Xu Hướng 3/2023 # Sở Nội Vụ Quảng Nam # Top 10 View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 3/2023 # Sở Nội Vụ Quảng Nam # Top 10 View

Bạn đang xem bài viết Sở Nội Vụ Quảng Nam được cập nhật mới nhất trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

1

Tổng hợp trả lời kiến nghị, đề xuất của địa phương, đơn vị tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 ngành Nội vụ tỉnhSố/Ký hiệu: Dự thảo ; Người ký: Sở Nội vụ

Đã xem: 1269 lượt / Tải về: 0 lượt

Số/Ký hiệu: Dự thảo ; Người ký: Sở Nội vụ

Tổng hợp trả lời kiến nghị, đề xuất của địa phương, đơn vị tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 ngành Nội vụ tỉnh

07/07/2021

2

30/06/2021

3

Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biêur HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026Số/Ký hiệu: 95/BC-UBBC ; Người ký: Phan Việt Cường

Đã xem: 1146 lượt / Tải về: 0 lượt

Số/Ký hiệu: 95/BC-UBBC ; Người ký: Phan Việt Cường

Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biêur HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

12/06/2021

4

Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026Số/Ký hiệu: 90/NQ-UBBC ; Người ký: Phan Việt Cường

Đã xem: 1279 lượt / Tải về: 0 lượt

Số/Ký hiệu: 90/NQ-UBBC ; Người ký: Phan Việt Cường

Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

03/06/2021

5

Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch HĐBC quốc gia tại Hội nghị toàn quốc công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026Số/Ký hiệu: 264/TB-VPHĐBCQG ; Người ký: Bùi Văn Cường

Đã xem: 1454 lượt / Tải về: 0 lượt

Số/Ký hiệu: 264/TB-VPHĐBCQG ; Người ký: Bùi Văn Cường

Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch HĐBC quốc gia tại Hội nghị toàn quốc công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

18/05/2021

6

Phướng án phòng, chống dịch Covid-19 trong bầu cử ĐBQH kháo XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Quảng NamSố/Ký hiệu: 902/SYT-PA ; Người ký: Mai Văn Mười

Đã xem: 1375 lượt / Tải về: 0 lượt

Số/Ký hiệu: 902/SYT-PA ; Người ký: Mai Văn Mười

Phướng án phòng, chống dịch Covid-19 trong bầu cử ĐBQH kháo XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

18/05/2021

7

Công văn v/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trước và trong thời gian bầu cửSố/Ký hiệu: 2876/UBND-KGVX ; Người ký: Trần Văn Tân

Đã xem: 1080 lượt / Tải về: 0 lượt

Số/Ký hiệu: 2876/UBND-KGVX ; Người ký: Trần Văn Tân

Công văn v/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trước và trong thời gian bầu cử

17/05/2021

8

Công văn về việc phối hợp thực hiện công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026Số/Ký hiệu: 2197/BNV-VP ; Người ký: Vũ Đăng Minh

Đã xem: 1271 lượt / Tải về: 0 lượt

Số/Ký hiệu: 2197/BNV-VP ; Người ký: Vũ Đăng Minh

Công văn về việc phối hợp thực hiện công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

16/05/2021

9

Một số vấn đề cần tiếp tục lưu ý trong quá trình tổ chức bầu cửSố/Ký hiệu: 684/HĐBCQG-TBVBPLTTTT ; Người ký: Trần Thanh Mẫn

Đã xem: 1181 lượt / Tải về: 0 lượt

Số/Ký hiệu: 684/HĐBCQG-TBVBPLTTTT ; Người ký: Trần Thanh Mẫn

Một số vấn đề cần tiếp tục lưu ý trong quá trình tổ chức bầu cử

15/05/2021

10

Một số lưu ý khi xây dựng Báo cáo kết quả công tác bầu cử phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND các cấp NK 2021-2026Số/Ký hiệu: 232/VPHĐBCQG-TT ; Người ký: Nguyễn Thị Thanh

Đã xem: 1422 lượt / Tải về: 0 lượt

Số/Ký hiệu: 232/VPHĐBCQG-TT ; Người ký: Nguyễn Thị Thanh

Một số lưu ý khi xây dựng Báo cáo kết quả công tác bầu cử phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND các cấp NK 2021-2026

14/05/2021

11

Công văn về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác phục vụ bầu cửSố/Ký hiệu: 64/UBBC-SNV ; Người ký: Phan Việt Cường

