Đảng Viên Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật / TOP #10 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 8/2022 # Top View | Bac.edu.vn

Mẫu Quyết Định Giải Quyết Thư Khiếu Nại Kỷ Luật Đảng Viên

--- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Kỷ Luật Đảng, Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Kỷ Luật Đảng Chấm Dứt Hiệu Lực Khi Nào?
 • Kiện Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Khi Nào?
 • Giải Quyết Khiếu Nại Về Việc Trả Lại Đơn Khởi Kiện
 • Khiếu Nại, Kiến Nghị Và Giải Quyết Khiếu Nại, Kiến Nghị Về Việc Trả Lại Đơn Khởi Kiện Được Quy Định Như Thế Nào?
 • Khiếu Nại Việc Trả Lại Đơn Kiện Trong Vụ Án Hành Chính
 • Quyết định giải quyết thư khiếu nại kỷ luật

  Quyết định giải quyết thư khiếu nại kỷ luật Đảng viên

  Nội dung cơ bản của mẫu quyết định giải quyết thư khiếu nại kỷ luật Đảng viên như sau:

  QUYẾT ĐỊNH

  việc giải quyết thư khiếu nại kỷ luật của đồng chí………………

  (họ tên và địa chỉ)

  – Căn cứ Chương VIII, Điều lệ Đảng (khóa X);

  – Xét thư khiếu nại của đồng chí ……………. khiếu nại về việc bị Ban Thường vụ ………. thi hành kỷ luật bằng hình thức ……………. (Quyết định số ……………………, ngày…………..);

  Sau khi nghe báo cáo thẩm tra, xác minh, Ủy ban Kiểm tra …… nhận thấy

  * Nếu nhất trí với quyết định kỷ luật của Ban Thường vụ ….. thì chỉ cần ghi: Đồng chí…..đã vi phạm như Quyết định số…., ngày….tháng….năm của Ban Thường vụ…..đã nêu. Hình thức kỷ luật …. đối với đồng chí …………………… là thỏa đáng.

  * Nếu không nhất trí với quyết định kỷ luật của Ban Thường vụ ….. thì phải ghi tóm tắt nội dung vi phạm mà Ủy ban Kiểm tra ….. đã kết luận. Chú ý làm rõ những điểm khác với nội dung quyết định kỷ luật của Ban Thường vụ ….. và ghi thêm nội dung sau đây: Xét thấy đồng chí ….đã vi phạm phải thi hành kỷ luật nhưng chưa đến mức phải áp dụng hình thức ………………………….

  * Nếu thấy vi phạm chưa đến mức phải thi hành kỷ luật thì ghi: chưa đến mức phải thi hành kỷ luật.

  ỦY BAN KIỂM TRA……… QUYẾT ĐỊNH

  1- Nếu nhất trí với hình thức kỷ luật do Ban Thường vụ….kết luận thì ghi: Chuẩn y hình thức kỷ luật ……đối với đồng chí……

  * Nếu không nhất trí với hình thức kỷ luật do Ban Thường vụ….kết luận thì ghi: Thay đổi hình thức kỷ luật ……bằng hình thức ……..đối với đồng chí……..

  * Nếu xóa bỏ hình thức kỷ luật do Ban Thường vụ….đã quyết định thì ghi: Xóa bỏ hình thức kỷ luật ……đối với đồng chí mà Ban Thường vụ….đã quyết định.

  2- Ban Thường vụ………, đồng chí……….thi hành quyết định này./.

  Mẫu quyết định giải quyết thư khiếu nại kỷ luật Đảng viên

  Cuối năm, các Đảng viên thường sẽ phải viết bản kiểm điểm, tổng kết quá trình hoạt động của mình trong 1 năm. Cách viết bản kiểm điểm Đảng viên cũng rất đơn giản, dựa theo mẫu bản kiểm điểm đảng viên chúng tôi cung cấp. Mời các bạn tham khảo mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2022 của chúng tôi.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hủy Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Do Vi Phạm Nghiêm Trọng Trình Tự Thủ Tục Tố Tụng
 • Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính
 • Giải Quyết Khiếu Nại Lần Đầu (Quyết Định Hành Chính, Hành Vi Hành Chính)
 • Giải Quyết Khiếu Nại (Kn) Quyết Định Hành Chính, Hành Vi Hành Chính
 • Các Yếu Tố Bảo Đảm Việc Thi Hành Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Hành Chính Có Hiệu Lực Pháp Luật
 • Quy Định Của Đảng Về Giải Quyết Khiếu Nại Kỷ Luật Đảng Của Đảng Viên

  --- Bài mới hơn ---

 • Quy Trình Giải Quyết Khiếu Nại Kỷ Luật Đảng Đối Với Đảng Viên
 • Xử Lý Kỷ Luật Đảng Viên Vi Phạm Về Khiếu Nại, Tố Cáo Và Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo
 • Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Khai Trừ Đảng
 • Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Đảng Viên Năm 2013
 • Hướng Dẫn Thực Hiện Quy Định 102
 • Đồng chí A bị đảng ủy xã kỷ luật, đồng chí gửi đơn khiếu nại đến Ủy ban kiểm tra huyện ủy và ban thường vụ huyện ủy. Theo quy định hiện hành, Ủy ban kiểm tra huyện ủy có trách nhiệm giải quyết. Tuy nhiên, Ban thường vụ huyện ủy yêu cầu để Ban thường vụ lập đoàn giải quyết luôn. Vậy, quyết định của Ban thường vụ có đúng với quy định của Đảng không? “Uỷ ban kiểm tra cấp trên giải quyết khiếu nại kỷ luật do tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp đã quyết định kỷ luật hoặc đã quyết định giải quyết khiếu nại”.

