Các Nghị Quyết Về Xây Dựng Đảng / TOP #10 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 8/2022 # Top View | Bac.edu.vn

Triển Khai Hiệu Quả Các Nghị Quyết Về Xây Dựng Đảng

--- Bài mới hơn ---

 • Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii) Về Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng Gắn Với Việc Học Tập, Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh Trong Đảng Bộ Công An Trung Ương .công An Tra Vinh
 • Hội Nghị Chuyên Đề Về Công Tác Xây Dựng Đảng
 • Nghị Quyết Số 25 Về Công Tác Dân Vận
 • Đổi Mới, Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Dân Vận Trong Điều Kiện Hiện Nay
 • Hội Nghị Chuyên Đề Về Công Tác Tổ Chức Xây Dựng Đảng
 • Đồng chí Nguyễn Thanh Bình báo cáo tổng kết ngành

  Sáng 25/12, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 64 điểm cầu. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

  Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân. Dự hội nghị có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên; Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng. Dự hội nghị còn có các Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bí thư, phó bí thư, trưởng ban tổ chức các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương.

  Báo cáo tổng kết tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình cho biết, năm 2022 và nhìn lại từ đầu nhiệm kỳ đến nay, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; tích cực đổi mới tư duy, cải tiến mạnh mẽ phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, hoàn thành khối lượng lớn công việc với chất lượng ngày được nâng lên, hiệu quả năm sau cao hơn năm trước; góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước và củng cố tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng.

  Ngành đã tham mưu Bộ Chính trị trình xin ý kiến các Hội nghị Trung ương 10, 11 khóa XII nhiều nội dung quan trọng như: dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; tổng kết Chỉ thị 36, ban hành Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; triển khai Đề án quy hoạch cán bộ cấp chiến lược khóa XIII.

  Giảm mạnh đầu mối và các chức danh tương đương

  Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng đã trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua 15/17 (88,23%) đề án, góp phần hoàn thành 69/75 (92%) đề án, nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ đến nay và đang tích cực hoàn thành 100% đề án được giao. Tham mưu ban hành 70 văn bản; trong đó, có 3 nghị quyết , 1 quy định của Trung ương và 66 văn bản các loại của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để thực hiện toàn diện, đồng bộ 2 nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

  Tham mưu tổ chức triển khai quyết liệt, tích cực, toàn diện, có hiệu quả các nghị quyết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ và các quy định về nêu gương; nổi bật là việc triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII có trọng tâm, trọng điểm, bước đầu thu được kết quả tích cực trong ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động đã mang lại hiệu quả rõ nét, thiết thực. Đã giảm được 4 đầu mối trực thuộc Trung ương, 7 tổng cục và tương đương; 81 cục, vụ và tương đương; hơn 2.600 phòng và tương đương; hàng trăm đầu mối trực thuộc tỉnh, gần 500 đầu mối trực thuộc huyện; giảm hơn khoảng 15 nghìn lãnh đạo cấp trưởng, cấp phó các cấp so với năm 2022. Giảm hơn 236 nghìn (6,58%) công chức, viên chức, 41 nghìn hợp đồng 68, hơn 25 nghìn (12,84%) người hoạt động không chuyên trách cấp xã và hơn 100 nghìn (13,88%) người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố so với năm 2022. Qua đó, góp phần tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển, năm 2022 tiết kiệm khoảng 10 nghìn tỷ đồng. Theo Bộ Tài chính, chi đầu tư phát triển năm 2022 là 19,7%; năm 2022 là 28,8%; đồng thời vẫn đảm bảo tăng 7% lương cơ sở. Thực hiện Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 653 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết 32 của Chính phủ, đang khẩn trương sắp xếp giảm 5 đơn vị hành chính cấp huyện, 556 đơn vị hành chính cấp xã.

  Luân chuyển cán bộ, chuẩn bị một bước nhân sự đại hội đảng bộ các cấp

  Thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã điều động, luân chuyển 29 đồng chí diện Trung ương quản lý giữ các chức vụ bí thư, phó ban đảng, phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy và phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh; 704 cán bộ từ cấp tỉnh về cấp huyện và 380 cán bộ từ cấp huyện lên cấp tỉnh; hơn 3.600 cán bộ từ cấp huyện về cấp xã và trên 1.700 cán bộ từ cấp xã lên cấp huyện, chuẩn bị một bước nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2025. Năm 2022, đã kiện toàn hơn 850 cán bộ, phê duyệt quy hoạch trên 560 cán bộ diện Trung ương quản lý và phê duyệt quy hoạch cán bộ cấp chiến lược khóa XIII đối với 184 đồng chí; tổ chức 4 lớp Bồi dưỡng kiến thức cho 181 đồng chí trong quy hoạch. Đã thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với hàng ngàn cán bộ các cấp phục vụ công tác đề bạt, quy hoạch; trong đó, gồm 1.077 trường hợp diện Trung ương quản lý và 204 trường hợp quy hoạch vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; bổ sung hồ sơ, hướng dẫn nghiệp vụ đối với 299 trường hợp diện cấp ủy các cấp quản lý.

  Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên được quan tâm chỉ đạo và đạt được một số kết quả tích cực. Năm 2022, công tác kết nạp đảng viên được quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng, không chạy theo số lượng; đã kết nạp được trên 143 nghìn đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng đến cuối năm 2022 là khoảng 5,2 triệu đồng chí.

  Công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng và Giải báo chí toàn quốc mang tên “Búa liềm vàng” đã đi vào thực chất, có tính chuyên nghiệp và ngày càng hiệu quả. Phối hợp tổ chức 3 lớp tập huấn cho 200 phóng viên, biên tập viên chuyên trách về xây dựng Đảng. Coi trọng tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt với phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.

  Công tác xây dựng nội bộ ngành đạt được những kết quả tích cực; đã giảm 74 phòng trực thuộc ban tổ chức cấp ủy cấp tỉnh, 22 phó trưởng ban tổ chức cấp ủy cấp tỉnh, 71 trưởng phòng, 181 phó trưởng phòng, 42 lãnh đạo ban tổ chức cấp ủy cấp huyện so với năm 2022; giảm 551 biên chế so (8%) với năm 2022. Chế độ giao ban trực tuyến trong ngành được duy trì nền nếp, thường xuyên; qua 12 kỳ giao ban trực tuyến năm 2022, đã có gần 300 vấn đề đã được nêu ra trao đổi, giải đáp và tháo gỡ khó khăn cho các cấp, các bộ, ngành, địa phương.

  Tiếp tục cập nhật …

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đam Rông: Ban Hành Nghị Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Đảng
 • Ban Cán Sự Đảng Bộ Lao Động
 • Nghị Quyết Chuyên Đề Về Quy Hoạch Xây Dựng
 • Nghị Quyết Chuyên Đề Về Giáo Dục
 • “dân Vận Khéo” Trong Dồn Điền Đổi Thửa, Xây Dựng Nông Thôn Mới Ở Đức Phổ
 • Nghị Quyết Xây Dựng Đảng

