Dẫn Độ Luật Pháp / TOP #10 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 8/2022 # Top View | Bac.edu.vn

Dự Luật Dẫn Độ Tại Hongkong

--- Bài mới hơn ---

 • Luật Dẫn Độ : Trung Quốc Đang Đẩy Hồng Kông Đến Bờ Vực Thẳm
 • Đề Nghị Xây Dựng Luật Dẫn Độ
 • Hiệp Định Dẫn Độ Giữa Việt Nam Và Pháp Là Cơ Sở Phòng Chống Tội Phạm Bỏ Trốn
 • Từ Vụ Bắt Giữ 380 Người Trung Quốc Đánh Bạc: Trường Hợp Nào Sẽ Bị Dẫn Độ?
 • Việt Nam Và Trung Quốc Tập Trung Thúc Đẩy Cho Hiệp Định Dẫn Độ
 • Dự Luật Dẫn Độ Tại Hongkong, Dự Luật Giải Cứu Hongkong, Mẫu Thư Mời Xin Visa Hongkong, Thủ Tục Xin Visa Hongkong 2022, Mẫu Tờ Khai Nhập Cảnh Hongkong, Mối Quan Hệ Kỷ Luật Đảng Kỷ Luật Chính Quyền Kỷ Luật Đoàn Thể, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Đầu Tư Và Luật Doan, Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Cán Bộ Công Chức Và Luật Viên Chức, Luật Sửa Đổi Bô Sung Của Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức 25/11/2019, Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Luật Sư, Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm Thư Viện Pháp Luật, Quyết Định Kỷ Luật Đảng Viên Vi Phạm Luật Giao Thông, Nghị Định Kiểm Tra Xử Lý Kỷ Luật Trong Thi Hành Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm , Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Giám Định Tư Pháp, Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật,pháp Luật Trong Quân Đội, Luật Số 09/2012/qh13 Của Quốc Hội: Luật Phòng Chống Tác Hại Của Thuốc Lá, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Khoa Luật Đhqghn, Kế Hoạch Triển Khai Thi Hành Luật Trồng Trọt, Luật Chăn Nuôi, Chương Trình Khung Pháp Luật Đại Cương Đại Học Luật Hà Nội, Quốc Hội Ban Hành Luật Số 105/2016/qh13, Luật Dược, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Số 80/2015/qh13, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Xử Lý Vi Phạm Hành C, Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính (luật Số 15/2012/qh13), Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Đang Có Hiệu Lực Pháp Luật Là, Văn Bản Pháp Luật Dành Cho Học Phần Luật Kinh Doanh, Nội Quy, Giáo Luật, Kỷ Luật Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Quản Trị Công Ty Luật Theo Pháp Luật Việt Nam, Tiểu Luận Luật Kinh Tế 2 Luật Doanh Nghiệp, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Giáo Trình Luật Chứng Khoán Đại Học Luật Hà Nội, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Đại Học Luật Hà Nội, Điều 4 Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật 2022, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Luật Doanh Nghiệp, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Xây Dựng, Bộ Luật Dân Sự Và Luật Dân Sự Có Phạm Vi Điều Chỉnh Như Nhau, Giáo Trình Luật Tố Tụng Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội, Dự Thảo Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Giáo Trình Luật Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội, Giáo Trình Luật Quốc Tế Đại Học Luật Hà Nội, Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật Đại Học Luật Hà Nội, Vai Trò Của Luật Sư:luật Sư Bảo Vệ Quyền Và Lợi ích Hợp Pháp Cho Nguyên Đơn, Giáo Trình Luật So Sánh Đại Học Luật Hà Nội, Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Giáo Dục Đại Học, Giáo Trình Luật Quốc Tế Đại Học Luật Hà Nội Pdf, Giáo Trình Luật Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội Pdf, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Luật Xây Dựng, Điều Luật Trong Bộ Luật Hình Sự, Luật 125i Điều 3 Bộ Luật Hình Sự, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Giáo Trình Luật An Sinh Xã Hội Đại Học Luật Hà Nội, Điều 4 Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật, Báo Cáo Tổng Kết 15 Năm Thi Hành Luật Báo Chí, Luật Sửa Đổi, Bổ Sung, Báo Cáo Tổng Kết 4 Năm Thi Hành Luật Khiếu Nại, Luật Tố Cáo, Giáo Trình Luật Thương Mại 2 Đại Học Luật Hà Nội, Luật Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật, Bộ Luật Quốc Triều Hình Luật, Đề Thi Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật Trường Đại Học Luật Hà Nội, Luật Số 48-2019-qh14 Luật Dân Quân Tự Vệ, Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật 1996, Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K, Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K, Bài Tham Luận Về Quản Lý Rèn Luyện Kỷ Luật , Chấp Hành Pháp Luật Trong Quân Đội, Các Điều Luật Trong Bộ Luật Dân Sự, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thi Hành Luật Luật Sư, Giáo Trình Luật Đầu Tư Đại Học Luật Hà Nội Pdf, Định Luật Nào Chỉ Ra Quy Luật Của Tương Tác Từ, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Luật Đất Đai, Dự Thảo Luật Luật Sư 2022, Bộ Luật Hình Sự Là Văn Bản Dưới Luật, Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Cư Trú, Giáo Trình Luật Đất Đai Đại Học Luật Hà Nội, Nội Quy Trường Giáo Luật,kỷ Luật, Giáo Trình Luật Đầu Tư Đại Học Luật Hà Nội, Sách Luật Luật Sư 2022, Điều Luật 60 Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Quy Luật Phủ Định Của Phủ Định Và Sự Vận Dụng Quy Luật Này Vào Công Cuộc Cải Cách Hành Chính Của Nướ, Báo Cáo Tổng Kết, Đánh Giá Thi Hành Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức, Tiểu Luận Pháp Luật Và Hệ Thống Pháp Luật Xhcn Việt Nam, Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Với Pháp Luật Thương Mại, Pháp Luật Và Thực Hiện Pháp Luật Trong Nhà Nước Xhcnvn, Tổng Kết, Đánh Giá Thi Hành Luật Cán Bộ, Công Chức; Luật Viên Chức, Tình Hình Tệ Nạn Xã Hội, Vi Phạm Kỷ Luật, Pháp Luật Có Liên Quan Đến Quân Đội, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Định Luật Nào Trong 3 Định Luật Newton Đề Cập Tới Sự Tương Tác Giữa Các Vật, Báo Cáo Tổng Kết, Đánh Giá Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức, Pháp Luật Quốc Tế, Pháp Luật Nước Ngoài Về Bảo Vệ Quyền Trẻ Em, Định Luật Len-xơ Về Chiều Của Dòng Điện Cảm ứng Là Hệ Quả Của Định Luật Bảo Toàn Nào, Bộ Luật Khác Luật Như Thế Nào, Văn Bản Pháp Luật Về Luật Sư, Bộ Luật Dân Sự Có Phải Là Luật Dân Sự, Bộ Luật Có Giá Trị Pháp Lý Cao Hơn Luật, Luật Tục Và Pháp Luật, Luật Quốc Tế Của Đại Học Luật Hà Nội, Luật Thương Mại 1 Đh Luật Hà Nội, Luật Luật Sư 2006, Luật Luật Sư 2022, Luật Tục Và Luật Pháp,

