuyên ngành tại Phòng GD&ĐT Bố Trạch đến 29/3/201 Kế hoạch dự kiến – Đ/c Long tập huấn tại Cửa Lò đê

Lịch công tác phòng GDTrH tuần từ 19 – 25/3/2024 Thứ Nội dung Thứ hai 19/3 – 19 đến 23/3/2024: đ/c Long và đ/c Sự tham gia Đoàn kiểm tra PGD Tuyên Hóa và Quảng Trạch Thứ ba 20/3 Thứ tư 21/3 Thứ năm 22/3 Thứ sáu 23/3 Thứ bảy 24/3

Phòng Giáo Dục Huyện Bù Đăng

Phòng Giáo Dục Huyện Bù Đăng, Giáo Trình Những Vấn Đề Cơ Bản Về Xây Dưng Khu Vưc Phòng Thủ Tỉnh Huyện, Đảng Bộ Huyện Lãnh Đạo Phát Triển Giáo Dục Và Đào Tạo, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Báo Cáo Thực Tập Phòng Nội Vụ Huyện, Khu Vực Phòng Thủ Tỉnh Huyện Là Gì, Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ Huyện, Quoc Hôi, Khu Vực Phong Thủ Tỉnh, Huyện, Báo Cáo Thực Tập ở Phòng Tài Chính Huyện, Quy Định Số Lượng Phó Phòng Cấp Huyện, Bài Thu Hoạch Về Xây Dựng Khu Vưc Phòng Thủ Cấp Huyện, Thủ Tục Đăng Ký Văn Phòng Giao Dịch, Biên Bản Bàn Giao Con Dấu Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai, Những Vấn Đề Cơ Bản Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Tỉnh Huyện, Bài Giảng Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ Tỉnh Huyện, Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Tư Pháp Huyện, Bài Thu Hoạch Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ Tỉnh Huyện, Tình Huống Kế Toán Tài Chính ở Văn Phòng Huyện, Mau Giay Moi Cua Ubnd Xa Phong Phu Huyen Binh Chanh, Chuyên Đề Những Vấn Đề Cơ Bản Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ Tỉnh, Huyện, Ke Hoach Cua Huyen Uy Thuc Hien Ct 36 Ve Phong Chong Ma Tuy, Tình Huống Kế Toán Văn Phòng HĐnd Và Ubdn Huyện, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Tư Pháp Huyện, Đại Hội Đảng Cấp Huyện, Báo Cáo Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Văn Kiện Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Góp ý Dự Thảo Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Đại Hội Đảng Bộ Huyện Việt Yên, Dự Thảo Văn Kiện Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Tham Luận Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Bài Tham Luận Tại Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Dự Thảo Báo Cáo Chính Trị Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Văn Kiện Đại Hội Đảng Bộ Huyện Kim Bảng Lần Thứ 24, Báo Cáo Tham Luận Tại Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Báo Cáo Tham Luận Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Bài Tham Luận Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Dự Thảo Văn Kiện Đại Hội Đảng Bộ Huyện Kim Bảng, Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Huyện Kim Bảng Lần Thứ Xxv, Đơn Đăng Ký Dự Tuyển Công Chức Cấp Huyện, Báo Cáo Tình Hình Nhân Dân Đại Hội Đảng Cấp Huyện, Chỉ Thị Về Giáo Dục Đào Tạo Huyện Kim Bảng, Huyện ủy Kim Bảng Về Giáo Dục Đào Tạo, Tiểu Luận Xây Dưng Nông Thôn Huyện Huyện Bảo Thắng, Quá Trình Xây Dựng Và Phát Triển Của Đảng Bộ Huyện Hậu Lộc, Giáo Dục Đào Tạo Hiện Nay Huyện Kim Bảng, Đề án Phát Triển Giáo Dục Huyện, Bao Cao Giao Vien Gioi Huyen Mon Anh, Báo Cáo Kiểm Điểm Của Ban Chấp Hành Đảng Bộ Công An Huyện, Kế Hoạch Triển