Chủ Nhiệm Đoàn Luật Sư Hải Phòng / Top 6 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Hải Phòng: Ông Dương Văn Thành Được Bầu Làm Chủ Nhiệm Đoàn Luật Sư Hải Phòng.

13/10/2019, 00:01

Ngày 12/10/2019, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng, Đoàn Luật sư Hải Phòng (LSHP) đã tổ chức Đại hội toàn thể Đoàn luật sư thành phố Hải Phòng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội, có Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh – Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Nguyễn Đình Chuyến – Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng; Lã Thanh Tân – Giám đốc Sở Tư pháp Hải Phòng, các đại biểu khách mời cùng 145/194 luật sư thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hải Phòng.

Trong nhiệm kỳ này, Đoàn đã kết nạp được 75 Luật sư. Tuy nhiên, so với yêu cầu của Chiến lược cải cách tư pháp thì số luật sư trên tổng số dân của Hải Phòng vẫn còn thấp (chiến lược của thành phố đến năm 2020 có 400 luật sư). Các tổ chức luật sư đã ngày càng làm tốt hơn công tác tự quản, gắn kết chặt chẽ hơn với Ban chủ nhiệm Đoàn để chung tay xây dựng ngôi nhà chung của Đoàn.

Từ năm 2014 đến tháng 6/2019, các tổ chức hành nghề và các luật sư trong Đoàn đã tham gia giải quyết 5.566 vụ việc. Trong đó, có 2.217 vụ án hình sự, 897 vụ án dân sự, 253 vụ án hành chính – lao động, 293 vụ án kinh tế-kinh doanh thương mại và tư vấn 1.906 việc.

Các vụ án chỉ định do cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu, các luật sư đã đáp ứng 100%. Các luật sư luôn phối hợp tốt với điều tra viên, kiểm sát viên trong quá trình giải quyết vụ án. Việc tranh tụng tại các phiên toà của luật sư đã từng bước có tiến bộ, đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp theo định hướng tại Nghị quyết 49 của Bộ chính trị.

Tuy nhiên trong hoạt động nghề nghiệp, so với yêu cầu cải cách tư pháp vẫn còn nhiều tồn tại, thiếu sót như: Trình độ ngoại ngữ của đại đa số luật sư còn hạn chế, chưa có được luật sư đủ trình độ và bản lĩnh để độc lập tham gia các vụ án lớn về kinh doanh thương mại có yếu tố nước ngoài; kỹ năng tranh tụng và khả năng hùng biện còn hạn chế; việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm theo từng chuyên đề chưa làm được.

Chất lượng hoạt động tư vấn pháp luật, hoạt động trợ giúp pháp lý của các luật sư trong đoàn ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu người dân. Đoàn luật sư đã phối hợp thường xuyên, hiệu quả với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước của thành phố trong việc trợ giúp pháp lý cho các địa phương, các tổ chức xã hội có yêu cầu. Các luật sư của Đoàn đã trực tiếp tham gia Tư vấn pháp luật và Trợ giúp pháp lý ở huyện Tiên Lãng, quận Lê Chân, huyện Kiến Thuỵ, các cơ sở của người khuyết tật… Đoàn đã phối hợp với Đài PT&TH Hải Phòng trong các chuyên mục giải đáp pháp luật, bản tin pháp luật, trực tuyến…

Quan hề giữa Đoàn luật sư với Liên đoàn luật sư Việt Nam được củng cố chặt chẽ.

Nhiệm kỳ qua, Đoàn luật sư đã kiện toàn tốt các hoạt động Văn phòng Đoàn, làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng; đẩy mạnh công tác truyên truyền, phổ biến giáo dục; làm tốt công tác tự quản và công tác đối ngoại.

Trong nhiệm kỳ IX, Đoàn luật sư Hải Phòng đã xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Củng cố tổ chức, phát triển đội ngũ luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư cả về số lượng, chất lượng theo hướng chuyên tâm, chuyên nghiệp, nâng cao kỹ năng hành nghề để có thể cung cấp dịch vụ pháp luật tốt nhất cho khách hàng; có ý thức chính chị, chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật của Nhà nước, quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư, giữ gìn danh dự, uy tín, nâng cao vị thế của Đoàn luật sư trong xã hội.

