Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2020 / Top 5 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3

Mẫu Đự Thảo Nghi Quyêt Chi Bộ Thang, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 7, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3, Dự Thảo Nghi Quyết Thang, Dự Thảo Nghi Quyet Chi Bo Thang 3 Nam 2020, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 6/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 9/2019, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2018, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 11/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1 Năm 2020, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 01/2020, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Hàng Tháng Chi Bộ, Tìm Nghi Quyết Hàng Tháng Chi Bộ Nông Thôn Tháng 5, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội 13, Sổ Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết 01, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết 02, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Xóa Nợ, Dự Thảo Nghị Quyết Là Gì, Dự Thảo Nghị Quyết Họp Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đội, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Bản Dự Thảo Nghị Quyết, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Tháng, Tờ Trình Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nhiệm Kỳ, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chính Phủ, Công Văn Góp ý Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Chính Phủ, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Thôn, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Thôn, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng 13, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Sáp Nhập Xã, Dự Thảo Nghị Quyết Tiếng Anh Là Gì, Dự Thảo Nghị Quyết Về Lãi Suất, Dự Thảo Nghị Quyết Xóa Nợ Thuế, Thông Qua Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Xã, Nghị Quyết Hội Thao Của Nobita, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2020, Dự Thảo Nghị Quyết 01 2020, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2019, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2020, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Bản Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Quân Sự, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2019, Dự Thảo Hướng Dẫn Nghị Quyết 42, Có Quyết Định Nghỉ Hết Tháng 3, Quyết Định Nghỉ Học Hết Tháng 3, Nghị Quyết 19 Ngày 28 Tháng 3, Nghị Quyết 6 Tháng Cuối Năm, Quyết Định Nghỉ Học Tháng 3, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2020, Nghị Quyết Số 13 Tháng 5 Năm 1988, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2020, Nghị Quyết Chỉ Bộ Hàng Tháng Về Ma Túy, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 8/2017, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 6/2017, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2017, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1/2020, Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Quyết Định Nghỉ Hết Tháng 3, Nghị Quyết Số 13 Tháng 5-1988, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Cà Mau, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Sinh Hoạt Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nông Thôn, Du Thao Nghi Quyet Xay Dung Chi Bo Quan Su, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2020 Của Chính Phủ, Dự Thảo Nghị Quyết Sinh Hoạt Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Sở 35 Nq Tw Ngày 22 Tháng 10 Nam 2018, Nghị Quyết Ngày 29 Tháng 6 Năm 1951, Nghị Quyết Phiên Họp Thường Kỳ Tháng 3, Nghị Quyết Số 28 Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008, Nghị Quyết 36-nq/tw Ngày 1 Tháng 7 Năm 2014 , “nghị Quyết Sở 35 Nq Tw Ngày 22 Tháng 10 Nam 2018”,

Mẫu Đự Thảo Nghi Quyêt Chi Bộ Thang, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 7, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3, Dự Thảo Nghi Quyết Thang, Dự Thảo Nghi Quyet Chi Bo Thang 3 Nam 2020, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 6/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 9/2019, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2018, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 11/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1 Năm 2020, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 01/2020, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Hàng Tháng Chi Bộ, Tìm Nghi Quyết Hàng Tháng Chi Bộ Nông Thôn Tháng 5, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội 13, Sổ Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết 01, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết 02, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Xóa Nợ, Dự Thảo Nghị Quyết Là Gì, Dự Thảo Nghị Quyết Họp Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đội, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Bản Dự Thảo Nghị Quyết, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Tháng, Tờ Trình Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nhiệm Kỳ, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chính Phủ, Công Văn Góp ý Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Chính Phủ, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Thôn, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Thôn, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng 13, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ,

Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1 Năm 2022

Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1 Năm 2020, Dự Thảo Nghi Quyet Chi Bo Thang 3 Nam 2020, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 01/2020, Mẫu Đự Thảo Nghi Quyêt Chi Bộ Thang, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 7, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3, Dự Thảo Nghi Quyết Thang, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2020, Dự Thảo Nghị Quyết 01 2020, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2020, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1/2020, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2020, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2020, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2018, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 9/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 11/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 6/2019, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2020 Của Chính Phủ, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2020 Của Chi Bộ Nông Thôn, Nghị Quyết Số 68/nq-cp Ngày 12 Tháng 5 Năm 2020 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 2 Năm 2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 1/2020, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Hàng Tháng Chi Bộ, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 02/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 4/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 3/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 2/2020, Dự Thảo Nghỉ Tết 2020, Quyết Định Số 44/qĐ-bxd Ngày 14 Tháng 1 Năm 2020, Nghị Quyết 128/2020/qh14 Ngày 12/11/2020 Về Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2021, Tìm Nghi Quyết Hàng Tháng Chi Bộ Nông Thôn Tháng 5, Nghị Quyết 1004/2020/ubtvqh14 Ngày 18/09/2020, Nghị Quyết 1000/2020/ubtvqh14 Ngày 16/09/2020, Nghị Quyết 1032/2020/ubtvqh14 Ngày 14/10/2020, Nghị Quyết 1033/2020/ubtvqh14 Ngày 16/10/2020, Nghị Quyết 129/2020/qh14 Ngày 13/11/2020 Về Phân Bổ Ngân Sách Trung ương Năm 2021, Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020 Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch, Nghị Quyết 11/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 12/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 09/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 124/2020/qh14 Ngày 11/11/2020, Nghị Quyết 125/2020/qh14 Ngày 11/11/2020, Nghị Quyết 126/2020/qh14 Ngày 12/11/2020, Nghị Quyết 123/2020/qh14 Ngày 03/11/2020, Nghị Quyết 999/2020/ubtvqh14 Ngày 16/09/2020, Nghị Quyết 13/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 10/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 127/2020/qh14 Ngày 12/11/2020, Nghị Quyết 133/2020/qh14 Ngày 17/11/2020, Nghị Quyết 14/2020/nq-hĐnd Ngày 04/09/2020, Dự Thảo Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 25/2020, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2020, Nghị Quyết 133/2020/nĐ-cp Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020, Nghị Quyết 135/2020/nĐ-cp Ngày 18/11/2020, Quyết Định Khai Thác Khoáng Sản Tỉnh Đồng Tháp Tháng 8 Năm 2020, Dự Thảo Nghị Định Của Chính Phủ Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng Năm 2020, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Nghị Quyết Số 20/2020/nq-hĐnd Ngày 10/12/2020 Của HĐnd Tỉnh, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đội, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội 13, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Xóa Nợ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Sổ Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Bản Dự Thảo Nghị Quyết, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết 02, Dự Thảo Nghị Quyết 01, Dự Thảo Nghị Quyết Họp Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Là Gì, Báo Cáo Tháng Công Tác Đảng Tháng 8năm 2020, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Tháng, Nghị Quyết 01 2020, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Năm 2020, Nghi Quyêt Tw 5 2020, Nghị Quyết 132/2020, Nghị Quyết 01/2020, Nghị Quyết 55-nq/tw 2020, Nghị Quyết Năm 2020 Của Chi Bộ, Nghị Quyết Năm 2020, Nghị Quyết 02 2020, Nghị Quyết 84 2020, Nghị Quyết Số 55-nq/tw 2020, Nghị Quyết 68/nq-cp 2020, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Sáp Nhập Xã, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2019,

Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1 Năm 2020, Dự Thảo Nghi Quyet Chi Bo Thang 3 Nam 2020, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 01/2020, Mẫu Đự Thảo Nghi Quyêt Chi Bộ Thang, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 7, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3, Dự Thảo Nghi Quyết Thang, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2020, Dự Thảo Nghị Quyết 01 2020, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2020, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1/2020, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2020, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2020, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2018, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 9/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 11/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 6/2019, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2020 Của Chính Phủ, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2020 Của Chi Bộ Nông Thôn, Nghị Quyết Số 68/nq-cp Ngày 12 Tháng 5 Năm 2020 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 2 Năm 2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 1/2020, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Hàng Tháng Chi Bộ, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 02/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 4/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 3/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 2/2020, Dự Thảo Nghỉ Tết 2020, Quyết Định Số 44/qĐ-bxd Ngày 14 Tháng 1 Năm 2020, Nghị Quyết 128/2020/qh14 Ngày 12/11/2020 Về Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2021, Tìm Nghi Quyết Hàng Tháng Chi Bộ Nông Thôn Tháng 5, Nghị Quyết 1004/2020/ubtvqh14 Ngày 18/09/2020, Nghị Quyết 1000/2020/ubtvqh14 Ngày 16/09/2020, Nghị Quyết 1032/2020/ubtvqh14 Ngày 14/10/2020, Nghị Quyết 1033/2020/ubtvqh14 Ngày 16/10/2020, Nghị Quyết 129/2020/qh14 Ngày 13/11/2020 Về Phân Bổ Ngân Sách Trung ương Năm 2021, Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020 Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch, Nghị Quyết 11/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 12/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 09/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 124/2020/qh14 Ngày 11/11/2020, Nghị Quyết 125/2020/qh14 Ngày 11/11/2020, Nghị Quyết 126/2020/qh14 Ngày 12/11/2020, Nghị Quyết 123/2020/qh14 Ngày 03/11/2020, Nghị Quyết 999/2020/ubtvqh14 Ngày 16/09/2020,

Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 8

ĐẢNG BỘ QUẬN BÌNH TÂN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

(DỰ THẢO) , ngày 03/08/2020

Nghị quyết chi bộ tháng 8/2020 II / Kiểm điểm công tác lãnh đạo tháng 07/2020 1. Công tác tư tưởng chính trị

– Chi bộ tiếp tục lãnh đạo nhà trường thực hiện nghiêm túc nề nếp dạy và học trước mắt là thực hiện việc hoàn tất điểm số và kết thúc năm học 20/07/2020

– Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nghiêm chỉnh chấp hành chỉ thị nghị quyết của Chi bộ, của Đảng cấp trên và pháp luật nhà nước.

– Chi bộ đã tập trung lãnh đạo công tác an ninh trật tự cơ quan trong tình hình mới, mọi cán bộ, giáo viên, nhân viên gương mẫu trước học sinh trong nhận thức tư tưởng, thể hiện lòng yêu nước đúng đắn, không phát ngôn thiếu trách nhiệm đi ngược với lợi ích toàn dân.

2. Công tác tổ chức – xây dựng , phát triển Đảng

– Chi bộ đã tập trung lãnh đạo đơn vị tham gia học tập chính trị hè và an ninh quốc phòng trong tình hình mới nghiêm túc. Giáo dục tư tưởng hs tình cảm “Uống nước nhớ nguồn” Yêu thương và biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì tổ quốc, qua ngày thương binh liệt sĩ 27/7.

– Ban tuyển sinh tiếp tục làm công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp.

– Trong sinh hoạt chi bộ, đảng viên nêu cao tinh thần dân chủ, chân tình, thẳng thắn và tích cực cùng nhau xây dựng nghị quyết. Đoàn kết trung thực trên tinh thần đấu tranh phê và tự phê. Gương mẫu trong tư tưởng và lối sống đi đầu trong mọi công tác, gần gũi và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của quần chúng. Thể hiện bản lĩnh vững vàng trong mọi tình huống, không giao động và phát ngôn không đúng với quan điểm đường lối của Đảng và Nhà Nước.

– Tiếp tục có biện pháp hỗ trợ giúp các hộ nghèo thoát nghèo do Quận Uỷ giao.

– Chi ủy chi bộ tiếp tục bồi dưỡng quần chúng ưu tú, đối tượng Đảng để phục vụ công tác phát triển Đảng viên mới 2020.

Công tác kiểm tra – Giám sát:

– Chi ủy chi bộ kiểm tra, giám sát tư tưởng, phát ngôn và hành động của mỗi đảng viên trong việc chấp hành điều lệ Đảng cũng như những điều ĐV không được làm và giám sát việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM.

– BCH CĐ phối hợp với BGH chăm lo thực hiện tốt các chế độ chính sách, điều kiện giảng dạy, học tập đối với GV, NV nhà trường trong năm học mới.

– Ngày: 17+18+19/07/2020 BCH-CĐ Phối hợp với HĐQT tổ chức nghỉ mát trong hè tại Vũng tàu cho cán bộ, gv, nv nhà trường vui vẻ, đầm ấm, thoải mái…

– BCH Công Đoàn động viên quần chúng lao động tích cực hoàn thành tốt kế hoạch nhà trường đề ra, chia sẻ với những khó khăn của đồng bào vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo hoặc bị thiên tai lũ lụt….Sinh hoạt và tham dự hội họp các cấp đầy đủ.

– Quan tâm củng cố công tác văn nghệ, TDTT và các hoạt động phong trào khác để tạo không khí sôi động trong học sinh với tinh thần vui để học…

– Bổ sung nhân sự và ra mắt BCH Chi đoàn giáo viên

– Đoàn trường động viên đoàn viên thanh niên đồng phục nghiêm túc không vi phạm nội quy nhà trường.

5. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

– BGH tổ chức cho khối lớp: 12 học và ôn thi THPT

– Ngày 01/07/2020 Hoàn tất việc chấm bài lên điểm

– 04/07/2020: Hoàn tất mọi điểm số trên hệ thống

– 04/07/2020: Thi nghề phổ thông khối 11 tại 2 Hội đồng (Hồng Đức và An Lạc)

– 07/07 2020: Thi nghề phổ thông lớp 8

– Từ 02 đến 09/07/2020: Các tổ chuyên môn họp bình bầu thi đua

– 11h00′ ngày 11/07/2020: Họp HĐTĐ

27+28/07/2020: Tổ chức kiểm tra lại

– 13h00′: Tổng kết trong HĐSP

– 14/07/2020: Họp Cụm thi đua 13

– Chuẩn bị TKB và nhân sự cho các lớp nhập học từ: 03/08/2020

– BGH nhà trường quan tâm đến giáo dục ý thức chấp hành nội quy và chuyên cần trong học tập cho hs cho đến tận cuối năm (Không đi trễ, chú ý nghe giảng học bài làm bài tập đầy đủ…).

– Đầu năm BGH nhà trường thường xuyên kiểm tra, giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng, xây dựng môi trường sư phạm trong nhà trường. Xanh sạch đẹp và cư xử có văn hóa.

II / Lãnh đạo thực hiện công tác tháng 08/2020 1/ Công tác tư tưởng chính trị:

– Chi bộ lãnh đạo toàn trường triển khai kế hoạch năm học mới 2020-2021 cho tất cả các khối lớp.Tiếp tục thực hiện việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về đôi với làm”.

– Chi ủy thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Quận ủy Quận Bình Tân cũng như của Đảng cấp trên.

– Xây dựng lối sống dản dị, có tinh thần khiêm tốn cầu thị tiến bộ, biết lắng nghe, thẳng thắn đấu tranh lên án thói kiêu căng tự mãn cá nhân, coi thường tập thể.

– Xây dựng tổ chuyên môn đoàn kết, giúp đỡ nhau nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

2/ Công tác tổ chức, xây dựng, phát triển Đảng

– Chi bộ lãnh đạo nhà trường tổ chức tuyên truyền và có những hoạt động thiết thực kỷ niệm ngày cách mạng tháng 8 thành công 19/8/1945 (Văn nghệ, tuyên truyền trên bảng tin…)

– BGH tuyển dụng một số giáo viên mới theo yêu cầu của công tác nhân sự.

Công tác phát triển Đảng

– Chi bộ tiếp tục bồi dưỡng giúp đỡ Đảng viên dự bị và đội ngũ cảm tình đối tượng Đảng, chỉ đạo Công đoàn giới thiệu quần chúng ưu tú cho chi bộ.

– Cán bộ đảng viên gương mẫu chấp hành mọi nội quy quy định của nhà trường, tự nguyện tự giác đi đầu các phong trào do đoàn thể cũng nhà trường tổ chức. Đến trường làm việc đúng giờ quy định (Trừ trường hợp con nhỏ được cho phép đến trễ, về sớm 15 phút) vào và ra lớp theo hiệu lệnh của nhà trường.

– Chi bộ kiểm tra giám sát việc thi hành điều lệ Đảng, việc nói và làm theo nghị quyết, thống nhất giữa nhận thức và hành động thể hiện sự rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức HCM của toàn thể các đ/c Đảng viên trong chi bộ.

– BGH thực hiện tốt việc giám sát lao động trong toàn thể đơn vị, người tốt phải được biểu dương, người vi phạm kỷ luật lao động phải được nhắc nhở kịp thời. Quyết tâm xây dựng nhà trường ngày càng phát triển, trên cơ sở xây dựng đội ngũ ngày càng chất lượng.

3/Công tác lãnh đạo đoàn thể:

– CĐ phối hợp với BGH chuẩn bị các công tác tổ chức đầu năm như khai giảng 5/9, hội nghị người lao động….Quán triệt nội quy cơ quan, tiêu chí thi đua của cán bộ, giáo viên, nhân viên cho năm học mới. Quan tâm đến đời sống tinh thần của Công đoàn viên.

