Xu Hướng 12/2023 # Tải Full File Word Xịn Văn Bản Hợp Nhất Và Các Thông Tư Hướng Dẫn Về Thuế Gtgt Mới Nhất # Top 18 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Tải Full File Word Xịn Văn Bản Hợp Nhất Và Các Thông Tư Hướng Dẫn Về Thuế Gtgt được cập nhật mới nhất tháng 12 năm 2023 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Tải Full File WORD xịn Văn Bản Hợp Nhất Và Các Thông Tư Hướng Dẫn Về Thuế GTGT mới nhất. Gửi tới các bạn link Google driver của các văn bản thông thư hướng dẫn mới nhất về thuế GTGT ( file word) . Tài liệu ôn thi công chức thuế!

Văn Bản Hợp Nhất Và Các Thông Tư Hướng Dẫn Về Thuế GTGT

Các bạn lưu ý đây là File Word của văn bản hợp nhất và các Thông tư hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng

1.Thông tư 173/2023/TT-BTC sửa đổi khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi theo Thông tư 119/2014/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC, 26/2023/TT-BTC) của Bộ Tài chính.

2. Thông tư 130/2023/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế sửa đổi và sửa đổi các Thông tư về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

3. Thông tư 193/2023/TT-BTC sửa đổi Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

4. Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC ngày 17/6/2023 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng của Bộ Tài chính.

5. Thông tư 26/2023/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2023/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ của Bộ Tài chính.

6. Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế của Bộ Tài chính.

7. Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế của Bộ Tài chính.

8. Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP của Bộ Tài chính.

nguồn: sưu tầm

Các Văn Bản Mới Nhất Về Thuế Gtgt 2023

BẢNG HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN MỚI NHẤT VỀ THUẾ GTGT 2023 1. Các văn bản Luật về thuế GTGT năm 2023.

Ngày hiệu lực

31/2013/QH13

19/06/2013

01/01/2014

Sửa đổi, bổ sung: Điều 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 của Luật số 13/2008/QH12

26/11/2014

01/01/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi bởi 31/2013/QH13:

+ Bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3 Điều 5

+ Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 8

+ Bãi bỏ điểm c và điểm k khoản 2 Điều 8

06/04/2023

Từ ngày 01/07/2023, trừ quy định tại Khoản 4 Điều 3 hiệu lực từ ngày 01/09/2023

Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi bổ sung bởi 31/2013/QH12, Cụ thể:

+ Khoản 1, 9, 23 Điều 5.

+ Điềm g khoản 1 Điều 8.

+ Khoản 1, 2 Điều 13.

2. Các Nghị định về Thuế GTGT 2023. 92/2013/NĐ-CP

13/08/2013

13/08/2013

Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật sửa đổi, bổ sung của Luật Thuế TNDN, Thuế GTGT

01/10/2014

15/11/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các NĐ 209/2013/NĐ-CP:

+ Sửa đổi bổ sung điềm a, khoản 2, Điều 3

+ Điểm c Khoản 1, Điềm b khoản 2 của Điều 9

12/2023/NĐ-CP

12/02/2023

01/01/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều

– NĐ 209/2013/NĐ-CP:

+ Bổ sung Khoản 1b và 1c vào Điều 3

+ Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 2 Điều 3

+ Bổ sung Điểm a Khoản 3 Điều 4

+ Bổ sung Điểm đ Khoản 1 Điều 6

+ Sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 6

+ Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 1 Điều 9

+ Bổ sung Điểm i1 vào Khoản 1 Điều 9

+ Sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 9

+ Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 10

+ Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 10

– Điều 2 NĐ 91/2014/NĐ-CP

100/2023/NĐ-CP

01/07/2023

01/07/2023

(Khoản 2, Điều 3 có hiệu lực từ 01/09/2023)

Sửa đổi, bổ sung NĐ 209/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi NĐ 12/2023/NĐ-CP

+ Đoạn đầu Điều 3 và khoản 1 Điều 3

+ Khoản 3, khoản 6, khoản 11 Điều 3

+ Điểm đ khoản 1 Điều 6

+ Điều 10

146/2023/NĐ-CP 3. Các thông tư mới nhất về thuế GTGT 2023.

