Hướng Dẫn Định Dạng Văn Bản Trong Microsoft Word Phần 01

Để có một văn bản hoàn chỉnh và đẹp mắt, thì thao tác định dạng văn bản rất quan trọng. Hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn Định dạng văn bản trong Microsoft Word.

Định dạng ký tự Định dạng ký tự gồm: định dạng kiểu chữ, cỡ chữ, màu chữ, các chế độ chữ như đậm, nghiêng, gạch dưới, hiệu ứng chữ…, có nhiều cách để định dạng ký tự, cụ thể:

Ctrl + B định dạng in đậm.

Ctrl + D mở hộp thoại định dạng font chữ.

Ctrl + I định dạng in nghiêng.

Ctrl + U định dạng gạch chân.

Ctrl + Shift + < định dạng giảm kích cỡ chữ.

Ctrl + U định dạng gạch chân.

Ctrl + D mở hộp thoại font.

Định dạng đoạn văn bản

Định dạng đoạn văn bản để văn bản dễ đọc, trang văn bản có bố cục đẹp và người đọc dễ ghi nhớ các nội dung cần thiết. Nếu như định dạng ký tự chỉ tác động trên một vài ký tự thì định dạng đoạn văn bản tác động đến toàn bộ đoạn văn bản đang chứa con trỏ soạn thảo.

Canh chỉnh đoạn văn bản

: chọn tab Home, trong nhóm Paragraph chọn các chức năng tương ứng để định dạng.

Cách 2: chọn tab Home, chọn mũi tên trong nhóm Paragraph như hình vẽ

Aligment cho phép lựa chọn chức năng canh lề cho đoạn, cụ thể:

* Justified: canh đều lề trái và lề phải. * Left: canh đều lề trái. * Right: canh đều lề phải. * Center: canh giữa trái lề trái và lề phải.

Special cho phép thiết lập độ thụt của dòng, cụ thể:

* First line: thiết lập độ thụt dòng cho dòng đầu tiên trong đoạn, gõ vào kích thước cần thiết lập trong mục By. * Hanging: thiết lập độ thụt dòng cho dòng thứ hai trở đi trong đoạn, gõ vào kích thước cần thiết lập trong mục By. * None: Hủy bỏ chế độ thụt dòng trên đoạn.

Spacing cho phép thiết lập khoảng cách giữa các đoạn, cụ thể:

* Before: thiết lập khoảng cách giữa dòng cuối của đoạn văn bản phía trên với dòng đầu tiên của đoạn văn bản cần định dạng. * After: thiết lập khoảng cách giữa dòng cuối của đoạn văn cần định dạng với dòng đầu của đoạn văn phía sau.

Lựa chọn Line Spacing cho phép canh chỉnh độ giãn dòng giữa các dòng trong văn bản, mặc định độ giãn dòng là Single.

Cách 3: Sử dụng thước ngang định dạng văn bản.

Thiết lập Tabs

Mặc định, khi người dùng nhấn phím tab, word sẽ tự động di chuyển một khoảng cách là 0.5 inch (tương ứng 1.27 cm). Tuy nhiên, người dùng có thể thiết lập lại giá trị mặc định này hoặc thiết lập các điểm dừng tùy theo yêu cầu sử dụng.

Để thiết lập lại giá trị mặc định cho tab, thực hiện như sau:

Để thiết lập các vị trí dừng tùy ý cho Tab: thiết lập tab bằng cách di chuyển con trỏ đến vị trí văn bản cần tạo, thực hiện một trong hai cách sau: Cách 1:

Bước 3: Thiết lập các thuộc tính cho Tabs.

Tab stop position: gõ vào vị trí dừng khi nhấn phím Tab.

Alignment: chọn loại tab (kiểu canh lề cho văn bản tại vị trí dừng).

* Tab trái (

Leader: chọn ký tự hiển thị ở khoảng trống giữa hai vị trí dừng.

Thực hiện tiếp theo như ở cách 1.

