Xu Hướng 6/2023 # Tổng Hợp 29 Văn Bản Của Đảng Mà Mỗi Đảng Viên Cần Nắm Rõ # Top 7 View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 6/2023 # Tổng Hợp 29 Văn Bản Của Đảng Mà Mỗi Đảng Viên Cần Nắm Rõ # Top 7 View

Bạn đang xem bài viết Tổng Hợp 29 Văn Bản Của Đảng Mà Mỗi Đảng Viên Cần Nắm Rõ được cập nhật mới nhất trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

STT

TÊN VĂN BẢN

1

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

QUY ĐỊNH

2

Quy định 07-QĐi/TW Của Ban Chấp hành Trung ương về việc xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm

3

Quy định 13-QĐ/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân

4

Quy định 29-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc quy định thi hành điều lệ Đảng

5

Quy định 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc thi hành Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

6

Quy định 102-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

7

Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

8

Quy định 208-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện

9

Quy định 214-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

QUYẾT ĐỊNH

10

Quyết định 98-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về luân chuyển cán bộ

11

Quyết định 99-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

12

Quyết định 109-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

13

Quyết định 127-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn

14

Quyết định 132-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc quy định kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trên hệ thống chính trị

15

Quyết định 179-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ

16

Quyết định 202-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy cấp huyện

17

Quyết định 1195-QĐ/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với đảng viên

CHỈ THỊ

18

Chỉ thị 27-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

19

Chỉ thị 28-CT/TW của Ban chấp hành Trung ương về việc nâng cao chất lượng kết nạp Đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những Đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng

20

Chỉ thị 35-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

21

Chỉ thị 39-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật

HƯỚNG DẪN

22

Hướng dẫn 01-HD/TW của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ Đảng

23

Hướng dẫn 04-HD/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thực hiện một số điều trong Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

24

Hướng dẫn 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về nghiệp vụ công tác đảng viên

25

Hướng dẫn18-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về việc thực hiện Nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 31/08/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

26

Hướng dẫn 21-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

27

Hướng dẫn 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

28

Hướng dẫn 27-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về việc miễn công tác và sinh hoạt đảng đối với đảng viên

29

Hướng dẫn 105-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác lý luận chính trị và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020

BBT Website

5 Điều Cơ Bản Bạn Cần Nắm Rõ Về Luật Bản Quyền

Chủ thể được bảo hộ quyền tác giả bao gồm người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm và chủ sở hữu quyền tác giả. Trong đó, chủ sở hữu quyền tác giả bao gồm:

Chủ sở hữu quyền tác giả là tác giả;

Chủ sở hữu quyền tác giả là các đồng tác giả;

Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc giao kết hợp đồng với tác giả;

Chủ sở hữu quyền tác giả là người thừa kế;

Chủ sở hữu quyền tác giả là người được chuyển giao quyền; và

Chủ sở hữu quyền tác giả là Nhà nước.

Quyền tác giả đối với tác phẩm được bảo hộ bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản. Trong đó:

Quyền nhân thân bao gồm: quyền đặt tên cho tác phẩm, quyền đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm quyền được bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

Quyền tài sản bao gồm: làm tác phẩm phái sinh, biểu diễn tác phẩm trước công chúng; sao chép tác phẩm; phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm, truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác, cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính. Chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện các quyền trên. Tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng một, một số hoặc toàn bộ các quyền trên phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả.

Theo pháp luật hiện hành, thời hạn bảo hộ đối với các quyền nhân thân, bao gồm: quyền đặt tên cho tác phẩm, quyền đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng và quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm được bảo hộ vô thời hạn.

Đối với quyền tài sản và quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm: các tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác pham khuyết danh có thời hạn bảo hộ là bảy mươi lăm năm kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên; đối với tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng chưa được công bố trong thời hạn hai mươi lăm năm, thì thời hạn bảo hộ là một trăm năm, kể từ khi tác phẩm được định hình; đối với tác phẩm khuyết danh, khi các thông tin về tác giả xuất hiện thì thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và năm mươi năm tiếp theo năm tác giả chết; đối với các tác phẩm khác (không phải là điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng), thời hạn bảo hộ là suốt cuôc đời tác giả và năm mươi năm tiếp teo năm tác giả chết; trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ năm mươi sau năm đồng tác giả cuối cùng chết. Thời hạn bảo hộ quy định chấm dứt vào thời điểm 24 giờ ngày 31 tháng 12 của năm chấm dứt thời hạn bảo hộ quyền tác giả.

