Học Tập Nghị Quyết Mới Nhất / TOP #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 8/2022 ❣️ Top View | Bac.edu.vn

Học Tập Nghị Quyết Của Đảng

Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Hđnd, Ubnd Huyện Trang Điện Tử Huyện Thường Xuân

Thể Chế Hóa Đường Lối, Chủ Trương Và Định Hướng Chính Sách Của Đảng Trong Nâng Cao Năng Lực Cầm Quyền Của Đảng Hiện Nay

Thể Chế Hóa Nghị Quyết Của Đảng Thành Văn Bản Pháp Luật

Nghị Quyết, Quyết Định Của Hội Đồng Thành Viên Công Ty Tnhh

Hội Đồng Quản Trị Là Gì? Các Quy Định Về Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Nghị quyết của Đảng là những định hướng phát triển đất nước, là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng, thể hiện ý chí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội. Do đó, sau khi nghị quyết được ban hành, cấp ủy các cấp phải tổ chức học tập, quán triệt trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, then chốt nhằm tạo sự thống nhất nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong nhân dân, là tiền đề cho sự thành công trong tổ chức thực hiện nghị quyết, đảm bảo nghị quyết đi vào cuộc sống.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Tạ Đức Tuyên và các đại biểu dự Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2022-2025. Ảnh: Thu Hương (Báo Tuyên Quang)

Sinh thời, Bác Hồ luôn đánh giá cao vai trò của việc học tập nghị quyết của Đảng. Người cho rằng: “Cần nghiên cứu sâu để thấm nhuần tinh thần nghị quyết; nghiên cứu càng sâu thì càng thêm phấn khởi, hoàn thành nhiệm vụ càng tốt. Nhưng cán bộ thấm nhuần chưa đủ. Phải làm cho tinh thần nghị quyết thấm nhuần trong toàn Đảng, toàn dân, làm cho mọi người thấy hết thắng lợi, khả năng và khó khăn của ta, thấy rõ khả năng của ta to lớn hơn khó khăn nhiều, làm sao cho mọi người vui vẻ, hăng hái làm tròn nhiệm vụ, vì khi nhân dân vui vẻ, hăng hái thì mọi khó khăn sẽ vượt được”. 

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, tuyên truyền, triển khai nghị quyết của Đảng phải giải quyết đồng bộ nhiều khâu. Đặc biệt, năm 2022 là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2022-2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, việc tổ chức học tập, tuyên truyền nghị quyết đại hội Đảng là rất quan trọng. Theo đó, cấp ủy các cấp có kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên và tuyên truyền đến nhân dân, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của công tác xây dựng Đảng, khắc phục bệnh lười học nghị quyết ở một số cán bộ, đảng viên.

Các cấp ủy cần quan tâm xây dựng, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, đây là yếu tố rất quan trọng quyết định trực tiếp đến chất lượng học tập, nghiên cứu, tuyên truyền nghị quyết. Báo cáo viên là “linh hồn” tạo nên sức sống, sức lan tỏa và tính thuyết phục của nghị quyết; báo cáo viên là người giảng, truyền đạt, tuyên truyền nghị quyết chứ không phải đi đọc lại nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Do đó, báo cáo viên cần phải nắm vững tinh thần và nội dung cơ bản, căn cốt của nghị quyết, có khả năng, phương pháp truyền đạt, có kinh nghiệm thực tiễn, thường xuyên cập nhật kiến thức để phát huy vai trò, trách nhiệm, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ báo cáo viên.

Bên cạnh đó, cần chú trọng nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm học tập nghị quyết của cán bộ, đảng viên. Học nghị quyết của Đảng vừa là nghĩa vụ, vừa là quyền lợi của cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trước quần chúng. Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong học tập nghị quyết của Đảng, phải nắm vững, hiểu sâu những nội dung cơ bản của nghị quyết để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và để thường xuyên tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân, tạo sự đồng thuận trong thực hiện nghị quyết của Đảng. Cán bộ, đảng viên lười học nghị quyết của Đảng là một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, không học hoặc học qua loa sẽ dẫn đến hiểu không đầy đủ, hiểu sai nghị quyết của Đảng, nói, viết và làm trái với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, không đủ bản lĩnh phản bác những quan điểm sai trái, phản động, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Vì vậy, các cấp ủy có trách nhiệm quản lý cán bộ, đảng viên trong quá trình học tập, nghiên cứu nghị quyết, thực hiện phê bình, xử lý những tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên chưa nghiêm túc trong học nghị quyết, gắn kết quả học tập để đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền nghị quyết của Đảng trên các kênh thông tin, báo chí, phát hành tài liệu. Phát huy tính tích cực của công nghệ thông tin, mạng internet, mạng xã hội để tuyên truyền nghị quyết. Chú trọng công tác tuyên truyền miệng, thông tin kịp thời tới cơ sở, đặc biệt là tuyên truyền để nhân dân có nhận thức đúng đắn về những vấn đề cốt lõi trong nghị quyết của Đảng, gắn với những vấn đề thực tiễn phải triển khai ở cơ sở. Tuyên truyền rộng rãi gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo trong triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng. Tiếp tục quan tâm hơn nữa tới điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, tài liệu để chất lượng học tập, tuyên truyền, triển khai các nghị quyết của Đảng ngày càng được nâng cao, qua đó góp phần hiện thực hóa nghị quyết của Đảng trong thực tiễn đời sống xã hội.

                                                                                                                                  Anh Tú – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Đáp Nghị Quyết Đại Hội Đoàn Toàn Quốc Lần Thứ Xi

Hướng Dẫn Giải Quyết Việc Khôi Phục Đoàn Tịch Cho Đoàn Viên

Triển Khai Nghị Quyết 36

Nghị Quyết 36 – Nỗi Ám Ảnh Của Cờ Vàng

Quy Định Chi Tiết Thi Hành Nghị Quyết 29/2012/qh13 Về Ban Hành Một Số Chính Sách Thuế Nhằm Tháo Gỡ Khó Khăn Cho Tổ Chức Và Cá Nhân

Thcs Dân Hòa Học Tập Nghị Quyết

Tải Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 12

Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii): “nhận Thức Phải Chín, Tư Tưởng Phải Thông, Quyết Tâm Phải Lớn Và Phương Pháp Phải Đúng”

Kỳ Vọng Về Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4

Kiểm Tra Thực Hiện Nghị Quyết Tw4 Khóa Xii, Gắn Với Chỉ Thị Số 05 Tại Huyện Đăk Tô, Kon Plông Và Đảng Ủy Khối Doanh Nghiệp Tỉnh

Hội Nghị Đánh Giá Kết Quả Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Tw4; Chỉ Thị 05; Bộ Quy Tắc Ứng Xử Năm 2022

Báo cáo việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

BÁO CÁO Việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh A. Đặc điểm tình hình:

Chi bộ trường THCS Dân Hòa trực thuộc sự chỉ đạo của Đảng ủy xã Dân Hòa. Chi bộ thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động thuộc lĩnh vực giáo dục THCS trên địa bàn xã Dân Hòa.

Tổng số Đảng viên năm 2022 là 26 đảng viên.

Đảng viên chính thức là: 24

Đảng viên dự bị là: 2

Đảng viên Nữ là: 21

Về trình độ văn hoá chuyên môn nghiệp vụ của Đảng viên :

Đảng viên có trình độ Đại học: 21

Đảng viên có trình độ CĐ: 4

Đảng viên có trình độ TC: 1

Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2022: Chi bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

1-Thuận lợi:

– Chi bộ được sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ xã Dân Hòa .

– Đội ngũ đoàn kết có tinh thần tự giác cao, ý thức trách nhiệm trong công tác.

– Nhà trường được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Thanh Oai.

– Đội ngũ ổn định, nhiều đảng viên có trình độ chuyên môn vững, nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, mạnh dạn sáng tạo trong tìm tòi nghiên cứu để nâng cao chất lượng trong giảng dạy và giáo dục, gương mẫu đi đầu trong mọi việc được giao.

2 – Khó khăn:

– Đa số cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đều là nữ còn trẻ về tuổi Đảng, lại bận công việc gia đình, sinh con nên việc tham gia sinh hoạt chi bộ còn khó khăn.

