Các Quyết Định Quản Trị / Top 11 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 6/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Mục Tiêu Của Các Quyết Định Quản Trị

Sự cần thiết khách quan của mục tiêu là ở chỗ không thể ra quyết định quản trị mà không có mục tiêu, vì mục tiêu là một lĩnh vực hoạt động tất yếu, là cơ sở, là điểm xuất phát của mọi hoạt động quản trị khác.

Mục tiêu có vai trò quan trọng trong việc ra quyết định quản trị ở chỗ nó có tính định hướng cho các hoạt động, là cơ sở để đánh giá các phương án, các quyết định, và là căn cứ để đề ra các quyết định quản trị.

– Những vấn đề cốt lõi cần giải quyết khi phải ra quyết định là gì?

– Hoàn cảnh cụ thể ở bên trong và bên ngoài của mỗi đơn vị trong khi giải quyết các tình huống phải ra quyết định;

– Tình thế trước mắt cũng như lâu dài đối với mỗi tổ chức khi thực hiện các quyết định đã được lựa chọn;

– Đòi hỏi của việc sử dụng các qui luật khách quan trong lĩnh vực ra quyết định và thực hiện các quyết định quản trị.

– Khả năng tổ chức thực hiện các quyết định của những người thừa hành.

Sự tồn tại của các cơ sở khoa học là khách quan, tuy nhiên việc nhận thức chúng cho đúng không phải là chuyện dễ dàng. Do đó nâng cao trình độ và cung cấp điều kiện cùng những phương tiện hiện đại cho những người tham gia lựa chọn và quyết định mục tiêu trong việc ra quyết định là điều hết sức cần thiết.

Để xác định mục tiêu người ta phải xác định được những yêu cầu gì cần phải có

đối với các mục tiêu đó. Thông thường, các yêu cầu cơ bản đối với các mục tiêu là:

– Rõ ràng;

– Khả thi;

– Có thể kiểm soát được;

– Phù hợp với đòi hỏi của các qui luật khách quan;

– Phải nhằm giải quyết những vấn đề then chốt, quan trọng;

– Phù hợp với hoàn cảnh cùng khả năng ở mỗi đơn vị.

Các mục tiêu trong việc ra quyết định có thể được phân loại theo lĩnh vực, theo cấp độ, theo giá trị, theo qui mô của các quyết định v.v…

Xác định mục tiêu trong các quyết định là một công việc hệ trọng. Thông thường người nào có quyền ra quyết định thì người đó có quyền xác định mục tiêu cho các quyết định. Trong những quyết định quan trọng và phức tạp, vấn đề xác định mục tiêu là một vấn đề lớn cần có nhiều người tham gia hoạch định, thẩm định và phê chuẩn. Trong những trường hợp như vậy cần có phân công, phân cấp khoa học giải quyết từng công đoạn trong quá trình xác định mục tiêu.

