Khoa Luật Dân Sự / 2023 / Top 16 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 12/2022 # Top View | Bac.edu.vn

Giới Thiệu Khoa Luật Dân Sự / 2023

Điện thoại: 08.9400989 – số máy nhánh: 170

Khoa Luật dân sự là một Khoa lớn của Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh với đội ngũ giảng viên có trình độ cao.

Khoa được thành lập với 03 Bộ môn là Bộ môn Luật dân sự (bao gồm cả Sở hữu trí tuệ), Bộ môn Luật lao động, Bộ môn Luật tố tụng dân sự và hôn nhân gia đình. Lãnh đạo Khoa hiện nay gồm 03 thành viên (01 Trưởng Khoa và 02 Phó Trưởng Khoa).

Khoa Luật dân sự có 43 thành viên trong có 02 Phó giáo sư-Tiến sỹ, 08 Tiến sỹ (03 Tiến sỹ được đào tạo ở nước ngoài), 03 Nghiên cứu sinh, 25 Thạc sỹ (02 được đào tạo ở nước ngoài), 05 Cử nhân đang học Cao học Luật. Trong những thành viên hiện nay có 04 giảng viên chính, có giảng viên đã giảng dạy, là Giáo sự thỉnh giảng tại cơ sở đào tạo đại học nước ngoài.

Khoa Luật Dân sự quản lý chuyên môn và giảng dạy các học phần bắt buộc bao gồm Luật Dân sự; Luật sở hữu trí tuệ; Luật Tố tụng dân sự, Luật Hôn nhân & gia đình; Luật Lao động và các môn thuộc các học phần tự chọn có định hướng là Giao dịch dân sự nhà ở; Đàm phán soạn thảo giao kết hợp đồng; Quyền nhân thân; Hợp đồng dân sự thông dụng; Một số vấn đề về pháp luật lao động; Lý luận về chứng cứ trong tố tụng dân sự; Pháp luật về HN&GĐ; Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật thi hành án dân sự; Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Mục tiêu chuyên môn của Khoa là trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về xã hội, hệ thống pháp luật hiện hành và có kỹ năng chuyên sâu đối với các ngành Luật.

Hoạt động chuyên môn của Khoa Luật dân sự hướng đến việc đào tạo ra những sinh viên có nhiều kiến thức về pháp luật dân sự. Với chuyên ngành Luật dân sự, sinh viên ra Trường có khả năng làm việc ở các công việc và vị trí rất đa dạng như sau:

Khoa Luật dân sự có truyền thống tốt về hoạt động tập thể. Công đoàn Khoa Luật dân sự là một Công đoàn mạnh (đã đạt danh hiệu Công đoàn xuất sắc) và Đoàn khoa hoạt động rất tích cực.

Giảng viên của Khoa hàng năm hoàn thành tốt công việc giảng dạy. Các hoạt động nghiên cứu khoa học đã có những chuyển biến mạnh mẽ với hàng loạt các đề tài các cấp (trong đó có 05 đề tài cấp bộ, nhiều đề tài cấp trường đã được nghiệm thu). Nhiều giảng viên của Khoa đã có các công trình khoa học được đánh giá cao. Đặc biệt trong năm 2010, Khoa đã có một giảng viên được phong Phó giáo sư và trong năm 2011 có thêm hai giảng viên được phong Phó giáo sư.

Khoa Luật dân sự phấn đấu trở thành một Khoa có tinh thần đoàn kết cao, phát triển và bồi dưỡng nhiều đảng viên, giảng viên trẻ.

Cùng với sự phát triển chung của Trường, Khoa phấn đấu trở thành nơi quy tụ những giảng viên xuất sắc, có uy tín trong lĩnh vực pháp luật dân sự, sở hữu trí tuệ, tố tụng dân sự, lao động và hôn nhân, gia đình. Cùng với Nhà trường, Khoa luật dân sự cố gắng phối hợp tổ chức hàng năm một số buổi tạo đàm trong đó có Tọa đàm với chuyên gia nước ngoài về pháp luật dân sự.

