Xu Hướng 8/2022 # Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ # Top View

Xem 495

Bạn đang xem bài viết Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ được cập nhật mới nhất ngày 16/08/2022 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 495 lượt xem.

Nhà Quản Lý Là Gì? Cách Để Biến Bạn Thành Một Nhà Quản Lý?

Mẫu Giấy Ủy Quyền Theo Quy Định 2022

Nên Quyết Định Ra Đi Hay Ở Lại?

“ở Lại Hay Ra Đi” Với Tôi Đều Khó Quyết Định

Hôm Nay, Người Dân Anh Sẽ Quyết Định Ra Đi Hay Ở Lại Eu

PHÒNG GD & ĐT TAM NÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÀM CHIM 3 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01 /QĐ-THTC 3 Tràm Chim, ngày 03 tháng 11 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo “Thực hiện quy chế dân chủ “

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÀM CHIM 3

– Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo;

– Căn cứ Nghị định 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ và chỉ thị 38 của Thủ tướng Chính Phủ về “Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”:

– Căn cứ Quyết định số: 06/2007/QĐ.UBND ngày 04/05/2007 của UBND huyện Tam Nông, về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương và công tác cán bộ, viên chức cho các trường thuộc huyện quản lý;

– Căn cứ yêu cầu công tác, xét phẩm chất và năng lực cán bộ, giáo viên,nhân viên của trường Tiểu học Tràm Chim 3,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều I: Thành lập Ban chỉ đạo “Thực hiện quy chế dân chủ” Trường Tiểu học Tràm Chim 3, gồm các ông (bà) có tên sau

1- Võ Văn Lộc – Hiệu trưởng – Trưởng ban

2- Trần Thị Yến Linh – CTCĐ – P.trưởng ban

3- Phan Thị Vân Tuyến – TKHĐ – Thư ký

4- Nguyễn Thị Ngọc Dung – CTHĐ trường – Thành viên

5 -Phạm Quốc Huy – TPT-Đội – Thành viên

6- Trần Văn Ký – Tổ trưởng VP – Thành viên

7- Nguyễn Thị Băng Tuyền – Tổ trưởng / 1 – Thành viên

8- Nguyễn Hoài Vĩ – Tổ trưởng /2,3 – Thành viên

9- Đoàn Thanh Thọ – Tổ trưởng / 4,5 – Thành viên

10 – Trần Huỳnh Mai – Kế toán – Thành viên

11- Lê Đức Thắng – Trưởng BTTND – Thành viên

Điều II: Ban chỉ đạo có trách nhiệm lập kế hoạch, triển khai thực hiện đảm bảo Quy trình thực hiện quy chế dân chủ trong đơn vị, theo nội dung bảng quy chế

-Xây dựng triển khai thực hiện quy chế có hiệu quả.

– Kiểm tra, giám sát, sửa đổi và bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị theo từng năm học

Điều III: Các tổ chuyên môn đoàn thể, và các ông (bà) có tên trong Điều I chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận : HIỆU TRƯỞNG

– Như điều III

– Lưu VP-THTC3

Võ Văn Lộc

PHÒNG GD & ĐT TAM NÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÀM CHIM 3 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 02 /QĐ-THTC 3 Tràm Chim, ngày tháng 11 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế dân chủ

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÀM CHIM 3

– Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo;

– Căn cứ Nghị định 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ và chỉ thị 38 của Thủ tướng Chính Phủ về “Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”:

– Căn cứ Quyết định số: 06/2007/QĐ.UBND ngày 04/05/2007 của UBND huyện Tam Nông, về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương và công tác cán bộ, viên chức cho các trường thuộc huyện quản lý;

– Căn cứ yêu cầu công tác của trường Tiểu học Tràm Chim 3,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều Ban hành kèm theo Quyết định này bảng Quy chế dân chủ từ năm học 2009 – cho những năm học tiếp theo

Điều II: Quy chế này thực hiện trong đơn vị, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều III: Các tổ chuyên môn,đoàn thể và CBCC của trường Tiểu học Tràm Chim 3 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận : HIỆU TRƯỞNG

Quyết Định Ban Hành Quy Chế Thực Hiện Dân Chủ Trong Hoạt Động Của Cơ Quan

Mẫu Quyết Định Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Năm 2022

Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Của Công Ty Cổ Phẩn Môi Trường Nam Định

Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Năm 2022

Mẫu Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Công Ty, Doanh Nghiệp

Cập nhật thông tin chi tiết về Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!