Xu Hướng 12/2023 # Quy Chế Tiếp Nhận, Xử Lý, Phát Hành Và Quản Lý Văn Bản Điện Tử Giữa Các Cơ Quan, Tổ Chức Thuộc Thành Phố Hà Nội # Top 19 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Quy Chế Tiếp Nhận, Xử Lý, Phát Hành Và Quản Lý Văn Bản Điện Tử Giữa Các Cơ Quan, Tổ Chức Thuộc Thành Phố Hà Nội được cập nhật mới nhất tháng 12 năm 2023 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Ngày 12-6-2023 UBND thành phố Hà Nội có Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan, tổ chức thuộc thành phố Hà Nội. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND ngày 17/12/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.

Theo quy chế, văn bản điện tử được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật có giá trị pháp lý như bản gốc văn bản giấy; chữ ký số trên văn bản điện tử phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật…

Việc tiếp nhận, phát hành văn bản điện tử phải thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Điều 5 của Luật Giao dịch điện tử và tuân theo các quy định khác của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh, an toàn thông tin và văn thư, lưu trữ. Tất cả văn bản điện tử thuộc thẩm quyền ban hành và giải quyết của các cơ quan, tổ chức thuộc thành phố được phát hành, tiếp nhận, xử lý trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành, trừ các trường hợp bên gửi và bên nhận chưa đáp ứng các yêu cầu vể hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, an toàn thông tin, giải pháp kết nối, liên thông để nhận, gửi văn bản điện tử.

Bên nhận có quyền từ chối nhận văn bản điện tử nếu văn bản điện tử đó không đảm bảo nguyên tắc, yên cầu về phát hành, tiếp nhận và phải chịu trách nhiệm về việc từ chối đó, đồng thời bên nhận phản hổi cho bên gửi được biết thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành hoặc hệ thống gửi, nhận văn bản điện tử Thành phố.

Yêu cầu tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử là văn bản điện tử phải được đảm bảo tính xác thực về nguồn gốc, sự toàn vẹn, an toàn thông tin, dữ liệu trong quá trình phát hành, tiếp nhận, xử lý và lưu trữ. Văn bản điện tử phải được phát hành ngày trong ngày văn bản đó được ký ban hành, chậm nhất là trong buổi sáng của ngày làm việc tiếp theo. Văn bản điện tử đến sau khi được tiếp nhận, nếu bảo đảm giá trị pháp lý phải được xử lý kịp thời, không phải chờ văn bản giấy (nếu có).

Các loại văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy gồm: Văn bản quy phạm pháp luật (Nghị quyết của HĐND thành phố, cấp huyện, cấp xã; quyết định của UBND thành phố, cấp huyện, cấp xã); văn bản hành chính (nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy chế, quy định, thông báo, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự thảo, báo cáo, tờ trình, công văn, công điện, giấy ủy quyền, giấy mời, phiếu gửi, phiếu chuyển, phiếu báo…)

Đơn vị quản lý hệ thống gửi, nhận văn bản điện tử Thành phố, các đơn vị quản lý hệ thống quản lý văn bản và điều hành tại các cơ quan, tổ chức thuộc Thành phố phải xác định, phê duyệt cấp độ và tổ chức phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ cho các hệ thống thông tin thuộc phạm vi đơn vị quản lý theo quy định của pháp luật.

Trang Nhung

Tin Bài

Quy Chế Tiếp Nhận, Xử Lý, Phát Hành Và Quản Lý Văn Bản Điện Tử

(BNP) – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường vừa ký Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Văn bản đi, văn bản đến của cơ quan, đơn vị phải được đăng ký vào hệ thống quản lý văn bản điều hành.

Theo đó, Quy chế gồm 4 Chương, 25 Điều, quy định về việc tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các loại văn bản có nội dung thuộc bí mật Nhà nước theo quy định của pháp luật không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế.

Đối tượng áp dụng là các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp (gọi tắt là cơ quan, đơn vị) và các cán bộ công chức, viên chức, người lao động (gọi tắt là cán bộ) trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân khác áp dụng Quy chế này trong trao đổi văn bản điện tử.

