Xu Hướng 12/2022 # Quyết Định Hoặc Chấp Thuận Chủ Trương Đầu Tư Dự Án Xây Dựng Nhà Ở / 2023 # Top 14 View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 12/2022 # Quyết Định Hoặc Chấp Thuận Chủ Trương Đầu Tư Dự Án Xây Dựng Nhà Ở / 2023 # Top 14 View

Bạn đang xem bài viết Quyết Định Hoặc Chấp Thuận Chủ Trương Đầu Tư Dự Án Xây Dựng Nhà Ở / 2023 được cập nhật mới nhất trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Căn cứ Điều 9 Nghị định 99/2015/NĐ-Cp hướng dẫn Luật Nhà ở năm 2014 có quy định về quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở như sau:

“1. Các tổ chức, cá nhân trước khi lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở thuộc diện quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Nhà ở thì phải làm thủ tục đề nghị quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Nghị định này.

Trường hợp Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo thẩm quyền quy định của Luật Đầu tư công thì Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định trước khi quyết định chủ trương đầu tư.

4. Trường hợp xây dựng nhà ở không thuộc diện quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này nhưng thuộc các diện sau đây thì phải làm thủ tục gửi Bộ Xây dựng thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư:

a) Dự án có quy mô sử dụng đất từ 100 ha trở lên hoặc có quy mô dưới 100 ha nhưng có số lượng nhà ở từ 2.500 căn trở lên (bao gồm nhà biệt thự, nhà ở riêng lẻ, căn hộ chung cư) tại khu vực không phải là đô thị;

b) Dự án có quy mô sử dụng đất từ 50 ha trở lên hoặc có quy mô dưới 50 ha nhưng có số lượng nhà ở từ 2.500 căn trở lên tại khu vực đô thị;

c) Dự án không phân biệt quy mô diện tích đất, số lượng nhà ở nhưng thuộc địa giới hành chính của nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

5. Trường hợp xây dựng nhà ở không thuộc diện quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều này nhưng thuộc các diện sau đây thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải xin ý kiến Hội đồng nhân dân cùng cấp trước khi chấp thuận chủ trương đầu tư:

a) Dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha đến dưới 100 ha và có số lượng nhà ở dưới 2.500 căn tại khu vực không phải là đô thị;

b) Dự án có quy mô sử dụng đất từ 10 ha đến dưới 50 ha và có số lượng nhà ở dưới 2.500 căn tại khu vực đô thị;

c) Dự án không phân biệt quy mô diện tích đất, số lượng nhà ở nhưng thuộc khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử (được xác định trong các đồ án quy hoạch) của đô thị loại đặc biệt.

6. Đối với trường hợp không thuộc diện quy định tại các Khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này thì phải trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.”

Dự Án Nhà Ở Nào Phải Được Chấp Thuận Chủ Trương Đầu Tư? / 2023

TIN ĐỌC NHIỀU

TIN MỚI NHẬN

Doanh nghiệp tư nhân Quang Minh (Sóc Trăng) muốn đăng ký tham gia dự án khu đô thị mới với quy mô 47 ha, trong đó số lượng nhà ở dự kiến 1.000 căn (theo kêu gọi đầu tư của UBND tỉnh). Khu đất này có 20 ha đất sạch của Nhà nước, còn lại là 27 ha đất của dân (cần thu hồi). Dự án nằm trong chương trình phát triển nhà ở đã được HĐND tỉnh thông qua và kế hoạch phát triển nhà ở đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Tuy nhiên, theo Khoản 5, Điều 9 Nghị định 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở thì UBND tỉnh phải thông qua HĐND tỉnh trước khi chấp thuận chủ trương đầu tư và tổ chức đấu thầu dự án.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Về việc quyết định chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, Luật Đầu tư 2014 và Luật Nhà ở 2014 đã quy định về thẩm quyền, trình tự thủ tục quyết định chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư.

Theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 17 Luật Nhà ở 2014 thì dự án đầu tư xây dựng nhà ở bao gồm cả dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hoặc dự án sử dụng đất hỗn hợp mà có dành diện tích đất trong dự án để xây dựng nhà ở.

Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư được quy định tại Điều 30, 31 và 32 của Luật Đầu tư 2014.

Đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư thì phải thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Chính phủ (quy định tại Khoản 2, Điều 170 của Luật Nhà ở).

Theo quy định tại Khoản 4, 5, 6; Điều 9 Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở thì chỉ những dự án đầu tư xây dựng nhà ở (bao gồm cả dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mà có dành diện tích đất trong dự án để xây dựng nhà ở) có quy mô vốn đầu tư dưới 5.000 tỷ đồng, đã có đất ở (dự án không phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất) thì mới thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật về nhà ở.

Về lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại, pháp luật về nhà ở chỉ quy định về hình thức và một số nguyên tắc trong việc lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại, không quy định về trình tự, thủ tục đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án (Điều 22 Luật Nhà ở 2014, Điều 18 Nghị định 99/2015/NĐ-CP).

Danh Mục Dự Án Thuộc Trường Hợp Chấp Thuận Chủ Trương Đầu Tư / 2023

(theo quy định tại Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014) Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc Hội

Trừ những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội theo pháp luật về đầu tư công, Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư sau đây:

1. Dự án ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, bao gồm:

a) Nhà máy điện hạt nhân;

b) Chuyển mục đích sử dụng đất vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ cảnh quan, khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học từ 50 héc ta trở lên; rừng phòng hộ đầu nguồn từ 50 héc ta trở lên; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, chắn sóng, lấn biển, bảo vệ môi trường từ 500 héc ta trở lên; rừng sản xuất từ 1.000 héc ta trở lên;

2. Sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên với quy mô từ 500 héc ta trở lên;

3. Di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên ở miền núi, từ 50.000 người trở lên ở các vùng khác;

4. Dự án có yêu cầu phải áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định.

Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Trừ những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo pháp luật về đầu tư công và các dự án quy định tại Điều 30 của Luật này, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án sau đây:

1. Dự án không phân biệt nguồn vốn thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Di dân tái định cư từ 10.000 người trở lên ở miền núi, từ 20.000 người trở lên ở vùng khác;

b) Xây dựng và kinh doanh cảng hàng không; vận tải hàng không;

c) Xây dựng và kinh doanh cảng biển quốc gia;

d) Thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí;

đ) Hoạt động kinh doanh cá cược, đặt cược, casino;

e) Sản xuất thuốc lá điếu;

g) Phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu chức năng trong khu kinh tế;

h) Xây dựng và kinh doanh sân gôn;

2. Dự án không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này có quy mô vốn đầu tư từ 5.000 tỷ đồng trở lên;

3. Dự án của nhà đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, trồng rừng, xuất bản, báo chí, thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ 100% vốn nước ngoài;

4. Dự án khác thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.

Quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

Trừ những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo pháp luật về đầu tư công và các dự án quy định tại Điều 30 và Điều 31 của Luật Đầu tư năm 2014, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án sau đây:

a) Dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất;

2. Dự án đầu tư quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thực hiện tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt không phải trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.

Vì Sao “Hủy Bỏ” Quyết Định Chấp Thuận Chủ Trương Đầu Tư? / 2023

Hiện trường vụ sập cần cẩu làm chết một học sinh.

Đồng thuận “từ dưới lên trên”

Dự án chung cư thương mại, biệt thự liền kề của Cty TNHH Trường Thành tại khối 5, phường Trường Thi nhận được sự đồng thuận cao “từ dưới lên trên”. Sở KH-ĐT Nghệ An trong CV số 307/SKHĐT-KTĐN ngày 23/2/2016 đề nghị Sở TNMT, Sở XD, UBND TP Vinh “cho ý kiến về việc mua bán tài sản trên đất giữa Cty cổ phần 471 và Cty TNHH Trường Thành và chủ trương đầu tư dự án”.