– Một số cán bộ đảng viên tuổi còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác, chuyên môn.

– Việc xây dựng Chương trình, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết ở một số đảng viên còn chung chung, chưa cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu. Số lượng bài viết thu hoạch tuy đảm bảo theo quy định, nhưng chất lượng một số bài thu hoạch chưa cao.

– Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số ít đảng viên chưa thực sự áp dụng vào thực tiễn công việc và cuộc sống

B. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện:

I. Việc ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo:

Để cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghị quyết TW4 và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chi bộ trường THCS Dân Hòa đã ban hành Kế hoạch số 11 -KH/CB THCS ngày 23/3/2017.

– Xây dựng Quy chế làm việc của cấp ủy; Kế hoạch hoạt động năm; Kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng năm của Chi bộ.

– Cụ thể:

+ Năm 2022: “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chuyên đề có tính chất xuyên suốt toàn khóa).

+ Năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

+ Năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”.

+ Năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”.

+ Năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”.

– Phân công:

+ Đ/c Nguyễn Khắc Thành- Bí thư chi bộ: xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập Nghị quyết TW4( Khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

+ Đ/c Lê Thị Kim Dung – Phó Bí thư: tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch của chi bộ, tổ chức cho đảng viên viết và thực hiện kế hoạch cá nhân về Nghị quyết TW4( Khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

+ Đ/c Nguyễn Thị Thảo- Chi ủy viên, Chủ tịch Công Đoàn: động viên đảng viên thực hiện kế hoạch cá nhân.

+ Đ/c Nguyễn Mã Lực- Chi ủy viên, tổ trưởng tổ KHTN: động viên, hướng dẫn cống tác thực hiện kế hoạch cá nhân của đảng viên.

+ Đ/c Lê Thị Hiền- Chi ủy viên: tập hợp các tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ.

+ Đảng viên: xây dựng và thực hiện kế hoach các nhân, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

II. Việc tổ chức triển khai thực hiện. 1. Việc xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết TW4( Khóa XII) gắn với thực hiện chuyên đề toàn khóa ” Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

– Chi bộ đã tổ chức cho đảng viên học tập nội dung Nghị quyết TW( Khóa XII) 4và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng ủy xã Dân Hòa ngày 28/02/2017.

– Chi bộ tổ chức học tập tại trường ngày 17/3/2017

– Đảng viên xây dựng Kế hoạch học tập nội dung Nghị quyết TW4( Khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị xong trước ngày 20/3/2017

2. Công tác tổ chức học tập triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết TW4( Khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

– Chi bộ tổ chức thực hiện từ năm 2022-2020.

– Chi bộ cho đảng viên dự lớp Học tập nội dung Nghị quyết TW4( Khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại Đảng ủy xã Dân Hòa ngày 28/02/2017. Tới dự có 26/26 đảng viên chi bộ( 100%).

– Chi bộ đã tổ chức cho đảng viên học tập nội dung Nghị quyết TW4( Khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại văn phòng nhà trường ngày 17/03/2017với sự có mặt của 26/26 đảng viên đạt 100%.

– Chi bộ đã tổ chức cho CBGVNV toàn trường học tập nội dung Nghị quyết TW4( Khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại văn phòng nhà trường ngày 04/4/2017với sự có mặt của 48/48 người đạt 100%.

3-Việc xác định thực hiện các khâu đột phá trong Nghị quyết Trung ương IV (Khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

– 100% đảng viên trong chi bộ viết báo cáo thu hoạch, sau hội nghị học tập, quán triệt.

Toàn thể đảng viên và CBGVNV vững vàng về tư tưởng, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; không có biểu hiện ” tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Sau khi tổ được học tập, tổ chức triển khai Nghị quyết Trung ương IV (Khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, cấp ủy chi bộ đã xác định được mục tiêu, nhiệm vụ tại đơn vị mình:

Trước hết, cần làm tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên mức độ nguy hại của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và đề cao trách nhiệm trong đấu tranh. Hiện nay, một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn còn mơ hồ, chưa nhận thức đúng về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và mức độ nguy hiểm của nó đối với sự tồn vong của Đảng, chế độ. Bởi vậy, việc giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là giải pháp hết sức quan trọng.

Hai là, phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa

XII) Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Làm cho đảng viên quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ba là, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu; tăng cường “sức đề kháng” tránh gây mất đoàn kết nội bộ Vận dụng linh hoạt các biện pháp xử lý đối với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; “xây” đi liền với “chống”, nói đi đôi với làm, tạo môi trường thuận lợi phòng, chống có hiểu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bốn là, phát huy vai trò, nêu cao trách nhiệm của cơ quan giáo dục trong công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái, tiêu cực,”tự diễn biến”,”tự chuyển hóa”. Trước mắt, cần tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh cụ thể:

+ Đối với cán bộ quản lí: Luôn gương mẫu trong công việc, tích cực học tập, chỉ đạo công việc khoa học, sáng tạo và hiệu quả. Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Hết lòng phục vụ nhân dân và tất cả vì học sinh thân yêu. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm quy định về Quy chế chuyên môn.

+ Đối với giáo viên: Luôn nhận thức được vị trí, vai trò của bản thân. Có tư tưởng vững vàng, lối sống giản dị, mẫu mực. Tích cực học tập nâng cao kiến thức, chuyên môn để làm tốt nhiệm vụ giáo dục đạo đức, chất lượng văn hóa cho học sinh.

4-Việc xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết TW4 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đối với các đảng viên trong chi bộ.

– Chi bộ và đảng viên đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn đảng; có chương trình hành động cụ thể; Kế hoạch kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc thực hiện kế hoạch cá nhân và gắn với đánh giá phân loại, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

– Chi bộ tổ chức thực hiện theo chương trình toàn khóa đến hết năm 2022.

III. Đánh giá chung:

1.Ưu điểm:

– Cấp ủy, Chi bộ, Lãnh đạo nhà trường luôn giữ được tính đoàn kết, thống nhất. Thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc; triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên; thường xuyên ban hành Kế hoạch, Nghị quyết, Kết luận các cuộc họp đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực công tác của Chi bộ. Công tác xây dựng đảng được chú trọng, quan tâm và triển khai có hiệu quả. Cán bộ, GV-NVcó lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, an tâm công tác, đoàn kết, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

– Chi bộ, nhà trường thực hiện tốt quy chế dân chủ. Cấp ủy chủ động, tích cực lãnh đạo nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; phối hợp tốt với các tổ chức, đoàn thể tại địa phương để thực hiện tốt nhiệm vụ của nhà trường.

2. Hạn chế:

1- Về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình

– Do đặc thù là chi bộ trường học nên thời gian chủ yếu là công tác giảng dạy chuyên môn nên thời gian dành cho các buổi học tập Nghị quyết, chỉ thị còn hạn chế.

IV.Phương hướng, nhiệm vụ trong thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng và Chỉ thị 05:

1.1 Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức cho đảng viên, giáo viên về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Có kế hoạch học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận bắt buộc hằng năm đối với cán bộ, đảng viên gắn với việc cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị.

1.2 Tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tăng cường kiểm tra và quản lý chặt chẽ chất lượng dạy và học. Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.

1.3 Xây dựng và thực hiện có hiệu quả nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, trong đó chú trọng xây dựng hệ thống chuẩn mực các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên với tổ chức đảng và với nhân dân.

1.4 Hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên mà trước tiên là các đồng chí trong cấp ủy.

1.5 Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Xây dựng quy định tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm và bảo vệ người thẳng thắn, dám đấu tranh. Nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ.

1.6 Tăng cường quản lý việc thực hiện Quy chế chuyên môn và nâng cao chất lượng giáo dục.

2- Về cơ chế, chính sách

1.8 Chi uỷ, BGH phải xây dựng kế hoạch, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát, khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân. Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện phong cách làm việc khoa học, cụ thể, sâu sát cơ sở cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.

