Xu Hướng 8/2022 # Thời Tiết Điện Biên Bây Giờ Mới Nhất # Top View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 8/2022 # Thời Tiết Điện Biên Bây Giờ Mới Nhất # Top View

Xem 1,386

Cập nhật thông tin chi tiết Thời Tiết Điện Biên Bây Giờ mới nhất ngày 10/08/2022 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Thời Tiết Điện Biên Bây Giờ để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 1,386 lượt xem.

Ảnh mây vệ tinh và đường đi của bão

Thời tiết Hà Nội

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay

Cập nhật lúc 15:13 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 10/08 Mưa nhẹ 27°C 89% 11.052 km/giờ
03:00 - 10/08 Mưa nhẹ 28°C 89% 10.8 km/giờ
06:00 - 10/08 Mưa nhẹ 32°C 62% 12.744 km/giờ
09:00 - 10/08 Mưa nhẹ 30°C 70% 10.692 km/giờ
12:00 - 10/08 Mưa nhẹ 28°C 82% 9.792 km/giờ
15:00 - 10/08 Ít mưa 25°C 94% 12.384 km/giờ
18:00 - 10/08 Mưa nhiều 24°C 97% 15.444 km/giờ
21:00 - 10/08 Ít mưa 24°C 96% 14.76 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 00:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 11.052 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 03:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 10.8 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 06:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 12.744 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 09:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 10.692 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 12:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 9.792 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 15:00 ngày 10/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 12.384 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 18:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 15.444 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 21:00 ngày 10/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 14.76 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai

Cập nhật lúc 15:13 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 11/08 Mưa cường độ nặng 24°C / 25°C 97% 4.29 km/giờ
04:00 - 11/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 96% 4.1 km/giờ
07:00 - 11/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 95% 3.76 km/giờ
10:00 - 11/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 95% 4.31 km/giờ
13:00 - 11/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 93% 3.74 km/giờ
16:00 - 11/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 95% 3.32 km/giờ
19:00 - 11/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 98% 3.14 km/giờ
22:00 - 11/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 98% 2.82 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 01:00 ngày 11/08, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 4.29 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 04:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 4.1 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 07:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 3.76 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 10:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 4.31 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 13:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 3.74 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 16:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 3.32 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 19:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 3.14 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 22:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 2.82 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Nội 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:13 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 32°C 70% 2.86 km/giờ
Thứ 5 - 11/08 Mưa cường độ nặng 26°C / 28°C 86% 2.84 km/giờ
Thứ 6 - 12/08 Mưa cường độ nặng 26°C / 27°C 96% 4.1 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 80% 2.05 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 78% 2.23 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 81% 2.26 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 82% 2.16 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa vừa 26°C / 30°C 86% 2.12 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 84% 1.94 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 67% 2.87 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 66% 2.21 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 72% 1.81 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 84% 2.01 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 86% 1.96 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 74% 2.11 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 69% 1.88 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 76% 2.1 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 82% 1.96 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 79% 1.68 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 77% 2.45 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 72% 2.09 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 81% 1.73 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 78% 2.06 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 81% 1.45 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 68% 1.55 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 74% 1.92 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 66% 2.13 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 67% 2.38 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 67% 2.56 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 62% 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.86 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 5 ngày 11/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.84 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 6 ngày 12/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 4.1 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.87 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.81 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.45 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.45 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.55 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.38 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.56 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.33 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Ba Vì Huyện Chương Mỹ Huyện Đan Phượng Huyện Đông Anh Huyện Gia Lâm Huyện Hoài Đức Huyện Mê Linh Huyện Mỹ Đức Huyện Phú Xuyên Huyện Phúc Thọ Huyện Quốc Oai Huyện Sóc Sơn Huyện Thạch Thất Huyện Thanh Oai Huyện Thanh Trì Huyện Thường Tín Huyện Ứng Hòa Quận Ba Đình Quận Bắc Từ Liêm Quận Cầu Giấy Quận Đống Đa Quận Hà Đông Quận Hai Bà Trưng Quận Hoàn Kiếm Quận Hoàng Mai Quận Long Biên Quận Nam Từ Liêm Quận Tây Hồ Quận Thanh Xuân Sơn Tây

Thời tiết Hải Phòng

Dự báo thời tiết Hải Phòng hôm nay

Cập nhật lúc 15:13 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 10/08 Mưa nhẹ 28°C 78% 14.04 km/giờ
03:00 - 10/08 Mưa nhẹ 30°C 70% 11.592 km/giờ
06:00 - 10/08 Mưa nhẹ 31°C 66% 7.596 km/giờ
09:00 - 10/08 Mưa nhẹ 28°C 78% 12.096 km/giờ
12:00 - 10/08 Ít mưa 26°C 88% 16.128 km/giờ
15:00 - 10/08 Mưa nhiều 24°C 97% 22.644 km/giờ
18:00 - 10/08 Ít mưa 24°C 96% 25.308 km/giờ
21:00 - 10/08 Ít mưa 24°C 97% 18.432 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 00:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 14.04 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 03:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 11.592 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 06:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 66%, tốc độ gió 7.596 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 09:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 12.096 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 12:00 ngày 10/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 16.128 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 15:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 22.644 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 18:00 ngày 10/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 25.308 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 21:00 ngày 10/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 18.432 km/giờ

Dự báo thời tiết Hải Phòng ngày mai

Cập nhật lúc 15:13 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 11/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 96% 7.19 km/giờ
04:00 - 11/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 97% 5.26 km/giờ
07:00 - 11/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 97% 4.78 km/giờ
10:00 - 11/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 98% 4.16 km/giờ
13:00 - 11/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 97% 5.88 km/giờ
16:00 - 11/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 95% 3.66 km/giờ
19:00 - 11/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 94% 3.33 km/giờ
22:00 - 11/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 93% 1.08 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 01:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 7.19 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 04:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 5.26 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 07:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 4.78 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 10:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 4.16 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 13:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 5.88 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 16:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 3.66 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 19:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 3.33 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 22:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.08 km/giờ

Dự báo thời tiết Hải Phòng 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:13 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa vừa 27°C / 30°C 75% 5.24 km/giờ
Thứ 5 - 11/08 Mưa cường độ nặng 27°C / 28°C 91% 6.92 km/giờ
Thứ 6 - 12/08 Mưa cường độ nặng 27°C / 28°C 89% 8.71 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mưa vừa 28°C / 30°C 81% 4.23 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 80% 3.69 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 29°C / 31°C 82% 4.39 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 83% 3.95 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa vừa 28°C / 30°C 84% 3.63 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 83% 2.79 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 77% 4.26 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 76% 3.59 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 76% 2.92 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 82% 2.62 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 81% 2.78 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 2.55 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 73% 3.09 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 79% 3.6 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 80% 3.55 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 79% 2.95 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 79% 3.03 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 78% 3.68 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 79% 3.68 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 83% 2.49 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 79% 2.07 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 72% 2.48 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 75% 3.12 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 69% 3.59 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 74% 4.17 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 71% 5.11 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 69% 3.99 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Hôm nay , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 5.24 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 5 ngày 11/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 6.92 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 6 ngày 12/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 8.71 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.23 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.69 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.39 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.95 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.63 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.79 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.26 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.59 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.92 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.62 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.78 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.55 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.09 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.6 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.55 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.95 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.03 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.68 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.68 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.12 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.59 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.17 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 5.11 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.99 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện An Dương Huyện An Lão Huyện Bạch Long Vĩ Huyện Cát Hải Huyện Kiến Thuỵ Huyện Thuỷ Nguyên Huyện Tiên Lãng Huyện Vĩnh Bảo Quận Đồ Sơn Quận Dương Kinh Quận Hải An Quận Hồng Bàng Quận Kiến An Quận Lê Chân Quận Ngô Quyền

Thời tiết Vĩnh Phúc

Dự báo thời tiết Vĩnh Phúc hôm nay

Cập nhật lúc 15:16 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 10/08 Mưa nhẹ 27°C 88% 10.224 km/giờ
03:00 - 10/08 Mưa nhẹ 28°C 74% 10.296 km/giờ
06:00 - 10/08 Ít mưa 32°C 70% 8.748 km/giờ
09:00 - 10/08 Mưa nhẹ 30°C 76% 5.58 km/giờ
12:00 - 10/08 Mưa nhẹ 28°C 84% 7.776 km/giờ
15:00 - 10/08 Mưa nhẹ 25°C 94% 12.78 km/giờ
18:00 - 10/08 Ít mưa 24°C 97% 10.836 km/giờ
21:00 - 10/08 Ít mưa 24°C 97% 11.376 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 00:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 10.224 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 03:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 10.296 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 06:00 ngày 10/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 8.748 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 09:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 5.58 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 12:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 7.776 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 15:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 12.78 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 18:00 ngày 10/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 10.836 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 21:00 ngày 10/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 11.376 km/giờ

Dự báo thời tiết Vĩnh Phúc ngày mai

Cập nhật lúc 15:14 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 11/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 97% 2.53 km/giờ
04:00 - 11/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 97% 2.79 km/giờ
07:00 - 11/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 95% 2.94 km/giờ
10:00 - 11/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 96% 3.35 km/giờ
13:00 - 11/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 95% 3.52 km/giờ
16:00 - 11/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 97% 2.26 km/giờ
19:00 - 11/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 98% 1.02 km/giờ
22:00 - 11/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 99% 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 01:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 2.53 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 04:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 2.79 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 07:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 2.94 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 10:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 3.35 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 13:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 3.52 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 16:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 19:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.02 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 22:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 2.32 km/giờ

Dự báo thời tiết Vĩnh Phúc 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:14 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 32°C 69% 2.45 km/giờ
Thứ 5 - 11/08 Mưa cường độ nặng 25°C / 30°C 81% 2.31 km/giờ
Thứ 6 - 12/08 Mưa cường độ nặng 26°C / 27°C 98% 3.32 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 81% 1.6 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 81% 1.79 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 85% 1.77 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 86% 1.76 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa vừa 25°C / 30°C 89% 1.86 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 82% 2.08 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 65% 2.55 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 34°C 64% 1.99 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 75% 1.56 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 87% 1.82 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 90% 1.83 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 75% 1.92 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 73% 1.71 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 76% 1.96 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 86% 1.83 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 83% 1.47 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 77% 2.15 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 72% 1.92 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa vừa 25°C / 30°C 87% 1.53 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 75% 1.76 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 82% 1.32 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 68% 1.46 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 73% 1.59 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 63% 2.11 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 63% 2.08 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 66% 2.1 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 60% 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.45 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 5 ngày 11/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 6 ngày 12/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 3.32 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.76 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.08 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.55 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.56 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.47 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.53 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.76 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.32 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.46 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.08 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.03 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bình Xuyên Huyện Lập Thạch Huyện Sông Lô Huyện Tam Đảo Huyện Tam Dương Huyện Vĩnh Tường Huyện Yên Lạc Phúc Yên Vĩnh Yên

Thời tiết Bắc Ninh

Dự báo thời tiết Bắc Ninh hôm nay

Cập nhật lúc 15:14 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 10/08 Mây rải rác 27°C 86% 12.672 km/giờ
03:00 - 10/08 Mưa nhẹ 28°C 77% 12.708 km/giờ
06:00 - 10/08 Mưa nhẹ 32°C 80% 10.872 km/giờ
09:00 - 10/08 Mưa nhẹ 30°C 83% 13.536 km/giờ
12:00 - 10/08 Mưa nhẹ 27°C 88% 14.364 km/giờ
15:00 - 10/08 Mưa nhiều 24°C 96% 15.768 km/giờ
18:00 - 10/08 Ít mưa 24°C 97% 19.728 km/giờ
21:00 - 10/08 Ít mưa 24°C 96% 18.108 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 00:00 ngày 10/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 12.672 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 03:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 12.708 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 06:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 10.872 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 09:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 13.536 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 12:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 14.364 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 15:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 15.768 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 18:00 ngày 10/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 19.728 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 21:00 ngày 10/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 18.108 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Ninh ngày mai

