Xu Hướng 6/2023 # Quyết Định Miễn Nhiệm Tư Cách Đại Biểu Hđnd # Top 6 View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 6/2023 # Quyết Định Miễn Nhiệm Tư Cách Đại Biểu Hđnd # Top 6 View

Bạn đang xem bài viết Quyết Định Miễn Nhiệm Tư Cách Đại Biểu Hđnd được cập nhật mới nhất trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Quyết Định Miễn Nhiệm Tư Cách Đại Biểu HĐnd, Quyết Định Miễn Nhiệm Tư Cách Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Quyết Định Phê Chuẩn Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Tư Cách Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd, Đơn Xin Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd, Để Xin Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd Xã, Đơn Xin Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd Cấp Xã, Don Miễn Nhiệm Dai Biểu Hdnd, Đơn Xin Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd Xã , Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd Huyện, Tờ Trình Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd, Don Xin Mien Nhiem Dai Bieu Hdnd Phuong, Tờ Trình Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd Xã, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Đại Biểu HĐnd Xã, Quyết Định Miễn Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch HĐnd, Mẫu Nghi Quyết Miên Nhiệm Trưởng Ban HĐnd Xã, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd Xã, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Đơn Xin Miễn Nhiễm HĐnd Xã, Don Mien Nhiem Hdnd, Don Xin Mien Nhiem Hdnd, Mẫu Đơn Miễn Nhiệm HĐnd , Mẫu Đơn Xin Miễn Đại Biểu HĐnd, Đơn Xin Bãi Miễn Đại Biểu HĐnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Phó Ct HĐnd Xã, Tờ Trình Xin Miễn Nhiệm Phó Ct HĐnd Xã, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Vụ Pct HĐnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Pct HĐnd Xã, Don Xin Mien Nhiejm Dại Bieu HĐnd, Đơn Xin Miễn Nhiệm Trưởng Ban Kinh Tế HĐnd Xã, Don Xin Mien Nhiem Chuc Danh Pct HĐnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch HĐnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd Xã, Đơn Xin Miễn Nhiệm Trưởng Ban Pháp Chế HĐnd Xã, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Vụ Phó Chủ Tịch HĐnd, Đanon Xin Mien Nhiem Chu Tich Hdnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Vụ Ct HĐnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch HĐnd Xã, Mẫu Đơn Miễn Nhiệm Trưởng Ban Phap Chế HĐnd, Tờ Trình V/v Miễn Nhiệm Trưởng, Phó Ban HĐnd, Quyết Định Miễn Nhiệm Và Bổ Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Don Xin Mien Nhiem Chuc Danh Chu Tich Hdnd, Mau Don Xin Mien Nhiem Chuc Danh Chu Tich Hdnd, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Trưởng Ban HĐnd, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd, Tờ Trình Về Việc Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch HĐnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Trưởng Ban Pháp Chế HĐnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd Xã, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Trưởng Ban HĐnd Huyện, Don Xin Mien Nhiem Chuc Danh Truong Ban Kinh Te Xa Hoi Hdnd, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Miễn Nhiệm Phó Bí Thư Chi Bộ Cơ Sở, Quyết Định Miễn Nhiệm Là Gì, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Miễn Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Miễn Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Miễn Nhiệm Phó TgĐ Đầu Tư, Quyết Đinh Miễn Nhiệm Phó Bí Thư Chi Bộ, Đơn Từ Nhiệm Đại Biểu HĐnd Xã, Don Xin Tu Nhiem Dai Bieu Hdnd Cap Xa, Don Xin Mien Niem Nhiem Chuc Danh Truong Ban Phap Che HĐnd, Quyết Định Miễn Nhiệm Phó Giám Đốc, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổ Trưởng Tổ Dân Phố, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Bí Thư Chi Bộ Thôn, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ, Quyết Định Miễn Nhiệm Bí Thư Chi Bộ Thôn, Quyết Định Miễn Nhiệm Bí Thư Chi Đoàn, Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng ấp, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán, Mẫu Đơn Xin Thôi Làm Nhiệm Vụ Đại Biểu HĐnd, Đơn Xin Thôi Làm Nhiệm Vụ Đại Biểu HĐnd Xã, Tờ Trình Bãi Nhiệm Đại Biểu HĐnd, Mâu Đơn Xin Thôi Lam Nhiêm Vu Đai Biêu HĐnd Xã, Đơn Xin Thôi Làm Nhiệm Vụ Đại Biểu HĐnd Cấp Xã, Mâu Thôi Nhiệm Vụ Đại Biểu HĐnd, Mẫu Đơn Xin Thôi Nhiệm Vụ Đại Biểu HĐnd Xã, Đơn Xin Thôi Làm Nhiệm Vụ Đại Biểu HĐnd, Don Xin Thoi Giu Nhiem Vu Dai Bieu Hdnd,

