Tin Học 10 Bài 16: Định Dạng Văn Bản

Giáo Án Môn Tin Học 10

Tóm Tắt Lão Hạc 10 Dòng

Tóm Tắt Truyện Ngắn Lão Hạc Của Nhà Văn Nam Cao

Soạn Bài Trao Duyên (Chi Tiết)

Giáo Án Môn Ngữ Văn 10

Tóm tắt lý thuyết

Định dạng văn bản là trình bày các phần văn bản theo những thuộc tính của văn bản nhằm mục đích cho văn bản được rõ ràng và đẹp, nhấn mạnh những phần quan trọng, giúp ng­uời đọc nắm bắt dễ hơn các nội dung chủ yếu của văn bản.

Các lệnh định dạng được chia thành ba loại:

Định dạng kí tự;

Định dạng đoạn văn bản;

Định dạng trang.

Trong Word chúng được nhóm trong bảng chọn Format (Định dạng) và các nút trên thanh công cụ định dạng (Formatting).

Các thuộc tính định dạng kí tự:

Hình 1. Ví dụ về định dạng kí tự

Muốn định dạng kí tự cho phần văn bản nào, trước hết cần phải chọn nó. Nếu không có phần văn bản nào được chọn thì các thuộc tính định dạng được thiết đặt sẽ được áp dụng cho các kí tự được gõ vào từ vị trí con trỏ văn bản trở đi.

Ta có thể thiết đặt các thuộc tính định dạng kí tự bằng một trong hai cách sau:

Hình 2. Hộp thoại Font để định dạng kí tự

Cách 2. Sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ định dạng

Hình 3. Các nút lệnh định dạng kí tự

Các thuộc tính định dạng đoạn văn:

Căn lề;

Định dạng dòng đầu tiên;

Khoảng cách lề đoạn văn so với lề trang;

Khoảng cách giữa các dòng;

Khoảng cách giữa các đoạn văn.

Để định dạng một đoạn văn bản, trước hết ta xác định đoạn văn bản cần định dạng bằng một trong các cách sau:

Cách 1. Đặt con trỏ văn bản vào trong đoạn văn bản;

Cách 2. Đánh dấu một phần đoạn văn bản;

Cách 3. Đánh dấu toàn bộ đoạn văn bản.

Sau khi xác định đoạn văn bản cần định dạng, thực hiện một trong các cách sau:

Cách 1. Sử dụng lệnh Format (rightarrow) Paragraph để mở hộp thoại Paragraph

Hình 4. Hộp thoại Paragraph để định dạng đoạn văn bản

Cách 2. Sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ định dạng Formatting

Hình 5. Các nút lệnh định dạng đoạn văn bản

Ngoài ra, có thể dùng thước ngang (h 3. 12581) để điều chỉnh một số thuộc tính lề của đoạn văn một cách trực quan bằng cách đưa con trỏ chuột lên con trượt tương ứng trên thước và kéo thả đến vị trí cần thiết ( hình 6).

Hình 6. Sử dụng các con trượt trên thước ngang

Các thuộc tính cơ bản:

Việc thiết đặt các thuộc tính định dạng trang được thực hiện bằng lệnh File (rightarrow) Page Setup để mở hộp thoại Page Setup:

Hình 8. Hộp thoại Page Setup

Tóm Tắt Văn Bản Làng

5 Bài Tóm Tắt Truyện Ngắn Làng Của Kim Lân Hay Nhất Chọn Lọc

Tóm Tắt Văn Bản Làng Của Kim Lân Ngắn Gọn Nhất

Luyện Gõ 10 Ngón Bằng Mario Teaches Typing Online, Game Luyện Đánh Máy Cực Hấp Dẫn

Đề Đọc Hiểu Ngữ Văn 10 Có Đáp Án

Giáo Án Tin Học 10 Tiết 44: Định Dạng Văn Bản

Soạn Bài Đại Cáo Bình Ngô (Tiếp)

Soạn Bài Cảnh Ngày Hè Lớp 10 Ngắn Gọn

Sách Giáo Khoa Sửa Đoạn Kết Tấm Cám

Có Nên Đổi Kết Thúc Truyện Tấm Cám?

Truyện Cổ Tích Tấm Cám Bản Gốc

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

– Hiểu nội dung ba mức định dạng văn bản: kí tự, đoạn văn, trang.

– Thực hiện được định dạng kí tự, định dạng đoạn văn bản

– Biết soạn thảo và trình bày văn bản hành chính thông thường với ba kiểu định dạng trên.

– Rèn luyện tác phong làm việc khoa học, chính xác, thực hiện đúng các thao tác định dạng để có được những văn bản trình bày đẹp và nhất quán.

II. PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN GIẢNG BÀI

– Phương pháp: thuyết trình, vấn đáp.

– Phương tiện: SGK, SGV, máy chiếu, một số mẫu văn bản soạn thảo bằng tiếng Việt.

