Xu Hướng 6/2023 # Thực Hiện Tốt Hơn Nữa Nghị Quyết Số 23 Của Bộ Chính Trị Khóa X Về “Tiếp Tục Xây Dựng Và Phát Triển Văn Học Nghệ Thuật Trong Thời Kỳ Mới” # Top 6 View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 6/2023 # Thực Hiện Tốt Hơn Nữa Nghị Quyết Số 23 Của Bộ Chính Trị Khóa X Về “Tiếp Tục Xây Dựng Và Phát Triển Văn Học Nghệ Thuật Trong Thời Kỳ Mới” # Top 6 View

Bạn đang xem bài viết Thực Hiện Tốt Hơn Nữa Nghị Quyết Số 23 Của Bộ Chính Trị Khóa X Về “Tiếp Tục Xây Dựng Và Phát Triển Văn Học Nghệ Thuật Trong Thời Kỳ Mới” được cập nhật mới nhất trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Ngoài ra, đề nghị bổ sung nhận định: Trong quá trình tổ chức thực hiện Cương lĩnh, Chiến lược xây dựng, đổi mới đất nước, Trung ương đã thường xuyên, kịp thời đánh giá, dự báo tình hình trong nước và thế giới để điều chỉnh mục tiêu từ “tăng trưởng kinh tế nhanh” sang “tăng trưởng hợp lý”, nhờ đó, đảm bảo được mục tiêu “giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô” và “phát triển bền vững”.

Về mục tiêu cụ thể, thống nhất với Phương án 1: “Đến năm 2025: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2030: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thuộc nhóm trên của các nước có thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045: Trở thành nước phát triển, có thu nhập cao”.

Về lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trong dự thảo báo cáo chính trị chưa thấy rõ sự tác động của lĩnh vực văn hóa đối với đời sống tinh thần nhân dân, cũng như chưa nêu bật nhiệm vụ, giải pháp để bảo tồn các loại hình văn hóa dân tộc. Quan tâm công tác đối ngoại văn hóa – những người sẽ đưa văn hóa Việt Nam hội nhập và trở thành “sức mạnh mềm” cho đất nước trong thời đại mới. Cần bổ sung và thể hiện rõ hơn vai trò, đóng góp của cộng đồng các dân tộc thiểu số và tôn giáo đối với phát triển văn hóa – xã hội và nhiều lĩnh vực khác của đất nước trên quan điểm phát triển kinh tế – xã hội luôn phải gắn liền với việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương đất nước. Tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị khóa X về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới”. Hơn lúc nào hết, văn học nghệ thuật nước nhà phải đóng góp nhiều hơn nữa cho công tác tư tưởng, văn hóa của Đảng, góp phần thực hiện có hiệu quả cao nhất các nhiệm vụ to lớn, nặng nề của đất nước trong thời kỳ mới.

KGT (Thực hiện)

Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 28 Của Bộ Chính Trị (Khóa X)

(TTV)- Sáng ngày 11/9, tại Trung tâm hội nghị 25B, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị (khóa X) về “tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”, và quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị (khóa XII) về quốc phòng – an ninh. Dự hội nghị có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu 4; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các địa phương và lực lượng vũ trang trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết số 28 và các nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác quốc phòng an ninh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến đề nghị các đại biểu dự hội nghị tập trung, nghiêm túc, nắm vững mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ trong các nghị quyết, kết luận của trung ương, bảo quản tài liệu theo đúng chế độ quy định. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các đại biểu từ thực tiễn địa phương, đơn vị đang công tác, sẽ tham gia đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng để đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp tiếp thục thực hiện hiệu quả nghị quyết trong thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến phát biểu khai mạc hội nghị.

Báo cáo trình bày tại hội nghị cho thấy: trong 10 năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết số 28, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trong các cấp, các ngành và nhân dân về nhận thức, trách nhiệm xây dựng và bảo vệ tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

Khu vực phòng thủ của tỉnh đã được xây dựng khá toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Hệ thống chính trị ngày càng được củng cố vững mạnh, tạo cơ sở nền tảng chính trị, tinh thần vững chắc cho khu vực phòng thủ; tiềm lực kinh tế xã hội của tỉnh có bước phát triển đã tạo điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho sự phát triển và nhiệm vụ quốc phòng an ninh của tỉnh.