  Trả lời: Tại Tiết 5.2.2, Điểm 5.2, Khoản 5, Điều 32, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng quy định:

  Việc giải quyết khiếu nại về kỷ luật đảng được tiến hành từ đảng uỷ cơ sở, đảng uỷ cấp trên cĐảng viên là cấp uỷ viên các cấp, thuộc diện cấp uỷ cấp trên quản lý, chi bộ đã quyết định xử lý kỷ luật theo thẩm quyền, nếu có khiếu nại thì do cấp uỷ c ban thường vụ cấp uỷ quản l ý đảng viên đó giải quyết khiếu nại kỷ luật lần đầu.” Tạp chí Kiểm tra ơ sở, uỷ ban kiểm tra, ban thường vụ cấp uỷ hoặc cấp uỷ từ cấp huyện và tương đương trở lên.

  Điểm 7.1, Khoản 7, Điều 39, Quy định số 30 nêu trên cũng quy định:

  Nh ư vậy, căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp câu hỏi nêu, do đảng viên bị kỷ luật không phải là cấp ủy viên các cấp, không phải là cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp trên quản l ý, nên thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật hoặc quyết định giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của ủy ban kiểm tra huyện ủy. Sau khi giải quyết khiếu nại, nếu đảng viên khiếu nại tiếp thì ban th ường vụ huyện ủy lập đoàn giải quyết khiếu nại theo quy định. Ủy ban kiểm tra huyện ủy cần báo cáo, đề nghị ban thường vụ huyện ủy xem xét lại việc chỉ đạo cho đúng quy định của Đảng về giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của đảng viên.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xem Xét Thi Hành Kỷ Luật Một Số Đảng Viên Vi Phạm
 • Thời Hạn Xóa Kỷ Luật Đảng Viên Là Bao Lâu?
 • Chấm Dứt Hiệu Lực Của Quyết Định Kỷ Luật
 • Mẫu 8 Quyết Định Thi Hành Kỷ Luật Đảng Viên
 • Thời Gian Xóa Kỷ Luật Đảng Viên
 • Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Khai Trừ Đảng

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Đảng Viên Năm 2013
 • Hướng Dẫn Thực Hiện Quy Định 102
 • Hướng Dẫn Thực Hiện Một Số Điều Trong Quy Định Số 102 Của Bộ Chính Trị Về Xử Lý Kỷ Luật Đảng Viên Vi Phạm
 • Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh
 • Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh Cuối Năm
 • Khiếu nại quyết định kỷ luật khai trừ Đảng. Trường hợp Đảng viên bị khai trừ ra khỏi Đảng. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại ky luật.

  Khiếu nại quyết định kỷ luật khai trừ Đảng. Trường hợp Đảng viên bị khai trừ ra khỏi Đảng. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại ky luật.

  Chào Luật sư ! Vào dịp tết nguyên đán năm ngoài, tôi có đến uống cà phê gần tụ điểm đá gà ăn tiền . Tôi bị Công an giữ xe vì đậu xe cách ổ đá gà 200m. Họ buộc tôi phải nộp phạt 2.000.000 đồng mới cho lấy xe về. Nhà chỉ có một chiếc xe nên tôi đành phải để tiền lại và ký giấy đã nhận xe lại. Tôi không am hiểu về luật nên bỏ qua không có đi khiếu nại về số tiền trên. Ngày 02 /08 /2015, Chi bộ nơi tôi làm việc kỷ luật, khai trừ tôi ra khỏi Đảng . Trong quyết định có ghi tôi nghe theo lời khai của người đánh bạc. Ngày 18/12 /2015, UBND huyện yêu cầu buộc tôi phải thôi việc . Trong quá trình công tác 24 năm qua, tôi có giấy khen của UBND huyện. Tôi không vi phạm điều gì trong tổ chức đảng, chứng cứ không rõ ràng. Mong Luật sư tư vấn giúp tôi và chỉ cho tôi giải quyết thế nào trong trường hợp này?

  Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty LUẬT DƯƠNG GIA. Với thắc mắc của bạn, Công ty LUẬT DƯƠNG GIA xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

  Tổ chức đảng, đảng viên không đồng ý với quyết định kỷ luật thì trong vòng một tháng, kể từ ngày nhận quyết định, có quyền khiếu nại với cấp uỷ hoặc uỷ ban kiểm tra cấp trên cho đến Ban Chấp hành Trung ương. Việc giải quyết khiếu nại kỷ luật, thực hiện theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

  Khi nhận khiếu nại kỷ luật, cấp uỷ hoặc uỷ ban kiểm tra thông báo cho tổ chức đảng hoặc đảng viên khiếu nại biết; chậm nhất ba tháng đối với cấp tỉnh, thành phố, huyện, quận và tương đương, sáu tháng đối với cấp Trung ương, kể từ ngày nhận được khiếu nại, phải xem xét, giải quyết, trả lời cho tổ chức đảng và đảng viên khiếu nại biết.

  Trong khi chờ giải quyết khiếu nại tổ chức đảng và đảng viên bị kỷ luật phải chấp hành nghiêm chỉnh quyết định kỷ luật.

  Cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp có nhiệm vụ giải quyết khiếu nại kỷ luật trong Đảng. Ban Thường vụ cấp ủy và ủy ban kiểm tra sau khi giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng phải báo cáo với cấp ủy.

  Việc giải quyết khiếu nại về kỷ luật được tiến hành từ ủy ban kiểm tra hoặc cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức đảng đã quyết định thi hành kỷ luật. Sau khi được giải quyết, nếu đảng viên hoặc tổ chức đảng bị thi hành kỷ luật không đồng ý, có khiếu nại tiếp thì tổ chức đảng cấp trên tiếp tục giải quyết, cho đến Bộ Chính trị hoặc Ban Chấp hành Trung ương.

