Xu Hướng 3/2023 # Tiêu Chuẩn Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Trong Cơ Quan Nhà Nước # Top 6 View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 3/2023 # Tiêu Chuẩn Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Trong Cơ Quan Nhà Nước # Top 6 View

Bạn đang xem bài viết Tiêu Chuẩn Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Trong Cơ Quan Nhà Nước được cập nhật mới nhất trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Tiêu chuẩn bổ nhiệm kế toán trưởng trong đơn vị kế toán thuộc Nhà nước. Quy định về điều kiện để bổ nhiệm kế toán trưởng. Những ai không được làm kế toán trưởng?

Tôi đang làm trong cơ quan nhà nước cấp huyện, đã có chứng chỉ hành nghề kế toán trưởng. Cho tôi hỏi tiêu chuẩn và điều kiện để bổ nhiệm kế toán trưởng trong các đơn vị kế toán thuộc kế toán nhà nước là gì?

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty LUẬT DƯƠNG GIA. Với thắc mắc của bạn, Công ty LUẬT DƯƠNG GIA xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

– Luật Cán bộ, công chức năm 2008;

– Thông tư 04/2018/TT-BNV ngày 27/03/2018 của Bộ Nội vụ.

Theo quy định tại Điều 54 Luật Kế toán năm 2015 và Điều 19 Nghị định 174/2016/NĐ-CP, để đảm nhiệm chức danh kế toán trưởng cần có những tiêu chuẩn như sau:

– Hoàn thành khóa học và được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;

– Thời gian công tác trên thực tế về công tác kế toán phải được ít nhất hai năm nếu là người có trình độ đại học trở lên và 03 năm đối với người có trình độ trung cấp, cao đẳng;

– Không thuộc các trường hợp không được làm kế toán theo quy định của luật.

– Yêu cầu trình độ đại học trở lên đối với các cơ quan, đơn vị sau:

+ Các đơn vị dự toán phân cấp 1 thuộc nguồn ngân sách cấp huyện;

+ Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan thuộc Quốc hội, cơ quan khác của nhà nước ở trung ương hay các đơn vị kế toán thuộc các cơ quan này;

+ Chi nhánh của các doanh nghiệp nước ngoài hiện đang hoạt động tại Việt Nam;

+ Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

+ Cơ quan trung ương tổ chức theo ngành dọc đặt tại tỉnh;

+ Đối với Ban quản lý các dự án đầu tư mà có tổ chức bộ máy kế toán riêng đồng thời sử dụng nguồn ngân sách nhà nước và thuộc dự án quan trọng quốc gia hoặc dự án nhóm A;

+ Các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp và các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp hiện đang hoạt động ở cấp trung ương, cấp tỉnh mà có sử dụng nguồn ngân sách nhà nước làm ngân sách hoạt động;

+ Những doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam có nguồn vốn nhà nước và vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng;

+ Kế toán trưởng trong các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc nằm trong các cơ quan này;

+ Ngoài ra các cơ quan có nhiệm vụ thu và chi ngân sách nhà nước ở các cấp cũng yêu cầu phải có trình độ từ đại học trở lên.

– Yêu cầu trình độ trung cấp chuyên nghiệp trở lên:

+ Những cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có tổ chức bộ máy kế toán (tuy nhiên loại trừ các đơn vị dự toán phân cấp 1 thuộc ngân sách cấp huyện);

+ Các đơn vị kế toán ngân sách và tài chính cấp xã, phường, thị trấn;

+ Liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã có vốn điều lệ dưới 10 tỷ đồng;

+ Tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội ở cấp huyện và có sử dụng ngân sách của nhà nước;

+ Đơn vị sự nghiệp công lập trừ các đơn vị thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

– Kế toán trưởng tại các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân thì Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quy định cụ thể về tiêu chuẩn, điều kiện về trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

– Các doanh nghiệp nhà nước hoặc doanh nghiệp có trên 50% vốn điều lệ vốn nhà nước thì kế toán trưởng phải đảm bảo điều kiện là có thời gian công tác thực tế về công tác kế toán ít nhất là 05 năm.