Hãy Phân Tích Các Bước Ra Quyết Định Quản Trị

Hãy Phân Tích Các Bước Ra Quyết Định Quản Trị, Hãy Phân Tích Quyết Định Quản Trị Theo Cấp Độ Cho Ví Dụ, 6 Bước Ra Quyết Định Quản Trị, Hãy Phân Tích 8 Bước Hoạch Định Vào Một Kế Hoạch Cụ Thể Của Bạn, Quá Trình Ra Quyết Định Trong Quản Trị Doanh Nghiệp Gồm Mấy Bước, Hãy Phân Tích Kỹ Thuật Di Chuyển Hai Bước Lên Rổ Một Tay Trên Cao, 6 Bước Phân Tích Mô Hình Kinh Tế Lượng, Em Hãy Phân Tích Các Bước Tiến Hành Lựa Chọn Lĩnh Vực Kinh Doanh, Hãy Phân Tích Các Bước Tiến Hành Lựa Chọn Lĩnh Vực Kinh Doanh, Quyết Định 03 Của Thành ủy Hà Nội Về Phân Cấp Quản Lý Cán Bộ, Quyết Định Bãi Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Số 03/2018 Của Thành ủy Hà Nội Về Việc Phân Cấp Quản Lý Cán Bộ, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Hãy Phân Tích Quan Hệ Pháp Luật Và Phân Loại, 8 Bước Ra Quyết Định, 5 Bước Ra Quyết Định, 6 Bước Ra Quyết Định, Các Bước Cải Tạo Vườn Tạp Bước Nào Quan Trọng Nhất, 5 Bước Ra Quyết Định Mua Hàng, 5 Bước Quyết Định Mua Hàng, 6 Bước Ra Quyết Định Decide, Hãy Phân Tích Làm Rõ Nội Dung Của Quyền Tham Gia Quản Lý Nhà Nước Và Quản Lý X, Hãy Phân Tích Quan Điểm Quản Trị Nhân Sự Của ông David Ogilvy, Mẫu Đơn Xin Tạm Đình Chỉ Giải Quyết Vụ án Đưa Đi Cơ Sở Cai Nghiện ép Buộc, Mẫu Đơn Quyết Định Buộc Thôi Việc, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, 5 Bước Quyết Định Thành Công Cuộc Đời, Phân Tích 5 Quan Điểm Quản Trị Marketing, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Viên Chức, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức, Khởi Kiện Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Quy Định Danh Mục Dịch Vụ Viễn Thông Bắt Buộc Quản Lý Chất Lượng, Phân Tích Quân Sự, Phân Tích ở Đâu U ám Quân Thù, Quy Trinh 4 Buoc Dieu Trị Tang Huyet áp Theo Quyet Dinh 3192, Phân Tích 6 Nhiệm Vụ Của Dân Quân Tự Vệ, Hãy Phân Tích Mối Quan Hệ Giữa Môi Trường Và Con Người, Hướng Dẫn Lập – Đọc Và Phân Tích Báo Cáo Tài Chính, Báo Cáo Kế Toán Quản Trị, Phân Tích Quan Niệm Sống Vội Vàng, Phân Tích Mối Quan Hệ Giữa Vật Chất Và ý Thức, Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Quản Lý Nhà Hàng, Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Đăng Ký, Quản Lý Hộ Tịch, Phân Tích 7 Nguyên Tắc Quản Lý Chất Lượng, Hãy Phân Tích Mối Quan Hệ Giữa Vật Chất Và ý Thức, To Trinh De Nghi Ra Quyet Dinh Chu Tich Pho Chu Tich Hoi Chu Thap Do Cap Xa, Phân Tích Quan Điểm Chỉ Đạo Hội Nhập Quốc Tế Của Đảng Ta, Phân Tích Mối Quan Hệ Giữa Độc Quyền Và Cạnh Tranh, Phân Tích ưu Nhược Điểm Của Các Phương Pháp Quản Lý, Phân Tích Quan Điểm Của Đảng Về Hội Nhập Quốc Tế, Hãy Trình Bày Và Phân Tích Quan Điểm Thất Bại Là Mẹ Thành Công, Lý Luận Về Các Phân Tích Môi Trường Kinh Doanh Quán, Hãy Phân Tích Mối Quan Hệ Giữa Dân Số Với Tài Nguyên Môi Trường ở Đới Nóng, Phân Tích 5 Quan Điểm Cnh-hĐh Của Đảng Cộng Sản Vn Thời Kỳ Đổi Mới, Hãy Phân Tích 5 Giai Đoạn/quan Điểm Marketing, Phân Tích 5 Quan Điểm Công Nghiệp Hóa Hiện Đại Hóa, Mẫu Số 45-ds Quyết Định Đình Chỉ Giải Quyết Vụ án Dân Sự (dành Cho Thẩm Phán), Nghị Quyết Liên Tịch Về Giám Sát Và Phản Biện Xã Hội, Phân Tích Quan Điểm Của Đảng Về Quốc Phòng An Ninh, Phân Tích Quan Điểm Của Đảng Về An Ninh Quốc Phòng, Phân Tích Mối Quan Hệ Biện Chứng Giữa Vật Chất Và ý Thức, Bài Phân Tích Quan Điểm Của Đảng Ta Về Phát Huy Sức Mạnh Toàn Dân Tộc, Phân Tích 5 Quan Điểm Của Đảng Về Công Nghiệp Hóa Hiện Đại Hóa, Hãy Phân Tích Mục Tiêu Quan Điểm Và Chủ Trương Xây Dựng Hệ Thống Chính Trị T, Phân Tích Các Hành Vi Bị Cấm Của Cơ Quan Nhà Nước Theo Luật Cạnh Tranh, Phân Tích Những Quan Điểm Cơ Bản Của Đảng Ta Hiện Nay Về Hội Nhập Quốc Tế, Anh Chị Hãy Phân Tích ý Nghĩa Của Việc Lập Kế Hoạch Đối Với Hoạt Động Cơ Quan, Đơn Vị, Địa Phương, Hãy Phân Tích Quan Điểm Của Đảng Trong Đổi Mới Hệ Thống Chính Trị Thời Kỳ, Hãy Phân Tích ý Nghĩa Của Việc Lập Kế Hoạch Đối Với Hoạt Động Của Cơ Quan,Đơn Vị,Địa Phương, Hãy Phân Tích Vai Trò Của Chức Năng Kiểm Soát Trong Công Tác Quản Trị, Phân Tích ý Nghĩa Của Việc Lập Kế Hoạch Đối Với Hoạt Động Cơ Quan, Đơn Vị Địa Phương, Phân Tích ý Nghĩa Của Việc Lập Kế Hoạch Đối Với Hoạt Động Của Cơ Quan, Đơn Vị , Địa Phương., Thức ăn Quyết Định Số Phận Của Bạn Phần 2, Phân Tích Phương Định, Nhà Xuất Bản Quân Đội Nhân Dân, Phan Đình Phùng, Quán Thánh, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Tiểu Luận Phân Tích Mối Quan Hệ Biện Chứng Giữa Vật Chất Và ý Thức, Phân Tích ưu Nhược Điểm Của Các Phương Pháp Quản Lý Hành Chính Nhà Nước, Hãy Phân Tích Ngắn Gọn Các Quan Điểm Xây Dựng Hệ Thống Chính Trị Việt Nam Thời Kỳ Đổi Mới, Tích Phân Bất Định Tổng Quát, Phân Tích Nhân Vật Phương Định, Văn 9 Phân Tích Nhân Vật Phương Định, Hãy Phân Tích Nhân Vật Phương Định, Phân Tích Chủ Trương Và Kết Quả Đổi Mới Cơ Chế Quản Lý Sản Xuất Nông Nghiệp Nước Ta Giai Đoạn (1979-, Phân Tích Chủ Trương Và Kết Quả Đổi Mới Cơ Chế Quản Lý Sản Xuất Nông Nghiệp Nước Ta Giai Đoạn (1979-, Phân Tích Gánh Nặng Và Các Yếu Tố Liên Quan Đến Công Việc Của Điều Dưỡng Viên, Phân Tích Chủ Trươngvà Kết Quả Đổi Mới Cơ Chế Quản Lí Sản Xuất Nông Nghiệp Nước Ta Giai Đoạn 1979 19, Sổ Tay 7 Bước Đàm Phán Thương Mại, Hãy Phân Tích Giá Trị Dinh Dưỡng Của Các Nhóm Thức ăn, Phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Quyền Đòi Lại Tài Sản Của Chủ Sở Hữ, Hãy Phân Tích Và Chứng Minh Nhận Định, Hãy Phân Tích Và Chứng Minh Nhận Định Dân Chủ, – Phân Tích Được Sự Cần Thiết Phải Quản Lý Cảm Xúc Của Gvmn Trong Hoạt Động Nghề Nghiệp., Phân Tích Được Sự Cần Thiết Phải Quản Lý Cảm Xúc Của Gvmn Trong Hoạt Động Nghề Nghiệp., Phan Tich Dinh Luong Trong Kinh Doanh, Đồng Chí Phân Tích Những Nội Dung Cơ Bản Về Đường Lối, Quan Điểm Của Đảng, Chính Sách Pháp Luật Cua, Tìm Phần Văn Bản Có Chức Năng Gì?các Bước Để Tìm Kiếm?, 5 Bước Lập Kế Hoạch Truyền Thông Tích Hợp, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị,