Quyết Định Miễn Nhiệm Tư Cách Đại Biểu HĐnd, Quyết Định Miễn Nhiệm Tư Cách Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Quyết Định Phê Chuẩn Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Tư Cách Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd, Đơn Xin Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd, Để Xin Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd Xã, Đơn Xin Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd Cấp Xã, Don Miễn Nhiệm Dai Biểu Hdnd, Đơn Xin Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd Xã , Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd Huyện, Tờ Trình Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd, Don Xin Mien Nhiem Dai Bieu Hdnd Phuong, Tờ Trình Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd Xã, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Đại Biểu HĐnd Xã, Quyết Định Miễn Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch HĐnd, Mẫu Nghi Quyết Miên Nhiệm Trưởng Ban HĐnd Xã, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd Xã, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Đơn Xin Miễn Nhiễm HĐnd Xã, Don Mien Nhiem Hdnd, Don Xin Mien Nhiem Hdnd, Mẫu Đơn Miễn Nhiệm HĐnd , Mẫu Đơn Xin Miễn Đại Biểu HĐnd, Đơn Xin Bãi Miễn Đại Biểu HĐnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Phó Ct HĐnd Xã, Tờ Trình Xin Miễn Nhiệm Phó Ct HĐnd Xã, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Vụ Pct HĐnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Pct HĐnd Xã, Don Xin Mien Nhiejm Dại Bieu HĐnd, Đơn Xin Miễn Nhiệm Trưởng Ban Kinh Tế HĐnd Xã, Don Xin Mien Nhiem Chuc Danh Pct HĐnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch HĐnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd Xã, Đơn Xin Miễn Nhiệm Trưởng Ban Pháp Chế HĐnd Xã, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Vụ Phó Chủ Tịch HĐnd, Đanon Xin Mien Nhiem Chu Tich Hdnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Vụ Ct HĐnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch HĐnd Xã, Mẫu Đơn Miễn Nhiệm Trưởng Ban Phap Chế HĐnd, Tờ Trình V/v Miễn Nhiệm Trưởng, Phó Ban HĐnd, Quyết Định Miễn Nhiệm Và Bổ Nhiệm,

Miễn Nhiệm Đại Biểu Hđnd Phường, Xã

– Hiện nay HĐND phường còn 27/29 đại biểu. Thực hiện điều động cán bộ của Quận ủy – UBND Quận, 01 đại biểu là Chủ tịch HĐND Phường, 01 đại biểu là Chủ tịch UBND phường phải nhận nhiệm vụ ở đơn vị mới ngoài địa bàn phường, đồng thời cả hai đều không cư trú trên địa bàn phường.

1. Đại biểu là Chủ tịch HĐND phường thì miễn nhiệm chức danh, rồi bầu Chủ tịch mới ở kỳ họp cuối năm 2017. Vẫn còn nhiệm vụ đại biểu.

2. Theo quyết định điều động về đơn vị mới cuối năm 2018, thì đương nhiên cắt hết các chức danh trong đảng và chính quyền ở đơn vị cũ đối với Đại biểu là Chủ tịch UBND phường. Xem như hết chức danh chủ tịch UBND phường nhưng vẫn còn nhiệm vụ đại biểu. Thực hiện bầu chủ tịch mới (không là đại biểu HĐND) theo Nghị định 08/2016/NĐ-CP.

Tuy nhiên không quyết được việc cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND phường. Theo điều 101 của Luật tổ chức chính quyền địa phương, do vướng mắc về nội dung “…phải xin thôi nhiệm vụ đại biểu. Đại biểu HĐND có thể đề nghị xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu vì lý do sức khỏe hoạc vì lý do khác”. “…. Việc chấp nhận cho thôi nhiệm vụ do HĐND cùng cấp quyết định”.

Lý do các đại biểu này không chịu viết đơn xin thôi nhiệm vụ đại biểu.

TT.HĐND Phường đã xin ý kiến Ban pháp chế HĐND Quận nhưng đến nay Quận cũng lúng túng, không trả lời được. Chỉ vỏn vẹn do HĐND phường tự quyết.

– Chính vì lý do này, tôi không thể đề nghị cho thôi nhiệm vụ đại biểu, xin Luật sư tư vấn thêm:

+ Từ “phải” ở đây theo tôi nghĩ là buộc phải thực hiện, nhưng hình như các chủ thể trên hiểu là “phải có đơn”, đồng thời các đại biểu HĐND phường cũng đồng tình, khiến tôi rất khó thực hiện nội dung này. Ở trường hợp 1, Bí thư Đảng ủy chỉ đạo chỉ miễn nhiệm chức danh. Trường hợp 2, thường trực HĐND phường 01 người dống ý, 01 người không (50-50), nhưng quyền quyết việc này là của Chủ tịch HĐND phường.

+ Qua tìm hiểu văn bản, Tôi có thể áp dụng thêm khoản 2 điều 4 quy định 260-QĐ/TW ngày 02/10/2009 “V/v thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức của cán bộ” để ý kiến với UBND Quận 1 lần nữa không? Vì thẩm quyền phê duyệt, điều động, bố trí cán bộ là của Quận.

Rất mong được sự hỗ trợ giúp đỡ của Luật sư. Nếu có văn bản nào hướng dẫn thêm, kính mong Luật sư hỗ trợ cung cấp, để tôi có thể thực hiện nhiệm vụ. Chân thành cảm ơn nhiều!

