Hongkong Rút Luật Dẫn Độ / TOP #10 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 8/2022 # Top View | Bac.edu.vn

Dự Luật Dẫn Độ Tại Hongkong

--- Bài mới hơn ---

 • Luật Dẫn Độ : Trung Quốc Đang Đẩy Hồng Kông Đến Bờ Vực Thẳm
 • Đề Nghị Xây Dựng Luật Dẫn Độ
 • Hiệp Định Dẫn Độ Giữa Việt Nam Và Pháp Là Cơ Sở Phòng Chống Tội Phạm Bỏ Trốn
 • Từ Vụ Bắt Giữ 380 Người Trung Quốc Đánh Bạc: Trường Hợp Nào Sẽ Bị Dẫn Độ?
 • Việt Nam Và Trung Quốc Tập Trung Thúc Đẩy Cho Hiệp Định Dẫn Độ
 • Dự Luật Dẫn Độ Tại Hongkong, Dự Luật Giải Cứu Hongkong, Mẫu Thư Mời Xin Visa Hongkong, Thủ Tục Xin Visa Hongkong 2022, Mẫu Tờ Khai Nhập Cảnh Hongkong, Mối Quan Hệ Kỷ Luật Đảng Kỷ Luật Chính Quyền Kỷ Luật Đoàn Thể, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Đầu Tư Và Luật Doan, Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Cán Bộ Công Chức Và Luật Viên Chức, Luật Sửa Đổi Bô Sung Của Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức 25/11/2019, Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Luật Sư, Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm Thư Viện Pháp Luật, Quyết Định Kỷ Luật Đảng Viên Vi Phạm Luật Giao Thông, Nghị Định Kiểm Tra Xử Lý Kỷ Luật Trong Thi Hành Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm , Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Giám Định Tư Pháp, Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật,pháp Luật Trong Quân Đội, Luật Số 09/2012/qh13 Của Quốc Hội: Luật Phòng Chống Tác Hại Của Thuốc Lá, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Khoa Luật Đhqghn, Kế Hoạch Triển Khai Thi Hành Luật Trồng Trọt, Luật Chăn Nuôi, Chương Trình Khung Pháp Luật Đại Cương Đại Học Luật Hà Nội, Quốc Hội Ban Hành Luật Số 105/2016/qh13, Luật Dược, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Số 80/2015/qh13, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Xử Lý Vi Phạm Hành C, Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính (luật Số 15/2012/qh13), Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Đang Có Hiệu Lực Pháp Luật Là, Văn Bản Pháp Luật Dành Cho Học Phần Luật Kinh Doanh, Nội Quy, Giáo Luật, Kỷ Luật Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Quản Trị Công Ty Luật Theo Pháp Luật Việt Nam, Tiểu Luận Luật Kinh Tế 2 Luật Doanh Nghiệp, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Giáo Trình Luật Chứng Khoán Đại Học Luật Hà Nội, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Đại Học Luật Hà Nội, Điều 4 Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật 2022, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Luật Doanh Nghiệp, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Xây Dựng, Bộ Luật Dân Sự Và Luật Dân Sự Có Phạm Vi Điều Chỉnh Như Nhau, Giáo Trình Luật Tố Tụng Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội, Dự Thảo Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Giáo Trình Luật Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội, Giáo Trình Luật Quốc Tế Đại Học Luật Hà Nội, Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật Đại Học Luật Hà Nội, Vai Trò Của Luật Sư:luật Sư Bảo Vệ Quyền Và Lợi ích Hợp Pháp Cho Nguyên Đơn, Giáo Trình Luật So Sánh Đại Học Luật Hà Nội, Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Giáo Dục Đại Học, Giáo Trình Luật Quốc Tế Đại Học Luật Hà Nội Pdf, Giáo Trình Luật Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội Pdf, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Luật Xây Dựng, Điều Luật Trong Bộ Luật Hình Sự, Luật 125i Điều 3 Bộ Luật Hình Sự, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Giáo Trình Luật An Sinh Xã Hội Đại Học Luật Hà Nội, Điều 4 Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật, Báo Cáo Tổng Kết 15 Năm Thi Hành Luật Báo Chí, Luật Sửa Đổi, Bổ Sung, Báo Cáo Tổng Kết 4 Năm Thi Hành Luật Khiếu Nại, Luật Tố Cáo, Giáo Trình Luật Thương Mại 2 Đại Học Luật Hà Nội, Luật Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật, Bộ Luật Quốc Triều Hình Luật, Đề Thi Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật Trường Đại Học Luật Hà Nội, Luật Số 48-2019-qh14 Luật Dân Quân Tự Vệ, Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật 1996, Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K, Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K, Bài Tham Luận Về Quản Lý Rèn Luyện Kỷ Luật , Chấp Hành Pháp Luật Trong Quân Đội, Các Điều Luật Trong Bộ Luật Dân Sự, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thi Hành Luật Luật Sư, Giáo Trình Luật Đầu Tư Đại Học Luật Hà Nội Pdf, Định Luật Nào Chỉ Ra Quy Luật Của Tương Tác Từ, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Luật Đất Đai, Dự Thảo Luật Luật Sư 2022, Bộ Luật Hình Sự Là Văn Bản Dưới Luật, Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Cư Trú, Giáo Trình Luật Đất Đai Đại Học Luật Hà Nội, Nội Quy Trường Giáo Luật,kỷ Luật, Giáo Trình Luật Đầu Tư Đại Học Luật Hà Nội, Sách Luật Luật Sư 2022, Điều Luật 60 Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Quy Luật Phủ Định Của Phủ Định Và Sự Vận Dụng Quy Luật Này Vào Công Cuộc Cải Cách Hành Chính Của Nướ, Báo Cáo Tổng Kết, Đánh Giá Thi Hành Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức, Tiểu Luận Pháp Luật Và Hệ Thống Pháp Luật Xhcn Việt Nam, Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Với Pháp Luật Thương Mại, Pháp Luật Và Thực Hiện Pháp Luật Trong Nhà Nước Xhcnvn, Tổng Kết, Đánh Giá Thi Hành Luật Cán Bộ, Công Chức; Luật Viên Chức, Tình Hình Tệ Nạn Xã Hội, Vi Phạm Kỷ Luật, Pháp Luật Có Liên Quan Đến Quân Đội, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Định Luật Nào Trong 3 Định Luật Newton Đề Cập Tới Sự Tương Tác Giữa Các Vật, Báo Cáo Tổng Kết, Đánh Giá Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức, Pháp Luật Quốc Tế, Pháp Luật Nước Ngoài Về Bảo Vệ Quyền Trẻ Em, Định Luật Len-xơ Về Chiều Của Dòng Điện Cảm ứng Là Hệ Quả Của Định Luật Bảo Toàn Nào, Bộ Luật Khác Luật Như Thế Nào, Văn Bản Pháp Luật Về Luật Sư, Bộ Luật Dân Sự Có Phải Là Luật Dân Sự, Bộ Luật Có Giá Trị Pháp Lý Cao Hơn Luật, Luật Tục Và Pháp Luật, Luật Quốc Tế Của Đại Học Luật Hà Nội, Luật Thương Mại 1 Đh Luật Hà Nội, Luật Luật Sư 2006, Luật Luật Sư 2022, Luật Tục Và Luật Pháp,