  --- Bài mới hơn ---

 • Điểm Nhấn Công Tác Xây Dựng Đảng Qua Ba Năm Đầu Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Xii
 • Xây Dựng Đảng Về Đạo Đức
 • Xây Dựng Đảng Về Đạo Đức Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh
 • Để Làm Tốt Xây Dựng Đảng Về Đạo Đức
 • Bài Thu Hoạch Những Nhiệm Vụ Chủ Yếu Xây Dựng Đảng Về Đạo Đức Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 • Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Nghị Quyết Xây Dựng Đảng, Nội Dung Nghị Quyết Số 11 Của Đảng, Nghị Quyết 4 Về Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Nghị Quyết Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Hướng Dẫn Xây Dựng Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Chi, Nghị Quyết Của Đảng Bộ Xã Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Về Xây Dựng Đảng, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Số 04-nq/tw Về Tăng Cường Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Nghi Quyet Dang Uy Xa Trong Xay Dung Nong Thon Moi Nang Cao, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi Xii Về Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng Và Quy Chế Nê, Nghi Quyet Dang Uy Dam Bao An Ninh Trat Ttu Trong Xay Dung Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Nội Dung Nghị Quyết Số 28 Của Trung ương Về Xây Dựng Thành Phố, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng Của Đảng ủy, Huong Dẫn Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Nghi Quyet So 28 Ngay 25/10/2013 Cua Hoi Nghi Lan Thu 8 Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xi, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Noi Dung Nghi Quyet 28 Xay Dung Khu Vuc Phong Thu, Nghị Quyết Xóa Tên Đảng Viên Của Đảng ủy, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Nghị Quyết Đảng Bộ Về Đề Nghị Kiện Toan, Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên, Nội Dung Nghị Quyết 513, Nội Dung Nghị Quyết 28, Nội Dung Nghị Quyết 382, Nghị Quyết Dùng Để Làm Gì, Nội Dung Nghị Quyết 51, Nội Dung Nghị Quyết Số 29, Nội Dung Nghị Quyết 765, Nghị Quyết Có Tác Dụng Gì, Nội Dung Nghị Quyết Số 33, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết, Nội Dung Nghị Quyết Số 28, Mọi Dung Nghị Quyết 51, 3 Nội Dung Nghị Quyết Tw 4, Nội Dung Nghi Quyết 09, Nghị Quyết Dân Vận Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Xã, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Lần Thứ 10, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Lần Thứ 12, Nghị Quyết Đảng ủy, Nghị Quyết Đại Hội Đảng V, Nghị Quyết Lần Thứ 12 Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Nghị Quyết 4 Của Đảng, Nghị Quyết Kết Nạp Đảng, Nghị Quyết 6 Của Đảng, Nghị Quyết Mới Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Ix Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng 9, Nghị Quyết Xi Của Đảng, Nghị Quyết Của Đảng, Nghị Quyết Xii Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội 12 Của Đảng, Nghị Quyết Đh 12 Của Đảng, Mẫu Văn Bản Nghị Quyết Của Đảng, Nghị Quyết Đảng ủy Xã, Nghị Quyết X Của Đảng, Nghị Quyết 12 Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Nghị Quyết Dại Hội Đảng Lần Thứ 11, Chỉ Thị Nghị Quyết Của Đảng, Nội Dung Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị, Noi Dung Nghị Quyet 28 Khóa 11, Nội Dung Nghị Quyết 520 Năm 2012, Nghị Quyết Xử Lý Nợ Xấu Của Các Tổ Chức Tín Dụng, Dung Nghị Quyết 382-nq/Đuqstw, Nghị Quyết 28 Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Noi Dung Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri, Nội Dung Nghị Quyết 513/nq-Đuqstw, Nội Dung Nghị Quyết 382/nq-Đuqstw, Nội Dung Nghị Quyết 382-Đuqstư, Nghi Quyet So 28 Ve Xay Dung Khu Vuc Phong Thu, Nghị Quyết Năm 2022 Của Đảng, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng 13, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Nghị Quyết Khóa Xii Của Đảng,

  Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Nghị Quyết Xây Dựng Đảng, Nội Dung Nghị Quyết Số 11 Của Đảng, Nghị Quyết 4 Về Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Nghị Quyết Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Hướng Dẫn Xây Dựng Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Chi, Nghị Quyết Của Đảng Bộ Xã Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Về Xây Dựng Đảng, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Số 04-nq/tw Về Tăng Cường Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Nghi Quyet Dang Uy Xa Trong Xay Dung Nong Thon Moi Nang Cao, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi Xii Về Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng Và Quy Chế Nê, Nghi Quyet Dang Uy Dam Bao An Ninh Trat Ttu Trong Xay Dung Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Nội Dung Nghị Quyết Số 28 Của Trung ương Về Xây Dựng Thành Phố, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng Của Đảng ủy, Huong Dẫn Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Nghi Quyet So 28 Ngay 25/10/2013 Cua Hoi Nghi Lan Thu 8 Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xi, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Noi Dung Nghi Quyet 28 Xay Dung Khu Vuc Phong Thu, Nghị Quyết Xóa Tên Đảng Viên Của Đảng ủy, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Nghị Quyết Đảng Bộ Về Đề Nghị Kiện Toan, Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên, Nội Dung Nghị Quyết 513, Nội Dung Nghị Quyết 28, Nội Dung Nghị Quyết 382, Nghị Quyết Dùng Để Làm Gì, Nội Dung Nghị Quyết 51, Nội Dung Nghị Quyết Số 29, Nội Dung Nghị Quyết 765,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đại Hội Đảng Bộ Sở Nn
 • Yên Bái Khai Mạc Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ 18
 • Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Yên Bái Lần Thứ Xviii
 • Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Yên Bái Lần Thứ 19
 • Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Yên Bái Lần Thứ 18
 • Thực Hiện Tốt Các Nghị Quyết Của Trung Ương Về Công Tác Xây Dựng Đảng

  --- Bài mới hơn ---

 • Tiếp Tục Thực Hiện Hiệu Quả Các Nghị Quyết Trung Ương Về Công Tác Tổ Chức Xây Dựng Đảng
 • Ngành Giáo Dục Và Đào Tạo Huyện Nam Trực Tham Mưu, Triển Khai Thực Hiện Các Nghị Quyết Về Phát Triển Sự Nghiệp Giáo Dục Và Đào Tạo Giai Đoạn 2022
 • Hưng Yên: Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 25
 • Nội Dung Cuốn Sách Các Nghị Quyết Hội Đồng Thẩm Phán Bộ Luật Hình Sự
 • Đảng Bộ Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tỉnh Lạng Sơn Tổ Chức Hội Nghị Học Tập Các Nghị Quyết Của Đảng
 • Chiều 5-5, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá công tác xây dựng Đảng tháng 4, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5-2020. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu Thái Nguyên.

  Trong tháng 4, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Cơ bản hoàn thành 6/14 đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhiều đề án trình cấp ủy các cấp; công tác tham mưu chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng được thực hiện nghiêm túc; công tác xây dựng tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ; các hoạt động và phong trào thi đua “Cách làm hay, mô hình mới” lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, toàn diện trong toàn quốc…

  Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức một số tỉnh, thành ủy đã báo cáo lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương những kết quả của đạt được của Ngành trong tháng 4-2020. Đồng thời kiến nghị đề xuất với Ban Tổ chức Trung ương cần có hướng tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nội dung về công tác xây dựng Đảng tại các địa phương, đặc biệt là công tác chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng.