Bãi Nhiệm Tư Cách Đại Biểu Hđnd Với Ông Ngô Văn Tuấn

Sáng 24-1, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã họp bất thường để xem xét tư cách đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Ngô Văn Tuấn, người vừa bị Thủ tướng Chính phủ ký quyết định cách chức phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016- 2021.

Các đại biểu tham gia đã bỏ phiếu đồng ý bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa (nhiệm kỳ 2016-2021) với ông Ngô Văn Tuấn.

Trước đó, chiều 16-12, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã công bố các vi phạm, khuyết điểm của ông Ngô Văn Tuấn và đề nghị thi hành kỷ luật mức nghiêm khắc. Ngày 17-12, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Ngô Văn Tuấn bằng hình thức cách tất cả chức vụ trong Đảng vì có nhiều vi phạm.

Từ tháng 10-2010 đến tháng 11-2015, ông Ngô Văn Tuấn trên cương vị là bí thư Đảng ủy, giám đốc Sở Xây dựng vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ.

Kết luận của Ban Bí thư nêu cụ thể vi phạm của ông Tuấn là cố ý làm trái các quy định của Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh Thanh Hóa năm 2011; ban hành quyết định thành lập Hội đồng Tuyển chọn cán bộ, công chức của Sở Xây dựng không đúng thẩm quyền; nâng đỡ tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh từ nhân viên lao động hợp đồng vào làm công chức chuyên môn.

Ban Bí thư cũng chỉ rõ ông Tuấn ban hành quyết định về tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ không đúng thẩm quyền, vi phạm tiêu chuẩn cán bộ do cấp có thẩm quyền quy định, cụ thể là bổ nhiệm nhiều trưởng phòng, phó trưởng phòng chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trong đó điển hình là trường hợp bà Trần Vũ Quỳnh Anh.

Ông cũng vi phạm khi quyết định thành lập mới một số đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng trái thẩm quyền, vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước về cải cách hành chính, tinh giản tổ chức bộ máy, biên chế.

Ban Bí thư nêu rõ: Vi phạm, khuyết điểm của ông Ngô Văn Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa là rất nghiêm trọng, vi phạm nhiều lần, có hệ thống, kéo theo một số tổ chức đảng và nhiều cán bộ đảng viên vi phạm, phải kiểm điểm xử lý kỷ luật. Ông Tuấn cũng chưa nghiêm túc tự phê bình, thiếu thành khẩn nhận khuyết điểm, vi phạm.

Ngày 18-1-, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định kỷ luật cách chức phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Ngô Văn Tuấn.

Bãi Nhiệm Tư Cách Đại Biểu Hđnd Đối Với Nguyên Bí Thư Huyện Ở Hà Nội

Chia sẻ

Sáng 10/7, với 91/92 đại biểu biểu quyết tán thành (chiếm 89,22 tổng số đại biểu), HĐND TP. Hà Nội đã bãi nhiệm tư cách đại biểu của ông Hoàng Mạnh Phú, nguyên Bí thư huyện Phúc Thọ.

Trước đó, ngày 26/6, Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội cho biết vừa có quyết định kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Hoàng Mạnh Phú, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phúc Thọ (nguyên Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ).

Ngoài ra, cuối năm 2014, ông Phú ký 2 quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình, do Công ty Xuân Phúc lập hồ sơ, trong khi công ty này chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Ông Hoàng Mạnh Phú bị bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND TP. Hà Nội.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho rằng khuyết điểm, vi phạm của ông Hoàng Mạnh Phú là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương và ngay cả cá nhân ông Phú.

Với hàng loạt vi phạm trên, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định kỷ luật ông Hoàng Mạnh Phú, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phúc Thọ (nguyên Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ) bằng hình thức “cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng”.

Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng ra quyết định kỷ luật với một số cá nhân khác gồm: Ông Nguyễn Huy Phúc, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Phúc Thọ.

Ông Phúc có sai phạm nghiêm trọng, chịu trách nhiệm chính trong công tác tham mưu không đúng, không đầy đủ, vi phạm các quy định của pháp luật dẫn đến những khuyến điểm, vi phạm của UBND huyện, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền địa phương và cá nhân ông Phúc.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nọi quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Huy Phúc bằng hình thức “cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng”.

Ông Doãn Trung Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ (từ tháng 10/2016 đến nay). Ông Tuấn có khuyết điểm, thiếu trách nhiệm thực hiện không đúng, không đầy đủ quy định đối với một số dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách.

Ông Nguyễn Việt Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ bị kỷ luật khiển trách vì có khuyết điểm, thiếu trách nhiệm, thực hiện không đúng, không đầy đủ quy định đối với một số dự án đầu tư xây dựng; thiếu kiểm tra, không phát hiện cấp dưới được phân công phụ trách làm trái quy định.

Cập nhật thông tin chi tiết về Quyết Định Miễn Nhiệm Tư Cách Đại Biểu Hđnd trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!