Sau khi thực hiện xong, nhấn phím Tab để dịch chuyển đến từng vị trí dừng trong văn bản.

Để hiệu chỉnh các thuộc tính cho tab đã đặt: mở hộp thoại Tabs như ở bước 1, chọn tab cần chỉnh sửa, sau đó thực hiện chỉnh sửa.

Thiết lập dấu đầu đoạn (Bulleted) bằng cách:

Thay đổi dạng Bullet: Nếu trong danh sách không có dạng Bullets cần tạo, chọn Define New Bullet.., Word sẽ hiển thị hộp thoại Define New Bullet.

Ví dụ: thay đổi cấp độ Bullet của đoạn văn bản.

Hướng Dẫn Định Dạng Văn Bản Trong Microsoft Word Phần 02

Tiếp theo chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn định dạng Numbering, Tạo chữ phóng to đầu đoạn văn bản, Tạo đường viền và tô màu nền cho văn bản, Định dạng văn bản theo cột (Columns)

Thiết lập số thứ tự đầu đoạn (Numbering)

– Thay đổi dạng Numbering: nếu trong danh sách không có dạng numbering cần tạo, chọn Define New Number Format để thay đổi dạng numbering.

– Ví dụ: thay đổi cấp độ Numbering của đoạn.

Đoạn văn bản sau khi được điều chỉnh cấp độ Numbering:

Tạo chữ phóng to đầu đoạn văn bản

Microsoft Word có tính năng tạo chữ nhấn mạnh gọi là Drop Cap, đó là chữ cái đầu đoạn được phóng to và thả xuống.

Font: chọn font chữ.

Line to drop: thiết lập chiều cao cho chữ.

Distance from text: thiết lập khoảng cách từ chữ cần phóng to đến ký tự tiếp theo trong đoạn văn bản.

Tạo đường viền và tô màu nền cho văn bản

-Tạo đường viền cho văn bản

Bước 2: Chọn các lựa chọn trong danh sách.

* No Border: không tạo đường viền cho đoạn văn bản.

* All Borders: tạo đường viền trong và ngoài đoạn văn bản.

* Outside Borders: tạo đường viền bên ngoài đoạn văn bản.

* Inside Borders: tạo đường viền bên trong đoạn văn bản.

* Bottom Border: tạo đường viền bên dưới đoạn đoạn văn.

* Top Border: tạo đường viền bên trên đoạn văn bản.

* Left Border: tạo đường viền bên trái đoạn văn bản.

* Right Border: tạo đường viền bên phải đoạn văn bản.

* Inside Horizontal Border: tạo đường viền ngang bên trong đoạn văn bản.

* Inside Vertical Border: tạo đường viền dọc bên trong đoạn văn bản.

* Diagonal Down và Diagonal Up Border: tạo đường viền theo đường chéo.

* Setting: các kiểu tạo đường viền.

None: không tạo đường viền cho đoạn văn bản (mặc định).

Box: tạo đường viền bao quanh văn bản.

Shadow: tạo đường viền có bóng bên phải và phía dưới.

3-D: tạo đường viền theo kiểu hình nổi 3 chiều.

Custom: tự quy định các đường viền.

* Style: chọn kiểu đường viền.

* Color: chọn màu đường viền.

* Width: chọn độ rộng đường viền.

* Preview: cho phép tạo, điều chỉnh và xem trước kết quả.

Paragraph: áp dụng định dạng đường viền cho cả đoạn văn bản.

Text: chỉ áp dụng định dạng đường viền cho phần văn bản được chọn.

-Tô màu nền cho văn bản

* Fill: chọn màu nền.

* Style: chọn kiểu tô.

* Color: chọn màu cho kiểu tô.

* Preview: hiển thị kết quả màu nền tương ứng sau khi chọn các định dạng.

Paragraph: áp dụng cho cả đoạn văn bản.

Text: chỉ áp dụng cho phần văn bản được chọn.

Định dạng văn bản theo cột (Columns)

Bước 1: Nhập nội dung văn bản cần chia cột.

