Xu Hướng 12/2022 # Tăng Lương Cơ Bản Cho Cán Bộ Công Chức Nhà Nước / 2023 # Top 14 View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 12/2022 # Tăng Lương Cơ Bản Cho Cán Bộ Công Chức Nhà Nước / 2023 # Top 14 View

Bạn đang xem bài viết Tăng Lương Cơ Bản Cho Cán Bộ Công Chức Nhà Nước / 2023 được cập nhật mới nhất trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ được ban hành thay đổi mức lương cơ sở dẫn đến tăng lương cơ bản đánh dấu một mốc quan trọng cho cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước. Theo nghị định này bắt đầu từ 1/7/2019 mức lương cơ sở tăng lên 1.490.000 đồng/tháng.

Tăng lương cơ bản 2020 – Tin đáng mừng cho cán bộ công chức Nhà nước.

Đối tượng tăng lương cơ bản 2020 là những đối tượng có mức lương cơ sở 2019 tăng theo quy định của Pháp luật. Căn cứ vào nội dung Điều 2, Nghị định 38/2019/NĐ-CP ban hành ngày 9/5/2019 quy định 9 đối tượng được tăng mức lương cơ sở lên mức 1.490.000 đồng/tháng đồng nghĩa với việc tăng lương cơ bản 2020 gồm có:

Tăng lương cơ bản 2020 là kết quả của tăng mức lương cơ sở khi nền kinh tế tăng trưởng, xã hội phát triển ở mức cao hơn, ổn định cuộc sống cho một bộ phận lớn người lao động. Tăng lương cơ bản xuất phát từ tăng mức lương cơ sở tác động lên tất cả các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, chính vì vậy mà dù chưa nâng ngạch hay tăng hệ số lương hiện hưởng thì mức lương cơ bản vẫn tăng đáng kể.

II. Cách tính lương cơ bản 2020 theo mức lương cơ sở mới

Tăng lương cơ bản 2020 là một tin đáng mừng, tùy vào hệ số lương mà mức lương cũ và mức lương mới của người lao động sẽ tăng khác nhau. Điều chỉnh tăng mức lương cơ sở theo Nghị Định 38/2019-NĐ/CP dẫn đến tăng lương cơ bản 2020.

Theo Khoản 2, Điều 3, Nghị định 38/2019/NĐ-CP mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (người lao động nằm trong danh sách đối tượng được tăng mức lương cơ sở tại Điều 2, Nghị định này) từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng. Như vậy mức lương cơ sở mới đã tăng lên 100.000 đồng/tháng so với quy định cũ là 1.390.000 đồng/tháng.

Mức lương cơ sở dùng để làm căn cứ cho việc tính mức lương trong các bảng lương của các doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc Nhà nước cũng có thể là ngoài nhà nước. Dùng làm căn cứ tính mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2, Nghị định 38/2019/NĐ-CP. Tăng lương cơ bản là hệ quả tất yếu khi mức lương cơ sở tăng lên. Mức lương cơ bản tăng được tính dựa trên hệ số nhân giữa mức lương cơ sở và hệ số lương hiện hưởng của người lao động.

2. Cách tính lương cơ bản 2020 theo mức lương cơ sở mới

Cách tính lương cơ bản 2020 theo mức lương cơ sở mới áp dụng đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội và hội được tính như sau:

Lương cơ bản hiện hưởng = Mức lương cơ sở x Hệ số lương hiện hưởng

Cách tính lương cơ bản theo mức lương cơ sở mới.

Mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước là như nhau vì vậy mà mức tăng lương cơ bản sẽ phụ thuộc vào hệ số lương hiện hưởng của từng đối tượng. Nếu hệ số lương hiện hưởng cao thì mức lương cơ bản sẽ càng cao.

Lương thực lĩnh được tính bằng mức lương cơ bản cộng với lương phụ cấp (phụ cấp chức vụ và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)). Tuy nhiên mức lương phụ cấp thường ít hơn so với mức lương cơ bản mà người lao động nhận được.

căn cứ dựa trên sự thay đổi của nền kinh tế, tỉ lệ lạm phát và dựa trên ngân sách Nhà nước. Ngân sách trung ương sẽ bổ sung nguồn kinh phí còn thiếu do điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2019 cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Dự kiến trong năm 2020 Tăng lương cơ bản 2020 mức lương cơ sở có thể được tiếp tục điều chỉnh nhằm tăng mức lương cơ bản phù hợp hơn với mức sống cùng sự phát triển của nền kinh tế hiện tại.