Về nguyên tắc, các cơ quan, đơn vị và cán bộ phải thực hiện đúng nguyên tắc của Luật Giao dịch điện tử và tuân theo các quy định khác của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước, công nghệ thông tin, viễn thông, văn thư, lưu trữ. Tất cả văn bản đi, văn bản đến của cơ quan, đơn vị phải được đăng ký vào hệ thống quản lý văn bản điều hành (chỉ đăng ký các trường thông tin bắt buộc phải điền của văn bản để lấy số và không đưa nội dung văn bản lên hệ thống quản lý văn bản điều hành), trừ trường hợp bên gửi hoặc bên nhận chưa đáp ứng các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, an toàn thông tin, giải pháp kết nối, liên thông để gửi, nhận văn bản điện tử. Số văn bản đi, văn bản đến là duy nhất, thống nhất giữa văn bản giấy với văn bản điện tử.

Văn bản điện tử phải bảo đảm tính xác thực về nguồn gốc, sự toàn vẹn, an toàn thông tin, dữ liệu trong quá trình gửi, nhận, xử lý và lưu trữ. Văn bản đến nếu là bản giấy, phải được số hóa theo quy định và tiến hành gửi, nhận trên hệ thống quản lý văn bản điều hành. Bên nhận có quyền từ chối nhận văn bản điện tử, nếu văn bản điện tử đó không bảo đảm các nguyên tắc, yêu cầu về gửi, nhận và phải chịu trách nhiệm về việc từ chối, đồng thời bên nhận phản hồi cho bên gửi được biết thông qua hệ thống quản lý văn bản điều hành để xử lý theo quy định.

Về trình tự tiếp nhận văn bản đến dạng điện tử, phải xác định nguồn gốc văn bản, đối chiếu địa chỉ bên gửi, sau đó kiểm tra tính hợp lệ của văn bản và đăng ký văn bản đến, lưu vào hệ thống quản lý văn bản điều hành.

Đối với việc xử lý, phát hành văn bản đi trên hệ thống quản lý văn bản điều hành, cán bộ được giao xử lý công việc dự thảo văn bản, tạo Hồ sơ công việc và trình lãnh đạo cấp phòng trên hệ thống quản lý văn bản điều hành. Lãnh đạo cấp phòng xem xét văn bản dự thảo và cho ý kiến duyệt hoặc không duyệt hồ sơ. Văn thư cơ quan, đơn vị thực hiện phát hành văn bản sau khi văn bản được ký duyệt. Trường hợp ký trên văn bản dạng điện tử, văn thư cơ quan, đơn vị vào sổ văn bản đã ký duyệt; thực hiện thêm số, ngày, tháng, năm ban hành, con dấu bằng chữ ký số của cơ quan, đơn vị và phát hành văn bản điện tử đã ký số cùng văn bản dự thảo cuối cùng. Văn bản điện tử đi phải lưu một bản có giá trị tương đương vào hệ thống lưu trữ văn bản điện tử của cơ quan, đơn vị.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị hướng dẫn triển khai thực hiện Quy chế. Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật tại Trung tâm dữ liệu tỉnh và hệ thống mạng diện rộng của tỉnh; tổ chức quản lý, vận hành các hệ thống thông tin hoạt động ổn định, thông suốt, an toàn và bảo mật. Định kỳ sao lưu cơ sở dữ liệu văn bản điện tử của tỉnh để kịp thời phục hồi khi có sự cố xảy ra. Đồng thời, phối hợp với đầu mối của Văn phòng Chính phủ trong việc đảm bảo kết nối, liên thông hệ thống quản lý văn bản điều hành với Trục liên thông văn bản Quốc gia thông suốt và ổn định, bảo vệ tính xác thực và toàn vẹn dữ liệu của văn bản điện tử được ký số trong suốt quá trình gửi, nhận, xử lý và lưu trữ.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 04/11/2023.

