Các Loại Quyết Định Quản Trị Tài Chính / Top 9 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 6/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Các Quyết Định Của Nhà Quản Trị Tài Chính

Các quyết định của nhà Quản trị tài chính

Khi tìm hiểu về chức năng của nhà quản trị tài chính, ta cần phải hiểu rõ đối tượng của quản trị tài chính là gì, vì vậy nhà quản trị tài chính doanh nghiệp cần trả lời những câu hỏi sau :

– Doanh nghiệp cần đầu tư vào lĩnh vực nào, ngắn hạn hay dài hạn, lợi nhuận làm ra có nhiều không? ( quyết định đầu tư )

– Lợi nhuận của doanh nghiệp được sử dụng như thế nào ( quyết định phân chia cổ tức )

Như vậy, chức năng của quản trị tài chính thể hiện ở các quyết định của nhà quản trị, cụ thể đó là : Quyết định đầu tư, quyết định nguồn vốn và quyết định phân chia lợi nhuận.

– Quyết định đầu tư tài sản lưu động bao gồm: quyết định tồn quỹ, quyết định tồn kho, quyết định chính sách bán chịu hàng hoá, quyết định đầu tư tài chính ngắn hạn.

– Quyết định đầu tư tài sản cố định bao gồm: quyết định mua sắm tài sản cố định mới, quyết định thay thế tài sản cố định cũ, quyết định đầu tư dự án, quyết định đầu tư tài chính dài hạn.

– Quyết định quan hệ cơ cấu giữa đầu tư tài sản lưu động và tài sản cố định, bao gồm: quyết định sử dụng đòn bẩy hoạt động, quyết định điểm hoà vốn.

Quyết định đầu tư được xem là quyết định quan trọng nhất trong các quyết định về quản trị tài chính doanh nghiệp vì nó tạo ra giá trị cho doanh nghiệp, giá trị doanh nghiệp là mục tiêu cơ bản đầu tiên mà QTTC hướng tới. Một quyết định đầu tư đúng sẽ góp phần làm gia tăng giá trị của doanh nghiệp, qua đó gia tăng giá trị tài sản cho chủ sở hữu. Ngược lại, một quyết định đầu tư sai sẽ làm tổn thất giá trị doanh nghiệp, do đó sẽ làm thiệt hại tài sản cho chủ doanh nghiệp.

– Quyết định huy động nguồn vốn ngắn hạn, bao gồm: Quyết định vay ngắn hạn hay quyết định sử dụng tín dụng thương mại, quyết định vay ngắn hạn ngân hàng hay sử dụng tín phiếu công ty.

– Quyết định huy động nguồn vốn vay dài hạn, bao gồm: quyết định nợ dài hạn hay vốn cổ phần, quyết định vay dài hạn ngân hàng hay phát hành trái phiếu công ty, quyết định sử dụng vốn cổ phần phổ thông hay vốn cổ phần ưu đãi.

Quyết định về phân chia lợi nhuận hay còn gọi là chính sách cổ tức của công ty (đối với công ty cổ phần). Trong loại quyết định này giám đốc tài chính sẽ phải lựa chọn giữa việc sử dụng lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức hay là giữ lại để tái đầu tư. Ngoài ra giám đốc tài chính cần phải quyết định xem doanh nghiệp nên theo chính sách cổ tức nào và liệu chính sách cổ tức có tác động gì đến giá trị của doanh nghiệp hay giá cổ phiếu trên thị trường của doanh nghiệp hay không.

Ngoài các quyết định trên thì còn có một số quyết định khác như quyết định phòng ngừa rủi ro tỷ giá, quyết định hình thức chuyển tiền, quyết định về đối ngoại, về tiền lương, …vv