30/05/2014

01/07/2014

Quy định về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư bên nước ngoài mang theo khi xuất cảnh

134/2014/TT-BTC

12/09/2014

27/10/2014

Hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo TSCĐ của dự án đầu tư

10/10/2014

15/11/2014

Sửa đổi, bổ sung TT 219/2013/TT-BTC

+ Điểm a khoản 8 Điều 4

+ Đhoản 3 Điều 14

+ Điểm c Khoản 3 Điều 15

Và một số điều tại các NĐ về thuế

27/02/2023

01/01/2023

– Hướng dẫn NĐ 12/2023/NĐ-CP

– Sửa đổi, bổ sung một số điều TT 219/2013/TT-BTC (Đã được sửa đổi, bổ sung bởi TT 119/2014/TT-BTC và TT 151/2014/TT-BTC):

+ Sửa đổi khoản 1 Điều 4

+ Bổ sung khoản 3a vào Điều 4

+ Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 8 Điều 4

+ Bổ sung điểm a.8, a.9 vào khoản 10 Điều 7

+ Sửa đổi gạch đầu dòng thứ nhất Khoản 3 Điều 9

+ Sửa đổi khoản 2 Điều 10

+ Bãi bỏ khoản 3 và khoản 10 Điều 10

+ Sửa đổi, bổ sung Khoản 11 Điều 10

+ Sửa đổi, bổ sung Điều 14

+ Sửa đổi, bổ sung Điều 15

+ Sửa đổi, bổ sung điểm b.7 Khoản 3 Điều 16

+ Sửa đổi, bổ sung Điều 18

130/2023/TT-BTC

12/08/2023

01/07/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung theo TT 119/2014/TT- BTC, 151/2014/TT-BTC, 26/2023/TT-BTC:

+ Sửa đổi, bổ sung Điều 4

+ Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 9

+ Sửa đổi, bổ sung Điều 18

Và một số điều của Luật quản lý thuế.

28/10/2023

15/12/2023

Sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 TT 219/2013/TT-BTC (Đã được bổ sung theo TT 119/2014/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC và 26/2023/TT-BTC)

31/2023/TT-BTC

18/04/2023

02/06/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều TT 99/2023/TT-BTC: Điều 18, Điều 19, Điều 20

93/2023/TT0-BTC

19/09/2023

05/11/2023

Bãi bỏ việc nộp mẫu 06/GTGT

25/2023/TT-BTC

Hệ Thống Các Văn Bản Về Thuế Gtgt Mới Nhất

Văn bản pháp lý

Ngày ban hành

Ngày

hiệu lực

Ghi chú

LUẬT

 13/2008/QH12

03/06/2008

01/01/2009

Luật Thuế GTGT

31/2013/QH13

19/06/2013

01/01/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều: Điều 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 của Luật số 13/2008/QH12

 71/2014/QH13

26/11/2014

01/01/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi bởi  31/2013/QH13

 + Bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3 Điều 5

 +  Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 8 

 + Bãi bỏ điểm c và điểm k khoản 2 Điều 8

 106/2023/QH13

06/04/2023

Từ ngày 01/07/2023, trừ quy định tại Khoản 4 Điều 3  hiệu lực từ ngày 01/09/2023

Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi bổ sung bởi 31/2013/QH12, Cụ thể:

 + Khoản 1, 9, 23 Điều 5.

 + Điềm g khoản 1 Điều 8.

 + Khoản 1, 2 Điều 13. 

NGHỊ ĐỊNH

92/2013/NĐ-CP

13/08/2013

13/08/2013

 Quy định chi tiết thi hành một số điều  của luật sửa đổi, bổ sung của Luật Thuế TNDN, Thuế GTGT

209/2013/NĐ-CP

18/12/2013

01/01/2014

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT 13/2008/QH12

91/2014/NĐ-CP

01/10/2014

15/11/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các NĐ 209/2013/NĐ-CP: 

 + Sửa đổi bổ sung điềm a, khoản 2, Điều 3

 + Điểm c Khoản 1, Điềm b khoản 2 của  Điều 9

12/2023/NĐ-CP

 12/02/2023

 01/01/2023

 Sửa đổi, bổ sung một số điều

 – NĐ 209/2013/NĐ-CP:

 + Bổ sung Khoản 1b và 1c vào Điều 3

 + Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 2 Điều 3

 +  Bổ sung Điểm a Khoản 3 Điều 4

 + Bổ sung Điểm đ Khoản 1 Điều 6

 +  Sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 6 

 + Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 1 Điều 9

 + Bổ sung Điểm i1 vào Khoản 1 Điều 9

 + Sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 9

 + Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 10

 + Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 10

 – Điều 2 NĐ 91/2014/NĐ-CP

100/2023/NĐ-CP

01/07/2023

01/07/2023

(Khoản 2, Điều 3 có hiệu lực từ 01/09/2023)

