Các Nghị Quyết Hướng Dẫn Bộ Luật Dân Sự 2015 / TOP #10 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 8/2022 # Top View | Bac.edu.vn

Nghị Định Đầu Tiên Hướng Dẫn Bộ Luật Dân Sự 2022

--- Bài mới hơn ---

 • Một Vài Ý Kiến Về Dự Thảo Nghị Định Về Giao Dịch Bảo Đảm
 • Tờ Trình Của Bộ Tư Pháp Dự Thảo Nghị Định Về Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm
 • Thẩm Định Dự Thảo Nghị Định Về Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm
 • Nghị Định Quy Định Biện Pháp Thi Hành Bộ Luật Dân Sự Giao Dịch Bảo Đảm 2022
 • Cần Quy Định Lại Một Số Điều Trong Dự Thảo Nghị Định Về Giao Dịch Bảo Đảm
 • – Bổ sung 02 biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ mới là bảo lưu quyền sở hữu và cầm giữ tài sản.

  – Phân biệt rạch ròi giữa biện pháp bảo đảm mang tính chất đối nhân (bao gồm bảo lãnh, tín chấp) và biện pháp bảo đảm mang tính chất đối vật (bao gồm thế chấp tài sản và cầm cố tài sản)

  – Phân biệt rạch ròi giữa thời điểm có hiệu lực của giao dịch bảo đảm và thời điểm biện pháp bảo đảm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ 3.

  – Hoàn thiện cơ chế làm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba của biện pháp bảo đảm…

  Đồng thời các quy định về xử lý tài sản bảo đảm có giá trị thi hành nhưng lại quy định ở các Thông tư dẫn đến hiệu lực thi hành còn chưa cao.,.

  Do vậy mà việc ban hành Nghị định quy định các biện pháp thi hành Bộ luật dân sự về giao dịch bảo đảm thay thế Nghị định 163/2006/NĐ-CP và Nghị định 11/2012/NĐ-CP là hoàn toàn cần thiết.

  Nghị định mới hướng dẫn về giao dịch bảo đảm có bố cục gồm 4 Chương và 77 Điều, cụ thể:

  Chương I: Những quy định chung

  Chương II: Xác lập, thực hiện giao dịch bảo đảm

  Chương III: Xử lý tài sản cầm cố, thế chấp và xác định thứ tự ưu tiên thanh toán

  Chương IV: Điều khoản thi hành

  Trong đó, có một số nội dung mới, nổi bật, đơn cử như sau:

  – Quyền tài sản đối với tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng, quyền đòi nợ, quyền được nhận số tiền bảo hiểm, quyền đòi bồi thường thiệt hại, quyền tài sản đối với phần vốn góp trong doanh nghiệp, quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên, quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng.

  – Các quyền tài sản khác thuộc sở hữu của bên bảo đảm.

  Cụ thể, tài sản hình thành trong tương lai được dùng làm tài sản bảo đảm bao gồm:

  – Tài sản được hình thành từ vốn vay.

  – Tài sản chưa hình thành, đang trong giai đoạn hình thành hoặc đang được tạo lập hợp pháp tại thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm.

  – Tài sản đã hình thành và pháp luật có quy định về đăng ký quyền sở hữu hoặc đang ký lưu hành phương tiện nhưng sau thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm thì tài sản đó mới được đăng ký theo quy định pháp luật, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

  Nếu thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất mà Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi người sử dụng đất là hộ gia đình thì người có tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được ủy quyền ký hợp đồng thế chấp nếu có sự đồng ý bằng văn bản của các thành viên hộ gia đình.

  Lưu ý thành viên hộ gia đình có quyền sử dụng đất chung là thành viên đang sống chung trong hộ gia đình và có quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng với chủ hộ tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất hoặc cấo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

  Nếu số tiền bồi thường lớn hơn giá trị nghĩa vụ được bảo đảm thì bên nhận thế chấp phải trả số tiền còn lại cho bên thế chấp. Nếu số tiền bồi thường không đủ thanh toánh giá trị nghĩa vụ được bảo đảm thì bên có nghĩa vụ được bảo đảm có trách nhiệm thanh toán số tiền còn thiếu cho bên nhận thế chấp, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Bản Hợp Nhất Số 8019/vbhn
 • Văn Bản Hợp Nhất Nghị Định Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm
 • Vai Trò Của Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm Được Thể Hiện Rõ Nét Tại Nghị Định Số 83/2010/nđ
 • Nghị Định 163/cp Ngày 29 Tháng 12 Năm 2006 Về Giao Dịch Bảo Đảm
 • Nghị Định Số 163 Giao Dịch Bảo Đảm
 • Nghị Quyết Nghị Định Thông Tư Hướng Dẫn Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Quy Định Về Hợp Đồng Vay Tiền Trong Bộ Luật Dân Sự Năm 2022
 • Quy Định Pháp Luật Về Hợp Đồng Vay Tiền ?
 • Những Quy Định Pháp Luật Về Hợp Đồng Vay Mà Các Bên Trong Giao Dịch Vay Dân Sự Cần Chú Ý
 • Ý Kiến Góp Ý Cho Các Quy Định Dự Thảo Luật Dân Sự Về Hợp Đồng Vay Tài Sản
 • Về Chế Định Hợp Đồng Vay Tài Sản
 • Nghị quyết và các văn bản hướng dẫn Bộ Luật TTDS 2022

  • Nghị quyết 103/2015/QH13 về thi hành Bộ luật tố tụng dân sự
  • Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành quy định của Nghị quyết 103/2015/QH13 về thi hành Bộ luật tố tụng dân sự (Hiệu lực 01/08/2016)
  • Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng dân sự (Hiệu lực 24/2/2017)
  • Hướng dẫn tải về, cách viết Mẫu đơn khởi kiện dân sự mới nhất
  • Hướng dẫn tải về, cách viết Mẫu đơn kháng cáo dân sự mới nhất
  • Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP hướng dẫn quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự 92/2015/QH13 về trả lại đơn khởi kiện, quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án
  • Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 92/2015/QH13 về gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử
  • Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP về biểu mẫu trong giải quyết việc dân sự
  • Quyết định 399/QĐ-VKSTC năm 2022 quy định về quy trình, kỹ năng kiểm sát bản án, quyết định giải quyết vụ án dân sự của Tòa án
  • Link tải và cách ghi mẫu đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự
  • Công văn 212/TANDTC-PC năm 2022 giải đáp vướng mắc về tố tụng dân sự
  • Văn bản 01/2017/GĐ-TANDTC 07/04/2017 của Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn mới nhất về áp dụng Bộ luật tố tụng dân sự
  • Văn bản 02/GĐ-TANDTC năm 2022 giải đáp vấn đề về tố tụng hành chính, tố tụng dân sự
  • Công văn 55/TANDTC-PC năm 2022 về tiêu chí xác định vụ việc hòa giải thành, đối thoại thành
  • Công văn 152/TANDTC-PC năm 2022 giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng, xử lý nợ xấu

  Thông tư và các văn bản hướng dẫn Bộ luật Tố tụng dân sự 2022

  Hướng dẫn về giao thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự

  • Nghị quyết 742/2004/NQ-UBTVQH11 về giao thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Bộ Luật Tố tụng dân sự cho TAND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
  • Nghị quyết 1036/2006/NQ-UBTVQH11 giao thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ luật tố tụng dân sự cho TAND huyện, quân, thị xã, thành phố
  • Nghị quyết 293A/2007/UBTVQH12 giao thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ luật Tố tụng dân sự cho TAND huyện, quận, thị xã
  • Nghị quyết 720/2008/UBTVQH12 giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự, dân sự cho TAND huyện
  • Nghị quyết 781/2009/NQ-UBTVQH12 giao thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ luật Tố tụng dân sự cho TAND huyện, quận, thị xã

