Bộ Luật Hình Sự Của Hàn Quốc / Top 1 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 1/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Bộ Luật Hình Sự Hàn Quốc

Bộ Luật Quốc Triều Hình Luật, Bộ Luật Hình Sự Hàn Quốc, Bộ Luật Hình Sự Trung Quốc, Báo Cáo Tình Hình Hợp Tác Quốc Tế Về Pháp Luật, Báo Cáo Tình Hình Hợp Tác Quốc Tế Về Pháp Luật Năm 2019, Thừa Kế Trong Quốc Triều Hình Luật, Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Đang Có Hiệu Lực Pháp Luật Là, Giáo Trình Luật Tố Tụng Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội, Dựa Vào Quy Luật Của Các Số Trong Hình A Và Hình B Hãy Điền Số Thích Hợp Vào ô Trống Trong Hình C, Quy Chế Rome Về Tòa án Hình Sự Quốc Tế, Luật Số 09/2012/qh13 Của Quốc Hội: Luật Phòng Chống Tác Hại Của Thuốc Lá, Quốc Hội Ban Hành Luật Số 105/2016/qh13, Luật Dược, Luật 125i Điều 3 Bộ Luật Hình Sự, Giáo Trình Luật Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội, Điều Luật Trong Bộ Luật Hình Sự, Giáo Trình Luật Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội Pdf, Báo Cáo Tình Hình An Ninh Quốc Phòng, Tuyển Tập Phim Truyền Hình Hàn Quốc, Vấn Đề Gia Nhập Và Thực Thi Quy Chế Rome Về Tòa án Hình Sự Quốc Tế, Tư Tố Trong Tố Tụng Hình Sự Của Trung Quốc, Tóm Tắt Quá Trình Hình Thành Quốc Gia Văn Lang âu Lạc, Quy Chế Rome Năm 1998 Về Thành Lập Toà Hình Sự Quốc Tế – Icc, Su Hinh Thanh Cua Doi Ngu Cnvc Va Lao Động Quốc Phòng, Phương Châm Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghi Quyet 28 Ve Bao Ve To Quoc Trong Tinh Hinh Moi, Giáo Trình Luật Quốc Tế Đại Học Luật Hà Nội Pdf, Giáo Trình Luật Quốc Tế Đại Học Luật Hà Nội, Thể Lệ Liên Hoan Truyền Hình Toàn Quốc 2018, Chien Luoc Bao Ve To Quoc Trong Tinh Hinh Moi 2013, Những Yếu Tố Tác Động Đến An Ninh Quốc Gia Trong Tình Hình Mới, Thông Tư Quy Định Kỹ Thuật Về Nội Dung Và Ký Hiệu Bản Đồ Địa Hình Quốc Gia Tỷ Lệ 1:10.000, 1:25.000, Chiến Lược An Ninh Quốc Gia Trong Tình Hình Mới, Bộ Luật Hình Sự Là Văn Bản Dưới Luật, Những Yếu Tố Tác Động Đén An Ninh Quốc Gia Trong Tình Hình Hiện Nay, Nghị Quyết 28 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết 28 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mớ, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới , Tình Hình Tệ Nạn Xã Hội, Vi Phạm Kỷ Luật, Pháp Luật Có Liên Quan Đến Quân Đội, Nội Dung Nghị Quyết Số 28-nq/tw Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết Số 28- 25/10/2013nq/tw Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Ghị Quyết Số 28 Nq/tw Ngày 25/10/2013 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nội Dung Nghioj Quyết Số 28 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết Tw8 Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Ghị