Đã xem: 935 lượt / Tải về: 0 lượt

Số/Ký hiệu: 64/UBBC-SNV ; Người ký: Phan Việt Cường

Công văn về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác phục vụ bầu cử

13/05/2021

12

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19Số/Ký hiệu: 2135/BNV-CQĐP ; Người ký: Phạm Thị Thanh Trà

Đã xem: 943 lượt / Tải về: 0 lượt

Số/Ký hiệu: 2135/BNV-CQĐP ; Người ký: Phạm Thị Thanh Trà

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19

13/05/2021

13

Công văn hướng dẫn phương án tổ chức bỏ phiếu ở cơ sở cách ly tập trung và việc kiện toàn, bổ sung thành viên tham gia tổ chức phụ trách bầu cửSố/Ký hiệu: 225/VPHĐBCQG-PL ; Người ký: Bùi Văn Cường

Đã xem: 776 lượt / Tải về: 0 lượt

Số/Ký hiệu: 225/VPHĐBCQG-PL ; Người ký: Bùi Văn Cường

Công văn hướng dẫn phương án tổ chức bỏ phiếu ở cơ sở cách ly tập trung và việc kiện toàn, bổ sung thành viên tham gia tổ chức phụ trách bầu cử

11/05/2021

14

Công văn về rà soát, cập nhật danh sách cử tri, phát thẻ cử tri trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19Số/Ký hiệu: 214/VPHĐBCQG-TT ; Người ký: Bùi Văn Cường

Đã xem: 966 lượt / Tải về: 0 lượt

Số/Ký hiệu: 214/VPHĐBCQG-TT ; Người ký: Bùi Văn Cường

Công văn về rà soát, cập nhật danh sách cử tri, phát thẻ cử tri trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19

08/05/2021

15

Công văn về thực hiện chế độ báo cáo trong ngày bầu cử và nôp Biên bản kết quả bầu cửSố/Ký hiệu: 668/HĐBCQG-VPHĐBCQG ; Người ký: Bùi Văn Cường

Đã xem: 781 lượt / Tải về: 0 lượt

Số/Ký hiệu: 668/HĐBCQG-VPHĐBCQG ; Người ký: Bùi Văn Cường

Công văn về thực hiện chế độ báo cáo trong ngày bầu cử và nôp Biên bản kết quả bầu cử

08/05/2021

16

Công văn hướng dẫn tổ chức bầu cử sớm ở các khu vực bỏ phiếu sớmSố/Ký hiệu: 56/CV-UBBC ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa

Đã xem: 515 lượt / Tải về: 0 lượt

Số/Ký hiệu: 56/CV-UBBC ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa

Công văn hướng dẫn tổ chức bầu cử sớm ở các khu vực bỏ phiếu sớm

04/05/2021

17

Kế hoạch công tác y tế phục vụ bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026Số/Ký hiệu: 2515/KH-UBND ; Người ký: Trần Văn Tân

Đã xem: 641 lượt / Tải về: 0 lượt

Số/Ký hiệu: 2515/KH-UBND ; Người ký: Trần Văn Tân

Kế hoạch công tác y tế phục vụ bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

01/05/2021

18

Công văn hướng dẫn việc tổ chức bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu sớmSố/Ký hiệu: 193/VPHĐBCQG-PL ; Người ký: Bùi Văn Cường

Đã xem: 505 lượt / Tải về: 0 lượt

Số/Ký hiệu: 193/VPHĐBCQG-PL ; Người ký: Bùi Văn Cường

Công văn hướng dẫn việc tổ chức bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu sớm

30/04/2021

19

Nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khóa XV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nướcSố/Ký hiệu: 559/NQ-HĐBCQG ; Người ký: Vương Đình Huệ

Đã xem: 532 lượt / Tải về: 0 lượt

Số/Ký hiệu: 559/NQ-HĐBCQG ; Người ký: Vương Đình Huệ

Nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khóa XV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước

27/04/2021

20

Đề cương hướng dẫn người ứng cử xây dựng Chương trình hành động và trình bày trước cử tri để vận động bầu cửSố/Ký hiệu: 0000 ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa

Đã xem: 594 lượt / Tải về: 0 lượt

Số/Ký hiệu: 0000 ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa

Đề cương hướng dẫn người ứng cử xây dựng Chương trình hành động và trình bày trước cử tri để vận động bầu cử