  Quy định về giải quyết tranh chấp

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ngành Luật Dân Sự Và Tố Tụng Dân Sự
 • Giải Quyết Tình Huống Liên Quan Tới Vấn Đề Hợp Đồng Môn Luật Dân Sự
 • Thừa Kế Thế Vị Là Gì? Quy Định Về Thừa Kế Thế Vị Tại Các Văn Bản Pháp Luật
 • Bài Tập Luật Dân Sự Về Chia Thừa Kế Theo Di Chúc
 • Giá Luật Thi Hành Án (Dân Sự Và Hình Sự) Ở Đâu Rẻ Nhất Tháng 12/2020
 • Hướng Dẫn Thi Hành Bộ Luật Dân Sự Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Thi Hành Bộ Luật Dân Sự
 • Nghị Quyết Về Việc Thi Hành Bộ Luật Dân Sự 2022
 • Thẩm Quyền Ban Hành Văn Bản Của Đảng
 • Đổi Mới Phương Thức Hoạt Động, Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Xây Dựng Đảng
 • Tránh Rập Khuôn Trong Ban Hành Nghị Quyết
 • Gọi đặt hàng 24/24 từ thứ 2 đến thứ 7: 0909 366 858

  TS Trần Văn Biên biên soạn, p hát hành cuốn sách ” Hướng dẫn chi tiết áp dụng Bộ luật dân sự năm 2022 ” là người có nhiều kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu và giảng dạy về Bộ Luật dân sự, Để kịp thời phục vụ công tác triển khai thi hành Bộ luật dân sự năm 2022 và đưa Bộ luật đi vào cuộc sống.

  TS Trần Văn Biên biên soạn, phát hành cuốn sách “Hướng dẫn chi tiết áp dụng Bộ luật dân sự năm 2022 ” là người có nhiều kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu và giảng dạy về Bộ Luật dân sự, để kịp thời phục vụ công tác triển khai thi hành Bộ luật dân sự năm 2022 và đưa Bộ luật đi vào cuộc sống, Nhà xuất bản Thế Giới xuất bản quyển sách Sách có độ dày 600 trang, giá phát hành 490.000đ/ 1 cuốn

  – Ngày 24 tháng 11 năm 2022, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 (Bộ luật dân sự năm 2022). Ngày 08 tháng 12 năm 2022, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Lệnh số 20/2015/L-CTN về việc công bố Luật. Bộ luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

  – với nhiều đổi mới về nhận thức, tư duy pháp lý trong việc hoàn thiện cơ chế điều chỉnh quan hệ dân sự,góp phần tạo nền tảng pháp lý thống nhất, đồng bộ, ổn định của hệ thống pháp luật dân sự Việt Nam, thực hiện, bảo vệ tốt hơn quyền dân sự về nhân thân, tài sản của cá nhân, pháp nhân, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và phục vụ hội nhập quốc tế.

  Các văn bản hướng dẫn thi hành, Luật khiếu nại, Luật tố cáo

  Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 ngày 12-6-2018, theo đó Luật quy định tố cáo nặc danh, mạo danh, trong trường hợp có thông tin rõ ràng về người có vi phạm, có tài liệu, chứng cứ cụ thể về hành vi vi phạm và có cơ sở để thẩm tra, xác minh thì cơ quan chức năng tiếp nhận, tiến hành thanh, kiểm tra theo thẩm quyền.

  Luật Tố cáo còn quy định về nguyên tắc giải quyết tố cáo, áp dụng pháp luật và giải quyết tố cáo, các hành vi bị nghiêm cấm và các điều khoản thi hành. có hiệu lực từ ngày 01-01-2019.

  Giới Thiệu Nội dung cuốn sách Luật khiếu nại, Luật tố cáo

  Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn sách Luật khiếu nại, Luật tố cáo Nội dung cuốn sách có giá trị thực tiễn, hy vọng đây là một tài liệu hữu ích đối với các cơ quan, đơn vị và tất cả bạn đọc Sách đẹp, khổ 19*27 cm, dày 400 trang, Giá: 350.000đ. Nộp lưu chiểu quý III / 2022.

  Sách hệ thống toàn văn 7 luật và các nghị quyết của Quốc hội

  Phần thứ nhất. Hệ thống toàn văn 7 Luật của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV)

  Phần thứ hai. Các Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV)

  Ngày 15/6/2018, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV đã thông qua số 25/2018/QH14 ngày 12-6-2018; số 26/2018/QH14 ngày 14-6-2018; Nghị quyết 64/2018/QH14. Theo đó, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV đã thông qua 7 Luật, bao gồm: Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 ngày 12-6-2018; Luật Quốc phòng số 22/2018/QH14 ngày 08-6-2018; Luật Tố cáo Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12-6-2018; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao Luật Đo đạc và bản đồ số 27/2018/QH14 ngày 14-6-2018. Tất cả các luật này đều có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2019.

  Bên cạnh đó, Quốc hội cũng thông qua các Nghị quyết: Nghị quyết số 57/2018/QH14 ngày 08-6-2018 Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; Nghị quyết số 58/2018/QH14 ngày 12-6-2018 Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết số 59/2018/QH14 ngày 12-6-2018 Về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022; Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15-6-2018 Về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; Nghị quyết số 61/2018/QH14 ngày 15-6-2018 Thành lập đoàn giám sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi luật đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2022”; Nghị quyết số 62/2018/QH14 ngày 15-6-2018 Thành lập đoàn giám sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 – 2022″; Nghị quyết số 63/2018/QH14 ngày 15-6-2018 Về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

  Nhằm giúp quý độc giả tìm hiểu các luật và các nghị quyết nêu trên, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách hệ thống toàn văn 7 luật và các nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV), Sách có độ dày 400 trang,giá phát hành 350.000đ/1 cuốn

  XEM THÊM SÁCH

  Điện thoại : 0283 636 2182 – 0909 366 858 (Mr: Phong)

  0982 711 282 – 0913 142 287 (Mr: Thành)

  Địa chỉ: Phố . Đội Cấn, P. Cống Vị ,Q. Ba Đình. TP. HÀ NÔI

  Chi Nhánh I : 282 Nam Kỳ Khởi Nghĩa , P6. Quận 3 TP. HCM

  Website:http://sachphapluat.com.vn – Email: sachphapluatct@gmail.com

  • Bảo hành chính hãng
  • Vận chuyển Giao Sách tại địa chỉ theo yêu cầu
  • Miễn phí vận chuyển Giao hàng trong 24h
  • Gọi 0909 366 858 hoặc 0283 636 2182 liên hệ shop để mua với giá rẻ nhất
  • Thanh toán khi nhận hàng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Ban Hành Một Số Biểu Mẫu Trong Tố Tụng Dân Sự
 • Bộ Nội Vụ: Sẽ Có Nghị Quyết Thí Điểm Hợp Nhất Các Cơ Quan Chuyên Môn
 • Bộ Đề Thi Đoàn Thanh Niên Với Công Tác Cải Cách Hành Chính Nhà Nước
 • Đề Thi Trắc Nghiệm Nghị Quyết 29
 • Hội Nghị Trực Tuyến Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Chương Trình Tổng Thể Cải Cách Hành Chính Nhà Nước
 • Nghị Định Thông Tư Hướng Dẫn Bộ Luật Dân Sự 2022 Mới Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Bộ Luật Dân Sự Số 91/2015/qh13
 • Bộ Luật Dân Sự Tiếng Anh Là Gì?
 • Bộ Luật Dân Sự 2022 Tiếng Anh: The Civil Code Law 2022
 • The Civil Code Law No. 91/2015/qh13
 • Bộ Luật Dân Sự, Tố Tụng Dân Sự 2022 Tiếng Anh: Code Of Civil Procedure
 • Bộ Luật Dân sự năm 2022:

