Xu Hướng 8/2022 ❤️ Tiếp Tục Kiên Trì Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xi) Về Xây Dựng Đảng ❣️ Top View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 8/2022 ❤️ Tiếp Tục Kiên Trì Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xi) Về Xây Dựng Đảng ❣️ Top View

Xem 1,089

Bạn đang xem bài viết Tiếp Tục Kiên Trì Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xi) Về Xây Dựng Đảng được cập nhật mới nhất ngày 18/08/2022 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 1,089 lượt xem.

Tiếp Tục Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Tích Cực, Mạnh Mẽ Hơn

Tiếp Tục Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Tích Cực, Mạnh Mẽ Hơn:tiếp Tục Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Tích Cực, Mạnh Mẽ Hơn

Bắt Đầu Từ Khắc Phục Những Hạn Chế

Kế Hoạch Hành Động Cá Nhân Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii

Hội Nghị Học Tập, Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Các Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Khóa Xii

Một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XII và cũng là nhiệm vụ đầu tiên được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập trong Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, báo cáo đã nêu lên nhiều thành công cũng như thách thức, hạn chế và yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ tới. Theo đó, nhìn chung, các cấp ủy, tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện bài bản, quyết liệt Nghị quyết Trung ương 4 và đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, tạo chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị, góp phần cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực, suy thoái trong Đảng.

Tuy nhiên, trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, một số việc chưa đạt mục tiêu đề ra như: Trong tự phê bình và phê bình, tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm vẫn còn khá phổ biến; một số cán bộ, đảng viên chưa tự giác nhìn nhận đúng mức khuyết điểm và trách nhiệm của mình trước những hạn chế, khuyết điểm trong công việc được giao; một số vấn đề, qua kiểm điểm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp vẫn chưa làm rõ thực chất, mức độ nghiêm trọng, ai chịu trách nhiệm; tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng với biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi…

Vì vậy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: Yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề của thời kỳ phát triển mới đòi hỏi phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý từ Trung ương đến cơ sở phải nghiêm túc, tự giác và có kế hoạch, biện pháp phù hợp để khắc phục, sửa chữa những yếu kém, khuyết điểm.

Đại biểu Quảng Trọng Ninh, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu cho biết: Trong 5 năm tới, cùng với phát triển kinh tế nhanh, bền vững, chúng ta cần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ để đến năm 2022 đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đại biểu Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông cho rằng, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội, Đắk Nông sẽ tập trung chăm lo xây dựng Đảng mạnh trên cả 3 mặt: Tư tưởng, chính trị, tổ chức. Đặc biệt, Đảng bộ tỉnh sẽ kiên trì, tiếp tục tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII. Đảng bộ tỉnh sẽ gắn xây dựng nhiệm vụ tư tưởng, chính trị, tổ chức với đạo đức và tập trung hướng về cơ sở. Bởi hiện nay, công tác xây dựng Đảng ở nơi này, nơi nọ có những vấn đề cần phải hết sức quan tâm, đó là, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và người đứng đầu ở cơ sở vế các mặt trình độ năng lực, sự am hiểu về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn nhiều hạn chế. Do đó, Đảng bộ phải cần chú ý trọng tâm và tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng huấn luyện cho đội ngũ này.

Đại biểu Trương Công Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Nông cũng khẳng định: Để thực hiện một cách bài bản, quyết liệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) thì các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và cá nhân cán bộ, lãnh đạo quản lý phải tự giác và có kế hoạch, biện pháp phù hợp nhằm khắc phục, sửa chữa những yếu kém, khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm điểm và phát sinh mới. Đồng thời, việc rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức phải tiếp tục được tăng cường. Cùng với đó, cần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị.

Tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, các cấp ủy đảng trong cả nước sẽ tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

Phan Tân

3,959

Bài Thu Hoạch Học Tập, Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii)

Triển Khai Kế Hoạch Kiểm Tra Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii Gắn Với Chỉ Thị Số 05 Của Bộ Chính Trị Đối Với Ttxvn

Triển Khai Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii): Quảng Ninh Thực Hiện Với Quyết Tâm Cao

Đảng Ủy Quân Sự Thành Phố: Kiểm Điểm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii)

Bản Kiểm Điểm Tập Thể Theo Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 12

Cập nhật thông tin chi tiết về Tiếp Tục Kiên Trì Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xi) Về Xây Dựng Đảng trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

Yêu thích 2662 / Xu hướng 2742 / Tổng 2822 thumb