Quyết Số 28 Nq/tw Ngày 25/10/2013 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mớ, Ghị Quyết Trung 8 Khóa 11 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Giải Pháp Cơ Bản Đam Bảo An Ninh Quốc Gia Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết Số 28 Nq/tw Ngày 25/10/2013 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình …, Nghị Quyết Số 28 Nq/tw Ngày 25/10/2013 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết Trung 8 Khóa 11 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị Khóa X Ve Chien Luoc Bao Ve To Quoc Trong Tinh Hinh Moi, Bai Thu Hoach An Ninh Quoc Phong Doi 3 Ve Chu Quyen Bien Dao Viet Nam Trong Tinh Hinh Moi, Duong Loi Quan Diem Cua Dang Cong San Viet Nam Ve Bao Ve To Quoc Trong Tinh Hinh Moi, Quá Trình Hình Thành Đọi Ngũ Công Nhân Viên Chức Và Lao Động Quốc Phòng Việt Nam, Nghị Quyết Trung ương 8 (khoá Xi) Về “chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới”, Chuyên Đề 2: Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 25/10/2013 Về “chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mớ, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 11 Ve Chien Luoc Bao Ve To Quoc Trong Tinh Hinh Moi , Chuyên Đề 2: Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 25/10/2013 Về “chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mớ, Bộ Luật Hình Sự Có Từ Bao Giờ, Góp ý Bộ Luật Hình Sự Sửa Đổi, Góp ý Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Là Gì, Bộ Luật Hình Sự 99, Từ Bộ Luật Hình Sự, Báo Cáo Sơ Kết Bộ Luật Hình Sự, Đề Thi Vấn Đáp Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Của Trẻ Em, Bộ Luật Hình Sự Hoa Kỳ, Bộ Luật 115 Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự 199, Xem Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Của Mỹ, Luật Tố Tục Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Của Lào, Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Đức, Bộ Luật Hình Sự Cờ Bạc, Bộ Luật Hinh Thu , Có Mấy Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Qua Các Năm, Bộ Luật Hình Sự Sửa Đổi, Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Mỹ, Bộ Luật Hình Sự Số 37, Bộ Luật Hình Sự 175, Bộ Luật Hình Sự Ma Túy, Bộ Luật Hình Sự Năm 99, Bộ Luật Hình Sự Tội Lừa Đảo, Bộ Luật Hình Sự 015, Bộ Luật Hình Sự Pdf, Bộ Luật Hình Sự Về Ma Túy, Bộ Luật Hình Sự Về Trẻ Em, Bộ Luật Hình Sự Ra Đời Năm Nào, Bộ Luật Hình Sự 321, Đề Thi Môn Luật Hình Sự 2, Bộ Luật Hình Sự Số 100, Bộ Luật Hình Thư Lớp 7, Bộ Luật Hình Thư Ra Đời Năm Nào, Nghị Quyết Số 28 Nq/tw Ngày 25/10/2013 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới Định Hướng X, Quá Trình Hình Thành Phát Triển Đội Ngũ Công Nhân Viên Chức Và Lao Động Quốc Phòng,

