Xu Hướng 3/2024 # Thực Hiện Nghị Quyết Của Quốc Hội Về Tiếp Tục Hoàn Thiện, Nâng Cao Hiệu Lực, Hiệu Quả Thực Hiện Chính Sách, Pháp Luật Về Phòng Cháy Và Chữa Cháy # Top 6 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Thực Hiện Nghị Quyết Của Quốc Hội Về Tiếp Tục Hoàn Thiện, Nâng Cao Hiệu Lực, Hiệu Quả Thực Hiện Chính Sách, Pháp Luật Về Phòng Cháy Và Chữa Cháy được cập nhật mới nhất tháng 3 năm 2024 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Tin tức nội bộ

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy

Ngày 11/05/2024, Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định số 630/QĐ-TTg về Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy. 

Việc ban hành quyết định số 630 nhằm nâng cao khả năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức PCCC của lực lượng PCCC cơ quan, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động cơ quan trong công tác PCCC đồng thời giúp lực lượng cảnh sát PCCC nắm được đặc điểm giao thông, nguồn nước, tính chất nguy hiểm cháy, nổ của cơ quan, kiểm tra sự phối hợp chữa cháy giữa lực lượng cảnh sát PCCC và lực lượng PCCC cơ quan. 

Chia sẻ bài viết:

Tiếp Tục Hoàn Thiện, Nâng Cao Hiệu Lực, Hiệu Quả Thực Hiện Chính Sách, Pháp Luật Về Phòng Cháy Và Chữa Cháy

Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC tại các cơ sở kinh doanh lưu trú.

Theo đó, UBND tỉnh đã đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp và phân công cụ thể đối với sở, ngành, địa phương, đơn vị trong thực hiện kế hoạch.

Công an tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào việc thực hiện nhiệm vụ PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH). Tham mưu xử lý đối với các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC. Chủ trì đánh giá việc chấp hành pháp luật, điều kiện an toàn về PCCC tại các cơ sở, khu dân cư…

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo đảm an toàn PCCC đối với các cơ sở, công trình, phương tiện giao thông có tính chất đặc thù của địa phương.

Đối các sở, ngành còn lại và UBND các huyện, thành phố, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định pháp luật về PCCC&CNCH; quản lý tốt công tác PCCC&CNCH; đề xuất với cơ quan thẩm quyền hướng dẫn, bổ sung, sửa đổi các quy định còn bất cập, chồng chéo, nhằm khắc phục những hạn chế và nâng cao hiệu quả công tác PCCC trong thời gian tới.

Công an tỉnh, chủ trì triển khai thực hiện đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và kiến thức, kỹ năng về PCCC&CNCH, đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Ngoài ra, theo Kế hoạch số 4639, UBND tỉnh đã nêu các nhiệm vụ, giải pháp và phân công cụ thể đối với các sở, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương về các mặt công tác như: Xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC&CNCH; xây dựng chiến lược, kế hoạch, phương án PCCC; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra về PCCC; nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy, CNCH của lực lượng PCCC; đảm bảo ngân sách cho hoạt động PCCC&CNCH, đẩy mạnh xã hội hóa và mở rộng hợp tác PCCC.

Trên cơ sở kế hoạch này, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm; tổ chức sơ kết đánh giá tình hình theo định kỳ. UBND tỉnh giao cho Công an tỉnh chủ trì giúp UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch.

Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Của Quốc Hội Về Tiếp Tục Hoàn Thiện, Nâng Cao Hiệu Lực, Hiệu Quả Thực Hiện Chính Sách, Pháp Luật Về Phòng Cháy Và Chữa Cháy Của Thủ Tướng Chính Phủ

Lượt xem: 699

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy của Thủ tướng Chính phủ

Arial Open Sans Times New Roman Calibri Tahoma

Ngày 11/5/2024, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 630/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

Nhằm cụ thể hóa đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/2024/QH14. Phân công, xác định rõ nhiệm vụ của các ngành, các cấp; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương trong triển khai các nhiệm vụ được giao. Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy. Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cấp, các ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết số 99/2024/QH14 nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ rừng, chủ phương tiện giao thông cơ giới và mọi tầng lớp nhân dân trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Xây dựng Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đáp ứng yêu cầu tình hình mới”, thời gian hoàn thành trong Quý IV năm 2024.