Mai Xuân Bình – Khoa QTKD

3 Quyết Định Của Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp

3 Quyết Định Của Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp, 4 Quyết Định Của Quản Trị Tài Chính Trong Doanh Nghiệp, 3 Quyết Định Cơ Bản Của Tài Chính Doanh Nghiệp, 3 Quyết Định Tài Chính Của Doanh Nghiệp, 3 Quyết Định Tài Chính Doanh Nghiệp, 3 Quyết Định Tài Chính Trong Doanh Nghiệp, 3 Nhóm Quyết Định Tài Chính Trong Doanh Nghiệp, 3 Quyết Định Tài Chính Chiến Lược Của Doanh Nghiệp, Quá Trình Ra Quyết Định Trong Quản Trị Doanh Nghiệp Gồm Mấy Bước, Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020 Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch, Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp, Bí Quyết Quản Trị Doanh Nghiệp, Bài Giải Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp, Tiêu Chí Quyết Định Doanh Nghiệp Có Quy Mô Lớn Hay Nhỏ, Quyết Định Giải Thể Doanh Nghiệp, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Của Doanh Nghiệp, Quyết Định Số 15 áp Dụng Cho Doanh Nghiệp Nào, Quyết Định Khen Thưởng Doanh Nghiệp, Quyết Định Khen Thưởng Của Doanh Nghiệp, Trình Bày Nội Dung Các Quy Định Của Luật Doanh Nghiệp 2014 Về Các Loại Hình Doanh Nghiệp, Hướng Dẫn Viết Quyết Định Trong Doanh Nghiệp, Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch Liên Kết, Nghị Định Của Chính Phủ Về Công Tác Thanh Tra Kiểm Tra Đối Với Các Doanh Nghiệp, Cơ Sở Lý Luận Về Thông Tin, Dự Báo Và Quyết Định Quản Trị Kinh Doanh, Quyết Định 219-qĐ/tw Năm 2009 Ban Hành Quy Chế Phối Hợp Công Tác Giữa Đảng Uỷ Khối Doanh Nghiệp Trun, Quản Lý Thuế Gtgt Đối Với Doanh Nghiẹp Ngoài Quốc Doanh, Giải Pháp Nâng Cao Hoạt Động Quản Trị Kinh Doanh Tại Doanh Nghiệp, Quyết Định Số 438 Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chinh Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Và Dân Quân Tự Vệ V, Quyết Định 438 Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Và Dân Quân T, Quyết Định Số 19 Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Báo Cáo Thực Tập Doanh Nghiệp Quản Trị Kinh Doanh, Quy Dinh Quan Dieu Tri Cham Soc Giai Quyet Chinh Sach Doi Voi Quan Nhan Cnvc Bi Benh Hiem Ngheo, Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Tài Chính Doanh Nghiệp, Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Theo Thông Tư , Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Theo Thông Tư, 4 Quyết Định Của Quản Trị Tài Chính, Khóa Luận Tốt Nghiệp Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Phân Tích Các Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp, Phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp, “phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp”, Công Văn Doanh Nghiệp Giải Trình Cơ Quan Hải Quan, Quyết Định Quản Lý Hành Chính Nhà Nước, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ, Quyết Định Quản Lý Hành Chính Nhà Nước Bất Hợp Pháp, Quyết Định 438 Tổng Cục Chính Trị Về Quy Chế Gdct Trong Quân Đội, 7 Quyết Định Tài Chính Quan Trọng Trước Tuổi 30, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách…, ôn Tập Quản Trị Doanh Nghiệp, Bộ Quy Tắc Quản Trị Doanh Nghiệp, Quản Trị Doanh Nghiệp, Tài Chính Doanh Nghiệp Cơ Bản, Bài Tập Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp, Báo Cáo Tài Chính Của 1 Doanh Nghiệp, Bài Tập ôn Thi Môn Tài Chính Doanh Nghiệp, Đọc Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp, Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp, Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp Nhỏ, Đề Thi Môn Tài Chính Doanh Nghiệp 1, Tài Chính Doanh Nghiệp, Tài Chính Doanh Nghiệp 1, Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp Là Gì, Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ, Đọc Báo Cáo Tài Chính Của Doanh Nghiệp, Chính Sách Khuyến Khích Doanh Nghiệp Đầu Tư Vào Nông Nghiệp Nông Thôn, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị, Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, Quyết Đinh Ban Hanh Quy Che Giao Duc Chính Tri Trong Quan Đôi Nhân Dân Việt Nam, Quyet Dinh 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Cua Tong Cuc Chinh Trị Quân Đội Nhan Dân Việt Nam, Bài Giảng Quản Trị Doanh Nghiệp, Sách Học Quản Lý Doanh Nghiệp, Đề Cương Quản Trị Doanh Nghiệp, Quy Trình Quản Lý Doanh Nghiệp, Câu Hỏi Tự Luận Quản Trị Doanh Nghiệp, Tài Liệu Quản Trị Doanh Nghiệp, Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp Thương Mại, Báo Cáo Tổng Hợp Tài Chính Doanh Nghiệp, Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp Tư Nhân, Báo Cáo Tài Chính Cho Doanh Nghiệp Siêu Nhỏ, Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp Siêu Nhỏ, Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp Swim, Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp Niêm Yết, Luận Văn Mẫu Tài Chính Doanh Nghiệp, Bài Giải Tài Chính Doanh Nghiệp, Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp Mới Thành Lập, Báo Cáo Tài Chính Đối Với Doanh Nghiệp Mới Thành Lập, Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp Gồm Những Gì, Bài Báo Cáo Thực Tập Tài Chính Doanh Nghiệp, Tài Chính Doanh Nghiệp Nâng Cao 2, Hệ Thống Câu Hỏi Và Bài Tập Tài Chính Doanh Nghiệp, Chính Sách Doanh Nghiệp, Thủ Tục Hành Chính – Nỗi Khổ Của Doanh Nghiệp, Văn Bản Hành Chính Doanh Nghiệp, Ueh Đề Thi Tài Chính Doanh Nghiệp Nâng Cao, ý Nghĩa Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp, Cách Đọc Báo Cáo Tài Chính Của Doanh Nghiệp, Cách Đọc Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp, Câu Hỏi Tự Luận Tài Chính Doanh Nghiệp, ý Nghĩa Của Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị, Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Về Việc Ba,