Bộ Luật Quốc Triều Hình Luật, Bộ Luật Hình Sự Hàn Quốc, Bộ Luật Hình Sự Trung Quốc, Báo Cáo Tình Hình Hợp Tác Quốc Tế Về Pháp Luật, Báo Cáo Tình Hình Hợp Tác Quốc Tế Về Pháp Luật Năm 2019, Thừa Kế Trong Quốc Triều Hình Luật, Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Đang Có Hiệu Lực Pháp Luật Là, Giáo Trình Luật Tố Tụng Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội, Dựa Vào Quy Luật Của Các Số Trong Hình A Và Hình B Hãy Điền Số Thích Hợp Vào ô Trống Trong Hình C, Quy Chế Rome Về Tòa án Hình Sự Quốc Tế, Luật Số 09/2012/qh13 Của Quốc Hội: Luật Phòng Chống Tác Hại Của Thuốc Lá, Quốc Hội Ban Hành Luật Số 105/2016/qh13, Luật Dược, Luật 125i Điều 3 Bộ Luật Hình Sự, Giáo Trình Luật Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội, Điều Luật Trong Bộ Luật Hình Sự, Giáo Trình Luật Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội Pdf, Báo Cáo Tình Hình An Ninh Quốc Phòng, Tuyển Tập Phim Truyền Hình Hàn Quốc, Vấn Đề Gia Nhập Và Thực Thi Quy Chế Rome Về Tòa án Hình Sự Quốc Tế, Tư Tố Trong Tố Tụng Hình Sự Của Trung Quốc, Tóm Tắt Quá Trình Hình Thành Quốc Gia Văn Lang âu Lạc, Quy Chế Rome Năm 1998 Về Thành Lập Toà Hình Sự Quốc Tế – Icc, Su Hinh Thanh Cua Doi Ngu Cnvc Va Lao Động Quốc Phòng, Phương Châm Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghi Quyet 28 Ve Bao Ve To Quoc Trong Tinh Hinh Moi, Giáo Trình Luật Quốc Tế Đại Học Luật Hà Nội Pdf, Giáo Trình Luật Quốc Tế Đại Học Luật Hà Nội, Thể Lệ Liên Hoan Truyền Hình Toàn Quốc 2018, Chien Luoc Bao Ve To Quoc Trong Tinh Hinh Moi 2013, Những Yếu Tố Tác Động Đến An Ninh Quốc Gia Trong Tình Hình Mới, Thông Tư Quy Định Kỹ Thuật Về Nội Dung Và Ký Hiệu Bản Đồ Địa Hình Quốc Gia Tỷ Lệ 1:10.000, 1:25.000, Chiến Lược An Ninh Quốc Gia Trong Tình Hình Mới, Bộ Luật Hình Sự Là Văn Bản Dưới Luật, Những Yếu Tố Tác Động Đén An Ninh Quốc Gia Trong Tình Hình Hiện Nay, Nghị Quyết 28 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết 28 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mớ, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới , Tình Hình Tệ Nạn Xã Hội, Vi Phạm Kỷ Luật, Pháp Luật Có Liên Quan Đến Quân Đội, Nội Dung Nghị Quyết Số 28-nq/tw Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết Số 28- 25/10/2013nq/tw Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Ghị Quyết Số 28 Nq/tw Ngày 25/10/2013 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nội Dung Nghioj Quyết Số 28 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết Tw8 Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Ghị Quyết Số 28 Nq/tw Ngày 25/10/2013 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mớ, Ghị Quyết Trung 8 Khóa 11 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Giải Pháp Cơ Bản Đam Bảo An Ninh Quốc Gia Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết Số 28 Nq/tw Ngày 25/10/2013 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình …, Nghị Quyết Số 28 Nq/tw Ngày 25/10/2013 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết Trung 8 Khóa 11 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới,