Cập nhật lúc 14:08 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 11/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 97% 4.81 km/giờ
04:00 - 11/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 95% 4.29 km/giờ
07:00 - 11/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 95% 4.4 km/giờ
10:00 - 11/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 93% 3.99 km/giờ
13:00 - 11/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 93% 3.88 km/giờ
16:00 - 11/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 95% 3.51 km/giờ
19:00 - 11/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 98% 3.58 km/giờ
22:00 - 11/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 98% 3.23 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 01:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 4.81 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 04:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 4.29 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 07:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 4.4 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 10:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 3.99 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 13:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 3.88 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 16:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 3.51 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 19:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 3.58 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 22:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 3.23 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Ninh 30 ngày tới

Cập nhật lúc 14:08 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 32°C 71% 2.59 km/giờ
Thứ 5 - 11/08 Mưa cường độ nặng 26°C / 28°C 88% 2.75 km/giờ
Thứ 6 - 12/08 Mưa cường độ nặng 26°C / 29°C 90% 4.05 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mưa vừa 26°C / 31°C 83% 2.38 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 77% 2.41 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 80% 2.41 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 78% 2.64 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa vừa 26°C / 30°C 85% 1.96 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 85% 1.93 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 82% 2.4 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 77% 2.31 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 72% 2.43 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 65% 2.62 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 70% 2.31 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 75% 1.9 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 82% 2.22 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa vừa 25°C / 30°C 85% 2.12 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 66% 2.56 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mây thưa 25°C / 33°C 58% 2.74 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 62% 3.19 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 65% 3.11 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 73% 2.66 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 75% 2.11 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 64% 1.91 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 81% 2.45 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 65% 2.17 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 71% 2.1 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 68% 2.48 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mây rải rác 25°C / 32°C 59% 2.64 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mây rải rác 25°C / 34°C 55% 2.69 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.59 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 5 ngày 11/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.75 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 6 ngày 12/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 4.05 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.38 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.41 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.41 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.64 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.62 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.56 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.74 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.19 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.11 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.66 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.45 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.64 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 34°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.69 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Gia Bình Huyện Lương Tài Huyện Quế Võ Huyện Thuận Thành Huyện Tiên Du Huyện Yên Phong Phường Vũ Ninh Thành Phố Bắc Ninh Từ Sơn

Thời tiết Hưng Yên

Dự báo thời tiết Hưng Yên hôm nay

Cập nhật lúc 15:14 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 10/08 Mưa nhẹ 26°C 89% 12.636 km/giờ
03:00 - 10/08 Mưa nhẹ 28°C 83% 12.924 km/giờ
06:00 - 10/08 Mưa nhẹ 29°C 75% 12.42 km/giờ
09:00 - 10/08 Mưa nhẹ 28°C 80% 10.656 km/giờ
12:00 - 10/08 Mưa nhẹ 26°C 88% 9.432 km/giờ
15:00 - 10/08 Ít mưa 24°C 98% 12.708 km/giờ
18:00 - 10/08 Mưa nhiều 23°C 98% 17.568 km/giờ
21:00 - 10/08 Mưa nhiều 23°C 99% 13.392 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 00:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 12.636 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 03:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 12.924 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 06:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 12.42 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 09:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 10.656 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 12:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 9.432 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 15:00 ngày 10/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 12.708 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 18:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 17.568 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 21:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 13.392 km/giờ

Dự báo thời tiết Hưng Yên ngày mai

Cập nhật lúc 14:08 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 11/08 Mưa cường độ nặng 23°C / 24°C 98% 4.85 km/giờ
04:00 - 11/08 Mưa cường độ nặng 23°C / 24°C 98% 3.77 km/giờ
07:00 - 11/08 Mưa cường độ nặng 23°C / 24°C 98% 3.43 km/giờ
10:00 - 11/08 Mưa cường độ nặng 24°C / 25°C 98% 3.26 km/giờ
13:00 - 11/08 Mưa cường độ nặng 24°C / 25°C 98% 3.83 km/giờ
16:00 - 11/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 97% 2.56 km/giờ
19:00 - 11/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 98% 3.16 km/giờ
22:00 - 11/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 96% 1.05 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 01:00 ngày 11/08, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 4.85 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 04:00 ngày 11/08, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 3.77 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 07:00 ngày 11/08, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 3.43 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 10:00 ngày 11/08, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 3.26 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 13:00 ngày 11/08, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 3.83 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 16:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 2.56 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 19:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 3.16 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 22:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.05 km/giờ

Dự báo thời tiết Hưng Yên 30 ngày tới

Cập nhật lúc 14:08 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 32°C 69% 3.07 km/giờ
Thứ 5 - 11/08 Mưa cường độ nặng 26°C / 28°C 91% 4.04 km/giờ
Thứ 6 - 12/08 Mưa cường độ nặng 27°C / 29°C 85% 5.18 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 78% 2.93 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 73% 2.76 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 77% 3.03 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 74% 3.38 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 81% 2.19 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 80% 2.52 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 78% 3.09 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 72% 2.99 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mây rải rác 27°C / 32°C 68% 3.15 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mây rải rác 28°C / 33°C 62% 3.14 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 65% 2.67 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 69% 2.12 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 78% 2.51 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 82% 2.74 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 67% 2.64 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mây thưa 26°C / 32°C 60% 3.18 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mây thưa 26°C / 32°C 64% 3.42 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 65% 3.2 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 72% 2.89 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 71% 2.7 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 59% 1.87 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 83% 2.91 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 68% 2.75 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 73% 2.88 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 74% 3.33 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 63% 3.1 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mây rải rác 26°C / 32°C 58% 3.3 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.07 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 5 ngày 11/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 4.04 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 6 ngày 12/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 5.18 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.93 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.76 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.03 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.38 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.09 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.99 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.15 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.14 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.67 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.74 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.64 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 3.18 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.42 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.2 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.89 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.91 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.75 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.33 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 3.1 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 3.3 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Ân Thi Huyện Khoái Châu Huyện Kim Động Huyện Phù Cừ Huyện Tiên Lữ Huyện Văn Giang Huyện Văn Lâm Huyện Yên Mỹ Thành Phố Hưng Yên Thị xã Mỹ Hào

Thời tiết Hải Dương

Dự báo thời tiết Hải Dương hôm nay

Cập nhật lúc 15:14 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 10/08 Mây rải rác 28°C 88% 14.148 km/giờ
03:00 - 10/08 Mưa nhẹ 30°C 81% 14.004 km/giờ
06:00 - 10/08 Mưa nhẹ 31°C 84% 9.792 km/giờ
09:00 - 10/08 Mưa nhẹ 29°C 87% 12.528 km/giờ
12:00 - 10/08 Mưa nhẹ 26°C 90% 15.372 km/giờ
15:00 - 10/08 Mưa nhiều 24°C 98% 19.548 km/giờ
18:00 - 10/08 Ít mưa 24°C 96% 23.22 km/giờ
21:00 - 10/08 Ít mưa 24°C 97% 19.08 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 00:00 ngày 10/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 14.148 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 03:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 14.004 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 06:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 9.792 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 09:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 12.528 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 12:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 15.372 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 15:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 19.548 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 18:00 ngày 10/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 23.22 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 21:00 ngày 10/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 19.08 km/giờ

Dự báo thời tiết Hải Dương ngày mai

Cập nhật lúc 15:14 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 11/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 96% 6.44 km/giờ
04:00 - 11/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 97% 5.32 km/giờ
07:00 - 11/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 96% 4.08 km/giờ
10:00 - 11/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 96% 3.68 km/giờ
13:00 - 11/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 98% 4.03 km/giờ
16:00 - 11/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 97% 2.85 km/giờ
19:00 - 11/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 98% 3.3 km/giờ
22:00 - 11/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 96% 1.67 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 01:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 6.44 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 04:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 5.32 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 07:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 4.08 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 10:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 3.68 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 13:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 4.03 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 16:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 2.85 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 19:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 3.3 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 22:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.67 km/giờ

Dự báo thời tiết Hải Dương 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:14 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 31°C 73% 4.08 km/giờ
Thứ 5 - 11/08 Mưa cường độ nặng 26°C / 28°C 90% 4.8 km/giờ
Thứ 6 - 12/08 Mưa cường độ nặng 27°C / 28°C 92% 6.67 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mưa vừa 27°C / 31°C 80% 2.96 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 78% 3.03 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 81% 3.41 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 81% 3.09 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa vừa 27°C / 30°C 84% 2.86 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 84% 2.31 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 73% 3.6 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 71% 2.81 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 73% 2.37 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 82% 2.3 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 82% 2.37 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 2.32 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 70% 2.5 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 78% 2.85 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 80% 2.71 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 78% 2.3 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 78% 2.72 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 75% 2.68 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 79% 2.68 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 81% 2.21 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 80% 1.81 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 70% 1.99 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 2.49 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 68% 2.86 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 71% 3.24 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 70% 3.82 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 66% 3.08 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.08 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 5 ngày 11/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 4.8 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 6 ngày 12/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 6.67 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.96 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.03 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.41 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.09 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.86 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.6 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.81 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.3 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.5 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.85 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.71 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.3 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.72 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.68 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.68 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.81 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.86 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.24 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.82 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.08 km/giờ

Dự báo thời tiết Chí Linh Huyện Bình Giang Huyện Cẩm Giàng Huyện Gia Lộc Huyện Kim Thành Huyện Nam Sách Huyện Ninh Giang Huyện Thanh Hà Huyện Thanh Miện Huyện Tứ Kỳ Thành Phố Hải Dương Thị xã Kinh Môn

Thời tiết Thái Bình

Dự báo thời tiết Thái Bình hôm nay

Cập nhật lúc 15:14 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 10/08 Mưa nhẹ 26°C 89% 17.496 km/giờ
03:00 - 10/08 Mưa nhẹ 28°C 83% 16.38 km/giờ
06:00 - 10/08 Mưa nhẹ 27°C 85% 12.528 km/giờ
09:00 - 10/08 Mưa nhẹ 27°C 87% 13.104 km/giờ
12:00 - 10/08 Mưa nhẹ 25°C 91% 13.716 km/giờ
15:00 - 10/08 Mưa nhiều 24°C 98% 20.916 km/giờ
18:00 - 10/08 Mưa nhiều 23°C 97% 24.696 km/giờ
21:00 - 10/08 Mưa nhiều 23°C 98% 22.104 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 00:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 17.496 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 03:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 16.38 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 06:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 12.528 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 09:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 13.104 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 12:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 13.716 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 15:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 20.916 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 18:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 24.696 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 21:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 22.104 km/giờ

Dự báo thời tiết Thái Bình ngày mai

Cập nhật lúc 14:08 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 11/08 Mưa cường độ nặng 24°C / 24°C 97% 7.31 km/giờ
04:00 - 11/08 Mưa cường độ nặng 23°C / 24°C 98% 6.94 km/giờ
07:00 - 11/08 Mưa cường độ nặng 24°C / 25°C 98% 7.04 km/giờ
10:00 - 11/08 Mưa cường độ nặng 24°C / 25°C 98% 5.96 km/giờ
13:00 - 11/08 Mưa cường độ nặng 24°C / 25°C 97% 6.62 km/giờ
16:00 - 11/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 96% 4.42 km/giờ
19:00 - 11/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 94% 3.08 km/giờ
22:00 - 11/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 91% 1.41 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 01:00 ngày 11/08, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 7.31 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 04:00 ngày 11/08, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 6.94 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 07:00 ngày 11/08, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 7.04 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 10:00 ngày 11/08, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 5.96 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 13:00 ngày 11/08, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 6.62 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 16:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 4.42 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 19:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 3.08 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 22:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.41 km/giờ