* Presets: chọn các dạng chia cột có sẵn.

* Number of Columns: chọn số cột tùy ý.

* Line Between: ẩn/hiện đường kẻ giữa các cột.

* Width and Spacing: điều chỉnh độ rộng cột và khoảng cách giữa các cột.

* Equal column width: nếu được chọn thì các cột sẽ có kích thước bằng nhau.

– Cách 2: chia cột trước, gõ văn bản sau.

Bước 3: Lặp lại bước 2 cho đến cột cuối cùng.

Cách Tạo Và Định Dạng Hộp Văn Bản Trong Microsoft Word

Chèn một hộp văn bản tích hợp Chuyển sang tab Chèn Chèn trên Word Ribbon Ribbon, sau đó nhấp vào nút Hộp văn bản trên mạng.

Điều này sẽ mở ra một menu thả xuống với một lựa chọn các kiểu hộp văn bản được xác định trước. Có nhiều kiểu và định dạng để lựa chọn, bao gồm các hộp văn bản có viền, tô bóng, màu phông chữ và các thuộc tính khác. Nhấn vào đây để chèn nó vào tài liệu của bạn. Và đừng lo, bạn sẽ có thể điều chỉnh định dạng và màu sắc sau này.

Khi bạn chèn hộp văn bản, văn bản bên trong sẽ tự động được chọn, vì vậy bạn có thể bắt đầu nhập một cái gì đó ngay lập tức để thay thế văn bản giữ chỗ đó. Các hộp văn bản được xác định trước cũng chứa các tùy chọn bố cục được chọn trước, bao gồm kích thước và vị trí của chúng trên một trang. Sau khi chèn một cái, nó dễ dàng thay đổi kích thước hoặc di chuyển nó đến một vị trí khác. Bạn có thể kéo bất kỳ tay cầm nào ở bốn góc hoặc cạnh để thay đổi kích thước hộp. Tay cầm xoay ở đầu hộp (mũi tên tròn) cho phép bạn xoay hộp. Và để di chuyển nó đến một nơi khác trong tài liệu của bạn, chỉ cần đặt con trỏ của bạn trên cạnh của hộp cho đến khi bạn thấy một mũi tên bốn đầu, và sau đó bạn có thể kéo nó bất cứ nơi nào bạn muốn.

Bạn cũng có thể thay đổi cách (và nếu) văn bản tài liệu thông thường bao quanh hộp văn bản của bạn giống như bạn có thể với bất kỳ hình dạng hoặc đối tượng nào khác. Chúng tôi đã có một hướng dẫn đầy đủ về cách làm việc với hình ảnh, hình dạng và đồ họa trong Microsoft Word nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về điều đó. Vẽ hộp văn bản của riêng bạn Bạn cũng có thể vẽ hộp văn bản của riêng bạn nếu bạn đã có kích thước và vị trí trong tâm trí. Chuyển sang tab Chèn Chèn trên Word Ribbon Ribbon, sau đó nhấp vào nút Hộp văn bản trên mạng. Trong menu thả xuống, nhấp vào lệnh Hộp vẽ văn bản vẽ.

Con trỏ của bạn thay đổi thành một biểu tượng chéo tóc. Nhấn và kéo chuột để vẽ hộp văn bản của bạn.

Sau khi bạn tạo hộp văn bản mới, bạn có thể bắt đầu nhập văn bản của mình ngay lập tức.

Một điều khác biệt về cách vẽ hộp văn bản của riêng bạn là Word mặc định đặt nó trước bất kỳ văn bản nào.

Điều này tốt nếu bạn chỉ vẽ và sắp xếp các hộp văn bản trên một trang không có văn bản để bạn có thể thực hiện một số bố cục chuyên biệt. Nhưng, nếu bạn có văn bản trên trang của mình, bạn sẽ muốn nhấp vào nút Tùy chọn Bố cục của Bố cục xuất hiện ở bên phải hộp văn bản, sau đó chọn một trong các tùy chọn bố cục khác.