1.9 Hằng năm hoặc khi chuẩn bị đề bạt, luân chuyển, điều động công tác đối với cán bộ, tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức và cán bộ, đảng viên là: chương trình hành động của tập thể và cá nhân; kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; kết quả thực hiện cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; tự phê bình và phê bình; sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý; hiệu quả đấu tranh, khắc phục suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

– Thúc đẩy đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá, ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học, tăng cường công tác xã hội hóa nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

– Đẩy mạnh công tác xây dựng kế hoạch và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch: Kế hoạch phải được xây dựng cụ thể, đầy đủ các cấp độ (năm, tháng, tuần, ngày..) và phải dựa trên những căn cứ lý luận, thực tiễn khoa học, khả thi; các cấp quản lý trong nhà trường phải thực hiện tốt chức năng quản lý việc thực hiện kế hoạch của giáo viên, nhân viên.

– Chỉ đạo thực hiện tốt đổi mới kiểm tra đánh giá, thực hiện nghiêm túc việc đánh giá đúng năng lực học sinh.

– Chăm lo xây dựng thương hiệu của nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, chất lượng sản phẩm học sinh qua đào tạo tại nhà trường, xây dựng nhà trường thật sự có uy tín về chất lượng giáo dục; là một trong những trường chuẩn trọng điểm của địa phương.

3- Về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

– Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, gắn quy hoạch cán bộ với quy hoạch đào tạo nâng chuẩn, xem quy hoạch là khâu quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ của nhà trường.

chúng tôi BỘ

– Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, tăng cường các nguồn lực xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài.

Nguyễn Khắc Thành

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của chi bộ cơ quan. Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm túc các nội dung nghị quyết, kết luận của Đảng; khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân thực hiện có hiệu quả.

BÍ THƯ

Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Tw4 Và Chỉ Thị 05 / Bch Tw Khóa Xii

Đảng Bộ Quân Đội Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii) Về Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng

Chuyển Biến Trong Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Về Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng

Thủ Tục Công Nhận Phê Chuẩn Kết Quả Bầu Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Cấp Xã

Đảng Bộ Than Quảng Ninh Tổng Kết 15 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Tw5 (Khóa Viii)

Đổi Mới Mạnh Mẽ Trong Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Xii

Đổi Mới Hình Thức Tuyên Truyền Nghị Quyết Đại Hội Đoàn Các Cấp

Mẫu Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ

Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Hội Người Cao Tuổi Việt Nam Lần Thứ V

Triển Khai Nghị Quyết Đại Hội V Hội Người Cao Tuổi Việt Nam

Đại Hội Lần Thứ V Hội Người Cao Tuổi Việt Nam

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu ý kiến. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu tổng kết Hội nghị.

Đây là hội nghị cán bộ chủ chốt của các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, có ý nghĩa mở đầu và định hướng cho đợt sinh hoạt chính trị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Với mục đích cung cấp đầy đủ, chuẩn xác các luận điểm và quán triệt sâu sắc những nội dung cốt lõi của Văn kiện Đại hội, Bộ Chính trị đã phân công các đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị trực tiếp báo cáo chuyên đề tại Hội nghị.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã giới thiệu chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương giới thiệu chuyên đề: Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.”

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ giới thiệu chuyên đề: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2022-2020.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổng kết Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh nêu rõ: Ý kiến của nhiều đại biểu cho rằng, các báo cáo đã đáp ứng yêu cầu truyền đạt về những quan điểm lớn, những nội dung cốt lõi và những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Nhiều nội dung, luận điểm trong Văn kiện Đại hội đã được luận giải sâu sắc. Các cấp ủy, tổ chức Đảng đã nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư bố trí thời gian, phân công các đồng chí dự Hội nghị đông đủ, đúng thành phần.

Các đại biểu dự Hội nghị đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng, viết thu hoạch, nêu vấn đề để trao đổi, giải đáp, đóng góp ý kiến về việc tổ chức Hội nghị. Ban Tổ chức Hội nghị đã chuẩn bị khá công phu đầy đủ về tài liệu học tập nghiên cứu, tham khảo; chuẩn bị chu đáo các điều kiện và bảo đảm tốt về an ninh, trật tự để Hội nghị thành công.

Đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị các đồng chí dự Hội nghị nghiên cứu kỹ lưỡng, quán triệt nghiêm túc ý kiến phát biểu chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; những nội dung truyền đạt của các vị Ủy viên Bộ Chính trị về những quan điểm lớn, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội để lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội ở địa phương, ở đơn vị mình một cách thiết thực, hiệu quả.

Thường trực Ban Bí thư lưu ý trong quá trình triển khai các nhiệm vụ thời gian tới, các cán bộ chủ chốt của các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy cần có sự đổi mới mạnh mẽ trong học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng theo tinh thần thiết thực, hiệu quả khắc phục triệt để bệnh hình thức.

Khuyến khích phương pháp truyền đạt nêu vấn đề, gợi mở để người nghe chủ động nghiên cứu, quán triệt, nắm vững, hiểu sâu nội dung các văn kiện và Nghị quyết Đại hội; sử dụng các phương tiện thông tin hiện đại để mở rộng số lượng người được nghe truyền đạt.

Lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, địa phương, đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần chủ động, sáng tạo, xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, tổ chức Đảng vừa bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng, vừa phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế ở địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân sát với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chương trình, kế hoạch hành động cần cụ thể, rõ ràng, có lộ trình, thời gian thực hiện, bảo đảm điều kiện thực hiện, phân công rõ người, rõ việc, tránh dập khuôn, sao chép, sơ lược, qua loa, làm cho xong chuyện.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu sau Hội nghị, các vị lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng theo đúng quy định tại Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Các cơ quan thông tin đại chúng mở chuyên trang, chuyên mục, tăng cường dung lượng, thời lượng, đổi mới nội dung, phương thức chuyển tải thông tin, tuyên truyền những nội dung cơ bản của Nghị quyết đến với đông đảo các tầng lớp nhân dân trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài.

Các cơ quan giảng dạy, nghiên cứu lý luận chính trị của Đảng bám sát Nghị quyết và các văn kiện Đại hội Đảng, khẩn trương cập nhật, bổ sung hoàn thiện chương trình, giáo trình giảng dạy lý luận chính trị sát với từng đổi tượng cụ thể và xây dựng các chương trình, các đề tài nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn./.

TG (tổng hợp)

Bình Thuận: Đại Hội Điểm Mttq Huyện Đức Linh

Hướng Tới Đại Hội Mttq Việt Nam Các Cấp, Nhiệm Kỳ 2022

Chương Mỹ: Tuyên Truyền, Quán Triệt, Triển Khai Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Mttq Việt Nam Thành Phố Hà Nội Nhiệm Kỳ 2022

Đưa Nghị Quyết Đại Hội Mttq Huyện Chư Pah Vào Cuộc Sống

Khánh Sơn: Tổ Chức Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Toàn Quốc Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Lần Thứ Ix, Nhiệm Kỳ 2022

Chính Sách Miễn, Giảm Học Phí Và Hỗ Trợ Chi Phí Học Tập Mới Nhất

Đối Tượng Nào Sẽ Được Miễn, Giảm Học Phí Năm Học 2022

Đối Tượng Được Miễn Giảm Học Phí Gồm Những Ai?

Thông Báo V/v Thực Hiện Chế Độ Miễn, Giảm Học Phí Học Kỳ 1/2018

Nghị Định 49, Miễn Giảm Học Phí

Nghị Định Số 49 Về Miễn Giảm Học Phí

BNEWS Chính sách miễn học phí cho trẻ em học lớp mẫu giáo 5 tuổi quy định ở trên được thực hiện từ năm học 2022 – 2022 (từ ngày 1/9/2018).

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 145/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2022 – 2022 đến năm học 2022 – 2022.

Theo đó, Nghị định số 145/2018/NĐ-CP bổ sung thêm đối tượng được miễn học phí là: Trẻ em học lớp mẫu giáo 5 tuổi ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn có cha mẹ, có cha hoặc có mẹ hoặc có người chăm sóc trẻ em, trẻ em thường trú ở xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền.

Cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em mẫu giáo 5 tuổi được hưởng chính sách miễn học phí theo quy định làm Đơn đề nghị miễn học phí theo mẫu kèm theo Nghị định số 145/2018/NĐ-CP và hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 5/1/2018 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non.

