Xu Hướng 12/2023 # Sở Nội Vụ Quảng Nam # Top 19 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Sở Nội Vụ Quảng Nam được cập nhật mới nhất tháng 12 năm 2023 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

1

Tổng hợp trả lời kiến nghị, đề xuất của địa phương, đơn vị tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 ngành Nội vụ tỉnhSố/Ký hiệu: Dự thảo ; Người ký: Sở Nội vụ

Đã xem: 1269 lượt / Tải về: 0 lượt

Số/Ký hiệu: Dự thảo ; Người ký: Sở Nội vụ

Tổng hợp trả lời kiến nghị, đề xuất của địa phương, đơn vị tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 ngành Nội vụ tỉnh

07/07/2023

2

30/06/2023

3

Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biêur HĐND các cấp nhiệm kỳ 2023-2026Số/Ký hiệu: 95/BC-UBBC ; Người ký: Phan Việt Cường

Đã xem: 1146 lượt / Tải về: 0 lượt

Số/Ký hiệu: 95/BC-UBBC ; Người ký: Phan Việt Cường

Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biêur HĐND các cấp nhiệm kỳ 2023-2026

12/06/2023

4

Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2023-2026Số/Ký hiệu: 90/NQ-UBBC ; Người ký: Phan Việt Cường

Đã xem: 1279 lượt / Tải về: 0 lượt

Số/Ký hiệu: 90/NQ-UBBC ; Người ký: Phan Việt Cường

Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2023-2026

03/06/2023

5

Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch HĐBC quốc gia tại Hội nghị toàn quốc công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2023-2026Số/Ký hiệu: 264/TB-VPHĐBCQG ; Người ký: Bùi Văn Cường

Đã xem: 1454 lượt / Tải về: 0 lượt

Số/Ký hiệu: 264/TB-VPHĐBCQG ; Người ký: Bùi Văn Cường

Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch HĐBC quốc gia tại Hội nghị toàn quốc công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2023-2026

18/05/2023

6

Phướng án phòng, chống dịch Covid-19 trong bầu cử ĐBQH kháo XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2023-2026 trên địa bàn tỉnh Quảng NamSố/Ký hiệu: 902/SYT-PA ; Người ký: Mai Văn Mười

Đã xem: 1375 lượt / Tải về: 0 lượt

Số/Ký hiệu: 902/SYT-PA ; Người ký: Mai Văn Mười

Phướng án phòng, chống dịch Covid-19 trong bầu cử ĐBQH kháo XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2023-2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

18/05/2023

7

Công văn v/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trước và trong thời gian bầu cửSố/Ký hiệu: 2876/UBND-KGVX ; Người ký: Trần Văn Tân

Đã xem: 1080 lượt / Tải về: 0 lượt

Số/Ký hiệu: 2876/UBND-KGVX ; Người ký: Trần Văn Tân

Công văn v/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trước và trong thời gian bầu cử

17/05/2023

8

Công văn về việc phối hợp thực hiện công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2026Số/Ký hiệu: 2197/BNV-VP ; Người ký: Vũ Đăng Minh

Đã xem: 1271 lượt / Tải về: 0 lượt

Số/Ký hiệu: 2197/BNV-VP ; Người ký: Vũ Đăng Minh

Công văn về việc phối hợp thực hiện công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2026

16/05/2023

9

Một số vấn đề cần tiếp tục lưu ý trong quá trình tổ chức bầu cửSố/Ký hiệu: 684/HĐBCQG-TBVBPLTTTT ; Người ký: Trần Thanh Mẫn

Đã xem: 1181 lượt / Tải về: 0 lượt

Số/Ký hiệu: 684/HĐBCQG-TBVBPLTTTT ; Người ký: Trần Thanh Mẫn

Một số vấn đề cần tiếp tục lưu ý trong quá trình tổ chức bầu cử

15/05/2023

10

Một số lưu ý khi xây dựng Báo cáo kết quả công tác bầu cử phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND các cấp NK 2023-2026Số/Ký hiệu: 232/VPHĐBCQG-TT ; Người ký: Nguyễn Thị Thanh

Đã xem: 1422 lượt / Tải về: 0 lượt

Số/Ký hiệu: 232/VPHĐBCQG-TT ; Người ký: Nguyễn Thị Thanh

Một số lưu ý khi xây dựng Báo cáo kết quả công tác bầu cử phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND các cấp NK 2023-2026

14/05/2023

11

Công văn về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác phục vụ bầu cửSố/Ký hiệu: 64/UBBC-SNV ; Người ký: Phan Việt Cường

Đã xem: 935 lượt / Tải về: 0 lượt

Số/Ký hiệu: 64/UBBC-SNV ; Người ký: Phan Việt Cường

Công văn về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác phục vụ bầu cử