Ngày soạn : / /2007 Tiết thứ : 44 Ngày giảng: / /2007 Tên bài giảng: định dạng văn bản I. Mục đích, yêu cầu Kiến thức: Hiểu nội dung ba mức định dạng văn bản: kí tự, đoạn văn, trang. Thực hiện được định dạng kí tự, định dạng đoạn văn bản Kĩ năng: Biết soạn thảo và trình bày văn bản hành chính thông thường với ba kiểu định dạng trên. Thái độ Rèn luyện tác phong làm việc khoa học, chính xác, thực hiện đúng các thao tác định dạng để có được những văn bản trình bày đẹp và nhất quán. II. Phương pháp, phương tiện giảng bài Phương pháp: thuyết trình, vấn đáp. Phương tiện: SGK, SGV, máy chiếu, một số mẫu văn bản soạn thảo bằng tiếng Việt. III. Tiến trình bài giảng ổn định lớp: 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi: Hãy nêu các thao tác biên tập văn bản? Nội dung bài : Nội dung Phương pháp Định dạng văn bản là trình bày các phần văn bản nhằm mục đích cho văn bản được rõ ràng và đẹp, nhấn mạnh những phần quan trọng, giúp người đọc nắm bắt dễ hơn các nội dung chủ yếu của văn bản. 1. Định dạng kí tự Phông chữ, cỡ chữ , kiểu chữ, màu chữ, độ dãn chữ và các hiệu ứng đặc biệt khác Cách 2: Sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ 2. Định dạng đoạn văn bản Để định dạng đoạn văn bản trước hết xác định đoạn văn bản bằng một trong các cách sau: Cách 1: Đặt con trỏ văn bản vào trong đoạn văn bản; Cách 2: Chọn một phần đoạn văn bản; Cách 3: Chọn toàn bộ đoạn văn bản Sau khi xác định đoạn văn bản cần định dạng, thực hiện một trong các cách sau: Cách 2: Sử dụng nút lệnh trên thanh công cụ định dạng 3. Định dạng trang Có các thuộc tính sau: căn lề trên, dưới, trái, phải, hướng giấy Đvđ: Hãy cho biết khi các em ghi bài, các em thường trình bày bài trong vở như thế nào: đầu bài, các mục, các mục nhỏ hơn, nội dung?Các cái đó gọi là gì? ( Đầu bài thường viết hoa, giữa trang và chữ to, các đề mục thường được viết lùi ra lề khác màu hoặc là gạch chân, nội dung có thể gạch đầu dòng) HĐ1: Phân tích cho học sinh hiểu khái niệm định dạng văn bản GV: cho hs quan sát hình ảnh của một đoạn văn bản trước và sau khi định dạng và yêu cầu nhận xét. Từ nhận xét của hs giáo viện dẫn dắt khái niệm định dạng văn bản - PV: Thế nào là định dạng văn bản? Cần lưu ý hs: có ba mức định dạng văn bản trong đó định dạng kí tự và định dạng đoạn văn bản được nhóm trong bảng chọn Format HĐ2: Cung cấp cho học sinh các thao tác để thực hiện ba kiểu định dạng trang: kí tự, đoạn văn bản, trang. - Nêu câu hỏi để học sinh trình bày ý nghĩa của một số thuộc tính trong hộp thoại Font sau đó bổ sung thêm cho hoàn chỉnh - Tuỳ theo trình độ học sinh có thể giới thiệu thêm trang có trong hộp thoại Font - PV: Em hãy nêu ý nghĩa của các thuộc tính trong hộp thoại Paragraph - GV: Trong định dạng trang ta chỉ xét hai thuộc tính cơ bản nhất là kích thước các lề và hướng giấy - Việc định dạng trang có thể thực hiện trước hoặc sau khi gõ văn bản IV. Củng cố và hướng dẫn về nhà Khái niệm về định dạng văn bản Định dạng kí tự, định dạng trang văn bản, định dạng trang Mục đích của việc trình bày văn bản Hướng giấy nằm ngang thích hợp cho những văn bản nào V. Rút kinh nghiệm giảng dạy

Bài Giảng Tin Học 10 Bài 16: Định Dạng Văn Bản

Unit 3. People’s Background: Giải Bài Writing Trang 37 Sgk Tiếng Anh 10

Soạn Bài Văn Thuyết Minh Lớp 10 (Trả Bài Viết Số 5)

Soạn Bài Tóm Tắt Văn Bản Tự Sự Lớp 10 Đầy Đủ Hay Nhất

Soạn Bài Lớp 10: Tóm Tắt Văn Bản Thuyết Minh

Bài Giảng Tin Học 10 Bài 16: Định Dạng Văn Bản

Giáo Án Tin Học 10 Tiết 44: Định Dạng Văn Bản

Soạn Bài Đại Cáo Bình Ngô (Tiếp)

Soạn Bài Cảnh Ngày Hè Lớp 10 Ngắn Gọn

Sách Giáo Khoa Sửa Đoạn Kết Tấm Cám

Có Nên Đổi Kết Thúc Truyện Tấm Cám?

Định dạng văn bản là trình bày các phần văn bản theo những thuộc tính của văn bản nhằm mục đích cho văn bản được rõ ràng và đẹp, nhấn mạnh những phần quan trọng, giúp người đọc nắm bắt dễ hơn các nội dung chủ yếu của văn bản.

Trong ®Çm g× ®Ñp b"ng senL¸ xanh b"ng tr¾ng l¹i chen nhÞ vµngNhÞ vµng b"ng tr¾ng l¸ xanhGÇn bïn mµ ch¼ng h"i tanh mïi bïn§o¹n v¨n b¶n sau khi ®­îc ®Þnh d¹ngC¸c em h·y quan s¸t vµ nhËn xÐt c¸ch tr×nh bµy cña ®o¹n v¨n b¶n sau?§Þnh d¹ng văn b¶n lµ tr×nh bµy c¸c phÇn v¨n b¶n theo nh÷ng thuéc tÝnh cña v¨n b¶n nh"m môc ®Ých cho v¨n b¶n ®­îc râ rµng vµ ®Ñp, nhÊn m¹nh nh÷ng phÇn quan träng, gióp ng­êi ®äc n¾m b¾t dÔ h¬n c¸c néi dung chñ yÕu cña v¨n b¶n.Bµi 16. §Þnh d¹ng v¨n b¶n 1. §Þnh d¹ng kÝ tù C¸c thuéc tÝnh ®Þnh d¹ng kÝ tù:Ph"ng ch÷ (Font)Cì ch÷ (Size)KiÓu ch÷ (Style)Mµu ch÷ (Color)C¸c thuéc tÝnh kh¸cViÖt NamViÖt NamViÖt NamViÖt NamViÖt NamViÖt NamViÖt NamViÖt NamViÖt NamViÖt NamViÖt NamViÖt NamViÖt NamViÖt NamViÖt NamViÖt NamViÖt NamC¸c b­íc ®Þnh d¹ng kÝ tù Lùa chän v¨n b¶n12C¸ch 1: Sö dông lÖnh Format  Font Hép tho¹i FontChän ph"ng ch÷KiÓu ch÷Cì ch÷G¹ch ch©nMµu ch÷Cöa sæ hiÓn thÞ kÕt qu¶ chänThiÕt lËp chÕ ®é ngÇm ®ÞnhC¸ch 2: Sö dông c¸c nót lÖnh trªn thanh c"ng cô ®Þnh d¹ngTªn ph"ng ch÷Cì ch÷KiÓu ch÷2. §Þnh d¹ng ®o¹n v¨n b¶nC¸c thuéc tÝnh ®Þnh d¹ng ®o¹n v¨n:C¨n lÒLÒ dßng ®Çu tiªnKiÓu ®o¹n treoKho¶ng c¸ch gi÷a c¸c dßngKho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®o¹n v¨nC¸c b­íc ®Þnh d¹ng ®o¹n v¨n b¶nLùa chän v¨n b¶n12C¸ch 1: Sö dông lÖnh Format  ParagraphC¨n lÒ§Þnh d¹ng dßng ®Çu tiªnVÞ trÝ lÒ tr¸iVÞ trÝ lÒ ph¶iKho¶ng c¸ch gi÷a c¸c dßngKho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®o¹n v¨nHép tho¹i ParagraphC¸ch 2: Sö dông c¸c nót lÖnh trªn thanh c"ng cô ®Þnh d¹ngC¨n th¼ng lÒ tr¸iC¨n gi÷aC¨n th¼ng lÒ ph¶iC¨n th¼ng hai lÒGi¶m lÒ mét kho¶ng nhÊt ®ÞnhT¨ng lÒ mét kho¶ng nhÊt ®Þnh ThiÕt ®Æt lÒ tr¸i cña ®o¹n v¨nThôt lÒ dßng ®Çu tiªnThôt lÒ dßng thø hai trë ®i Ngoµi ra cã thÓ dïng th­íc ngang ®Ó ®iÒu chØnh mét sè thuéc tÝnh cña lÒ b"ng c¸ch ®­a con trá chuét lªn con tr­ît t­¬ng øng trªn th­íc vµ kÐo th¶ ®Õn vÞ trÝ cÇn thiÕt. ThiÕt ®Æt lÒ ph¶i 3. §Þnh d¹ng trangLÒ trangH­íng trangTrang ®øngTrang n"m ngangC¸c b­íc ®Þnh d¹ng trang§Æt lÒChän h­íng giÊyChän File  Page Setup §Þnh d¹ng v¨n b¶n1. §Þnh d¹ng kÝ tù 2. §Þnh d¹ng ®o¹n v¨n b¶n3. §Þnh d¹ng trangVui häc Quan s¸t ®o¹n phim sau: Trong phim ®o¹n v¨n b¶n ®­îc ®Þnh d¹ng theo kiÓu ®Þnh d¹ng nµo? §Þnh d¹ng kÝ tù§Þnh ®o¹n v¨n b¶n§Þnh d¹ng trang123§¸p ¸n