Nghị định nêu rõ, trường hợp trẻ em mẫu giáo 5 tuổi được hưởng chính sách miễn học phí theo quy định tại Nghị định này đồng thời thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ ăn trưa theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 06/2018/NĐ-CP, cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em chỉ phải nộp bổ sung Đơn đề nghị miễn học phí.

Trình tự thủ tục xét duyệt hồ sơ, chi trả, cấp bù kinh phí miễn học phí thực hiện theo quy định như đối với các đối tượng được miễn học phí quy định tại Điều 7 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP.

Nghị định số 145/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12/2018. Chính sách miễn học phí cho trẻ em học lớp mẫu giáo 5 tuổi quy định ở trên được thực hiện từ năm học 2022 – 2022 (từ ngày 1/9/2018)./.

Những Điểm Nổi Bật Của Nghị Định 119 Về Hóa Đơn Điện Tử

Một Số Quy Định Về Hóa Đơn Điện Tử Theo Nghị Định 119

Giải Đáp Những Thắc Mắc Liên Quan Đến Hóa Đơn Điện Tử Theo Thông Tư 68

Điểm Mới Đáng Lưu Ý Tại Nghị Định 119/2018/nđ

Nhiều Điểm Mới Nghị Định 119 Về Hóa Đơn Điện Tử

Kế Hoạch Học Tập Nghị Quyết 35/nq

Mẫu Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Số 35

Kết Nối, Chia Sẻ, Lan Tỏa Nhiệm Vụ Thực Hiện Nghị Quyết 35

Hướng Dẫn Thủ Tục Nhận Hỗ Trợ Theo Nghị Quyết 42

Bộ Xây Dựng Dự Thảo Kế Hoạch Hành Động Thực Hiện Nghị Quyết Số 84/nq

Toàn Văn Nghị Quyết Số 27

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái

Kế hoạch học tập, tuyên truyền Nghị quyết 35-NQ/TW

KẾ HOẠCH

Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện

Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII

“về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác

các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 35) và Kế hoạch số 14-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết 35 (sau đây gọi là Kế hoạch 14); Căn cứ Hướng dẫn số 96 – HD/BTGTW, ngày 31/5/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng về việc Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35; Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam xây dựng Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích

– Học tập, quán triệt Nghị quyết nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp Hội và mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên, nông dân trong việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Tuyên truyền để cán bộ Hội, hội viên, nông dân nhận thức rõ âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, từ đó nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, đề cao cảnh giác, làm thất bại mọi âm mưu của kẻ thù, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tương của Đảng.

2. Yêu cầu

– Các cấp Hội tổ chức học tập, quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 35, Kế hoạch 14 nghiêm túc, hiệu quả và thiết thực.

– Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị quyết 35 và Kế hoạch 14.

– Xây dựng Chương trình, kế hoạch hành động thực hiện, định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết để đánh giá và nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả.

II. NỘI DUNG 1. Tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt 1.1. Đối với Trung ương Hội:

Tổ chức Hội nghị để nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị 35 và Kế hoạch 14.

Thành phần: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các ban, đơn vị thuộc cơ quan Trung ương Hội.

Nội dung: nghiên cứu, quán triệt sâu sắc mục tiêu, 6 quan điểm, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết 35 và các nội dung, nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch 14.

Thời gian: Hoàn thành trong tháng 7/2019 (thời gian Hội nghị thông báo cụ thế sau).

Tài liệu: Sử dụng tài liệu lưu hành nội bộ do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật phát hành.

Báo cáo viên: Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

1.2. Đối với Hội Nông dân các tỉnh, thành phố:

Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố xây dựng và ban hành kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 35 và Kế hoạch 14 phù hợp với điều kiện, nhiệm vụ chính trị và tình hình cụ thể của từng địa phương, đơn vị; lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện việc phố biến, quán triệt Nghị quyết 35 và Kế hoạch 14 đến các cấp Hội.

Thành phần: Cán bộ chủ chốt Hội Nông dân các huyện, thị trở lên, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan tỉnh, thành Hội.

Nội dung, yêu cầu: xác định cụ thể những nội dung, giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết 35 tại địa phương, đơn vị theo các nội dung đã được xác định rõ trong Nghị quyết 35 và Kế hoạch 14. Chú ý cụ thể hóa phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị, xác định tiến độ, phân công rõ trách nhiệm thực hiện đề có thể kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện; công tác sơ kết, tổng kết thực hiện.

Thời gian: Hoàn thành trong tháng 8/2019.

Tài liệu: Sử dụng tài liệu lưu hành nội bộ do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật phát hành, các văn bản chỉ đạo của Trung ương Hội, của cấp ủy địa phương.

Báo cáo viên: Đồng chí Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH tỉnh, thành Hội trực tiếp truyền đạt các nội dung của Nghị quyết hoặc mời báo cáo viên Ban Tuyên giáo tỉnh, thành phố.

2. Công tác tuyên truyền

Ban Tuyên huấn Trung ương Hội, Báo Nông thôn ngày nay, Tạp chí Nông thôn mới tham mưu Ban Thường vụ Trung ương Hội về kế hoạch tuyên truyền thường xuyên nội dung, kết quả thực hiện Nghị quyết trên báo, tạp chí của Hội và phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Các cấp Hội chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền và đẩy mạnh tuyên truyền, chỉ đạo các đơn vị thông tin tuyên truyền, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan báo chí, xuất bản, truyền thông; vận dụng tổng hợp các hình thức tuyên truyền, kết hợp chặt chẽ với đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền đối ngoại, tuyên truyền trên Internet, các mạng xã hội và các kênh truyền thông khác, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch.

Thời gian hoàn thành việc xây dựng kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tháng 7/2019.

3. Công tác giám sát, kiểm tra

Ban Thường vụ Trung ương Hội kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 35, Kế hoạch 14 đối với các tỉnh, thành Hội; Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 35, Kế hoạch 14 đối với các cấp Hội trong tỉnh; đưa nội dung giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 35, Kế hoạch 14 vào chương trình giám sát, kiểm tra hằng năm của Ban Chấp hành và Ủy ban kiểm tra các cấp Hội.

III. KINH PHÍ

Kinh phí cho việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết ở cấp nào thì do cấp đó bố trí theo chế độ tài chính hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Văn phòng Trung ương Hội chủ trì, phối hợp Ban Tuyên huấn Trung ương Hội lên lịch học tập Nghị quyết; chuẩn bị tài liệu phục vụ việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 35 và Kế hoạch 14.

2. Giao Ban Tuyên huấn Trung ương Hội đầu mối tham mưu Đảng đoàn, Thường trực Trung ương Hội về nội dung, chương trình học tập Nghị quyết; phối hợp với Văn phòng, các ban, đơn vị của Trung ương Hội tổ chức Hội nghị của Trung ương Hội. Chủ động theo dõi, đôn đốc, báo cáo Ban Thường vụ Trung ương Hội về tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch đối với các tỉnh, thành Hội.

3. Các cơ quan báo chí của Trung ương Hội và các cấp Hội có các hình thức tổ chức tuyên truyền những nội dung cơ bản của Nghị quyết 35 và Kế hoạch 14 cho cán bộ, hội viên, nông dân.

4. Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, chỉ đạo việc học tập, quán triệt Nghị quyết tại địa phương mình đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, đúng tiến độ.

Căn cứ Kế hoạch này, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp chủ động, tích cực triển khai thực hiện. Định kỳ 6 tháng, một năm, Ban Chấp hành Hội Nông dân các tỉnh, thành phố sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đã đề ra và điều chỉnh, bổ sung các giải pháp cụ thể thực hiện kế hoạch có hiệu quả, thiết thực và gửi báo cáo về Trung ương Hội để tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư./.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Hành chính được chúng tôi cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Quy Trình Miễn Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân (Hđnd) Xã Thực Hiện Như Thế Nào ?