Bên cạnh đó, tổ chức tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ luật sư thông qua các hình thức đào tạo đa dạng; tập trung đẩy mạnh việc phối hợp với các cơ quan chính quyền thành phố, các cơ quan tiến hành tố tụng và Liên đoàn Luật sư Việt Nam; tổ chức tốt hoạt động cảu Ban chủ nhiệm khoá IX trên cơ sở phát huy những mặt tích cực và khắc phục những thiếu sót, tồn tại trong hoạt động của Ban chủ nhiệm nhiệm kỳ VIII bằng những giải pháp cụ thể, hiệu quả…

Tại Đại hội lần này, đã có nhiều luật sư tham gia phân tích, thẳng thắn đóng góp vào các Báo cáo của Đại hội và phương hướng hoạt động của Ban chủ nhiệm Đoàn LSHP nhiệm kỳ 2019-2024.

Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa có các tổ chức hành nghề luật sư đủ mạnh, cung cấp dịch vụ pháp lý cho các doanh nghiệp nước ngoài tại Hải Phòng.

Đoàn LSHP Hải Phòng đã được sự quan tâm rất lớn của Thành uỷ, UBND thành phố như, được bố trí cho Trụ sở làm việc (tuy vẫn còn ở chung trong khu liên cơ quan, chưa được địa điểm mặt đường), từ năm 2019 đã được ngân sách thành phố hỗ trợ trên 70 triệu đồng/năm cho kinh phí hoạt động. Sự hỗ trợ này chỉ đứng sau UBND tỉnh Quảng Ninh (200 triệu đồng) và UBND TP Đà Nẵng (170 triệu đồng) và đứng sau Hội luật gia thành phố Hải Phòng (300 triệu).

Để Đoàn LSHP phát triển tương xứng với sự quan tâm của Thành uỷ, UBND thành phố Hải Phòng, trong nhiệm kỳ này Ban chủ nhiệm Đoàn LSHP phải tập trung phát triển đội ngũ được 500 luật sư. Đoàn, các tổ chức hành nghề luật sư, các luật sư của Hải Phòng phải phấn đấu là 1 trong 5 yếu tố không thể thiếu được trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền.

Đoàn và các tổ chức hành nghề luật sư phải tích cực tham gia phản biện xã hội, trực tiếp tham gia giúp Thành uỷ, UBND TP giải quyết các điểm nóng về khiếu kiện; tham gia tư vấn pháp luật, tham gia tranh tụng bảo vệ chính quyền các cấp ở địa phương, giải quyết tốt các mâu thuẫn giữa người dân với chính quyền đúng pháp luật; giải quyết các mâu thuẫn trong xã hội, đẩy lùi các hoạt động tiêu cực xã hội, góp phần bảo vệ ANTT.

Nhiệm kỳ này, Ban chủ nhiệm Đoàn LSHP phải xây dựng được bộ máy quản lý chuyên nghiệp, đảm bảo sự quản lý của Đảng và nhà nước; thực hiện tốt các nhiệm vụ thành phố giao; phải khuyến khích niềm tự tôn, tự hào của các luật sư để các luật sư, tổ chức hành nghề luật sư luôn gương mẫu, xây dựng hình ảnh nhân hiệu, thương hiệu cho mình và tổ chức mình, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của khách hàng và nhân dân thành phố.

Đoàn LSHP phải gắn kết hơn nữa với Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong việc tổ chức các hoạt động khen thưởng, kỷ luật và đào tạo nghiệp vụ cho các luật sư; các luật sư và tổ chức hành nghề luật sư phải thể hiện được tinh thần phục vụ cộng đồng, làm nhiều việc cho xã hội, bảo vệ công lý sẵn sàng đóng góp tích cực và các hoạt động của các cấp chính quyền thành phố giao phó.

Đoàn LSHP, các tổ chức hành nghề và các luật sư chỉ có thể phát triển vững mạnh khi có Thành uỷ, các cấp chính quyền đứng bên cạnh… Nếu làm được như vậy, chắc chắn Thành uỷ, UBND TP sẽ tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện hơn nữa cho Đoàn LSHP, các tổ chức hành nghề luật sư Hải Phòng phát triển trong thời gian tới.”