Bộ Luật Hình Sự Trung Quốc

Bộ Luật Hình Sự Trung Quốc, Tư Tố Trong Tố Tụng Hình Sự Của Trung Quốc, Ghị Quyết Trung 8 Khóa 11 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết Trung 8 Khóa 11 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết Trung ương 8 (khoá Xi) Về “chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới”, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 11 Ve Chien Luoc Bao Ve To Quoc Trong Tinh Hinh Moi , Bộ Luật Dân Sự Trung Quốc, Bộ Luật Quốc Triều Hình Luật, Bộ Luật Hình Sự Hàn Quốc, Công Ty Luật Trung Quốc, Báo Cáo Tình Hình Hợp Tác Quốc Tế Về Pháp Luật, Thừa Kế Trong Quốc Triều Hình Luật, Báo Cáo Tình Hình Hợp Tác Quốc Tế Về Pháp Luật Năm 2019, Tiểu Luận Môn Luật So Sánh Chính Sách Kích Cầu Của Việt Nam Trung Quốc Và Mỹ, Liên Minh Quốc Hội Đa Quốc Gia Về Chính Sách Đối Phó Trung Quốc (ipac), Đặc Trưng Mô Hình Chủ Nghĩa Xã Hội, Báo Cáo Tình Hình Mua Sắm Tập Trung, Đặc Trưng Của Mô Hình Chủ Nghĩa Xã Hội, So Sánh Các Mô Hình Trung Tâm Dữ Liệu, Mô Hình Trung Tâm Tích Hợp Dữ Liệu, Văn Hóa Trung Quốc, Mẫu Thư Mời Đi Trung Quốc, Văn Học Trung Quốc, Det May Trung Quoc, Trung Quốc Wto, Trung Quốc, Hoa Mẫu Đơn Trung Quốc, Gia Phả Trung Quốc, Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Đang Có Hiệu Lực Pháp Luật Là, Tiểu Luận Đặc Trưng Của Mô Hình Xã Hội Chủ Nghĩa, Mô Hình Trung Tâm Tiệt Khuẩn Hiện Đại, Giáo Trình Luật Tố Tụng Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội, Thủ Tục Xin Visa Trung Quốc, Truyện Ma Trung Quốc, Định Lý Số Dư Trung Quốc, Đại Hội Đảng Trung Quốc, Trích Dẫn Trung Quốc Hay, Kế Hoạch 5 Năm Của Trung Quốc, Kế Hoạch Học Tập Du Học Trung Quốc, Kế Hoạch Học Tập Tại Trung Quốc, Đơn Xin Thị Thực Trung Quốc, Quan Hệ Trung Quốc Và Mỹ, Thủ Tục Xin Visa Kết Hôn Trung Quốc, Cơ Chế Bảo Đảm Quyền Tự Do Lập Hội ở Trung Quốc, Em Là Đáp án Của Anh Phim Trung Quốc, Sách Trung Quốc, Mẫu Thư Mời Xin Visa Trung Quốc, Mẫu Thư Mời Xin Visa Đi Trung Quốc, Mẫu Đơn Xin Thị Thực Trung Quốc, Visa Đi Trung Quốc, Visa Trung Quoc, Mẫu Đơn Xin Visa Trung Quốc, Thư Mời Nhập Học Trung Quốc, Thi Truong Det May Tai Trung Quốc, Thủ Tục Cấp Visa Đi Trung Quốc, Thủ Tục Cấp Visa Trung Quốc, Tiếng Trung Quốc, Trích Dẫn Trung Quốc, Mẫu Đơn Xin Visa Đi Trung Quốc, Viết Về Trung Quốc, Tứ Đại Danh Lâu Của Trung Quốc, Thủ Tục Làm Hộ Chiếu Đi Trung Quốc, Thủ Tục Xin Visa Trung Quốc 1 Năm, Thủ Tục Visa Trung Quốc, Blds Của Trung Quốc, Thủ Tục Làm Visa Trung Quốc, Mẫu Đơn Xin Visa Vào Trung Quốc, Đặc Trưng Mô Hình Chủ Nghĩa Xã Hội Mà Nhân Dân Ta Đang Xây Dựng, Dựa Vào Quy Luật Của Các Số Trong Hình A Và Hình B Hãy Điền Số Thích Hợp Vào ô Trống Trong Hình C, Nghị Định Bên Trung Quốc, 4 Truyện Nổi Tiếng Của Trung Quốc, Quan Hệ Việt Nam Trung Quốc, Chính Sách 1 Con Của Trung Quốc, 4 Bộ Truyện Nổi Tiếng Của Trung Quốc, Chính Sách Một Trung Quốc, Nghị Quyết Trung Quốc, 4 Bộ Tiểu Thuyết Trung Quốc, Chính Sách 2 Con Của Trung Quốc, Chính Sách 1 Con Trung Quốc, Đáp án Kỳ Thi Trung Học Phổ Thông Quốc Gia Năm 2020, Thủ Tục Xin Visa Quá Cảnh Trung Quốc, Thủ Tục Xin Visa Công Tác Trung Quốc, Hạn Chế Nhập Siêu Từ Trung Quốc, Thủ Tục Làm Visa Trung Quốc 6 Tháng, Thủ Tục Làm Hộ Chiếu Sang Trung Quốc, Thủ Tục Xin Visa Trung Quốc 1 Năm Nhiều Lần, Thủ Tục Xin Visa Trung Quốc 6 Tháng, Ngữ Pháp Tiếng Trung Quốc, Tiểu Thuyết Trung Quốc, Tờ Khai Visa Trung Quốc, Tờ Khai Xin Visa Trung Quốc, 8 Điều Quy Định Của Trung Quốc, Quyết Định Trung Quốc, Nghị Định Trung Quốc, Đại Hội Đảng Cộng Sản Trung Quốc Lần Thứ 18, Đề Thi Minh Họa Trung Học Phổ Thông Quốc Gia, Thủ Tục Xin Visa Kết Hôn Với Người Trung Quốc, Văn Hóa Trung Quốc ảnh Hưởng Đến Việt Nam Như Thế Nào Sự 10, Tiền Tệ Trung Quốc Thời Xưa, Tuyển Tập Truyện Trung Quốc Hay,