Khoa Luật dân sự đã triển khai đào tạo Cao học chuyên ngành Luật dân sự. Với những chính sách đề cao chất lượng đào tạo và đáp ứng nhu cầu của học viên (Khoa Luật dân sự là Khoa duy nhất trong Trường theo hướng học viên cao học không chỉ được chọn môn học mà còn được chọn cả giảng viên phụ trách môn học), số lượng đăng ký thi vào chuyên ngành cao học Luật dân sự không ngừng tăng. Trong thời gian tới, ngoài việc phát triển Cao học chuyên ngành Luật dân sự và tham gia chương trình đào tạo thạc sỹ liên kết với nước ngoài, Khoa Luật dân sự sẽ hướng tới đào tạo Tiến sỹ chuyên ngành Luật dân sự.

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự Nhật Bản / 2023

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự Nhật Bản , Bình Luận Khoa Học Luật, Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự, Bình Luận Khoa Học Luật Dân Sự, Bình Luận Khoa Học Luạt Đất Đai, Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự, Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự 2015 Đỗ Văn Đại Pdf, Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự 2015 Pdf, Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự 2015, Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự, Điều 147 Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự , Binh Luan Khoa Hoc Bo Luat To Tung Dan Su 2013, Binh Luan Khoa Hoc Bo Luat To Tung Dan Su 2015, Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2015 Pdf, Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự 2015 Nguyễn Văn Cừ, Bình Luận Khoa Học Luật Cạnh Tranh, Bình Luận Khoa Học Luật Tố Tụng Hành Chính, Bình Luận Khoa Học Những Điểm Mới Của Bộ Luật Dân Sự Năm 2015, Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Hành Chính 2015, Bình Luận Khoa Học Luật Tố Tụng Hành Chính 2015, Bình Luận Khoa Học, Khoá Bình Luận Fb, Khoá Bình Luận Facebook, Khoá Bình Luận ảnh Bìa Facebook, Khoá Bình Luận Youtube, Bình Luận Khoa Học Dân Sự Năm 2015, Binh Luan Khoa Hoc Bo Luc Dan Su 2015, Khóa Bình Luận Trên Fb, Binh Luận Khoa Học Hình Sự Nằm 2015, Khoá Bình Luận ảnh Đại Diện Facebook, Khoá Bình Luận Bài Viết Facebook, Khoá Bình Luận Bài Viết Trên Fb, Khoá Bình Luận Trên Facebook, Khoá Bình Luận Trên Instagram, Khóa Luận Diễn Biến Hòa Bình, Bình Luạn Khoa H0cj Blds 2015, Bình Luận Khoa Học Tố Tụng Hình Sự 2015, Cách Khoá Bình Luận 1 Bài Viết Trên Facebook, Bình Luận Bộ Luật Dân Sự, Bình Luận Luật Sở Hữu Trí Tuệ, Bình Luận Luật Dân Sự, Khóa Luận Hay Nhất, Bình Luận Luật Dân Sự Về Phần Tài Sản, Bình Luận Luật Đất Đai 2013, Luật Hợp Đồng-bản án Và Bình Luận Bản án Của Đỗ Văn Đại, Bình Luận Bộ Luật Dân Sự 2015, Bình Luận Bộ Luật Ttds, Bình Luận Khoa Học Blds Năm 2015 Của Nước Cộng Hòa Xncn Việt Nam, Bình Luận Bộ Luật Hình Sự 2015, Bình Luận Điều 104 Bộ Luật Hình Sự, Bình Luận Điều 139 Bộ Luật Hình Sự, Bình Luận Điều 140 Bộ Luật Hình Sự, Bình Luận Điều 194 Bộ Luật Hình Sự, Bình Luận Điều 202 Bộ Luật Hình Sự, Bình Luận Điều 209 Bộ Luật Dân Sự 2015, Bình Luận Điều 267 Bộ Luật Hình Sự, Bình Luận Điều 281 Bộ Luật Hình Sự, Bình Luận Điều 669 Bộ Luật Dân Sự 2005, Bình Luận Điều 758 Bộ Luật Dân Sự 2005, Bình Luận Điều 8 Bộ Luật Hình Sự, Bình Luận Luật Hình Sự 2015, Bình Luận Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2015 Pdf, Bình Luận Điều 53 Bộ Luật Đất Đai, Luật Hợp Đồng Việt Nam Bản án Và Bình Luận Bản án, Khóa Luận Tốt Nghiệp Tiếng Nhật, Bai Tham Luan Ve Luat Binh Dảng Gioi, Khóa Luận Hoàn Thiện Văn Hóa ẩm Thực Nhật Bản, Bình Luận Điều 13 Luật Doanh Nghiệp 2005, Bình Luận Điều 44 45 Luật Doanh Nghiệp 2005, Bình Luận Điều 45 Luật Doanh Nghiệp 2005, Bản Kiểm Điểm Phê Bình Và Tự Phê Bình Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Luận Văn Thạc Sĩ Pháp Luật Của Việt Nam Về ưu Đãi Đầu Tư Với Thực Tiễn ở Tỉnh Quảng Bình, Bia Luan Van Khoa Luat, Bìa Luận Văn Khoa Luật Đại Học Cần Thơ, Mẫu Bìa Luận Văn Đại Học Cần Thơ Khoa Luat, Khóa Luận Đại Học Luật, Khoá Luận Về Luật Môi Trường, Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật, Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Đất Đai, Khóa Luận Luật Kinh Tế, Khoá Luận Ngành Luật, Luật Nghĩa Vụ Và Bảo Đảm Thực Hiện Nghĩa Vụ-bản án Và Bình Luận Bản án, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật Dân Sự, Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Hình Sự, Khoá Luận Luật Bảo Vệ Tài Nguyên Môi Trường, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật Tội Đầu Cơ, Khóa Luận Tốt Nghiệp Chuyên Ngành Luật, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật Kinh Tế, Quy Định Về Trình Bày Khóa Luận Tốt Nghiệp Cử Nhân Luật, Biển Nào Lớn Nhất ở Thái Bình Dương, Biển Lớn Nhất Trong Thát Bình Dưuong, Văn Bản Pháp Luật Quy Định Những Vấn Đề Cơ Bản Nhất Quan Trọng Nhất Của N, Báo Cáo Cập Nhật Kinh Tế Khu Vực Đông á-thái Bình Dương, Biển Nào Lớn Nhất Trong Thái Bình Dương, Bình Luận Bình Ngô Đại Cáo, Điều Lệ Hội Cựu Chiến Binh Vn Khóa Iv, Điều Lệ Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam Khoá 5, Lao Động Thương Binh Và Xã Hội Nghiên Cứu Khoa Học,