Đội ngũ luật sư, tổ chức hành nghề luật sư ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu cải cách tư pháp, hội nhập quốc tế.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng; những kết quả mà Đoàn luật sư thành phố và các tổ chức hành nghề luật sư Hải Phòng đã đạt được trong thời gian qua. Trong nhiệm kỳ tới, cùng với mục tiêu, phương hướng, giải pháp đã được Đại hội hôm nay xác định, tôi đề nghị chúng ta cần quan tâm thực hiện tốt các nội dung sau:

Thứ nhất: Có biện pháp cụ thể để phát triển số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư trên địa bàn thành phố, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, vững về bản lĩnh chính trị, trong sáng về đạo đức nghề nghiệp, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ pháp lý của luật sư, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

Thứ hai: Xây dựng Đoàn luật sư vững mạnh, nâng cao năng lực, hiệu quả và vai trò tự quản của Đoàn luật sư. Đoàn phải thực sự là mái nhà chung, là tổ chức tập hợp, đại diện và bảo vệ quyền lợi cho giới luật sư thành phố; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong quản lý, tham mưu với thành phố xây dựng, thực hiện các giải pháp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho luật sư trong hành nghề; tăng cường đoàn kết, thống nhất, đổi mới trong hoạt động, điều hành; mở rộng hợp tác quốc tế; tăng cường xúc tiến và tạo điều kiện cho luật sư tham gia các chương trình, dự án, thoả thuận hợp tác quốc tế.

Thứ ba: Các luật sư, tổ chức hành nghề luật sư cần không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ, năng lực chuyên môn, chuyên nghiệp; đạo đức nghề nghiệp, chất lượng dịch vụ pháp lý; tích cực tham gia thực hiện các chính sách xã hội; xây dựng uy tín, thương hiệu, khẳng định vị trí, vai trò, tạo niềm tin vững chắc trong đời sống, xã hội.

Thứ tư: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng thông qua phát huy vai trò hạt nhân chính trị của đảng viên, của Chi bộ Đoàn luật sư.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo thành phố, tôi trân trọng cảm ơn Đoàn LSHP, các luật sư đã luôn đồng hành, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển thành phố trong thời gian qua. Chúng ta tin tưởng rằng, với truyền thống, bề dầy lịch sử của Đoàn LSHP; bản lĩnh, trí tuệ của đông đảo đội ngũ luật sư thành phố sẽ đóng góp ngày càng quan trọng vì sự phát triển nhanh, bên vững của thành phố Hoa Phượng Đỏ…”.

Luật sư Quang Chiến – Gia Tiệp

Văn Phòng Luật Sư Hải An, Hải Phòng

Văn phòng luật sư tư vấn luật uy tín, giỏi tại Hải An Hải Phòng – LUẬT 24H 

Nói đến các Văn phòng luật sư Hải An, Hải Phòng, không thể không kể đến Công ty Luật 24H – thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội. Tự hào là một trong những đơn vị uy tín hàng đầu trong dịch vụ tư vấn pháp luật. Luật 24H với sứ mệnh “HÃNG LUẬT CỦA MỌI NGƯỜI – MỌI NHÀ” có hệ thống phủ sóng toàn quốc, tư vấn nhanh chóng, luôn sẵn lòng phục vụ quý khách hàng miễn phí qua tổng đài 24/7.

Trải qua 20 năm hoạt động và cống hiến cho Luật pháp và lẽ công bằng, sở hữu đội ngũ luật sư chuyên môn cao, nhiều năm tuổi nghề, kinh nghiệm dày dặn và các chuyên viên pháp lý được đào tạo bài bản, tận tâm tư vấn; Luật 24h đã tham gia giải quyết và bảo vệ trọn vẹn quyền và lợi ích của hàng trăm nghìn khách hàng ở cả ba miền đất nước trong nhiều vụ việc, vụ án khác nhau.

Công ty Luật 24h luôn đồng hành cùng quý khách hàng trên nhiều lĩnh vực pháp luật đa dạng, cập nhật hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật mới nhất hàng ngày hàng giờ. Chúng tôi cam kết trong thời gian nhanh nhất sẽ định hướng chính xác, giải quyết vấn đề khoa học thông minh, triệt để, dự liệu được toàn bộ các tình huống sẽ phát sinh và phòng tránh mọi rủi ro không đáng xảy ra cho khách hàng theo hướng có lợi nhất. Đặc biệt,  Lut 24h hoàn toàn đặt quyền và lợi ích hợp pháp của quý khách hàng lên hàng đầu và bảo mật thông tin tuyệt đối cho quý khách hàng.

Luật 24h hoạt động với tôn chỉ TẬN TÂM – LINH HOẠT – CẦU THỊ đồng thời luôn có các chính sách nhân văn hỗ trợ pháp lý với những khách hàng có hoàn cảnh còn khó khăn, những người yêu thế bị chèn ép, người tàn tật, người neo đơn không nơi nương tựa, người già, phụ nữ, trẻ em, người có công với cách mạng. Cam kết phí dịch vụ hợp lý nhất và rẻ nhất.

