Các Nghị Quyết Về Tôn Giáo / TOP #10 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 8/2022 # Top View | Bac.edu.vn

Nghị Quyết Số 24 Về Tôn Giáo

--- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Số 25 Về Tôn Giáo
 • 7 Nhóm Giải Pháp Đổi Mới Toàn Diện Giáo Dục Đại Học Vn
 • Tận Dụng Hợp Tác Quốc Tế Trong Giáo Dục Đại Học Việt Nam (2 Kỳ)
 • Tiếp Tục Đổi Mới, Sắp Xếp Tổ Chức Bộ Máy Của Hệ Thống Chính Trị
 • Những Nội Dung Chính Trong Đổi Mới, Hoàn Thiện Hệ Thống Chính Trị Ở Nước Ta
 • Nghị Quyết Số 24 Về Tôn Giáo, Nghị Quyết Giáo Dục, Nghị Quyết Số 25 Về Tôn Giáo, Nghị Quyết Số 29 Đổi Mới Giáo Dục, Nghị Quyết Về Giáo Dục, Nghị Quyết Số 29 Về Đổi Mới Giáo Dục, Nghị Quyết Số 29 Về Giáo Dục, Nghị Quyết Mới Nhất Về Giáo Dục, Nghị Quyết Xii Của Đảng Về Giáo Dục, Nghi Quyet Ve Cong Tac Giao Duc], Nghị Quyết Số 25 Về Công Tác Tôn Giáo, Nghị Quyết 25 Về Công Tác Tôn Giáo, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Giáo Dục, Mẫu Đơn Đề Nghị Giải Quyết Vụ Tai Nạn Giao Thông, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng Về Giáo Dục, Mẫu Đơn Đề Nghị Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông, Nghị Quyết An Toàn Giao Thông, Nghị Quyết 32 Về An Toàn Giao Thông, Quyết Định Nghỉ Học Của Bộ Giáo Dục Mới Nhất, Nghị Quyết Chuyên Đề Giáo Dục Đào Tạo Năm 2011, Nghị Quyết Công Tác Khoa Giáo, Nghị Quyết Số 32 Về An Toàn Giao Thông, Nghị Quyết Về Công Tác Tuyên Giáo Của Đảng, Nghi Quyet Chuyen De Ve Nâng Cao Giao Duc ở Địa Phương, Báo Cáo Kết Quả 15 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 25 Về Công Tác Tôn Giáo, Nghị Quyết Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12 Của Giáo Viên, Nghị Quyết Số 86/nq-Đuqstw, Về Công Tác Giáo Dục Đào Tạo Trong Tình Hình Mới, Hãy Kể Tên 09 Giải Pháp Phát Triển Giáo Dục Việt Nam Theo Nghị Quyết 29/nq-tw, Nghị Quyết Chuyên Đề Phát Triển Giáo Dục Đào Tạo Huyện Kim Bảng Năm 2010, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Thuyết Trình Về Thực Hiện Nghị Quyết Của Tỉnh ủy Cao Bằng Về Vẫn Đề Giáo Dục Năm 2022 – 2022, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Hướng Dẫn Số 1031/hd-ct Ngày 20/6/2016 Của Tcct Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của C, Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 58bài Thu Hoạch Lớp Quản Lý Giáo Dục Nghề Nghiệp, Nghị Quyết Bãi Bỏ Nghị Quyết Trái Pháp Luật, Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020 Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch, Huong Dẫn Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw 6 Khóa 12. Nghị Quyết 18, 19, 20, 21, Quyết Định Số 1955 /qĐ-bgdĐt Ngày 30 Tháng 5 Năm 2014 Của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Và Quyết, Quyết Định Số 1955 /qĐ-bgdĐt Ngày 30 Tháng 5 Năm 2014 Của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Và Quyết , Quyết Định 17/2007/qĐ-bca(c11) Về Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Do Bộ, Quyết Định 17/2007/qĐ-bca(c11) Về Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Do Bộ, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2022, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Năm 2022, Quyết Định Số 51 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách, Nghị Quyết Quyết Toán Ngân Sách Năm 2022, Nghị Quyết Quyết Toán Ngân Sách, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii Về Một Số Vấn Đề Về Tiếp Tục Đổi M, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Kết Luận Của Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Đề Nghị Kiện Toàn Chức Danh Chủ Tịch Mttq, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Viii, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Năm 2022, Thời Gian Hội Nghị Chi Bộ Ra Nghị Quyết Chuyển Trạng Thái, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xi, Nghi Quyet 10 Hoi Nghi Lan Thu5 Ban Chap Hanh Trung Khoa 12th January 2022, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghi Quyet So 28 Ngay 25/10/2013 Cua Hoi Nghi Lan Thu 8 Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xi, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Hội Nghị Tw Viii Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Thời Gian Hội Nghị Chi Bộ Ra Nghị Quyết Chuyển Trang Thái Sscd Từ Thường Xuyên Lên Cao, Bao Cao Ket Qua Thuc Hien Nghi Quyết Hoi Nghi Dai Biểu Nhan Dan O Xa, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Đại Biểu Nhân Dân, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 12 Của Trung ương Hội Nông Dân Việt Nam, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương Lần Thứ 6 Khóa Xiii, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Công Nhân Viên Chức,

  Nghị Quyết Số 24 Về Tôn Giáo, Nghị Quyết Giáo Dục, Nghị Quyết Số 25 Về Tôn Giáo, Nghị Quyết Số 29 Đổi Mới Giáo Dục, Nghị Quyết Về Giáo Dục, Nghị Quyết Số 29 Về Đổi Mới Giáo Dục, Nghị Quyết Số 29 Về Giáo Dục, Nghị Quyết Mới Nhất Về Giáo Dục, Nghị Quyết Xii Của Đảng Về Giáo Dục, Nghi Quyet Ve Cong Tac Giao Duc], Nghị Quyết Số 25 Về Công Tác Tôn Giáo, Nghị Quyết 25 Về Công Tác Tôn Giáo, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Giáo Dục, Mẫu Đơn Đề Nghị Giải Quyết Vụ Tai Nạn Giao Thông, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng Về Giáo Dục, Mẫu Đơn Đề Nghị Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông, Nghị Quyết An Toàn Giao Thông, Nghị Quyết 32 Về An Toàn Giao Thông, Quyết Định Nghỉ Học Của Bộ Giáo Dục Mới Nhất, Nghị Quyết Chuyên Đề Giáo Dục Đào Tạo Năm 2011, Nghị Quyết Công Tác Khoa Giáo, Nghị Quyết Số 32 Về An Toàn Giao Thông, Nghị Quyết Về Công Tác Tuyên Giáo Của Đảng, Nghi Quyet Chuyen De Ve Nâng Cao Giao Duc ở Địa Phương, Báo Cáo Kết Quả 15 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 25 Về Công Tác Tôn Giáo, Nghị Quyết Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12 Của Giáo Viên, Nghị Quyết Số 86/nq-Đuqstw, Về Công Tác Giáo Dục Đào Tạo Trong Tình Hình Mới, Hãy Kể Tên 09 Giải Pháp Phát Triển Giáo Dục Việt Nam Theo Nghị Quyết 29/nq-tw, Nghị Quyết Chuyên Đề Phát Triển Giáo Dục Đào Tạo Huyện Kim Bảng Năm 2010, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Thuyết Trình Về Thực Hiện Nghị Quyết Của Tỉnh ủy Cao Bằng Về Vẫn Đề Giáo Dục Năm 2022 – 2022, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Hướng Dẫn Số 1031/hd-ct Ngày 20/6/2016 Của Tcct Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của C, Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 58bài Thu Hoạch Lớp Quản Lý Giáo Dục Nghề Nghiệp, Nghị Quyết Bãi Bỏ Nghị Quyết Trái Pháp Luật, Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020 Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch, Huong Dẫn Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw 6 Khóa 12. Nghị Quyết 18, 19, 20, 21, Quyết Định Số 1955 /qĐ-bgdĐt Ngày 30 Tháng 5 Năm 2014 Của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Và Quyết, Quyết Định Số 1955 /qĐ-bgdĐt Ngày 30 Tháng 5 Năm 2014 Của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Và Quyết , Quyết Định 17/2007/qĐ-bca(c11) Về Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Do Bộ, Quyết Định 17/2007/qĐ-bca(c11) Về Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Do Bộ, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2022, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Năm 2022, Quyết Định Số 51 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết 88/2014/qh13 Về Đổi Mới Chương Trình, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Phổ Thông
 • Kiểm Tra, Giám Sát Việc Thực Hiện Chủ Trương, Nghị Quyết Và Văn Bản Của Đảng Về Công Tác Dân Vận
 • Công Tác Dân Vận Là Trách Nhiệm Của Cả Hệ Thống Chính Trị
 • Tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Công Tác Dân Vận Trong Tình Hình Mới
 • Nhất Trí Ban Hành Nghị Quyết Về Đổi Mới Giáo Dục
 • Nghị Quyết Số 25 Về Tôn Giáo

