Hình Thức Pháp Luật Việt Nam Bao Gồm / TOP #10 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 8/2022 # Top View | Bac.edu.vn

Hình Thức Pháp Luật Là Gì? Những Nét Cơ Bản Về Hình Thức Pháp Luật. Hình Thức Pháp Luật Việt Nam Ta Hiện Nay?

--- Bài mới hơn ---

 • Đa Dạng Hóa Hình Thức Pháp Luật Trong Điều Kiện Việt Nam Hiện Nay
 • Vai Trò Và Các Hình Thức Cơ Bản Của Pháp Luật
 • Công Ty Luật Hợp Danh Nam Việt Luật
 • 40% Người Mỹ Gốc Việt Chọn California Làm Quê Hương
 • Những Luật Sư Nổi Tiếng Nhất Việt Nam
 • *Định nghĩa hình thức Pháp luật:

  Hình thức Pháp luật được hiểu là cách thức thể hiện ý chí của giai cấp thống trị. Nó là dạng tồn tại, hình thức tồn tại thực tế của Pháp luật, đồng thời là ranh giới tồn tại của Pháp luật trong hệ thống các qui phạm xã hội khác.

  *Nét cơ bản về hình thức Pháp luật:

  Hình thức Pháp luật bao gồm hình thức bên trong (cấu trúc Pháp luật) và hình thức bên ngoài (nguồn của Pháp luật).

  _Qui phạm Pháp luật: là qui tắc xử sự mang tính bắt buộc chung, là cơ sở tế bào, là đơn vị nhỏ nhất và là biểu hiện cụ thể của Pháp luật. Qui phạm là công cụ tác động trực tiếp lên các quan hệ xã hội.

  _Chế định Pháp luật: là hệ thống các qui phạm Pháp luật điều chỉnh một nhóm các quan hệ xã hội cùng loại trong cùng một ngành luật.

  VD: Chế định hợp đồng kinh tế nằm trong ngành luật kinh tế, điều chỉnh các quan hệ ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế.

  _Ngành luật: là hệ thống các qui phạm Pháp luật điều chỉnh một lĩnh vực xã hội cùng tính chất với nhau.

  VD: Ngành luật hình sự: điều chỉnh những hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm và pp điều chỉnh nó là trừng phạtVì vậy người ta gọi ngành luật là tội phạm và hình phạt

  _Hệ thống Pháp luật: là 1 chính thể thống nhất các bộ phận hợp thành (ngành luật, chế định pháp luật, quy phạm pháp luật) mang những đặc điểm nội dung trên cơ sở những nguyên tắc thống nhất của pháp luật 1 quốc gia.

  b)Hình thức bên ngoài:

  _Tập quán pháp: là những tập quán lưu truyền trong xã hội phù hợp với lợi ích của giai cấp thống trị, được Nhà nước thừa nhận, làm chúng trở thành những qui tắc xử sự mang tính bắt buộc chung và được Nhà nước đảm bảo thực hiện bằng hình thức cưỡng chế.

  _Tiền lệ pháp: là các quy định, cách giải quyết các vụ việc của cơ quan hành chính hoặc xét xử được Nhà nước thừa nhận là khuôn mẫu để giải quyết những vụ việc tương tự.

  _Văn bản qui phạm Pháp luật: Do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành, trong đó chứa đựng những quy phạm pháp luật. Nó được coi là loại nguồn cơ bản phổ biến và tiến bộ nhất hiện nay

  *Hình thức pháp luật Việt Nam ta hiện nay

  – Hình thức bên trong:

  PL nước ta hiện nay phân chia ra làm caá ngành luật: 11 ngành. Có chế định pháp luật, ban hành PL. nhà nướcVN hiện nay rất quan tâm đến vấn đề xây dựng, sửa đổi, ban hành PL (được đề ra trong tất cả các kì họp QH)

  -Hình thức bên ngoài:

  Chỉ thừa nhận và ban hành PL từ 1 nguồn duy nhất đó là văn bản quy phạm PL, ko thừa nhận tập quán pháp và tiền lệ pháp.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khái Niệm Hình Thức Pháp Luật
 • Trao Giải Cuộc Thi “tìm Hiểu Pháp Luật Về Biển Đảo Việt Nam 2014”
 • Vài Nét Về Luật Biển Việt Nam
 • Mời Tham Gia Cuộc Thi “tìm Hiểu Pháp Luật Về Biển, Đảo Việt Nam”
 • Thể Thức Và Luật Thi Đấu Được Áp Dụng Chính Thức Tại Aoe Bé Yêu Cup 2022
 • Định Nghĩa Về Điều Ước Quốc Tế Theo Luật Pháp Quốc Tế (Bao Gồm Án Lệ) Và Pháp Luật Việt Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Luật Điều Ước Quốc Tế 2022, Luật Số 108/2016/qh13 2022
 • Xử Lý Quấy Rối Tình Dục Ở Việt Nam Quá Nhẹ So Với Thế Giới
 • Dự Luật Đấu Thầu: Quy Định Xử Lý Vi Phạm Pháp Luật Quá Nhẹ!
 • Vụ “cưỡng Hôn” Bị Phạt 200 Nghìn Đồng: Quá Nhẹ Và Không Đủ Sức Răn Đe
 • Du Khách Có Hành Vi Vô Văn Hóa Đi Du Lịch Nước Ngoài: Chỉ Kêu Gọi Ý Thức Là Quá Nhẹ!
 • Định nghĩa theo Công ước Viên năm 1969 và 1986 – Định nghĩa theo án lệ quốc tế – Định nghĩa theo pháp luật Việt Nam – Kết luận

  Điều ước quốc tế là một trong các nguồn chính của luật pháp quốc tế và là nguồn quan trọng nhất xét về số lượng các quy phạm chứa đựng. Mặc dù chưa có thống kế chính xác nhưng có thể nói hiện đang tồn tại một số lượng khổng lồ các điều ước quốc tế trong luật pháp quốc tế. Riêng Việt Nam, chỉ trong giai đoạn 10 năm thực hiện Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2006 đã ký kết khoảng 2000 điều ước. Theo đó quyền năng ký kết điều ước quốc tế của từng tổ chức quốc tế sẽ khác nhau, theo nghĩa, có thể có tổ chức quốc tế có quyền năng ký nhiều loại điều ước quốc tế nhưng cũng có tổ chức quốc tế không có hoặc có rất ít quyền năng.

  Về luật điều chỉnh. Hai Công ước đều ghi nhận luật điều chỉnh duy nhất của điều ước quốc tế là luật quốc tế. Điều ước quốc tế là một nguồn của luật pháp quốc tế, chứa đựng quyền và nghĩa vụ của các quốc gia do đó chỉ có thể được điều chỉnh bởi luật pháp quốc Nếu thoả thuận giữa các quốc gia hay tổ chức quốc tế mà ghi nhận luật điều chỉnh là một hệ thống pháp luật khác, ví dụ như pháp luật của một quốc gia nào đó, thì thoả thuận này không phải là điều ước quốc tế. Các thoả thuận giữa các quốc gia hay tổ chức quốc tế thường được mặc nhiên xem như chịu điều chỉnh của luật pháp quốc tế, trừ khi có quy định hay thoả thuận khác.

  Trong quá trình soạn thoả dự thảo của Công ước Viên năm 1969 và 1986, có quan điểm trong cơ quan soạn thảo – Uỷ ban Luật pháp Quốc tế (ILC) của Liên hợp quốc – là nên ghi nhận yếu tố “ý định tạo ra nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế” vào định nghĩa điều ước. Cuối cùng ILC đã không ghi nhận vào câu chữ của dự thảo nhưng ghi chú rằng yếu tố ý định này được lồng trong nội hàm của cụm từ “chịu sự điều chỉnh của luật quốc tế”. Không có quy định giải thích rõ nội hàm của “các chủ thể khác của pháp luật quốc tế” theo luật năm 2006 hay “các chủ thể khác được công nhận là chủ thể của luật pháp quốc tế” theo luật năm 2022. Trong một bản dự thảo của luật năm 2022, Ban soạn thảo đã ghi nhận “các phong trào giải phóng dân tộc” là một trong các chủ thể ký kết nhưng sau đó đã loại bỏ.

  Về luật điều chỉnh, luật năm 2006 không nhắc đến và đây là điểm khác quan trọng so với định nghĩa trong hai Công ước Viên. Luật năm 2022 đã bổ sung thiếu soát này, nhưng thay vì sử dụng cụm từ khá trừu tượng “chịu sự điều chỉnh của luật quốc tế”, luật sử dụng cụm từ “làm phát sinh, thay dổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ … theo pháp luật quốc tế.” Với sự bổ sung này, luật năm 2022 đã hoàn thiện định nghĩa điều ước trong pháp luật Việt Nam, ghi nhận đầy đủ các yếu tố quan trọng như trong hai Công ước Viên.

  Về hình thức, cả hai luật đều quy định hình thức của điều ước quốc tế là bằng văn bản, không nhắc đến điều ước quốc tế bằng hình thức phi-văn bản. Do đó, có thể suy luận rằng các cam kết giữa Việt Nam và các nước bằng hình thức phi-văn bản sẽ không là điều ước quốc tế và không chịu điều chỉnh bởi luật này. Ví dụ như các cam kết có thể có giữa Việt Nam và các nước bằng lời nói trong các cuộc gặp giữa lãnh đạo nhà nước. Trên thực tế vấn đề này sẽ không gây khó khăn trên thực tế bởi lẻ các cam kết bằng lời nói sau đó thường được xác nhận lại bằng các ghi nhận bằng văn bản sau đó.

  Có thể thấy với luật năm 2022 Việt Nam đã có một định nghĩa điều ước quốc tế cơ bản hoàn chỉnh. Mặc dù vậy, do không đi thẳng vào bản chất của điều ước quốc tế như cách tiếp cận của các cơ quan tài phán quốc tế do đó vẫn còn cần nghiên cứu để có bổ sung phù hợp trong tương lai, khi nhận thức về luật pháp quốc tế được nâng cao hơn.

  Điều ước quốc tế là một trong các nguồn chính của luật pháp quốc tế và là nguồn phổ biến, quan trọng nhất. Mặc dù vậy cho đến nay chưa có bất kỳ định nghĩa thống nhất chung nào trong luật pháp quốc tế về điều ước quốc tế. Điều ước quốc tế được định nghĩa trong hai Công ước Viên năm 1969 và 1986, và lại được định nghĩa theo cách thức khác trong các án lệ quốc tế. Có thể đây chỉ là các cách tiếp cận, cách diễn đạt khác nhau của cùng một thứ, nhưng việc thiếu một định nghĩa được chấp nhận chung là một điều đáng tiếc. Pháp luật Việt Nam cũng đã có sự phát triển và ghi nhận định nghĩa điều ước quốc tế đầy đủ hơn, bám sát vào định nghĩa trong hai Công ước Viên. Tuy nhiên định nghĩa này lại không bao hàm được cách tiếp cận trong các án lệ quốc tế.

  1. Giới thiệu chung về Công ước Viên năm 1969
  2. Quyền năng và thẩm quyền ký kết điều ước quốc tế
  3. Các bước ký kết điều ước quốc tế
  4. Hiệu lực của điều ước quốc tế
  5. Áp dụng các điều ước quốc tế cùng điều chỉnh một vấn đề (xung đột điều ước)
  6. Hiệu lực pháp lí và việc áp dụng điều ước ở Việt Nam
  7. Thực tiễn áp dụng trực tiếp điều ước quốc tế tại Việt Nam
  8. Sửa đổi và bổ sung điều ước
  9. Vô hiệu điều ước
  10. Huỷ bỏ, đình chỉ thi hành điều ước
  11. Các bài về Giải thích điều ước quốc tế: Công ước Viên 1969: Giải thích điều ước quốc tế; Các cách tiếp cận về giải thích điều ước quốc tế ngoài Công ước Viên 1969; và Thẩm quyền giải thích điều ước quốc tế.

  Definition of treaties in international law and Vietnamese law. The definitions in VCLT 1969 and 1986 will be discussed on subjects having capacity to conclude treaties, governing law and formality. Then they will compare with the test actually applied by international courts and tribunals – the test of intention of states to create rights and obligations. The definition in Vietnam Law on treaties, one in 2006 and another in 2022, will be looked at.