  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị thời gian tới toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức tốt đại hội Đảng cấp cơ sở theo kế hoạch đề ra, làm cơ sở chuẩn bị đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục triển khai, hoàn thành đúng tiến độ và có chất lượng các đề tài, đề án theo chương trình công tác năm của cấp ủy các cấp; thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với việc chuẩn bị nhân sự đại hội đảng cấp cơ sở và công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp; triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền về tổ chức xây dựng Đảng gắn với Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Triển Khai Quyết Liệt, Có Hiệu Quả Các Nghị Quyết Về Công Tác Xây Dựng Đảng
 • Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng Theo Lời Dạy Của Người
 • Cần Nghị Quyết Về Tăng Cường Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng
 • Tăng Cường Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng Theo Nghị Quyết Số 04
 • Công Tác Cán Bộ Là “công Việc Gốc” Của Đảng
 • Nghị Quyết 4 Về Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Số 08 Của Bộ Chính Trị Ngày 17 Tháng 12 Năm 1998
 • Nghị Quyết Số 08 Của Bộ Chính Trị
 • Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết 08 Về Đổi Mới Và Phát Triển Du Lịch
 • Nghị Quyết 08/bct Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia
 • Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 08/bct Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia; Triển Khai Nghị Quyết 40/bct Về Nâng Cao Chất Lượng Và Hiệu Quả Công Tác Công An Trong Tình Hình Mới
 • Nghị Quyết 4 Về Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Nghị Quyết Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Số 04-nq/tw Về Tăng Cường Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi Xii Về Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng Và Quy Chế Nê, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Nghị Quyết Xây Dựng Đảng, Nội Dung Nghị Quyết Số 11 Của Đảng, Noi Dung Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri, Nội Dung Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Hướng Dẫn Xây Dựng Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Chi, Nghị Quyết Của Đảng Bộ Xã Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghi Quyết 28 Của Bộ Chính Trị Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ Công, Nội Dung Toàn Văn “nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Năm 2005”, Nghị Quyết Kết Nạp Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Về Xây Dựng Đảng, Nghi Quyet Ve Xay Dung Cung Co H Thong Chinh Tri O Thon, Nghi Quyet Ve Xay Dựng He Thong Chính Trị O Xa Phuong Thi Tran, Nghi Quyet Dang Uy Xa Trong Xay Dung Nong Thon Moi Nang Cao, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Hệ Thống Chính Trị Cơ Sở Vững Mạnh, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 22/9/2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về “tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thà, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 22/9/2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về “tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thà, ộ Chính Trị (khóa Ix) Đã Ra Nghị Quyết 51-nq/tw Về “tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng, Th, Nghị Quyết Số 15-nq/tw Về Tiếp Tục Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Hệ Thống Chính Trị, Bộ Chính Trị (khóa Ix) Đã Ra Nghị Quyết 51-nq/tw Về “tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng, Nghị Quyết 51/nq-tw Của Bộ Chính Trị Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khoá Ix, ộ Chính Trị (khóa Ix) Đã Ra Nghị Quyết 51-nq/tw Về “tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng, Th, Nghi Quyet Dang Uy Dam Bao An Ninh Trat Ttu Trong Xay Dung Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22/9/2008 Của Bộ Chính Trị Về Tiếp Tục Xây Dựng … Phố Trực Thuộc Trung, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về Tiếp Tục Xây Dựng Tỉnh,, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22/9/2008 Của Bộ Chính Trị Về Tiếp Tục Xây Dựng … Phố Trực Thuộc Trung, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về Tiếp Tục Xây Dựng Tỉnh,, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng Thực Hiện Chế Độ Một , Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng Thực Hiện Chế Độ Một, Nghị Quyết Điều Chỉnh Chương Trình Xây Dựng Luật, Pháp Lệnh Năm 2022, Về Xây Dựng Tổ Chức Hội Vững Mạnh Tham Gia Xây Dựng Đảng Cây Dưng Chính Quyền, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Thực Hiện Chế Độ Chính Uỷ Chính Trị Viên, Tăng Cường Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng Ngăn Chặn Đẩy Lùi Sự Suy Thoái Về Tư Tưởng Chính Trị Đạo Dúc Lối , Tăng Cường Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng Ngăn Chặn Đẩy Lùi Sự Suy Thoái Về Tư Tưởng Chính Trị Đạo Dúc Lối, Bài Tham Luận Về Xây Dựng Đảng, Xây Dựng Chính Quyền, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Ve Che Do Mot Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Trình Bày Nội Dung Quan Điểm Của Đảng, Chính Sách Pháp Luật Nhà Nước Về Xây Dựng Nền Quốc Phòng, Trinh Bay Noi Dung Quan Diem Cua Dang, Chinh Sach Phap Luat Nha Nuoc Ve Xay Dung Nen Quoc Phong Toan, Trinh Bay Noi Dung Quan Diem Cua Dang, Chinh Sach Phap Luat Nha Nuoc Ve Xay Dung Nen Quoc Phong Toan, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghi Quyet 51 Thuc Hien Che Do Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy Chính Trị Viên Trong Quân Đội, Nội Dung Nghị Quyết Số 28 Của Trung ương Về Xây Dựng Thành Phố, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng Của Đảng ủy, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính , Huong Dẫn Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết, Nghị Quyết 51 Về Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghi Quyet So 28 Ngay 25/10/2013 Cua Hoi Nghi Lan Thu 8 Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xi, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Noi Dung Nghi Quyet 28 Xay Dung Khu Vuc Phong Thu, Nghị Quyết Xóa Tên Đảng Viên Của Đảng ủy, Nghị Quyết 51 Về Chính ủy, Chính Trị Viên, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Nghị Quyết Đảng Bộ Về Đề Nghị Kiện Toan, Noi Dung Chính Thủ Tục Xem Xét Kết Nạp Đảng Viên, Bài Thu Hoạch Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Nội Dung Cơ Bản Của Dự Thảo Báo Cáo Chinh Trị Đại Hội 13 Của Đảng, Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên, Thuyết Trình Xây Dựng Và Chỉnh Đốn Đảng, Công Tác Xây Dựng Đảng, Chính Quyền, Bản Cam Kết Tăng Cường Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Chính Sách Xây Dựng Đảng Trong Thời Kì Đổi Mới, Mttq Tham Gia Xây Dựng Đảng Chính Quyền, Bài Thu Hoạch Về Tăng Cường Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Luận Văn Xây Dựng Đảng Chính Quyền Nhà Nước, Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền Nhà Nước, Nghị Quyết 51 Bộ Chính Trị Về Cơ Chế Chính Uỷ, Nội Dung Quyết Định 438/qĐ-ctcủa Tổng Cục Chính Trị, Nội Dung Quy Định 72 Của Bộ Chính Trị Về Tổ Chức Đảng Trong Cand, 3 Nội Dung Nghị Quyết Tw 4, Nội Dung Nghi Quyết 09, Nội Dung Nghị Quyết Số 28,

  Nghị Quyết 4 Về Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Nghị Quyết Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Số 04-nq/tw Về Tăng Cường Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi Xii Về Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng Và Quy Chế Nê, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Nghị Quyết Xây Dựng Đảng, Nội Dung Nghị Quyết Số 11 Của Đảng, Noi Dung Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri, Nội Dung Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Hướng Dẫn Xây Dựng Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Chi, Nghị Quyết Của Đảng Bộ Xã Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghi Quyết 28 Của Bộ Chính Trị Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ Công, Nội Dung Toàn Văn “nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Năm 2005”, Nghị Quyết Kết Nạp Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Về Xây Dựng Đảng, Nghi Quyet Ve Xay Dung Cung Co H Thong Chinh Tri O Thon, Nghi Quyet Ve Xay Dựng He Thong Chính Trị O Xa Phuong Thi Tran, Nghi Quyet Dang Uy Xa Trong Xay Dung Nong Thon Moi Nang Cao, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Hệ Thống Chính Trị Cơ Sở Vững Mạnh, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 22/9/2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về “tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thà, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 22/9/2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về “tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thà, ộ Chính Trị (khóa Ix) Đã Ra Nghị Quyết 51-nq/tw Về “tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng, Th, Nghị Quyết Số 15-nq/tw Về Tiếp Tục Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Hệ Thống Chính Trị, Bộ Chính Trị (khóa Ix) Đã Ra Nghị Quyết 51-nq/tw Về “tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng, Nghị Quyết 51/nq-tw Của Bộ Chính Trị Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khoá Ix, ộ Chính Trị (khóa Ix) Đã Ra Nghị Quyết 51-nq/tw Về “tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng, Th, Nghi Quyet Dang Uy Dam Bao An Ninh Trat Ttu Trong Xay Dung Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22/9/2008 Của Bộ Chính Trị Về Tiếp Tục Xây Dựng … Phố Trực Thuộc Trung, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về Tiếp Tục Xây Dựng Tỉnh,, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22/9/2008 Của Bộ Chính Trị Về Tiếp Tục Xây Dựng … Phố Trực Thuộc Trung, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về Tiếp Tục Xây Dựng Tỉnh,, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng Thực Hiện Chế Độ Một , Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng Thực Hiện Chế Độ Một, Nghị Quyết Điều Chỉnh Chương Trình Xây Dựng Luật, Pháp Lệnh Năm 2022, Về Xây Dựng Tổ Chức Hội Vững Mạnh Tham Gia Xây Dựng Đảng Cây Dưng Chính Quyền, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Thực Hiện Chế Độ Chính Uỷ Chính Trị Viên, Tăng Cường Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng Ngăn Chặn Đẩy Lùi Sự Suy Thoái Về Tư Tưởng Chính Trị Đạo Dúc Lối , Tăng Cường Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng Ngăn Chặn Đẩy Lùi Sự Suy Thoái Về Tư Tưởng Chính Trị Đạo Dúc Lối, Bài Tham Luận Về Xây Dựng Đảng, Xây Dựng Chính Quyền, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Ve Che Do Mot Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Trình Bày Nội Dung Quan Điểm Của Đảng, Chính Sách Pháp Luật Nhà Nước Về Xây Dựng Nền Quốc Phòng, Trinh Bay Noi Dung Quan Diem Cua Dang, Chinh Sach Phap Luat Nha Nuoc Ve Xay Dung Nen Quoc Phong Toan, Trinh Bay Noi Dung Quan Diem Cua Dang, Chinh Sach Phap Luat Nha Nuoc Ve Xay Dung Nen Quoc Phong Toan, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Trung Ương 04, Khóa Xii
 • Điện Biên: Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết 04
 • Án Lệ Là Gì ? Quy Trình Lựa Chọn Án Lệ ? Cách Thức Áp Dụng Án Lệ Hiện Nay ?
 • Mẫu Đề Nghị Bổ Sung Tài Liệu, Chứng Cứ Về Việc Xử Lý Vi Phạm Hành Chính
 • Cẩn Thận Với Lệnh Tạm Giam Của Tòa
 • Triển Khai Quyết Liệt, Có Hiệu Quả Các Nghị Quyết Về Công Tác Xây Dựng Đảng

  --- Bài mới hơn ---

 • Thực Hiện Tốt Các Nghị Quyết Của Trung Ương Về Công Tác Xây Dựng Đảng
 • Tiếp Tục Thực Hiện Hiệu Quả Các Nghị Quyết Trung Ương Về Công Tác Tổ Chức Xây Dựng Đảng
 • Ngành Giáo Dục Và Đào Tạo Huyện Nam Trực Tham Mưu, Triển Khai Thực Hiện Các Nghị Quyết Về Phát Triển Sự Nghiệp Giáo Dục Và Đào Tạo Giai Đoạn 2022
 • Hưng Yên: Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 25
 • Nội Dung Cuốn Sách Các Nghị Quyết Hội Đồng Thẩm Phán Bộ Luật Hình Sự
 • Sáng 25/12, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 64 điểm cầu. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

  Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân. Dự hội nghị có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên; Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng. Dự hội nghị còn có các Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bí thư, phó bí thư, trưởng ban tổ chức các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương.