Bộ Luật Hình Sự Trung Quốc, Tư Tố Trong Tố Tụng Hình Sự Của Trung Quốc, Ghị Quyết Trung 8 Khóa 11 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết Trung 8 Khóa 11 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết Trung ương 8 (khoá Xi) Về “chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới”, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 11 Ve Chien Luoc Bao Ve To Quoc Trong Tinh Hinh Moi , Bộ Luật Dân Sự Trung Quốc, Bộ Luật Quốc Triều Hình Luật, Bộ Luật Hình Sự Hàn Quốc, Công Ty Luật Trung Quốc, Báo Cáo Tình Hình Hợp Tác Quốc Tế Về Pháp Luật, Thừa Kế Trong Quốc Triều Hình Luật, Báo Cáo Tình Hình Hợp Tác Quốc Tế Về Pháp Luật Năm 2019, Tiểu Luận Môn Luật So Sánh Chính Sách Kích Cầu Của Việt Nam Trung Quốc Và Mỹ, Liên Minh Quốc Hội Đa Quốc Gia Về Chính Sách Đối Phó Trung Quốc (ipac), Đặc Trưng Mô Hình Chủ Nghĩa Xã Hội, Báo Cáo Tình Hình Mua Sắm Tập Trung, Đặc Trưng Của Mô Hình Chủ Nghĩa Xã Hội, So Sánh Các Mô Hình Trung Tâm Dữ Liệu, Mô Hình Trung Tâm Tích Hợp Dữ Liệu, Văn Hóa Trung Quốc, Mẫu Thư Mời Đi Trung Quốc, Văn Học Trung Quốc, Det May Trung Quoc, Trung Quốc Wto, Trung Quốc, Hoa Mẫu Đơn Trung Quốc, Gia Phả Trung Quốc, Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Đang Có Hiệu Lực Pháp Luật Là, Tiểu Luận Đặc Trưng Của Mô Hình Xã Hội Chủ Nghĩa, Mô Hình Trung Tâm Tiệt Khuẩn Hiện Đại, Giáo Trình Luật Tố Tụng Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội, Thủ Tục Xin Visa Trung Quốc, Truyện Ma Trung Quốc, Định Lý Số Dư Trung Quốc, Đại Hội Đảng Trung Quốc, Trích Dẫn Trung Quốc Hay, Kế Hoạch 5 Năm Của Trung Quốc, Kế Hoạch Học Tập Du Học Trung Quốc, Kế Hoạch Học Tập Tại Trung Quốc, Đơn Xin Thị Thực Trung Quốc, Quan Hệ Trung Quốc Và Mỹ, Thủ Tục Xin Visa Kết Hôn Trung Quốc, Cơ Chế Bảo Đảm Quyền Tự Do Lập Hội ở Trung Quốc, Em Là Đáp án Của Anh Phim Trung Quốc, Sách Trung Quốc, Mẫu Thư Mời Xin Visa Trung Quốc, Mẫu Thư Mời Xin Visa Đi Trung Quốc, Mẫu Đơn Xin Thị Thực Trung Quốc, Visa Đi Trung Quốc,

Hiệu Lực Của Bộ Luật Hình Sự

I. Hiệu lực của Bộ luật Hình sự đối với những hành vi phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam

1. Bộ luật Hình sự được áp dụng đối với mọi hành vi phạm tội thực hiện trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quy định này cũng được áp dụng đối với hành vi phạm tội hoặc hậu quả của hành vi phạm tội xảy ra trên tàu bay, tàu biển mang quốc tịch Việt Nam hoặc tại vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam.

2. Đối với người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ thuộc đối tượng được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao hoặc lãnh sự theo pháp luật Việt Nam, theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc theo tập quán quốc tế, thì vấn đề trách nhiệm hình sự của họ được giải quyết theo quy định của điều ước quốc tế hoặc theo tập quán quốc tế đó; trường hợp điều ước quốc tế đó không quy định hoặc không có tập quán quốc tế thì trách nhiệm hình sự của họ được giải quyết bằng con đường ngoại giao.

II. Hiệu lực của Bộ luật Hình sự đối với những hành vi phạm tội ở ngoài lãnh thổ Việt Nam

1. Công dân Việt Nam hoặc pháp nhân thương mại Việt Nam có hành vi phạm tội ở ngoài lãnh thổ Việt Nam mà Bộ luật Hình sự quy định là tội phạm, thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tại Việt Nam theo quy định của Bộ luật Hình sự. Quy định này cũng được áp dụng đối với người không quốc tịch thường trú ở Việt Nam.