Hãy Phân Tích Các Bước Ra Quyết Định Quản Trị, Hãy Phân Tích Quyết Định Quản Trị Theo Cấp Độ Cho Ví Dụ, 6 Bước Ra Quyết Định Quản Trị, Hãy Phân Tích 8 Bước Hoạch Định Vào Một Kế Hoạch Cụ Thể Của Bạn, Quá Trình Ra Quyết Định Trong Quản Trị Doanh Nghiệp Gồm Mấy Bước, Hãy Phân Tích Kỹ Thuật Di Chuyển Hai Bước Lên Rổ Một Tay Trên Cao, 6 Bước Phân Tích Mô Hình Kinh Tế Lượng, Em Hãy Phân Tích Các Bước Tiến Hành Lựa Chọn Lĩnh Vực Kinh Doanh, Hãy Phân Tích Các Bước Tiến Hành Lựa Chọn Lĩnh Vực Kinh Doanh, Quyết Định 03 Của Thành ủy Hà Nội Về Phân Cấp Quản Lý Cán Bộ, Quyết Định Bãi Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Số 03/2018 Của Thành ủy Hà Nội Về Việc Phân Cấp Quản Lý Cán Bộ, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Hãy Phân Tích Quan Hệ Pháp Luật Và Phân Loại, 8 Bước Ra Quyết Định, 5 Bước Ra Quyết Định, 6 Bước Ra Quyết Định, Các Bước Cải Tạo Vườn Tạp Bước Nào Quan Trọng Nhất, 5 Bước Ra Quyết Định Mua Hàng, 5 Bước Quyết Định Mua Hàng, 6 Bước Ra Quyết Định Decide, Hãy Phân Tích Làm Rõ Nội Dung Của Quyền Tham Gia Quản Lý Nhà Nước Và Quản Lý X, Hãy Phân Tích Quan Điểm Quản Trị Nhân Sự Của ông David Ogilvy, Mẫu Đơn Xin Tạm Đình Chỉ Giải Quyết Vụ án Đưa Đi Cơ Sở Cai Nghiện ép Buộc, Mẫu Đơn Quyết Định Buộc Thôi Việc, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, 5 Bước Quyết Định Thành Công Cuộc Đời, Phân Tích 5 Quan Điểm Quản Trị Marketing, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Viên Chức, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức, Khởi Kiện Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Quy Định Danh Mục Dịch Vụ Viễn Thông Bắt Buộc Quản Lý Chất Lượng, Phân Tích Quân Sự, Phân Tích ở Đâu U ám Quân Thù, Quy Trinh 4 Buoc Dieu Trị Tang Huyet áp Theo Quyet Dinh 3192, Phân Tích 6 Nhiệm Vụ Của Dân Quân Tự Vệ, Hãy Phân Tích Mối Quan Hệ Giữa Môi Trường Và Con Người, Hướng Dẫn Lập – Đọc Và Phân Tích Báo Cáo Tài Chính, Báo Cáo Kế Toán Quản Trị, Phân Tích Quan Niệm Sống Vội Vàng, Phân Tích Mối Quan Hệ Giữa Vật Chất Và ý Thức, Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Quản Lý Nhà Hàng, Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Đăng Ký, Quản Lý Hộ Tịch, Phân Tích 7 Nguyên Tắc Quản Lý Chất Lượng, Hãy Phân Tích Mối Quan Hệ Giữa Vật Chất Và ý Thức, To Trinh De Nghi Ra Quyet Dinh Chu Tich Pho Chu Tich Hoi Chu Thap Do Cap Xa, Phân Tích Quan Điểm Chỉ Đạo Hội Nhập Quốc Tế Của Đảng Ta, Phân Tích Mối Quan Hệ Giữa Độc Quyền Và Cạnh Tranh,

