Xu Hướng 12/2022 # Thông Qua Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9, Quốc Hội Khóa Xiv / 2023 # Top 17 View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 12/2022 # Thông Qua Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9, Quốc Hội Khóa Xiv / 2023 # Top 17 View

Bạn đang xem bài viết Thông Qua Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9, Quốc Hội Khóa Xiv / 2023 được cập nhật mới nhất trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Nghị quyết nêu rõ, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thành công tốt đẹp và hoàn thành toàn bộ chương trình với các nội dung được xem xét, quyết định như: Thông qua 10 luật, 21 nghị quyết; cho ý kiến 6 dự án luật.

Đồng thời, Quốc hội xem xét các báo cáo: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019 và tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020; đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019, tình hình triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 9; kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 8 và một số báo cáo khác của cơ quan, tổ chức hữu quan.

Quốc hội cơ bản nhất trí với các báo cáo, tờ trình của Chính phủ và báo cáo của các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời, ghi nhận, đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời, hiệu quả cao của Chính phủ, tinh thần phấn đấu của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân đã khắc phục khó khăn, nỗ lực vượt qua thách thức để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ, các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục phát huy những kết quả tích cực đã đạt được trong phòng, chống dịch, đề cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, hiệu quả với những diễn biến mới của dịch bệnh; tiếp tục kiểm soát chặt các nguồn lây nhiễm từ bên ngoài, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan trở lại.

Đồng thời, chủ động bám sát tình hình thực tế để chỉ đạo, điều hành thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp mà Quốc hội đã đề ra tại Nghị quyết số 85/2019/QH14 về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 để sớm phục hồi kinh tế, giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, việc làm, đời sống đối với người lao động, đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, người yếu thế và phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020.

Triển khai nhanh, có hiệu quả các gói kích thích phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội; phát triển mạnh thị trường hàng hóa, dịch vụ trong nước, đẩy mạnh du lịch nội địa, căn cứ tình hình và khả năng kiểm soát dịch bệnh để mở cửa du lịch nước ngoài, phát động các chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa; có cơ chế, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, nhất là doanh nghiệp công nghệ cao, tiềm lực mạnh; ưu tiên, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ số, vật liệu mới để tạo ra những đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội; có giải pháp cụ thể, khả thi trước mắt và lâu dài bảo đảm phát triển bền vững, toàn diện về an ninh nguồn nước trong bối cảnh diễn biến phức tạp của thiên tai, biến đổi khí hậu; chú trọng sản xuất nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia; giữ vững chủ quyền quốc gia, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nghị quyết nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, Kiểm toán nhà nước, chính quyền địa phương các cấp theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện có hiệu quả và tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để sớm đưa các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua đi vào cuộc sống; nghiên cứu, giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu Quốc hội để hoàn thiện các dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến; khẩn trương chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội giám sát việc thực hiện các luật, nghị quyết của Quốc hội.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận giám sát và động viên mọi tầng lớp nhân dân thực hiện các luật, nghị quyết của Quốc hội.

Quốc Hội Thông Qua Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 7, Quốc Hội Khóa Xiv / 2023

Đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Chiều 14-6-2019, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội (QH) Tòng Thị Phóng, QH họp phiên toàn thể tại hội trường, biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 7, QH khóa XIV với 453 đại biểu tán thành, chiếm 93,60% tổng số đại biểu QH.

Tại phiên họp, QH nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 7, QH khóa XIV và Phó Tổng Thư ký QH Hoàng Thanh Tùng trình bày dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 7, QH khóa XIV.

Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, ngày 11-6-2019, Ủy ban Thường vụ QH đã gửi xin ý kiến các vị đại biểu QH về dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 7, QH khoá XIV. Đa số ý kiến các vị đại biểu QH nhất trí với dự thảo Nghị quyết, một số ý kiến đề nghị các vấn đề cụ thể. Ủy ban Thường vụ QH tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu QH và trình QH xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết.

Sau khi nghe trình bày dự thảo, QH biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 7, QH khóa XIV với 453 đại biểu QH tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 93,60% tổng số đại biểu QH.

Nghị quyết kỳ họp thứ 7, QH khóa XIV nêu rõ, QH khóa XIV đã hoàn thành nội dung chương trình kỳ họp thứ 7. Kết quả kỳ họp tiếp tục khẳng định trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm cao của QH, Chủ tịch nước, Chính phủ và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong chuẩn bị, tiến hành kỳ họp, bảo đảm hoạt động của QH ngày càng dân chủ, công khai, minh bạch, gắn bó với Nhân dân, được Nhân dân giám sát chặt chẽ. QH đã xem xét, quyết định các nội dung sau đây:

Một là, thông qua 7 luật: Luật Giáo dục; Luật Kiến trúc; Luật Quản lý thuế; Luật Đầu tư công; Luật Thi hành án hình sự; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ.