  Dự Luật Dẫn Độ Tại Hongkong, Dự Luật Giải Cứu Hongkong, Mẫu Thư Mời Xin Visa Hongkong, Thủ Tục Xin Visa Hongkong 2022, Mẫu Tờ Khai Nhập Cảnh Hongkong, Mối Quan Hệ Kỷ Luật Đảng Kỷ Luật Chính Quyền Kỷ Luật Đoàn Thể, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Đầu Tư Và Luật Doan, Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Cán Bộ Công Chức Và Luật Viên Chức, Luật Sửa Đổi Bô Sung Của Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức 25/11/2019, Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Luật Sư, Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm Thư Viện Pháp Luật, Quyết Định Kỷ Luật Đảng Viên Vi Phạm Luật Giao Thông, Nghị Định Kiểm Tra Xử Lý Kỷ Luật Trong Thi Hành Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm , Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Giám Định Tư Pháp, Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật,pháp Luật Trong Quân Đội, Luật Số 09/2012/qh13 Của Quốc Hội: Luật Phòng Chống Tác Hại Của Thuốc Lá, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Khoa Luật Đhqghn, Kế Hoạch Triển Khai Thi Hành Luật Trồng Trọt, Luật Chăn Nuôi, Chương Trình Khung Pháp Luật Đại Cương Đại Học Luật Hà Nội, Quốc Hội Ban Hành Luật Số 105/2016/qh13, Luật Dược, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Số 80/2015/qh13, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Xử Lý Vi Phạm Hành C, Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính (luật Số 15/2012/qh13), Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Đang Có Hiệu Lực Pháp Luật Là, Văn Bản Pháp Luật Dành Cho Học Phần Luật Kinh Doanh, Nội Quy, Giáo Luật, Kỷ Luật Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Quản Trị Công Ty Luật Theo Pháp Luật Việt Nam, Tiểu Luận Luật Kinh Tế 2 Luật Doanh Nghiệp, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Giáo Trình Luật Chứng Khoán Đại Học Luật Hà Nội, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Đại Học Luật Hà Nội, Điều 4 Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật 2022, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Luật Doanh Nghiệp, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Xây Dựng, Bộ Luật Dân Sự Và Luật Dân Sự Có Phạm Vi Điều Chỉnh Như Nhau, Giáo Trình Luật Tố Tụng Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội, Dự Thảo Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Giáo Trình Luật Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội, Giáo Trình Luật Quốc Tế Đại Học Luật Hà Nội, Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật Đại Học Luật Hà Nội, Vai Trò Của Luật Sư:luật Sư Bảo Vệ Quyền Và Lợi ích Hợp Pháp Cho Nguyên Đơn, Giáo Trình Luật So Sánh Đại Học Luật Hà Nội, Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Giáo Dục Đại Học, Giáo Trình Luật Quốc Tế Đại Học Luật Hà Nội Pdf, Giáo Trình Luật Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội Pdf, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Luật Xây Dựng, Điều Luật Trong Bộ Luật Hình Sự, Luật 125i Điều 3 Bộ Luật Hình Sự, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hồng Kông Trong Mối Quan Hệ Với Trung Quốc Đại Lục
 • Phản Ứng Đối Với Biểu Tình Tại Hồng Kông 2022
 • Dự Luật Dẫn Độ Hồng Kông 2022
 • Thành Viên:anewplayer/biểu Tình Chống Dự Luật Dẫn Độ Hồng Kông 2022/danh Sách Các Cuộc Biểu Tình Chống Dự Luật Dẫn Độ Hồng Kông Tháng 8 Năm 2022
 • Người Hồng Kông Tiếp Tục Tổ Chức Hoạt Động Chống Dự Luật Dẫn Độ
 • Dự Luật Dẫn Độ Hồng Kông 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Phản Ứng Đối Với Biểu Tình Tại Hồng Kông 2022
 • Hồng Kông Trong Mối Quan Hệ Với Trung Quốc Đại Lục
 • Dự Luật Dẫn Độ Tại Hongkong
 • Luật Dẫn Độ : Trung Quốc Đang Đẩy Hồng Kông Đến Bờ Vực Thẳm
 • Đề Nghị Xây Dựng Luật Dẫn Độ
 • Sự ra đời của dự luật đã gây ra sự chỉ trích rộng rãi trong và ngoài nước từ nghề luật, các tổ chức nhà báo, nhóm kinh doanh và chính phủ nước ngoài vì lo ngại sự xói mòn thêm của hệ thống pháp luật Hồng Kông và các biện pháp bảo vệ tích hợp, cũng như làm tổn hại môi trường kinh doanh của Hồng Kông. Họ lo ngại về nguy cơ cao mà công dân Hồng Kông và công dân nước ngoài đi qua thành phố có thể được đưa ra xét xử cho Trung Quốc đại lục, nơi các tòa án nằm dưới sự kiểm soát chính trị của Trung Quốc dẫn đến Biểu tình chống dự luật dẫn độ. Các nhà chức trách ở Đài Bắc tuyên bố rằng Đài Loan sẽ không đồng ý dẫn độ bất kỳ nghi phạm nào từ Hồng Kông, với lý do công dân Đài Loan ở Hồng Kông sẽ có nguy cơ bị dẫn độ sang Trung Quốc đại lục theo dự luật và cho rằng luật pháp có động cơ chính trị. Sự vội vàng của chính phủ Hồng Kông trong việc thực thi luật pháp dẫn độ cũng dẫn đến một tiền lệ cho các biện pháp bảo vệ thủ tục ngắn mạch trong Hội đồng Lập pháp.

  Vào ngày 9 tháng 6, những người biểu tình ước tính số lượng từ hàng trăm ngàn đến hơn một triệu người tuần hành trên đường phố chống lại dự luật dẫn độ và kêu gọi Trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga từ chức. Ngày 15 tháng 6 năm 2022, trước sức ép của cuộc Biểu tình chống dự luật dẫn độ, Trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga thông báo hoãn vô thời hạn dự luật dẫn độ.

  Đầu năm 2022, Chan Tong-kai, 19 tuổi, cư dân Hồng Kông, được cho là đã giết hại bạn gái đang mang thai Poon Hiu-wing tại Đài Loan, sau đó bỏ trốn trở về Hồng Kông. Chan thừa nhận với cảnh sát Hồng Kông rằng anh ta đã giết Poon nhưng cảnh sát không thể buộc tội anh ta vì tội giết người hoặc dẫn độ anh ta đến Đài Loan vì không có thỏa thuận pháp lý nào được đưa ra. Cho đến tháng 5 năm 2022, hai sắc lệnh tại Hồng Kông, Pháp lệnh người phạm tội bỏ trốn và Hỗ trợ pháp lý lẫn nhau trong Pháp lệnh vấn đề hình sự, không được áp dụng cho các yêu cầu đầu hàng người phạm tội bỏ trốn và hỗ trợ pháp lý lẫn nhau giữa Hồng Kông và Đài Loan. Vào tháng 2 năm 2022, chính phủ đã đề xuất thay đổi luật chạy trốn, thiết lập một cơ chế chuyển giao tình huống theo trường hợp của Đặc khu trưởng Hồng Kông cho bất kỳ khu vực nào mà thành phố thiếu một hiệp ước dẫn độ chính thức mà thành phố tuyên bố sẽ đóng “lỗ hổng pháp lý”.

  Biểu tình chống dự luật

  Các cuộc biểu tình khác nhau diễn ra ở Hồng Kông bởi công chúng và các cộng đồng pháp lý nói chung. Trong số này, cuộc biểu tình ngày 9 tháng 6 do Mặt trận Nhân dân về Nhân quyền tổ chức, mà tổ chức ước tính có sự tham gia của 1,03 triệu người, đã đạt được sự phủ sóng rộng rãi trên phương tiện truyền thông đại chúng. Các cuộc biểu tình ở những nơi khác cũng được phát động bởi người Hồng Kông ở nước ngoài và dân chúng địa phương. Nhà chức trách Hồng Kông bắt giữ 11 người trong các cuộc biểu tình chống dự luật dẫn độ. Đây là cuộc biểu tình lớn nhất kể từ phong trào dù vào năm 2014. Bất chấp các cuộc biểu tình rộng rãi, chính phủ vẫn khăng khăng đòi thông qua dự luật, cho rằng dự luật là khẩn cấp và “lỗ hổng” pháp lý cần được lấp lại.

  Ngày 15 tháng 6 năm 2022, trước sức ép của cuộc biểu tình chống dự luật dẫn độ, Trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga thông báo hoãn vô thời hạn dự luật dẫn độ. Tuy nhiên, bà cũng nói rõ rằng dự luật chỉ bị trì hoãn, chứ không bị rút lại.

  Ngày 16 tháng 6, chính phủ đã ban hành một tuyên bố vào lúc 8:30 tối, nơi bà Lâm xin lỗi cư dân Hồng Kông và hứa sẽ “chân thành và khiêm tốn chấp nhận mọi chỉ trích và cải thiện và phục vụ công chúng”.

  Đình chỉ và rút lại dự luật

  Sau các cuộc đụng độ dữ dội vào ngày 12 tháng 6, Hội đồng Lập pháp đã bãi bỏ các cuộc họp chung vào ngày 13 và 14 tháng 6, và cũng hoãn các cuộc họp vào ngày 17 và 18 tháng 6. Nhật báo của phe kiến chế Sing Tao Daily đưa tin Lâm đã đến gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính tại Thâm Quyến vào tối 14 tháng 6. Lâm sau đó có một cuộc họp nội các với các quan chức hàng đầu của bà lúc 10:30 tối, kéo dài đến nửa đêm.

  Các đoàn thể sinh viên, đại diện cho một số người biểu tình, đã đưa ra bốn yêu cầu: rút toàn bộ dự luật dẫn độ; rút lại tất cả các tham chiếu đến cuộc biểu tình ngày 12 tháng 6 là một cuộc bạo loạn; phóng thích tất cả những người biểu tình bị bắt; và trách nhiệm của các sĩ quan cảnh sát đã sử dụng vũ lực quá mức. Họ cảnh báo về hành động phản kháng leo thang nếu các yêu cầu không được đáp ứng. Hồng y Giám quản Tông Tòa Giáo phận Hồng Kông Gioan Thang Hán (Giáo hội Công giáo Rôma và Chủ tịch Giáo hội Chúa Kitô Hồng Kông là giám mục Eric So Shing-yit cũng đưa ra một tuyên bố chung kêu gọi rút hoàn toàn dự luật dẫn độ và một cuộc điều tra độc lập về cáo buộc tàn bạo của cảnh sát chống lại người biểu tình.