Nâng Lương Cho Cán Bộ Công Chức / 2023

Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Tiểu Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phân Công Công Việc Cho Công Chức Phòng Nội Vụ, Nâng Lương Cho Cán Bộ Công Chức, Đề Tài Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo, Bồi Dưỡng Cán Bộ, Công Chức, Quyết Định Nâng Lương Cho Cán Bộ Công Chức, Khóa Luận Nâng Cao Chất Lượng Công Chức Cấp Xã, Đo Lường Sự Hài Lòng Của Người Dân, Tổ Chức Đối Với Sự Phục Vụ Của Cơ Quan, Đơn Vị Có Chức Năng Giải, Đo Lường Sự Hài Lòng Của Người Dân, Tổ Chức Đối Với Sự Phục Vụ Của Cơ Quan, Đơn Vị Có Chức Năng Giải, Bài Báo Cáo Về Cơ Cấu Tổ Chức, Chức Năng Nhiệm Vụ Và Hoạt Động Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng, Nghị Định Về Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra , Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra, Hãy Phân Tích Vai Trò Của Chức Năng Kiểm Soát Trong Công Tác Quản Trị ở Các Tổ Chức, Thuc Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Hoạt Động Hội Họp, Tổ Chức Sự Kiện Cấp Phòng, Phân Tích Các Chức Năng Của Vai Trò Kiểm Tra Trong Công Tác Quản Trị ở Các Tổ Chức, Quy Định Số Lượng Công Chức Cấp Xã, Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ Công An, Nâng Lương Thường Xuyên Đối Với Đơn Vị Công Lập, Công Thức Lượng Giác Nâng Cao, Đổi Mới Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Tư Tưởng, Dự Thảo Bảng Lương Của Công Chức Năm 2021, Dự Thảo Bảng Lương Công Chức 2021, Dự Thảo Bảng Lương 2021 Của Công Chức, Công Văn Quy Định Nâng Lương Trước Thời Hạn, Tiếp Tục Đổi Mới Và Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Giáo Dục, C Trong Công Thức Tính Năng Lượng Liên Kết, Nâng Cao Chất Lượng Nhân Lực Công Nghệ Thông Tin, Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Đoàn, Giai Phap Nang Cao Chat Luong Cong Tac Tu Tuong O Chi Bo, Mẫu Đơn Đề Nghị Dự Thi Nâng Ngạch Công Chức, Tờ Trình Nâng Ngạch Công Chức, Kỹ Năng Lập Kế Hoạch Và Tổ Chức Công Việc, Đơn Đăng Ký Dự Thi Nâng Ngạch Công Chức, Mâuc Báo Cáo Công Tác Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Năm 2020, Bài Tham Luận Về Công Tác Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Phát Triển Đảng Viên, Mẫu Bản Kiểm Điểm Nâng Lương Thăng Cấp Bậc Hàm Của Chiến Sĩ Nghĩa Vụ Công An, Quy Trình Thực Hiện Công Tác Nâng Bậc Lương Trước Thời Hạn, Năng Lượng Tái Tạo ở Việt Nam-năng Lượng Mặt Trời, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Nâng Ngạch Công Chức, Phục Hồi Chức Năng Dựa Vào Cộng Đồng (phcndvcĐ), Nghị Quyết Chuyên Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Cao Công Tác, Đề án Đổi Mới Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Tổ Chức Thi Hành Pháp Luật, Chức Năng, Nhiệm Vụ, Nguyên Tắc Công Tác Tuyên Huấn, Nghị Định Chức Năng Nhiệm Vụ Bộ Công Thương, Nghiên Cứu Của Lê Minh Hiệp (2016) Với Đề Tài “nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phầ, Nghiên Cứu Của Lê Minh Hiệp (2016) Với Đề Tài “nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phầ, Mẫu Bản Kiểm Điểm Nâng Lương Thăng Cấp Bậc Hàm Của Chiến Sĩ Nghĩa