  Khi nhận được khiếu nại kỷ luật, cấp ủy hoặc ủy ban kiểm tra phải thông báo cho tổ chức đảng và đảng viên khiếu nại biết. Kể từ ngày nhận được khiếu nại, trong thời hạn 90 ngày làm việc đối với cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tương đương trở xuống, 180 ngày làm việc đối với cấp Trung ương, cấp ủy hoặc ủy ban kiểm tra phải xem xét giải quyết, trả lời cho tổ chức đảng hoặc người khiếu nại biết, trường hợp hết thời hạn chưa giải quyết xong thì phải thông báo cho người khiếu nại biết.

  Như vậy, đối với quyết định khai trừ Đảng, bạn có thể làm đơn khiếu nại gửi đến cấp uỷ hoặc uỷ ban kiểm tra cấp trên để được giải quyết theo các quy định nêu trên.

  Trường hợp UBND Huyện ra quyết định yêu cầu buộc bạn phải thôi việc, thì theo căn cứ tại Điểm a Khoản 1Điều 1 Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành Luật tố tụng hành chính về Quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính quy định tại Điều 28 của Luật Tố tụng hành chính:

  Như vậy, bạn có thể khởi kiện lên phía Tòa án để yêu cầu giải quyết về trường hợp này.

  THAM KHẢO CÁC DỊCH VỤ CÓ LIÊN QUAN CỦA LUẬT DƯƠNG GIA:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xử Lý Kỷ Luật Đảng Viên Vi Phạm Về Khiếu Nại, Tố Cáo Và Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo
 • Quy Trình Giải Quyết Khiếu Nại Kỷ Luật Đảng Đối Với Đảng Viên
 • Quy Định Của Đảng Về Giải Quyết Khiếu Nại Kỷ Luật Đảng Của Đảng Viên
 • Xem Xét Thi Hành Kỷ Luật Một Số Đảng Viên Vi Phạm
 • Thời Hạn Xóa Kỷ Luật Đảng Viên Là Bao Lâu?
 • Quy Trình Giải Quyết Khiếu Nại Kỷ Luật Đảng Đối Với Đảng Viên

  --- Bài mới hơn ---

 • Xử Lý Kỷ Luật Đảng Viên Vi Phạm Về Khiếu Nại, Tố Cáo Và Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo
 • Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Khai Trừ Đảng
 • Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Đảng Viên Năm 2013
 • Hướng Dẫn Thực Hiện Quy Định 102
 • Hướng Dẫn Thực Hiện Một Số Điều Trong Quy Định Số 102 Của Bộ Chính Trị Về Xử Lý Kỷ Luật Đảng Viên Vi Phạm
 • Vừa qua, Ủy ban kiểm tra Trung ương ban hành Quyết định số 1195-QĐ/UBKTTW về Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với đảng viên.

  Theo Quyết định số 1195-QĐ/UBKTTW, quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đối với đảng viên gồm 03 bước như sau:

  I. Bước chuẩn bị

  – Căn cứ vào đơn khiếu nại, kết quả làm việc với đại diện tổ chức đảng cấp dưới đã giải quyết khiếu nại và người khiếu nại hoặc nhiệm vụ do Thường trực Ủy ban giao; vụ trưởng vụ lĩnh vực, địa bàn báo cáo, đề xuất với Thành viên Ủy ban trực tiếp phụ trách địa bàn và đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban phụ trách vụ về kế hoạch giải quyết khiếu nại, dự kiến đoàn giải quyết khiếu nại (gọi tắt là kế hoạch kiểm tra và đoàn kiểm tra); đề xuất Thành viên Ủy ban chỉ đạo đoàn kiểm tra (trường hợp người khiếu nại là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý thì Phó Chủ nhiệm Ủy ban chỉ đạo đoàn kiểm tra).

  – Vụ trưởng trình Thường trực Ủy ban xem xét, ban hành quyết định kiểm tra và kế hoạch kiểm tra.

  – Đoàn kiểm tra phân công nhiệm vụ cho các thành viên; xây dựng lịch kiểm tra; chuẩn bị văn bản và tài liệu phục vụ việc kiểm tra.

  II. Bước tiến hành

  – Đoàn kiểm tra tổ chức hội nghị triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra, thống nhất lịch làm việc.

  – Đoàn kiểm tra làm việc với:

  + Người khiếu nại, tổ chức đảng đã quyết định kỷ luật, thường trực cấp ủy trực thuộc Trung ương để làm rõ nội dung khiếu nại.

  + Chi bộ có người khiếu nại để xác minh về tư cách, phẩm chất của người khiếu nại từ sau khi bị kỷ luật đến thời điểm giải quyết.

  Trường hợp có tình tiết mới làm thay đổi bản chất vụ việc thì đoàn kiểm tra làm việc với tổ chức đảng đã quyết định kỷ luật, ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương đã giải quyết khiếu nại kỷ luật để xem xét lại việc thực hiện quy trình, thủ tục, làm rõ nội dung vi phạm; chuẩn bị báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh.

  + Trưởng đoàn kiểm tra báo cáo Thành viên Ủy ban chỉ đạo đoàn kiểm tra trước khi quyết định tổ chức đảng tổ chức hội nghị và thành phần dự các hội nghị. Trường hợp cần thiết, Thường trực Ủy ban quyết định việc tổ chức hội nghị và thành phần tham dự.

  – Đoàn kiểm tra làm việc với người khiếu nại; tiếp tục thẩm tra, xác minh những nội dung chưa rõ (nếu có); chuẩn bị báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại.

  – Đoàn kiểm tra hoàn chỉnh báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, báo cáo thành viên Ủy ban chỉ đạo đoàn kiểm tra trước khi trình Ủy ban.

  III. Bước kết thúc

  – Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, kết luận:

  + Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra; trình bày đầy đủ ý kiến của người khiếu nại, ý kiến và đề nghị của tổ chức đảng cấp dưới.