  Dự Luật Dẫn Độ Tại Hongkong, Dự Luật Giải Cứu Hongkong, Mẫu Thư Mời Xin Visa Hongkong, Thủ Tục Xin Visa Hongkong 2022, Mẫu Tờ Khai Nhập Cảnh Hongkong, Mối Quan Hệ Kỷ Luật Đảng Kỷ Luật Chính Quyền Kỷ Luật Đoàn Thể, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Đầu Tư Và Luật Doan, Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Cán Bộ Công Chức Và Luật Viên Chức, Luật Sửa Đổi Bô Sung Của Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức 25/11/2019, Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Luật Sư, Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm Thư Viện Pháp Luật, Quyết Định Kỷ Luật Đảng Viên Vi Phạm Luật Giao Thông, Nghị Định Kiểm Tra Xử Lý Kỷ Luật Trong Thi Hành Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm , Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Giám Định Tư Pháp, Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật,pháp Luật Trong Quân Đội, Luật Số 09/2012/qh13 Của Quốc Hội: Luật Phòng Chống Tác Hại Của Thuốc Lá, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Khoa Luật Đhqghn, Kế Hoạch Triển Khai Thi Hành Luật Trồng Trọt, Luật Chăn Nuôi, Chương Trình Khung Pháp Luật Đại Cương Đại Học Luật Hà Nội, Quốc Hội Ban Hành Luật Số 105/2016/qh13, Luật Dược, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Số 80/2015/qh13, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Xử Lý Vi Phạm Hành C, Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính (luật Số 15/2012/qh13), Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Đang Có Hiệu Lực Pháp Luật Là, Văn Bản Pháp Luật Dành Cho Học Phần Luật Kinh Doanh, Nội Quy, Giáo Luật, Kỷ Luật Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Quản Trị Công Ty Luật Theo Pháp Luật Việt Nam, Tiểu Luận Luật Kinh Tế 2 Luật Doanh Nghiệp, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Giáo Trình Luật Chứng Khoán Đại Học Luật Hà Nội, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Đại Học Luật Hà Nội, Điều 4 Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật 2022, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Luật Doanh Nghiệp, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Xây Dựng, Bộ Luật Dân Sự Và Luật Dân Sự Có Phạm Vi Điều Chỉnh Như Nhau, Giáo Trình Luật Tố Tụng Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội, Dự Thảo Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Giáo Trình Luật Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội, Giáo Trình Luật Quốc Tế Đại Học Luật Hà Nội, Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật Đại Học Luật Hà Nội, Vai Trò Của Luật Sư:luật Sư Bảo Vệ Quyền Và Lợi ích Hợp Pháp Cho Nguyên Đơn, Giáo Trình Luật So Sánh Đại Học Luật Hà Nội, Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Giáo Dục Đại Học, Giáo Trình Luật Quốc Tế Đại Học Luật Hà Nội Pdf, Giáo Trình Luật Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội Pdf, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Luật Xây Dựng, Điều Luật Trong Bộ Luật Hình Sự, Luật 125i Điều 3 Bộ Luật Hình Sự, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hồng Kông Trong Mối Quan Hệ Với Trung Quốc Đại Lục
 • Phản Ứng Đối Với Biểu Tình Tại Hồng Kông 2022
 • Dự Luật Dẫn Độ Hồng Kông 2022
 • Thành Viên:anewplayer/biểu Tình Chống Dự Luật Dẫn Độ Hồng Kông 2022/danh Sách Các Cuộc Biểu Tình Chống Dự Luật Dẫn Độ Hồng Kông Tháng 8 Năm 2022
 • Người Hồng Kông Tiếp Tục Tổ Chức Hoạt Động Chống Dự Luật Dẫn Độ
 • Hong Kong Rút Dự Luật Dẫn Độ

  --- Bài mới hơn ---

 • Tại Sao Dự Luật Dẫn Độ Hồng Kông Lại Kích Hoạt Biểu Tình?
 • Dự Luật Dẫn Độ Của Hong Kong Là Gì?
 • Luật An Ninh Quốc Gia Cho Phép Dẫn Độ Nghi Phạm Từ Hồng Kông Sang Trung Quốc
 • Ela: Hiệp Hội Luật Sư Dẫn Độ
 • Có Phải Việt Nam Đã “khước Từ Một Phần Chủ Quyền Quốc Gia” Khi Thi Hành Luật Dẫn Độ Việt
 • “Trước hết, chính quyền sẽ chính thức rút dự luật để xóa tan mọi lo ngại của người dân. Người đứng đầu cơ quan an ninh sẽ thực hiện quyết định này theo Quy tắc Tố tụng khi Hội đồng Lập pháp làm việc trở lại”, bà Lam nói trong bài phát biểu khoảng 10 phút được phát trên toàn bộ các kênh truyền hình ở Hong Kong lúc 17h50 (16h50 giờ Hà Nội).

  Trưởng đặc khu Hong Kong cho biết kể từ tháng này, bà và quan chức đứng đầu các ngành sẽ tiếp cận người dân ở mọi cộng đồng để đối thoại trực tiếp, tìm cách giải quyết sự bất mãn trong xã hội. Bà cũng sẽ mời các lãnh đạo cộng đồng, chuyên gia và học giả độc lập kiểm tra, xem xét các vấn đề xã hội và tư vấn cho chính quyền thành phố tìm ra giải pháp.

  “Về việc hủy cáo buộc và không truy tố những người biểu tình, bạo loạn, tôi đã giải thích rằng điều này trái với quy định của pháp luật và không được chấp nhận. Nó cũng đi ngược lại Luật Cơ bản, trong đó quy định các vụ truy tố hình sự phải được cơ quan tư pháp xử lý mà không có bất kỳ sự can thiệp nào”.

  Quyết định rút dự luật đồng nghĩa với việc chính quyền đáp ứng một trong 5 yêu sách của người biểu tình, những người đã tuần hành suốt gần ba tháng qua để phản đối dự luật dẫn độ cho phép đưa nghi phạm tới các khu vực tài phán mà Hong Kong chưa có hiệp ước dẫn độ, bao gồm Trung Quốc đại lục.

  Tuy nhiên, nhiều người biểu tình tỏ ra không hài lòng, cho rằng nhà chức trách phải thực hiện tất cả các yêu cầu của người biểu tình. Trước đó họ còn yêu cầu bà Lam phải từ chức.

  Hong Kong đang trải qua cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ khi được Anh trao trả cho Trung Quốc năm 1997. Biểu tình bùng phát từ ngày 9/6 gây ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế, chính trị và xã hội của thành phố. Việc rút dự luật được xem là nỗ lực của chính quyền đặc khu nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

  Trưởng đặc khu Hong Kong bắt đầu thay đổi suy nghĩ về việc rút dự luật sau cuộc gặp 19 lãnh đạo thành phố cách đây hai tuần. Bà đặc biệt chú ý đến quan điểm của họ về cách giảm căng thẳng. Nguồn tin cũng nói rằng việc rút hoàn toàn dự luật là cách đơn giản nhất để giảm căng thẳng.

  Tik Chi-yuen, lãnh đạo nhóm Third Side tham dự cuộc họp với bà Lam, nói rằng việc rút dự luật và khởi động cuộc điều tra độc lập là những cách thiết thực để chính phủ thể hiện sự chân thành đối thoại ở các lĩnh vực khác nhau.

  Thị trường chứng khoán Hong Kong và châu Á tăng sau khi có tin tức về việc Hong Kong rút dự luật dẫn độ.

  Huyền Lê (Theo SCMP, Reuters)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bộ Công An Đề Nghị Xây Dựng Luật Dẫn Độ
 • Hiệp Định Dẫn Độ Giữa Việt Nam Và Hàn Quốc
 • Hiệp Định Dẫn Độ Giữa Việt Nam Đại Hàn Dân Quốc 2003
 • Bộ Công An Đề Xuất Xây Dựng Luật Dẫn Độ
 • Sửa Đổi Về Luật Di Trú Mỹ
 • Hồng Kông Chính Thức Rút Dự Luật Dẫn Độ

  --- Bài mới hơn ---

 • Dẫn Độ Gần 400 Nghi Phạm Người Trung Quốc Về Nước Bằng Đường Bộ
 • Đề Tài: Chế Định Dẫn Độ Trong Hợp Tác Quốc Tế Theo Pháp Luật, Hot
 • Dẫn Độ Tội Phạm Là Gì?
 • Khi Nào Thì Được Dẫn Độ Tội Phạm?
 • Dẫn Độ Tội Phạm Được Quy Định Thế Nào?
 • Nhiều hạ nghị sĩ Cộng hòa gặp riêng Tổng thống Donald Trump và Phó tổng thống Mike Pence bàn cách đảo ngược kết quả bầu cử khi đếm phiếu đại cử tri vào ngày 6.1.2021.

  Cơ quan tư pháp Mỹ truy tố một người đàn ông 70 tuổi bị cáo buộc đăng ký bỏ phiếu bầu cử Tổng thống Mỹ cho mẹ và mẹ vợ, dù 2 người này đã qua đời.

  Quân đội Hàn Quốc ngày 22.12 cho biết đã triển khai chiến đấu cơ ngăn chặn 19 máy bay quân sự của Nga và Trung Quốc xâm nhập vùng nhận diện phòng không của Hàn Quốc (KADIZ).

  Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 22.12 ký ban hành luật cho phép tổng thống sau khi mãn nhiệm có quyền trở thành thượng nghị sĩ trọn đời.