2. Người nước ngoài, pháp nhân thương mại nước ngoài phạm tội ở ngoài lãnh thổ Việt Nam có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự trong trường hợp hành vi phạm tội xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam hoặc xâm hại lợi ích của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

3. Đối với hành vi phạm tội hoặc hậu quả của hành vi phạm tội xảy ra trên tàu bay, tàu biển không mang quốc tịch Việt Nam đang ở tại biển cả hoặc tại giới hạn vùng trời nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam, thì người phạm tội có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự trong trường hợp điềuước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định.

III. Hiệu lực của Bộ luật Hình sự về thời gian

1. Điều luật được áp dụng đối với một hành vi phạm tội là điều luật đang có hiệu lực thi hành tại thời điểm mà hành vi phạm tội được thực hiện.

2. Điều luật quy định một tội phạm mới, một hình phạt nặng hơn, một tình tiết tăng nặng mới hoặc hạn chế phạm vi áp dụng án treo, miễn trách nhiệm hình sự, loại trừ trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, xóa án tích và quy định khác không có lợi cho người phạm tội, thì không được áp dụng đối với hành vi phạm tội đã thực hiện trước khi điều luật đó có hiệu lực thi hành.

3. Điều luật xóa bỏ một tội phạm, một hình phạt, một tình tiết tăng nặng, quy định một hình phạt nhẹ hơn, một tình tiết giảm nhẹ mới hoặc mở rộng phạm vi áp dụng án treo, miễn trách nhiệm hình sự, loại trừ trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, tha tù trước thời hạn có điều kiện, xóa án tích và quy định khác có lợi cho người phạm tội, thì được áp dụng đối với hành vi phạm tội đã thực hiện trước khi điều luật đó có hiệu lực thi hành.

IV. Trường hợp ngoại lệ theo nghị quyết thi hành Bộ luật Hình sự 2015

1. Các điều khoản của Bộ luật hình sự năm 2015 xóa bỏ một tội phạm, xóa bỏ một hình phạt, một tình tiết tăng nặng; quy định hình phạt nhẹ hơn, tình tiết giảm nhẹ mới; miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, xóa án tích và các quy định khác có lợi cho người phạm tội thì được áp dụng đối với cả những hành vi phạm tội xảy ra trước 0 giờ 00 ngày 01 tháng 7 năm 2016 mà sau thời điểm đó mới bị phát hiện, đang bị điều tra, truy tố, xét xử hoặc đối với người đang được xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt, xóa án tích.

2. Tội phạm mới quy định tại các điều 147, 154, 167, 187, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 230, 234, 238, 285, 291, 292, 293, 294, 297, 301, 302, 336, 348, 388, 391, 393 và 418 của Bộ luật hình sự năm 2015; các điều luật bổ sung hành vi phạm tội mới, các điều luật quy định một hình phạt mới, một hình phạt nặng hơn, một tình tiết tăng nặng mới; hạn chế phạm vi miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, xóa án tích và các quy định khác không có lợi cho người phạm tội, thì không áp dụng đối với những hành vi phạm tội xảy ra trước 0 giờ 00 ngày 01 tháng 7 năm 2016 mà sau thời điểm đó mới bị phát hiện, đang bị điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hoặc đối với người đang được xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt, xóa án tích; trong trường hợp này, vẫn áp dụng quy định tương ứng của các văn bản quy phạm pháp luật hình sự có hiệu lực trước 0 giờ 00 ngày 01 tháng 7 năm 2016 để giải quyết;

3. Các tình tiết “gây hậu quả nghiêm trọng”, “gây hậu quả rất nghiêm trọng”, “gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”; “số lượng lớn”, “số lượng rất lớn”, “số lượng đặc biệt lớn”; “thu lợi bất chính lớn”, “thu lợi bất chính rất lớn”, “thu lợi bất chính đặc biệt lớn”; “đất có diện tích lớn”, “đất có diện tích rất lớn”, “đất có diện tích đặc biệt lớn”; “giá trị lớn”, “giá trị rất lớn”, “giá trị đặc biệt lớn”; “quy mô lớn” đã được áp dụng để khởi tố bị can trước 0 giờ 00 ngày 01 tháng 7 năm 2016 thì vẫn áp dụng quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 để khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử;