13/05/2023

12

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2023-2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19Số/Ký hiệu: 2135/BNV-CQĐP ; Người ký: Phạm Thị Thanh Trà

Đã xem: 943 lượt / Tải về: 0 lượt

Số/Ký hiệu: 2135/BNV-CQĐP ; Người ký: Phạm Thị Thanh Trà

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2023-2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19

13/05/2023

13

Công văn hướng dẫn phương án tổ chức bỏ phiếu ở cơ sở cách ly tập trung và việc kiện toàn, bổ sung thành viên tham gia tổ chức phụ trách bầu cửSố/Ký hiệu: 225/VPHĐBCQG-PL ; Người ký: Bùi Văn Cường

Đã xem: 776 lượt / Tải về: 0 lượt

Số/Ký hiệu: 225/VPHĐBCQG-PL ; Người ký: Bùi Văn Cường

Công văn hướng dẫn phương án tổ chức bỏ phiếu ở cơ sở cách ly tập trung và việc kiện toàn, bổ sung thành viên tham gia tổ chức phụ trách bầu cử

11/05/2023

14

Công văn về rà soát, cập nhật danh sách cử tri, phát thẻ cử tri trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19Số/Ký hiệu: 214/VPHĐBCQG-TT ; Người ký: Bùi Văn Cường

Đã xem: 966 lượt / Tải về: 0 lượt

Số/Ký hiệu: 214/VPHĐBCQG-TT ; Người ký: Bùi Văn Cường

Công văn về rà soát, cập nhật danh sách cử tri, phát thẻ cử tri trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19

08/05/2023

15

Công văn về thực hiện chế độ báo cáo trong ngày bầu cử và nôp Biên bản kết quả bầu cửSố/Ký hiệu: 668/HĐBCQG-VPHĐBCQG ; Người ký: Bùi Văn Cường

Đã xem: 781 lượt / Tải về: 0 lượt

Số/Ký hiệu: 668/HĐBCQG-VPHĐBCQG ; Người ký: Bùi Văn Cường

Công văn về thực hiện chế độ báo cáo trong ngày bầu cử và nôp Biên bản kết quả bầu cử

08/05/2023

16

Công văn hướng dẫn tổ chức bầu cử sớm ở các khu vực bỏ phiếu sớmSố/Ký hiệu: 56/CV-UBBC ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa

Đã xem: 515 lượt / Tải về: 0 lượt

Số/Ký hiệu: 56/CV-UBBC ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa

Công văn hướng dẫn tổ chức bầu cử sớm ở các khu vực bỏ phiếu sớm

04/05/2023

17

Kế hoạch công tác y tế phục vụ bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2023-2026Số/Ký hiệu: 2515/KH-UBND ; Người ký: Trần Văn Tân

Đã xem: 641 lượt / Tải về: 0 lượt

Số/Ký hiệu: 2515/KH-UBND ; Người ký: Trần Văn Tân

Kế hoạch công tác y tế phục vụ bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2023-2026

01/05/2023

18

Công văn hướng dẫn việc tổ chức bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu sớmSố/Ký hiệu: 193/VPHĐBCQG-PL ; Người ký: Bùi Văn Cường

Đã xem: 505 lượt / Tải về: 0 lượt

Số/Ký hiệu: 193/VPHĐBCQG-PL ; Người ký: Bùi Văn Cường

Công văn hướng dẫn việc tổ chức bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu sớm

30/04/2023

19

Nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khóa XV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nướcSố/Ký hiệu: 559/NQ-HĐBCQG ; Người ký: Vương Đình Huệ

Đã xem: 532 lượt / Tải về: 0 lượt

Số/Ký hiệu: 559/NQ-HĐBCQG ; Người ký: Vương Đình Huệ

Nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khóa XV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước

27/04/2023

20

Đề cương hướng dẫn người ứng cử xây dựng Chương trình hành động và trình bày trước cử tri để vận động bầu cửSố/Ký hiệu: 0000 ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa

Đã xem: 594 lượt / Tải về: 0 lượt

Số/Ký hiệu: 0000 ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa

Đề cương hướng dẫn người ứng cử xây dựng Chương trình hành động và trình bày trước cử tri để vận động bầu cử

26/04/2023

Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Quảng Ngãi Và Phó Giám Đốc Sở Nội Vụ Tỉnh Quảng Ngãi.

Chiều nay, tại trụ sở Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh chủ trì buổi lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi và Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi. Đến dự có Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lữ Ngọc Bình.

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi Đoàn Dụng đã công bố Quyết định về việc điều động ông Nguyễn Phong, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đến nhận công tác tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi, trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 15/12/2023..

