Di Chúc Bằng Văn Bản Có Công Chứng / TOP #10 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 8/2022 # Top View | Bac.edu.vn

Mẫu Di Chúc Bằng Văn Bản Có Công Chứng

--- Bài mới hơn ---

 • Di Chúc Bằng Văn Bản Không Có Công Chứng Hoặc Chứng Thực Có Giá Trị Pháp Lý Không?
 • Di Chúc Bằng Văn Bản Có Chứng Thực Tại Ubnd Xã Phường Có Hợp Pháp Không?
 • Di Chúc Bằng Văn Bản Có Giá Trị Như Di Chúc Được Công Chứng Hoặc Chứng Thực
 • Der Wille Von Präsident Ho Chi Minh Und 50 Jahre Umsetzung Seiner Anweisungen (Testament)
 • Cách Viết Di Chúc Thừa Kế Tài Sản, Đất Đai. Hướng Dẫn Lập Bản Di Chúc Viết Tay, Đánh Máy Theo Mẫu
 • Mẫu Di Chúc Bằng Văn Bản Có Công Chứng, Bài Báo Cáo Về Cơ Cấu Tổ Chức, Chức Năng Nhiệm Vụ Và Hoạt Động Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng, Báo Cáo Thực Tập Về Cơ Cấu Tổ Chức, Nhiệm Vụ Về Hoạt Động Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng, Mẫu Di Chúc Bằng Văn Bản Có Người Làm Chứng, Mẫu Di Chúc Bằng Văn Bản Có Chứng Thực, Báo Cáo Thực Tập Cơ Cấu Tổ Chức Hoạt Động Tổ Chức Công Chứng, Mẫu Di Chúc Công Chứng, Mẫu Di Chúc Tại Phòng Công Chứng, Mẫu Di Chúc Phòng Công Chứng, Mẫu Di Chúc Không Công Chứng, Mẫu Di Chúc Của Văn Phòng Công Chứng, Bộ Đề Thi Công Chức Môn Kiến Thức Chung, Tìm Hiểu Về Cơ Cấu Tổ Chức Văn Phòng Công Chứng, Cơ Cấu Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng, Cơ Cấu Quản Lý Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng, Mẫu Chứng Từ Bảng Chấm Công, Bảng Giá Dịch Vụ Công Chứng, Đề Thi Trắc Nghiệm Môn Kiến Thức Chung Công Chức, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Chức Môn Kiến Thức Chung, Đề Thi Trắc Nghiệm Công Chức Môn Kiến Thức Chung, Dự Thảo Bảng Lương 2022 Của Công Chức, Dự Thảo Bảng Lương Công Chức 2022, Dự Thảo Bảng Lương Của Công Chức Năm 2022, Cơ Sở Lý Luận Về Bằng Chứng Kiểm Toán Và Các Phương Pháp Thu Thập Bằng Chứng Kiểm Toán, Hướng Dẫn Thực Hiện Chế Độ Phụ Cấp Chức Vụ Lãnh Đạo Đối Với Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Hướng Dẫn Thực Hiện Chế Độ Phụ Cấp Trách Nhiệm Công Việc Đối Với Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Tỉnh Quảng Ngãi Chuyển Công Chức Xã Thành Công Chức 2022, Thông Tư Ban Hành Quy Chế Chứng Thực Của Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ Chứng Thực Chữ Ký Số Quốc Gia, Chuyển Công Chức Xã Thành Công Chức Huyện Năm 2022, Đơn Xin Chuyển Từ Viên Chức Thành Công Chức Cấp Xã Thành Công Chức Cấp Huyện, Chuyển Công Chức Xã Thành Công Chức Huyện, Mẫu Đơn Xét Chuyển Công Chức Xã Lên Công Chức Huyện, Mẫu Lời Chứng Thực Di Chúc, Mẫu Di Chúc Chung Của Vợ Chồng, Mẫu Di Chúc Chứng Thực, Mẫu Di Chúc Có 2 Người Làm Chứng, Mẫu Sổ Chứng Thực Di Chúc, Mẫu Chứng Thực Di Chúc, Mẫu Di Chúc Có Chứng Thực, Sổ Chứng Thục Di Chúc, Mẫu Di Chúc Chung Vợ Chồng, Mẫu Di Chúc Có Người Làm Chứng, Mẫu Văn Bản Di Chúc Có Người Làm Chứng, Tham Luận Về Chế Độ, Chính Sách Tại Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Viên Chức, Mẫu Đơn Đề Nghị Xét Chuyển Viên Chức Thành Công Chức Cấp Huyện, Mẫu Phiếu Thu Thập Thông Tin Cơ Sở Dữ Liệu Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Hướng Dẫn Về Tổ Chức Và Nội Dung Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Trong Cơ Quan, Thông Tư Hướng Dẫn Chuyển Từ Viên Chức Sang Công Chức, Nghị Định Về Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, Tỉnh Quảng Ngãi Chuyển Công Chức Xã Thành Côngcong Chức Huyện, Hãy Phân Tích Vai Trò Của Chức Năng Kiểm Soát Trong Công Tác Quản Trị ở Các Tổ Chức, Hợp Đồng ủy Quyền Công Chứng Nhà Chung Cư, Hướng Dẫn Về Công Chứng Chứng Thực, Báo Cáo Tổng Kết Thi Hành Luật Công Chức Viên Chức, Nghị Định Về Xử Lý Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Hãy Chứng Minh Tế Bào Là Đơn Vị Chức Năng Của Cơ Thể, Mẫu Di Chúc Viết Tay Có Người Làm Chứng, Mẫu Di Chúc Không Người Làm Chứng, Mẫu Phiếu Yêu Cầu Chứng Thực Di Chúc, Mẫu Di Chúc Không Có Người Làm Chứng, Hướng Dẫn Về Chức Trách Tiêu Chuẩn Cụ Thể Nhiệm Vụ Và Tuyển Dụng Công Chức Xã Phường Thị Trấn, Phần Mềm Quản Lý Hồ Sơ Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Trình Tự Đánh Giá Công Chức Viên Chức, Mẫu Lý Lịch Hồ Sơ Công Chức Của Ban Tổ Chức Trung ương 2a, Phần Mềm Quản Lý Cán Bộ Công Chức, Viên Chức, Tu Nhan Xet Danh Gia Can Bo Cong Chuc Vien Chuc, Văn Bản Hướng Dẫn Đánh Giá Công Chức Viên Chức, Tiểu Luận Về Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Bản Đánh Giá Xếp Loại Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Bao Cao Thuc Hien Chi Thi 17-ct/tw Ve Tổ Chức Hội Quần Chung Kết, Mẫu Di Chúc Viết Tay Không Có Người Làm Chứng, Hãy Giải Thích Để Chứng Minh Tế Bào Là Đơn Vị Chức Năng Của Cơ Thể, Hãy Chứng Minh Mối Quan Hệ Giữa Cấu Tạo Và Chức Năng Của Da, Hồ Sơ Lý Lịch Công Chức, Viên Chức, Đơn Xin Xét Tuyển Công Chức Viên Chức, Hồ Sơ Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, Sổ Đăng Ký Hồ Sơ Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Văn Bản Đánh Giá Công Chức Viên Chức, Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Mẫu Đơn Xin Xét Tuyển Công Chức Viên Chức, Mẫu Chứng Từ Bằng Tiếng Anh, Đơn Xin Xác Nhận Văn Bằng Chứng Chỉ, Mẫu Chứng Từ Ghi Sổ Bằng Excel, Mẫu Báo Cáo Rà Soát Văn Bằng Chứng Chỉ, Bảng Giá Dịch Vụ Nhà Chung Cư, Bảng Giá Chứng Khoán, Hãy Chứng Minh Con Gái Bằng Con Dê, Bảng Giá Chứng Khoán Fpt, Bảng Báo Cáo Kết Quả Đầu Tư Chứng Khoán, Xem Bảng Giá Chứng Khoán, Mẫu Bảng Nhật Ký Chung, Bảng Kê Hóa Đơn Chứng Từ Dịch Vụ Bán Ra, Tải Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Ctt25/ac, Mẫu Ctt25/ac Bảng Kê Chứng Từ, Phân Công Trách Nhiệm Giữa Công An Các Cấp Về Một Số Vấn Đề Trong Công Tác Tổ Chức Cán Bộ Cuar Lực L,

