Đẩy Mạnh Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 / Top 11 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Đẩy Mạnh Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ủy Công ty Kho vận Đá Bạc đang tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, thực hiện chương trình hành động theo tinh thần nghị quyết Đảng ủy Công ty.

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá 11) và Chỉ thị 05 (khoá 12) tới cán bộ đảng viên tại Đảng bộ Công ty Kho vận Đá Bạc

Sau quán triệt và học tập Nghị quyết, Đảng uỷ Công ty đã từng bước tổ chức triển khai tới toàn bộ cán bộ đảng viên và công nhân viên chức chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) với những nhiệm vụ cụ thể. Quá trình thực hiện nghị quyết Đảng bộ đã bám sát 3 nội dung trọng tâm, đi sâu vào việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, chống suy thoái đạo đức, lối sống của cán bộ Đảng viên… qua đó đã nâng cao nhận thức về trách nhiệm của từng cá nhân và tập thể trong đấu tranh chống lại các biểu hiện suy thoái về tư tưởng và phẩm chất đạo đức lối sống.

Đảng ủy Công ty xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, do vậy cần được gắn kết chặt chẽ với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03 (khóa 11) và Chỉ thị số 05 (khóa 12) của Bộ Chính trị. Đây cũng là cơ sở quan trọng để Đảng bộ chỉ đạo các bộ phận, các tập thể và cá nhân nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, góp phần quyết định cho việc thực hiện lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Cũng qua quá trình triển khai quán triệt và học tập, thực hiện Nghị quyết, tất cả cán bộ đảng viên trong Đảng bộ đã nắm vững về tinh thần của Nghị quyết và được đông đảo cán bộ đảng viên, công nhân viên chức thực hiện nghiêm túc. Đến nay, qua các bước triển khai đã đạt được kết quả tích cực, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ và đồng bộ về công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ.

Đẩy Mạnh Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Gắn Với Quy Định Nêu Gương

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc

Chiều 9.12, Đoàn Kiểm tra số 1155 của Ban Bí thư Trung ương do đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương làm trưởng đoàn đã công bố dự thảo kết luận cuộc kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với triển khai, tổ chức thực hiện các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Xuân Thăng, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự cuộc làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú đánh giá cao những cố gắng của tỉnh Hải Dương trong quán triệt, triển khai khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với các quy định về nêu gương.

Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương tăng cường hơn nữa vai trò của cấp ủy, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định nêu gương với tinh thần kiên quyết, kiên trì, bền bỉ để thực sự có chuyển biến tích cực, rõ nét trong mỗi tổ chức, cá nhân.

Đặc biệt quan tâm, coi trọng công tác xây dựng Đảng. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu bằng những hành động thiết thực, cụ thể. Tiếp tục tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, khắc phục bằng được tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”. Tiếp tục rà soát, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa để phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu và chỉ tiêu nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Đặc biệt tập trung chuẩn bị thật tốt các công việc cho Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025…

Theo đánh giá của đoàn kiểm tra, trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với quy định nêu gương tại Hải Dương, công tác thông tin, tuyên truyền, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội được triển khai đa dạng, sáng tạo.

Gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, có cách làm sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa trong xã hội được biểu dương kịp thời. Đại đa số cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp thường xuyên tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và trong cuộc sống hàng ngày.

Qua đó, đã góp phần đấu tranh ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, giữ vững ổn định, đoàn kết và phát triển của địa phương…

Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết và các quy định nêu gương chưa đồng bộ, chưa toàn diện giữa các cấp, ngành, các lĩnh vực, giữa trên và dưới. Chất lượng nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định nêu gương ở một số cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là ở cấp cơ sở và các cơ quan hành chính, sự nghiệp chưa cao. Nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên về xây dựng, chính đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chưa đầy đủ, sâu sắc.

Việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống âm mưu diễn biến hòa bình, luận điểm sai trái của các thế lực thù địch, phòng chống suy thoái, tự chuyển hóa, tự diễn biến có nơi còn bị động, chưa thật sắc bén…

NGỌC HÙNG

Đẩy Mạnh Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 11 Khóa Xii

Ngày 29/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 11 khóa XII của Đảng và một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đảng bộ Khối.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; đại diện thường trực các đảng ủy trực thuộc; trưởng ban tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra các đảng ủy cấp trên cơ sở…

Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì và truyền đạt nội dung Nghị quyết số 53-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Kết luận số 63-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tình hình kinh tế- xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng tán thành trình Đại hội XIII của Đảng cho giữ Điều lệ Đảng hiện hành (không bổ sung, sửa đổi); giao Bộ Chính trị chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu ý kiến Trung ương và góp ý của các cấp uỷ, tổ chức đảng để điều chỉnh bằng các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đồng chí Sơn Minh Thắng nhấn mạnh, năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối của nhiệm kỳ và kế hoạch 5 năm 2016-2020; là năm tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII lưu ý, nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, tạo nền tảng cho phát triển nhanh, bền vững; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh một cách thực chất, hiệu quả hơn; đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị; tăng cường huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Trương Xuân Cừ báo cáo Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Thông báo số 156-TB/TW của Bộ Chính trị về kết luận tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X “về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”; Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới.