  --- Bài mới hơn ---

 • 7 Nhóm Giải Pháp Đổi Mới Toàn Diện Giáo Dục Đại Học Vn
 • Tận Dụng Hợp Tác Quốc Tế Trong Giáo Dục Đại Học Việt Nam (2 Kỳ)
 • Tiếp Tục Đổi Mới, Sắp Xếp Tổ Chức Bộ Máy Của Hệ Thống Chính Trị
 • Những Nội Dung Chính Trong Đổi Mới, Hoàn Thiện Hệ Thống Chính Trị Ở Nước Ta
 • Đổi Mới Hệ Thống Chính Trị Để Phát Huy Dân Chủ
 • Nghị Quyết Số 24 Về Tôn Giáo, Nghị Quyết Giáo Dục, Nghị Quyết Số 25 Về Tôn Giáo, Nghị Quyết Số 29 Đổi Mới Giáo Dục, Nghị Quyết Về Giáo Dục, Nghị Quyết Số 29 Về Đổi Mới Giáo Dục, Nghị Quyết Số 29 Về Giáo Dục, Nghị Quyết Mới Nhất Về Giáo Dục, Nghị Quyết Xii Của Đảng Về Giáo Dục, Nghi Quyet Ve Cong Tac Giao Duc], Nghị Quyết Số 25 Về Công Tác Tôn Giáo, Nghị Quyết 25 Về Công Tác Tôn Giáo, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Giáo Dục, Mẫu Đơn Đề Nghị Giải Quyết Vụ Tai Nạn Giao Thông, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng Về Giáo Dục, Mẫu Đơn Đề Nghị Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông, Nghị Quyết An Toàn Giao Thông, Nghị Quyết 32 Về An Toàn Giao Thông, Quyết Định Nghỉ Học Của Bộ Giáo Dục Mới Nhất, Nghị Quyết Chuyên Đề Giáo Dục Đào Tạo Năm 2011, Nghị Quyết Công Tác Khoa Giáo, Nghị Quyết Số 32 Về An Toàn Giao Thông, Nghị Quyết Về Công Tác Tuyên Giáo Của Đảng, Nghi Quyet Chuyen De Ve Nâng Cao Giao Duc ở Địa Phương, Báo Cáo Kết Quả 15 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 25 Về Công Tác Tôn Giáo, Nghị Quyết Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12 Của Giáo Viên, Nghị Quyết Số 86/nq-Đuqstw, Về Công Tác Giáo Dục Đào Tạo Trong Tình Hình Mới, Hãy Kể Tên 09 Giải Pháp Phát Triển Giáo Dục Việt Nam Theo Nghị Quyết 29/nq-tw, Nghị Quyết Chuyên Đề Phát Triển Giáo Dục Đào Tạo Huyện Kim Bảng Năm 2010, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Thuyết Trình Về Thực Hiện Nghị Quyết Của Tỉnh ủy Cao Bằng Về Vẫn Đề Giáo Dục Năm 2022 – 2022, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Hướng Dẫn Số 1031/hd-ct Ngày 20/6/2016 Của Tcct Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của C, Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 58bài Thu Hoạch Lớp Quản Lý Giáo Dục Nghề Nghiệp, Nghị Quyết Bãi Bỏ Nghị Quyết Trái Pháp Luật, Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020 Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch, Huong Dẫn Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw 6 Khóa 12. Nghị Quyết 18, 19, 20, 21, Quyết Định Số 1955 /qĐ-bgdĐt Ngày 30 Tháng 5 Năm 2014 Của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Và Quyết, Quyết Định Số 1955 /qĐ-bgdĐt Ngày 30 Tháng 5 Năm 2014 Của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Và Quyết , Quyết Định 17/2007/qĐ-bca(c11) Về Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Do Bộ, Quyết Định 17/2007/qĐ-bca(c11) Về Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Do Bộ, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2022, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Năm 2022, Quyết Định Số 51 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách, Nghị Quyết Quyết Toán Ngân Sách Năm 2022, Nghị Quyết Quyết Toán Ngân Sách, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii Về Một Số Vấn Đề Về Tiếp Tục Đổi M, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Kết Luận Của Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Đề Nghị Kiện Toàn Chức Danh Chủ Tịch Mttq, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Viii, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Năm 2022, Thời Gian Hội Nghị Chi Bộ Ra Nghị Quyết Chuyển Trạng Thái, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xi, Nghi Quyet 10 Hoi Nghi Lan Thu5 Ban Chap Hanh Trung Khoa 12th January 2022, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghi Quyet So 28 Ngay 25/10/2013 Cua Hoi Nghi Lan Thu 8 Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xi, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Hội Nghị Tw Viii Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Thời Gian Hội Nghị Chi Bộ Ra Nghị Quyết Chuyển Trang Thái Sscd Từ Thường Xuyên Lên Cao, Bao Cao Ket Qua Thuc Hien Nghi Quyết Hoi Nghi Dai Biểu Nhan Dan O Xa, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Đại Biểu Nhân Dân, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 12 Của Trung ương Hội Nông Dân Việt Nam, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương Lần Thứ 6 Khóa Xiii, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Công Nhân Viên Chức,