Hai là, cho ý kiến 9 dự án luật: Luật Chứng khoán (sửa đổi); Luật Thư viện; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước; Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Ba là, thông qua 10 Nghị quyết: Nghị quyết gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017; Nghị quyết bổ sung một điều vào Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 24-11-2014 của QH về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân; Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7, QH khóa XIV; Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị; Nghị quyết về Chương trình giám sát của QH năm 2020; Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”; Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và Nghị quyết kỳ họp thứ 7, QH khóa XIV.

Bốn là, xem xét báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018 và tình hình triển khai thực hiện những tháng đầu năm 2019; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 và các báo cáo khác của cơ quan, tổ chức hữu quan theo nội dung, chương trình kỳ họp.

Năm là, giao Chính phủ khẩn trương sửa đổi, bổ sung quy định về xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trong đó, cần tăng chế tài, xử phạt nghiêm các trường hợp sử dụng ma túy, rượu, bia, chất kích thích khác khi điều khiển phương tiện giao thông.

Bảy là, cho phép giải ngân đến hết niên độ ngân sách năm 2019 đối với số kinh phí 196,45 tỷ đồng còn dư đến ngày 31-1-2018 của dự án đóng mới và sửa chữa nâng cấp tàu kiểm ngư theo Nghị quyết số 72/2014/QH13 ngày 9-6-2014 của Quốc hội đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tám là, Bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước (chi thường xuyên) năm 2019 cho tỉnh Hà Tĩnh số tiền 817.346.230 đồng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Canada để thực hiện dự án “Phát triển nông nghiệp Hà Tĩnh”.

Nghị quyết của QH cũng giao các cơ quan hữu quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện có hiệu quả việc triển khai luật, nghị quyết của QH. Phổ biến giáo dục pháp luật để sớm đưa luật, nghị quyết đã được QH thông qua đi vào cuộc sống; nghiên cứu, giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu QH để hoàn thiện các dự án luật đã được QH cho ý kiến; khẩn trương chuẩn bị các nội dung trình QH tại kỳ họp thứ 8 bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ QH, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH, các Đoàn đại biểu QH và đại biểu QH giám sát việc thực hiện các luật, nghị quyết của QH. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận giám sát và động viên mọi tầng lớp Nhân dân thực hiện các luật, nghị quyết của QH.

Sau khi QH thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 7 QH khóa XIV, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc kỳ họp.

Nguồn: chúng tôi

Công Bố 8 Nghị Quyết Được Quốc Hội Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 9 Quốc Hội Khóa Xiv / 2023

Cụ thể các Nghị quyết gồm:

Nghị quyết số 112/2020/QH14 bầu giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV. Theo Nghị quyết, Quốc hội quyết nghị ông Dương Thanh Bình giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV.

Nghị quyết số 114/2020/QH14 phân bổ vốn viện trợ không hoàn lại, điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018. Quốc hội giao Chính phủ công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 theo đúng quy định của pháp luật; chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế được nêu trong Báo cáo thẩm tra số 1995/BC-UBTCNS14 ngày 26/5/2020 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước và ý kiến của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Nghị quyết số 116/2020/QH14 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. Theo đó, Quốc hội quyết nghị giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng. Chính sách này áp dụng đối với người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (doanh nghiệp) bao gồm: Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

Nghị quyết số 117/2020/QH14 về việc chuyển đổi phương thức đầu tư một số dự án thành phần tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020. Quốc hội quyết nghị chuyển đổi từ đầu tư theo phương thức đối tác công tư sử dụng một phần vốn ngân sách nhà nước sang đầu tư công sử dụng toàn bộ vốn ngân sách nhà nước đối với 3 dự án thành phần Mai Sơn – Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Phan Thiết – Dầu Giây và bổ sung vốn đầu tư không quá 23.461 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách nhà nước.

Nghị quyết số 120/2020/QH14 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030. Chương trình nhằm thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi so với bình quân chung của cả nước. Đến năm 2025 giảm 50% số xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; đến năm 2030 cơ bản không còn xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Về kinh phí thực hiện chương trình, Nghị quyết nêu rõ: Tổng nguồn vốn thực hiện giai đoạn 2021-2025, tối thiểu là 137.664 tỷ đồng.