  • Đạo luật dẫn độ 2003
  • Nhân quyền tại Trung Quốc

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thành Viên:anewplayer/biểu Tình Chống Dự Luật Dẫn Độ Hồng Kông 2022/danh Sách Các Cuộc Biểu Tình Chống Dự Luật Dẫn Độ Hồng Kông Tháng 8 Năm 2022
 • Người Hồng Kông Tiếp Tục Tổ Chức Hoạt Động Chống Dự Luật Dẫn Độ
 • Những Câu Hỏi Về Dự Luật Dẫn Độ Gây Tranh Cãi Ở Hong Kong
 • Biểu Tình Cực Lớn Ở Hong Kong Phản Đối Dự Luật Dẫn Độ
 • Nếu Trịnh Xuân Thanh Trốn Sang Đức, Canada Thì Có Bắt Được Không?
 • Đề Nghị Xây Dựng Luật Dẫn Độ

  --- Bài mới hơn ---

 • Hiệp Định Dẫn Độ Giữa Việt Nam Và Pháp Là Cơ Sở Phòng Chống Tội Phạm Bỏ Trốn
 • Từ Vụ Bắt Giữ 380 Người Trung Quốc Đánh Bạc: Trường Hợp Nào Sẽ Bị Dẫn Độ?
 • Việt Nam Và Trung Quốc Tập Trung Thúc Đẩy Cho Hiệp Định Dẫn Độ
 • Đàm Phán Dự Thảo Hiệp Định Về Dẫn Độ Giữa Hai Nước Việt Nam Và Trung Quốc
 • Dẫn Độ Tội Phạm Trong Luật Quốc Tế Và Liên Hệ Thực Tiễn Việt Nam
 • TIN ĐỌC NHIỀU

  TIN MỚI NHẬN

  Bộ Công an cho biết, hoạt động dẫn độ là một hoạt động khá đặc thù do vừa là hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật, hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vừa là hoạt động hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự. Hoạt động dẫn độ phụ thuộc nhiều vào ý chí chủ quan của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài và bị chi phối bởi các yếu tố chính trị, ngoại giao, vì vậy, mặc dù là hoạt động nhằm thực hiện sự cưỡng chế giữa một bên là Nhà nước và bên kia là người phạm tội bỏ trốn khỏi lãnh thổ quốc gia nhưng hoạt động dẫn độ không mang tính quyền lực một cách tuyệt đối.

  Lý luận và thực tiễn hoạt động dẫn độ ở Việt Nam đã và đang bộc lộ nhiều bất cập, không khả thi, có xung đột với quy định của Điều ước quốc tế (ĐƯQT) hoặc xung đột trong chính các quy định của văn bản pháp luật trong nước, chưa phù hợp với thông lệ quốc tế, hoặc có quy định nhưng không thể áp dụng được trên thực tế…

  Trên cơ sở xem xét, đánh giá một cách toàn diện các yếu tố chính trị, ngoại giao, pháp luật và yêu cầu của thực tiễn, đồng thời, triển khai thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2022 về việc “sớm ban hành Luật dẫn độ tội phạm”, ngày 30/01/2018, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an lập đề nghị xây dựng Luật dẫn độ, trình Chính phủ trong năm 2022.

  Phương pháp và phạm vi đánh giá tác động

  Theo Bộ Công an, trong quá trình nghiên cứu lập đề nghị xây dựng Luật dẫn độ, Ban nghiên cứu đã áp dụng Hướng dẫn đánh giá tác động của các chính sách xã hội có thể ảnh hưởng, tác động khi Luật được ban hành hoặc các chính sách của Đảng, Nhà nước cần được luật hoá vào dự thảo Luật dẫn độ để bảo đảm hoạt động này được thực hiện có hiệu quả trên thực tiễn.

  Chính sách 1: Chính sách hình sự và hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

  Chính sách 2: Áp dụng pháp luật, áp dụng điều ước quốc tế và áp dụng nguyên tắc có đi có lại trong hoạt động dẫn độ.

  Chính sách 3: Bảo đảm các quyền con người trong hoạt động dẫn độ.

  Chính sách 4: Bảo đảm các điều kiện về con người và cơ sở vật chất gắn với tăng cường trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động dẫn độ.

  Chính sách 5: Thẩm quyền và trường hợp từ chối yêu cầu dẫn độ của nước ngoài.

  Chính sách 6: Cơ quan lập yêu cầu dẫn độ và Toà chuyên trách giải quyết yêu cầu dẫn độ của Việt Nam.

  KL

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luật Dẫn Độ : Trung Quốc Đang Đẩy Hồng Kông Đến Bờ Vực Thẳm
 • Dự Luật Dẫn Độ Tại Hongkong
 • Hồng Kông Trong Mối Quan Hệ Với Trung Quốc Đại Lục
 • Phản Ứng Đối Với Biểu Tình Tại Hồng Kông 2022
 • Dự Luật Dẫn Độ Hồng Kông 2022
 • Hong Kong Rút Dự Luật Dẫn Độ

  --- Bài mới hơn ---

 • Tại Sao Dự Luật Dẫn Độ Hồng Kông Lại Kích Hoạt Biểu Tình?
 • Dự Luật Dẫn Độ Của Hong Kong Là Gì?
 • Luật An Ninh Quốc Gia Cho Phép Dẫn Độ Nghi Phạm Từ Hồng Kông Sang Trung Quốc
 • Ela: Hiệp Hội Luật Sư Dẫn Độ
 • Có Phải Việt Nam Đã “khước Từ Một Phần Chủ Quyền Quốc Gia” Khi Thi Hành Luật Dẫn Độ Việt
 • “Trước hết, chính quyền sẽ chính thức rút dự luật để xóa tan mọi lo ngại của người dân. Người đứng đầu cơ quan an ninh sẽ thực hiện quyết định này theo Quy tắc Tố tụng khi Hội đồng Lập pháp làm việc trở lại”, bà Lam nói trong bài phát biểu khoảng 10 phút được phát trên toàn bộ các kênh truyền hình ở Hong Kong lúc 17h50 (16h50 giờ Hà Nội).

  Trưởng đặc khu Hong Kong cho biết kể từ tháng này, bà và quan chức đứng đầu các ngành sẽ tiếp cận người dân ở mọi cộng đồng để đối thoại trực tiếp, tìm cách giải quyết sự bất mãn trong xã hội. Bà cũng sẽ mời các lãnh đạo cộng đồng, chuyên gia và học giả độc lập kiểm tra, xem xét các vấn đề xã hội và tư vấn cho chính quyền thành phố tìm ra giải pháp.

  “Về việc hủy cáo buộc và không truy tố những người biểu tình, bạo loạn, tôi đã giải thích rằng điều này trái với quy định của pháp luật và không được chấp nhận. Nó cũng đi ngược lại Luật Cơ bản, trong đó quy định các vụ truy tố hình sự phải được cơ quan tư pháp xử lý mà không có bất kỳ sự can thiệp nào”.

  Quyết định rút dự luật đồng nghĩa với việc chính quyền đáp ứng một trong 5 yêu sách của người biểu tình, những người đã tuần hành suốt gần ba tháng qua để phản đối dự luật dẫn độ cho phép đưa nghi phạm tới các khu vực tài phán mà Hong Kong chưa có hiệp ước dẫn độ, bao gồm Trung Quốc đại lục.

  Tuy nhiên, nhiều người biểu tình tỏ ra không hài lòng, cho rằng nhà chức trách phải thực hiện tất cả các yêu cầu của người biểu tình. Trước đó họ còn yêu cầu bà Lam phải từ chức.

  Hong Kong đang trải qua cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ khi được Anh trao trả cho Trung Quốc năm 1997. Biểu tình bùng phát từ ngày 9/6 gây ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế, chính trị và xã hội của thành phố. Việc rút dự luật được xem là nỗ lực của chính quyền đặc khu nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

  Trưởng đặc khu Hong Kong bắt đầu thay đổi suy nghĩ về việc rút dự luật sau cuộc gặp 19 lãnh đạo thành phố cách đây hai tuần. Bà đặc biệt chú ý đến quan điểm của họ về cách giảm căng thẳng. Nguồn tin cũng nói rằng việc rút hoàn toàn dự luật là cách đơn giản nhất để giảm căng thẳng.

  Tik Chi-yuen, lãnh đạo nhóm Third Side tham dự cuộc họp với bà Lam, nói rằng việc rút dự luật và khởi động cuộc điều tra độc lập là những cách thiết thực để chính phủ thể hiện sự chân thành đối thoại ở các lĩnh vực khác nhau.

  Thị trường chứng khoán Hong Kong và châu Á tăng sau khi có tin tức về việc Hong Kong rút dự luật dẫn độ.

  Huyền Lê (Theo SCMP, Reuters)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bộ Công An Đề Nghị Xây Dựng Luật Dẫn Độ
 • Hiệp Định Dẫn Độ Giữa Việt Nam Và Hàn Quốc
 • Hiệp Định Dẫn Độ Giữa Việt Nam Đại Hàn Dân Quốc 2003
 • Bộ Công An Đề Xuất Xây Dựng Luật Dẫn Độ
 • Sửa Đổi Về Luật Di Trú Mỹ
 • Dẫn Độ Tội Phạm Được Pháp Luật Việt Nam Quy Định Như Thế Nào?

  --- Bài mới hơn ---

 • Trốn Truy Nã Ở Nước Ngoài, Nếu Bắt Được Dẫn Độ Về Việt Nam Ra Sao?
 • Các Trường Hợp Từ Chối Dẫn Độ Cho Nước Ngoài
 • Dẫn Độ Là Gì? Từ Vụ Việc Biểu Tình Tại Hongkong Có Liên Quan Gì Tới Việc Dẫn Độ
 • Lãnh Đạo Đài Loan Lên Tiếng Về Dự Luật Dẫn Độ Hong Kong
 • 10 Nghìn Người Đài Loan Biểu Tình Ủng Hộ Hồng Kông Chống Luật Dẫn Độ
 • Dẫn độ tội phạm là một trong những chế định cổ điển của luật quốc tế và nó luôn đụng chạm tới chủ quyền của quốc gia. Vì thế, mỗi quốc gia đề có quy định cụ thể về dẫn độ tội phạm và Việt nam cũng vậy.