26/04/2021

Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Tỉnh Quảng Nam

Lũy kế giải ngân của Chương trình từ khi bắt đầu đến cuối 2011 so với ngân sách được phê duyệt trong văn kiện chương trình đạt 85% (211,582 triệu DKK/250 triệu DKK). Trong đó Hợp phần CPI đạt 99%, Hợp phần LMPA đạt 99%, Hợp phần SDU đạt 97%, Hợp phần PCDA đạt 94%, Hợp phần CDS đạt 67%, Hợp phần PSO đạt 62% và ĐSQ Đan Mạch đạt 32%. Qua tỉ lệ giải ngân trên có thể kết luận chương trình đã giải ngân từ nguồn vốn ODA đạt khá cao, thể hiện sự nỗ lực và quyết tâm của BQL của các Hợp phần cũng như các tỉnh tham gia thực hiện chương trình.

Tại Quảng Nam có 24 dự án (Hp. PCDA, CPI, CDS và LMPA), tại Thái Nguyên có 18 dự án (Hp. PCDA, chúng tôi Hp. CPI), tại Phú Thọ có 16 dự án (Hp.SDU và Hp. CPI), tại Hà Nam có 07 dự án (HP.PCDA và Hp. SDU), tại Nghệ An có 13 dự án (Hp SDU và Hp CPI), tại Bến Tre có 13 dự án (Hp PCDA và chúng tôi và CPI) và tại các tỉnh khác có 06 dự án (Hp. LMPA và HP. CDS).

Các mô hình trình diễn đã mang lại nhiều bài học quý giá về sự huy động, quản lý sử dụng, duy trì nguồn lực địa phương và cộng đồng trong vấn đề BVMT và PTBV. Ngoài ra, các dự án đã đóng góp đáng kể trong việc nâng cao nhận thức về BVMT cho các cán bộ cấp Quản lý Nhà nước, doanh nghiệp, cộng đồng và được cộng đồng đánh giá là có tác dụng cải thiện đáng kể môi trường sống của người dân. Đặc biệt tại những khu vực bị ô nhiễm môi trường lâu năm, phù hợp với chủ trương chung của Chính phủ về công tác xử lý nước thải, rác thải ở khu vực đô thị nghèo và nông thôn

Đinh Nương

Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Vụ Giám Đốc Sở Nội Vụ

Sáng ngày 26/6, tại Sở Nội vụ, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị công bố Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và cán bộ, viên chức, người lao động Sở Nội vụ.

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm đối với đồng chí Nguyễn Đức Lực, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên.

Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ cho đồng chí Nguyễn Đức Lực

Phát biểu giao nhiệm vụ tại Hội nghị công bố quyết định, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng với năng lực, trình độ và kinh nghiệm trong công tác tổ chức cán bộ, đồng chí Nguyễn Đức Lực tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, chỉ đạo, điều hành Sở Nội vụ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đồng chí Nguyễn Đức Lực và tập thể lãnh đạo Sở Nội vụ tập trung làm tốt các nhiệm vụ: Tham mưu cho UBND tỉnh đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ công chức lãnh đạo; chỉ đạo, thực hiện tốt hơn nữa công tác tổ chức cán bộ, luân phiên, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác và tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo đúng yêu cầu của Đảng, Nhà nước; công tác quản lý nhà nước về biên chế, tiền lương; cải cách hành chính; công tác quản lý nhà nước về thanh niên, tôn giáo, thi đua khen thưởng…, đồng thời nhấn mạnh, tiếp tục xây dựng khối đoàn kết để ổn định và phát triển Sở Nội vụ

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Lực hứa trên cương vị mới, với vai trò người đứng đầu, sẽ học tập và kế thừa và phát huy kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm; tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nắm chắc tình hình, nhanh chóng cùng lãnh đạo Sở Nội vụ xác định và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm,hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Nguồn: chúng tôi Xuân Huy

Sở Nội Vụ Gia Lai Tuyển Dụng Công Chức Bất Minh

Gần hai năm (2014-2015), sau nhiều lần kiểm tra, Cơ quan Kiểm tra Đảng tỉnh Gia Lai phát hiện Sở Nội vụ đã tuyển dụng 85 công viên chức cùng 835 giáo viên trái quy định. Việc xét tuyển dụng được “ưu ái” bỏ qua các công đoạn phỏng vấn, kiểm tra năng lực chuyên môn, nghiệp vụ… với những dấu hiệu bất minh. Điều đáng nói, việc tuyển dụng của Sở Nội vụ không trình Bộ Nội vụ và Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt.