Dự báo thời tiết Thái Bình 30 ngày tới

Cập nhật lúc 14:08 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 31°C 72% 3.79 km/giờ
Thứ 5 - 11/08 Mưa cường độ nặng 27°C / 28°C 91% 6.02 km/giờ
Thứ 6 - 12/08 Mưa vừa 28°C / 29°C 84% 6.9 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 78% 3.75 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 74% 3.53 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 78% 4.01 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 76% 4.13 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 81% 2.79 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 79% 3.29 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 78% 3.84 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 74% 3.93 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 70% 4.26 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mây rải rác 28°C / 32°C 66% 4.19 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 29°C / 32°C 68% 3.53 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 29°C / 32°C 71% 2.94 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 29°C / 31°C 78% 3.12 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 81% 3.33 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 2.81 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mây thưa 27°C / 31°C 63% 3.3 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mây thưa 27°C / 31°C 68% 3.68 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 68% 3.64 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 29°C / 31°C 73% 3.54 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 71% 3.18 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 61% 2.32 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 83% 3.96 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 70% 3.95 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 74% 4.1 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa vừa 26°C / 29°C 75% 4.73 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 66% 4.12 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mây rải rác 27°C / 31°C 62% 4.36 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.79 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 5 ngày 11/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 6.02 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 6 ngày 12/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 6.9 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.75 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.53 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.01 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.13 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.79 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.29 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.84 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.93 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.26 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 4.19 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.53 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.94 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.12 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.33 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.81 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 3.3 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.68 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.64 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.54 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.18 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.96 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.95 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.1 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.73 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 4.12 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 4.36 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Đông Hưng Huyện Hưng Hà Huyện Kiến Xương Huyện Quỳnh Phụ Huyện Thái Thụy Huyện Tiền Hải Huyện Vũ Thư Thành Phố Thái Bình

Thời tiết Nam Định

Dự báo thời tiết Nam Ðịnh hôm nay

Cập nhật lúc 15:14 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 10/08 Mưa nhẹ 26°C 88% 14.472 km/giờ
03:00 - 10/08 Mưa nhẹ 29°C 80% 16.596 km/giờ
06:00 - 10/08 Mưa nhẹ 29°C 79% 16.56 km/giờ
09:00 - 10/08 Mưa nhẹ 28°C 82% 14.364 km/giờ
12:00 - 10/08 Mưa nhẹ 26°C 88% 11.988 km/giờ
15:00 - 10/08 Ít mưa 24°C 96% 17.064 km/giờ
18:00 - 10/08 Mưa nhiều 23°C 96% 22.536 km/giờ
21:00 - 10/08 Mưa nhiều 23°C 97% 23.004 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 00:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 14.472 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 03:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 16.596 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 06:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 16.56 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 09:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 14.364 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 12:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 11.988 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 15:00 ngày 10/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 17.064 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 18:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 22.536 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 21:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 23.004 km/giờ

Dự báo thời tiết Nam Định ngày mai

Cập nhật lúc 15:14 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 11/08 Mưa cường độ nặng 23°C / 24°C 97% 6.07 km/giờ
04:00 - 11/08 Mưa cường độ nặng 23°C / 24°C 98% 6.05 km/giờ
07:00 - 11/08 Mưa cường độ nặng 24°C / 25°C 98% 5.72 km/giờ
10:00 - 11/08 Mưa cường độ nặng 24°C / 25°C 98% 5.07 km/giờ
13:00 - 11/08 Mưa cường độ nặng 24°C / 25°C 97% 5.78 km/giờ
16:00 - 11/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 96% 3.53 km/giờ
19:00 - 11/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 95% 3.07 km/giờ
22:00 - 11/08 Mưa nhẹ 25°C / 25°C 93% 1.08 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 01:00 ngày 11/08, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 6.07 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 04:00 ngày 11/08, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 6.05 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 07:00 ngày 11/08, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 5.72 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 10:00 ngày 11/08, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 5.07 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 13:00 ngày 11/08, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 5.78 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 16:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 3.53 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 19:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 3.07 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 22:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.08 km/giờ

Dự báo thời tiết Nam Định 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:14 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 32°C 70% 3.79 km/giờ
Thứ 5 - 11/08 Mưa cường độ nặng 27°C / 28°C 90% 5.34 km/giờ
Thứ 6 - 12/08 Mưa cường độ nặng 27°C / 28°C 90% 6.92 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 3.25 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 74% 3.37 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 77% 3.97 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 78% 3.4 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 81% 3.22 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 81% 2.81 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 70% 4.02 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 68% 2.88 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 70% 2.54 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 79% 2.54 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 80% 2.68 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 2.4 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 67% 2.87 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 75% 3.26 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 78% 3.31 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 76% 2.76 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 2.84 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 70% 3.2 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 74% 3.2 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 83% 2.35 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 81% 1.5 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 68% 2.01 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 2.67 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 66% 3.46 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 73% 3.33 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 76% 4.43 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 68% 3.44 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.79 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 5 ngày 11/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 5.34 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 6 ngày 12/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 6.92 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.25 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.37 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.97 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.4 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.22 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.81 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.02 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.54 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.54 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.68 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.87 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.26 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.31 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.76 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.84 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.2 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.2 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.67 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.46 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.33 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.43 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.44 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Giao Thủy Huyện Hải Hậu Huyện Mỹ Lộc Huyện Nam Trực Huyện Nghĩa Hưng Huyện Trực Ninh Huyện Vụ Bản Huyện Xuân Trường Huyện Ý Yên Thành Phố Nam Định

Thời tiết Ninh Bình

Dự báo thời tiết Ninh Bình hôm nay

Cập nhật lúc 14:08 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 10/08 Mưa nhẹ 26°C 90% 8.316 km/giờ
03:00 - 10/08 Trời âm u 30°C 73% 15.48 km/giờ
06:00 - 10/08 Mưa nhẹ 30°C 74% 14.688 km/giờ
09:00 - 10/08 Mưa nhẹ 29°C 79% 14.976 km/giờ
12:00 - 10/08 Mưa nhẹ 27°C 86% 8.64 km/giờ
15:00 - 10/08 Ít mưa 25°C 96% 8.892 km/giờ
18:00 - 10/08 Mưa nhiều 24°C 97% 17.316 km/giờ
21:00 - 10/08 Mưa nhiều 24°C 97% 21.06 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 00:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 8.316 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 03:00 ngày 10/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 15.48 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 06:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 14.688 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 09:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 14.976 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 12:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 8.64 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 15:00 ngày 10/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 8.892 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 18:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 17.316 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 21:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 21.06 km/giờ

Dự báo thời tiết Ninh Bình ngày mai

Cập nhật lúc 15:14 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 11/08 Mưa cường độ nặng 23°C / 24°C 97% 4.78 km/giờ
04:00 - 11/08 Mưa cường độ nặng 24°C / 24°C 97% 5.78 km/giờ
07:00 - 11/08 Mưa cường độ nặng 23°C / 24°C 98% 5.3 km/giờ
10:00 - 11/08 Mưa cường độ nặng 24°C / 24°C 98% 5.53 km/giờ
13:00 - 11/08 Mưa cường độ nặng 24°C / 25°C 98% 5.31 km/giờ
16:00 - 11/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 97% 2.35 km/giờ
19:00 - 11/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 97% 1.97 km/giờ
22:00 - 11/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 94% 0.24 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 01:00 ngày 11/08, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 4.78 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 04:00 ngày 11/08, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 5.78 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 07:00 ngày 11/08, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 5.3 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 10:00 ngày 11/08, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 5.53 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 13:00 ngày 11/08, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 5.31 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 16:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 19:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 22:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 0.24 km/giờ

Dự báo thời tiết Ninh Bình 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:14 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 32°C 68% 3.65 km/giờ
Thứ 5 - 11/08 Mưa cường độ nặng 27°C / 28°C 90% 5 km/giờ
Thứ 6 - 12/08 Mưa cường độ nặng 27°C / 28°C 91% 6.53 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 3.18 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 72% 3.26 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 75% 3.84 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 77% 3.22 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 80% 3.1 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 81% 2.78 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 68% 3.92 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 65% 2.74 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 68% 2.56 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 77% 2.52 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 80% 2.68 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 2.48 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 65% 2.8 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 74% 3.13 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 78% 3.23 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 75% 2.73 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 78% 2.85 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 67% 3.12 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 71% 3.08 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 84% 2.39 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 82% 1.71 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 67% 1.92 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 2.64 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 65% 3.52 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 73% 3.22 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 79% 4.35 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 68% 3.34 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.65 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 5 ngày 11/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 5 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 6 ngày 12/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 6.53 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.18 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.26 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.84 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.22 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.1 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.78 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.92 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.74 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.56 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.68 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.8 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.13 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.23 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.73 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.85 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.12 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.08 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.64 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.52 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.22 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.35 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.34 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Gia Viễn Huyện Hoa Lư Huyện Kim Sơn Huyện Nho Quan Huyện Yên Khánh Huyện Yên Mô Tam Điệp Thành Phố Ninh Bình

Thời tiết Hà Nam

Dự báo thời tiết Hà Nam hôm nay

Cập nhật lúc 14:08 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 10/08 Mưa nhẹ 26°C 89% 10.872 km/giờ
03:00 - 10/08 Mưa nhẹ 29°C 82% 12.636 km/giờ
06:00 - 10/08 Mưa nhẹ 30°C 72% 13.536 km/giờ
09:00 - 10/08 Mưa nhẹ 29°C 78% 11.592 km/giờ
12:00 - 10/08 Mưa nhẹ 27°C 86% 8.136 km/giờ
15:00 - 10/08 Ít mưa 24°C 97% 11.16 km/giờ
18:00 - 10/08 Mưa nhiều 23°C 98% 16.668 km/giờ
21:00 - 10/08 Mưa nhiều 23°C 98% 13.428 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 00:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 10.872 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 03:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 12.636 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 06:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 13.536 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 09:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 11.592 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 12:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 8.136 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 15:00 ngày 10/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 11.16 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 18:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 16.668 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 21:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 13.428 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Nam ngày mai

Cập nhật lúc 15:16 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 11/08 Mưa cường độ nặng 23°C / 24°C 98% 4.38 km/giờ
04:00 - 11/08 Mưa cường độ nặng 23°C / 24°C 98% 3.4 km/giờ
07:00 - 11/08 Mưa cường độ nặng 23°C / 24°C 98% 3.03 km/giờ
10:00 - 11/08 Mưa cường độ nặng 24°C / 25°C 98% 2.84 km/giờ
13:00 - 11/08 Mưa cường độ nặng 24°C / 25°C 98% 3.43 km/giờ
16:00 - 11/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 98% 2.2 km/giờ
19:00 - 11/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 98% 2.96 km/giờ
22:00 - 11/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 97% 1.05 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 01:00 ngày 11/08, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 4.38 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 04:00 ngày 11/08, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 3.4 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 07:00 ngày 11/08, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 3.03 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 10:00 ngày 11/08, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 2.84 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 13:00 ngày 11/08, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 3.43 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 16:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 2.2 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 19:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 2.96 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 22:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.05 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Nam 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:16 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 32°C 69% 3.19 km/giờ
Thứ 5 - 11/08 Mưa cường độ nặng 26°C / 28°C 89% 3.98 km/giờ
Thứ 6 - 12/08 Mưa cường độ nặng 26°C / 27°C 93% 5.56 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 77% 2.61 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 74% 2.82 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 77% 3.18 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 78% 2.66 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 82% 2.56 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 83% 2.37 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 68% 3.46 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 66% 2.5 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 69% 2.11 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 80% 2.27 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 82% 2.38 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 74% 2.32 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 66% 2.4 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 75% 2.67 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 79% 2.64 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 76% 2.3 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 78% 2.69 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 69% 2.67 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 75% 2.45 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 82% 1.93 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 82% 1.3 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 67% 1.64 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 76% 2.35 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 66% 2.9 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 71% 2.88 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 75% 3.57 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 66% 2.89 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.19 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 5 ngày 11/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.98 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 6 ngày 12/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 5.56 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.61 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.82 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.18 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.66 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.56 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.46 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.5 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.38 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.67 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.64 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.3 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.69 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.67 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.45 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.3 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.9 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.57 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.89 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bình Lục Huyện Kim Bảng Huyện Lý Nhân Huyện Thanh Liêm Phủ Lý Thị xã Duy Tiên