  Hiện nay, Việt Nam chưa có văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh riêng vấn đề dẫn độ tội phạm. Tuy nhiên, khái niệm dẫn độ đã được đề cập tại một số từ điển pháp luật, khoa học và văn bản quy phạm pháp luật.

  Thứ nhất về khái niệm dẫn độ tội phạm được quy định tại một số văn bản pháp luật:

  Trong văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, khái niệm dẫn độ lần đầu tiên được quy định trong Điều 2 khoản 7 Luật Quốc tịch Việt Nam, theo đó “Dẫn độ là việc một nước chuyển giao cho nước khác người có hành vi phạm tội hoặc người bị kết án hình sự mà bản án đã có hiệu lực pháp luật đang có mặt trên lãnh thổ của nước mình để nước được chuyển giao truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc thi hành hình phạt đối với người đó”.

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Luật tương trợ tư pháp Việt Nam năm 2007 thì ” Dẫn độ là việc một nước chuyển giao cho nước khác người có hành vi phạm tội hoặc người bị kết án hình sự đang có mặt trên lãnh thổ nước mình”.

  Thứ hai quy định cụ thể của dẫn độ tội phạm tại pháp luật Việt Nam

  Căn cứ pháp lý của dẫn độ tội phạm:

  (i) Pháp luật trong nước: Luật tương trợ tư pháp Việt Nam năm 2007, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2022,…

  (ii) Các điều ước quốc tế song phương về tương trợ tư pháp như: Hiệp định tương trợ tư pháp Việt Nam – Lào, Hiệp định tương trợ tư pháp Việt Nam – Cam-pu-chia, Hiệp định tương trợ tư pháp Việt Nam – Liên bang Nga,…

  (iii) Các điều ước đa phương về chống các loại tội phạm Quốc tế như: Điều 16 Công ước Liên hợp quốc về tội phạm có tổ chức xuyên Quốc gia,…

  Một số quy định cụ thể về dẫn độ tội phạm:

  (i) Trong Bộ luật tố tụng hình sự 2022: nói về dẫn độ trong hợp tác quốc tế Bộ luật Tố tụng hình sự 2022 quy định tại các điều 498, 499, 500, 501, 503.

  Cụ thể như điều 498 quy định: “Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam có trách nhiệm xem xét để truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc cho thi hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án nước ngoài đối với công dân Việt Nam bị từ chối dẫn độ”

  Quy định này hoàn toàn phù hợp với pháp luật quốc tế và các nguyên tắc đẫn độ mà các quốc gia trên thế giới đang áp dụng, đã tạo cơ sở pháp lý cho việc dẫn độ tội phạm.

  (ii) Trong luật tương trợ tư pháp Việt Nam 2007 quy định rõ về hồ sơ,văn bản yêu cầu dẫn độ, những tài liệu kèm theo, việc tiếp nhận yêu cầu dẫn độ, xem xét và xử lý yêu cầu dẫn độ, quyết định dẫn độ,…

  (iii) Trong Công ước Liên hợp quốc về tội phạm có tổ chức quyên Quốc gia, quy định về dẫn độ cụ thể nhất tại điều 16 của công ước này, theo đó:

  17. Các Quốc gia thành viên sẽ cố gắng ký kết các hiệp định hoặc thoả thuận song phương hoặc đa phương để thực hiện hoặc tăng cường mức độ hiệu quả của việc dẫn độ”.

  Mặc dù, Việt Nam chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào điều chỉnh riêng về vấn đề dẫn độ nhưng cũng đã có những quy định cụ thể lại các văn bản pháp luật, các hiệp ước hoặc các văn bản pháp lý khoa học.

  Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực hình sự (nêu trên) được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luật Dẫn Độ Hồng Kông : Trung Quốc Lên Án Châu Âu Can Thiệp Nội Bộ
 • Một Năm Chống Dự Luật Dẫn Độ: Lãnh Đạo Hồng Kông Đe Dọa Không Chấp Nhận “hỗn Loạn”
 • Tại Sao Hồng Kông Phản Đối Luật Dẫn Độ?
 • Giới Nhà Giàu Hồng Kông Chuyển Tài Sản Ra Nước Ngoài Vì Dự Luật Dẫn Độ
 • Nguyên Nhân Người Hong Kong Rầm Rộ Biểu Tình Chống Dự Luật Dẫn Độ
 • Sách Pháp Luật Hướng Dẫn Chế Độ Kế Toán Ngân Sách Tài Chính Xã

  --- Bài mới hơn ---

 • Kinh Doanh Dịch Vụ Kế Toán Ở Việt Nam Và Một Số Điểm Mới Đáng Chú Ý
 • Công Ty Dịch Vụ Kế Toán Kiểm Toán Doanh Nghiệp Uy Tín Tại Hà Nội
 • Tư Vấn Pháp Luật Về Thuế, Tư Vấn Nghiệp Vụ Kế Toán Uy Tín
 • Giáo Trình Giáo Trình Nguyên Lý Kế Toán
 • Mức Phạt Vi Phạm Luật Kế Toán Năm 2022
 • Sách pháp luật nghiệp vụ kế toán cho các cán bộ đang công tác tại xã, phường, thị trấn, giúp nâng cao năng lực quản lý thu chi tài chính – kế toán, dự án đầu tư, sử dụng tại sản; đồng thời trang bị, cập nhật và hệ thống hoá những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về nghiệp vụ kế toán

  Công tác quản lý tài chính – kế toán xã là một hệ thống các quan hệ phát sinh trong quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng quỹ tiền tệ của chính quyền cấp xã, nhằm thực hiện các chức năng của Nhà nước cấp cơ sở trong khuôn khổ đã đựợc phân cấp quản lý.

  Trong những năm qua, Chính phủ và Bộ Tài chính đã ban hành các văn bản pháp luật quy định về quản lý tài chính, sử dụng tài sản, dự án đầu tư, chế độ kế toán tạo cơ sở pháp lý quan trọng để quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi khoản thu, chi và các khoản đóng góp của nhân dân.

  Nhằm nâng cao năng lực quản lý thu chi tài chính – kế toán, dự án đầu tư, sử dụng tại sản; đồng thời trang bị, cập nhật và hệ thống hoá những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về cho các cán bộ đang công tác tại xã, phường, thị trấn. Nhà xuất bản Hồng Đức giới thiệu cuốn sách: Trong quá trình biên soạn cuốn sách không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Nhà xuất bản mong muốn sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp của Quý đọc giả để cuốn sách được hoàn thiện hơn trong những lần tái bản sau. Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc. Sách dày 450 trang, Bìa mềm, khổ 19×27 Giá bìa 395.000 đ/ cuốn

  (Theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 03-10-2019)

  Nội dung cuốn sách gồm các phần nhƣ sau:

  Phần thứ nhất: Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã

  Phần thứ hai: Nguồn thu, nhiệm vụ chi và quy trình quản lý, công khai ngân sách xã

  Phần thứ ba: Quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống kho bạc nhà nước

  Phần thứ tư: Quản lý dự án do ủy ban nhân dân cấp xã làm chủ đầu tư

  Phần thứ năm: Tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công và các khoản chi phí tiếp khách, hội nghị, công tác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp xã

  Phần thứ sáu: Chế độ tiền lương và các khoản phụ cấp đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

  Công tác quản lý tài chính – kế toán xã là một hệ thống các quan hệ phát sinh trong quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng quỹ tiền tệ của chính quyền cấp xã, nhằm thực hiện các chức năng của Nhà nước cấp cơ sở trong khuôn khổ đã đựợc phân cấp quản lý.

  Trong những năm qua, Chính phủ và Bộ Tài chính đã ban hành các văn bản pháp luật quy định về quản lý tài chính, sử dụng tài sản, dự án đầu tư, chế độ kế toán tạo cơ sở pháp lý quan trọng để quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi khoản thu, chi và các khoản đóng góp của nhân dân.