Ngày 11/3/2016, Sở TNMT ra công văn số 1135/TNMT-QLĐĐ “thống nhất với ý kiến của Sở XD” Sở XD Nghệ An tại CV số 416/SXD.QHKT ngày 09/3/2016 và “đề nghị Sở KHĐT tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cho phép Cty TNHH Trường Thành được thực hiện dự án”; đề nghị Cty TNHH Trường Thành hoàn thiện hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền.

Ngày 16/3/2016, Sở KHĐT với chức năng cơ quan chủ trì, ra văn bản số 431/SKHĐT-KTĐN trình UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận việc mua bán tài sản trên đất tại khối 5, phường Trường Thi, TP Vinh giữa Cty TNHH Trường Thành và Cty CP 471; chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Trên cơ sở đóng góp ý kiến của các Sở ngành chức năng, ngày 24/2/2016 PCT tỉnh Huỳnh Thanh Điền ký quyết định số 1190/QĐ.UBND-XD chấp thuận chủ trương đầu tư, cho phép lập qui hoạch dự án chung cư thương mại, biệt thự liền kề của Cty TNHH Trường Thành.

Vì sao Hủy bỏ?

Ngày 20/10/2016, công văn đóng dấu “hỏa tốc” do PCT tỉnh Huỳnh Thanh Điền ký gửi các cơ quan nói trên, yêu cầu “Dừng thực hiện QĐ số 1190/QĐ.UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; giao các sở rà soát, đánh giá lại sự phù hợp về đầu tư”. Nguyên nhân, do quá trình làm thủ tục đất đai có một số vướng mắc.

Tiếp đó, ngày 11/11/2016 ông Huỳnh Thanh Điền ký quyết định số 5622/QĐ.UBND-XD “hủy bỏ quyết định số 1190/QĐ.UBND-XD ngày 24/3/2016”. lý do hủy bỏ “do ban hành chưa phù hợp với quy định”.

Việc Nghệ An “dừng”, “hủy bỏ” quyết định số 1190/QĐ.UBND-XD ngày 24/3/2016 không phải là quyết định chấm dứt dự án, mà là để thay thế bằng một quyết định khác “phù hợp hơn”. Phải chăng, do vai trò chủ trì tham mưu của cơ quan Sở KHĐT Nghệ An chưa được tốt, dẫn tới việc doanh nghiệp phải loay hoay giữa mê lộ giấy tờ?

Thanh tra đô thị ở đâu?

Mặc dù chưa được cấp giấy phép xây dựng, chưa hoàn thành các thủ tục theo qui định, chưa có quyết định giao đất (ngày 14/11/2016 UBND tỉnh Nghệ An mới chấp thuận việc mua bán tài sản gắn liền với đất của Cty CP 471 và Cty TNHH Trường Thành) nhưng Công ty này vẫn cho thi công, làm móng, dựng cần cẩu tháp. Hậu quả, cần cầu tháp bị đổ, đè chết em Trần Văn Hải (học sinh lớp 10A7, Trường THPT Lê Viết Thuật).

Cơ quan thanh tra đô thị thường giám sát chặt chẽ việc xây dựng. Các công trình nhà ở của dân, dù to hay nhỏ, sau khi động thổ đều bị kiểm tra, yêu cầu xuất trình giấy phép xây dựng. Nhưng một công trình qui mô lớn, đồ sộ, cần cẩu “không phép” dựng cạnh trường học hơn 1.000 học sinh, lẽ nào thanh tra đô thị không biết, không hay?

Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do lún sụt đế móng cẩu tháp về một phía và lắp cần trục vào trụ tháp khi chưa lắp đặt neo chống lật, gây lật móng cẩu tháp. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, cần trục tháp mới lắp dựng xong, đang căn chỉnh, chưa vận hành, chưa được kiểm định.

Quang Long

Cập nhật thông tin chi tiết về Quyết Định Hoặc Chấp Thuận Chủ Trương Đầu Tư Dự Án Xây Dựng Nhà Ở / 2023 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!