Ban Chủ Nhiệm Đoàn Luật Sư Hà Nội / Top 8 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 1/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Nghị Quyết Phiên Họp Thứ 2 Của Ban Chủ Nhiệm Đoàn Luật Sư Hà Nội

NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP THỨ II – BAN CHỦ NHIỆM ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NHIỆM KÌ IX (2013-2018)

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội họp phiên họp thứ II vào ngày 03 tháng 01 năm 2014, tại trụ sở Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội với sự có mặt của 12/13 thành viên Ban chủ nhiệm. do Luật sư Nguyễn Văn Chiến, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội chủ trì.

1.1. Thành lập Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ hai gồm 75 Luật sư do Luật sư Nguyễn Văn Chiến Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn. Các thành viên trong ban tổ chức do Trưởng đoàn quyết định và phân công lập kế hoạch tổ chức thực hiện.

1.2. Thành lập Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội (24/11/1984 – 24/11/2014). Các thành viên Ban tổ chức Lễ kỷ niệm do Chủ nhiệm và các Phó chủ nhiệm quyết định. Chương trình hoạt động cụ thể do Ban tổ chức xây dựng Đề án trình Ban chủ nhiệm thông qua.

1.3. Thực hiện chương trình tuyên truyền, phổ biến giảo dục pháp luật bao gồm Hiến pháp sửa đổi 2013, Luật tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, Luật đất đai, Luật Thủ đô… Giao ban tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý lập đề án, phối hợp với Ban truyền thông lên kế hoạch thực hiện trình Ban chủ nhiệm thông qua.

2. Thống nhất thành lập các Ban chuyên trách thực hiện nhiệm vụ của Đoàn Luật sư trong tình hình mới bao gồm 01 Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ Luật sư, 09 Ban chuyên trách và phân công quản lý, điều hành nhân sự phụ trách cụ thể như sau:

2.1. Chủ nhiệm là người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm quản lý chung về các mặt hoạt động của Đoàn, là chủ tài khoản quản lý tài chính – vật chất, phụ trách công tác tổ chức nhân sự và các công tác đối ngoại, quan hệ quốc tế của Đoàn.

2.2. Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Luật sư, do Luật sư Hoàng Duy Được, Phó chủ nhiệm là Giám đốc.

2.3. Ban Bảo vệ quyền lợi Luật sư, do Luật sư Trần Đình Triền, Phó chủ nhiệm là Trưởng ban.

2.4. Ban Giám sát và chính sách Luật sư, do Luật sư Lê Đức Bính, Phó chủ nhiệm là Trưởng ban, Luật sư Nguyễn Thị Hằng Nga, Luật sư Huỳnh Phương Nam, thành viên Ban chủ nhiệm là thành viên.

2.5. Ban đối ngoại, do Luật sư Trương Nhật Quang, Phó chủ nhiệm là Trưởng ban.

2.6. Ban tài chính – vật chất, do Luật sư Nguyễn Thị Kim Thanh, Phó chủ nhiệm là Trưởng ban.

2.7. Ban Truyền thông, do Luật sư Đào Ngọc Chuyền, Phó chủ nhiệm là Trưởng ban.

2.8. Ban Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý, do Luật sư Nguyễn Huy Thiệp, thành viên Ban chủ nhiệm là Trưởng ban, Luật sư Lê Trung Sơn, thành viên ban chủ nhiệm là thành viên.

2.9. Ban Nghiên cứu chính sách pháp luật, do Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh thành viên Ban chủ nhiệm là Trưởng ban, Luật sư Nguyễn Tiến Lập, Luật sư Huỳnh Phương Nam, thành viên Ban chủ nhiệm là thành viên.

2.10. Ban Hòa giải Luật sư, do Luật sư Nguyễn Thị Hằng Nga, thành viên Ban chủ nhiệm là trưởng ban.

2.11. Ban Văn thể, do Luật sư Bùi Đình Ứng, Chủ nhiệm CLB Luật sư Long Biên làm trưởng ban.

Giao Trưởng các bản dự thảo, xây dựng Quy chế làm việc, đề án, chương trình và kế hoạch hoạt động của ban do mình phụ trách phù hợp với chức năng nhiệm vụ của ban, trình Chủ nhiệm và thông qua vào kỳ họp Ban chủ nhiệm tiếp theo. Giám đốc Trung tâm, Trưởng các ban dự kiến nhân sư, Phó ban và số lượng thành viên của ban, trình Chủ nhiệm ký và quyết định thành lập.