LIÊN QUAN: Làm việc với hình ảnh, hình dạng và đồ họa Định dạng một hộp văn bản Để định dạng hộp văn bản của bạn, có rất nhiều tùy chọn định dạng trên tab Định dạng của chế độ hình chữ nhật trên Dải băng. Để áp dụng kiểu hộp văn bản, hãy trỏ đến một kiểu để xem nó sẽ trông như thế nào. Bấm vào kiểu để áp dụng nó vào hộp văn bản của bạn.

Tiếp theo, bắt đầu khám phá các tùy chọn định dạng khác như Shape Fill, Shape Outline và Change Shape, tất cả đều có sẵn trên tab Format. Trước tiên, hãy chắc chắn nhấp vào cạnh của hộp văn bản để đảm bảo hộp được chọn. Sau đó chọn một tùy chọn định dạng từ tab Định dạng. Ngoài ra, bạn có thể áp dụng Hiệu ứng bóng và Hiệu ứng 3 chiều cho hộp văn bản của mình.

Để thay đổi phông chữ, màu phông chữ hoặc các thuộc tính phông chữ khác, hãy sử dụng các tùy chọn định dạng trong nhóm Phông chữ trong tab Trang chủ. Bạn sẽ áp dụng các thuộc tính phông chữ cho văn bản của mình giống như cách bạn định dạng văn bản khác trong tài liệu của mình. Chỉ cần chọn văn bản của bạn, sau đó bấm vào tùy chọn định dạng để thay đổi phông chữ, màu phông chữ hoặc kích thước phông chữ hoặc áp dụng các thuộc tính định dạng khác bao gồm in đậm, in nghiêng, gạch chân, bóng hoặc tô sáng.

Không có thời gian, bạn có thể tùy chỉnh hộp văn bản của mình cho phù hợp với nhu cầu của bạn. LIÊN QUAN: Cách thêm tiêu đề phụ và kéo trích dẫn vào tài liệu Microsoft Word

ĐỌC TIẾP THEO Cách cài đặt chuông cửa video Cách làm thế nào để chia sẻ hình ảnh kỹ thuật số của bạn với ông bà của bạn 6 cách để cải thiện tuổi thọ pin trên máy tính xách tay Windows Máy ảnh Deep Fusion trên iPhone 11 là gì? Cách làm thế nào để vô hiệu hóa Google Chrome Thẻ di chuột

Định Dạng Văn Bản Thần Tốc Trong Microsoft Word Với Chức Năng “Styles”

Khi bạn muốn định dạng văn bản trong Microsoft Word, bạn có thể làm thủ công, bằng cách tự chọn phông chữ, kích thước, màu sắc, căn chỉnh lề và các thuộc tính khác, nhưng mọi việc sẽ trở nên đơn giản hơn nếu định dạng với “Styles” (nằm ở thẻ Home). Một style là một tập hợp của các định dạng mà bạn có thể dùng đi dùng lại. Bạn có thể sử dụng và thay đổi style đã được thiết lập trong Word, và bạn cũng có thể tự tạo style của riêng mình.

Việc sử dụng style trong Word có một số lợi thế như sau:

Tính nhất quán. Tất cả các tiêu đề, tiêu đề phụ, đoạn văn và bảng biểu chắc chắn sẽ được định dạng chính xác.

Tốc độ. Việc dùng một style sẽ nhanh hơn việc định dạng từng phần riêng biệt. Và nếu cần thay đổi một số định dạng – như cỡ chữ chẳng hạn – bạn chỉ cần thay đổi trong phần thiết lập của style, tất cả những đoạn trong văn bản gắn với style đó sẽ thay đổi định dạng.

Điều hướng. Style là những dấu trang tự động. Khi bạn kích hoạt Khung điều hướng (Navigation Pane), bạn chỉ cần nhấp chuột vào tiêu đề và tiêu đề phụ trong khung để đi đến các vị trí trong tài liệu.