  – Đoàn kiểm tra phối hợp với Vụ Tổng hợp hoàn chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại, báo cáo Thành viên Ủy ban chỉ đạo đoàn kiểm tra trước khi trình Thường trực Ủy ban ký, ban hành.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Định Của Đảng Về Giải Quyết Khiếu Nại Kỷ Luật Đảng Của Đảng Viên
 • Xem Xét Thi Hành Kỷ Luật Một Số Đảng Viên Vi Phạm
 • Thời Hạn Xóa Kỷ Luật Đảng Viên Là Bao Lâu?
 • Chấm Dứt Hiệu Lực Của Quyết Định Kỷ Luật
 • Mẫu 8 Quyết Định Thi Hành Kỷ Luật Đảng Viên
 • Xử Lý Kỷ Luật Đảng Viên Vi Phạm Về Khiếu Nại, Tố Cáo Và Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo

  --- Bài mới hơn ---

 • Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Khai Trừ Đảng
 • Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Đảng Viên Năm 2013
 • Hướng Dẫn Thực Hiện Quy Định 102
 • Hướng Dẫn Thực Hiện Một Số Điều Trong Quy Định Số 102 Của Bộ Chính Trị Về Xử Lý Kỷ Luật Đảng Viên Vi Phạm
 • Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh
 • Theo quy định tại Điều 15 Quy định 102-QĐ/TW năm 2022 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

  1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

  a) Viết đơn tố cáo giấu tên, mạo tên. Cùng người khác tham gia viết, ký tên trong cùng một đơn tố cáo.

  b) Tham gia hoặc bị người khác xúi giục, kích động, cưỡng ép, mua chuộc tham gia khiếu nại, tố cáo đông người gây mất trật tự, an toàn xã hội.

  c) Có trách nhiệm thụ lý, giải quyết tố cáo nhưng tiết lộ họ tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo và những thông tin, tài liệu khác làm lộ danh tính người tố cáo, nội dung tố cáo; tiết lộ các thông tin, tài liệu, chứng cứ của vụ việc cho tổ chức hoặc cá nhân không có trách nhiệm biết.

  d) Thiếu trách nhiệm, gây phiền hà, sách nhiễu trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc gây khó khăn, cản trở đảng viên, công dân trong việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo.

  đ) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, đầy đủ trách nhiệm bảo vệ người tố cáo.

  e) Không thực hiện các yêu cầu, kiến nghị, kết luận, quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về khiếu nại, tố cáo.

  2- Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):

  a) Cố ý trì hoãn hoặc trốn tránh trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

  b) Làm sai lệch hồ sơ vụ việc trong quá trình thẩm tra, xác minh, kết luận, kiến nghị giải quyết khiếu nại, tố cáo; báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh không đúng sự thật.

  c) Cố ý không chấp hành quyết định cuối cùng về tố cáo và kết luận, quyết định giải quyết tố cáo của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

  d) Vu cáo, vu khống hoặc cản trở người đang làm nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc can thiệp trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào hoạt động kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tung tin sai sự thật về việc tố cáo và giải quyết tố cáo.

  đ) Đe dọa, trả thù, trù dập, xúc phạm người phát hiện, báo cáo, tố giác, tố cáo, cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ về hành vi tham nhũng, tiêu cực hoặc người có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo.

  e) Tổ chức, tham gia, kích động, xúi giục, mua chuộc, cưỡng ép người khác khiếu nại, tố cáo.

  g) Tố cáo mang tính bịa đặt, vu khống, đả kích, bôi nhọ thanh danh, gây tổn hại đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của người khác.

  3- Trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

  a) Tổ chức, cưỡng ép, kích động, xúi giục, giúp sức, dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo người khác khiếu nại, tố cáo sai sự thật hoặc gây áp lực, đòi yêu sách hoặc tập trung đông người khiếu nại, tố cáo gây rối an ninh, trật tự công cộng.

  b) Lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo để gây rối trật tự, gây thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân để chống Đảng, Nhà nước; xuyên tạc, đe dọa, xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giải quyết hoặc xâm phạm tính mạng của người có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo.

  Trân trọng!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Trình Giải Quyết Khiếu Nại Kỷ Luật Đảng Đối Với Đảng Viên
 • Quy Định Của Đảng Về Giải Quyết Khiếu Nại Kỷ Luật Đảng Của Đảng Viên
 • Xem Xét Thi Hành Kỷ Luật Một Số Đảng Viên Vi Phạm
 • Thời Hạn Xóa Kỷ Luật Đảng Viên Là Bao Lâu?
 • Chấm Dứt Hiệu Lực Của Quyết Định Kỷ Luật
 • Quyền Khiếu Nại Quyết Định Xử Lý Kỷ Luật Của Viên Chức

  --- Bài mới hơn ---

 • Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức
 • Các Hình Thức Kỷ Luật Đảng Viên
 • Công Bố Quyết Định Xử Lý Kỷ Luật Đảng Viên Khi Họ Không Có Mặt Thì Có Được Khiếu Nại Không?
 • Sau Bao Lâu, Đảng Viên Được Xóa Kỷ Luật Đảng?
 • Đảng Viên Bị Kỷ Luật Có Tiếp Tục Được Bổ Nhiệm Không ?
 • Quyền khiếu nại quyết định xử lý kỷ luật của viên chức. Viên chức bị xử lý kỷ luật có quyền được khiếu nại tại Nghị định 27/2012/NĐ-CP.

  Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty LUẬT DƯƠNG GIA. Với thắc mắc của bạn, Công ty LUẬT DƯƠNG GIA xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

  Theo nội dung của Nghị định 27/2012/NĐ-CP ngày 6 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định của xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức. Theo đó, tại Khoản 1, Điều 12, Nghị định 27/2012/NĐ-CP thì viên chức sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật cách chức trong trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà không có lý do chính đáng, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Giống với trường hợp của Phó phòng mà bạn vừa nêu ở trên. Nên việc tiến hành xử lý kỷ luật đối với viên chức Phó phòng đó hoàn toàn phủ hợp với quy định của pháp luật về mặt căn cứ.