Thời tiết Lào Cai

Dự báo thời tiết Lào Cai hôm nay

Cập nhật lúc 15:14 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 10/08 Mưa nhẹ 25°C 96% 3.24 km/giờ
03:00 - 10/08 Mưa nhẹ 31°C 63% 2.952 km/giờ
06:00 - 10/08 Mưa nhẹ 36°C 44% 1.512 km/giờ
09:00 - 10/08 Mây rải rác 35°C 48% 6.12 km/giờ
12:00 - 10/08 Mưa nhẹ 30°C 72% 3.492 km/giờ
15:00 - 10/08 Mưa nhẹ 26°C 97% 0.684 km/giờ
18:00 - 10/08 Mưa nhẹ 25°C 97% 3.636 km/giờ
21:00 - 10/08 Mưa nhẹ 25°C 97% 3.528 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 00:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 3.24 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 03:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 63%, tốc độ gió 2.952 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 06:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 36°C,độ ẩm 44%, tốc độ gió 1.512 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 09:00 ngày 10/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 48%, tốc độ gió 6.12 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 12:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 3.492 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 15:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 0.684 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 18:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 3.636 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 21:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 3.528 km/giờ

Dự báo thời tiết Lào Cai ngày mai

Cập nhật lúc 14:09 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 11/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 97% 1.01 km/giờ
04:00 - 11/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 97% 0.98 km/giờ
07:00 - 11/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 94% 1.15 km/giờ
10:00 - 11/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 93% 0.42 km/giờ
13:00 - 11/08 Mưa nhẹ 27°C / 27°C 95% 0.85 km/giờ
16:00 - 11/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 94% 0.34 km/giờ
19:00 - 11/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 99% 0.59 km/giờ
22:00 - 11/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 99% 0.29 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 01:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.01 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 04:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.98 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 07:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.15 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 10:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 0.42 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 13:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 0.85 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 16:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 0.34 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 19:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.59 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 22:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.29 km/giờ

Dự báo thời tiết Lào Cai 30 ngày tới

Cập nhật lúc 14:09 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 35°C 49% 1.63 km/giờ
Thứ 5 - 11/08 Mưa nhẹ 26°C / 34°C 61% 1.29 km/giờ
Thứ 6 - 12/08 Mưa vừa 26°C / 27°C 98% 3.24 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 66% 1.95 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa vừa 26°C / 30°C 95% 1.45 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 77% 1.49 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 25°C / 34°C 63% 1.55 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 93% 1.18 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 72% 1.99 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 72% 1.4 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 69% 1.62 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 35°C 55% 1.81 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 25°C / 34°C 57% 2.09 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 73% 1.44 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 86% 1.24 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 93% 1.13 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 88% 1.68 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 77% 1.43 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 25°C / 35°C 53% 1.59 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 25°C / 34°C 61% 1.86 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 92% 1.58 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa vừa 26°C / 33°C 65% 1.71 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa vừa 25°C / 29°C 95% 1.53 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 62% 2.24 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 71% 2.1 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 76% 2.06 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 59% 2.75 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 25°C / 34°C 51% 2.65 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mây rải rác 23°C / 34°C 47% 2.3 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mây rải rác 23°C / 36°C 43% 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 35°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 1.63 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 5 ngày 11/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.29 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 6 ngày 12/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 3.24 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.45 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.49 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 34°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.55 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.18 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.4 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 35°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 1.81 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 34°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.24 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.13 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.43 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 35°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 34°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.58 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.53 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.24 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.75 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 34°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.65 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 34°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 2.3 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 36°C , độ ẩm 43% , tốc độ gió 1.91 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bắc Hà Huyện Bảo Thắng Huyện Bảo Yên Huyện Bát Xát Huyện Mường Khương Huyện Si Ma Cai Huyện Văn Bàn Thành Phố Lào Cai Thị xã Sa Pa

Thời tiết Yên Bái

Dự báo thời tiết Yên Bái hôm nay

Cập nhật lúc 15:16 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 10/08 Mưa nhẹ 26°C 92% 6.048 km/giờ
03:00 - 10/08 Nhiều mây 31°C 66% 6.408 km/giờ
06:00 - 10/08 Mưa nhẹ 33°C 59% 5.688 km/giờ
09:00 - 10/08 Mưa nhẹ 31°C 68% 7.776 km/giờ
12:00 - 10/08 Mưa nhẹ 28°C 82% 4.824 km/giờ
15:00 - 10/08 Ít mưa 25°C 96% 4.392 km/giờ
18:00 - 10/08 Mưa nhẹ 25°C 95% 5.148 km/giờ
21:00 - 10/08 Mưa nhẹ 25°C 94% 5.724 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 00:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 6.048 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 03:00 ngày 10/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 66%, tốc độ gió 6.408 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 06:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 59%, tốc độ gió 5.688 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 09:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 7.776 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 12:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 4.824 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 15:00 ngày 10/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 4.392 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 18:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 5.148 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 21:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 5.724 km/giờ

Dự báo thời tiết Yên Bái ngày mai

Cập nhật lúc 15:14 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 11/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 95% 1.73 km/giờ
04:00 - 11/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 93% 1.71 km/giờ
07:00 - 11/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 94% 0.56 km/giờ
10:00 - 11/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 97% 1.66 km/giờ
13:00 - 11/08 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 93% 1.8 km/giờ
16:00 - 11/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 97% 1.45 km/giờ
19:00 - 11/08 Mưa cường độ nặng 24°C / 25°C 98% 0.54 km/giờ
22:00 - 11/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 98% 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 01:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 04:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 07:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 0.56 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 10:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 13:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 16:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.45 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 19:00 ngày 11/08, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.54 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 22:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.59 km/giờ

Dự báo thời tiết Yên Bái 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:14 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 33°C 63% 2.36 km/giờ
Thứ 5 - 11/08 Mưa vừa 26°C / 32°C 69% 1.71 km/giờ
Thứ 6 - 12/08 Mưa cường độ nặng 25°C / 27°C 100% 3.05 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 75% 1.15 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 77% 1.22 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 91% 1.23 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 91% 1.25 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 94% 1.55 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 73% 2.51 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 25°C / 34°C 61% 2.18 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C / 34°C 57% 1.75 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 78% 1.26 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 87% 1.66 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 95% 1.79 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 74% 1.76 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 79% 1.61 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 75% 2.04 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 90% 1.87 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 89% 1.58 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 80% 1.57 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa vừa 25°C / 33°C 69% 1.64 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa vừa 24°C / 29°C 95% 2.01 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 70% 1.3 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 84% 1.39 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 67% 1.61 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 70% 1.7 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 58% 2.42 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 56% 2.3 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 61% 2.11 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 24°C / 33°C 54% 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.36 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 5 ngày 11/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 6 ngày 12/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 100% , tốc độ gió 3.05 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.15 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.22 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.23 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.25 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.55 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 34°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 34°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.26 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.76 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.58 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.57 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.3 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.39 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 2.3 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.47 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Lục Yên Huyện Mù Căng Chải Huyện Trạm Tấu Huyện Trấn Yên Huyện Văn Chấn Huyện Văn Yên Huyện Yên Bình Nghĩa Lộ Thành Phố Yên Bái

Thời tiết Lai Châu

Dự báo thời tiết Ðiện Biên hôm nay

Cập nhật lúc 15:14 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 10/08 Mưa nhẹ 21°C 99% 0.72 km/giờ
03:00 - 10/08 Mưa nhẹ 30°C 60% 2.772 km/giờ
06:00 - 10/08 Mưa nhẹ 32°C 51% 1.584 km/giờ
09:00 - 10/08 Mưa nhẹ 32°C 54% 2.196 km/giờ
12:00 - 10/08 Trời âm u 28°C 70% 2.052 km/giờ
15:00 - 10/08 Mưa nhẹ 23°C 92% 3.096 km/giờ
18:00 - 10/08 Ít mưa 22°C 100% 1.26 km/giờ
21:00 - 10/08 Mưa nhẹ 22°C 100% 2.232 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 00:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 0.72 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 03:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 60%, tốc độ gió 2.772 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 06:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 51%, tốc độ gió 1.584 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 09:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 54%, tốc độ gió 2.196 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 12:00 ngày 10/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 2.052 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 15:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 3.096 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 18:00 ngày 10/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 100%, tốc độ gió 1.26 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 21:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 100%, tốc độ gió 2.232 km/giờ

Dự báo thời tiết Lai Châu ngày mai

Cập nhật lúc 15:15 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 11/08 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 97% 0.39 km/giờ
04:00 - 11/08 Nhiều mây 24°C / 25°C 97% 0.86 km/giờ
07:00 - 11/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 96% 0.51 km/giờ
10:00 - 11/08 Mưa nhẹ 29°C / 34°C 85% 1.14 km/giờ
13:00 - 11/08 Mưa vừa 25°C / 27°C 97% 1.23 km/giờ
16:00 - 11/08 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 92% 0.79 km/giờ
19:00 - 11/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 99% 1.08 km/giờ
22:00 - 11/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 99% 0.56 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 01:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.39 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 04:00 ngày 11/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.86 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 07:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 0.51 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 10:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.14 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 13:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.23 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 16:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 0.79 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 19:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.08 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 22:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.56 km/giờ

Dự báo thời tiết Lai Châu 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:15 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 23°C / 36°C 44% 1.54 km/giờ
Thứ 5 - 11/08 Mưa nhẹ 24°C / 33°C 64% 1.14 km/giờ
Thứ 6 - 12/08 Mưa cường độ nặng 24°C / 28°C 84% 3.81 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mưa vừa 24°C / 30°C 76% 3.81 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 73% 1.7 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 90% 1.47 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 94% 1.65 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 97% 1.87 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 24°C / 33°C 62% 1.92 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 24°C / 33°C 58% 2.2 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 24°C / 33°C 51% 1.83 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 80% 1.43 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 75% 1.13 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 91% 1.56 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 74% 1.6 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 79% 1.61 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 67% 2.06 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 82% 1.78 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 91% 1.39 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 91% 1.19 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa vừa 24°C / 31°C 72% 1.5 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa vừa 23°C / 27°C 95% 1.45 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 75% 1.69 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 89% 1.24 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 78% 1.27 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 66% 1.27 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 23°C / 33°C 47% 2.54 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 52% 1.99 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 22°C / 33°C 45% 2.55 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mây thưa 23°C / 34°C 41% 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 36°C , độ ẩm 44% , tốc độ gió 1.54 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 5 ngày 11/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.14 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 6 ngày 12/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.81 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.81 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.47 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.2 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.43 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.13 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.56 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.78 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.39 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.19 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.45 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.69 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.24 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.27 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.27 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 2.54 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 33°C , độ ẩm 45% , tốc độ gió 2.55 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 34°C , độ ẩm 41% , tốc độ gió 2.22 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Mường Tè Huyện Nậm Nhùn Huyện Phong Thổ Huyện Sìn Hồ Huyện Tam Đường Huyện Tân Uyên Huyện Than Uyên Thành Phố Lai Châu

Thời tiết Điện Biên

Dự báo thời tiết Ðiện Biên hôm nay

Cập nhật lúc 15:14 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 10/08 Mưa nhẹ 21°C 99% 0.72 km/giờ
03:00 - 10/08 Mưa nhẹ 30°C 60% 2.772 km/giờ
06:00 - 10/08 Mưa nhẹ 32°C 51% 1.584 km/giờ
09:00 - 10/08 Mưa nhẹ 32°C 54% 2.196 km/giờ
12:00 - 10/08 Trời âm u 28°C 70% 2.052 km/giờ
15:00 - 10/08 Mưa nhẹ 23°C 92% 3.096 km/giờ
18:00 - 10/08 Ít mưa 22°C 100% 1.26 km/giờ
21:00 - 10/08 Mưa nhẹ 22°C 100% 2.232 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 00:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 0.72 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 03:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 60%, tốc độ gió 2.772 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 06:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 51%, tốc độ gió 1.584 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 09:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 54%, tốc độ gió 2.196 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 12:00 ngày 10/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 2.052 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 15:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 3.096 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 18:00 ngày 10/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 100%, tốc độ gió 1.26 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 21:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 100%, tốc độ gió 2.232 km/giờ

