Ban Hành Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại / TOP #10 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 8/2022 # Top View | Bac.edu.vn

Không Ban Hành Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Hành Chính

--- Bài mới hơn ---

 • Đồng Tháp: 18 Năm Không Ban Hành Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại
 • Bàn Về Việc Xem Xét, Giải Quyết Lại Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Đã Có Hiệu Lực Pháp Luật
 • Quy Định Về Quy Trình Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo; Kiểm Tra Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Đã Có Hiệu Lực Pháp Luật Và Kiểm Sát Việc Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo Trong Hoạt Động Tư Pháp
 • Quyết Định Về Quy Trình Giải Quyết Khiếu Nại Kiểm Tra Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Đã Có Hiệu Lực
 • Giải Quyết Khiếu Nại Trong Tòa Án Nhân Dân
 • Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại nhận được đơn khiếu nại đối với quyết định hành chính nhưng không ban hành quyết định giải quyết khiếu nại thì hành vi hành chính này của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có phải là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính hay không? Anh Tuấn, HCM (tuananhnguy…@gmail.com)

   Nội dung mà bạn hỏi được hướng dẫn cụ thể tại Văn bản 02/GĐ-TANDTC năm 2022 giải đáp vấn đề về tố tụng hành chính, tố tụng dân sự do Tòa án nhân dân tối cao ban hành, theo đó:

   Theo quy định tại Điều 5 Luật khiếu nại thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có trách nhiệm phải giải quyết khiếu nại đúng thời hạn pháp luật quy định; trường hợp hết thời hạn giải quyết mà không giải quyết là không thực hiện đúng nhiệm vụ, công vụ. Hành vi không giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật gây ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền của công dân; bởi vậy, theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 3 Luật tố tụng hành chính năm 2022 thì hành vi không giải quyết khiếu nại nêu trên là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính.

   Trường hợp một người khởi kiện quyết định hành chính tại Tòa án, đồng thời đề nghị Tòa án xem xét hành vi không giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính đó của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thì Tòa án cần giải thích cho họ biết họ có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án hoặc khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại; việc lựa chọn phải được thực hiện theo quy định tại Điều 33 Luật tố tụng hành chính năm 2022; nếu họ lựa chọn khởi kiện tại Tòa án thì cần xác định đối tượng khởi kiện trong vụ án là quyết định hành chính và khi xét xử, thẩm quyền của Hội đồng xét xử được thực hiện theo quy định tại Điều 193 Luật tố tụng hành chính năm 2022.

   Trân trọng!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Huyện Đan Phượng Thừa Nhận Sai Sót Khi Ban Hành Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại
 • Quận Bình Thạnh (Tphcm): Chậm Ban Hành Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Lần Đầu Đến 318 Ngày
 • Thủ Tục Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính Đã Được Ban Hành Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Lần Đầu (Trong Trường Hợp Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Giải Quyết Khiếu Nại Lần Hai).
 • Công Khai Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Được Quy Định Như Thế Nào?
 • Thu Hồi, Hủy Bỏ Quyết Định Số 267 Ngày 22 1 2022 Đúng Quy Định
 • Khiếu Nại Và Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Trình Tự, Thời Gian Giải Quyết Đơn Từ Khiếu Nại
 • Nhận Diện Đối Tượng Khởi Kiện Vụ Án Hành Chính Về Quản Lý Đất Đai Qua Công Tác Kiểm Sát Giải Quyết Vụ Án Hành Chính
 • Văn Bản Giải Đáp Của Tòa Án Nhân Dân Tối Cao Về Một Số Vấn Đề Trong Tố Tụng Hành Chính, Tố Tụng Dân Sự
 • Điểm Mới Về Công Tác Kiểm Sát Và Giải Quyết Đơn Khiếu Nại, Tố Cáo Trong Tố Tụng Hình Sự
 • Quyền Khiếu Nại, Thẩm Quyền Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định, Hành Vi Tố Tụng Của Cơ Quan, Người Có Thẩm Quyền Tiến Hành Tố Tụng Trong Giai Đoạn Điều Tra, Truy Tố, Xét Xử Vụ Án Hình Sự
 • Khiếu nại và giải quyết khiếu nại quyết định hành chính

  1. Quyền khiếu nại hành chính là gì?

  Quyền khiếu nại là một trong những quyền cơ bản của công dân, thông qua hoạt động khiếu nại, công dân có thế yêu cầu cơ quan nhà nước bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của mình. Luật khiếu nại năm 2011, đã quy định: Khiếu nại là việc yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét lại các quyết định hành chính, hành vi hành chính khi có căn cứ cho rằng các quyết định hay hành vi này là trái pháp luật và xâm phạm trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

  Như vậy, đối tượng của khiếu nại hành chính là các quyết định hành chính và hành vi hành chính. Căn cứ để cá nhân, tổ chức thực hiện quyền khiếu nại là tính trái pháp luật của quyết định hành chính, hành vi hành chính đó và được đảm bảo thực hiện bằng cưỡng chế nhà nước.

  2. Tính hợp pháp của quyết định hành chính

  Quyết định hành chính là một dạng cụ thể của quyết định pháp luật, do chủ thể có thẩm quyền nhân danh Nhà nước ban hành theo một trình tự thủ tục nhất định theo quy định.

  Như vậy, một quyết định hành chính chỉ được coi là hợp pháp khi nó thỏa mãn các yêu cầu sau về tính hợp pháp của một quyết định pháp luật:

  – Nội dung của quyết định không trái với Hiến pháp, luật và pháp lệnh cũng như các văn bản pháp luật do cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền ban hành (có nội dung không trái pháp luật);

  – Không vi phạm về thẩm quyền ban hành, hay nói cách khác là phải do chủ thể có thẩm quyền ban hành;

  – Theo một trình tự và thủ tục do pháp luật quy định.

  Khi quyết định hành chính vi phạm một trong các yêu cầu trên thì được xác định là quyết định trái pháp luật và cá nhân, tổ chức có quyền khiếu nại đối với quyết định đó.

  3. Giải quyết khiếu nại quyết định hành chính cá biệt

  Theo quy định của pháp luật hiện hành thì cá nhân, tổ chức chỉ có quyền khiếu nại với các quyết định hành chính cá biệt, bởi vì chỉ có các quyết định này mới trực tiếp xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

  Như vậy, cá nhân, tổ chức không có quyền khiếu nại đối với các quyết định hành chính chủ đạo hay quy phạm. Tuy nhiên, xuất phát từ vai trò quan trọng của quyết định hành chính trong quản lý hành chính nhà nước, các quyết định chủ đạo hay quy phạm có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu lực và hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước. Bởi vì quyết định hành chính không chỉ đề ra các chủ trương, chính sách mà còn tác động trực tiếp đến đời sống kinh tế xã hội.

