Các Nghị Quyết Của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội / TOP #10 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 8/2022 # Top View | Bac.edu.vn

Nghị Quyết Của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội

--- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết 1210/2016/ubtvqh13 Của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Về Việc Phân Loại Đô Thị
 • Nghị Quyết 1210/2016/ubtvqh13 Về Phân Loại Đô Thị Do Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Ban Hành
 • Huyện Như Thanh Công Bố Nghị Quyết Số 786/nq
 • Huyện Thạch Thành Công Bố Nghị Quyết 786 Của Ubtv Quốc Hội Về Việc Sắp Xếp Các Đơn Vị Hành Chính Cấp Xã
 • Huyện Tĩnh Gia Công Bố Nghị Quyết Số 786/nq
 • Nghị Quyết Của ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, Nghị Quyết ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, Nghị Quyết Liên Tịch ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, Nghị Quyết Về Việc Bãi Nhiệm Đại Biểu Quốc Hội Phạm Phú Quốc, Đề Thi Môn Giải Quyết Tranh Chấp Hợp Đồng Thương Mại Quốc Tế, Giải Quyết Tranh Chấp Hợp Đồng Thương Mại Quốc Tế, Tiểu Luận Giải Quyết Tranh Chấp Thương Mại Quốc Tế, Thời Gian Hội Nghị Chi Bộ Ra Nghị Quyết Chuyển Trang Thái Sscd Từ Thường Xuyên Lên Cao, Nghị Quyết Họp Chi Bộ Thường Kỳ, Nghị Quyết Kỳ Họp Bất Thường, Nghị Quyết Về Bồi Thường Oan Sai, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Hội Nghị Tw Viii Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết 55 Bộ Công Thương, Nghị Quyết Phiên Họp Thường Kỳ Tháng 3, Biên Bản Và Nghị Quyết ĐhĐcĐ Bất Thường, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 3, Nghị Quyết Về Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 11, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 10, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 8, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 3/2017, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 11-2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 1/2017, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 02/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 12/2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 2/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 4/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 2/2017, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 3/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 8/2019, Nghị Quyết Số 20 Ngày 04 Tháng 11 Năm 2022 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, Nghị Quyết Số 63 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Quốc Hội, Nghị Quyết 28 Về Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết Số 37 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Về Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết Số 35 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Quốc Hội Về Xử Lý Nợ Xấu, Nghị Quyết Của Quốc Hội, Nghị Quyết Quốc Hội Là Gì, Nghị Quyết Quốc Hội Về án Phí, Nghị Quyết Nợ Xấu Của Quốc Hội, Nghị Quyết 96 Của Quốc Hội, Mục 3 Nghị Quyết Số 32 Của Quốc Hội, Nghị Quyết 97 Của Quốc Hội, Nghị Quyết 88 Của Quốc Hội, Nghị Quyết 60 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Số 84/nq-cp20-nq/tu Ngày 04 Tháng 11 Năm 2022 Cả Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, Bản Khai Đề Nghị Tặng Thưởng Huy Chương Quân Kỳ Quyết Thắng, Nghị Quyết Quốc Hội Về Pccc, Nghị Quyết Đại Hội Phụ Nữ Toàn Quốc Lần Thứ 12, Nghị Quyết Quốc Hội Khóa 14, Nghị Quyết Đại Hội Phụ Nữ Toàn Quốc Lần Thứ Xii, Nghị Quyết Quốc Hội Khóa 13, Nghị Quyết Giám Sát Của Quốc Hội, Nghị Quyết Quốc Hội Mới Nhất, Nghị Quyết Quốc Hội 2022, Nghị Quyết 51 Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Mới Nhất Của Quốc Hội, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 7 Quốc Hội Khóa Xiv, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 8 Quốc Hội Khóa 14, Nghị Quyết Quốc Hội 2022, Nghị Quyết Trung Quốc, Nghị Quyết Ubtv Quốc Hội, Nghi Quyet So 28 Cua Bo Chinh Trị Ve Bao Ve To Quoc, Nghị Quyết Số 22 Về Hội Nhập Quốc Tế, Nghị Quyết 104 Của Bộ Quốc Phòng, Nghị Quyết Quốc Hội Sáp Nhập Xã, Nghị Quyết 99/2019 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Số 16-nq/tu Ngày 19-5-2020 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Về “tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Các C, Nghị Quyết Số 16-nq/tu Ngày 19-5-2020 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Về “tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Các C, Nghị Quyết Số 64/2013/qh13 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Phụ Nữ Toàn Quốc Lần Thứ 12, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 12, Nghị Quyết 28 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết 51 Của Bộ Quốc Phòng Năm 2005, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 13, Nghị Quyết Số 28 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết Quốc Hội Về Luật Quy Hoạch, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 11, Nghị Quyết Quốc Phòng An Ninh, Nghị Quyết Số 96/2015/qh13 Của Quốc Hội, Nghị Quyết 28 Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết Quốc Hội Sáp Nhập Huyện Xã, Điều 3 Nghị Quyết 35 Năm 2000 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Quốc Hội Về Công Tác Tư Pháp, Nghị Quyết Số 7 Về Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế, Nghị Quyết An Ninh Quốc Phòng, Nghị Quyết 08/bct Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Bầu Chủ Nhiệm Uỷ Ban Pháp Luật Quốc Hội, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 11 Ve Bao Ve To Quoc, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết Số 08 Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghi Quyet 28 Ve Bao Ve To Quoc Trong Tinh Hinh Moi, Nghị Quyết 08 Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết 51 Về Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết 51 Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Tập Quán Thương Mại Quốc Tế Và Thanh Toán Quốc Tế, Nghị Quyết Trung ưng 8 Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết Quốc Hội Thuộc Loại Văn Bản Nào Giải Thích,