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự Nhật Bản , Bình Luận Khoa Học Luật, Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự, Bình Luận Khoa Học Luật Dân Sự, Bình Luận Khoa Học Luạt Đất Đai, Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự, Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự 2015 Đỗ Văn Đại Pdf, Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự 2015 Pdf, Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự 2015, Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự, Điều 147 Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự , Binh Luan Khoa Hoc Bo Luat To Tung Dan Su 2013, Binh Luan Khoa Hoc Bo Luat To Tung Dan Su 2015, Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2015 Pdf, Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự 2015 Nguyễn Văn Cừ, Bình Luận Khoa Học Luật Cạnh Tranh, Bình Luận Khoa Học Luật Tố Tụng Hành Chính, Bình Luận Khoa Học Những Điểm Mới Của Bộ Luật Dân Sự Năm 2015, Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Hành Chính 2015, Bình Luận Khoa Học Luật Tố Tụng Hành Chính 2015, Bình Luận Khoa Học, Khoá Bình Luận Fb, Khoá Bình Luận Facebook, Khoá Bình Luận ảnh Bìa Facebook, Khoá Bình Luận Youtube, Bình Luận Khoa Học Dân Sự Năm 2015, Binh Luan Khoa Hoc Bo Luc Dan Su 2015, Khóa Bình Luận Trên Fb, Binh Luận Khoa Học Hình Sự Nằm 2015, Khoá Bình Luận ảnh Đại Diện Facebook, Khoá Bình Luận Bài Viết Facebook, Khoá Bình Luận Bài Viết Trên Fb, Khoá Bình Luận Trên Facebook, Khoá Bình Luận Trên Instagram, Khóa Luận Diễn Biến Hòa Bình, Bình Luạn Khoa H0cj Blds 2015, Bình Luận Khoa Học Tố Tụng Hình Sự 2015, Cách Khoá Bình Luận 1 Bài Viết Trên Facebook, Bình Luận Bộ Luật Dân Sự, Bình Luận Luật Sở Hữu Trí Tuệ, Bình Luận Luật Dân Sự, Khóa Luận Hay Nhất, Bình Luận Luật Dân Sự Về Phần Tài Sản, Bình Luận Luật Đất Đai 2013, Luật Hợp Đồng-bản án Và Bình Luận Bản án Của Đỗ Văn Đại, Bình Luận Bộ Luật Dân Sự 2015, Bình Luận Bộ Luật Ttds, Bình Luận Khoa Học Blds Năm 2015 Của Nước Cộng Hòa Xncn Việt Nam, Bình Luận Bộ Luật Hình Sự 2015,