Quy Chế Tiếp Nhận, Xử Lý, Phát Hành Và Quản Lý Văn Bản Điện Tử Trên Địa Bàn Tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 15/01/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 04/2023 về Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Quy chế này quy định về việc tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử thông qua kết nối, liên thông trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Không áp dụng quy chế này đối với việc gửi, nhận văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật và trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận văn bản phải sử dụng văn bản giấy để thực hiện các giao dịch khác theo quy định của pháp luật.

Tất cả văn bản đến cơ quan, tổ chức phải được đăng ký vào hệ thống. Số đến của một văn bản đến là duy nhất trong hệ thống quản lý văn bản đến của cơ quan, tổ chức. Xác nhận văn bản đến đúng địa chỉ. Xác định đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền giải quyết văn bản đến của cơ quan, tổ chức tiếp nhận văn bản. Giải quyết văn bản đến kịp thời, đúng thời hạn quy định.

Việc tiếp nhận văn bản điện tử đến phải kiểm tra chữ ký số theo quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước. Cơ quan, tổ chức tiếp nhận văn bản điện tử có trách nhiệm phản hồi theo quy định tại Điều 9 Quyết định số 28/2023 ngày 12/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Tất cả văn bản đi của cơ quan, tổ chức phải được đăng ký vào hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Số của một văn bản đi là duy nhất trong hệ thống quản lý văn bản đi của cơ quan, tổ chức. Xác nhận văn bản đi được gửi đến đúng địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có chức năng và thẩm quyền giải quyết. Văn bản đi thuộc lĩnh vực quân sự, quốc phòng thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và hướng dẫn của Bộ chủ quản. Bảo đảm văn bản được chuyển giao toàn vẹn, an toàn trong môi trường mạng.

Ban hành văn bản điện tử, người có thẩm quyền ký ban hành văn bản ký số trên văn bản điện tử theo quy định và chuyển văn thư cơ quan để làm thủ tục phát hành văn bản. Văn thư cơ quan cấp số, ngày, tháng, năm vào dự thảo văn bản bằng chức năng của hệ thống; in và đóng dấu của cơ quan để lưu tại văn thư 01 bản và số lượng bản giấy phải phát hành đến các đối tượng, ký số của cơ quan, phát hành văn bản điện tử và cập nhật các trường thông tin vào hệ thống theo quy định

Trường hợp cơ quan, tổ chức ban hành văn bản giấy, văn thư cơ quan thực hiện số hóa văn bản giấy theo quy định, thực hiện ký số của cơ quan và phát hành văn bản số hóa.

Tất cả văn bản điện tử đi, đến đã được ký số theo quy định của pháp luật, được gửi, nhận thông qua phần mềm quản lý văn bản phải có nội dung trùng khớp với văn bản giấy đã được ký đóng dấu ban hành của các cơ quan gửi văn bản. Trường hợp có quy định của Chính phủ về công tác văn thư, lưu trữ, quản lý và khai thác dữ liệu điện tử mà không cần lưu trữ văn bản giấy thì thực hiện theo quy định của pháp luật.

Nội dung thông tin của văn bản điện tử được gửi, nhận trên phần mềm quản lý văn bản bao gồm nội dung của văn bản điện tử đó và toàn bộ nội dung hồ sơ, tài liệu được gửi kèm theo. Phần mềm quản lý văn bản phải thể hiện đầy đủ các thông tin theo quy định của văn bản điện tử.

Việc tổng hợp, trích xuất thông tin, dữ liệu về tình hình, kết quả gửi, nhận văn bản điện tử của các cơ quan nhà nước được thực hiện tự động trên phần mềm quản lý văn bản.

Hồ sơ điện tử được tạo lập phải đảm bảo yêu cầu chung của việc lập và quản lý hồ sơ; bảo đảm tính xác thực của văn bản, tài liệu trong hồ sơ và bảo đảm an toàn trong hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Việc nộp lưu, quản lý hồ sơ điện tử tại Lưu trữ cơ quan và hủy tài liệu điện tử hết giá trị được thực hiện theo quy định tại Chương II Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ.

Lưu trữ cơ quan có trách nhiệm kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, đưa hồ sơ về chế độ quản lý “Hồ sơ lưu trữ điện tử” trong hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 25/01/2023.