Lực lượng vũ trang địa phương được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm xây dựng ngày càng vững mạnh, rộng khắp cả về chất lượng, chính trị cũng như trình độ kỹ chiến thuật, khả năng sẵn sàng chiến đấu được nâng cao. Kết quả xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh trong 10 năm qua đã góp phần quyết định làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị và an ninh quốc gia trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi để tỉnh đổi mới, phát triển nhanh và bền vững.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những nội dung về: giải pháp tăng cường thực hiện kết hợp quy hoạch, phát triển kinh tế xã hội gắn với xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh theo tinh thần Nghị quyết 28; kết quả công tác phối hợp giữa công an với lực lượng quân sự, biên phòng tỉnh và các cơ quan chức năng trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự xã hội, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc; trách nhiệm của cấp ủy, HĐND, UBND các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ…

Cũng tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến và đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã trực tiếp quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận của Bộ chính trị khóa XII về quốc phòng – an ninh; trong đó đi sâu phân tích, làm rõ những quan điểm, nguyên tắc, phương châm mà Bộ Chính trị đã đề ra và các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong các nghị quyết, chỉ thị; liên hệ với tình hình và nhiệm vụ cụ thể của tỉnh Thanh Hóa, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị và lực lượng vũ trang trong tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã trực tiếp quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận của Bộ chính trị khóa XII về quốc phòng – an ninh

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Quân khu 4, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu đánh giá cao những kết quả quan trọng, toàn diện mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong 10 năm thực hiện nghị quyết số 28, góp phần nâng cao sức mạnh hệ thống phòng thủ của quân khu 4 và cả nước. Đồng chí Phó Chính ủy quân khu cũng định hướng một số nhiệm vụ, giải pháp mà tỉnh Thanh Hóa cần tập trung để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung của nghị quyết trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Quân khu 4, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu đánh giá cao những kết quả quan trọng, toàn diện mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong 10 năm thực hiện nghị quyết số 28.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương các cấp, các ngành, các lực lượng vũ trang trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong triển khai, thực hiện có hiệu quả nghị quyết 28 của Bộ chính trị khóa 10; đồng thời cũng chỉ rõ các hạn chế, yếu kém cần được khắc phục. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: trong thời gian tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Do vậy cấp ủy, chính quyền các địa phương, các cơ quan, đơn vị phải tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Trung ương về quốc phòng – an ninh; luôn có nhận thức đúng về tình hình, âm mưu của kẻ thù, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, quản lý, điều hành, chỉ huy tham mưu để cơ chế hoạt động trong khu vực phòng thủ được thông suốt, có hiệu quả; tiếp tục củng cố xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương các cấp, các ngành, các lực lượng vũ trang trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong triển khai, thực hiện có hiệu quả nghị quyết 28 của Bộ chính trị khóa 10.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ chính trị khóa 10.

Đức Đồng – Xuân Trường

Quyết Liệt, Đồng Bộ Hơn Nữa Trong Thực Hiện Nghị Quyết 19

Tiếp tục chương trình kỳ họp lần thứ 32, ngày 5/4, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV đã nghe và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị.

[links()]

Ngày làm việc thứ 2 Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV, lần thứ 32.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TU ngày 3/3/2015 của BCH Đảng bộ tỉnh gắn với kiểm điểm kết quả thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 5/2/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII.

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TU và Chương trình hành động số 21-CTr/TU, tỉnh đã đạt được những kết quả nổi bật. Công tác tinh giản tổ chức, bộ máy, biên chế, cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC, thí điểm thực hiện hợp nhất cơ quan, đơn vị, nhất thể và tăng cường kiêm nhiệm các chức danh được đẩy mạnh thực hiện đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Từ đó khắc phục được một số hạn chế, tồn tại; giảm đầu mối, biên chế, góp phần xây dựng tổ chức, bộ máy từng bước hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Chất lượng đội ngũ CBCCVC từng bước được nâng cao; các chủ trương, đường lối của Đảng sớm được cụ thể hóa, hạn chế sự chồng chéo, cắt khúc hoặc có khoảng trống; hạn chế sự đùn đẩy, né tránh của một số cơ quan, đơn vị, đội ngũ CBCCVC; nâng cao trách nhiệm của tập thể và nhất là cá nhân người đứng đầu trong tổ chức, thực hiện nhiệm vụ; tạo sự thông suốt về tư tưởng, thống nhất trong hành động, giảm khâu trung gian.