Khai Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Biên Bàn Bàn Giao Nhiệm Vụ Chủ Tịch Huyện, Và Theo Quy Chế Làm Việc Của Đảng ủy Quân Sự Huyện Phân Công Phụ Trách, Bài Thu Hoạch Di Tích Đầu Cầu Tiếp Nhận Vũ Khí Bắc-nam ở Xã Thạnh Phong Huyện Thạnh Phú Tỉnh Bến Tre, Bai Thuyết Trình Thi Giao Viên Giỏi Cấp Huyện Môn Thể Dục, Bài Thuyết Trình Thi Giáo Viên Dạy Giỏi Cấp Huyện Môn Thể Dục, Bài Thuyết Trình Thi Giáo Viên Giỏi Cấp Huyện, Bài Thuyết Trình Thi Giáo Viên Dạy Giỏi Cấp Huyện, Tuyển Tập Truyện Huyền Huyễn Hay Nhất, Truyện Ngôn Tình Huyền Huyễn, Ngay Sau Khi Có Kết Quqr Thi Hsg Cấp Huyện Cô Giáo Chủ Nhiệm Lớp 8a Đã Mua 136 Quyển Vở Để Thuow4ng , Ngay Sau Khi Có Kết Quqr Thi Hsg Cấp Huyện Cô Giáo Chủ Nhiệm Lớp 8a Đã Mua 136 Quyển Vở Để Thuow4ng, Mẫu Giấy Chứng Nhận Giáo Viên Dạy Giỏi Cấp Huyện, Chuyên Đề Nội Dung Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ Tỉnh, Huyện , Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ Huyện, Tỉnh Về Chính Trị Tinh Thần, Nghị Quyết Chuyên Đề Phát Triển Giáo Dục Đào Tạo Huyện Kim Bảng Năm 2010, Nội Dung Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ Tỉnh Huyện, 9 Truyện Huyền Huyễn Hay Nhất, Quy Định Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Của Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp Công Lập Cấp Huyện, Nội Dung Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ Huyện, Quy Định Số 3989-qĐ/vptw Của Văn Phòng Trung ương Đảng Về Chế Độ Chi Tổ Chức Đại Hội Đảng Bộ Các Cấp, Quy Định Số 3989-qĐ/vptw Của Văn Phòng Trung ương Đảng Về Chế Độ Chi Tổ Chức Đại Hội Đảng Bộ Các Cấp, Quy Định Số 3989-qĐ/vptw Ngày 16/8/2024 Của Văn Phòng Tw Đảng Về Chế Độ Chi Tổ Chức Đại Hội Đảng, 3989-qĐ/vptw Ngày 16/8/2024 Của Văn Phòng Trung ương Đảng Về “chế Độ Chi Tổ Chức Đại Hội Đảng Các Cấ, 3989-qĐ/vptw Ngày 16/8/2024 Của Văn Phòng Trung ương Đảng Về “chế Độ Chi Tổ Chức Đại Hội Đảng Các Cấ, 3989-qĐ/vptw Ngày 16/8/2024 Của Văn Phòng Trung ương Đảng Về “chế Độ Chi Tổ Chức Đại Hội Đảng Các Cấ, Truyện Huyền Huyễn, Bài Thu Hoạch Xây Dựng Phong Cách Của Giáo Viên Cơ Sở Giáo Dục Phổ Thông Trong B, Giao Trinh Mudun 3 Phong Cách Lam Viecj Khoa Học Cua Ngươi Giao Vien Mam Non, Xây Dựng Phong Cách Của Giáo Viên Cơ Sở Giáo Dục Phổ Thông Trong Bối Cảnh Hiện Nay, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh Lớp 11, Giáo Trình Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 3, Giáo Trình Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Quốc Phòng Lớp 11, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Quốc Phòng 12, Giáo Trình Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Văn Phòng, Giáo án Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh Lớp 10, Giao Trinh Giao Duc Quoc Phong, Báo Mạng Điện Tử Với Vai Trò Giáo Dục Chính Trị – Tư Tưởng Cho Đội Ngũ Đảng Viên Đảng Cộng Sản Việt , Báo Mạng Điện Tử Với Vai Trò Giáo Dục Chính Trị – Tư Tưởng Cho Đội Ngũ Đảng Viên Đảng Cộng Sản Việt, Đại Chỉ Văn Phòng Đảng ủy, Đơn Đăng Ký Phỏng Vấn, Bài Dự Thi 50 Năm Phong Trào Ba Đảm Đang, Đại Hội Đảng Thành Phố Hải Phòng, Thư Mời Phỏng Kết Nạp Đảng Viên, Form Đăng Ký Phòng Họp, Thủ Tục Đăng Ký Văn Phòng Đại Diện,