Nghị Quyết Miễn Nhiệm Đại Biểu Hđnd

Nghị Quyết Miễn Nhiệm Ủy Viên Ubnd

Giá Dầu Trên Đà Giảm Trước Nghị Quyết Lãi Suất Của Fed

Dự Thảo Nghị Quyết Về Lãi Suất

Hội Nghị Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 35

Hội Nghị Sinh Hoạt Chuyên Đề: Quán Triệt Nghị Quyết Số 35

Nhận Thức Đầy Đủ Tầm Quan Trọng Của Việc Học Tập, Quán Triệt Chỉ Thị, Nghị Quyết Của Đảng

Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết 55

Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4

Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết

Thực hiện Kế hoạch số 215/KH-QU ngày 18/10/2019 của Ban Thường Vụ Quận ủy Quận 3 về việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị ” Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và kế hoạch số 228/KH-QU ngày 11/02/2020 của Ban Thường Vụ Quận ủy Quận 3 về tổ chức học tập và thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh năm 2022 s áng ngày 07 tháng 3 năm 2022 , trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai tổ chức Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW và chuyên đề năm 2022 ” Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hội nghị đã nghe báo cáo viên Phạm Quang Thiều, giảng viên đến từ Học viện Cán bộ quản lý quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Trong đó tập trung giới thiệu làm rõ ý nghĩa, sự cần thiết của việc ban hành Nghị quyết, chỉ rõ mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và các biện pháp chủ yếu tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, thấm nhuần đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ý nghĩa to lớn khi xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thông qua học tập, quán triệt sẽ giúp tập thể sư phạm trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện Nghị quyết 35 và tinh thần của chuyên đề học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2022. Từ đó, nhà trường triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, mà cụ thể là trong công tác quản lí nhà trường, trong công tác giảng dạy chuyên môn cũng như trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị, văn hóa, đạo đức cho học sinh, góp phần vào thắng lợi chung của nhiệm vụ năm học 2022-2020.

Một số hình ảnh Hội nghị

Nghị Quyết Số 02 Về Hôn Nhân Gia Đình

Triển Khai Nghị Quyết Số 35/nq

Đảng Ủy Xã Tổ Chức Hội Nghị Trao Tặng Huy Hiệu Đảng Và Quán Triệt Nghị Quyết Số 35 Của Bộ Chính Trị

Chương Trình Hành Động Thực Hiện Nghị Quyết Số 35 Của Đảng Ủy Tkv

Đấu Tranh Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng Là Vấn Đề Có Tính Quy Luật

Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Số 35

Phối Hợp Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết 29

Nhiều Việc Được Triển Khai Đồng Bộ

Đan Phượng Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 29 Của Ban Chấp Hành Trung Ương

Hđnd Tỉnh Cao Bằng Thông Qua Chủ Trương Giảm 3 Huyện Và Nhiều Xã

Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết 39/2019/nq

Sáng ngày 12/6/2019, Huyện ủy Tam Đảo tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 28-CT/TW ngày 21/01/2019; Chỉ thị 30-CT/TW ngày 22/01/2019 ; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư khóa XII.

Đồng chí Nguyễn Văn Đăng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu khai mạc buổi học Nghị quyết

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Đăng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Trưởng, phó các ban xây dựng Đảng; trưởng, phó các ban HĐND huyện; trưởng phó các phòng, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể; báo cáo viên cấp huyện; Bí thư, Phó Bí thư các chi Đảng bộ trực thuộc; trưởng Ban Tuyên giáo các xã, thị trấn; toàn thể đảng viên chi bộ các Ban xây dựng Đảng, chi bộ khối đoàn thể và toàn thể đảng viên Đảng bộ Cơ quan chính quyền.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Đồng chí Phạm Hồng Hải – Nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo cáo viên cấp TW truyền đạt nội dung của Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Chỉ thị 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Trong đó, tập trung giới thiệu làm rõ ý nghĩa, sự cần thiết của việc ban hành Nghị quyết, các chỉ thị; chỉ rõ mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và các biện pháp chủ yếu tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Thông qua học tập, quán triệt, các đại biểu có thêm thông tin, kiến thức, nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng để triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị cũng như chức trách, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền nội dung Nghị quyết, các Chỉ thị với hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng, để tạo sự thống nhất, đồng thuận, chống các quan điểm sai trái, nhận thức lệch lạc./.

Viện Kh&cn Gtvt Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Trung Ương 10 Và Chỉ Thị 35

Công Tác Tư Tưởng Trước Yêu Cầu Ngăn Chặn, Đẩy Lùi Sự Suy Thoái Về Đạo Đức, Lối Sống Của Cán Bộ, Đảng Viên Hiện Nay

Kiểm Tra Thực Hiện Nghị Quyết 114 Về Công Tác Tư Tưởng Tại Lục Nam

Bài Thu Hoạch Hội Nghị Trung Ương 10 Khóa Xii Bai Thu Hoach Hoi Nghi Trung Uong 10 Khoa 12 Doc

Nghị Quyết Chinh Phủ Số 26/nq

Ra Nghị Quyết Chuyên Đề Về Học Tập

Nghị Quyết Chuyên Đề Về Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh Về Phong Cách Nêu Gương

Nội Dung Sinh Hoạt Chuyên Đề Năm 2022 Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh

Nghị Quyết Chuyên Đề Về Phát Triển Kinh Tế

Một Số Điểm Chính Của Ba Nghị Quyết Chuyên Đề Về Kinh Tế

Nghị Quyết Về Nhiệm Vụ Phát Triển Kinh Tế

Nghị Quyết Chuyên Đề Về Chuyển Trạng Thái Sẵn Sàng Chiến Đấu, Thời Gian Hội Nghị Chi Bộ Ra Nghị Quyết Chuyển Trạng Thái, Thời Gian Hội Nghị Chi Bộ Ra Nghị Quyết Chuyển Trang Thái Sscd Từ Thường Xuyên Lên Cao, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, 3 Nghị Quyết Chuyên Đề Hội Nghị Lần Thứ 5 Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Chuyên Đề Của Hội Nghị Lần Thứ 5 Khóa Xii, Ra Nghị Quyết Chuyên Đề Về Học Tập, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Chi Bộ, Nghị Quyết Chuyên Đề Là Gì, 5 Nghị Quyết Chuyên Đề, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề, Nghi Quyet Chuyen De Ve Xu Ly Va Thu Hoi No Qua Han, Nghị Quyết Chuyên Đề, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ, Nghị Quyết Chuyên Đề 2022, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Đảng ủy Xã, Nghị Quyết Chuyên Đề Vè Sáp Nhập Xóm, Phố, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Quản Lý Đất Đai, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Giáo Dục, Nghị Quyết Chuyên Đề Năm 2022, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ Năm 2022, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ Năm 2022, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Môi Trường, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ Năm 2022, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ Quân Sự, Nghị Quyết Giám Sát Chuyên Đề, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Đảng ủy, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Đảng, Nghị Quyết Số 11 Về Luân Chuyển Cán Bộ, 3 Chuyên Đề Nghị Quyết Đại Hội 12 Của Đảng, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Quy Hoạch Xây Dựng, 3 Chuyên Đề Nghị Quyết Trung ương 8, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Vệ Sinh Môi Trường, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đè Huấn Luyện Cấp Xã, Nghị Quyết Chuyên Đề Xây Dựng Đô Thị Loại V, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Nông Thôn Mới, 4 Chuyên Đề Nghị Quyết Trung ương 8, Nghị Quyết Sinh Hoạt Chuyên Đề Của Chi Bộ, 5 Chuyên Đề Nghị Quyết Trung ương 6, Nghị Quyết Chuyên Đề Giáo Dục Đào Tạo Năm 2011, Chuyên Đề 1 Nghị Quyết Trung ương 8, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Xã Nồng Thôn Mới, 5 Chuyên Đề Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Giải Phóng Mặt Bằng, Nghi Quyet Chuyen De Ve Nâng Cao Giao Duc ở Địa Phương, 3 Chuyên Đề Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 12, Nghị Quyết Chuyên Đề Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Trật Tự Đô Thi – Vệ Sinh Môi Trường, Nghi Quyet Chuyen Đề Về Tăng Cương Quan Ly Đat Đai, Mẫu Nghị Quyết Di Chuyển Mồ Mả Nhỏ Lẻ Về Nghĩa Trang Tập Trung, Chuyên Đề 3 Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 12, Chuyên Đề 2 Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 12, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Phát Triển Kinh Tế, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Công Tác Giảm Nghèo, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Nghị Quyết Chuyên Đề Phòng Chống Dịch Covid-19, Nghị Quyết Chuyên Đềriển Khai Xây Dựng Độ Thị Loại 5, Nghi Quyet Chuyên Đe Nâng Cao Chât Lương Sinh Hoạt Chi Bo, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Hệ Thống Chính Trị Cơ Sở Vững Mạnh, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Huấn Luyện Dự Bị Động Viên Năm 2022, Nghi Quyet Chuyen De Cua Chi Bo Ve Nang Cao Chat Luong Thuc Hien Nhiem Vu, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Đảng Về Công Tác Quản Lý Đất Đai , Nghị Quyết Chuyên Đề Phát Triển Giáo Dục Đào Tạo Huyện Kim Bảng Năm 2010, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Cao Công Tác, Bao Cao 1 Nam Thuc Hien Nghi Quyet Trung Uong 4 Khoa 12 Tu Dien Bien Tu Chuyen Hoa, Chuyên Đề 2: Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 25/10/2013 Về “chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mớ, Chuyên Đề 2: Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 25/10/2013 Về “chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mớ, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Hướng Dẫn Số 1031/hd-ct Ngày 20/6/2016 Của Tcct Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của C, Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6, Nghị Quyết Bãi Bỏ Nghị Quyết Trái Pháp Luật, Huong Dẫn Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw 6 Khóa 12. Nghị Quyết 18, 19, 20, 21, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2022, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Năm 2022, Quyết Định Số 51 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11, Nghị Quyết Quyết Toán Ngân Sách Năm 2022, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách, Nghị Quyết Quyết Toán Ngân Sách, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii Về Một Số Vấn Đề Về Tiếp Tục Đổi M, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Của Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Đề Nghị Kiện Toàn Chức Danh Chủ Tịch Mttq, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Viii, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Năm 2022,