  Ví dụ: Như quyết định tăng giá điện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tác động trực tiếp đến đời sống dân sinh, đến hoạt động kinh doanh sản xuất, đến các hoạt động cung cấp dịch vụ. Bên cạnh đó, cũng tồn tại những quyết định hành chính quy phạm không mang tính khả thi hay không có khả năng thực hiện trên thực tế.

  Như vậy, để đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý hành chính nhà nước thì hoạt động khiếu nại, phản ánh hay kiến nghị của các cá nhân, tổ chức phải được đảm bảo giải quyết trên thực tế.

  Khi tiếp nhận được các khiếu nại của các cá nhân, tổ chức thì các cơ quan nhà nước, các chủ thể có thẩm quyền có nghĩa vụ xem xét và giải quyết khiếu nại theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Khiếu nại là căn cứ để chủ thể có thẩm quyền xem xét lại các quyết định hành chính, hành vi hành chính và khắc phục những vi phạm trong việc ban hành quyết định hành chính. Quyết định giải quyết khiếu nại của cấp có thẩm quyền phải đưa ra kết luận về việc khiếu nại là đúng, đúng một phần hay sai toàn bộ, đồng thời cũng đưa ra cách giải quyết như giữ nguyên, sửa đổi hoặc hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết định hành chính.

  Như vậy, khi giải quyết khiếu nại thì chủ thể có thẩm quyền mới chỉ xem xét đến tính hợp pháp của quyết định hành chính và đưa ra quyết định giải quyết khiếu nại. Tuy nhiên, quyết định hành chính chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi nó đảm bảo tính hợp lý, khả thi và phù hợp với điều kiện khách quan của hoạt động quản lý hành chính nhà nước.

  Tóm lại, hoạt động khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với các quyết định hành chính là một trong các biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý hành chính nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khiếu Nại Là Gì? Những Điều Cần Biết Về Khiếu Nại
 • Quy Định Về Đơn Khiếu Nại Quyết Định Xử Lý Vụ Việc Cạnh Tranh Theo Luật Cạnh Tranh 2022
 • Khiếu Nại Quyết Định Xử Lý Vụ Việc Cạnh Tranh Chưa Có Hiệu Lực Pháp Luật
 • Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Xử Lý Vụ Việc Cạnh Tranh
 • Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Về Quyết Định Xử Lý Vụ Việc Cạnh Tranh
 • Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Hủy Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Do Vi Phạm Nghiêm Trọng Trình Tự Thủ Tục Tố Tụng
 • Mẫu Quyết Định Giải Quyết Thư Khiếu Nại Kỷ Luật Đảng Viên
 • Quyết Định Kỷ Luật Đảng, Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Kỷ Luật Đảng Chấm Dứt Hiệu Lực Khi Nào?
 • Kiện Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Khi Nào?
 • Giải Quyết Khiếu Nại Về Việc Trả Lại Đơn Khởi Kiện
 • Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết khiếu nại quyết định hành chính – hành vi hành chính lần đầu – Đồng Nai

  Cách thực hiện thủ tục hành chính Giải quyết khiếu nại quyết định hành chính – hành vi hành chính lần đầu – Đồng Nai

  Trình tự thực hiện

  Bước 1:

  Tiếp nhận đơn khiếu nại

  + Nộp qua đường bưu điện hoặc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ

  + Trường hợp người khiếu nại đến khiếu nại trực tiếp thì Bộ phận nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại hoặc ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản và yêu cầu người khiếu nại ký hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản

  + Trường hợp nhiều người đến khiếu nại trực tiếp thì Bộ phận nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa hướng dẫn người khiếu nại cử đại diện để trình bày nội dung khiếu nại; người tiếp nhận khiếu nại ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản

  + Trường hợp khiếu nại được thực hiện thông qua người đại diện thì người đại diện phải là một trong những người khiếu nại, có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện

  Bước 2:

  Thụ lý giải quyết khiếu nại

  Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại, Sở KH & CN thông báo bằng văn bản về việc thụ lý giải quyết khiếu nại hoặc không thụ lý giải quyết khiếu nại có nêu rõ lý do và gởi đến người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến (nếu có) và cơ quan thanh tra Nhà nước cùng cấp

  Bước 3:

  Bước 4:

  : Giải quyết khiếu nại

  + Quyết định đình chỉ việc giải quyết khiếu nại, nếu người khiếu nại rút khiếu nại

  + Ra quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu ngay sau khi kiểm tra lại thấy khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính là đúng; quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu phải có các nội dung theo quy định của Luật Khiếu nại

  Bước 5:

  Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Giải quyết khiếu nại quyết định hành chính – hành vi hành chính lần đầu – Đồng Nai

  Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Giải quyết khiếu nại quyết định hành chính – hành vi hành chính lần đầu – Đồng Nai

  Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Giải quyết khiếu nại quyết định hành chính – hành vi hành chính lần đầu – Đồng Nai

  Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Giải quyết khiếu nại quyết định hành chính – hành vi hành chính lần đầu – Đồng Nai

  Lược đồ Giải quyết khiếu nại quyết định hành chính – hành vi hành chính lần đầu – Đồng Nai

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Quyết Khiếu Nại Lần Đầu (Quyết Định Hành Chính, Hành Vi Hành Chính)
 • Giải Quyết Khiếu Nại (Kn) Quyết Định Hành Chính, Hành Vi Hành Chính
 • Các Yếu Tố Bảo Đảm Việc Thi Hành Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Hành Chính Có Hiệu Lực Pháp Luật
 • Quy Trình Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính, Hành Vi Hành Chính
 • Luận Án: Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Hành Chính Tỉnh Phú Yên
 • Thủ Tục Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính Đã Được Ban Hành Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Lần Đầu (Trong Trường Hợp Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Giải Quyết Khiếu Nại Lần Hai).