Sửa đổi, bổ sung NĐ 209/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi NĐ 12/2023/NĐ-CP

 + Đoạn đầu Điều 3 và khoản 1 Điều 3 

 +  Khoản 3, khoản 6, khoản 11 Điều 3 

 +  Điểm đ khoản 1 Điều 6

 +  Điều 10

10/2023/NĐ-CP

09/02/2023

01/04/2023

 Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 NĐ 209/2013/NĐ-CP

THÔNG TƯ

141/2013/TT-BTC

16/10/2013

30/11/2013

Hướng dẫn thi hành NĐ  92/2013/NĐ-CP ngày 13/08/2013

219/2013/TT-BTC

31/12/2013

01/01/2014

Hướng dẫn thi hành NĐ 209/2013/TT-BTC

72/2014/TT-BTC

30/05/2014

01/07/2014

Quy định về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư bên nước ngoài mang theo khi xuất cảnh

83/2014/TT-BTC

26/06/2014

10/08/2014

119/2014/TT-BTC

25/08/2014

01/09/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 219/2013, hướng dẫn NĐ 209/2013/NĐ-CP

134/2014/TT-BTC

12/09/2014

27/10/2014

Hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo TSCĐ của dự án đầu tư

151/2014/TT-BTC

10/10/2014

15/11/2014

Sửa đổi, bổ sung TT 219/2013/TT-BTC

 + Điểm a khoản 8 Điều 4

 + Đhoản 3 Điều 14

 + Điểm c Khoản 3 Điều 15

 Và một số điều tại các NĐ về thuế

26/2023/TT-BTC

27/02/2023

01/01/2023

 Hướng dẫn NĐ 12/2023/NĐ-CP

 –  Sửa đổi, bổ sung một số điều TT 219/2013/TT-BTC (Đã được sửa đổi, bổ sung bởi TT 119/2014/TT-BTC và TT 151/2014/TT-BTC):

 + Sửa đổi khoản 1 Điều 4

 +  Bổ sung khoản 3a vào Điều 4

 + Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 8 Điều 4 

 + Bổ sung điểm a.8, a.9 vào khoản 10 Điều 7

+ Sửa đổi gạch đầu dòng thứ nhất Khoản 3 Điều 9

+ Sửa đổi khoản 2 Điều 10

 +  Bãi bỏ khoản 3 và khoản 10 Điều 10

+ Sửa đổi, bổ sung Khoản 11 Điều 10

 + Sửa đổi, bổ sung Điều 14 

 +  Sửa đổi, bổ sung Điều 15

 + Sửa đổi, bổ sung điểm b.7 Khoản 3 Điều 16 

 + Sửa đổi, bổ sung Điều 18 

92/2023/TT-BTC

15/06/2023

30/07/2023

Hướng dẫn thực hiện chính sách thuế, quản lý thuế GTGT, TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động KD

193/2023/TT-BTC

24/11/2023

10/01/2023

Sửa đổi, bổ sung điểm h, khoản 7, Điều 5 TT 219/2013/TT-BTC.

21/2023/TT-BTC

05/02/2023

01/04/2023

 Hướng dẫn về khai thuế GTGT và ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại NĐ số 111/2023/NĐ-CP ngày  03/11/2023

99/2023/TT-BTC

29/06/2023

13/08/2023

Hướng dẫn về quản lý hoàn thuế GTGT

130/2023/TT-BTC

12/08/2023

01/07/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung theo TT 119/2014/TT- BTC, 151/2014/TT-BTC, 26/2023/TT-BTC:

 +  Sửa đổi, bổ sung Điều 4

 +  Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 9

 +  Sửa đổi, bổ sung Điều 18

 Và một số điều của Luật quản lý thuế.

173/2023/TT-BTC

28/10/2023

15/12/2023

Sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 TT 219/2013/TT-BTC (Đã được bổ sung theo TT 119/2014/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC và 26/2023/TT-BTC)

31/2023/TT-BTC

18/04/2023

02/06/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều TT 99/2023/TT-BTC: Điều 18, Điều 19, Điều 20

93/2023/TT0-BTC

19/09/2023

05/11/2023

Bãi bỏ việc nộp mẫu 06/GTGT

VB HỢP NHẤT

13/VBHN-BTC

(THÔNG TƯ)

15/05/2023

01/01/2014

– Hường dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và NĐ 209/2013/NĐ-CP, một số điều về Luật Thuế GTGT.