  Tàu khu trục USS John S. McCain của Mỹ ngày 22.12 có chuyến tuần tra nhằm “bảo vệ quyền tự do hàng hải” tại quần đảo Trường Sa.

  Đại dịch Covid-19 trong năm 2022 đã đem đến hàng loạt tin xấu, nhưng vẫn có những điều tích cực: tiêu thụ thú cưng tăng, tăng cường bảo vệ động vật, thậm chí chuối chín rục cũng không bị bỏ đi.

  Chính phủ Malaysia đang xúc tiến mua vắc xin Covid-19 từ Mỹ, Nga, Trung Quốc nhằm tiêm phòng cho hơn 80% dân số.

  Ngày 22.12, Đài Loan ghi nhận ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng đầu tiên kể từ tháng 4 và quy trách nhiệm cho một phi công nước ngoài.

  Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Bill Barr cáo buộc Nga đứng sau vụ tấn công mạng hàng loạt hệ thống máy tính của các cơ quan chính phủ Mỹ, trong khi Tổng thống Donald Trump trước đó cho rằng Trung Quốc có thể là thủ phạm.

  Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm 22.12 bác bỏ đoạn clip được nhân vật đối lập Alexei Navalny công bố nhằm tìm kiếm kẻ chủ mưu đằng sau vụ đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok, gọi đây là clip dàn dựng.

  Ngày nọ, năm 1967, một nhóm nhà phân tích tình báo Mỹ đã tập trung tại phòng Xanh lục của trụ sở CIA để giải mã các bức ảnh “giật gân” do vệ tinh do thám chụp được trên biển Caspi.

  Trung Quốc được cho là đã trộm dữ liệu cá nhân để bí mật theo dõi các điệp viên của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) ở châu Phi và châu Âu, theo tạp chí Foreign Policy.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mỹ Quan Ngại Dự Luật Dẫn Độ Gây Tranh Cãi Tại Hong Kong
 • Dự Luật Dẫn Độ Của Hồng Kông Có Thể Khiến Người Mỹ Gặp Rủi Ro
 • Chủ Tịch Hạ Viện Mỹ Lên Án Mạnh Dự Luật Dẫn Độ Của Hong Kong
 • Lo Sợ Luật Dẫn Độ Ở Hồng Kông, Người Bán Sách Chỉ Trích Lãnh Đạo Trung Quốc Trốn Sang Đài Loan
 • 10 Nghìn Người Đài Loan Biểu Tình Ủng Hộ Hồng Kông Chống Luật Dẫn Độ
 • Dẫn Độ Là Gì? Từ Vụ Việc Biểu Tình Tại Hongkong Có Liên Quan Gì Tới Việc Dẫn Độ

  --- Bài mới hơn ---

 • Lãnh Đạo Đài Loan Lên Tiếng Về Dự Luật Dẫn Độ Hong Kong
 • 10 Nghìn Người Đài Loan Biểu Tình Ủng Hộ Hồng Kông Chống Luật Dẫn Độ
 • Lo Sợ Luật Dẫn Độ Ở Hồng Kông, Người Bán Sách Chỉ Trích Lãnh Đạo Trung Quốc Trốn Sang Đài Loan
 • Chủ Tịch Hạ Viện Mỹ Lên Án Mạnh Dự Luật Dẫn Độ Của Hong Kong
 • Dự Luật Dẫn Độ Của Hồng Kông Có Thể Khiến Người Mỹ Gặp Rủi Ro
 • Dẫn độ đã có và được hiểu từ cách đây rất lâu, trước khi cả những luật định và quy định về dẫn độ ra đời.

  Nhưng có lẽ không ít người hiểu hết được hết khái niệm dẫn độ là gì? hay việc dẫn độ đối với Việt Nam ra sao? Áp dụng đối với quốc tế như thế nào?

  Theo , ” Dẫn độ là một hành vi trong đó chủ thể có quyền lực pháp lý (quyền tài phán) đưa ra yêu cầu một người bị buộc tội hoặc bị kết án phạm tội ở một khu vực tài phán khác, cho cơ quan thực thi pháp luật của họ thực hiện.

  Đó là một quá trình thực thi pháp luật hợp tác giữa hai khu vực pháp lý và phụ thuộc vào các thỏa thuận được thực hiện giữa các khu vực này.

  Theo luật Việt Nam, Điều 32.1 Luật Tương trợ tư pháp năm 2007 (” Luật TTTP “) định nghĩa “Dẫn độ là việc một nước chuyển giao cho nước khác người có hành vi phạm tội hoặc người bị kết án hình sự đang có mặt trên lãnh thổ nước mình để nước được chuyển giao truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc thi hành án đối với người đó.”

  Trong bối cảnh một nghi phạm giết người có khả năng thoát tội do tòa án Hồng Kông không có thẩm quyền xét xử những hành vi xảy ra bên ngoài lãnh thổ Hồng Kông, nhưng lại đồng thời không thể dẫn độ y sang Đài Loan.

  Nơi xảy ra tội phạm vào tháng 2/2018, vì hai bên chưa có hiệp ước dẫn độ. Đây được xem là “lỗ hổng pháp lý” lớn nhất của nền tư pháp Hồng Kông.

  Sự cần thiết của một hiệp ước dẫn độ để bảo vệ công lý và trừng trị tội phạm là rất cần thiết, tuy nhiên, nó lại vấp phải sự phản đối của một bộ phận đông đảo người Hồng Kông thời gian qua, khi đặt lên bàn cân với dân chủ và nhân quyền.

  Cơ sở pháp lý về dẫn độ ở Việt Nam

  Luật Việt Nam hiện hành chưa có một văn bản cấp luật/bộ luật quy định riêng cho vấn đề dẫn độ.

  Hiện nay, Luật TTTP, Bộ luật Tố tụng hình sự là các văn bản điều chỉnh những vấn đề về nguyên tắc, trình tự và thủ tục dẫn độ.

  Bộ Công an đang đề xuất xây dựng Luật Dẫn độ khi mà Luật TTTP đã bộc lộ nhiều bất cập, không khả thi, xung đột với các Điều ước quốc tế và chưa phù hợp với thông lệ quốc tế.

  Công dân Việt Nam có thể bị dẫn độ sang quốc gia khác không?

  Theo Điều 35.1(a) Luật TTTP, cơ quan tiến hành tố tụng Việt Nam sẽ không thực hiện yêu cầu dẫn độ (” YCDĐ “) công dân Việt Nam cho bất kỳ quốc gia nào.

  Điều này đồng nghĩa rằng, trong trường hợp công dân Việt Nam bị cáo buộc vi phạm pháp luật hình sự của bất kỳ quốc gia nào nhưng nếu còn ở Việt Nam thì sẽ chịu sự xét xử của cơ quan tài phán và pháp luật Việt Nam.

  Tuy nhiên, nếu công dân Việt Nam bị cho rằng vi phạm pháp luật nước ngoài khi họ đang có mặt tại quốc gia đó thì công dân Việt Nam có thể bị truy tố, xét xử theo pháp luật của quốc gia sở tại.

  Trong trường hợp công dân Việt Nam phạm tội theo pháp luật Việt Nam nhưng cố tình lẩn trốn sang nước ngoài, cơ quan tiến hành tố tụng của Việt Nam có thể yêu cầu nhà nước sở tại thực hiện YCDĐ người đó về Việt Nam để xét xử.

  Tính đến tháng 5/2019, có khoảng 1.200 người Việt phạm tội bỏ trốn ra nước ngoài, trong đó có 235 người bị Interpol ra lệnh truy nã đỏ và nhiều trường hợp phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.

  Công dân nước ngoài có bị Việt Nam cho phép dẫn độ ra nước ngoài

  Theo quy định tại Điều 33.1 Luật TTTP, người có thể bị dẫn độ theo quy định của Luật này là người có hành vi phạm tội mà Bộ luật hình sự Việt Nam và pháp luật hình sự của nước yêu cầu quy định hình phạt tù có thời hạn từ một năm trở lên, tù chung thân hoặc tử hình hoặc đã bị Tòa án của nước yêu cầu xử phạt tù mà thời hạn chấp hành hình phạt tù còn lại ít nhất sáu tháng.

  Nếu thuộc các trường hợp vừa nêu, công dân nước ngoài có thể bị Việt Nam thực hiện việc dẫn độ.