Nghị quyết số 121/2020/QH14 về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em. Nghị quyết nhấn mạnh: Những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Một số cấp ủy, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng chưa nhận thức đầy đủ, chưa thực sự quan tâm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung, phòng, chống xâm hại trẻ em nói riêng. Công tác quản lý nhà nước về phòng, chống xâm hại trẻ em có mặt còn chưa hiệu quả. Công tác phối hợp giữa chính quyền địa phương, cơ quan, tổ chức, gia đình về phòng, chống xâm hại trẻ em trong nhiều trường hợp chưa thực chất. Mặt trái của kinh tế thị trường, thiếu việc làm, đời sống khó khăn, tác động mặt trái tiêu cực của internet, mạng xã hội… cũng là những nguyên nhân làm phát sinh các vụ, việc xâm hại trẻ em…

Nghị quyết Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV số 122/2020/QH14. Nghị quyết nêu rõ: Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thành công tốt đẹp và hoàn thành toàn bộ chương trình với nhiều nội dung được xem xét, quyết định. Theo đó, Quốc hội đã thông qua 10 luật: Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Thanh niên; Luật Doanh nghiệp; Luật Đầu tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Quốc hội cũng thông qua 21 nghị quyết trong đó có nhiều Nghị quyết quan trọng.

8 Nghị Quyết Được Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ Bảy, Quốc Hội Khóa Xiv / 2023

(HNMO) – Tại kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV, bế mạc ngày 14-6 vừa qua, Quốc hội đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.

Các đại biểu Quốc hội biểu quyết tại hội trường.

Nghị quyết số 75/2019/QH14 bổ sung một số điều vào Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 24-11-2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân. Nghị quyết được thông qua ngày 10-6-2019, quyết nghị, kể từ ngày 10-6-2019 đến ngày 1-2-2022, cho phép Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao trong đó có từ nguồn Thẩm phán cao cấp có đủ tiêu chuẩn, điều kiện luật định nhưng chưa đủ 5 năm làm Thẩm phán cao cấp.

Nghị quyết số 76/2019/QH14 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020

Nghị quyết được thông qua ngày 10-6-2019, quyết nghị, tại kỳ họp thứ chín năm 2020 sẽ xem xét báo cáo giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”. Qua lấy ý kiến các đại biểu Quốc hội về nội dung chuyên đề giám sát, đã có trên 79% số đại biểu Quốc hội biểu quyết chọn nội dung này.

Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức thực hiện Nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020, nâng cao tính chuyên nghiệp trong tổ chức thực hiện và tăng cường các điều kiện bảo đảm để hoạt động giám sát được tiến hành một cách thuận lợi, đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Nghị quyết số 78/2019/QH14 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

Nghị quyết được thông qua ngày 11-6-2019, quyết nghị về việc điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.

Theo đó, Quốc hội bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng… Ngoài ra, một số dự án luật sẽ được điều chỉnh thời gian trình và đưa ra khỏi chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường.

Nghị quyết số 79/2019/QH14 phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao

Nghị quyết được thông qua ngày 12-6-2-019, phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao đối với ông Dương Văn Thăng (sinh ngày 8 tháng 3 năm 1969), Thiếu tướng, quyền Chánh án Tòa án quân sự trung ương.

Nghị quyết số 80/2019/QH14 gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể

Nghị quyết được thông qua ngày 14-6-2019, quyết nghị việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể được hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động quốc tế thông qua ngày 1-7-1949 tại Geneva (Thụy Sỹ).

Nghị quyết số 81/2019/QH14 thành lập Đoàn giám sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”

Nghị quyết được thông qua ngày 14-6-2019.

Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em” sẽ do Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu làm Trưởng đoàn. Nghị quyết được ban hành kèm theo danh sách thành phần Đoàn giám sát; kế hoạch, nội dung, phương thức giám sát…

Nghị quyết số 83/2019/QH14 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV

Nghị quyết được thông qua ngày 14-6-2019, thể hiện Quốc hội ghi nhận các kết quả đạt được và giải pháp, cam kết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các bộ: Công an, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Văn hóa-Thể thao và Du lịch; các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ tập trung thực hiện những giải pháp, cam kết, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được chất vấn.

Nghị quyết số 84/2019/QH14 của Quốc hội về kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV

Nghị quyết được thông qua ngày 14-6-2019, quyết nghị, Quốc hội đã hoàn thành chương trình kỳ họp thứ bảy với việc thông qua 7 luật, cho ý kiến 9 dự án luật, thông qua 10 nghị quyết cùng nhiều hoạt động quan trọng khác.

Nghị quyết giao Chính phủ khẩn trương sửa đổi, bổ sung quy định về xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trong đó, tăng chế tài xử phạt nghiêm các trường hợp sử dụng ma túy, rượu, bia, chất kích thích khác khi điều khiển phương tiện giao thông.

Cập nhật thông tin chi tiết về Thông Qua Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9, Quốc Hội Khóa Xiv / 2023 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!