  Nghị Quyết Số 24 Về Tôn Giáo, Nghị Quyết Giáo Dục, Nghị Quyết Số 25 Về Tôn Giáo, Nghị Quyết Số 29 Đổi Mới Giáo Dục, Nghị Quyết Về Giáo Dục, Nghị Quyết Số 29 Về Đổi Mới Giáo Dục, Nghị Quyết Số 29 Về Giáo Dục, Nghị Quyết Mới Nhất Về Giáo Dục, Nghị Quyết Xii Của Đảng Về Giáo Dục, Nghi Quyet Ve Cong Tac Giao Duc], Nghị Quyết Số 25 Về Công Tác Tôn Giáo, Nghị Quyết 25 Về Công Tác Tôn Giáo, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Giáo Dục, Mẫu Đơn Đề Nghị Giải Quyết Vụ Tai Nạn Giao Thông, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng Về Giáo Dục, Mẫu Đơn Đề Nghị Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông, Nghị Quyết An Toàn Giao Thông, Nghị Quyết 32 Về An Toàn Giao Thông, Quyết Định Nghỉ Học Của Bộ Giáo Dục Mới Nhất, Nghị Quyết Chuyên Đề Giáo Dục Đào Tạo Năm 2011, Nghị Quyết Công Tác Khoa Giáo, Nghị Quyết Số 32 Về An Toàn Giao Thông, Nghị Quyết Về Công Tác Tuyên Giáo Của Đảng, Nghi Quyet Chuyen De Ve Nâng Cao Giao Duc ở Địa Phương, Báo Cáo Kết Quả 15 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 25 Về Công Tác Tôn Giáo, Nghị Quyết Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12 Của Giáo Viên, Nghị Quyết Số 86/nq-Đuqstw, Về Công Tác Giáo Dục Đào Tạo Trong Tình Hình Mới, Hãy Kể Tên 09 Giải Pháp Phát Triển Giáo Dục Việt Nam Theo Nghị Quyết 29/nq-tw, Nghị Quyết Chuyên Đề Phát Triển Giáo Dục Đào Tạo Huyện Kim Bảng Năm 2010, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Thuyết Trình Về Thực Hiện Nghị Quyết Của Tỉnh ủy Cao Bằng Về Vẫn Đề Giáo Dục Năm 2022 – 2022, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Hướng Dẫn Số 1031/hd-ct Ngày 20/6/2016 Của Tcct Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của C, Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 58bài Thu Hoạch Lớp Quản Lý Giáo Dục Nghề Nghiệp, Nghị Quyết Bãi Bỏ Nghị Quyết Trái Pháp Luật, Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020 Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch, Huong Dẫn Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw 6 Khóa 12. Nghị Quyết 18, 19, 20, 21, Quyết Định Số 1955 /qĐ-bgdĐt Ngày 30 Tháng 5 Năm 2014 Của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Và Quyết, Quyết Định Số 1955 /qĐ-bgdĐt Ngày 30 Tháng 5 Năm 2014 Của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Và Quyết , Quyết Định 17/2007/qĐ-bca(c11) Về Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Do Bộ, Quyết Định 17/2007/qĐ-bca(c11) Về Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Do Bộ, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2022, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Năm 2022, Quyết Định Số 51 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Số 24 Về Tôn Giáo
 • Nghị Quyết 88/2014/qh13 Về Đổi Mới Chương Trình, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Phổ Thông
 • Kiểm Tra, Giám Sát Việc Thực Hiện Chủ Trương, Nghị Quyết Và Văn Bản Của Đảng Về Công Tác Dân Vận
 • Công Tác Dân Vận Là Trách Nhiệm Của Cả Hệ Thống Chính Trị
 • Tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Công Tác Dân Vận Trong Tình Hình Mới
 • Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Xi Của Đảng Trong Các Tôn Giáo

  --- Bài mới hơn ---

 • Hội Nghị Nghiên Cứu, Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Xi Của Đảng
 • Hội Nghị Trực Tuyến Quán Triệt Và Triển Khai Nghị Quyết Đại Hội Xi Của Đảng
 • Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ X Đảng Cộng Sản Việt Nam
 • Nỗ Lực Phấn Đấu Thực Hiện Thắng Lợi Mục Tiêu , Nhiệm Vụ Nghị Quyết Đại Hội X Của Đảng:nỗ Lực Phấn Đấu Thực Hiện Thắng Lợi Mục Tiêu , Nhiệm Vụ Nghị Quyết Đại Hội X Của Đảng
 • Phấn Đấu Hoàn Thành Các Chỉ Tiêu Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tp Lần Thứ X
 • Hôm nay (6/9), tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị đại biểu các tôn giáo (các tỉnh, thành phố phía Bắc) nghiên cứu quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

  Tại Hội nghị lần này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thống nhất chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI

  Tham dự Hội nghị có Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và đại diện lãnh đạo văn phòng Trung ương Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội; Đồng chí Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

  Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm nhấn mạnh: “nghiên cứu quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng là tình cảm, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Qua hội nghị lần này sẽ nâng cao nhận thức, thống nhất hành động, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống, vì “Dần giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

  Việc tổ chức Hội nghị nhằm giúp chức sắc các tôn giáo nắm vững những quan điểm, nội dung cơ bản trong các văn kiện Đại hội XI của Đảng và chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tự do tôn giáo, tín ngưỡng. Qua đó, tạo sự tin tưởng, đồng thuận cao trong chức sắc, tin đồ các tôn giáo trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đòan kết tòan dân tộc, tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Hội nghị đã được lắng các nội dung cơ bản trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bao gồm: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011 – 2022; Báo các Chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X tại Đại hội lần thứ XI; Các đại biểu cũng được nghe thông báo một số chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về tôn giáo.

  Tại Hội nghị lần này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thống nhất chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI với những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm như: Tuyên truyền sâu rộng, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng đến các tầng lớp nhân dân; Đa dạng hóa các hình thức tập hợp và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường và mở rộng Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam; Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội do Đại hội lần thứ XI của Đảng đề ra; Phát huy dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, thực hiện vai trò Mặt trận đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường sự đòan kết hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới.

  Trước đó, vào ngày 25/8 vừa qua, Hội nghị đại biểu các tôn giáo các tỉnh, thành phố phía Nam đã được tổ chứ thành công tốt đẹp tại TP Hồ Chí Minh.

  

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tích Cực Triển Khai Chương Trình Hành Động Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Xi Của Đảng
 • Bài Thu Hoạch Sau Học Tập Và Quán Triệt Về Nghị Quyết Đại Hội Xi Của Đảng
 • Đại Hội Của “đổi Mới, Dân Chủ, Đoàn Kết, Trách Nhiệm”
 • Văn Kiện Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh An Giang Lần X
 • An Giang: Tiếp Tục Tạo Bước Đột Phá Trong Hoạt Động Công Đoàn
 • Tôn Giáo Với Các Vấn Đề Về Quyền Con Người

  --- Bài mới hơn ---

 • Ưu Tiên Ban Hành Các Luật Về Quyền Con Người
 • Bảo Đảm Ngày Càng Tốt Hơn Quyền Con Người Trên Các Lĩnh Vực
 • Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng Đối Với Công Tác Đảm Bảo Quốc Phòng, An Ninh
 • Bộ Công An: Hội Thảo Khoa Học Cấp Quốc Gia Quán Triệt, Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảngvề Đảm Bảo Quốc Phòng, An Ninh Và Xây Dựng Lực Lượng Vũ Trang Nhân Dân Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 • Hội Thảo ‘quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng Về Đảm Bảo Quốc Phòng, An Ninh’
 • Ngày 26/11 tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Tôn giáo với các vấn đề về quyền con người” nhằm mục đích chỉ rõ quyền con người thể hiện trong giáo thuyết các tôn giáo; nêu bật việc thực hiện hoá quyền con người trong đời sống tôn giáo và đời sống xã hội của các tôn giáo trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay; bước đầu đề xuất một số khuyến nghị, giải pháp nhằm phát huy giá trị quyền con người của các tôn giáo trong đời sống tôn giáo và đời sống xã hội trên cơ sở tuân thủ pháp luật và giáo luật.

  Hội thảo góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam qua việc chỉ rõ những luận điểm đổi mới nhận thức về tôn giáo thể hiện trong nhiều văn kiện của Đảng thời gian gần đây, đặc biệt là Nghị quyết số 24/NQ-TW về Tăng cường công tác tôn giáo trong tình hình mới (năm 1990), Nghị quyết số 25 – NQ/TW về công tác tôn giáo (năm 2003) và Chỉ thị số 18/CT-TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới (năm 2022) như: đạo đức tôn giáo có nhiều điểm phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội mới; phát huy những giá trị tốt đẹp về văn hoá và đạo đức của tôn giáo; khai thác và phát huy nguồn lực xã hội của tôn giáo…

  Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, việc nhận diện đầy đủ và cập nhật các quan điểm, nhận định, giáo thuyết của tôn giáo về quyền con người trong tương quan quyền và giới hạn quyền mà chính sách, luật pháp của các chính phủ quy định để có cái nhìn so sánh, tham chiếu, định hướng tạo nên một quan điểm chung, thống nhất về quyền con người, quyền tự do tôn giáo là một việc làm cần thiết.