  Vụ Thềm lục địa Biển Aegean (Hi Lạp v. Thổ NHĩ Kỳ) ; Vụ Phân định biển và tranh chấp lãnh thổ giữa Qatar và Bharain (Qatar v. Bharain) - (Phán quyết) ICJ - (Phán quyết về thẩm quyền và điều kiện thụ lý) Toà trọng tài .

  .

  [7] Hai Công ước Viên cũng đã ngầm thừa nhận sự tồn tại của điều ước quốc tế giữa “các chủ thể khác của luật quốc tế”, xem Điều 3 chung của hai Công ước.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Pháp Luật Và Thực Tiễn Việt Nam Về Bảo Lưu Điều Ước Quốc Tế
 • Hiệu Lực Pháp Lý Của Điều Ước Quốc Tế Đối Sánh Với Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Ở Việt Nam
 • Hiệu Lực Pháp Lí Và Việc Áp Dụng Điều Ước Quốc Tế Ở Việt Nam
 • Câu Hỏi Ôn Tập Pháp Luật Đại Cương
 • Giáo Trình Luật Hiến Pháp Việt Nam Pdf
 • Bộ Luật Hình Sự 2022 Gồm Bao Nhiêu Điều

  --- Bài mới hơn ---

 • Tuổi Chịu Trách Nhiệm Hình Sự Là Bao Nhiêu Theo Luật Hình Sự ?
 • Tuổi Chịu Trách Nhiệm Hình Sự Là Bao Nhiêu? Theo Blhs 2022
 • Một Bánh Heroin Nặng Bao Nhiêu Gam?
 • Sách Bộ Luật Hình Sự 2022 Sửa Đổi Bổ Sung 2022
 • Bộ Luật Hình Sự Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2022
 • Bộ Luật Hình Sự 2022 Gồm Bao Nhiêu Điều, Bộ Luật Hình Sự Có Bao Nhiêu Chương Bao Nhiêu Điều, Bộ Luật Dân Sự 2022 Gồm Bao Nhiêu Chương Điều, Bộ Luật Hình Sự Gồm Bao Nhiêu Điều, Bộ Luật Hình Sự Có Bao Nhiêu Điều, Điều 1 Bộ Luật Hình Sự 2022, Điều 65 Bộ Luật Hình Sự 2022, Điều 54 Bộ Luật Hình Sự 2022, Điều 53 Bộ Luật Hình Sự 2022, Điều 52 Bộ Luật Hình Sự 2022, Điều 93 Bộ Luật Hình Sự 2022, Điều 91 Bộ Luật Hình Sự 2022, Điều 88 Bộ Luật Hình Sự 2022, Điều 9 Bộ Luật Hình Sự 2022, Điều 9 Bộ Luật Hình Sự Năm 2022, Điều 51 Bộ Luật Hình Sự 2022, Điều 6 Bộ Luật Hình Sự 2022, Điều 70 Bộ Luật Hình Sự 2022, Điều 76 Bộ Luật Hình Sự 2022, Điều 7 Bộ Luật Hình Sự 2022, Điều 66 Bộ Luật Hình Sự 2022, Điều 60 Bộ Luật Hình Sự 2022, Điều 8 Bộ Luật Hình Sự 2022, Điều 8 Bộ Luật Hình Sự Năm 2022, 3 Điều 360 Bộ Luật Hình Sự Năm 2022, Điều 117 Bộ Luật Hình Sự 2022, Điều 85 Bộ Luật Hình Sự 2022, Điều 75 Bộ Luật Hình Sự 2022, Điều 5 Bộ Luật Hình Sự 2022, Điều 200 Bộ Luật Hình Sự 2022, Điều 4 Bộ Luật Hình Sự 2022, Điều 356 Bộ Luật Hình Sự 2022, Điều 128 Bộ Luật Hình Sự 2022, Điều 141 Bộ Luật Hình Sự 2022, Điều 146 Bộ Luật Hình Sự 2022, Điều 124 Bộ Luật Hình Sự 2022, Điều 2 Bộ Luật Hình Sự 2022, Điều 3 Bộ Luật Hình Sự 2022, Tại Điều 353 Bộ Luật Hình Sự 2022, Điều 46 Bộ Luật Hình Sự 2022, Tại Điều 354 Bộ Luật Hình Sự Năm 2022, Tại Điều 356 Bộ Luật Hình Sự Năm 2022, Điều 12 Bộ Luật Hình Sự 2022, Điều 47 Bộ Luật Hình Sự 2022, Tại Điều 364 Bộ Luật Hình Sự Năm 2022, Khoản 1 Điều 9 Bộ Luật Hình Sự 2022, Khoản 6 Điều 134 Bộ Luật Hình Sự 2022, Khoản 3 Điều 7 Bộ Luật Hình Sự 2022, Điều 354 Khoản 4 – Bộ Luật Hình Sự Năm 2022, Điều 354 Khoản 4 Bộ Luật Hình Sự 2022, Điều 124 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2022, Khoản 5 Điều 66 Bộ Luật Hình Sự 2022, Điểm H Khoản 1 Điều 206 Bộ Luật Hình Sự 2022, Luật Tổ Chức Cơ Quan Điều Tra Hình Sự Số 99/2015/qh13, Điều Lệnh Quản Lý Bộ Đội Năm 2022 Gồm Mấy Chương, Bao Nhiêu Điều., Dieu Lenh Quan Lu Bo Doi 2022 Gom May Chuong Bao Nhieu Dieu, Bộ Luật Dân Sự 2022 Gồm Bao Nhiêu Chương, Ieu-lenh-quan-ly-bo-doi-nam-2015-gom-may-chuong-bao-nhieu-dieu, Bộ Luật Hình Sự Giá Bao Nhiêu, Có Bao Nhiêu Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Có Bao Nhiêu Tội Danh, Bộ Luật Hình Sự Có Bao Nhiêu Chương, Điều Lệnh Công An Nhân Dân Gồm Bao Nhiêu Chương , Bao Nhiêu Điều, Bộ Luật Dân Sự Có Bao Nhiêu Điều, Bộ Luật Hình Sự Quy Định Mức Phạt Tiền Thấp Nhất Là Bao Nhiêu, Bộ Luật Dân Sự 2005 Có Bao Nhiêu Điều, Quyết Định Số 438 Có Bao Nhiêu Chương Bao Nhiêu Điều, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Gồm Bao Nhiêu Chương Điều, Bộ Luật Hình Sự Sửa Đổi 2022, Luật Hình Sự 2022, Bộ Luật Hình Sự 2022, Bộ Luật Hình Sự 2022 Mục Lục, Xem Bộ Luật Hình Sự Năm 2022, Bộ Luật Hình Sự Năm 2022, Sự Ra Đời Của Bộ Luật Hình Sự 2022, Lưu ý Bộ Luật Hình Sự 2022, Bộ Luật Hình Sự 2022 Pdf, Dự Thảo Sửa Đổi Bộ Luật Hình Sự 2022, Bộ Luật Hình Sự 2022 Sửa Đổi 2022, Chương Xiv Bộ Luật Hình Sự 2022, Bộ Luật Hình Sự 2022 Xóa án Tích, Bộ Luật Hình Sự 2022 Tội Tham ô Tài Sản, ý Nghĩa Của Bộ Luật Hình Sự Năm 2022, Mục Lục Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2022, Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2022, Chương 4 Bộ Luật Hình Sự 2022, Bộ Luật Hình Sự Số 100/2015/qh13, Tội Rửa Tiền Bộ Luật Hình Sự 2022, Bộ Luật Hình Sự 2022 Bản Word, Tham ô Bộ Luật Hình Sự 2022, Bài Giảng Bộ Luật Hình Sự 2022, Tội Tham ô Tài Sản Bộ Luật Hình Sự 2022, Dự Thảo Bộ Luật Hình Sự 2022, ý Nghĩa Bộ Luật Hình Sự 2022, Mục Lục Luật Tố Tụng Hình Sự 2022, ý Nghĩa Của Bộ Luật Hình Sự 2022, Bình Luận Luật Hình Sự 2022, Tội Rửa Tiền Trong Bộ Luật Hình Sự 2022, Tội Tham ô Theo Bộ Luật Hình Sự 2022, Hướng Dẫn Thi Hành Bộ Luật Hình Sự 2022,

  Bộ Luật Hình Sự 2022 Gồm Bao Nhiêu Điều, Bộ Luật Hình Sự Có Bao Nhiêu Chương Bao Nhiêu Điều, Bộ Luật Dân Sự 2022 Gồm Bao Nhiêu Chương Điều, Bộ Luật Hình Sự Gồm Bao Nhiêu Điều, Bộ Luật Hình Sự Có Bao Nhiêu Điều, Điều 1 Bộ Luật Hình Sự 2022, Điều 65 Bộ Luật Hình Sự 2022, Điều 54 Bộ Luật Hình Sự 2022, Điều 53 Bộ Luật Hình Sự 2022, Điều 52 Bộ Luật Hình Sự 2022, Điều 93 Bộ Luật Hình Sự 2022, Điều 91 Bộ Luật Hình Sự 2022, Điều 88 Bộ Luật Hình Sự 2022, Điều 9 Bộ Luật Hình Sự 2022, Điều 9 Bộ Luật Hình Sự Năm 2022, Điều 51 Bộ Luật Hình Sự 2022, Điều 6 Bộ Luật Hình Sự 2022, Điều 70 Bộ Luật Hình Sự 2022, Điều 76 Bộ Luật Hình Sự 2022, Điều 7 Bộ Luật Hình Sự 2022, Điều 66 Bộ Luật Hình Sự 2022, Điều 60 Bộ Luật Hình Sự 2022, Điều 8 Bộ Luật Hình Sự 2022, Điều 8 Bộ Luật Hình Sự Năm 2022, 3 Điều 360 Bộ Luật Hình Sự Năm 2022, Điều 117 Bộ Luật Hình Sự 2022, Điều 85 Bộ Luật Hình Sự 2022, Điều 75 Bộ Luật Hình Sự 2022, Điều 5 Bộ Luật Hình Sự 2022, Điều 200 Bộ Luật Hình Sự 2022, Điều 4 Bộ Luật Hình Sự 2022, Điều 356 Bộ Luật Hình Sự 2022, Điều 128 Bộ Luật Hình Sự 2022, Điều 141 Bộ Luật Hình Sự 2022, Điều 146 Bộ Luật Hình Sự 2022, Điều 124 Bộ Luật Hình Sự 2022, Điều 2 Bộ Luật Hình Sự 2022, Điều 3 Bộ Luật Hình Sự 2022, Tại Điều 353 Bộ Luật Hình Sự 2022, Điều 46 Bộ Luật Hình Sự 2022, Tại Điều 354 Bộ Luật Hình Sự Năm 2022, Tại Điều 356 Bộ Luật Hình Sự Năm 2022, Điều 12 Bộ Luật Hình Sự 2022, Điều 47 Bộ Luật Hình Sự 2022, Tại Điều 364 Bộ Luật Hình Sự Năm 2022, Khoản 1 Điều 9 Bộ Luật Hình Sự 2022, Khoản 6 Điều 134 Bộ Luật Hình Sự 2022, Khoản 3 Điều 7 Bộ Luật Hình Sự 2022, Điều 354 Khoản 4 – Bộ Luật Hình Sự Năm 2022, Điều 354 Khoản 4 Bộ Luật Hình Sự 2022,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xử Lý Trường Hợp Bôi Nhọ Danh Dự, Nhân Phẩm Của Đồng Nghiệp
 • Bôi Nhọ Danh Dự Người Khác Trên Mxh Bị Xử Lý Hình Sự Không?
 • Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Tiếng Anh: Criminal Procedure Code
 • Bộ Luật Hình Sự Tiếng Anh Là Gì?
 • Bộ Luật Hình Sự Tiếng Anh
 • In Hình Tiền Việt Nam Lên Bao Lì Xì Có Vi Phạm Pháp Luật?

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Thành Phố Trên Thế Giới Tự In Tiền Vượt Qua Khủng Hoảng
 • Đại Gia In Tiền Lớn Nhất Thế Giới Phá Sản: Từng In 1/3 Tiền Mặt Toàn Cầu Cho 140 Quốc Gia, Nay Chao Đảo Vì Thanh Toán Điện Tử
 • Nhà Máy In Tiền Lớn Nhất Thế Giới Khủng Hoảng Vì… Hết Tiền
 • Bắt Giữ Thủ Lĩnh Băng Đảng In Tiền Giả Tinh Vi Nhất Thế Giới
 • Luật All In Trong Poker Quốc Tế Và Những Điều Cần Biết
 • Trên mạng xã hội Facebook, hàng loạt Fanpage rầm rộ cung cấp bao lì xì “độc”, thậm chí xuất hiện mẫu lì xì in hình tiền Việt Nam với đủ các mệnh giá. Việc in hình tiền Việt Nam lên bao lì xì có vi phạm pháp luật?