Vụ Công An Google Sitemap, Nghị Quyết Số 765-nq/qutw Về Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Huấn Luyện Viên, Danh Sách Công Ty Sản Xuất Thực Phẩm Chức Năng, Mẫu Bản Kiểm Điểm Nâng Lương Thăng Cấp Bậc Hàm Của Chiến Sĩ Nghĩa Vụ Công An Google Sitemap , Hãy Phân Tích Vai Trò Của Chức Năng Kiểm Soát Trong Công Tác Quản Trị, Nâng Cao Chất Lương Thanh Toán Tiền Lương Tại Đơn Vị Sự Nghiệp, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Xây Dựng Lực Lượng Dqtv, Quy Định Hệ Thống Thang Lương Bảng Lương Và Chế Độ Phụ Cấp Lương Trong Các Công Ty Nhà Nước, Báo Cáo Đo Lường Sự Hài Lòng Của Người Dân, Tổ Chức Đối Với Sự Phục Vụ Của Cơ Quan, Đơn Vị Có Chức N, Báo Cáo Đo Lường Sự Hài Lòng Của Người Dân, Tổ Chức Đối Với Sự Phục Vụ Của Cơ Quan, Đơn Vị Có Chức N, Đánh Giá Tiềm Năng Năng Lượng Mặt Trời Cho Phát Điện ở Việt Nam, Tờ Rơi Dự án Năng Lượng Tái Tạo Và Hiệu Quả Năng Lượng (4e), Vận Dụng Tính Năng Động Chủ Quan Trong Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Chínhn Trị, Tiềm Năng Phát Triển Năng Lượng Tái Tạo ở Việt Nam, Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chăm Sóc, Khám, Chữa Bệnh Cho Nhân Dân Trên Địa Bàn, Nâng, Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chăm Sóc, Khám, Chữa Bệnh Cho Nhân Dân Trên Địa Bàn, Nâng , Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam, Nhà Máy Là Cơ Sở Sản Xuất Công Nghiệp, Sử Dụng Máy Móc Hiện Đại Và Dùng Một Nguồn Năng Lượng Tươn, Nhà Máy Là Cơ Sở Sản Xuất Công Nghiệp, Sử Dụng Máy Móc Hiện Đại Và Dùng Một Nguồn Năng Lượng Tươn, Tiểu Sửluận Về Chức Năng Tổ Chức Của Quản Lý, Nâng Cao Năng Lực Giáo Viên Trong Việc Tổ Chức Các Hpatj Động Phát Triển Ngôn Ngữ Cho Trẻ Mầm Non Ph, Nội Dung Nghi Định Quy Định Chức Năng Nhiêm Vụ Bộ Công An, Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Của Bộ Công An, Hướng Dẫn Thực Hiện Chế Độ Phụ Cấp Chức Vụ Lãnh Đạo Đối Với Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Hướng Dẫn Thực Hiện Chế Độ Phụ Cấp Trách Nhiệm Công Việc Đối Với Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Tỉnh Quảng Ngãi Chuyển Công Chức Xã Thành Công Chức 2017, Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Công Ty Tnhh Công Nghệ Và Thông Tin Hoàng Nguyễn, Pin Quang Điện Là Dụng Cụ Biến Đổi Trực Tiếp Năng Lượng ánh Sáng Thành Điện Năng, Chuyển Công Chức Xã Thành Công Chức Huyện Năm 2017, Đơn Xin Chuyển Từ Viên Chức Thành Công Chức Cấp Xã Thành Công Chức Cấp Huyện, Chuyển Công Chức Xã Thành Công Chức Huyện, Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của B, Tổ Chức Lực Lượng Bán Hàng, Đơn Xin Nâng Bậc Lương, Quy Chế Nâng Lương, Quy Chế Nâng Bậc Lương, Mẫu Đơn Nâng Lương, Năng Lượng Tái Tạo, Nâng Lương, Báo Cáo Tổ Chức Xây Dựng Lực Lượng Nông Cốt, – Chất Lượng Đội Ngũ Viên Chức, Trích Đoạn Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, Truyện Tranh Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, Nâng Lương Tăng Cấp Bậc Hàm, Giá Đèn Năng Lượng Mặt Trời 40w, Nang Cao Chat Luong Mon Hoa, Nâng Cao Chất Lượng Hội Họp, Thủ Tục Dán Nhãn Năng Lượng Đèn Led, Kỹ Năng Thương Lượng,

Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Tiểu Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phân Công Công Việc Cho Công Chức Phòng Nội Vụ, Nâng Lương Cho Cán Bộ Công Chức, Đề Tài Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo, Bồi Dưỡng Cán Bộ, Công Chức, Quyết Định Nâng Lương Cho Cán Bộ Công Chức, Khóa Luận Nâng Cao Chất Lượng Công Chức Cấp Xã, Đo Lường Sự Hài Lòng Của Người Dân, Tổ Chức Đối Với Sự Phục Vụ Của Cơ Quan, Đơn Vị Có Chức Năng Giải, Đo Lường Sự Hài Lòng Của Người Dân, Tổ Chức Đối Với Sự Phục Vụ Của Cơ Quan, Đơn Vị Có Chức Năng Giải, Bài Báo Cáo Về Cơ Cấu Tổ Chức, Chức Năng Nhiệm Vụ Và Hoạt Động Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng, Nghị Định Về Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra , Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra, Hãy Phân Tích Vai Trò Của Chức Năng Kiểm Soát Trong Công Tác Quản Trị ở Các Tổ Chức, Thuc Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Hoạt Động Hội Họp, Tổ Chức Sự Kiện Cấp Phòng, Phân Tích Các Chức Năng Của Vai Trò Kiểm Tra Trong Công Tác Quản Trị ở Các Tổ Chức, Quy Định Số Lượng Công Chức Cấp Xã, Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ Công An, Nâng Lương Thường Xuyên Đối Với Đơn Vị Công Lập, Công Thức Lượng Giác Nâng Cao, Đổi Mới Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Tư Tưởng, Dự Thảo Bảng Lương Của Công Chức Năm 2021, Dự Thảo Bảng Lương Công Chức 2021, Dự Thảo Bảng Lương 2021 Của Công Chức, Công Văn Quy Định Nâng Lương Trước Thời Hạn, Tiếp Tục Đổi Mới Và Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Giáo Dục, C Trong Công Thức Tính Năng Lượng Liên Kết, Nâng Cao Chất Lượng Nhân Lực Công Nghệ Thông Tin, Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Đoàn, Giai Phap Nang Cao Chat Luong Cong Tac Tu Tuong O Chi Bo, Mẫu Đơn Đề Nghị Dự Thi Nâng Ngạch Công Chức, Tờ Trình Nâng Ngạch Công Chức, Kỹ Năng Lập Kế Hoạch Và Tổ Chức Công Việc, Đơn Đăng Ký Dự Thi Nâng Ngạch Công Chức, Mâuc Báo Cáo Công Tác Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Năm 2020, Bài Tham Luận Về Công Tác Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Phát Triển Đảng Viên, Mẫu Bản Kiểm Điểm Nâng Lương Thăng Cấp Bậc Hàm Của Chiến Sĩ Nghĩa Vụ Công An, Quy Trình Thực Hiện Công Tác Nâng Bậc Lương Trước Thời Hạn, Năng Lượng Tái Tạo ở Việt Nam-năng Lượng Mặt Trời, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Nâng Ngạch Công Chức, Phục Hồi Chức Năng Dựa Vào Cộng Đồng (phcndvcĐ), Nghị Quyết Chuyên Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Cao Công Tác, Đề án Đổi Mới Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Tổ Chức Thi Hành Pháp Luật, Chức Năng, Nhiệm Vụ, Nguyên Tắc Công Tác Tuyên Huấn, Nghị Định Chức Năng Nhiệm Vụ Bộ Công Thương, Nghiên Cứu Của Lê Minh Hiệp (2016) Với Đề Tài “nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phầ, Nghiên Cứu Của Lê Minh Hiệp (2016) Với Đề Tài “nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phầ, Mẫu Bản Kiểm Điểm Nâng Lương Thăng Cấp Bậc Hàm Của Chiến Sĩ Nghĩa Vụ Công An Google Sitemap, Nghị Quyết Số 765-nq/qutw Về Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Huấn Luyện Viên, Danh Sách Công Ty Sản Xuất Thực Phẩm Chức Năng,

Đề Xuất Quốc Hội Dừng Tăng Lương Cho Cán Bộ, Công Chức Từ Ngày 1.7.2020 / 2023

Chiều 2.1, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thông báo ghi nhận 8 bệnh nhân Covid-19 là các ca nhập cảnh. Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch trên cả nước.