  Nhằm nâng cao năng lực quản lý thu chi tài chính – kế toán, dự án đầu tư, sử dụng tại sản; đồng thời trang bị, cập nhật và hệ thống hoá những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về cho các cán bộ đang công tác tại xã, phường, thị trấn. Nhà xuất bản Hồng Đức giới thiệu cuốn sách: Trong quá trình biên soạn cuốn sách không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Nhà xuất bản mong muốn sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp của Quý đọc giả để cuốn sách được hoàn thiện hơn trong những lần tái bản sau. Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc. Sách dày 450 trang, Bìa mềm, khổ 19×27 Giá bìa 395.000 đ/ cuốn

  (Theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 03-10-2019)

  Nội dung cuốn sách gồm các phần nhƣ sau:

  Phần thứ nhất: Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã

  Phần thứ hai: Nguồn thu, nhiệm vụ chi và quy trình quản lý, công khai ngân sách xã

  Phần thứ ba: Quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống kho bạc nhà nước

  Phần thứ tư: Quản lý dự án do ủy ban nhân dân cấp xã làm chủ đầu tư

  Phần thứ năm: Tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công và các khoản chi phí tiếp khách, hội nghị, công tác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp xã

  Phần thứ sáu: Chế độ tiền lương và các khoản phụ cấp đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

  Sách Pháp Luật Hướng Dẫn Xây Dựng Dự Toán Ngân Sách

  Ngày 28-6-2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 38/2019/TT-BTC Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2022;

  Bên cạnh đó, Chính phủ, Bộ Tài chính cũng ban hành nhiều văn bản Cụ thể như: Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 29-6-2019 Về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài trong tình hình mới cho chi đầu tư phát triển, không vay cho chi thường xuyên; Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15-8-2019 Quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức – Chuyển giao; Văn bản hợp nhất số 24/VBHN-BTC ngày 16-4-2019 Hợp nhất Thông tư Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước; Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10-5-2019 Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước; Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05-6-2019 Hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế;…

  Nhằm giúp cho các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân kịp thời nắm bắt những thông tin mới nêu trên, Nhà xuất bản xuất bản cuốn Sách có độ dày 400 trang,giá phát hành 350,000đ/1 quyển

  Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:

  Phần thứ nhất. Luật Đầu tư công

  Phần thứ hai. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

  Phần thứ ba. Quy định về quản lý tài chính trong đơn vị hành chính sự nghiệp

  Phần thứ tư. Quy định về mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công trong đơn vị hành chính sự nghiệp

  Phần thứ năm. Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí có sử dụng vốn ngân sách nhà nước

  Phần thứ sáu. Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

  Sách pháp luật quyết toán ngân sách qua kho bạc

  – Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị và những người quan tâm tìm hiểu về chế độ sử dụng các khoản chi thường xuyên như các khoản chi để thực hiện hoạt động, nhiệm vụ được giao; các khoản chi về công tác phí, hội nghị, tiếp khách; các khoản chi mua sắm, sử dụng tài sản nhà nước như ô tô, máy móc, thiết bị, trụ sở…; đồng thời thực hiện thanh toán, quyết toán, kiểm soát, quản lý các khoản thu, chi ngân sách nhà nước qua kho bạc; …

  – Nhà Xuất bản Tài chính xin giới thiệu cuốn sách: Trong quá trình biên soạn, chúng tôi không tránh khỏi những sơ sót nhất định, Nhà xuất bản mong muốn nhận được những góp ý từ bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện trong những lần tái bản sau. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc Sách dày 450 trang, Bìa mềm, khổ 19×27 Giá bìa 350.000 đ/ cuốn

  Nội dung cuốn sách bao gồm những phần như sau:

  Phần thứ nhất – Hướng dẫn lập hồ sơ thanh toán, quyết toán các khoản chi ngân sách qua kho bạc nhà nước

  Phần thứ hai – Định mức các khoản chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước

  Phần thứ ba – Chế độ tự chủ tài chính trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

  Phần thứ tư – Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu

  Phần thứ năm – Hướng dẫn về đăng ký sử dụng tài khoản tại kho bạc nhà nước

  Phần thứ sáu – Hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước

  TRUNG TÂM SÁCH LUẬT VIỆT

  P. ĐỘI CẤN P. CỐNG VỊ,Q BA ĐÌNH TP HÀ NÔI

  ZaLo 0909 366 858 – ZaLo 0982 711 282

  Địa chỉ: 282 Nam kỳ khởi nghĩa, P.7, Quận.3, TP. Hồ Chí Minh.

  Hotline: 028 36 36 21 82 – ZaLo 0909 366 858 – ZaLo 0982 711 282

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Định Mới Hướng Dẫn Về Chế Độ Kế Toán Ngân Sách, Tài Chính Xã Phường
 • Chế Độ Kế Toán Ngân Sách Và Tài Chính Xã Năm 2022
 • Hoàn Thiện Luật Kế Toán Năm 2013 Để Hướng Đến Mục Tiêu Hội Nhập Quốc Tế
 • Luật Ngân Sách Nhà Nước 2022
 • Chế Độ Kế Toán Ngân Sách Nhà Nước
 • Dự Luật Dẫn Độ Nghĩa Là Gì

  --- Bài mới hơn ---

 • Vấn Đề Dẫn Độ Theo Bộ Luật Tố Tụng Năm 2003
 • Anh: Dẫn Độ Đối Tượng Chủ Chốt Xét Xử Vụ 39 Thi Thể Trong Xe Tải, Mỹ: New York Chính Thức Hủy Bỏ Điều Luật Giữ Bí Mật Hồ Sơ Cảnh Sát
 • Hợp Tác Dẫn Độ, Tương Trợ Tư Pháp Hình Sự Và Quyền Tài Phán Phổ Quát
 • Quyền Miễn Trừ Quốc Gia Trong Tư Pháp Quốc Tế Việt Nam ? Vấn Đề Cải Cách Tư Pháp
 • Nguyên Nhân Người Hong Kong Rầm Rộ Biểu Tình Chống Dự Luật Dẫn Độ
 • Luật Nghĩa Vụ Và Bảo Đảm Thực Hiện Nghĩa Vụ-bản án Và Bình Luận Bản án, Luật Nghĩa Vụ Dân Sự Và Bảo Đảm Thực Hiện Nghĩa Vụ Dân Sự, Dự Luật Dẫn Độ Nghĩa Là Gì, ý Nghĩa Của Bộ Luật Dân Sự, Luật Nghĩa Vụ, ý Nghĩa Của Các Văn Bản Pháp Luật, Câu Thơ Nào Sau Đây Có ý Nghĩa Đúc Kết Một Chân Lí Một Quy Luật, ý Nghĩa Điều 669 Bộ Luật Dân Sự, ý Nghĩa Bộ Luật Hammurabi, Luật Nghĩa Vụ Quân Sự, Bộ Luật Nghĩa Vụ Quân Sự, ý Nghĩa Bộ Luật Hình Sự, ý Nghĩa Định Luật ôm, ý Nghĩa Định Luật 3 Niu Tơn, ý Nghĩa Định Luật 2 Niu Tơn, 3 Quy Luật Của Chủ Nghĩa Mác Lênin, Bộ Luật Mới Về Nghĩa Vụ Quân Sự, ý Nghĩa Bộ Luật Hồng Đức, Bộ Luật Hình Sự Có ý Nghĩa Gì, Định Nghĩa Quy Luật, ý Nghĩa Của Văn Bản Pháp Luật, ý Nghĩa Định Luật 1 Niu Tơn, ý Nghĩa Văn Bản Pháp Luật, Bài 2 Luật Nghĩa Vụ Quân Sự, ý Nghĩa Của Bộ Luật Dân Sự 2022, ý Nghĩa Của Bộ Luật Hình Sự, ý Nghĩa Của Luật Giao Thông, ý Nghĩa Định Luật Malus, Luật Nghĩa Vụ Quân Sự 2022, Điều 29 Luật Nghĩa Vụ Quân Sự, ý Nghĩa Định Luật Starling Của Tim, ý Nghĩa Quy Định Pháp Luật, Quy Định Luật Nghĩa Vụ Quân Sự, Điều Luật Nghĩa Vụ Quân Sự, ý Nghĩa Định Luật Ii Niuton, ý Nghĩa Định Luật Menden, ý Nghĩa Của Bộ Luật Hình Sự 2022, ý Nghĩa Của Bộ Luật Hình Sự Năm 2022, Luật Nghĩa Vụ Quân Sự 2022, Luật Giao Thông Có ý Nghĩa Gì, Bộ Luật Nghĩa Vụ Quân Sự 2022, ý Nghĩa Định Luật 1 Newton, Dự Thảo Luật Nghĩa Vụ Quân Sự, ý Nghĩa Định Luật 2 Newton, Định Nghĩa Pháp Luật, ý Nghĩa Bộ Luật Hình Sự 2022, Mẫu Biên Bản Vi Phạm Luật Nghĩa Vụ Quân Sự, ý Nghĩa Của Luật Giao Thông Đường Bộ, Biên Bản Vi Phạm Luật Nghĩa Vụ Quân Sự, Quy Định Luật Nghĩa Vụ Quân Sự 2022, ý Nghĩa Khoản 3 Điều 80 Bộ Luật Hình Sự, Dự Thảo Luật Nghĩa Vụ Quân Sự 2022, ý Nghĩa Luật Phòng Chống Khủng Bố, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Nghĩa Vụ Quân Sự, Điều Luật Nghĩa Vụ Quân Sự 2022, ý Nghĩa Định Luật HacĐi Vanbec, Bộ Luật Dân Sự Của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Điều 29 Luật Nghĩa Vụ Quân Sự 2013, ý Nghĩa Luật Giao Thông Đường Bộ, Tai Sap Noi Gia Tri Thang Du La Banquy Luat Kinh Te Tuyet Doi Cua Chu Nghia Tu, ý Nghĩa Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng, ý Nghĩa Luật Phòng Chống Tham Nhũng, ý Nghĩa Của Luật Phòng Chống Tham Nhũng, ý Nghĩa Của Việc Chấp Hành Luật Giao Thông, Mục Đích ý Nghĩa Của Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Đư, ý Nghĩa Việc Chấp Hành Luật Giao Thông Đường Bộ, Bộ Luật Kinh Tế Được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Thông Qua Năm Nào, Tội Tuyên Truyền Chống Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Theo Luật Hình Sự 2022, ý Nghĩa Phương Pháp Luận Của Định Nghĩa Vật Chất Của Lênin, Quán Điểm Của Chủ Nghĩa Mác Lênin Về Bản Chất Chức Năng Của Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa Và Sự Vận Dụng, Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Mác-lênin Về Bản Chất Chức Năng Của Xã Hội Chủ Nghĩa Và Sự Vận Dụng Của Đảng, Lý Luận Chủ Nghĩa Tư Bản Độc Quyền Và ý Nghĩa Trong Việc Hình Thành Cộng Đồng Asean, Quan Niệm Của Chủ Nghĩa Duy Tâm Và Chủ Nghĩa Duy Vật Trước Mác Về Phạm Trù Vật Chất, Quan Niệm Của Chủ Nghĩa Duy Tâm Và Chủ Nghĩa Duy Vật Trước Mác Về Vật Chất Có Những Hạn Chế Nào, Tiểu Luận Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa Và Vấn Đề Phát Huy Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa ở Nước Ta Hiện Nay, Bài Tập Chuyên Đề Câu Đồng Nghĩa Trái Nghĩa Trích Từ Đề Thi Thử 2022, Gdp Danh Nghĩa Của Năm 2003 Lớn Hơn Gdp Danh Nghĩa Của Năm 2002 Có Nghĩa Là, ý Nghĩa Mối Quan Hệ Giữa Cặp Từ Trái Nghĩa, Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Mác Lê Nin Về Xây Dựng Nền Văn Hóa Mới Xã Hội Chủ Nghĩa, ý Nghĩa Của Việc Nghiên Cứu Chủ Nghĩa Mác Lênin, Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa Và Vấn Đề Phát Huy Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa ở Nước Ta Hiện Nay, Độc Lập Dân Tộc Gắn Liền Với Chủ Nghĩa Xã Hội Và Con Đường Đi Lên Chủ Nghĩa Xã Hội ở Việt Nam, ý Nghĩa Cương Lĩnh Dân Tộc Của Chủ Nghĩa Mác Lênin, ý Nghĩa Thực Tiễn Của Chủ Nghĩa Mác Lênin, Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa Và Xây Dựng Nền Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa ở Việt Nam, Chủ Nghĩa Mác Lênin Việt Nam Là Chủ Nghĩa Mác Lê Nin, Định Nghĩa Nhân Nghĩa, Định Nghĩa Và ý Nghĩa Của Đạo Hàm Tiết 2, ý Nghĩa Của Việc Nghiên Cứu Chủ Nghĩa Mác, ý Nghĩa Của Việc Học Chủ Nghĩa Mác Lênin, Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa Và Xây Dựng Chủ Nghĩa ở Nước Ta, Nội Dung ý Nghĩa Bài Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc, Mối Quan Hệ Kỷ Luật Đảng Kỷ Luật Chính Quyền Kỷ Luật Đoàn Thể, ý Nghĩa ý Nghĩa Của Việc Thực Hiện Các Nguyên Tắc Phòng Chống ồn Bố Đối Với Công Tác Phòng Chống Bụ, ý Nghĩa ý Nghĩa Của Việc Thực Hiện Các Nguyên Tắc Phòng Chống ồn Bố Đối Với Công Tác Phòng Chống Bụ, Định Nghĩa Và ý Nghĩa Đạo Hàm, Định Nghĩa Và ý Nghĩa Của Đạo Hàm, ý Nghĩa Chủ Nghĩa Mác Lênin, ý Nghĩa Học Tập Chủ Nghĩa Mác Lênin,