  --- Bài mới hơn ---

 • Quận Bình Thạnh (Tphcm): Chậm Ban Hành Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Lần Đầu Đến 318 Ngày
 • Huyện Đan Phượng Thừa Nhận Sai Sót Khi Ban Hành Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại
 • Không Ban Hành Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Hành Chính
 • Đồng Tháp: 18 Năm Không Ban Hành Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại
 • Bàn Về Việc Xem Xét, Giải Quyết Lại Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Đã Có Hiệu Lực Pháp Luật
 • Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục khiếu nại quyết định hành chính đã được ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (trong trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết khiếu nại lần hai). – An Giang

  Cách thực hiện thủ tục hành chính Thủ tục khiếu nại quyết định hành chính đã được ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (trong trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết khiếu nại lần hai). – An Giang

  Trình tự thực hiện

  Nộp hồ sơ:

  Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý (và không khởi kiện đến Tòa án nhân dân) thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai.

  Trong trường hợp người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thì Thanh tra tỉnh là nơi nhận đơn.

  Tiếp nhận, xử lý hồ sơ:

  Sau khi đã kiểm tra, nếu đủ điều kiện thụ lý thì Thanh tra tỉnh sẽ ra thông báo về việc thụ lý giải quyết

  Điều kiện thực hiện

  Nội dung Văn bản quy định

  Đơn khiếu nại phải được gửi trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý (và không khởi kiện đến Tòa án nhân dân).

  Trong trường hợp người khiếu nại không thực hiện được việc khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại không tính vào thời hiệu khiếu nại; người khiếu nại phải xuất trình giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ sở y tế hoặc cơ quan, tổ chức nơi người khiếu nại làm việc về trở ngại khách quan với cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại

  Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Thủ tục khiếu nại quyết định hành chính đã được ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (trong trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết khiếu nại lần hai). – An Giang

  Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Thủ tục khiếu nại quyết định hành chính đã được ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (trong trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết khiếu nại lần hai). – An Giang

  Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Thủ tục khiếu nại quyết định hành chính đã được ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (trong trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết khiếu nại lần hai). – An Giang

  Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Thủ tục khiếu nại quyết định hành chính đã được ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (trong trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết khiếu nại lần hai). – An Giang

  Văn bản căn cứ pháp lý

  Văn bản công bố thủ tục

  Lược đồ Thủ tục khiếu nại quyết định hành chính đã được ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (trong trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết khiếu nại lần hai). – An Giang

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Khai Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Được Quy Định Như Thế Nào?
 • Thu Hồi, Hủy Bỏ Quyết Định Số 267 Ngày 22 1 2022 Đúng Quy Định
 • Về Xem Xét Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Đã Có Hiệu Lực Của Viện Kiểm Sát
 • Ubnd Tỉnh Thu Hồi, Hủy Bỏ Quyết Định Giải Quyết Kn Nhưng Đề Nghị Xem Xét Giải Quyết Lại!? (Kỳ 3)
 • Hủy Bỏ Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Để… “né Lỗi”
 • Đồng Tháp: 18 Năm Không Ban Hành Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại

  --- Bài mới hơn ---

 • Bàn Về Việc Xem Xét, Giải Quyết Lại Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Đã Có Hiệu Lực Pháp Luật
 • Quy Định Về Quy Trình Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo; Kiểm Tra Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Đã Có Hiệu Lực Pháp Luật Và Kiểm Sát Việc Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo Trong Hoạt Động Tư Pháp
 • Quyết Định Về Quy Trình Giải Quyết Khiếu Nại Kiểm Tra Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Đã Có Hiệu Lực
 • Giải Quyết Khiếu Nại Trong Tòa Án Nhân Dân
 • Quyền Khiếu Nại Các Quyết Định Của Tòa Án Trong Quá Trình Xét Xử Sơ Thẩm
 • Nguồn gốc đất.

  Trong đơn KN bà Nguyễn Thị Phướng, đại diện các hộ dân, trình bày: Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh công tác khai hoang phục hóa, mở rộng diện tích đất sản xuất nông nghiệp, để nâng cao đời sống, được các hộ dân đồng tình, hưởng ứng.

  Năm 1987, ông Lê Thanh Hùng- Chủ tịch UBND xã Tân Công Sính, ông Nguyễn Văn Nghiệp- Trưởng ban Nông nghiệp xã và ông Nguyễn Văn Rê- Tập đoàn trưởng số 11, đãcấp cho các hộ dân, mỗi hộ từ 4 đến 6 ha đất để canh tác.

  Phiếu nhận đơn năm 1999 của Sở Địa chính tỉnh Đồng Tháp

  Trong đó, gia đình bà Nguyễn Thị Phướng, nhận 5ha đất, tại gò Lung Sơn. vị trí: Đông giáp đường nước cái; Tây giáp đất ông Lâm; Nam giáp đất ông Nguyễn Văn Hướng, Bắc giáp đất ông Đoàn Văn Lành. Sau khi được giao đất, gia đình bà Phướng đã đầu tư tiền của, công sức cải tạo đất, thời gian đầu trồng lúa chỉ được 1vụ/năm. Do đất bị nhiễm phèn nên năng suất lúa không cao nhưng gia đình vẫn bám đất, cày xả phèn hàng năm. Với quyết tâm biến vùng đất hoang hóa thành đồng lúa năng suất cao, năm 1989, Tập đoàn số 11 cùng các hộ được giao đất, đã đào đường mương nước thủy lợi nội đồng, xả phèn, từ đó sản xuất 2 vụ/năm, năng suất tăng lên, đời sống các hộ dân bớt khó khăn, tạo sự phấn khởi, tin tưởng vào chính sách đúng đắn về nông nghiệp của Đảng và Nhà nước.

  Thật bất ngờ, năm 1992, ông Tư Thắng- Phó Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Tràm Chim, huyện Tam Nông, nay là Vườn Quốc gia Tràm Chim, chỉ đạo (miệng) thu hồi đất của các hộ đang sản xuất để mở rộng Khu bảo tồn mà không có văn bản thông báo cho dân biết và cũng không đền bù công sức khai hoang phục hóa, không bồi thường thành quảlao động cho các hộ dân. Qúa bức xúc, các hộ dân liên tục gửi đơn KN đến Ban Giám đốc Vườn quốc gia Tràm Chim, UBND huyện Tam Nông, UBND tỉnh Đồng Tháp nhưng vụ việc cứ kéo dài, đùn đẩy, còn người dân cứ mòn mỏi đợi chờ, đến nay đã 18 năm vẫn chưa được giải quyết.

  Cần làm rõ trách nhiệm Tổ công tác số 1.