  Mẫu Di Chúc Bằng Văn Bản Có Công Chứng, Bài Báo Cáo Về Cơ Cấu Tổ Chức, Chức Năng Nhiệm Vụ Và Hoạt Động Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng, Báo Cáo Thực Tập Về Cơ Cấu Tổ Chức, Nhiệm Vụ Về Hoạt Động Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng, Mẫu Di Chúc Bằng Văn Bản Có Người Làm Chứng, Mẫu Di Chúc Bằng Văn Bản Có Chứng Thực, Báo Cáo Thực Tập Cơ Cấu Tổ Chức Hoạt Động Tổ Chức Công Chứng, Mẫu Di Chúc Công Chứng, Mẫu Di Chúc Tại Phòng Công Chứng, Mẫu Di Chúc Phòng Công Chứng, Mẫu Di Chúc Không Công Chứng, Mẫu Di Chúc Của Văn Phòng Công Chứng, Bộ Đề Thi Công Chức Môn Kiến Thức Chung, Tìm Hiểu Về Cơ Cấu Tổ Chức Văn Phòng Công Chứng, Cơ Cấu Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng, Cơ Cấu Quản Lý Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng, Mẫu Chứng Từ Bảng Chấm Công, Bảng Giá Dịch Vụ Công Chứng, Đề Thi Trắc Nghiệm Môn Kiến Thức Chung Công Chức, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Chức Môn Kiến Thức Chung, Đề Thi Trắc Nghiệm Công Chức Môn Kiến Thức Chung, Dự Thảo Bảng Lương 2022 Của Công Chức, Dự Thảo Bảng Lương Công Chức 2022, Dự Thảo Bảng Lương Của Công Chức Năm 2022, Cơ Sở Lý Luận Về Bằng Chứng Kiểm Toán Và Các Phương Pháp Thu Thập Bằng Chứng Kiểm Toán, Hướng Dẫn Thực Hiện Chế Độ Phụ Cấp Chức Vụ Lãnh Đạo Đối Với Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Hướng Dẫn Thực Hiện Chế Độ Phụ Cấp Trách Nhiệm Công Việc Đối Với Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Tỉnh Quảng Ngãi Chuyển Công Chức Xã Thành Công Chức 2022, Thông Tư Ban Hành Quy Chế Chứng Thực Của Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ Chứng Thực Chữ Ký Số Quốc Gia, Chuyển Công Chức Xã Thành Công Chức Huyện Năm 2022, Đơn Xin Chuyển Từ Viên Chức Thành Công Chức Cấp Xã Thành Công Chức Cấp Huyện, Chuyển Công Chức Xã Thành Công Chức Huyện, Mẫu Đơn Xét Chuyển Công Chức Xã Lên Công Chức Huyện, Mẫu Lời Chứng Thực Di Chúc, Mẫu Di Chúc Chung Của Vợ Chồng, Mẫu Di Chúc Chứng Thực, Mẫu Di Chúc Có 2 Người Làm Chứng, Mẫu Sổ Chứng Thực Di Chúc, Mẫu Chứng Thực Di Chúc, Mẫu Di Chúc Có Chứng Thực, Sổ Chứng Thục Di Chúc, Mẫu Di Chúc Chung Vợ Chồng, Mẫu Di Chúc Có Người Làm Chứng, Mẫu Văn Bản Di Chúc Có Người Làm Chứng, Tham Luận Về Chế Độ, Chính Sách Tại Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Viên Chức, Mẫu Đơn Đề Nghị Xét Chuyển Viên Chức Thành Công Chức Cấp Huyện, Mẫu Phiếu Thu Thập Thông Tin Cơ Sở Dữ Liệu Cán Bộ Công Chức Viên Chức,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Di Chúc Bằng Văn Bản Có Hiệu Lực Như Công Chứng, Chứng Thực
 • Di Chúc Có Bắt Buộc Phải Công Chứng, Chứng Thực Không ? Có Cần Công Chứng Di Chúc ?
 • Mẫu Di Chúc Bằng Văn Bản Có Công Chứng, Chứng Thực
 • Lập Di Chúc Bằng Văn Bản Có Cần Người Làm Chứng Hay Không?
 • Mẫu Di Chúc Bằng Văn Bản Có Người Làm Chứng
 • Mẫu Di Chúc Bằng Văn Bản Có Công Chứng, Chứng Thực