Áp dụng style dành cho đoạn văn có sẵn

Word có hai loại style cơ bản:

Style Đoạn văn (Paragraph Style): Các style này áp dụng ít nhất cho một đoạn hoàn chỉnh, và có định dạng đoạn văn (căn lề chữ, thụt lề…) và định dạng ký tự (phông chữ, màu sắc…).

Style Ký tự (Character Style): Các style này có thể áp dụng đối với ít nhất là một chữ cái, và chỉ chứa các định dạng ký tự.

Trước khi áp dụng bất kỳ style nào, bạn hãy vào thẻ “View” và kích hoạt Khung điều hướng. Thao tác này giúp hiển thị các đầu mục có sẵn để điều hướng trong suốt tài liệu.

Navigation Pane chia sẻ không gian với Khung Search and Thumbnail

Quay trở lại thẻ Home, và để ý phần Style bên phải (Nếu cửa sổ làm việc hẹp, phần này sẽ chỉ là một icon). Đưa chuột đến tiêu đề lớn (không cần bôi đen) – “Background of Nucor Corporation” – chọn Heading 1 trong khu vực Style. Tiêu đề không những được định dạng, còn xuất hiện trong Khung điều hướng. Bạn có thể trở lại phần này bất kể lúc nào bằng cách nhấp vào tiêu đề “Background of Nucor Corporation” trong Khung điều hướng.

Lưu ý:

– Style Title không hiển thị trong Khung điều hướng, nhưng style Heading sẽ xuất hiện ở dưới khung này.

– Các phím tắt cho Heading 1, 2 và 3 là Ctrl-Alt-1, 2 và 3 (Windows) hoặc Command-Option-1, 2 và 3 (Mac)

Mỗi tiêu đề đã được định dạng sẽ xuất hiện trong khung Navigation, nằm dưới Heading 1.

Sửa đổi Style Đoạn văn có sẵn

Đây là khi sự tiện dụng của Style được phát huy. Để thay đổi định dạng của tất cả các chữ đã được định dạng là Heading 3, bạn không cần phải chọn từng dòng văn bản và áp dụng các định dạng riêng biệt. Cách đơn giản nhất là định dạng lại một trong số chúng, sau đó sử dụng nó để cập nhật style. Thao tác này sẽ thay đổi tất cả các tiêu đề khác được gắn tag là Heading 3.

Chọn một dòng được định dạng Heading 3 (“Weak demand from the steel market”) rồi thay đổi font chữ, kích thước và màu sắc theo ý bạn. Ngoài ra, chèn một tab left-justified (theo mũi tên), nhấp vào một vị trí bạn muốn trên thước kẻ như khu vực khoanh đỏ. Trỏ chuột đến tiêu đề, nhấn Tab, tiêu đề sẽ lùi vào theo tab bạn đã đặt (xem hình):

Như bạn thấy đấy, tất cả tiêu đề được định dạng Heading 3 đều thay đổi đồng loạt. Khi bạn trỏ chuột đến bất kì dòng nào và nhấn nút Tab, dòng đó sẽ lùi vào đúng vị trí bạn đã chọn ở trên

Nếu bạn muốn thực hành một lần nữa, cập nhật style của Heading 2.

Nếu bạn muốn định dạng một cụm từ lặp lại nhiều lần trong một đoạn văn, hãy sử dụng Style Ký tự. Bạn có thể làm điều này với bảng điều khiển Styles.

Ở góc dưới bên trái của bảng điều khiển, nhấp chuột vào New Style.

Trong hộp thoại New Style, đặt tên là “Bôi đen”, trong Style Type chọn Character, sau đó chọn OK.

Tên style bây giờ được liệt kê trong bảng điều khiển và trong phần Styles (cạnh style Heading 1 đã xuất hiện thêm style “Bôi đen”).

Áp dụng: Chọn “is one of the largest steel producers” như trong ảnh, sau đó chọn style “Bôi đen” để áp dụng style này.