  Việt Nam được biết đến là một trong những quốc gia đa tôn giáo. Không khí dân chủ và tự do tôn giáo không chỉ thể hiện trên các văn bản pháp quy của Đảng và Nhà nước Việt Nam mà bằng thực tế sống động đời sống tôn giáo ở Việt Nam hiện nay: sinh hoạt tôn giáo diễn ra khá sôi động; các tôn giáo đều có sự phát triển về số lượng tín đồ, chức sắc, nhà tu hành; cơ sở thờ tự được xây dựng mới nhiều; các tôn giáo đều được tự do quan hệ quốc tế qua đó góp phần tạo lập vị thế, uy tín của mình đối với các tổ chức tôn giáo trên thế giới.

  Các ý kiến cùng 27 bài viết tham gia Hội thảo xoay quanh các nội dung: Lý luận chung về quyền con người và quyền tự do tôn giáo; quan điểm của các tôn giáo về quyền con người; đánh giá về quyền con người và quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.

  Ở nhóm nội dung thứ nhất, các ý kiến nhấn mạnh vấn đề bảo đảm quyền con người, trong đó có quyền tự do tôn giáo. Theo đó, việc giải quyết quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam có nhiều thay đổi từ năm 1990 đến nay. Bên cạnh việc coi tự do tôn giáo là một quyền hiến định, Việt Nam đã có khung pháp luật về quyền này khá rõ ràng. Nhà nước luôn tạo điều kiện và hỗ trợ người dân thực hành quyền tự do tôn giáo.

  Do vậy, các tôn giáo ở Việt Nam đang được sống đời sống tôn giáo và đời sống xã hội ngày một phấn khởi hơn, sống động hơn trong bầu không khí chung của sự đồng thuận xã hội ngày một mở rộng.

  Nhóm nội dung thứ hai đi sâu phân tích sự đa diện và tổng thể quyền con người theo quan điểm của các tôn giáo lớn; các nội dung cụ thể về quyền con người trong giáo thuyết của các tôn giáo như quyền được sống và bảo đảm sự sống, quyền bình đẳng giới, quyền trong tình yêu và hôn nhân, quyền tự do cá nhân,…

  Qua đó thấy rằng, dù không trực tiếp bàn đến quyền con người theo cách tiếp cận hiện đại nhưng giáo thuyết của nhiều tôn giáo đều đụng chạm đến những khía cạnh khác nhau của quyền con người. Những quan điểm đó ảnh hưởng nhất định đến cách tiếp cận và thực thi quyền con người ở một số quốc gia hiện nay.

  Nhóm nội dung thứ ba chú trọng làm rõ sự tôn trọng và bảo đảm quyền con người, quyền công dân, trong đó có quyền tự do tôn giáo là chính sách nhất quán, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước, không những nêu rõ trong các văn bản pháp luật mà còn được bảo đảm trên thực tế với nhiều kết quả đáng ghi nhận, được đông đảo người dân Việt Nam đồng tình và cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

  Đồng bào các tôn giáo ngày càng nhận thức đầy đủ hơn và sâu sắc hơn về quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân, về trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội, về thực hiện quyền con người không được xâm phạm lợi ích quốc gia dân tộc và lợi ích hợp pháp của người khác. Từ đó, chức sắc và tín đồ các tôn giáo luôn hướng về cộng đồng, lợi ích quốc gia; đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, kích động, vu cáo của các thế lực xấu về quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nhận Thức Của Đảng Về Quyền Con Người Trong Thời Kỳ Đổi Mới
 • Nghị Quyết Của Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy Về Phát Triển Tổ Chức Đảng, Đoàn Thể Trong Các Doanh Nghiệp Trên Địa Bàn Tỉnh
 • Hội Thảo Khoa Học “nhiệm Vụ Phòng, Chống Tội Phạm, Bảo Đảm Trật Tự, An Toàn Xã Hội Dưới Ánh Sáng Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ Xii”
 • Kế Hoạch 01/bcđ138/cp Của Ban Chỉ Đạo Chương Trình Quốc Gia Phòng, Chống Tội Phạm Về Việc Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Số 09/1998/nq
 • Tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Công Tác Hội Và Phong Trào Phụ Nữ
 • Đại Biểu Các Tôn Giáo Nghiên Cứu Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng

  --- Bài mới hơn ---

 • Tạp Chí Dân Vận Số 11/2015
 • Ngành Nội Vụthực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Về Công Tác Tôn Giáo
 • Tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Công Tác Tôn Giáo Trong Tình Hình Hiện Nay
 • Thực Hiện Nghiêm Túc, Hiệu Quả Các Nghị Quyết Của Đảng Trong Việc Tinh Giản Biên Chế
 • Tinh Giản Biên Chế Và Cơ Cấu Lại Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Theo Tinh Thần Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 6 Khóa Xii
 • Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị – Ảnh: PC

  Cũng tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giới thiệu Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và Kết luận số 02 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong công tác tôn giáo.

  Theo đó, việc đổi mới công tác tôn giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập trung vào 6 nhiệm vụ, giải pháp. Cụ thể, Mặt trận Tổ quốc các cấp thường xuyên chăm lo xây dựng, phát huy vai trò của những người tiêu biểu trong các tôn giáo; chủ động, tích cực tham gia có trách nhiệm cùng Đảng, Nhà nước tiếp tục phát triển, bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về tôn giáo và công tác tôn giáo; phát huy hơn nữa các giá trị tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo trong đời sống xã hội, phát triển bền vững, tăng cường đoàn kết các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

  Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tăng cường nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội; vận động các tôn giáo nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trong đời sống xã hội, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trách nhiệm trong việc hướng dẫn chức sắc, nhà tu hành, tín đồ thực hiện sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo đúng pháp luật, phù hợp với điều kiện đất nước.

  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với các tổ chức tôn giáo đấu tranh kịp thời với các hành vi, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tiêu cực, phản văn hóa, mê tín, hủ tục, lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo. Đồng thời, mở rộng đội ngũ cán bộ không chuyên trách, cộng tác viên là người tiêu biểu trong các tôn giáo tham gia công tác tôn giáo của MTTQ các cấp; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo trong hệ thống MTTQ Việt Nam…/.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chương Trình Hành Động Số 38 Ctrhđ/tu Ngày 08/07/2008 Của Ban Chấp Hành Đảng Bộ Thành Phố Về Thực Hiện Nghị Quyết Số 20
 • Hà Nội: Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương Về Xây Dựng Giai Cấp Công Nhân
 • Xây Dựng Và Phát Triển Giai Cấp Công Nhân Việt Nam Theo Tinh Thần Nghị Quyết Đại Hội Xi Của Đảngpgs, Ts. Phạm Công Nhất
 • Chương Trình Hành Động Của Chi Bộ Mầm Non Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ Xi
 • Chỉ Thị Về Nhiệm Vụ Chủ Yếu Năm Học 2022
 • Ngành Nội Vụthực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Về Công Tác Tôn Giáo

  --- Bài mới hơn ---

 • Tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Công Tác Tôn Giáo Trong Tình Hình Hiện Nay
 • Thực Hiện Nghiêm Túc, Hiệu Quả Các Nghị Quyết Của Đảng Trong Việc Tinh Giản Biên Chế
 • Tinh Giản Biên Chế Và Cơ Cấu Lại Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Theo Tinh Thần Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 6 Khóa Xii
 • Về Tinh Giản Biên Chế Của Các Cơ Quan Trung Ương Hiện Nay
 • Kết Quả Bước Đầu Thực Hiện Nghị Quyết Số 18
 • Về công tác tín ngưỡng, tôn giáo, TP sẽ hướng dẫn, tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động bình thường theo đúng quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; giải quyết các nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của chức sắc, tín đồ theo pháp luật; tổ chức các chương trình hoạt động thu hút quần chúng tín đồ, chức sắc, nhà tu hành tham gia phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”.