Unit 3. People’s Background: Giải Bài Writing Trang 37 Sgk Tiếng Anh 10

Soạn Bài Văn Thuyết Minh Lớp 10 (Trả Bài Viết Số 5)

Soạn Bài Tóm Tắt Văn Bản Tự Sự Lớp 10 Đầy Đủ Hay Nhất

Soạn Bài Lớp 10: Tóm Tắt Văn Bản Thuyết Minh

40 Đề Tuyển Sinh Lớp 10 Có Đáp Án

Định Dạng Số Dưới Dạng Văn Bản

Cách Chuyển Định Dạng Văn Bản Thành Định Dạng Số Trong Excel

Định Dạng Dữ Liệu Toàn Tập Trong Excel

Hướng Dẫn In Văn Bản Trong Excel

Chuyển Đổi Ngày Thành Văn Bản Trong Excel

Cách Gõ Tiếng Việt Có Dấu, Viết Chữ Có Dấu Tiếng Việt Trong Soạn Thảo

Nếu bạn muốn Excel điều trị một số loại số như văn bản, bạn có thể sử dụng định dạng văn bản thay vì định dạng số. Ví dụ, nếu bạn đang dùng số thẻ tín dụng hoặc các mã số khác có chứa 16 chữ số trở lên, bạn phải sử dụng định dạng văn bản. Đó là vì Excel có tối đa 15 chữ số của độ chính xác và sẽ làm tròn bất kỳ số nào theo dõi số thứ 15 xuống bằng không, vốn có thể không phải là điều bạn muốn xảy ra.

Thật dễ dàng để thông báo cho bạn biết một số được định dạng như văn bản, vì nó sẽ được căn trái thay vì căn phải căn phải trong ô.

Chọn ô hoặc phạm vi ô có chứa các số mà bạn muốn định dạng là văn bản. Cách chọn ô hoặc phạm vi.

Mẹo: Bạn cũng có thể chọn các ô trống, rồi nhập số sau khi bạn định dạng các ô ở dạng văn bản. Những số này sẽ được định dạng là văn bản.

Trên tab trang đầu, trong nhóm số , bấm vào mũi tên bên cạnh hộp định dạng số , rồi bấm văn bản.

Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy tùy chọn văn bản , hãy sử dụng thanh cuộn để cuộn đến cuối danh sách.

Mẹo:

Để dùng các vị trí thập phân trong các số được lưu trữ dưới dạng văn bản, bạn có thể cần bao gồm các dấu thập phân khi bạn nhập các số.

Khi bạn nhập một số bắt đầu bằng 0 – ví dụ: Mã sản phẩm – Excel sẽ xóa bỏ bằng không theo mặc định. Nếu đây không phải là điều bạn muốn, bạn có thể tạo định dạng số tùy chỉnh để giữ lại Excel để giữ nguyên phần 0 đứng đầu. Ví dụ, nếu bạn đang nhập hoặc dán mã sản phẩm mười chữ số trong trang tính, Excel sẽ thay đổi các số như 0784367998 vào 784367998. Trong trường hợp này, bạn có thể tạo định dạng số tùy chỉnh bao gồm mã 0000000000, trong đó lực lượng Excel Hiển thị tất cả mười chữ số của mã sản phẩm, bao gồm cả số 0 đứng đầu. Để biết thêm thông tin về sự cố này, hãy xem tạo hoặc xóa định dạng số tùy chỉnh và giữ số không đứng đầu trong mã số.

Đôi khi, các số có thể được định dạng và lưu trữ trong các ô dưới dạng văn bản, sau này có thể gây ra sự cố với các phép tính hoặc tạo ra các đơn hàng sắp xếp khó hiểu. Đôi khi này sẽ xảy ra khi bạn nhập hoặc sao chép số từ một cơ sở dữ liệu hoặc nguồn dữ liệu khác. Trong trường hợp này, bạn phải chuyển đổi các số được lưu dưới dạng văn bản trở lại số. Để biết thêm thông tin, hãy xem chuyển đổi số được lưu trữ dưới dạng văn bản thành số.

Bạn cũng có thể sử dụng hàm TEXT để chuyển đổi một số thành văn bản theo định dạng số cụ thể. Đối với ví dụ về kỹ thuật này, hãy xem giữ số không đứng đầu trong mã số. Để biết thông tin về cách sử dụng hàm TEXT, hãy xem hàm Text.

Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Gửi Mail Trên Điện Thoại Và Máy Tính

Cách Gửi Email Trực Tiếp Trên File Excel (Có Thể Đính Kèm File)

Cách Gửi Gmail, Hướng Dẫn Gửi Thư Điện Tử Đính Kèm Văn Bản

Cách Định Dạng, Chọn Vùng In Trong Excel, Xem Trước Khi In Trong Excel

Hướng Dẫn Căn Chỉnh Tài Liệu Khi In Cho Đẹp

Định Dạng Văn Bản

Cách Sắp Xếp Tên Theo Thứ Tự Chữ Cái Trong Word

Sắp Xếp Tên Theo Thứ Tự Abc Trong Word

Cách Sắp Xếp Tài Liệu Tham Khảo Theo Abc Trong Word 2010

Cách Sắp Xếp Tên Theo Abc Trong Word 2010 Siêu Dễ

Chia Sẻ Cách Sắp Xếp Tên Theo Abc Trong Word 2010 Nhanh Nhất

Các phần trong tab “Home” sẽ hỗ trợ người dùng định dạng được văn bản như màu sắc, font chữ, kích thước, căn lề,… Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng các công cụ trong phần Home của Word 2013.