  Văn bản, Nghị định hướng dẫn thi hành Bộ Luật dân sự 2022

  Quy định về giao dịch, hợp đồng dân sự

 • Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm trong hợp đồng vay tài sản (Hiệu lực 15/03/2019)
 • Thông báo 15/TB-HĐTP năm 2022 đính chính Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP
 • Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định của pháp luật trong việc giải quyết tranh chấp về tài sản chung của dòng họ (Hiệu lực 10/04/2020)
 • Quy định về quyền đối với tài sản, đất đai

  Quy định về giao dịch dân sự về nhà ở

  Quy định về giao dịch bảo đảm, biện pháp bảo đảm, bảo lãnh trong giao dịch dân sự

   Văn bản hợp nhất 8019/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Nghị định về giao dịch bảo đảm
  1. Nghị định 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm
  2. Nghị định 11/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm
 • Thông tư liên tịch 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN hướng dẫn về xử lý tài sản bảo đảm
 • Nghị định 102/2017/NÐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm
 • Thông tư 08/2018/TT-BTP hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm
 • Văn bản hợp nhất 09/VBHN-NHNN năm 2022 về hợp nhất Thông tư quy định về bảo lãnh ngân hàng
  • Thông tư 07/2015/TT-NHNN Quy định về bảo lãnh ngân hàng
  • Thông tư 13/2017/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 07/2015/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng
 • Thông tư 09/2015/TT-NHNN quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
  • Luật Doanh nghiệp 2014
  • Nghị định 93/2019/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
  • Nghị định 77/2019/NĐ-CP về tổ hợp tác
  • Luật hợp tác xã 2012
  • Nghị định 193/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật hợp tác xã
  • Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật sở hữu trí tuệ

  Quy định về giải quyết các vụ án dân sự, tranh chấp dân sự, trách nhiệm dân sự, trách nhiệm bồi thường thiệt hại

  • Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã (Hiệu lực 01/9/2020)
  • Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình
  • Nghị định 159/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản
  • Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
  • Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
  • Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
  • Nghị định 139/2017/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

  Hết hiệu lực: (cập nhật 07/2020)

  • Bộ Luật Dân sự (Từ chương I đến chương XVII)
  • Bộ Luật Dân sự (Từ chương XVIII đến chương XXXVI)
  • Tải Văn bản Bộ luật Dân sự 2005
  • Nghị quyết số 45/2005/NQ-QH11 về việc thi hành Bộ luật Dân sự
  • Chỉ thị 29/2005/CT-TTg thực hiện Nghị quyết 45/2005/QH11 về thi hành Bộ Luật Dân sự
  • Nghị định 158/2005/NĐ-CP về việc đăng ký và quản lý hộ tịch
  • Thông tư 01/2008/TT-BTP hướng dẫn thực hiện Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch
  • Nghị định 60/2009/NĐ-CP xử phạt hành chính trong lĩnh vực tư pháp
  • Nghị định 56/2006/NĐ-CP xử phạt trong hoạt động văn hoá – thông tin
  • Nghị định 73/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, ATXH
  • Nghị định 47/2010/NĐ-CP xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động
  • Nghị Định 105/2009/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
  • Nghị định 109/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 47/2009/NĐ-CP
  • Thông tư 126/2008/TT-BTC quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
  • Quyết định 59/2006/QĐ-NHNN về Quy chế mua, bán nợ của các tổ chức tín dụng
  • Thông tư liên tịch 11/2008/TTLT-BTP-BNG hướng dẫn Nghị định 158/2005/NĐ-CP
  • Thông tư 69/2011/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên
  • Nghị định 83/2010/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm
  • Nghị định 05/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm
  • Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo
  • Nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản
  • Thông tư 03/2012/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản
  • Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định của BLDS năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
  • Công văn 129/2002/KHXX về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong dân sự
  • Thông tư 22/2010/TT-BTP hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án
  • Thông tư 05/2011/TT-BTP về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
  • Nghị định 85/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 100/2006/NĐ-CP
  • Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009
  • Thông tư 29/2010/TT-BYT hướng dẫn Nghị định 88/2008/NĐ-CP về xác định lại giới tính
  • Nghị định 144/2006/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường
  • Nghị định 151/2007/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác
  • Thông tư 04/2008/TT-BKH hướng dẫn Nghị định 151/2007/NĐ-CP
  • Nghị định 30/2012/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, từ thiện
  • Nghị định 110/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bộ Luật Dân Sự Năm 2005 Số 33/2005/qh11
 • Bộ Luật Dân Sự Năm 2005
 • Tư Vấn Luật Bảo Hiểm Y Tế ” Công Ty Luật Thái An™
 • Có Nên Đăng Ký Bảo Hiểm Y Tế Tại Cơ Sở Tư Nhân Hay Không?
 • Thành Lập Bộ Phận Y Tế Tại Công Ty Sản Xuất
 • Bộ Luật Dân Sự 2022 Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Mới Nhất Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • 92/2015/qh13 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự
 • Bộ Luật Dân Sự Mỹ
 • Tài Liệu Bộ Luật Dân Sự Mới
 • Bộ Luật Dân Sự Có Hiệu Lực Thi Hành 1/1/2017: Điểm Mới Về Quy Định Tài Sản, Quyền Sở Hữu
 • Toàn Văn Bộ Luật Dân Sự 2022, Có Hiệu Lực Từ Ngày 1/1/2017
 • [Miễn phí] Sách ebook Bộ luật dân sự và văn bản hướng dẫn

   Văn bản, Nghị định hướng dẫn thi hành Bộ Luật dân sự 2022

   Quy định về giao dịch, hợp đồng dân sự

   • Các văn bản, giao dịch, hợp đồng buộc phải có công chứng chứng thực
   • Luật thương mại 2005
   • Nghị định 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường (Hiệu lực 05/4/2019)
   • Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm trong hợp đồng vay tài sản (Hiệu lực 15/03/2019)
   • Thông báo 15/TB-HĐTP năm 2022 đính chính Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP

   • Luật Hộ tịch năm 2014 (Quyền nhân thân)
   • Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch
   • Thông tư 15/2015/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch
   • Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BNG-BTP hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài
   • Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2022 hợp nhất Nghị định về xác định lại giới tính
   • Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 (Quyền sống, quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể)
   • Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác (Quyền hiến xác, bộ phận cơ thể sau khi chết, quyền nhận bộ phận cơ thể người)
   • Luật Hôn nhân – Gia đình và các văn bản hướng dẫn cập nhật mới nhất (Quyền về hôn nhân và gia đình)
   • Luật nuôi con nuôi 2010 (Quyền được nuôi con nuôi và quyền được nhận làm con nuôi)
   • Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 (Quyền đối với quốc tịch)
   • Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2022 (Quyền đối với tôn giáo, tín ngưỡng)
   • Luật cư trú và các văn bản hướng dẫn (Quyền tự do đi lại, cư trú)
   • Bộ Luật lao động và các văn bản hướng dẫn (Quyền lao động)
   • Luật trẻ em 2022 (Quyền của trẻ em)
   • Luật khoa học và công nghệ năm 2013 (Quyền tự do nghiên cứu, sáng tạo)
   • Luật Doanh nghiệp 2014 (Quyền tự do kinh doanh)
   • Luật kinh doanh bất động sản
   • Luật Thương mại