Chuyển sang file mới tên “SAGA KTKD”. Chú ý rằng văn bản của nó ở dạng thô và chưa định dạng. Bôi đen hoặc trỏ chuột đến đoạn văn bản cần định dạng.

Bạn có thể sử dụng Format Painter để sao chép và dán định dạng giữa các tài liệu

Chuyển sang tài liệu “SAGA KTKD”, sử dụng tổ hợp phím Ctrl-Shift-V (Windows) hoặc Command-Shift-V (Mac) để áp dụng định dạng cho văn bản mới (Nếu không dùng phím tắt, bạn có thể thấy con chuột tự động đổi thành hình ảnh một cái chổi quét, bạn có thể “quét” đoạn văn bản cần được định dạng với style Heading 3). Lặp lại quá trình với Heading 1, Heading 2 và các style khác.

Lưu ý: Bạn cũng có thể sử dụng các phím tắt cho Format Painter: Ctrl-Shift-C (Windows) hoặc Command-Shift-C (Mac) để copy định dạng từ được văn bản gốc, rồi sử dụng Ctrl-Shift-V (Windows) hoặc Command-Shift-V (Mac) như hướng dẫn trên.

Kết luận

Bây giờ bạn có thể thấy lý do tại sao style lại tuyệt vời: việc áp dụng style nhanh hơn là áp dụng nhiều thuộc tính định dạng, khả năng xảy ra lỗi do con người sẽ thấp hơn nhiều, và văn bản được điều hướng tự động (bạn có thể “nhảy” đến bất kì phần nào trong văn bản nhờ Khung điều hướng). Ngoài ra, khi bạn thay đổi hình thức của một style, tất cả các văn bản được định dạng với style đó sẽ ngay lập tức thay đổi. Và cách đơn giản nhất để sử dụng style đã sửa đổi hoặc tùy chỉnh trong một tài liệu khác là dán định dạng.

Cách Tạo Và Định Dạng Hộp Văn Bản Trong Microsoft Word / Làm Thế Nào Để

Các hộp văn bản cho phép bạn nhấn mạnh hoặc tập trung vào văn bản cụ thể trong tài liệu Microsoft Word. Bạn có thể chọn từ nhiều hộp văn bản được định dạng sẵn, hoặc vẽ và định dạng của riêng bạn. Chúng thật tuyệt vời khi thêm những thứ như trích dẫn kéo hoặc thậm chí để bố trí văn bản và hình ảnh trên những thứ như tờ rơi.

Word có một số kiểu hộp văn bản được xác định trước mà bạn có thể sử dụng hoặc bạn có thể tự vẽ. Bất kể bạn tạo hộp văn bản theo cách nào, sau đó bạn có thể định dạng nó cho phù hợp với nhu cầu của bạn. Đây là cách họ làm việc.

Chèn một hộp văn bản tích hợp

Chuyển sang tab Chèn Chèn trên Dải băng của Word và sau đó nhấp vào nút Hộp văn bản của Hộp văn bản.

Điều này sẽ mở ra một menu thả xuống với một lựa chọn các kiểu hộp văn bản được xác định trước. Có nhiều kiểu và định dạng để lựa chọn, bao gồm các hộp văn bản có viền, tô bóng, màu phông chữ và các thuộc tính khác. Nhấn vào đây để chèn nó vào tài liệu của bạn. Và đừng lo lắng, bạn sẽ có thể điều chỉnh định dạng và màu sắc sau.

Khi bạn chèn hộp văn bản, văn bản bên trong sẽ tự động được chọn, vì vậy bạn có thể bắt đầu nhập một cái gì đó ngay lập tức để thay thế văn bản giữ chỗ đó.