Nghị Quyết Chuyên Đề Về Chuyển Trạng Thái Sẵn Sàng Chiến Đấu, Thời Gian Hội Nghị Chi Bộ Ra Nghị Quyết Chuyển Trạng Thái, Thời Gian Hội Nghị Chi Bộ Ra Nghị Quyết Chuyển Trang Thái Sscd Từ Thường Xuyên Lên Cao, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, 3 Nghị Quyết Chuyên Đề Hội Nghị Lần Thứ 5 Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Chuyên Đề Của Hội Nghị Lần Thứ 5 Khóa Xii, Ra Nghị Quyết Chuyên Đề Về Học Tập, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Chi Bộ, Nghị Quyết Chuyên Đề Là Gì, 5 Nghị Quyết Chuyên Đề, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề, Nghi Quyet Chuyen De Ve Xu Ly Va Thu Hoi No Qua Han, Nghị Quyết Chuyên Đề, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ, Nghị Quyết Chuyên Đề 2022, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Đảng ủy Xã, Nghị Quyết Chuyên Đề Vè Sáp Nhập Xóm, Phố, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Quản Lý Đất Đai, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Giáo Dục, Nghị Quyết Chuyên Đề Năm 2022, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ Năm 2022, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ Năm 2022, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Môi Trường, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ Năm 2022, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ Quân Sự, Nghị Quyết Giám Sát Chuyên Đề, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Đảng ủy, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Đảng, Nghị Quyết Số 11 Về Luân Chuyển Cán Bộ, 3 Chuyên Đề Nghị Quyết Đại Hội 12 Của Đảng, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Quy Hoạch Xây Dựng, 3 Chuyên Đề Nghị Quyết Trung ương 8, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Vệ Sinh Môi Trường, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đè Huấn Luyện Cấp Xã, Nghị Quyết Chuyên Đề Xây Dựng Đô Thị Loại V, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Nông Thôn Mới, 4 Chuyên Đề Nghị Quyết Trung ương 8, Nghị Quyết Sinh Hoạt Chuyên Đề Của Chi Bộ, 5 Chuyên Đề Nghị Quyết Trung ương 6, Nghị Quyết Chuyên Đề Giáo Dục Đào Tạo Năm 2011, Chuyên Đề 1 Nghị Quyết Trung ương 8, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Xã Nồng Thôn Mới, 5 Chuyên Đề Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Giải Phóng Mặt Bằng, Nghi Quyet Chuyen De Ve Nâng Cao Giao Duc ở Địa Phương, 3 Chuyên Đề Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 12, Nghị Quyết Chuyên Đề Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Trật Tự Đô Thi – Vệ Sinh Môi Trường, Nghi Quyet Chuyen Đề Về Tăng Cương Quan Ly Đat Đai,

Hội Nghị Quán Triệt, Triển Khai Công Tác Cải Cách Hành Chính, Ứng Dụng Công Nghệ Năm 2022

Tạo Đột Phá Về Cải Cách Hành Chính

Thị Xã Cửa Lò Chưa Có Nghị Quyết Chuyên Đề Về Công Tác Cải Cách Hành Chính

Thông Qua Dự Thảo Nghị Quyết Liên Quan Tới Việc Thực Hiện Chính Sách, Pháp Luật Về Pccc 2014

Tiếp Tục Thực Hiện Các Nghị Quyết Của Quốc Hội Về Giám Sát Chuyên Đề Và Chất Vấn

Hội Nghị Học Tập, Triển Khai Nghị Quyết Số 35

Trường Sĩ Quan Chính Trị Quán Triệt Và Thực Hiện Nghị Quyết 35 Của Bộ Chính Trị

Triển Khai Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Số 29

Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng

Cần Thơ: Tăng Cường Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng Trong Tình Hình Mới

Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 35 Mẫu

Thực hiện chương trình công tác năm học 2022 – 2022, sáng ngày 29/11/2019, Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị học tập, triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, triển khai luât Luật bảo vệ bí mật nhà nước, Luật An ninh mạng và Công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào trong giai đoạn hiện nay. chúng tôi NGƯT Đinh Xuân Khoa – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường tham dự và chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Hồng Soa – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị: “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Theo đó, Nghị quyết 35-NQ/TW đã nêu rõ: bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam. Nghị quyết nêu 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong tình hình mới…

Hội nghị cũng được nghe Trung tá Trần Hưng Sinh, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) – Công an tỉnh Nghệ An báo cáo các nội dung quan trọng về: Luật bảo vệ bí mật Nhà nước, Luật An ninh mạng và công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào trong giai đoạn hiện nay. Các nội dung cơ bản của Luật số 29/2018/QH14: Luật bảo vệ bí mật Nhà nước; Luật số 24/2018/QH14: Luật An ninh mạng được quán triệt đầy đủ, khái quát trên cơ sở ví dụ từ thực tiễn sinh động. Trung tá Trần Hưng Sinh nhấn mạnh giá trị của các bộ luật và trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân, cần chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; Chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, làm thất bại mọi hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; sẵn sàng ngăn chặn các mối đe dọa chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia trên không gian mạng. Một vấn đề lớn trong giai đoạn hiện nay là công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào, cán bộ, đảng viên Nhà trường cần nắm vững các Điều Luật của Nhà nước, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định, tránh xảy ra các trường hợp đáng tiếc.