Phòng Giáo Dục Huyện Bù Đăng, Giáo Trình Những Vấn Đề Cơ Bản Về Xây Dưng Khu Vưc Phòng Thủ Tỉnh Huyện, Đảng Bộ Huyện Lãnh Đạo Phát Triển Giáo Dục Và Đào Tạo, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Báo Cáo Thực Tập Phòng Nội Vụ Huyện, Khu Vực Phòng Thủ Tỉnh Huyện Là Gì, Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ Huyện, Quoc Hôi, Khu Vực Phong Thủ Tỉnh, Huyện, Báo Cáo Thực Tập ở Phòng Tài Chính Huyện, Quy Định Số Lượng Phó Phòng Cấp Huyện, Bài Thu Hoạch Về Xây Dựng Khu Vưc Phòng Thủ Cấp Huyện, Thủ Tục Đăng Ký Văn Phòng Giao Dịch, Biên Bản Bàn Giao Con Dấu Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai, Những Vấn Đề Cơ Bản Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Tỉnh Huyện, Bài Giảng Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ Tỉnh Huyện, Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Tư Pháp Huyện, Bài Thu Hoạch Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ Tỉnh Huyện, Tình Huống Kế Toán Tài Chính ở Văn Phòng Huyện, Mau Giay Moi Cua Ubnd Xa Phong Phu Huyen Binh Chanh, Chuyên Đề Những Vấn Đề Cơ Bản Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ Tỉnh, Huyện, Ke Hoach Cua Huyen Uy Thuc Hien Ct 36 Ve Phong Chong Ma Tuy, Tình Huống Kế Toán Văn Phòng HĐnd Và Ubdn Huyện, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Tư Pháp Huyện, Đại Hội Đảng Cấp Huyện, Báo Cáo Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Văn Kiện Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Góp ý Dự Thảo Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Đại Hội Đảng Bộ Huyện Việt Yên, Dự Thảo Văn Kiện Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Tham Luận Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Bài Tham Luận Tại Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Dự Thảo Báo Cáo Chính Trị Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Văn Kiện Đại Hội Đảng Bộ Huyện Kim Bảng Lần Thứ 24, Báo Cáo Tham Luận Tại Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Báo Cáo Tham Luận Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Bài Tham Luận Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Dự Thảo Văn Kiện Đại Hội Đảng Bộ Huyện Kim Bảng, Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Huyện Kim Bảng Lần Thứ Xxv, Đơn Đăng Ký Dự Tuyển Công Chức Cấp Huyện, Báo Cáo Tình Hình Nhân Dân Đại Hội Đảng Cấp Huyện, Chỉ Thị Về Giáo Dục Đào Tạo Huyện Kim Bảng, Huyện ủy Kim Bảng Về Giáo Dục Đào Tạo, Tiểu Luận Xây Dưng Nông Thôn Huyện Huyện Bảo Thắng, Quá Trình Xây Dựng Và Phát Triển Của Đảng Bộ Huyện Hậu Lộc, Giáo Dục Đào Tạo Hiện Nay Huyện Kim Bảng, Đề án Phát Triển Giáo Dục Huyện,