  Nghị Quyết Của ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, Nghị Quyết ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, Nghị Quyết Liên Tịch ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, Nghị Quyết Về Việc Bãi Nhiệm Đại Biểu Quốc Hội Phạm Phú Quốc, Đề Thi Môn Giải Quyết Tranh Chấp Hợp Đồng Thương Mại Quốc Tế, Giải Quyết Tranh Chấp Hợp Đồng Thương Mại Quốc Tế, Tiểu Luận Giải Quyết Tranh Chấp Thương Mại Quốc Tế, Thời Gian Hội Nghị Chi Bộ Ra Nghị Quyết Chuyển Trang Thái Sscd Từ Thường Xuyên Lên Cao, Nghị Quyết Họp Chi Bộ Thường Kỳ, Nghị Quyết Kỳ Họp Bất Thường, Nghị Quyết Về Bồi Thường Oan Sai, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Hội Nghị Tw Viii Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết 55 Bộ Công Thương, Nghị Quyết Phiên Họp Thường Kỳ Tháng 3, Biên Bản Và Nghị Quyết ĐhĐcĐ Bất Thường, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 3, Nghị Quyết Về Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 11, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 10, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 8, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 3/2017, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 11-2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 1/2017, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 02/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 12/2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 2/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 4/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 2/2017, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 3/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 8/2019, Nghị Quyết Số 20 Ngày 04 Tháng 11 Năm 2022 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, Nghị Quyết Số 63 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Quốc Hội, Nghị Quyết 28 Về Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết Số 37 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Về Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết Số 35 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Quốc Hội Về Xử Lý Nợ Xấu, Nghị Quyết Của Quốc Hội, Nghị Quyết Quốc Hội Là Gì, Nghị Quyết Quốc Hội Về án Phí, Nghị Quyết Nợ Xấu Của Quốc Hội, Nghị Quyết 96 Của Quốc Hội, Mục 3 Nghị Quyết Số 32 Của Quốc Hội, Nghị Quyết 97 Của Quốc Hội, Nghị Quyết 88 Của Quốc Hội, Nghị Quyết 60 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Số 84/nq-cp20-nq/tu Ngày 04 Tháng 11 Năm 2022 Cả Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, Bản Khai Đề Nghị Tặng Thưởng Huy Chương Quân Kỳ Quyết Thắng, Nghị Quyết Quốc Hội Về Pccc,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Bố 6 Nghị Quyết Của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội
 • Nghị Quyết 96 Của Quốc Hội
 • Nghị Quyết Số 96/2015/qh13 Của Quốc Hội
 • Hội Thảo Triển Khai Nghị Quyết Số 88/2019/qh14 Của Quốc Hội
 • Công Bố 2 Nghị Quyết Của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội
 • Lễ Công Bố Các Nghị Quyết Của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Kỳ Họp Đặc Biệt Khẩn Cấp Của Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc
 • Đại Hội Đồng Lhq Thông Qua Nghị Quyết Kêu Gọi Dỡ Bỏ Lệnh Cấm Vận Của Mỹ Đối Với Cuba
 • Nghị Quyết 1803 (Xvii) Ngày 14/12/1962 Của Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc Về ‘chủ Quyền Vĩnh Viễn Đối Với Tài Nguyên Thiên Nhiên’
 • Công Tác Cán Bộ Là “công Việc Gốc” Của Đảng
 • Tăng Cường Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng Theo Nghị Quyết Số 04
 • Thứ năm – 11/06/2015 03:58

  Ngày 09/6/2015, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Lễ công bố các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tổ chức bộ máy, cán bộ theo Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân. Dự và chủ trì buổi lễ có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

  Cùng dự có các đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Lê Hữu Thể, Trần Công Phàn, Nguyễn Hải Phong, Bùi Mạnh Cường. Về phía đại biểu khách mời có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội luật gia Việt nam, Ủy viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đồng chí Tống anh Hào, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Nội chính Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an. Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ; các đồng chí đảng viên là Lãnh đạo cấp vụ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Trưởng các đoàn thể cơ quan, Thủ trưởng, Bí thư Đảng ủy đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Kiểm sát viên cao cấp, Điều tra viên cao cấp, Kiểm tra viên cao cấp, Chuyên viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm tra viên chính và tương đương, các đồng chí Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Điều tra viên Viện kiểm sát quân sự trung ương.

  Đ/c Trần Cẩm Tú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Trung ương

  tặng hoa các thành viên Ủy Ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao

  Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Minh Đức, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ công bố 07 Nghị quyết của Ủy ban Thường Vụ Quốc hội khóa XIII từ số 951, 952, 953,954, 955, 958, 924/NQ-UBTVQH13 ngày 28/5/2015 về việc phê chuẩn quyết định của viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong đó có 27 đơn vị trực thuộc; thành viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thành lập Viện kiểm sát nhân dân cấp cao; việc thành lập, giải thể các Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, Viện kiểm sát quân sự khu vực; phê chuẩn quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về bộ máy làm việc của Viện kiểm sát quân sự các cấp; thành lập Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao; tiêu chuẩn bổ nhiệm, điều kiện nâng ngạch Kiểm tra viên của Viện kiểm sát nhân dân.

  Đ/c Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao

  trao Quyết định và tặng hoa các đ/c được điều động và bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị trực thuộc VKSNDTC

  Ngày 08/6/2015, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ký Quyết định số 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92/QĐ-VKSTC-V9 về việc Điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình, giữ chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội; bổ nhiệm đồng chí Bùi Đình Tuyến, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội, giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội; bổ nhiệm đồng chí Lê Hồng Tuấn, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội, giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội; bổ nhiệm đồng chí Lê Tư Quỳnh, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội, giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội; bổ nhiệm đồng chí Phan Văn Sơn, Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng, giữ chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng; bổ nhiệm đồng chí Phan Vũ Hoàng, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng, giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng; bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại thành phố Hồ Chí Minh, giữ chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh; bổ nhiệm đồng chí Võ Văn Thêm, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại thành phố Hồ Chí Minh, giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh; bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại thành phố Hồ Chí Minh, giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh; bổ nhiệm đồng chí Lê Thanh Hải, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại thành phố Hồ Chí Minh, giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh; bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thế Thành, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại thành phố Hồ Chí Minh, giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh; điều động đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp Viện kiểm sát nhân dân tối cao; điều động đồng chí Nguyễn Minh Đức, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Vụ trưởng Vụ Khiếu tố giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án ma túy Viện kiểm sát nhân dân tối cao; điều động và bổ nhiệm đồng chí Trần Đức Phong, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án ma túy giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp Viện kiểm sát nhân dân tối cao; bổ nhiệm đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng, Thư ký Viện trưởng giữ chức vụ Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Xuân Kỳ, Trưởng phòng Quản lý cán bộ Trung ương Vụ Tổ chức cán bộ giữ chức vụ Thư ký Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; điều động đồng chí Nguyễn Văn Nông, Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thi hành án dân sự Viện kiểm sát nhân dân tối cao; điều động và bổ nhiệm đồng chí Trần Ngọc Hương, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự về trật tự xã hội giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp Viện kiểm sát nhân dân tối cao; điều động và bổ nhiệm đồng chí Hoàng Quỳnh Chi, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện khoa học kiểm sát giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc về dân sự, hôn nhân và gia đình Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 15/6/2015.

  Đ/c Nguyễn Việt Hùng, Chánh Văn phòng VKSND tối cao phát biểu tại buổi lễ

  Đ/c Nguyễn Minh Đức, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

  công bố 07 Nghị quyết của Ủy ban Thường Vụ Quốc hội khóa XIII tại buổi lễ

  Các đại biểu tham dự buổi lễ

  Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhấn mạnh sự quan tâm về công tác tổ chức cán bộ của Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhằm kiện toàn tổ chức cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị trong thời điểm Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân đã có hiệu lực vào ngày 01/6/2015. Theo luật định, Viện kiểm sát nhân dân sẽ có thêm một cấp mới là Viện kiểm sát nhân dân cấp cao. Đây là vinh dự đồng thời cũng là trách nhiệm cao đối với các đồng chí khi được điều động và bổ nhiệm vào vị trí công tác mới. Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Viện tin tưởng trên cương vị mới, các đồng chí được bổ nhiệm đợt này sẽ cùng với tập thể Lãnh đạo, cán bộ của đơn vị nơi mình đảm nhiệm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết của đơn vị, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng, chủ động, sáng tạo, đề cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, xứng đáng với sự quan tâm của Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Viện và sự tín nhiệm của cán bộ, công chức trong đơn vị.