Một số hình ảnh buổi Hội nghị: Các đại biểu tham dự Hội nghị Đồng chí Đặng Thị Thu – Trưởng phòng CTCT-HSSV điều hành Hội nghị Đồng chí Nguyễn Hồng Soa – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy triển khai học tập Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị Trung tá Trần Hưng Sinh, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) – Công an tỉnh Nghệ An báo cáo các nội dung: Luật bảo vệ bí mật Nhà nước, Luật An ninh mạng và công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào trong giai đoạn hiện nay Toàn cảnh Hội nghị

Bài, Ảnh: Phòng CTCT-HSSV

Gần 3.500 Đại Biểu Dự Hội Nghị Quán Triệt, Triển Khai Nghị Quyết, Chỉ Thị Của Trung Ương, Bộ Chính Trị

Cổng Điện Tử Huyện Thanh Hà

Video: Học Tập, Quán Triệt, Triển Khai Nghị Quyết 35 Và Chỉ Thị 32 Của Bộ Chính Trị

Nghị Quyết 351/2017/ubtvqh14 Quy Định Thể Thức Và Kỹ Thuật Trình Bày Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật

Nghị Quyết 351/2017/ubtvqh14 Thể Thức Trình Bày Văn Bản Qppl Của Quốc Hội, Chủ Tịch Nước

Quy Định Miễn Giảm Học Phí, Hỗ Trợ Chi Phí Học Tập Cho Học Sinh, Sinh Viên Mới Nhất

Các Văn Bản Về Thuế Gtgt 2022

Tổng Hợp Các Thông Tư Nghị Đinh Về Thuế Năm 2022

Nghị Định Sửa Đổi Về Quy Định Thuế Gtgt Và Thuế Tndn

Mẫu Hợp Đồng Thi Công Xây Dựng Công Trình Nhà Ở, Cầu Đường Mới 2022

Luật Hộ Tịch: 8 Điểm Nổi Bật Nhất

Con thuộc hộ cận nghèo có được miễn giảm học phí không? Học trường tư thục có được miễn giảm học phí không? Bố là quân nhân chuyên nghiệp con có thuộc đối tượng được giảm học phí? Đối tượng được miễn giảm học phí theo quy định hiện hành? Trẻ em khuyết tật nặng thì có được miễn giảm học phí không?

Nước ta đang trong thời kỳ hội nhập quốc tế đòi hỏi các lĩnh vực cần phải có sự cải cách để phù hợp với xu thế nhất là trong vấn đề giáo dục cũng cần được quan tâm để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng và mở thêm nhiều ngành nghề mới để đáp ứng được nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hiện nay, đảng và nhà nước ta đã rất quan tâm đến giáo dục và đưa ra các chính sách để tạo điều kiện để mọi người đều có quyền đi học trong đó có quy định về chế độ miễn giảm học phí nhằm hỗ trợ cho các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nghèo khó để mọi người có cơ hội học tập thực hiện ước mơ góp phần phát triển đất nước.

Căn cứ theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP có quy định về đối tượng được miễn giảm học phí và được hỗ trợ chi phí học tập như sau:

+ Theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng thì người có công với cách mạng và thân nhân của họ sẽ được hưởng các chế độ ưu đãi nhằm ghi nhớ công lao của họ trong đó có chế độ miễn học phí.

+ Đối với các đối tượng bị khuyết tật theo quy định của Luật khuyết tật hoặc gia đình có khó khăn về kinh tế thì những học sinh sinh viên đang theo học hoặc trẻ em học mẫu giáo theo quy định của pháp luật cũng thuôc đối tượng được miễn học phí.

+ Các đối tượng được miễn học phí thuộc chính sách trợ giúp xã hội là các học sinh và trẻ em đang học tại các trường mẫu giáo dưới mười sáu tuổi không có người nuôi dưỡng.

Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi đang học trung học phổ thông, trung cấp nghề, cao đẳng và các trường đại học thuộc đối tượng chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định.

+ Các đối tượng được miễn học phí mà có cha mẹ thuộc hộ nghèo theo quy định của thủ tướng chính phủ đang học mẫu giáo và các học sinh đang học phổ thông trung học.

+ Các con của các binh sĩ hoặc các chiến sĩ đang công tác trong lực lượng vũ trang nhân dân đang theo học mẫu giáo hoặc có con đang học phổ thông cũng thuộc đối tượng miễn học phí.

+ Học sinh và sinh viên được các cơ quan, tổ chức cử đi học cử tuyển từ 3 tháng trở lên

+ Các học sinh phổ thông đang theo hoc các trường dự bị đại học, các trường phổ thông dân tộc nội trú.

+ Các học sinh và sinh viên thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định đang học tại các trường đại học hoặc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp là những người dân tộc thiểu số.

+ Các học sinh sinh viên đang học tập nghiên cứu sinh các ngành ví dụ như là bệnh lao, bệnh tâm thần, pháp y tâm thần và giải phẫu…

+ Các học sinh đã tốt nghiệp trung cơ sở học lên trình độ trung cấp cũng được miễn học phí theo quy định.

+ Các chuyên ngành trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử là những học sinh và sinh viên cao đẳng, đại học hoặc đang học cao học.

+ Đối với các ngành nghề khó tuyển sinh ít người theo học nhưng xã hội cần thì những người học các trình độ trung cấp trở lên cũng thuộc đối tượng được miễn học phí.

+ Những học sinh và sinh viên đang theo học các chuyên ngành đặc thù nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, giữ vững an ninh trật tự theo quy định của pháp luật.

+ Người học các ngành chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

– Các đối tượng được giảm 70% học phí gồm:

+ Hiện nay nhà nước đã quan tâm nhiều đến việc giữ gìn các bản sắc văn hóa của dân tộc trong đó có các ngành nghề thuật truyền thống thì các học sinh và sinh viên đang theo học các trường công lập hoặc ngoài công lập ví dụ như đờn ca tài tử của khu vực Nam Bộ, các chuyên ngành về ca múa kịch, dân ca và nhạc cổ truyền của dân tôc…

+ Các trường đào tạo các chuyên ngành có các ngành nghề nặng nhọc độc hại nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc độc hại theo quy định của pháp luật thì học sinh sinh viên các trường đào tạo các ngành như chèo,tuồng, diễn xiếc, hát cải lương… được giảm học phí theo quy định.

+ Các học sinh học mẫu giáo và sinh viên đang sinh sống ở những vùng có các điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thuộc người dân tộc thiểu số của nhà nước đã quy định.

– Các đối tượng được giảm 50% học phí gồm:

+ Các học sinh và sinh viên mà có cha mẹ thuộc hộ cận nghèo đang học tại các trường mẫu giáo và học sinh đang học phổ thông của các trường.

Đối với các trường hợp bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh thì cấp tính không thu học phí trong một thời hạn đối với các học sinh đang học mẫu giáo hoặc học sinh phổ thông trong thời hạn nhất định thuộc vùng bất khả kháng.

+ Các đối tượng là các học sinh phổ thông hoặc học sinh đang theo học mẫu giáo bị tàn tật khuyết tật hoặc không còn cha mẹ có khó khăn vè kinh tế theo được hỗ trợ các chi phí học tập.

+ Khi có cha mẹ thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật thì các con đang theo học phổ thông và mẫu giáo được hỗ trợ chi phí học tập.

Cơ chế miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập

Đối với các đối tượng là học sinh và sinh viên đang theo học tại các cơ sở đào tạo thuộc diện đươc hỗ trợ các chi phí học tập với 100 nghìn đồng/người/tháng để mua sách vở và các đồ dùng học tập, nếu có nhiều mức hưởng thuộc nhiều đối tượng sẽ được hưởng mức cao nhất theo thời gian học thực tế của khóa học và không quá 9 tháng/năm học theo quy định về chế độ miễn giảm học phí.

Đối với các bậc cấp học khác nhau thì sẽ được nhà nước cấp các mức tiền hỗ trợ miễn giảm cho các học sinh và sinh viên đang theo học thuộc đối tượng tương ứng với các chuyên ngành khác nhau đối với các cơ sở giáo dục đào tạo theo quy định.

Việc nhà nước quy định chế độ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho các học sinh, sinh viên nhằm thực hiện chính sách để phát triển xã hội,

1. Con thuộc hộ cận nghèo có được miễn giảm học phí không?

Căn cứ Điều 7 Nghị định 86/2015NĐ-CP quy định về đối tượng được miễn học phí như gồm các đối tượng sau:

– Học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên, chỉ có sinh viên là người dân tộc thiểu số và thuộc hộ cận nghèo theo quy định mới được hưởng chế độ miễn học phí theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP. Do thông tin bạn không nói cụ thể trường hợp của mình thuộc dân tộc nào nên xác định như sau:

+ Nếu bạn thuộc dân tộc thiểu số theo quy định của chính phủ thì được miễn học phí

+ Nếu bạn không thuộc dân tộc thiểu số theo quy định của Chính phủ thì không được miễn học phí

– Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên;

– Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

2. Học trường tư thục có được miễn giảm học phí không?

Chào Luật sư! Tôi có bố là thương binh mất sức lao động 81% trở lên. Tôi đã tốt nghiệp cao đẳng kế toán và đang định đăng ký học lấy ược sỹ trung cấp (hệ chính quy, học 14 tháng) tại Trường trung cấp Dược Hà Nội – K1 Phú Diễn – Bắc Từ Liêm – Hà Nội. Theo tôi được biêt thì Trường trung cấp Dược Hà Nội trên là trường tư thục. Vậy tôi có được miễn hay giảm học phí không? Cảm ơn Luật sư!

– Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005, Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

– Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế.

+ Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông là con của hạ sĩ quan và binh sĩ, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang nhân dân.

+ Học sinh, sinh viên hệ cử tuyển (kể cả học sinh cử tuyển học nghề nội trú với thời gian đào tạo từ 3 tháng trở lên).

Theo quy định, người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPQH thuộc đối tượng được miễn học phí theo quy định gồm có:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thương binh; Người hưởng chính sách như thương binh; Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến (nếu có);

– Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 (nếu có); con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (nếu có); con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thương binh; con của người hưởng chính sách như thương binh; con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

+ Trẻ em học mầm non, học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh đang học tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của pháp luật Việt Nam.

+ Các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của pháp luật Việt Nam. Hệ thông giáo dục quốc dân gồm các trường công lập và tư thục.

Vì vậy, bạn là con thương binh, khi theo học tại trường trung cấp nằm trong hệ thống giáo dục không phân biệt công lập hay tư thục thì đều được hưởng chính sách miễn học phí.

3. Bố là quân nhân chuyên nghiệp con có thuộc đối tượng được giảm học phí

Em là sinh viên đại học. Ba em là quân nhân chuyên nghiệp có huy chương quân kì quyết thắng hoạt động 25 năm trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Vậy em có được giảm học phí không ạ? Em cảm ơn?

Căn cứ vào quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH về đối tượng được miễn giảm học phí, trong trường hợp của bạn sẽ được miễn học phí khi có giấy tờ chứng minh bạn là con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; con của Anh hùng Lực lượng v ũ trang nhân dân; con của Anh hùng Lao động trong thời k ỳ kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thương binh; con của người hưởng chính sách như thương binh; con của bệnh binh hoặc con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Trong trường hợp bố bạn có huy chương quân kì quyết thắng mà không có giấy tờ chứng minh trong các trường hợp kể trên thì bạn không được miễn giảm học phí.

4. Đối tượng được miễn giảm học phí theo quy định hiện hành

Tôi là giáo viên ở huyện Sóc Sơn- Hà nội. Chồng tôi là bộ đội chuyên nghiệp ở Bộ tư lệnh Tăng Thiết Giáp. Cho tôi hỏi con tôi học tại trường mầm non có được hưởng miễn học phí không? Hồ sơ như thế nào? Và tôi được truy lĩnh lại tiền học phí năm học trước không? Xin cảm ơn ạ.?

– Thông tư 95/2016/TT-BQP hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 27/2016/NĐ-CP quy định một số chế độ, chính sách đối với hạn sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ.

“2. Con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ được miễn, giảm học phí khi học tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, ngoài công lập theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2022 – 2022 đến năm học 2022 – 2022″

“5. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông là con cưa hạ sĩ quan và binh sĩ, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang nhân dân.”

Từ các quy định trên, trường hợp của con bạn vì có bố là bộ đội chuyên nghiệp ở Bộ Tư Lệnh Tăng Thiết Giáp sẽ thuộc đối tượng được miễn học phí.

a, Bản khai đề nghị hưởng chế độ miễn học phí (Mẫu số 02);

b) Giấy chứng nhận đối tượng được hưởng chế độ miễn học phí (Mẫu số 3).

2. Trình tự, trách nhiệm giải quyết chế độ:

– Làm bản khai đề nghị hưởng chế độ miễn học phí;

– Nộp bản khai cho cấp đại đội, tiểu đoàn hoặc tương đương;

– Nhận giấy chứng nhận đối tượng được hưởng chế độ miễn học phí và gửi về gia đình nộp cho cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập và ngoài công lập.

b) Cấp đại đội, tiểu đoàn hoặc tương đương:

– Tiếp nhận bản khai do hạ sĩ quan, binh sĩ nộp;

– Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc, tổng hợp, kiểm tra và đề nghị cấp trên trực tiếp giải quyết;

– Nhận giấy chứng nhận và giao cho hạ sĩ quan, binh sĩ.

c) Cấp trung đoàn hoặc tương đương: Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của đơn vị cấp dưới, hoàn thành việc xem xét, cấp giấy chứng nhận đối tượng được hưởng chế độ miễn học phí.

a) Thời gian hưởng chế độ miễn học phí đối với con của hạ sĩ quan, binh sĩ được tính trong Khoảng thời gian từ ngày cấp giấy chứng nhận đến hết thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ.

b) Trường hợp trong thời gian tại ngũ, nếu phát sinh đối tượng được hưởng chế độ miễn học phí thì hạ sĩ quan, binh sĩ lập bản khai bổ sung; thời gian hưởng chế độ tương ứng với thời gian tại ngũ còn lại của hạ sĩ quan, binh sĩ.

Do vậy, con bạn chỉ được hưởng chế độ miễn học phí từ ngày được cấp giấy chứng nhận đối tượng được hưởng chế độ miễn học phí nên những năm học trước khi chưa được cấp giấy chứng nhận thì sẽ không được hưởng

5. Trẻ em khuyết tật nặng thì có được miễn giảm học phí không?

Em có con năm nay 5 tuổi thuộc khuyết tật nặng có được miễn giảm học phí không? Mong luật sư giải đáp thắc mắc mắc này giúp em cảm vì em chưa hiểu rõ về vấn đề quyền lợi của trẻ em khuyết tật mong luật sư giải đáp? Cảm ơn luật sư!

– Khoản 1 Điều 2 Luật người khuyết tật năm 2010 quy định như sau: “Người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn”.

– Điều 27 Luật người khuyết tật năm 2010 quy định về giáo dục đối với người khuyết tật như sau:

“Điều 27. Giáo dục đối với người khuyết tật

1. Nhà nước tạo điều kiện để người khuyết tật được học tập phù hợp với nhu cầu và khả năng của người khuyết tật.

2. Người khuyết tật được nhập học ở độ tuổi cao hơn so với độ tuổi quy định đối với giáo dục phổ thông; được ưu tiên trong tuyển sinh; được miễn, giảm một số môn học hoặc nội dung và hoạt động giáo dục mà khả năng của cá nhân không thể đáp ứng; được miễn, giảm học phí, chi phí đào tạo, các khoản đóng góp khác; được xét cấp học bổng, hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập.

3. Người khuyết tật được cung cấp phương tiện, tài liệu hỗ trợ học tập dành riêng trong trường hợp cần thiết; người khuyết tật nghe, nói được học bằng ngôn ngữ ký hiệu; người khuyết tật nhìn được học bằng chữ nổi Braille theo chuẩn quốc gia.

4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết khoản 2 Điều này”.

Theo quy định của Luật người khuyết tật thì người khuyết tật được nhập học ở độ tuổi cao hơn so với độ tuổi quy định đối với giáo dục phổ thông; được ưu tiên trong tuyển sinh; được miễn, giảm một số môn học hoặc nội dung và hoạt động giáo dục mà khả năng của cá nhân không thể đáp ứng; được miễn, giảm học phí, chi phí đào tạo, các khoản đóng góp khác; được xét cấp học bổng, hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập.

Ngoài ra, tại điểm b khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH quy định đối tượng được miễn học phí như sau: “Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ”.

Như vậy, trường hợp của bạn, con bạn là người khuyết tật thì khi cháu đi học thì cháu sẽ được miễn, giảm học phí, chi phí đào tạo, các khoản đóng góp khác.

Thủ Tướng Chính Phủ Ban Hàng Nghị Định Mới Quy Định Về Miễn Giảm Học Phí

Mẫu Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Học Phí Năm 2022

​quy Định Mới Về Miễn Giảm Học Phí

Các Đối Tượng Được Miễn, Giảm Học Phí

Điểm Mới Về Cấp Giấy Phép Xây Dựng