3. Ban Chủ nhiệm khóa VIII và Ban chủ nhiệm khóa IX tổ chức lễ bàn giao, chia tay và tặng quà lưu niệm Luật sư Nguyễn Trọng Tỵ (nguyên Chủ nhiệm), Luật sư Vũ Thị Kim Sinh (nguyên Phó chủ nhiệm).

4. Thống nhất họp Ban chủ nhiệm phiên thứ III vào sáng thứ sáu ngày 24/01/2013.

Nghị quyết phiên họp thứ II của Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội nhiệm kỳ IX đã được 12/12 thành viên của Ban chủ nhiệm có mặt biểu quyết nhất trí thông qua.

– Liên đoàn Luật sư Việt Nam (để báo cáo)

– UBND TP Hà Nội (để báo cáo)

– Thường trực Thành ủy Hà Nội (để báo cáo)

– Cục Bổ trợ tư pháp – BTP

– Sở Nội vụ Hà Nội

– Sở Tư Pháp Hà Nội

– Các thành viên Ban Chủ nhiệm

– Các Tổ chức hành nghề

– Lưu VT

Trích theo thông báo của đoàn Luật sư Hà Nội

Bãi Nhiệm Ban Chủ Nhiệm, Chủ Nhiệm Đoàn Luật Sư

Thông tin thủ tục hành chính Bãi nhiệm Ban chủ nhiệm, Chủ nhiệm Đoàn luật sư – Hải Phòng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Bãi nhiệm Ban chủ nhiệm, Chủ nhiệm Đoàn luật sư – Hải Phòng

 Trình tự thực hiện

Bước 1:

Trong trường hợp Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm a, b và c, khoản 1 của Điều 15 Nghị định 131/2008/NĐ-CP thì Ban Thường vụ Liên đoàn luật sư Việt Nam đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định đình chỉ hoạt động của Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư và yêu cầu Đoàn luật sư tổ chức Đại hội bất thường để bầu Ban Chủ nhiệm và Chủ nhiệm mới của Đoàn luật sư. Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của Đoàn luật sư tạm thời thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chủ nhiệm; Chủ tịch Hội đồng khen thưởng, kỷ luật tạm thời thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ nhiệm Đoàn luật sư cho đến khi bầu Ban Chủ nhiệm và Chủ nhiệm mới của Đoàn luật sư. Trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày có quyết định đình chỉ Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư, Chủ tịch Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của Đoàn luật sư phải triệu tập Đại hội luật sư bất thường.

Bước 2:

Trong trường hợp Chủ nhiệm Đoàn luật sư thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 của Điều 15 Nghị định 131/2008/NĐ-CP thì Ban Thường vụ Liên đoàn luật sư Việt Nam đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định đình chỉ chức vụ Chủ nhiệm và yêu cầu Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư cử một Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư giữ chức vụ Quyền Chủ nhiệm Đoàn luật sư cho đến khi bầu Chủ nhiệm mới của Đoàn luật sư; trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày được cử, Quyền Chủ nhiệm Đoàn luật sư phải triệu tập Đại hội bất thường để bầu Chủ nhiệm mới của Đoàn luật sư

 Điều kiện thực hiện

Nội dung Văn bản quy định

Bị kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật

Bị tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề luật sư

Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức tạm đình chỉ tư cách thành viên hoặc xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư

Không còn sự tín nhiệm của ít nhất một phần hai số thành viên Đoàn luật sư

Thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 5 của Nghị định này hoặc vi phạm nghiêm trọng các quy định khác của pháp luật

Vi phạm đặc biệt nghiêm trọng các quy định của Điều lệ Đoàn luật sư, Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của mình; xâm hại lợi ích của Đoàn luật sư

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Bãi nhiệm Ban chủ nhiệm, Chủ nhiệm Đoàn luật sư – Hải Phòng

Văn bản đề nghị đình chỉ hoạt động của Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư, chức vụ chủ nhiệm Đoàn luật sư của Ban thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Các căn cứ để chứng minh yêu cầu đình chỉ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Bãi nhiệm Ban chủ nhiệm, Chủ nhiệm Đoàn luật sư – Hải Phòng Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Bãi nhiệm Ban chủ nhiệm, Chủ nhiệm Đoàn luật sư – Hải Phòng Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Bãi nhiệm Ban chủ nhiệm, Chủ nhiệm Đoàn luật sư – Hải Phòng