 

Ông Nguyễn Phong được bổ nhiệm Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Mỹ An

Trao Quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh chúc mừng ông Nguyễn Phong được giao nhiệm vụ mới. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cho rằng, sau Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nhanh chóng kiện toàn, sắp xếp cán bộ chủ chốt do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý với mục tiêu làm cho bộ máy hoạt động hiệu quả hơn. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cho rằng, ông Nguyễn Phong có nhiều năm làm việc ở Sở Giao thông vận tải nên có nhiều kinh nghiệm quản lý điều hành nhằm đưa ngành giao thông vận tải của tỉnh tiếp tục phát triển. Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, tập thể Sở Giao thông vận tải tỉnh tiếp tục kế thừa tinh thần đoàn kết, tạo điều kiện thuận lợi để ông Nguyễn Phong hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Ông Võ Xuân Hòa giữ chức Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Mỹ An

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã chủ trì buổi lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi. Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi Đoàn Dụng đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Võ Xuân Hòa, Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, phân công đến nhận công tác tại Sở Nội vụ và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Nội vụ, trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 15/12/2023. Trao Quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh chúc mừng ông Võ Xuân Hòa được tín nhiệm, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ; mong rằng trên cương vị mới, ông Võ Xuân Hòa tiếp tục phát huy năng lực, sở trường công tác, cùng với tập thể Sở Nội vụ đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh yêu cầu, Sở Nội vụ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, tham mưu đạt chất lượng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong đó, tập trung tham mưu các giải pháp để tỉnh Quảng Ngãi nâng cao chỉ số cải cách hành chính, tăng cường thanh tra công vụ, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong các cơ quan hành chính nhà nước, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp./.

Tăng Thư

Sở Nội Vụ Tỉnh Khánh Hòa

HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN VỀ CHỨC DANH, MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH VÀ MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CHO TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 225/HĐND-VP ngày 18/10/2023 về việc đôn đốc xây dựng, trình dự thảo Nghị quyết; Công văn số 103a/HĐND-VP ngày 18/6/2023 của Thường trực HĐND tỉnh về việc trình tự thủ tục xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 33/2023/NQ-HĐND ngày 13/12/2023 của HĐND tỉnh về quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách và mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 12 và 13/11/2023, Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị xã hội ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Trọng Thái, Phó Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo UBND, lãnh đạo Phòng Nội vụ cấp huyện và các lãnh đạo cấp xã (gồm các chức vụ Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam).

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, ông Nguyễn Trọng Thái nhấn mạnh về sự cần thiết của việc ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 33/2023/NQ-HĐND ngày 13/12/2023. Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật nêu trên nhằm góp phần đảm bảo tính đồng bộ hệ thống pháp lý về người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn toàn tỉnh, tạo điều kiện để các địa phương thực hiện thống nhất về số lượng, chức danh, mức phụ cấp, chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo Nghị định số 34/2023/NĐ-CP ngày 24/4/2023 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Tại 02 buổi Hội nghị, tổng số phiếu lấy ý kiến trực tiếp là 96 phiếu; qua tổng hợp phiếu, kết quả đồng ý với dự thảo khá cao, tuy nhiên có 02 nội dung có tỉ lệ phiếu tương đối thấp là nội dung lấy ý kiến về mức phụ cấp của các chức danh ở thôn, tổ dân phố và nội dung về mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố. Nhiều ý kiến đề nghị tăng mức phụ cấp đối với các chức danh ở thôn, tổ dân phố, đặc biệt là chức danh Trưởng thôn, Tổ Trưởng tổ dân phố.

Kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Trọng Thái – Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã tiếp thu tất cả các ý kiến góp ý và giải trình làm rõ một số nội dung tại Hội nghị. Đồng thời, khẳng định sẽ tổng hợp đầy đủ những nội dung mà các đại biểu đã đề cập để sớm điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.

Hội nghị lần này là cơ sở để Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét quyết nghị các quy định về chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị xã hội ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Đồng chí Nguyễn Trọng Thái, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc Hội nghị Đồng chí Nguyễn Trọng Thái, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đang trao đổi ý kiến với các đại biểu tham dự Hội nghị Đồng chí Trần Đại Dương, Phó Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên trình bày các vấn đề trọng tâm của dự thảo Nghị quyết

Các tin khác

Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Tỉnh Quảng Nam

Lũy kế giải ngân của Chương trình từ khi bắt đầu đến cuối 2011 so với ngân sách được phê duyệt trong văn kiện chương trình đạt 85% (211,582 triệu DKK/250 triệu DKK). Trong đó Hợp phần CPI đạt 99%, Hợp phần LMPA đạt 99%, Hợp phần SDU đạt 97%, Hợp phần PCDA đạt 94%, Hợp phần CDS đạt 67%, Hợp phần PSO đạt 62% và ĐSQ Đan Mạch đạt 32%. Qua tỉ lệ giải ngân trên có thể kết luận chương trình đã giải ngân từ nguồn vốn ODA đạt khá cao, thể hiện sự nỗ lực và quyết tâm của BQL của các Hợp phần cũng như các tỉnh tham gia thực hiện chương trình.