  Rao bán bao lì xì in hình tiền Việt Nam trên mạng xã hội

  Theo luật sư Trần Xuân Tiền, việc mẫu mã của lì xì thay đổi, chạy theo xu thế là điều tất yếu. Phong tục lì xì mừng tuổi đầu năm mới là một phần văn hóa không thể thiếu của người dân Việt Nam. Tuy nhiên, việc in bao lì xì hình tiền Việt Nam là hành vi trái pháp luật.

  “Tại khoản 3, điều 3, Quyết định 130/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo vệ tiền Việt Nam có nêu, cấm sao chụp tiền Việt Nam với bất kỳ mục đích nào không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước” – ông Tiền nói.

  Bên cạnh đó, luật sư Tiền cho rằng, việc sao chụp tiền Việt Nam với bất kỳ mục đích nào mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước sẽ bị xử phạt hành chính.

  “Hành vi này có thể bị xử phạt từ 40 – 80 triệu đồng theo khoản 4, điều 31 của Nghị định 96/2014/NĐ- CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Áp dụng thêm hình phạt bổ sung là tịch thu toàn bộ tang vật, phương tiện thực hiện hành vi vi phạm. Đồng thời, phải tiêu hủy toàn bộ tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi và buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được” – luật sư Tiền nêu quan điểm.

  “Bao lì xì 500 nghìn” với đầy đủ các hoa văn, chi tiết của tờ tiền thật

  Trong khi đó, theo luật sư Trương Thanh Đức, người dân được làm những gì pháp luật không cấm. Vì vậy, ông Đức cho rằng việc in hình tiền Việt Nam đang hoặc không còn lưu hành trên bao lì xì sẽ không vi phạm pháp luật.

  “Tại khoản 3, điều 3 của Quyết định 130/2003/QĐ-TTg quy định cấm sao chụp tiền Việt Nam với bất kỳ mục đích nào… Tuy nhiên, hành vi của người dân trong trường hợp này là in ấn lên các bao lì xì mà không phải là sao chụp” – ông Đức nhận định.

  Cũng theo luật sư Đức, hoạt động in ấn tiền Việt Nam được nhắc đến tại khoản 4, điều 31 của Nghị định 96/2014/NĐ-CP. Đối với hành vi in ấn một phần hoặc toàn bộ hình ảnh, chi tiết, hoa văn của tiền Việt Nam không đúng quy định của pháp luật sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

  “Tuy nhiên, để có thể xử phạt người vi phạm, các cơ quan có thẩm quyền sẽ dựa trên các căn cứ pháp lý về việc in ấn như thế nào là không đúng quy định của pháp luật. Trong khi đó, chưa có văn bản luật nào quy định đối với hành vi này” – ông Đức nói.

  Trước hình ảnh bao lì xì in hình tiền Việt Nam được rao bán rầm rộ, luật sư Trương Thanh Đức khuyên người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, tránh trường hợp bị kẻ gian lợi dụng, dùng bao lì xì giống tiền thật để giao dịch, gây thiệt hại về kinh tế./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mở Rộng Nhà Máy In Tiền Quốc Gia
 • Nhà Máy In Tiền Lớn Nhất Thế Giới Gặp Khó Vì Hết Tiền
 • Nhà Nước Và Pháp Luật Ấn Độ Thời Cổ Đại.
 • Bộ Luật Manu Ấn Độ
 • Bộ Luật Manu Ấn Độ Cổ Đại
 • Văn Bản Pháp Luật Bao Gồm Những Gì

  --- Bài mới hơn ---

 • Tóm Tắt Văn Bản Lão Hạc Lớp 8 Ngắn Nhất
 • Top 3 Cách Tóm Tắt Văn Bản Lão Hạc Lớp 8
 • Soạn Bài Giao Tiếp, Văn Bản Và Phương Thức Biểu Đạt
 • ✅ Đề Thi Ngữ Văn Lớp 6 Học Kì 1 (Có Đáp Án
 • Soạn Bài : Mẹ Tôi
 • Văn Bản Pháp Luật Bao Gồm Những Gì, Văn Bản Pháp Luật Gồm Những Gì, Văn Bản Pháp Luật Gồm Những Loại Nào, Có Những Loại Văn Bản Pháp Luật Nào, Những Câu Hỏi Tự Luận Môn Pháp Luật Đại Cương, Những Văn Bản Pháp Luật Không Đi Vào Đời Sống, Đáp án Tìm Hiểu Pháp Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Những Giải Pháp Phát Huy Dân Chủ. Giữ Nghiêm Kỷ Luật Quân Đội, Vai Trò Của Pháp Luật Trong Phòng Chống Tham Nhũng, Tiểu Luận Pháp Luật Đại Cương Về Tham Nhũng, Giáo Trình Pháp Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Những Nội Dung Chủ Yếu Về Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đảng Về Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội G, Những Nội Dung Chủ Yếu Về Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đảng Về Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội, Những Nội Dung Chủ Yếu Về Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đảng Về Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội G, Đồng Chí Phân Tích Những Nội Dung Cơ Bản Về Đường Lối, Quan Điểm Của Đảng, Chính Sách Pháp Luật Cua, Phần Tích Những Căn Cứ Hoạch ĐịnhĐường Lối Chính Sach Pháp Luật Của Đảng Nhà Nước Về Phát Triển Kin, Phần Tích Những Căn Cứ Hoạch ĐịnhĐường Lối Chính Sach Pháp Luật Của Đảng Nhà Nước Về Phát Triển Kin, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Văn Bản Pháp Luật Quy Định Những Vấn Đề Cơ Bản Nhất Quan Trọng Nhất Của N, Pháp Luật Về Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động – Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn” Của Tác Giả, Pháp Luật Về Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động – Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn” Của Tác Giả , Phân Tích Nội Dung Những Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản Về Đấu Thầu Quốc Tế Theo Quy Định Của Luật Đấu Thầu N, Tiểu Luận Pháp Luật Và Hệ Thống Pháp Luật Xhcn Việt Nam, Pháp Luật Và Thực Hiện Pháp Luật Trong Nhà Nước Xhcnvn, Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Với Pháp Luật Thương Mại, Pháp Luật Quốc Tế, Pháp Luật Nước Ngoài Về Bảo Vệ Quyền Trẻ Em, Những Bài Luận Văn Tiếng Pháp, Văn Bản Pháp Luật Môn Học Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật, Những Nội Dung Sửa Đổi Của Hiến Pháp Năm 1992, Những Nội Dung Sửa Đổi Của Hiến Pháp 2013, Những Nội Dung Sửa Đổi Hiến Pháp 1992, Những Nội Dung Sửa Đổi Hiến Pháp Năm 1992, Những Vấn Đề Môi Trường Đô Thị Nổi Cộm Và Đề Xuất Giải Pháp, Ngữ Pháp Không Những Mà Còn Trong Tiếng Nhật, Nhung Giai Phap Co Ban Day Manh Hoc Tap Ren Luyen Dao Duc Cach Man, Báo Cáo Kết Quả Qua Giám Sát Việc Tuân Thủ Hiến Pháp Và Pháp Luật Của Hội Đồng Nhân Dân Xã, Quy Định Pháp Luật Về Khiếu Nại Là Cơ Sở Pháp Lý Để Công Dân Thực Hiện Qu, Pháp Luật Về Tuyển Dụng Viên Chức ở Vn Hiện Nay Trạg Và Giải Pháp, Những Giải Pháp Cơ Bản Về Bảo Vệ An Ninh Chính Trị, Kinh Tế, Văn Hóa, Tư Tưởng, Giải Thích Câu Tục Ngiải Pháp Chủ Yêu Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đẩng, Nhà Nươc…, Sống Và Làm Việc Theo Hiến Pháp Và Pháp Luật, Thầy/cô Đã Có Những Biện Pháp Gì Để Thu Hút Học Sinh Làm Quen Và Hứng Thú Học Tập Với Nội Dung Các B, Tiểu Luận Giải Pháp Phòng Chống Tham Nhũng, Những Khó Khăn Tâm Lý Của Học Sinh Đầu Tiểu Học ( Lớp 1 ) Và Biện Pháp Khắc Phục, Trình Bày Những Nhiệm Vụ Giải Pháp Củ Yếu Trong Lĩnh Vực Quốc Gia, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Văn Bản Pháp Luật Nào Dưới Đây Có Hiệu Lực Pháp Lý Cao Nhất, Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Pháp Luật, Biện Pháp Xử Lý Văn Bản Pháp Luật Khiếm Khuyết, Những Biện Pháp Trong Quá Trình Giảng Dạy An Toàn Gt Cho Nụ Cười Ngày Mai, Đồng Chí Hãy Trình Bày Những Nội Dung, Giải Pháp Cơ Bản Của Đảng , Nhà Nước Ta Về Quản Lý Và Bảo Vệ, Những Biện Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Dạy Học Và Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi ở Thcs, Khái Niệm Chính Sách Pháp Luật Và Hệ Thống Chính Sách Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Là Gì Có Mấy Loại Văn Bản Pháp Luật, Phải Vận Dụng Những Nguyên Tắc Phương Pháp Luận (quan Điểm) Nào Của Triết Học Mác-lênin?, Bai Thu Hoạch Những Nhiệm Vụ Giải Pháp Để Thực Hiện Tốt Chủ Đề 2022 Về Tăng Cường Khối Đại Đoàn Kế, Chính Sách Khai Thác Thuộc Địa Của Thực Dân Pháp Và Những Chuyển Biến Về Kinh Tế Xã Hội ở Việt Nam, Bai Thu Hoạch Những Nhiệm Vụ Giải Pháp Để Thực Hiện Tốt Chủ Đề 2022 Về Tăng Cường Khối Đại Đoàn Kế, Những Điều Luật Khi Yêu, Những Nội Dung Sửa Đổi Của Luật Đất Đai, Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm Thư Viện Pháp Luật, Nghị Định Kiểm Tra Xử Lý Kỷ Luật Trong Thi Hành Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm , Giáo Trình Luật Hiến Pháp Khoa Luật Đhqghn, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Giám Định Tư Pháp, Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật,pháp Luật Trong Quân Đội, Thực Trạng, Phân Tích Và Đề Xuất Những Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Đội Ngũ Lãnh Đạo Cấ, Thực Trạng, Phân Tích Và Đề Xuất Những Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Đội Ngũ Lãnh Đạo Cấ, Tiểu Luận Nội Dung Và Biện Pháp Để Thực Hiện Nhiệm Vụ Tổ Chức Quản Lý Xã Hội Trong Tác Phẩm Những Nh, Chương Trình Khung Pháp Luật Đại Cương Đại Học Luật Hà Nội, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Số 80/2015/qh13, Quản Trị Công Ty Luật Theo Pháp Luật Việt Nam, Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Đang Có Hiệu Lực Pháp Luật Là, Văn Bản Pháp Luật Dành Cho Học Phần Luật Kinh Doanh, Nhung Luat Ngay Tai Nang , Những Điều Cần Biết Về Luật Dân Sự, Văn Bản Pháp Luật Hiến Pháp, Văn Bản Pháp Luật Có Giá Trị Pháp Lý Cao Nhất, Thực Trạng Và Những Giải Pháp Chính Nhằm Kiện Toàn Hệ Thống Bảo Tàng Trong Phạm Vi Cả Nước, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Đại Học Luật Hà Nội, Dự Thảo Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Điều 4 Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật 2022, Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật Luật Lao Động, Những Luật Giao Thông Lạ ở Việt Nam, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Đã Sửa Đổi, Dự án Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Doanh Nghiệp: Những Quy Định Cần Sửa Đổi, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Của Bộ Y Tế, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 55, Những Vấn Đề Lớn Xin ý Kiến Về Dự Thảo Luật Giáo Dục Sửa Đổi, Xem Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Những Luật Giao Thông ở Việt Nam, Những Luật Tham Gia Giao Thông Tại Vn, Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Về Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Ra Đời Khi Nào, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Pdf, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Số 55,