  --- Bài mới hơn ---

 • Di Chúc Có Bắt Buộc Phải Công Chứng, Chứng Thực Không ? Có Cần Công Chứng Di Chúc ?
 • Di Chúc Bằng Văn Bản Có Hiệu Lực Như Công Chứng, Chứng Thực
 • Mẫu Di Chúc Bằng Văn Bản Có Công Chứng
 • Di Chúc Bằng Văn Bản Không Có Công Chứng Hoặc Chứng Thực Có Giá Trị Pháp Lý Không?
 • Di Chúc Bằng Văn Bản Có Chứng Thực Tại Ubnd Xã Phường Có Hợp Pháp Không?
 • Biểu mẫu

  Mẫu di chúc bằng văn bản có công chứng, chứng thực, di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết, việc lập di chúc tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã phải tuân theo thủ tục quy định tại Điều 636 Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015

  Hồ sơ

  Di chúc gồm các nội dung chủ yếu được quy định tại Điều 631 Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015.

  Mẫu di chúc bằng văn bản có công chứng, chứng thực

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Hôm nay, vào lúc … giờ … phút, ngày … tháng … năm …, tại …

  Ngày, tháng, năm sinh: …/ …/ …

  Chứng minh nhân dân số …, cấp ngày … tháng … năm …, nơi cấp: Công an …

  Địa chỉ thường trú: …

  Chỗ ở hiện tại: …

  Trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép. Tôi quyết định lập bản di chúc này, nhằm chuyển toàn bộ di sản là tài sản của mình cho người được hưởng di sản là tài sản của tôi để lại sau khi tôi qua đời, theo các nội dung sau đây:

  Tôi là chủ sở hữu hợp pháp của di sản, tài sản để lại và nơi có tài sản, như sau:

  Kèm theo các hồ sơ, giấy tờ, chứng từ chứng minh quyền sở hữu tài sản được cơ quan có thẩm quyền cấp, gồm:

  Người được hưởng di sản, tài sản tôi để lại, sau khi tôi qua đời là:

  Ngày, tháng, năm sinh: …/ …/ …

  Chứng minh nhân dân số …, cấp ngày … tháng … năm …, nơi cấp: Công an …

  Địa chỉ thường trú: …

  Chỗ ở hiện tại: …

  Ông/ bà … là người được hưởng toàn bộ di sản, tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của tôi để lại được ghi trong bản di chúc này, do tôi không chuyển tài sản thuộc sở hữu của tôi cho bất cứ người nào khác.

  (Trường hợp người để lại di sản có yêu cầu người được hưởng di sản thực hiện nghĩa vụ, thì phải ghi rõ họ tên của người này và nội dung nghĩa vụ).

  Tôi, người lập di chúc đã đọc kỹ nội dung di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong di chúc và ký tên xác nhận đồng ý vào từng trang của bản di chúc này trước sự có mặt của công chứng viên./.

  LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

  Ngày … tháng … năm … (Bằng chữ: …)

  Tại Phòng Công chứng … tỉnh (thành phố) …

  Tôi …, công chứng viên Phòng Công chứng … tỉnh (thành phố) …

  Ông/bà … đã tự nguyện lập di chúc này;

  Theo sự nhận biết của tôi, tại thời điểm công chứng, ông(bà) … có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

  Nội dung di chúc phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;

  Người lập di chúc đã đọc bản di chúc này, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong di chúc và đã ký xác nhận đồng ý vào từng trang của di chúc trước sự có mặt của tôi;

  Di chúc này được lập thành … bản chính (mỗi bản chính gồm … tờ, … trang), cấp cho người lập di chúc … bản chính; lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

  Số công chứng …, quyển số …

  (Chữ ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lập Di Chúc Bằng Văn Bản Có Cần Người Làm Chứng Hay Không?
 • Mẫu Di Chúc Bằng Văn Bản Có Người Làm Chứng
 • Luật Sư Tư Vấn Về Di Chúc Bằng Văn Bản Có Người Làm Chứng
 • Di Chúc Bằng Văn Bản Có Người Làm Chứng
 • Di Chúc Viết Tay Không Người Làm Chứng Có Giá Trị Không?
 • Di Chúc Bằng Văn Bản Có Giá Trị Như Di Chúc Được Công Chứng Hoặc Chứng Thực

  --- Bài mới hơn ---

 • Der Wille Von Präsident Ho Chi Minh Und 50 Jahre Umsetzung Seiner Anweisungen (Testament)
 • Cách Viết Di Chúc Thừa Kế Tài Sản, Đất Đai. Hướng Dẫn Lập Bản Di Chúc Viết Tay, Đánh Máy Theo Mẫu
 • Thủ Tục Khai Nhận Di Sản Thừa Kế Theo Di Chúc
 • Thủ Tục Khai Nhận Di Sản Thừa Kế Theo Di Chúc Và Theo Pháp Luật. , Hãng Luật Anh Bằng
 • Mẫu Văn Bản Khai Nhận Di Sản Thừa Kế Theo Di Chúc
 • Di chúc bằng văn bản có giá trị như di chúc được công chứng hoặc chứng thực trong các trường hợp người lập di chúc không thể đến nơi công chứng, chứng thực.

