Xu Hướng 6/2023 # Quán Triệt Nội Dung Một Số Nghị Quyết Của Bch Đảng Bộ Tỉnh Và Thành Phố # Top 15 View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 6/2023 # Quán Triệt Nội Dung Một Số Nghị Quyết Của Bch Đảng Bộ Tỉnh Và Thành Phố # Top 15 View

Bạn đang xem bài viết Quán Triệt Nội Dung Một Số Nghị Quyết Của Bch Đảng Bộ Tỉnh Và Thành Phố được cập nhật mới nhất trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Đảng bộ Cơ quan chính quyền Thành phố:

Ngày 14/1, Đảng bộ cơ quan Chính quyền Thành phố tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 16/11/2020, Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 11/12/2020 và Chương trình hành động số 07-CTr/TU ngày 25/12/2020 của BCH Đảng bộ Thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND thành phố, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Chính quyền Thành phố chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị có các đồng chí đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không phải là đảng viên của các Chi ủy chi bộ trực thuộc.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND Thành phố, Bí thư Đảng bộ Cơ quan Chính quyền thành phố đã trực tiếp quán triệt các nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 02/12/2020 “Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021” của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Theo đó, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành tốt “nhiệm vụ kép”, với phương châm “3 trước, 4 tại chỗ”, vừa phòng chống dịch hiệu quả, kiểm soát tốt tình hình và giữ vững địa bàn “An toàn – ổn định – phát triển”, chăm lo, bảo vệ sức khỏe nhân dân; chuẩn bị tốt và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp; vừa ổn định KT-XH, nhanh chóng phục hồi sản xuất kinh doanh, lấy lại đà tăng trưởng. Tăng trưởng GRDP cả năm ước đạt 10,05%, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 49.500 tỷ đồng, tăng 10% so với dự toán Trung ương giao. An ninh chính trị, TTATXH được bảo đảm, quốc phòng được củng cố, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, tuyệt đối không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Đông đảo cán bộ, đảng viên, viên chức tham gia hội nghị

Đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND thành phố, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Chính quyền Thành phố thông tin tại Hội nghị

Quán triệt nội dung Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 16/11/2020 “Về phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”; đồng chí Dương Thị Huệ nhấn mạnh: Để thực hiện thành công mục tiêu phát triển bền vững, tỉnh Quảng Ninh xác định phải đạt được 3 đột phá trong phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, gồm: Đột phá về thu hút tổng vốn đầu tư, tốc độ giá trị gia tăng ngành công nghiệp chế biến chế tạo; Đột phá về tỷ trọng đóng góp của công nghiệp chế biến, chế tạo, trong GRDP và thu ngân sách địa phương; Đột phá về thu hút lao động chất lượng cao gắn với tăng quy mô, chất lượng dân số. Để hiện thực hóa Nghị quyết số 01-NQ/TU đi vào cuộc sống cần triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp và sự chung tay của các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị trong tỉnh. Đặc biệt là hiện thực hóa thành công định hướng phát triển của tỉnh, đó là: “Đến năm 2030, xây dựng, phát triển Quảng Ninh là tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại; là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện”; “Đến năm 2045, Quảng Ninh là tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, vùng đô thị lớn mang tầm khu vực và quốc tế, một trong những đầu tàu thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia với động lực tăng trưởng chính là dịch vụ, du lịch, đổi mới sáng tạo”.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Cơ quan Chính quyền Thành phố cũng quán triệt về các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, cụ thể là: Tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, giữ vững địa bàn an toàn; Chú trọng công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới sáng tạo; Tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế nhanh, bền vững; Quan tâm phát triển văn hóa xã hội gắn kết chặt chẽ với phát triển kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội không ngưng nâng cao phúc lợi xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; Bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Dương Thị Huệ nhấn mạnh một số nội dung, trong đó: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; Xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự “của dân, do dân, vì dân”, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội; Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thực hiện các chương trình về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới Quốc gia; Tăng cường công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế…

Sau Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Cơ quan Chính quyền Thành phố đề nghị cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch đối với các Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, thành phố đã được quán triệt tại Hội nghị và chương trình hành động cụ thể theo nhiệm vụ của cá nhân, vận dụng công việc thực tế để triển khai. Thông qua hội nghị giúp các Chi ủy chi bộ trực thuộc Đảng bộ, các cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nắm vững nội dung cơ bản, những chương trình đề án và nhiệm vụ cụ thể được nêu trong các Nghị quyết, Chương trình hành động. Đồng thời tổ chức, thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị; góp phần tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên tạo sự tin tưởng, thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm thực hiện Nghị quyết.

Bộ Ngoại Giao Quán Triệt Nội Dung Nghị Quyết Trung Ương 11 Khóa Xii Của Đảng

Tham dự Hội nghị có đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Ngoài nước; các đồng chí cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trong Bộ; đại diện Ban chấp hành Công đoàn Bộ, Đoàn Thanh niên Bộ… Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến Nhà làm việc số 2 Lê Quang Đạo.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng tán thành trình Đại hội XIII của Đảng cho giữ Điều lệ Đảng hiện hành (không bổ sung, sửa đổi); giao Bộ Chính trị chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu ý kiến Trung ương và góp ý của các cấp uỷ, tổ chức đảng để điều chỉnh bằng các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII lưu ý, nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, tạo nền tảng cho phát triển nhanh, bền vững; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh một cách thực chất, hiệu quả hơn; đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị; tăng cường huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế…