  Văn Bản Pháp Luật Bao Gồm Những Gì, Văn Bản Pháp Luật Gồm Những Gì, Văn Bản Pháp Luật Gồm Những Loại Nào, Có Những Loại Văn Bản Pháp Luật Nào, Những Câu Hỏi Tự Luận Môn Pháp Luật Đại Cương, Những Văn Bản Pháp Luật Không Đi Vào Đời Sống, Đáp án Tìm Hiểu Pháp Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Những Giải Pháp Phát Huy Dân Chủ. Giữ Nghiêm Kỷ Luật Quân Đội, Vai Trò Của Pháp Luật Trong Phòng Chống Tham Nhũng, Tiểu Luận Pháp Luật Đại Cương Về Tham Nhũng, Giáo Trình Pháp Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Những Nội Dung Chủ Yếu Về Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đảng Về Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội G, Những Nội Dung Chủ Yếu Về Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đảng Về Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội, Những Nội Dung Chủ Yếu Về Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đảng Về Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội G, Đồng Chí Phân Tích Những Nội Dung Cơ Bản Về Đường Lối, Quan Điểm Của Đảng, Chính Sách Pháp Luật Cua, Phần Tích Những Căn Cứ Hoạch ĐịnhĐường Lối Chính Sach Pháp Luật Của Đảng Nhà Nước Về Phát Triển Kin, Phần Tích Những Căn Cứ Hoạch ĐịnhĐường Lối Chính Sach Pháp Luật Của Đảng Nhà Nước Về Phát Triển Kin, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Văn Bản Pháp Luật Quy Định Những Vấn Đề Cơ Bản Nhất Quan Trọng Nhất Của N, Pháp Luật Về Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động – Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn” Của Tác Giả, Pháp Luật Về Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động – Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn” Của Tác Giả , Phân Tích Nội Dung Những Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản Về Đấu Thầu Quốc Tế Theo Quy Định Của Luật Đấu Thầu N, Tiểu Luận Pháp Luật Và Hệ Thống Pháp Luật Xhcn Việt Nam, Pháp Luật Và Thực Hiện Pháp Luật Trong Nhà Nước Xhcnvn, Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Với Pháp Luật Thương Mại, Pháp Luật Quốc Tế, Pháp Luật Nước Ngoài Về Bảo Vệ Quyền Trẻ Em, Những Bài Luận Văn Tiếng Pháp, Văn Bản Pháp Luật Môn Học Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật, Những Nội Dung Sửa Đổi Của Hiến Pháp Năm 1992, Những Nội Dung Sửa Đổi Của Hiến Pháp 2013, Những Nội Dung Sửa Đổi Hiến Pháp 1992, Những Nội Dung Sửa Đổi Hiến Pháp Năm 1992, Những Vấn Đề Môi Trường Đô Thị Nổi Cộm Và Đề Xuất Giải Pháp, Ngữ Pháp Không Những Mà Còn Trong Tiếng Nhật, Nhung Giai Phap Co Ban Day Manh Hoc Tap Ren Luyen Dao Duc Cach Man, Báo Cáo Kết Quả Qua Giám Sát Việc Tuân Thủ Hiến Pháp Và Pháp Luật Của Hội Đồng Nhân Dân Xã, Quy Định Pháp Luật Về Khiếu Nại Là Cơ Sở Pháp Lý Để Công Dân Thực Hiện Qu, Pháp Luật Về Tuyển Dụng Viên Chức ở Vn Hiện Nay Trạg Và Giải Pháp, Những Giải Pháp Cơ Bản Về Bảo Vệ An Ninh Chính Trị, Kinh Tế, Văn Hóa, Tư Tưởng, Giải Thích Câu Tục Ngiải Pháp Chủ Yêu Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đẩng, Nhà Nươc…, Sống Và Làm Việc Theo Hiến Pháp Và Pháp Luật, Thầy/cô Đã Có Những Biện Pháp Gì Để Thu Hút Học Sinh Làm Quen Và Hứng Thú Học Tập Với Nội Dung Các B, Tiểu Luận Giải Pháp Phòng Chống Tham Nhũng, Những Khó Khăn Tâm Lý Của Học Sinh Đầu Tiểu Học ( Lớp 1 ) Và Biện Pháp Khắc Phục, Trình Bày Những Nhiệm Vụ Giải Pháp Củ Yếu Trong Lĩnh Vực Quốc Gia, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Văn Bản Pháp Luật Nào Dưới Đây Có Hiệu Lực Pháp Lý Cao Nhất,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Bao Gồm Những Văn Bản Nào?
 • Đề Kiểm Tra 15 Phút Môn Ngữ Văn 8
 • Tóm Tắt Văn Bản Lão Hạc Của Nam Cao
 • Giáo Án Ngữ Văn 10 Bài: Văn Bản
 • Về Vấn Đề Dịch Văn Bản Khoa Học Kĩ Thuật Và Công Nghệ
 • Đa Dạng Hóa Hình Thức Pháp Luật Trong Điều Kiện Việt Nam Hiện Nay

  --- Bài mới hơn ---

 • Vai Trò Và Các Hình Thức Cơ Bản Của Pháp Luật
 • Công Ty Luật Hợp Danh Nam Việt Luật
 • 40% Người Mỹ Gốc Việt Chọn California Làm Quê Hương
 • Những Luật Sư Nổi Tiếng Nhất Việt Nam
 • Mỹ: Sau Biến Mất Ở Utah, Khối Kim Loại Bí Ẩn Xuất Hiện Ở California
 • Trong lịch sử có ba hình thức pháp luật được thừa nhận là tập quán pháp, tiền lệ pháp và văn bản quy phạm pháp luật. Như vậy, ngoài hình thức văn bản quy phạm pháp luật, việc điều chỉnh các quan hệ xã hội còn có thể có sự tham gia của tập quán pháp, tiền lệ pháp.

  Ở Việt Nam, tiền lệ pháp và tập quán pháp không được coi là hình thức pháp luật thông dụng và ít được quan tâm nghiên cứu. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay khi chúng ta đang chuyển sang cơ chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa thì việc đổi mới tư duy pháp lý, trong đó đổi mới nhận thức về hình thức pháp luật là một trong những yêu cầu có tính bức xúc, cần được quan tâm đúng mức.

  Thực tế đã cho thấy, một quy phạm pháp luật phải chứa đựng quy tắc xử sự chung, thế nhưng việc áp dụng các quy tắc xử sự chung này cho mọi trường hợp, kể cả các trường hợp đặc biệt là điều không thể. Văn bản quy phạm pháp luật phải có tính khái quát hóa cao. Song chính sự khái quát hóa quá cao đó lại khiến cho văn bản quy phạm pháp luật dễ dàng bộc lộ khuyết điểm. Ngoài ra, văn bản quy phạm pháp luật thường dễ bị lạc hậu so với cuộc sống.

  Chính những điểm yếu nói trên làm cho văn bản quy phạm pháp luật chưa đáp ứng yêu cầu điều chỉnh toàn bộ hành vi con người, điều chỉnh các quan hệ xã hội. Muốn khắc phục những hạn chế kể trên, cần có nhiều giải pháp mà một trong những giải pháp quan trọng là đa dạng hóa hình thức pháp luật.

  2. Các hình thức pháp luật cần công nhận

  Tập quán pháp là những tập quán được Nhà nước thừa nhận có giá trị pháp lý, trở thành những quy tắc xử sự chung và được Nhà nước bảo đảm thực hiện.

  Tập quán pháp được thừa nhận như một loại nguồn của pháp luật ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tại các nước theo truyền thống Civil Law, tập quán pháp là loại nguồn quan trọng của pháp luật. Các nước theo truyền thống Common Law xem tập quán pháp là loại nguồn thứ ba bổ sung cho văn bản lập pháp và tiền lệ pháp.

  Đối với vai trò hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, tập quán pháp có các ưu điểm vượt trội sau:

  Thứ nhất, tập quán pháp là những quy phạm pháp luật có tính hợp lý cao được bảo đảm bởi thời gian và cộng đồng. Trong điều kiện mà trình độ phát triển của các cộng đồng còn khác biệt thì các quy phạm pháp luật ở trình độ khái quát cao khó xâm nhập vào các lĩnh vực cụ thể của đời sống cộng đồng(2). Vì vậy, tập quán pháp sẽ đóng vai trò vô cùng cần thiết để thay cho pháp luật mà các mối quan hệ xã hội vẫn được giải quyết hiệu quả.

  Thứ hai, tập quán pháp tạo sự hài hòa hợp lý giữa lý luận và thực tiễn trong quá trình áp dụng pháp luật. Những tập quán pháp phù hợp lại góp phần làm cho pháp luật được thực hiện một cách nghiêm chỉnh, tự giác hơn, dựa trên lòng tin và sự tuân thủ sẵn có của người dân đối với các tập quán.

  Thứ ba, tập quán pháp khắc phục các khiếm khuyết của văn bản quy phạm pháp luật. Trong thực tiễn luôn tồn tại những vấn đề cụ thể mà pháp luật chưa quy định hoặc quy định chưa đầy đủ. Trong những trường hợp đó, áp dụng tập quán pháp có ý nghĩa bổ sung cho pháp luật để điều chỉnh các hành vi xã hội. Tập quán pháp và pháp luật thành văn có mối quan hệ qua lại với nhau rất chặt chẽ. Pháp luật thành văn sẽ định hướng, tạo nên khung pháp lý cho luật tập quán phát triển. Tập quán pháp lại có thể tạo nên cơ sở để pháp luật thành văn điều chỉnh kịp thời các vấn đề xã hội.

  Tại Việt Nam, trong Bộ luật dân sự năm 2005, Nhà nước ta đã thừa nhận tập quán. Việc thừa nhận này trước hết thông qua một nguyên tắc tại Điều 3 Bộ luật dân sự năm 2005: “Trong trường hợp pháp luật không quy định và các bên không có thỏa thuận thì có thể áp dụng tập quán; nếu không có tập quán thì áp dụng quy định tương tự của pháp luật. Tập quán và quy định tương tự của pháp luật không được trái với những nguyên tắc quy định trong Bộ luật dân sự”. Đồng thời, Bộ luật dân sự năm 2005 cũng đã đưa ra nhiều quy định chi tiết thừa nhận tập quán như áp dụng tập quán lựa chọn dân tộc cho con (khoản 1 Điều 28); giải thích giao dịch dân sự (khoản 1 Điều 126); xác lập quyền sở hữu (Điều 215); xác định trách nhiệm dân sự (khoản 4 Điều 625). Từ đó, có thể khẳng định, tập quán chính thức được thừa nhận nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội như các quy tắc xử sự do Nhà nước đặt ra.

  Tuy nhiên, cơ chế chuyển tải các quy phạm tập quán vào cuộc sống còn rất nhiều trở ngại. Một là, tình trạng các cơ quan nhà nước lại “luật hóa” các quan hệ xã hội mà lẽ ra có thể điều chỉnh tốt bằng tập quán pháp. Chẳng hạn, từ Điều 479 Bộ luật dân sự năm 2005 về hụi, họ, biêu, phường, ngày 27-11-2006 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 144/2006/NĐ-CP về hụi, họ, biêu, phường. Việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành ra văn bản quy phạm pháp luật mới điều chỉnh luôn vấn đề được quy định là áp dụng theo tập quán đã phần nào “vô hiệu hóa” vai trò của tập quán pháp. Hai là, tâm lý e ngại tập quán không minh bạch, mang tính địa phương cục bộ nên nhiều cơ quan nhà nước “chủ động” né tránh việc áp dụng tập quán pháp. Thực tế khảo sát ở một số tỉnh miền núi thường xuyên áp dụng phong tục, tập quán cho thấy, có đến một nửa số bản án, quyết định viện dẫn tập quán để giải quyết tranh chấp

  không được Viện kiểm sát, Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận. Ngay đối với các đoàn thể xã hội cũng chỉ chấp nhận, đồng tình với 58,3% các bản án, quyết định có áp dụng tập quán. Ba là, hiện nay, các quy định pháp luật về việc áp dụng tập quán còn quy định chưa nhất quán, thậm chí mâu thuẫn nhau. Điều 3 của Bộ luật dân sự năm 2005 nêu rõ thứ tự ưu tiên trong việc áp dụng tập quán. Theo đó, tập quán được ưu tiên áp dụng trước, nếu không có tập quán mới áp dụng quy định tương tự của pháp luật. Tuy nhiên, trong các điều luật cụ thể của Bộ luật dân sự năm 2005 lại thể hiện sự không nhất quán khi quy định các chủ thể có thẩm quyền có thể lựa chọn vị trí ưu tiên trong việc áp dụng pháp luật. Ví dụ, theo khoản 1 Điều 28 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định “Trong trường hợp cha đẻ và mẹ đẻ thuộc hai dân tộc khác nhau thì dân tộc của người con được xác định là dân tộc của cha đẻ hoặc dân tộc của mẹ đẻ theo tập quán hoặc theo thỏa thuận của cha đẻ, mẹ đẻ”. Với quy định này, khó có thể nói rằng tập quán được ưu tiên áp dụng so với thỏa thuận.