TRỤ SỞ CHÍNH CỦA CÔNG TY: số 4 ngõ 139, đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Các dịch vụ văn phòng Luật Sư Hải An, Hải Phòng –

Công ty Luật 24H

hỗ trợ tư vấn:

Hiện nay, Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, giải đáp thắc mắc cho các quý khách hàng tại Quảng Ninh trên mọi lĩnh vực. Bao gồm nhưng không giới hạn trong các lĩnh vực pháp luật như sau:

– Tư vấn pháp luật dân sự tại Hải An, Hải Phòng

– Tư vấn pháp luật hình sự tại Hải An, Hải Phòng

– Tư vấn pháp luật hôn nhân – gia đình tại Hải An, Hải Phòng

– Tư vấn pháp luật đất đai tại Hải An, Hải Phòng

– Tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội tại Hải An, Hải Phòng

– Tư vấn pháp luật lao động tại Hải An, Hải Phòng

– Tư vấn pháp luật doanh nghiệp – thương mại tại Hải An, Hải Phòng

– Tư vấn pháp luật thuế – tài chính – kế toán tại Hải An, Hải Phòng

– Tư vấn pháp luật đấu thầu tại Hải An, Hải Phòng

– Tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự tại Hải An, Hải Phòng

– Tư vấn pháp luật giao thông tại Hải An, Hải Phòng

– Tư vấn các lĩnh vực pháp luật khác tại Hải An, Hải Phòng

– Dịch vụ đại diện tranh tụng, thực hiện thủ tục hành chính, đại diện ngoài tố tụng và các dịch vụ pháp lý khác…

Tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại:

-Là đơn vị hàng đầu uy tín hàng đầu cả nước, Luật 24h bảo vệ quyền và lợi ích tối đa cho khách hàng ở mọi lúc mọi nơi, tiện lợi, không mất thời gian di chuyển, chi phí rẻ nhất mà khách hàng vẫn được kết nối với các luật sư uy tín, chuyên viên pháp lý, chuyên gia luật tư vấn giải đáp thắc mắc khi quý khách hàng liên hệ qua tổng đài 19006574 – Tổng đài Luật sư tư vấn pháp luật miễn phí tại Hà Nội 24/7.

Bài viết được thực hiện bởi Công ty Luật 24H

0 Chức vụ: Chủ sở hữu Website

( Lĩnh vực tư vấn: Luật sư tư vấn, tranh tụng

& Trình độ đào tạo: Công ty Luật TNHH

6 Số năm kinh nghiệm thực tế: 20 năm

4 Tổng số bài viết: 66.359 bài viết

CAM KẾT CỦA HÃNG  LUẬT 24H:

– Luôn hỗ trợ khách hàng 24/7;

– Chi phí hợp lý nhất thị trường;

– Hỗ trợ nhanh chóng nhất cho khách hàng;

– Bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho khách hàng.

————————————————————–

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY LUẬT 24H

Trụ sở chính  : số 69 ngõ 172 Phú Diễn, P.Phú Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, Tp.Hà Nội.

Hotline          : 19006574

Email             : hangluat24h@gmail.com

Website         : luat24h.net

Facebook       : https://www.facebook.com/congtyluat24h/

Luật 24H – “Hãng luật của Mọi người, Mọi nhà”

Văn Phòng Luật Sư Hải Dương

(1) Điểm b, Khoản 4, điều 63 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định: Doanh nghiệp báo cáo và thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày nhận được thông báo trong trường hợp nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp chưa thống nhất. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện theo yêu cầu tại điểm này thì sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 165 Luật Doanh nghiệp.

(2) Điểm a, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung những thông tin về số điện thoại, số fax, email, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính, thông tin về chứng minh nhân dân, địa chỉ của cá nhân trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

(3) Điểm b, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp và cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

(4) Điều 23, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế theo mẫu quy định tại Phụ lục II-6 ban hành kèm theo Thông tư này.

(5) Đề nghị Quý Doanh nghiệp khi thực hiện đính hoặc bổ sung thông tin về đăng ký doanh nghiệp mang theo thông báo “V/v rà soát, cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp” trên website https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,đăng ký thuế.