  Sau khi tiếp nhận đơn của các hộ dân, ngày 14/8/1999, Sở Đia chính tỉnh Đồng Tháp có Phiếu nhận đơn số 192/ĐC-TTr, có ghi rõ KN đất Vườn quốc gia Tràm Chim, huyện Tam Nông và cử cán bộ địa chính xuống làm việc tại hiện trường, ghi nhận diện tích rồi ra về. Đến năm 2001, Sở Đia chính tỉnh Đồng cùng Thanh tra tỉnh Đồng Tháp, làm việc với bà Nguyễn Thị Phướng và các hộ dân, có biên bản tiếp xúc nhưng cũng không được giải quyết.

  Văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

  Không thể kiên nhẫn được nữa, bà Phướng có đơn gửi Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương, đề nghị xem xét trách nhiệm của Tổ công tác số 1, thì đến ngày 23/3/2016, Tổ công tác mới có biên bản làm việc với bà Phướng nhưng sau đó vụ việc lạirơi vào im lặng.

  Các hộ dân kiến nghị phải làm rõ trách nhiệm của Tổ Công tác số 1, không làm hết trách nhiệm, để vụ việc dây dưa kéo dài, tạo tiền lệ xấu trong giải quyết đơn thư của công dân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, đến uy tín của cấp ủy và chính quyền địa phương .

  Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Không Ban Hành Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Hành Chính
 • Huyện Đan Phượng Thừa Nhận Sai Sót Khi Ban Hành Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại
 • Quận Bình Thạnh (Tphcm): Chậm Ban Hành Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Lần Đầu Đến 318 Ngày
 • Thủ Tục Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính Đã Được Ban Hành Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Lần Đầu (Trong Trường Hợp Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Giải Quyết Khiếu Nại Lần Hai).
 • Công Khai Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Được Quy Định Như Thế Nào?
 • Thời Hạn Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Thời Hạn Giải Quyết Đơn Khiếu Nại Tố Cáo Lần Đầu? Trình Tự, Thủ Tục Giải Quyết Khiếu Nại Lần Đầu?
 • Gia Hạn Thời Gian Xác Minh Không Quá Thời Hạn Giải Quyết Kn
 • Tư Vấn Về Thời Hạn Giải Quyết Khiếu Nại
 • Thời Hạn Giải Quyết Khiếu Nại ? Soạn Đơn Khiếu Nại Như Thế Nào ?
 • Thẩm Quyền Và Thời Hạn Giải Quyết Khiếu Nại Đối Với Quyết Định Trúng Tuyển Nhập Ngũ
 • Thời hạn giải quyết khiếu nại quyết định hành chính. Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định..

  THỜI HẠN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH

  Em có một câu hỏi : Công ty tư vấn về việc khiếu nại quyết định hành chính.

  Thứ nhất từ khi gửi đơn khiếu nại quyết định hành chính thì sau bao nhiêu ngày cơ quan có thẩm quyền phải trả lời quyết định khiếu nại lần 1. Khiếu nại lần 2 là bao nhiêu ngày thì cơ quan có thẩm quyền trả lời. Căn cứ vào điều nào của Luật khiếu nại.

  Em xin trân trọng cảm ơn !

  Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình

  Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

  Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

  Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính

  1. Thời hạn giải quyết khiếu nại quyết định hành chính lần đầu.

  Căn cứ theo quy định tại điều 27 Luật khiếu nại năm 2011 quy định về thụ lý giải quyết khiếu nại như sau:

  “Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyền mà không thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 11 của Luật này, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý giải quyết; thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp biết, trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do”

  Theo đó, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyền thì người có thẩm quyền người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý giải quyết; thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp biết, trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do

  Bên cạnh đó, tại điều 28 Luật này cũng có quy định về thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu như sau:

  Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.

  Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

  Như vậy, với câu hỏi của bạn thì thời hạn giải quyết khiếu nại quyết định hành chính lần đầu là không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý. Đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý.

  2. Thời hạn giải quyết khiếu nại quyết định hành chính lần hai.

  Căn cứ theo quy định tại điều 36 Luật khiếu nại năm 2011 quy định về thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai như sau:

  1. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của mình và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 11 của Luật này, người giải quyết khiếu nại lần hai phải thụ lý giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đã chuyển khiếu nại đến và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp biết; trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do.

   Đối với vụ việc khiếu nại phức tạp, nếu thấy cần thiết, người giải quyết khiếu nại lần hai thành lập Hội đồng tư vấn để tham khảo ý kiến giải quyết khiếu nại.

  Đồng thời, tại điều 37 Luật khiếu nại năm 2011 cũng có quy định về thời hạn giải quyết khiếu nại hành chính lần hai như sau:

  Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

  Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 70 ngày, kể từ ngày thụ lý.

  Theo như quy định trên thì thời hạn giải quyết khiếu nại quyết định hành chính lần hai không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý. Đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

  Thời hạn khiếu nại trong tố tụng hành chính

  Thẩm quyền giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật

  Để được tư vấn chi tiết về thời hạn giải quyết khiếu nại quyết định hành chính quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật hành chính: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thẩm Quyền Giải Quyết Khiếu Nại Đất Đai
 • Quyết Định Giải Quyết Đơn Khiếu Nại Lần Đầu
 • Giải Quyết Khiếu Nại Lần Đầu
 • Giải Quyết Khiếu Nại Trong Thi Hành Án Dân Sự
 • Thẩm Quyền Giải Quyết Khiếu Nại Thi Hành Án Dân Sự
 • Khiếu Nại Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Lần Đầu (Trong Trường Hợp Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Cấp Huyện Giải Quyết Khiếu Nại Lần Hai)

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Quyết Khiếu Nại Lần Đầu (Ủy Ban Nhân Dân Cấp Huyện)
 • Giải Quyết Khiếu Nại Lần Đầu Thuộc Thẩm Quyền Của Chủ Tịch Ubnd Huyện, Thị Xã
 • Phòng 12: Rút Kinh Nghiệm Trong Công Tác Kiểm Sát Việc Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo Trong Hoạt Động Tư Pháp
 • Thời Hạn Giải Quyết Khiếu Nại
 • Khiếu Nại Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính
 • Thông tin thủ tục hành chính Khiếu nại quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (trong trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết khiếu nại lần hai) – An Giang

  Cách thực hiện thủ tục hành chính Khiếu nại quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (trong trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết khiếu nại lần hai) – An Giang

  Trình tự thực hiện

  Bước 1:

  Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý (và không khởi kiện đến Tòa án nhân dân) thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai. Trong trường hợp người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thì Thanh tra cấp huyện là nơi nhận đơn

  Bước 2:

  Sau khi đã kiểm tra, nếu đủ điều kiện thụ lý thì Thanh tra cấp huyện ra biên nhận nhận đơn (hoặc thông báo về việc thụ lý giải quyết)

  Bước 3:

  Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú và công khai niêm yết

  Điều kiện thực hiện

  Nội dung Văn bản quy định

  Đơn khiếu nại phải được gửi trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý và không khởi kiện đến Tòa án nhân dân

  Chưa có văn bản!

  Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Khiếu nại quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (trong trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết khiếu nại lần hai) – An Giang

  Đơn khiếu nại

  Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (bản photo, được đối chiếu bản chính)

  Biên bản tống đạt quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (bản photo, được đối chiếu bản chính)

  Giấy chứng minh nhân dân (bản photo, được đối chiếu bản chính; nếu người khiếu nại là cá nhân)

  Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Khiếu nại quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (trong trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết khiếu nại lần hai) – An Giang

  Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Khiếu nại quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (trong trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết khiếu nại lần hai) – An Giang

  Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Khiếu nại quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (trong trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết khiếu nại lần hai) – An Giang

  Văn bản căn cứ pháp lý

  1. Luật Khiếu nại, tố cáo 1998

  2. Luật Khiếu nại, Tố cáo sửa đổi 2004

  3. Luật Khiếu nại, tố cáo sửa đổi 2005

  4. Nghị định 84/2007/NĐ-CP bổ sung quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai

  5. Thông tư 01/2005/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 181/2004/NĐ-CP về thi hành Luật Đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

  6. Nghị định 136/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo

  7. Quyết định 39/2007/QĐ-UBND quy định tiếp công dân, giải quyết tranh chấp đất đai và giải quyết khiếu nại về đất đai do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

  Văn bản công bố thủ tục

  Lược đồ Khiếu nại quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (trong trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết khiếu nại lần hai) – An Giang

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bắc Giang: Giữ Nguyên Quyết Định Giải Quyết Của Ubnd Huyện Lục Nam
 • Giải Quyết Khiếu Nại Lần Đầu Thuộc Thẩm Quyền Giải Quyết Của Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Các Huyện, Thành Phố Thuộc Tỉnh
 • Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Lần Đầu Theo Quy Định
 • Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Lần Đầu
 • Khiếu Nại Quyết Định Thu Hồi Đất Và Tư Vấn Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai ?
 • Nghị Định Giải Quyết Khiếu Nại

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Định Kỷ Luật Viên Chức
 • Nghị Định Xử Lý Kỷ Luật Viên Chức
 • Nghị Định Về Kinh Doanh Rượu
 • Nghị Định Sửa Đổi Bổ Sung Nghị Định Về Kinh Doanh Rượu
 • Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2022 Theo Nghị Định 157/2018/nđ
 • Nghị Định Giải Quyết Khiếu Nại, Mẫu Đơn Đề Nghị Giải Quyết Khiếu Nại, Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật, Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Lần Đầu, Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại, Quy Trình Khiếu Nại Và Giải Quyết Khiếu Nại Được Thực Hiện Theo Mấy Bước, Mẫu Đơn Giải Quyết Khiếu Nại Tố Cáo, Đơn Yêu Cầu Giải Quyết Khiếu Nại, Mẫu Đơn Giải Quyết Khiếu Nại, Báo Cáo Kết Quả Giải Quyết Khiếu Nại Tố Cáo, Quy Trình Giải Quyết Khiếu Nại Tố Cáo, Thông Tư Số 07 Về Giải Quyết Khiếu Nại, Thông Tư Giải Quyết Khiếu Nại, Thông Tư Số 07 Giải Quyết Khiếu Nại, Văn Bản Hướng Dẫn Giải Quyết Khiếu Nại Tố Cáo, Hướng Dẫn Về Giải Quyết Khiếu Nại, Biểu Mẫu Giải Quyết Khiếu Nại, Mẫu Giấy Mời Giải Quyết Khiếu Nại, Quy Trình Giải Quyết Khiếu Nại, Biểu Mẫu Thủ Tục Giải Quyết Khiếu Nại, Mẫu Quy Trình Giải Quyết Khiếu Nại, Biểu Mẫu Giải Quyết Khiếu Nại Tố Cáo, Thông Tư Số 07 Quy Trình Giải Quyết Khiếu Nại, Tham Luận Giải Quyết Khiếu Nại Tố Cáo, Mẫu Đơn Khiếu Nại Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai, Bài Tham Luận Về Giải Quyết Khiếu Nại Tố Cáo, Đơn Khiếu Nại Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai, Thông Tư Hướng Dẫn Giải Quyết Khiếu Nại Tố Cáo, Thông Tư Hướng Dẫn Giải Quyết Khiếu Nại, Mẫu Giấy Mời Giải Quyết Khiếu Nại Đối Với Công Dân, ủy Quyền Trong Giải Quyết Khiếu Nại, Thủ Tục Hành Chính Giải Quyết Khiếu Nại Tố Cáo, Báo Cáo Tình Hình Giải Quyết Khiếu Nại Tố Cáo, Tham Luận Kiểm Sát Giải Quyết Khiếu Nại Tố Cáo, Tình Huống Giải Quyết Đơn Thư Khiếu Nại Của Của Công Dân, Tình Huống Giải Quyết Khiếu Nại Tố Cáo Giáo Dục, Tiểu Luận Tình Huống Giải Quyết Khiếu Nại Về Đất Đai, Đơn Khiếu Nại Không Thuộc Thẩm Quyền Giải Quyết, Clayton County Public Schools – Thủ Tục Giải Quyết Sự Khiếu Nại, Nghị Định Giải Quyết Tố Cáo, Đơn Đề Nghị Tạm Đình Chỉ Giải Quyết Vụ án, Thông Báo Số 130-tb/tw Ngày 10/01/2008 Của Bộ Chính Trị Về Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo (kntc), Đơn Khiếu Nại Quyết Định, Đơn Khiếu Nại Quyet Định Đưa Vụ án Ra Xét Xử, Mẫu Đơn Khiếu Nại Quyết Định Của Tòa án, Đơn Khiếu Nại Quyết Định Thi Hành án, Khiếu Nại Về Quyết Định Sa Thải, Đơn Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật, Đơn Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính, Mẫu Đơn Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính, Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Đảng, Don Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức, Mẫu Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính Thuế, Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức, Mẫu Đơn Khiếu Nại Quyết Định Xử Phạt Hành Chính, Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức, 7 Loại Năng Khiếu Quyết Định Nghề Nghiệp Của Bạn, Nghị Định 75 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Khiếu Nại, Quyết Định 1319 Năm 2022 Quy Định Về Quy Trình Tiếp Nhận Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tội Phạm Và Kiế, Quyết Định 1319 Năm 2022 Quy Định Về Quy Trình Tiếp Nhận Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tội Phạm Và Kiế, Mẫu Số 45-ds Quyết Định Đình Chỉ Giải Quyết Vụ án Dân Sự (dành Cho Thẩm Phán), Quyết Định Giải Quyết Cho Người Chấp Hành án Tạm Vắng Nơi Cư Trú, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Về Tội Phạm Và Ki, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Về Tội Phạm Và Ki, Quyết Định Số 1319/qd-bca Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Về Tội Phạm, Quyết Định 17/2007/qĐ-bca(c11) Về Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Do Bộ, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tộ Phạm Và Kiến Ng, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tộ Phạm Và Kiến Ng, Quyet Dinh So 1319/qd-bca Ve Quy Trinh Tiep Nhan, Giai Quyet To Giac, Tin Bao Ve Toi Pham Va Kien Ng, Quyet Dinh So 1319/qd-bca Ve Quy Trinh Tiep Nhan, Giai Quyet To Giac, Tin Bao Ve Toi Pham Va Kien Ng, Quyết Định 17/2007/qĐ-bca(c11) Về Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Do Bộ, Nghi Quyet Giai Quyet Ton Đong Đat Đai, Đề Xuất Kiến Nghị Những Giải Pháp Để Tổ Chức Thực Hiện Nghị Quyết Trong Thời Gian Tới, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Đơn Khiếu Nại Đền Bù Giải Tỏa, Mẫu Đơn Khiếu Nại Về Đền Bù Giải Tỏa, Mẫu Đơn Đề Nghị Giải Quyết Chế Độ, Đơn Đề Nghị Giải Quyết, Mẫu Văn Bản Đề Nghị Giải Quyết, Nghị Quyết Giải Thể Hợp Tác Xã, Mẫu Đơn Đề Nghị Giải Quyết, Nghị Quyết Giải Thể Hội, Nghị Quyết Giải Thể, Nghị Quyết Giải Quyết Nợ Xấu, Mẫu Văn Bản Đề Nghị Giải Quyết Chế Độ TnlĐ, Mẫu Đơn Đề Nghị Giải Quyết Sự Việc, Mẫu Đơn Đề Nghị Giải Quyết Vụ Việc, 7 Giải Pháp Nghị Quyết 36, Văn Bản Đề Nghị Giải Quyết Chế Độ TnlĐ, Đơn Đề Nghị Giải Quyết Vụ Việc, Đơn Đề Nghị Quyết Toán Giải Thể, Đơn Khiếu Nại Đền Bù Giải Phóng Mặt Bằng, Mẫu Đơn Khiếu Nại Đền Bù Giải Phóng Mặt Bằng, Nghị Quyết Liên Tịch Về Hòa Giải, Mẫu Đơn Đề Nghị Giải Quyết Công Việc, Đơn Đề Nghị Giải Quyết Đánh Nhau, Mẫu Đơn Đề Nghị Giải Quyết Vụ Tai Nạn Giao Thông, Đơn Xin Nghỉ Giải Quyết Việc Riêng, Mẫu Đơn Đề Nghị Giải Quyết Tranh Chấp,