  Báo cáo tổng kết tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình cho biết, năm 2022 và nhìn lại từ đầu nhiệm kỳ đến nay, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; tích cực đổi mới tư duy, cải tiến mạnh mẽ phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, hoàn thành khối lượng lớn công việc với chất lượng ngày được nâng lên, hiệu quả năm sau cao hơn năm trước; góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước và củng cố tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng.

  Ngành đã tham mưu Bộ Chính trị trình xin ý kiến các Hội nghị Trung ương 10, 11 khóa XII nhiều nội dung quan trọng như: dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; tổng kết Chỉ thị 36, ban hành Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; triển khai Đề án quy hoạch cán bộ cấp chiến lược khóa XIII.

  Giảm mạnh đầu mối và các chức danh tương đương

  Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng đã trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua 15/17 (88,23%) đề án, góp phần hoàn thành 69/75 (92%) đề án, nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ đến nay và đang tích cực hoàn thành 100% đề án được giao. Tham mưu ban hành 70 văn bản; trong đó, có 3 nghị quyết , 1 quy định của Trung ương và 66 văn bản các loại của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để thực hiện toàn diện, đồng bộ 2 nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

  Tham mưu tổ chức triển khai quyết liệt, tích cực, toàn diện, có hiệu quả các nghị quyết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ và các quy định về nêu gương; nổi bật là việc triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII có trọng tâm, trọng điểm, bước đầu thu được kết quả tích cực trong ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động đã mang lại hiệu quả rõ nét, thiết thực. Đã giảm được 4 đầu mối trực thuộc Trung ương, 7 tổng cục và tương đương; 81 cục, vụ và tương đương; hơn 2.600 phòng và tương đương; hàng trăm đầu mối trực thuộc tỉnh, gần 500 đầu mối trực thuộc huyện; giảm hơn khoảng 15 nghìn lãnh đạo cấp trưởng, cấp phó các cấp so với năm 2022. Giảm hơn 236 nghìn (6,58%) công chức, viên chức, 41 nghìn hợp đồng 68, hơn 25 nghìn (12,84%) người hoạt động không chuyên trách cấp xã và hơn 100 nghìn (13,88%) người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố so với năm 2022. Qua đó, góp phần tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển, năm 2022 tiết kiệm khoảng 10 nghìn tỷ đồng. Theo Bộ Tài chính, chi đầu tư phát triển năm 2022 là 19,7%; năm 2022 là 28,8%; đồng thời vẫn đảm bảo tăng 7% lương cơ sở. Thực hiện Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 653 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết 32 của Chính phủ, đang khẩn trương sắp xếp giảm 5 đơn vị hành chính cấp huyện, 556 đơn vị hành chính cấp xã.

  Luân chuyển cán bộ, chuẩn bị một bước nhân sự đại hội đảng bộ các cấp

  Thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã điều động, luân chuyển 29 đồng chí diện Trung ương quản lý giữ các chức vụ bí thư, phó ban đảng, phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy và phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh; 704 cán bộ từ cấp tỉnh về cấp huyện và 380 cán bộ từ cấp huyện lên cấp tỉnh; hơn 3.600 cán bộ từ cấp huyện về cấp xã và trên 1.700 cán bộ từ cấp xã lên cấp huyện, chuẩn bị một bước nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2025. Năm 2022, đã kiện toàn hơn 850 cán bộ, phê duyệt quy hoạch trên 560 cán bộ diện Trung ương quản lý và phê duyệt quy hoạch cán bộ cấp chiến lược khóa XIII đối với 184 đồng chí; tổ chức 4 lớp Bồi dưỡng kiến thức cho 181 đồng chí trong quy hoạch. Đã thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với hàng ngàn cán bộ các cấp phục vụ công tác đề bạt, quy hoạch; trong đó, gồm 1.077 trường hợp diện Trung ương quản lý và 204 trường hợp quy hoạch vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; bổ sung hồ sơ, hướng dẫn nghiệp vụ đối với 299 trường hợp diện cấp ủy các cấp quản lý.

  Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên được quan tâm chỉ đạo và đạt được một số kết quả tích cực. Năm 2022, công tác kết nạp đảng viên được quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng, không chạy theo số lượng; đã kết nạp được trên 143 nghìn đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng đến cuối năm 2022 là khoảng 5,2 triệu đồng chí.

  Công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng và Giải báo chí toàn quốc mang tên “Búa liềm vàng” đã đi vào thực chất, có tính chuyên nghiệp và ngày càng hiệu quả. Phối hợp tổ chức 3 lớp tập huấn cho 200 phóng viên, biên tập viên chuyên trách về xây dựng Đảng. Coi trọng tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt với phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.

  Công tác xây dựng nội bộ ngành đạt được những kết quả tích cực; đã giảm 74 phòng trực thuộc ban tổ chức cấp ủy cấp tỉnh, 22 phó trưởng ban tổ chức cấp ủy cấp tỉnh, 71 trưởng phòng, 181 phó trưởng phòng, 42 lãnh đạo ban tổ chức cấp ủy cấp huyện so với năm 2022; giảm 551 biên chế so (8%) với năm 2022. Chế độ giao ban trực tuyến trong ngành được duy trì nền nếp, thường xuyên; qua 12 kỳ giao ban trực tuyến năm 2022, đã có gần 300 vấn đề đã được nêu ra trao đổi, giải đáp và tháo gỡ khó khăn cho các cấp, các bộ, ngành, địa phương.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng Theo Lời Dạy Của Người
 • Cần Nghị Quyết Về Tăng Cường Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng
 • Tăng Cường Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng Theo Nghị Quyết Số 04
 • Công Tác Cán Bộ Là “công Việc Gốc” Của Đảng
 • Nghị Quyết 1803 (Xvii) Ngày 14/12/1962 Của Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc Về ‘chủ Quyền Vĩnh Viễn Đối Với Tài Nguyên Thiên Nhiên’
 • Cần Nghị Quyết Về Tăng Cường Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng

  --- Bài mới hơn ---

 • Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng Theo Lời Dạy Của Người
 • Triển Khai Quyết Liệt, Có Hiệu Quả Các Nghị Quyết Về Công Tác Xây Dựng Đảng
 • Thực Hiện Tốt Các Nghị Quyết Của Trung Ương Về Công Tác Xây Dựng Đảng
 • Tiếp Tục Thực Hiện Hiệu Quả Các Nghị Quyết Trung Ương Về Công Tác Tổ Chức Xây Dựng Đảng
 • Ngành Giáo Dục Và Đào Tạo Huyện Nam Trực Tham Mưu, Triển Khai Thực Hiện Các Nghị Quyết Về Phát Triển Sự Nghiệp Giáo Dục Và Đào Tạo Giai Đoạn 2022
 • Ông Hùng nhấn mạnh: Việc xây dựng chỉnh đốn Đảng để xứng đáng là lực lượng lãnh đạo xã hội, được nhân dân thừa nhận. Đây là ý thức của Đảng nên Đảng đã có nhiều nghị quyết về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Nổi bật là Nghị quyết TƯ 6 lần 2 khóa VIII, tiếp theo là Nghị quyết TƯ 4, khóa XI.

  Tại các nghị quyết này, Đảng ta đã nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, đây là vấn đề hệ trọng, vừa cơ bản, vừa cấp bách. Điều này, có nghĩa Đảng phải đổi mới. Tình hình trong nước, tình hình thế giới đã đổi mới, thì Đảng phải đổi mới. Đổi mới về nhận thức, đổi mới về tư tưởng, đổi mới về hành động. Đặc biệt, tại hội nghị TƯ 4, khóa XI, Đảng nhận định, một bộ phận không nhỏ Đảng viên, trong đó có cả cán bộ Đảng viên cao cấp suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống. Không chỉ vậy, còn có những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

  “Có những Đảng viên tự đánh mất mình trước quyền lực, trước tiền bạc, trước lợi lộc và không xứng đáng với sự tin tưởng của nhân dân nữa. Tư tưởng, đạo đức, lối sống ngày càng suy giảm đi, suy đồi, dẫn đến “tự diễn biến” – ông Hùng nói.

  Ông Hùng nhấn mạnh: Từ Đại hội XI đến nay, chúng ta đã thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng với quyết tâm chính trị rất cao, nhưng những tiêu cực về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của Đảng viên chưa được ngăn chặn, đẩy lùi mà càng lộ ra. Thể hiện ở những vụ đại án, tiêu cực đã được phanh phui. Nên phải có nghị quyết tiếp theo để xây dựng chỉnh đốn Đảng làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng.

  “Nội dung hội nghị lần này rất quan trọng. Không chỉ bàn về xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà còn bàn về phát triển kinh tế. Đảng ta luôn nhấn mạnh xây dựng kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Đi bằng “hai chân” ấy Đảng mới mạnh được trong bối cảnh hiện nay. Tôi tin rằng, Đảng ta luôn ý thức được trách nhiệm tự đổi mới, trách nhiệm trước dân tộc, trước Tổ quốc, trước các bậc tiền bối, trước lịch sự để xây dựng, chỉnh đốn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ” – ông Hùng nói.

