Xu Hướng 6/2023 # Quán Triệt 5 Chuyên Đề Về Nghị Quyết Đại Hội Công Đoàn Việt Nam Lần Thứ Xii # Top 11 View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 6/2023 # Quán Triệt 5 Chuyên Đề Về Nghị Quyết Đại Hội Công Đoàn Việt Nam Lần Thứ Xii # Top 11 View

Bạn đang xem bài viết Quán Triệt 5 Chuyên Đề Về Nghị Quyết Đại Hội Công Đoàn Việt Nam Lần Thứ Xii được cập nhật mới nhất trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII sẽ diễn ra dưới hình thức trực tuyến tại 64 điểm cầu trên toàn quốc dành cho cán bộ công đoàn chủ chốt.

Đại biểu dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam – Ảnh: Minh Châu

Hội nghị nhằm quán triệt trong đội ngũ cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp về những quan điểm cơ bản, những điểm mới trong Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, để nâng cao nhận thức, triển khai thống nhất sáng tạo trong thực tiễn công tác, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Đối tượng tham gia gồm: ủy viên Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra cấp Tổng Liên đoàn, cấp tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương, công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn và cấp quận, huyện, ngành tương đương; cán bộ công đoàn chuyên trách từ công đoàn cơ sở trở lên; chủ tịch Công đoàn cơ sở ở các đơn vị có từ 2.000 đoàn viên công đoàn trở lên.

Theo Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ có 5 chuyên đề được quán triệt tới các đại biểu gồm: Tư duy mới và những vấn đề lớn của Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; Đổi mới việc thực hiện chức năng đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong tình hình mới; Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công đoàn trong tình hình mới; Vấn đề xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh trong tổ chức Công đoàn và Đổi mới phương thức hoạt động; công tác thông tin tuyên truyền vận động công nhân viên chức lao động; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của tổ chức công đoàn.

Là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt, là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII tổ chức một cách thiết thực, hiệu quả, không phô trương, tránh hình thức, khẳng định vai trò, trách nhiệm của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu ở các cấp công đoàn.

Ngay sau Hội nghị, cán bộ, đoàn viên công đoàn đã tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết sẽ viết thu hoạch cá nhân và gửi bài thu hoạch về cơ quan đơn vị theo phân cấp quản lý cán bộ của Tổng Liên đoàn./.

Tổ Chức Hội Nghị Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Xii Công Đoàn Việt Nam

Ngày 17.10, tại hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, chương trình hành động CĐ Quân đội 5 năm (2018-2023) và tập huấn cán bộ công đoàn toàn quân năm 2018 được tổ chức tại TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), đồng chí Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN – đã trình bày chuyên đề Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Hội nghị nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động vững mạnh, có chất lượng cao và số lượng phù hợp; bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ học vấn, chuyên môn, tay nghề giỏi; năng động sáng tạo, kỷ luật lao động cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tại đây, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật đã trình bày chuyên đề quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII. Trong đó nhấn mạnh, những năm qua, Công đoàn Việt Nam tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả và hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ do Đại hội XI Công đoàn Việt Nam đề ra. Hoạt động chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được quan tâm thường xuyên. Bên cạnh mặt tích cực, vẫn còn một số tồn tại như chất lượng hoạt động công đoàn chưa đồng đều, công tác tuyên truyền giáo dục, vận động đoàn viên, người lao động chưa theo kịp tình hình mới. Năng lực trình độ, bản lĩnh của đội ngũ cán bộ công đoàn nhiều nơi còn yếu, tài chính công đoàn còn phân tán, hiệu quả chưa cao.