  Nghị Định Giải Quyết Khiếu Nại, Mẫu Đơn Đề Nghị Giải Quyết Khiếu Nại, Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật, Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Lần Đầu, Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại, Quy Trình Khiếu Nại Và Giải Quyết Khiếu Nại Được Thực Hiện Theo Mấy Bước, Mẫu Đơn Giải Quyết Khiếu Nại Tố Cáo, Đơn Yêu Cầu Giải Quyết Khiếu Nại, Mẫu Đơn Giải Quyết Khiếu Nại, Báo Cáo Kết Quả Giải Quyết Khiếu Nại Tố Cáo, Quy Trình Giải Quyết Khiếu Nại Tố Cáo, Thông Tư Số 07 Về Giải Quyết Khiếu Nại, Thông Tư Giải Quyết Khiếu Nại, Thông Tư Số 07 Giải Quyết Khiếu Nại, Văn Bản Hướng Dẫn Giải Quyết Khiếu Nại Tố Cáo, Hướng Dẫn Về Giải Quyết Khiếu Nại, Biểu Mẫu Giải Quyết Khiếu Nại, Mẫu Giấy Mời Giải Quyết Khiếu Nại, Quy Trình Giải Quyết Khiếu Nại, Biểu Mẫu Thủ Tục Giải Quyết Khiếu Nại, Mẫu Quy Trình Giải Quyết Khiếu Nại, Biểu Mẫu Giải Quyết Khiếu Nại Tố Cáo, Thông Tư Số 07 Quy Trình Giải Quyết Khiếu Nại, Tham Luận Giải Quyết Khiếu Nại Tố Cáo, Mẫu Đơn Khiếu Nại Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai, Bài Tham Luận Về Giải Quyết Khiếu Nại Tố Cáo, Đơn Khiếu Nại Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai, Thông Tư Hướng Dẫn Giải Quyết Khiếu Nại Tố Cáo, Thông Tư Hướng Dẫn Giải Quyết Khiếu Nại, Mẫu Giấy Mời Giải Quyết Khiếu Nại Đối Với Công Dân, ủy Quyền Trong Giải Quyết Khiếu Nại, Thủ Tục Hành Chính Giải Quyết Khiếu Nại Tố Cáo, Báo Cáo Tình Hình Giải Quyết Khiếu Nại Tố Cáo, Tham Luận Kiểm Sát Giải Quyết Khiếu Nại Tố Cáo, Tình Huống Giải Quyết Đơn Thư Khiếu Nại Của Của Công Dân, Tình Huống Giải Quyết Khiếu Nại Tố Cáo Giáo Dục, Tiểu Luận Tình Huống Giải Quyết Khiếu Nại Về Đất Đai, Đơn Khiếu Nại Không Thuộc Thẩm Quyền Giải Quyết, Clayton County Public Schools – Thủ Tục Giải Quyết Sự Khiếu Nại, Nghị Định Giải Quyết Tố Cáo, Đơn Đề Nghị Tạm Đình Chỉ Giải Quyết Vụ án, Thông Báo Số 130-tb/tw Ngày 10/01/2008 Của Bộ Chính Trị Về Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo (kntc), Đơn Khiếu Nại Quyết Định, Đơn Khiếu Nại Quyet Định Đưa Vụ án Ra Xét Xử, Mẫu Đơn Khiếu Nại Quyết Định Của Tòa án, Đơn Khiếu Nại Quyết Định Thi Hành án, Khiếu Nại Về Quyết Định Sa Thải, Đơn Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật, Đơn Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Định 81 Về Đăng Ký Khuyến Mại Có Gì Cần Quan Tâm?
 • Nghị Định Về Đăng Ký Khuyến Mại Đề Cập Tới Những Nội Dung Gì?
 • Nghị Định Số 60 Hướng Dẫn Luật Ngân Sách
 • Nghị Định Hướng Dẫn Luật Viên Chức
 • Nghị Định 99 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Thanh Tra
 • Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính Về Đất Đai