  Ngoài ra sẽ tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về chính sách, pháp luật tôn giáo của Đảng và Nhà nước những thành tựu trong công tác tôn giáo; đấu tranh làm thất bại những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, vu khống của các thế lực thù địch bên ngoài đối với tình hình tôn giáo và công tác tôn giáo ở nước ta.

  TP cũng yêu cầu các đơn vị phải nâng cao cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo để kích động chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, gây rối, xâm phạm an ninh quốc gia; tiếp tục chú trọng công tác đối ngoại tôn giáo.

  Trong khi đó, về công tác văn thư, lưu trữ Nhà nước, TP khẳng định sẽ triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nội vụ, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn thành phố. Đồng thời, xây dựng và ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn, từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước của lĩnh vực văn thư, lưu trữ trên địa bàn thành phố: Quy hoạch ngành văn thư, lưu trữ thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2022 tầm nhìn 2030; Đề án tổ chức sử dụng, khai thác và Phát huy giá trị tài liệu lưu trữ giai đoạn 2022 – 2022; Đề án quản lý dịch vụ lưu trữ tư nhân; Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng từ năm 1975 – 2022 của các cơ quan hành chính trên địa bàn thành phố; Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động văn thư, lưu trữ tại phường, xã, thị trấn; Kế hoạch thực hiện quản lý tài liệu, thông tin số trong các cơ quan, tổ chức; Kế hoạch thu thập hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử, giai đoạn 2022 – 2022…

  Một nội dung quan trong TP sẽ thực hiện là xây dựng Trung tâm Lưu trữ thành phố; chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại các cơ quan, tổ chức trước ngày 30 tháng 4 năm 1975; số hóa hồ sơ, tài liệu tại Kho Lưu trữ chuyên dụng của Chi cục Văn thư – Lưu trữ giai đoạn 2013 – 2022; Đề án nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn (2014 – 2022).

  Để đảm bảo lĩnh vực này hoạt động hiệu quả, TP sẽ tiến hành kiện toàn cơ cấu tổ chức, bố trí công chức, viên chức văn thư, lưu trữ chuyên nghiệp, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng, có đạo đức phẩm chất tốt, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ về công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, tổ chức.

  Đồng thời TP cũng đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ, nghiên cứu xây dựng các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan Chi cục và các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố.

  Với công tác thanh niên, TP cam kết tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển thanh niên thành phố giai đoạn 2011 – 2022, xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai việc thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án phát triển thanh niên sau khi có kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Chiến lược, Chương trình phát triển thanh niên của Trung ương và thành phố.

  Ngoài ra sẽ bố trí nhân sự ổn định ở các sở – ngành, Ủy ban nhân dân quận – huyện, phường – xã, thị trấn và kinh phí hoạt động hàng năm để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình, Kế hoạch phát triển thanh niên và Chỉ thị về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn thành phố.

  Một nội dung quan trọng khác là tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ VII Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

  Để làm được điều này TP sẽ tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên, tập trung đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên cho cán bô, công chức làm công tác thanh niên tại các sở – ngành; Bí thư, Phó Bí thư quận – huyện đoàn và tương đương; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Bí thư, Phó Bí thư đoàn, công chức phụ trách công tác thanh niên thuộc Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tạp Chí Dân Vận Số 11/2015
 • Đại Biểu Các Tôn Giáo Nghiên Cứu Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng
 • Chương Trình Hành Động Số 38 Ctrhđ/tu Ngày 08/07/2008 Của Ban Chấp Hành Đảng Bộ Thành Phố Về Thực Hiện Nghị Quyết Số 20
 • Hà Nội: Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương Về Xây Dựng Giai Cấp Công Nhân
 • Xây Dựng Và Phát Triển Giai Cấp Công Nhân Việt Nam Theo Tinh Thần Nghị Quyết Đại Hội Xi Của Đảngpgs, Ts. Phạm Công Nhất
 • Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 7, Khóa Ix Về Công Tác Tôn Giáo

  --- Bài mới hơn ---

 • Hội Nghị Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 7 Khóa Ix Về Công Tác Tôn Giáo
 • Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 7 (Khóa Ix ) Về Công Tác Tôn Giáo
 • Gia Lai Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 7 (Khóa Ix) Về Công Tác Tôn Giáo
 • Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 7 (Khóa Ix) Về Công Tác Tôn Giáo
 • Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 7 (Khóa Ix) Về Công Tác Tôn Giáo
 • Đại tá Mai Văn Hải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP phát biểu chỉ đạo hội nghị.

  Quán triệt và thực hiện Nghị quyết ương 7, khóa IX (số 25-NQ/TW, ngày 12-3-2003) về công tác tôn giáo; Hướng dẫn số 456/HD-CT, ngày 15-5-2006 của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam “Về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Quân đội thực hiện công tác tôn giáo trong tình hình mới”; các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và Tỉnh ủy Ninh Bình về công tác tôn giáo, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã triển khai xây dựng Nghị quyết chuyên đề “Về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tôn giáo của BĐBP trong tình hình mới”.

  Căn cứ tình hình nhiệm vụ của đơn vị và tình hình tôn giáo trên địa bàn khu vực biên giới biển do đơn vị phụ trách, Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị nắm chắc tình hình địa bàn, làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, và các lực lượng chức năng nâng cao hiệu quả công tác tôn giáo trong địa bàn đóng quân.

  Đặc biệt, đơn vị đã mở các lớp học tập, quán triệt sâu, kỹ cho cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ công tác tại địa bàn các xã biên giới biển của tỉnh nắm được nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác tôn giáo để tuyên truyền, vận động các tầng lớp giáo dân, tín đồ, chức sắc, chức việc hiểu và thực hiện tốt chính sách pháp luật và quy định về tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng tôn giáo.

  Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Mai Văn Hải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết của các cấp về tôn giáo, tập trung tuyên truyền về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng và những quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác tôn giáo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

  Kịp thời tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ và các chức sắc, tín đồ tôn giáo thực hiện tốt chính sách pháp luật và Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo; đẩy mạnh các phong trào quần chúng ở vùng giáo trong bảo vệ an ninh biên giới biển, giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn Biên phòng. Thực hiện ngày Biên phòng toàn dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển của tỉnh; phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vùng đồng bào tôn giáo.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Tw 3 (Khóa Ix)
 • Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 3 Khóa Viii 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 7 Khóa Ix
 • Xuất Bản Văn Kiện Hội Nghị 9 Bch Trung Ương Khóa Ix
 • Ban Dân Vận Trung Ương Quán Triệt Kết Luận 57 Bộ Chính Trị Về Tiếp Tục Thực Hiện Các Nghị Quyết Tw 7 Khóa Ix
 • Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 7 (Khóa Ix)
 • Bcđ Công Tác Tôn Giáo Tỉnh: Đánh Giá Tình Hình Công Tác Tôn Giáo

  --- Bài mới hơn ---

 • Ban Hành Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Về Chính Quyền Điện Tử Tỉnh Kon Tum
 • Triển Khai Nhiệm Vụ Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ Ở Cơ Sở Và Công Tác Tôn Giáo 6 Tháng Cuối Năm
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Cải Cách Hành Chính Của Chính Phủ
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ubnd Và Ban Chỉ Đạo Giảm Nghèo Cấp Xã
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Ương Về Giảm Nghèo Bền Vững
 • Ngày 19/11, Ban Chỉ đạo (BCĐ) công tác tôn giáo tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động từ đầu năm đến nay, triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó BCĐ; các thành viên trong BCĐ; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố, lực lượng vũ trang trong tỉnh.

  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê phát biểu tại hội nghị.