  Về trình tự, thủ tục tiến hành kỷ luật thì như bạn vừa nêu, Ban Giám hiệu đã tiến hành họp và đồng chí Hiệu trưởng chủ trì cuộc họp Hội đồng kỷ luật để xử lý kỷ luật đối với nhân viên Phó phòng đó. Như vậy, về mặt trình tự, thủ tục giải quyết cũng khá phù hợp với các quy định của pháp luật. Bởi lẽ, theo quy định tại Khoản 1, Điều 16, Nghị định 27/2012/NĐ-CP thì đồng chí Hiệu trưởng hoàn toàn có quyền thành lập, cũng như chủ trì cuộc họp Hội đồng kỷ luật để tiến hành xử lý kỷ luật đối với đồng chí Phó phòng đó.

  Vì vậy, có thể nói, việc tiến hành xử lý kỷ luật đối với đồng chí Phó phòng quản lý sinh viên, học viên hoàn toàn đáp ứng đủ các căn cứ, cũng như trình tự, thủ tục tiến hành kỷ luật đồng chí đó.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khiếu Nại, Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức
 • Về Thụ Lý Vụ Án Hành Chính “khởi Kiện Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc” Đối Với Viên Chức Có Thuộc Thẩm Quyền Thụ Lý Của Tòa Án Không.
 • Thời Hiệu Khởi Kiện Đối Với Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc
 • Khởi Kiện Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc
 • Hình Thức Kỷ Luật Khiển Trách Đối Với Viên Chức
 • Khiếu Nại, Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyền Khiếu Nại Quyết Định Xử Lý Kỷ Luật Của Viên Chức
 • Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức
 • Các Hình Thức Kỷ Luật Đảng Viên
 • Công Bố Quyết Định Xử Lý Kỷ Luật Đảng Viên Khi Họ Không Có Mặt Thì Có Được Khiếu Nại Không?
 • Sau Bao Lâu, Đảng Viên Được Xóa Kỷ Luật Đảng?
 • Thời hiệu KN đối với các vụ việc giải quyết KN kỷ luật cán bộ, công chức được thực hiện theo quy định của Điều 48 Luật KN năm 2011. Cụ thể như sau:

  – Thời hiệu KN lần đầu là 15 ngày, kể từ ngày cán bộ, công chức nhận được quyết định kỷ luật.

  – Thời hiệu KN lần hai là 10 ngày, kể từ ngày cán bộ, công chức nhận được quyết định giải quyết KN lần đầu; đối với quyết định kỷ luật buộc thôi việc thì thời hiệu KN lần hai là 30 ngày, kể từ ngày cán bộ, công chức nhận được quyết định giải quyết KN lần đầu.

  – Trường hợp người KN không thực hiện được quyền KN theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu KN.

  Đối chiếu với quy định trên, thời gian anh Q đi công tác ở nước ngoài không tính vào thời hiệu KN. Do đó, anh Q có thể thực hiện quyền KN của mình trong thời hạn là 15 ngày kể từ ngày anh về nước và nhận được Quyết định kỷ luật.

  Xin hỏi cán bộ, công chức bị kỷ luật nếu KN thì có được KN trực tiếp không?

  Điều 49 Luật KN năm 2011 quy định hình thức KN đối với quyết định kỷ luật cán bộ, công chức như sau:

  – Việc KN phải được thực hiện bằng đơn. Trong đơn KN phải ghi rõ ngày, tháng, năm; họ, tên, địa chỉ của người KN; nội dung, lý do KN, yêu cầu của người KN và có chữ ký của người KN.

  – Đơn KN lần đầu phải được gửi đến người đã ra quyết định kỷ luật.

  – Đơn KN lần hai được gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết KN lần hai.

  Như vậy, cán bộ, công chức bị kỷ luật nếu KN thì phải KN bằng đơn, không được KN bằng hình thức trực tiếp.

  Đề nghị cho biết thời hạn thụ lý và giải quyết KN quyết định kỷ luật cán bộ, công chức được quy định như thế nào?

  Thời hạn thụ lý và giải quyết KN quyết định kỷ luật cán bộ, công chức lần đầu, lần hai đuợc quy định tại Điều 50 Luật KN năm 2011. Cụ thể như sau:

  – Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn KN, người có thẩm quyền giải quyết KN phải thụ lý để giải quyết và thông báo cho người KN biết.

  – Thời hạn giải quyết KN không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết KN có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.

  Chị N nhận được quyết định kỷ luật từ Thủ trưởng cơ quan nơi chị công tác. Do không đồng ý với hình thức kỷ luật đưa ra nên chị quyết định KN quyết định này. Xin hỏi ai là người có thẩm quyền giải quyết KN cho chị ?

  Thẩm quyền giải quyết KN đối với quyết định xử lý kỷ luật của cán bộ, công chức thực hiện theo quy định tại Điều 51 Luật KN năm 2011. Cụ thể như sau:

  – Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức theo phân cấp có thẩm quyền giải quyết KN lần đầu đối với quyết định kỷ luật do mình ban hành.

  – Người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức quản lý cán bộ, công chức có thẩm quyền giải quyết trong trường hợp còn KN tiếp.

  – Bộ trưởng Bộ Nội vụ có thẩm quyền giải quyết KN đối với quyết định kỷ luật mà Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã giải quyết lần đầu nhưng còn KN hoặc KN lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

  Như vậy, Thủ trưởng cơ quan đã ra quyết định kỷ luật chị Q có thẩm quyền giải quyết KN lần đầu cho chị. Trong trường hợp chị Q KN tiếp thì Thủ trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan chị sẽ giải quyết KN cho chị. Ngoài ra, pháp luật cũng quy định trong trường hợp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã giải quyết lần đầu nhưng còn KN hoặc KN lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết thì Bộ trưởng Bộ Nội vụ có thẩm quyền giải quyết KN.

