Nghị Quyết Hướng Dẫn Bộ Luật Hình Sự

Nghị Quyết 01 Hướng Dẫn Bộ Luật Hình Sự

Tổng Hợp 18 Văn Bản Hướng Dẫn Bộ Luật Hình Sự 2022

Công Bố 19 Nghị Quyết Của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Về Sắp Xếp Các Đơn Vị Hành Chính Và Nhân Sự

Quốc Hội Ban Hành Nghị Quyết Phê Chuẩn Bổ Nhiệm 3 Thẩm Phán Tandtc

Lễ Công Bố Các Nghị Quyết Của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội

3. Việc xác định trị giá tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả để buộc người làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả phải chịu trách nhiệm hình sự theo Điều 180 Bộ luật Hình sự

Tiền giả bao gồm tiền Việt Nam đồng giả và ngoại tệ giả; ngân phiếu giả, công trái giả bao gồm ngân phiếu, công trái giả ngân phiếu, công trái của Việt Nam hoặc của nước ngoài phát hành, nhưng có giá trị thanh toán tại Việt Nam.

4. Về các tình tiết “gây thiệt hại nghiêm trọng”, “gây hậu quả rất nghiêm trọng”, “gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” quy định tại Điều 202 Bộ luật Hình sự

4.1. Người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ nếu chỉ căn cứ vào thiệt hại xảy ra, thì gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây phải chịu trách nhiệm hình sự theo khoản 1 Điều 202 Bộ luật Hình sự:

b. Gây tổn hại cho sức khoẻ của một đến hai người với tỷ lệ thương tật của mỗi người từ 31% trở lên;

c. Gây tổn hại cho sức khoẻ của nhiều người với tỷ lệ thương tật của mỗi người dưới 31%, nhưng tổng tỷ lệ thương tật của tất cả những người này từ 41% đến 100%;

d. Gây tổn hại cho sức khoẻ của một người với tỷ lệ thương tật từ 21% đến 30% và còn gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ ba mươi triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng;

đ. Gây tổn hại cho sức khoẻ của nhiều người, với tỷ lệ thương tật của mỗi người dưới 21%, nhưng tổng tỷ lệ thương tật của tất cả những người này từ 30% đến 40% và còn gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ ba mươi triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng;

e. Gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng.

b. Làm chết một người và còn gây hậu quả thuộc một trong các trường hợp được hướng dẫn tại các điểm b, c, d, đ và e tiểu mục 4.1 mục 4 này;

c. Gây tổn hại cho sức khoẻ của ba đến bốn người với tỷ lệ thương tật của mỗi người từ 31% trở lên;

d. Gây tổn hại cho sức khoẻ của nhiều người với tổng tỷ lệ thương tật của tất cả những người này từ 101% đến 200%;

đ. Gây tổn hại cho sức khoẻ của một đến hai người với tỷ lệ thương tật của mỗi người từ 31% trở lên và còn gây hậu quả thuộc một trong các trường hợp được hướng dẫn tại các điểm c, d, đ và e tiểu mục 4.1 mục 4 này;

e. Gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng đến dưới một tỷ năm trăm triệu đồng.

4.3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây là “gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” và phải chịu trách nhiệm hình sự theo khoản 3 Điều 202 Bộ luật Hình sự:

a. Làm chết ba người trở lên;

b. Làm chết hai người và còn gây hậu quả thuộc một trong các trường hợp được hướng dẫn tại các điểm b, c, d, đ và e tiểu mục 4.1 mục 4 này;

c. Làm chết một người và còn gây hậu quả thuộc một trong các trường hợp được hướng dẫn tại các điểm c, d, đ và e tiểu mục 4.2 mục 4 này;

d. Gây tổn hại cho sức khoẻ của năm người trở lên với tỷ lệ thương tật của mỗi người từ 31% trở lên;

đ. Gây tổn hại cho sức khoẻ của nhiều người với tổng tỷ lệ thương tật của những người này trên 200%;

e. Gây tổn hại cho sức khoẻ của ba hoặc bốn người với tỷ lệ thương tật của mỗi người từ 31% trở lên và còn gây thiệt hại về tài sản được hướng dẫn tại điểm e tiểu mục 4.2 mục 4 này;

g. Gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ một tỷ năm trăm triệu đồng trở lên.

5. Về các tình tiết “gây hậu quả nghiêm trọng” và “gây cản trở giao thông nghiêm trọng” quy định tại Điều 245 Bộ luật Hình sự

5.1. Hành vi gây rối trật tự công cộng mà để hậu quả xảy ra thuộc một trong các trường hợp sau đây bị coi là “gây hậu quả nghiêm trọng” và phải chịu trách nhiệm hình sự theo khoản 1 Điều 245 Bộ luật Hình sự:

a. Cản trở, ách tắc giao thông đến dưới 2 giờ;

b. Cản trở sự hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân;

c. Thiệt hại về tài sản có giá trị từ mười triệu đồng trở lên;

đ. Người khác bị thương tích hoặc bị tổn hại sức khoẻ với tỷ lệ thương tật từ 31 % trở lên;

e. Nhiều người bị thương tích hoặc bị tổn hại sức khoẻ với tỷ lệ thương tật của mỗi người dưới 31%, nhưng tổng tỷ lệ thương tật của tất cả những người này từ 41% trở lên;

g. Người khác bị thương tích hoặc bị tổn hại sức khoẻ với tỷ lệ thương tật từ 21% đến 30% và còn thiệt hại về tài sản có giá trị từ năm triệu đồng trở lên;

h. Nhiều người bị thương tích hoặc bị tổn hại sức khoẻ với tỷ lệ thương tật của mỗi người dưới 21%, nhưng tổng tỷ lệ thương tật của tất cả những người này từ 30% đến 40% và còn thiệt hại về tài sản có giá trị từ năm triệu đồng trở lên.

Trong các trường hợp này phải tuỳ vào từng trường hợp cụ thể để đánh giá mức độ của hậu quả do tội phạm gây ra có phải là nghiêm trọng hay không.

6. Về các tình tiết “có giá trị lớn”, “có giá trị rất lớn hoặc đặc biệt lớn” quy định tại Điều 248 Bộ luật Hình sự

a. Tiền hoặc hiện vật dùng để đánh bạc thu giữ được trực tiếp tại chiếu bạc;

b. Tiền hoặc hiện vật thu giữ được trong người các con bạc mà có căn cứ xác định đã được hoặc sẽ được dùng để đánh bạc;

c. Tiền hoặc hiện vật thu giữ ở những nơi khác mà có đủ căn cứ xác định đã được hoặc sẽ được dùng để đánh bạc.

6.2. Khi xác định tiền, giá trị hiện vật dùng để đánh bạc cần phân biệt:

a. Trường hợp nhiều người cùng tham gia đánh bạc với nhau thì việc xác định tiền, giá trị hiện vật dùng để đánh bạc đối với từng người đánh bạc là tổng số tiền, giá trị hiện vật của những người cùng đánh bạc được hướng dẫn tại tiểu mục 6.1 mục 6 này;

b. Trường hợp một người đánh bạc với nhiều người khác nhau (như trường hợp chơi số đề), thì việc xác định tiền, giá trị hiện vật dùng để đánh bạc đối với người đánh bạc với nhiều người là tổng số tiền, giá trị hiện vật mà họ và những người đánh bạc khác dùng để đánh bạc; còn đối với người tham gia đánh bạc với người này là tiền, giá trị hiện vật mà bản thân họ và người đó cùng dùng để đánh bạc.

6.3. Tiền hoặc hiện vật “có giá trị lớn”, “có giá trị rất lớn hoặc đặc biệt lớn” được xác định như sau:

a. Tiền hoặc hiện vật có giá trị từ một triệu đồng đến dưới mười triệu đồng là có giá trị lớn;

b. Tiền hoặc hiện vật có giá trị từ mười triệu đồng đến dưới một trăm triệu đồng là có giá trị rất lớn;

c. Tiền hoặc hiện vật có giá trị từ một trăm triệu đồng trở lên là có giá trị đặc biệt lớn.