Quy Chế Tiếp Nhận, Xử Lý, Phát Hành Và Quản Lý Văn Bản Điện Tử Trên Địa Bàn Tỉnh Quảng Ngãi

Theo đó, văn bản điện tử phải được bảo đảm tính xác thực về nguồn gốc, sự toàn vẹn, an toàn thông tin, dữ liệu trong quá trình gửi, nhận, xử lý và lưu trữ. Văn bản đi phải được gửi ngay trong ngày văn bản đó ký ban hành, chậm nhất là buổi sáng của ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp văn bản điện tử thuộc loại khẩn phải được đặt ở chế độ ưu tiên ghi rõ mức độ khẩn, gửi ngay sau khi đã ký số và phải được trình, chuyển giao xử lý sau khi tiếp nhận. Văn bản điện tử phải được theo dõi, cập nhật tự động trạng thái gửi, nhận, xử lý trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Văn bản điện tử phải đảm bảo yêu cầu về thể thức và kỹ thuật trình bày theo quy định của Bộ Nội vụ, về định dạng theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bảo đảm các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, an toàn thông tin và giải pháp kết nối, liên thông hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Ngoài ra, Quy chế cũng quy định các loại văn bản điện tử phải gửi kèm văn bản giấy; Tiếp nhận văn bản điện tử; Xử lý văn bản điện tử; Quy trình ký số, phát hành văn bản điện tử; Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản điện tử, sử dụng chữ ký số, vị trí ký số, mẫu chữ ký số trên văn bản điện tử; Nội dung và yêu cầu thông tin của văn bản điện tử; Mã hóa văn bản điện tử; Quản lý, lưu trữ văn bản điện tử;…

Quy chế Tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi là cơ sở pháp lý cho việc áp dụng chữ ký số trong các hoạt động hành chính nói chung và trong việc tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi nói riêng, qua đó góp phần triển khai hiệu quả chủ trương của Chính phủ và Uỷ ban nhân dân tỉnh về tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 5 năm 2023.

Bảo Hy

Sơn La Ra Quy Định Về Tiếp Nhận, Xử Lý, Phát Hành Văn Bản Điện Tử

ictnews Trong Quy chế mới ở Sơn Lan, văn bản điện tử đến phải được xử lý kịp thời sau khi tiếp nhận nếu bảo đảm giá trị pháp lý, không phải chờ văn bản giấy.

Mới đây hôm 22/10/2023, UBND tỉnh Sơn La đã có Quyết định số 2588/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La. Quy chế này quy định việc tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Trong đó Quy chế nêu khá rõ những yêu cầu khi gửi, nhận văn bản điện tử trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Trước hết văn bản điện tử phải được bảo đảm tính xác thực về nguồn gốc, sự toàn vẹn, an toàn thông tin, dữ liệu trong quá trình gửi, nhận, xử lý và lưu trữ.

Văn bản đi phải được gửi ngay trong ngày sau khi ký ban hành, chậm nhất là buổi sáng của ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp văn bản điện tử thuộc loại khẩn phải được đặt ở chế độ ưu tiên ghi rõ mức độ khẩn, gửi ngay sau khi đã ký số và phải được trình, chuyển giao xử lý sau khi tiếp nhận. Văn bản đến phải được xử lý kịp thời sau khi tiếp nhận nếu bảo đảm giá trị pháp lý, không phải chờ văn bản giấy.

Văn bản điện tử phải được theo dõi, cập nhật tự động trạng thái gửi, nhận, xử lý trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành; văn bản điện tử phải bảo đảm yêu cầu về thể thức và kỹ thuật trình bày theo quy định của Bộ Nội vụ, về định dạng theo quy định của Bộ TT&TT; bảo đảm các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, an toàn thông tin và giải pháp kết nối, liên thông hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Trước đó Sở TT&TT tỉnh Hòa Bình phối hợp với UBND huyện Lương Sơn tổ chức lớp tập huấn kỹ năng sử dụng các phần mềm văn phòng điện tử công vụ cho cán bộ, công chức các cơ quan chuyên môn của huyện Lương Sơn. Lớp bồi dưỡng được tổ chức trong 2 ngày với trên 70 học viên tham dự thuộc các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn.