Định dạng chữ

Chọn font chữ

Font chữ trong Word được lấy từ font của hệ thống nằm trong thư mục “C:WindowsFonts”, chỉ có một số font được sử dụng thường xuyên như Times New Roman, Arial hoặc Tahoma,… ngoài ra các font khác có thể không phù hợp với hiển thị tiếng việt.

Cỡ chữ trên word 2013 hỗ trợ tối thiểu là 1 và tối đa là 1638. Các cỡ chữ được sử dụng phổ biến là cỡ từ 10 đến 20.

Thể hiện văn bản bao gồm:

In đậm chữ (Bold): Làm nổi bật từ, câu hoặc đoạn bằng cách in đậm hơn các chữ thường.

In nghiêng chữ (Italic): Định dạng các từ, câu, hoặc đoạn bằng kiểu in nghiên.

Gạch chân chữ (Underline): Hiển thị đường gạch chân dưới các từ, câu hoặc đoạn.

Gạch ngang chữ (Line through): Hiển thị đường gạch ngang các từ, câu hoặc đoạn.

Định dạng chỉ số dưới (Subscript): Đưa văn bản xuống thấp hơn so với chữ thường như chỉ số hóa học, thường sử dụng trong toán học.

Định dạng chỉ số trên (Superscript): Đưa văn bản lên cao hơn so với chữ thường như phân số, thường sử dụng trong toán học.

Word cung cấp một công cụ giúp định dạng chữ hoa, chữ thường một cách nhanh chóng với 5 tùy chọn như sau:

Sentence case: Chỉ viết hoa chữ cái đầu câu.

lowercase: Viết thường toàn bộ các từ, câu được lựa chọn.

UPPERCASE: Viết hoa toàn bộ các từ, câu được lựa chọn.

Capitalize Each Word: Viết hoa tất cả các chữ cái đầu từ.

tOGGLE cASE: Viết hoa tất cả các chữ từ chữ cái đầu từ.

Phần này đơn giản chỉ là lựa chọn nên mình sẽ không hướng dẫn cụ thể.

Định dạng kiểu danh sách

Word 2013 cung cấp 2 kiểu danh sách bao gồm kiểu đơn cấp và đa cấp. Kiểu đơn cấp bao gồm kiểu đánh dấu (Bullets) và kiểu đánh số (Numbering). Kiểu đa cấp (3) thật ra là sự kết hợp của các kiểu đơn cấp. Sử dụng nút Tab trên bàn phím để điều hướng các cấp con thụt vào.

Vị trí của đoạn văn bản có thể dễ dàng được điều chỉnh với 7 thành phần sau:

Căn trái.

Căn giữa.

Căn phải.

Căn đều.

Thụt đầu dòng.

Lùi ra đầu dòng.

Căn chỉnh khoảng cách giữ đoạn trên và đoạn dưới.

Khác với màu nền của chữ, màu nền dạng này sẽ được tô hết một dòng và không theo độ dài của văn bản. Border khác với bảng, border chỉ thể hiện một đường viền bao xung quanh văn bản và không thể kéo giản hoặc thay đổi kích thước khác so với đoạn văn bản.

Các kiểu định dạng thật ra là một tổ hợp được định dạng sẵn bao gồm font chữ, cỡ chữ, màu sắc, vị trí,…. Ngoài ra nó còn có nhiệm vụ là đánh dấu cấp bậc để thuận tiện tạo ra các ràng buột sau này.

Tính năng tìm kiếm từ trong Word 2013

Để mở tính năng tìm kiếm, bạn nhấn vào biểu tượng Find bên gốc phải màng hình hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+F.

Tính năng tìm kiếm và thay thế

Hầu hết các trình soạn thảo văn bản đều có tính năng này. Để mở hộp thoại tìm kiếm và thay thế (Find and Replace) bạn nhấn vào nút Replace hoặc nhấn tổ hợp phìm Ctrl+H.

Nút Replace sẽ thực hiện thay thế từ đầu tiên nó tìm thấy trong toàn bộ tài liệu.

Nút Replace All sẽ thực hiện thay thế toàn bộ từ nó tìm thấy trong tài liệu.

Nút Find Next sẽ giúp tìm kiếm từ khóa cần thay thế. Nó không thực hiện thay thế.

Nghị Luận: Vấn Đề Sử Dụng Ngôn Ngữ Chat Trong Giới Trẻ Hiện Nay

Download Huong Dan Nhap Mon Html (Ngon Ngu Danh Giau Sieu Van Ban)

Html Là Gì? Tại Sao Nên Dùng Html5?

Dùng Ngôn Ngữ Gì, Công Nghệ Gì Thiết Kế Website Và Phần Mềm

Giáo Án Tin 9 Bài 3 Bai 3 Doc

Định Dạng Văn Bản Là Gì? Các Các Định Dạng Văn Bản

File Txt Là Gì? Tất Tật Những Gì Bạn Cần Biết Về File Txt

File Mềm Là Gì? Các Định Dạng Của File Mềm – Những Tác Phẩm Điện Ảnh Hay Về Phụ Nữ

Công Ước Viên Về Quan Hệ Ngoại Giao

Văn Học Là Gì? Yếu Tố Cơ Bản Thể Hiện Trong Tác Phẩm Văn Học

3 Cách Để Chèn Văn Bản Ngoài Lề Trang Trong Word

Hiện nay việc sử dụng máy tính thực hiện công việc đã trở nên phổ biến, trong đó việc đánh văn bản dường như ở cơ quan nào cũng có. Hoàn thiện xong một văn bản đảm bảo độ đẹp, chuẩn, lịch sự thì không thể thiếu việc định dạng văn bản. Bài viết hôm nay Hcare sẽ hướng dẫn cụ thể định dạng văn bản là gì.

Định dạng văn bản là gì?

Định dạng văn bản chính là việc sửa soạn lại văn bản sao cho dễ đọc, trang văn bản có bố cục rõ ràng, dễ nhìn ra các mục chính, mục con. Người đọc nhìn vào văn bản cảm tình, dễ đọc hiểu nội dung và ấn tượng hơn với vấn đề được đề cập. Chưa kể theo yêu cầu của nhiều công việc phải đảm bảo mẫu nội dung văn ban theo quy chuẩn nên phải được định dạng.