Văn Bản Của Phòng Giáo Dục

– Lập danh sách con nhà nghèo học giỏi, con thương binh, bệnh binh học khá giỏi. Có xác nhận của UBND xã và kèm theo giấy khen ( bản sao) V/v Hướng dẫn một số công việc Hoạt động GDNGLL trước khi nghỉ hè Kính gửi: Ông ( bà) HT các trường TH, THCS trong huyện Thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo Hè 2011 của Huyện Núi Thành, chủ trương tặng sách giáo khoa cho con thương binh, liệt sĩ năm học 2011- 2012 Nay phòng GD -ĐT Núi Thành hướng dẫn các trường TH,THCS thực hiện một số công việc sau: – Rà soát đối tượng con thương binh, liệt sĩ của đơn vị để làm hồ sơ tặng sách giáo khoa theo tinh thần Công văn 55/In-PHS của Công ty CP In – PHS & TBTH . Nộp bổ sung hồ sơ của các em năm trước chưa được nhận SGK. Hồ sơ gồm có Khai sinh và giấy chứng nhận con thương binh, liệt sĩ có công chứng cho Phòng GD – ĐT ( ông Huân nhận). Hạn chót ngày 18/5/2011 – Lập danh sách toàn bộ con nhà nghèo ( nộp cho Ông Biểu) – Tổ chức bàn giao học sinh về địa phương, tiến hành trong lễ Bế giảng năm học. – Nộp báo cáo tình hình thực hiện công tác giáo dục pháp luật từ tháng 3-5/2011 ( để huyện tổ chức họp giao ban quý II/2011). Nộp báo cáo tình hình thực hiện công tác giáo dục pháp luật năm học 2010- 2011 ( để tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trong trường học theo tinh thần Thông tư Liên tịch giữa Bộ Giáo dục – Đào tạo và Bộ Công an). Hai nội dung báo cáo trên có kèm theo danh sách cán bộ, GV, học sinh làm tốt công tác an ninh, trật tự và vi phạm pháp luật. ( Nộp cho ông Huân) có mẫu kèm theo. Mỗi đối tượng chọn 1 cá nhân xuất sắc, điển hình nhất về hoàn cảnh và tinh thần vượt khó học tập tốt để viết Bản báo cáo thành tích nộp cho Phòng GD -ĐT. Hạn chót ngày 25/5 ( ông Huân nhận).

TRƯỜNG:…..DANH SÁCH HỌC SINH NGHÈO HỌC GIỎI ( Con LS,TB)

Con TB,LS thêm cột TB loại sau cột con ông Xác nhận UBND xã Hiệu trưởng Nhận được công văn này yêu cầu Ông ( bà) HT các đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo về Phòng GD-ĐT đúng thời gian quy định.

– Các trường TH, THCS

Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Khoái Châu

Embed Size (px)

PHNG GIO DC & O TO KHOI CHU

Sng kin kinh nghim: Gio dc mu gio Nng cao cht lng chuyn gio dc pht trin vn ng cho tr mu gio

PHNG GIO DC & O TO KHOI CHU

TRNG MM NON LIN KH

SNG KIN KINH NGHIM ti: Nng cao cht lng chuyn gio dc pht trin vn ng cho tr mu gioLnh vc:Gio dc mu gio

Tn tc gi:Phan Th Nhung

Chc v:Hiu ph

Nm hc: 2024 2024

MC LCA. PHN M U 2I. t vn 21. Thc trng ca ti: 22. ngha ca phng php mi. 33. Phm vi nghin cu 4II. Phng php tin hnh 41. C s l lun 42. C s thc tin 53. Cc bin php tin hnh104. Thi gian to ra gii php 11B. NI DUNG12I. Mc tiu 12II. Phng php tin hnh121. M t gii php ca ti 121.1. Gii php 1: Xy dng k hoch gio chúng tôi php 2: Chun b tt mi trng, dng trang thit b kch thch tr tch cc vn chúng tôi php 3: Ch o xy dng lp im, thc hin tt chuyn ng theo k hoch.231.4. Gii php 4: T chc tit hc t hiu qu271.5. Gii php 5: S dng tr chi, bin php thi ua cho tr khi tham gia hot ng th dc.291.6. Gii php 6: a mt pht th dc vo cc hot ng trong ngy301.7. Gii php 7: Lng ghp hot ng th dc vo cc hot ng khc trong ngy v thc hin mi lc mi ni. 302. Phm vi p dng323. Hiu qu 334. Nhng kt qu t c – Kinh nghim rt ra ca ti34C. KT LUN 361. Nhn nh chung bao qut v ti362. iu kin p dng SKKN363. Trin vng vn dng v pht trin 374. kin xut 375. Li cam oan38A. PHN M UI. t vn