Đồng chí Hoàng Trọng Hưng, Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương báo cáo nội dung Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương Một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối quán triệt Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Kết luận số 54-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị về việc kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh.

Các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: HH)

Để các nội dung của các Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 11 khóa XII của Đảng và một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Theo đó, Đảng ủy Khối đề nghị, các cấp ủy khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt các nội dung của Hội nghị đến toàn thể cán bộ, đảng viên, bảo đảm nội dung, thời gian, tiến độ; tổ chức sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ, từ đó giúp cán bộ, đảng viên vận dụng đầy đủ, sáng tạo vào nhiệm vụ chuyên môn; tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết gắn với thực hiện tốt công tác tuyên truyền tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung, chương trình theo kế hoạch.

Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị nêu cao trách nhiệm của mình trong việc tự nghiên cứu, học tập nghị quyết; kiên quyết, kịp thời phát hiện, đấu tranh, phản bác luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; đồng thời, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019; chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII./.

Tiếp Tục Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Tích Cực, Mạnh Mẽ Hơn

Sau một năm thực hiện, Nghị quyết Trung ương 4 đã tạo chuyển biến về nhiều mặt. Từ kết quả bước đầu, đòi hỏi phải tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 tích cực, mạnh mẽ hơn từ mỗi tổ chức, mỗi cá nhân cán bộ, đảng viên…

Sau một năm thực hiện, Nghị quyết Trung ương 4 đã tạo chuyển biến về nhiều mặt. Từ kết quả bước đầu, đòi hỏi phải tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 tích cực, mạnh mẽ hơn từ mỗi tổ chức, mỗi cá nhân cán bộ, đảng viên…

Hội nghị cán bộ toàn quốc hướng dẫn việc tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 vào tháng 8/2012

Báo Điện tử Chính phủ xin giới thiệu bài viết của PGS, TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, với tư cách một đảng viên và cán bộ nghiên cứu về Đảng, nhìn nhận kết quả 1 năm triển khai Nghị quyết Trung ương 4.

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Khóa XI đã họp những ngày cuối tháng 12/2011 và ban hành nghị quyết quan trọng: Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Có 3 vấn đề cấp bách Đảng phải tập trung chỉ đạo thực hiện là: đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp trung ương đáp ứng yêu cầu mới; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Vấn đề thứ nhất là trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất. Trung ương đề ra mục tiêu, phương châm và 4 nhóm giải pháp thực hiện, trong đó nhóm giải pháp hàng đầu là tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cấp trên.

Năm 2012 là năm toàn Đảng triển khai học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, đặc biệt là tiến hành tự phê bình và phê bình từ cấp lãnh đạo cao nhất đến tổ chức cơ sở đảng và đối với từng cán bộ, đảng viên. Qua một năm thực hiện nghị quyết, với tư cách một đảng viên và cán bộ nghiên cứu về Đảng, xin nêu mấy ý kiến bước đầu:

Hai là, cùng với tự phê bình, phê bình, sửa chữa khuyết điểm, chống sự suy thoái, các vấn đề khác cũng đã được triển khai. Bộ Chính trị đã chỉ đạo, Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đổi mới xây dựng chương trình và đã mở Lớp dự nguồn cán bộ cao cấp Khóa I từ tháng 3/2013 và sẽ mở các khóa tiếp theo. Trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu đã được xác định rõ hơn trong công tác kiểm tra, kỷ luật, thanh tra. Các nhóm giải pháp cần được nhận thức đúng và triển khai đồng bộ hơn cả về công tác tổ chức cán bộ, sinh hoạt đảng, về cơ chế chính sách và về giáo dục chính trị, tư tưởng. Không nên nhận thức Nghị quyết Trung ương 4 chỉ có tự phê bình, phê bình và xử lý kỷ luật. Cũng không nên nhận thức giản đơn là qua đợt tự phê bình, phê bình là không còn khuyết điểm, mọi việc hoàn toàn tốt đẹp. Có khuyết điểm, yếu kém có thể sửa ngay, có khuyết điểm cần có thời gian và giải pháp đồng bộ, tránh hữu khuynh nhưng cũng tránh tả khuynh, cực đoan.

Ba là, trong hoàn cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu, quan hệ quốc tế phức tạp, nhiều khó khăn trong nước, nhưng năm 2012 đất nước vẫn có bước chuyển biến tích cực: giữ được ổn định kinh tế vĩ mô, GDP đạt 5,2%, giảm lạm phát xuống dưới 10%, bảo đảm an sinh xã hội đời sống của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, độc lập, chủ quyền của Tổ quốc, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Đó là những thành quả không thể phủ nhận củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ. Nhưng cũng cần nhìn thẳng vào sự thật là: tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn còn nặng nề; khiếu kiện đông người vẫn gia tăng nhất là về đất đai; cán bộ hành chính còn sách nhiễu dân; chênh lệch giàu nghèo còn lớn, v.v… Thực trạng đó đòi hỏi phải tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 tích cực, mạnh mẽ hơn từ trong mỗi tổ chức, mỗi cá nhân cán bộ, đảng viên để tạo sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục được những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên thật sự giỏi, trong sạch, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân.

PGS. TS Nguyễn Trọng Phúc, VGP