  Ngoài các văn bản nội luật, Việt Nam còn tham gia ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp, hiệp định dẫn độ và hiệp định chuyển giao người bị kết án với hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ (các quốc gia như: Anh, Tây Ban Nha, Hung-ga-ri, Nga, U-crai-na, Hàn Quốc, Triều Tiên, Ô-xtơ-rây-li-a, ASEAN, Ấn Độ, Trung Quốc,…).

  Theo các hiệp định này, nhà nước Việt Nam sẽ thực hiện YCDĐ của quốc gia đã giao kết hiệp định theo những quy định, điều kiện đã thỏa thuận.

  Điều này đồng nghĩa với việc khi công dân nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam hoặc vi phạm pháp luật nước ngoài nhưng bỏ trốn sang Việt Nam, Nhà nước Việt Nam có thể thực hiện YCDĐ công dân nước ngoài về quốc gia có YCDĐ để xét xử.

  Chi phí cho việc dẫn độ sẽ do bên YCDĐ chi trả, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

  Lợi ích và hạn chế của việc dẫn độ

  Dẫn độ giúp các quốc gia thực hiện quyền tài phán của mình, góp phần đảm bảo tính chất răn đe và phòng ngừa tội phạm.

  Đồng thời, bằng dẫn độ, các quốc gia cũng gửi đi thông điệp rằng, các công dân không thể trốn tránh được trách nhiệm hình sự của mình dù cố tình trốn thoát ra nước ngoài và tội phạm phải bị trừng trị bằng các hình phạt thích đáng.

  Tuy nhiên, dẫn độ cũng tồn tại những hạn chế nhất định. Trong trường hợp công dân nước ngoài vi phạm pháp luật hình sự của quốc gia sở tại nhưng theo thỏa thuận về dẫn độ, quốc gia sở tại lại mất quyền tài phán đối với hành vi phạm tội trên lãnh thổ quốc gia mình.

  Pháp luật quốc tế về dẫn độ

  Việc dẫn độ đã tồn tại từ lâu đời. Lúc ban đầu, dẫn độ thường tập trung vào các kẻ thù chính trị hơn là những tội phạm thông thường.

  Một trong những văn bản ngoại giao đầu tiên quy định về dẫn độ được ghi lại bằng chữ tượng hình là Hiệp ước giữa Ramses II – Pharaoh của Ai Cập và Hattusili III – vua của người Hittite (vùng Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay) vào khoảng thế kỷ 13 TCN.

  Về sau, các thỏa thuận dẫn độ chú trọng hơn việc trao đổi những tội phạm giết người, hiếp dâm, tấn công bạo lực và các tội ác khác, bên cạnh các kẻ thù chính trị.

  Ngày nay, các quốc gia trong Liên hợp quốc đã ký kết các hiệp định đa phương về từng lĩnh vực cụ thể để chống các loại tội phạm quốc tế, trong đó có các quy định làm cơ sở cho dẫn độ, như Công ước Liên hợp quốc về tội phạm có tổ chức xuyên Quốc gia.

  Bên cạnh đó, các quốc gia cũng ký kết với nhau các hiệp định song phương. Theo thống kê của Bộ Công an, tính đến tháng 7/2019, Việt Nam là thành viên của 22 ĐƯQT đa phương, 11 hiệp định TTTP song phương có quy định về dẫn độ và 12 hiệp định song phương chuyên biệt về dẫn độ.

  Pháp luật về dẫn độ – Nhìn từ Hồng Kông

  Như đã đề cập ở phần đầu tiên, sự cần thiết của hiệp ước dẫn độ để trừng trị tội phạm, “lấp lỗ hổng pháp lý” của nền tư pháp Hồng Kong là không thể phủ nhận.

  Thực tế, Hồng Kong cũng đã có nhiều hiệp định tương trợ tư pháp với các quy định về dẫn độ với các quốc gia như Canada, Mỹ, v.v.

  Tuy nhiên, thành phố không có hiệp ước dẫn độ với Trung Quốc, Đài Loan hay Ma Cao.

  Lý do được cho là Hồng Kong và Trung Quốc đại lục có sự khác biệt cơ bản về nguyên tắc pháp quyền và quan điểm về xét xử công bằng.

  Nói cách khác, một người có thể bị coi là phạm tội ở Trung Quốc đại lục chưa hẳn đã phạm tội ở Hồng Kong. Và ngay cả khi cùng bị xem là tội phạm, quan điểm về nhân đạo, về dân chủ và xét xử công bằng cũng khác nhau ở hai lãnh thổ.

  Đó là lúc Dự luật dẫn độ được đề xuất hồi tháng 2/2019. Với mục tiêu “lấp lỗ hổng pháp lý”, nó sẽ trao cho Đặc khu trưởng Hồng Kong quyền được quyết định việc dẫn độ một cá nhân bất kỳ từ Hồng Kong sang một lãnh thổ khác không có hiệp ước dẫn độ với thành phố trong từng trường hợp cụ thể.

  Dự luật cũng có những quy định giới hạn các trường hợp bị dẫn độ như: không dẫn độ các tội phạm chính trị, hạn chế dẫn độ đến quốc gia mà tội phạm đó có thể bị kết án tử hình…

  Mặc cho chính quyền ra sức thuyết phục rằng Dự luật dẫn độ là nhằm thực thi công lý và dẫn độ những trường hợp như Trần Đồng Giai đến Đài Loan xét xử, Dự luật dẫn độ vẫn vấp phải sự phản đối kịch liệt.

  Những cuộc biểu tình quy mô lên đến hàng trăm nghìn người, có lúc hơn một triệu người, trong đó có sự tham gia của đông đảo luật sư, luật gia và trí thức trẻ Hồng Kong kéo dài trong suốt nhiều tháng qua.

  Những tổn thất về tài sản và thậm chí là thân thể, tính mạng. Lý do là đâu? Tại sao người Hồng Kong phải hi sinh nhiều như vậy? Điều họ muốn gìn giữ, bảo vệ là gì?

  Chắc rằng những người phản đối Dự luật cũng căm ghét những tội ác như Trần Đồng Giai. Nhưng, họ còn là những người bảo vệ dân chủ, nhân quyền, những điều làm nên một Hồng Kong rất riêng biệt, không giống với bất kỳ thành phố nào của Trung Quốc.

  Sự phản ứng dữ dội và bền bỉ của người Hồng Kong thời gian qua thể hiện trình độ nhận thức rất cao về dân chủ và nhân quyền.

  Và họ không tin rằng hệ thống công an và tòa án của Trung Quốc sẽ cho những người bị dẫn độ được xét xử công bằng, nhân đạo, đảm bảo dân chủ.

  Ngày 23/10 vừa rồi, Hội đồng lập pháp Hồng Kong đã chính thức rút Dự luật dẫn độ. Cùng ngày, Trần Đồng Giai – nghi phạm giết người khiến chính quyền đề xuất dự luật, được ra tù.

  Vấn đề dẫn độ tạm thời bị bỏ ngõ. Đứng trước những nguy cơ về dân chủ, nhân quyền và đến lúc này đã trở thành vấn đề về độc lập, tự trị của cả một vùng lãnh thổ, pháp quyền sẽ vẫn cần được thực thi, nhưng có lẽ cần thềm thời gian và giải pháp phù hợp.

  [1] Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an, Dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành pháp luật về dẫn độ

  Với mỗi quốc gia, nền thể chế chính trị thì sẽ có quy định riêng về dẫn độ. Nhưng cho dù thế nào, việc làm sai, trái quy định pháp luật thì đều phải chịu sự xét xử nghiêm minh của pháp luật.

  Công ty Luật TNHH LTT & Các Cộng Sự (” LTT & Lawyers“) là công ty luật năng động, cung cấp dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực kinh doanh thương mại cho các khách hàng cá nhân và tổ chức trong nước và quốc tế.