‘Chúng tôi thực sự không có phác đồ đặc biệt dành cho bệnh nhân Covid 19 thứ 1435, người được xác định là bệnh nhân đầu tiên nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 tại Việt Nam’

Trong khi đang thi công công trình Sở Tài chính ở Nghệ An, chiếc thang tời vật liệu bị rơi, khiến 11 người thương vong.

Bí thư Thành ủy Thủ Đức và các chức danh khác được kiện toàn sớm hơn kế hoạch ban đầu để chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho cuộc bầu cử quốc gia.

Các ngành chức năng tỉnh Cà Mau đang phối hợp tìm kiếm một thuyền trưởng mất tích sau cuộc nhậu trên biển.

Trong lúc thi công công trình Mũi Tàu (khu du lịch Mũi Cà Mau), nhóm công nhân xây dựng tá hỏa phát hiện quả đạn cối lẫn trong cát mua từ 1 doanh nghiệp trên địa bàn.

Lỡ xe, 2 nam thanh niên được mời chào dùng taxi đuổi theo xe khách cho kịp giờ về quê. Khi đến đoạn đường vắng, 2 nam thanh niên bị tài xế taxi dùng tuýp sắt đánh, đe dọa và cướp đi 6 triệu đồng.

Chiều tối nay 2.1.2021, lực lượng biên phòng Bình Thuận vẫn đang tìm kiếm dọc bờ biển Kê Gà thuộc xã Tân Thành (H.Hàm Thuận Nam) 2 du khách bị sóng cuốn mất tích khi tắm biển.

Nhận vận chuyển thuê số lượng ma túy lớn từ Nghệ An ra các tỉnh phía Bắc, 3 thanh thiếu niên ở Nghệ An, trong đó có 2 học sinh, được trả 300 triệu đồng tiền công.

Nguyễn Minh Quân và N.N.A giả vờ vào cửa hàng điện thoại di động hỏi mua, rồi táo tợn cướp điện thoại ngay trên tay chủ cửa hàng.

Chưa Tăng Lương Cho Công Chức: Chia Sẻ Khó Khăn Với Đất Nước / 2023

Bà Nguyễn Thị Lan Hương cho rằng, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, người lao động cũng phải chia sẻ với Nhà nước. Lương không hẳn là yếu tố quyết định của xã hội. Trong trường hợp này cần phát huy tinh thần đồng thuận để mọi người nỗ lực vượt qua khó khăn.

Liệu có lo ngại điều này sẽ tác động xấu tới tâm lý của cán bộ, công nhân viên chức không thưa bà?

– Theo tôi, bên cạnh tri thức, năng lực, mỗi cán bộ, công nhân viên chức cần được giáo dục về đạo đức công việc. Bởi vì đó không phải là vấn đề tâm lý mà đó là vấn đề anh ăn lương Nhà nước, lúc đất nước khó khăn thì cũng phải biết chia sẻ, phải hỗ trợ. Trong bối cảnh đại dịch, nhiều người giảm sâu thu nhập, thậm chí mất việc làm, mình dù có bị tác động nhưng lương vẫn không giảm thì cũng nên chia sẻ. Nhiều nơi, những cầu thủ bóng đá, những tập đoàn lớn, lãnh đạo cũng tình nguyện không nhận lương, giảm lương.

Tôi cho rằng về cơ bản lương không phải là tất cả. Lương không phải là thứ giải quyết mọi vấn đề xã hội. Sự đồng thuận của xã hội còn tạo ra rất nhiều nguồn lực. Chính bởi vậy, phát huy tinh thần đồng thuận xã hội sẽ khiến cho lao động bất kể khu vực công tư nỗ lực, có thể đồng cam cộng khổ, có động lực cống hiến tốt hơn.