7.1. Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc thuộc một trong các trường hợp sau đây là “với quy mô lớn”:

a. Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trong cùng một lúc cho từ mười người đánh bạc trở lên hoặc cho từ hai chiếu bạc trở lên;

b. Có tổ chức nơi cầm cố tài sản cho người tham gia đánh bạc; có lắp đặt trang thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc; khi đánh bạc có phân công người canh gác, người phục vụ, có sắp đặt lối thoát khi bị vây bắt, sử dụng phương tiện như ôtô, xe máy, xe đạp, điện thoại… để trợ giúp cho việc đánh bạc;

c. Tổng số tiền hoặc hiện vật dùng để đánh bạc trong cùng một lúc có giá trị từ mười triệu đồng trở lên.

7.2. Người tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc thuộc trường hợp chưa đến mức được hướng dẫn tại các điểm a, b và c tiểu mục 7.1 mục 7 này, nếu tổng số tiền hoặc hiện vật dùng để đánh bạc có giá trị từ một triệu đồng đến dưới mười triệu đồng thì tuy họ không phải chịu trách nhiệm hình sự về “tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc” nhưng họ phải chịu trách nhiệm hình sự về đồng phạm tội đánh bạc.

7.3. “Thu lợi bất chính lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn” được xác định như sau:

a. Thu lợi bất chính từ năm triệu đồng đến dưới mười lăm triệu đồng là lớn;

b. Thu lợi bất chính từ mười lăm triệu đồng đến dưới bốn mươi lăm triệu đồng là rất lớn;

c. Thu lợi bất chính từ bốn mươi lăm triệu đồng trở lên là đặc biệt lớn.

Tư vấn đầu tư, t hành lập hộ kinh doanh

Tổng Hợp Văn Bản Hướng Dẫn Các Vấn Đề Trong Bộ Luật Dân Sự 2022

Tổng Hợp Văn Bản Hướng Dẫn Bộ Luật Dân Sự 2022

Quán Triệt Các Nghị Quyết, Chỉ Thị, Kết Luận, Thông Báo Của Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư Và Nghị Quyết Của Ban Thường Vụ Tỉnh Uỷ

Hội Nghị Học Tập, Quán Triệt, Triển Khai Thực Hiện Các Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị

Tỉnh Ủy Quán Triệt Các Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị

Nghị Quyết 01 Hướng Dẫn Bộ Luật Hình Sự

Tổng Hợp 18 Văn Bản Hướng Dẫn Bộ Luật Hình Sự 2022

Công Bố 19 Nghị Quyết Của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Về Sắp Xếp Các Đơn Vị Hành Chính Và Nhân Sự

Quốc Hội Ban Hành Nghị Quyết Phê Chuẩn Bổ Nhiệm 3 Thẩm Phán Tandtc

Lễ Công Bố Các Nghị Quyết Của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội

Các Kỳ Họp Đặc Biệt Khẩn Cấp Của Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc

Nghị Quyết 01 Hướng Dẫn Bộ Luật Hình Sự, Nghị Quyết Hướng Dẫn Bộ Luật Hình Sự 2022, Nghị Quyết Hướng Dẫn Điều 202 Bộ Luật Hình Sự, Nghị Quyết Hướng Dẫn Điều 46 Bộ Luật Hình Sự, Nghị Quyết Bộ Luật Hình Sự 2022, Nghị Quyết Dừng Thi Hành Bộ Luật Hình Sự, Nghị Quyết Số 28 Nq/tw Ngày 25/10/2013 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới Định Hướng X, Nghị Quyết Hướng Dẫn Bộ Luật Dân Sự 2022, Nghị Quyết Hướng Dẫn Thi Hành Bộ Luật Dân Sự 2022, Hướng Dẫn Số 1031/hd-ct Ngày 20/6/2016 Của Tcct Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của C, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Hội Nghị Tw Viii Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Văn Bản Hướng Dẫn Bộ Luật Hình Sự, Văn Bản Hướng Dẫn Điều 202 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Điều 285 Bộ Luật Hình Sự, Văn Bản Hướng Dẫn Điều 194 Bộ Luật Hình Sự, Văn Bản Hướng Dẫn Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, Hướng Dẫn Điều 232 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Điều 46 Bộ Luật Hình Sự, Văn Bản Hướng Dẫn Điều 232 Bộ Luật Hình Sự, Văn Bản Hướng Dẫn Điều 248 Bộ Luật Hình Sự, Văn Bản Hướng Dẫn Điều 250 Bộ Luật Hình Sự, Văn Bản Hướng Dẫn Điều 48 Bộ Luật Hình Sự, Văn Bản Hướng Dẫn Điều 51 Bộ Luật Hình Sự, Văn Bản Hướng Dẫn Điều 46 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Điều 230 Bộ Luật Hình Sự, Văn Bản Hướng Dẫn Điều 155 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Điều 104 Bộ Luật Hình Sự, Văn Bản Hướng Dẫn Điều 104 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Điều 155 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Bộ Luật Hình Sự, Thông Tư 02 Hướng Dẫn Bộ Luật Hình Sự, Văn Bản Hướng Dẫn Điều 111 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Điều 194 Bộ Luật Hình Sự, Văn Bản Hướng Dẫn Điều 143 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Điều 202 Bộ Luật Hình Sự, Thông Tư Hướng Dẫn Điều 305 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Điều 138 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Điều 93 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Điều 133 Bộ Luật Hình Sự, Thông Tư Hướng Dẫn Bộ Luật Hình Sự 2022, Hướng Dẫn Thi Hành Điều 104 Bộ Luật Hình Sự, Thông Tư Hướng Dẫn Điều 202 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Bộ Luật Hình Sự 1999, Thông Tư Hướng Dẫn Điều 304 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Điều 60 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Điều 139 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Điều 202 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Điều 250 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Điều 179 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Điều 164a Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Điều 257 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Điều 232 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Điều 46 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Điều 48 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Điều 285 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Bộ Luật Hình Sự 2022, Hướng Dẫn Thi Hành Điều 140 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Điều 51 Bộ Luật Hình Sự, Thông Tư Hướng Dẫn Điều 232 Bộ Luật Hình Sự, Văn Bản Hướng Dẫn Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2003, Văn Bản Hướng Dẫn Điều 164a Bộ Luật Hình Sự, Thông Tư Hướng Dẫn Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, Nghị Quyết Bãi Bỏ Nghị Quyết Trái Pháp Luật, Hướng Dẫn Thực Hiện Điều 202 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2022, Hướng Dẫn Thi Hành Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2003, Nghị Quyết Dân Số Trong Tình Hình Mới, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 18 19, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 35, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 36a, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 54, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 99, Nghi Quyet 28 Ve Bao Ve To Quoc Trong Tinh Hinh Moi, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 01, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 18, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 120, Huong Dẫn Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết, Nghị Quyết 28 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mớ, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới , Nghị Quyết Số 86/nq-Đuqstw, Về Công Tác Giáo Dục Đào Tạo Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết 28 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nội Dung Nghị Quyết Số 28-nq/tw Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết 28 Chiến Lược Bảo Vệ Đất Nước Trong Tình Hình Mới 2014, Nghị Quyết Tw8 Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết Số 28- 25/10/2013nq/tw Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá 12, Nghị Quyết 40 Nq/tw Nâng Cao Hiệu Quả Của Công An Trong Tình Hình Mới Của Bộ Chính Trị 8/112004, Nghị Quyết Số 28 Nq/tw Ngày 25/10/2013 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết Nâng Cao Hiệu Quả Của Công An Trong Tình Hình Mới Của Bộ Chính Trị 2004, Nghị Quyết 40 Nq/tw Nâng Cao Hiệu Quả Của Công An Trong Tình Hình Mới Của Bộ Chính Trị 8/11/2004, Nghị Quyết Trung 8 Khóa 11 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị Khóa X Ve Chien Luoc Bao Ve To Quoc Trong Tinh Hinh Moi, Nghị Quyết Số 28 Nq/tw Ngày 25/10/2013 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình …, Nghị Quyết 40 Nq/tw Nâng Cao Hiệu Quả Của Công An Trong Tình Hình Mới Của Bộ Chính Trị 2004, Chuyên Đề 2: Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 25/10/2013 Về “chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mớ, Chuyên Đề 2: Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 25/10/2013 Về “chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mớ, Báo Cáo Tổng Kết Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii,