Đại hội XII Công đoàn Việt Nam thông qua chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2023 kết nạp 2 triệu đoàn viên, thành lập tổ chức cơ sở của công đoàn ở 100% doanh nghiệp có 25 công nhân lao động trở lên; phấn đấu các doanh nghiệp có 10 lao động trở lên có tổ chức công đoàn. Hằng năm bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu được ít nhất 1 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng. Đại hội bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 161 đồng chí và hội nghị Ban chấp hành lần thứ nhất đã bầu 22 đồng chí tham gia Đoàn Chủ tịch…

Đại hội giao Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khoá XII căn cứ Nghị quyết Đại hội, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ý kiến của đại hội, hoàn thiện văn kiện, xây dựng chương trình và kế hoạch hành động cụ thể để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phong trào công nhân và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023.

Nghị Quyết Đại Hội Công Đoàn Việt Nam Lần Thứ Xi

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Kỳ Anh

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI họp từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 7 năm 2013, tại Thủ đô Hà Nội.

Đại hội vinh dự được đón:

– Đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Đồng chí Trương Tấn Sang – Uỷ viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

– Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng – Uỷ viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

– Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng – Uỷ viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

– Cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, lãnh đạo thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng.

– Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá X tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI;

– Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá X;

– Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi, bổ sung.

Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại hội nhất trí số lượng Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XI là 175 đồng chí và đã bầu tại đại hội 172 đồng chí.

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI đã tiến hành họp hội nghị lần thứ nhất, nhất trí số lượng Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI là 27 đồng chí và đã bầu tại Hội nghị lần thứ nhất là 24 đồng chí, bầu đồng chí Đặng Ngọc Tùng – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – giữ chức Chủ tịch và bầu 5 đồng chí: Mai Đức Chính, Nguyễn Thị Thu Hồng, Nguyễn Văn Ngàng, Trần Văn Lý, Trần Thanh Hải giữ chức Phó Chủ tịch; bầu Uỷ ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XI gồm 15 đồng chí và bầu đồng chí Đỗ Xuân Học – Uỷ viên Đoàn Chủ tịch – làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

1. Thông qua các Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá X tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI.

2. Thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam đã được bổ sung, sửa đổi.

3. Đại hội giao cho Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XI tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ý kiến đóng góp của các đại biểu để hoàn chỉnh các văn kiện và chính thức ban hành.

4. Đại hội giao cho Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XI xây dựng chương trình và kế hoạch hành động cụ thể để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ đã được thông qua.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chúc, công nhân, lao động cả nước phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam; nêu cao tinh thần đoàn kết nhất trí, năng động và sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hội Nghị Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xii

Nhằm góp phần quan trọng trong việc tăng cường xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tổ chức đảng và đảng viên, Đảng ủy phường nhận thức rõ tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, xem đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí, hành động trong Đảng và sự đồng thuận cao trong toàn thể cán bộ, đảng viên nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. 

Trong hai ngày 27, 28/8/2016, Đảng ủy phường đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên tuyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng cho đảng viên các chi, đảng bộ, cán bộ công chức, lực lượng chiến sĩ Công an, Quân sự, Bảo vệ dân phố, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn phường. 

Đồng chí Thân Trọng Minh, UVTV/ Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy đồng thời là báo cáo viên của hội nghị đã nhấn mạnh những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020; báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Sau hội nghị, Đảng ủy phường đề nghị, bên cạnh chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của các chi, đảng bộ, mỗi cán bộ, công chức, đảng viên phải nhận thức rõ và gắn trách nhiệm bản thân mình trong việc đề ra các biện pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết đại hội đảng bộ phường, quận nhằm nhanh chóng xây dựng Phường 6 nói riêng và quận Gò Vấp nói chung ngày càng “giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình” và nộp bài thu hoạch theo nội dung gợi ý về Văn phòng Đảng ủy. Đảng ủy cũng xem đây là một trong những tiêu chí để phân tích, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viênhàng năm của đảng bộ phường.

Cập nhật thông tin chi tiết về Quán Triệt 5 Chuyên Đề Về Nghị Quyết Đại Hội Công Đoàn Việt Nam Lần Thứ Xii trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!