Lược đồ Bãi nhiệm Ban chủ nhiệm, Chủ nhiệm Đoàn luật sư – Hải Phòng

Kết Quả Xác Minh Tố Cáo Chủ Nhiệm Liên Đoàn Luật Sư Tp Hà Nội

Liên đoàn Luật sư Việt Nam vừa hoàn tất xác minh, giải quyết đơn tố cáo đối với luật sư Nguyễn Văn Chiến, Chủ nhiệm Liên đoàn luật sư TP Hà Nội.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Nội chính Trung ương, ý kiến của Bộ Tư pháp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam vừa hoàn tất xác minh, giải quyết các đơn tố cáo của công dân đối với luật sư Nguyễn Văn Chiến, Chủ nhiệm Liên đoàn luật sư TP Hà Nội.

Theo đó nêu: Về nội dung tố cáo luật sư Nguyễn Văn Chiến tự ý giữ lại hơn 1 tỷ đồng (tiền phí thành viên phải nộp cho Liên đoàn luật sư Việt Nam) mà không thông qua ban chủ nhiệm, ông Chiến đã có giải trình với Ban Thường vụ Liên đoàn luật sư Việt Nam trong phiên họp thứ 29, ngày 20/7/2019.

Lý do được đưa ra là, đầu năm 2018 có sự thay đổi nhân viên kế toán, mất thời gian để rà soát, đối chiếu số liệu.

Khi chậm trích nộp tiền, Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư Hà Nội đã có công văn trình bày lý do chậm trích nộp phí thành viên lên Liên đoàn.

Ngày 27/6/2018, Đoàn luật sư đã chuyển đủ phí thành viên Qúy IV/2017 cho Liên đoàn luật sư Việt Nam. Luật sư Chiến cũng xin rút kinh nghiệm về việc chậm trễ chuyển phí.

Do đó, Ban Thường vụ Liên đoàn thống nhất, luật sư Chiến cần rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo chậm trích nộp phí thành viên cho Liên đoàn luật sư Việt Nam theo quy định.

Qua xem xét báo cáo kết quả xác minh của Tổ công tác, Ban thường vụ, Liên đoàn nhận thấy, việc luật sư Nguyễn Văn Chiến ký hợp đồng và phụ lục hợp đồng đề sửa chữa, cải tạo trụ sở 713 Lạc Long Quân là có chủ trương của Ban chủ nhiệm.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện hợp đồng, nhất là khâu nghiệm thu, thanh toán, luật sư Chiến có phần lúng túng về thủ tục, chưa đảm bảo đầy đủ nguyên tắc làm việc tập thể trong Ban Chủ nhiệm.

Đồng thời, ông Chiến đã thực hiện chi thanh toán đợt 3 cho bên thi công vào tháng 2/2018 với số tiền 270 triệu đồng.

Số tiền này nằm trong hạng mục chi theo kế hoạch tài chính năm 2018, đã được Hội nghị đại biểu luật sư Đoàn luật sư Hà Nội thông qua tại Hội nghị tổng kết năm 2017.

Tuy nhiên, việc ông Chiến duyệt chi khoản này khi chưa thông qua Ban Chủ nhiệm là thiếu sót, chưa đảm bảo về thẩm quyền chi tài chính theo nội quy Đoàn luật sư Hà Nội và quy chế tài chính của Đoàn luật sư.

Về việc này, luật sư Chiến có giải trình và thừa nhận việc chi này là chưa thông qua ban chủ nhiệm, nhưng do thời điểm duyệt chi kề cận Tết cổ truyền, không thể họp Ban Chủ nhiệm.

Trong khi đó, Đoàn luật sư cần chi trả kịp thời cho đơn vị thi công theo thỏa thuận tại hợp đồng do bên thi công đã thi công, lắp đạt xong các hạng mục cải tạo, sửa chữa trang thiết bị cho Đoàn luật sư.

Trước đó, từ 3/2018, Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhận được nhiều đơn của công dân tố cáo luật sư Nguyễn Văn Chiến có những sai phạm.

Ngày 27/11/2019, Ban Nội chính Trung ương tổ chức phiên họp với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Tư pháp, Văn phòng Trung ương Đảng và đại diện Liên đoàn luật sư Việt Nam.

Trong thời gian đó, Liên đoàn luật sư Việt Nam cũng nhận được văn bản của luật sư Nguyễn Văn Chiến đề nghị Liên đoàn luật sư Việt Nam giải quyết các đơn tố cáo của công dân đối với luật sư.