Bà nghĩ sao trước một số ý kiến các chuyên gia cho rằng, hạn chế tăng lương cho công nhân viên chức có thu nhập cao, nhưng vẫn tăng lương cho người có thu nhập thấp?

– Theo tôi đây cũng là giải pháp phổ biến, nhưng nó đòi hỏi phải tính toán rất kỹ. Khái niệm tăng lương, không có nghĩa là tăng trợ cấp. Tăng lương là gắn với tăng trưởng năng suất, gắn với cải thiện điều kiện sống. Những người lương cao cũng phải cống hiến nhiều, chi phí nhiều vì vậy vẫn cần tăng lương. Nếu tính vậy, nên tính dựa trên con số tuyệt đối như một số quốc gia khác. Ví dụ như Philippines, cũng có thời kỳ người ta dùng cách tính, đối với người có thu nhập thấp người ta tăng 10%; đối tượng thu nhập cao tăng 7-8% thôi. Gọi là tăng theo cấp số lùi, nhưng điều này đòi hỏi cần có một tính toán thật kỹ.

Nói về tác động của đại dịch Covid-19 thì thực ra Việt Nam mình cũng đã qua được thời kỳ đáy rồi. Chính vì thế khả năng kinh tế phục hồi sẽ tốt hơn các nước. Bởi vậy, theo tôi nên làm chậm đi quá trình tăng lương chứ không nên thay đổi việc tăng lương hay chuyển phương thức tăng lương.

Mặt khác, việc tăng lương cũng phải tính toán thật kỹ tránh trường hợp chồng lương. Ví dụ như người lương cao tăng càng cao, người lương thấp thì tăng thấp. Vì thế nên tính toán để tăng giá trị tuyệt đối, ví dụ chia nhóm ra. Nhóm 1 tăng 100 nghìn đồng; nhóm 200 nghìn đồng, nhóm 3 tăng 300 nghìn đồng. Bộ Nội vụ chỉ cần tính toán một chút là tính ra được. Điều này sẽ giảm áp lực lũy kế, tránh việc bất công trong tăng lương, mất niềm tin trong xã hội.

Vậy việc trì hoãn tăng lương cơ sở trong năm 2020 sẽ tác động thế nào tới lộ trình cải cách tiền lương quốc gia thưa bà? Bà Nguyễn Thị Lan Hương

– Tất cả cải cách tiền lương đều được nhấn mạnh là đặt trong điều kiện bình thường. Khi có những biến cố, hoặc có những cú sốc của xã hội thì anh phải ưu tiên để xử lý các biến cố đó. Bởi vì, thứ nhất căn cứ để tăng tiền lương là tăng về phát triển kinh tế; thứ hai là tăng về giá; thứ ba là tăng về phúc lợi xã hội.

Nếu nói về phát triển kinh tế thì rõ ràng là chúng ta đang âm, hoặc là chậm. Thứ hai là về giá cả, thực chất giá cả cũng không tăng mấy (trừ 1-2 mặt hàng). Thứ ba là phúc lợi xã hội, về vấn đề này thì chúng ta cũng đang làm tốt sự chia sẻ lại.

Như vậy, lộ trình tăng lương này có thể bảo lưu, chứ chúng ta không bỏ. Trong cuộc đua thì 1/3 chặng đường đầu có thể chạy chậm đi, 2 chặng sau đẩy nhanh tốc độ thì vẫn có thể về đích đúng hạn. Tôi tin là Việt Nam sẽ vượt qua được dịch bệnh, sẽ phục hồi nhanh hơn các quốc gia khác bởi chúng ta cũng chịu tổn thất ít hơn. Hiện nay nên ưu tiên cho khu vực sản xuất kinh doanh để vực dậy đã. Lúc kinh tế đã vững, có nguồn ta sẽ đẩy nhanh lộ trình cải cách tiền lương.

Xin cảm ơn bà!

Cập nhật thông tin chi tiết về Tăng Lương Cơ Bản Cho Cán Bộ Công Chức Nhà Nước / 2023 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!