Sách Bình Luận Khoa Học Những Điểm Mới Của Bộ Luật Dân Sự Năm 2022 / 2023

Bạn yên tâm hài lòng khi chọn mua sách

Nội dung chính xác.

Chất lượng bản in đảm bảo.

Giá thành hợp lý.

Bạn có được cái nhìn chính xác về

Bạn sở hữu quyển sách có chất lượng đảm bảo từ giấy, mực in cho đến bìa sách.

Nội dung bạn nắm đáp ứng được yêu cầu tìm hiểu và nghiên cứu của bạn.

Bộ luật dân sự năm 2015 được quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam khóa XIII kỳ họp thứ 10 ngày 24/11/2015 áp dụng ngày 1/1/2017 là kết quả của sự sửa đổi căn bản ,toàn diện và là bước đột pháp trong tư duy pháp lý về đổi mới,góp phần toàn diện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa,phụ vụ hội nhập quốc tê,ổn định môi trường pháp lý cho sự pháp triển kinh tế xã hôi sau khi hiến pháp năm 2013 được ban hành

Nhằm giúp bạn đọc nói chung, những người làm công tác xét xử nói riêng, Nâng cao được kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự một cách khoa học, cũng như nâng cao được hiệu quả công tác áp dụng pháp luật.NHÀ XUẤT BẢN TƯ PHÁP xin trân trọng giới thiệu cuốn sách

Thời hiệu khởi kiện yêu cầu phân chia di sản thừa kế đã thay đổi từ 10 năm thành 30 năm (đối với bất động sản) so với luật cũ

Vì sao Di chúc chung của vợ chồng đã không cánh mà bay khỏi Bộ luật dân sự 2015 ?

Mồ mả bị xâm phạm nay đã được yêu cầu bồi thường tổn thất về tinh thần

Và những điểm mới của Bộ luật dân sự năm 2015 thay đổi khác so với Bộ luật dân sự cũ

Là công trình nghiên cứu áp dụng thực tiễn của tác giả chúng tôi Đỗ Văn Đại.

Nhằm giúp bạn đọc nói chung, những người làm công tác xét xử nói riêng, Nâng cao được kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự một cách khoa học, cũng như nâng cao được hiệu quả công tác áp dụng pháp luật.

Ngành Luật Dân Sự Và Tố Tụng Dân Sự / 2023

1. Mục tiêu đào tạo Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Luật dân sự và Tố tụng dân sự nhằm đào tạo đội ngũ chuyên gia có trình độ cao trong lĩnh vực luật dân sự và tố tụng dân sự có khả năng tư duy độc lập, vận dụng những kiến thức và kỹ năng được trang bị để xử lý các tình huống pháp lý cụ thể, có khả năng phản biện và góp ý xây dựng hoàn thiện pháp luật đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập của đất nước