Dự báo thời tiết Điện Biên ngày mai

Cập nhật lúc 15:15 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 11/08 Mưa vừa 23°C / 24°C 100% 0.41 km/giờ
04:00 - 11/08 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 100% 0.63 km/giờ
07:00 - 11/08 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 100% 0.43 km/giờ
10:00 - 11/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 96% 0.96 km/giờ
13:00 - 11/08 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 99% 0.64 km/giờ
16:00 - 11/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 99% 1.05 km/giờ
19:00 - 11/08 Mưa vừa 23°C / 24°C 100% 0.6 km/giờ
22:00 - 11/08 Mưa vừa 23°C / 24°C 100% 0.64 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 01:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 100% , tốc độ gió 0.41 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 04:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 100% , tốc độ gió 0.63 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 07:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 100% , tốc độ gió 0.43 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 10:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 0.96 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 13:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.64 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 16:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.05 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 19:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 100% , tốc độ gió 0.6 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 22:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 100% , tốc độ gió 0.64 km/giờ

Dự báo thời tiết Điện Biên 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:15 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 22°C / 34°C 47% 1.35 km/giờ
Thứ 5 - 11/08 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 74% 1.66 km/giờ
Thứ 6 - 12/08 Mưa cường độ nặng 23°C / 25°C 97% 3.87 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mưa cường độ nặng 22°C / 28°C 69% 3.87 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 74% 1.73 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 94% 1.65 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 95% 1.61 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 95% 1.48 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 23°C / 34°C 50% 2.09 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 51% 2.18 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 53% 2.03 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 68% 1.5 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 62% 1.15 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 78% 1.38 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 61% 1.52 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 78% 1.2 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 73% 1.91 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 67% 1.47 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 86% 1.47 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 93% 1.08 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 52% 1.88 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 72% 1.78 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa vừa 23°C / 25°C 95% 1.26 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 86% 0.94 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 84% 1.19 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 22°C / 32°C 58% 1.27 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 22°C / 33°C 42% 2.56 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mây rải rác 22°C / 32°C 44% 2.18 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mây thưa 21°C / 33°C 41% 2.59 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mây thưa 22°C / 34°C 39% 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 34°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 1.35 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 5 ngày 11/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 6 ngày 12/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 3.87 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.87 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.48 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 34°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.15 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.38 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.52 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.2 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.47 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.47 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.08 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.78 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.26 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 0.94 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.19 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 1.27 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 33°C , độ ẩm 42% , tốc độ gió 2.56 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 44% , tốc độ gió 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 33°C , độ ẩm 41% , tốc độ gió 2.59 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 34°C , độ ẩm 39% , tốc độ gió 2.06 km/giờ

Dự báo thời tiết Điện Biên Phủ Huyện Điện Biên Huyện Điện Biên Đông Huyện Mường Ảng Huyện Mường Chà Huyện Mường Nhé Huyện Nậm Pồ Huyện Tủa Chùa Huyện Tuần Giáo Thị xã Mường Lay

Thời tiết Sơn La

Dự báo thời tiết Sơn La hôm nay

Cập nhật lúc 15:15 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 10/08 Ít mây 21°C 96% 1.548 km/giờ
03:00 - 10/08 Mưa nhẹ 27°C 72% 2.772 km/giờ
06:00 - 10/08 Mưa nhẹ 30°C 58% 2.124 km/giờ
09:00 - 10/08 Mưa nhẹ 30°C 63% 2.592 km/giờ
12:00 - 10/08 Mưa nhẹ 25°C 80% 4.392 km/giờ
15:00 - 10/08 Ít mưa 22°C 99% 2.592 km/giờ
18:00 - 10/08 Mưa nhẹ 21°C 99% 1.8 km/giờ
21:00 - 10/08 Mưa nhẹ 21°C 100% 0.504 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 00:00 ngày 10/08, dự báo Ít mây, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 1.548 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 03:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 2.772 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 06:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 58%, tốc độ gió 2.124 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 09:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 63%, tốc độ gió 2.592 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 12:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 4.392 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 15:00 ngày 10/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 2.592 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 18:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 21:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 100%, tốc độ gió 0.504 km/giờ

Dự báo thời tiết Sơn La ngày mai

Cập nhật lúc 13:02 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 11/08 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 99% 0.42 km/giờ
04:00 - 11/08 Mưa nhẹ 22°C / 22°C 100% 0.12 km/giờ
07:00 - 11/08 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 99% 0.77 km/giờ
10:00 - 11/08 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 98% 0.4 km/giờ
13:00 - 11/08 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 99% 0.47 km/giờ
16:00 - 11/08 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 98% 0.45 km/giờ
19:00 - 11/08 Mưa vừa 22°C / 23°C 100% 0.21 km/giờ
22:00 - 11/08 Mưa vừa 22°C / 23°C 100% 0.97 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 01:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.42 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 04:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 22°C , độ ẩm 100% , tốc độ gió 0.12 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 07:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.77 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 10:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.4 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 13:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.47 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 16:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.45 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 19:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 100% , tốc độ gió 0.21 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 22:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 100% , tốc độ gió 0.97 km/giờ

Dự báo thời tiết Sơn La 30 ngày tới

Cập nhật lúc 13:02 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 22°C / 31°C 58% 1.66 km/giờ
Thứ 5 - 11/08 Mưa vừa 23°C / 29°C 75% 1.45 km/giờ
Thứ 6 - 12/08 Mưa cường độ nặng 22°C / 24°C 100% 2.6 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 67% 1.76 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa vừa 22°C / 27°C 94% 1.51 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 70% 1.52 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 22°C / 31°C 58% 1.49 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 91% 1.23 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 73% 1.62 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 22°C / 32°C 56% 1.55 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 69% 1.64 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 22°C / 32°C 48% 2.25 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 22°C / 31°C 50% 2.25 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 22°C / 32°C 56% 1.95 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 71% 1.39 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 89% 1.13 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 81% 1.64 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 79% 1.42 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 22°C / 32°C 51% 1.05 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 65% 1.79 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 88% 1.25 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 75% 1.38 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 94% 1.39 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 21°C / 32°C 47% 2.39 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 21°C / 28°C 67% 2.43 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 66% 2.27 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 22°C / 31°C 49% 3.06 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mây rải rác 22°C / 30°C 53% 2.99 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mây rải rác 19°C / 31°C 48% 2.58 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mây rải rác 19°C / 32°C 43% 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 5 ngày 11/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.45 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 6 ngày 12/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 24°C , độ ẩm 100% , tốc độ gió 2.6 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.76 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.51 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.52 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 1.49 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.23 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 1.55 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.39 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.13 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.42 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 1.05 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.25 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.38 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.39 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 32°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 3.06 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.99 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 31°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 2.58 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 32°C , độ ẩm 43% , tốc độ gió 1.91 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bắc Yên Huyện Mai Sơn Huyện Mộc Châu Huyện Mường La Huyện Phù Yên Huyện Quỳnh Nhai Huyện Sông Mã Huyện Sốp Cộp Huyện Thuận Châu Huyện Vân Hồ Huyện Yên Châu Thành Phố Sơn La

Thời tiết Hòa Bình

Dự báo thời tiết Hòa Bình hôm nay

Cập nhật lúc 15:15 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 10/08 Mưa nhẹ 26°C 91% 5.436 km/giờ
03:00 - 10/08 Mưa nhẹ 31°C 71% 6.048 km/giờ
06:00 - 10/08 Mưa nhẹ 31°C 72% 5.868 km/giờ
09:00 - 10/08 Mưa nhẹ 29°C 79% 4.464 km/giờ
12:00 - 10/08 Mưa nhẹ 27°C 87% 3.348 km/giờ
15:00 - 10/08 Mưa nhẹ 25°C 96% 5.832 km/giờ
18:00 - 10/08 Mưa nhiều 24°C 99% 7.776 km/giờ
21:00 - 10/08 Mưa nhiều 24°C 99% 6.768 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 00:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 5.436 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 03:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 71%, tốc độ gió 6.048 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 06:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 5.868 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 09:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 4.464 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 12:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 3.348 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 15:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 5.832 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 18:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 7.776 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 21:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 6.768 km/giờ

Dự báo thời tiết Hoà Bình ngày mai

Cập nhật lúc 15:15 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 11/08 Mưa cường độ nặng 24°C / 25°C 99% 2.16 km/giờ
04:00 - 11/08 Mưa cường độ nặng 24°C / 25°C 99% 1.88 km/giờ
07:00 - 11/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 98% 1.87 km/giờ
10:00 - 11/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 97% 1.33 km/giờ
13:00 - 11/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 97% 1.47 km/giờ
16:00 - 11/08 Mưa vừa 24°C / 26°C 99% 1.22 km/giờ
19:00 - 11/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 99% 1.43 km/giờ
22:00 - 11/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 99% 1.23 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 01:00 ngày 11/08, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 04:00 ngày 11/08, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 07:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 10:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.33 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 13:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.47 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 16:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.22 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 19:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.43 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 22:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.23 km/giờ

Dự báo thời tiết Hoà Bình 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:15 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 33°C 69% 2.2 km/giờ
Thứ 5 - 11/08 Mưa vừa 26°C / 29°C 86% 2.4 km/giờ
Thứ 6 - 12/08 Mưa cường độ nặng 25°C / 27°C 98% 3.39 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 81% 1.63 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 80% 1.69 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 85% 1.79 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 85% 1.6 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 89% 1.72 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 85% 2.06 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 66% 2.37 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 34°C 65% 1.9 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 71% 1.44 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 85% 1.72 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 90% 2.01 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 78% 2.09 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 73% 1.6 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 79% 1.88 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 84% 1.86 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 81% 1.51 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 84% 2.01 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 67% 1.96 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 83% 1.64 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 85% 1.5 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 89% 1.26 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 74% 1.52 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 77% 1.8 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mây rải rác 25°C / 31°C 66% 2.62 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 67% 2.45 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 78% 2.09 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 66% 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.2 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 5 ngày 11/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 6 ngày 12/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 3.39 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.63 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.69 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.51 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.26 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.52 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.62 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.45 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.97 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cao Phong Huyện Đà Bắc Huyện Kim Bôi Huyện Lạc Sơn Huyện Lạc Thủy Huyện Lương Sơn Huyện Mai Châu Huyện Tân Lạc Huyện Yên Thủy Thành Phố Hòa Bình

Thời tiết Hà Giang

Dự báo thời tiết Hà Giang hôm nay

Cập nhật lúc 14:09 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 10/08 Trời quang 25°C 92% 5.04 km/giờ
03:00 - 10/08 Mưa nhẹ 33°C 56% 3.96 km/giờ
06:00 - 10/08 Mưa nhẹ 34°C 54% 4.14 km/giờ
09:00 - 10/08 Mưa nhẹ 32°C 64% 2.088 km/giờ
12:00 - 10/08 Ít mưa 28°C 82% 2.34 km/giờ
15:00 - 10/08 Mưa nhẹ 25°C 97% 4.968 km/giờ
18:00 - 10/08 Mưa nhẹ 25°C 97% 5.94 km/giờ
21:00 - 10/08 Mưa nhẹ 25°C 97% 6.552 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 00:00 ngày 10/08, dự báo trời quang, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 5.04 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 03:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 56%, tốc độ gió 3.96 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 06:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 54%, tốc độ gió 4.14 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 09:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 2.088 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 12:00 ngày 10/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 15:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 4.968 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 18:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 5.94 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 21:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 6.552 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Giang ngày mai