  Trong năm 2022, BCĐ của tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy về công tác tôn giáo, giải quyết những phát sinh trong đạo Tin Lành, công giáo; tăng cường chỉ đạo, bám nắm tình hình, định hướng cho các tôn giáo tại các địa bàn hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức thăm hỏi, chúc tết và tặng 1.240 suất quà cho các hộ đồng bào dân tộc Mông, Dao, Sán Chỉ, Lô Lô và người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng. Các thành viên BCĐ đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát về các hoạt động tôn giáo tại địa bàn phụ trách theo kế hoạch đề ra. UBND tỉnh đã tích cực chỉ đạo Sở Nội vụ và các ngành chức năng, các địa phương thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo; hướng dẫn các tổ chức tôn giáo hoạt động, chấp thuận đăng ký sinh hoạt, chấp thuận về mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức tôn giáo cho những người hoạt động tôn giáo. Tăng cường chỉ đạo các lực lượng chức năng đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động lôi kéo, tụ tập đông người, lợi dụng tôn giáo hoạt động. BCĐ tôn giáo cấp huyện thường xuyên kiện toàn, bổ sung thành viên kịp thời và ban hành các văn bản chỉ đạo công tác tôn giáo, ngăn chặn hoạt động đạo lạ, tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình; rà soát các điểm nhóm đủ tiêu chí, điều kiện, hướng dẫn làm thủ tục đăng ký sinh hoạt theo hướng dẫn của Ban Tôn giáo Chính phủ. Tổ chức gặp mặt, đối thoại với các trưởng, phó các điểm nhóm hoạt động tôn giáo. Tổ chức phổ biến, quán triệt tài liệu tuyên truyền đấu tranh, phản bác, ngăn chặn hoạt động “Pháp luân công” trên địa bàn tỉnh. BCĐ tôn giáo cấp xã, phường cũng đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

  Tại hội nghị, các thành viên BCĐ của tỉnh đã đánh giá, nhận định về hoạt hoạt động tôn giáo ở trên địa bàn tỉnh; phân tích về các hình thức thủ đoạn, đề xuất các phương án, giải pháp nhằm đấu tranh, ngăn chặn một số phần tử xấu lợi dụng hoạt động của tôn giáo.

  Kết luận hội nghị, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ đề nghị: Các thành viên BCĐ cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt hơn nữa công tác tôn giáo ở trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian tới; tập trung thực hiện có trọng tâm Chỉ thị số 18 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mớ”; tăng cường đấu tranh có hiệu quả các hoạt động trái pháp luật, nhất là thời điểm trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán; làm tốt công tác dự báo tình hình tôn giáo, tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình; đẩy mạnh tuyên phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh gắn với xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí vùng đồng bào dân tộc vùng có đạo; tăng cường quản lý nhà nước về tôn giáo và các hoạt đồng từ thiện và hoạt động tạm trú, tạm vắng ở địa phương; chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình, dự án, các cơ chế, chính sách của Nhà nước, chính sách của tỉnh đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ lành mạnh đầu xuân thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Vận động nhân dân, chức sắc, tín đồ sống “Tốt đời đẹp đạo”, thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ công dân, phát huy những giá trị văn hóa đạo đức lành mạnh, hướng thiện của tôn giáo phù hợp với văn hóa truyền thống của dân tộc; bài trừ các hoạt động mê tín, dị đoan gây mất ổn định xã hội trên địa bàn tỉnh.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Ban Chăm Sóc Sức Khỏe Nhân Dân
 • Quyết Định Kiện Toàn Ban Chăm Sóc Sức Khỏe Nd Quyet Dinh Va Kien Toan Bcssknd Doc
 • Ban Chỉ Đạo Chăm Sóc Sức Khỏe Nhân Dân Huyện Mèo Vạc Họp Đánh Giá Kết Quả Thực Hiện Nhiệm Vụ 9 Tháng Đầu Năm Và Phương Hướng Nhiệm Vụ 3 Tháng Cuối Năm 2022
 • Kon Tum: Công Bố Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Liên Ngành An Toàn Thực Phẩm Tỉnh
 • Phó Thủ Tướng Là Trưởng Ban Chỉ Đạo Phòng, Chống Tội Phạm Của Chính Phủ
 • Quyết Định Thành Lập Ban Chỉ Đạo Tôn Giáo

  --- Bài mới hơn ---

 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Xây Dựng Xã Hội Học Tập Các Cấp
 • Qđ Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Xhht Xã Phú Nhuận
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Phòng, Chống Tội Phạm Của Chính Phủ
 • Mẫu Quyết Định Kết Nạp Đảng Viên Năm 2022
 • Điều Kiện Kết Nạp Lại Đảng Viên
 • QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO TỈNH BÌNH PHƯỚC.

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC – Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/06/1994; – Căn cứ Thông tư Liên tịch ngày 771/1998/TTLT-UBDTMN-TCCP ngày 20/10/1998 của Ủy ban Dân tộc & miền núi và Ban Tổ chức – cán bộ Chính phủ: Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan công tác Dân tộc – miền núi ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; – Căn cứ Thông tư số 01/TTLB ngày 11/04/1994 của Ban Tổ chức – cán bộ Chính phủ và Ban Tôn giáo của Chính phủ: Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và quy trình thành lập Ban Tôn giáo ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; – Căn cứ biên bản số 163-BB/TU ngày 19/09/2000 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy v/v thông qua đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế hệ Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết TW7 (khoá 8) tỉnh Bình Phước; – Căn cứ ý kiến thẩm định đề án kiện toàn tổ chức tinh giản biên chế tỉnh Bình Phước của Hội đồng thẩm định – Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ. QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1: Thành lập Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bình Phước kể từ tháng 11/2000.

  Điều 2: a) Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bình Phước là cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của UBND tỉnh, dồng thời chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ủy ban Dân tộc & miền núi và Ban Tôn giáo của Chính phủ.

  b) Ban Dân tộc và Tôn giáo có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng, được dự toán kinh phí để hoạt động và được mở tài khoản Kho bạc nhà nước theo quy định.

  Điều 3: a) Ban Dân tộc và Tôn giáo có chức năng giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc và các hoạt động tôn giáo, đồng thời là cơ quan tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về chủ trương, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

  b) Trước mắt Ban Dân tộc và Tôn giáo đựơc phân bổ 10 biên chế. Cán bộ công chức của Ban được điều động và tiếp nhận từ các cơ quan ban, ngành của tỉnh chuyển đến (không được tuyển mới).

  c) Tổ chức và hoạt động của Ban Dân tộc và Tôn giáo được thực hiện theo bản quy chế ban hành kèm theo quyết định này.

  QUY CHẾ

  TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO TỈNH BÌNH PHƯỚC

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 104/2000/QĐ-UB ngày 15/11/2000 của UBND tỉnh Bình Phước)

  Chương 1 VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

  Điều 1: Ban Dan tộc và Tôn giáo tỉnh Bình Phước là cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh. Ban chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Ủy ban Dân tộc & Miền núi và Ban Tôn giáo của Chính phủ.

  Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng được dự toán kinh phí để hoạt động và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định.

  Điều 2: Ban Dân tộc và Tôn giáo có chức năng giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc và các hoạt động tôn giáo đồng thời là cơ quan tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về chủ trương, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

  Chương 2 NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

  Điều 3: Ban Dân tộc và Tôn giáo có những nhiệm vụ và quyền hạn sau:

  1. Căn cứ vào Chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc và tôn giáo; căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh đã được phê duyệt, Ban xây dựng kế hoạch, chương trình công tác về lĩnh vực dân tộc và tôn giáo trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch đó.

  2. Dự thảo hoặc tham gia dực thảo nghị quyết, chỉ thị, quyết định của tỉnh ủy và UBND tỉnh về chế độ, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Ban hành các văn bản hướng dẫn chuyên môn về các hoạt động thuộc lĩnh vực tôn giáo và dân tộc trên địa bàn tỉnh.

  4. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước và chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về lĩnh vực công tác dân tộc và tôn giáo trong phạm vi tỉnh.