  Phải chỉ rõ được một bộ phận không nhỏ Đảng viên thoái hóa

  Ông Dương Ngọc Sơn – nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ – cho rằng: Vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng thật sự trong sạch vững mạnh luôn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng, chế độ. Do vậy, Trung ương thấy rằng, tình hình ngày càng phức tạp trầm trọng, cho nên tại hội nghị lần này, Trung ương họp bàn xây dựng chỉnh đốn Đảng để chống suy thoái, tư tưởng, đạo đức, lối sống. Và ra Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ.

  Đây là vấn đề Đảng viên và nhân dân hết sức quan tâm, và mong Trung ương làm sao sau hội nghị này làm rõ được những đánh giá sao cho đúng tình hình diễn biến phức tạp để có những giải pháp hữu hiệu, và kiên quyết để chặn đứng.

  Nói về việc để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống thì Đảng phải chỉ rõ được một bộ phận không nhỏ Đảng viên thoái hóa biến chất là ai, ông Sơn nhấn mạnh, điều này tất cả các cơ quan, tổ chức, nhất là tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội phải vào cuộc để đưa ra những cá nhân vi phạm từ đó có giải pháp chấn chỉnh, nhắc nhở, nếu vi phạm thì phải xử lý.

  Ông Sơn cho rằng, lần này Trung ương bàn để có biện pháp cụ thể, thiết thực. Vấn đề suy thoái đạo đức tương đối rõ như tham ô, tham nhũng hiện đang diễn biến phức tạp nếu không có giải pháp hữu hiệu, thiết thực thì không giải quyết được.

  Ông Sơn cũng cho rằng, trước đây chúng ta đã thực hiện việc phê bình và tự phê bình trong Đảng nhưng vẫn còn chưa nghiêm, vẫn còn tình trạng nể nang xuê xoa. “Bây giờ Trung ương phải bàn thế nào để phê bình và tự phê bình phải nghiêm túc, để đạt được cái gì, chứ cứ chung chung thì chẳng giải quyết được vấn đề gì. Và đó là một trong những yếu kém khiến suy thoái tư tưởng về đạo đức, lối sống, tham nhũng, tham ô chưa được đẩy lùi” – ông Sơn nói.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tăng Cường Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng Theo Nghị Quyết Số 04
 • Công Tác Cán Bộ Là “công Việc Gốc” Của Đảng
 • Nghị Quyết 1803 (Xvii) Ngày 14/12/1962 Của Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc Về ‘chủ Quyền Vĩnh Viễn Đối Với Tài Nguyên Thiên Nhiên’
 • Đại Hội Đồng Lhq Thông Qua Nghị Quyết Kêu Gọi Dỡ Bỏ Lệnh Cấm Vận Của Mỹ Đối Với Cuba
 • Các Kỳ Họp Đặc Biệt Khẩn Cấp Của Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc
 • Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 12 Về Xây Dựng Đảng

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 12 Năm 2022
 • Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 12
 • Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 12 Năm 2022
 • Kết Quả Bước Đầu Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii Ở Đảng Bộ Tỉnh Đắk Nông
 • Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4, Khóa Xii Về Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng: Khẳng Định Vai Trò Của Đảng Về Công Tác Cán Bộ
 • Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Về Xây Dựng Đảng, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi Xii Về Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng Và Quy Chế Nê, Nội Dung Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 12, Nội Dung Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Nội Dung Nghị Quyết 37 Trung ương 8 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 10 11 12 Khóa Xi Của Đảng, Bản Đăng Ký Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết 8 Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết 3 Của Trung ương Đảng Khóa X, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, Nghị Quyết Nào Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Iii), Nghị Quyết Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bản Cam Kết Và Đăng Ký Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết Nào Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 3, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghi Quyet So 28 Ngay 25/10/2013 Cua Hoi Nghi Lan Thu 8 Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xi, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bản Đăng Ký Và Cam Kết Năm 2022 Về Thực Hiện Chỉ Thị 05-ct/tw Và Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa Xii), Nghị Quyết 51/nq-tw Của Bộ Chính Trị Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khoá Ix, Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Của Đảng Viên, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương … Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii 3 Ngh, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương … Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii 3 Ngh, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12ây Dựng Nông Thôn Mới, Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Nghi Quyet So 10 – Nq/tw Ngay 3/6/2017 Cua Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xii, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 25/10/2013 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi), Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa 12, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa Vii, Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa Xii) Năm 2022, “; Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 25/10/2013 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về “chiến Lượ, “; Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 25/10/2013 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về “chiến Lượ, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 25/10/2013 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xi Về “chiến Lược Bảo, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 25/10/2013 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xi Về “chiến Lược Bảo, Bài Thu Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa Khóa Xii, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 11, Nghị Quyết 7 Trung ương Khóa Xi, Nghị Quyết 7 Trung ương Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 7 Khóa Xi, Nghi Quyet So 20 Trung Uong 6 Khoa 12, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 11 Pdf, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 11 Doc, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 8, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 11, Nghị Quyết 4 Trung ương Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa X, Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa Xii, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa Xii, Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Nghị Quyết Số 22 Trung ương 6 Khóa X, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi, Nghị Quyết 6 Trung ương Khoá 12, 4 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 8, Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa X, Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 7, 3 Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 12, 3 Nghị Quyết Trung ương 7 Khóa 12, Học Tập Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, 3 Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Nghị Quyết Số 28 Trung ương 8 Khóa 11, 3 Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 7 Khóa 12, Nghị Quyết 12 Trung ương 5 Khóa 12, Bản Cam Kết Học Tập Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương Số 28 Khóa Xi, Bản Cam Kết Về Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết 11 Trung ương 5 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 10 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 10 Khóa 11, Nghị Quyết Trung ương 9 Khóa 11, Nghị Quyết Trung ương 9 Khóa 12, Nghị Quyết Số 10 Trung ương 5 Khóa 12, Báo Cáo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 9, Nghị Quyết 8 Trung ương Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 11 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa Xi, Nghị Quyết 10 11 12 Trung ương 5 Khóa 12,

  Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Về Xây Dựng Đảng, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi Xii Về Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng Và Quy Chế Nê, Nội Dung Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 12, Nội Dung Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Nội Dung Nghị Quyết 37 Trung ương 8 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 10 11 12 Khóa Xi Của Đảng, Bản Đăng Ký Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết 8 Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết 3 Của Trung ương Đảng Khóa X, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, Nghị Quyết Nào Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Iii), Nghị Quyết Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bản Cam Kết Và Đăng Ký Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết Nào Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 3, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghi Quyet So 28 Ngay 25/10/2013 Cua Hoi Nghi Lan Thu 8 Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xi, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bản Đăng Ký Và Cam Kết Năm 2022 Về Thực Hiện Chỉ Thị 05-ct/tw Và Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa Xii), Nghị Quyết 51/nq-tw Của Bộ Chính Trị Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khoá Ix, Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Của Đảng Viên, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương … Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii 3 Ngh, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương … Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii 3 Ngh, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12ây Dựng Nông Thôn Mới, Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Nghi Quyet So 10 – Nq/tw Ngay 3/6/2017 Cua Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xii, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 25/10/2013 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi), Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa 12, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa Vii, Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa Xii) Năm 2022, “; Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 25/10/2013 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về “chiến Lượ, “; Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 25/10/2013 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về “chiến Lượ, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 25/10/2013 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xi Về “chiến Lược Bảo, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 25/10/2013 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xi Về “chiến Lược Bảo,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nội Dung Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 12
 • 3 Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 12
 • Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 12
 • Đẩy Mạnh Thực Hiện Nqtw 4 (Khóa Xii) Gắn Với Chỉ Thị 05
 • Kiểm Tra Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii Và Chỉ Thị 05 Của Bộ Chính Trị
 • Nghị Quyết Của Đảng Bộ Xã Về Xây Dựng Nông Thôn Mới