Cập nhật lúc 15:17 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 11/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 98% 1.53 km/giờ
04:00 - 11/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 97% 1.59 km/giờ
07:00 - 11/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 97% 1.67 km/giờ
10:00 - 11/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 99% 1.2 km/giờ
13:00 - 11/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 96% 1.75 km/giờ
16:00 - 11/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 98% 1.91 km/giờ
19:00 - 11/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 99% 1.23 km/giờ
22:00 - 11/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 99% 0.79 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 01:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.53 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 04:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 07:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.67 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 10:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.2 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 13:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 16:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 19:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.23 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 22:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.79 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Giang 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:17 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 24°C / 32°C 60% 2.71 km/giờ
Thứ 5 - 11/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 63% 2.47 km/giờ
Thứ 6 - 12/08 Mưa cường độ nặng 25°C / 26°C 99% 3.58 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 87% 1.76 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 76% 1.58 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa vừa 25°C / 29°C 93% 1.7 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 94% 1.75 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 95% 2.02 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 66% 2.86 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 62% 2.63 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C / 34°C 57% 1.88 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 91% 1.25 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa vừa 24°C / 28°C 95% 1.49 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa vừa 24°C / 27°C 97% 1.55 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 77% 1.82 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 85% 1.99 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 67% 2.25 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa vừa 25°C / 28°C 95% 2.07 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa vừa 24°C / 28°C 95% 1.44 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 70% 1.93 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa vừa 24°C / 30°C 85% 1.55 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa vừa 22°C / 25°C 98% 1.92 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 21°C / 30°C 54% 1.62 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 62% 1.34 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 56% 1.65 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 22°C / 31°C 60% 1.87 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 22°C / 32°C 51% 2.43 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 22°C / 32°C 52% 2.08 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 22°C / 32°C 51% 2.01 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 22°C / 33°C 48% 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.71 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 5 ngày 11/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 6 ngày 12/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 3.58 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.76 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.58 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.86 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 34°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.25 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.49 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.55 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.55 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 30°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.34 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 2.08 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 33°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 2.27 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bắc Mê Huyện Bắc Quang Huyện Đồng Văn Huyện Hoàng Su Phì Huyện Mèo Vạc Huyện Quản Bạ Huyện Quang Bình Huyện Vị Xuyên Huyện Xín Mần Huyện Yên Minh Thành Phố Hà Giang

Thời tiết Tuyên Quang

Dự báo thời tiết Tuyên Quang hôm nay

Cập nhật lúc 14:09 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 10/08 Mưa nhẹ 25°C 94% 4.176 km/giờ
03:00 - 10/08 Mây rải rác 31°C 68% 4.968 km/giờ
06:00 - 10/08 Mưa nhẹ 29°C 81% 5.58 km/giờ
09:00 - 10/08 Mưa nhẹ 28°C 85% 6.012 km/giờ
12:00 - 10/08 Mưa nhẹ 26°C 92% 2.808 km/giờ
15:00 - 10/08 Mưa nhẹ 24°C 98% 2.988 km/giờ
18:00 - 10/08 Mưa nhẹ 24°C 98% 3.744 km/giờ
21:00 - 10/08 Mưa nhẹ 24°C 97% 3.024 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 00:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 4.176 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 03:00 ngày 10/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 4.968 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 06:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 5.58 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 09:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 6.012 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 12:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 2.808 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 15:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 2.988 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 18:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 3.744 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 21:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 3.024 km/giờ

Dự báo thời tiết Tuyên Quang ngày mai

Cập nhật lúc 15:17 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 11/08 Nhiều mây 24°C / 25°C 99% 0.98 km/giờ
04:00 - 11/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 99% 0.97 km/giờ
07:00 - 11/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 99% 0.93 km/giờ
10:00 - 11/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 99% 1.1 km/giờ
13:00 - 11/08 Mưa nhẹ 27°C / 27°C 92% 0.96 km/giờ
16:00 - 11/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 100% 1.35 km/giờ
19:00 - 11/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 100% 0.06 km/giờ
22:00 - 11/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 100% 0.66 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 01:00 ngày 11/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.98 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 04:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.97 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 07:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.93 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 10:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.1 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 13:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 0.96 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 16:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 100% , tốc độ gió 1.35 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 19:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 100% , tốc độ gió 0.06 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 22:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 100% , tốc độ gió 0.66 km/giờ

Dự báo thời tiết Tuyên Quang 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:17 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 32°C 65% 2.44 km/giờ
Thứ 5 - 11/08 Mưa vừa 25°C / 31°C 67% 1.84 km/giờ
Thứ 6 - 12/08 Mưa cường độ nặng 25°C / 26°C 100% 3.4 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 79% 1.32 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 80% 1.45 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 92% 1.49 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 92% 1.53 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 94% 1.8 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 73% 2.61 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 24°C / 33°C 61% 2.46 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C / 34°C 59% 1.87 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 83% 1.34 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 92% 1.66 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 96% 1.62 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 74% 1.65 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 79% 1.76 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 73% 2.08 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 92% 1.86 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 91% 1.5 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 73% 1.94 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa vừa 25°C / 31°C 76% 1.68 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa vừa 23°C / 27°C 97% 2.24 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 22°C / 30°C 61% 1.56 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 75% 1.44 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 62% 1.58 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 67% 1.53 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 55% 2.13 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 53% 2.03 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 54% 2.01 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 23°C / 33°C 51% 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.44 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 5 ngày 11/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 6 ngày 12/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 100% , tốc độ gió 3.4 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.32 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.45 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.49 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.53 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.61 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.46 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 34°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.34 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.76 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.08 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 2.24 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.56 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.58 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.53 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.32 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Chiêm Hóa Huyện Hàm Yên Huyện Lâm Bình Huyện Na Hang Huyện Sơn Dương Huyện Yên Sơn Thành Phố Tuyên Quang

Thời tiết Phú Thọ

Dự báo thời tiết Phú Thọ hôm nay

Cập nhật lúc 13:03 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 10/08 Mưa nhẹ 26°C 89% 8.388 km/giờ
03:00 - 10/08 Mây rải rác 30°C 70% 9.9 km/giờ
06:00 - 10/08 Ít mưa 30°C 75% 7.596 km/giờ
09:00 - 10/08 Mưa nhẹ 29°C 79% 5.148 km/giờ
12:00 - 10/08 Mưa nhẹ 27°C 87% 5.4 km/giờ
15:00 - 10/08 Mưa nhẹ 25°C 95% 6.588 km/giờ
18:00 - 10/08 Mưa nhẹ 24°C 96% 4.464 km/giờ
21:00 - 10/08 Mưa nhẹ 24°C 97% 2.304 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 00:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 8.388 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 03:00 ngày 10/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 9.9 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 06:00 ngày 10/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 7.596 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 09:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 5.148 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 12:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 5.4 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 15:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 6.588 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 18:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 4.464 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 21:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 2.304 km/giờ

Dự báo thời tiết Phú Thọ ngày mai

Cập nhật lúc 15:17 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 11/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 97% 1.2 km/giờ
04:00 - 11/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 97% 0.65 km/giờ
07:00 - 11/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 97% 1.82 km/giờ
10:00 - 11/08 Mưa vừa 24°C / 26°C 97% 2.03 km/giờ
13:00 - 11/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 94% 2.13 km/giờ
16:00 - 11/08 Mưa vừa 24°C / 26°C 98% 1.21 km/giờ
19:00 - 11/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 98% 0.99 km/giờ
22:00 - 11/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 98% 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 01:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.2 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 04:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.65 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 07:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 10:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 13:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 16:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.21 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 19:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.99 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 22:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.97 km/giờ

Dự báo thời tiết Phú Thọ 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:17 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 33°C 68% 2.29 km/giờ
Thứ 5 - 11/08 Mưa vừa 25°C / 30°C 77% 1.83 km/giờ
Thứ 6 - 12/08 Mưa cường độ nặng 25°C / 27°C 99% 2.72 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 79% 1.2 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 80% 1.41 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 88% 1.43 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 88% 1.4 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 92% 1.63 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 80% 2.24 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 64% 2.26 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 34°C 61% 1.83 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 76% 1.33 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 88% 1.67 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 93% 1.83 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 76% 1.83 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 77% 1.58 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 77% 1.9 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 88% 1.83 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 86% 1.48 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 81% 1.82 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 70% 1.8 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa vừa 25°C / 29°C 91% 1.76 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 75% 1.46 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 85% 1.36 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 70% 1.57 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 74% 1.64 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 62% 2.33 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 61% 2.28 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 68% 1.77 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 60% 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 5 ngày 11/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 6 ngày 12/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 2.72 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.2 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.41 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.43 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.4 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.63 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.24 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.33 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.67 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.58 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.48 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.76 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.46 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.36 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.57 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.27 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cẩm Khê Huyện Đoan Hùng Huyện Hạ Hoà Huyện Lâm Thao Huyện Phù Ninh Huyện Tam Nông Huyện Tân Sơn Huyện Thanh Ba Huyện Thanh Sơn Huyện Thanh Thuỷ Huyện Yên Lập Thị xã Phú Thọ Việt Trì

Thời tiết Thái Nguyên

Dự báo thời tiết Thái Nguyên hôm nay

Cập nhật lúc 15:17 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 10/08 Mưa nhẹ 27°C 89% 6.336 km/giờ
03:00 - 10/08 Mưa nhẹ 28°C 79% 5.976 km/giờ
06:00 - 10/08 Mưa nhẹ 32°C 87% 6.948 km/giờ
09:00 - 10/08 Mưa nhẹ 30°C 89% 6.48 km/giờ
12:00 - 10/08 Mưa nhẹ 27°C 93% 7.74 km/giờ
15:00 - 10/08 Mưa nhẹ 24°C 95% 8.82 km/giờ
18:00 - 10/08 Mưa nhẹ 24°C 97% 8.172 km/giờ
21:00 - 10/08 Mưa nhẹ 24°C 96% 9.144 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 00:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 6.336 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 03:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 5.976 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 06:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 6.948 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 09:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 6.48 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 12:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 7.74 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 15:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 8.82 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 18:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 8.172 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 21:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 9.144 km/giờ

Dự báo thời tiết Thái Nguyên ngày mai

Cập nhật lúc 15:17 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 11/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 97% 2.27 km/giờ
04:00 - 11/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 96% 2.54 km/giờ
07:00 - 11/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 95% 2.56 km/giờ
10:00 - 11/08 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 93% 2.97 km/giờ
13:00 - 11/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 97% 2.28 km/giờ
16:00 - 11/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 98% 1.32 km/giờ
19:00 - 11/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 98% 1.87 km/giờ
22:00 - 11/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 99% 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 01:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 04:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 2.54 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 07:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 2.56 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 10:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.97 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 13:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 16:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.32 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 19:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 22:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 2.18 km/giờ

Dự báo thời tiết Thái Nguyên 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:17 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 32°C 70% 2.69 km/giờ
Thứ 5 - 11/08 Mưa cường độ nặng 25°C / 29°C 80% 2.57 km/giờ
Thứ 6 - 12/08 Mưa cường độ nặng 26°C / 27°C 98% 3.56 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 84% 1.76 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 84% 1.98 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa vừa 26°C / 31°C 86% 1.97 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa vừa 26°C / 31°C 87% 1.97 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa vừa 25°C / 30°C 89% 2 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 84% 2.08 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 64% 2.73 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 66% 2.04 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 78% 1.66 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 89% 1.87 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 90% 1.71 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 74% 1.95 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 72% 1.77 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 76% 1.94 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 87% 1.88 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 84% 1.42 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 72% 2.39 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 76% 1.93 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa vừa 24°C / 29°C 89% 1.91 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 70% 1.99 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 77% 1.49 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 65% 1.52 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 69% 1.73 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 61% 1.91 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 60% 2.18 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 60% 2.3 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 24°C / 33°C 57% 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.69 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 5 ngày 11/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 6 ngày 12/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 3.56 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.76 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.08 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.73 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.42 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.49 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.52 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.3 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.16 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Đại Từ Huyện Định Hóa Huyện Đồng Hỷ Huyện Phú Bình Huyện Phú Lương Huyện Võ Nhai Phổ Yên Sông Công Thành Phố Thái Nguyên