  Bản quyền thuộc về LTT và Các Cộng Sự. Mong các bạn nhớ ghi nguồn khi copy bài viết

  Thảo Phương

  Công Ty Luật LTT và Các Cộng Sự

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Trường Hợp Từ Chối Dẫn Độ Cho Nước Ngoài
 • Trốn Truy Nã Ở Nước Ngoài, Nếu Bắt Được Dẫn Độ Về Việt Nam Ra Sao?
 • Dẫn Độ Tội Phạm Được Pháp Luật Việt Nam Quy Định Như Thế Nào?
 • Luật Dẫn Độ Hồng Kông : Trung Quốc Lên Án Châu Âu Can Thiệp Nội Bộ
 • Một Năm Chống Dự Luật Dẫn Độ: Lãnh Đạo Hồng Kông Đe Dọa Không Chấp Nhận “hỗn Loạn”
 • Hong Kong: Bà Carrie Lam Tuyên Bố Rút Dự Luật Dẫn Độ

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Viện Châu Âu Kêu Gọi Hong Kong Rút Dự Luật Dẫn Độ
 • Hong Kong Rút Dự Luật Dẫn Độ: Trung Quốc Phản Ứng Thế Nào?
 • Hồng Kông: Hơn 1 Triệu Người Dân Xuống Đường Biểu Tình Phản Đối Luật Dẫn Độ Sang Trung Quốc
 • Mỹ Ủng Hộ Người Hong Kong Biểu Tình Phản Đối Dự Luật Dẫn Độ
 • Mỹ Công Khai Ủng Hộ Biểu Tình Hong Kong, Lên Án Sửa Đổi Dự Luật Dẫn Độ
 • Lời nói đầu:Bản quyền hình ảnhANTHONY WALLACE/Getty ImagesImage captionLãnh đạo Hong Kong Carrie Lam sắp tuy

   Bản quyền hình ảnhANTHONY WALLACE/Getty ImagesImage caption

   Lãnh đạo Hong Kong Carrie Lam sắp tuyên bố chính thức rút dự luật dẫn độ

   Nhà lãnh đạo Hong Kong Carrie Lam nói bà sẽ rút dự luật dẫn độ gây tranh cãi, nguồn cơn gây ra các cuộc biểu tình mấy tháng qua.

   Dự luật được đưa ra hồi tháng Tư có nội dung cho phép việc dẫn độ các nghi phạm phạm tội hình sự về Trung Hoa lục địa.

   Người biểu tình Hong Kong dùng Bluetooth Bridgefy để liên lạc

   Telegram giúp người biểu tình Hong Kong ‘trốn’ an ninh TQ

   Hong Kong: Carrie Lam nói ‘chưa bao giờ xin Bắc Kinh cho từ chức’

   Dự luật bị ngưng vào tháng Sáu, khi bà Lam nói nó “đã chết”, nhưng bà không rút lại.

   Việc rút loại hoàn toàn dự luật là một trong năm đòi hỏi chính của người biểu tình, những người cũng đòi hỏi các quyền dân chủ đầy đủ.

   Trong một bài phát biểu trên truyền hình hôm thứ Tư, bà Lam cũng thông báo rằng hai quan chức cao cấp sẽ tham gia cuộc điều tra đang diễn ra về hành động của cảnh sát trong các cuộc biểu tình.

   Phải có cuộc điều tra độc lập về cáo buộc cảnh sát ra tay tàn nhẫn với người biểu tình cũng là một yêu cầu khác của các nhà hoạt động.

   Năm đề xuất của người biểu tình, được nêu trong một báo cáo mà Reuters được tiếp cận, gồm bãi bỏ hoàn toàn dự luật dẫn độ, điều tra độc lập về việc cảnh sát dùng bạo lực tấn công người biểu tình, bầu cử tự do dân chủ cho Hong Kong, bỏ thuật ngữ ‘bạo động’ khi mô tả về các cuộc biểu tình ở Hong Kong, bãi bỏ các cáo buộc đối với những người biểu tình hiện đang bị bắt giữ.

   Trong một ghi âm bị rò rỉ hồi đầu tuần, bà Lam nói ‘nếu có lựa chọn, tôi sẽ từ chức’. Bà cũng nói hiện nay bà không dám đi đâu, kể cả đi cắt tóc hay mua sắm.

   Hong Kong hiện đang trong tuần biểu tình thứ 14. Va chạm bạo lực đã xảy ra giữa cảnh sát và các nhà hoạt động trong dịp cuối tuần rồi.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tiết Lộ “dậy Sóng” Việc Trưởng Đặc Khu Hồng Kông Rút Dự Luật Dẫn Độ
 • Hong Kong Chính Thức Rút Dự Luật Dẫn Độ Gây Tranh Cãi
 • Lãnh Đạo Hong Kong Nói Gì Về Hoãn Luật Dẫn Độ Vô Thời Hạn?
 • Danh Sách Quốc Gia Cho Phép (Và Không Cho Phép) Hai Quốc Tịch Năm 2022
 • Vì Sao Panama Trở Thành Thiên Đường Trốn Thuế
 • Hong Kong Chính Thức Rút Dự Luật Dẫn Độ Gây Tranh Cãi

  --- Bài mới hơn ---

 • Tiết Lộ “dậy Sóng” Việc Trưởng Đặc Khu Hồng Kông Rút Dự Luật Dẫn Độ
 • Hong Kong: Bà Carrie Lam Tuyên Bố Rút Dự Luật Dẫn Độ
 • Nghị Viện Châu Âu Kêu Gọi Hong Kong Rút Dự Luật Dẫn Độ
 • Hong Kong Rút Dự Luật Dẫn Độ: Trung Quốc Phản Ứng Thế Nào?
 • Hồng Kông: Hơn 1 Triệu Người Dân Xuống Đường Biểu Tình Phản Đối Luật Dẫn Độ Sang Trung Quốc
 • “Tôi bây giờ chính thức tuyên bố rút lại dự luật”, Lãnh đạo Cơ quan An ninh Hong Kong John Lee phát biểu trước cơ quan lập pháp Hong Kong hôm nay 23/10.

  Trước đó, trong cuộc họp báo ngày 4/9, Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga cũng tuyên bố rút lại dự luật dẫn độ gây tranh cãi. Bà Lâm khi đó khẳng định dự luật này “đã chết”.

  Việc cơ quan lập pháp Hong Kong tuyên bố rút dự luật dẫn độ đồng nghĩa với việc chính quyền Hong Kong rốt cuộc đã chấp thuận 1 trong 5 yêu cầu của người biểu tình.

  Ngoài yêu cầu chính thức rút dự luật dẫn độ, người biểu tình còn đòi chính quyền Hong Kong phải thành lập một ủy ban để điều tra các hành vi bạo lực của cảnh sát khi đối phó với người biểu tình, ân xá cho những người bị bắt, dừng gọi các cuộc biểu tình là các cuộc nổi loạn và khởi động lại tiến trình cải cách chính trị đang bị đình trệ.

  Từ tháng 6, người dân Hong Kong đã xuống đường biểu tình phản đối dự luật dẫn độ gây tranh cãi. Dự luật cho phép Hong Kong dẫn độ nghi phạm tới những nơi chưa ký hiệp ước dẫn độ, bao gồm Trung Quốc đại lục.

  Mặc dù bà Lâm tuyên bố dự luật dẫn độ “đã chết”, song người dân Hong Kong vẫn tiếp tục xuống đường để đòi hỏi chính quyền thực hiện thêm một số yêu cầu khác. Các vụ đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát vẫn diễn ra tại đặc khu hành chính này.

  Trung Quốc bác tin thay lãnh đạo Hong Kong

  Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay bác bỏ thông tin do báo Financial Times có trụ sở tại Anh nói rằng, Bắc Kinh đang lên kế hoạch thay thế Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga bằng một nhà lãnh đạo “lâm thời”.

  Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết đây là “tin đồn chính trị với động cơ ngầm phía sau”.

  Thành Đạt

  Theo CNBC, SCMP

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lãnh Đạo Hong Kong Nói Gì Về Hoãn Luật Dẫn Độ Vô Thời Hạn?
 • Danh Sách Quốc Gia Cho Phép (Và Không Cho Phép) Hai Quốc Tịch Năm 2022
 • Vì Sao Panama Trở Thành Thiên Đường Trốn Thuế
 • 29 Thành Phố Trên Thế Giới Đồng Loạt Phản Đối Luật Dẫn Độ
 • Hàng Ngàn Người Hong Kong Tràn Xuống Đường Phản Đối Dự Luật Dẫn Độ, Cảnh Sát Phun Vòi Rồng Trấn Áp Người Quá Khích
 • Hong Kong Rút Dự Luật Dẫn Độ: Trung Quốc Phản Ứng Thế Nào?