  Luật Nghĩa Vụ Và Bảo Đảm Thực Hiện Nghĩa Vụ-bản án Và Bình Luận Bản án, Luật Nghĩa Vụ Dân Sự Và Bảo Đảm Thực Hiện Nghĩa Vụ Dân Sự, Dự Luật Dẫn Độ Nghĩa Là Gì, ý Nghĩa Của Bộ Luật Dân Sự, Luật Nghĩa Vụ, ý Nghĩa Của Các Văn Bản Pháp Luật, Câu Thơ Nào Sau Đây Có ý Nghĩa Đúc Kết Một Chân Lí Một Quy Luật, ý Nghĩa Điều 669 Bộ Luật Dân Sự, ý Nghĩa Bộ Luật Hammurabi, Luật Nghĩa Vụ Quân Sự, Bộ Luật Nghĩa Vụ Quân Sự, ý Nghĩa Bộ Luật Hình Sự, ý Nghĩa Định Luật ôm, ý Nghĩa Định Luật 3 Niu Tơn, ý Nghĩa Định Luật 2 Niu Tơn, 3 Quy Luật Của Chủ Nghĩa Mác Lênin, Bộ Luật Mới Về Nghĩa Vụ Quân Sự, ý Nghĩa Bộ Luật Hồng Đức, Bộ Luật Hình Sự Có ý Nghĩa Gì, Định Nghĩa Quy Luật, ý Nghĩa Của Văn Bản Pháp Luật, ý Nghĩa Định Luật 1 Niu Tơn, ý Nghĩa Văn Bản Pháp Luật, Bài 2 Luật Nghĩa Vụ Quân Sự, ý Nghĩa Của Bộ Luật Dân Sự 2022, ý Nghĩa Của Bộ Luật Hình Sự, ý Nghĩa Của Luật Giao Thông, ý Nghĩa Định Luật Malus, Luật Nghĩa Vụ Quân Sự 2022, Điều 29 Luật Nghĩa Vụ Quân Sự, ý Nghĩa Định Luật Starling Của Tim, ý Nghĩa Quy Định Pháp Luật, Quy Định Luật Nghĩa Vụ Quân Sự, Điều Luật Nghĩa Vụ Quân Sự, ý Nghĩa Định Luật Ii Niuton, ý Nghĩa Định Luật Menden, ý Nghĩa Của Bộ Luật Hình Sự 2022, ý Nghĩa Của Bộ Luật Hình Sự Năm 2022, Luật Nghĩa Vụ Quân Sự 2022, Luật Giao Thông Có ý Nghĩa Gì, Bộ Luật Nghĩa Vụ Quân Sự 2022, ý Nghĩa Định Luật 1 Newton, Dự Thảo Luật Nghĩa Vụ Quân Sự, ý Nghĩa Định Luật 2 Newton, Định Nghĩa Pháp Luật, ý Nghĩa Bộ Luật Hình Sự 2022, Mẫu Biên Bản Vi Phạm Luật Nghĩa Vụ Quân Sự, ý Nghĩa Của Luật Giao Thông Đường Bộ, Biên Bản Vi Phạm Luật Nghĩa Vụ Quân Sự, Quy Định Luật Nghĩa Vụ Quân Sự 2022,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trung Quốc Và Phương Tây Đối Đầu Về Dự Luật Dẫn Độ Hong Kong
 • Dự Luật Dẫn Độ Hong Kong: Nguồn Gốc, Tranh Cãi Và Thách Thức
 • Dẫn Độ Tội Phạm Trong Luật Quốc Tế Và Liên Hệ Thực Tiễn Việt Nam
 • Đàm Phán Dự Thảo Hiệp Định Về Dẫn Độ Giữa Hai Nước Việt Nam Và Trung Quốc
 • Việt Nam Và Trung Quốc Tập Trung Thúc Đẩy Cho Hiệp Định Dẫn Độ
 • Tìm Hiểu Luật Dẫn Độ Nhật Bản

  --- Bài mới hơn ---

 • Dẫn Độ Là Gì 2022? Trường Hợp Nào Được Dẫn Độ?
 • Dự Luật Dẫn Độ Gây Tranh Cãi Của Hong Kong Chính Thức ‘chết’
 • Vì Sao Người Hong Kong Biểu Tình Phản Đối Dự Luật Dẫn Độ?
 • Toàn Cảnh Cuộc Biểu Tình Của Hàng Trăm Ngàn Người Hong Kong Phản Đối Dự Luật Dẫn Độ Sang Trung Quốc
 • “biển Người” Áo Đen Hong Kong Biểu Tình Dù Dự Luật Dẫn Độ Đã Bị Hoãn
 • Yêu cầu dẫn độ của nước ngoài đối với Nhật Bản được thực hiện theo Luật số 68 năm 1953 về dẫn độ (được sửa đổi bằng Luật số 163 năm 1954, Luật số 86 năm 1964 và Luật số 70 năm 1978).

  Luật dẫn độ Nhật Bản gồm 34 điều, với những nội dung cụ thể như sau:

  Điều 1. Định nghĩa

  Điều 2. Phạm vi dẫn độ

  Điều 3. Thủ tục do Bộ trưởng Ngoại giao thực hiện sau khi nhận được yêu cầu dẫn độ.