  Quốc Hưng

  Nguồn: www.vksndtc.gov.vn

  Những tin mới hơn Những tin cũ hơn

   Tổng lượt truy cập 14,711,420

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quốc Hội Ban Hành Nghị Quyết Phê Chuẩn Bổ Nhiệm 3 Thẩm Phán Tandtc
 • Công Bố 19 Nghị Quyết Của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Về Sắp Xếp Các Đơn Vị Hành Chính Và Nhân Sự
 • Tổng Hợp 18 Văn Bản Hướng Dẫn Bộ Luật Hình Sự 2022
 • Nghị Quyết 01 Hướng Dẫn Bộ Luật Hình Sự
 • Nghị Quyết Hướng Dẫn Bộ Luật Hình Sự
 • Nghị Quyết Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Ubtvqh Về Sáp Nhập
 • Nghị Quyết Của Ubtvqh Về Sáp Nhập Xã
 • Ngày 12/1/2020 Sẽ Diễn Ra Lễ Công Bố Nghị Quyết Của Ubtv Quốc Hội Về Sáp Nhập Hoành Bồ Vào Hạ Long Và Đvhc Cấp Xã Tỉnh Quảng Ninh
 • Nghị Quyết 653/2019/ubtvqh14 Sắp Xếp Các Đơn Vị Hành Chính Cấp Huyện Xã Giai Đoạn 2022 2022
 • Nghị Quyết 653/2019/ubtvqh14 Về Sắp Xếp Các Đơn Vị Hành Chính Cấp Huyện, Xã Trong Giai Đoạn 2022
 • Nghị Quyết Của ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, Nghị Quyết ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, Nghị Quyết Liên Tịch ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, Nghị Quyết Về Việc Bãi Nhiệm Đại Biểu Quốc Hội Phạm Phú Quốc, Giải Quyết Tranh Chấp Hợp Đồng Thương Mại Quốc Tế, Đề Thi Môn Giải Quyết Tranh Chấp Hợp Đồng Thương Mại Quốc Tế, Tiểu Luận Giải Quyết Tranh Chấp Thương Mại Quốc Tế, Thời Gian Hội Nghị Chi Bộ Ra Nghị Quyết Chuyển Trang Thái Sscd Từ Thường Xuyên Lên Cao, Nghị Quyết Kỳ Họp Bất Thường, Nghị Quyết Về Bồi Thường Oan Sai, Nghị Quyết Họp Chi Bộ Thường Kỳ, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Hội Nghị Tw Viii Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết 55 Bộ Công Thương, Nghị Quyết Phiên Họp Thường Kỳ Tháng 3, Biên Bản Và Nghị Quyết ĐhĐcĐ Bất Thường, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 3, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 10, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 11, Nghị Quyết Về Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 8, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 12/2019, Nghị Quyết Số 20 Ngày 04 Tháng 11 Năm 2022 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 11-2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 8/2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 1/2017, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 02/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 2/2017, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 2/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 3/2017, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 3/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 4/2020, Nghị Quyết Quốc Hội Về án Phí, Nghị Quyết Quốc Hội Là Gì, Nghị Quyết 60 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Của Quốc Hội, Nghị Quyết Quốc Hội Về Xử Lý Nợ Xấu, Nghị Quyết Quốc Hội, Nghị Quyết Số 63 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Số 35 Của Quốc Hội, Nghị Quyết 96 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Nợ Xấu Của Quốc Hội, Nghị Quyết 97 Của Quốc Hội, Nghị Quyết 88 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Về Bảo Vệ Tổ Quốc, Mục 3 Nghị Quyết Số 32 Của Quốc Hội, Nghị Quyết 28 Về Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết Số 37 Của Quốc Hội, Bản Khai Đề Nghị Tặng Thưởng Huy Chương Quân Kỳ Quyết Thắng, Nghị Quyết Số 84/nq-cp20-nq/tu Ngày 04 Tháng 11 Năm 2022 Cả Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, Nghị Quyết Đại Hội Phụ Nữ Toàn Quốc Lần Thứ Xii, Nghị Quyết 104 Của Bộ Quốc Phòng, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 8 Quốc Hội Khóa 14, Nghị Quyết 51 Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Ubtv Quốc Hội, Nghị Quyết Quốc Hội Mới Nhất, Nghị Quyết 99/2019 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 7 Quốc Hội Khóa Xiv, Nghị Quyết Trung Quốc, Nghị Quyết Giám Sát Của Quốc Hội, Nghị Quyết Quốc Hội Khóa 14, Nghi Quyet So 28 Cua Bo Chinh Trị Ve Bao Ve To Quoc, Nghị Quyết Quốc Hội Khóa 13, Nghị Quyết Quốc Hội Sáp Nhập Xã, Nghị Quyết Đại Hội Phụ Nữ Toàn Quốc Lần Thứ 12, Nghị Quyết Quốc Hội Về Pccc, Nghị Quyết Số 22 Về Hội Nhập Quốc Tế, Nghị Quyết Quốc Hội 2022, Nghị Quyết Quốc Hội 2022, Nghị Quyết Mới Nhất Của Quốc Hội, Nghị Quyết Số 16-nq/tu Ngày 19-5-2020 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Về “tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Các C, Nghị Quyết Số 16-nq/tu Ngày 19-5-2020 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Về “tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Các C, Nghị Quyết Số 28 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết Số 64/2013/qh13 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 12, Nghị Quyết Số 96/2015/qh13 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 13, Nghị Quyết 28 Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Điều 3 Nghị Quyết 35 Năm 2000 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 11, Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Phụ Nữ Toàn Quốc Lần Thứ 12, Nghị Quyết Quốc Hội Về Công Tác Tư Pháp, Nghị Quyết 51 Của Bộ Quốc Phòng Năm 2005, Nghị Quyết Quốc Phòng An Ninh, Nghị Quyết An Ninh Quốc Phòng, Nghị Quyết Quốc Hội Sáp Nhập Huyện Xã, Nghị Quyết Quốc Hội Về Luật Quy Hoạch, Nghị Quyết 28 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết Số 7 Về Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế, Nghị Quyết Bầu Chủ Nhiệm Uỷ Ban Pháp Luật Quốc Hội, Nghi Quyet 28 Ve Bao Ve To Quoc Trong Tinh Hinh Moi, Nghị Quyết 51 Về Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết Số 08 Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết 08 Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết 08/bct Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết 51 Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 11 Ve Bao Ve To Quoc, Tập Quán Thương Mại Quốc Tế Và Thanh Toán Quốc Tế, Nghi Quyet 08 Khoa 8 Ve Chien Luoc An Ninh Quoc Gia, Nghi Quyết Số 08 Năm 1998 Về Chiến Lược An Ninh Quôc Gia,