  6. Tổ chức thực hiện một số chương trình, dự án, mô hình điểm trên địa bàn dân tộc do UBND tỉnh và Ủy ban Dân tộc và Miền núi giao.

  7. Tạo điều kiện giúp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội xây dựng phong trào quần chúng và tổ chức quần chúng ở nơi đông tín đồ tôn giáo, phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc thực hiện chính sách đối với các chức sắc, nhân sĩ tôn giáo.

  8. Tiếp đón, thăm hỏi, nắm yêu cầu, nguyện vọng đồng bào dân tộc thiểu số, các tín đồ tôn giáo.Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh giải quyết nguyện vọng chính đáng, giải quyết khiếu nại, tố cáo của đồng bào dân tộc thiểu số và các tín đồ tôn giáo về những vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban theo quy định của pháp luật.

  9. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân tộc và tôn giáo ở địa phương.

  10. Quản lý tài sản, tài chính và cơ sở vật chất của cơ quan, quản lý cán bộ công chức và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với cán bộ công chức trong cơ quan theo quy định của Nhà nước.

  11. Thực hiện báo cáo định kỳ, 3 tháng, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình dân tộc và tôn giáo của địa phương cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban Dân tộc & Miền núi và Ban Tôn giáo của Chính phủ.

  Chương 3 TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

  Điều 4: Cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc và Tôn giáo:

  1. Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh do 1 Trưởng ban điều hành và có từ 1 đến 3 Phó Trưởng ban giúp việc. Chức vụ Trưởng ban và Phó trưởng ban do UBND tỉnh bổ nhiệm.

  2. Các bộ phần cấu thành gồm có:

  – Phòng tổ chức – hành chính – tổng hợp

  – Các tổ chuyên viên.

  3. Phòng Tổ chức- Hành chính – Tổng hợp có 1 Trưởng phòng và 1 Phó trưởng phòng.Chức vụ trưởng phòng do UBND tỉnh bổ nhiệm theo đề nghị của Trưởng ban Dân tộc & Tôn giáo.Chức vụ Phó trưởng phòng do Trưởng ban Dân tộc & Tôn giáo bổ nhiệm.

  4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng, nhiệm vụ và lề lối làm việc của tổ chức chuyên viên do Trưởng ban Dân tộc & Tôn giáo quy định.

  5. Biên chế của Ban Dân tộc & Tôn giáo thuộc biên chế quản lý Nhà nước do UBND tỉnh phân bổ hàng năm.

  Điều 5: Chế độ làm việc

  1. Ban Dân tộc & Tôn giáo làm việc theo chế độ thủ trưởng.Trưởng ban quyết định mọi vấn đề thuộc phạm vi chức năng, quyền hạn của Ban và là người chịu trách nhiệm cao nhất trước UBND tỉnh về toàn bộ hoạt động của Ban, đồng thời chịu trách nhiệm trước Ủy ban Dân tộc & Miền núi và Ban Tôn giáo của Chính phủ về các lĩnh vực công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Ban. Các Phó trưởng ban giúp việc cho Trưởng ban được Trưởng ban phân công một số lĩnh vực công tác.Phó trưởng ban chịu trách nhiệm trước Trưởng ban, đồng thời cùng Trưởng ban liên đới chịu trách nhiệm trước cấp trên về phần việc được phân công phụ trách.

  2. Phòng Tổ chức – Hành chính -Tổng hợp làm việc theo chế độ thủ trưởng.Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về mọi công việc của phòng.Phó trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng được Trưởng phòng phân công phụ trách một số mặt công tác và được ủy quyền điều hành công việc của Phòng khi trưởng phòng đi vắng.

  3. Ban Dân tộc và Tôn giáo hoạt động theo chương trình kế hoạch công tác hàng năm được Ủy ban Dân tộc & Miền núi, Ban Tôn giáo của Chính phủ và UBND tỉnh giao và theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong bản quy chế này.

  4. Bảo đảm chế độ họp giao ban hàng tuần để kiểm điểm tình hình thực hiện công tác trong tuần và xây dựng chương trình công tác cho tuần kế tiếp. Đồng thời tổ chức các cuộc họp bất thường để phổ biến, triển khai các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách của UBND tỉnh, Ủy ban Dân tộc & Miền núi và Ban Tôn giáo của Chính phủ.

  Chương 4 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

  Điều 6: Bản quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Việc sửa đổi, bổ sung bản quy chế này do Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo và Trưởng ban Tổ chức Chính quyền tỉnh đề nghị UBND tỉnh xem xét quyết định.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Kiện Toàn Bcđ Phổ Cập
 • Kiện Toàn Bcđ Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Quyết Định Về Việc Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Iso Và Tổ Thư Ký Triển Khai Và Áp Dụng Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Theo Tiêu Chuẩn Tcvn Iso 9001:2015 Của Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Ninh Thuận
 • Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Iso 9001
 • Ngăn Chận Tôn Giáo Vận Qua Nghị Quyết 36 Của Cộng Sản Việt Nam.

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết 9 Của Đảng Cộng Sản Việt Nam
 • Những “viên Sỏi” Hận Thù Sẽ Chìm Trong Biển Cả Hòa Hợp Dân Tộc
 • Hòa Hợp, Hòa Giải Dân Tộc
 • Bài 1: Từ Ngón Tay Trên Bàn Tay Đến Vòng Tay Hoà Hợp Dân Tộc
 • Hòa Hợp Dân Tộc: Không Thể Chờ Nước Chảy Đá Mòn
 • NGĂN CHẬN TÔN GIÁO VẬN QUA NGHỊ QUYẾT 36 của CỘNG SẢN VIỆT NAM.

  Kính Quí Chức Sắc, Hiền Tài Ban Thế Đạo, Chức Việc Bàn Trị Sự và Đồng Đạo. BẢO THỦ CHƠN TRUYỀN CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH Ở QUỐC NỘI VÀ HẢI NGOẠI !

  Nghị Quyết 36 của Cộng Sản Việt Nam số 36/NQ/TN .Ngày 28/03/2004 và Pháp Lệnh Tôn Giáo số 21/04/UBTGV/QH/CSVN. Nhằm đưa các Cán Bộ Đảng Viên chính trị áp dụng các chính sách, chiến lược tấn công Đạo Cao Đài và các Tôn Giáo khác như Thiên Chúa,Tin Lành,Phật Giáo, Phật Giáo Hòa Hảo v.v..ở Việt Nam và ở Hải Ngoại. Mục đích đồng hóa trở thành Tôn Giáo Quốc Doanh và đồng bào tỵ nạn trở thành người Cộng Sản.

  Riêng Đạo Cao Đài ở Hải Ngoại. Họ đưa các Cán Bộ Tôn Giáo vận, núp bóng cải dạng là người Đạo Cao Đài, đi lại móc nối liên lạc các Thánh Thất xâm nhập đồng hóa một số ít Tín đồ nhẹ dạ tin theo, cấu kết phe phái, gây rối nội bộ Tôn Giáo Hải Ngoại và lấn dần sang chiếm đoạt cơ sở Đạo, để lái cơ Đạo Hải Ngoại theo Hội Đồng Chưởng Quản nay là Hội Thánh giả trá hình hầu tiêu diệt mối Đạo Trời.

  Bởi bản chất CSVN theo chủ thuyết vô thần, không tin Trời, không tưởng Chúa, không tu theo Phật, thì làm sao Họ có thể nói rằng: Họ thương người, thương Đồng bào Tổ Quốc. Họ không có tình yêu và chân lý. Họ chỉ lý thuyết gian dối, lừa bịp,xảo trá, cướp công, cướp của Nhơn sanh “Nhân dân” và mang bản chất tồi bại loạn luân thường đạo lý.