  Di chúc bằng văn bản có giá trị như di chúc được công chứng hoặc chứng thực?

  Di chúc bằng văn bản có giá trị như di chúc được công chứng hoặc chứng thực là trong các trường hợp nào?

  Trong một số hoàn cảnh cụ thể đặc biệt thì việc lập di chúc của người để lại di sản có giá trị pháp lý như di chúc có công chứng hoặc chứng thực. Theo quy định tại điều 638 Bộ luật Dân sự 2022:

  “Điều 638. Di chúc bằng văn bản có giá trị như di chúc được công chứng hoặc chứng thực

  1. Di chúc của quân nhân tại ngũ có xác nhận của thủ trưởng đơn vị từ cấp đại đội trở lên, nếu quân nhân không thể yêu cầu công chứng hoặc chứng thực.

  2. Di chúc của người đang đi trên tàu biển, máy bay có xác nhận của người chỉ huy phương tiện đó.

  3. Di chúc của người đang điều trị tại bệnh viện, cơ sở chữa bệnh, điều dưỡng khác có xác nhận của người phụ trách bệnh viện, cơ sở đó.

  4. Di chúc của người đang làm công việc khảo sát, thăm dò, nghiên cứu ở vùng rừng núi, hải đảo có xác nhận của người phụ trách đơn vị.

  5. Di chúc của công dân Việt Nam đang ở nước ngoài có chứng nhận của cơ quan lãnh sự, đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước đó.

  6. Di chúc của người đang bị tạm giam, tạm giữ, đang chấp hành hình phạt tù, người đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh có xác nhận của người phụ trách cơ sở đó.”

  Như vậy, pháp luật dân sự cho phép các trường hợp sau đây khi người lập di chúc thì di chúc đó không cần công chứng hoặc chứng thực:

  Trong trường hợp này có thể hiểu rằng, người lập di chúc là quân nhân đang làm nhiệm vụ, đóng quân ở nơi xa công chứng, chứng thực hoặc do nhiệm vụ đặc biệt mà quân nhân đó không thể đến nơi công chứng, chứng thực mặc dù có thể nơi đống quân gần các cơ sở công chứng, chúng thực.

  Trường hợp cá nhân đang đi lại hoặc làm việc trên máy bay, tàu biển mà có nhu cầu lập di chúc khi những phương tiện giao thông đó chưa hạ cánh hoặc chưa cập bến. Vì vậy, cơ trưởng hoặc thuyền trưởng có thẩm quyền xác nhận di chúc và phải xác nhận ngay sau khi di chúc được lập trong lúc máy bay chưa hạ cánh hoặc tàu chưa cập bến.

  Do người lập di chúc đang lâm vào hoàn cảnh ốm đau, bệnh tật và tính mạng đang bị đe dọa, nên trong những trường hợp này di chúc của họ lập ra chỉ cần có xác nhận của người phụ trách bệnh viện, cơ sở đó.

  Đây là những trường hợp cá nhân đang công tác ở vùng sâu, vùng xa nhưng họ muốn lập di chúc vì họ cho rằng với bệnh tật của mình sẽ không đủ điều kiện để chờ hết đợt công tác mới lập di chúc. Vì thế họ lập di chúc trong thời gian này thì di chúc củ họ vẫn hợp pháp dù không có công chứng, chứng thực dù di chúc chỉ có sự xác nhận của tổ trưởng tổ công tác hoặc trưởng nhóm nghiên cứu.

  Nếu công dân Việt Nam đang công tác, học tập, lao động ở nước ngoài lập di chúc và di chúc được lập ở nước ngoài đã có chứng nhận của cơ quan lãnh sự hoặc đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước người đó đã lập di chúc thì di chúc đó hợp pháp.

  Người đang bị tạm giam, tạm giữ, đang chấp hành hình phạt tù, người đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục bị hạn chế quyền tự do đi lại nên họ không thể đến cơ quan có thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực cho di chúc của mình là hợp pháp. Do vậy, pháp luật vẫn tôn trọng và thừa nhận di chúc của họ lập ra khi đang bị tạm giam, tạm giữ, đang chấp hành hình phạt tù, người đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục có giá trị pháp luật nếu có xác nhận của người phụ trách các cơ sở đó.

  Để được tư vấn chi tiết về Di chúc bằng văn bản, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

  Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Di Chúc Bằng Văn Bản Có Chứng Thực Tại Ubnd Xã Phường Có Hợp Pháp Không?
 • Di Chúc Bằng Văn Bản Không Có Công Chứng Hoặc Chứng Thực Có Giá Trị Pháp Lý Không?
 • Mẫu Di Chúc Bằng Văn Bản Có Công Chứng
 • Di Chúc Bằng Văn Bản Có Hiệu Lực Như Công Chứng, Chứng Thực
 • Di Chúc Có Bắt Buộc Phải Công Chứng, Chứng Thực Không ? Có Cần Công Chứng Di Chúc ?
 • Di Chúc Bằng Văn Bản Không Có Người Làm Chứng, Công Chứng, Chứng Thực

  --- Bài mới hơn ---

 • Di Chúc Không Công Chứng, Chứng Thực Có Được Coi Là Hợp Pháp?
 • Có Cần Thiết Phải Công Chứng Hoặc Chứng Thực Di Chúc Bằng Văn Bản Hay Không?
 • Di Chúc Lập Bằng Văn Bản Không Công Chứng Chứng Thực Có Giá Trị Pháp Lý Không?
 • Thời Điểm Có Hiệu Lực Của Di Chúc Và Điều Kiện Lập Di Chúc Hợp Pháp
 • Hình Thức Của Di Chúc
 • Di chúc bằng văn bản nhưng không có người làm chứng, không được công chứng, chứng thực thì có hợp pháp?