  --- Bài mới hơn ---

 • Hội Nghị Chuyên Đề Về Công Tác Kết Nạp Đảng Viên Năm 2022
 • Làm Tốt Công Tác Tạo Nguồn, Phát Triển Đảng Viên
 • Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kết Nạp Đảng Viên
 • Nq Về Tạo Nguồn Phát Triển Đảng
 • Nghị Quyết Lãnh Đạo Công Tác Tuyển Quân
 • Nghị Quyết Của Đảng Bộ Xã Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghi Quyet Dang Uy Xa Trong Xay Dung Nong Thon Moi Nang Cao, Nghi Quyet Dang Uy Dam Bao An Ninh Trat Ttu Trong Xay Dung Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Nghị Quyết Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Số 26 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Về Xây Dựng Nông Thôn Mới Cấp Xã, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới Cấp Xã, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới Nâng Cao, Nghị Quyết Chuyên Đề Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghi Quyet Xay Dung Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Xã Nồng Thôn Mới, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Nghi Quyet Dam Bao An Ninh Trat Tu Xa Hoi Trong Xay Dung Nong Thon Moi, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12ây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Số 26 Về Nông Nghiệp Nông Dân Nông Thôn, Nghị Quyết Về Nông Nghiệp Nông Dân Nông Thôn, Nghị Quyết Nông Nghiệp Nông Dân Nông Thôn, Đảng ủy Xã Lãnh Đạo Xây Dựng Nông Thôn Mới, Đảng Lãnh Đạo Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quyết Định Số 491 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quyết Định Số 800 Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quyết Định Số 800 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quyết Định Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Chi Bộ Nông Thôn, Nghị Quyết Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nông Thôn, Báo Cao Đảng Viên Tình Nguyện Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghi Quyet Nong Thon Moi Nang Cao, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nông Thôn, Nghi Quyet Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Nông Thôn Mới, Quyết Định Khen Thưởng Xây Dựng Nông Thôn Mới, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2020 Của Chi Bộ Nông Thôn, Mau Bao Cao Hoc Tap Nghi Quyet Trung Uing 4 Khoa 12 Cua Chi Bo Nong Thon, Bao Cao Ket Qua Trien Khai Phong Trao Dang Vien Tinh Nguyen Xay Dung Nong Thon Moi, Báo Cáo Kết Quả Triển Khai, Thực Hiện Phong Trào Đảng Viên Tình Nguyện Xây Dựng Nông Thôn Mới, Đô Th, Kết Quả Triển Khai, Thực Hiện Phong Trào Đảng Viên Tình Nguyện Xây Dựng Nông Thôn Mới, Đô Thị Văn Mi, Báo Cáo Kết Quả Triển Khai, Thực Hiện Phong Trào Đảng Viên Tình Nguyện Xây Dựng Nông Thôn Mới, Đô Th, Kết Quả Triển Khai, Thực Hiện Phong Trào Đảng Viên Tình Nguyện Xây Dựng Nông Thôn Mới, Đô Thị Văn Mi, Bài Tham Luận Về Xây Dựng Thôn Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Vvai Trò Của Nông Dân Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tìm Nghi Quyết Hàng Tháng Chi Bộ Nông Thôn Tháng 5, Nghị Quyết Về Xây Dựng Xã Nông Thônmo7i1, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Đăk Nông, Hoi Nong Xa Voi Xay Dung Nong Thon Moi, Noi Dung 19 Tieu Chi Xay Dung Nong Thon Moigiai Doan 2022,2020, Nghi Quyet Ve Xay Dung Cung Co H Thong Chinh Tri O Thon, Xây Dựng Đề Cương Tuyên Truyền Miệng Về Xây Dựng Nông Thôn Mới , Nghị Quyết Về Miễn Thuế Sử Dụng Đất Nông Nghiệp, Nội Dung Thảo Luận Xây Dưng Nông Thôn Mới Kiểu Mẩu, Văn Bản Chỉ Đạo Xây Dựng Nông Thôn Mới, Chỉ Thị Xây Dựng Nông Thôn Mới, Các Văn Bản Chỉ Đạo Xây Dựng Nông Thôn Mới, Xây Dựng Nông Thôn Mới ở Xã, Xây Dựng Nông Thôn Mới, Bản Cam Kết Xây Dựng Nông Thôn Mới, Báo Cáo Kết Quả Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Mẫu Báo Cáo 10 Năm Xây Dựng Nông Thôn Mới, Đề án Xây Dựng Nông Thôn Mới, Lời Mở Đầu Xây Dựng Nông Thôn Mới, Chu De Xay Dung Nong Thon Moi, Sổ Tay Xây Dựng Nông Thôn Mới, Đề Tài Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quy ước Xây Dựng Nông Thôn Mới, Mẫu Báo Cáo Sơ Kết Xây Dựng Nông Thôn Mới, Báo Cáo Sơ Kết Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Báo Cáo Sơ Kết Xây Dựng Nông Thôn Mới, Báo Cáo Kết Quả Xây Dựng Nông Thôn Mới, Sử Dụng Lao Động Nông Thôn, Cẩm Nang Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nội Dung Đề án Đào Tạo Nghề Nông Thôn, Quá Trình Xây Dựng Nông Thôn Mới, Xây Dựng Nông Thôn Mới ở Nghệ An, Bài Thu Hoạch Xây Dựng Nông Thôn Mới, Kế Hoạch Xây Dựng Nông Thôn Mới, Thông Tư Số 41 Xây Dựng Nông Thôn Mới, Báo Cáo Tiến Độ Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tiêu Chí 17 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Bộ Tiêu Chí Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tiêu Chí 5 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, 9 Tiêu Chí Xây Dựng Nông Thôn Mới, Báo Cáo Thực Tập Xây Dựng Nông Thôn Mới, Bộ Tiêu Chí Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tiêu Chí 06 Xây Dựng Nông Thôn Mới, Văn Bản Hướng Dẫn Xây Dựng Nông Thôn Mới, Các Tiêu Chí Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tiêu Chí 20 Xây Dựng Nông Thôn Mới, Bài Thu Hoạch Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tiêu Chí 12 Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tiêu Chí Số 19 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Xây Dựng Nông Thôn Mới, Lý Luận Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Báo Cáo Kết Quả Xây Dựng Nông Thôn Mới Năm 2022, Luận Văn Xây Dựng Nộng Thôn, Báo Cáo Kết Quả Xây Dựng Nông Thôn Mới Năm 2022, Báo Cáo Tổng Kết Xây Dựng Nông Thôn Mới, Luận Văn Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quyết Định Nông Thôn Mới,

  Nghị Quyết Của Đảng Bộ Xã Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghi Quyet Dang Uy Xa Trong Xay Dung Nong Thon Moi Nang Cao, Nghi Quyet Dang Uy Dam Bao An Ninh Trat Ttu Trong Xay Dung Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Nghị Quyết Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Số 26 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Về Xây Dựng Nông Thôn Mới Cấp Xã, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới Cấp Xã, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới Nâng Cao, Nghị Quyết Chuyên Đề Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghi Quyet Xay Dung Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Xã Nồng Thôn Mới, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Nghi Quyet Dam Bao An Ninh Trat Tu Xa Hoi Trong Xay Dung Nong Thon Moi, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12ây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Số 26 Về Nông Nghiệp Nông Dân Nông Thôn, Nghị Quyết Về Nông Nghiệp Nông Dân Nông Thôn, Nghị Quyết Nông Nghiệp Nông Dân Nông Thôn, Đảng ủy Xã Lãnh Đạo Xây Dựng Nông Thôn Mới, Đảng Lãnh Đạo Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quyết Định Số 491 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quyết Định Số 800 Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quyết Định Số 800 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quyết Định Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Chi Bộ Nông Thôn, Nghị Quyết Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nông Thôn, Báo Cao Đảng Viên Tình Nguyện Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghi Quyet Nong Thon Moi Nang Cao, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nông Thôn, Nghi Quyet Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Nông Thôn Mới, Quyết Định Khen Thưởng Xây Dựng Nông Thôn Mới, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2020 Của Chi Bộ Nông Thôn, Mau Bao Cao Hoc Tap Nghi Quyet Trung Uing 4 Khoa 12 Cua Chi Bo Nong Thon, Bao Cao Ket Qua Trien Khai Phong Trao Dang Vien Tinh Nguyen Xay Dung Nong Thon Moi, Báo Cáo Kết Quả Triển Khai, Thực Hiện Phong Trào Đảng Viên Tình Nguyện Xây Dựng Nông Thôn Mới, Đô Th, Kết Quả Triển Khai, Thực Hiện Phong Trào Đảng Viên Tình Nguyện Xây Dựng Nông Thôn Mới, Đô Thị Văn Mi, Báo Cáo Kết Quả Triển Khai, Thực Hiện Phong Trào Đảng Viên Tình Nguyện Xây Dựng Nông Thôn Mới, Đô Th, Kết Quả Triển Khai, Thực Hiện Phong Trào Đảng Viên Tình Nguyện Xây Dựng Nông Thôn Mới, Đô Thị Văn Mi, Bài Tham Luận Về Xây Dựng Thôn Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Vvai Trò Của Nông Dân Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tìm Nghi Quyết Hàng Tháng Chi Bộ Nông Thôn Tháng 5, Nghị Quyết Về Xây Dựng Xã Nông Thônmo7i1, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Đăk Nông, Hoi Nong Xa Voi Xay Dung Nong Thon Moi, Noi Dung 19 Tieu Chi Xay Dung Nong Thon Moigiai Doan 2022,2020, Nghi Quyet Ve Xay Dung Cung Co H Thong Chinh Tri O Thon, Xây Dựng Đề Cương Tuyên Truyền Miệng Về Xây Dựng Nông Thôn Mới ,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghi Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Xã Nồng Thôn Mới
 • Chi Bộ 2 Ban Hành Nghị Quyết Chuyên Đề Về Học Tập Và Làm Theo Phong Cách Hồ Chí Minh “luôn Có Phương Pháp Ứng Xử Văn Hóa Khéo Léo, Mềm Mỏng, Hiệu Quả Các Tình Huống Giao Tiếp…”.
 • Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ
 • Dự Thảo Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2019 Và Phương Hướng Tháng 6/2019
 • Định Hướng Nội Dung Sinh Hoạt Chi Bộ Tháng 6/2019
 • Nghị Quyết Cua Bch Đảng Ủy Về Xây Dựng Ntm Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Quy Trình, Thủ Tục Xóa Tên Đảng Viên
 • Nghị Quyết Xác Nhận Kết Quả Bầu Chủ Tịch Ubnd
 • Tổng Hợp Kết Quả Tự Đánh Giá Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 12 Về Tăng Cường Xây Dựng,
 • Cái Mới Trong Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii Về Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng
 • Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 4 (Khoá Xii) Về Tăng Cường Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng
 • NGHỊ QUYẾT

  CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

  Về thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 2022

  I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN XÂY DỰNG NTM 2022

  1, Kết quả đạt được.

  Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022có những khó khăn nhất định rét đậm, rét hại từ đầu vụ, ảnh hưởng sự cố môi trường biển tại các tỉnh miền trung có ảnh hưởng lớn đến phát triễn kinh tế xã hội trên địa bàn toàn xã. Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy các cấp,sự nổ lực của cán bộ , đảng viênvà toàn thể nhân dân. Năm 2022 đảng bộ xã tường sơn đã hoàn thành các chỉ tiêu về công tác xây dựng đảng, kế hoạch phát triễn kinh tế – xã hội quốc phòng – an ninh, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện.

  Thực hiên chương tình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, cấp ủy, BCĐ đã triễn khai thực hiện đồng bộ các tiêu chí, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, bổ sung xây dựng bền vững các tiêu chí, triễn khai thực hiện Đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn cơ bản đã đạt được những kết quả khá: Hạ tần kinh tế – văn hóa tiếp tục được nâng cấp đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và dân sinh. Hệ thống giao thông nông thôn và giao thông, thủy lợi nội đồng thường xuyên được củng cố; cơ sở vật chất và các thiết chế văn hóa, trường học, y tế được đầu tư nâng cấp

  Kinh tế và tổ chức sản xuất phát triển cả về số lượng và quy mô. Các HTX được kiện toàn và đổi mới hoạt động theo luật năm 2012. Các loại hình sản xuất phát triển đa dạng, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương, tăng tỉ lệ lao động có việc làm thường xuyên, giảm tỉ lệ hộ nghèo còn 4,3%.

  Chất lượng dạy và học không ngừng được nâng lên; an sinh xã hội được quan tâm; các phong trào VHVN – TDTT – Lễ hội được phát huy đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của nhân dân. 10/10 thôn giữ vững và xây dựng đạt “làng văn hóa”. Môi trường đảm bảo không có các sự cố gây ô nhiễm và cam kết sản xuất không có tác động làm ảnh hưởng môi trường.

  Hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện có hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Quốc phòng địa phương được giữ vững.

  2, Tồn tại, hạn chế.

  Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM chuyễn biến chậm, chưa tìm ra phương án hiệu quả để triển khai tại địa phương.

  Công tác tuyên truyền chưa mạnh, chưa tạo được chuyễn biến trong cán bộ, đảng viên và nhân dân nhất là người dân chưa nhận vai trò chủ thể của mình trong xây dựng NTM

  Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa phát huy vai trò, trách nhiệm trước quần chúng nhân dân trên các lĩnh vực được phân công phụ trách, nên chưa tạo được phong trào và ý thức trong nhân dân nhất là trong xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

  Triễn khai thực hiện đề án phát triễn sản xuất chưa mạnh, hôạt động của các HTX hiệu quả chưa cao, các mô hình còn thiếu tính bền vững;

  Ý thức và bảo vệ vệ sinh môi trường chưa tốt; một số tiêu chí thiếu tính bền vững

  Xây dựng khu dân cư mẫu chưa quyết liệt, thiếu tính đồng bộ, hoạt động của các khu dân cư thiếu nhiệt tình, tâm huyết.

  3, Nguyên nhân.

  Những hạn chế, yếu kém trên chủ yếu là do nguyên nhân chủ quan. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chưa mạnh, có lúc còn chững lại; trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa được phát huy, còn ngại khó, đùn đẩy; Công tác tuyên truyền chưa thường xuyên nên chưa nêu cao được ý thức của nhân dân, chưa phát huy được sức mạnh tổng thể và vai trò chủ thể của nhân dân trong XDNTM. Công tác chỉ đạo phát triển sản xuất chưa thật sâu sát; công tác quản lý, tuyên truyền ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường chưa chặt chẽ; năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị các cấp chưa đồng đều nên còn hạn chế trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

  II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2022

  1, Mục tiêu tổng quát.

  Tập trung huy động nguồn lực, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2022 – 2022 và các chỉ tiêu của cấp trên giao, triễn khai xây dựng bền vững các tiêu chi, xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí quốc nông thôn mới trên địa bàn Hà Tĩnh giai đoạn 2022 – 2022. Tập trung chỉ đạo thực hiện đề án phát triễn sản xuất, hoạt động của các HTX, tổ hợp tác, các mô hình, các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả tạo bước đột phá về tăng trưởng kinh tế, đảm bảo môi trường và phát triển văn hóa xã hội.

  2, Các chỉ tiêu chủ yếu.

  – Tổng sản lượng lương thực quy thóc: 2,233 tấn. Trong đó: Thóc 1,748 tấn, diện tích gieo trồng cả năm 282 ha; Ngô 485 tấn, diện tích gieo trồng 97 ha; Lạc 175 tấn, diện tích gieo trồng 76,34 ha; Đậu 111 tấn, diện tích gieo trồng 92 ha.

  – Tổng đàn trâu bò: 1300 con; Lợn 250 con; Gia cầm 18.000 con

  – Thành lập mới 1 HTX; 1 THT; 1 mô hình lớn; 3 mô hình vừa; 4 mô hình nhỏ.

  – Thừơng xuyên bổ sung, nâng cấp và xây dựng các tiêu chí đảm bảo bền vững và phát triển.

  – Xây dựng mới 05 km kênh mương cứng; 03 km đường GTNT

  – Chỉ đạo xây dựng và bổ cứu các chỉ mục thiết chế văn hóa các thôn đảm bảo tiêu chí Văn hóa và cơ sở vật chất văn hóa.

  – Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 61,8 %

  – Giảm tỷ lệ hộ nghèo 2022 còn: 4,06%, tương đương với 72 hộ

  – Gia đình văn hóa: 2.008 hộ

  – Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng: 9,2%

  – An ninh – quốc phòng đạt tiêu chuẩn vững mạnh toàn diện

  – Chỉ đạo xây dựng hoàn thành 100% 02 khu dân cư đạt khu dân cư kiểu mẫu. Tập trung đồng bộ chỉ đạo các KDC cư khác triển khai thực hiện đạt 7/10 tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu.

  – Đến tháng 6/ 2022 hoàn chỉnh và đạt các tiêu chí một các bền vững. Tiến tới xây dựng xã đạt NTM kiểu mẫu

  3. Giải pháp

  – Tăng cường công tác lãnh đạo, công tác tuyên truyền, tạo bước chuyễn biến mạnh mẻ trong cán bộ đảng viên và nhân dân trong xây dựng NTM và xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

  – Dy trì chế độ sinh hoạt Đảng, đưa nội dung xây dựng nông thôn mới và các cuộc sinh hoạt đảng định kỳ hàng tháng

  – Tiến hành rà soạt, đánh giá, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ cho từng tiêu chí,từng chỉ tiêu cụ thể để hoàn thành các tiêu chí bền vững theo bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2022 – 2022

  – Tăng cường công tác dân vận, vận động quần chúng nhân dân chung tay xây dựng NTM, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

  – Đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát, thực hiện quy chế dân chủ về uy động sức dân trong xây dựng NTM

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

  – Các cấp ủy Đảng tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyếtđến tận cán bộ đảng viên và nhân dân, đẩy mạnh công tác lãnh đạo, phân công nhiệm vụ đến tận các đ/c trong BCH, BCĐ , các chi hội chi đoàn ,

  – Ban chỉ đạo, Ban quản lý chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã căn cứ nội dung Nghị quyết, tổ chức phân công nhiệm vụ, giao chỉ tiêu cho các tổ chức, cá nhân thực hiện một cách chi tiết, cụ thể, phù hợp với lĩnh vực phụ trách và tình hình thực tiễn của từng đơn vị.

  – Ủy ban nhân dân căn cứ mục tiêu Nghị quyết, tổ chức điều hành thực hiện, tập trung nguồn lực đầu tư để xây dựng hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết.