Đoàn Luật sư TP. Hà Nội đang làm rõ mức độ vi phạm về phát ngôn trên mạng xã hội trong thời gian gần đây của luật sư Lê Văn Thiệp.

Bộ Tư Pháp: Chưa Có Cơ Sở Kết Luận Chủ Nhiệm Đoàn Luật Sư Hà Nội Vi Phạm

Theo Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ Tư pháp (Bộ Tư pháp) Đặng Kim Hoa, vụ việc bà Phan Thị Hương Thuỷ (quận Long Biên, Hà Nội) tố cáo luật sư Nguyễn Văn Chiến – Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội diễn ra ngay trước Đại hội Đoàn Luật sư Hà Nội. Do đó, thời gian qua, Bộ Tư pháp, UBND TP Hà Nội, Sở Tư pháp Hà Nội đã vào cuộc, phối hợp, chỉ đạo Liên đoàn Luật sư Việt Nam giải quyết dứt điểm vụ việc, đúng quy trình, trình tự, thủ tục giải quyết đối với tố cáo của công dân.

“Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục và đã có văn bản báo cáo toàn bộ quy trình, kết quả xác minh. Đồng thời, đã có văn bản trả lời bà Phan Thị Hương Thuỷ đầy đủ quy định, trình tự thủ tục về các nội dung tố cáo đối với luật sư Nguyễn Văn Chiến. Qua xác minh, các vấn đề công dân tố cáo đều chưa có cơ sở kết luận luật sư Nguyễn Văn Chiến có vi phạm”- bà Đặng Kim Hoa khẳng định.

Trước đó, báo cáo của Liên đoàn Luật sư Việt Nam gửi Bộ Tư pháp, Ban Nội chính Trung ương thông tin: Nội dung tố cáo của bà Phan Thị Hương Thuỷ cho rằng luật sư Nguyễn Văn Chiến tự động chuyển tiền của các luật sư thành viên hơn 15 tỷ đồng từ tài khoản của ngân hàng này sang ngân hàng khác trong thời gian từ năm 2017 đến năm 2018, qua xác minh, nhận thấy không có căn cứ để cho rằng luật sư Nguyễn Văn Chiến có hành vi tham nhũng hoặc chiếm giữ quỹ Đoàn Luật sư để tiêu dùng riêng cho cá nhân. Hàng tháng, kế toán đều có gửi bản báo cáo tổng hợp cân đối thu – chi và báo cáo tổng hợp tiền gửi ngân hàng của tháng đó với nội dung đầy đủ số liệu cho Chánh Văn phòng để tổng hợp chung các công việc quản lý của văn phòng.

Tuy nhiên, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội Nguyễn Văn Chiến và Trưởng ban Tài chính có thiếu sót khi không báo cáo lại cho các thành viên Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư cập nhật thông tin về việc quản lý tài chính, việc cất giữ tiền, gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm tại các ngân hàng theo quy định tại Điều 20, 21 Quy chế tài chính của Đoàn Luật sư.

Cùng đó, tổ công tác cũng không phát hiện yếu tố thao túng, tiêu cực về tài chính trong giai đoạn 2014-2017. Riêng giai đoạn từ 1/1/2018 đến 30/9/2018 và các các giai đoạn sau ngày 30/9/2018, hoạt động tài chính Đoàn Luật sư chưa được báo cáo ra Hội nghị (hoặc Đại hội) xem xét thông qua nên không có cơ sở để nhận xét, đánh giá.

Trường hợp nội dung tố cáo “tự ý giữ lại hơn 1 tỷ đồng” là tiền phí thành viên phải nộp cho Liên đoàn Luật sư Việt Nam mà không thông qua Ban Chủ nhiệm, luật sư Nguyễn Văn Chiến đã có giải trình với Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong phiên họp ngày 20/7/2019 với lý do: Đầu năm 2018 có sự thay đổi nhân viên kế toán, mất thời gian để rà soát, đối chiếu số liệu. Khi chậm trích nộp tiền, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội đã có công văn trình bày lý do chậm trích nộp phí thành viên lên Liên đoàn.

Vào ngày 27/6/2018, Đoàn Luật sư Hà Nội đã chuyển đủ phí thành viên quý IV/2017 cho Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Luật sư Nguyễn Văn Chiến xin rút kinh nghiệm về việc chậm trễ chuyển phí. Do đó, Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam thống nhất: Luật sư Nguyễn Văn Chiến cần rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo chậm trích nộp phí thành viên cho Liên đoàn Luật sư Việt Nam theo quy định.