(6) Quý Doanh nghiệp có thể truy cập theo địa chỉ https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ hoặc https://dangkykinhdoanh.gov.vn/ để biết thêm thông tin chi tiết và tải các mẫu thông báo:

Thông báo cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp;

Phụ lục II-5;

Phụ lục II-6.

Thuê Luật Sư Hình Sự Tại Hải Dương, Hải Phòng

Thuê Luật sư hình sự tại Hải Dương, Hải Phòng

Tư vấn Luật trong vụ án hình sự là công việc bao gồm tham gia bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng. Công ty Luật Hoàng Sa với bề dày kinh nghiệm hơn 10 năm hoạt động, chúng tôi đã tư vấn, bào chữa, bảo về quyền lợi cho nhiều khách hàng trong vụ án hình sự.

1. CÔNG VIỆC CỦA LUẬT SƯ TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ TẠI HẢI DƯƠNG, HẢI PHÒNG:

Cử luật sư tiếp xúc với bị can, bị cáo, người thân thích để nghiên cứu vụ việc, vụ án theo thông tin thân chủ cung cấp và thông tin khác do luật sư tự thu thập.

Cử luật sư nghiên cứu hồ sơ, nhận định vụ việc, vụ án và đưa ra ý kiến chuyên môn cho thân chủ nắm được từ giai đoạn đầu của vụ án (từ khi bị mời làm việc, bị bắt giam, bị xâm phạm ..).

Tiến hành thủ tục cần thiết để thân chủ mời luật sư, ký hợp đồng dịch vụ pháp lý tạiHẢI DƯƠNG, HẢI PHÒNG.

Tiến hành các thủ tục tố tụng như cấp chứng nhận bào chữa, bảo vệ.

Cử luật sư làm việc với cơ quan trại tạm giam, điều tra, cơ quan truy tố, cơ quan xét xử về vụ việc, vụ án tại HẢI DƯƠNG, HẢI PHÒNG.

Cử luật sư tham gia tố tụng tại tòa án để bào chữa cho thân chủ các phiên tòa:

Tham gia Phiên tòa sơ thẩm tại HẢI DƯƠNG, HẢI PHÒNG, Phiên tòa phúc thẩm (Kháng cáo, hoặc kháng nghị), Phiên giám đốc thẩm, tái thẩm.

2. LUẬT SƯ TƯ VẤN CÁC LOẠI HÌNH PHẠT THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ:

2.1. ĐỐI VỚI CÁ NHÂN:

Hình phạt chính gồm: Cảnh cáo; Phạt tiền; Cải tạo không giam giữ; Trục xuất; Tù có thời hạn; Tù chung thân; Tử hình.

Hình phạt bổ sung bao gồm: Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; Cấm cư trú; Quản chế; Tước một số quyền công dân; Tịch thu tài sản; Phạt tiền, khi không áp dụng là hình phạt chính; Trục xuất, khi không áp dụng là hình phạt chính.

2.2. ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI:

Hình phạt chính gồm: Phạt tiền; Đình chỉ hoạt động có thời hạn; Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn.

Hình phạt bổ sung bao gồm: Cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định; Cấm huy động vốn; Phạt tiền, khi không áp dụng là hình phạt chính.

3. LUẬT SƯ TƯ VẤN CÁC NHÓM TỘI PHẠM THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ:

Nhóm tội xâm phạm an ninh quốc gia;

Nhóm tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người;

Nhóm tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền tự do, dân chủ của công dân;

Nhóm tội xâm phạm quyền sở hữu;

Nhóm tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình;

Nhóm tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế;

Nhóm tội xâm phạm về môi trường;

Nhóm tội xâm phạm về ma túy;

Nhóm tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng;

Nhóm tội xâm phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông;

Nhóm tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính;

Nhóm tội xâm phạm về chức vụ;

Nhóm tội xâm phạm hoạt động tư pháp;

Nhóm tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân, và trách nhiệm của người phối thuộc với quân đội trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu;

Nhóm tội xâm phạm hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh.

3. VÌ SAO CHỌN LUẬT SƯ CÔNG TY LUẬT HOÀNG SA?

5. LIÊN HỆ VỚI LUẬT SƯ TƯ VẤN HÌNH SỰ TẠI HẢI DƯƠNG, HẢI PHÒNG:

Công ty Luật Hoàng Sa có hơn 10 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực tư vấn pháp luật như:

A: &nbspTòa nhà F4, P713, số 114 Trung Kính, Cầu Giấy, HNP: 02466564319 – 0911771155 / F: 02466564319E: [email protected]