  – Mặt trận tổ quốc, Các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, công tác dân vận đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Tổ chức các hoạt động nhằm thu hút đoàn viên, hội viên tham gia, tạo phong trào thi đua sôi nổi để tập hợp sức mạnh tổng hợp thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết.

  – Các chi ủy chi bộ, Ban cán sự thôn, Ban phát triễn thôn, Ban công tác mặt trận thôn căn cứ chỉ tiêu của Ban chỉ đạo XDNTM xã giao. Tổ chức triển khai, thực hiện một cách nghiêm túc và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

  Nghị quyết này được quán triệt đến chi bộ và phổ biến rộng rãi trong nhân dân.

  Nơi nhận:

  – TT Huyện ủy, UBND Huyện;

  – BCD NTM Huyện; Để B/c

  – Văn phòng NTM Huyện;

  – Thường vụ phụ trách cụm, xã;

  – Đơn vị phụ trách xã;

  – BCH, BTV Đảng ủy xã;

  – TTĐU, HĐND, UBND, MTTQ, các ĐT xã;

  – Thành viên BCĐ NTM xã;

  – Các chi ủy, chi bộ;

  – Lưu VP/ĐU.

  TM. BAN CHẤP HÀNH

  BÍ THƯ

  Chu Lương Tâm

  Chu Lương Tâm

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Tw 5 Khóa 8
 • 15 Năm Thực Hiện Nq Tw 5 Khóa Viii: Xây Dựng Gia Đình Văn Hóa Còn Nhiều Thách Thức
 • Nghị Quyết Trung Ương 9 (Khóa Xi) Với Vấn Đề Xây Dựng Lòng Yêu Nước Của Con Người Việt Nam Trong Thời Kỳ Mới
 • Bài Thu Hoạch Nqtw 9 Khóa 11
 • Nghị Quyết Trung Ương 9 Khóa 11
 • Đam Rông: Ban Hành Nghị Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Đảng

  --- Bài mới hơn ---

 • Triển Khai Hiệu Quả Các Nghị Quyết Về Xây Dựng Đảng
 • Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii) Về Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng Gắn Với Việc Học Tập, Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh Trong Đảng Bộ Công An Trung Ương .công An Tra Vinh
 • Hội Nghị Chuyên Đề Về Công Tác Xây Dựng Đảng
 • Nghị Quyết Số 25 Về Công Tác Dân Vận
 • Đổi Mới, Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Dân Vận Trong Điều Kiện Hiện Nay
 • Mặc dù có nhiều nỗ lực cố gắng trong công tác xây dựng Ðảng, nhưng nhìn chung, chất lượng công tác phát triển đảng viên và xây dựng TCCS đảng trong sạch, vững mạnh ở Ðam Rông vẫn còn nhiều bất cập. Trước thực trạng đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Ðam Rông đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên và xây dựng chi bộ trực thuộc Ðảng bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh – bền vững nhiệm kỳ 2022 – 2022”.

  Theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy Đam Rông, trên địa bàn huyện hiện nay có một số chi bộ không duy trì được nền nếp sinh hoạt định kỳ; năng lực lãnh đạo của một số cấp ủy đảng còn hạn chế. Cá biệt, có chi bộ bị đánh giá yếu kém, tê liệt, nhiều năm liền không phát triển được đảng viên, làm cho vai trò “hạt nhân” lãnh đạo của chi bộ mờ nhạt. Bên cạnh đó, công tác phát triển Đảng ở một số chi bộ còn thiếu tính ổn định, có nơi chạy theo thành tích, nhưng cũng có nơi lại cầu toàn, thành kiến, khắt khe, chưa coi trọng tính tự giác, tự nguyện, sự tiền phong gương mẫu của người xin vào Đảng. Chính vì vậy, Ban Thường vụ Huyện ủy Đam Rông phải chọn phương án tăng cường đảng viên nơi khác về để thành lập chi bộ.

  Hiện Đam Rông còn 49/102 chi bộ trực thuộc các Đảng bộ xã chưa bền vững về số lượng (chưa đủ 5 đảng viên tại chỗ), nhiều trưởng, phó thôn chưa là đảng viên; tỷ lệ đảng viên là cán bộ Mặt trận và các đoàn thể ở xã, thôn còn rất thấp, chỉ chiếm hơn 16%; tỷ lệ đảng viên là người có đạo chiếm 25%… Vai trò, vị trí của tổ chức đảng và đảng viên ở nhiều nơi không được phát huy mạnh mẽ, chưa đáp ứng được yêu cầu bởi thế vẫn tồn tại khả năng “tái trắng, tái ghép”.

  Trước tình hình đó, vào đầu năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Đam Rông đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên và xây dựng chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở trong sạch vững mạnh – bền vững nhiệm kỳ 2022 – 2022.

  Nghị quyết được ban hành với mục tiêu củng cố, kiện toàn và nâng cao vai trò, vị trí của chi bộ và đảng viên, làm cơ sở xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Trọng tâm là nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên và xây dựng chi bộ nông thôn vững mạnh – bền vững, là “hạt nhân” lãnh đạo cả hệ thống chính trị ở cơ sở. Tăng cường phát triển đảng viên là lực lượng nòng cốt tại chỗ làm cơ sở xây dựng chi bộ vững mạnh, bền vững, tiến tới xây dựng chi bộ có cấp ủy vào cuối nhiệm kỳ. Phát triển đảng viên và xây dựng chi bộ gắn với củng cố và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, tăng cường sự “hiện diện” của đảng viên, sự lãnh đạo của chi bộ đối với mọi mặt của đời sống xã hội trong các khu dân cư.

  Huyện ủy Ðam Rông đặt ra mục tiêu phấn đấu đến hết nhiệm kỳ toàn Ðảng bộ huyện phát triển được trên 450 đảng viên mới, đảm bảo chất lượng, cơ cấu hợp lý; trên 65% đảng viên là đoàn viên thanh niên; trên 3% tỷ lệ dân số là đảng viên và 56/56 thôn có chi bộ độc lập bền vững.

  Trong đó, có trên 50% chi bộ có chi ủy, 100% chi bộ quân sự có chi ủy; Trên 50% trưởng, phó thôn là đảng viên; hơn 20% cán bộ Mặt trận, đoàn thể thôn là đảng viên; tăng tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ lên trên 22%… Tỷ lệ TCCS đảng đạt trong sạch, vững mạnh từ 75 – 80%, không có TCCS đảng yếu kém.

  Để đạt được những mục tiêu trên, ngay từ đầu nhiệm kỳ, cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để các TCCS đảng và đảng viên hiểu và nhận thức rõ trách nhiệm trong việc phát triển đảng viên và xây dựng chi bộ vững mạnh, bền vững.

  Những con số cụ thể và hiệu quả hoạt động của các chi bộ và đảng viên đều được thống kê đầy đủ để đưa ra các phương án lãnh đạo phù hợp. Đồng thời, rà soát nguồn quy hoạch phát triển đảng viên của từng địa phương để có phương án phân bổ chỉ tiêu hợp lý; chú trọng vào những nơi còn ít đảng viên, những vùng có đạo để chú tâm thực hiện.

  Xác định việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ hàng tháng là một trong những tiêu chuẩn chính để đánh giá mức độ vững mạnh, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các TCCS đảng phải ban hành nghị quyết chuyên đề hàng năm về duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Và, chi bộ nào mà không chú trọng quan tâm tới việc nâng cao chất lượng sinh hoạt thì không được đánh giá là TCCS đảng trong sạch, vững mạnh.

  Việc ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên và xây dựng chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh – bền vững nhiệm kỳ 2022 – 2022 đã được các ban, ngành, địa phương trong huyện, đặc biệt là các chi bộ thôn nhận thức rõ nhiệm vụ trước mắt, lâu dài cũng như nắm chắc cách thức thực hiện để công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực.

  Theo thống kê của Ban Tổ chức Huyện ủy Đam Rông, trong những năm qua, công tác phát triển đảng viên đạt từ 80 – 100 đảng viên mới mỗi năm. Tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện hiện có 1.371 đồng chí, đảm bảo tiêu chuẩn cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng được nâng lên. Đam Rông hiện đã xóa thôn trắng đảng viên và xóa chi bộ thôn sinh hoạt ghép, 52/56 thôn thuộc huyện đã có chi bộ. Các cơ quan, đơn vị, trường học, trạm y tế, trạm quản lý, bảo vệ rừng đều đã có chi bộ Đảng lãnh đạo.

  NGỌC NGÀ – baolamdong.vn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ban Cán Sự Đảng Bộ Lao Động
 • Nghị Quyết Chuyên Đề Về Quy Hoạch Xây Dựng
 • Nghị Quyết Chuyên Đề Về Giáo Dục
 • “dân Vận Khéo” Trong Dồn Điền Đổi Thửa, Xây Dựng Nông Thôn Mới Ở Đức Phổ
 • Nghị Quyết Về Dồn Điền Đổi Thửa
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100