Nghị Quyết 01 Hướng Dẫn Bộ Luật Hình Sự, Nghị Quyết Hướng Dẫn Bộ Luật Hình Sự 2022, Nghị Quyết Hướng Dẫn Điều 202 Bộ Luật Hình Sự, Nghị Quyết Hướng Dẫn Điều 46 Bộ Luật Hình Sự, Nghị Quyết Bộ Luật Hình Sự 2022, Nghị Quyết Dừng Thi Hành Bộ Luật Hình Sự, Nghị Quyết Số 28 Nq/tw Ngày 25/10/2013 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới Định Hướng X, Nghị Quyết Hướng Dẫn Bộ Luật Dân Sự 2022, Nghị Quyết Hướng Dẫn Thi Hành Bộ Luật Dân Sự 2022, Hướng Dẫn Số 1031/hd-ct Ngày 20/6/2016 Của Tcct Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của C, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Hội Nghị Tw Viii Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Văn Bản Hướng Dẫn Bộ Luật Hình Sự, Văn Bản Hướng Dẫn Điều 202 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Điều 285 Bộ Luật Hình Sự, Văn Bản Hướng Dẫn Điều 194 Bộ Luật Hình Sự, Văn Bản Hướng Dẫn Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, Hướng Dẫn Điều 232 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Điều 46 Bộ Luật Hình Sự, Văn Bản Hướng Dẫn Điều 232 Bộ Luật Hình Sự, Văn Bản Hướng Dẫn Điều 248 Bộ Luật Hình Sự, Văn Bản Hướng Dẫn Điều 250 Bộ Luật Hình Sự, Văn Bản Hướng Dẫn Điều 48 Bộ Luật Hình Sự, Văn Bản Hướng Dẫn Điều 51 Bộ Luật Hình Sự, Văn Bản Hướng Dẫn Điều 46 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Điều 230 Bộ Luật Hình Sự, Văn Bản Hướng Dẫn Điều 155 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Điều 104 Bộ Luật Hình Sự, Văn Bản Hướng Dẫn Điều 104 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Điều 155 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Bộ Luật Hình Sự, Thông Tư 02 Hướng Dẫn Bộ Luật Hình Sự, Văn Bản Hướng Dẫn Điều 111 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Điều 194 Bộ Luật Hình Sự, Văn Bản Hướng Dẫn Điều 143 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Điều 202 Bộ Luật Hình Sự, Thông Tư Hướng Dẫn Điều 305 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Điều 138 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Điều 93 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Điều 133 Bộ Luật Hình Sự, Thông Tư Hướng Dẫn Bộ Luật Hình Sự 2022, Hướng Dẫn Thi Hành Điều 104 Bộ Luật Hình Sự, Thông Tư Hướng Dẫn Điều 202 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Bộ Luật Hình Sự 1999, Thông Tư Hướng Dẫn Điều 304 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Điều 60 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Điều 139 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Điều 202 Bộ Luật Hình Sự,

Nghị Quyết Hướng Dẫn Bộ Luật Hình Sự

Tổng Hợp Văn Bản Hướng Dẫn Các Vấn Đề Trong Bộ Luật Dân Sự 2022

Tổng Hợp Văn Bản Hướng Dẫn Bộ Luật Dân Sự 2022

Quán Triệt Các Nghị Quyết, Chỉ Thị, Kết Luận, Thông Báo Của Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư Và Nghị Quyết Của Ban Thường Vụ Tỉnh Uỷ

Hội Nghị Học Tập, Quán Triệt, Triển Khai Thực Hiện Các Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị

Bộ Luật Hình Sự Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Hệ Thống Văn Bản Pháp Luật Dành Cho Kế Toán 2022

Tổng Hợp Hệ Thống Văn Bản Pháp Luật Thuế, Kế Toán Năm 2022

Danh Sách Văn Bản Pháp Luật Trong Lĩnh Vực Kế Toán

Những Yêu Cầu, Nguyên Tắc Kế Toán Phải Tuân Thủ

Các Công Văn Về Kế Toán Năm 2022

Bộ luật hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành của Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009. Tổng hợp các văn bản pháp luật hình sự mới nhất để bạn tham khảo các văn bản hướng dẫn luật hình sự:

” Tổng hợp các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự 2022

Bộ luật hình sự năm 1999 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Quy định chung:

– Bộ luật hình sự năm 1999

– Nghị quyết 32/1999/NQ-QH10 về việc thi hành Bộ luật Hình sự

– Nghị quyết 229/2000/NQ-UBTVQH10 về việc triển khai thực hiện Mục 3 Nghị quyết của Quốc hội “Về việc thi hành Bộ luật Hình sự”

– Thông tư liên tịch 01/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA hướng dẫn thi hành Mục 3 Nghị quyết 32/1999/QH10 và Nghị quyết 229/2000/NQ-UBTVQH10 về việc thi hành Bộ luật Hình sự

– Thông tư liên tịch 02/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA hướng dẫn Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 1999 và Mục 2 Nghị quyết 32/1999/QH10

– Công văn số 10/2000/KHXX về thi hành mục 3 Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự

– Bộ luật Hình sự 1999 sửa đổi 2009

– Nghị Quyết 33/2009/NQ-QH12 thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung Bộ Luật hình sự

– Công văn 105/TANDTC-KHXX thi hành khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 33/2009/QH12 thi hành – Luật Sửa đổi, bổ sung Bộ Luật hình sự

– Bộ luật hình sự năm 1999 (song ngữ Việt – Anh)

Văn bản hướng dẫn phần chung:

– Nghị quyết 01/2000/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định trong phần chung BLHS

– Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐTP áp dụng quy định BLHS về thời hiệu thi hành bản án, miễn, giảm thời hạn chấp hành hình phạt

– Nghị quyết 02/2010/NQ-HĐTP bổ sung Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐTP về thời hiệu thi hành bản án, miễn, giảm thời hạn chấp hành hình phạt

– Nghị định 59/2000/NĐ-CP thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội

– Nghị định 10/2012/NĐ-CP hướng dẫn biện pháp tư pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội (có hiệu lực 10/4/2012)

– Nghị định 60/2000/NĐ-CP thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ

– Nghị định 61/2000/NĐ-CP thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo

– Nghị định 52/2001/NĐ-CP hướng dẫn thi hành biện pháp tư pháp đưa vào trường giáo dưỡng

– Nghị định 53/2001/NĐ-CP hướng dẫn thi hành các hình phạt cấm cư trú và quản chế

– Nghị định 54/2001/NĐ-CP hướng dẫn thi hành hình phạt trục xuất

– Thông tư liên lịch 10/2010/TTLT-BTP-BTC-BCA-VKSNDTC-TANDTC về miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước

– Pháp lệnh về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (có hiệu lực 01/01/2012)

– Nghị định 25/2012/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

– Nghị định 26/2012/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền và kinh phí phục vụ việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

– Luật thi hành án hình sự và văn bản hướng dẫn mới nhất

Văn bản hướng dẫn phần các loại tội phạm:

– Nghị Quyết 01/2001/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng điều 139, 193, 194, 278, 279 và 289 BLHS

– Nghị Quyết 02/2003/NQ-HĐTP hướng dẫn về tình tiết định tội, trách nhiệm hình sự một số tội danh cụ thể

– Nghị Quyết 01/2006/NQ-HĐTP hướng dẫn quy định BLHS về một số tình tiết định tội

– Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng điều 248 và 249 của Bộ luật hình sự (về các tội đánh bạc)