  Điều 4. Thủ tục do Bộ trưởng Tư pháp thực hiện

  Điều 5, 6, 7. Giam giữ người bị yêu cầu dẫn độ

  Điều 8. Đề nghị kiểm tra

  Điều 9. Toà án tối cao Tokyo thực hiện việc kiểm tra

  Điều 10. Quyết định của Toà án tối cao Tokyo

  Điều 11. Huỷ bỏ lệnh cho tiến hành việc kiểm tra

  Điều 12. Thả người bị yêu cầu dẫn độ

  Điều 13. Đệ trình Bộ trưởng Tư pháp bản sao có chứng thực của quyết định của Toà án tối cao Tokyo

  Điều 14. Lệnh của Bộ trưởng Tư pháp về dẫn độ

  Điều 15. Địa điểm và thời hạn giao nộp người bị yêu cầu dẫn độ

  Điều 16, 17, 18, 19, 20. Các bước tiến hành việc giao nộp người bị yêu cầu dẫn độ

  Điều 21. Cơ quan có thẩm quyền của nước yêu cầu áp giải người bị yêu cầu dẫn độ

  Điều 22. Đình chỉ việc giam giữ

  Điều 23. Yêu cầu tạm giam

  Điều 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Thủ tục tạm giam

  Điều 31. Quy tắc của Toà án tối cao Tokyo

  Điều 32. Ngoại lệ về khu vực thuộc thẩm quyền xét xử của Toà án tối cao Tokyo

  Điều 34. Thủ tục phê chuẩn việc chuyển giao người bị dẫn độ do Bộ trưởng Tư pháp thực hiện

  Yêu cầu dẫn độ của nước ngoài phải được lập thành văn bản và gửi qua đường ngoại giao tới Bộ Ngoại giao. Yêu cầu dẫn độ của nước ngoài bao gồm những nội dung sau:

  1. Họ tên của người bị yêu cầu dẫn độ;

  2. Bản miêu tả hành vi phạm tội được yêu cầu dẫn độ;

  3. Hành vi phạm tội và luật áp dụng;

  5. Bản dịch sang tiếng Nhật toàn bộ yêu cầu.

  – Yêu cầu dẫn độ được lập theo hiệp định về dẫn độ, hình thức của yêu cầu bị coi như là không phù hợp với những đòi hỏi của hiệp định về dẫn độ;

  – Yêu cầu dẫn độ được lập không theo hiệp định về dẫn độ, nước yêu cầu dẫn độ không cam kết sẽ thực hiện yêu cầu tương tự của Nhật Bản.

  1. Nếu vụ việc được xem như là chưa rõ ràng rằng đó chính là vụ việc theo đó người bị yêu cầu dẫn độ có thể bị giao nộp;

  2. Nếu hiệp định về dẫn độ giữa Nhật Bản và nước yêu cầu dẫn độ quy định rằng Nhật Bản có quyền quyết định có hay không giao nộp người bị yêu cầu dẫn độ về trường hợp quy định tại các điểm (8) hoặc (9) của Điều 2 Luật dẫn độ, nếu vụ việc rõ ràng thuộc một trong các trường hợp nêu tại các điểm này và việc giao nộp người bị yêu cầu dẫn độ xem như là không phù hợp;

  3. Nếu hiệp định về dẫn độ giữa Nhật Bản và nước yêu cầu dẫn độ quy định Nhật Bản có quyền quyết định có hay không giao nộp người bị yêu cầu dẫn độ và việc dẫn độ người bị yêu cầu dẫn độ được xem như là không phù hợp;

  4. Trường hợp yêu cầu dẫn độ được lập không phù hợp với hiệp định về dẫn độ, khi việc giao nộp người bị yêu cầu dẫn độ được xem như là không phù hợp.

  Bộ trưởng Tư pháp sẽ tham khảo ý kiến Bộ trưởng Ngoại giao trước khi lập quyết định nêu tại các điểm (3) và (4) kể trên.

  Yêu cầu dẫn độ bị từ chối nếu thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 2 Luật Dẫn độ, cụ thể như sau:

  1. Khi hành vi phạm tội bị yêu cầu dẫn độ là hành vi phạm tội chính trị;

  2. Khi yêu cầu dẫn độ được xem như đã được lập với quan điểm để gây phiền hà hoặc để trừng phạt người bị yêu cầu dẫn độ về một hành vi phạm tội chính trị mà người này đã phạm phải;

  3. Khi hành vi bị yêu cầu dẫn độ không bị trừng phạt bằng án tử hình, hoặc tù chung thân hoặc án tù với khung hình phạt cao nhất từ ba năm hoặc trên ba năm theo quy định của luật, điều lệ hoặc pháp lệnh của nước yêu cầu;

  4. Khi hành vi cấu thành tội phạm bị yêu cầu dẫn độ, theo luật, điều lệ hoặc pháp lệnh của Nhật Bản, sẽ không bị trừng phạt bằng án tử hình hoặc tù chung thân kèm hoặc không kèm cưỡng bức lao động hoặc án tù với khung hình phạt cao nhất từ ba năm hoặc trên ba năm nếu hành vi này đã được thực hiện tại Nhật Bản;

  5. Khi có thể hiểu rằng theo luật, điều lệ hoặc pháp lệnh của Nhật Bản sẽ không thể cưỡng bức hoặc hành hình người bị yêu cầu dẫn độ, nếu hành vi cấu thành tội phạm bị yêu cầu dẫn độ được thực hiện tại Nhật Bản, hoặc nếu một toà án của Nhật Bản đã tiến hành phiên toà xét xử hành vi này;

  6. Trừ trường hợp người bị yêu cầu dẫn độ đã bị một toà án của nước yêu cầu dẫn độ kết án về tội phạm bị yêu cầu dẫn độ, nếu không có lý do chắc chắn để nghi ngờ rằng người bị yêu cầu dẫn độ đã thực hiện hành vi cấu thành tội phạm bị yêu cầu dẫn độ;

  7. Khi có một vụ khởi tố hình sự với căn cứ là hành vi cấu thành tội phạm bị yêu cầu dẫn độ chưa được một toà án của Nhật Bản xét xử, hoặc khi có một bản án theo đó vụ việc này không được chống án;

  8. Khi một tội phạm do người bị yêu cầu dẫn độ thực hiện không phải là tội phạm bị yêu cầu dẫn độ chưa được một toà án Nhật bản xét xử, hoặc khi người bị yêu cầu dẫn độ đã bị một toà án Nhật Bản kết án về tội phạm này và việc thi hành bản án của người này có thể không còn là đối tượng phải thi hành bản án đó nữa;

  9. Khi người bị yêu cầu dẫn độ là công dân Nhật Bản.

  Sau khi nhận được lệnh của Bộ trưởng Tư pháp, công tố viên Văn phòng Công tố cấp cao Tokyo sẽ gửi đề nghị kiểm tra bằng văn bản tới Toà án tối cao Tokyo. Nội dung của đề nghị là kiểm tra xem đây có đúng là vụ việc mà người bị yêu cầu dẫn độ có thể bị giao nộp hay không. Đề nghị kiểm tra sẽ được lập trong vòng 24 giờ kể từ khi công tố viên Văn phòng Công tố cấp cao Tokyo tạm giữ người bị yêu cầu dẫn độ theo lệnh bắt giữ hoặc kể từ khi tiếp nhận người bị yêu cầu dẫn độ đã bị tạm giữ thep lệnh bắt giữ. Luật dẫn độ quy định người bị yêu cầu dẫn độ cũng nhận được bản sao có chứng thực của đề nghị kiểm tra này.

  Sau khi nhận được đề nghị của công tố viên Văn phòng Công tố cấp cao Tokyo nói trên, Toà án tối cao Tokyo sẽ tiến hành các bước kiểm tra và ra quyết định về dẫn độ. Trong trường hợp người bị yêu cầu dẫn độ bị bắt giữ, quyết định được đưa ra chậm nhất trong vòng hai tháng kể từ ngày người bị yêu cầu dẫn độ bị tạm giữ. Quyết định của Toà án tối cao Tokyo bao gồm những nội dung sau:

  1. Nếu đề nghị kiểm tra được lập không tuân thủ pháp luật, ra quyết định huỷ đề nghị;

  2. Nếu người bị yêu cầu dẫn độ không thể bị giao nộp, ra quyết định về tình hình đó;

  3. Nếu người bị yêu cầu dẫn độ có thể giao nộp, ra quyết định về tình hình đó.

  Tuy nhiên, nếu thấy việc giao nộp người bị yêu cầu dẫn độ là không thoả đáng, Bộ trưởng Tư pháp sẽ thông báo cho công tố viên giám sát Văn phòng Công tố cấp cao Tokyo và người bị yêu cầu dẫn độ biết, đồng thời ra lệnh cho công tố viên giám sát Văn phòng Công tố cấp cao Tokyo thả người bị yêu cầu dẫn độ đã bị giam giữ theo lệnh bắt giữ.

  Điều 15 Luật dẫn độ quy định nhà tù nơi người bị yêu cầu dẫn độ bị giam giữ theo lệnh bắt giữ là địa điểm giao nộp người đó. Thời hạn giao nộp là ngày thứ 30 tính từ ngày tiếp sau ngày lệnh giao nộp được đưa ra.

  Tuy nhiên, nếu người bị yêu cầu dẫn độ không bị giam giữ vào ngày lệnh giao nộp được đưa ra, địa điểm giao nộp sẽ là nhà tù nơi người bị yêu cầu dẫn độ sẽ bị giam giữ theo thông báo bắt giữ hoặc là nhà tù nơi người bị yêu cầu dẫn độ đã bị giam giữ trước khi đình chỉ việc giam giữ, thời hạn giao nộp là ngày thứ 30 tính từ ngày tiếp sau ngày người bị yêu cầu dẫn độ bị tạm giữ theo thông báo bắt giữ hoặc ngày người bị yêu cầu dẫn độ bị tạm giữ do lệnh đình chỉ bắt giữ bị huỷ bỏ.