  Nghị Quyết Của ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, Nghị Quyết ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, Nghị Quyết Liên Tịch ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, Nghị Quyết Về Việc Bãi Nhiệm Đại Biểu Quốc Hội Phạm Phú Quốc, Giải Quyết Tranh Chấp Hợp Đồng Thương Mại Quốc Tế, Đề Thi Môn Giải Quyết Tranh Chấp Hợp Đồng Thương Mại Quốc Tế, Tiểu Luận Giải Quyết Tranh Chấp Thương Mại Quốc Tế, Thời Gian Hội Nghị Chi Bộ Ra Nghị Quyết Chuyển Trang Thái Sscd Từ Thường Xuyên Lên Cao, Nghị Quyết Kỳ Họp Bất Thường, Nghị Quyết Về Bồi Thường Oan Sai, Nghị Quyết Họp Chi Bộ Thường Kỳ, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Hội Nghị Tw Viii Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết 55 Bộ Công Thương, Nghị Quyết Phiên Họp Thường Kỳ Tháng 3, Biên Bản Và Nghị Quyết ĐhĐcĐ Bất Thường, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 3, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 10, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 11, Nghị Quyết Về Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 8, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 12/2019, Nghị Quyết Số 20 Ngày 04 Tháng 11 Năm 2022 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 11-2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 8/2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 1/2017, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 02/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 2/2017, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 2/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 3/2017, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 3/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 4/2020, Nghị Quyết Quốc Hội Về án Phí, Nghị Quyết Quốc Hội Là Gì, Nghị Quyết 60 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Của Quốc Hội, Nghị Quyết Quốc Hội Về Xử Lý Nợ Xấu, Nghị Quyết Quốc Hội, Nghị Quyết Số 63 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Số 35 Của Quốc Hội, Nghị Quyết 96 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Nợ Xấu Của Quốc Hội, Nghị Quyết 97 Của Quốc Hội, Nghị Quyết 88 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Về Bảo Vệ Tổ Quốc, Mục 3 Nghị Quyết Số 32 Của Quốc Hội, Nghị Quyết 28 Về Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết Số 37 Của Quốc Hội, Bản Khai Đề Nghị Tặng Thưởng Huy Chương Quân Kỳ Quyết Thắng, Nghị Quyết Số 84/nq-cp20-nq/tu Ngày 04 Tháng 11 Năm 2022 Cả Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, Nghị Quyết Đại Hội Phụ Nữ Toàn Quốc Lần Thứ Xii,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Bố 9 Nghị Quyết Mới Của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội
 • Công Bố 9 Nghị Quyết Của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội
 • Nghị Quyết Của Unesco Về Danh Nhân Văn Hoá Thế Giới: Chuyện Khó Quên 30 Năm Trước
 • Kỷ Niệm 30 Năm Unesco Ra Nghị Quyết Tôn Vinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh
 • Về Nghị Quyết Của Unesco Vinh Danh Chủ Tịch Hồ Chí Minh
 • Nghị Quyết Của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Về Bot

  --- Bài mới hơn ---

 • Chính Phủ Ban Hành Nghị Quyết Về Bot Giao Thông
 • Chính Phủ Rà Soát Vị Trí Trạm Thu Phí, Loại Bỏ Chi Phí Bất Hợp Lý Bot Giao Thông
 • Quốc Hội Thông Qua Nghị Quyết Phê Duyệt Chủ Trương Đầu Tư Chương Trình Mtqg Phát Triển Kt
 • Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Thông Qua Nghị Quyết Giải Thích Luật Quy Hoạch
 • Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Thảo Luận, Xem Xét Ban Hành Nghị Quyết Giải Thích Về Một Số Điều Của Luật Quy Hoạch
 • Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân số 87/2015/QH13

  Căn cứ Nghị quyết số 235/NQ-UBTVQH14 ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022 và Nghị quyết số 321/NQ-UBTVQH14 ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT)”

  Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 177/BC-ĐGS ngày 11 tháng 8 năm 2022 của Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT)

  QUYẾT NGHỊ:

  Điều 1. Đánh giá tình hình

  Tán thành với nội dung Báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT)”. Trong thời gian qua, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT đã được hoàn thiện một bước. Nhiều công trình giao thông trọng điểm quốc gia đã được đầu tư, nâng cấp, góp phần quan trọng trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ của nước ta, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia. Việc thực hiện chủ trương huy động nguồn lực xã hội, trong đó có hình thức họp đồng BOT là đúng đắn, giúp giảm bớt gánh nặng của ngân sách nhà nước.

  Tuy nhiên, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và quá trình triển khai thực hiện các dự án giao thông theo hình thức họp đồng BOT còn tồn tại nhiều hạn chế cần được khắc phục. Cụ thể:

  Các văn bản quy phạm pháp luật chưa được ban hành kịp thời, đầy đủ, đồng bộ tính pháp lý chưa cao, văn bản có hiệu lực pháp luật cao nhất mới chỉ là nghị định, một số quy định chưa rõ ràng, chồng chéo, chưa phù hợp với thực tiễn và thông lệ quốc tế.

  Việc lựa chọn dự án đầu tư và thứ tự ưu tiên đầu tư chưa hợp lý. Đa số các dự án tập trung trong lĩnh vực đường bộ theo phương thức cải tạo, nâng cấp tuyến đường độc đạo hiện hữu nên chưa bảo đảm quyền lựa chọn của người tham gia giao thông. Việc thu hút nguồn vốn đầu tư còn hạn chế, chủ yếu dựa vào vốn vay ngân hàng. Ngoài ra, chính sách chưa ổn định gây khó khăn trong việc thu hút nhà đầu tư nước ngoài.

  Việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án còn bất cập, thiếu minh bạch, công tác thiết kế, dự toán còn sai sót và chưa chặt chẽ làm tăng giá trị dự toán công trình. Hầu hết các dự án đều chỉ định thầu, nhưng nhiều nhà đầu tư, nhà thầu nguồn lực hạn chế dẫn đến những vi phạm trong quá trình thực hiện, vận hành và khai thác công trình gây thất thoát và giảm hiệu quả đầu tư. Công tác giải phóng mặt bằng một số dự án gặp nhiều vướng mắc, chưa đồng bộ làm tăng chi phí và ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện dự án. Việc thi công xây dựng, giám sát và quản lý chất lượng công trình bị buông lỏng dẫn đến nhiều dự án chất lượng chưa đáp ứng được yêu cầu công tác nghiệm thu, thanh toán còn tồn tại sai sót. Việc quyết toán công trình còn khó khăn, kéo dài và thiếu chế tài xử lý nghiêm đối với nhà đầu tư chậm quyết toán.

  Các quy định của pháp luật và thực tế triển khai về thu phí (giá) sử dụng dịch vụ đường bộ, vị trí đặt trạm thu phí còn chưa hợp lý dẫn đến việc một số dự án gây bức xúc trong dư luận xã hội. Việc quy định, thực hiện công khai, minh bạch các thông tin về dự án còn bất cập. Công tác thông tin tuyên truyền còn thiếu thống nhất dẫn đến sự thiếu đồng thuận và có cách hiểu khác nhau trong xã hội đối với các công trình giao thông theo hình thức họp đồng BOT.

  Điều 2. Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

  Để hoàn thiện chính sách, pháp luật, bảo đảm phát huy hiệu quả việc đầu tư, khai thác các công trình giao thông theo hình thức hơp đồng BOT nói riêng và hình thức đối tác công tư (PPP) nói chung, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

  1. Tổng kết việc triển khai thực hiện các mô hình đầu tư theo hình thức PPP, trong đó có hình thức hợp đồng BOT thời gian qua để đánh giá những mặt được và những hạn chế, bất cập, từ đó đề ra các giải pháp khắc phục hữu hiệu.

  Triển khai các phương án xử lý kịp thời những tồn tại, yếu kém và kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân để xảy ra khuyết điểm, vi phạm. Tổng hợp kết quả báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội vào kỳ họp cuối năm 2022.

  2. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật về đầu tư theo hình thức họp đồng ВОТ đặt trong tổng thể hoàn hiện pháp luật về đầu tư theo hình thức PPP với định hướng nghiên cứu xây dựng, trình Quốc hội ban hành Luật tạo cơ sở pháp lý cao, thống nhất, đồng bộ cho hình thức đầu tư này.