Thứ hai, các đơn vị buộc phải bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng

– Theo quy định của pháp luật, các đơn vị sau phải bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng:

+ Các tổ chức được Nhà nước cấp vốn để tổ chức hoạt động theo Mục tiêu chính trị – xã hội cụ thể;

+ Kho bạc nhà nước, cơ quan hải quan, cơ quan thuế các cấp;

+ Các Ban quản lý dự án mà có tư cách pháp nhân do các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập thành lập;

+ Các cơ quan hành chính nhà nước;

+ Đơn vị, tổ chức có sử dụng nguồn ngân sách nhà nước;

+ Tổ chức, cơ quan quản lý quỹ tài chính nhà nước nằm ngoài ngân sách nhà nước;

+ Các đơn vị kế toán ngân sách và các đơn vị tài chính tại xã, phường, thị trấn;

+ Các đơn vị sự nghiệp công lập.

– Tuy nhiên một số đơn vị quy định phải bổ nhiệm chức danh phụ trách kế toán sẽ không phải bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng, bao gồm:

+ Doanh nghiệp siêu nhỏ;

+ Đơn vị kế toán chỉ có duy nhất một người làm kế toán hoặc chỉ có một người làm kiêm nhiệm công tác kế toán;

+ Đơn vị kế toán ngân sách trong lĩnh vực nhà nước và các đơn vị tài chính tại cấp xã, phường, thị trấn.

Thứ ba, thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng

– Thẩm quyền bổ nhiệm đối với các đơn vị kế toán thuộc cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước:

+ Cấp có thẩm quyền bổ nhiệm Phó Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chính là cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng. Áp dụng đối với đơn vị kế toán thuộc các cơ quan có nhiệm vụ thu – chi ngân sách địa phương trừ đơn vị kế toán ngân sách và đơn vị tài chính cấp xã, phường, thị trấn.

+ Bộ trưởng Bộ Tài chính có thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh kế toán trưởng thuộc các đơn vị kế toán thuộc cơ quan có nhiệm vụ thu – chi ngân sách trung ương.

– Thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng tại các cơ quan nhà nước; tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước hoặc các đơn vị sự nghiệp công lập có tổ chức bộ máy kế toán:

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện có thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng thuộc các đơn vị dự toán cấp I do địa phương quản lý. Tuy nhiên việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phải được quyết định sau khi có ý kiến của cơ quan nội vụ và cơ quan tài chính cùng cấp với người có thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại;

+ Đối với đơn vị dự toán cấp I thuộc Trung ương thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ là những người có thẩm quyền;

– Ngoài các cơ quan, đơn vị nêu trên đối với các đơn vị kế toán khác thì người đứng đầu hoặc người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán ở cơ quan, đơn vị đó sẽ có thẩm quyền bổ nhiệm.

Thứ tư, thẩm quyền, thủ tục miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng

– Thẩm quyền miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng:

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 04/2018/TT-BNV thì người nào, cơ quan, đơn vị nào có thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng thì người đó, cấp đó sẽ có thẩm quyền quyền miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng.

– Thủ tục miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng:

Thứ năm, phụ cấp trách nhiệm của kế toán trưởng

Người làm công tác kế toán trưởng sẽ được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm công việc theo tháng là 0,2 so với mức lương cơ sở. Hiện nay mức lương cơ sở đang là 1.490.000 đồng.

Tuy nhiên đối với những người được bổ nhiệm kế toán trưởng ở các đơn vị là các cơ quan, tổ chức quản lý quỹ tài chính nhà nước mà ngoài phạm vi ngân sách nhà nước hoặc Ban quản lý dự án có tư cách pháp nhân docác cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập thành lập thì mức phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng sẽ được tính theo quyết định của cấp có thẩm quyền dựa trên cơ sở vận dụng theo mức phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng nêu trên sao cho phù hợp với hoạt động và nguồn tài chính của đơn vị mình.

