Xu Hướng 4/2023 # Thông Báo Kết Quả Kỳ Họp Thứ 9, Hđnd Tỉnh Quảng Nam Khóa Ix, Nhiệm Kỳ 2022 # Top 13 View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 4/2023 # Thông Báo Kết Quả Kỳ Họp Thứ 9, Hđnd Tỉnh Quảng Nam Khóa Ix, Nhiệm Kỳ 2022 # Top 13 View

Bạn đang xem bài viết Thông Báo Kết Quả Kỳ Họp Thứ 9, Hđnd Tỉnh Quảng Nam Khóa Ix, Nhiệm Kỳ 2022 được cập nhật mới nhất trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

– Nghị quyết 32/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 về bầu chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

– Nghị quyết 33/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 về bầu chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

– Nghị quyết 34/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

– Nghị quyết 35/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019.

– Nghị quyết 36/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017.

– Nghị quyết 37/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về dự toán thu chi và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2019.

– Nghị quyết 38/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án triển khai thực hiện năm 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

– Nghị quyết 39/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về kế hoạch đầu tư công năm 2019.

– Nghị quyết 41/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về quyết định biên chế công chức, tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 2019.

– Nghị quyết 42/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về thành lập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

– Nghị quyết 43/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 quy định số lượng, chức danh và mức phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

– Nghị quyết 44/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về bãi bỏ tiết 3, điểm 2 khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 30/2011/NQ/HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh và quy định mức hỗ trợ một lần đối với những người hoạt động không chuyên trách khác ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

– Nghị quyết 45/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh Quảng Nam.

– Nghị quyết 46/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 quy định mức chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2020.

– Nghị quyết 47/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch miền núi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025.

– Nghị quyết 48/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về phát triển kinh tế – xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025.

– Nghị quyết 49/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về chính sách hỗ trợ nâng cao mức sống cho một số đối tượng thuộc hộ nghèo đang hưởng chính sách người có công và bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

– Nghị quyết 50/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2019-2021.

– Nghị quyết 51/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về chính sách hỗ trợ người lao động tỉnh Quảng Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2019-2021.

– Nghị quyết 52/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 quy định mức chi công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

– Nghị quyết 53/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 quy định nội dung và mức chi thực hiện thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

– Nghị quyết 54/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 quy định nội dung, mức chi, định mức phân bổ kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

– Nghị quyết 55/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 bổ sung điểm d khoản 6 Điều 11 Nghị quyết 24/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 quy định về nội dung, định mức chi và điều kiện đảm bảo cho hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Quảng Nam.

– Nghị quyết 56/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về thành lập đoàn giám sát tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2018 trên địa bàn tỉnh.

– Nghị quyết 57/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp vào mục đích công ích trên địa bàn tỉnh.

– Nghị quyết 58/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2019.

– Nghị quyết 59/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2019 của HĐND tỉnh khóa IX.

– Nghị quyết 60/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 quy định mức hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách thôn, tổ dân phố thôi đảm nhận chức danh sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Kết Thúc Kỳ Họp Thứ 9 Hđnd Tỉnh Thanh Hóa Khóa Xvii, Nhiệm Kỳ 2022

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, chiều ngày 10/7/2019, Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII đã kết thúc tốt đẹp và thông qua 20 nghị quyết quan trọng và bế mạc.

Trước khi vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9, đồng chí Phạm Đăng Quyền – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện kết luận của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII.

Đồng chí chỉ rõ và phân tích nguyên nhân dẫn đến những yếu kém trong công tác quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp. Đồng thời, yêu cầu sau kỳ họp này, UBND tỉnh cần tập trung tổ chức rà soát lại diện tích đất đai. Trong đó, tiếp tục chỉ đạo công tác bàn giao diện tích đất đã thu hồi của của các nông, lâm trường, công ty TNHH, công ty lâm nghiệp cho các địa phương và phải xong trước ngày 30/12/2019. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, lộ trình giải quyết diện tích đất đang tranh chấp, lấn chiếm tại các đơn vị, địa phương và thời gian thực hiện nội dung này không quá ngày 30/3/2020.

Tiếp đó, các đại biểu nghe Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường trình bày báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020 định hướng đến năm 2025. Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến đã thẳng thắn phê bình giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã không chuẩn bị chu đáo báo cáo chất vấn theo yêu cầu; đồng thời yêu cầu giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện lại báo cáo để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tới.

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trả lời chất vấn tại kỳ họp.

Cùng với đó các ngành chức năng cần tăng cường kiểm tra, các công trình hồ đập, thực hiện kiểm tra vận hành các trạm bơm tiêu nước để chủ động phòng chống lũ lụt đạt hiệu quả. Không chủ quan trong việc phòng chống dịch tả lợn Châu phi, quan tâm tuyên truyền người dân chủ động phòng chống dịch, có hướng đảm bảo cho các chủ trang trại lớn cách ly với dịch bệnh; kiểm soát việc giết mổ vận chuyển, mua bán thịt lợn vùng có dịch. Tiếp tục giải quyết khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp; quan tâm tuyên truyền người dân dùng các sản phẩm do các đơn vị doanh nghiệp trong tỉnh sản xuất, có cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp, siêu thị kinh doanh các sản phẩm của Thanh Hóa. Đồng chí yêu cầu sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hoàn thành đề án về xây dựng các sản phẩm lợi thế trong nông nghiệp.

Cùng với đó, các cấp các ngành cần tăng cường cải cách thủ tục hành chính; đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2019; huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục, y tế. Tăng cường kiềm chế tai nạn giao thông, giữ vững quốc phòng, an ninh, nhất là các tuyến biên giới. Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị về sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Chuẩn bị các công trình dự án lớn nhằm thúc đẩy vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trịnh Văn Chiến – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị của đại biểu, cử tri trong tỉnh gửi đến kỳ họp.