Tính đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện giảm 473 biên chế công chức và trên 1.300 người làm việc so với năm 2015, đảm bảo lộ trình, tỷ lệ (giảm 10% so với số Trung ương giao năm 2015). CBCCVC thường xuyên được bồi dưỡng nâng cao năng lực, cập nhật kiến thức, rèn luyện kỹ năng; đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn có trình độ đại học trở lên chiếm 75% (chỉ tiêu đề ra 70%). Đã có 7/14 địa phương nhất thể hóa chức danh bí thư đồng thời là chủ tịch HĐND huyện, đạt 50% (chỉ tiêu 50%); 3/14 địa phương thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư đồng thời là chủ tịch UBND huyện, đạt 21,4% (chỉ tiêu 25%); 90/186 xã, phường thực hiện bí thư đồng thời là chủ tịch UBND xã, bằng 48,4% (chỉ tiêu là 50%); 1.557/1.565 thôn, khu thực hiện nhất thể hóa bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu phố, chiếm 98,5%…

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, kết luận hội nghị.

Việc từng bước đẩy mạnh giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập đã tạo chuyển biến mới trong tư duy, nhận thức của các cấp, ngành, đơn vị và đội ngũ CBCCVC; các đơn vị đã chủ động, chú trọng khai thác sử dụng hiệu quả tài sản, nguồn lực để triển khai, mở rộng hoạt động dịch vụ, phục vụ nhân dân tốt hơn, tăng nguồn thu, nâng cao thu nhập, giảm chi thường xuyên cho ngân sách.

Trên cơ sở ý kiến phát biểu của các đồng chí trong BCH Đảng bộ tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, khẳng định: Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TU và Chương trình hành động số 21-CTr/TU đã mang lại những hiệu quả rõ rệt. Đó là bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Các mô hình Quảng Ninh thực hiện đều được sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị, làm tiền đề cho phát triển KT-XH. Việc tinh gọn bộ máy đã tiết kiệm chi thường xuyên để dành nguồn lực chi cho đầu tư phát triển. Nhận thức của cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt…

Bên cạnh những hiệu quả mang lại, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, phải đánh giá thực chất những hạn chế còn tồn tại. Nhiều mô hình khi bắt tay vào thực hiện vẫn còn lúng túng từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở; một số địa phương, ngành vẫn còn tư tưởng bao cấp. Trong quá trình triển khai các mô hình còn thiếu sự quyết liệt, có thời điểm chững, cụ thể như thực hiện nhất thể hóa các chức danh cấp xã, huyện. Trong khi đó nhiều tỉnh, thành phố khác đến học tập lại đang thực hiện rất quyết liệt, nhanh chóng, mang lại hiệu quả.

Do đó, đồng chí Nguyễn Văn Đọc yêu cầu các ngành, địa phương cần phải nhìn nhận, đánh giá kỹ để tiếp tục thực hiện các giải pháp quyết liệt, đồng bộ hơn nữa để việc thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TU thực sự mang lại hiệu quả thực chất.

Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Nghe và cho ý kiến về đề án và dự thảo Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, các đại biểu đều đánh tiềm năng phát triển cảng biển của tỉnh Quảng Ninh không thua kém so với các địa phương khác có hệ thống cảng biển phát triển. Tuy nhiên, thời gian qua chưa được chú trọng khai thác đúng với lợi thế sẵn có. Vì vậy, việc ban hành Nghị quyết phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030 là đòn bẩy quan trọng để tỉnh Quảng Ninh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa lĩnh vực kinh tế cảng biển phát triển, đóng góp cho phát triển KT-XH chung của tỉnh. Trong đó có lưu ý, không đi theo hướng phát triển chung mà cần nắm bắt được lợi thế của tỉnh để đầu tư, phát triển có trọng điểm.

Thu Chung

Thực Hiện Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị (Khóa Ix)

Qua 8 năm thực hiện, Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) đã mang lại hiệu quả thiết thực, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội được tăng cường; hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị và hiệu lực của người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên được nâng lên một bước. Trước yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc, việc thực hiện Nghị quyết 51 cần giải quyết tốt những vấn đề do thực tiễn đặt ra.