1. Thc trng ca ti

Trong 3 cp hc hin ti th bc hc Mm non l khu u tin ht sc quan trng trong qu trnh gio dc i vi cc th h hc sinh, bt k mt ai khi ln ln v trng thnh u phi tri qua mt qu trnh hc tp vt v do vy mi chng ta u bit rng mc tiu ca gio dc mm non l gip tr pht trin th cht, tnh cm, tr tu, thm m hnh thnh nhng yu t u tin ca nhn cch ca mt a tr v a tr khi ht cp hc mm non th bc sang mt cp hc mi l bc hc Tiu hc.

gip cho tr pht trin mt cch ton din th gio dc th cht l mt mn hc cng ht sc quan trng, c ngha v cng trong vic rn th lc cho tr bi th lc tr c khe mnh th s nhanh nhy, tr tu, s thng minh mi pht trin. Vic rn luyn th lc u n v c h thng s gip c th tr pht trin ton din, nng cao sc khng ca c th i vi s thay i ca mi trng, rn luyn cc c bp s gip tr duy tr s cn bng bn vng hn trong ni tng c th, lm cho vic trao i cht c tt hn, cng c h tun hon v h hp, nh vy m th lc c nng cao. Tr khe mnh khi th cht c th pht trin tt th tr s nhanh nhn, hot bt, tch cc trong mi hot ng, tch cc tham gia tm hiu khm ph mi trng xung quanh, tr c cung cp thm kin thc, k nng nh tr s pht trin tt v mi mt.

Trong thc t hin nay chng trnh gio dc mm non tr c tip cn cc lnh vc hot ng nh: Vn hc; m nhc; To hn; Th dc cc mn hc ny phn no c ci tin v t chc vi phng chm pht huy tnh tch cc cho tr dy hc ly tr lm trung tm trong cc trng mm non trong c c trng mm non Lin Kh ni ti ang cng tc, hu ht gio vin trong trng ti nm trc phng php ca cc loi tit tt c cc mn hc tip cn c phng php dy hc tch cc. Tuy nhin trong cc hot ng th hot ng th dc cha mang tnh sng to cao, hnh thc t chc cc tit dy cha c tnh hp dn vi tr, cha php huy tnh ch ng mnh dn tham gia ca tr, mt s gio vin trong trng cha quan tm ti hnh thc t chc ca mn hc th dc ny cn coi trng cc mn khc. Hiu r tm quan trng v lnh vc ny, nm hc 2024-2024 S GD&T Hng Yn, Phng GD&T huyn Khoi Chu ch o vic thc hin chuyn pht trin vn ng cho tr tt c cc trng mm non ton tnh, ton huyn.

gp phn nng cao hiu qu chm sc gio dc trong trng nm non, nng cao cht lng ging dy chuyn pht trin vn ng trong trng mm non Lin Kh, bn thn l ngi qun l ph trch chuyn mn khi mu gio ti trn tr suy ngh mnh phi lm sao gip cho gio vin nh trng thc hin tt chuyn ny trong nm hc 2024-2024 v c nhng nm hc tip theo na. Ti mnh dn a ra kinh nghim nh v cng tc ch o trong lnh vc gio dc mu gio: Nng cao cht lng chuyn gio dc pht trin vn ng cho tr mu gio.2. ngha ca phng php mi

Khi nghin cu v vit ti ny vi ngha bn thn ti phi tm hiu thc trng ca vn m mnh cn nghin cu, tm hiu vic thc hin ging dy ca gio vin v nhn thc ca tr khi mu gio t c tng xut mt s bin php hay nhm nng cao vic thc hin chuyn pht trin vn ng t gip cho cc c gio, cc chu yu thch b mn th dc hn. Thng qua bn SKKK ny ti c th ghi li v rt ra c mt s kinh nghim ca mnh khi thc hin nhim v qun l gip cho nh trng khng nh mnh trong cng tc pht trin gio dc.

3. Phm vi nghin cu.

ti nghin cu ti trng Mm non Lin Kh, huyn Khoi Chu, tnh Hng Yn. Phm vi nghin cu: Khi mu gio ( 3 tui- 4 tui- 5 tui) trong trng Lin Kh, huyn Khoi Chu, tnh Hng Yn. ti ny c nghin cu trong lnh vc gio dc mu gio – mn th dc gip cho gio vin v tr mu gio thc hin tt chuyn pht trin vn ng.