Luật Cờ Vua Cơ Bản Mà Người Mới Chơi Cần Nắm Vững

Bàn cờ gồm hình vuông được tạo bởi 8 hàng dọc và 8 hàng ngang. Mỗi hàng có 8 ô với màu trắng, đen xen lẫn nhau.

Các quân cờ chỉ được di chuyển trong này và vị trí của chúng sẽ được xác định bằng tọa độ vị trí đánh dấu bên ngoài bàn cờ.

Các quân cờ và cách di chuyển của chúng

Trên bàn cờ có tất cả 32 quân cờ tương ứng với 6 loại: Hậu, Vua, Tượng, Mã, Xe, Tốt.

Quân tốt

Mỗi bên sẽ có 8 quân tốt. Ở lượt đi đầu tiên. nó có thể tiến về phía trước một hoặc hai quân. Nhưng những lượt đi tiếp theo thì chỉ được tiến lên một quân mà thôi. Tốt không thể đi lùi và chỉ ăn các quân nằm chéo về phía trước một ô.

Quân Xe

Quân xe có thể di chuyển theo chiều ngang và dọc đến bất kỳ ô nào không bị cản. Trên đường đi nó thể ăn các của đối thủ. Cách ăn tương tự như cách di chuyển.

Quân Mã

Quân mã có biểu tượng là hình c0n ngựa trên bàn cờ. Noa di chuyển theo hình chữ L tạo bởi một ô ngang và hai ô dọc hoặc hai ô ngang và một ô dọc. Chữ L này có thể chỉnh theo mọi hướng: sang trái, sang phải, lên trên, xuống dưới. Nó là quân duy nhất vẫn có thể di chuyển khi có các quân khác trước mặt. Nếu ô mà quân mã nhảy tới có quân cờ của đối thủ thì nó sẽ được ăn. Cách ăn tương tự cách di chuyển.

Quân Tượng

Quân tượng được kí hiệu là hình chiếc mũ mà các vị giám mục Thiên Chúa giáo thường mang. Nó sẽ di chuyển chéo tiến hoặc lùi , bao nhiêu ô cũng được miễn là không bị cản. Nó không thể đi nếu có con khác phía trước.

Quân Hậu

Đây được xem là quân quyền lực nhất trên bàn cờ vua. Nó có thể di chuyển ngang, dọc, chéo về mọi hướng nếu không bị ngăn cản. Cách ăn của nó cũng tương tự như vậy.

Quân Vua

Quân vua chỉ có thể đi một ô theo tất cả các hướng. Khi di chuyển gặp quân địch thì nó có thể tấn công. Bạn không được cho đối thủ ăn quân này nếu không bàn cờ sẽ kết thúc.

Bàn cờ vua đúng hướng phải đảm bảo ô ở góc dưới cùng bên phải là ô màu trắng. Cả hai bên đều phải như vậy. Cách xếp bàn cờ của mỗi bên là giống nhau.

– Đặt hai quân xe lần lượt vào góc ngoài cùng bàn cờ

– Xếp quân Mã gần cạnh quân Xe

– Tiếp theo là đặt quân Tượng cạnh quân Mã

– Đặt quân Hậu vào đúng ô cùng màu với nó. Nếu bạn cầm quân đen thì Hậu phải được đặt ở ô màu đen còn lại giữa hàng đầu tiên.

– Xếp quân Vua ở ô còn lại trên hàng

– Xếp các quân Tốt trên hàng thứ hai

Bên Trắng được di chuyển trước

Nếu bạn cầm quân trắng trong bàn cờ bạn sẽ được ưu tiên đi trước. Có thể chọn bất kì quân nào để mở đầu nước đi miễn là không bị cản. Bên trắng đi xong thì đến lượt bên đen.

Không nên tấn công ở nước đầu tiên, bạn bên đặt chúng ở vị trí hữu dụng nhất, thuận lợi cho nước cờ sau. Thông thường, người chơi cờ hay đi quân tốt lên một hoặc 2 ô ở nước đầu tiên.

Đi theo lượt

Trong cờ vua, bạn và đối phương sẽ đi quân theo lượt mục đích cuối cùng là có thể ăn được quân Vua của nhau.