– Nghị định 74/2005/NĐ-CP về phòng, chống rửa tiền

– Thông tư 01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn áp dụng Chương “Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình”

– Thông tư 02/2001/TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP hướng dẫn áp dụng chương “Các tội phạm xâm phạm sở hữu”

– Thông tư 01/2003/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP-BQP hướng dẫn áp dụng quy định tại Chương “Các tội xâm phạm nghĩa vụ trách nhiệm của quân nhân”

– Thông tư 21/2004/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi mua, bán, sử dụng trái phép hoá đơn giá trị gia tăng

– Thông tư 09/2006/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn truy cứu trách nhiệm hình sự người có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động ở nước ngoài

– Thông tư 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP hướng dẫn áp dụng Chương “Các tội phạm về ma túy”

– Thông tư 19/2007/TTLT/BNNPTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn Bộ luật Hình sự về tội phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

– Thông tư 01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTC-BTP hướng dẫn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

– Thông tư liên tịch 06/2008/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ và thuốc pháo

– Thông tư liên tịch 09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn của Bộ luật hình sự về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tội rửa tiền

Công văn hướng dẫn:

Sau khi Bộ luật hình sự 2022 được sửa đổi bổ sung và chính thức sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2018 thì trong giai đoạn chờ luật có hiệu lực này người học luật và làm luật phải sử dụng ít nhất 9 văn bản sau đây.

1. Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009

2. Bộ luật hình sự 2022

3. Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự 2022

4. Nghị quyết số: 109/2015/QH13 ngày 27/11/2015 về thi hành Bộ luật hình sự 2022

5. Công văn 301/TANDTC-PC năm 2022 áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự năm 2022

6. Công văn 276/TANDTC-PC năm 2022 hướng dẫn áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự năm 2022

7. Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định tại khoản 3 điều 7 Bộ Luật hình sự 100/2015/QH13

8. Nghị quyết 41/2017/QH14 thi hành Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 94/2015/QH13

9. Công văn 148/TANDTC-PC năm 2022 triển khai, thi hành Bộ

luật Hình sự năm 2022 và Nghị quyết 41/2017/QH14

10. Công văn 04/ TANDTC-PC hướng dẫn áp dụng quy định của BLHS 2022

” Luật sư tư vấn hình sự

Tổng Hợp Văn Bản Hướng Dẫn Blhs

Tổng Hợp Các Văn Bản Hướng Dẫn Trong Lĩnh Vực Hình Sự Năm 2022

Toàn Bộ Văn Bản Hướng Dẫn Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2022

Hệ Thống Văn Bản Bảo Đảm Áp Dụng Thống Nhất Pháp Luật Trong Xét Xử

Văn Bản Hướng Dẫn Bộ Luật Hình Sự

File Word Toàn Bộ 10 Nghị Quyết Hướng Dẫn Bộ Luật Hình Sự 2022

Lập Biên Bản Khi Tố Tụng Hình Sự Là Gì

Tội Xúc Phạm Danh Dự, Nhân Phẩm Của Người Khác Theo Quy Định Của Pháp Luật Hình Sự ?

Xúc Phạm Danh Dự, Nhân Phẩm Người Khác Bị Xử Lý Thế Nào?

Tội Làm Nhục Người Khác, Xúc Phạm Nhân Phẩm Danh Dự Người Khác

Xúc Phạm Danh Dự, Nhân Phẩm Của Người Khác Xử Lý Theo Luật Thế Nào?

06/11/2019 09:03 AM

Bích Tuyền

File word Toàn bộ 10 Nghị quyết hướng dẫn Bộ luật hình sự 2022

Theo đó, nâng tổng số Nghị quyết hướng dẫn BLHS 2022 (còn và sắp có hiệu lực) lên con số 10, tính tới thời điểm hiện tại; cụ thể bao gồm:

(1) Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định tại khoản 3 điều 7 Bộ Luật hình sự 100/2015/QH13.

(2) Nghị quyết 41/2017/QH14 thi hành Bộ luật Hình sự 2022 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật 12/2017/QH14.

“Sự ra đời của Nghị quyết 07 sẽ đảm bảo có cơ sở pháp lý rõ ràng để nghiêm trị triệt để tội phạm khủng bố; từ đó giúp an ninh quốc gia được bảo đảm, góp phần vào sự ổn định chung của toàn thế giới” – Đây là nhận định của Luật sư Nguyễn Thụy Hân, Phụ trách mạng Cộng Đồng Ngành Luật của .

(3) Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP về hướng dẫn áp dụng điều 66 và điều 106 của Bộ luật Hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện.

(4) Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo.

(5) Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 234 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã và Điều 244 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm của Bộ luật Hình sự.

(6) Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 150 về tội mua bán người và Điều 151 về tội mua bán người dưới 16 tuổi của Bộ luật Hình sự.

(7) Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền.

(8) Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 214 về tội gian lận BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, Điều 215 về tội gian lận BHYT và Điều 216 về tội trốn đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho NLĐ của Bộ luật Hình sự.

(9) Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐTP về hướng dẫn áp dụng quy định tại các Điều 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 của Bộ luật Hình sự và việc xét xử vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi.

(10) Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định tại Điều 299 và Điều 300 của Bộ luật Hình sự (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/12/2019).

24,815

Bộ Luật Hình Sự 2022 Bản Word

Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Sửa Đổi, Bổ Sung 2009/chương Xi

Hành Vi Đe Dọa Người Khác Có Kiện Được Không ?

Hành Vi Đe Dọa Tung Ảnh Nóng Có Bị Xử Lý Hình Sự?

Mức Xử Phạt Hành Vi Đe Dọa Người Khác ? Tố Cáo Hành Vi Đe Dọa Như Thế Nào ?

Văn Bản Hướng Dẫn Bộ Luật Hình Sự

Hệ Thống Văn Bản Bảo Đảm Áp Dụng Thống Nhất Pháp Luật Trong Xét Xử

Toàn Bộ Văn Bản Hướng Dẫn Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2022