  Hỏi: Trước khi mất, ông nội tôi đã lập di chúc để lại di sản cho bác tôi và bố tôi. Tuy nhiên di chúc không có người làm chứng và cũng không được chứng thực hay công chứng. Vậy di chúc này có hợp pháp hay không? Nếu di chúc này không hợp pháp thì làm cách nào để xác nhận được di chúc đó đúng là do ông nội tôi tạo lập? (Bạn Thanh Hà – Phúc Thọ, Hà Nội).

  Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết – Điều 624 Bộ luật Dân sự năm 2022 quy định.

  Theo quy định hiện hành, việc ông nội bạn lập di chúc mà không có người làm chứng và cũng không được chứng thực hay công chứng không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của di chúc. Di chúc có thể được lập bằng văn bản (có thể có người làm chứng, được công chứng, chứng thực) hoặc lập bằng miệng. Điều 627. Hình thức của di chúc: “Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng”.

  Trường hợp ông nội bạn lập di chúc mà không có người làm chứng, công chứng, chứng thực và đã ký vào di chúc chỉ được coi là hợp pháp nếu có đủ các điều kiện sau đây:1- Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép; 2- Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

  Điều 631 Bộ luật dân sự năm 2022 cũng quy định di chúc gồm các nội dung chủ yếu sau: Ngày, tháng, năm lập di chúc; Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc; Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản; Di sản để lại và nơi có di sản.

  Ngoài các nội dung nêu trên, di chúc có thể có các nội dung khác. Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc. Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.

  Nếu di chúc của ông bạn không hợp pháp (một phần hoặc toàn bộ) thì di sản (một phần hoặc toàn bộ) sẽ được chia theo pháp luật.

  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại, mà chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học, hoặc phổ biến kiến thức pháp luật;
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi đây có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Di Chúc Hợp Pháp Không Có Công Chứng, Chứng Thực
 • Di Chúc Bằng Văn Bản Không Có Công Chứng, Chứng Thực Có Hợp Pháp Không?
 • Di Chúc: Cần Biết Những Gì Khi Viết Di Chúc?
 • Thừa Kế Theo Di Chúc Và Thời Điểm Mở Thừa Kế Quy Định Thế Nào?
 • Mẫu Văn Bản Mở Di Chúc
 • Di Chúc Bằng Văn Bản Có Hiệu Lực Như Công Chứng, Chứng Thực

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Di Chúc Bằng Văn Bản Có Công Chứng
 • Di Chúc Bằng Văn Bản Không Có Công Chứng Hoặc Chứng Thực Có Giá Trị Pháp Lý Không?
 • Di Chúc Bằng Văn Bản Có Chứng Thực Tại Ubnd Xã Phường Có Hợp Pháp Không?
 • Di Chúc Bằng Văn Bản Có Giá Trị Như Di Chúc Được Công Chứng Hoặc Chứng Thực
 • Der Wille Von Präsident Ho Chi Minh Und 50 Jahre Umsetzung Seiner Anweisungen (Testament)
 • Những trường hợp di chúc văn bản có hiệu lực như công chứng, chứng thực. Theo quy định tại Điều 638 BLDS, di chúc bằng văn bản có giá trị…

  DI CHÚC VĂN BẢN CÓ HIỆU LỰC NHƯ CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC

  Những trường hợp di chúc bằng văn bản có hiệu lực như công chứng hoặc chứng thực.

  • Bộ luật Hàng hải năm 2005
  • Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2014)

  Điều 624 Bộ luật dân sự 2022 quy định:

  Theo quy định tại Điều 638 BLDS, di chúc bằng văn bản có giá trị như di chúc được công chứng hoặc chứng thực trong các trường hợp sau:

  Là các trường hợp quân nhân đang làm nhiệm vụ chiến đấu hay đóng quân ở hải đảo xa… không có điều kiện đi công chứng hoặc chứng thực thì di chúc do họ lập ra chỉ cần xin xác nhận của thủ trưởng đơn vị từ cấp đại đội trở lên.

  Là trường hợp khẩn cấp khi tính mạng người lập di chúc có nguy cơ bị đe dọa thì di chúc được coi là đã công chứng hoặc chứng thực hợp lệ khi có xác nhận của người chỉ huy tàu biển, máy bay.

  Theo quy định của Bộ luật Hàng hải thì thuyền trưởng là người có quyền chỉ huy cao nhất ở trên tàu biển, chỉ huy tàu theo chế độ thủ trưởng. Còn theo quy định của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, người chỉ huy tàu bay là thành viên tổ lái được người khai thác tàu bay chỉ định cho một chuyến bay; đối với hoạt động hàng không chung không vì mục đích thương mại thì do chủ sở hữu tàu bay chỉ định.

  Đây là trường hợp người đang điều trị, điều dưỡng mà có nguy cơ bị thiệt mạng, không thể đến văn phòng công chứng hoặc ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn để công chứng, chứng thực di chúc được.

  Là trường hợp khi đang làm công việc khảo sát, thăm dò, nghiên cứu ở vùng rừng núi, hải đảo mà tính mạng người lập di chúc lâm vào tình trạng nguy kịch, đòi hỏi phải lập di chúc ngay thời điểm đó thì di chúc được coi là có công chứng, chứng thực hợp pháp khi có xác nhận của người phụ trách đơn vị đó.

  Khi công dân đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, không thể về Việt Nam để công chứng, chứng thực thì người lập di chúc có thể đến cơ quan lãnh sự, đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước đó để thực hiện việc công chứng, chứng thực này.

  Người đang bị tổ chức, cơ quan có thẩm quyền quản lý thì di chúc có xác nhận của người phụ trách tổ chức, cơ quan đó được coi là di chúc đã có công chứng, chứng thực.