3 Quyết Định Của Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp, 4 Quyết Định Của Quản Trị Tài Chính Trong Doanh Nghiệp, 3 Quyết Định Cơ Bản Của Tài Chính Doanh Nghiệp, 3 Quyết Định Tài Chính Của Doanh Nghiệp, 3 Quyết Định Tài Chính Doanh Nghiệp, 3 Quyết Định Tài Chính Trong Doanh Nghiệp, 3 Nhóm Quyết Định Tài Chính Trong Doanh Nghiệp, 3 Quyết Định Tài Chính Chiến Lược Của Doanh Nghiệp, Quá Trình Ra Quyết Định Trong Quản Trị Doanh Nghiệp Gồm Mấy Bước, Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020 Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch, Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp, Bí Quyết Quản Trị Doanh Nghiệp, Bài Giải Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp, Tiêu Chí Quyết Định Doanh Nghiệp Có Quy Mô Lớn Hay Nhỏ, Quyết Định Giải Thể Doanh Nghiệp, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Của Doanh Nghiệp, Quyết Định Số 15 áp Dụng Cho Doanh Nghiệp Nào, Quyết Định Khen Thưởng Doanh Nghiệp, Quyết Định Khen Thưởng Của Doanh Nghiệp, Trình Bày Nội Dung Các Quy Định Của Luật Doanh Nghiệp 2014 Về Các Loại Hình Doanh Nghiệp, Hướng Dẫn Viết Quyết Định Trong Doanh Nghiệp, Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch Liên Kết, Nghị Định Của Chính Phủ Về Công Tác Thanh Tra Kiểm Tra Đối Với Các Doanh Nghiệp, Cơ Sở Lý Luận Về Thông Tin, Dự Báo Và Quyết Định Quản Trị Kinh Doanh, Quyết Định 219-qĐ/tw Năm 2009 Ban Hành Quy Chế Phối Hợp Công Tác Giữa Đảng Uỷ Khối Doanh Nghiệp Trun, Quản Lý Thuế Gtgt Đối Với Doanh Nghiẹp Ngoài Quốc Doanh, Giải Pháp Nâng Cao Hoạt Động Quản Trị Kinh Doanh Tại Doanh Nghiệp, Quyết Định Số 438 Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chinh Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Và Dân Quân Tự Vệ V, Quyết Định 438 Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Và Dân Quân T, Quyết Định Số 19 Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Báo Cáo Thực Tập Doanh Nghiệp Quản Trị Kinh Doanh, Quy Dinh Quan Dieu Tri Cham Soc Giai Quyet Chinh Sach Doi Voi Quan Nhan Cnvc Bi Benh Hiem Ngheo, Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Tài Chính Doanh Nghiệp, Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Theo Thông Tư , Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Theo Thông Tư, 4 Quyết Định Của Quản Trị Tài Chính, Khóa Luận Tốt Nghiệp Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Phân Tích Các Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp, Phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp, “phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp”, Công Văn Doanh Nghiệp Giải Trình Cơ Quan Hải Quan, Quyết Định Quản Lý Hành Chính Nhà Nước, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ, Quyết Định Quản Lý Hành Chính Nhà Nước Bất Hợp Pháp, Quyết Định 438 Tổng Cục Chính Trị Về Quy Chế Gdct Trong Quân Đội, 7 Quyết Định Tài Chính Quan Trọng Trước Tuổi 30, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách…, ôn Tập Quản Trị Doanh Nghiệp,