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Nghĩa (nay là Trung tướng) phát biểu chỉ đạoTọa đàm tại Quân khu 7. (Nguồn: qdnd.vn)

Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện; là quân đội kiểu mới mang bản chất của giai cấp công nhân, có tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc. Trong suốt chặng đường lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội, Đảng ta luôn kiên định với những nguyên tắc cơ bản: “Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội”; “Xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội”; “Tiến hành công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ,CTCT) nhằm xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, bảo đảm cho Quân đội luôn luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành và tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân” . Đây là những nguyên tắc cơ bản trong cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội. Kiên định thực hiện những nguyên tắc đó là nhân tố giữ vai trò chủ đạo, quyết định sự trưởng thành và chiến thắng của Quân đội ta.

Để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo Quân đội trong điều kiện mới, ngày 20-7-2005, Bộ Chính trị (khóa IX) đã ra Nghị quyết 51-NQ/TW về “Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam” (Nghị quyết 51). Nghị quyết ra đời có ý nghĩa lịch sử, là kết quả của việc tổng kết sâu sắc thực tiễn 20 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa V) và kế thừa, phát triển truyền thống, kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội qua các thời kỳ; đánh dấu bước tiến trong tư duy lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội trong giai đoạn mới của cách mạng. Đây là công việc hệ trọng, bước tiếp tục hoàn thiện cơ chế, nhằm không ngừng giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo “tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” của Đảng đối với Quân đội, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Thực hiện tốt Nghị quyết 51, suy đến cùng chính là sự bảo đảm chắc chắn để trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào Quân đội cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp tăng cường quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. Trách nhiệm đó là của toàn Đảng, nhưng yếu tố then chốt bảo đảm cho Nghị quyết đi vào cuộc sống và trở thành hiện thực phụ thuộc trước hết vào sự giác ngộ chính trị, trách nhiệm và hành động của hệ thống tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp trong Quân đội. Mọi biểu hiện coi nhẹ hoặc buông lỏng trong thực hiện Nghị quyết 51 đều là sai lầm, dẫn đến làm suy yếu sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, là vi phạm nguyên tắc xây dựng Quân đội về chính trị.

Dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và với sự kiên định nguyên tắc xây dựng Quân đội về chính trị, ngày 17-11-2005, Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) đã ra Nghị quyết 513-NQ/ĐUQSTW (Nghị quyết 513) lãnh đạo triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết 51. Các tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, cơ quan có thẩm quyền trong toàn quân đã quán triệt, nắm vững, thực hiện đúng phương châm của Nghị quyết 513: “Tích cực, chủ động, đồng bộ, vững chắc, có quy trình và bước đi phù hợp”. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác chuẩn bị, nhất là về hệ thống thể chế và nhân sự cán bộ để triển khai thực hiện Nghị quyết 51 bảo đảm đúng lộ trình; kịp thời điều chỉnh, ban hành hệ thống văn bản, nghị quyết, chỉ thị, điều lệnh, điều lệ, quy chế, quy định… để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện theo thẩm quyền. Đồng thời, xác định biên chế, chức danh, tên gọi, lựa chọn, bổ nhiệm đội ngũ chính ủy, chính trị viên (CU,CTV) và cán bộ đảm nhiệm CTĐ,CTCT đúng nguyên tắc, quy trình, bảo đảm tiêu chuẩn. Ngày 19-5-2006, chế độ CU,CTV theo Nghị quyết 51 chính thức được vận hành trong toàn quân. Trong quá trình thực hiện, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã coi trọng chỉ đạo các cấp sơ kết, rút kinh nghiệm; kết hợp chặt chẽ giữa tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, truyền thụ kinh nghiệm với chú trọng chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện và giải quyết đúng đắn những vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn. Đặc biệt, đã quan tâm chỉ đạo cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp quán triệt, nắm vững, tuân thủ nguyên tắc tập thể cấp ủy lãnh đạo toàn diện, người chỉ huy và CU,CTV phân công tổ chức thực hiện theo chức trách, nhằm bảo đảm quyền lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc về tập thể cấp ủy; quyền chỉ huy, chịu trách nhiệm trước cấp trên và cấp ủy cùng cấp về công tác quân sự thuộc người chỉ huy; chủ trì về chính trị, chịu trách nhiệm trước cấp trên và cấp ủy cùng cấp về CTĐ,CTCT thuộc CU,CTV; quan hệ giữa CU,CTV với người chỉ huy cùng cấp là quan hệ phối hợp công tác. Đồng thời, triển khai nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Đảng, các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa X, XI) về tổ chức đảng, tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội theo tinh thần Nghị quyết 51; tổng kết các nghị quyết về công tác giáo dục – đào tạo và công tác cán bộ; ra các nghị quyết và xây dựng đề án, quy chế, kế hoạch, xác định mô hình, mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ đến năm 2020, trong đó có đội ngũ CU,CTV và cán bộ đảm nhiệm CTĐ,CTCT.

