Xu Hướng 12/2022 # Quy Định Mới Về Chức Danh Ở Cấp Xã; Mức Phụ Cấp Của Từng Chức Danh Đối Với Người Hoạt Động Không Chuyên Trách Ở Cấp Xã, Ở Thôn, Tổ Dân Phố / 2023 # Top 19 View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 12/2022 # Quy Định Mới Về Chức Danh Ở Cấp Xã; Mức Phụ Cấp Của Từng Chức Danh Đối Với Người Hoạt Động Không Chuyên Trách Ở Cấp Xã, Ở Thôn, Tổ Dân Phố / 2023 # Top 19 View

Bạn đang xem bài viết Quy Định Mới Về Chức Danh Ở Cấp Xã; Mức Phụ Cấp Của Từng Chức Danh Đối Với Người Hoạt Động Không Chuyên Trách Ở Cấp Xã, Ở Thôn, Tổ Dân Phố / 2023 được cập nhật mới nhất trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Ngày 10/12/2020, Kỳ họp thứ 22 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khóa XII đã thông qua Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND Quy định chức danh, bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội ở cấp xã và mức bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Cụ thể:

1. Chức danh và bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã 

– Xã, phường, thị trấn loại 1: bố trí tối đa 14 người gồm các chức danh sau: Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự; Tổ chức – Văn phòng Đảng ủy; Kiểm tra – Tuyên giáo – Dân vận; Văn hóa, thể dục, thể thao – Công tác xã hội, dân số, bảo vệ trẻ em; Đài truyền thanh – Quản lý nhà văn hóa;  Xây dựng, đô thị, môi trường, thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp; Giao thông – Thủy lợi – Khuyến nông – Thú y cơ sở; Thủ quỹ – Văn thư – Lưu trữ. Riêng chức danh Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự, bố trí 02 người.

– Xã, phường, thị trấn loại 2: bố trí tối đa 12 người gồm các chức danh sau: Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự; Tổ chức – Văn phòng Đảng ủy; Kiểm tra – Tuyên giáo – Dân vận; Văn hóa, thể dục, thể thao – Công tác xã hội, dân số, bảo vệ trẻ em; Đài truyền thanh – Quản lý nhà văn hóa; Giao thông – Thủy lợi – Khuyến nông – Thú y cơ sở; Thủ quỹ – Văn thư – Lưu trữ. Riêng xã, phường ven biển, bố trí 02 Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự; đồng thời, gộp chức danh Tổ chức – Văn phòng Đảng ủy và chức danh Kiểm tra – Tuyên giáo – Dân vận thành chức danh Văn phòng Đảng ủy – Tổ chức – Kiểm tra – Tuyên giáo – Dân vận.

– Xã, phường, thị trấn loại 3: bố trí tối đa 10 người gồm các chức danh sau: Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự; Văn phòng Đảng ủy - Tổ chức – Kiểm tra – Tuyên giáo – Dân vận; Đài truyền thanh – Quản lý nhà văn hóa; Giao thông – Thủy lợi – Khuyến nông – Thú y cơ sở; Thủ quỹ – Văn thư – Lưu trữ.

2. Mức phụ cấp của từng chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã 

– Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã giữ các chức danh: Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được hưởng mức phụ cấp hàng tháng bằng 1,12 lần mức lương cơ sở (bao gồm kinh phí đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế).

– Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã giữ các chức danh: Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự; Tổ chức – Văn phòng Đảng ủy; Kiểm tra – Tuyên giáo – Dân vận; Văn hóa, thể dục, thể thao – Công tác xã hội, dân số, bảo vệ trẻ em; Đài truyền thanh – Quản lý nhà văn hóa; Xây dựng, đô thị, môi trường, thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp; Giao thông – Thủy lợi – Khuyến nông – Thú y cơ sở; Thủ quỹ – Văn thư – Lưu trữ; Văn phòng Đảng ủy – Tổ chức – Kiểm tra – Tuyên giáo – Dân vận được hưởng mức phụ cấp hàng tháng bằng 1,15 lần mức lương cơ sở (bao gồm kinh phí đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế). 

3. Mức phụ cấp của từng chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố 

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố gồm: Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban công tác mặt trận, được hưởng mức phụ cấp hàng tháng bằng 1,00 lần mức lương cơ sở. Riêng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền được hưởng mức phụ cấp hàng tháng bằng 1,66 lần mức lương cơ sở.

4. Mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh

– Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã mà giảm được một định suất thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức phụ cấp của chức danh được kiêm nhiệm. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức phụ cấp chức danh cao nhất.

– Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố mà giảm được một định suất thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức phụ cấp của chức danh được kiêm nhiệm. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm. 

5. Mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố 

Người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố gồm: Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh, Chi hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chi hội trưởng Hội Nông dân, Bí thư Chi đoàn thanh niên được hưởng mức bồi dưỡng tối đa 500.000 đồng/người/tháng. Nguồn kinh phí chi trả bồi dưỡng từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có). 

6. Mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội ở cấp xã 

– Mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và mỗi tổ chức chính trị – xã hội ở cấp xã (gồm: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh)  theo phân loại đơn vị hành chính cấp xã: Đối với xã, phường, thị trấn loại 1 là 8 triệu đồng/tổ chức/năm; đối với xã, phường, thị trấn loại 2 là 7,5 triệu đồng/tổ chức/năm; đối với xã, phường, thị trấn loại 3 là 7 triệu đồng/tổ chức/năm.

– Ngoài mức khoán kinh phí hoạt động nêu trên, tùy theo điều kiện khả năng cân đối ngân sách, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã xem xét hỗ trợ bổ sung kinh phí hoạt động cho phù hợp với nhiệm vụ thực tế. 

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 20/12/2020 và thay thế Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND ngày 29/4/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách, các tổ chức chính trị – xã hội ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

B.B.T

Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Quy Định Về Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Và Người Hoạt Động Không Chuyên Trách Ở Cấp Xã, Ở Thôn, Tổ Dân Phố / 2023

Ngày 24/4/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/6/2019. Bãi bỏ Điều 9, khoản 3 Điều 19 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ; bãi bỏ Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Một số nội dung của Nghị định 34/2019/NĐ-CP như sau:

2. Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được bố trí theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn

Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh mà giảm được 01 người trong số lượng quy định tối đa tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định việc kiêm nhiệm thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm gồm: 50% mức lương (bậc 1), cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) của chức danh kiêm nhiệm. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh (kể cả trường hợp Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân) cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm.

– Cán bộ, công chức cấp xã được kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

– Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp, chế độ bảo hiểm xã hội và chế độ bảo hiểm y tế. Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả hỗ trợ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn như sau:

– Loại 1 được khoán quỹ phụ cấp bằng 16,0 lần mức lương cơ sở;

– Loại 2 được khoán quỹ phụ cấp bằng 13,7 lần mức lương cơ sở;

– Loại 3 được khoán quỹ phụ cấp bằng 11,4 lần mức lương cơ sở.

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận. Người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố ngoài 03 chức danh nêu trên không hưởng phụ cấp hàng tháng mà được hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có).

– Chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 lần mức lương cơ sở để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố. Riêng đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 lần mức lương cơ sở./.

(đính kèm Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ)

Phòng Tư pháp quận Tân Phú – Phòng PBGDPL

Một Số Điểm Mới Quy Định Tại Dự Thảo Thông Tư Của Bộ Nội Vụ Hướng Dẫn Một Số Quy Định Về Cán Bô, Công Chức Cấp Xã Và Người Hoạt Động Không Chuyên Trách Ở Cấp Xã, Ở Thôn, Tổ Dân Phố / 2023

– Về trình độ chuyên môn: Dự thảo nâng tiêu chuẩn trình độ chuyên môn đối với công chức cấp xã, theo đó đối với phường, thị trấn, công chức phải tốt nghiệp Đại học trở lên; đối với xã, công chức phải tốt nghiệp Cao đẳng chuyên nghiệp trở lên;

– Về bố trí chức danh: Dự thảo đề xuất các chức danh sau đây có thể bố trí 02 người đảm nhiệm: Văn hóa – xã hội; Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã); Tư pháp – hộ tịch; Văn phòng – thống kê (Hiện hành, chức danh Văn hóa – xã hội và chức danh Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã) được bố trí 02 người đảm nhiệm).Việc bố trí phải đảm bảo tổng số lượng cán bộ, công chức cấp xã bằng hoặc thấp hơn quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 92/2009/NĐ-CP (đã được sửa đổi tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP).

– Về phụ cấp theo phân loại xã: Trước đó, Nghị định 34/2019/NĐ-CP đã bãi bỏ phụ cấp cán bộ theo loại xã nên Dự thảo đề xuất cán bộ cấp xã không được hưởng phụ cấp theo phân loại xã từ ngày 01/7/2019.

– Về phụ cấp kiêm nhiệm chức danh: Dự thảo quy định, nâng phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với trường hợp cán bộ cấp xã kiêm nhiệm chức danh cán bộ cấp xã và trường hợp cán bộ cấp xã kiêm nhiệm chức danh công chức cấp xã; theo đó cán bộ cấp xã kiêm nhiệm chức danh cán bộ cấp xã thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức lương chức vụ bậc 1, cộng phụ cấp lãnh đạo của chức danh đảm nhiệm quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 5 và Điều 7, Nghị định số 92/2009/NĐ-CP; Cán bộ cấp xã kiêm nhiệm chức danh công chức cấp xã thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức lương bậc 1 theo trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ được quy định tại bảng lương công chức hành chính ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP

Ngoài ra, Dự thảo quy định chỉ bố trí cán bộ cấp xã kiêm nhiệm chức danh công chức cấp xã khi đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh công chức cấp xã và quy định “không bố trí công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh công chức cấp xã”.