  Tiền lệ pháp được hiểu là việc làm luật của Tòa án bằng sự công nhận và áp dụng các nguyên tắc mới trong quá trình xét xử. Bên cạnh khái niệm tiền lệ pháp thì hiện nay trong khoa học pháp lý còn tồn tại khái

  niệm án lệ. Theo đó, án lệ là vụ án đã được giải quyết tạo cơ sở cho việc xét xử những vụ án sau này mà có những sự kiện hoặc vấn đề pháp lý tương tự”. Án lệ cũng được áp dụng đối với việc giải thích luật thành văn. Với cách định nghĩa này thì tiền lệ pháp và án lệ là hai tên gọi dùng để chỉ cùng một khái niệm.

  Tại các nước theo hệ thống Common Law, án lệ được xem là một nguồn luật quan trọng. Tại Úc, án lệ được xem là “dấu hiệu tinh tú của thông luật” và là nguồn chủ yếu, được dẫn chiếu thường xuyên khi Tòa án tiến hành xét xử. Ở nhiều nước theo Civil Law thì án lệ vẫn được xem là một nguồn bổ sung hiệu quả. Đơn cử, từ thế kỷ thứ XVII, án lệ đã đóng vai trò quan trọng trong hệ thống pháp luật của Đức.

  Tại Pháp, mặc dù ngày càng có sự gia tăng các văn bản quy phạm luật, nhưng án lệ vẫn là nguồn quan trọng. Tiền lệ pháp có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật nước ta:

  Thứ nhất, do xuất phát từ đặc điểm”phải được tạo ra từ một tranh chấp cụ thể”, tiền lệ pháp mang tính thực tiễn rất cao. Các văn bản pháp luật đơn thuần chỉ là sản phẩm của tư duy trừu tượng nên đôi khi các quy phạm pháp luật không dự liệu hết những hoàn cảnh của thực tiễn. Từ đó, dẫn đến việc tạo ra những lỗ hổng pháp luật mà tiền lệ pháp vốn được tạo ra từ thực tiễn mới có khả năng lấp các lỗ hổng này.

  Thứ hai, tiền lệ pháp mang tính linh hoạt, uyển chuyển để phù hợp với những thay đổi nhanh chóng của xã hội. Trong khi các văn bản pháp luật thường mang tính ổn định dẫn đến cứng nhắc.

  Thứ ba, tiền lệ pháp tạo điều kiện thuận lợi cho các thẩm phán trong quá trình xét xử cũng như trong việc áp dụng pháp luật. Áp dụng tiền lệ pháp luôn gắn liền với việc công khai bản án, tạo điều kiện cho người dân giám sát các cơ quan tư pháp.

  Tuy nhiên, tiền lệ pháp vẫn tồn tại những hạn chế sau: (1) Tiền lệ pháp không mang tính hệ thống và tính khái quát như văn bản pháp luật. Bên cạnh đó, việc tập hợp hóa tiền lệ pháp chỉ theo một số tiêu chí như năm ban hành, lĩnh vực còn việc pháp điển hóa không được chú trọng nên việc tra cứu, tìm hiểu sẽ gặp nhiều khó khăn. (2) Do số lượng tiền lệ pháp của các tòa án quá nhiều và liên tục thay đổi nên sẽ tạo ra sự khó khăn trong quá trình vận dụng. (3) Do tính chất tiền lệ phải tuân thủ nên tiền lệ pháp chi phối buộc các thẩm phán phải “tự nguyện” tuân theo những tiền lệ của Tòa án cấp trên kể cả những phán quyết chưa hoàn thiện. (4) Tiền lệ pháp là sự sáng tạo pháp luật của Thẩm phán nên trong nhiều trường hợp Thẩm phán do sự chi phối của một số yếu tố sẽ không còn công tâm trong việc “cầm cân nảy mực”, tình trạng lạm quyền cũng có thể xảy ra.

  Có thể nói, đây là cơ sở chính trị quan trọng tiến đến việc thừa nhận án lệ ở Việt Nam trong thời gian tới nhằm khắc phục các lỗ hổng pháp luật và kiểm soát tùy nghi pháp luật vì suy cho cùng luật không bao giờ và không ở nước nào kịp thời lấp kín mọi lỗ hổng của việc điều chỉnh các quan hệ xã hội.

  3. Một số kiến nghị nhằm đa dạng hóa hình thức pháp luật

  Thực tế cho thấy, sự thiếu vắng những quy định tập quán pháp, tiền lệ pháp, có thể dẫn đến xung đột giữa pháp luật và công lý. Vấn đề là, phải xây dựng một cơ chế cho việc áp dụng tập quán pháp, tiền lệ pháp trên thực tế.

  3.1. Đối với tập quán pháp

  Thứ nhất, cần có quy phạm định nghĩa tập quán pháp. Hiện nay, Nghị quyết số 04/2005/NQ-HĐTP ngày 17-9-2005 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã nêu ra định nghĩa về tập quánnhưng định nghĩa về tập quán pháp thì vẫn chưa có điều luật nào đề cập đến. Theo chúng tôi, có thể định nghĩa tập quán pháp như sau: “Tập quán pháp là thói quen đã tồn tại lâu dài, ổn định, công khai và phổ biến trong đời sống xã hội, trong sản xuất, sinh hoạt thường ngày, được cộng đồng nơi có tập quán pháp đó thừa nhận như một nghĩa vụ chung của cộng đồng và được cơ quan có thẩm quyền công nhận”.

  Thứ ba, cần thay đổi cách nhìn nhận về tập quán pháp. Trước đây, chúng ta thường quan niệm rằng tập quán pháp chỉ là những quy phạm xã hội, mang tính địa phương, cục bộ và không rõ ràng. Tuy nhiên, nếu xem xét quá trình hình thành và phát triển tập quán pháp ở nước ta thì có thể nhận thấy các triều đại phong kiến Việt Nam đã khéo léo sử dụng tập quán pháp đề điều chỉnh nhiều quan hệ xã hội. Trong hàng chục thế kỷ, nông thôn Việt Nam đã tồn tại và phát triển với trật tự làng xã được xây dựng không chỉ dựa trên pháp luật của chính quyền Trung ương mà còn dựa trên các tập quán địa phương. Do đó, với xu thế phát triển hiện nay, áp dụng tập quán pháp để giải quyết các mối quan hệ xã hội là việc làm cần thiết.

  Theo đó, tập quán pháp chỉ được áp dụng khi pháp luật không quy định. Bên cạnh đó, một khi đã thừa nhận tập quán pháp thì nhà làm luật cũng phải quy định cụ thể về thứ tự ưu tiên áp dụng tập quán để tránh trường hợp sự việc xảy ra nhưng không biết nên áp dụng tập quán pháp hay áp dụng các nguồn pháp luật khác.

  Thứ tư, cần có cơ chế nhằm bảo đảm cho tập quán pháp được thực hiện trên thực tế. Theo chúng tôi, trong trường hợp giải quyết vụ việc có áp dụng tập quán thì trong Hội đồng xét xử cần có những người am hiểu về tập quán.

  Thứ năm, cần quy định rõ về các điều kiện để tập quán trở thành tập quán pháp và phạm vi áp dụng tập quán pháp. Trong lần sửa đổi Bộ luật dân sự năm 2005, nên chăng Quốc hội cần quy định cụ thể các điều kiện để tập quán nào mà các cơ quan có thể áp dụng như tập quán pháp.

  3.2. Đối với tiền lệ pháp

  Thứ nhất, cần thay đổi tư duy về việc áp dụng tiền lệ pháp. Cần phải nhận thấy rằng, tiền lệ pháp là thành quả của hoạt động lập pháp và hoạt động áp dụng pháp luật. Hay nói cách khác, nó là kết tinh của lý luận và thực tiễn. Vì thế, Tòa án nhân dân tối cao nên đưa ra những hướng dẫn nghiệp vụ theo hướng khuyến khích Thẩm phán, Hội thẩm các cấp tham khảo và trích dẫn án lệ như một nguồn luật thứ cấp khi ra phán quyết. Đồng thời, các lớp đào tạo nghiệp vụ thẩm phán cũng cần đưa môn học về án lệ thành một môn bắt buộc và hướng dẫn rõ cách tham khảo và dẫn chiếu án lệ khi xét xử.

  Thứ hai, thực hiện thường xuyên việc công bố những bản án, quyết định của Tòa án. Những bản án, quyết định này có thể được sắp xếp theo từng loại vụ việc hay từng chế định pháp luật cụ thể. Đồng thời,

  sau một thời gian nhất định cần pháp điển hóa tiền lệ pháp. Việc đăng tải công khai các án lệ không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu, áp dụng mà còn là tiền đề cho việc thực hiện hoạt động giám sát, tích cực chống lại các hiện tượng lạm quyền, tiêu cực. Từ đó, Tòa án nhân dân tối cao hằng năm nên có chính sách sưu tầm, chọn lọc các bản án của Tòa án mình và các tòa án cấp dưới theo những tiêu chuẩn nhất định để quyết định những phán quyết nào được coi là án lệ.

  (1) Khoa Luật, Đại học quốc gia Hà Nội: Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, H.2005, tr.307.

  (2) Nguyễn Như Quỳnh, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Hoàng Phương (2013): Báo cáo nghiên cứu – Tập quán pháp – Thực trạng ở Việt Nam và một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng tập quán pháp ở Việt Nam, Chính phủ Việt Nam – Chương trình phát triển Liên hợp quốc Dự án tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam, tr.15.

  (3) Nguyễn Như Quỳnh, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Hoàng Phương (2013): Báo cáo nghiên cứu – Tập quán pháp – Thực trạng ở Việt Nam và một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng tập quán pháp ở Việt Nam, Chính phủ Việt Nam – Chương trình phát triển Liên hợp quốc Dự án tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam, tr.15.

  (4) Nguyễn Thị Tuyết Mai: Tập quán pháp và việc thực hiện nguyên tắc áp dụng tập quán trong Bộ luật dân sự năm 2005, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 5, tháng 3-2009.

  (12) Điểm b 2.7 mục 2 Phần II Nghị quyết số 04/2005/NQ-HĐTP ngày 17-9-2005 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao nêu định nghĩa: “Tập quán là thói quen đã thành nếp trong đời sống xã hội, trong sản xuất và sinh hoạt thường ngày, được cộng đồng nơi có tập quán đó thừa nhận và làm theo như một quy ước chung

  (13) Điều 40 Bộ luật Hồng Đức quy định: “Những người miền thượng du cùng phạm tội với nhau thì theo tập quán xứ ấy mà định tội. Những người thượng du phạm tội với người trung châu thì theo luật mà định tội”.

  (14) Hans W. Baade, Stare Decisis In Civil law Countries: The Last Bastion, in The Themes In Comparative Law In Honour Of Bernard Rudden, Edited by Peter Birks and Arianna Pretto, Oxford University Press, 2000, p.4.

  (15) Guy Canivet, The Court of Cassation: Looking Into The Future, Law Quarter Review, 2007, 123 (JUL), p.401- 416.

  (16) Cao Vũ Minh: Vai trò giải thích pháp luật của Tòa án Hiến pháp, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 24, năm 2009.

  (17) Montesquieu: Bàn về tinh thần pháp luật, Hoàng Thanh Đạm dịch, Nxb Lý luận chính trị, H.2004, tr.106.

  (18) C.Mác và Ph.Enghen toàn tập, Nxb CTQG, H.1995, t.1, tr.395.