4. Đối với hành vi hoạt động phỉ quy định tại Điều 83, hành vi đăng ký kết hôn trái pháp luật quy định tại  Điều 149, hành vi kinh doanh trái phép quy định tại Điều 159, hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 165 của Bộ luật hình sự năm 1999 xảy ra trước 0 giờ 00 ngày 01 tháng 7 năm 2016 mà sau thời điểm đó vụ án đang trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử thì tiếp tục áp dụng quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 để xử lý; trường hợp vụ án đã được xét xử và đã có bản án, quyết định của Tòa án, thì không được căn cứ vào việc Bộ luật hình sự năm 2015 không quy định tội danh hoạt động phỉ, tội danh đăng ký kết hôn trái pháp luật, tội danh kinh doanh trái phép, tội danh cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng để kháng cáo, kháng nghị. Trong trường hợp người bị kết án đang chấp hành án về tội hoạt động phỉ, tội đăng ký kết hôn trái pháp luật, tội kinh doanh trái phép, tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã chấp hành xong bản án thì vẫn áp dụng quy định tương ứng của các văn bản quy phạm pháp luật hình sự có hiệu lực trước 0 giờ 00 ngày 01 tháng 7 năm 2016 để giải quyết; nếu sau thời điểm 0 giờ 00 ngày 01 tháng 7 năm 2016 mới bị phát hiện thì không khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử về tội hoạt động phỉ quy định tại Điều 83, tội đăng ký kết hôn trái pháp luật quy định tại Điều 149, tội kinh doanh trái phép quy định tại Điều 159, tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 165 của Bộ luật hình sự năm 1999 mà áp dụng quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 để khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử theo tội danh tương ứng;

5. Kể từ ngày Bộ luật hình sự năm 2015 được công bố là ngày 29/12/2015:

a) Không áp dụng hình phạt tử hình khi xét xử người phạm tội mà Bộ luật hình sự năm 2015 đã bỏ hình phạt tử hình, đối với người đủ 75 tuổi trở lên khi phạm tội hoặc khi xét xử;

b) Hình phạt tử hình đã tuyên đối với người được nêu tại điểm a khoản này nhưng chưa thi hành án, thì không thi hành và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân;

c) Đối với người đã bị kết án tử hình nhưng chưa thi hành án mà có đủ các điều kiện không thi hành án tử hình theo Bộ luật hình sự năm 2015, thì không thi hành và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân;

d) Không xử lý về hình sự đối với người thực hiện hành vi mà Bộ luật hình sự năm 1999 quy định là tội phạm nhưng Bộ luật hình sự năm 2015 không quy định là tội phạm, bao gồm: tảo hôn; báo cáo sai trong quản lý kinh tế; vi phạm quy định về cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; sử dụng trái phép quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của tổ chức tín dụng; không chấp hành các quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, quản chế hành chính. Nếu vụ án đã được khởi tố, đang điều tra, truy tố, xét xử thì phải đình chỉ; trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt hoặc đang được tạm đình chỉ thi hành án, thì được miễn chấp hành phần hình phạt còn lại; trường hợp người bị kết án chưa chấp hành hình phạt hoặc đang được hoãn thi hành án, thì được miễn chấp hành toàn bộ hình phạt;

đ) Không xử lý về hình sự đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi về tội phạm không được quy định tại khoản 2 Điều 12 và các điểm b, c khoản 2 Điều 14 của Bộ luật hình sự năm 2015; nếu vụ án đã được khởi tố, đang điều tra, truy tố, xét xử thì phải đình chỉ; trong trường hợp người đó đã bị kết án và đang chấp hành hình phạt hoặc đang được tạm đình chỉ thi hành án, thì họ được miễn chấp hành phần hình phạt còn lại; nếu người bị kết án chưa chấp hành hình phạt hoặc đang được hoãn thi hành án, thì được miễn chấp hành toàn bộ hình phạt;

e) Những người đã chấp hành xong hình phạt hoặc được miễn chấp hành toàn bộ hình phạt hoặc phần hình phạt còn lại theo quy định tại điểm d và điểm đ khoản này, thì đương nhiên được xóa án tích.