   Quy định về quyền đối với tài sản, đất đai

   Quy định về giao dịch dân sự về nhà ở

   Quy định về giao dịch bảo đảm, biện pháp bảo đảm, bảo lãnh trong giao dịch dân sự

   • Văn bản hợp nhất 8019/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Nghị định về giao dịch bảo đảm
    1. Nghị định 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm
    2. Nghị định 11/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm
   • Thông tư liên tịch 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN hướng dẫn về xử lý tài sản bảo đảm
   • Nghị định 102/2017/NÐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm
   • Thông tư 08/2018/TT-BTP hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm
   • Văn bản hợp nhất 09/VBHN-NHNN năm 2022 về hợp nhất Thông tư quy định về bảo lãnh ngân hàng
    • Thông tư 07/2015/TT-NHNN Quy định về bảo lãnh ngân hàng
    • Thông tư 13/2017/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 07/2015/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng
   • Thông tư 09/2015/TT-NHNN quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

   Quy định về pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác

   • Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật sở hữu trí tuệ

   Quy định về giải quyết các vụ án dân sự, tranh chấp dân sự, trách nhiệm dân sự, trách nhiệm bồi thường thiệt hại

   • Nghị định 110/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
   • Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình
   • Nghị định 159/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản
   • Văn bản hợp nhất 4756/VBHN-BLĐTBXH năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
   • Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
   • Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
   • Nghị định 139/2017/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở (Hiệu lực 15/01/2018)

   Bộ luật dân sự năm 2005

   Hết hiệu lực: (cập nhật 08/2019)

   • Nghị định 158/2005/NĐ-CP về việc đăng ký và quản lý hộ tịch
   • Thông tư 01/2008/TT-BTP hướng dẫn thực hiện Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch
   • Nghị định 60/2009/NĐ-CP xử phạt hành chính trong lĩnh vực tư pháp
   • Nghị định 56/2006/NĐ-CP xử phạt trong hoạt động văn hoá – thông tin
   • Nghị định 73/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, ATXH
   • Nghị định 47/2010/NĐ-CP xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động
   • Nghị Định 105/2009/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
   • Nghị định 109/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 47/2009/NĐ-CP
   • Thông tư 126/2008/TT-BTC quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
   • Quyết định 59/2006/QĐ-NHNN về Quy chế mua, bán nợ của các tổ chức tín dụng
   • Thông tư liên tịch 11/2008/TTLT-BTP-BNG hướng dẫn Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài
   • Thông tư 69/2011/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên
   • Nghị định 83/2010/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm
   • Nghị định 05/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm
   • Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo
   • Nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản
   • Thông tư 03/2012/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản
   • Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định của BLDS năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
   • Công văn 129/2002/KHXX về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong dân sự
   • Thông tư 22/2010/TT-BTP hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án
   • Thông tư 05/2011/TT-BTP về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
   • Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009
   • Thông tư 29/2010/TT-BYT hướng dẫn Nghị định 88/2008/NĐ-CP về xác định lại giới tính
   • Nghị định 144/2006/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường

   (theo tracuuphapluat.info)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phiếu Thu Thập Dân Sự Năm 2022
 • Bộ Luật Dân Sự Năm 2022
 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Giải Quyết Việc Dân Sự Năm 2022
 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Thi Hành Án Dân Sự Năm 2022
 • Mẫu Hợp Đồng Kinh Tế Thương Mại Cập Nhật Năm 2022
 • Tổng Hợp Văn Bản Hướng Dẫn Bộ Luật Dân Sự 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp Văn Bản Hướng Dẫn Các Vấn Đề Trong Bộ Luật Dân Sự 2022
 • Nghị Quyết Hướng Dẫn Bộ Luật Hình Sự
 • Nghị Quyết 01 Hướng Dẫn Bộ Luật Hình Sự
 • Tổng Hợp 18 Văn Bản Hướng Dẫn Bộ Luật Hình Sự 2022
 • Công Bố 19 Nghị Quyết Của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Về Sắp Xếp Các Đơn Vị Hành Chính Và Nhân Sự
 • Chào các bạn, Bộ luật dân sự 2022 đã đi vào thực tiễn áp dụng đến nay hơn 03 tháng, song song với việc áp dụng chúng thì nhiều bạn hỏi mình rằng, tại sao đây là Bộ luật lớn nhưng đã thực thi đựơc nhiều tháng rồi vẫn chưa có bất kỳ văn bản hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.

  Khác với các văn bản luật khác, văn bản hướng dẫn của Bộ luật dân sự 2022 không chỉ nằm trong các văn bản cấp dưới, tức là Nghị định của Chính phủ hay Thông tư của các Bộ hay là Quyết định của Thủ tướng…mà nó còn nằm tại các Luật chuyên ngành khác.

  Vì vậy, sau đây, mình xin phép liệt kệ các văn bản hướng dẫn của Bộ luật dân sự 2022 tính đến thời điểm hiện nay (ngày 10/4/2017), trong trường hợp có bổ sung sau này, mình sẽ tiếp tục cập nhật bên dưới bài viết cho các bạn:

  I. Quyền có họ, tên; quyền thay đổi họ; quyền thay đổi tên; quyền xác định, xác định lại dân tộc; quyền được khai sinh, khai tử

  1. Luật hộ tịch 2014

  2. Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch

  3. Thông tư 15/2015/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch

  4. Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BNG-BTP hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài

  II. Quyền đối với quốc tịch

  5. Luật Quốc tịch Việt Nam 2008

  6. Luật Quốc tịch Việt Nam sửa đổi 2014

  7. Nghị định 110/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

  8. Nghị định 67/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 110/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

  9. Nghị định 78/2009/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Quốc tịch Việt Nam

  10. Nghị định 97/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 78/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quốc tịch Việt Nam

  11. Thông tư liên tịch 05/2010/TTLT-BTP-BNG-BCA hướng dẫn Nghị định 78/2009/NĐ-CP về hướng dẫn Luật quốc tịch Việt Nam

  12. Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT-BTP-BNG-BCA sửa đổi Điều 13 Thông tư liên tịch 05/2010/TTLT-BTP-BNG-BCA hướng dẫn Nghị định 78/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quốc tịch Việt Nam

  13. Thông tư 08/2010/TT-BTP hướng dẫn mẫu giấy tờ và mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch

  14. Thông tư 281/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch

  III. Quyền sống, quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể

  15. Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009

  16. Thông tư 50/2010/TT-BYT hướng dẫn việc kết hợp y học cổ truyền với hiện đại trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh

  17. Nghị định 87/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khám, chữa bệnh

  18. Thông tư 41/2011/TT-BYT hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh

  19. Nghị định 102/2011/NĐ-CP về bảo hiểm trách nhiệm trong khám, chữa bệnh

  20. Nghị định 109/2016/NĐ-CP quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh

  IV. Quyền hiến, nhận mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác

  21. Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác 2006

  22. Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

  V. Quyền xác định lại giới tính

  26. Nghị định 88/2008/NĐ-CP về việc xác định lại giới tính (hiện tại chưa có văn bản thay thế văn bản này)

  VI. Quyền nhân thân trong hôn nhân và gia đình

  27. Luật Hôn nhân và gia đình 2014

  28. Nghị định 126/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

  30. Nghị định 10/2015/NĐ-CP Quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

  31. Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn thi hành quy định của Luật hôn nhân và gia đình