  Như vậy, di chúc bằng văn bản được một số người, cơ quan xác nhận trong một số trường hợp cũng có giá trị như di chúc được công chứng, chứng thực tại văn phòng công chứng hoặc ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

  Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của mọi người.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Di Chúc Có Bắt Buộc Phải Công Chứng, Chứng Thực Không ? Có Cần Công Chứng Di Chúc ?
 • Mẫu Di Chúc Bằng Văn Bản Có Công Chứng, Chứng Thực
 • Lập Di Chúc Bằng Văn Bản Có Cần Người Làm Chứng Hay Không?
 • Mẫu Di Chúc Bằng Văn Bản Có Người Làm Chứng
 • Luật Sư Tư Vấn Về Di Chúc Bằng Văn Bản Có Người Làm Chứng
 • Di Chúc Bằng Văn Bản Không Có Công Chứng, Chứng Thực Có Hợp Pháp Không?

  --- Bài mới hơn ---

 • Di Chúc Hợp Pháp Không Có Công Chứng, Chứng Thực
 • Di Chúc Bằng Văn Bản Không Có Người Làm Chứng, Công Chứng, Chứng Thực
 • Di Chúc Không Công Chứng, Chứng Thực Có Được Coi Là Hợp Pháp?
 • Có Cần Thiết Phải Công Chứng Hoặc Chứng Thực Di Chúc Bằng Văn Bản Hay Không?
 • Di Chúc Lập Bằng Văn Bản Không Công Chứng Chứng Thực Có Giá Trị Pháp Lý Không?
 • Chào bạn về vấn đề di chúc thế nào được coi là hợp pháp mà bạn đang thắc mắc Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành xin đưa ra tư vấn cho bạn như sau:

  Căn cứ Điều 630 Bộ luật dân sự năm 2022 quy định về như sau:

  “1. Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

  a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

  b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

  3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

  4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

  5. được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng”.

  Như vậy, đối với di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  – Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

  – Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Di Chúc: Cần Biết Những Gì Khi Viết Di Chúc?
 • Thừa Kế Theo Di Chúc Và Thời Điểm Mở Thừa Kế Quy Định Thế Nào?
 • Mẫu Văn Bản Mở Di Chúc
 • Di Chúc Văn Bản Không Công Chứng, Chứng Thực Thì Có Hợp Pháp?
 • Cách Lập Di Chúc Hợp Pháp
 • Di Chúc Bằng Văn Bản Có Người Làm Chứng

  --- Bài mới hơn ---

 • Luật Sư Tư Vấn Về Di Chúc Bằng Văn Bản Có Người Làm Chứng
 • Mẫu Di Chúc Bằng Văn Bản Có Người Làm Chứng
 • Lập Di Chúc Bằng Văn Bản Có Cần Người Làm Chứng Hay Không?
 • Mẫu Di Chúc Bằng Văn Bản Có Công Chứng, Chứng Thực
 • Di Chúc Có Bắt Buộc Phải Công Chứng, Chứng Thực Không ? Có Cần Công Chứng Di Chúc ?
 • Di chúc bằng văn bản có người làm chứng được quy định tại Điều 656 “Bộ luật dân sự 2022”.

  “Bộ luật dân sự năm 2022” thừa nhận có người làm chứng. Để di chúc có người làm chứng có giá trị pháp luật, thì phương thức và người viết di chúc, người làm chứng phải tuân theo qui định về các điều kiện lập di chúc. Điều 656 “Bộ luật dân sự 2022” quy định:

  “Trong trường hợp người lập di chúc không thể tự mình viết bản di chúc thì có thể nhờ người khác viết nhưng phải có ít nhất hai người làm chứng. Người lập di chúc phải kí hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt người làm chứng, người làm chứng xác nhận chữ kí, điểm chỉ của người lập di chúc và kí vào bản di chúc.”.

  Như vậy, nếu người lập di chúc không thể tự mình viết bản di chúc vì không biết đọc, biết viết hoặc vì lý do nào khác mà nhờ người khác viết hộ di chúc thì di chúc này buộc phải có người làm chứng. Người lập di chúc phải đọc cho người khác viết hộ di chúc trước mặt những người làm chứng. Di chúc viết xong phải do người làm chứng đọc to cho mọi người nghe. được người lập di chúc thừa nhận là di chúc viết hộ ghi đầy đủ và phù hợp với ý nguyện của người để lại di sản. Người lập di chúc phải kí hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng, nếu điểm chỉ thì trong di chúc phải ghi rõ lý do không ký được. Những người làm chứng xác nhận chữ kí hoặc xác nhận điểm chỉ của người lập di chúc và kí tên vào bản di chúc với danh nghĩa người làm chứng. Thiếu một trong các điều kiện này thì bản di chúc sẽ không có hiệu lực pháp luật.

  Tuy nhiên, không phải bất kì ai cũng có thể là người làm chứng việc lập di chúc của người khác mà người làm chứng phải thỏa mãn được điều kiện quy định tại điều 654 “Bộ luật dân sự 2022”:

  “Mọi người có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những trường hợp sau:

  1. Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc.

  3. Người chưa đủ 18 tuổi, người không có năng lực hành vi dân sự”.

  Ngoài ra, di chúc văn bản có người làm chứng còn phải lập theo qui định tại Điều 653 “Bộ luật dân sự 2022” là di chúc phải có nội dung rõ ràng, phải có ngày, tháng năm lập di chúc, họ tên, nơi cư trú của người lập di chúc, họ tên người được hưởng di sản, di sản để lại và nơi có di sản…

  Di chúc có người làm chứng rất khó nhận biết về ý chí của người để lại di sản, vì người lập di chúc không tự viết để thể hiện ý chí tự mình viết bản di chúc, mà ý chí tự nguyện của người để lại di sản phải thông qua người khác thực hiện khác biệt với di chúc không có người làm chứng.