Đoàn trường nghiêm túc triển khai thực hiện các công tác trong do Quận đoàn chỉ đạo.

Chuẩn bị kế hoạch cho công tác Đoàn năm học mới. Từ công tác tổ chức Đại hội đến công tác phát triển Đoàn viên, và các phong trào văn nghệ TDTT, giúp đỡ nhau trong học tập….

Thông qua các phong trào cũng như hoạt động của Đoàn phát hiện và bồi dưỡng Đoàn viên ưu tú bổ sung cho đội ngũ cán bộ Đoàn tương lai.

Trợ lý Đoàn thanh niên là hướng dẫn viên, là tham mưu, là cố vấn cho phong trào Đoàn phải đầu tư thời gian và công sức hơn nữa để lực lượng Đoàn thực sự là tổ chức nòng cốt năng động đi đầu các phong trào trong học sinh. Chủ động sáng tạo đề xuất những sáng kiến, dự kiến về công tác đoàn thanh niên có sức hút, sức hấp dẫn học sinh góp phần đưa nhà trường đi lên.

4/Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

– GVCN 8+9+11+12: nhanh chóng ổn định tổ chức lớp.

– GVCN sinh hoạt nội quy với học sinh.

– Ôn tập cho HS 12 thi THPT (08+09/2020)

– BGH dự giờ thăm lớp theo dõi chuyên môn.

– Triển khai công tác kiểm tra tập trung theo kế hoạch.

– Kiểm tra toàn bộ CSVC nhà trường để sửa chữa nâng cấp và bổ sung trang thiết bị phục vụ năm học mới. (Điện, nước, đèn, bảng, bàn, ghế, dụng cụ máy móc, trang thiết bị, sách tham khảo…)

– Thường xuyên vệ sinh môi trường sạch sẽ, phun thuốc diệt khuẩn theo định kỳ phòng chống CoVid 2

– Triển khai triệt để công tác đo thân nhiệt, rửa tay cho mọi đối tượng khi vào trường.

– Tất cả mọi người đều phải đeo khẩu trang khi đến nơi làm việc.

– Hoàn tất việc lắp đặt trần thạch cao cho tầng 3 khu A để đưa vào sử dụng.

– Kịp thời sửa chữa bảo trì một số máy lạnh phòng học bị nổ và hư…

– Tăng cường kiểm tra nề nếp học tập, ý thức tự giác chấp hành nội quy của học sinh ngay từ đầu năm học.

Công tác an ninh nội bộ và giáo dục quốc phòng

BGH và nhân viên y tế tiếp tục chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn trường học và có phương án PCCC thật tốt. Kiểm tra bếp ăn tập thể căn tin, đặc biệt chú trọng nguồn gốc thực phẩm và khâu chế biến, lưu mẫu thức ăn trong ngày.

– BGH phối hợp chặt chẽ với công an quận BT và CA phường BTĐ-B giữ gìn an ninh trật tự xung quanh trường học. Triển khai các biện pháp để ngăn ngừa không để học sinh gây gổ đánh nhau trong và ngoài nhà trường.

– Lãnh đạo tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên phấn khởi đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành tốt kế hoạch công tác tháng 8.

chúng tôi ủy chi bộ đến dự đông đủ, đúng giờ.

Xin cảm ơn!

HÀ VĂN VY

Tải file đính kèm: du_thao_nghi_quyet_chi_bo_8-2020_58202014.doc

Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 9

ĐẢNG BỘ QUẬN BÌNH TÂN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

(DỰ THẢO) , ngày 24/08/2020

Nghị quyết chi bộ tháng 9/2020 I / Lãnh đạo thực hiện công tác tháng 08/2020 1/ Công tác tư tưởng chính trị:

– Chi bộ đã lãnh đạo toàn trường triển khai kế hoạch năm học mới 2020-2021 cho tất cả các khối lớp 8+9+11+12. Tiếp tục thực hiện việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về đôi với làm”.

– Chi ủy đã thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Quận ủy Quận Bình Tân cũng như của Đảng cấp trên. Đặc biệt là đã tuyên truyền và phát động đơn vị thi đua lập thành tích chào mừng ĐH lần thứ 12 của Đảng bộ Bình tân. Chi bộ cũng có 2 đại biểu chính thức tham dự.