  32. Nghị định 98/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 10/2015/NĐ-CP quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

  33. Luật nuôi con nuôi 2010

  34. Nghị định 19/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nuôi con nuôi

  35. Nghị định 114/2016/NĐ-CP Quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài

  36. Thông tư 21/2011/TT-BTP về quản lý Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

  37. Thông tư 15/2014/TT-BTP hướng dẫn tìm gia đình thay thế ở nước ngoài cho trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em từ 5 tuổi trở lên, hai trẻ em trở lên là anh chị em ruột cần tìm gia đình thay thế

  38. Thông tư 12/2011/TT-BTP hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi

  39. Thông tư 24/2014/TT-BTP sửa đổi Thông tư 12/2011/TT-BTP hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi

  40. Thông tư liên tịch 03/2016/TTLT-BTP-BNG-BCA-BLĐTBXH hướng dẫn việc theo dõi tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi nước ngoài và bảo vệ trẻ em trong trường hợp cần thiết

  41. Luật Cư trú 2006

  42. Luật cư trú sửa đổi năm 2013

  43. Nghị định 31/2014/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết và biện pháp thi hành Luật Cư trú

  44. Thông tư 35/2014/TT-BCA hướng dẫn Luật Cư trú và Nghị định 31/2014/NĐ-CP

  C. PHÁP NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH, TỔ HỢP TÁC VÀ CÁC TỔ CHỨC KHÁC KHÔNG CÓ TƯ CÁCH PHÁP NHÂN

  45. Luật doanh nghiệp 2014

  46. Các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp 2014

  47. Luật Tổ chức Quốc hội 2014

  48. Nghị quyết 1093/2015/UBTVQH13 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban thư ký

  49. Luật tổ chức Chính phủ 2022

  50. Nghị định 10/2016/NĐ-CP quy định về cơ quan thuộc Chính phủ

  51. Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

  52. Nghị định 138/2016/NĐ-CP Quy chế làm việc của Chính phủ

  53. Nghị định 150/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ

  54. Luật tổ chức chính quyền địa phương 2022

  55. Nghị quyết 1130/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn, điều kiện thành lập Ban dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

  56. Nghị định 48/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  57. Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014

  58. Nghị quyết 82/2014/QH13 về thi hành Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014

  59. Nghị định 36/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  60. Nghị định 12/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải

  61. Nghị định 13/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc

  62. Nghị định 14/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

  63. Nghị định 15/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  64. Nghị định 16/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  65. Nghị định 17/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

  66. Nghị định 26/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao

  67. Nghị định 27/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 213/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ

  68. Nghị định 34/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

  69. Luật hợp tác xã 2012

  61. Nghị định 193/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật hợp tác xã

  62. Nghị định 30/2012/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, từ thiện

  63. Thông tư 02/2013/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 30/2012/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

  64. Nghị định 151/2007/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác

  65. Thông tư 04/2008/TT-BKH hướng dẫn Nghị định 151/2007/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Tổ hợp tác

  66. Luật đăng ký tài sản (Luật này hiện vẫn chưa được ban hành bởi nhiều lý do)

  67. Luật đất đai 2013

  68. Các văn bản hướng dẫn Luật đất đai 2013

  69. Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai

  70. Nghị định 35/2017/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao

  71. Bộ luật tố tụng dân sự 2022

  72. Nghị quyết 103/2015/QH13 về thi hành Bộ luật tố tụng dân sự

  73. Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành quy định của Nghị quyết 103/2015/QH13 về thi hành Bộ luật tố tụng dân sự và Nghị quyết 104/2015/QH13 về thi hành Luật tố tụng hành chính

  74. Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 92/2015/QH13, Luật tố tụng hành chính 93/2015/QH13 về gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử

  F. QUYỀN SỞ HỮU, QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN

  75. Nghị định 29/2014/NĐ-CP về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước

  76. Thông tư 159/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 29/2014/NĐ-CP về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước

  77. Luật xây dựng 2014

  79. Nghị định 32/2015/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

  80. Nghị định 37/2015/NĐ-CP hướng dẫn về hợp đồng xây dựng

  81. Nghị định 44/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

  82. Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

  83. Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng

  84. Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

  85. Nghị định 42/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng

  86. Luật di sản văn hóa 2001

  87. Luật di sản văn hóa sửa đổi 2009

  88. Thông tư 07/2004/TT-BVHTT hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

  90. Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2010

  91. Nghị định 21/2011/NĐ-CP hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

  92. Nghị định 73/2011/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

  93. Nghị định 134/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

  94. Thông tư 36/2016/TT-BCT quy định dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương

  95. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013

  96. Nghị định 84/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

  97. Luật quản lý và sử dụng tài sản công (hiện chưa văn bản chính thức được ban hành)

  98. Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014

  99. Luật Sở hữu trí tuệ 2005

  100. Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009

  101. Các văn bản hướng dẫn Luật sở hữu trí tuệ

  102. Nghị định 102/2017/NÐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm

  105. Luật thương mại 2005

  106. Nghị định 144/2006/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường

  H. TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG

  107. Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009 (còn hiệu lực đến hết 30/06/2018)

  108. Nghị định 16/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (còn hiệu lực đến hết 30/06/2018)

  109. Thông tư liên tịch 18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính (còn hiệu lực đến hết 30/06/2018)

  110. Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính (còn hiệu lực đến hết 30/06/2018)

  111. Thông tư liên tịch 05/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự (còn hiệu lực đến hết 30/06/2018)

  112. Thông tư liên tịch 22/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng (còn hiệu lực đến hết 30/06/2018)

  113. Thông tư liên tịch 17/2015/TTLT-BTP-BQP hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự (còn hiệu lực đến hết 30/06/2018)

  114. Thông tư liên tịch 01/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNNPTNT sửa đổi Thông tư liên tịch 05/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự (còn hiệu lực đến hết 30/06/2018)

  115. Văn bản 01/2017/GĐ-TANDTC giải đáp vấn đề nghiệp vụ

  P/S: Có thể còn thiếu nhiều, nên mình rất mong nhận được sự góp ý từ các bạn!

  Bổ sung thêm:

  1. Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2022

  Tôi yêu Việt Nam! “Từ bao lâu tôi đã yêu nụ cười của bạn Từ bao lâu tôi đã yêu quê hương Việt Nam Những con đường nên thơ và những dòng sông ước mơ Từ trái tim xin 1 lời Tôi yêu Việt Nam”

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quán Triệt Các Nghị Quyết, Chỉ Thị, Kết Luận, Thông Báo Của Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư Và Nghị Quyết Của Ban Thường Vụ Tỉnh Uỷ
 • Hội Nghị Học Tập, Quán Triệt, Triển Khai Thực Hiện Các Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị
 • Tỉnh Ủy Quán Triệt Các Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị
 • Nghe Tiếng Anh: Nghị Quyết Năm Mới
 • Sự Cần Thiết Của Việc Trung Ương Ban Hành Nghị Quyết
 • Tổng Hợp Văn Bản Hướng Dẫn Các Vấn Đề Trong Bộ Luật Dân Sự 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Hướng Dẫn Bộ Luật Hình Sự
 • Nghị Quyết 01 Hướng Dẫn Bộ Luật Hình Sự
 • Tổng Hợp 18 Văn Bản Hướng Dẫn Bộ Luật Hình Sự 2022
 • Công Bố 19 Nghị Quyết Của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Về Sắp Xếp Các Đơn Vị Hành Chính Và Nhân Sự
 • Quốc Hội Ban Hành Nghị Quyết Phê Chuẩn Bổ Nhiệm 3 Thẩm Phán Tandtc
 • 1. Luật Cư trú 2006