  Việc xác minh nội dung KN trong quyết định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức thuộc trách nhiệm của cơ quan nào? Pháp luật có quy định việc xác minh đó phải được lập thành văn bản hay không?

  Theo quy định tại Điều 52 Luật KN năm 2011 thì trong quá trình giải quyết KN, người có thẩm quyền giải quyết KN có trách nhiệm trực tiếp hoặc phân công người có trách nhiệm kiểm tra lại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức bị KN, xem xét nội dung KN. Nếu xét thấy nội dung KN đã rõ thì yêu cầu Hội đồng kỷ luật cán bộ, công chức xem xét để đề nghị người có thẩm quyền giải quyết.

  Trường hợp nội dung KN chưa được xác định rõ thì tự mình hoặc giao người có trách nhiệm xác minh, kết luận nội dung KN. Người có trách nhiệm xác minh có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 29 của Luật KN năm 2011.

  Việc xác minh nội dung KN phải lập thành văn bản, báo cáo người có thẩm quyền giải quyết KN. Sau khi có kết quả xác minh nội dung KN thì yêu cầu

  Hội đồng kỷ luật cán bộ, công chức xem xét để đề nghị người có thẩm quyền giải quyết KN.

  TKBT (Nguồn: Bộ Tư pháp)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Về Thụ Lý Vụ Án Hành Chính “khởi Kiện Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc” Đối Với Viên Chức Có Thuộc Thẩm Quyền Thụ Lý Của Tòa Án Không.
 • Thời Hiệu Khởi Kiện Đối Với Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc
 • Khởi Kiện Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc
 • Hình Thức Kỷ Luật Khiển Trách Đối Với Viên Chức
 • Thẩm Quyền, Trình Tự Xử Lý Kỷ Luật Khiển Trách
 • Quyết Định Kỷ Luật Đảng, Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Kỷ Luật Đảng Chấm Dứt Hiệu Lực Khi Nào?

  --- Bài mới hơn ---

 • Kiện Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Khi Nào?
 • Giải Quyết Khiếu Nại Về Việc Trả Lại Đơn Khởi Kiện
 • Khiếu Nại, Kiến Nghị Và Giải Quyết Khiếu Nại, Kiến Nghị Về Việc Trả Lại Đơn Khởi Kiện Được Quy Định Như Thế Nào?
 • Khiếu Nại Việc Trả Lại Đơn Kiện Trong Vụ Án Hành Chính
 • Công Khai Các Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại
 • Ngày 12/12/2018, tổ chức đảng ra quyết định khai trừ đối với tôi. Sau đó tôi đã khiếu nại về quyết định khai trừ này. Ngày 12/3/2019, tổ chức đảng có thẩm quyền ra quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật, thay đổi bằng hình thức kỷ luật cảnh cáo. Tôi cảm thấy không phục nên đã tiếp tục khiếu nại đối với quyết định thay đổi hình thức kỷ luật, hiện nay tổ chức đảng đang xem xét giải quyết đơn khiếu nại của tôi. Cho tôi hỏi đối với trường hợp của tôi thì hiệu lực thi hành kỷ luật chấm dứt tại thời điểm nào? Xin cảm ơn

  Dương Lộc (090***)

   Khoản 9 Điều 39 Quy định 30-QĐ/TW năm 2022 quy định: Trong khi chờ giải quyết khiếu nại, tổ chức đảng và đảng viên bị kỷ luật phải chấp hành nghiêm chỉnh quyết định kỷ luật.

   Mặt khác, Điểm 3.2 Khoản 3 Điều 40 Quy định 30-QĐ/TW năm 2022 quy định:

   Sau một năm, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật hoặc quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật (trừ quyết định kỷ luật khai trừ), nếu đảng viên không khiếu nại, không tái phạm hoặc không có vi phạm mới đến mức phải xử lý kỷ luật thì quyết định kỷ luật đương nhiên chấm dứt hiệu lực.

   Nội dung này được hướng dẫn bởi dấu sao thứ ba Điều 40 Hướng dẫn 01-HD/UBKTTW năm 2022 như sau:

   Sau một năm, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật hoặc quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật (trừ quyết định kỷ luật khai trừ), nếu đảng viên không khiếu nại, không tái phạm hoặc không có vi phạm mới đến mức phải xử lý kỷ luật thì quyết định kỷ luật đương nhiên chấm dứt hiệu lực

   – Trong thời gian chấp hành quyết định, kỷ luật hoặc quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật, nếu đảng viên khiếu nại thì thời gian chấm dứt hiệu lực kỷ luật được tính là sau một năm kể từ ngày công bố quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật cuối cùng đối với đảng viên đó.

   – Một năm được tính theo tháng (đủ 12 tháng).

   Căn cứ theo các quy định nêu trên thì Anh/Chị bị kỷ luật khai trừ, có khiếu nại, tổ chức đảng cấp trên quyết định giảm hình thức kỷ luật, từ khai trừ xuống hình thức kỷ luật cảnh cáo thì Anh/Chị phải chấp hành quyết định kỷ luật cảnh cáo.

   Anh/Chị tiếp tục có khiếu nại và tổ chức đảng cấp có thẩm quyền đang giải quyết thì trong thời gian giải quyết khiếu nại, Anh/Chị phải chấp hành quyết định kỷ luật cảnh cáo của tổ chức đảng có thẩm quyền; hiệu lực kỷ luật chỉ chấm dứt sau một năm kể từ ngày công bố quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật cuối cùng đối với Anh/Chị.

   Ban biên tập thông tin đến Anh/Chị!