Đồng thời, cũng chỉ ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp sau: Tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để phát huy tối đa năng lực sản xuất của tất cả các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực đạt kết quả còn thấp trong 6 tháng đầu năm, phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng cuối năm đạt 18,36% trở lên. Tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, hoàn thành 100% kế hoạch giải phóng mặt bằng năm 2019, trước mắt là phải khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn, TP. Thanh Hóa và TP. Sầm Sơn. Khẩn trương hoàn thành, trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045; quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đến năm 2040 và quy hoạch phân khu chức năng trong Khu kinh tế Nghi Sơn để làm cơ sở vận động, thu hút đầu tư và xây dựng chiến lược phát triển của tỉnh trong những giai đoạn tới.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc tại kỳ họp.

Trên cơ sở tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 và trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, giai đoạn 2015 – 2020 đã được HĐND tỉnh khoá 16, nhiệm kỳ 2011 – 2016 quyết nghị tại Nghị quyết số 145 ngày 11/12/2015; các cấp, các ngành, các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 với quyết tâm cao nhất thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Xuân Nghĩa

Thông Qua 22 Nghị Quyết Tại Kỳ Họp Thứ 16 Hđnd Tỉnh Khóa Ix

(ĐN)- Trong ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa IX, các đại biểu đã lắng nghe và biểu quyết thông qua 22 Nghị quyết trên nhiều lĩnh vực.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp (ảnh: Công Nghĩa)

Trong đó, có một số Nghị quyết đáng lưu ý như: Nghị quyết bổ sung các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2020; Nghị quyết về việc điều chỉnh, sáp nhập, đổi tên, giải thể, thành lập ấp thuộc các xã trên địa bàn 2 huyện: Vĩnh Cửu và Long Thành.

Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 121/NQ-HĐND ngày 11-7-2014 của HĐND tỉnh về việc đào tạo sinh viên đại học y, dược chính quy theo địa chỉ sử dụng tỉnh Đồng Nai; Nghị quyết quy định hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, người mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn, người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung dự toán thu – chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2020; Nghị quyết về phân cấp nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ Ủy ban MTTQ cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020; Nghị quyết về giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C không phải thu hồi đất được cấp tỉnh quản lý; Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương một số dự án nhóm B, C.

22 Nghị quyết này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1-8-2020.

Hạnh Dung – Công Nghĩa

Kỳ Họp Thứ 14, Hđnd Tỉnh Thanh Hóa Khóa Xvii, Nhiệm Kỳ 2022

Nhóm nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án, có 24 nghị quyết:

1 – Dự án đầu tư trang thiết bị và hệ thống phần mềm tại trung tâm chỉ huy, hệ thống giám sát an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2);

2 – Dự án tăng cường cơ sở vật chất công nghệ thông tin cho các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh;

3 – Dự án xây dựng nền tảng cơ sở dữ liệu mở (Open Data Platform) cho tỉnh Thanh Hóa;

4 – Dự án Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

5 – Dự án Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

6 – Dự án Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thanh Hóa;

7 – Dự án Cải tạo, nâng cấp nhà thư viện, nhà hội trường A7, nhà ký túc xá B1 và các công trình phụ trợ của trường THPT chuyên Lam Sơn;

8 – Dự án Xây dựng cơ sở vật chất Trường THPT Nguyễn Quán Nho, huyện Thiệu Hóa;

9 – Dự án Sửa chữa, cải tạo Nhà làm việc và khuôn viên Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ;

10 – Dự án Sửa chữa, cải tạo một số hạng mục công trình thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh và đường Pitch Sân vận động tỉnh phục vụ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX;

11- Dự án Xây dựng nhà khám chữa bệnh Trung tâm Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung;

12 – Dự án Bệnh viện Đa khoa thành phố Thanh Hóa;

13 – Dự án Trung tâm Y tế huyện Nông Cống;

14 – Dự án Đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình để hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

15 – Dự án Mua sắm hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh y khoa tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh;

16 – Dự án tu sửa cấp thiết 3 tòa Thái thiểu 4, 5, 6 thuộc Khu di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Lam Kinh;

17 – Dự án điều tra, bảo tồn và phát triển các loài trong họ Cầy (Viverridae) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên tỉnh Thanh Hóa;

18 – Dự án điều tra đánh giá hiện trạng phân bố và xây dựng kế hoạch bảo tồn 3 loài thực vật quý, hiếm: Trai lý, Đỉnh tùng và Trà hoa trái mỏng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông tỉnhh Thanh Hóa;

19 – Dự án điều tra, đánh giá hiện trạng và bảo tồn các loài Gà nguy cấp, quý, hiếm thuộc họ Trĩ (Pianidae) tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, tinh Tranh Hóa;

20 – Dự án bảo tồn và phát triển loài Chò đãi (Ananocarya sinesis Leroy) tại Vườn Quốc gia Bến En, tỉnh Thanh Hóa;

21 – Dự án xử lý triệt để môi trường bãi rác tại phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn:

22 – Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trồng, phục hồi rừng ven biển huyện Hậu Lộc, Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa;

23 – Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và tượng đài Trung đội dân quân gái xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc;

24 – Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo đường từ Tỉnh lộ 514 (xã MinhDân) đi Tỉnh lộ 517 (xã Đông Lợi), huyện Triệu Sơn.

Cập nhật thông tin chi tiết về Thông Báo Kết Quả Kỳ Họp Thứ 9, Hđnd Tỉnh Quảng Nam Khóa Ix, Nhiệm Kỳ 2022 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!