Mục Tiêu Của Các Quyết Định Quản Trị

Sự cần thiết khách quan của mục tiêu là ở chỗ không thể ra quyết định quản trị mà không có mục tiêu, vì mục tiêu là một lĩnh vực hoạt động tất yếu, là cơ sở, là điểm xuất phát của mọi hoạt động quản trị khác.

Mục tiêu có vai trò quan trọng trong việc ra quyết định quản trị ở chỗ nó có tính định hướng cho các hoạt động, là cơ sở để đánh giá các phương án, các quyết định, và là căn cứ để đề ra các quyết định quản trị.

– Những vấn đề cốt lõi cần giải quyết khi phải ra quyết định là gì?

– Hoàn cảnh cụ thể ở bên trong và bên ngoài của mỗi đơn vị trong khi giải quyết các tình huống phải ra quyết định;

– Tình thế trước mắt cũng như lâu dài đối với mỗi tổ chức khi thực hiện các quyết định đã được lựa chọn;

– Đòi hỏi của việc sử dụng các qui luật khách quan trong lĩnh vực ra quyết định và thực hiện các quyết định quản trị.

– Khả năng tổ chức thực hiện các quyết định của những người thừa hành.

Sự tồn tại của các cơ sở khoa học là khách quan, tuy nhiên việc nhận thức chúng cho đúng không phải là chuyện dễ dàng. Do đó nâng cao trình độ và cung cấp điều kiện cùng những phương tiện hiện đại cho những người tham gia lựa chọn và quyết định mục tiêu trong việc ra quyết định là điều hết sức cần thiết.

Để xác định mục tiêu người ta phải xác định được những yêu cầu gì cần phải có

đối với các mục tiêu đó. Thông thường, các yêu cầu cơ bản đối với các mục tiêu là:

– Rõ ràng;

– Khả thi;

– Có thể kiểm soát được;

– Phù hợp với đòi hỏi của các qui luật khách quan;

– Phải nhằm giải quyết những vấn đề then chốt, quan trọng;

– Phù hợp với hoàn cảnh cùng khả năng ở mỗi đơn vị.

Các mục tiêu trong việc ra quyết định có thể được phân loại theo lĩnh vực, theo cấp độ, theo giá trị, theo qui mô của các quyết định v.v…

Xác định mục tiêu trong các quyết định là một công việc hệ trọng. Thông thường người nào có quyền ra quyết định thì người đó có quyền xác định mục tiêu cho các quyết định. Trong những quyết định quan trọng và phức tạp, vấn đề xác định mục tiêu là một vấn đề lớn cần có nhiều người tham gia hoạch định, thẩm định và phê chuẩn. Trong những trường hợp như vậy cần có phân công, phân cấp khoa học giải quyết từng công đoạn trong quá trình xác định mục tiêu.

Quản Trị Tài Chính – Kế Toán Cho Doanh Nghiệp Sme

Quản trị tài chính là gì?

Khái niệm: Quản trị tài chính  là một môn khoa học quản trị nghiên cứu các mối quan hệ tài chính phát sinh trong quá trình sản xuất và kinh doanh của một doanh nghiệp hay một tổ chức. Quản trị tài chính là quản trị nguồn vốn (bao gồm vốn tiền mặt, vốn tài sản và các quan hệ tài chính phát sinh như: khoản phải thu – khoản phải trả), nhằm tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp.

Mục tiêu: Quản trị tài chính là việc chọn lựa và ra quyết định tài chính với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, làm tăng giá trị doanh nghiệp và tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. 