  Ths. Cao Vũ Minh, Nguyễn Đức Nguyên Vỵ (Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hình Thức Pháp Luật Là Gì? Những Nét Cơ Bản Về Hình Thức Pháp Luật. Hình Thức Pháp Luật Việt Nam Ta Hiện Nay?
 • Khái Niệm Hình Thức Pháp Luật
 • Trao Giải Cuộc Thi “tìm Hiểu Pháp Luật Về Biển Đảo Việt Nam 2014”
 • Vài Nét Về Luật Biển Việt Nam
 • Mời Tham Gia Cuộc Thi “tìm Hiểu Pháp Luật Về Biển, Đảo Việt Nam”
 • Văn Bản Dưới Luật Bao Gồm

  --- Bài mới hơn ---

 • Trình Bày Văn Bản Hành Chính Đúng Chuẩn: Cần Lưu Ý Những Gì?
 • Chuyển Giọng Nói Thành Văn Bản , Chính Xác, Thông Minh, Văn Bản Dài
 • 10 Nguyên Tắc Soạn Thảo Văn Bản Giúp Bạn Trở Nên Chuyên Nghiệp Hơn
 • Bài Văn Về Người Trẻ Mãi Không Lớn Của Nữ Sinh Chu Văn An
 • Dịch Văn Bản Tiếng Anh,dich Van Ban Tieng Anh,dịch Văn Bản Tiếng Anh
 • 1 Số Văn Bản Dưới Luật, Văn Bản Dưới Luật Bao Gồm, Văn Bản Dưới Luật Là Gì, Văn Bản Dưới Luật, Bộ Luật Hình Sự Là Văn Bản Dưới Luật, Bộ Luật Ban Hành Dưới Thời Nhà Lê, Nghị Định Dưới Luật, Bộ Luật Ban Hành Dưới Triều Nguyễn Là, Bộ Luật Mới Được Ban Hành Dưới Thời Nhà Lê Có Tên Gọi Là Gì, Bộ Luật Ban Hành Dưới Thời Trần, Bộ Luật Ban Hành Dưới Triều Nguyễn, Bộ Luật Ban Hành Dưới Triều Trần Mang Tên, Bộ Luật Được Ban Hành Dưới Triều Nguyễn Là, Định Luật 2 Newton Còn Được Viết Dưới Dạng, Đối Tượng Nào Dưới Đây Bị Cấm Sử Dụng Rượu Bia Khi Tggt Theo Luật Phòng Chống Tác Hại Bia Rượu, Văn Bản Pháp Luật Nào Dưới Đây Có Hiệu Lực Pháp Lý Cao Nhất, Theo Luật Giao Thông Đường Bộ, Tín Hiệu Đèn Giao Thông 3 Màu Nào Dưới Đây?, Hàm Dưới, Điểm Thi Dưới 3.5, Ngữ Pháp Câu Hỏi Đuôi, Thủ Tục Ly Hôn Khi Con Dưới 3 Tuổi, Thủ Tục Ly Hôn Khi Con Dưới 1 Tuổi, Chuyên Đề 7 Câu Hỏi Đuôi, Thủ Tục Làm Phù Hiệu Xe Tải Dưới 3.5 Tấn, Thủ Tục Ly Hôn Khi Có Con Dưới 1 Tuổi, Xem Đáp án Đuổi Hình Bắt Chữ, Hóa Đơn Dưới 200 Nghìn, Lặng Yên Dưới Vực Sâu, Hóa Đơn Dưới 20 Triệu, Gợi ý Đáp án Đuổi Hình Bắt Chữ, Truyện Vì Sao Thỏ Cụt Đuôi, Đáp án 700 Câu Đuổi Hình Bắt Chữ, Đáp án 500 Câu Đuổi Hình Bắt Chữ, Truyện Ma Dưới Quê, Đáp án 400 Câu Đuổi Hình Bắt Chữ, Hoá Đơn Dưới 200k, Nước Dưới Đất, Đáp án Đuổi Hình Bắt Chữ, Đáp án Đuổi Hình Bắt Chữ 2, Biển Nào Dưới Đây Hết Hạn Chế Tốc Độ Tối Đa, Thủ Tục Mua Sắm Dưới 20 Triệu, Tóm Tắt 2 Vạn Dặm Dưới Đáy Biển, Thủ Tục Mua Sắm Dưới 100 Triệu, Truyện Tranh 8 Kẻ Bám Đuôi, Thủ Tục Làm Bảo Hiểm Cho Trẻ Dưới 6 Tuổi, Thủ Tục Đăng Ký Xe Máy Dưới 50cc, Quá Trình Sản Xuất Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Đây, Thủ Tục Cấp Hộ Chiếu Cho Trẻ Dưới 9 Tuổi, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Thu Nhập Dưới 500, Kế Hoạch 100 Dặm Dưới Lòng Đất, Truyện 2 Vạn Dặm Dưới Đáy Biển, Hướng Dẫn Sử Dụng Hạt Đười ươi, Thủ Tục Làm Bhyt Cho Trẻ Dưới 6 Tuổi, Thủ Tục Làm Hộ Chiếu Cho Bé Dưới 2 Tuổi, Bản Cam Kết Thu Nhập Dưới 48 Triệu, Bản Đăng Ký Đuổi Hình Bắt Chữ, Thủ Tục Mua Bhyt Cho Trẻ Dưới 6 Tuổi, Thủ Tục Mua Bảo Hiểm Cho Trẻ Dưới 6 Tuổi, Thủ Tục Mua Sắm Tài Sản Dưới 5 Triệu Đồng, Thủ Tục Mua Sắm Tài Sản Dưới 50 Triệu Đồng, Thủ Tục Ly Hôn Con Dưới 12 Tháng Tuổi, Sinh Hoạt Dưới Cờ, Sách 2 Vạn Dặm Dưới Đáy Biển, Bản Cam Kết Thu Nhập Dưới 108 Triệu, Thủ Tục Làm Hộ Chiếu Cho Trẻ Dưới 9 Tuổi, Thủ Tục Làm Hộ Chiếu Trẻ Dưới 14 Tuổi, Mẫu Hợp Đồng Dưới 12 Tháng, Câu Thơ Nào Dưới Đây Nói Lên Sự Dũng Cảm Gan Dạ Của Chú Bé Lượm, Mẫu Xác Nhận Thu Nhập Dưới 500, Vạch Dưới Đây Có ý Nghĩa Gì, Mẫu Xác Nhận Thu Nhập Dưới 500.000, Vạch Dưới Đây Có Tác Dụng Gì, Mẫu Hợp Đồng Dưới 3 Tháng, Các Vạch Dưới Đây Có Tác Dụng Gì?, Luân Văn Răng 8 Hàm Dưới, Điểm Thi Dưới 3.5 Có Thi Lại Không, Dự Toán Dưới 500 Triệu, Đáp án Đuổi Hình Bắt Chữ 2022, Đơn Xin Xác Nhận Thu Nhập Dưới 500, Câu Thơ Nào Dưới Đây Có Sử Dụng Phép ẩn Dụ, Đáp án Game Đuổi Hình Bắt Chữ, Lễ Hội Dưới Góc Nhìn Giới, Đáp án Đuổi Hình Bắt Chữ 2022, Tiểu Thuyết 2 Vạn Dặm Dưới Biển, Tiểu Thuyết 2 Vạn Dặm Dưới Đáy Biển, Phác Đồ Điều Trị Đuối Nước, Hướng Dẫn Giảm Mỡ Bụng Dưới, Đánh Giá Độ Khó Nhổ Của Răng Khôn Hàm Dưới, Đơn Xác Nhận Thu Nhập Dưới 1 Triệu, Quan Niệm Nào Dưới Đây Bàn Về Nghĩa Vụ, Tiểu Thuyết Lặng Yên Dưới Vực Sâu, Truyện Cổ Tích Lời ước Dưới Trăng, Nguyên Nhân Nào Dưới Đây Gây Ra Thất Nghiệp Chu Kỳ?, Phương án Nào Dưới Đây Là Khai Báo Mảng Hợp Lệ, Khi Nói Về Tia Tử Ngoại, Phát Biểu Nào Dưới Đây Là Sai?, Tiêu Chảy Cấp Trể Dưới 6 Tháng , Truyện Đôrêmon Tập Lâu Đài Dưới Đáy Biển, Câu Thơ Nào Dưới Đây Chứa Từ Tượng Thanh, Câu Thơ Nào Dưới Đây Sử Dụng Phép Nhân Hóa, Quy Trình Siêu âm Mạch Máu Chi Dưới,

  1 Số Văn Bản Dưới Luật, Văn Bản Dưới Luật Bao Gồm, Văn Bản Dưới Luật Là Gì, Văn Bản Dưới Luật, Bộ Luật Hình Sự Là Văn Bản Dưới Luật, Bộ Luật Ban Hành Dưới Thời Nhà Lê, Nghị Định Dưới Luật, Bộ Luật Ban Hành Dưới Triều Nguyễn Là, Bộ Luật Mới Được Ban Hành Dưới Thời Nhà Lê Có Tên Gọi Là Gì, Bộ Luật Ban Hành Dưới Thời Trần, Bộ Luật Ban Hành Dưới Triều Nguyễn, Bộ Luật Ban Hành Dưới Triều Trần Mang Tên, Bộ Luật Được Ban Hành Dưới Triều Nguyễn Là, Định Luật 2 Newton Còn Được Viết Dưới Dạng, Đối Tượng Nào Dưới Đây Bị Cấm Sử Dụng Rượu Bia Khi Tggt Theo Luật Phòng Chống Tác Hại Bia Rượu, Văn Bản Pháp Luật Nào Dưới Đây Có Hiệu Lực Pháp Lý Cao Nhất, Theo Luật Giao Thông Đường Bộ, Tín Hiệu Đèn Giao Thông 3 Màu Nào Dưới Đây?, Hàm Dưới, Điểm Thi Dưới 3.5, Ngữ Pháp Câu Hỏi Đuôi, Thủ Tục Ly Hôn Khi Con Dưới 3 Tuổi, Thủ Tục Ly Hôn Khi Con Dưới 1 Tuổi, Chuyên Đề 7 Câu Hỏi Đuôi, Thủ Tục Làm Phù Hiệu Xe Tải Dưới 3.5 Tấn, Thủ Tục Ly Hôn Khi Có Con Dưới 1 Tuổi, Xem Đáp án Đuổi Hình Bắt Chữ, Hóa Đơn Dưới 200 Nghìn, Lặng Yên Dưới Vực Sâu, Hóa Đơn Dưới 20 Triệu, Gợi ý Đáp án Đuổi Hình Bắt Chữ, Truyện Vì Sao Thỏ Cụt Đuôi, Đáp án 700 Câu Đuổi Hình Bắt Chữ, Đáp án 500 Câu Đuổi Hình Bắt Chữ, Truyện Ma Dưới Quê, Đáp án 400 Câu Đuổi Hình Bắt Chữ, Hoá Đơn Dưới 200k, Nước Dưới Đất, Đáp án Đuổi Hình Bắt Chữ, Đáp án Đuổi Hình Bắt Chữ 2, Biển Nào Dưới Đây Hết Hạn Chế Tốc Độ Tối Đa, Thủ Tục Mua Sắm Dưới 20 Triệu, Tóm Tắt 2 Vạn Dặm Dưới Đáy Biển, Thủ Tục Mua Sắm Dưới 100 Triệu, Truyện Tranh 8 Kẻ Bám Đuôi, Thủ Tục Làm Bảo Hiểm Cho Trẻ Dưới 6 Tuổi, Thủ Tục Đăng Ký Xe Máy Dưới 50cc, Quá Trình Sản Xuất Gồm Các Yếu Tố Nào Dưới Đây, Thủ Tục Cấp Hộ Chiếu Cho Trẻ Dưới 9 Tuổi, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Thu Nhập Dưới 500, Kế Hoạch 100 Dặm Dưới Lòng Đất,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Dịch Văn Bản Nhanh Từ Tiếng Anh Sang Tiếng Việt
 • Cách Dịch Văn Bản Trực Tiếp Trong Word
 • Văn Bản Dưới Luật Là Gì
 • Mẫu Thể Thức Văn Bản Của Đảng 2022
 • Soạn Bài Chiến Thắng Mtao Mxây (Chi Tiết)
 • Ý Thức Pháp Luật Của Người Dân Việt Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Ý Thức Pháp Luật Là Gì? Đặc Điểm Và Cơ Cấu Của Ý Thức Pháp Luật?
 • Bài 3 : Ý Thức Pháp Luật
 • Xuất Khẩu Lao Động Sang Mỹ Thu Nhập Cao Nhưng Vô Cùng Khó Đi
 • Luật Lao Động Hoa Kỳ Và Vấn Đề Lương Bổng Thợ Nail
 • Thực Trạng Ly Hôn Ở Việt Nam Hiện Nay
 • Ý thức pháp luật của người dân Việt Nam- Thực trạng và giải pháp. Đánh gái, nhận xét ý thức pháp luật hiện nay tại nước ta thông qua tình huống cụ thể.