II. Phng php tin hnh

1. C s l lun

1.1. c im pht trin v kh nng vn ng ca tr la tui mu gio.a, Vi tr mu gio b( 3-4tui): Tr mu gio 3-4 tui c mt bc pht trin tt hn hn so vi tr tui nh tr, tr c kh nng chy tng i tt, c th chy nhanh ln hoc chm li ty theo yu cu, tr c th thc hin vic nhy c th bt nhy c c hai chn hay l c mt chn hoc nhng ng tc kh hn nh nhy xa hay nhy t trn cao xung, tr tri nghim c nhng k nng mi nh nm v bt bng. Cc k nng ny s c hon thin dn ln tui mu gio nh v mu gio ln, ngoi ra tr cn c th thc hin c mt s cc vn ng khc i hi sc mnh ca cc c bp nh trn, b, leo, tro, u, bm hay ko, y mt vt g , ngoi ra tr c th t mnh chi xp hnh, lp ghp xp chng c nhiu khi, c th x, dn, v, nn v xu ht..v.v. lm c mt s cng vic nh t phc v ci qun o, t rt nc, t xc thc n.

b, Vi tr mu gio nh ( 4-5 tui): tui ny tr c s pht trin kh tt v th lc, sc khe, tr c th chi cc tr chi n gin nh: nhy l c, nh u, nm bng vi nhng c ng c s chun b tt. Tr c th phi hp cc k nng c t trc vo cc hot ng c h thng tch cc v phc tp nh tr c th nm, bt bng chnh xc, c th i xe p 3 bnh, u x ngang v u quay, tr c th chy nhanh, nhy bc di v nhy l c c mt an ng di hn 5m, s phi hp vn ng gia c th v chn tay nhp nhng hn, tr c th b di mt vt m khng b ng u, c th dui ngi ra hay co qup li v c th bt trc c cc hot ng bng ton c th mnh. Trong vn ng c bn ngoi vic tr i, ng, chy, nhy tng i vng vng, nhanh nhn c th thc hin c mt s hot ng kh hn nh gi c thng bng khi i trn ng hp; c th nhy xa ( khong 25cm) hoc nhy qua rnh nc nh, c th co c mt chn hay bc ln xung cu thang m khng cn bm..c, Vi tr mu gio ln ( 5-6 tui): i vi tr mu gio ln tr c kh nng thc hin tt tt c cc vn ng c bn, tr c thc hn i vi nhng li ch dn ca c, tr c kh nng quan st tt hn v nh li cc ng tc c nhiu hn, ng thi tr cng t tin hn trong vn ng, tr c th thc hin c cc ng tc kh vi nhng yu cu cao hn v phi hp vn ng mt cch chnh xc tr c th ng co mt chn trong khong 10 giy, va i va p bt bng v c th dng ko ct cc hnh theo ng thng, ng trn, thm ch n cui tui tr c th ct theo ng vin ca hnh v2. C s thc tin:a, Thun li:

Trng mm non Lin Kh rt nhiu nm nay trng c Phng gio dc Khoi Chu, y Ban nhn dn x Lin Kh to iu kin, quan tm v mi mt nh v c s vt cht to cho cng tc ch o chuyn mn cng nh vic ging dy c nhiu thun li.

Trng c 12 lp, s phng hc cho 12 lp, cc phng hc v khun vin sn chi c tu sa khang trang. Trng lp c xy dng 4 thn xm trn ton x ( Lin Thn, Cm Bi, Knh Thng, Knh h) v c t trung tm gn dn, lin k ng giao thng rt thun tin ph huynh hc sinh a v n cc chu.

3/3 ng ch ban gim hiu nh trng c trnh chuyn mn trn chun, nhit tnh, on kt, trch nhim cao trong cng tc qun l v iu hnh mi cng vic nh trng, ban gim hiu tch cc tham mu cc cp trn u t v c s vt cht, lm tt cng tc x hi ha gio dc phc v cho vic ging dy. Trng c 16 gio vin trong l 11 gio vin trong khi Mu gio v 5 gio vin trong khi nh tr 24-36 thng, trnh chuyn mn t chun t Trung cp tr ln c th: 6 gio vin t trnh i hc, 4 gio vin t trnh cao ng, cn li 6 gio vin t trnh trung cp.