Mẫu Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng

(Re: Appointment of chief accountant)

GENERAL DIRECTOR/DIRECTOR

– Pursuant to Law on Enterprises 2014 issued by the National Assembly of Socialist Republic of Vietnam dated on November 26, 2017;

– Pursuant to the charter of …………………………….COMPANY (Hereinafter refered to as the ” Company”);

– Pursuant to the responsibilities, powers and functions of the General Director / Director of the Company;

– Pursuant to the human resource demand of the company.

DECIDES Article 1: Appointment of the Chief Accountant with the following content:

To appoint Mr/Ms …………………………………………………., ID number ……………………………… dated ………………….. issued by police of ……………….., having the permanent residence at: …….. to be the chief accountant of the Company. Mr(Ms) ……………. will be in charge of the position of the chief accountant of the company from the signing date of this decision to the date in which this decision to be replaced

Article 2: Responsibilities

Mr/Ms …………………… shall be responsible for performing the following works:

a. To prepare and establish and accounting books, documents and records of the Company, to fulfill the duties and obligations the functions of person in charge of accounting;

b. To conduct banking transactions, to liaise withi tax authorities, state treasury and perfom other functions related to accounting systems of the Company;

c. to take legal responsibility to the laws and the Director/General Directorfor as the chief accountant of the Company

Article 3: The departments of the Company concerned and Mr/Ms ………………….. shall be responsible for implementation of this decision. This decision takes effect from the date of signing.

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC

(V/v: Bổ nhiệm Người kế toán trưởng)GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC

– Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014;

– Căn cứ Điều lệ CÔNG TY ………………. (sau đây gọi là ” Công ty ” );

– Căn cứ vào trách nhiệm, quyền hạn và chức năng của Tổng Giám đốc/Giám đốc Công ty;

– Căn cứ vào nhu cầu nhân sự của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Bổ nhiệm người phụ trách kế toán trưởng với nội dung như sau:

Bổ nhiệm Ông(Bà)…………………………………………………….., CMND số ……………………………… cấp ngày tại CA tỉnh ………………………………………, có địa chỉ thường trú: ……………………………… vào vị trí phụ trách kế toán của Công ty. Ông(Bà)/Mr(Ms) ……………….. sẽ đảm nhiệm vị trí phụ trách kế toán cho Công ty kể từ ngày ký quyết định này đến ngày có quyết định mới thay thế.

Điều 2: Trách nhiệm công việc

Ông(Bà) ……………………………………………… chịu trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

a. Thiết lập hồ sơ và sổ sách kế toán tài chính, chứng từ của Công ty, thực hiện đầy đủ chức năng của người phụ trách kế toán;

c. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc/Tổng Giám đốc trên cương vị kế toán trưởng.

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC

THE DECISION OF GENERAL DIRECTOR/ THE DIRECTOR

CÔNG TY …………………

of chief accountant(V/v: Bổ nhiệm Người kế toán trưởng) (Re: Appointment)

– Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Pursuant to Law on Enterprises 2014 issued by the National Assembly of Socialist Republic of Vietnam dated on November 26, 2017;

– Căn cứ Điều lệ CÔNG TY ………………. (sau đây gọi là ” Công ty ” );

Pursuant to the charter of …………………………….COMPANY (Hereinafter refered to as the ” Company”);

– Căn cứ vào trách nhiệm, quyền hạn và chức năng của Tổng Giám đốc/Giám đốc Công ty;

Pursuant to the responsibilities, powers and functions of the General Director / Director of the Company;

– Căn cứ vào nhu cầu nhân sự của Công ty.

Pursuant to the human resource demand of the company.