Chấp hành chỉ đạo của Thường vụ Quân ủy Trung ương và hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, toàn quân đang triển khai sơ kết thực hiện Nghị quyết 51 từ năm 2005 đến nay. Bước đầu qua sơ kết ở cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở, các đơn vị đều khẳng định, Nghị quyết 51 đã đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn, được thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả quan trọng. Nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết 51 của các cấp, các ngành, nhất là cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp trong Quân đội và cấp ủy, chính quyền các địa phương đã có chuyển biến tích cực. Hệ thống các tổ chức trong Quân đội, nhất là tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị từng bước được hoàn thiện và vận hành đồng bộ theo cơ chế mới, phát huy tốt tác dụng. Sức mạnh lãnh đạo của các tổ chức đảng được tăng cường; hiệu lực của người chỉ huy được nâng cao; vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ trì về chính trị từng bước được khẳng định rõ nét; hoạt động CTĐ,CTCT ngày càng có chiều sâu, hiệu quả thực chất… Kết quả đó đã góp phần tăng cường sự lãnh đạo “tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” của Đảng đối với Quân đội; xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tạo nền tảng để toàn quân hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, bất cập. Đó là, một bộ phận cán bộ, đảng viên trong toàn quân, có cả cán bộ chủ trì và cơ quan chức năng các cấp nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ, sâu sắc Nghị quyết 51 và các văn bản thể chế hóa để thực hiện Nghị quyết. Việc ban hành văn bản của cấp có thẩm quyền để thực hiện Nghị quyết có những điểm chưa rõ, chưa thống nhất, khó triển khai thực hiện, hoặc chưa theo kịp sự phát triển của thực tiễn, nhất là trong điều lệnh, điều lệ và một số quy chế, quy định, như: về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của cán bộ chủ trì quân sự, chính trị; về biên chế chức danh, tên gọi CU,CTV, cán bộ đảm nhiệm CTĐ,CTCT và mô hình, cấp độ tổ chức cơ quan chính trị ở một số loại hình cơ quan, đơn vị; về xác định vai trò, phạm vi chủ trì về chính trị của bí thư đảng ủy và CU,CTV cơ quan quân sự địa phương các cấp; về công tác đào tạo đội ngũ CU,CTV, cán bộ đảm nhiệm CTĐ,CTCT và cơ cấu nhân sự tham gia cấp ủy, ban thường vụ cấp trên, nhất là ở khối địa phương và doanh nghiệp… Mặt khác, nhiều nơi chưa cụ thể hóa và phân công rõ công việc giữa CU,CTV, cán bộ đảm nhiệm CTĐ,CTCT với cấp phó của các chức danh đó, nên chưa phát huy hết khả năng, trách nhiệm của cấp phó trong thực hiện nhiệm vụ, v.v.

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần quan tâm giải quyết một số vấn đề cơ bản sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, học tập, nhằm tạo chuyển biến vững chắc về nhận thức, trách nhiệm, hành động của các tổ chức, lực lượng trong thực hiện Nghị quyết 51 và hệ thống văn bản thi hành. Trong đó, chú trọng nâng cao giác ngộ chính trị, tinh thần đoàn kết, gương mẫu, ý thức trách nhiệm của người chỉ huy và CU,CTV, cán bộ đảm nhiệm CTĐ,CTCT trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn và giải quyết các mối quan hệ công tác; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, xử lý nghiêm các sai phạm gây cản trở việc thực hiện Nghị quyết 51, làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, hiệu lực của người chỉ huy và hiệu quả CTĐ,CTCT. Các đơn vị cần chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch, giữ vững định hướng chính trị trong mọi hoạt động của đơn vị.