  Như chúng ta đã biết, pháp luật đóng vai trò rất quan trọng nhằm đảm bảo thiết lập trật tự một xã hội an toàn văn minh và tốt đẹp, đảm bảo cho mọi hoạt động đời sống người dân. Để phát huy được hiệu quả của pháp luật thì ý thức pháp luật của người dân chính là nhân tố quan tọng hàng đầu. Hiện nay, việc người dân thể hiện ý thức pháp luật của mình co nhiều bước chuyển biến tích cực, đáp ứng nhu cầu của đời sống hiện nay, tuy nhiên vẫn còn tồn tại những bất cập hạn chế qua những hành vi của người dân mà nhu cầu phải có những giải pháp cụ thể để có thể giải quyết được vấn đề này. Và sau đây, em xin được trình bày bài làm của mình về vấn đề ” ý thức pháp luật của người dân Việt Nam – thực trạng và giải pháp”

  I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ Ý THỨC PHÁP LUẬT

  Ý thức pháp luật là tổng thể những học thuyết, quan điểm, quan niệm hình thành trong xã hội thể hiện mối quan hệ của con người đối với pháp luật và sự đánh giá về tính hợp pháp hay không hợp pháp đối với các hành vi pháp lí thực tiễn.

  Thứ nhất, ý thức pháp luật do tồn tại xã hội quy định nhưng luôn có tính độc lập tương đối và có sự tác động trở lại tồn tai xã hội.

  Tính độc lập tương đối của ý thức pháp luật được thể hiện ở một số khía cạnh như:

  – Ý thức pháp luật thường lac hậu hơn so với tồn tại xã hội

  – Trong những điều kiện nhất định ý thức pháp luật đặc biệt là hệ tu tưởng pháp luật nhiều khi có sự phát triển hơn trước so với tồn tại xã hội.

  – Ý thức pháp luật phản ánh tồn tại xã hội có tính kế thừa ý thức pháp luật của thời đại trước đó. Tất nhiên những yếu tố được kế thừa có thể là sự tiến bộ hoặc không tiến bộ.

  Ý thức pháp luật tác động trở lại với tồn tại xã hội. Nó có thể là động lực thúc đẩy hoặc kìm hãm sự phát triển của các sự vật hiện tượng.

  Thứ hai, ý thức pháp luật mang tính giai cấp: mỗi quốc gia chỉ có một hệ thống pháp luật nhưng tồn tại một số hình thái ý thức pháp luật. Có ý thức pháp luật của giai cấp thống trị, có ý thức của giai cấp bị trị, ý thức páp luật của các tầng lớp trung gian. Nhờ nắm trong tay quyền lực nhà nước, giai cấp thống trị đã thông qua nhà nước để thể hiện ý chí của mình một cách tập trung thống nhất và hợp pháp hóa thành ý chí nhà nước.

  Ý thức pháp luật gồm hai bộ phận là tâm lý pháp luật và hệ tư tưởng pháp luật:

  Tâm lý pháp luật là tổng thể các trạng thái tâm lý của con người như tình cảm, tâm trạng thói quen, xúc cảm đối với pháp luật của từng người, từng nhóm người hoặc cả giai cấp dưới ảnh hưởng của pháp luật và sự tác động điều chỉnh của pháp luật.

  Hệ tư tưởng pháp luật là hệ thống những tư tưởng, những quan điểm, những học thuyết pháp lí của một giai cấp đã được các nhà tư tưởng đại diện cho giai cấp đó hệ thống hóa, khái quát nâng lên thành lí luận.

  II. THỰC TRẠNG Ý THỨC PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI DÂN HIỆN NAY

  Ưu điểm: Những năm gần đây, công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở nước ta đã được Đảng và Nhà nước quan tâm chú trọng nhiều hơn. Những hoạt động của các cấp các ngành trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã góp phần nâng cao ý thức pháp luật của người dân, hầu hết người dân đã nắm rõ được tầm quan trong của pháp luật trong đời sống từ đó mà nhìn nhận đúng và tự giác hơn trong việc chấp hành pháp luật mà nhà nước đề ra.

  Hiện nay trong các hoạt động của pháp luật, ý thức của người dân Việt Nam đã nâng lên. Sự hiểu biết về pháp luật của nhân dân đã biểu hiện rõ nét, nhân dân ý thức được trách nhiệm, quyền hạn của mình đối với nhà nước thông qua pháp luật do đó họ tích cực tham gia vào các hoạt động quản lí nhà nước, giám sát các hoạt động của cơ quan nhà nước để thực hiện quyền lợi hợp pháp của mình.

  Trong những năm qua, người dân đã tích cực tham gia đóng góp các ý kiến cho các văn bản pháp luật, những ý kiến đó được đánh giá cao và có tính thực tiễn. Có những ý kiến cũng đã được các cơ quan có thẩm quyền ghi nhận để xem xét, nghiên cứu và bổ sung thêm. Như vậy, do nhận thức đúng trách nhiệm của mình trong các vấn đề quan trọng của đất nước cho nên người dân ngày càng quan tâm đến pháp luật; tự giác học hỏi và nghiên cứu nhằm hoàn hiện nhận thức đúng đắn nhất đưa ra những quan điêm sáng suốt và có giá trị.

  Trong hoạt động thực hiện và tổ chức thực hiện pháp luật hiện nay cũng có nhiều bước chuyển biến tích cực, người dân Việt Nam đã chủ động tích cực, đã tôn trọng và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật. Trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức, số cán bộ vi phạm pháp luật trong khi thi hành công vụ đã giảm, thực trạng tham nhũng, sách nhiễu trong công việc đang được đẩy lùi, các cán bộ công chức đã ngày càng chứng tỏ sự minh bạch công khai trong công việc của mình.

  Ý thức trong thực hiện pháp luật của các tầng lớp nhân dân cũng được cải thiện rõ rệt. Người dân đã ngày càng nêu cao tinh thần ” sống và làm việc theo pháp Hiến pháp và pháp luật”. Người dân trở nên có nhận thức tốt về các vấn đề của đời sống xã hội coi trọng tính mạng, nhân phẩm và tài sản của nhau. Nhân dân đã nghiêm chỉnh, tự giác trong việc chấp hành pháp luật. Các tranh chấp trong xã hội nay đã giảm bớt đi sự căng thẳng vì mọi người có ý thức điều hòa những mâu thuẫn không đáng có.

  Bên cạnh đó, ý thức bảo vệ pháp luật hiện nay cũng đã được quan tâm. Xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta nhiều tấm gương về người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật, họ đã nâng cao tinh thần trách nhiệm của mình trong việc bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, trợ thành những tấm gương sáng trong việc giúp cho các cơ quan chức năng thi hành công vụ, trong việc bắt giữ tội phạm, tố giác những hành vi của những người người thực hiện hành vi trái pháp luật. Như vậy có thể nói rằng đã có nhiều bước chuyển biến đáng mừng trong tư tưởng tình cảm của người dân đối với việc chấp hành pháp luật.

  Hạn chế: Bên cạnh những mặt tích cực về ý thức pháp luật của người dân hiện nay thì vẫn còn tồn tại những mặt hạn chế nhất định ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của toàn xã hội. Có thể nhận thấy những sự hạn chế như sau:

  Hiện nay, ý thức pháp luật của một bộ phận người dân vẫn còn thấp. Họ chưa tôn trọng pháp luật, thái độ thờ ơ và lẩn tránh các quy định của pháp luật vẫn còn xảy ra nhiều, sự tùy tiện trong việc chấp hành kỉ luật lao động, sinh hoạt và làm việc. Nguyên nhân của vấn đề trên chính là do nhân dân Việt Nam vẫn còn chiếm tỉ lệ lớn trong các ngành nông nghiệp, quanh năm chú trọng đến sản xuất, chăn nuôi, người dân sống và thực hiện trách nhiệm của mình bằng các phong tục, tập quán từ lâu đời do đó ý thức vẫn còn thấp trong hiểu biết và chấp hành pháp luật

  Những cuộc chiến tranh liên miên, khốc liệt trong lịch sử Việt Nam đã làm ý thức ý bị gắn kết, người dân dẫu rằng thể hiện ý thức, trách nhiệm của mình tuy nhên vẫn dẫn đến thói quen là cấp trên thì ra lệnh, thiếu dân chủ, cấp dưới thì đợi mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên nên người dân thiếu sự chủ động và sáng tạo. Có đôi khi, ý thức của cá nhân còn bị hòa nhập vào ý thức tập thể, cộng đồng nên người dân không bộc lộ được rõ ràng nhân cách, lối sống của mình.

  Ý thức pháp luật trong mỗi người dân vẫn còn chậm được nâng cao do những thói quen truyền thống. Những thói quen như ” bất tuân pháp luật”, nhiêu người cố tìm mọi cách để lách luật, tìm ra những kẽ hở và hạn chế của pháp luật để thực hiện hành vi vi phạm nhằm đạt được mục đích.

  “Lách luật” xảy ra rất nhiều trong hoạt động giao thông hiện nay, có thể thấy rõ tình trạng một số người dân tham gia giao thông trên đường bằng xe máy chỉ chấp hành việc đội mũ bảo hiểm khi nhìn thấy cảnh sát giao thông hoặc khi nhìn thấy cảnh sát giao thông từ xa sẽ đi vào đường tránh khác để không bị bắt khi biết mình đã vi phạm.

  Tình trạng phổ biến của người dân hiện nay là chưa có thói quen giải quyết các tranh chấp mâu thuẫn bằng con đương tư pháp, tâm lí e ngại ra tòa, thái độ thiếu thiện cảm, bất cần với người đại diện chính quyền vẫn thường xuyên xảy ra. Dẫn đến các mâu thuẫn trong đời sống của người dân không những không được gải quyết mà ngày càng nghiêm trọng hơn.

  Một tực tế đáng buồn hiện nay là tình trạng người dân thờ ơ, vô trách nhiệm với những hành vi trái pháp luật. Cụ thể trong đời sống hiện nay những vụ đua xe hay những vụ đánh đập tấn công của những đối tượng trong cuộc , người dân nhìn thấy thay vì ngăn cản, tố giác thì họ lại đứng cổ vũ, hô hào hay đứng xem với một thái độ bình thản. Điều này cũng đã chứng tỏ phần nào thực trạng ý thức pháp luật của người dân hiện nay.

  Đến nay, trình độ dân trí của người dân vẫn còn thấp, sự chênh lệch giữa các vùng miền, ở một số nơi thì người dân đã có kiến thức về pháp luật nhưng một số nơi thì pháp luật còn là một điều gì đó xa vời, không gắn với thực tiễn cuộc sống, họ thờ ờ trước pháp luật và vì lợi ích trước mắt của cá nhân mà có nhiều hành động trái với pháp luật ảnh hưởng tới hoạt động của con người.

  Thái độ coi thường pháp luật trong nhân dân ngày càng phản ánh rõ nét dẫn đến những hành vi trái với quy định của pháp luật. Hiện nay diễn biến về tội phạm hình sự ngày càng gia tăng, nhiều vụ án giết người cướp tài sản do người dân gây ra với mức độ nghiêm trọng thường xuyên xảy ra.

  Tệ nạn ma túy, mại dâm, bài bạc diễn ra khắp mọi nơi. Theo chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình cho biết trong năm 2013 đã giải quyết 271.100 vụ trong tổng số 365.650 vụ án đã thụ lí, tăng trên 30.000 vụ so với năm 2013 (báo dân trí). Hiện nay, nhiều hinh thức vi phạm pháp luật mới xuất hiện như thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra tình trạng đánh bài qua internet, từ địa điểm Hà Nội đã bao trùm ra toàn quốc và xuyên quốc gia gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng.

  Đặc biệt đáng lưu ý là ý thức pháp luật của tầng lớp thanh thiếu niên luôn chiếm tỉ lệ lớn. Theo số liệu thống kê trong báo tiền phong onlie, số đối tượng vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên luôn chiếm trên 70% tổng số mà không ít là học sinh, sinh viên.tình trạng thanh niên giết người cướp tài sản, sử dụng các chất kinh thích như ma túy đang trở thành vấn nạn trong đời sống hiện nay.

  Trong những năm gần đây, một vấn đề bất cập đáng lưu ý là ý thức pháp luật của một bộ phận cán bộ, công nhân viên chức ngày càng giảm sút, thực trạng biến chất thoái hóa trong khi thực hiện công vụ ở đội ngũ cán bộ công chức vẫn còn tại, để lại cho người dân nhiều bức xúc về thái độ ứng xử của các cán bộ công chức coi người dân là kẻ dưới, người dân chịu sự ban ơn nên họ đã hạch sách, nhũng nhiễu và vòi vĩnh để vụ lợi, đặc biệt tệ nạn tham ô, tham nhũng trong một bộ phận cán bộ công chức vẫn tiếp tục diễn ra với mức độ nghiêm trọng.