Thời tiết Bắc Kạn

Dự báo thời tiết Bắc Kạn hôm nay

Cập nhật lúc 15:17 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 10/08 Mưa nhẹ 25°C 90% 3.96 km/giờ
03:00 - 10/08 Mưa nhẹ 30°C 76% 3.708 km/giờ
06:00 - 10/08 Mưa nhẹ 26°C 95% 2.052 km/giờ
09:00 - 10/08 Ít mưa 25°C 99% 1.692 km/giờ
12:00 - 10/08 Ít mưa 24°C 99% 2.952 km/giờ
15:00 - 10/08 Trời âm u 24°C 99% 4.644 km/giờ
18:00 - 10/08 Mưa nhẹ 24°C 99% 4.572 km/giờ
21:00 - 10/08 Mưa nhẹ 24°C 99% 4.572 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 00:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 3.96 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 03:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 3.708 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 06:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 2.052 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 09:00 ngày 10/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 1.692 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 12:00 ngày 10/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 2.952 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 15:00 ngày 10/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 4.644 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 18:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 4.572 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 21:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 4.572 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Kạn ngày mai

Cập nhật lúc 15:17 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 11/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 99% 1.25 km/giờ
04:00 - 11/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 99% 1.29 km/giờ
07:00 - 11/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 99% 1.33 km/giờ
10:00 - 11/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 99% 1.32 km/giờ
13:00 - 11/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 99% 1.51 km/giờ
16:00 - 11/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 100% 1.13 km/giờ
19:00 - 11/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 100% 1.59 km/giờ
22:00 - 11/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 99% 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 01:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.25 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 04:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.29 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 07:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.33 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 10:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.32 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 13:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.51 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 16:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 100% , tốc độ gió 1.13 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 19:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 100% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 22:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.8 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Kạn 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:17 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 30°C 71% 2.58 km/giờ
Thứ 5 - 11/08 Mưa vừa 24°C / 29°C 75% 2.36 km/giờ
Thứ 6 - 12/08 Mưa cường độ nặng 25°C / 25°C 99% 3.38 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 88% 1.57 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa vừa 25°C / 30°C 89% 1.8 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa vừa 25°C / 29°C 90% 1.87 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa vừa 25°C / 29°C 92% 1.86 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 92% 1.94 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 81% 2.26 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 62% 2.66 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 67% 1.89 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 84% 1.5 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa vừa 25°C / 29°C 94% 1.72 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 94% 1.47 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 73% 1.85 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 74% 1.72 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 74% 1.83 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa vừa 24°C / 29°C 90% 2.01 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 89% 1.31 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 67% 2.37 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 79% 1.84 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa vừa 22°C / 27°C 95% 2.25 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 22°C / 30°C 61% 2.02 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 70% 1.51 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 62% 1.47 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 64% 1.58 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 57% 1.79 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 54% 2 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 22°C / 32°C 52% 2.09 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 22°C / 33°C 51% 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.58 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 5 ngày 11/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.36 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 6 ngày 12/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 3.38 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.57 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.66 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.47 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.85 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.31 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.51 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.47 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.58 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 33°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 1.99 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Ba Bể Huyện Bạch Thông Huyện Chợ Đồn Huyện Chợ Mới Huyện Na Rì Huyện Ngân Sơn Huyện Pác Nặm Thành Phố Bắc Kạn

Thời tiết Cao Bằng

Dự báo thời tiết Cao Bằng hôm nay

Cập nhật lúc 15:17 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 10/08 Mưa nhẹ 25°C 94% 5.04 km/giờ
03:00 - 10/08 Mưa nhẹ 29°C 82% 7.416 km/giờ
06:00 - 10/08 Ít mưa 27°C 91% 6.084 km/giờ
09:00 - 10/08 Ít mưa 25°C 96% 9.684 km/giờ
12:00 - 10/08 Ít mưa 25°C 97% 6.84 km/giờ
15:00 - 10/08 Mưa nhẹ 24°C 97% 6.768 km/giờ
18:00 - 10/08 Mưa nhẹ 24°C 96% 7.704 km/giờ
21:00 - 10/08 Mưa nhẹ 24°C 96% 8.46 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 00:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 5.04 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 03:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 7.416 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 06:00 ngày 10/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 6.084 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 09:00 ngày 10/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 9.684 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 12:00 ngày 10/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 6.84 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 15:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 6.768 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 18:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 7.704 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 21:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 8.46 km/giờ

Dự báo thời tiết Cao Bằng ngày mai

Cập nhật lúc 14:09 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 11/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 96% 2.14 km/giờ
04:00 - 11/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 96% 2.35 km/giờ
07:00 - 11/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 98% 1.88 km/giờ
10:00 - 11/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 95% 2.61 km/giờ
13:00 - 11/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 96% 3.91 km/giờ
16:00 - 11/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 98% 2.9 km/giờ
19:00 - 11/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 97% 3.56 km/giờ
22:00 - 11/08 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 98% 1.63 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 01:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 2.14 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 04:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 07:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 10:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 2.61 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 13:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 3.91 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 16:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 2.9 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 19:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 3.56 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 22:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.63 km/giờ

Dự báo thời tiết Cao Bằng 30 ngày tới

Cập nhật lúc 14:09 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 29°C 81% 2.24 km/giờ
Thứ 5 - 11/08 Mưa vừa 24°C / 28°C 81% 2.34 km/giờ
Thứ 6 - 12/08 Mưa cường độ nặng 24°C / 26°C 99% 3.24 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 95% 1.65 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa vừa 25°C / 28°C 94% 1.8 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa vừa 25°C / 28°C 93% 1.94 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 91% 2.35 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa vừa 24°C / 28°C 95% 1.85 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 91% 2.09 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 85% 2.38 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 92% 2.22 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 91% 2 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 85% 1.94 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa vừa 25°C / 29°C 92% 1.57 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa vừa 25°C / 29°C 94% 1.64 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa vừa 25°C / 28°C 95% 1.72 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 95% 1.73 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 65% 1.97 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mây rải rác 23°C / 33°C 52% 2.52 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 23°C / 33°C 53% 2.78 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 66% 2.5 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 64% 2.57 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 76% 1.89 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 80% 1.99 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 70% 2.16 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 59% 1.72 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 75% 1.69 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 53% 1.97 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mây thưa 23°C / 33°C 47% 2.12 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mây thưa 23°C / 33°C 47% 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.24 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 5 ngày 11/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 6 ngày 12/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 3.24 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.85 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.38 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.57 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.78 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.5 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.69 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 2.17 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bảo Lạc Huyện Bảo Lâm Huyện Hạ Lang Huyện Hà Quảng Huyện Hoà An Huyện Nguyên Bình Huyện Quảng Hòa Huyện Thạch An Huyện Trùng Khánh Thành Phố Cao Bằng

Thời tiết Lạng Sơn

Dự báo thời tiết Lạng Sơn hôm nay

Cập nhật lúc 14:09 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 10/08 Mây rải rác 25°C 87% 7.128 km/giờ
03:00 - 10/08 Mưa nhẹ 28°C 73% 12.42 km/giờ
06:00 - 10/08 Mưa nhẹ 26°C 82% 7.452 km/giờ
09:00 - 10/08 Ít mưa 26°C 87% 7.92 km/giờ
12:00 - 10/08 Mưa nhẹ 25°C 92% 9.612 km/giờ
15:00 - 10/08 Mưa nhẹ 24°C 97% 13.212 km/giờ
18:00 - 10/08 Mưa nhẹ 24°C 96% 14.688 km/giờ
21:00 - 10/08 Mưa nhẹ 24°C 96% 15.372 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 00:00 ngày 10/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 7.128 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 03:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 12.42 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 06:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 7.452 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 09:00 ngày 10/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 7.92 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 12:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 9.612 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 15:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 13.212 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 18:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 14.688 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 21:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 15.372 km/giờ

Dự báo thời tiết Lạng Sơn ngày mai

Cập nhật lúc 13:03 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 11/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 97% 3.97 km/giờ
04:00 - 11/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 97% 4.2 km/giờ
07:00 - 11/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 96% 4.51 km/giờ
10:00 - 11/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 97% 4.86 km/giờ
13:00 - 11/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 99% 2.03 km/giờ
16:00 - 11/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 97% 2.8 km/giờ
19:00 - 11/08 Mưa nhẹ 24°C / 24°C 94% 3.54 km/giờ
22:00 - 11/08 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 97% 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 01:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 3.97 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 04:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 4.2 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 07:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 4.51 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 10:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 4.86 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 13:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 16:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 2.8 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 19:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 3.54 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 22:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 2.13 km/giờ

Dự báo thời tiết Lạng Sơn 30 ngày tới

Cập nhật lúc 13:03 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 24°C / 28°C 82% 3.51 km/giờ
Thứ 5 - 11/08 Mưa cường độ nặng 24°C / 26°C 90% 3.23 km/giờ
Thứ 6 - 12/08 Mưa cường độ nặng 25°C / 26°C 95% 4.42 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mưa vừa 25°C / 28°C 91% 2.2 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa vừa 25°C / 28°C 89% 2.48 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa vừa 25°C / 28°C 90% 2.78 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa vừa 25°C / 28°C 89% 2.67 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa vừa 25°C / 28°C 91% 2.11 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa vừa 25°C / 27°C 91% 2.28 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 89% 2.54 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 88% 2.75 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 86% 2.67 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 81% 2.9 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 86% 2.45 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa vừa 25°C / 29°C 89% 2.34 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa vừa 25°C / 28°C 91% 2.26 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa vừa 23°C / 28°C 90% 2.07 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 68% 2.49 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mây thưa 23°C / 31°C 58% 2.63 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 60% 3.09 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 64% 3.29 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 70% 3.06 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 73% 2.26 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 74% 2.61 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 75% 3.32 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 61% 2.85 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 70% 2.41 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 58% 2.94 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mây rải rác 23°C / 31°C 54% 3.09 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mây thưa 23°C / 31°C 52% 3.12 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.51 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 5 ngày 11/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.23 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 6 ngày 12/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 4.42 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.2 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.78 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.67 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.54 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.75 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.67 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.9 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.45 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 3.09 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.29 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.06 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.61 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.32 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.85 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.41 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.94 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 3.09 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 3.12 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bắc Sơn Huyện Bình Gia Huyện Cao Lộc Huyện Chi Lăng Huyện Đình Lập Huyện Hữu Lũng Huyện Lộc Bình Huyện Tràng Định Huyện Văn Lãng Huyện Văn Quan Thành Phố Lạng Sơn

Thời tiết Bắc Giang

Dự báo thời tiết Bắc Giang hôm nay

Cập nhật lúc 14:09 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 10/08 Mây rải rác 27°C 83% 7.776 km/giờ
03:00 - 10/08 Mưa nhẹ 29°C 71% 12.888 km/giờ
06:00 - 10/08 Mưa nhẹ 28°C 81% 7.74 km/giờ
09:00 - 10/08 Mưa nhẹ 27°C 85% 10.08 km/giờ
12:00 - 10/08 Mưa nhẹ 26°C 90% 10.944 km/giờ
15:00 - 10/08 Ít mưa 25°C 95% 12.06 km/giờ
18:00 - 10/08 Ít mưa 24°C 96% 13.896 km/giờ
21:00 - 10/08 Mưa nhẹ 25°C 93% 12.6 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 00:00 ngày 10/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 7.776 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 03:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 71%, tốc độ gió 12.888 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 06:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 7.74 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 09:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 10.08 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 12:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 10.944 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 15:00 ngày 10/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 12.06 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 18:00 ngày 10/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 13.896 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 21:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 12.6 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Giang ngày mai

Cập nhật lúc 14:09 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 11/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 97% 4.54 km/giờ
04:00 - 11/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 94% 3.95 km/giờ
07:00 - 11/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 95% 4.96 km/giờ
10:00 - 11/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 92% 3.67 km/giờ
13:00 - 11/08 Mưa vừa 26°C / 27°C 92% 3.85 km/giờ
16:00 - 11/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 96% 3.24 km/giờ
19:00 - 11/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 98% 3.33 km/giờ
22:00 - 11/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 97% 3.49 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 01:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 4.54 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 04:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 3.95 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 07:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 4.96 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 10:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 3.67 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 13:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 3.85 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 16:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 3.24 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 19:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 3.33 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 22:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 3.49 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Giang 30 ngày tới