  --- Bài mới hơn ---

 • Hồng Kông: Hơn 1 Triệu Người Dân Xuống Đường Biểu Tình Phản Đối Luật Dẫn Độ Sang Trung Quốc
 • Mỹ Ủng Hộ Người Hong Kong Biểu Tình Phản Đối Dự Luật Dẫn Độ
 • Mỹ Công Khai Ủng Hộ Biểu Tình Hong Kong, Lên Án Sửa Đổi Dự Luật Dẫn Độ
 • Khái Quát Về Dẫn Độ Trong Luật Hình Sự Quốc Tế
 • Thẩm Quyền Xét Xử Và Việc Dẫn Độ Trong Luật Hình Sự Quốc Tế
 • Trong cuộc họp báo sáng 5/9, phóng viên nhiều lần đặt câu hỏi về việc vì sao chính quyền mất quá nhiều thời gian để rút lại dự luật dẫn độ gây tranh cãi, tuy nhiên bà Lam đều từ chối trả lời.

  “Là không đúng khi miêu tả quyết định này là một sự thay đổi trong suy nghĩ“, bà Lam nói.

  Lãnh đạo Hong Kong Carrie Lam. (Ảnh: Reuters)

  Hôm 4/9, bà Lam tuyên bố rút lại dự luật dẫn độ, nguồn cơn dẫn tới biểu tình kéo dài suốt 14 tuần qua ở Hong Kong.

  Bà cũng công bố các biện pháp khác bao gồm khởi xướng một cuộc đối thoại để tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề kinh tế, xã hội, chính trị hiện nay.

  “Chúng tôi sẽ tìm cách giải quyết sự bất mãn trong xã hội và tìm kiếm giải pháp”, bà cho hay.

  Rút lại dự luật dẫn độ là 1 trong 5 yêu cầu của người biểu tình. Nhiều người do đó cho rằng tuyên bố rút dự luật của bà Lam là không đủ và quá muộn.

  4 yêu cầu còn lại bao gồm rút lại từ bạo loạn khi mô tả về các cuộc biểu tình, phóng thích những người bị bắt, mở một cuộc điều tra độc lập về các hành động lạm quyền của cánh sát trong biểu tình và quyền của người dân Hong Kong trong việc chọn lãnh đạo của họ.

  Người biểu tình kêu gọi tất cả các yêu cầu này phải được đáp ứng. Bà Lam không đề cập tới các yêu cầu trên nhưng khẳng định chính quyền sẽ hỗ trợ đầy đủ công tác của Hội đồng Khiếu nại Cảnh sát Độc lập (IPCC).

  Tờ Nhân dân Nhật báo gọi việc rút lại dự luật là một nhành ô liu mà chính quyền chìa ra và người biểu tình không còn lý do gì để tiếp tục bạo lực. Tuy nhiên đụng độ giữa cảnh sát với người biểu tình vẫn xảy ra tại một số quận ở Hong Kong sau khi bà Lam tuyên bố rút dự luật.

  Biểu tình hơn 3 tháng qua ở Hong Kong được xem là một trong những thách thức lớn nhất với Chủ tịch Tập Cận Bình kể từ khi lên nắm quyền năm 2012. Trung Quốc phủ nhận can thiệp vào các vấn đề của Hong Kong, cáo buộc các nước phương Tây thúc đẩy tình trạng thêm bất ổn.

  Hình ảnh người dân xếp hàng dài tại sân bay biểu tình, các cuộc đụng độ trên khắp các con phố có mặt trên khắp các trang báo khiến nhiều nước lên tiếng quan ngại và kéo sụt lượng khách du lịch tới Hong Kong nhiều tháng qua.

  Hơn 1.100 người bị bắt giữ kể từ khi bạo lực leo thang đầu tháng 6. Hong Kong cũng đang phải đối mặt với cuộc suy thoái kinh tế đầu tiên sau hơn 1 thập kỷ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Viện Châu Âu Kêu Gọi Hong Kong Rút Dự Luật Dẫn Độ
 • Hong Kong: Bà Carrie Lam Tuyên Bố Rút Dự Luật Dẫn Độ
 • Tiết Lộ “dậy Sóng” Việc Trưởng Đặc Khu Hồng Kông Rút Dự Luật Dẫn Độ
 • Hong Kong Chính Thức Rút Dự Luật Dẫn Độ Gây Tranh Cãi
 • Lãnh Đạo Hong Kong Nói Gì Về Hoãn Luật Dẫn Độ Vô Thời Hạn?
 • Nghị Viện Châu Âu Kêu Gọi Hong Kong Rút Dự Luật Dẫn Độ

  --- Bài mới hơn ---

 • Hong Kong Rút Dự Luật Dẫn Độ: Trung Quốc Phản Ứng Thế Nào?
 • Hồng Kông: Hơn 1 Triệu Người Dân Xuống Đường Biểu Tình Phản Đối Luật Dẫn Độ Sang Trung Quốc
 • Mỹ Ủng Hộ Người Hong Kong Biểu Tình Phản Đối Dự Luật Dẫn Độ
 • Mỹ Công Khai Ủng Hộ Biểu Tình Hong Kong, Lên Án Sửa Đổi Dự Luật Dẫn Độ
 • Khái Quát Về Dẫn Độ Trong Luật Hình Sự Quốc Tế
 • Người biểu tình phản đối dự luật dẫn độ sửa đổi ở Hong Kong ngày 9/6. Ảnh: SCMP.

  85 thành viên Nghị viện châu Âu (EP) ngày 17/7 trình kiến nghị, kêu gọi chính quyền Hong Kong rút dự luật dẫn độ, thực thi cải cách dân chủ. Họ cũng kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) ban hành lệnh cấm bán vũ khí cho cảnh sát Hong Kong trên toàn khu vực.

  Tham gia ký tên vào kiến nghị này có phó chủ tịch EP Fabio Massimo Castaldo, Chủ tịch ủy ban đối ngoại nghị viện David McAllister, cựu thủ tướng Litva Andrius Kubilius và cựu phó chủ tịch Ủy ban châu Âu Andrus Ansip.

  Bản kiến nghị “lên án mạnh mẽ việc Bắc Kinh can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Hong Kong và tuyên bố gần đây của đại lục, rằng Tuyên bố chung Trung – Anh năm 1984 không còn giá trị, không còn hợp lệ”. Các thành viên EP cho rằng Trung Quốc cần phải tôn trọng Tuyên bố Trung – Anh nhằm duy trì mức độ tự chủ của Hong Kong cũng như các quyền tự do của đặc khu này.

  Các nghị sĩ cũng yêu cầu chính quyền Hong Kong tiến hành một cuộc điều tra độc lập, khách quan, hiệu quả và nhanh chóng về việc sử dụng vũ lực của lực lượng cảnh sát đặc khu trong quá trình trấn áp biểu tình, đồng thời kêu gọi người biểu tình đấu tranh trong hòa bình.

  Nếu nghị viện châu Âu thông qua lời kêu gọi này tại cuộc bỏ phiếu diễn ra hôm nay, Chủ tịch EP sẽ gửi đề xuất tới Hội đồng châu Âu, Ủy ban châu Âu, chính quyền Hong Kong cũng như Bắc Kinh.

  Sự kiện diễn ra chỉ một ngày sau khi bà Ursula von der Leyen đắc cử Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), cơ quan hành pháp tối cao của Liên minh châu Âu (EU). Đức và Anh cũng đang xem xét đình chỉ các hợp đồng bán vũ khí cho cảnh sát Hong Kong theo lời kêu gọi của các thành viên EP, đồng thời kêu gọi các quốc gia thành viên và cộng đồng quốc tế áp dụng biện pháp này, nhằm hạn chế tối đa việc vũ khí và công nghệ được sử dụng trong các hoạt động vi phạm các quyền cơ bản tại Hong Kong.