QUYẾT ĐỊNH DECIDES Điều 1: Bổ nhiệm người phụ trách kế toán trưởng với nội dung như sau:

Article 1: Appointment of the Chief Accountant with the following content:

Bổ nhiệm Ông(Bà)…………………………………………………….., CMND số ……………………………… cấp ngày tại CA tỉnh ………………………………………, có địa chỉ thường trú: ……………………………… vào vị trí phụ trách kế toán của Công ty. Ông(Bà)/Mr(Ms) ……………….. sẽ đảm nhiệm vị trí phụ trách kế toán cho Công ty kể từ ngày ký quyết định này đến ngày có quyết định mới thay thế. To appoint Mr/Ms …………………………………………………., ID number ……………………………… dated ………………….. issued by police of ……………….., having the permanent residence at: …….. to be the chief accountant of the Company. Mr(Ms) ……………. will be in charge of the position of the chief accountant of the company from the signing date of this decision to the date in which this decision to be replaced.

Điều 2: Trách nhiệm công việc

Article 2: Responsibilities

Ông(Bà) ……………………………………………… chịu trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

Mr/Ms …………………… shall be responsible for performing the following works:

a. Thiết lập hồ sơ và sổ sách kế toán tài chính, chứng từ của Công ty, thực hiện đầy đủ chức năng của người phụ trách kế toán;

To prepare and establish and accounting books, documents and records of the Company, to fulfill the duties and obligations the functions of person in charge of accounting;

To conduct banking transactions, to liaise withi tax authorities, state treasury and perfom other functions related to accounting systems of the Company;

c. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc/Tổng Giám đốc trên cương vị kế toán trưởng.

to take legal responsibility to the laws and the Director/General Directorfor as the chief accountant of the Company

Article 3: The departments of the Company concerned and Mr/Ms ………………….. shall be responsible for implementation of this decision. This decision takes effect from the date of signing.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Thủ Tục Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng

Kế toán là một chức vụ rất quan trọng trong doanh nghiệp. Nhưng vấn đề pháp lý về thủ tục bổ nhiệm kế toán trưởng không phải doanh nghiệp nào cũng nắm rõ.

– Luật doanh nghiệp 2014

– Luật kế toán 2015

– Nghị định 174/2016/NĐ-CP

– Nghị định 41/2018/NĐ-CP

Kế toán là gì? Kế toán trưởng là gì?

– Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động

– Kế toán trưởng là người được bổ nhiệm đứng đầu bộ phận kế toán nói chung của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xí nghiệp, cơ sở… và là người phụ trách, chỉ đạo chung và tham mưu chính cho lãnh đạo về tài chính và các chiến lược tài chính, kế toán cho doanh nghiệp. Kế toán trưởng là người hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, điều chỉnh những công việc mà các kế toán viên đã làm sao cho hợp lý nhất

Vì sao phải thực hiện thủ tục bổ nhiệm kế toán trưởng?

– Theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP “Đơn vị kế toán phải bố trí kế toán trưởng trừ các đơn vị Các đơn vị kế toán trong lĩnh vực nhà nước bao gồm: Đơn vị kế toán chỉ có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm; đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn thì không thực hiện bổ nhiệm kế toán trưởng mà chỉ bổ nhiệm phụ trách kế toán. Các doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng”

– Không bố trí người làm kế toán, làm kế toán trưởng sẽ bị phạt hành chính từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 17 Nghị định 41/2018/NĐ-CP

Chức năng của kế toán trưởng

– Tổ chức, kiểm tra công tác kế toán ở nơi mình phụ trách

– Là người trực tiếp tiếp giúp việc cho giám đốc điều trong lĩnh vực chuyên môn kế toán, tài chính

Vài trò của kế toán trưởng đối với công ty

– Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán của doanh nghiệp, có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp.

– Kế toán trưởng chịu sự lãnh đạo của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

– Trường hợp doanh nghiệp chưa thể bố nhiệm được kế toán trưởng thì phải cử người phụ trách kế toán thay kế toán trưởng hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng; người phụ trách kế toán phải có các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và phải thực hiện vài trò, trách nhiệm và quyền hạn quy định cho kế toán trưởng theo quy định của pháp luật.

Điều kiện để được bổ nhiệm làm kế toán trưởng là gì?

– Kế toán phải có các tiêu chuẩn sau đây: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật; Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán.

– Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trung cấp trở lên

– Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng

– Có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 02 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 03 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ trung cấp, cao đẳng

– Kế toán trưởng của đơn vị kế toán là Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam phải có chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên trừ  doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam không có vốn nhà nước, có vốn điều lệ nhỏ hơn 10 tỷ đồng 

Các trường hợp không được làm kế toán trưởng

– Không đáp ứng đủ điều kiện về kế toán trưởng

– Người chưa thành niên; người bị Tòa án tuyên bố hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; người đang phải chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

– Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của người đại diện theo pháp luật, của người đứng đầu, của giám đốc, tổng giám đốc và của cấp phó của người đứng đầu, phó giám đốc, phó tổng giám đốc phụ trách công tác tài chính – kế toán, kế toán trưởng trong cùng một đơn vị kế toán, trừ doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các trường hợp khác do Chính phủ quy định.

– Người đang là người quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người mua, bán tài sản trong cùng một đơn vị kế toán, trừ trong doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các trường hợp khác do Chính phủ quy định

– Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của người đại diện theo pháp luật, của người đứng đầu, của giám đốc hoặc tổng giám đốc và của cấp phó của người đứng đầu, phó giám đốc hoặc phó tổng giám đốc phụ trách công tác tài chính – kế toán, kế toán trưởng trong cùng một đơn vị kế toán, trừ doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu, doanh nghiệp thuộc loại hình khác không có vốn nhà nước và là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

– Người đang làm quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người được giao nhiệm vụ thường xuyên mua, bán tài sản trong cùng một đơn vị kế toán, trừ trường hợp trong cùng doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các doanh nghiệp thuộc loại hình khác không có vốn nhà nước và là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Các bước thực hiện thủ tục bổ nhiệm kế toán trưởng

– Bước 1: Bổ nhiệm kế toán trưởng tại nội bộ của công ty

– Bước 2: Thông báo việc bổ nhiệm kế toán trưởng tại Sở kế hoạch và đầu tư

Bước 1: Quy trình thực hiện thủ tục bổ nhiệm kế toán trưởng tại nội bộ công ty

– Thẩm quyền: Người đại diện theo pháp luật của công ty

– Thời gian: Bổ nhiệm ngay khi thành lập công ty. Trường hợp đơn vị chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định sau thời gian 12 tháng đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng

Bước 2: Thông báo bổ nhiệm kế toán trưởng tại Sở kế hoạch và đầu tư

Hồ sơ thực hiện thủ tục thông báo bổ nhiệm kế toán trưởng của công ty

– Thông báo bổ nhiệm kế toán trưởng (thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế)

– Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục

Quy trình thực hiện thu tục bổ nhiệm kế toán trưởng của công ty

– Thầm quyền: Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi Công ty có trụ sở

– Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp đến Phòng Đăng ký kinh doanh; Gửi hồ sơ theo đường bưu điện tới Phòng đăng ký kinh doanh; Đăng ký trực tuyến trên Công thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

– Thời gian thực hiện: Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Câu hỏi khách hàng đặt ra

Câu 1: Công ty tôi là công ty nhỏ thì có bắt buộc phải bổ nhiệm kế toán trưởng không

Luật tư vấn P&P trả lời: Nếu doanh nghiệp của bạn thuộc loại hình doanh nghiệp được quy định  tại Luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thì chỉ cần có người phụ trách kế toán, không bắt buộc phải bổ nhiệm kế toán theo quy đinh tại Điều 12 Nghị định 174/2016/NĐ-CP

Câu 2: Tôi là thành viên  Hội đồng thành viên một công ty TNHH 2 thành viên theo quy định của pháp luật tôi có được bổ nhiệm làm kế toán trưởng không

Luật tư vấn P&P trả lời: theo quy định tại Khoản 2 Điều 92 luật doanh nghiệp 2014 về Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Hội đồng thành viên thì bạn không thể được bổ nhiệm làm kế toán trưởng