  --- Bài mới hơn ---

 • Kinh Nghiệm Pháp Luật Về Ban Hành Quyết Định Hành Chính Của Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc
 • Văn Bản Hành Chính Quyết Định
 • Quy Định Về Biện Pháp Cưỡng Chế Trích Tiền Từ Tài Khoản Để Thi Hành Quyết Định Hành Chính Về Thuế
 • Biện Pháp Cưỡng Chế Thi Hành Quyết Định Hành Chính Về Quản Lý Thuế
 • Quy Định Về Cưỡng Chế Thi Hành Quyết Định Hành Chính Về Quản Lý Thuế
 • Thứ tư – 30/09/2015 16:10

  Đoàn thanh tra của Sở xác minh giải quyết khiếu nại về đất đai tại cơ sở

  Việc giải quyết khiếu nại đối với các quyết định hành chính trong quản lý đất đai chiếm tỷ lệ lớn trong việc giải quyết khiếu nại về đất đai. Theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Đất đai, thì: Quyết định hành chính về đất đai được hiểu là Quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; quyết định bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư; cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận QSD đất; quyết định gia hạn thời hạn sử dụng đất.

  Giải quyết tốt khiếu nại các quyết định hành chính trong quản lý đất đai sẽ góp phần làm giảm số lượng khiếu nại nói chung và tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước. Việc xem xét, giải quyết khiếu nại kịp thời, đúng đắn các khiếu nại của công dân không chỉ là trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp, của cơ quan nhà nước nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan tổ chức mà còn giúp cho cơ quan nhà nước kịp thời phát hiện những sai phạm, thiếu sót, bất cập trong hoạt động quản lý để kịp thời chấn chỉnh khắc phục. Trên thực tế, việc giải quyết khiếu nại hành chính về đất đai diễn biến rất phức tạp. Số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo, khởi kiện tại cơ quan Tòa án ngày càng tăng. Bên cạnh đó, việc giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai ở một số huyện, thành, thị vẫn chưa nhận được sự đồng tình của người dân, dẫn đến nhiều vụ việc phải giải quyết kéo dài qua nhiều cấp khác nhau. Có những bản án đã được Tòa án tuyên đã có hiệu lực nhiều năm nhưng không thể tổ chức thực hiện được do nội dung bản án không rõ ràng gây hiểu và áp dụng theo nhiều cách khác nhau.

  – Khiếu nại các quyết định hành chính về thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư chiếm tỷ lệ lớn (thường chiếm khoảng 70%). Công dân thường khiếu nại các nội dung: Thu hồi đất không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, không thực hiện đúng trình tự thủ tục thu hồi; chính sách bồi thường chưa thỏa đáng, định giá thấp hơn giá thị trường, phương án bồi thường được phê duyệt không đúng về nguồn gốc, diện tích, loại đất; hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm do bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp; không bố trí tái định cư hoặc nơi tái định cư không có điều kiện bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ theo quy định của phắp luật.

  – Khiếu nại quyết định hành chính về giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (chiếm khoảng 20%) như chưa đảm bảo những điều kiện cần thiết theo quy định, không tuân thủ trình tự, thủ tục, không phù hợp quy hoạch, thiếu công khai, dân chủ, công bằng, không thẩm tra nhu cầu của người sử dụng đất.

  – Chính sách pháp luật về đất đai, đặc biệt là về bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thay đổi liên tục, có nhiều bất cập làm cho việc áp dụng không đồng nhất. Các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất có nhiều thay đổi theo hướng có lợi cho người bị thu hồi đất, tạo điều kiện thuận lợi để giải quyết những trường hợp mới, nhưng lại phát sinh việc so bì dẫn đến khiếu nại của những trường hợp bị thu hồi những năm trước được bồi thường hỗ trợ ở mức thấp hơn.

  – Cơ chế giải quyết khiếu nại còn lòng vòng, phức tạp, thời hiệu, thời hạn giải quyết chưa phù hợp với thực tiễn. Các quy định về thực hiện cơ chế Một cửa; Một cửa thông đặt ra thời hạn phải trả kết quả theo thủ tục hành chính quy định thời gian giải quyết rất ngắn, nhưng trên thực tế rất khó thực hiện do đòi hỏi thời gian phải đi thực tế xác minh, do đó chậm thời gian giải quyết cũng là một nguyên nhân gây nên khiếu kiện.

  -Tổ chức bộ máy làm công tác quản lý nhà nước về đất đai còn nhiều bất cập cả về biên chế cán bộ và năng lực thực thi công vụ.

  – Nhận thức pháp luật của một bộ phận cán bộ làm công tác quản lý và nhân dân còn hạn chế. Lợi dụng chính sách pháp luật chưa đồng bộ, còn thiếu các chế tài xử lý, một số cá nhân cố tình khiếu nại sai sự thật nên một số trường hợp khiếu nại kéo dài, thậm chí lôi kéo kích động nhiều người khác tham gia khiếu kiện gây mất an ninh trật tự.

  Để giảm bớt khiếu kiện hành chính về đất đai, trong thời gian tới cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

  – Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về đất đai. Hoàn thiện cơ chế giải quyết khiếu nại về đất đai. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức của cả người quản lý và cộng đồng bằng các hình thức thiết thực. Đặc biệt phát huy hiệu quả hình thức tuyên truyền qua các phương tiện thông tin truyền thông, mở thêm các chuyên mục tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên các kênh truyền hình, trên các báo bằng nhiều hình thức phong phú.