  Còn việc ký tên, điểm chỉ là dấu ấn duy nhất để xác định ý chí tự nguyện của người lập di chúc, thì di chúc này khó có thể coi là hợp pháp và như vậy di chúc khó mà thực hiện được. Trường hợp này phải do tòa án có thẩm quyền giải quyết, nếu có tranh chấp.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Di Chúc Viết Tay Không Người Làm Chứng Có Giá Trị Không?
 • Điều Kiện Để Lập Di Chúc Bằng Văn Bản Không Có Người Làm Chứng?
 • Di Chúc Bằng Văn Bản Không Có Người Làm Chứng
 • 37.thủ Tục Công Chứng Hủy Bỏ Di Chúc
 • Mẫu Di Chúc Theo Quy Định Pháp Luật
 • Mẫu Di Chúc Bằng Văn Bản Có Người Làm Chứng

  --- Bài mới hơn ---

 • Lập Di Chúc Bằng Văn Bản Có Cần Người Làm Chứng Hay Không?
 • Mẫu Di Chúc Bằng Văn Bản Có Công Chứng, Chứng Thực
 • Di Chúc Có Bắt Buộc Phải Công Chứng, Chứng Thực Không ? Có Cần Công Chứng Di Chúc ?
 • Di Chúc Bằng Văn Bản Có Hiệu Lực Như Công Chứng, Chứng Thực
 • Mẫu Di Chúc Bằng Văn Bản Có Công Chứng
 • Biểu mẫu

  Mẫu di chúc bằng văn bản có người làm chứng, di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết, trường hợp người lập di chúc không tự mình viết bản di chúc thì có thể tự mình đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc (Điều 634 Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015).

  Hồ sơ

  Việc lập di chúc bằng văn bản có người làm chứng phải tuân theo quy định tại Điều 631 và Điều 632 của Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015.

  Mẫu di chúc bằng văn bản có người làm chứng

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Hôm nay, vào lúc … giờ … phút, ngày … tháng … năm …, tại …

  Ngày, tháng, năm sinh: …/ …/ …

  Chứng minh nhân dân số …, cấp ngày … tháng … năm …, nơi cấp: Công an …

  Địa chỉ thường trú: …

  Chỗ ở hiện tại: …

  Trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép. Tôi quyết định lập bản di chúc này, nhằm chuyển toàn bộ di sản là tài sản của mình cho người được hưởng di sản là tài sản của tôi để lại sau khi tôi qua đời, theo các nội dung sau đây:

  Tôi là chủ sở hữu hợp pháp của di sản, tài sản để lại và nơi có tài sản, như sau:

  Kèm theo các hồ sơ, giấy tờ, chứng từ chứng minh quyền sở hữu tài sản được cơ quan có thẩm quyền cấp, gồm:

  Người được hưởng di sản, tài sản tôi để lại, sau khi tôi qua đời là:

  Ngày, tháng, năm sinh: …/ …/ …

  Chứng minh nhân dân số …, cấp ngày … tháng … năm …, nơi cấp: Công an …

  Địa chỉ thường trú: …

  Chỗ ở hiện tại: …

  Ông/ bà … là người được hưởng toàn bộ di sản, tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của tôi để lại được ghi trong bản di chúc này, do tôi không chuyển tài sản thuộc sở hữu của tôi cho bất cứ người nào khác.

  (Trường hợp người để lại di sản có yêu cầu người được hưởng di sản thực hiện nghĩa vụ, thì phải ghi rõ họ tên của người này và nội dung nghĩa vụ).

  Bản di chúc của tôi được đánh máy, nên để đảm bảo cho bản di chúc được hợp pháp theo đúng quy định của pháp luật, có hai người làm chứng cho việc lập di chúc của tôi là:

  Ngày, tháng, năm sinh: …/ …/ …

  Chứng minh nhân dân số …, cấp ngày … tháng … năm …, nơi cấp: Công an …

  Địa chỉ thường trú: …

  Chỗ ở hiện tại: …

  Ngày, tháng, năm sinh: …/ …/ …

  Chứng minh nhân dân số …, cấp ngày … tháng … năm …, nơi cấp: Công an …

  Địa chỉ thường trú: …

  Chỗ ở hiện tại: …

  Tôi là người lập di chúc đã đọc kỹ nội dung bản di chúc này, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong di chúc và ký tên xác nhận đồng ý vào từng trang của bản di chúc trước sự có mặt của hai người làm chứng cho việc lập di chúc của tôi./.

  NGƯỜI LÀM CHỨNG XÁC NHẬN CHỮ KÝ

  Ngày … tháng … năm … (Bằng chữ: …), tại …, vào lúc … giờ … phút;

  Chúng tôi là ông/ bà: … và ông/ bà: … là những người làm chứng cho việc lập di chúc, xác nhận:

  Ông/bà …, giấy chứng minh nhân dân số …, cấp ngày … tháng … năm …, nơi cấp: Công an …, tự nguyện lập bản di chúc này, đã đọc kỹ nội dung bản di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong di chúc, cam đoan đã hiểu, tự chịu trách nhiệm về nội dung di chúc và đã ký vào bản di chúc này trước mặt của chúng tôi.

  Di chúc này được lập thành … bản chính (mỗi bản chính gồm … tờ, … trang), cấp cho người lập di chúc … bản chính; giao cho người được giữ bản di chúc là cho ông/ bà … bản chính./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luật Sư Tư Vấn Về Di Chúc Bằng Văn Bản Có Người Làm Chứng
 • Di Chúc Bằng Văn Bản Có Người Làm Chứng
 • Di Chúc Viết Tay Không Người Làm Chứng Có Giá Trị Không?
 • Điều Kiện Để Lập Di Chúc Bằng Văn Bản Không Có Người Làm Chứng?
 • Di Chúc Bằng Văn Bản Không Có Người Làm Chứng
 • Di Chúc Bằng Văn Bản Không Có Người Làm Chứng

  --- Bài mới hơn ---

 • Điều Kiện Để Lập Di Chúc Bằng Văn Bản Không Có Người Làm Chứng?
 • Di Chúc Viết Tay Không Người Làm Chứng Có Giá Trị Không?
 • Di Chúc Bằng Văn Bản Có Người Làm Chứng
 • Luật Sư Tư Vấn Về Di Chúc Bằng Văn Bản Có Người Làm Chứng
 • Mẫu Di Chúc Bằng Văn Bản Có Người Làm Chứng
 • Kính gửi luật sư, nhà tôi có 2 chị em, trước khi ba tôi mất có làm di chúc để lại căn nhà cho chị tôi nhưng không ra công chứng và cũng không có người làm chứng. Luật sư cho tôi hỏi, di chúc đó có hiệu lực không? Tôi xin cảm ơn.