Hàn Quốc Thay Đổi ” Quyền Phạt Con Của Cha Mẹ ” Trong Luật Dân Sự.

Đầu tiên, phóng viên No-gu-jin sẽ chuyển tới các bạn thông báo hôm nay của chính phủ Hàn Quốc. (우선 오늘 정부 발표를 노유진 기자가 정리해드립니다.)

Điều 915 của Bộ luật Dân sự Hàn Quốc quy định rằng “Cha mẹ có thể đưa ra hình phạt cần thiết để bảo vệ và nuôi dưỡng con cái họ”. (우리나라 민법 915조는 ‘친권자는 자녀를 보호, 교양하기 위해 필요한 징계를 할 수 있다’고 명시하고 있습니다.)

Nó đã được duy trì từ năm 1960, và chính phủ đã quyết định rằng đã đến lúc thay đổi nhận thức về việc trừng phạt thân thể . (1960년 제정 후 유지돼왔는데 가정 내 체벌에 대해 관대한 인식을 바꿀 때라고 정부는 판단하고 있습니다.)

Hiện tại ở Hàn Quốc, khoảng 77% vụ việc bạo hành trẻ em phát sinh là do cha mẹ. (현재 아동학대의 약 77%가 부모에 의해 발생하고 있습니다.)

Bộ trưởng Park, Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi: Tôi sẽ xem xét các biện pháp để đưa ra các giới hạn như loại trừ hình phạt về thể xác trong phạm vi quyền được phạt của người giám hộ là các bậc cha mẹ ở Hàn Quốc được quy định trong Đạo luật Dân sự.] ([박능후/복지부 장관 : 민법상 규정되어 있는 친권자의 징계권의 범위에서 체벌을 제외하는 등 한계를 설정하는 방안도 (검토하겠습니다.)])

Tôi đồng cảm với ý định ngăn chặn bạo hành trẻ em, và vẫn còn các tiếng nói quan tâm lo lắng. (아동 학대를 막겠다는 취지에는 공감하지만, 우려의 목소리도 있습니다.)

Trên thực tế, dựa theo khảo sát của bộ Phúc lợi Hàn Quốc 76,8% số người được hỏi cho biết họ cần có hình phạt về thể xác đối với con cái. (실제 복지부가 체벌의 필요성에 대해 묻는 조사에서 76.8%가 필요하다고 답했습니다.)

Kwak Ae-kyung / Seoul Yangcheon-gu: Tôi muốn con tôi lớn lên đúng cách. Đôi khi tôi thực sự cần phải có một lần đánh đòn con, cho dù chỉ là đánh vào chân … .] ([곽애경/서울시 양천구 : 내 아이가 바르게 자라기를 원하잖아요. 때로는 진짜로 종아리라도 한 차례 때릴 수 있는 그런 그게 있어야 된다고….])

Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng cần phải cấm hình phạt về thể xác khi khó có thể điều tra về hành vi bạo hành trẻ em khi cha mẹ phủ nhận. (하지만 부모가 친권을 내세워 거부하면 학대 조사조차 힘든 현실을 볼 때 체벌 금지 조치가 필요하다는 의견도 많습니다.)

Lee, Pil-young / Viện trưởng Viện nghiên cứu phúc lợi trẻ em: Có rất nhiều trường hợp bạo hành trẻ em ở Hàn Quốc nhưng cha mẹ dùng danh nghĩa là giáo huấn con cái để biện minh. Nhưng đã đến lúc mọi người thay đổi nhận thức về phần này. ([이필영/초록우산어린이재단 아동복지연구소장 : 훈육이라는 이름으로 정당화되는 경우들이 많았는데, 이 부분에 대한 국민들의 인식이 조금 바뀌어야 할 때입니다.])

Chính phủ Hàn Quốc cũng đưa vào một hệ thống trong đó bệnh viện phải thông báo về thực tế sinh đẻ để tránh trường hợp cha mẹ không khai báo khi sinh con và tránh bạo hành trẻ em. (정부는 또 부모가 출생신고하지 않아 아동이 학대받는 일이 없도록 병원이 출생 사실을 국가에 통보하도록 하는 제도를 도입합니다.)

(영상취재 : 김원배, 영상편집 : 이승희)

Nguồn: koreanews.vn

(Visited 34 times, 1 visits today)