Khái niệm về định dạng văn bản được nhiều người biết đến

Các cách định dạng văn bản

Có nhiều cách định dạng văn bản và mỗi cách sẽ được thực hiện khác nhau. Hcare sẽ hướng dẫn bạn chi tiết từng cách:

Cách 1: Dùng các chức năng định dạng trong Paragraph

Bạn chọn tab Home tìm vào nhóm Paragraph rồi chọn các chức năng tương ứng để định dạng.

Định dạng văn bản bằng hộp thoại Paragraph

Cách 2: Định dạng với hình mũi tên

Bạn chọn tab Home nhìn rồi chọn mũi tên trong nhóm Paragraph. Khi này thì bản word sẽ hiện lên hộp thoại Paragraph với đầy đủ thông tin định dạng văn bản. Alignment sẽ cho phép người dùng lựa chọn chức năng canh lề:

Justified: canh đều 2 bên lề trái và lề phải

Left: canh đều lề trái

Right: canh đều lề phải

Center: canh giữa trái lề trái và lề phải tạo sự cân đối

Tính năng Special cho phép người dùng thiết lập độ thụt của dòng văn:

First line: Tạo ra độ thụt dòng cho dòng đầu tiên trong đoạn văn, bạn gõ vào kích thước cần thiết lập trong mục By

Hanging: Tạo ra độ thụt dòng cho dòng thứ 2 về sau trong đoạn văn, bạn gõ vào kích thước cần thiết lập trong mục By

None: Khi không cần thì bạn nhấn mục này để hủy bỏ chế độ thụt dòng trong đoạn

Spacing là tính năng cho phép người dùng thiết lập khoảng cách giữa các đoạn văn:

Before: Tạo ra khoảng cách giữa dòng cuối của đoạn văn ở phía trên với dòng đầu tiên của đoạn văn cần được định dạng

After: Tạo ra khoảng cách giữa dòng cuối của đoạn văn cần được định dạng với dòng đầu của đoạn văn đằng sau

Các thuộc tính trong hộp thoại được hoàn chỉnh dần dần, bạn chỉ cần nhấn chọn OK để hoàn thành thiết lập. Nếu muốn hủy bỏ các thuộc tính vừa chọn thì nhấn Cancel sẽ được.

Cách 3: Dùng thước ngang để định dạng văn bản

First line indent: Tạo ra chế độ thụt đầu dòng cho dòng 1 của đoạn văn

Left Indent: Tạo ra chế độ thụt đầu dòng từ dòng thứ 2 tới dòng cuối của đoạn văn

Right Indent: Tạo ra lề phải cho các dòng của đoạn văn

Sử dụng thước ngang để điều chỉnh định dạng của văn bản

Định dạng Font chữ trong bản Word

Hcare sẽ hướng dẫn mọi người cách định dạng font chữ chi tiết qua nội dung sau:

Định dạng Font chữ

Người dùng tiến hành việc định dạng font chữ với đa dạng sự lựa chọn, chẳng hạn: đổi kiểu chữ, font chữ, màu chữ, cỡ chữ, in đậm, in nghiêng chữ…. Nhìn trên phần Home, tìm về nhóm font thì nhấn vào biểu tượng mũi tên sẽ hiển thị ra các phần chữ font lựa chọn.

Bạn sẽ định dạng kiểu cách như mình mong muốn cho từng đoạn hoặc toàn bộ văn bản. Nếu bạn viết nhiều văn bản thì bạn nên nhấn mặc định cho các mục quan trọng. Chẳng hạn, định dạng xong các mục lớn như H1, H2, H3 với cỡ chữ, màu sắc, kiểu chữ rồi nhấn mặc định, từ sau chỉ việc nhấn vào định dạng đó là xong. 

Sử dụng các phím tắt

Trong khi dùng văn bản có nhiều phím tắt thông dụng được dùng nhiều trong word: 

Bôi đen văn bản rồi nhấn tổ hợp phím Ctrl+B: in đậm toàn văn bản

Ctrl+D: Để mở ra hộp thoại định dạng font chữ

Bôi đen văn bản rồi nhấn tổ hợp phím Ctrl+I: in nghiêng văn bản

Bôi đen văn bản rồi nhấn tổ hợp phím Ctrl+U: gạch chân đoạn văn, câu hoặc văn bản

Bôi đen văn bản sau đó nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift +

Người dùng có thể sử dụng các phím tắt để định dạng các văn bản

Bài Học: Phong Cách Ngôn Ngữ Báo Chí (Tiếp Theo)

Tư Vấn Xây Dựng, Soạn Thảo Quy Chế Nội Bộ Công Ty

Bản Gốc Là Gì? Định Nghĩa, Khái Niệm

1.3. Sắp Xếp Bố Cục Văn Bản

Bài Học: Bố Cục Trong Văn Bản

Lý Thuyết: Định Dạng Văn Bản Trang 108 Sgk Tin Học 10

Soạn Bài Tính Chuẩn Xác Hấp Dẫn Của Văn Bản Thuyết Minh (Chi Tiết)

Viết Văn Bản Viết Chữ 1000 Chữ

Truyện Ngắn 1200 Chữ: Má Đi Chợ

Báo Giá Đánh Máy Văn Bản, Đánh Máy Vi Tính Rẻ Nhất

Đĩa Gốm 1.000 Chữ Long Viết Bằng Thư Pháp Của Gốm Chu Đậu Được Vinh Danh Kỷ Lục Guiness Thế Giới

Khái niệm

– Định dạng văn bản là trình bày các phần văn bản theo những thuộc tính của văn bản nhằm mục đích cho văn bản được rõ ràng và đẹp, nhấn mạnh những phần quan trọng, giúp người đọc nắm bắt dễ hơn các nội dung chủ yếu của văn bản.

– Các lệnh định dạng được chia thành ba loại: định dạng kí tự, định dạng đoạn văn bản và định dạng trang.

1. Định dạng kí tự

Định dạng kí tự gồm: định dạng phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ, màu sắc….

* Các bước định dạng kí tự:

– B1: Chọn phần văn bản muốn định dạng

– B2: Định dạng phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ.

* Định dạng kí tự bằng một trong hai cách:

Cách 1: Sử dụng lệnh Format/Font… và xử lí trong hộp thoại Font (Hình 78)

Cách 2: Sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ định dạng.

2. Định dạng đoạn văn bản

Các thuộc tính định dạng đoạn văn bản, đó là: căn lề, vị trí lề đoạn văn (so với lề trang), khoảng cách đến đoạn văn trước hoặc sau, định dạng đoạn đầu tiên, khoảng cách giữa các dòng trong đoạn văn.