Vai trò: quản trị tài chính đóng vai trò cực kỳ quan trọng, có mối liên hệ chặt chẽ với các hoạt động khác trong doanh nghiệp. Những vai trò tiêu biểu của quản trị tài chính:

Đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh đầy đủ và kịp thời: vai trò lớn nhất của quản trị tài chính là đảm bảo nguồn vốn của doanh nghiệp đầy đủ, kịp thời cho mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hơn thế nữa, quản trị tài chính còn có vai trò xác định chính xác các nhu cầu về vốn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong ngắn hạn và dài hạn cũng như đáp ứng kịp thời các nhu cầu vốn cho hoạt động của doanh nghiệp thông qua việc lựa chọn các hình thức và phương pháp huy động vốn mà người làm công tác quản trị tài chính chọn lựa.

Sử dụng nguồn vốn một cách tiết kiệm và hiệu quả: quản trị tài chính có vai trò giúp đỡ doanh nghiệp phân bổ nguồn vốn cho nhiều dự án, hoạt động sản xuất, kinh doanh sao cho tiết kiệm và đạt hiệu suất cao nhất.

Giám sát, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: thông qua sự lưu chuyển của dòng tiền, quản trị tài chính giúp giám sát, kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp. Người quản lý sẽ dễ dàng phát hiện những vướng mắc, rủi ro mà doanh nghiệp đang gặp phải, từ đó, đề ra phương án khắc phục kịp thời.

Quản trị kế toán là gì?

Khái niệm: Kế toán quản trị là một phần của kế toán làm công việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị, phục vụ công tác kiểm soát và ra quyết định điều hành của nhà quản trị.

Mục tiêu: Cung cấp thông tin được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau cho nhà quản trị nhằm mục đích kiểm soát hoạt động và ra quyết định quản lý.

Vai trò: quản trị kế toán đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp:

Cung cấp thông tin lập kế hoạch và ra quyết định: Thông tin của kế toán quản trị được thu thập từ thông tin cả trong và ngoài doanh nghiệp nhằm mục đích giúp nhà quản ra quyết định quản lý phù hợp.

Trợ giúp nhà quản trị trong việc điều hành và kiểm soát hoạt động: Kế toán quản trị đóng vai trò quan trọng trong việc giúp nhà quản trị điều hành, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty. Tình hình sử dụng chi phí, sản xuất,… hàng ngày, hàng tháng giúp ích rất nhiều cho nhà quản trị.

Đo lường hiệu quả hoạt động của các cá nhân, phòng ban,… trong công ty: Thông tin của kế toán quản trị đặc biệt quan trọng trong quá trình vận hành của doanh nghiệp, đồng thời phục vụ việc kiểm soát, đánh giá, đo lường hiệu quả hoạt động của tất cả các cá nhân kể cả cấp quản lý, phòng ban,… trong công ty.

Giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu chiến lược: Thông tin của kế toán quản trị nhằm mục đích giúp doanh nghiệp đạt  mục tiêu, chiến lược như tăng doanh thu, giảm chi phí, tăng tỉ suất lợi nhuận, quản trị công nợ, hàng tồn kho, tăng thị phần,…

Quản trị Tài chính – Kế toán cho doanh nghiệp SME

Quản trị tài chính – kế toán là không thể thiếu trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, nhất là với doanh nghiệp SMEs – những doanh nghiệp có nguồn lực (nhân lực, vật lực) vẫn còn bị hạn chế thì quản trị tài chính – kế toán giúp đỡ rất  nhiều cho nhà quản trị trong việc quản lý điều hành cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Nhưng bởi vì lý do thiếu nguồn lực mà các doanh nghiệp SMEs thường gặp khó khăn, thậm chí bỏ qua phần hành quản trị Tài chính – Kế toán mà chủ yếu tập trung vào kinh doanh vô hình chung tạo ra một vòng luẩn quẩn làm hạn chế trong việc phát triển, doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả, gây thất thoát không đáng có nguồn lực của doanh nghiệp.

Ở DRACO, chúng tôi có cung cấp dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán SME, giúp doanh nghiệp quản trị Tài chính – Kế toán; tư vấn, hỗ trợ, vận hành hệ thống tài chính, kế toán hoạt động tinh gọn, hiệu quả. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán SME hoặc cần tư vấn thêm hãy liên hệ ngay tới bộ phận tư vấn và chăm sóc khách hàng của DRACO để được giải đáp những thắc mắc cũng như tư vấn về dịch vụ.