  2. Thông tư 35/2014/TT-BCA hướng dẫn Luật Cư trú và Nghị định 31/2014/NĐ-CP

  3. Nghị định 31/2014/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết và biện pháp thi hành Luật Cư trú

  4. Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình

  5. Nghị định 81/2013/NĐ-CP hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

  6. Thông tư 36/2014/TT-BCA về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú

  1. Bộ luật tố tụng dân sự 2022

  2. Nghị quyết 103/2015/QH13 về thi hành Bộ luật tố tụng dân sự

  3. Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành quy định của Nghị quyết 103/2015/QH13 về thi hành Bộ luật tố tụng dân sự và Nghị quyết 104/2015/QH13 về thi hành Luật tố tụng hành chính

  4. Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 92/2015/QH13, Luật tố tụng hành chính 93/2015/QH13 về gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử

  5. Công văn 152/TANDTC-PC năm 2022 giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng, xử lý nợ xấu

  6. Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP hướng dẫn quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự về trả lại đơn khởi kiện, quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án

  1. Nghị định 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường

  2. Nghị định 102/2017/NÐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm

  5. Luật thương mại 2005

  IV. Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

  1. Nghị định 68/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

  2. Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2022

  3. Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính

  4. Thông tư 11/2018/TT-BTP bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch

  5. Thông tư liên tịch 05/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự

  6. Thông tư liên tịch 01/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNNPTNT sửa đổi Thông tư liên tịch 05/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự

  7. Văn bản 01/2017/GĐ-TANDTC giải đáp vấn đề nghiệp vụ

  8. Công văn 64/TANDTC-PC ngày 03/04/2019

  9. Công văn 212/TANDTC-PC ngày 13/09/2019

  1. Luật đất đai 2013

  2. văn bản QPPL hướng dẫn Luật Đất đai 2013

  1. Luật hộ tịch 2014

  2. Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch

  3. Thông tư 04/2020/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch

  4. Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BNG-BTP hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài

  1. Luật Quốc tịch Việt Nam 2008

  2. Luật Quốc tịch Việt Nam sửa đổi 2014

  3. Nghị định 110/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

  4. Nghị định 67/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 110/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

  5. Nghị định 16/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quốc tịch Việt Nam

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp Văn Bản Hướng Dẫn Bộ Luật Dân Sự 2022
 • Quán Triệt Các Nghị Quyết, Chỉ Thị, Kết Luận, Thông Báo Của Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư Và Nghị Quyết Của Ban Thường Vụ Tỉnh Uỷ
 • Hội Nghị Học Tập, Quán Triệt, Triển Khai Thực Hiện Các Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị
 • Tỉnh Ủy Quán Triệt Các Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị
 • Nghe Tiếng Anh: Nghị Quyết Năm Mới
 • File Word Toàn Bộ 10 Nghị Quyết Hướng Dẫn Bộ Luật Hình Sự 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Lập Biên Bản Khi Tố Tụng Hình Sự Là Gì
 • Tội Xúc Phạm Danh Dự, Nhân Phẩm Của Người Khác Theo Quy Định Của Pháp Luật Hình Sự ?
 • Xúc Phạm Danh Dự, Nhân Phẩm Người Khác Bị Xử Lý Thế Nào?
 • Tội Làm Nhục Người Khác, Xúc Phạm Nhân Phẩm Danh Dự Người Khác
 • Xúc Phạm Danh Dự, Nhân Phẩm Của Người Khác Xử Lý Theo Luật Thế Nào?
 • 06/11/2019 09:03 AM

  Bích Tuyền

  File word Toàn bộ 10 Nghị quyết hướng dẫn Bộ luật hình sự 2022

  Theo đó, nâng tổng số Nghị quyết hướng dẫn BLHS 2022 (còn và sắp có hiệu lực) lên con số 10, tính tới thời điểm hiện tại; cụ thể bao gồm:

  (1) Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định tại khoản 3 điều 7 Bộ Luật hình sự 100/2015/QH13.

  (2) Nghị quyết 41/2017/QH14 thi hành Bộ luật Hình sự 2022 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật 12/2017/QH14.

  “Sự ra đời của Nghị quyết 07 sẽ đảm bảo có cơ sở pháp lý rõ ràng để nghiêm trị triệt để tội phạm khủng bố; từ đó giúp an ninh quốc gia được bảo đảm, góp phần vào sự ổn định chung của toàn thế giới” – Đây là nhận định của Luật sư Nguyễn Thụy Hân, Phụ trách mạng Cộng Đồng Ngành Luật của .

  (3) Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP về hướng dẫn áp dụng điều 66 và điều 106 của Bộ luật Hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện.

  (4) Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo.

  (5) Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 234 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã và Điều 244 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm của Bộ luật Hình sự.

  (6) Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 150 về tội mua bán người và Điều 151 về tội mua bán người dưới 16 tuổi của Bộ luật Hình sự.

  (7) Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền.

  (8) Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 214 về tội gian lận BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, Điều 215 về tội gian lận BHYT và Điều 216 về tội trốn đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho NLĐ của Bộ luật Hình sự.

  (9) Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐTP về hướng dẫn áp dụng quy định tại các Điều 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 của Bộ luật Hình sự và việc xét xử vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi.

  (10) Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định tại Điều 299 và Điều 300 của Bộ luật Hình sự (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/12/2019).

  24,815

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bộ Luật Hình Sự 2022 Bản Word
 • Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Sửa Đổi, Bổ Sung 2009/chương Xi
 • Hành Vi Đe Dọa Người Khác Có Kiện Được Không ?
 • Hành Vi Đe Dọa Tung Ảnh Nóng Có Bị Xử Lý Hình Sự?
 • Mức Xử Phạt Hành Vi Đe Dọa Người Khác ? Tố Cáo Hành Vi Đe Dọa Như Thế Nào ?
 • Tổng Hợp Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Bộ Luật Dân Sự 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Quy Định Mới Về Luật Du Lịch 2022
 • Văn Bản Pháp Luật Dược
 • Tư Vấn Các Quy Định Của Luật Dược Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
 • Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Luật Trẻ Em
 • Tính Thống Nhất Của Luật Giáo Dục Trong Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam
 • Tổng hợp văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Dân sự.