Phn a gio vin trong trng tui i tr, thit k c bi ging in t, son gio n vi tnh, kho tay trong vic lm cc dng chi t cc nguyn vt liu sn c, nhit tnh trch nhim cao trong ging dy.

100% cc gio vin trong trng u p ng c yu cu thc t trong vic ging dy cc hot ng khc ni chung v hot ng gio dc th cht ni ring, lun on kt, nhit tnh trong cng tc ging dy v chm sc cc chu.

Tng s nh trng c: 350 tr trong :

Tr Mu gio l: 282 tr

Tr Nh tr l: 68 tr

Phn ln cc chu u ngoan, khe mnh, nhanh nhn, t tin tham gia vo cc hot ng, c bit l hot ng th cht.

b) Kh khn:

C s vt cht mt s din tch phng hc cn cht hp, cha p ng c yu cu v ni dung, chng trnh chm sc gio dc tr, sn chi hp mt bng ton b tng ha dn n nh hng khng t n vic t chc hot ng th cht cho chúng tôi trng vn cn hai im trng t ti nh vn ha thn do vy phn no nh hng nhiu khi t chc hot ng th cht ti sn trng vi nhng ngy hi hp ca thn.

Nhiu ng ch gio vin trong trng tui i cao kinh nghim chm sc rt tt nhng kinh nghim ging dy cn nhiu hn ch, bn cnh thc hin cng ngh thng tin trn cc tit dy cha nhiu v vy cht lng ging dy ca nh trng my nm gn y cha c cao.

dng, chi phc v cho cc bi tp vn ng c bn cn hn ch nh thang leo, ng di, cng chui.v.v cha y v cha c tnh thm m cao..

Lp hc phn a cc chu l tr em nng thn trnh nhn thc khng ng u, k nng thc hin cc ng tc th dc, cc bi tp vn ng cn hn ch.

Cng tc x hi ha ca ph huynh hc sinh v cc nh ho tm, doanh nghip trn a bn x my nm gn y cha c nhiu.

c, Kho st thc trng gio dc pht trin vn ng khi cha p dng cc gii php:+ V gio vin:

K hoch gio dc nm hc phn a cc ng ch gio vin trong khi mu gio cha bit la chn cc ng tc trong gi th dc bui sng, cc bi tp vn ng c bn cha bm st vo chng trnh khung ln tit dy cn lp li nhiu ln trong cc ch , cha bit phn loi tng th loi vn ng, la chn cc bi tp vn ng cha ph hp vi tui m mnh ph trch.

Gio n trnh by cha khoa hc, phn tr chuyn cc tit hu nh ging nhau khng thay i, cha xc nh ng tc nhn mnh b tr cho bi tp vn ng c bn trong phn bi tp pht trin chung, hnh thc cc tit u gn ging nhau cha mang tch sng to cao.

Gio vin cha tch cc u t trang thit b dng khi dy tr nhiu dng cn thiu v vy c khu dng dy ging nhau kch thc cc tui mu gio ti cc lp nh: Bc bt su; Gh th dc; Cng chui.v. gio vin cha c tng t lm b sung dng th dc t cc vt liu sn c ca a phng dn n cc tit dy cha t hiu qu cao, tr khng c th sc thc hin nhiu loi dng khc nhau trong mt tit dy.

La chn bi dy v

Nhiều Sai Phạm Tại Phòng Giáo Dục

Theo Kết luận thanh tra, ngày 24/8/2024, UBND tỉnh có Quyết định 1556 phê duyệt chỉ tiêu dành cho xét tuyển đặc cách viên chức giáo viên năm 2024. Trong đó, chỉ tiêu cần tuyển dụng tại UBND huyện Tây Hòa là 113 (thi tuyển 110 chỉ tiêu, xét tuyển đặc cách 3 chỉ tiêu).