Cập nhật lúc 14:09 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 32°C 72% 2.82 km/giờ
Thứ 5 - 11/08 Mưa cường độ nặng 26°C / 28°C 88% 2.89 km/giờ
Thứ 6 - 12/08 Mưa cường độ nặng 26°C / 29°C 91% 4.2 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mưa vừa 26°C / 30°C 84% 2.42 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 80% 2.5 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 81% 2.56 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 80% 2.65 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa vừa 26°C / 30°C 86% 2.03 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 86% 2.05 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 83% 2.45 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 79% 2.45 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 74% 2.57 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 67% 2.78 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 73% 2.39 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 77% 2.03 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 84% 2.28 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa vừa 25°C / 30°C 86% 2.15 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 67% 2.57 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mây thưa 25°C / 32°C 59% 2.69 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 62% 3.16 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 65% 3.18 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 73% 2.78 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 75% 2.09 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 65% 2.08 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 80% 2.69 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 64% 2.41 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 71% 2.25 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 67% 2.66 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mây rải rác 25°C / 32°C 58% 2.8 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mây thưa 25°C / 33°C 55% 2.85 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.82 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 5 ngày 11/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.89 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 6 ngày 12/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 4.2 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.5 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.56 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.65 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.45 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.45 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.78 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.69 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.16 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.18 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.78 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.08 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.69 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.41 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.66 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.8 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.85 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Hiệp Hòa Huyện Lạng Giang Huyện Lục Nam Huyện Lục Ngạn Huyện Sơn Động Huyện Tân Yên Huyện Việt Yên Huyện Yên Dũng Huyện Yên Thế Thành Phố Bắc Giang

Thời tiết Quảng Ninh

Dự báo thời tiết Quảng Ninh hôm nay

Cập nhật lúc 14:09 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 10/08 Trời âm u 25°C 89% 4.752 km/giờ
03:00 - 10/08 Mưa nhẹ 27°C 86% 7.2 km/giờ
06:00 - 10/08 Mưa nhẹ 25°C 95% 6.444 km/giờ
09:00 - 10/08 Ít mưa 25°C 94% 13.5 km/giờ
12:00 - 10/08 Mưa nhiều 25°C 97% 10.116 km/giờ
15:00 - 10/08 Mưa nhẹ 25°C 95% 10.584 km/giờ
18:00 - 10/08 Mưa nhẹ 25°C 96% 11.592 km/giờ
21:00 - 10/08 Mưa nhẹ 25°C 96% 9.54 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 00:00 ngày 10/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 4.752 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 03:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 7.2 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 06:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 6.444 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 09:00 ngày 10/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 13.5 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 12:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 10.116 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 15:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 10.584 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 18:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 11.592 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 21:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 9.54 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Ninh ngày mai

Cập nhật lúc 14:09 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 11/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 96% 3.22 km/giờ
04:00 - 11/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 96% 2.65 km/giờ
07:00 - 11/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 97% 3.15 km/giờ
10:00 - 11/08 Mưa cường độ nặng 25°C / 26°C 98% 3.61 km/giờ
13:00 - 11/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 94% 3.63 km/giờ
16:00 - 11/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 89% 2.95 km/giờ
19:00 - 11/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 94% 2.35 km/giờ
22:00 - 11/08 Mưa vừa 26°C / 27°C 94% 4.01 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 01:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 3.22 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 04:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 2.65 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 07:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 3.15 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 10:00 ngày 11/08, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 3.61 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 13:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 3.63 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 16:00 ngày 11/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.95 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 19:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 22:00 ngày 11/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 4.01 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Ninh 30 ngày tới

Cập nhật lúc 14:09 - 10/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa vừa 26°C / 29°C 83% 5.77 km/giờ
Thứ 5 - 11/08 Mưa cường độ nặng 26°C / 28°C 94% 8.09 km/giờ
Thứ 6 - 12/08 Mưa cường độ nặng 28°C / 29°C 89% 8.09 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mưa vừa 28°C / 29°C 86% 4.85 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 84% 4.12 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 86% 4.69 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa vừa 28°C / 30°C 86% 4.01 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 85% 3.14 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 84% 3.71 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 84% 3.98 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 83% 4.51 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 82% 4.83 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 79% 5.35 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 81% 4.3 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 83% 3.66 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 86% 3.53 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 83% 3.18 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 72% 2.92 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mây rải rác 27°C / 30°C 68% 3.18 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mây thưa 27°C / 30°C 70% 3.26 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mây thưa 28°C / 31°C 71% 4.02 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 74% 4.26 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 71% 2.95 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 69% 3.66 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 79% 5.71 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 69% 5.39 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 72% 4.95 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 67% 5.82 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mây rải rác 27°C / 30°C 65% 5.36 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mây thưa 27°C / 30°C 63% 5.46 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Hôm nay , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 5.77 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 5 ngày 11/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 8.09 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 6 ngày 12/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 8.09 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 4.85 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.12 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 4.69 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 4.01 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.14 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.71 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.98 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.51 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.83 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 5.35 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.3 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.66 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.53 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.18 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.92 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.18 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.26 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.02 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.26 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.95 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.66 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 5.71 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 5.39 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.95 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 5.82 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 5.36 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 5.46 km/giờ

Dự báo thời tiết Cẩm Phả Đông Triều Hạ Long Huyện Ba Chẽ Huyện Bình Liêu Huyện Cô Tô Huyện Đầm Hà Huyện Hải Hà Huyện Tiên Yên Huyện Vân Đồn Móng Cái Quảng Yên Uông Bí

Video clip

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 10/08/2022 | ảnh hưởng của bão số 2, bắc bộ mưa to | vtc16

Thời tiết hôm nay 10/08/2022:miền bắc trời có nắng gián đoạn| vtc14

Thời tiết trưa, chiều 10/08/2022: bão đang mạnh nhất, chiều tối ảnh hưởng miền bắc| vtc14

Thời tiết biển 10/08/2022: bão vào vịnh bắc bộ, sáng sớm mai đổ bộ đông bắc bộ| vtc14

Dự báo thời tiết mới nhất sáng 8/8. miền bắc giảm mưa, trung bộ và tây nguyên mưa rất to

Thời tiết trưa, chiều 09/08/2022:bắc bộ, bắc trung bộ vẫn có mưa dông| vtc14

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 9/8: miền bắc ngày mai nắng, nền nhiệt tăng nhẹ | antv

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 9/8 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết tối ngày 8/8: miền bắc mưa dông rải rác về chiều tối và đêm | antv

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 9/8 | dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 07/08/2022 | bắc bộ, bắc trung bộ mưa to đến rất to | vtc16

Dự báo thời tiết | miền bắc mưa to đến rất to | cảnh báo rầy nâu, rầy lưng trắng hại lúa | vtc16

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 8/8 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết ngày 9/8: miền bắc giảm mưa, miền trung và nam tăng mưa | vtc now

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 8/8 | dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 8/8: bắc bộ mưa giảm nhanh, nền nhiệt tăng nhẹ | antv

Dự báo thời tiết ngày 8/8: miền bắc có mưa dông trên diện rộng | antv

Dự báo thời tiết ngày 10/08: bão số 2 di chuyển rất nhanh, chiều tối nay ảnh hưởng đất liền | antv

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 06/08: miền bắc mưa to cục bộ | antv

Dự báo thời tiết ngày mai 8/8/2022: mưa dông tiếp tục trải khắp 3 miền | vtc16

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 7/8 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Thời tiết 3 ngày tới (10/08 đến 12/08): bắc trung bộ có mưa dông | vtc14

Thời tiết hôm nay 07/08/2022: bắc bộ vẫn còn có mưa dông diện rộng| vtc14

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 7/8 | dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 4/8: miền bắc ngày mai oi nóng | antv

Dự báo thời tiết tối ngày 4/8: miền bắc đón mưa lớn từ đêm nay | antv

Thời tiết tối và đêm 09/08/2022:bắc bộ atnđ đã mạnh lên thành bão số 2, | vtc14

Dự báo thời tiết ngày 31/7: miền bắc ban ngày có nắng, thời tiết mát mẻ | antv

Dự báo thời tiết mới nhất sáng 5/8. thời tiết chiều nay: miền bắc trở mưa dông diện rộng, giảm nhiệt

Thời tiết 12h 02/01/2020: miền bắc nồm ẩm, dễ nảy sinh nấm mốc| vtc14

Dự báo thời tiết ngày 29/07: miền bắc ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi | antv

Dự báo thời tiết đêm nay và sáng mai ngày 02/8: miền bắc mưa dông rải rác, nhiệt độ tăng dần | antv

Dự báo thời tiết đêm nay và sáng mai ngày 30/07: miền bắc mưa dông rải rác có mưa vừa, mưa to |antv

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 2/8: miền bắc xuất hiện mưa rải rác | antv

Miền bắc mưa cả tuần | vtc14

Dự báo thời tiết tối ngày 10/08: miền bắc mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 2 | antv

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 5/8: hà nội, bắc bộ đêm mưa to, ngày mưa rất to | antv

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 09/05/2022 | miền bắc mưa đến hôm nào? | vtc16

Dự báo thời tiết tối ngày 28/7: miền bắc nắng nóng ít mưa nhiệt độ 33-36 độ c | antv

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 28/7: miền bắc nắng nóng gay gắt | antv

Thời tiết hôm nay 06/08/2022: bắc bộ vẫn có mưa dông diện rộng| vtc14

Thời tiết đêm nay và ngày mai 11/05: miền bắc còn đợt rét nào không ? | vtc16

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 27/7: miền bắc ngày mai nắng nóng gay gắt | antv

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 17/7: miền bắc nắng nóng trên diện rộng | antv

Thời tiết 19/07/2022 | miền bắc, miền trung nắng như đổ lửa trước khi hứng mưa lớn | vtc16

Dự báo thời tiết mới nhất sáng 10/8. bão số 2 di chuyển rất nhanh, bắc bộ mưa to chiều tối | tv24h

Miền bắc tiếp tục mưa lớn: dự báo một năm thời tiết bất thường | vtc16

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 1/7: miền bắc có mưa dông trên diện rộng | antv

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 06/06/2022 | miền bắc đón mưa lớn, kết thúc nắng nóng | vtc16

Dự báo thời tiết ngày 7/8: bắc bộ tiếp tục mưa rào và dông, cục bộ mưa to, gió giật mạnh | antv

--- Bài mới hơn ---

 • Thời Tiết Quảng Trị Ngày Mai
 • Thời Tiết Cam Lộ Quảng Trị Đến Mười Ngày Tới
 • Dự Báo Thời Tiết Tỉnh Quảng Trị 10 Ngày Tới
 • Thời Tiết Quảng Trị Trong 7 Ngày Tới
 • Thời Tiết Cam Thành Cam Lộ Quảng Trị
 • --- Bài cũ hơn ---

 • Thời Tiết Điện Biên Phủ 10 Ngày Tới
 • Gia Xang Bao Nhieu Mot Lit
 • Giá Xăng Xe Máy Hôm Nay
 • Giá Cả Thị Trường Kỳ Đà
 • Bxh Bong Da 24H
 • --- Cùng chuyên mục ---

 • Dự Báo Thời Tiết Hậu Giang Ngày Mai
 • Dự Báo Thời Tiết Vị Thanh Hậu Giang
 • Xem Thời Tiết Ở Hậu Giang
 • Dự Báo Thời Tiết Đài Hậu Giang
 • Dự Báo Thời Tiết Tỉnh Hậu Giang 10 Ngày Tới
 • Xem Thời Tiết Hậu Giang Hôm Nay
 • Thời Tiết Ngã Bảy Hậu Giang
 • Dự Báo Thời Tiết Thành Phố Ở Hậu Giang
 • Thời Tiết Hải Giang Hải Hậu Nam Định
 • Thời Tiết Tỉnh Hậu Giang
 • Bạn đang xem bài viết Thời Tiết Điện Biên Bây Giờ trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100