  Lệnh giao nộp người bị yêu cầu dẫn độ được thực hiện bằng cách đưa ra thông báo giao nộp. Thông báo giao nộp sẽ được gửi đến công tố viên giám sát Văn phòng Công tố cấp cao Tokyo. Cùng với việc đưa ra thông báo giao nộp, Bộ trưởng Tư pháp sẽ gửi giấy phép tạm giữ tới Bộ trưởng Ngoại giao.

  Điều 16 Luật dẫn độ quy định thông báo giao nộp và giấy phép tạm giữ người bị yêu cầu dẫn độ bao gồm những nội dung sau:

  1. Họ tên đầy đủ của người bị yêu cầu dẫn độ;

  2. Tội danh làm phát sinh yêu cầu dẫn độ;

  3. Tên của nước yêu cầu dẫn độ;

  4. Địa điểm giao nộp người bị yêu cầu dẫn độ;

  5. Giới hạn thời gian giao nộp người bị yêu cầu dẫn độ;

  6. Ngày ban hành Lệnh giao nộp và thông báo giao nộp của Bộ trưởng Tư pháp.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trung Quốc Vừa Tiết Lộ : Luật Dẫn Độ Trung Quốc
 • Có Phải Việt Nam Đã “khước Từ Một Phần Chủ Quyền Quốc Gia” Khi Thi Hành Luật Dẫn Độ Việt
 • Ela: Hiệp Hội Luật Sư Dẫn Độ
 • Luật An Ninh Quốc Gia Cho Phép Dẫn Độ Nghi Phạm Từ Hồng Kông Sang Trung Quốc
 • Dự Luật Dẫn Độ Của Hong Kong Là Gì?
 • Ela: Hiệp Hội Luật Sư Dẫn Độ

  --- Bài mới hơn ---

 • Có Phải Việt Nam Đã “khước Từ Một Phần Chủ Quyền Quốc Gia” Khi Thi Hành Luật Dẫn Độ Việt
 • Trung Quốc Vừa Tiết Lộ : Luật Dẫn Độ Trung Quốc
 • Tìm Hiểu Luật Dẫn Độ Nhật Bản
 • Dẫn Độ Là Gì 2022? Trường Hợp Nào Được Dẫn Độ?
 • Dự Luật Dẫn Độ Gây Tranh Cãi Của Hong Kong Chính Thức ‘chết’
 • ELA có nghĩa là gì? ELA là viết tắt của Hiệp hội luật sư dẫn độ. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Hiệp hội luật sư dẫn độ, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Hiệp hội luật sư dẫn độ trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của ELA được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài ELA, Hiệp hội luật sư dẫn độ có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

  ELA = Hiệp hội luật sư dẫn độ

  Tìm kiếm định nghĩa chung của ELA? ELA có nghĩa là Hiệp hội luật sư dẫn độ. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của ELA trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của ELA bằng tiếng Anh: Hiệp hội luật sư dẫn độ. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

  Như đã đề cập ở trên, ELA được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Hiệp hội luật sư dẫn độ. Trang này là tất cả về từ viết tắt của ELA và ý nghĩa của nó là Hiệp hội luật sư dẫn độ. Xin lưu ý rằng Hiệp hội luật sư dẫn độ không phải là ý nghĩa duy chỉ của ELA. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của ELA, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của ELA từng cái một.

  Ý nghĩa khác của ELA

  Bên cạnh Hiệp hội luật sư dẫn độ, ELA có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của ELA, vui lòng nhấp vào “thêm “. Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Hiệp hội luật sư dẫn độ bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Hiệp hội luật sư dẫn độ bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luật An Ninh Quốc Gia Cho Phép Dẫn Độ Nghi Phạm Từ Hồng Kông Sang Trung Quốc
 • Dự Luật Dẫn Độ Của Hong Kong Là Gì?
 • Tại Sao Dự Luật Dẫn Độ Hồng Kông Lại Kích Hoạt Biểu Tình?
 • Hong Kong Rút Dự Luật Dẫn Độ
 • Bộ Công An Đề Nghị Xây Dựng Luật Dẫn Độ
 • Dẫn Độ Là Gì 2022? Trường Hợp Nào Được Dẫn Độ?

  --- Bài mới hơn ---

 • Dự Luật Dẫn Độ Gây Tranh Cãi Của Hong Kong Chính Thức ‘chết’
 • Vì Sao Người Hong Kong Biểu Tình Phản Đối Dự Luật Dẫn Độ?
 • Toàn Cảnh Cuộc Biểu Tình Của Hàng Trăm Ngàn Người Hong Kong Phản Đối Dự Luật Dẫn Độ Sang Trung Quốc
 • “biển Người” Áo Đen Hong Kong Biểu Tình Dù Dự Luật Dẫn Độ Đã Bị Hoãn
 • Hồng Kông Lại Chuẩn Bị Đối Mặt Với Biểu Tình Chống Luật Dẫn Độ
 • Dẫn độ là một cụm từ khá quen thuộc khi nhắc đến hình thức hợp tác tương trợ tư pháp giữa các quốc gia với nhau. Song có lẽ không ít người hiểu hết được hết dẫn độ là gì? Hay những trường hợp nào sẽ áp dụng dẫn độ?

  Dẫn độ là việc một hành vi vi phạm pháp luật đưa ra xét xử trong đó chủ thể có quyền lực pháp lý hay còn gọi là quyền tài phán sẽ đưa ra yêu cầu người bị buộc tội hoặc bị kết án phạm tội ở một khu vực tài phán khác, cho cơ quan thực thi pháp luật của họ thực hiện truy cứu trách nhiệm hoặc áp dụng thi hành án với người phạm tội.

  Ngoài ra Trong Luật tương trợ tư pháp của Việt nam cũng có giải thích: Dẫn độ là việc một nước chuyển giao cho nước khác người có hành vi vi phạm pháp luật bị khởi tố hình sự do phạm tội hoặc người bị kết án hình sự đang có mặt trên lãnh thổ nước mình để nước được chuyển giao truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc thi hành án đối với người đó.

  Từ những khái niệm giải thích dẫn độ là gì thì chúng ta có thể hiểu dẫn độ thực chất là một quá trình thực thi pháp luật hợp tác giữa các quốc gia với nhau, dựa trên khu vực pháp lý và phụ thuộc vào các thỏa thuận được thực hiện giữa các khu vực này.

  Theo quy định của Pháp luật Việt nam thì những trường hợp sau bị áp dụng dẫn độ:

  – Người có thể bị dẫn độ là người có hành vi phạm tội mà Bộ luật hình sự Việt Nam và pháp luật hình sự của quốc gia yêu cầu quy định hình phạt tù có thời hạn từ một năm trở lên, tù chung thân hoặc tử hình hoặc đã bị Tòa án của quốc gia đó yêu cầu xử phạt tù mà thời hạn chấp hành hình phạt tù còn lại ít nhất sáu tháng.

  – Hành vi phạm tội của người phạm tội được quy định như trường hợp ở trên, không nhất thiết phải thuộc cùng một nhóm tội hoặc cùng một tội danh phạm tội, các yếu tố cấu thành tội phạm không nhất thiết phải giống nhau theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước yêu cầu.

  – Trường hợp hành vi phạm tội của người phạm tội giống như trường hợp đầu tiên và xảy ra ngoài lãnh thổ của nước yêu cầu thì việc dẫn độ người phạm tội có thể được thực hiện nếu theo quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam hành vi đó là hành vi phạm tội.

  Lưu ý: Pháp luật Việt Nam cũng có quy định Không truy cứu trách nhiệm hình sự, dẫn độ cho nước thứ ba với các trường hợp:

  – Người phạm tội bị dẫn độ về Việt Nam không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc dẫn độ cho nước thứ ba về hành vi mà người đó đã thực hiện ở nước ngoài trước khi bị dẫn độ về Việt Nam nhưng không đủ yếu tố, cơ sở để cấu thành tội phạm theo quy định của pháp luật Việt Nam và không được nêu trong yêu cầu dẫn độ của Việt Nam hoặc của nước thứ ba.

  – Trường hợp Việt Nam là quốc gia được yêu cầu dẫn độ thì việc dẫn độ chỉ được thực hiện khi quốc gia yêu cầu dẫn độ cam kết không truy cứu trách nhiệm hình sự với người bị dẫn độ về hành vi phạm tội khác ngoài hành vi phạm tội đã được nêu trong yêu cầu dẫn độ, không dẫn độ người đó cho nước thứ ba, Ngoại trừ đối với trường hợp được sự đồng ý, chấp thuận bằng văn bản của Việt Nam.

  Tác giả

  Nguyễn Văn Phi

  CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

  1900 6557 – “Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tìm Hiểu Luật Dẫn Độ Nhật Bản
 • Trung Quốc Vừa Tiết Lộ : Luật Dẫn Độ Trung Quốc
 • Có Phải Việt Nam Đã “khước Từ Một Phần Chủ Quyền Quốc Gia” Khi Thi Hành Luật Dẫn Độ Việt
 • Ela: Hiệp Hội Luật Sư Dẫn Độ
 • Luật An Ninh Quốc Gia Cho Phép Dẫn Độ Nghi Phạm Từ Hồng Kông Sang Trung Quốc
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100