– Xây dựng lối sống dản dị, có tinh thần khiêm tốn cầu thị tiến bộ, biết lắng nghe, thẳng thắn đấu tranh lên án thói kiêu căng tự mãn cá nhân, coi thường tập thể.

– Xây dựng tổ chuyên môn đoàn kết, giúp đỡ nhau nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

2/ Công tác tổ chức, xây dựng, phát triển Đảng

– Chi bộ lãnh đạo nhà trường tổ chức tuyên truyền và có những hoạt động thiết thực kỷ niệm ngày cách mạng tháng 8 thành công 19/8/1945 (Văn nghệ, tuyên truyền trên bảng tin…)

– BGH tuyển dụng một số giáo viên mới theo yêu cầu của công tác nhân sự.

– Tuy nhiên môn GDQP-AN vẫn đang gặp khó khăn chưa ổn định do GV đã trúng tuyển công chức.

– BGH vẫn triển khai nghiêm túc kế hoạch, biện pháp phòng ngừa dịch bệnh COVID quyết liệt.

– Chi bộ tiếp tục bồi dưỡng giúp đỡ Đảng viên dự bị và đội ngũ cảm tình đối tượng Đảng, chỉ đạo Công đoàn giới thiệu quần chúng ưu tú cho chi bộ.

– Đại diện cấp ủy đã đến tận nhà gđ có hoàn cảnh khó khăn để khảo sát về báo cáo chi bộ có hướng giúp đỡ.(đ/c Nhựt sẽ báo cáo cụ thể)

– Cán bộ đảng viên đã gương mẫu chấp hành mọi nội quy, quy định của nhà trường, tự nguyện tự giác đi đầu các phong trào do đoàn thể cũng nhà trường tổ chức. Đến trường làm việc đúng giờ quy định (Trừ trường hợp con nhỏ được cho phép đến trễ, về sớm 15 phút) vào và ra lớp theo hiệu lệnh của nhà trường.

– Chi bộ kiểm tra giám sát việc thi hành điều lệ Đảng, việc nói và làm theo nghị quyết, thống nhất giữa nhận thức và hành động thể hiện sự rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức HCM của toàn thể các đ/c Đảng viên trong chi bộ.

– BGH thực hiện tốt việc giám sát lao động trong toàn thể đơn vị, người tốt phải được biểu dương, người vi phạm kỷ luật lao động phải được nhắc nhở kịp thời. Quyết tâm xây dựng nhà trường ngày càng phát triển, trên cơ sở xây dựng đội ngũ ngày càng chất lượng.

3/Công tác lãnh đạo đoàn thể:

– BCH-CĐ đã phối hợp với BGH chuẩn bị các công tác tổ chức đầu năm như khai giảng 5/9, hội nghị người lao động….Quán triệt nội quy cơ quan, tiêu chí thi đua của cán bộ, giáo viên, nhân viên cho năm học mới. Quan tâm đến đời sống tinh thần của Công đoàn viên.

Đoàn trường nghiêm túc triển khai thực hiện các công tác trong do Quận đoàn chỉ đạo.

Chuẩn bị kế hoạch cho công tác Đoàn năm học mới. Từ công tác tổ chức Đại hội đến công tác phát triển Đoàn viên, và các phong trào văn nghệ TDTT, giúp đỡ nhau trong học tập….

Thông qua các phong trào cũng như hoạt động của Đoàn phát hiện và bồi dưỡng Đoàn viên ưu tú bổ sung cho đội ngũ cán bộ Đoàn tương lai.

Năm học 2019-2020: Đoàn trường và Chi đoàn Giáo viên đều đạt thành tích Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trợ lý Đoàn thanh niên là hướng dẫn viên, là tham mưu, là cố vấn cho phong trào Đoàn phải đầu tư thời gian và công sức hơn nữa để lực lượng Đoàn thực sự là tổ chức nòng cốt năng động đi đầu các phong trào trong học sinh. Chủ động sáng tạo đề xuất những sáng kiến, dự kiến về công tác đoàn thanh niên có sức hút, sức hấp dẫn học sinh góp phần đưa nhà trường đi lên.

4/Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

– GVCN 8+9+11+12: đã nhanh chóng ổn định tổ chức lớp.

– Hoàn thành việc ôn tập cho HS 12 (2019-2020) thi THPT (08+09/2020) khá tốt

– Chưa triển khai được công tác kiểm tra tập trung theo kế hoạch.