Đồng chí Lê Hoài Trung nhấn mạnh, năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ và kế hoạch 5 năm 2016-2020; là năm tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Vì vậy, để nội dung của các Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, đồng chí Lê Hoài Trung đề nghị, các cấp ủy khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt các nội dung của Hội nghị đến toàn thể cán bộ, đảng viên, bảo đảm nội dung, thời gian, tiến độ, từ đó giúp cán bộ, đảng viên vận dụng đầy đủ, sáng tạo vào nhiệm vụ chuyên môn.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Trung, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ đề nghị, trên tinh thần quán triệt của đồng chí Lê Hoài Trung, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị nêu cao trách nhiệm của mình trong việc tự nghiên cứu, học tập nghị quyết; nỗ lực hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019; chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Hội nghị quán triệt về việc đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương

Chiều 17/10, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban …

Bộ Ngoại giao tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

Chiều ngày 10/7, Đảng ủy Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị …

Bộ Ngoại giao tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

Chiều 27/12, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần …

Đảng Bộ Bệnh Viện Da Liễu Trung Ương Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Thành Phố Hà Nội Lần Thứ Xvi

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG – ĐOÀN THỂ

Căn cứ Kế hoạch số 21-KH/QU về “Tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI”, ngày 21/4/2016, Đảng bộ Bệnh viện Da liễu Trung ương đã tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI”.

Tham dự Hội nghị có đ/c Đào Xuân Dũng – Trưởng phòng Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội; Đ/c Nguyễn Hữu Sáu – Đảng uỷ viên phụ trách công tác tuyên giáo, Phó Giám đốc Bệnh viện, cùng toàn thể các đồng chí là cán bộ lãnh đạo bệnh viện, lãnh đạo khoa phòng, đảng viên, tổ trưởng / tổ phó công đoàn, quần chúng ưu tú của Bệnh viện Da liễu Trung ương.

Hội nghị đã nghe đồng chí Đào Xuân Dũng – Trưởng phòng Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội truyền đạt các nội dung của Nghị quyết:

Đồng chí Đào Xuân Dũng – Trưởng phòng Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội truyền đạt các nội dung của Nghị quyết Đại diện Ban Giám đốc Bệnh viện, lãnh đạo các khoa/phòng, các Đảng viên, Công đoàn, Đoàn thanh niên, quần chúng ưu tú Bệnh viện Da liễu Trung ương tham dự Hội nghị

1. Thứ nhất: Báo cáo các kết quả Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, chỉ ra những điểm sáng về văn hoá, khoa học, giáo dục, an ninh trật tự an toàn, an sinh xã hội, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng v.v… góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Thủ đô Hà Nội. Bên cạnh đó Nghị quyết cũng chỉ ra một số những hạn chế như kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh Thủ đô; chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh còn thấp; một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch; Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý, phát triển đô thị, một số lĩnh vực chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển Thủ đô v.v…

2. Thứ hai là trình bày 5 nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020. Trên cơ sở quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp, Nghị quyết chỉ ra 3 khâu đột phá là: Phát triển đồng bộ, từng bước hiện đại hóa kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức; cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy, nâng cao hiệu quả đầu tư và sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thủ đô; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Để Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI sớm đi vào thực tế, Đ/c Nguyễn Hữu Sáu – Đảng uỷ viên, Phó Giám đốc Bệnh viện đã quán triệt các đồng chí lãnh đạo khoa phòng sớm xây dựng các kế hoạch, chương trình, đề án công tác, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những nội dung cụ thể trong Kế hoạch hoạt động của Bệnh viện để góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

Đảng uỷ viên Đảng bộ Bệnh viện Da liễu Trung ương

Comments

Hiện tại không có lời bình nào!

Hội Nghị Học Tập, Quán Triệt Nội Dung Nghị Quyết Tw Lần Thứ 11 Khoá Xii Của Đảng Và Một Số Văn Bản Mới Của Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư

Cán bộ công chức, viên chức, đảng viên hai đơn vị tham dự Hội nghị

Ban Chấp hành Trung ương Đảng tán thành trình Đại hội XIII của Đảng cho giữ Điều lệ Đảng hiện hành (không bổ sung, sửa đổi); giao Bộ Chính trị chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu ý kiến Trung ương và góp ý của các cấp uỷ, tổ chức đảng để điều chỉnh bằng các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đồng chí Lê Xuân Vị cũng đã quán triệt và nêu những điểm chính của Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 05/9/2019 của Bộ chính trị Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Nghị quyết số 53-NQ/TW ngày 12/10/2019.

Phó bí thư Đảng uỷ Nguyễn Tiến Đàm quán triệt một số nội dung tại hội nghị

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Tiến Đàm; Phó bí thư Đảng uỷ Vườn Quốc gia Vũ Quang quán triệt Kết luận số 156 của Bộ chính trị; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền; Quán triệt Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 về định hướng hoàn thành thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2020; Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ chính trị Về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia.

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 11 khóa XII và một số văn bản mới của Đảng diễn ra nghiêm túc, qua đó giúp các đại biểu có thêm nhận thức mới và đầy đủ hơn về trách nhiệm công chức, viên chức, đảng viên về các vấn đề quan trọng của Đảng và đất nước, nhất là nhiệm vụ của cấp ủy các cấp trong quá trình chuẩn bị Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Nguyễn Sang Trang – Phó trưởng phòng GDMT&DVMTR

Cập nhật thông tin chi tiết về Quán Triệt Nội Dung Một Số Nghị Quyết Của Bch Đảng Bộ Tỉnh Và Thành Phố trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!