* Các bước định dạng đoạn văn bản:

– B1: xác định đoạn văn bản cần định dạng

– B2: thực hiện định dạng

* Trước khi định dạng đoạn văn bản ta xác định đoạn văn bản bằng:

– Đặt con trỏ văn bản vào trong đoạn văn bản;

– Chọn một phần đoạn văn bản;

– Chọn toàn bộ đoạn văn bản;

* Định dạng đoạn văn bản bằng một trong các cách sau:

Cách 1: Sử dụng lệnh Format/Paragraph… và xử lí trong hộp thoại Paragraph (Hình 79).

Cách 2: Sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ định dạng.

Cách 3: Sử dụng thước ngang hay còn gọi là thước định dạng để điều chỉnh một số thuộc tính lề của đoan văn bản.

3. Định dạng trang

– Định dạng trang là việc xác định 2 thuộc tính:

+ Kích thước các lề

+ Kích thước giấy

– Định dạng trang được thực hiện bằng lệnh: File/Page Setup… và xử lí trong hộp thoại Page Setup (Hình 08)

chúng tôi

Soạn Bài Văn Bản Văn Học (Siêu Ngắn)

Soạn Bài: Văn Bản (Siêu Ngắn)

Soạn Văn 10 Siêu Ngắn Bài: Văn Bản Văn Học

Soạn Bài Văn Bản Ngữ Văn 10 Siêu Ngắn

Giáo Án Bài Văn Bản Lớp 10 Ngắn Gọn Chi Tiết Nhất

Giáo Án Tin Học Lớp 10, Bài 16: Định Dạng Văn Bản Doc

Các Thẻ Html Định Dạng Văn Bản Thông Dụng

Giúp Mình Tóm Tắt Văn Bản: Tôi Đi Học,trong Lòng Mẹ, Lão Hạc,tức Nước Vỡ Bờ Mỗi Cái 20 Dòng Ak Câu Hỏi 1214596

Phân Tích Đoạn Thơ Trao Duyên Trong Truyện Kiều Của Nguyễn Du

Soạn Bài Tóm Tắt Văn Bản Tự Sự Sbt Ngữ Văn 10 Tập 1

4 Mẹo Giúp Bạn Gõ Văn Bản Chuẩn Và Nhanh Nhất

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 10

Giáo viên hướng dẫn: Cô Ngô Thị Tú Quyên

Sinh viên thực hiện: Thào Xuân Minh

Lớp : SP Tin K42 – Trường ĐHSP – ĐHTN

Tiết:…………………

Lớp:…………………

Ngày soạn:……………

Ngày giảng:…………

BÀI 16. ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Về kiến thức:

− Học sinh nắm được thế nào là định dạng văn bản và tại sao phải định

dạng văn bản, giúp học sinh hiểu nội dung ba mức định dạng: định

dạng kí tự, định dạng đoạn văn bản và định dạng trang.

2. Về kĩ năng:

− Giúp học sinh thực hiện được định dạng kí tự, định dạng đoạn văn bản

và định dạng trang.

3. Về tư tưởng, tình cảm:

− Nhấn mạnh các vấn đề đã được học trong Microsoft Word.

− Giúp các em yêu thích và hứng thú đối với môn học .

II. Phương pháp, phương tiện dạy học:

1. Phương pháp:

− Kết hợp các phương pháp giảng dạy như thuyết trình, vấn đáp, hình vẽ

minh họa và một số dụng cụ dạy học khác…

2. Phương tiện học tập:

− Vở ghi lý thuyết.

− Sách giáo khoa lớp 10.

− Sách tham khảo (nếu có).

− Bảng phụ hình 54 và 56 SGK tin học lớp 10 trang 109,110.

III. Tiến trình lên lớp, nội dung bài giảng

1. Ổn định tổ chức lớp: (1′)

− Yêu cầu lớp trưởng báo cáo sĩ số:

− Lớp:…… Tổng số: …… Vắng: …… Có lí do:……

2. Nhắc nhở và gợi động cơ mở đầu: (4′)

− Vì bài hôm nay dài nên chúng ta kết hợp kiểm tra bài cũ và cho điểm

trong quá trình học bài mới.

− Ở bài trước chúng ta đã được làm quen với màn hình soạn thảo văn

bản và các thao tác làm việc với Word. Soạn thảo văn bản thường

gồm: Gõ nội dung văn bản, định dạng, in ra. Định dạng văn bản là một

thao tác quan trọng, vậy định dạng văn bản như thế nào? Chúng ta sẽ

được tìm hiểu thao tác này qua bài học ngày hôm nay :

Bài 16. Định dạng văn bản.

3. Nội dung bài giảng:

A, Hoạt động 1: (10′) Tìm hiểu về Định dạng kí tự:

− Mục tiêu: Nhằm giúp HS biết và bước đầu thao tác được với các

thuộc tính của định dạng kí tự.

− Dẫn dắt: Để tạo được một văn bản tốt thì việc trình bày văn bản vô

cùng quan trọng. Trước tiên ta hãy tìm hiểu định dạng kí tự.

B, Nội dung hoạt động:

Nội dung ghi bảng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

– Định dạng văn bản là

trình bày các văn bản

nhằm mục đích cho văn

bản được rõ ràng và

đẹp, nhấn mạnh những

phần quan trọng, giúp

người đọc nắm bắt dễ

hơn các nội dung chủ

yếu của văn bản.

– Các lệnh định dạng:

Định dạng kí tự, định

chọn một đoạn văn bản?

Sau khi xác định xong

đoạn văn ta định dạng đoạn văn

bản theo những cách nào?

– Treo bảng phụ hình 56 SGK

hộp thoại Paragraph lên bảng

và giải thích từng chức năng

của hộp thoại.

– Yêu cầu HS theo dõi SGK

trang 110 hình 57 và giải thích

các nút lệnh định dạng đoạn

văn bản.