Khách hàng cần cung cấp

– Mã số thuế doanh nghiệp

– Tên kế toán trưởng

Công việc của chúng tôi

-  Nhận tài liệu từ quý khách

– Soạn thảo hồ sơ đầy đủ, hoàn chỉnh

– Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền

-  Nhận kết quả và bàn giao bản gốc cho quý khách

Liên hệ với chúng tôi

Hotline: 098.9869.523

Email: Lienheluattuvan@gmail.com

Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2022

Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2015, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2015, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Trường Học, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng , Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Đơn Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2013, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2014, Quyết Định Bãi Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Quyết Định Không Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2019, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Doc, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Song Ngữ, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Cty Tnhh Mtv, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2013, Download Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Của Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Bãi Nhiệm Tổ Trưởng Tổ Chuyên Môn Trong Trường Mầm Non, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Đại Học Luật Hà Nội, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Mầm Non Tư Thục, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thcs, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thpt, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Mầm Non, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Chỉ Huy Trưởng Công Trường, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Đại Học, Quy Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Ngày 20/3/2015 Của Bộ Trưởng Bộ Công An, Quyết Định 1319/qĐ-bca-c41 Ngày 20/03/2015 Của Bộ Trưởng Bộ Công An)., Quyết Định Bổ Nhiệm Cục Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Ban Iso, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Bộ Môn, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Thứ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Bộ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Chỉ Huy Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Vụ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Bếp Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng Đội Bảo Vệ, Quyết Định Bổ Nhiệm Thứ Trưởng Bộ Y Tế, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng Đội Xe, Quyết Định Bổ Nhiệm Bộ Trưởng Bộ Y Tế, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Thứ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng Thi Công, Quyết Định Bổ Nhiệm Vụ Trưởng Vụ Pháp Chế, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Trạm Y Tế, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Trưởng Phòng, Quyết Định Bãi Nhiệm Phó Trưởng Thôn, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Trưởng, Quyết Định Bãi Nhiệm Trưởng Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Hiệu Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Thứ Trưởng Bộ Xây Dựng, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng Đội Pccc, Quyết Định Bãi Nhiệm Tổ Trưởng Chuyên Môn, Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng ấp, Quyết Định Bổ Nhiệm Viện Trưởng, Quyet Dinh Bo Nhiem Pho Truong Cong An Xa, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Mầm Non, Quyết Định Xử Phạt ô Nhiễm Môi Trường, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Hiệu Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Ban Chỉ Huy Công Trường, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Công An Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổ Trưởng Sản Xuất, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổ Trưởng Tổ Dân Phố, Quyết Định Bổ Nhiệm Vụ Trưởng Bộ Kế Hoạch Đầu Tư, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng Thôn, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Marketing, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Kỹ Thuật, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổ Trưởng Chuyên Môn, Mau Quyet Dinh Miem Nhiem Truong Thon, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Tư Pháp, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng Phòng, Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng Công An Xã, Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Trưởng Phòng, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Hiệu Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Điều Dưỡng Trưởng, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Hiễu Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Thuộc Sở, Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng Thôn, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Giáo Dục, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Hiệu Trưởng,

Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2015, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2015, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Trường Học, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng , Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Đơn Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2013, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2014, Quyết Định Bãi Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Quyết Định Không Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2019, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Doc, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Song Ngữ, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Cty Tnhh Mtv, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2013, Download Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Của Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Bãi Nhiệm Tổ Trưởng Tổ Chuyên Môn Trong Trường Mầm Non, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Đại Học Luật Hà Nội, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Mầm Non Tư Thục, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thcs, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thpt, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Mầm Non, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Chỉ Huy Trưởng Công Trường, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Đại Học, Quy Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Ngày 20/3/2015 Của Bộ Trưởng Bộ Công An, Quyết Định 1319/qĐ-bca-c41 Ngày 20/03/2015 Của Bộ Trưởng Bộ Công An)., Quyết Định Bổ Nhiệm Cục Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Ban Iso, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Bộ Môn, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Thứ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Bộ Trưởng,

Cập nhật thông tin chi tiết về Tiêu Chuẩn Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Trong Cơ Quan Nhà Nước trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!