   Trân trọng!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Giải Quyết Thư Khiếu Nại Kỷ Luật Đảng Viên
 • Hủy Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Do Vi Phạm Nghiêm Trọng Trình Tự Thủ Tục Tố Tụng
 • Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính
 • Giải Quyết Khiếu Nại Lần Đầu (Quyết Định Hành Chính, Hành Vi Hành Chính)
 • Giải Quyết Khiếu Nại (Kn) Quyết Định Hành Chính, Hành Vi Hành Chính
 • Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Hình Thức Kỷ Luật Đảng Viên
 • Công Bố Quyết Định Xử Lý Kỷ Luật Đảng Viên Khi Họ Không Có Mặt Thì Có Được Khiếu Nại Không?
 • Sau Bao Lâu, Đảng Viên Được Xóa Kỷ Luật Đảng?
 • Đảng Viên Bị Kỷ Luật Có Tiếp Tục Được Bổ Nhiệm Không ?
 • Quyết Định Xử Lý Kỷ Luật Sa Thải
 • Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức, Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Don Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức, Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức Là Gì, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức Xã, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Công Chức Xã, Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Đối Với Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Công Chức Xã, Mmẫu Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Công Chức Sinh Con Thứ 3, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức, Đơn Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật, Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật, Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Đảng, Nghị Định Về Xử Lý Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức, Quyết Định Kỷ Luật Giáng Chức, Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức, Quyết Định Xử Lý Kỷ Luật Viên Chức, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Viên Chức, Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức Sinh Con Thứ 3, Quy Định Pháp Luật Về Khiếu Nại Là Cơ Sở Pháp Lý Để Công Dân Thực Hiện Qu, Mau Quyet Dinh Ki Luat Vien Chuc Giao Duc Sinh Con Thu 3, Quyết Định Của Cuc Tổ Chức Bộ Công An, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Viên Chức, Nghị Định Số 34 Xử Lý Kỷ Luật Công Chức, Nghị Định Số 34 Về Kỷ Luật Công Chức, Nghị Định Xử Lý Kỷ Luật Công Chức, Nghị Định Số 34 Kỷ Luật Công Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Cấp Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Xã, Quyết Định Ban Hành Sơ Đồ Tổ Chức Công Ty, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức, Luật Sửa Đổi Bô Sung Của Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức 25/11/2019, Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Cán Bộ Công Chức Và Luật Viên Chức, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Cán Bộ Công Chức, Quyết Định Nâng Lương Cho Cán Bộ Công Chức, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ Công Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Ngạch Công Chức, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Cán Bộ Công Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Tư Pháp Cấp Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Vào Ngạch Công Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Tư Pháp, Nghị Quyết Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương, Tổng Kết, Đánh Giá Thi Hành Luật Cán Bộ, Công Chức; Luật Viên Chức, Báo Cáo Tổng Kết, Đánh Giá Thi Hành Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Mảng Tư Pháp, Quyết Định Về Việc Tuyển Dụng Công Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Tư Pháp Hộ Tịch Cấp Xã, Báo Cáo Tổng Kết, Đánh Giá Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Phụ Trách Mảng Tư Pháp Của Ubnd Cấp Xã, Quyết Định Tuyển Dụng Và Bổ Nhiệm Công Chức Mảng Tư Pháp- Hộ Tịch, Đơn Khiếu Nại Quyết Định, Đơn Khiếu Nại Quyet Định Đưa Vụ án Ra Xét Xử, Mẫu Đơn Khiếu Nại Quyết Định Của Tòa án, Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Lần Đầu, Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại, Đơn Khiếu Nại Quyết Định Thi Hành án, Khiếu Nại Về Quyết Định Sa Thải, Mẫu Giấy Mời Giải Quyết Khiếu Nại Đối Với Công Dân, Quy Trình Khiếu Nại Và Giải Quyết Khiếu Nại Được Thực Hiện Theo Mấy Bước, Mẫu Đơn Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính, Nghị Định Giải Quyết Khiếu Nại, Đơn Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính, Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ Công An, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Của Bộ Công Thương, Tình Huống Giải Quyết Đơn Thư Khiếu Nại Của Của Công Dân, Nghị Định 75 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Khiếu Nại, Báo Cáo Tổng Kết Thi Hành Luật Công Chức Viên Chức, Mẫu Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính Thuế, Mẫu Đơn Khiếu Nại Quyết Định Xử Phạt Hành Chính, Quyết Định Kỷ Luật Nhân Viên Công Ty, Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Danh Nghề Nghiệp Viên Chức, 7 Loại Năng Khiếu Quyết Định Nghề Nghiệp Của Bạn, Mẫu Đơn Khiếu Nại Theo Luật Khiếu Nại 2011, Thời Gian Công Bố Quyết Định Kỷ Luật Đảng, Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Và Biện Pháp Thi Hành Luật Khiếu Nại, Hồ Sơ Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, Nghị Định Về Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, “công Tác Giải Quyết Khiếu Kiện Đông Người Liên Quan Đến Lợi ích Đất Đai, Quyền Lợi Kinh Tế, Báo Cáo Tham Luận “công Tác Giải Quyết Khiếu Kiện Đông Người Liên Quan Đến Lợi ích Đất Đai, Quyền Lợ, Báo Cáo Tham Luận “công Tác Giải Quyết Khiếu Kiện Đông Người Liên Quan Đến Lợi ích Đất Đai, Quyền Lợ, Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Cơ Quan Ubnd Huyện, Mẫu Đơn Khiếu Nại Của Tổ Chức, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Chức Năng Nhiệm Vụ, Quyết Định 3989-qĐ/vptw Ngày 16/8/2019 Của Văn Phòng Trung ương Đảng Quy Định Về Chế Độ Chi Tổ Chức , Quyết Định 3989-qĐ/vptw Ngày 16/8/2019 Của Văn Phòng Trung ương Đảng Quy Định Về Chế Độ Chi Tổ Chức, Quyết Định 3989-qĐ/vptw Ngày 16/8/2019 Của Văn Phòng Trung ương Đảng Quy Định Về Chế Độ Chi Tổ Chức , Quy Luật Phủ Định Của Phủ Định Và Sự Vận Dụng Quy Luật Này Vào Công Cuộc Cải Cách Hành Chính Của Nướ, Luật Công Chức, Báo Cáo Luật Cán Bộ Công Chức, Hồ Sơ Kỷ Luật Công Chức, Luật Cán Bộ Công Chức, Báo Cáo Kỷ Luật Công Chức,

  Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức, Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Don Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức, Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức Là Gì, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức Xã, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Công Chức Xã, Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Đối Với Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Công Chức Xã, Mmẫu Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Công Chức Sinh Con Thứ 3, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức, Đơn Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật, Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật, Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Đảng, Nghị Định Về Xử Lý Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức, Quyết Định Kỷ Luật Giáng Chức, Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức, Quyết Định Xử Lý Kỷ Luật Viên Chức, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Viên Chức, Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức Sinh Con Thứ 3, Quy Định Pháp Luật Về Khiếu Nại Là Cơ Sở Pháp Lý Để Công Dân Thực Hiện Qu, Mau Quyet Dinh Ki Luat Vien Chuc Giao Duc Sinh Con Thu 3, Quyết Định Của Cuc Tổ Chức Bộ Công An, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Viên Chức, Nghị Định Số 34 Xử Lý Kỷ Luật Công Chức, Nghị Định Số 34 Về Kỷ Luật Công Chức, Nghị Định Xử Lý Kỷ Luật Công Chức, Nghị Định Số 34 Kỷ Luật Công Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Cấp Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Xã, Quyết Định Ban Hành Sơ Đồ Tổ Chức Công Ty, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức, Luật Sửa Đổi Bô Sung Của Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức 25/11/2019, Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Cán Bộ Công Chức Và Luật Viên Chức, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Cán Bộ Công Chức, Quyết Định Nâng Lương Cho Cán Bộ Công Chức, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ Công Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Ngạch Công Chức, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Cán Bộ Công Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Tư Pháp Cấp Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Vào Ngạch Công Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Tư Pháp, Nghị Quyết Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyền Khiếu Nại Quyết Định Xử Lý Kỷ Luật Của Viên Chức
 • Khiếu Nại, Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức
 • Về Thụ Lý Vụ Án Hành Chính “khởi Kiện Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc” Đối Với Viên Chức Có Thuộc Thẩm Quyền Thụ Lý Của Tòa Án Không.
 • Thời Hiệu Khởi Kiện Đối Với Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc
 • Khởi Kiện Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc
 • Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức

  --- Bài mới hơn ---

 • Khiếu Nại Quyết Định Thu Hồi Đất Và Tư Vấn Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai ?
 • Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Lần Đầu
 • Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Lần Đầu Theo Quy Định
 • Giải Quyết Khiếu Nại Lần Đầu Thuộc Thẩm Quyền Giải Quyết Của Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Các Huyện, Thành Phố Thuộc Tỉnh
 • Bắc Giang: Giữ Nguyên Quyết Định Giải Quyết Của Ubnd Huyện Lục Nam
 • Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức – Vĩnh Phúc

  Cách thực hiện thủ tục hành chính Giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức – Vĩnh Phúc

  Trình tự thực hiện

  Bước 1:

  Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

  Bước 2:

  Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, sở Thông tin và Truyền thông (Đường Mê Linh, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

  Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết).

  Bước 3:

  Công chức tiếp nhận phân loại và xử lý hồ sơ:

  – Nếu trong thời hiệu khiếu nại (KN) là 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định kỷ luật (Trường hợp có những trở ngại khách quan thì thời gian đó không tính vào thời hiệu KN) thì tiếp nhận.

  – Nếu hết thời hiệu KN thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức biết để thực hiện.

  Bước 4:

  Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn

  Bước 5:

  Nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, sở Thông tin và Truyền thông.

  Thời gian nhận kết quả: Các ngày trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết).

  Điều kiện thực hiện

  Nội dung Văn bản quy định

  Các điều kiện để vụ việc khiếu nại (KN) quyết định hành chính, hành vi hành chính được thụ lý giải quyết:

  – Người KN phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình KN;

  – Người KN phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; trong trường hợp thông qua người đại diện để thực hiện việc khiếu nại thì người đại diện phải có giấy tờ hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người KN cư trú để chứng minh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đại diện hợp pháp của mình;

  – Người KN phải làm đơn KN và gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hiệu, thời hạn theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo;

  – Việc KN chưa có quyết định giải quyết lần hai;

  – Việc KN chưa được toà án thụ lý để giải quyết.

  Chưa có văn bản!

  Thời hạn khiếu nại (KN) tiếp:

  Trong thời hạn 30 ngày (đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì không quá 45 ngày), kể từ ngày hết thời hạn giải quyết KN mà KN không được giải quyết hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết KN lần đầu mà người KN không đồng ý thì có quyền KN đến người có thẩm quyền giải quyết KN lần hai.

  Chưa có văn bản!

  Thời hiệu khiếu nại:

  Thời hiệu khiếu nại (KN) là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được có hành vi hành chính.

  Trường hợp có những trở ngại khách quan thì thời gian đó không tính vào thời hiệu KN. Người KN phải xuất trình giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ sở y tế hoặc cơ quan, tổ chức nơi người KN làm việc về trở ngại khách quan với cơ quan có thẩm quyền giải quyết KN.

  Chưa có văn bản!

  Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức – Vĩnh Phúc

  Đơn Khiếu nại: Đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại và yêu cầu của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên

  Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức – Vĩnh Phúc

  Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức – Vĩnh Phúc

  Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức – Vĩnh Phúc

  Lược đồ Giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức – Vĩnh Phúc

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thủ Tục Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức
 • Công Khai Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại
 • Công Khai Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Trong Giải Quyết Khiếu Nại Thuế Của Cơ Quan Thuế
 • Công Khai Các Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại
 • Khiếu Nại Việc Trả Lại Đơn Kiện Trong Vụ Án Hành Chính
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100