  Đối với các dự án đường bộ đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT chỉ áp dụng đối với các tuyến đường mới để bảo đảm quyền lựa chọn cho người dân, không đầu tư các dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến đường độc đạo hiện hữu. Việc lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu phải thực hiện đấu thầu công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật, hạn chế tối đa chỉ định thầu. Quy định và thực hiện đầy đủ việc công khai, minh bạch các thông tin về dự án để thuận tiện cho người dân giám sát.

  Hoàn thiện việc rà soát tổng thể về vị trí đặt trạm, chính sách miễn giảm giá tại tất cả các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ và quản lý doanh thu chặt chẽ để có những giải pháp đồng bộ kịp thời, thống nhất, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng.

  Ban hành tiêu chí thành lập trạm thu giá dịch vụ, xây dựng mức giá phù hợp, áp dụng công nghệ tiên tiến (thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức tự động không dừng). Ngoài ra, cần ban hành khung tiêu chuấn chung làm cơ sở thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ thu giá (phí) tự động không dừng, tránh tình trạng độc quyền trong thu giá dịch vụ, giám sát doanh thu của các trạm và bảo đảm tính cạnh tranh, công khai, minh bạch trong hoạt động thu giá. Từ năm 2022, triển khai đồng bộ thu giá dịch vụ không dừng đối với tất cả các tuyến quốc lộ được đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT trên cả nước.

  7. Trong thời gian tới tiếp tục tiến hành thanh tra, kiểm tra việc lập, thẩm định, phê duyệt, thực hiện và vận hành khai thác đối với các dự án giao thông theo hình thức hợp đồng BOT nói riêng và hình thức PPP nói chung, nhằm bảo đảm minh bạch, hiệu quả, phòng chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm trong quản lý các dự án.

  8. Đẩy mạnh công tác truyền thông, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, trung thực theo quy định của pháp luật về các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, giải thích và làm rõ sự cần thiết phải đầu tư dự án để tạo sự đồng thuận từ người dân, qua đó hỗ trợ kiểm tra, giám sát quá trình triến khai, thực hiện, vận hành và khai thác dự án.

  Điều 3. Tổ chức thực hiện

  1. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

  2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Kinh tế, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết 109/2015/qh13 Về Thi Hành Bộ Luật Hình Sự Do Quốc Hội Ban Hành
 • Những Quy Định Trong Bộ Luật Hình Sự 2022 Cần Sớm Được Giải Thích
 • Nghị Quyết 110/2015/qh13 Về Thi Hành Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Do Quốc Hội Ban Hành
 • Công Bố Nghị Quyết Của Quốc Hội Lùi Hiệu Lực Thi Hành Bộ Luật Hình Sự
 • Nghị Quyết Về Việc Thi Hành Bộ Luật Hình Sự Số 100/2015/qh13 Đã Được Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Theo Luật Số 12/2017/qh14 Và Hiệu Lực Thi Hành Của Các Bộ Luật, Luật Có Liên Quan
 • Công Bố 2 Nghị Quyết Của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội

  --- Bài mới hơn ---

 • Hội Thảo Triển Khai Nghị Quyết Số 88/2019/qh14 Của Quốc Hội
 • Nghị Quyết Số 96/2015/qh13 Của Quốc Hội
 • Nghị Quyết 96 Của Quốc Hội
 • Công Bố 6 Nghị Quyết Của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội
 • Nghị Quyết Của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội
 • Nghị quyết số 629 gồm 11 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 15.3.2019 quy định về việc tổ chức các kỳ họp HĐND để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền; kỳ họp bất thường của HĐND khi có ít nhất một phần ba tổng số đại biểu HĐND yêu cầu; đại biểu HĐND chuyển công tác; chuyển sinh hoạt Tổ đại biểu HĐND; việc sử dụng con dấu của HĐND và chữ ký của Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu HĐND; tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND cấp xã; Thư ký kỳ họp HĐND; phân công Phó Chủ tịch HĐND thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐND; hoạt động giám sát của Tổ đại biểu HĐND; phê chuẩn và cho thôi Ủy viên các Ban của HĐND… Cũng theo Nghị quyết này, đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND có tính cấp bách, cần quyết định ngay, phát sinh trong thời gian giữa 2 kỳ họp thường lệ của HĐND thì Thường trực HĐND tự mình hoặc theo yêu cầu của Chủ tịch UBND cùng cấp hoặc ít nhất 1/3 tổng số đại biểu HĐND quyết định triệu tập kỳ họp bất thường của HĐND để xem xét, quyết định; số lượng các kỳ họp bất thường, thời điểm tổ chức kỳ họp bất thường theo yêu cầu, nhiệm vụ phát sinh tại địa phương. Tại kỳ họp bất thường, HĐND có thể xem xét, quyết định một hoặc nhiều nội dung theo thẩm quyền. Việc xem xét, quyết định các vấn đề tại kỳ họp bất thường được thực hiện theo trình tự, thủ tục như tại kỳ họp thường lệ. (Toàn văn Nghị quyết được đăng tải trên Báo điện tử Đại biểu Nhân dân – daibieunhandan.vn)

  Theo Nghị quyết 635, UBTVQH quyết định thành lập Ban soạn thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội gồm 23 thành viên do Ủy viên UBTVQH, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc làm trưởng ban. Ban soạn thảo, Trưởng ban, Phó Trưởng ban và Ủy viên Ban soạn thảo thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 54 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ban soạn thảo được sử dụng con dấu của UBTVQH trong quá trình hoạt động; chấm dứt hoạt động sau khi hoàn thành nhiệm vụ quy định tại Điều 2 của Nghị quyết này. Cũng theo Nghị quyết, Văn phòng Quốc hội có trách nhiệm bảo đảm kinh phí và các điều kiện cần thiết khác phục vụ hoạt động của Ban soạn thảo. (Toàn văn Nghị quyết được đăng tải trên Báo điện tử Đại biểu Nhân dân – daibieunhandan.vn)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết 629/2019/ubtvqh14 Hướng Dẫn Một Số Hoạt Động Của Hội Đồng Nhân Dân
 • Nghị Quyết Hướng Dẫn Một Số Hoạt Động Của Hội Đồng Nhân Dân
 • Những Vấn Đề Cần Hướng Dẫn Thêm Khi Thực Hiện Nghị Quyết 33/2009/nq
 • Phổ Biến Rộng Rãi Bộ Luật Hình Sự Sửa Đổi
 • Những Vướng Mắc Trong Thực Hiện Nghị Quyết Số 33/2009/nq
 • Công Bố 9 Nghị Quyết Của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội

  --- Bài mới hơn ---

 • Công Bố 9 Nghị Quyết Mới Của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội
 • Nghị Quyết Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội
 • Nghị Quyết Ubtvqh Về Sáp Nhập
 • Nghị Quyết Của Ubtvqh Về Sáp Nhập Xã
 • Ngày 12/1/2020 Sẽ Diễn Ra Lễ Công Bố Nghị Quyết Của Ubtv Quốc Hội Về Sáp Nhập Hoành Bồ Vào Hạ Long Và Đvhc Cấp Xã Tỉnh Quảng Ninh
 • Một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

  (Nguồn: qdnd.vn)

  Cụ thể, UBTVQH đã ban hành Nghị quyết số 909/NQ-UBTVQH14 về việc phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV thành phố Hà Nội. Theo đó, UBTVQH quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu đồng chí Vương Đình Huệ giữ chức vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV thành phố Hà Nội. (Toàn văn Nghị quyết: nq 909 phe chuan truong doan ha chúng tôi

  Trước đó, ngày 10/2/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 891/NQ-UBTVQH14 về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với đồng chí Vương Đình Huệ. Cụ thể, đồng chí Vương Đình Huệ chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh đến Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. (Toàn văn Nghị quyết: nq 891-chuyen sinh hoat doan dv db vuong dinh chúng tôi

  Tại Nghị quyết số 899/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm đồng chí Hoàng Anh Công, Vụ trưởng Vụ Dân nguyện, Văn phòng Quốc hội giữ chức Phó trưởng Ban Dân nguyện thuộc UBTVQH. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 15/2/2020. (Toàn văn Nghị quyết: nq 899 – bo nhiem ptb dan nguyen chúng tôi

  Cùng với đó, UBTVQH đã ban hành các nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Thái Bình, thành phố Cần Thơ, tỉnh Khánh Hòa, thành phố Hà Nội, tỉnh Lào Cai và tỉnh Cao Bằng.