  Lợi dụng các Tôn Giáo để kinh doanh, nên gọi là Tôn Giáo Quốc Doanh để làm nên một Chế độ CSVN hiện nay, độc tài, độc Đảng, tham nhũng, tham tàn, cường bạo, gian ác với dân trong cái từ gọi là cách mạng vô sản, vô thần, nói một đàng làm một nẽo điển hình như:

  1/-Lảnh đạo có tài sản, công nông thì vô sản.

  2/- Dùng cách mạng vô sản để tiêu diệt giai cấp địa chủ, trí thức.

  3/- Dùng cách mạng vô sản nhân danh nhân đạo, để tiêu diệt Quân Cán Chính Miền Nam trong các trại tù cải tạo.

  4/-Dùng cách mạng vô sản để tiêu diệt các Tôn giáo, dưới hình thức Quốc Doanh, để trục lợi và biến chất các Tôn giáo từ Chánh Giáo chuyển sang Tà Giáo, núp bóng Đạo mà hành theo Đời , “mượn danh Đạo tạo danh Đời” làm cho loạn Đạo, loạn Pháp.

  CSVN làm sa đọa con người, băng hoại gia đình, phá sản Quốc qia, bán nước cho Tàu cộng. Thông đồng lệ thuộc Trung Quốc khống chế Việt Nam và từng bước xâm lược đàn áp nhân dân Việt Nam.

  Vậy mà Ban Tôn Giáo Chính Phủ Hà Nội còn gian ác hơn, muốn biến tướng nền Chơn Đạo của Đức CHÍ TÔN ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ TÒA THÁNH TÂY NINH ở trong nước và hải ngoại trở thành Tả Đạo Bàn Môn bằng cách đưa chức sắc phàm phong (Đảng CS phong) giả danh Chức sắc,Tín đồ Cao Đài ra Hải ngoại để tìm cách len lỏi vào các cơ sở Đạo, bằng Văn thư, Huấn lệnh , bổ nhiệm chánh thức dưới danh nghĩa Hội Thánh ở Trung Ương ra Hải ngoại, để thi hành Nghị Quyết 36 của CSVN, điển hình như Trần Quang Cảnh cùng phe nhóm La văn lực, Hồ Xưa , Dương Văn Ngừa, Nguyễn Văn Đặng, Sáu Ngân,Trần Huy, Trần Hoa Thám, Lê Văn Cơ, Lê Văn Tua,Trần Thái Xương,Đinh La Sơn v.v…tổ chức thành lập Cao Đài Hải ngoại, mở rộng địa bàn hoạt động ở các Thánh Thất : Washington DC, Lousiana,Texas, Nam, Bắc California, Austin,Vancouver, Canada, Úc châu v.v….

  Trước đây Trần Quang Cảnh đã tổ chức Đại Hội Cao Đài ngày Thứ bảy 30/9/2006 ở Ramada Hotell, ngày nay Cảnh tổ chức Đại Hội Nhơn Sanh cũng tại Khách Sạn Ramada Plaza Hotell số 10022 Garden Grove BLvd California một lần nữa nhưng thất bại , bởi sự kêu gọi của HT Nguyễn Thanh Liêm, HT Nguyễn Văn Khảm, CTS Nguyễn Quang Linh, CTS. Hà Vũ Băng …và đồng đạo các nơi hay tin phản ứng mạnh mẽ , cùng nhau về Nam California biểu tình chống Đại Hội Nhơn Sanh Ma quỉ Trần Quang Cảnh.Có sự hưởng ứng của Liên Ủy Ban chống Cộng sản và tay sai do vị Niên Trưởng Phan Kỳ Nhơn làm Chủ Tịch và Ông Phan Tấn Ngưu Tổng Hội Trưởng Cảnh Sát Quốc Gia VNCH, đãm trách huy động Biểu Tình chống Tôn Giáo Vận CSVN tại Đền Thờ Đức TRẦN HƯNG ĐẠO . TP Gaden Grove.

  Nhưng theo thư mời Đại Hội Nhơn Sanh của Trần Quang Cảnh không đúng sự thật vào ngày 3/7/2017 tại Ramada Hotell. Họ tráo trở đánh đông kích tây, bọn họ sợ sệt, lén lút tổ chức ở khách sạn khác trong chúng tôi . NORTH TOWER vào ngày 2/7/2017 núp dưới danh nghĩa Cao Đài Giáo Hải Ngoại, trực thuộc Trung Ương Đảng, giả danh Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh của Nguyễn Thành Tám, Nguyễn văn Hồng, Bùi Văn Côn v.v…Thực hiện Nghị Quyết 36 Tôn Giáo Vận của Ban Tôn Giáo Chánh Phủ Hà Nội và Tây Ninh triễn khai hoạt động hơn 10 năm nay. Họ xảo trá, lừa bịp, gian dối, đóng kịch , giả nhân , giả nghĩa, giả Đạo đức một cách tinh vi khiến cho nhiều người Đạo lầm lạc tin theo , tiếp tay tàn hại con cái của Đức Chí Tôn , tiếp tay phá Đạo hại Đạo, thật là đau đớn thảm não biết bao nhiêu kể xiết.

  Thầy đã biết trước nạn phản Thầy phản Đạo nên than : Cười khan mà khóc bởi thương bây, Chẳng mất một con nghiệt cả bầy.” (cả bầy mê theo danh lợi quyền, vật chất tiền tài, phẩm vị của Chi Phái Nguyễn Thành Tám và CSVN là hiện thân Kim Quan Sứ là Quỉ Vương .

  Để ngăn chận Nghị Quyết 36 của CSVN, toàn thể Chức Sắc, Hiền Tài Ban Thế Đạo, Chức Việc Bàn Trị Sự và Tín Đồ Cao Đài ở Hải Ngoại, hảy đồng tâm, hiệp lực cương quyết khai trừ, tẩy chay thành phần đội lốt Tôn Giáo, phá Đạo, hại Đạo, cấm không cho các phần tử gây rối, phản Đạo có khuynh hướng theo Hội Đồng Chưởng quản, Hội Thánh Cao Đài trá hình Quốc Doanh dưới sự chỉ đạo CSVN. Và có biện pháp khuyên lơn , giải thích cho đồng Đạo hiểu biết , đâu là Chơn, đâu là giả, để bạn đồng môn và người Việt Tỵ nạn biết rõ con đường Chánh Giáo của Đức Chí Tôn và phân biệt rõ con đường Tà Đạo của Qủi Vương cám dỗ lầm lạc tin theo , thì uỗng một kiếp sanh may duyên gặp ĐẠO CAO ĐÀI.

  “CAO ĐÀI Tá thế xuống phàm gian,

  Bạch Ngọc Huỳnh Kim cũng chẳng màng .

  Chìu lụy đòi phen xem hóa tục ,

  Nghĩ không đổ lụy phải cười khan.

  Cười khan mà khóc bởi thương bây,

  Chẳng mất một con nghiệt cả bầy.

  Biết phận già không chờ chống gậy,

  Nương theo con dại mới ra vầy.

  Trân trọng kính chào, Kính cầu nguyện Đức CHÍ TÔN và Đức PHẬT MẪU Ban Hồng ân đến Quí Chư Huynh Tỷ Đệ Muội.

  “Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát”

  TX, ngày 8/7/2017 (AL. Rằm 15/6/Đinh Dậu)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ba Việt Kiều Lãnh 105 Năm Tù Tại Philadelphia… (Sa Lư Ới Nghị Quyết 36 Của Đảng Csvn…)
 • Bộ Giao Thông Vận Tải Triển Khai Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 36A/nq
 • Phê Duyệt Nhiệm Vụ Triển Khai Nghị Quyết 36A Của Chính Phủ
 • Bắc Kạn Triển Khai Giải Pháp Đưa Nghị Quyết 36A/nq
 • Nghị Quyết Về Chiến Lược Phát Triển Kinh Tế Biển Việt Nam
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100