Các trường hợp đặc biệt trong cờ vua

– Phong cấp

Phong cấp là trường hợp thay thế một quân Tốt bằng một quân cờ khác (Hậu, Xe, Mã, Tượng) khi quân Tốt này di chuyển tới hàng cuối cùng bên kia bàn cờ. Nó sẽ có hiệu lực ngay lập tức trên bàn cờ vào đúng ô mà quân tốt đang đứng.

– Nhập thành

Việc nhập thành rất hữu ích cho thế cờ của bạn. Theo đó, quân vua và xe sẽ đổi chỗ cho nhau. Quân vua sẽ được bảo vệ còn xe sẽ được di chuyển.

Bạn chỉ được nhập thành nếu:

Quân vua và xe dùng để nhập thành chưa từng di chuyển trước đó.

Quân Vua không bị chiếu.

Ở giữa 2 quân Vua và Xe không có quân nào khác.

Quân cờ của đối phương không nằm ở các ô sau nhập thành và trước nhập thành.

Cần di chuyển Xe và Vua trong cùng một lượt. Nếu bạn muốn nhập thành cánh Vua thì nó di chuyển về bên phải hai ô và Xe sẽ được để bên cạnh Vua ( Xe di chuyển hai ô về bên trái). Ngoài ra, cũng có thể nhập thành cánh Hậu theo đó Vua sẽ di chuyển về trái hai ô và Xe được Xe di chuyển ba ô về bên phải đặt ngay cạnh Vua.

Bắt tốt qua đường

Quân Tốt có thể di chuyển 2 ô về phí trước trong nước đi đầu tiên.

Nếu bạn đi như vậy mà quân Tốt này sẽ đứng cạnh Tốt của đối phương trên cùng một hàng thì đối phương được quyền bắt quân Tốt đó. Khác với trường hợp thông thường là nó chỉ ăn chéo mà thôi. Chỉ riêng quân tốt mới có nước đi này còn các quân khác thì tuyệt đối không thể làm thế được.

Chiếu hết

Khi vua của bạn bị chiếu tức là nó có nguy cơ bị đối phương ăn mất ở nước cờ sau thì bạn cần phải hóa giải bằng các cách sau:

– Di chuyển quân Vua tới vị khác an toàn hơn , không để cho quân đối phương ăn được.

– Ăn quân đang chiếu tướng.

– Chặn một quân khác thay thế cho Vua. Nó chỉ có tác dụng nếu quân đang chiếu không phải là Tốt hoặc Mã.

Nếu bạn không thể tránh, cản phá được nước cờ này. Điều này đồng nghĩa, quân vua bị bắt, ván cờ sẽ kết thúc.

Hết nước đi

Khi đó ván cờ sẽ được kết thúc với kết quả hòa. Nó xảy ra nếu quân Vua trong tình trạng không bị chiếu những không còn ô an toàn toàn nào để di chuyển tới.

Trường hợp bị xử hòa khi thi đấu cờ vua

Thỏa thuận hòa

Trong ván cờ, nếu cả hai tuyển thủ cảm thấy không có cách nào để thắng được đối phương thì có thể đưa ra thỏa thuận kết thúc trận đấu với kết quả hòa.

Thế cờ lặp lại

Nếu trong một ván cờ, một thế cờ được lặp đi lặp tại ở 3 thời điểm khác nhau thì sẽ được tuyên bố kết quả hòa.

Hòa theo luật 50 nước đi

Nếu cả hai bên thi đấu không di chuyển bất kỳ một quân tố nào hặc không ăn được quan nào của đối thủ sau 50 lượt đi liên tiếp thì ván cờ ấy cũng sẽ kết thúc với tỷ số hòa. Nó khiến ván cờ không bị kéo dài, hạn chế tính trạng bên này cố ý câu giờ, làm bên kia kiệt sức.

Khi không đủ lực lượng

Nếu mỗi bên không còn đủ quân để có thể chiếu hết Vua của bên còn lại thì ván cờ cũng được xem là hòa. Ví dụ như quân Mã không thể chiếu hết Vua nếu không có còn khác hỗ trợ.