Theo các em ngoài hai

Theo các em ngoài hai

Giải Tin Học 10: Bài Tập Và Thực Hành 7: Định Dạng Đoạn Văn Bản

Giải Bài Tập Và Thực Hành 7: Định Dạng Đoạn Văn Bản Tin Học 10

Top 9 Phần Mềm Luyện Gõ, Tập Đánh Máy 10 Ngón Tốt Nhất 2022

Cách Luyện Gõ 10 Ngón Nhanh, Tập Gõ Văn Bản Bằng 10 Ngón Tay

Cách Gõ Văn Bản Nhanh Nhất Không Phải Là Dùng 10 Ngón Tay

Tin Học 10 Bài Tập Và Thực Hành 7: Định Dạng Văn Bản

Cách Luyện Gõ 10 Ngón Nhanh, Tập Gõ Văn Bản Bằng 10 Ngón Tay, Tập Đánh

Luyện Kỹ Năng Gõ Văn Bản 10 Ngón Nhanh Nhất

Cách Đánh Máy 10 Ngón, Gõ 0 Ngón Nhanh Trên Bàn Phím Máy Tính

Top 10 Phần Mềm Gõ 10 Ngón, Luyện Tập Đánh Máy 10 Ngon Tay Tốt Nhất 20

Cách Gõ Bàn Phím Máy Tính Nhanh Bằng 10 Ngón Tay

Tóm tắt lý thuyết

Áp dụng được các thuộc tính định dạng cơ bản;

Luyện tập các kỹ năng định dạng kí tự, định dạng đoạn văn bản, định dạng trang, gõ tiếng Việt;

Có kỹ năng soạn và trình bày đẹp một văn bản hành chính thông thường.

a. Thực hành tạo văn bản mới và định dạng kí tự và định dạng đoạn văn

a1) Khởi động Word và mở tệp Don xin chúng tôi đã gõ ở bài thực hành trước.

a2) Hãy áp dụng những thuộc tính định dạng em đã biết để trình bày lại đơn xin học dựa trên mẫu sau đây:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NHẬP HỌC

Tôi tên là Nguyễn Văn Hùng, có con là Nguyễn Văn Dũng nguyên là học sinh trường THPT Đoàn Kết. Cháu Dũng vừa qua đã kết thúc học kì I với hạnh kiểm tốt và được xếp loại học tập loại khá.

Tôi làm đơn này kính xin Ông Hiệu trưởng cho phép con tôi được vào học lớp 10 tại trường THPT Hữu Nghị do gia đình tôi mới chuyển về gần trường.

Xin trân trọng cám ơn.

ĐÍNH KÈM TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

Nguyễn Văn Hùng

a3) Lưu văn bản với tên cũ.

a1)

Khởi động Word một trong hai cách sau:

Cách 1. Nháy đúp chuột lên biểu tượng của Word trên màn hình nền;

Cách 2. Từ nút Start của Windows chọn Start (rightarrow) All Programs (rightarrow) Microsoft Word.

Mở tệp Don xin chúng tôi Thực hiện một trong các cách sau:

Cách 1. Chọn File (rightarrow) Open;

Cách 2. Nháy chuột vào nút lệnh Open trên thanh công cụ chuẩn;

Cách 3. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+O.

a2)

Ở đơn xin nhập học trên, cần dùng chế độ căn giữa, cân đều hai bên để làm cho đơn được cân đối, đẹp.

Ngoài ra còn phải dùng chế độ in hoa, in đậm, chữ nghiêng và kết hợp các chế độ này lại với nhau, đó là in hoa đậm, nghiêng đậm.

a3) Ta chỉ cần nhấp chuột lên biếu tượng Save trên thanh công cụ chuẩn hoặc nhấp chọn menu File/Save để lưu văn bản vào tên cũ Don xin hoc.

b. Gõ và định dạng đoạn văn

Gõ và định dạng đoạn văn theo mẫu sau đây:

( Theo trang Web của Tổng cục Du lịch Việt nam)

Vịnh Hạ Long

Bài “Cảnh đẹp quê hương” gồm ba đoạn với các tiêu đề: Vịnh Hạ Long, Động Phong Nha và Đà Lạt. Trước hết ta gõ đoạn văn một cách bình thường, chưa định dạng. Sau khi gõ xong đoạn văn ta mới tiến hành định dạng nó.

Tiêu đề của bài CẢNH ĐẸP QUÊ HƯƠNG được định dạng theo chế độ in hoa (.VnTimeH) kết hợp in đậm. Các tiêu đề các đoạn văn ta dùng phông VnAristate kết hợp chữ nghiêng.

Cả ba đoạn văn ta dùng chế độ cân đêu hai bên, bố trí đoạn giữa “Động Phong Nha” thụt vào so với hai đoạn trên và đoạn dưới bằng thước định dạng.

Cách Đếm Số Ký Tự, Số Dòng, Số Trang Trong Văn Bản Word

Đĩa Gốm 1.000 Chữ Long Viết Bằng Thư Pháp Của Gốm Chu Đậu Được Vinh Danh Kỷ Lục Guiness Thế Giới

Báo Giá Đánh Máy Văn Bản, Đánh Máy Vi Tính Rẻ Nhất

Truyện Ngắn 1200 Chữ: Má Đi Chợ

Viết Văn Bản Viết Chữ 1000 Chữ

Định Dạng Văn Bản Trong Word

Hướng Dẫn Cách In Văn Bản Trong Word 2013, 2010, 2007, 2003 Cách In Văn Bản, File Trong Word

Cách Định Dạng Văn Bản Trong Word 2007, 2010, 2013

Cách Khắc Phục Vấn Đề In Trong Word

Hướng Dẫn In Bài Trong Microsoft Word

Hướng Dẫn In 2 Mặt Trong Word 2022

Định dạng word 2013

Định dạng trong word đối với văn bản là cách thay đổi kiểu dáng, vị trí, kí tự (con số, ký hiệu), các đoạn văn bản và các đối tượng khác trên trang. Vậy hướng dẫn định dạng cho văn bản sẽ bao gồm các thao tác như sau :

1. Căn lề, kích thước – Bước đầu tiên định dạng word

Để căn lề a4 cho trang văn bản một cách chính xác trước tiên bạn cần phải chuyển đổi kích thước sang cm.

Tỷ lệ căn lề chuẩn trong Word (tờ giấy A4) theo như quy ước là:

Lề trên (Top) được căn ở khoảng từ 2 cho đến 2,5 cm.

Lề dưới (Bottom) được căn lề từ 2 đến 2,5 cm.

Với lề trái (Left) cách mép trái từ 3 đến 3,5 cm.

Lề phải (Right) có độ căn lề từ 1,5 đến 2 cm.

Các bước thực hiện như sau:

Tại đây, bạn sẽ nhìn thấy tab . Trong đó sẽ có các mục tùy chỉnh căn lề cho files văn bản của bạn bao gồm:

Và bạn chỉ cần căn chỉnh đúng kích thước theo tiêu chuẩn của 4 mục trên cho files Word là được .

Trong định dạng word – Chỉnh văn bản thành khổ ngang khổ dọc sẽ ở trong phần Orientation:

Nếu bạn muốn soạn thảo văn bản ở khổ giấy dọc thông thường thì chọn Portrait, còn nếu bạn muốn văn bản của mình nằm ngang thì chọn Landscape.