  – Chú trọng đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực và đạo đức thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý. Đề cao vai trò của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước, thường xuyên nắm chắc tình hình tranh chấp, khiếu nại tố cáo trong phạm vi quản lý của ngành, của địa phương để kịp thời xử lý giải quyết ngay tại cơ sở.

  – Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Rà soát giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Quá trình giải quyết tăng cường tổ chức đối thoại công khai, dân chủ, đúng pháp luật, đồng thời cần xem xét cụ thể từng vụ việc đảm bảo thấu đáo, có lý,có tình, có tính khả thi. Đối với những vụ việc đã giải quyết hết thẩm quyền theo quy định của pháp luật, cần vận dụng chính sách xã hội để hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn

  – Đề cao vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể nhân dân trong quá trình giải quyết tranh chấp, giải khiếu nại tố cáo, đặc biệt là hòa giải các tranh chấp đất đai ngay tại cơ sở. Tăng cường sự phối hợp, trao đổi giữa các cơ quan chuyên môn cấp xã, huyện, tỉnh để kịp thời giải quyết vụ việc ngay từ khi mới phát sinh.

  – Sử dụng công cụ tài chính để giải quyết những tồn tại do lịch sử để lại. Đối với những trường hợp bị ảnh hưởng trong quá trình thực hiện chính sách về đất đai, giải phóng mặt bằng, tranh chấp, khiếu nại nhưng không có đủ cơ sở pháp lý để giải quyết mà công dân gặp khó khăn trong cuộc sống thì cần có cơ chế vận dụng để công dân có đất sản xuất, đất ở hỗ trợ việc làm để ổn định cuộc sống.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thủ Tục Khiếu Kiện Quyết Định Hành Chính Về Quản Lý Đất Đai
 • Bản Án Khiếu Kiện Quyết Định Hành Chính Về Quản Lý Đất Đai (Phúc Thẩm)
 • Quy Định Của Luật Tố Tụng Hành Chính Năm 2022 Về Quyết Định Hành Chính Và Hành Vi Hành Chính
 • Thẩm Quyền Xử Phạt Của Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Cấp Xã
 • Hàng Trăm Lao Động Khởi Kiện Quyết Định Của Ubnd Tỉnh Bà Rịa
 • Giải Quyết Khiếu Nại (Kn) Quyết Định Hành Chính, Hành Vi Hành Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Quyết Khiếu Nại Lần Đầu (Quyết Định Hành Chính, Hành Vi Hành Chính)
 • Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính
 • Hủy Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Do Vi Phạm Nghiêm Trọng Trình Tự Thủ Tục Tố Tụng
 • Mẫu Quyết Định Giải Quyết Thư Khiếu Nại Kỷ Luật Đảng Viên
 • Quyết Định Kỷ Luật Đảng, Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Kỷ Luật Đảng Chấm Dứt Hiệu Lực Khi Nào?
 • Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết khiếu nại (KN) quyết định hành chính, hành vi hành chính – Vĩnh Phúc

  Thời hạn giải quyết:

  a) Thời hạn giải quyết KN lần đầu:

  – Không quá 30 ngày (đối với vụ việc phức tạp: Không quá 45 ngày), kể từ ngày thụ lý

  – Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn: Không quá 45 ngày (đối với vụ việc phức tạp: Không quá 60 ngày), kể từ ngày thụ lý

  b) Thời hạn giải quyết KN lần hai:

  – Không quá 45 ngày (đối với vụ việc phức tạp: Không quá 60 ngày), kể từ ngày thụ lý

  – Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn: Không quá 60 ngày (đối với vụ việc phức tạp: Không quá 70 ngày), kể từ ngày thụ lý

  Cách thực hiện thủ tục hành chính Giải quyết khiếu nại (KN) quyết định hành chính, hành vi hành chính – Vĩnh Phúc

  Trình tự thực hiện

  Bước 1:

  Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

  Bước 2:

  Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) ( số 396 Đường Mê Linh, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

  Thời gian tiếp nhận hồ sơ KN: Các ngày trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết)

  Bước 3:

  Bước 4:

  Sở giải quyết KN theo đúng trình tự, thủ tục được pháp luật quy định

  Bước 5:

  Cá nhân, tổ chức nhận kết quả giải quyết KN tại bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông

  Thời gian nhận kết quả: Các ngày trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết)

  Điều kiện thực hiện

  Nội dung Văn bản quy định

  Chưa có văn bản!

  Thời hạn Khiếu nại tiếp

  Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết Khiếu nại lần đầu mà Khiếu nại lần đầu không được giải quyết hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết Khiếu nại lần đầu mà người Khiếu nại không đồng ý thì có quyền Khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết Khiếu nại lần hai; đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày – Khoản 1 Điều 33 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2012

  Chưa có văn bản!

  Thời hiệu Khiếu nại

  Thời hiệu KN là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính. (Trường hợp người KN không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại) – Điều 9, Luật KN số 02/2011/QH13 ngày

  Chưa có văn bản!

  Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Giải quyết khiếu nại (KN) quyết định hành chính, hành vi hành chính – Vĩnh Phúc

  Đơn Khiếu nại (theo mẫu)/Bản ghi việc Khiếu nại (đối với trường hợp người KN đến KN trực tiếp)

  Bản sao quyết định giải quyết Khiếu nại lần đầu (đối với trường hợp KN lần hai)

  Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Giải quyết khiếu nại (KN) quyết định hành chính, hành vi hành chính – Vĩnh Phúc

  Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Giải quyết khiếu nại (KN) quyết định hành chính, hành vi hành chính – Vĩnh Phúc

  Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Giải quyết khiếu nại (KN) quyết định hành chính, hành vi hành chính – Vĩnh Phúc

  Lược đồ Giải quyết khiếu nại (KN) quyết định hành chính, hành vi hành chính – Vĩnh Phúc

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Yếu Tố Bảo Đảm Việc Thi Hành Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Hành Chính Có Hiệu Lực Pháp Luật
 • Quy Trình Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính, Hành Vi Hành Chính
 • Luận Án: Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Hành Chính Tỉnh Phú Yên
 • Khiếu Nại: Trình Tự, Thủ Tục Và Thời Hiệu
 • Thẩm Quyền Và Thời Hạn Giải Quyết Khiếu Nại Đối Với Quyết Định Trúng Tuyển Nhập Ngũ