Quyết Định Quản Trị Là Gì? Nguyên Tắc Ra Quyết Định Quản Trị

Nhà quản trị là gì? Cấp bậc của nhà quản trị trong tổ chức

Tầm hạn quản trị là gì? Đặc trưng và các yếu tố ảnh hưởng

Quyết định quản trị là gì?

Quyết định quản trị chính là hành vi sáng tạo của những nhà quản trị trong doanh nghiệp, giúp định ra các mục tiêu, chương trình hoạt động và tính chất của doanh nghiệp đó để có thể giải quyết được những vấn đề đã chín mùi dựa vào cơ sở vận dụng quy luật vận động khách quan trong sản xuất – kinh doanh và dựa vào việc phân tích những thông tin về hiện trạng của tổ chức và thị trường.

Đôi khi, quyết định quản trị sẽ được thực hiện một cách nhanh gọn, ít đòi hỏi về thời gian cũng như sự nỗ lực. Tuy nhiên đối với các quyết định quan trọng mang tính chất ảnh hưởng tới doanh nghiệp lâu dài, đòi hỏi người ra quyết định phải mất nhiều thời gian, công sức.

Quy trình ra quyết định là một hoạt động quan trọng của quản trị. Nó mang tính chất đúng đắn hoặc là không đúng đắn trong toàn bộ hoạt động của cả một hệ thống. Thông thường quyết định quản trị sẽ có mối quan hệ mật thiết đối với vai trò của các nhà quản trị và uy tín của hệ thống thực hiện quyết định đó.

Phân loại quyết định quản trị

Dựa vào tính chất của vấn đề ra quyết định

Khi đó sẽ bao gồm 3 loại quyết định quản trị. Cụ thể như:

Quyết định quản trị chiến lược: Đây chính là các quyết định đưa ra nhằm xác định về phương hướng hoạt động trong doanh nghiệp, thường được đưa ra bởi các nhà quản trị cấp cao.