Tổng Hợp Các Văn Bản Hướng Dẫn Trong Lĩnh Vực Hình Sự Năm 2022

Tổng Hợp Văn Bản Hướng Dẫn Blhs

Bộ Luật Hình Sự Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Văn Bản Hướng Dẫn Bộ Luật Hình Sự, Văn Bản Hướng Dẫn Điều 46 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Điều 285 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Điều 155 Bộ Luật Hình Sự, Văn Bản Hướng Dẫn Điều 232 Bộ Luật Hình Sự, Văn Bản Hướng Dẫn Điều 202 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Điều 194 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Điều 202 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Điều 232 Bộ Luật Hình Sự, Văn Bản Hướng Dẫn Điều 194 Bộ Luật Hình Sự, Văn Bản Hướng Dẫn Điều 51 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Điều 104 Bộ Luật Hình Sự, Văn Bản Hướng Dẫn Điều 143 Bộ Luật Hình Sự, Văn Bản Hướng Dẫn Điều 111 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Điều 46 Bộ Luật Hình Sự, Văn Bản Hướng Dẫn Điều 250 Bộ Luật Hình Sự, Văn Bản Hướng Dẫn Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, Văn Bản Hướng Dẫn Điều 48 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Điều 230 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Hình Sự, Văn Bản Hướng Dẫn Điều 155 Bộ Luật Hình Sự, Văn Bản Hướng Dẫn Điều 248 Bộ Luật Hình Sự, Văn Bản Hướng Dẫn Điều 104 Bộ Luật Hình Sự, Thông Tư 02 Hướng Dẫn Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Điều 93 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, Thông Tư Hướng Dẫn Điều 232 Bộ Luật Hình Sự, Thông Tư Hướng Dẫn Điều 202 Bộ Luật Hình Sự, Thông Tư Hướng Dẫn Điều 305 Bộ Luật Hình Sự, Thông Tư Hướng Dẫn Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, Thông Tư Hướng Dẫn Bộ Luật Hình Sự 2022, Hướng Dẫn Thi Hành Bộ Luật Hình Sự 1999, Hướng Dẫn Thi Hành Bộ Luật Hình Sự 2022, Hướng Dẫn Điều 164a Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Điều 60 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Điều 133 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Điều 232 Bộ Luật Hình Sự, Văn Bản Hướng Dẫn Điều 164a Bộ Luật Hình Sự, Thông Tư Hướng Dẫn Điều 304 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Điều 202 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Điều 179 Bộ Luật Hình Sự, Văn Bản Hướng Dẫn Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2003, Hướng Dẫn Thi Hành Điều 140 Bộ Luật Hình Sự, Nghị Quyết 01 Hướng Dẫn Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Điều 139 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Điều 138 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Điều 250 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Điều 104 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Điều 257 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Điều 51 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Điều 285 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Điều 46 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Điều 48 Bộ Luật Hình Sự, Nghị Quyết Hướng Dẫn Bộ Luật Hình Sự 2022, Nghị Quyết Hướng Dẫn Điều 202 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Thực Hiện Điều 202 Bộ Luật Hình Sự, Nghị Quyết Hướng Dẫn Điều 46 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2022, Hướng Dẫn Thi Hành Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2003, Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Đang Có Hiệu Lực Pháp Luật Là, Giáo Trình Luật Tố Tụng Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội, Dựa Vào Quy Luật Của Các Số Trong Hình A Và Hình B Hãy Điền Số Thích Hợp Vào ô Trống Trong Hình C, Bộ Luật Quốc Triều Hình Luật, Luật 125i Điều 3 Bộ Luật Hình Sự, Điều Luật Trong Bộ Luật Hình Sự, Giáo Trình Luật Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội, Giáo Trình Luật Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội Pdf, Bộ Luật Hình Sự Là Văn Bản Dưới Luật, Tình Hình Tệ Nạn Xã Hội, Vi Phạm Kỷ Luật, Pháp Luật Có Liên Quan Đến Quân Đội, Đề Thi Vấn Đáp Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Mỹ, Xem Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Hoa Kỳ, Bộ Luật Hình Sự Ma Túy, Bộ Luật Hình Sự Số 37, Bộ Luật Hình Sự Đức, Bộ Luật Hình Sự 199, Bộ Luật Hình Sự Về Trẻ Em, Bộ Luật Hình Sự Ra Đời Năm Nào, Góp ý Bộ Luật Hình Sự Sửa Đổi, Bộ Luật Hình Thư Ra Đời Năm Nào, Bộ Luật Hình Thư Lớp 7, Bộ Luật Hình Sự Của Lào, Bộ Luật Hình Sự Qua Các Năm, Bộ Luật Hình Sự 015, Bộ Luật Hình Sự Tội Lừa Đảo, Bộ Luật Hinh Thu , Bộ Luật Hình Sự Của Trẻ Em, Bộ Luật Hình Sự Của Mỹ, Đề Thi Môn Luật Hình Sự 2, Báo Cáo Sơ Kết Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự 175, Có Mấy Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự 321, Bộ Luật Hình Sự 99, Bộ Luật 115 Hình Sự, Góp ý Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Sửa Đổi, Bộ Luật Hình Sự Cờ Bạc,

Văn Bản Hướng Dẫn Bộ Luật Hình Sự, Văn Bản Hướng Dẫn Điều 46 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Điều 285 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Điều 155 Bộ Luật Hình Sự, Văn Bản Hướng Dẫn Điều 232 Bộ Luật Hình Sự, Văn Bản Hướng Dẫn Điều 202 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Điều 194 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Điều 202 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Điều 232 Bộ Luật Hình Sự, Văn Bản Hướng Dẫn Điều 194 Bộ Luật Hình Sự, Văn Bản Hướng Dẫn Điều 51 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Điều 104 Bộ Luật Hình Sự, Văn Bản Hướng Dẫn Điều 143 Bộ Luật Hình Sự, Văn Bản Hướng Dẫn Điều 111 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Điều 46 Bộ Luật Hình Sự, Văn Bản Hướng Dẫn Điều 250 Bộ Luật Hình Sự, Văn Bản Hướng Dẫn Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, Văn Bản Hướng Dẫn Điều 48 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Điều 230 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Hình Sự, Văn Bản Hướng Dẫn Điều 155 Bộ Luật Hình Sự, Văn Bản Hướng Dẫn Điều 248 Bộ Luật Hình Sự, Văn Bản Hướng Dẫn Điều 104 Bộ Luật Hình Sự, Thông Tư 02 Hướng Dẫn Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Điều 93 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, Thông Tư Hướng Dẫn Điều 232 Bộ Luật Hình Sự, Thông Tư Hướng Dẫn Điều 202 Bộ Luật Hình Sự, Thông Tư Hướng Dẫn Điều 305 Bộ Luật Hình Sự, Thông Tư Hướng Dẫn Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, Thông Tư Hướng Dẫn Bộ Luật Hình Sự 2022, Hướng Dẫn Thi Hành Bộ Luật Hình Sự 1999, Hướng Dẫn Thi Hành Bộ Luật Hình Sự 2022, Hướng Dẫn Điều 164a Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Điều 60 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Điều 133 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Điều 232 Bộ Luật Hình Sự, Văn Bản Hướng Dẫn Điều 164a Bộ Luật Hình Sự, Thông Tư Hướng Dẫn Điều 304 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Điều 202 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Điều 179 Bộ Luật Hình Sự, Văn Bản Hướng Dẫn Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2003, Hướng Dẫn Thi Hành Điều 140 Bộ Luật Hình Sự, Nghị Quyết 01 Hướng Dẫn Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Điều 139 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Điều 138 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Điều 250 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Điều 104 Bộ Luật Hình Sự, Hướng Dẫn Thi Hành Điều 257 Bộ Luật Hình Sự,

Các Văn Bản Hướng Dẫn Luật Tố Tụng Hành Chính

So Sánh Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Và Văn Bản Hành Chính?

So Sánh Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Và Văn Bản Hành Chính

Sách Các Văn Bản Pháp Luật Về Tố Tụng Dân Sự

So Sánh Luật Tố Tụng Hành Chính2010

Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Bộ Luật Hình Sự 2022 Hợp Nhất 2022

Hệ Thống Văn Bản Pháp Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam Hiện Hành

Tổng Hợp Từ Vựng Và Cấu Trúc Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 5 Học Kì 2

Sách Từ Vựng Tiếng Pháp Chuyên Ngành

Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành Luật

Lac: Công Dân Tuân Thủ Pháp Luật

1. Văn bản hợp nhất Bộ Luật hình sự 2022 và Luật sửa đổi BLHS 2022 (hiệu lực 01/01/2018)

2. Nghị quyết hướng dẫn thi hành Bộ Luật hình sự

3. Hướng dẫn về thời hiệu thi hành bản án, thi hành hình phạt:

4. Văn bản hướng dẫn phần tội phạm cụ thể:

Nghị định 19/2018/NĐ-CP về quy định việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2022 (hiệu lực 02/02/2018)

Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 234 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã và Điều 244 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm của Bộ luật Hình sự

Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 150 về tội mua bán người và Điều 151 về tội mua bán người dưới 16 tuổi của Bộ luật Hình sự (hiệu lực 15/03/2019)

Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền

Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 214 về tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, Điều 215 về tội gian lận bảo hiểm y tế và Điều 216 về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐTP về hướng dẫn áp dụng quy định tại các Điều 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 của Bộ luật Hình sự

Nghị Quyết 01/2001/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng điều 139, 193, 194, 278, 279 và 289 BLHS

Nghị Quyết 02/2003/NQ-HĐTP hướng dẫn về tình tiết định tội, trách nhiệm hình sự một số tội danh cụ thể

Nghị Quyết 01/2006/NQ-HĐTP hướng dẫn quy định BLHS về một số tình tiết định tội

Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng điều 248 và 249 của Bộ luật hình sự (về các tội đánh bạc)

Thông tư 01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn áp dụng Chương “Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình”

Thông tư 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP hướng dẫn áp dụng chương “Các tội phạm xâm phạm sở hữu”