Các hộp văn bản được xác định trước cũng chứa các tùy chọn bố cục được chọn trước, bao gồm kích thước và vị trí của chúng trên một trang. Sau khi chèn một cái, thật dễ dàng thay đổi kích thước hoặc di chuyển nó đến một vị trí khác. Bạn có thể kéo bất kỳ tay cầm nào ở bốn góc hoặc cạnh để thay đổi kích thước hộp. Tay cầm xoay ở đầu hộp (mũi tên tròn) cho phép bạn xoay hộp. Và để di chuyển nó đến một nơi khác trong tài liệu của bạn, chỉ cần đặt con trỏ của bạn trên cạnh của hộp cho đến khi bạn thấy một mũi tên bốn đầu, và sau đó bạn có thể kéo nó bất cứ nơi nào bạn muốn.

Bạn cũng có thể thay đổi cách (và nếu) văn bản tài liệu thông thường bao quanh hộp văn bản của bạn – giống như bạn có thể với bất kỳ hình dạng hoặc đối tượng nào khác. Chúng tôi đã có một hướng dẫn đầy đủ về cách làm việc với hình ảnh, hình dạng và đồ họa trong Microsoft Word nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về điều đó.

Vẽ hộp văn bản của riêng bạn

Bạn cũng có thể vẽ hộp văn bản của riêng mình nếu bạn đã có kích thước và vị trí trong tâm trí.

Chuyển sang tab Chèn Chèn trên Dải băng của Word và sau đó nhấp vào nút Hộp văn bản của Hộp văn bản. Trong menu thả xuống, nhấp vào lệnh Hộp vẽ văn bản.

Con trỏ của bạn thay đổi thành một biểu tượng chéo tóc. Nhấn và kéo chuột để vẽ hộp văn bản của bạn.

Sau khi bạn tạo hộp văn bản mới, bạn có thể bắt đầu nhập văn bản của mình ngay lập tức.

Một điều khác biệt khi vẽ hộp văn bản của riêng bạn là Word mặc định đặt nó trước bất kỳ văn bản nào.

Điều này tốt nếu bạn chỉ vẽ và sắp xếp các hộp văn bản trên một trang không có văn bản để bạn có thể thực hiện một số bố cục chuyên biệt. Nhưng, nếu bạn có văn bản trên trang của mình, bạn sẽ muốn nhấp vào nút Tùy chọn bố cục của Chế độ bố trí xuất hiện ở bên phải hộp văn bản, sau đó chọn một trong các tùy chọn bố cục khác.

Định dạng một hộp văn bản

Để định dạng hộp văn bản của bạn, có rất nhiều tùy chọn định dạng trên tab Định dạng của chế độ hình chữ nhật trên Dải băng. Để áp dụng kiểu hộp văn bản, hãy trỏ đến một kiểu để xem nó sẽ trông như thế nào. Bấm vào kiểu để áp dụng nó vào hộp văn bản của bạn.

Tiếp theo, bắt đầu khám phá các tùy chọn định dạng khác như Shape Fill, Shape Outline và Change Shape – tất cả các tùy chọn này cũng có sẵn trên tab Định dạng.

Trước tiên, hãy chắc chắn nhấp vào cạnh của hộp văn bản để đảm bảo hộp được chọn. Sau đó chọn một tùy chọn định dạng từ tab Định dạng. Ngoài ra, bạn có thể áp dụng Hiệu ứng bóng và Hiệu ứng 3 chiều cho hộp văn bản của mình.

Để thay đổi phông chữ, màu phông chữ hoặc các thuộc tính phông chữ khác, hãy sử dụng các tùy chọn định dạng trong nhóm Phông chữ trong tab Trang chủ. Bạn sẽ áp dụng các thuộc tính phông chữ cho văn bản của mình giống như cách bạn định dạng văn bản khác trong tài liệu của mình. Chỉ cần chọn văn bản của bạn, sau đó bấm vào tùy chọn định dạng để thay đổi phông chữ, màu phông chữ hoặc kích thước phông chữ hoặc áp dụng các thuộc tính định dạng khác bao gồm in đậm, in nghiêng, gạch chân, tô sáng hoặc tô sáng.

Không có thời gian, bạn có thể tùy chỉnh hộp văn bản của mình cho phù hợp với nhu cầu của bạn.