Quyết định quản trị chiến thuật: Quyết định này được các nhà quản trị cấp cao đưa ra nhằm giải quyết các vấn đề quan trọng và bao quát về lĩnh vực hoạt động.

Quyết định quản trị ngắn hạn: Quyết định được đưa ra ngay lập tức và nhanh chóng, thường là các quyết định có tính chất chuyên môn dành cho những hoạt động nghiệp vụ.

Quyết định quản trị dài hạn: Các quyết định sẽ được đề xuất ra trước tuy nhiên lại không được tiến hành tức thì. Quyết định này cần phải có thời gian để chuẩn bị các tư trang đáp ứng cho những hoạt động có thể sẽ được thực hiện trong thời gian sắp tới.

Quyết định trung hạn: Đối với quyết định này thời gian tiến hành sẽ ngắn hơn so với quyết định quản trị dài hạn. Tuy nhiên nó cũng không nhanh chóng, tức thì mà cần chờ đợi một thời gian tương đối dài.

Quyết định quản trị tác nghiệp: Đây là quyết định được các nhà quản trị cấp thấp đề ra nhằm giải quyết vấn đề mang tính chất nghiệp vụ đối với những bộ phận trong doanh nghiệp.

Quyết định toàn cục: Quyết định đưa ra ảnh hưởng tới công việc của toàn bộ các nhân viên có trong các bộ phận khác nhau. Quyết định toàn cục thường gắn liền với mục tiêu phát triển trong doanh nghiệp.

Quyết định về kiểm tra: Là các quyết định về đánh giá kết quả, tìm hiểu những nguyên nhân hoặc các biện pháp giúp điều chỉnh về hoạt động.

Quyết định về vấn đề tổ chức: Quyết định đưa ra nhằm xây dựng về cơ cấu của các tổ chức hoặc ảnh hưởng tới vấn đề nhân sự.

Quyết định kế hoạch: Nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng một bản kế hoạch đảm bảo phương án phù hợp đối với các vấn đề xảy ra.

Dựa vào phạm vi thực hiện

Dựa vào chức năng quản trị

Quyết định cần phải đảm bảo với đường lối phát triển của đất nước nói chung và chính sách phát triển của các doanh nghiệp nói riêng.

Đảm bảo về tính khoa học: Mang tới độ chính xác cao và có tính thuyết phục. Quyết định được đưa ra sẽ dựa vào các quy luật khách quan và có độ tin cậy.

Đảm bảo được tính hiện thực sao cho phù hợp với tình hình của thị trường, phù hợp với khả năng của các doanh nghiệp và đảm bảo được nguyện vọng của toàn bộ nhân viên trong doanh nghiệp.

Phải có mục đích và đưa ra quyết định cụ thể.

Đảm bảo được tính tiết kiệm, tối ưu và đồng bộ nhất.

Phải đảm bảo về vấn đề an toàn cho kinh tế và đáp ứng được các tình huống xảy ra.

Phù hợp với luật pháp.

Các nguyên tắc và yêu cầu đối với các quyết định quản trị

Khi đưa ra các quyết định quản trị cần phải đảm bảo những nguyên tắc và yêu cầu cơ bản như sau:

Quyết định quản trị cần phải tuân thủ theo các nguyên tắc.

Quyết định quản trị cần phải đảm bảo được tính đồng bộ, tính rõ ràng của những thuật ngữ quan trọng. Dựa vào các định nghĩa mang tính chất thống nhất, có sự logic, cô đọng, dễ hiểu về nội dung của các quyết định.

Quy trình ra quyết định quản trị trong doanh nghiệp

Bước 1: Nhận biết được vấn đề cần ra quyết định

Phản ánh về sự góp ý các phương án đối với việc tiến hành mục tiêu quyết định.

Tính toán chỉ tiêu sử dụng làm các tiêu chuẩn để đánh giá về những quyết định đó.

Số lượng các tiêu chuẩn đưa ra cần phải đảm bảo không được quá nhiều

Bước này các nhà quản trị sẽ tự đặt ra các câu hỏi và tự tìm ra các câu trả lời.

Thống kê danh sách tất cả những phương án. Kể cả về những phương án mới mà bạn nghĩ rằng không thể nào thực hiện được.

Phân tích kỹ càng và lựa chọn ra phương án mang tính thiết thực nhất.

Gộp các phương án gần giống nhau để có thể thuận tiện đánh giá và đề xuất các hướng giúp giải quyết quyết định.