Thông tư 01/2003/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP-BQP hướng dẫn áp dụng quy định tại Chương “Các tội xâm phạm nghĩa vụ trách nhiệm của quân nhân”

Thông tư 09/2006/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn truy cứu trách nhiệm hình sự người có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động ở nước ngoài

Thông tư 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP hướng dẫn áp dụng Chương “Các tội phạm về ma túy”

Thông tư liên tịch 08/2015/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP sửa đổi Thông tư liên tịch 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP hướng dẫn áp dụng quy định tại Chương XVIII “Các tội phạm về ma túy” của Bộ luật hình sự năm 1999

Thông tư 19/2007/TTLT/BNNPTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn Bộ luật Hình sự về tội phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Quyết định 2486/QĐ-BNN năm 2007 đính chính TTLT 19/2007/TTLT-BNNPTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn áp dụng Bộ luật hình sự về tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Thông tư 01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTC-BTP hướng dẫn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Thông tư liên tịch 09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn của Bộ luật hình sự về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tội rửa tiền

Thông tư liên tịch 10/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BTTTT-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật hình sự về tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông

Thông tư liên tịch 36/2012/TTLT-BCT-BCA-BTP-BYT-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn xử lý vi phạm về kinh doanh rượu nhập lậu, sản phẩm thuốc lá và nguyên liệu thuốc lá nhập lậu

Thông tư liên tịch 01/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người có hành vi mua bán người; mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em

Thông tư liên tịch 09/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn áp dụng quy định tại Chương XIX của Bộ luật hình sự về các tội xâm phạm trật tự, an toàn giao thông

Thông tư liên tịch 10/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính – kế toán và chứng khoán

Nghị định 116/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống rửa tiền

Thông tư 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện quy định về phòng, chống rửa tiền

Thông tư 31/2014/TT-NHNN sửa đổi quy định về phòng, chống rửa tiền tại Thông tư 35/2013/TT-NHNN

Nghị định 105/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường

Công văn 196/TANDTC-PC năm 2022 về áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321 và điểm c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự

5. Hướng dẫn tội “Tội phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia ” (Điều 303)

Công văn 99/TANDTC- KHXX về thi hành quy định của văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư liên tịch 06/2013/TTLT-BVHTTDL-BCA quy định trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí thể thao trong tập luyện và thi đấu thể thao

Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BVHTTDL-BCA quy định quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ làm đạo cụ hoặc để trưng bày, triển lãm trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật

Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-BNNPTNT-BCA quy định về trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ của lực lượng kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách

Nghị định 163/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp

7. Công văn hướng dẫn:

BLHS năm 2009

Bộ Luật hình sự 2022 (chưa sửa đổi)

Tư Vấn Pháp Luật Hình Sự Qua Tổng Đài Điện Thoại Miễn Phí

Luật Sư Tư Vấn Pháp Luật Hình Sự Chuyên Sâu.

Dịch Vụ Tư Vấn Pháp Luật Hình Sự

Bàn Về Quy Định Trách Nhiệm Hình Sự Của Pháp Nhân Thương Mại Trong Blhs 2022

Một Số Điểm Mới Về Pháp Nhân Thương Mại Phạm Tội Theo Quy Định Của Bộ Luật Hình Sự Năm 2022

Tổng Hợp 18 Văn Bản Hướng Dẫn Bộ Luật Hình Sự 2022

Công Bố 19 Nghị Quyết Của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Về Sắp Xếp Các Đơn Vị Hành Chính Và Nhân Sự

Quốc Hội Ban Hành Nghị Quyết Phê Chuẩn Bổ Nhiệm 3 Thẩm Phán Tandtc

Lễ Công Bố Các Nghị Quyết Của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội

Các Kỳ Họp Đặc Biệt Khẩn Cấp Của Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc

Đại Hội Đồng Lhq Thông Qua Nghị Quyết Kêu Gọi Dỡ Bỏ Lệnh Cấm Vận Của Mỹ Đối Với Cuba

Nghị quyết 06/2019/NĐ-HĐTP về hướng dẫn áp dụng quy định tại các Điều 141, 142, 143, 144, 145, 146 và Điều 147 BLHS và việc xét xử vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi.

Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng về tội gian lận Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), Điều 215 về tội gian lận và Điều 216 về tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động của BLHS.

Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 324 BLHS về tội rửa tiền.

Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 150 về tội mua bán người và Điều 151 về tội mua bán người dưới 16 tuổi của BLHS

Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 234 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã và Điều 244 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm của BLHS.

Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 của BLHS về án treo

Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 66 và Điều 106 về tha tù trước thời hạn của BLHS.

Nghị quyết 41/2017/QH14 thi hành BLHS 2022 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của BLTTHS 2022, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2022, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2013 do Quốc hội ban hành

Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định tại khoản 3 Điều 7 BLHS.

Nghị định 37/2018/NĐ-CP về hướng dẫn biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự.

Nghị định 19/2018/NĐ-CP về quy định việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều BLHS.

Công văn 196/TANDTC-PC năm 2022 về việc áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321 và điểm c khoản 2 Điều 322 của BLHS.

Công văn 04/TANDTC-PC năm 2022 áp dụng BLHS và Nghị quyết 41/2017/QH14 do Tòa án tối cao ban hành.

Công văn 148/TANDTC-PC năm 2022 triển khai, thi hành BLHS và Nghị quyết 41/2017/QH14

Công văn 301/TANDTC-PC năm 2022 áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội của BLHS.

Công văn 276/TANDTC-PC năm 2022 hướng dẫn áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội của BLHS.

Công văn 3010/VKSTC-V14 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Nghị quyết 41/2017/QH14 về thi hành BLHS.

Công văn 256/TANDTC-PC năm 2022 về thi hành Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 41/2017/QH14.

Ngọc Duy

Nghị Quyết 01 Hướng Dẫn Bộ Luật Hình Sự

Nghị Quyết Hướng Dẫn Bộ Luật Hình Sự

Tổng Hợp Văn Bản Hướng Dẫn Các Vấn Đề Trong Bộ Luật Dân Sự 2022

Tổng Hợp Văn Bản Hướng Dẫn Bộ Luật Dân Sự 2022

Quán Triệt Các Nghị Quyết, Chỉ Thị, Kết Luận, Thông Báo Của Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư Và Nghị Quyết Của Ban Thường Vụ Tỉnh Uỷ

Toàn Bộ Văn Bản Hướng Dẫn Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2022 Mới Nhất

Tổng Hợp Các Văn Bản Hướng Dẫn Trong Lĩnh Vực Hình Sự Năm 2022

Tổng Hợp Văn Bản Hướng Dẫn Blhs

Bộ Luật Hình Sự Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Hệ Thống Văn Bản Pháp Luật Dành Cho Kế Toán 2022

Tổng Hợp Hệ Thống Văn Bản Pháp Luật Thuế, Kế Toán Năm 2022

Phục vụ học tập, nghiên cứu hôm nay mình tổng hợp các văn bản hướng dẫn Bộ luật tố tụng hình sự 2022 mới nhất đang có hiệu lực thi hành.

1. Bộ luật tố tụng hình sự 2022

2. Thông tư liên tịch 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH về phối hợp thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi

3. Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 234 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã và Điều 244 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm

4. Thông tư 02/2018/TT-TANDTC quy định chi tiết việc xét xử vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi thuộc thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên

5. Thông tư liên tịch 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT quy định về phối hợp thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo

6. Thông tư liên tịch 06/2018/TTLT-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn trình tự, thủ tục, mức tiền đặt, việc tạm giữ, hoàn trả, tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã đặt để bảo đảm

7. Nghị định 30/2018/NĐ-CP về quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự

8. Thông tư 43/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 30/2018/NĐ-CP hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

9. Thông tư liên tịch 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC về quy định phối hợp thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2022 về tha tù trước thời hạn có điều kiện

10. Thông tư liên tịch 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh; sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử

12. Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC quy định việc phối hợp giữa cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2022 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

13. Thông tư liên tịch 02/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP về quy định việc phối hợp giữa cơ quan tiến hành tố tụng trong thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về trả hồ sơ để điều tra bổ sung

14. Nghị định 115/2017/NĐ-CP quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp

Cập nhật bởi MinhPig ngày 11/05/2019 03:17:39 CH

Hệ Thống Văn Bản Bảo Đảm Áp Dụng Thống Nhất Pháp Luật Trong Xét Xử

Văn Bản Hướng Dẫn Bộ Luật Hình Sự

Các Văn Bản Hướng Dẫn Luật Tố Tụng Hành Chính

So Sánh Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Và Văn Bản Hành Chính?