Nội dung bồi dưỡng của lớp tập huấn gồm nâng cao kỹ năng sử dụng phần mềm văn phòng điện tử và hệ thống thư điện tử để thực hiện công tác quản lý, điều hành và xử lý văn bản trên môi trường mạng Internet, tiến tới chủ yếu trao đổi văn bản điện tử và dần thay thế trao đổi văn bản giấy truyền thống.

Những phần mềm cán bộ, công chức huyện Lương Sơn được đào tạo cũng là những phần mềm được quy định bắt buộc sử dụng đối với các cá nhân, tổ chức thuộc các cơ quan nhà nước nhằm đổi mới lề lối làm việc; nâng cao hiệu quả công tác, tạo môi trường làm việc điện tử, hiện đại, nhanh chóng và tiết kiệm thời gian, chi phí văn phòng.

Cổng Giao Tiếp Điện Tử Thành Phố Hà Nội

Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội bị khiển trách vì vi phạm đạo đức nghề nghiệp (00:00 07/07/2004)

Theo luật sư Nguyễn Trọng Tỵ, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội, chiều 6-7, Đoàn Luật sư Hà Nội đã quyết định áp dụng hình thức khiển trách đối với luật sư Nguyễn Văn Chiến – Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội do đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp khi tham gia bào chữa cho bị cáo Nguyễn Minh Phong, bị Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng đưa ra xét xử ngày 27-5-2004 về tội đánh bạc.

Trước ngày xét xử, Nguyễn Minh Phong (SN 1973, trú tại 14 Thi Sách, quận Hai Bà Trưng) đã có đơn gửi Chánh án Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng để tố cáo luật sư Chiến đã “gợi ý” Phong chi 5000 USD để luật sư “chạy” cho Phong được hưởng án treo, nếu không nộp tiền chạy án, Phong sẽ bị xử với mức án nặng. Bằng chứng mà Phong đưa ra là một đĩa CD ghi âm nội dung cuộc nói chuyện giữa Phong và luật sư Chiến ngày 20-5. Tuy nhiên, khi Đoàn Luật sư Hà Nội yêu cầu bị cáo xuất trình bản gốc của cuốn băng trên thì bị cáo không xuất trình mà giải thích là đã nộp cho cơ quan điều tra Công an quận Hoàn Kiếm. Trước lời cáo buộc của thân chủ, luật sư Chiến đã khẳng định: đơn tố cáo của Phong là hoàn toàn sai sự thật. Ông Chiến giải thích, ông có nói chuyện với thẩm phán trực tiếp xét xử vụ án trên nhưng chỉ ở góc độ công việc và ông cũng không chủ động yêu cầu đòi hỏi lợi ích vật chất nào khác từ phía thân chủ của mình. Ngay khi sự việc xảy ra, Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội đã yêu cầu ông Chiến viết đơn giải trình toàn bộ sự việc. Sau khi xem xét, xác minh, đánh giá, Đoàn Luật sư Hà Nội đã kết luận: không có đủ căn cứ để tin rằng luật sư Chiến đã đòi hỏi Phong đưa tiền để “chạy án” như Phong đã tố cáo. Luật sư Chiến đã thực hiện đầy đủ hợp đồng dịch vụ bào chữa cho Phong. Tuy nhiên, luật sư Chiến cũng tự nhận mình có thiếu sót khi không kiểm tra, đôn đốc nhân viên đến Viện kiểm sát làm việc, đọc hồ sơ… Do vậy, Đoàn luật sư Hà Nội đã thống nhất áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách đối với luật sư Chiến do vi phạm Quy tắc 5, chương II, Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Luật sư.

Cập nhật thông tin chi tiết về Quy Chế Tiếp Nhận, Xử Lý, Phát Hành Và Quản Lý Văn Bản Điện Tử Giữa Các Cơ Quan, Tổ Chức Thuộc Thành Phố Hà Nội trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!