Thu Trang, XDCQ&CTTN, Sở Nội vụ

Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Ban Hành Nghị Quyết Quy Định Chức Danh, Số Lượng, Một Số Chế Độ, Chính Sách Đối Với Người Hoạt Động Không Chuyên Trách Ở Xã, Phường, Thị Trấn, Ở Thôn, Tổ Dân Phố Và Người Tham G / 2023

Ngày 11/12/2019 Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 45/NQ-HĐND quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố và người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; theo đó:

          1. Cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn có 16 chức danh, mức phụ cấp hàng tháng từ 0,6 đến 0,9 mức lương cơ sở tùy theo từng chức danh và loại xã.

          2. Số lượng người hoạt động không chuyên trách: Cấp xã loại I không quá 13 người, cấp xã loại II không quá 12 người, cấp xã loại III không quá 10 người.

          3. Mức khoán quỹ phụ cấp hàng tháng các chức danh theo quy định tại khoản 5, Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ, cụ thể: Cấp xã loại I được khoán quỹ phụ cấp bằng 16,0 lần mức lương cơ sở; cấp xã loại II được khoán quỹ phụ cấp bằng 13,7 lần mức lương cơ sở; cấp xã loại III được khoán quỹ phụ cấp bằng 11,4 lần mức lương cơ sở

4. Đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố có 03 chức danh (Bí thư chi tộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận), mức phụ cấp từ 0,6 đến 1,0 lần mức lương cơ sở tùy theo từng chức danh và loại thôn, tổ dân phố.

Số lượng người hoạt động không chuyên trách không quá 03 người/thôn, tổ dân phố.

5. Đối với người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố (gồm Phó thôn, Công an viên, Thôn đội trưởng, Nhân viên y tế và dân số, Phó bí thư chi bộ, Bí thư đoàn TNCSHCM, Chi hội trưởng Hội người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ), mức bồi dưỡng hàng tháng từ 0,21 đến 0,7 mức lương cơ sở, tùy theo công việc tham gia và loại thôn, tổ dân phố.

6. Mức khoán phụ cấp, bồi dưỡng hàng tháng cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố như sau: Thôn, tổ dân phố loại I bằng 6,5 lần mức lương cơ sở; Thôn, tổ dân phố loại II, loại III bằng 5,68 lần mức lương cơ sở.

7. Mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh được quy định như sau:           Cán bộ, công chức cấp xã đảm nhiệm thêm không quá 01 chức danh không chuyên trách và được hưởng 50% phụ cấp của chức danh đảm nhiệm.

Người hoạt động không chuyên trách cấp xã đảm nhiệm thêm nhiệm vụ của 01 chức danh không chuyên trách khác thì được hưởng 100% phụ cấp của chức danh đảm nhiệm; nếu đảm nhiệm thêm nhiệm vụ của chức danh không chuyên trách khác nữa thì được hưởng thêm 50% phụ cấp của chức danh đảm nhiệm (một người hoạt động không chuyên trách được đảm nhiệm tối đa 03 chức danh).

8. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có thể đảm nhiệm thêm nhiệm vụ của 01 chức danh không chuyên trách khác và đảm nhiệm thêm không quá 01 công việc ở thôn, tổ dân phố và được hưởng 100% phụ cấp, bồi dưỡng của chức danh, công việc đảm nhiệm.

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được đảm nhiệm thêm không quá 02 công việc ở thôn, tổ dân phố và được hưởng 100% mức bồi dưỡng của công việc đó.

Người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố được làm thêm không quá 02 công việc khác nữa và được hưởng 100% mức bồi dưỡng công việc đó.

8. Nguồn kinh phí thực hiện: do ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh đảm bảo theo quy định của Luật NSNN. Kết thúc niên độ ngân sách, trường hợp quỹ phụ cấp, bồi dưỡng theo mức khoán sau khi đã thực hiện chi trả theo quy định mà vẫn còn dư, được sử dụng để bổ sung thu nhập tăng thêm cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố và người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố.

9. HĐND giao UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn, việc tuyển chọn những người hoạt động không chuyên trách và triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 và thay thể Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh.

Khổng Thị Thu

Cập nhật thông tin chi tiết về Quy Định Mới Về Chức Danh Ở Cấp Xã; Mức Phụ Cấp Của Từng Chức Danh Đối Với Người Hoạt Động Không Chuyên Trách Ở Cấp Xã, Ở Thôn, Tổ Dân Phố / 2023 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!