So Sánh Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Và Văn Bản Hành Chính

Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2022 Mới Nhất Và Văn Bản Hướng Dẫn

Chỉ Thị 05 Về Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Bài Tham Luận Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh

Bản Đăng Ký Cá Nhân Thực Hiện Chỉ Thị 05

Bài Thu Hoạch Chỉ Thị 05 Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng Đạo Đức Phong Cách Hồ Chí Minh

Hải Phòng: Ngõ Phố Khang Trang Nhờ Nghị Quyết 05

Bộ Luật Tố tụng hình sự 2022 (có hiệu lực từ 01/01/2018)

Các Nghị quyết hướng dẫn thi hành Bộ Luật Tố tụng hình sự 2022

Hướng dẫn trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án theo quy định của BLTTHS

Quy định mới về ghi âm, ghi hình trong điều tra, truy tố, xét xử

Thông tư liên tịch 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh; sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử

Bị can, pháp nhân phạm tội được đọc, ghi chép tài liệu trong hồ sơ vụ án

Thông tư liên tịch 02/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP về việc bị can hoặc người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phạm tội đọc, ghi chép tài liệu trong hồ sơ vụ án

Thông tư liên tịch 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC về quy định phối hợp thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2022 về tha tù trước thời hạn có điều kiện

Hướng dẫn thủ tục hồ sơ để xét tha tù trước thời hạn có điều kiện

Nghị định 115/2017/NĐ-CP quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp

Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP về quy định những trường hợp cần thiết phải trưng cầu giám định tư pháp trong giải quyết vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế

Thông tư liên tịch 01-TTLN hướng dẫn điều tra, xử lý các vụ vi phạm luật lệ giao thông đường bộ do người, phương tiện giao thông nước ngoài gây ra

Thông tư liên tịch 13/2012/TTLT-BCA-BTP-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và Luật thi hành án hình sự về truy nã

Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-VKSTC-BQP hướng dẫn thực hiện việc bắt, tạm giữ hình sự và kiểm sát việc bắt, tạm giữ hình sự tại các đồn Biên phòng

Thông tư liên tịch 13/2013/TTLT-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn thực hiện quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 về bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tố giác tội phạm, người làm chứng, người bị hại và người thân thích của họ trong tố tụng hình sự

Thông tư liên tịch 06/2018/TTLT-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn trình tự, thủ tục, mức tiền đặt, việc tạm giữ, hoàn trả, tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã đặt để bảo đảm

Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo (Hiệu lực 01/7/2018)

Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐTP về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ

Thông tư 02/2018/TT-TANDTC quy định chi tiết việc xét xử vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi thuộc thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên

Thông tư liên tịch 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH về phối hợp thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi

Thông tư liên tịch 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP quy định phối hợp thực hiện một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ (Hiệu lực 15/07/2020)

Thông tư 01/2006/TT-BCA(C11) thực hiện Điều 35 Bộ luật Tố tụng hình sự (về quyền hạn Điều tra viên)

Quyết định 41/QĐ-VKSTC về việc phân công cho Kiểm sát viên ký thừa ủy quyền Viện trưởng trong hoạt động tố tụng đối với vụ án hình sự

Thông tư 299/2017/TT-BQP bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức; cấp, thu hồi Giấy chứng nhận trong điều tra hình sự

Quyết định 505/QĐ-VKSTC năm 2022 về Quy chế công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự

Quyết định 169/QĐ-VKSTC năm 2022 về Quy chế tạm thời Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

Quyết định 170/QĐ-VKSTC năm 2022 về Quy chế tạm thời Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thực nghiệm điều tra và giám định

Quyết định 501/QĐ-VKSTC năm 2022 về Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự

Quyết định 314/QĐ-VKSTC năm 2022 về Quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát cấp trên và Viện kiểm sát cấp dưới trong việc giải quyết vụ án hình sự do Viện kiểm sát cấp trên thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và truy tố, phân công cho Viện kiểm sát cấp dưới thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm

Hướng dẫn 26/HD-VKSTC năm 2022 về triển khai kiểm sát tha tù trước thời hạn có điều kiện

Biễu mẫu, báo cáo trong tố tụng hình sự

Quan hệ phối hợp giữa cơ quan tố tụng và các cơ quan khác trong quá trình điều tra

Thông tư liên tịch 04/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP quy định về phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự (Hiệu lực 10/12/2018)

Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC quy định việc phối hợp giữa cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2022 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố (Hiệu lực 01/3/2018)

Nghị quyết 15/NQLT/CP-TANDTC-VKSNDTC về phối hợp công tác giữa Chính phủ với TANDTC, VKSNDTC

Thông tư liên tịch 03/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-TTCP quy định về phối hợp giữa Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Cơ quan thanh tra trong việc trao đổi thông tin về tội phạm và giải quyết kiến nghị khởi tố được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra (Hiệu lực 10/12/2018)

Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BQP-BCA về quan hệ phối hợp trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong Quân đội và ngoài Quân đội

Hướng dẫn phối hợp giải quyết các vụ tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động khác có dấu hiệu tội phạm (Chương III Nghị định 39/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động)

Thông tư liên tịch 02/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP về quy định việc phối hợp giữa cơ quan tiến hành tố tụng trong thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về trả hồ sơ để điều tra bổ sung (Hiệu lực 06/2/2018)

Quy chế 5341/QCPH/TCHQ-TCCS phối hợp giữa lực lượng Hải quan và lực lượng Cảnh sát nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật

Quyết định 133/2002/QĐ-TTg về Quy chế phối hợp giữa lực lượng công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển và hải quan trong đấu tranh, phòng chống các tội phạm về ma tuý tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên biển

Thông tư liên tịch 02/2013/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BNG hướng dẫn việc tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ, vật chứng của vụ án để yêu cầu nước ngoài tiếp tục truy cứu trách nhiệm hình sự

Thông tư 76/2011/TT-BCA quy định phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác điều tra, giải quyết tai nạn giao thông của lực lượng Cảnh sát nhân dân

Thông tư 39/2015/TT-BCA về phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác điều tra, giải quyết các vụ cháy, nổ của lực lượng Công an nhân dân

Thông tư liên tịch 01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC quy định về quan hệ phối hợp giữa cơ sở giam giữ với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng và Viện kiểm sát có thẩm quyền kiểm sát quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

Thông tư liên tịch 05/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP quy định về phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện thống kê hình sự (Hiệu lực 01/01/2019)

Thông tư liên tịch 01/2020/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC Quy định về phối hợp thực hiện trích xuất phạm nhân, học sinh đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng để phục vụ điều tra, truy tố, xét xử

Quy định về các giai đoạn xét xử

Hướng dẫn khiếu nại tố cáo trong tố tụng hình sự

Hướng dẫn về phí, lệ phí tòa án, chi phí trong tố tụng hình sự, định giá tài sản

Quy định về Tổ chức của Tòa án các cấp

Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014

Thông tư 01/2016/TT-CA quy định việc tổ chức các Tòa chuyên trách tại Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương

Pháp lệnh Tổ chức Toà án quân sự năm 2002

Hướng dẫn về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Nhà nước

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCA năm 2013 hợp nhất Nghị định về Quy chế quản lý kho vật chứng

Nghị định 18/2002/NĐ-CP về Quy chế quản lý kho vật chứng

Nghị định 70/2013/NĐ-CP sửa đổi Quy chế quản lý kho vật chứng kèm theo Nghị định 18/2002/NĐ-CP