  Theo báo pháp luật ra ngày 16 -11- 2013 được biết: ngày 18/11, TAND thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án vụ tham ô và cố ý làm trái tại công ty cho thuê Tài chính II. Hai bị cáo tham ô là Vũ Quốc Hảo – nguyên tổng giám đốc công ty cho thuê Tài Chính II và bị cáo Đặng Văn Hai – nguyên chủ tích HĐTV công ty TNHH xây dựng Quang Vinh đã chiếm đoạt được hơn hàng trăm tỉ đồng bằng việc hưởng lợi từ những hợp đồng kinh tế đã kí.

  Ý thức của người dân ở vùng sâu vùng xa vùng dân tộc thiểu số còn thực sự thấp. Tình hình tội phạm ở khu vực này ngày càng diễn bến phức tạp, xuất hiện nhiều dưới dạng xuyên quốc gia mà người dân cũng bị lôi vào vòng xoáy ở đó. Những vụ án xảy ra vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc miền núi là hiện tượng buôn bán ma túy, gỗ lậu. Một vụ án xuyên biên giới được biết đến gần đây là đầu tháng 3/ 2013, Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Điện Biên và lực lượng an ninh nước bạn Lào đã chặt đứt một trong những mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia do một số đối tượng người Việt Nam và Lào cầm đầu, thu giữ được lượng lớn bánh hêroin tang vật.

  Như vậy có thể thấy rằng, trong đời sống hiện nay, ý thức pháp luật đã được người dân quan tâm và nghiêm chỉnh chấp hành tuy nhiên sự tồn tại của những mặt tiêu cực nêu trên đã gây không ít những khó khăn cho việc đưa pháp luật thực sự đi vào đời sống. Để nâng cao hơn nữa ý thức pháp luật của người dân thì các cơ quan có chức năng thẩm quyền cần co những giải pháp cụ thể để giải quyết những mặt tiêu cực nêu trên

  Bảo đảm tính hoàn thiện và đồng bộ của hệ thống pháp luật để đáp ứng tối đa nhu cầu điều chỉnh pháp luật ở mỗi giai đoạn phát triển của đất nước.

  Ban hành đầy đủ các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành trong những trường hợp cần thiết để kịp thời thực hiện các văn bản pháp luật khi nhưng văn bản này có hiệu lực.

  Bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật quốc gia trong cả hệ thống cũng như trong từng bộ phận hợp thành của hệ thống ở các cấp độ khác nhau. Hạn chế sự trùng lặp chồng chéo của các quy phạm pháp luật trong mỗi bộ phận và trong các bộ phận khác nhau của hệ thống pháp luật.

  Cần chú ý đến khả năng nhận thức, lĩnh hội những kiến thức, hiểu biết về pháp luật của các tầng lớp dân cư, các loại đối tượng từ đó lựa chọn những phương pháp tuyên truyền giáo dục phù hợp.

  Kích thích và phát triển tính tích cực pháp lí của công dân, hình thành thái độ không khoan nhượng đối với những hành vi sai lệch vi phạm pháp luật.

  Mở rộng công khai dân chủ các hoạt động của bộ máy nhà nước, thu hút nhân dân tham gia đông đảo vào các dự án xây dựng luật.

  Đưa giảng dạy pháp luật vào các trường THPT trên cả nước với nội dung phù hợp

  Thường xuyên rà soát, tổng kết và đánh giá thực tiễn thực hiện pháp luật để xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với yêu cầu phát triển của xã hội

  Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật đặc biệt là hoạt động áp dụng pháp luật để kịp thời phát hiện và khắc phục những khiếm khuyết, yếu kém của hoạt động này, xử lí những chủ thể cố ý áp dụng pháp luật không đúng, không phù hợp với mục đích đặt ra.

  Tăng cường tính gương mẫu của Đảng viên và tổ chức của Đảng trong việc thi hành pháp luật để mọi tầng lớp quần chúng noi theo.

  Ngoài ra, cần phải nâng cao chất lượng và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức nhà nước. Tiến hành công tác kiểm tra, giám sát và xử lí nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật đồng thời phát huy vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng đối với công tác phổ biến tuyên truyền và giáo dục pháp luật cho tầng lớp nhân dân.

  Như vậy, có thể thấy thực trạng về ý thức pháp luật của người dân hiện nay đang là vấn đề quan trọng và cơ bản nhất, ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động thực hiện và áp dụng pháp luật trong đời sống. Hiện nay, vấn đề ý thức pháp luật của người dân vẫn còn nhiều điểm hạn chế vì vậy cần phải sớm thực hiện những biện pháp cụ thể để nâng cao ý thức của người dân.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ý Thức Pháp Luật Là Gì?
 • Khái Niệm Ý Thức Pháp Luật Và Quan Hệ Giữa Ý Thức Pháp Luật Và Pháp Luật
 • Điều 44 Luật Bảo Hiểm Y Tế Quy Định Gì?
 • Bảo Hiểm Y Tế: Cập Nhật Mức Đóng Và Mức Hưởng
 • Bảo Hiểm Y Tế Là Gì Theo Quy Định Pháp Luật
 • Hệ Thống Pháp Luật Hình Sự Việt Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Luận Văn: Các Tội Phạm Về Ma Túy Trong Luật Hình Sự, Hot
 • Công Nhân, Viên Chức Đánh Bạc Thì Có Bị Truy Cứu Trách Nhiệm Hình Sự Không?
 • Quy Định Về Tội Đánh Bạc Theo Bộ Luật Hình Sự
 • Giải Đáp Luật Hình Sự Về Tội Đánh Bạc.
 • Quy Định Của Luật Hình Sự 2022 Về Tội Tổ Chức Đánh Bạc Hoặc Gá Bạc
 • Đặc biệt, từ năm 2022, Tòa án nhân dân tối cao đã lựa chọn các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án, tổng kết, phát triển thành án lệ để áp dụng trong xét xử. Việc phát triển án lệ được coi là một trong những dấu ấn cải cách tư pháp, là phương thức hữu hiệu để đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử, tạo lập tính ổn định, minh bạch và công bằng trong các phán quyết của Tòa án theo tinh thần của Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 2 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2022 và Hiến pháp năm 2013. Cũng từ năm 2022, Tòa án nhân dân tối cao đã tổng hợp các vướng mắc, kiến nghị của địa phương để kịp thời nghiên cứu, ban hành các giải đáp vấn đề nghiệp vụ để áp dụng thống nhất trong khi chờ ban hành các nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

  Giải đáp một số vấn đề về hình sự, tố tụng hình sự, dân sự, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính

  Cháy là một thảm họa đối với con người, xã hội và môi trường, gây thiệt hại lớn về tài sản của Nhà nước, tổ chức và cá nhân. Phòng, chống cháy, nổ là một việc làm cấp thiết, nhất là ở thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. Đây cũng là một biện pháp thiết thực nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng người lao động, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội, đồng thời cũng tránh được những thiệt hại không đáng có về tiền bạc, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

  Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

  PHẦN I. LUẬT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

  PHẦN II. HƯỚNG DẪN TIẾP NHẬN, XỬ LÝ THÔNG TIN BÁO CHÁY VÀ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG CHỮA CHÁY

  PHẦN III. QUẢN LÝ CHI PHÍ THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VÀ KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

  PHẦN IV. QUY CHẾ GIÁM SÁT VÀ BẢO ĐẢM AN TOÀN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

  PHẦN V. NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ, BẢO QUẢN, BẢO DƯỠNG PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

  CÔNG TÁC TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN VÀ TRANG PHỤC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY CHO CÁC LỰC LƯỢNG CHUYÊN NGÀNH

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Bất Cập Của Điều 260 Blhs Năm 2022
 • Trách Nhiệm Khi Gây Tai Nạn Giao Thông Theo Quy Định Của Bộ Luật Hình Sự 2022.
 • Luận Văn: Tội Trốn Thuế Trong Luật Hình Sự Việt Nam, Hot
 • Cấu Thành Tội Phạm Của Tội Trốn Thuế
 • Tội Trốn Thuế Theo Quy Định Tại Bộ Luật Hình Sự 2022
 • Luật Bao Gồm Những Chuyên Ngành Nào

  --- Bài mới hơn ---

 • Khối A Gồm Những Ngành Nào? Môn Thi Gì & Trường Gì?
 • Khối C03 Gồm Những Môn Gì, Gồm Những Ngành Nào 2022?
 • Khối A01 Gồm Những Môn Thi Nào? Ngành Nào?
 • Khối A Gồm Những Môn Nào ? Có Những Ngành Nghề Gì ?
 • Luật Kinh Tế Là Gì ? Tìm Hiểu Quy Định Về Luật Kinh Tế
 • Ngành Luật dân sự

  Luật dân sự chuyên giải quyết những vấn đề như: pháp lý, hôn nhân gia đình, tranh chấp giữa cá nhân với tổ chức,… Sinh viên sẽ được đào tạo các kiến thức chuyên ngành về hợp đồng dân sự, thủ tục tố tụng dân sự, các vấn đề về sở hữu công nghiệp, luật hôn nhân gia đình, hợp đồng lao động, thừa kế. Ngoài ra, còn được nâng cao các kỹ năng giải quyết các vụ án dân sự, kỹ năng soạn thảo hợp đồng, tư vấn pháp luật,…

  Cơ hội việc làm ngành luật dân sự

  Sau khi tốt nghiệp, các bạn có thể làm việc ở Viện kiểm sát nhân dân, Trung tâm tư vấn hôn nhân gia đình, công ty tư vấn pháp luật hay Toà án dân sự.

  Ngành Luật thương mại

  Cơ hội việc làm ngành luật thương mại

  Sau khi tốt nghiệp, các bạn có thể đảm nhiệm vị trí chuyên viên tại Cục Hải quan, Cục Thuế, Sở Kế hoạch đầu tư hay cán bộ tư vấn pháp luật, cán bộ kinh doanh trong các cơ quan kinh tế, chuyên viên tư vấn pháp lý cho các doanh nghiệp, biên tập viên cho các kênh truyền hình về pháp luật, giảng viên giảng dạy ngành Luật Thương mại tại các trường đại học,…

  Ngành Luật hình sự

  Sinh viên theo học ngành này được trang bị những kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực tư pháp hình sự. Đồng thời, trong quá trình đào tạo sinh viên còn được lĩnh hội các kiến thức về luật hình sự, luật tố tụng hình sự và luật thi hành án hình sự. Mỗi bạn sẽ được trang bị khả năng nhận định, đánh giá và tham gia trực tiếp vào quá trình thực hiện pháp luật nhằm phục vụ cho công tác điều tra phá án.

  Cơ hội việc làm ngành luật hình sự

  Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này sẽ làm tại các vị trí như: thư ký Tòa án, cán bộ tại Viện kiểm sát, chuyên viên tư vấn luật trong lĩnh vực hình sự, công an.

  Ngành Luật kinh tế

  Luật kinh tế là một phần pháp luật về kinh tế, nhằm giải quyết các tranh chấp trong kinh doanh, thương mại và đảm bảo quy trình giao thương của doanh nghiệp cả trong nước và quốc tế. Theo học chuyên ngành Luật Kinh tế, sinh viên được trang bị các môn học then chốt như: Luật sở hữu trí tuệ, Pháp luật về doanh nghiệp, Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, Thủ tục đăng ký doanh nghiệp và thủ tục đầu tư, Luật đầu tư, Luật cạnh tranh, Pháp luật về đầu tư xây dựng,…

  Cơ hội việc làm ngành luật kinh tế

  Tôt nghiệp ngành Luật Kinh tế, sinh viên có thể đảm nhận vị trí chuyên gia tư vấn pháp lý, chuyên viên tư vấn tài chính, chuyên viên lập pháp, hành pháp và tư pháp,…

  Xem Thêm: Chuẩn đầu ra cho sinh viên luật kinh tế

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ngành Kinh Tế Gồm Những Ngành Nào
 • Học Kinh Tế Ra Làm Gì? Ngành Kinh Tế Gồm Những Ngành Nào?
 • Trắc Nghiệm Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế Ftu
 • Khởi Động Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ảo Fese 15
 • Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế Ftu
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100