UBND các cấp có trách nhiệm phối hợp với lực lượng Công an địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy cho mọi tầng lớp nhân dân; đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp, phương pháp tuyên truyền nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, kỹ năng thoát nạn, sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu; phát hành cẩm nang, tờ rơi phổ biến kiến thức bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tới các hộ gia đình, người lao động thực hiện tốt các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. Tập trung xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ gắn với xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đồng thời xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến theo hướng tự phòng, tự quản về phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư, khu công nghiệp, cơ quan, đơn vị, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; giải quyết chế độ, chính sách kịp thời, thỏa đáng đúng quy định đối với người bị thương, hy sinh hoặc thiệt hại về tài sản khi tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; kịp thời động viên, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Ánh Nguyệt (CTV)

Nâng Cao Hiệu Lực, Hiệu Quả Thực Hiện Chính Sách, Pháp Luật Về Phòng Cháy Và Chữa Cháy

TTXVN đưa tin, theo đó, Quốc hội tán thành Báo cáo số 41/BC-ĐGS ngày 17/10/2024 của Đoàn giám sát của Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 – 2024 với các kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập trong công tác phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 – 2024 và các đề xuất, kiến nghị của Đoàn giám sát.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, Quốc hội yêu cầu Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu những tồn tại, hạn chế, xem xét tiếp thu, triển khai thực hiện có hiệu quả những đề xuất, kiến nghị được nêu trong Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào việc thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Chính phủ đôn đốc các địa phương xây dựng, ban hành quy định về việc xử lý các cơ sở trên địa bàn không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực, hoàn thành trong năm 2024.

Các bộ, ngành, địa phương có giải pháp tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy; đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp, phương pháp tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy; trang bị cho người dân những kiến thức, kỹ năng thực sự cần thiết, nhất là kiến thức về phòng cháy, kỹ năng thoát nạn, sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu; tăng cường thời lượng, ưu tiên bố trí khung giờ tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy và kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, thoát hiểm, thoát nạn; chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện giáo trình, bài giảng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, đưa vào chương trình học tập, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường và các cơ sở giáo dục phù hợp với từng cấp học, ngành học theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy bắt đầu từ năm học 2024 – 2024.

Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng, phương tiện tại Công ty TNHH điện tử Foster, Khu công nghiệp VSIP, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, ngày 27/11/2024. Ảnh: Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN

Chú trọng xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến theo hướng tự phòng, tự quản về an toàn PCCC tại cụm dân cư, cụm doanh nghiệp; giải quyết chế độ chính sách kịp thời, thỏa đáng đối với người bị thương, hy sinh hoặc thiệt hại về tài sản khi tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; kịp thời động viên, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác PCCC.

Chỉ đạo xây dựng chiến lược, kế hoạch, phương án PCCC, chú trọng địa bàn, công trình trọng điểm quốc gia, khu đô thị, khu công nghiệp, khu thương mại có nguy cơ cháy, nổ cao, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. Thực hiện đồng bộ quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương gắn với quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy, chú trọng xây dựng mạng lưới giao thông và hệ thống cấp nước đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chữa cháy. Sớm thực hiện việc bố trí, di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, hóa chất độc hại, nguy hiểm, có nguy cơ cháy, nổ cao ra khỏi khu dân cư, nơi đông người theo quy định của pháp luật.

Nghiên cứu xây dựng cơ chế quản lý về bảo đảm an toàn điện, nhất là trong lắp đặt, sử dụng các thiết bị điện tại cơ sở, hộ gia đình theo quy định của Luật Điện lực, đáp ứng yêu cầu phòng cháy và chữa cháy.

Nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy. Thường xuyên tổ chức tập huấn, diễn tập, thực tập các phương án, tình huống xử lý sự cố cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ. Nghiên cứu các giải pháp đồng bộ nhằm hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy, nổ, nhất là số vụ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Tăng cường xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chú trọng phát triển mạng lưới các đơn vị Cảnh sát PCCC tại các địa bàn, khu vực trọng điểm. Bố trí quỹ đất xây dựng trụ sở làm việc, doanh trại, trung tâm huấn luyện cho các đơn vị Cảnh sát PCCC tại địa điểm phù hợp với yêu cầu của công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ. Đẩy nhanh việc thực hiện phân cấp, giao một số nhiệm vụ PCCC cho lực lượng Cảnh sát khu vực và Công an xã.

Bảo đảm ngân sách nhà nước cho hoạt động PCCC và lực lượng Cảnh sát PCCC ở các cấp ngân sách đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện quy định về hỗ trợ thường xuyên cho đội trưởng, đội phó đội dân phòng và đội PCCC cơ sở không chuyên trách.

Đẩy mạnh xã hội hóa công tác PCCC, có chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật PCCC, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất phương tiện, thiết bị PCCC và cứu nạn, cứu hộ. Thực hiện nghiêm quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Theo Minh Nhật (tổng hợp) – PL&DS

Kế Hoạch Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Số 99/2024/Qh14 Của Quốc Hội Về Tiếp Tục Hoàn Thiện, Nâng Cao Hiệu Lực, Hiệu Quả Thực Hiện Chính Sách, Pháp Luật Về Phòng Cháy Và Chữa Cháy

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/2024/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy

– Lượt xem: 1111

Ngày 25/02/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/2024/QH14 ngày 27/11/2024 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 99/2024/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy (PCCC); vận động cán bộ và nhân dân tích cực thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia PCCC”, nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm các quy định an toàn về PCCC, gắn việc thực hiện các quy định PCCC tại khu dân cư với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về PCCC và sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, đoàn thể nhân dân ở địa phương trong triển khai thực hiện công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ; tiến hành rà soát, kiểm tra để chấn chỉnh và khắc phục các vi phạm, thiếu sót, không đảm bảo an toàn PCCC đối với tất cả các loại hình cơ sở, nhất là công tác PCCC tại các địa bàn, cơ sở trọng điểm có nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Thực hiện phương châm “Lấy phòng ngừa là chính”, phấn đấu kiềm chế và từng bước làm giảm số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra. Các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp với ngành Công an tăng cường giải pháp tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC. Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp, phương pháp tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC; trang bị cho người dân những kiến thức, kỹ năng thực sự cần thiết, nhất là kiến thức về phòng cháy, kỹ năng thoát nạn, sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu. Tăng cường thời lượng, ưu tiên bố trí khung giờ tuyên truyền về công tác PCCC và kiến thức, kỹ năng PCCC, thoát hiểm, thoát nạn.

H.G

Nâng Cao Hiệu Quả Thực Hiện Chính Sách, Pháp Luật Về Phòng Cháy, Chữa Cháy

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11 – 5 – 2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Mục đích nhằm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 99/2024/QH14 ngày 27 – 11 – 19 của Quốc hội khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và Quyết định số 630/QĐ-TTg của Chính phủ. Đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 – 2024 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa.

UBND tỉnh yêu cầu tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết số 99/2024/QH14; Quyết định số 630/QĐ-TTg nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ rừng, chủ phương tiện giao thông cơ giới và mọi tầng lớp nhân dân trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH).

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/2024/QH14, Quyết định số 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất; phân công, xác định rõ nhiệm vụ của các ngành, các cấp; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong triển khai các nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương về PCCC và CNCH; bảo đảm các điều kiện về tài chính, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 99/2024/QH14 và Quyết định số 630/QĐ-TTg. Kịp thời khen thưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc triển khai thực hiện.

Định kỳ sơ kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 15 – 9 hàng năm.

Công an tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị, địa phương. Định kỳ hàng năm tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ (qua Bộ Công an) kết quả thực hiện trước ngày 01 – 10 hàng năm theo quy định.

Cập nhật thông tin chi tiết về Thực Hiện Nghị Quyết Của Quốc Hội Về Tiếp Tục Hoàn Thiện, Nâng Cao Hiệu Lực, Hiệu Quả Thực Hiện Chính Sách, Pháp Luật Về Phòng Cháy Và Chữa Cháy trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!