– Được hợp nhất từ 7 thông tư sau: 

+  TT 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013

+  TT 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014

+  TT 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014

+  TT 26/2023/TT-BTC ngày 27/02/2023

+  TT 193/2023/TT-BTC ngày 24/11/2023

+  TT  130/2023/TT-BTC ngày 12/08/2023

+  TT 173/2023/TT-BTC ngày 28/10/2023 

06/VBHN-BTC

(NGHỊ ĐỊNH)

04/04/2023

01/01/2014

 – Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT

 – Được hợp nhất từ 5 NĐ sau:

 + 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013

+ 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014

 + 12/2023/NĐ-CP ngày 12/02/2023

 + 100/2023/NĐ-CP ngày 01/07/2023

 + 10/2023/NĐ-CP ngày 09/02/2023

CÔNG VĂN

4253/TCT-CS

20/09/2023

Hướng dẫn điẻm mới Thông tư 93/2023/TT-BTC

 819/TCT-DNL

 13/03/2023

Về hướng dẫn thực hiện hoá đơn điện tử

1161/TCT-DNL

 

 29/03/2023

Về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động tái bảo hiểm

1636/TCT-KK

 25/04/2023

Về chính sách thuế GTGT đối với HH mua trả chậm

1713/TCT-CS

 28/04/2023

Về việc hoàn thuế GTGT đối với HĐ xuất khẩu

1717/TCT-CS

 28/04/2023

Về hướng dẫn về thuế GTGT đối với SP tro trấu

1736/TCT-CS

 03/05/2023

Về việc hoàn thuế GTGT đối với HĐ xuất khẩu

3233/BTC-TCT

 13/03/2023

Về thuế GTGT đối với máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ sx nông nghiệp

603/TCT-KK

 24/02/2023

Về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

640/TCT-TNCN

 28/02/2023

Về tỷ lệ thuế GTGT, TNCN theo ngành nghề đối với hộ kinh doanh sửa chữa ô tô

269/TCT-KK

 20/01/2023

Về việc khai thuế GTGT đối với dự án đầu tư

5 Văn Bản Hợp Nhất Các Thông Tư Về Thuế Và Hóa Đơn

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quý khách hàng trong quá trình làm việc, Luật Vạn Phúc gửi tới Quý khách ” năm văn bản hợp nhất” các Thông tư hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân; thuế giá trị gia tăng; thu nhập doanh nghiệp; hóa đơn; lĩnh vực quản lý thuế.

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC ban hành ngày 05/02/2023

Đây là văn bản hợp nhất các Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân do Bộ Tài chính ban hành. Văn bản này hợp nhất các Thông tư:

Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP .

Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC , 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC , 85/2011/TT-BTC ,39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế.

Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế.

2. Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC ban hành ngày 17/6/2023

Đây là văn bản hợp nhất các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành. Văn bản này hợp nhất các Thông tư:

Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP . Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC , 111/2013/TT-BTC ,219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC , 85/2011/TT-BTC , 39/2014/TT-BTC và78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế.

Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế.

Thông tư 26/2023/TT-BTC hướng dẫn thuế GTGT, quản lý thuế tại Nghị định 12/2023/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

3. Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC ban hành ngày 17/6/2023

Đây là văn bản hợp nhất các Thông tư hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành. Văn bản này hợp nhất các Thông tư:

Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC ,219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC , 85/2011/TT-BTC , 39/2014/TT-BTC và78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế.

Thông tư 26/2023/TT-BTC hướng dẫn thuế GTGT, quản lý thuế tại Nghị định 12/2023/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

4. Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC ban hành ngày 19/6/2023

Đây là văn bản hợp nhất các Thông tư hướng dẫn Luật quản lý thuế; Luật quản lý thuế sửa đổi và Nghị định 83/2013/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành. Văn bản này hợp nhất các Thông tư:

Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP.

Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất.

Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC , 111/2013/TT-BTC ,219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC , 85/2011/TT-BTC , 39/2014/TT-BTC và78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế.

Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế.

Thông tư 26/2023/TT-BTC hướng dẫn thuế GTGT, quản lý thuế tại Nghị định 12/2023/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

5. Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC ban hành ngày 14/9/2023

Đây là văn bản hợp nhất các Thông tư hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hàn. Văn bản này hợp nhất các Thông tư:

Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC ,219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC , 85/2011/TT-BTC , 39/2014/TT-BTC và78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế.

Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế.

Thông tư 96/2023/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định12/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC ,119/2014/TT-BTC , 151/2014/TT-BTC .