Ngày 15/8/2024, Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định 1917 phê duyệt kết quả điểm và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức giáo viên năm 2024 của tỉnh, huyện Tây Hòa có 102 thí sinh trúng tuyển viên chức giáo viên (3 thí sinh đặc cách và 99 thí sinh thi tuyển), như vậy, huyện Tây Hòa còn thiếu 11 chỉ tiêu.

Tuy nhiên, ngày 22/2/2024, Phòng GD-ĐT đề xuất, Phòng Nội vụ huyện Tây Hòa thẩm định và UBND huyện thống nhất cho chủ trương hợp đồng 36 GV. Trong đó, GV mầm non là 11 người, GV tiểu học 6 người và THCS là 19 người. Điều này đồng nghĩa huyện đã không thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 422 ngày 25/1/2024 về việc giải quyết số hợp đồng lao động (HĐLĐ) là GV không trúng tuyển kỳ thi viên chức giáo viên năm 2024… Công văn 422 nêu rõ: “Đối với những vị trí đã sử dụng hết chỉ tiêu biên chế thì không thực hiện HĐLĐ. Nếu các GV đã HĐLĐ nhưng không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức giáo viên năm 2024 của tỉnh thì giải quyết cho thôi HĐLĐ theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy”.

Tương tự, năm học 2024 – 2024, Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng không có nhu cầu tuyển dụng GV bộ môn Sinh học, nhưng Phòng GĐ-ĐT vẫn ký HĐLĐ 1 GV ở bộ môn này về trường “ngồi chơi xơi nước” nhưng vẫn được hưởng lương.

Điều chuyển GV bất cập khiến trường thừa, trường thiếu

Cũng theo kết quả thanh tra, trong giai đoạn 2014 – 2024, Phòng GD-ĐT, Phòng Nội vụ huyện Tây Hòa đã tham mưu cho UBND huyện trình cấp có thẩm quyền điều động 138 giáo viên. Nhiều trường hợp trong số này được xác định điều động bất hợp lý. Cụ thể, năm học 2024-2024, Trường THCS Lê Lợi (nay là Trường TH và THCS Sơn Thành Tây) và Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng không thừa, không thiếu GV bộ môn Vật lý nhưng Phòng GD-ĐT điều 1 GV từ Trường THCS Lê Lợi sang Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, dẫn đến Trường THCS Lê Lợi thiếu 1 GV và Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng thừa 1 GV Vật lý.

Thực trạng trường thừa, trường thiếu GV cũng diễn ra trong năm học 2024 – 2024 đối với các trường THCS: Lê Lợi, Huỳnh Thúc Kháng, Đồng Khởi, Phạm Đình Quy ở môn Ngữ văn.

Cụ thể, Trường THCS Lê Lợi thừa 0,6 GV Ngữ văn nhưng Phòng GD-ĐT điều 1 GV đến công tác tại Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng đang thừa 1,3 GV dẫn đến trường này thiếu 0,4 GV còn trường Huỳnh Thúc Kháng lại thừa đến 2,3 GV môn Ngữ văn. Tương tự, Trường THCS Đồng Khởi không thừa, không thiếu GV môn Ngữ văn nhưng vẫn bị Phòng GD-ĐT điều 1 GV môn này sang Trường THCS Phạm Đình Quy (đang thừa 1 GV)… Chính việc điều chuyển GV các bộ môn một cách lộn xộn, bất cập và không phù hợp với nhu cầu vị trí việc làm của Phòng GD-ĐT huyện Tây Hòa đã dẫn đến trường thừa, trường thiếu GV, khiến cho việc giảng dạy gặp nhiều khó khăn.

Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa cần sớm chỉ đạo Phòng GD-ĐT huyện rà soát, thống kê danh sách các vị trí việc làm của các trường trên địa bàn huyện có nhu cầu tuyển dụng VCGV để báo cấp có thẩm quyền tổ chức tuyển dụng theo đúng quy định của Luật Viên chức nhằm hạn chế những sai sót trong việc tuyển dụng, ký kết HĐLĐ và đền bù đối với VCGV.

Thiên Ân

Cập nhật thông tin chi tiết về Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Huyện A Lưới trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!