Phát hiện Sở Nội vụ tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh Gia Lai xét tuyển công chức, viên chức, giáo viên có nhiều “bất thường”. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (UBKT) đã tiến hành kiểm tra, phát hiện ông Dương Tráng – GĐ Sở Nội vụ Gia Lai – mắc hàng loạt sai phạm. Sở Nội vụ đã “sáng tác” quy định “Người hợp đồng làm việc có thời gian công tác liên tục từ 1 năm trở lên đối với công chức, 3 năm trở lên đối với viên chức tại vị trí cần tuyển dụng” để tham mưu UBND tỉnh tuyển dụng trái luật. Nghị định 29/2012/NĐ-CP quy định rất rõ việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức phải qua sát hạch, phỏng vấn, kiểm tra năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Tuy nhiên, Sở Nội vụ Gia Lai “vô tư” bỏ quy định này, rồi tuyển dụng bất minh hàng trăm trường hợp.

9 công chức, 76 viên chức và 85 giáo viên được các huyện, sở ngành đề nghị tuyển dụng bổ sung không thuộc đối tượng ưu tiên, nếu tuyển dụng là trái quy định. Thế nhưng, với vai trò là người đứng đầu Thường trực Hội đồng xét tuyển công chức tỉnh Gia Lai, Sở Nội vụ đã che mắt mình tự “thẩm định”, rồi đề xuất để UBND tỉnh Gia Lai tuyển dụng. Tỉnh ủy Gia Lai khẳng định, việc thẩm định này là quan liêu, thiếu trách nhiệm, báo cáo sai sự thật, lạm quyền vi phạm Điều 8 – Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

GĐ Sở Nội vụ Dương Tráng còn vượt quyền Bộ Nội vụ và HĐND tỉnh Gia Lai khi tự ý đề xuất tuyển biên chế cho 750 giáo viên trái luật. Mặc dù, Bộ Nội vụ và HĐND tỉnh Gia Lai chưa hề phê duyệt, nhưng ông Dương Tráng đã “sốt sắng” thảo công văn gửi UBND tỉnh Gia Lai đề nghị nhận 750 giáo viên, điều đáng nói, trong đó có 237 trường hợp vượt chỉ tiêu biên chế. May thay, tỉnh Gia Lai đã lỡ nhận, nếu không số phận của 750 giáo viên này chưa biết đi đâu, về đâu. Trước vi phạm quá nghiêm trọng và “qua mặt” Bộ Nội vụ, UBND tỉnh Gia Lai đã chuyển hồ sơ vi phạm của GĐ Sở Nội Vụ Dương Tráng – người trực tiếp ký văn bản – sang UBKT Tỉnh ủy Gia Lai đề nghị xử lý.

Xử lý thiếu tính nghiêm minh

Tỉnh ủy Gia Lai khẳng định việc xét tuyển công chức, viên chức, giáo viên của Sở Nội Vụ Dương Tráng sai phạm xảy ra nhiều năm, năm sau cao hơn năm trước, không công bằng, minh bạch, thể hiện sự tùy tiện trong công tác tuyển dụng.

Điều đáng nói, để làm rõ sai phạm có tính hệ thống của ông Dương Tráng, UBKT Tỉnh ủy Gia Lai phải mất 2 năm, 2014-2015. Vụ việc cũng đã được báo cáo UBKT Trung ương (Vụ 5) để theo dõi. Trong khi UBKT đang tiến hành điều tra làm rõ sai phạm thì tháng 4.2014, ông Tráng được điều qua giữ chức vụ cao hơn. Dù thế, với sai phạm quá rõ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai cũng đã thống nhất đề nghị xử lý kỷ luật hình thức cảnh cáo. Tuy vậy, khó hiểu hơn dù kết luận số 216-KL/TU của Tỉnh ủy Gia Lai thừa nhận sai phạm của ông Dương Tráng là rõ ràng, nhưng lại được “thanh minh” rằng, sai phạm của ông Dương Tráng là do bên chính quyền chỉ đạo bằng miệng. Với trường hợp này, dư luận chung ở Gia Lai đề nghị, để ngăn ngừa sai phạm đối với những trường hợp khác, cần phải có một hình thức xử lý kỷ luật dù là khiển trách hay cảnh cáo”.

Cập nhật thông tin chi tiết về Sở Nội Vụ Quảng Nam trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!