Thông tư 131/2014/TT-BQP về Quy chế quản lý kho vật chứng trong Quân đội

Nghị định 127/2017/NĐ-CP về quy định chi tiết việc niêm phong, mở niêm phong vật chứng

Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn xử lý vật chứng là động vật hoang dã, động vật nguy cấp, quý, hiếm hoặc sản phẩm của chúng

Quy định khác:

Thực tiễn áp dụng Bộ Luật TTHS 2022:

Quy định về thi hành án hình sự, đặc xá

Bộ Luật Tố tụng hình sự, phần Quy định chung (Điều 1 đến Điều 99)

Bộ Luật Tố tụng hình sự, phần Khởi tố, điều tra vụ án và quyết định việc truy tố (Điều 100 đến Điều 169)

Bộ Luật Tố tụng hình sự, phần Xét xử sơ thẩm, phúc thẩm (Điều 170 đến Điều 254)

Bộ Luật Tố Tụng hình sự, phần Thi hành, xét lại bản án (Điều 255 đến Điều 300)

Bộ Luật Tố tụng hình sự, phần Thủ tục đặc biệt và hợp tác quốc tế (Điều 301 đến Điều 346)

Chỉ thị về việc triển khai thi hành BLTTHS

Nghị quyết của Quốc Hội về việc thi hành Bộ Luật TTHS

Nghị quyết 509/2004/NQ-UBTVQH11 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật TTHS

Nghị Quyết 03/2004/NQ-HĐTP hướng dẫn “Những quy định chung”

Nghị quyết 37/2012/QH13 về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án

Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-KSNDTC-TTrCP-BCA-BQP về quan hệ phối hợp trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ có dấu hiệu tội phạm do cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố

Thông tư liên tịch 10/2007/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Thông tư liên lịch 10/2010/TTLT-BTP-BTC-BCA-VKSNDTC-TANDTC về miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án

Quyết định 59/2006-QĐ-VKSTC-V7 Quy chế công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát

Thông tư 05-BNV-TANDTC-VKSNDTC-BTP/TTLT về chính sách đối với người phạm tội ra tự thú

Quyết định 807/2007/QĐ-VKSTC về Quy chế công tác kiểm sát thi hành án

Thông tư liên tịch 01/2010/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC hướng dẫn thi hành các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Quyết định 789/2007/QĐ-BCA sửa đổi biểu mẫu sử dụng trong hoạt động Tố tụng hình sự của Công an nhân dân kèm theo Quyết định 1351/2004/QĐ-BCA(C11)

Pháp lệnh án phí, lệ phí tòa án

Công văn 127/2001/KHXX về việc khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can

Công văn 117/2004/KHXX về việc triển khai thi hành BLTTHS

Nghị Định 26/2005/NĐ-CP về Hội đồng định giá tài sản trong TTHS

Thông tư 55/2006/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 26/2005/NĐ-CP về Hội đồng định giá tài sản trong TTHS

Thông tư 02/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP hướng dẫn quy định Bộ luật tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo

Thông tư 05/2005/TTLT-VKSTC-BCA-BQP về quan hệ phối hợp giữa cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát

Thông tư liên tịch 02/2012/TTLT-VKSTC-TTCP-BCA-BQP quy định về quan hệ phối hợp giữa Cơ quan thanh tra, điều tra và Viện kiểm sát trong việc phát hiện, điều tra, xử lý vụ việc có dấu hiệu tội phạm do Cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố

Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009

Thông tư 01/2007/TTLT/ BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC hướng dẫn phối hợp giải quyết các vụ tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động khác có dấu hiệu tội phạm

Thông tư 01/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP về công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm

Hội Nghị Học Tập, Quán Triệt Triển Khai Các Chỉ Thị, Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị Và Ban Chấp Hành Đảng Bộ Tỉnh.

Nghị Quyết 05 Của Tỉnh Uỷ Tạo Chuyển Biến Trong Nhận Thức Và Hành Động Bảo Vệ Môi Trường

Thanh Hóa: Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 Và 05 Của Bch Đảng Bộ Tỉnh Cho Cán Bộ Đoàn Chủ Chốt

Kiểm Tra Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết Số 04, 05

Nghị Quyết Liên Tịch Số 05/2005/nqlt

Nghị Quyết Nghị Định Thông Tư Hướng Dẫn Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2022

Quy Định Về Hợp Đồng Vay Tiền Trong Bộ Luật Dân Sự Năm 2022

Quy Định Pháp Luật Về Hợp Đồng Vay Tiền ?

Những Quy Định Pháp Luật Về Hợp Đồng Vay Mà Các Bên Trong Giao Dịch Vay Dân Sự Cần Chú Ý

Ý Kiến Góp Ý Cho Các Quy Định Dự Thảo Luật Dân Sự Về Hợp Đồng Vay Tài Sản

Về Chế Định Hợp Đồng Vay Tài Sản

Nghị quyết và các văn bản hướng dẫn Bộ Luật TTDS 2022

Nghị quyết 103/2015/QH13 về thi hành Bộ luật tố tụng dân sự

Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành quy định của Nghị quyết 103/2015/QH13 về thi hành Bộ luật tố tụng dân sự (Hiệu lực 01/08/2016)

Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng dân sự (Hiệu lực 24/2/2017)

Hướng dẫn tải về, cách viết Mẫu đơn khởi kiện dân sự mới nhất

Hướng dẫn tải về, cách viết Mẫu đơn kháng cáo dân sự mới nhất

Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP hướng dẫn quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự 92/2015/QH13 về trả lại đơn khởi kiện, quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án

Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 92/2015/QH13 về gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử

Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP về biểu mẫu trong giải quyết việc dân sự

Quyết định 399/QĐ-VKSTC năm 2022 quy định về quy trình, kỹ năng kiểm sát bản án, quyết định giải quyết vụ án dân sự của Tòa án

Link tải và cách ghi mẫu đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

Công văn 212/TANDTC-PC năm 2022 giải đáp vướng mắc về tố tụng dân sự

Văn bản 01/2017/GĐ-TANDTC 07/04/2017 của Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn mới nhất về áp dụng Bộ luật tố tụng dân sự

Văn bản 02/GĐ-TANDTC năm 2022 giải đáp vấn đề về tố tụng hành chính, tố tụng dân sự

Công văn 55/TANDTC-PC năm 2022 về tiêu chí xác định vụ việc hòa giải thành, đối thoại thành

Công văn 152/TANDTC-PC năm 2022 giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng, xử lý nợ xấu

Thông tư và các văn bản hướng dẫn Bộ luật Tố tụng dân sự 2022

Hướng dẫn về giao thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự

Nghị quyết 742/2004/NQ-UBTVQH11 về giao thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Bộ Luật Tố tụng dân sự cho TAND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Nghị quyết 1036/2006/NQ-UBTVQH11 giao thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ luật tố tụng dân sự cho TAND huyện, quân, thị xã, thành phố

Nghị quyết 293A/2007/UBTVQH12 giao thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ luật Tố tụng dân sự cho TAND huyện, quận, thị xã

Nghị quyết 720/2008/UBTVQH12 giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự, dân sự cho TAND huyện

Nghị quyết 781/2009/NQ-UBTVQH12 giao thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ luật Tố tụng dân sự cho TAND huyện, quận, thị xã

Quy định về giải quyết tranh chấp

Ngành Luật Dân Sự Và Tố Tụng Dân Sự

Giải Quyết Tình Huống Liên Quan Tới Vấn Đề Hợp Đồng Môn Luật Dân Sự

Thừa Kế Thế Vị Là Gì? Quy Định Về Thừa Kế Thế Vị Tại Các Văn Bản Pháp Luật

Bài Tập Luật Dân Sự Về Chia Thừa Kế Theo Di Chúc

Giá Luật Thi Hành Án (Dân Sự Và Hình Sự) Ở Đâu Rẻ Nhất Tháng 12/2020