Văn Bản Hợp Nhất Các Thông Tư Quan Trọng Về Thuế

Văn bản hợp nhất các Thông tư quan trọng về Thuế – Hóa đơn

Thanh Hữu

1. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC ban hành ngày 05/02/2023

Văn bản này hợp nhất các Thông tư sau:

– Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP .

– Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC , 111/2013/TT-BTC , 219/2013/TT-BTC , 08/2013/TT-BTC , 85/2011/TT-BTC , 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế.

– Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế.

2. Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC ban hành ngày 17/6/2023

Văn bản này hợp nhất các Thông tư sau:

– Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP .

– Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC , 111/2013/TT-BTC , 219/2013/TT-BTC , 08/2013/TT-BTC , 85/2011/TT-BTC , 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế.

– Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế.

– Thông tư 26/2023/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2023/NĐ-CP , sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

3. Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC ban hành ngày 17/6/2023

Văn bản này hợp nhất các Thông tư sau:

– Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

– Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC , 111/2013/TT-BTC , 219/2013/TT-BTC , 08/2013/TT-BTC , 85/2011/TT-BTC , 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế.

– Thông tư 26/2023/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2023/NĐ-CP , sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

4. Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC ban hành ngày 19/6/2023

Văn bản này hợp nhất các Thông tư sau:

– Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP .

– Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất.

– Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

– Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC , 111/2013/TT-BTC , 219/2013/TT-BTC , 08/2013/TT-BTC , 85/2011/TT-BTC , 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế.

– Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế.

– Thông tư 26/2023/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2023/NĐ-CP , sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

5. Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC ban hành ngày 14/9/2023

Văn bản này hợp nhất các Thông tư sau:

– Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC , 111/2013/TT-BTC , 219/2013/TT-BTC , 08/2013/TT-BTC , 85/2011/TT-BTC , 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế.

– Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế.

– Thông tư 96/2023/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC , 119/2014/TT-BTC , 151/2014/TT-BTC .

Chính Sách Thuế Mới 2023 Và Văn Bản Hướng Dẫn Mới Nhất Về Các Luật Thuế

Xem Ảnh lớn

Chính sách thuế mới 2023 và văn bản hướng dẫn mới nhất về các luật thuế

Thuế và các chính sách về thuế là một trong những yếu tố quan trọng của Chính phủ mà các tổ chức và doanh nghiệp cần phải nắm rõ và thực hiện nghiêm chỉnh.

Các hệ thống thể chế chính sách thuế, cải tiến các quy trình nghiệp vụ, phương thức quản lý thuế để phù hợp thực tế và hiện đại hơn là nhiệm vụ trọng tâm của ngành thuế nước ta hiện nay.

Cùng với đó, Chính phủ cũng đã ban hành khá nhiều những quy định nhằm đổi mới các chính sách thuế như:

TT 151/2014/TT-BTC ngày 10-10-2014 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01-10-2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế;

TT 29/2014/TT-NHNN ngày 09-10-2014 Hướng dẫn các ngân hàng thương mại phối hợp với Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong việc thực hiện cơ chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn..;

NĐ 91/2014/NĐ-CP ngày 01-10-2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế;

TT 134/2014/TT-BTC ngày 12-09-2014 Hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư…

Nhằm tạo điều kiện để các cơ quan tổ chức và doanh nghiệp đang hoạt động trong và ngoài nhà nước có được các văn bản hướng dẫn về chính sách thuế mới nhất, NXB Tài Chính đã cho phát hành cuốn sách: Chính sách thuế mới 2023 và văn bản hướng dẫn mới nhất về các luật thuế.

Nội dung cuốn sách: Gồm các phần như sau:

Phần thứ nhất. Luật quản lý thuếâ & quy định mới về biểu mẫu kê khai thuế năm 2014

Phần thứ hai. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi bổ sung và văn bản hướng dẫn thi hành

Phần thứ ba. Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi bổ sung và văn bản hướng dẫn thi hành

Phần thứ tư. Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, bổ sung và văn bản hướng dẫn thi hành

Phần thứ năm. Quy định về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Phần thứ sáu. Văn bản thuế mới cập nhật

TRUNG TÂM SÁCH Y DƯỢC – BÁN SÁCH TOÀN QUỐC GIAO SÁCH SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI HÀ NỘI VÀ chúng tôi lòng liên hệ: 0973 466 809 – 0964 604 626 nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu (MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)

Cập nhật thông tin chi tiết về Tải Full File Word Xịn Văn Bản Hợp Nhất Và Các Thông Tư Hướng Dẫn Về Thuế Gtgt trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!