  Cụ thể, tại Nghị quyết số 892/NQ-UBTVQH14, UBTVQH quyết nghị sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thái Bình. Sau khi sắp xếp, tỉnh Thái Bình có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 7 huyện và 1 thành phố; 260 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 241 xã, 10 phường và 9 thị trấn. (Toàn văn Nghị quyết: nq 892 – thai chúng tôi

  Tại Nghị quyết số 893/NQ-UBTVQH14, UBTVQH quyết nghị sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Cần Thơ. Sau khi sắp xếp, thành phố Cần Thơ có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 5 quận và 4 huyện; 83 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 36 xã, 42 phường và 5 thị trấn. (Toàn văn Nghị quyết: nq 893 – can chúng tôi

  Tại Nghị quyết số 894/NQ-UBTVQH14, UBTVQH quyết nghị sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Khánh Hòa. Sau khi sắp xếp, tỉnh Khánh Hòa có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 6 huyện, 1 thị xã và 2 thành phố; 139 đơn vị hành chính cấp xã gồm 98 xã, 35 phường và 6 thị trấn. (Toàn văn Nghị quyết: nq 894 – khanh chúng tôi

  Tại Nghị quyết số 895/NQ-UBTVQH14, UBTVQH quyết nghị sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Hà Nội. Sau khi sắp xếp, thành phố Hà Nội có 30 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã; 579 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 383 xã, 175 phường và 21 thị trấn. (Toàn văn Nghị quyết: nq 895 – tp ha chúng tôi

  Tại Nghị quyết số 896/NQ-UBTVQH14, UBTVQH quyết nghị sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Lào Cai. Sau khi sắp xếp, tỉnh Lào Cai có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 7 huyện, 1 thị xã và 1 thành phố; 152 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 127 xã, 16 phường và 9 thị trấn. (Toàn văn Nghị quyết: nq 896 -lao cai.docx)

  Tại Nghị quyết số 897/NQ-UBTVQH14, UBTVQH quyết nghị sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và đổi tên đơn vị hành chính cấp xã; đồng thời thành lập, giải thể Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Cao Bằng. Sau khi sắp xếp, tỉnh Cao Bằng có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 9 huyện và 1 thành phố; 161 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 139 xã, 8 phường và 14 thị trấn. (Toàn văn Nghị quyết: nq 897 – cao bang.docx)

  Các Nghị quyết nêu rõ: Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, thành phố Cần Thơ, tỉnh Khánh Hòa, thành phố Hà Nội, tỉnh Lào Cai, tỉnh Cao Bằng, các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn. Các Nghị quyết trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2020./.

  Nguồn: chúng tôi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Của Unesco Về Danh Nhân Văn Hoá Thế Giới: Chuyện Khó Quên 30 Năm Trước
 • Kỷ Niệm 30 Năm Unesco Ra Nghị Quyết Tôn Vinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh
 • Về Nghị Quyết Của Unesco Vinh Danh Chủ Tịch Hồ Chí Minh
 • Nghị Quyết Của Unesco: Chủ Tịch Hồ Chí Minh Là Một Biểu Tượng Xuất Chúng
 • Nghị Quyết Unesco Về Hồ Chí Minh
 • Công Bố 6 Nghị Quyết Của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội
 • Nghị Quyết 1210/2016/ubtvqh13 Của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Về Việc Phân Loại Đô Thị
 • Nghị Quyết 1210/2016/ubtvqh13 Về Phân Loại Đô Thị Do Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Ban Hành
 • Huyện Như Thanh Công Bố Nghị Quyết Số 786/nq
 • Huyện Thạch Thành Công Bố Nghị Quyết 786 Của Ubtv Quốc Hội Về Việc Sắp Xếp Các Đơn Vị Hành Chính Cấp Xã
 • (TN&MT) – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa có văn bản số 3125/TTKQH-TT về việc công bố 06 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV.

  Cụ thể, 06 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm:

  Nghị quyết số 780/NQ-UBTVQH14 ngày 08/10/2019 về việc phê chuẩn Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Giang. Theo đó, xét Tờ trình số 03/TTr-ĐĐBQH ngày 29/9/2019 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang và Tờ trình số 758/TTr-BCTĐB ngày 02/10/2019 của Ban Công tác đại biểu về việc đề nghị phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Phê chuẩn kết quả bầu ông Đặng Quốc Khánh giữ chức vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Giang.

  Nghị quyết số 781/NQ-UBTVQH14 ngày 08/10/2019 về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Bùi Văn Cường. Căn cứ Quyết định số 1362-QĐNS/TW ngày 08/7/2019 của Bộ Chính trị về việc chỉ định Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2022 – 2022; Xét đơn xin chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội của ông Bùi Văn Cường và đề nghị của Trưởng Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 755/TTr-BCTĐB ngày 02/10/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định: Ông Bùi Văn Cường chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk.

  Nghị quyết số 782/NQ-UBTVQH14 ngày 09/10/2019 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khóa VI, nhiệm kỳ 2022-2021. Theo Nghị quyết, Xét đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Tờ trình số 17/TTr-HĐND ngày 16 tháng 9 năm 2022 và đề nghị của Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 747/TTr-BCTĐB ngày 30 tháng 9 năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Quyết định: Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khóa VI, nhiệm kỳ 2022 – 2022 đối với ông Trần Đình Khoa kể từ ngày 12/9/2019.

  Nghị quyết số 783/NQ-UBTVQH14 ngày 09/10/2019 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khóa VI, nhiệm kỳ 2022-2021. Xét đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Tờ trình số 18/TTr-HĐND ngày 16 tháng 9 năm 2022 và đề nghị của Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 747/TTr-BCTĐB ngày 30 tháng 9 năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Quyết định: Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khóa VI, nhiệm kỳ 2022 – 2022 đối với ông Mai Ngọc Thuận, kể từ ngày 12/9/2019.

  Nghị quyết số 784/NQ-UBTVQH14 ngày 11/10/2019 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2022-2020 cho các dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn.Theo Nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định: Điều chỉnh giảm 3.797.054 triệu đồng của các dự án không có khả năng giải ngân hết trong kỳ kế hoạch để bổ sung vào dự phòng chung vốn nước ngoài giai đoạn 2022-2020.

  Ủy ban TVQH cũng đồng ý chuyển 56.236 triệu đồng kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài dự kiến phân bổ cho các dự án thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh vào dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2022-2020.