  Dù trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam mới đây tuyên bố rằng dự luật sửa đổi “Người phạm tội bỏ trốn và Hỗ trợ pháp lý lẫn nhau về vấn đề hình sự”, đã chết, các cuộc biểu tình ở đặc khu này, với quy mô hàng nghìn người trên đường phố vẫn diễn ra hàng ngày, hàng tuần. Những người biểu tình chống lại dự luật cho phép dẫn độ các nghi phạm tới những nơi mà Hong Kong không có thỏa thuận dẫn độ, bao gồm Trung Quốc đại lục, do lo ngại về quyền được xét xử công bằng. Ngoài kêu gọi chính quyền đặc khu rút dự luật, người biểu tình còn yêu cầu bà Lam từ chức và tổ chức bầu cử phổ thông đầu phiếu, nhằm ngăn chặn khả năng chính quyền thông qua dự luật.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hong Kong: Bà Carrie Lam Tuyên Bố Rút Dự Luật Dẫn Độ
 • Tiết Lộ “dậy Sóng” Việc Trưởng Đặc Khu Hồng Kông Rút Dự Luật Dẫn Độ
 • Hong Kong Chính Thức Rút Dự Luật Dẫn Độ Gây Tranh Cãi
 • Lãnh Đạo Hong Kong Nói Gì Về Hoãn Luật Dẫn Độ Vô Thời Hạn?
 • Danh Sách Quốc Gia Cho Phép (Và Không Cho Phép) Hai Quốc Tịch Năm 2022
 • Rút Luật Dẫn Độ: “dân Hồng Kông Chớ Rơi Vào Bẫy Của Bắc Kinh”

  --- Bài mới hơn ---

 • Chính Phủ Canada Nhất Trí Để Mỹ Dẫn Độ Giám Đốc Huawei
 • Nếu Bị Bắt Ở Canada, Trịnh Xuân Thanh Sẽ Được Dẫn Độ Như Thế Nào?
 • Canada Chấp Nhận Yêu Cầu Dẫn Độ Bà Mạnh Vãn Châu Về Mỹ
 • Lãnh Đạo Đài Loan Phản Đối Dự Luật Dẫn Độ Của Hong Kong
 • Dự Luật Dẫn Độ Đến Trung Quốc Khiến Người Hong Kong Nổi Giận
 • Đầu tháng 9, Trưởng đặc khu Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga đột nhiên tuyên bố chính thức rút lại dự luật dẫn độ gây tranh cãi suốt thời gian qua. Chủ tịch Đảng Công dân Lương Gia Kiệt mới đây lên tiếng nghi ngờ rằng đằng sau đó là âm mưu hại người.

  Trưởng đặc khu Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga vào ngày 4/9 đã tuyên bố chính thức rút lại dự luật dẫn độ. Tuy nhiên, có nhà quan sát cho rằng đây có thể là cái bẫy nguy hiểm, tình hình chưa thể lạc quan. Cũng có quan điểm chỉ ra tình hình này khiến phần nào hé lộ cuộc chiến quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

  Sáng ngày 5/9 bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã tổ chức họp báo, nhắc lại “bốn hành động lớn” của chính phủ, bao gồm: (1) Chính thức rút lại dự thảo luật dẫn độ; (2) Mời bà Dư Lê Thanh Bình và ông Lâm Định Quốc tham gia vào Hội đồng Khiếu nại Cảnh sát Độc lập (IPCC); (3) Đối thoại với người dân; (4) Mời các chuyên gia học giả tham gia nghiên cứu về những vấn đề sâu rộng trong xã hội.

  Tuy nhiên, rất nhiều người cho rằng hành động này của bà Lâm là “quá muộn và quá ít”. Ba tháng qua đã có hàng ngàn người bị bắt, hơn 100 người bị truy tố, ít nhất có 70 người bị buộc tội bạo động, bao gồm công nhân công trường, nhân viên văn phòng, giáo sư, phi công, người bán hàng, học sinh 16 tuổi và y tá, nhân viên xã hội tình nguyện tại hiện trường. Tội bạo động có mức hình phạt cao nhất là 10 năm tù giam.

  Nhà văn Đài Loan: Đừng vội lạc quan vì có thể là cái bẫy

  Về tuyên bố của Chính phủ Hồng Kông, nhà văn Thạch Minh Cẩn người Đài Loan luôn quan tâm đến phong trào phản đối Luật dẫn độ của Hồng Kông cho rằng tình hình không lạc quan.

  Hôm 4/9, ông chia sẻ trên Facebook cá nhân khẳng định rằng động thái của bà Lâm là một cái bẫy rất lớn. Trong 5 yêu cầu chính chỉ đáp ứng một yêu cầu không có nghĩa là 1/5 thiện chí, rất có khả năng là ác gấp 5 lần. Tiếp theo có thể là đàn áp bằng vũ lực với mức độ kinh khủng hơn, do đó tạm thời chưa nên lạc quan về tình hình ở Hồng Kông.

  Ông nhấn mạnh rằng, đối với ĐCSTQ thì những hành động tiếp theo của người dân Hồng Kông sẽ không còn xem là phản đối Dự luật dẫn độ, bởi vì điều này đã được đáp ứng, cho nên ĐCSTQ có thể xem những hành động phản kháng tiếp theo của người Hồng Kông là “đòi Hồng Kông độc lập” hoặc “lật đổ chính quyền”.

  Ông Thạch Minh Cẩn nhấn mạnh “đây là cái bẫy mai phục”. Nếu tất cả người dân Hồng Kông chấp nhận, tương lai sẽ mãi trở thành những người dân phục tùng. Nếu một phần chấp nhận, một phần không chấp nhận, sẽ làm suy yếu sức mạnh. Nếu tất cả mọi người không chấp nhận, đó là cái cớ để ĐCSTQ đàn áp.

  Lương Gia Kiệt: Đừng rơi vào cái bẫy của Lâm Trịnh Nguyệt Nga và ĐCSTQ

  Chủ tịch Lương Gia Kiệt (Alan Leong Kah-kit) của Đảng Công dân cho rằng Lâm Trịnh Nguyệt Nga đột nhiên rút lại dự luật dẫn độ là có 3 nguyên nhân:

  Thứ nhất, trước đó Reuters có được băng ghi âm cuộc nói chuyện kín giữa bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga và các doanh nhân, trong đó bà Lâm tiết lộ nếu có lựa chọn, bà đã sớm từ chức. Động thái này là đẩy ĐCSTQ lên phía trước, đối với ĐCSTQ mà nói là “đại nghịch bất đạo”: “Có thể là do ĐCSTQ gây áp lực cho bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, muốn bà ấy làm một số việc, biểu đạt thái độ với thế giới là Hồng Kông vẫn còn 2 chế độ, bà vẫn có quyền tự chủ”. Do đó bà Lâm mới lựa chọn việc dễ làm nhất, đó chính là rút lại dự luật.

  Nguyên nhân thứ ba, có khả năng là dựa vào “luật khẩn cấp”, có thể điều động quân đội của ĐCSTQ ở Hồng Kông để trải đường. Ông nói : “Tôi nghĩ bà ấy muốn vẽ một bức tranh, cuối tuần này cả con đường sẽ đều là bom xăng, lại có hành vi bạo lực mãnh liệt. Chúng ta đã rõ cái cách mà họ đặt bẫy, chúng ta phải cẩn thận không để rơi vào cạm bẫy đó”.

  Ông Lương Gia Kiệt tin rằng tính toán của Lâm Trịnh Nguyệt Nga chưa hẳn đã đúng. Bởi vì từ ngày 9/6 đáng lý đã phải rút lại dự luật dẫn độ, còn để đến bây giờ mới rút lại thì đã không có hiệu quả nữa rồi, bởi đã có rất nhiều người biểu tình đã bị cảnh sát đánh tới mức trọng thương.

  Những gì mà người Hồng Kông trải qua không khác gì bị tấn công khủng bố, nhất là sự kiện cảnh sát đánh người ở ga Prince Edward hôm 31/8. Nhìn thấy lực lượng cảnh sát coi thường kỷ cương pháp luật, khiến người ta liên tưởng đến sự sụp đổ của chế độ bởi vì đã không thể bảo vệ người dân.

  Ông nhấn mạnh rằng người dân Hồng Kông sẽ không vì “rút lại” mà quên đi những trải nghiệm đau thương này. Hơn nữa sự quan tâm của xã hội quốc tế đã tạo ra hình thế bất lợi cho chính phủ Hồng Kông, trong đó có việc Quốc hội Mỹ sẽ xem xét lại “Dự luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông”.

  Đạo luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông do Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio đồng bảo trợ và giới thiệu ra Quốc hội Mỹ từ tháng Sáu, thời điểm sau khi bùng nổ các cuộc biểu tình quy mô lớn tại Hồng Kông.

  Dự luật này bao gồm các biện pháp trừng phạt các quan chức bị phát hiện có hành vi vi phạm nhân quyền hoặc “các quyền tự do cơ bản” tại Hồng Kông và yêu cầu tổng thống Mỹ hàng năm phải đánh giá lại quy chế kinh tế đặc biệt của hòn đảo bán tự trị này.