– Đã kiểm tra toàn bộ CSVC nhà trường để sửa chữa nâng cấp và bổ sung trang thiết bị phục vụ năm học mới. (Điện, nước, đèn, bảng, bàn, ghế, dụng cụ máy móc, trang thiết bị, sách tham khảo….)

– Thường xuyên vệ sinh môi trường sạch sẽ, phun thuốc diệt khuẩn theo định kỳ phòng chống CoVid 2

– Triển khai triệt để công tác đo thân nhiệt, rửa tay cho mọi đối tượng khi vào trường.

– Tất cả mọi người đều phải đeo khẩu trang khi đến nơi làm việc.

– Đã hoàn tất việc lắp đặt trần thạch cao cho tầng 3 khu A để đưa vào sử dụng.

– Kịp thời sửa chữa bảo trì và lắp thêm mới một số máy lạnh phòng học …

– Tăng cường kiểm tra nề nếp học tập, ý thức tự giác chấp hành nội quy của học sinh ngay từ đầu năm học.

Công tác an ninh nội bộ và giáo dục quốc phòng

BGH và nhân viên y tế tiếp tục chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn trường học và có phương án PCCC thật tốt. Kiểm tra bếp ăn tập thể căn tin, đặc biệt chú trọng nguồn gốc thực phẩm và khâu chế biến, lưu mẫu thức ăn trong ngày.

– BGH phối hợp chặt chẽ với công an quận BT và CA phường BTĐ-B giữ gìn an ninh trật tự xung quanh trường học. Triển khai các biện pháp để ngăn ngừa không để học sinh gây gổ đánh nhau trong và ngoài nhà trường.

1. Công tác tư tưởng chính trị

– Lãnh đạo toàn trường đoàn kết, thực hiện tốt kế hoạch tháng 9/2020. Đưa toàn trường vào nề nếp giảng dạy cũng như học tập nghiêm túc ngay từ đầu năm.

– Chi bộ lãnh đạo tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường yên tâm phấn khởi lao động, tích cực công tác. Chấp hành nghiêm túc nội quy cơ quan, pháp luật nhà nước.

– Lãnh đạo toàn trường phấn khởi tự hào kỷ niệm long trọng Quốc khánh 2/9. Lãnh đạo toàn trường tiếp tục học tập, rèn luyện và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM.

– Tự tin chủ động phòng chống dịch COVID, không lơ là chủ quan.

– Tổ chức lễ khai giảng năm học mới: phấn khởi, chu đáo, nhanh gọn, ý nghĩa…

2. Công tác tổ chức – xây dựng, phát triển Đảng

– Tổ chức tốt lễ khai giảng trực tiếp theo sự chỉ đạo của SGD và HĐQT (5/9/2020)

– Tiếp tục triển khai công tác nhân sự cho năm học mới, không để xáo trộn tư tưởng xảy ra trong đội ngũ. Kịp thời thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra.

– Làm công tác chuẩn bị cho các hội nghị như Đại hội CMHS vào 13/09/2020; “Đại hội Đoàn trường vào tháng 10/2020”; “Hội nghị người lao động tháng 10/2020”.

– Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt, học tập chính trị trực tuyến do Quận ủy tổ chức.

– Trong sinh hoạt chi bộ Đảng viên nêu cao tinh thần dân chủ, chân tình, thẳng thắn và tích cực cùng nhau xây dựng nghị quyết.

– Tiếp tục theo dõi giúp đỡ: Thạch Chính và Phạm Ngọc Bình vào Đảng.

– Chi bộ thực hiện việc Kiểm tra giám sát Nhà trường thực hiện kế hoạch chuyên môn tháng 9/2020. Nghiêm túc đúng tiến độ, đúng chương trình.

– Giám sát việc tu dưỡng phấn đấu của các đối tượng Đảng và công tác phát triển Đảng của Chi bộ đảm bảo chất lượng.

– Giám sát các đ/c Đảng viên với vai trò nêu gương trong mọi lĩnh vực.

– Chỉ đạo Tổ GDCD phối hợp với công an địa phương tổ chức nói chuyện dưới cờ về luật giao thông đường bộ; Tác hại của ma tuý; thuốc lá cho hs.

– Giáo dục ý thức chuyên cần học tập cho Đoàn viên, thanh niên.