  Cho phép sử dụng nguồn vốn dự phòng chung vốn nước ngoài 19.819.500 triệu đồng để bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài cho các dự án chuyển tiếp đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2022-2020 còn thiếu vốn, trong đó: từ nguồn dự phòng chung vốn nước ngoài trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2022-2020 còn lại: 15.966.210 triệu đồng; từ các nguồn vốn quy định tại Điều 1 Nghị quyết này: 3.853.290 triệu đồng.

  Nghị quyết số 790/2019/NQ-UBTVQH14 ngày 17/10/2019 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2022. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022: Tách dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp thành 2 dự án là Luật Đầu tư (sửa đổi) và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) (trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Tám và thông qua tại Kỳ họp thứ Chín).

  Đồng thời, bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 dự án luật, dự thảo nghị quyết sau đây: Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ Tám theo trình tự xem xét, thông qua tại một kỳ họp); Nghị quyết của QH về thí điểm không tổ chức HĐND tại các phường thuộc quận, thị xã của TP Hà Nội (trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ Tám theo trình tự xem xét, thông qua tại một kỳ họp).

   Thời sự – Hải Ngọc – 20:17 21/10/2019

   (TN&MT) – ​​​​​​​Chiều 21/10, Quốc hội đã nghe các báo cáo về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022, dự toán NSNN và phân bổ ngân sách trung ương năm 2022. Quốc hội cũng nghe đề xuất của Chính phủ về tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng từ 1/7/2020

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết 96 Của Quốc Hội
 • Nghị Quyết Số 96/2015/qh13 Của Quốc Hội
 • Hội Thảo Triển Khai Nghị Quyết Số 88/2019/qh14 Của Quốc Hội
 • Công Bố 2 Nghị Quyết Của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội
 • Nghị Quyết 629/2019/ubtvqh14 Hướng Dẫn Một Số Hoạt Động Của Hội Đồng Nhân Dân
 • Công Bố 7 Nghị Quyết Của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội

  --- Bài mới hơn ---

 • Học Tập Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii) Về Tăng Cường Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng
 • Hội Nghị Cán Bộ Toàn Quốc Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 4 (Khóa Xii) Về Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng
 • Hội Đồng Thẩm Phán Tandtc Hướng Dẫn Áp Dụng Pháp Luật Về Lãi, Lãi Suất, Phạt Vi Phạm Trong Hợp Đồng Vay Tài Sản.
 • Hà Tĩnh Xây Dựng Văn Hóa Công Sở, Văn Hóa Doanh Nghiệp Đáp Ứng Yêu Cầu Phát Triển
 • Văn Hóa Công Sở Là Gốc Của Nền Hành Chính Hiện Đại
 • VNHNO – Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa ký công văn số 2276/TTKQH-TT về việc công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV.

  Cụ thể, tại Nghị quyết số 582/NQ-UBTVQH14 ngày 5-10-2018 về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng vốn vay nước ngoài, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh: Trong điều kiện nguồn vốn trong nước còn khó khăn, nhu cầu đầu tư lớn, việc tiếp tục huy động nguồn vốn vay nước ngoài trong giai đoạn 2022-2020 và các giai đoạn tiếp theo là cần thiết.

  Từng bước cơ cấu lại tỷ trọng vay nước ngoài trong nợ công, tập trung vay vốn nước ngoài cho việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Quốc hội quyết định….

  Tại Nghị quyết số 581/NQ-UBTVQH14 ngày 4-10-2018 về việc bổ sung kinh phí mua bù hạt giống cây trồng dự trữ quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung 197 tỷ đồng cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2022 để mua bù 3 mặt hàng hạt giống cây trồng đưa vào dự trữ quốc gia, gồm: 2.223 tấn hạt giống lúa, 550 tấn hạt giống ngô và 103 tấn hạt giống rau đã xuất cấp hỗ trợ nhân dân năm 2022.

  Tại Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 ngày 4-10-2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tại 10 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, bao gồm: Bắc Kạn, Đà Nẵng, Hà Giang, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Quảng Ninh, Tây Ninh, Thái Bình, Thành phố Hồ Chí Minh và Tiền Giang.

  Tại Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26-9-2018 về Biểu thuế bảo vệ môi trường, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị tăng mức thuế bảo vệ môi trường từ ngày 1-1-2019 đối với mặt hàng xăng (trừ etanol) lên mức 4.000 đồng/lít;

  Thuế môi trường đối với dầu diesel tăng từ 1.500 đồng/lít lên mức trần 2.000 đồng/lít; dầu mazut, dầu nhờn tăng từ 900 đồng/lít lên mức trần 2.000 đồng/lít; dầu hỏa tăng từ 300 đồng/lít lên mức trần 1.000 đồng/lít; mỡ nhờn tăng từ 900 đồng/lít lên 2.000 đồng/lít…

  Tại Nghị quyết số 573/NQ-UBTVQH14 ngày 11-9-2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị về việc thành lập phường Mỹ Đức thuộc thị xã Hà Tiên và thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang.

  Tại Nghị quyết số 572/NQ-UBTVQH14 ngày 10-9-2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung 450 Thẩm phán sơ cấp cho Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương trong tổng biên chế.

  Tại Nghị quyết số 571/NQ-UBTVQH14 ngày 10-9-2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập 9 Tòa án quân sự quân khu và tương đương trên cơ sở các Tòa án quân sự quân khu và tương đương hiện hành;

  Và thành lập 10 Tòa án quân sự khu vực trên cơ sở các Tòa án quân sự khu vực hiện hành. Tổng biên chế của Tòa án quân sự các cấp là 310 người, trong đó có 130 Thẩm phán./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết 973/2015/ubtvqh13 Sửa Đổi Bảng Phụ Cấp Chức Vụ Đối Với Cán Bộ Lãnh Đạo Của Nhà Nước Và Đại Biểu Quốc Hội Hoạt Động Chuyên Trách, Bảng Lương Chuyên Môn, Nghiệp Vụ Ngành Tòa Án, Ngành Kiểm Sát Kèm Theo Nghị Quyết 730/2004/nq
 • Triển Khai Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 8 (Khóa Xi) Về Giáo Dục
 • Tiếp Tục Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 8 Khóa Xi Về Đổi Mới Căn Bản, Toàn Diện Giáo Dục Và Đào Tạo
 • Tỉnh Ủy Tiền Giang Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 8 (Khóa Ix) Về “chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới”.
 • Huyện Uỷ Giồng Trôm: Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 8 (Khoá Ix) Về “chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới”
 • Công Bố 15 Nghị Quyết Của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội

  --- Bài mới hơn ---

 • Báo Cáo Tổng Hợp Về Thực Hiện Các Nghị Quyết Của Quốc Hội
 • Chính Phủ Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Các Nghị Quyết Của Quốc Hội
 • Chính Phủ Báo Cáo Về Kết Quả Thực Hiện Các Nghị Quyết Của Quốc Hội
 • Chính Phủ Chuẩn Bị Báo Cáo Thực Hiện Các Nghị Quyết Về Giám Sát Của Quốc Hội Cho Kỳ Họp Thứ 10
 • Báo Cáo Của Chính Phủ Về Việc Triển Khai Thực Hiện Các Nghị Quyết Của Quốc Hội Về Chất Vấn Và Trả Lời Chất Vấn
 • Một phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Ảnh: quochoi.vn

  Cụ thể, tại Nghị quyết số 730/NQ-UBTVQH14 ngày 25-7-2019, UBTVQH phê chuẩn kết quả bầu ông Thạch Phước Bình, Tỉnh ủy viên, đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Trà Vinh, giữ chức vụ Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV tỉnh Trà Vinh. Thời gian tính từ ngày 15-7-2019.