  Về câu hỏi của chị, chúng tôi trả lời như sau:

  – Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

  – Theo quy định tại Điều 649 Bộ Luật dân sự năm 2005 về hình thức của di chúc:

  “Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.”

  – Di chúc bằng văn bản bao gồm:

  “Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng; Di chúc bằng văn bản có người làm chứng; Di chúc bằng văn bản có công chứng; Di chúc bằng văn bản có chứng thực.”

  – Điều 678 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định về Người lập di chúc có các quyền sau đây:

  “Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế; Phân định phần di sản cho từng người thừa kế; Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng; Giao nghĩa vụ cho người thừa kế; Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.”

  – Di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 652 Bộ luật Dân sự năm 2005:

  “Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép. Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.”

  Căn cứ vào các quy định trên, di chúc do bố bạn lập không có người làm chứng vẫn có hiệu lực nếu đủ các điều kiện theo quy định Điều 652 đã nêu trên. Di chúc của bố bạn lập là Di chúc bằng văn bản không có công chứng và cũng không có người làm chứng do đó cần phải tuân thủ quy định tại Điều 655 Bộ luật Dân sự năm 2005: “Người lập di chúc phải tự tay viết và ký vào bản di chúc”. Việc lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng phải tuân theo quy định tại Điều 653 Bộ luật dân sự năm 2005 về nội dung di chúc:

  CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

  1900 6557 – “Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

  --- Bài cũ hơn ---

 • 37.thủ Tục Công Chứng Hủy Bỏ Di Chúc
 • Mẫu Di Chúc Theo Quy Định Pháp Luật
 • Tải Văn Bản Hủy Bỏ Di Chúc Năm 2022
 • Mẫu Di Chúc Và Cách Lập Di Chúc Bằng Văn Bản Hợp Pháp
 • Công Chứng Di Chúc Văn Bản Thừa Kế
 • Có Cần Thiết Phải Công Chứng Hoặc Chứng Thực Di Chúc Bằng Văn Bản Hay Không?

  --- Bài mới hơn ---

 • Di Chúc Lập Bằng Văn Bản Không Công Chứng Chứng Thực Có Giá Trị Pháp Lý Không?
 • Thời Điểm Có Hiệu Lực Của Di Chúc Và Điều Kiện Lập Di Chúc Hợp Pháp
 • Hình Thức Của Di Chúc
 • Có Mấy Loại Di Chúc Theo Quy Định Mới?
 • Chuyện Chưa Kể Về Bản Di Chúc Và Những Kỷ Vật Đặc Biệt Của Bác Hồ
 • Công chứng thừa kế

  Câu hỏi: Có cần thiết phải công chứng hoặc chứng thực di chúc bằng văn bản hay không?

  Trả lời:

  Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chức thực vẫn được coi là hợp pháp nếu tuân thủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 652. Tuy nhiên, để thuận trong việc tiến triển trong việc tiến hành các thủ tục về thừa kế sau này thì người lập di chúc bằng văn bản nên tiến hành tại một trong các tổ chức hành nghề công chứng, bởi lẽ:

  1. Bản di chúc đã được công chứng khi làm thủ tục về thừa kế sẽ mặc nhiên là hợp pháp về mặt chủ thể, hình thức và nội dung của di chúc vì tổ chức hành nghề công chứng nhân danh nhà nước để xác thực giá trị pháp lý của bản di chúc. Nếu bản di chúc không có công chứng thì việc tiến hành các thủ tục về thừa kế sau này sẽ rất khó khăn vì những người yêu cầu làm thủ tục thừa kế tại tổ chức hành nghề công chứng phải chứng minh được bản di chúc đó là của người để lại di sản thừa kế lập một cách hợp pháp, chữ ký là đúng chữ ký của người để lại di sản. Điều này rất khó xác minh khi người để lại di sản đã chết.
  2. Nếu bản di chúc được chứng thực (tức là được chứng thực chữ ký tại UBND cấp xã/phường) thì mặc nhiên được coi là hợp pháp về mặt hình thức. Tuy nhiên, nội dung di chúc vẫn có thể bị vô hiệu một phần hoặc toàn bộ do không tuân thủ các quy định của pháp luật vì việc chứng thực chữ ký chỉ có giá trị xác thực giá trị pháp lý của bản di chúc.

  Tuy nhiên, trong một số trường hợp người lập di chúc không thể tiến hành tại một trong các ngành nghề công chứng thì cũng nên làm thủ tục chứng thực chữ ký tại UBND cấp xã/phường.

  VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN MINH HƯƠNG

  • Trụ sở: 188 Hoàng Quốc Việt – cổ nhuế 1- Bắc Từ Liêm – HN
  • Hotline : 0937.353.333 – 0376.877.777
  • Email: vpcctranminhhuong@gmail.com
  • Website: dichvucongchung.vn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Di Chúc Không Công Chứng, Chứng Thực Có Được Coi Là Hợp Pháp?
 • Di Chúc Bằng Văn Bản Không Có Người Làm Chứng, Công Chứng, Chứng Thực
 • Di Chúc Hợp Pháp Không Có Công Chứng, Chứng Thực
 • Di Chúc Bằng Văn Bản Không Có Công Chứng, Chứng Thực Có Hợp Pháp Không?
 • Di Chúc: Cần Biết Những Gì Khi Viết Di Chúc?
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100