– Công Đoàn phát động phong trào thi đua 2 tốt trong đội ngũ giáo viên, nhân viên nhà trường, kêu gọi và động viên quần chúng lao động tích cực thi đua hoàn thành tốt kế hoạch nhà trường đã đề ra.

– BCH CĐ chuẩn bị các tiêu chí thi đua cho năm học mới 2020-2021. Giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động, nhất là khâu đóng bảo hiểm, nâng lương…

– Sinh hoạt tổ công đoàn đều đặn và chất lượng (đồng nhất ngày sinh hoạt tổ chuyên môn cũng là ngày sinh hoạt tổ công đoàn, kể từ năm học 2020-2021 tổ trưởng chuyên môn cũng là tổ trưởng công đoàn).

– Duy trì công tác tặng quà sinh nhật cho cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường.

5. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

– Thực hiện nghiêm túc kế hoạch công tác tháng 9/2020 của nhà trường. Chế độ kiểm tra cho điểm, giáo án sổ sách tài liệu giảng dạy mới đầy đủ.

– Tổ trưởng chuyên môn và GVBM tham dự họp tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai phương hướng năm học 2020-2021 ở cả 2 cấp THCS – THPT đầy đủ.

– Triển khai ngay việc bồi dưỡng học sinh giỏi khối 9-12

– Các tổ hoàn tất kế hoạch giảng dạy năm học, tài liệu ôn tập.

– Thống nhất trọng tâm trình Hiệu Trưởng duyệt.

– BGH và tổ trưởng chuyên môn tăng cường dự giờ thăm lớp theo kế hoạch.

Cơ sở vật chất và kỷ luật học đường

– Bộ phận quản lý học sinh tiếp tục tiến hành kiểm tra việc chấp hành nội quy của hs, kể cả thường trú và bán trú. Đặc biệt quan tâm đến hs nội trú.

– Tăng cường Kiểm tra và giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng, xây dựng môi trường sư phạm trong nhà trường. Xanh sạch đẹp và cư xử có văn hóa trong hs, đặc biệt là biết nói lời cảm ơn và xin lỗi đúng lúc.

– Giáo dục ý thức chuyên cần trong học tập cho hs (Không đi trễ, chú ý nghe giảng, học bài làm bài tập đầy đủ…). Tổ chức triển khai hướng dẫn phương pháp học tập từng bộ môn cho hs.

Công tác an ninh và giáo dục quốc phòng

– Thường xuyên củng cố khâu bảo vệ, chủ động kiểm tra, linh hoạt nhắc nhở người ra vào cổng tôn trọng nội quy của nhà trường xuống xe dắt bộ mỗi khi ra vào cổng. Ngăn chặn từ hàng rào những hiện tượng tiêu cực xâm nhập vào nhà trường (Hàng hóa, vật dụng, văn hóa phẩm phản động, hung khí, kẻ gian, kẻ mạo danh….) ngăn ngừa mọi hậu quả có thể xảy ra do khâu bảo vệ lỏng lẻo. Đặc biệt là vấn đề an ninh mạng cũng như trang mạng xã hội

– Đảm bảo các yêu cầu giảng dạy bộ môn GDQP cho HS, chu ý khâu quản lý trang thiết bi giảng dạy quốc phòng, tránh để mât mát hư hỏng…

Hoạt động ngoài giờ lên lớp – Hướng nghiệp

– Đoàn trường phối hợp với ban tổ chức chuẩn bị và tổ chức tốt lễ khai giảng vào 5/9/2020

Ý thức tổ chức kỷ luật khi dự lễ, văn hóa ứng xử, văn hóa vỗ tay, làm nòng cốt trong các phong trào văn nghệ, TDTT…

– Tổ chức tuyên truyền, hưởng ứng năm và tháng an toàn giao thông

– Tổ chức phát thanh, đăng bài trên bảng tin và tuyên truyền dưới cờ về các ngày lễ trong tháng 9

– Thực hiện nghiêm túc kế hoạch giáo dục ngoài giờ lên lớp của ban chỉ đạo giáo dục ngoài giờ lên lớp đã đề ra trong tháng 9/2020.

– Lãnh đạo tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên phấn khởi đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành tốt kế hoạch công tác tháng 9.

chúng tôi ủy chi bộ hoạt thường kỳ tháng 9/2019 của chi đến dự đông đủ, đúng giờ.

Tải file đính kèm: du_thao_nghi_quyet_chi_bo_9-2020_169202015.doc