  Bộ Luật Dân sự năm 2022: (Hiệu lực: 01/01/2017)

  • Phần thứ 1: Những quy định chung; Quyền dân sự; cá nhân và quyền nhân thân
  • Phần thứ 1: Pháp nhân, tài sản, giao dịch dân sự, đại diện và thời hạn thời hiệu
  • Phần thứ 2: Quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản
  • Phần thứ 3: Nghĩa vụ và hợp đồng dân sự
  • Phần thứ 4, 5, 6: Thừa kế, quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài và điều khoản thi hành

  Văn bản, Nghị định hướng dẫn thi hành Bộ Luật dân sự 2022

  • Nghị định 138/2006/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài
  • Văn bản 01/2017/GĐ-TANDTC 07/04/2017 của Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn mới nhất về áp dụng Bộ luật dân sự
  • Văn bản 01/GĐ-TANDTC năm 2022 giải đáp vấn đề về hình sự, tố tụng hình sự, dân sự, tố tụng dân sự
  • Công văn 212/TANDTC-PC năm 2022 giải đáp một số vướng mắc trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự
  • Hướng dẫn thi hành Bộ luật Dân sự 2022 – những bất cập, vướng mắc trong thực tiễn
  • Bộ Luật dân sự 2022 Tiếng Anh – The Civil Code Law 2022

  Quy định về giao dịch, hợp đồng dân sự

  • Các văn bản, giao dịch, hợp đồng buộc phải có công chứng chứng thực
  • Luật thương mại 2005
  • Nghị định 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường (Hiệu lực 05/4/2019)
  • Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm trong hợp đồng vay tài sản (Hiệu lực 15/03/2019)
  • Thông báo 15/TB-HĐTP năm 2022 đính chính Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP

  • Luật Hộ tịch năm 2014 (Quyền nhân thân)
  • Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch
  • Thông tư 15/2015/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch
  • Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BNG-BTP hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài
  • Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2022 hợp nhất Nghị định về xác định lại giới tính
    Nghị định 88/2008/NĐ-CP về việc xác định lại giới tính (Quyền xác định lại giới tính)
  • Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 (Quyền sống, quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể)
  • Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác (Quyền hiến xác, bộ phận cơ thể sau khi chết, quyền nhận bộ phận cơ thể người)
  • Luật Hôn nhân – Gia đình và các văn bản hướng dẫn cập nhật mới nhất (Quyền về hôn nhân và gia đình)
  • Luật nuôi con nuôi 2010 (Quyền được nuôi con nuôi và quyền được nhận làm con nuôi)
  • Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 (Quyền đối với quốc tịch)
  • Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2022 (Quyền đối với tôn giáo, tín ngưỡng)
  • Luật cư trú và các văn bản hướng dẫn (Quyền tự do đi lại, cư trú)
  • Bộ Luật lao động và các văn bản hướng dẫn (Quyền lao động)
  • Luật trẻ em 2022 (Quyền của trẻ em)
  • Luật khoa học và công nghệ năm 2013 (Quyền tự do nghiên cứu, sáng tạo)
  • Luật Doanh nghiệp 2014 (Quyền tự do kinh doanh)
  • Luật kinh doanh bất động sản
  • Luật Thương mại

  Quy định về quyền đối với tài sản, đất đai

  • Các quyền về đất đai
  • Nghị định 29/2018/NĐ-CP về quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân (Hiệu lực 05/3/2018)
  • Nghị định 104/2007/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ đòi nợ
  • Thông tư 110/2007/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 104/2007/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ đòi nợ
  • Nghị định 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường (Hiệu lực 05/4/2019)
  • Quy định mới về họ, hụi trong Bộ Luật Dân sự 2022
  • Luật đấu giá tài sản 2022
  • Nghị định 62/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật đấu giá tài sản

  Quy định về giao dịch dân sự về nhà ở

  • Luật nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành
  • Nghị quyết 58/1998/NQ-UBTVQH10 về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1/7/1991
  • Nghị định 25/1999/NĐ-CP về phương thức trả nhà ở, giá cho thuê nhà ở khi chưa trả lại nhà và thủ tục xác lập quyền sở hữu nhà ở được quy định tại Nghị quyết 58/1998/NQ-UBTVQH10
  • Thông tư liên tịch 01/1999/TTLT-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn Nghị quyết về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1/7/1991
  • Thông tư 02/1999/TT-BXD hướng dẫn quản lý nhà ở vắng chủ giữa cá nhân với cá nhân quy định tại Nghị quyết về giao dịch dân sự nhà ở được xác lập trước ngày 1/7/1991
  • Nghị quyết 1037/2006/NQ-UBTVQH11 về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01/7/1991 có người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia

  Quy định về giao dịch bảo đảm, biện pháp bảo đảm, bảo lãnh trong giao dịch dân sự

  • Văn bản hợp nhất 8019/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Nghị định về giao dịch bảo đảm
   1. Nghị định 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm
   2. Nghị định 11/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm
  • Thông tư liên tịch 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN hướng dẫn về xử lý tài sản bảo đảm
  • Nghị định 102/2017/NÐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm
  • Thông tư 08/2018/TT-BTP hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm
  • Văn bản hợp nhất 09/VBHN-NHNN năm 2022 về hợp nhất Thông tư quy định về bảo lãnh ngân hàng
   • Thông tư 07/2015/TT-NHNN Quy định về bảo lãnh ngân hàng
   • Thông tư 13/2017/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 07/2015/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng
  • Thông tư 09/2015/TT-NHNN quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  Quy định về pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác

  • Luật Doanh nghiệp 2014
  • Nghị định 30/2012/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, từ thiện
  • Thông tư 02/2013/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 30/2012/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
  • Nghị định 151/2007/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác
  • Nghị định 77/2019/NĐ-CP về tổ hợp tác
  • Thông tư 04/2008/TT-BKH hướng dẫn Nghị định 151/2007/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Tổ hợp tác
  • Luật hợp tác xã 2012
  • Nghị định 193/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật hợp tác xã
  • Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật sở hữu trí tuệ
   • Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005
   • Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009

  Quy định về giải quyết các vụ án dân sự, tranh chấp dân sự, trách nhiệm dân sự, trách nhiệm bồi thường thiệt hại

  • Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2022 (Hiệu lực 01/7/2018)
  • Nghị định 68/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
  • Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính
  • Thông tư liên tịch 05/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự
  • Thông tư liên tịch 01/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNNPTNT sửa đổi Thông tư liên tịch 05/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự
  • Thông tư liên tịch 22/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng
  • Nghị quyết 02/2004/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng pháp luật trong giải quyết các vụ án dân sự
  • Nghị quyết 01/2003/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp dân sự
  • Thông tư liên tịch 01/2010/TTLT-TANDTC-BLĐTBXH-VKSDTC hướng dẫn áp dụng quy định của pháp luật trong quá trình giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Tòa án nhân dân
  • Thông tư liên tịch 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP hướng dẫn giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại Toà án nhân dân
  • Công văn 77/2003/HĐTP về giải quyết các vụ án nêu tại Nghị quyết 01/2003/NQ-HĐTP
  • Công văn 81/2002/TANDTC giải đáp các vấn đề trong giải quyết dân sự
  • Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
   • Nghị định 103/2008/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
   • Nghị định 214/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 103/2008/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
  • Thông tư liên tịch 35/2009/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn Nghị định 103/2008/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
  • Thông tư 103/2009/TT-BTC về việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán quỹ bảo hiểm xe cơ giới
  • Thông tư 151/2012/TT-BTC sửa đổi Thông tư 103/2009/TT-BTC về quản lý, sử dụng, thanh và quyết toán Quỹ bảo hiểm xe cơ giới
  • Thông tư 22/2016/TT-BTC quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (Hiệu lực 01/04/2016)

  • Nghị định 110/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
  • Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình
  • Nghị định 159/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản
  • Văn bản hợp nhất 4756/VBHN-BLĐTBXH năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
  • Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
  • Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
   • Nghị định 185/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
   • Nghị định 124/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 185/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
  • Nghị định 139/2017/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở (Hiệu lực 15/01/2018)

  Bộ luật dân sự năm 2005

  • Bộ Luật Dân sự (Từ chương I đến chương XVII)
  • Bộ Luật Dân sự (Từ chương XVIII đến chương XXXVI)
  • Tải Văn bản Bộ luật Dân sự 2005
  • Nghị quyết số 45/2005/NQ-QH11 về việc thi hành Bộ luật Dân sự
  • Chỉ thị 29/2005/CT-TTg thực hiện Nghị quyết 45/2005/QH11 về thi hành Bộ Luật Dân sự