Tại Quảng Nam có 24 dự án (Hp. PCDA, CPI, CDS và LMPA), tại Thái Nguyên có 18 dự án (Hp. PCDA, chúng tôi Hp. CPI), tại Phú Thọ có 16 dự án (Hp.SDU và Hp. CPI), tại Hà Nam có 07 dự án (HP.PCDA và Hp. SDU), tại Nghệ An có 13 dự án (Hp SDU và Hp CPI), tại Bến Tre có 13 dự án (Hp PCDA và chúng tôi và CPI) và tại các tỉnh khác có 06 dự án (Hp. LMPA và HP. CDS).

Các mô hình trình diễn đã mang lại nhiều bài học quý giá về sự huy động, quản lý sử dụng, duy trì nguồn lực địa phương và cộng đồng trong vấn đề BVMT và PTBV. Ngoài ra, các dự án đã đóng góp đáng kể trong việc nâng cao nhận thức về BVMT cho các cán bộ cấp Quản lý Nhà nước, doanh nghiệp, cộng đồng và được cộng đồng đánh giá là có tác dụng cải thiện đáng kể môi trường sống của người dân. Đặc biệt tại những khu vực bị ô nhiễm môi trường lâu năm, phù hợp với chủ trương chung của Chính phủ về công tác xử lý nước thải, rác thải ở khu vực đô thị nghèo và nông thôn

Đinh Nương

Portal Sở Thông Tin Và Truyền Thông Quảng Nam

Nội dung tìm kiếm

Cơ quan ban hành

select

.. Xem tất cả ..

Bộ thông tin truyền thông

Chính phủ

Bộ Tài chính

Bộ Giáo dục Đào tạo

BLĐTBXH-BNV-BNN&PTNT-BCT-BTTTT

Bộ giao thông vận tải

Bộ Nội Vụ

Từ ngày

Loại văn bản

select

.. Xem tất cả ..

Văn bản luật

Văn bản chỉ đạo điều hành

Đến ngày

Lĩnh vực

select

.. Xem tất cả ..

Công nghệ thông tin

Báo chí xuất bản

Thanh tra

Văn phòng

Tài chính kế hoạch

Bưu chính viễn thông

Lao động Thương binh Xã hội

Hoạt động Đoàn thể

Thống nhất chủ trương BTS

Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Nội Vụ

Đúng 7h sáng nay (23/5), sau nghi lễ khai mạc trang nghiêm, đồng chí Thái Thanh Quý – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình tại khu vực bỏ phiếu số 1, xã Hưng Lộc, TP Vinh.

Các đại biểu dự lễ chào cờ

Kiểm tra, niêm phong hòm phiếu trước khi cử tri bỏ phiếu

Ông Hà Văn Tải – Cán bộ tiền khởi nghĩa, 92 tuổi đời, 70 năm tuổi Đảng. và ông Trương Văn Đạm 90 tuổi đời, 70 năm tuổi Đảng bỏ lá phiếu đầu tiên

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình

Ngay từ sáng sớm, các cử tri đã đến bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình

Thực hiện Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; Nghị quyết số 133/2023/QH14 ngày 17/11/2023 của của Quốc hội về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2026, trong không khí của ngày hội toàn dân – ngày hội non sông cùng với hàng chục triệu cử tri cử nước và cử tri các dân tộc tỉnh Nghệ An, hôm nay, 1.631 cử tri của 4 đơn vị xóm Phúc Lộc, Tiến Lộc, xóm 16, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Nghệ An thuộc đơn vị bầu cử số 1 đã đến bỏ phiếu tại Nhà văn hóa xóm Phúc Lộc, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh.

Tại khu vực bỏ phiếu số 1, xã Hưng Lộc, TP Vinh, Tổ bầu cử đã bố trí bàn đặt nước sát khuẩn tay, khẩu trang y tế… Trước khi các cử tri vào bỏ phiếu đều được cán bộ y tế kiểm tra đo thân nhiệt và yêu cầu sát khuẩn tay, đeo khẩu trang đúng quy định để phòng chống dịch Covid-19.

Kim Oanh

Cập nhật thông tin chi tiết về Sở Nội Vụ Quảng Nam trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!