Tổng Hợp Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên 2022

Nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên năm 2020

Năm 2020 là cột mốc cuối trong hành trình thực hiện nghị quyết đại hội Đảng khóa XII, cả nước tưng bừng không khí chào mừng các ngày lễ lớn, tiến hành đại hội các cấp Đảng, tiến tới bầu cử toàn quốc và đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII vào năm sau. Trong bối cảnh đó, việc tiến hành bồi dưỡng và kết nạp Đảng viên mới càng được tiến hành rộng rãi trong Đảng để giúp tổ chức Đảng thêm phần sức mạnh.

Nghị quyết về việc yêu cầu kết nạp Đảng viên chính thức năm 2020 là mẫu văn bản dùng cho các cơ sở Đảng với mục đích đệ trình lên các cấp Đảng cao hơn để xét duyệt chính thức công nhận và tổ chức kết nạp Đảng viên mới. Đối tượng đảng viên được kết nạp có thể là những đoàn viên ưu tú được đoàn thanh niên hoặc công đoàn giới thiệu, cũng có thể là các quần chúng xuất sắc được chi bộ hoặc các cơ sở Đảng giới thiệu.

Nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên của chi đoàn

Chi đoàn là cấp cơ sở nhỏ nhất hoạt động trong hệ thống tổ chức cơ sở Đoàn thanh niên Cộng sản HCM. Một cá nhân ưu tú xuất hiện trước hết sẽ từ các chi đoàn mà lên. Đoàn viên ưu tú nghĩa là người đoàn viên luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, năng nổ, hoạt bát trong công việc, hòa nhã trong các mối quan hệ, có năng lực và phẩm chất tốt của một người đoàn viên thanh niên. Cơ bản nhất, người đó phải là người đoàn viên gương mẫu ở tại chi đoàn nơi mình sinh hoạt. Chính vì thế, việc xét kết nạp Đảng viên cho đoàn viên ưu tú bắt buộc phải có đề nghị từ chi đoàn.

Mời bạn đọc xem bài viết đầy đủ và mẫu nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng.

Nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên của công đoàn

Cũng giống như cấp chi đoàn, Công đoàn là tổ chức hoạt động chính trị cấp cơ sở, chỉ có nhiệm vụ giới thiệu đoàn viên công đoàn mình để kết nạp thành đảng viên chính thức tại các cơ sở Đảng khác. Việc họp bàn và tiến hành nhận xét đoàn viên để đệ trình, giới thiệu vào hàng ngũ Đảng cần được tiến hành nghiêm túc, có biên bản cuộc họp và có nghị quyết về việc giới thiệu đoàn viên công đoàn mình vào Đảng.

Nghị quyết giới thiệu Đoàn viên của mình sẽ được lập ra nếu có sự tán thành của hơn 50% số người tham gia họp. Kết quả biểu quyết sẽ được lấy công khai và ghi cụ thể tỷ lệ tán thành và phản đối vào nghị quyết cuộc họp. Sau khi thống nhất, nghị quyết sẽ được ký tên bởi người có thẩm quyền của công đoàn, thông qua trước cuộc họp và gửi lên các cấp Đảng để tiến hành các bước tiếp theo.

Mời bạn đọc tham khảo và tải mẫu nghị quyết giới thiệu đoàn viên Công đoàn vào Đảng.

Nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên của chi bộ

Các chi bộ đản sử dụng mẫu nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên mẫu 6-KNĐ gửi lên cấp đảng cao hơn để đề nghị kết nạp đảng viên mới sau khi nhận được yêu cầu hoặc giấy giới thiệu của các cấp đoàn, các tổ chức tại địa phương hoặc sau khi Đảng viên dự bị kết thúc thời kỳ thử thách và đủ điều kiện kết nạp Đảng chính thức.

Trong file tải về mẫu nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên chính thức của chi bộ mẫu 6-KNĐ, chúng tôi có kèm theo hướng dẫn chi tiết cách ghi từng mục thông tin trong nghị quyết để bạn thuận lợi hơn trong việc ghi chép. Mời bạn đọc tải về tham khảo.

Nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên mẫu 8-KNĐ

Mẫu văn bản số 08-KNĐ là nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên của Đảng ủy sử dụng để xét đề nghị kết nạp Đảng viên chính thức. Thông thường, người chủ trì cuộc họp và chịu trách nhiệm ký vào bản nghị quyết này sẽ là bí thư – người thay mặt cho Đảng ủy.

Cập nhật thông tin chi tiết về Tổng Hợp 29 Văn Bản Của Đảng Mà Mỗi Đảng Viên Cần Nắm Rõ trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!