  Hết hiệu lực: (cập nhật 08/2019)

  • Nghị định 158/2005/NĐ-CP về việc đăng ký và quản lý hộ tịch
  • Thông tư 01/2008/TT-BTP hướng dẫn thực hiện Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch
  • Nghị định 60/2009/NĐ-CP xử phạt hành chính trong lĩnh vực tư pháp
  • Nghị định 56/2006/NĐ-CP xử phạt trong hoạt động văn hoá – thông tin
  • Nghị định 73/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, ATXH
  • Nghị định 47/2010/NĐ-CP xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động
  • Nghị Định 105/2009/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
  • Nghị định 109/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 47/2009/NĐ-CP
  • Thông tư 126/2008/TT-BTC quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
  • Quyết định 59/2006/QĐ-NHNN về Quy chế mua, bán nợ của các tổ chức tín dụng
  • Thông tư liên tịch 11/2008/TTLT-BTP-BNG hướng dẫn Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài
  • Thông tư 69/2011/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên
  • Nghị định 83/2010/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm
  • Nghị định 05/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm
  • Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo
  • Nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản
  • Thông tư 03/2012/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản
  • Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định của BLDS năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
  • Công văn 129/2002/KHXX về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong dân sự
  • Thông tư 22/2010/TT-BTP hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án
  • Thông tư 05/2011/TT-BTP về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
  • Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009
  • Thông tư 29/2010/TT-BYT hướng dẫn Nghị định 88/2008/NĐ-CP về xác định lại giới tính
  • Nghị định 144/2006/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường

  ” Tổng hợp văn bản hướng dẫn BLHS 2022 sửa đổi năm 2022

  ” Tư vấn giải quyết tranh chấp dân sự

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luật Doanh Nghiệp, Luật Doanh Nghiệp 2022
 • Văn Bản Hướng Dẫn Luật Doanh Nghiệp 2014
 • Bộ Luật Dân Sự 2022 Số 91/2015/qh13 Đang Áp Dụng Năm 2022
 • Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
 • Toàn Bộ Văn Bản Pháp Luật Dành Cho Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã
 • 5 Hướng Dẫn Mới Về Thi Hành Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp Văn Bản Phục Vụ Môn Luật Tố Tụng Dân Sự
 • Nghị Quyết 103/2015/qh13 Thi Hành Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự
 • Nghị Quyết Hội Đồng Trường
 • Mẫu Sổ Nghị Quyết Hội Đồng Trường
 • Một Số Điểm Mới Của Nghị Quyết 02/2018/nq
 • Để kịp thời hướng dẫn Bộ luật tố tụng dân sự 2022 sẽ có hiệu lực từ 01/7/2016, trước mắt, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết hướng dẫn Nghị quyết 103/2015/QH13 hướng dẫn thi hành Bộ luật này.

  Nghị quyết hướng dẫn thi hành Bộ luật tố tụng dân sự hướng dẫn các nội dung chính sau:

  1. Giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động

  – Từ ngày 01/7/2016, việc giải quyết sơ thẩm đối với những vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động đã được Toà án thụ lý trước 01/7/2016; việc giải quyết phúc thẩm những vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động đã được Tòa án giải quyết sơ thẩm trước 01/7/2016 mà có kháng cáo, kháng nghị; việc giải quyết giám đốc thẩm, tái thẩm những bản án, quyết định dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động đã có hiệu lực pháp luật mà bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm trước 01/7/2016 thì áp dụng theo Bộ luật tố tụng dân sự 2022 để giải quyết,

  2. Kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án, quyết định dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động của Toà án đã có hiệu lực pháp luật trước 01/7/2016

  – Đối với bản án, quyết định dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật trước 01/7/2016 mà chưa có kháng nghị của người có thẩm quyền trước 01/7/2016 thì căn cứ để thực hiện việc kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và việc giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm được thực hiện theo Bộ luật tố tụng dân sự 2022.

  – Đối với bản án, quyết định dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động của Tòa án đã được Toà án giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật tố tụng dân sự tại thời điểm giải quyết và bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật trước 01/7/2016 thì không căn cứ vào Bộ luật tố tụng dân sự 2022 để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.

  – Vụ việc hôn nhân và gia đình đã được Tòa án thụ lý giải quyết trước 01/7/2016 thì Tòa án đã thụ lý tiếp tục giải quyết theo thủ tục chung mà không chuyển cho Tòa gia đình và người chưa thành niên giải quyết.

  – Vụ việc hôn nhân và gia đình đã được Tòa án thụ lý trước 01/7/2016 mà Chánh án Tòa án đã giao cho Tòa gia đình và người chưa thành niên giải quyết thì Tòa gia đình và người chưa thành niên tiếp tục giải quyết theo thủ tục chung.

  – Vụ việc hôn nhân và gia đình đã được Tòa án thụ lý kể từ 01/7/2016 mà ở Tòa án đó đã thành lập Tòa gia đình và người chưa thành niên thì Chánh án Tòa án phải giao cho Tòa gia đình và người chưa thành niên giải quyết.

  – Vụ việc hôn nhân và gia đình đã được Tòa án thụ lý kể từ 01/7/2016 mà ở Tòa án đó chưa thành lập Tòa gia đình và người chưa thành niên thì Chánh án Tòa án phân công Thẩm phán giải quyết theo thủ tục chung.

  4. Án phí, lệ phí để giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động

  – Vụ việc dân sự đã được Tòa án thụ lý để giải quyết sơ thẩm, giải quyết phúc thẩm, giải quyết giám đốc thẩm, tái thẩm trước 01/7/2016 mà từ 01/7/2016 mới được giải quyết thì được thực hiện theo Bộ luật tố tụng dân sự 2022, Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về án phí, lệ phí Tòa án cho đến khi có quy định mới của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  – Khi giải quyết vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động theo thủ tục rút gọn, Tòa án chỉ áp dụng mức án phí thấp hơn so với mức án phí áp dụng đối với vụ án giải quyết theo thủ tục thông thường khi có quy định cụ thể của pháp luật.

  Trường hợp chưa có quy định cụ thể của pháp luật về mức án phí áp dụng đối với vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động giải quyết theo thủ tục rút gọn thì áp dụng mức án phí áp dụng đối với vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động theo quy định hiện hành.

  5. Thời hiệu để giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động

  – Tòa án áp dụng quy định tương ứng tại Điều 159 và điểm h khoản 1 Điều 192 của Bộ luật tố tụng dân sự 2004 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2011 về thời hiệu đến hết 31/12/2016 để thụ lý, giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động.

  – Tòa án áp dụng quy định tương ứng của Bộ luật tố tụng dân sự 2022 về thời hiệu từ 01/01/2017 để thụ lý, giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động.

  Cập nhật bởi nguyenanh1292 ngày 03/03/2016 05:02:21 CH

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Hướng Dẫn Áp Dụng Một Số Quy Định Về Các Biện Pháp Khẩn Cấp Tạm Thời Của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự
 • Áp Dụng Biện Pháp Khẩn Cấp Tạm Thời Trong Phần Quyết Định Của Bản Án Sơ Thẩm
 • Thủ Tục Áp Dụng Biện Pháp Khẩn Cấp Tạm Thời Theo Bộ Luật Ttds 2022
 • Hướng Dẫn Quy Định Về Các Biện Pháp Khẩn Cấp Tạm Thời
 • Nghị Quyết Hướng Dẫn Áp Dụng Biện Pháp Khẩn Cấp Tạm Thời
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100