  Tại Nghị quyết số 731/NQ-UBTVQH14 ngày 26-7-2019, UBTVQH phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII nhiệm kỳ 2022-2021 đối với ông Trương An Ninh, kể từ ngày 10-7-2019.

  Tại Nghị quyết số 732/NQ-UBTVQH14 ngày 26-7-2019, UBTVQH phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII nhiệm kỳ 2022-2021 đối với ông Nguyễn Lương Bình, kể từ ngày 10-7-2019.

  Tại Nghị quyết số 733/NQ-UBTVQH14 ngày 29-7-2019, UBTVQH phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh khóa IX nhiệm kỳ 2022 -2021 đối với bà Phan Thị Thắng, kể từ ngày 12-7-2019.

  Tại Nghị quyết số 734/NQ-UBTVQH14 ngày 29-7-2019, UBTVQH phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX nhiệm kỳ 2022-2021 đối với ông Nguyễn Ngọc Quang, kể từ ngày 10-7-2019.

  Tại Nghị quyết số 735/NQ-UBTVQH14 ngày 29-7-2019, UBTVQH phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX nhiệm kỳ 2022-2021 đối với ông Phan Việt Cường, kể từ ngày 10-7-2019.

  Tại Nghị quyết số 736/NQ-UBTVQH14 ngày 29-7-2019, UBTVQH quyết nghị điều động ông Đôn Tuấn Phong, Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XIV, về công tác tại Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và phê chuẩn giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XIV, kể từ ngày 1-8-2019.

  Tại Nghị quyết số 737/NQ-UBTVQH14 ngày 29-7-2019, UBTVQH quyết nghị ông Đặng Quốc Khánh chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang.

  Nghị quyết số 737/NQ-UBTVQH14 ngày 30-7-2019 về chương trình giám sát của UBTVQH năm 2022.

  Tại Nghị quyết số 739/NQ-UBTVQH14 ngày 30-7-2019, UBTVQH phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh khóa IX nhiệm kỳ 2022- 2022 đối với ông Nguyễn Thành Tâm, kể từ ngày 12-7-2019.

  Tại Nghị quyết số 740/NQ-UBTVQH14 ngày 30-7-2019, UBTVQH phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh khóa IX nhiệm kỳ 2022- 2022 đối với bà Dương Thị Ngọc Thơ, kể từ ngày 12-7-2019.

  Tại Nghị quyết số 741/NQ-UBTVQH14 ngày 30-7-2019, UBTVQH phê chuẩn kết quả bầu bà Điểu Huỳnh Sang, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Phước, giữ chức vụ Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV tỉnh Bình Phước. Thời gian tính từ ngày 1-8-2019.

  Tại Nghị quyết số 742/NQ-UBTVQH14 ngày 31-7-2019, UBTVQH phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa IX nhiệm kỳ 2022 – 2022 đối với ông Hồ Thanh Thủy, kể từ ngày 12-7-2019.

  Tại Nghị quyết số 747/NQ-UBTVQH14 ngày 6-8-2019, UBTVQH phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận khóa X nhiệm kỳ 2022- 2022 đối với ông Trương Quang Hai, kể từ ngày 25-7-2019.

  Tại Nghị quyết số 748/NQ-UBTVQH14 ngày 6-8-2019, UBTVQH phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận khóa X nhiệm kỳ 2022 – 2022 đối với ông Nguyễn Hoài Anh, kể từ ngày 25-7-2019.

  Nguồn: ĐCSVN

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Bố 5 Nghị Quyết Của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội
 • Công Bố 3 Nghị Quyết Của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội
 • Công Bố Các Nghị Quyết Của Quốc Hội
 • Công Bố 4 Nghị Quyết Của Quốc Hội
 • Công Bố 9 Nghị Quyết Của Quốc Hội
 • Công Bố 03 Nghị Quyết Của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội

  --- Bài mới hơn ---

 • Điều Chỉnh Mức Đóng Bảo Hiểm Xã Hội 2022 Nlđ Nên Biết
 • Mức Tiền Lương Tháng Tối Thiểu Và Tối Đa Đóng Bhxh Năm 2022 Là Bao Nhiêu?
 • Nghị Quyết 86/2019/qh14 Về Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2022
 • Nghị Quyết 87/2019/qh14 Phân Bổ Ngân Sách Trung Ương Năm 2022
 • Nghị Quyết 83/2019/qh14 Về Hoạt Động Chất Vấn Tại Kỳ Họp Thứ 7 Quốc Hội Khoá Xiv
 • Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa ký công văn về việc công bố 03 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH).

  Tại Nghị quyết số 560/NQ-UBTVQH14 ngày 10/8/2018 điều động, phê chuẩn Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, UBTVQH quyết nghị điều động bà Nguyễn Thị Lệ Thủy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Bến Tre, đại biểu Quốc hội khóa XIV, về nhận công tác tại Ủy ban Khoa học, công nghệ và Môi trường của Quốc hội và phê chuẩn giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIV, kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2022.

  Tại Nghị quyết số 570/NQ-UBTVQH14 ngày 6/9/2018 về việc điều chuyển dự toán kinh phí đảm bảo hoạt động năm 2022 của Tổng cục Thuế cho Tổng cục Hải quan, UBTVQH nhất trí điều chuyển 735 tỷ đồng dự toán kinh phí đảm bảo hoạt động năm 2022 của Tổng cục Thuế, để bổ sung dự toán kinh phí hoạt động năm 2022 cho Tổng cục Hải quan; trong đó, bố trí 223 tỷ đồng chi đầu tư xây dựng cơ bản và 512 tỷ đồng chi cho mua sắm trang thiết bị theo Tờ trình số 245/TTr-CP ngày 29/6/2018 của Chính phủ.

  Nguồn kinh phí trên được sử dụng cho các dự án xây dựng cơ bản, mua sắm, hiện đại hóa trang thiết bị và đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin theo Đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho Tổng cục Hải quan và phải đảm bảo các quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công.

  Tổ chức đánh giá, rà soát và đề xuất sửa đổi các tỷ lệ khoán kinh phí đảm bảo hoạt động cho Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2022-2020 quy định tại Nghị quyết 1094/NQ-UBTVQH13 ngày 18/12/2015 của UBTVQH cho phù hợp với việc tinh giản và sắp xếp lại bộ máy, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để trình UBTVQH quyết định và áp dụng cho các năm 2022, 2022.

  Tổ chức thu vào ngân sách nhà nước toàn bộ dự toán kinh phí đảm bảo hoạt động của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan còn dư sau thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách nhà nước niên độ 2022 (sau ngày 31/01/2021)./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết 100/2015/qh13 Của Quốc Hội Ban Hành Ngày 12/11/2015
 • Nghị Quyết 100/2019/qh14 Về Hoạt Động Chất Vấn Tại Kỳ Họp Thứ 8
 • Nghị Quyết Trung Ương 7 “về Tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Công Tác Thanh Niên”
 • Bộ Xây Dựng Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Số 07
 • Cv_Bao Cao So Lieu, Nop Doan Phi Cv Bc So Lieu Thu Doan Phi Chuan Doc
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100