2. Định dạng Font chữ trong Word:

Định dạng Font chữ trong Word cho văn bản mới: Việc định dạng font chữ bạn có thể làm với nhiều tùy chọn khác nhau như thay đổi kiểu chữ, cỡ chữ, màu chữ, chữ in nghiêng, in đậm…

Các bước thực hiện như sau:

Sau đó bạn nhấn vào biểu tượng mũi tên trong mục Font hoặc ấn tổ hợp phím tắt Ctrl + D để hiện thị giao diện điều chỉnh Font

Một số phím tắt thông dụng

Một số phím tắt thông dụng phục vụ bạn trong việc định dạng Font chữ trong văn bản Word như sau:

Bôi đen văn bản và nhấn tổ hợp phím Ctrl+B: in đậm.

Ctrl+D: mở hộp thoại định dạng font chữ.

Bôi đen văn bản và nhấn tổ hợp phím Ctrl+I: in nghiêng.

Bôi đen văn bản và nhấn tổ hợp phím Ctrl+U: gạch chân.

Bôi đen văn bản và nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + <: giảm kích cỡ văn bản.

Cách tùy chỉnh khoảng cách chữ trong văn bản :

Bạn mở giao diện mục Font hoặc dùng phím tắt Ctrl+D rồi chọn tab Character Spacing để cài đặt. Trong mục Spacing sẽ có các tùy chọn để điều chỉnh khoảng cách chữ trong văn bản, đó là:

Normal: Chỉnh khoảng cách bình thường.

Expanded: Chỉnh khoảng cách rộng hơn bình thường.

Condensed: Thu hẹp khoảng cách các chữ lại.

By: Nhập các giá trị để bạn lựa chọn và tùy chỉnh cho phù hợp.

3. Hướng dẫn định dạng đoạn văn bản trong Word:

Công việc định dạng đoạn văn bản này sẽ giúp cho văn bản của bạn dễ nhìn và dễ hiểu hơn, tuân thủ đúng theo nguyên tắc nhất.

Với cửa sổ này:

Trong mục Spacing phần After trong hình trên bạn có thể tùy chỉnh khoảng cách giữa các đoạn văn bản với nhau

Phần Line spacing cho phép bạn tùy chỉnh khoảng cách dòng cho đoạn văn bản của mình. Trong đó:

Single (dòng đơn): tùy chỉnh để Font giãn nhiều nhất của dòng.

1.5 lines: Gấp 1,5 lần khoảng cách của dòng đơn ở trên.

Double: Gấp 2 lần khoảng cách của dòng đơn.

At least: Thiết lập một khoảng cách của dòng nhỏ nhất sao cho phù hợp với Font chữ của dòng.

Exactly: Cố định một khoảng cách dòng nhất định. Với giá trị này thì bạn tăng hoặc giảm cỡ chữ thì khoảng cách của dòng vẫn không thay đổi.

Multiple: Tùy chỉnh khoảng cách dòng tăng hoặc giảm bao nhiêu % so với dòng đơn mà bạn vừa chỉ định.

Phần Indentation cho phép bạn điều chỉnh căn lề cho đoạn văn bản. Giá trị Special thể hiện các lựa chọn cho bạn.

(none) là cả đoạn sẽ thụt vào so với lề trái hoặc lề phải (do bạn chọn)

First line tức là dòng đầu tiên sẽ thụt vào

Hanging là ngoại trừ dòng đầu tiên, phần còn lại của đoạn văn bản sẽ thụt vào.

4. Định dạng Tabs trong Word:

Đối với các phiên bản định dạng Word mỗi khi bạn gõ vào phím Tab file văn bản sẽ điều chỉnh một khoảng cách nhất định theo mặc định của MS Word hoặc là do bạn tự điều chỉnh. Và để điều chỉnh lại khoảng cách này thì bạn có thể làm như sau:

Trong Tab stop position: bạn sẽ gõ vào chỉ số chính là khoảng cách đến lề đến khi điểm dừng của việc nhấn phím .

Alignment: phần này có lựa chọn các loại Tab như sau:

Tab trái – Left: Khi bạn nhấn phím Tab thì điểm dừng của con trỏ chuột sẽ được đặt ở một vị trí so với lề trái.

Tab giữa – Center: Bạn nhập gõ nội dung của văn bản sẽ được canh giữa. Và ở vị trí dừng đó, chúng ta gõ văn bản sẽ được dịch về hai bên đều nhau.

Tab phải – Right: Bạn gõ nội dung của văn bản thì sẽ được canh phải ở vị trí dừng sau khi nhấn phím Tab và các ký tự được gõ thêm sẽ khiến cho văn bản dịch chuyển sang bên trái.

Tab thập phân – Decimal: Lúc bạn tiến hành gõ nội dung văn bản. Văn bản của bạn sẽ được tự động canh giữa ở vị trí dấu thập phân.

Bar Tab: Với tab này thì file văn bản của bạn sẽ chèn thêm một gạch thẳng đứng ở vị trí dừng.

5. Tạo khung cho văn bản -định dạng văn bản

Cửa sổ Border and Shading xuất hiện. Tại đây bạn sẽ thiết lập các thông số để tạo khung cho văn bản.

6. Định dạng đoạn văn bản trong Word:

Format Painter sẽ giúp bạn sao chép định dạng từ vùng văn bản này sang vùng văn bản. Với việc tài liệu của bạn xuất hiện nhiều vùng định dạng giống nhau thì công cụ này thực sự hữu ích.

Bạn bôi đen vào đoạn văn bản mà bạn muốn chỉnh sửa. Lúc này đoạn văn bản đó sẽ có định dạng giống hệt định dạng ủa đoạn văn bản ở trước đó.

Nếu muốn sao chép định dạng cho nhiều đoạn văn, chúng ta cũng bôi đen đoạn văn đã định dạng rồi nhấp đúp chuột vào biểu tượng chổi. Tiếp đó bôi đen vào các đoạn văn bản cần giống định dạng đã sao chép. Nhấn Esc để dừng quá trình sao chép.

Cách In 2 Mặt Trong Word, Excel Và Pdf (Cập Nhật 2022)

Hướng Dẫn Cách In 2 Mặt Trong Word 2022, 2022, 2013, 2010, 2007, 2003

Cách Căn Lề Trong Word 2010 Đẹp Và Chuẩn, Chỉnh Lề Đẹp Văn Bản Word 20

Cách Sửa Lỗi Chữ Bị Cách Xa Trong Word 2022, 2003, 2013, 2007, 2010

Cách Sửa Lỗi Nhảy Cách Chữ Trong Word, Fix Lỗi Nhảy Chữ, Sửa Lỗi Giãn