Bước 2: Lựa chọn các tiêu chuẩn đánh giá phương án

Thông qua phương pháp định tính và phương pháp định lượng để đánh giá phương án.

Xác định tính hiệu quả trong mỗi phương án.

Loại bỏ và thay thế đối với những phương án nào không được đánh giá.

Những tiêu chuẩn đó sẽ bao gồm:

Sau khi đã phân tích và đánh giá phương án nào là tốt nhất thì sẽ lựa chọn phương án để ra quyết định.

Nhà quản trị đề ra những quyết định trực tiếp. Đồng thời phải chịu các trách nhiệm khi đưa ra quyết định dựa vào những phương án đã được đề ra đó.

Bước 3: Tìm kiếm phương án giải quyết vấn đề

Bước 4: Tiến hành đánh giá các phương án

Bước 5: Lựa chọn phương án thích hợp và ra quyết định

Bước 6: Ra văn bản quyết định

Quyết định đưa ra cần phải gửi qua bộ phận phụ trách nhân sự của doanh nghiệp để lập văn bản. Sau đó gửi tới tất cả những nhân viên chịu ảnh hưởng. Khi đó họ sẽ tiếp nhận các thông tin đó và áp dụng để thực hiện kể từ ngày các quyết định có hiệu lực.

Hành vi tổ chức là gì? Thông tin thú vị về hành vi tổ chức

Phong cách lãnh đạo là gì? Phân loại và các yếu tố ảnh hưởng

Tôi là Phương Tâm, dù học quản trị kinh doanh nhưng tôi lại yêu thích viết lách, tôi đã theo đuổi nó hơn 5 năm và thử sức với nhiều lĩnh vực khác nhau. Hiện tại, tôi là người lên kế hoạch và chịu trách nhiệm về mặt nội dung của website Luận văn Quản trị.

Các Quyết Định Chủ Yếu Của Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp

– Quyết định đầu tư tài sản lưu động bao gồm: quyết định tồn quĩ, quyết định tồn kho, quyết định chính sách bán chịu hàng hoá, quyết định đầu tư tài chính ngắn hạn.

– Quyết định đầu tư tài sản cố định bao gồm: quyết định mua sắm tài sản cố định mới, quyết định thay thế tài sản cố định cũ, quyết định đầu tư dự án, quyết định đầu tư tài chính dài hạn.

– Quyết định quan hệ cơ cấu giữa đầu tư tài sản lưu động và tài sản cố định, bao gồm: quyết định sử dụng đòn bẩy hoạt động, quyết định điểm hoà vốn.

Quyết định đầu tư được xem là quyết định quan trọng nhất trong các quyết định tài chính doanh nghiệp vì nó tạo ra giá trị cho doanh nghiệp. Một quyết định đầu tư đúng sẽ góp phần làm gia tăng giá trị của doanh nghiệp, qua đó gia tăng giá trị tài sản cho chủ sở hữu. Ngược lại, một quyết định đầu tư sai sẽ làm tổn thất giá trị doanh nghiệp, do đó sẽ làm thiệt hại tài sản cho chủ doanh nghiệp.

– Quyết định huy động nguồn vốn ngắn hạn, bao gồm: Quyết định vay ngắn hạn hay quyết định sử dụng tín dụng thương mại, quyết định vay ngắn hạn ngân hàng hay sử dụng tín phiếu công ty.

– Quyết định huy động nguồn vốn vay dài hạn, bao gồm: quyết định nợ dài hạn hay vốn cổ phần, quyết định vay dài hạn ngân hàng hay phát hành trái phiếu công ty, quyết định sử dụng vốn cổ phần phổ thông hay vốn cổ phần ưu đãi.

Có được một quyết định đúng đắn là một thách thức không nhỏ đối với những người ra quyết định. Điều đó dòi hỏi người ra quyết định phải có những hiểu biết về việc sử dụng các công cụ phân tích trước khi ra quyết định.

Quyết định về phân chia lợi nhuận hay còn gọi là chính sách cổ tức của công ty (đối với công ty cổ phần). Trong loại quyết định này giám đốc tài chính sẽ phải lựa chọn giữa việc sử dụng lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức hay là giữ lại để tái đầu tư. Ngoài ra giám đốc tài chính cần phải quyết định xem doanh nghiệp nên theo chính sách cổ tức nào và liệu chính sách cổ tức có tác động gì đến giá trị của doanh nghiệp hay giá cổ phiếu trên thị trường của doanh nghiệp hay không.