  Ông Lương Gia Kiệt nói thẳng rằng, phát biểu dài khoảng 8 phút của bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga về việc rút lại dự luật dẫn độ không phải là đang dập lửa cứu hoả. “Những thủ đoạn mà ĐCSTQ và Lâm Trịnh Nguyệt Nga sử dụng hiện nay, chính là đang cố gắng khiến cho phong trào chính trị yêu Hồng Kông, bảo vệ tự do nhân quyền ‘hoà bình, lý tính, phi bạo lực’ tại Hồng Kông giảm bớt lại”.

  Ông hy vọng người Hồng Kông không nên rơi vào cái bẫy của Lâm Trịnh Nguyệt Nga và Bắc Kinh, hãy suy nghĩ cho thật kỹ để đoàn kết hai phái “dũng cảm” và phái “hoà bình, lý tính, phi bạo lực”, hãy tận dụng sự đoàn kết chưa từng có này của người Hồng Kông để tiếp tục vận động cho tự do nhân quyền và một đất nước pháp trị.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hồng Kông Khai Tử Luật Dẫn Độ, Đáp Ứng 1 Trong 5 Yêu Cầu Của Người Biểu Tình
 • Hồng Kông Lại Chuẩn Bị Đối Mặt Với Biểu Tình Chống Luật Dẫn Độ
 • “biển Người” Áo Đen Hong Kong Biểu Tình Dù Dự Luật Dẫn Độ Đã Bị Hoãn
 • Toàn Cảnh Cuộc Biểu Tình Của Hàng Trăm Ngàn Người Hong Kong Phản Đối Dự Luật Dẫn Độ Sang Trung Quốc
 • Vì Sao Người Hong Kong Biểu Tình Phản Đối Dự Luật Dẫn Độ?
 • Tiết Lộ “dậy Sóng” Việc Trưởng Đặc Khu Hồng Kông Rút Dự Luật Dẫn Độ

  --- Bài mới hơn ---

 • Hong Kong: Bà Carrie Lam Tuyên Bố Rút Dự Luật Dẫn Độ
 • Nghị Viện Châu Âu Kêu Gọi Hong Kong Rút Dự Luật Dẫn Độ
 • Hong Kong Rút Dự Luật Dẫn Độ: Trung Quốc Phản Ứng Thế Nào?
 • Hồng Kông: Hơn 1 Triệu Người Dân Xuống Đường Biểu Tình Phản Đối Luật Dẫn Độ Sang Trung Quốc
 • Mỹ Ủng Hộ Người Hong Kong Biểu Tình Phản Đối Dự Luật Dẫn Độ
 • Bà Carrie Lâm trước khi tuyên bố chính thức rút lại dự luật dẫn độ gây tranh cãi đã phải chờ đợi sự chấp thuận của Chủ tịch nước Trung Quốc.

  Quan trọng như bổ nhiệm nhân sự cấp cao

  Các nguồn tin thân cận với chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc tiết lộ với báo chí rằng, bà Carrie Lâm trước khi tuyên bố chính thức rút lại dự luật dẫn độ gây tranh cãi đã phải chờ đợi sự chấp thuận của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Điều này trái ngược với những gì chính bà đã công bố trước đó và tiếp tục có thể là một cái cớ để người biểu tình thêm phẫn nộ.

  Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) dẫn một nguồn tin rất thân cận với chính quyền Hồng Kông cho hay, chính bà Carrie Lâm đã đệ trình đề xuất việc rút dự luật dẫn độ (vốn châm ngòi cho các cuộc biểu tình gây khủng hoảng trầm trọng đặc khu) lên ông Tập Cận Bình và chờ đợi sự chấp thuận của nhà lãnh đạo cao nhất Trung Quốc trước khi bà này chính thức tuyên bố rút lại vào ngày 4/9 vừa qua.

  Điều trớ trêu là sự thật mới được tiết lộ lại trái ngược hoàn toàn với những gì Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông Carrie Lâm đã tuyên bố trước đó khi cho rằng việc bà công bố rút dự luật dẫn độ là sáng kiến và quyết định của chính mình để dập tắt biểu tình, chấm dứt bạo loạn và mở đường cho đối thoại hòa bình.

  Bà Carrie Lâm khi đó nói rằng, việc rút dự luật dẫn độ gây tranh cãi không bị tác động từ chính quyền đại lục và Bắc Kinh đã hiểu cũng như tôn trọng việc nhà chức trách Hồng Kông phải làm.

  “Việc công bố rút dự luật dẫn độ là một quyết định cực kỳ quan trọng, tương đương với quyết định bổ nhiệm hay bãi nhiệm các quan chức cấp cao thuộc chính quyền đặc khu. Chính vì lý do đó mà nó phải được đệ trình và đề xuất lên Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

  Đó không còn là vấn đề cần giải quyết đơn thuần giữa Hồng Kông và chính quyền trung ương nữa. Nó đã phức tạp hơn rất nhiều”, nguồn tin giấu tên nói với báo SCMP.

  Một quan chức của Hồng Kông cho biết, chính quyền đặc khu đã đề xuất và xin ý kiến của Bắc Kinh về tình hình sở tại, kênh liên lạc có thể là thông qua Văn phòng phụ trách các vấn đề Hồng Kông và Ma Cau của Hội đồng Nhà nước tại Hồng Kông hoặc Phòng liên lạc của Bắc Kinh ở đặc khu.

  Những rò rỉ mới nhất

  Vị quan chức này cho hay, hai văn phòng nói trên là nơi có nhiệm vụ tiếp nhận, liên lạc và trao đổi các báo cáo quan trọng về tình hình hình Hồng Kông và chuyển chúng cho một văn phòng do nhóm điều phối trung ương về các vấn đề Hồng Kông – Ma Cau của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại thành phố đặc khu đo đích thân ông Hàn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị và Phó Thủ tướng thứ nhất Quốc vụ viện Trung Quốc chỉ đạo.

  Trong một đoạn băng ghi âm vừa bị rò rỉ cách đây vài ngày, được thu lại trước thời điểm bà Carrie Lâm tuyên bố rút lại dự luật dẫn độ, người ta có thể nghe thấy tiếng của vị nữ Trưởng đặc khu này đang nói với một số doanh nhân (tại một cuộc họp riêng được tổ chức vào tháng trước) rằng cá nhân bà ít có sự lựa chọn trong khi các cuộc biểu tình chống dự luật lại đang leo thang nghiêm trọng đến “cấp độ quốc gia và quan trọng như vấn đề an ninh – chủ quyền của một nước”.

  “Một khi đã xảy ra, đối với một vị trưởng đặc khu như tôi, không gian, thẩm quyền chính trị chỉ có giới hạn”, đoạn băng ghi âm có tiếng nói của bà Carrie Lâm bị rò rỉ cho thấy.

  Trước đó, hôm 4/9, bà Carrie Lâm đã đứng trước công chúng và tuyên bố chính thức rút lại dự luật gây khủng hoảng từ tháng 6/2019 và cho đây là quyết định và lựa chọn của chính quyền Hồng Kông.

  Người biểu tình Hồng Kông đến nay vẫn một mực đòi chính quyền sở tại phải có tuyên bố về việc từ bỏ hoàn toàn dự luật vì họ cho rằng đó là những việc làm mang tính chất lập pháp, cần phải có văn bản hủy bỏ chính thức.

  Ngọc Hoàng

  Ngoài ra, theo phản ánh của các phương tiện truyền thông ở Hồng Kông, người biểu tình vẫn kiên quyết yêu cầu chính quyền giải quyết 4 đòi hỏi của họ bao gồm: Thành lập ủy ban điều tra việc cảnh sát hành hung người biểu tình; Ân xá cho tất cả những người bị bắt giữ; Không được coi, mô tả hoạt động biểu tình là bạo loạn; Khởi động lại tiến trình cải tổ chính trị của thành phố.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hong Kong Chính Thức Rút Dự Luật Dẫn Độ Gây Tranh Cãi
 • Lãnh Đạo Hong Kong Nói Gì Về Hoãn Luật Dẫn Độ Vô Thời Hạn?
 • Danh Sách Quốc Gia Cho Phép (Và Không Cho Phép) Hai Quốc Tịch Năm 2022
 • Vì Sao Panama Trở Thành Thiên Đường Trốn Thuế
 • 29 Thành Phố Trên Thế Giới Đồng Loạt Phản Đối Luật Dẫn Độ
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100