Hai là, các cơ quan, đơn vị cần có kế hoạch cụ thể khắc phục những khuyết điểm, bất cập được chỉ ra qua sơ kết thực hiện Nghị quyết 51, đề ra chủ trương, biện pháp thực hiện Nghị quyết sát thực, hiệu quả. Để làm được điều đó, cần phát huy đầy đủ trách nhiệm của hệ thống cấp ủy, tổ chức chỉ huy, các cơ quan chức năng có thẩm quyền trong việc thể chế hóa Nghị quyết 51 bằng hệ thống quy chế, quy định, điều lệnh, điều lệ và chính sách; phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng giữa cấp trưởng và cấp phó, để việc thực hiện Nghị quyết 51 bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả; từng bước nghiên cứu, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho CU,CTV, cán bộ đảm nhiệm CTĐ,CTCT và cấp phó của các chức danh đó thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn. Trong quá trình thực hiện, cần gắn thực hiện Nghị quyết 51 với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng xây dựng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Trong đó, tập trung xây dựng các tổ chức đảng, nhất là ở cơ quan chiến dịch, chiến lược, đơn vị chiến đấu, bảo đảm có sức chiến đấu cao, năng lực lãnh đạo toàn diện và tổ chức tốt các hoạt động thực tiễn; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; thường xuyên kiện toàn chặt chẽ tổ chức, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cấp ủy viên với cán bộ chủ trì các cấp. Đồng thời, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của từng cấp ủy, chi bộ lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.

Ba là, chăm lo xây dựng cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh toàn diện. Nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức, biên chế cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp ở các loại hình cơ quan, đơn vị bảo đảm thống nhất, hợp lý, đồng bộ, ổn định lâu dài, đủ sức làm tròn vai trò tham mưu và tiến hành hiệu quả CTĐ,CTCT. Cơ quan chính trị cần phát huy tốt vai trò là cơ quan thường trực, giúp cấp ủy, người chỉ huy, CU,CTV chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 51 và Nghị quyết 513 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và xây dựng Quân đội trong tình hình mới; kịp thời phát hiện, kiến nghị điều chỉnh, giải quyết đúng đắn những vướng mắc nảy sinh. Nhằm phát huy vai trò đội ngũ cán bộ, các cấp cần quán triệt, vận dụng thực hiện tốt Nghị quyết, Quy chế của Quân ủy Trung ương về công tác cán bộ giai đoạn 2013 – 2020 và những năm tiếp theo. Trước hết, cần làm tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ, bảo đảm cho đội ngũ cán bộ có tính kế thừa vững chắc; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng bằng nhiều hình thức, xây dựng đội ngũ cán bộ chỉ huy, CU,CTV, cán bộ đảm nhiệm CTĐ,CTCT cả ở đơn vị chủ lực, địa phương, Bộ đội Biên phòng, doanh nghiệp và đơn vị đặc thù có số lượng hợp lý, cơ cấu cân đối, đồng bộ, chất lượng đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của Nghị quyết 51.

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế Đảng lãnh đạo Quân đội theo Nghị quyết 51 là công việc hệ trọng, nhằm không ngừng giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo “tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” của Đảng đối với Quân đội, đáp ứng sự nghiệp xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. Nắm vững, thực hiện tốt những giải pháp trên là thiết thực góp phần hiện thực hóa Nghị quyết 51 trong thực tế. Điều đó phụ thuộc trước hết và có tính quyết định vào sự giác ngộ, quyết tâm hành động của từng cấp ủy, tổ chức đảng, người chỉ huy, CU,CTV, cán bộ đảm nhiệm CTĐ,CTCT và cơ quan chính trị các cấp.

Trung tướng NGUYỄN ĐỨC KHIỂN Cục trưởng Cục Tổ chức

Cập nhật thông tin chi tiết về Thực Hiện Tốt Hơn Nữa Nghị Quyết Số 23 Của Bộ Chính Trị Khóa X Về “Tiếp Tục Xây Dựng Và Phát Triển Văn Học Nghệ Thuật Trong Thời Kỳ Mới” trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!