Để đạt được mục tiêu chung này, chương trình đào tạo trình độc thạc sĩ Luật Dân sự và Tố tụng dân sự tại Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế-Luật được thiết kế dựa trên 2 phương thức theo sự lựa chọn của học viên: phươngthức II: thực hiện viết và bảo vệ Luận văn thạc sĩ và phương thức I: thay thế luận văn tốt nghiệp bằng một số các môn chuyên đề tốt nghiệp. Sự thiết kế này nhằm hướng chương trình đào tạo thạc sĩ Luật Dân sự và Tố tụng dân sự linh hoạt hơn theo hướng ứng dụng, một xu hướng đào tạo thực sự cần thiết cho tình hình thực tiễn ở Việt Nam hiện nay khi hầu hết các chương trình đào tạo, đặc biệt là trong lĩnh vực pháp luật và đặc biệt hơn nữa là ở loại hình đào tạo sau đại học thường chỉ hướng đến đào tạo nghiên cứu chứ không phải là đào tạo ứng dụng. Như vậy, mục tiêu rất rõ ràng khi xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ Luật Dân sự và Tố tụng dân sự này là mở ra cơ hội để học viên lựa chọn hướng phát triển của mình trong tương lai.

Đối với Chương trình giảng dạy môn học phương thức I : Phương thức này không yêu cầu thực hiện luận văn thạc sĩ nhưng yêu cầu các môn học phải có tiểu luận để học viên nghiên cứu sâu trong phạm vi môn học. Các học viên đ­ược đào tạo để trở thành các thạc sĩ Luật Dân sự và Tố tụng dân sự định hướng thực hành, sau khi tốt nghiệp, nhóm này sẽ làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan tư pháp, các luật sư…. Nhóm thạc sĩ thực hành sẽ đư­ợc trang bị sâu hơn các kỹ năng nghề nghiệp, sẽ được tham gia thực hiện và viết các chuyên đề môn học, chuyên đề tốt nghiệp. Sau khi tích lũy đủ số tín chỉ ở dạng môn học, và dạng chuyên đề môn học sẽ được nhận bằng tốt nghiệp.

Đối với Chương trình giảng dạy môn học phương thức II : Phương thức này yêu cầu thực hiện luận văn thạc sĩ ít nhất trong một học kỳ cuối cùng của khóa đào tạo. Các học viên đ­ược đào tạo để trở thành các thạc sĩ Luật Dân sự và Tố tụng dân sự định hư­ớng nghiên cứu, sau khi tốt nghiệp sẽ có thể tiếp tục theo học ch­ương trình Tiến sĩ chuyên Luật Dân sự hoặc LuậtKinh tế. Nhóm này sẽ đư­ợc trang bị sâu hơn những vấn đề mang tính chất học thuật, nâng cao năng lực nghiên cứu và sẽ tốt nghiệp d­ưới hình thức viết luận văn. Sau khi tốt nghiệp các học viên có thể sẽ tham gia làm công tác giảng dạy và nghiên cứu ở các trường đại học, cao đẳng, các viện nghiên cứu hoặc học trình độ tiến sĩ trong lĩnh vực Luật học nói chung và Luật Dân sự vàTố tụng dân sự nói riêng.

Học viên có trình độ thạc sĩ Luật Dân sự và Tố tụng dân được đào tạo theo phương thức I có khả năng vận dụng những kiến thức và lý luận đã học để xử lý những tình huống pháp lý cụ thể phát sinh trong đời sống kinh tế-xã hội một cách độc lập và hiệu quả; có khả năng tư vấn và tham gia một cách hiệu quả các hoạt động gắn với thực hành và áp dụng pháp luật; có tư duy và quan điểm độc lập về những vấn đề pháp lý đặt ra và hình thành những đề xuất, kiến nghị đề giải quyết và hoàn thiện pháp luật.

Học viên tốt nghiệp Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Luật Dân sự và Tố tụng dân sự theo phương án 1 có thể trở thành các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách tại các Viện nghiên cứu về chính sách và pháp luật, các chuyên gia nghiên cứu, tổng hợp và soạn thảo văn bản pháp luật tại các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp; có thể trở thành giảng viên giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Luật Dân sự và Tố tụng dân sự tại các cơ sở đào tạo Luật, đào tạo hành nghề luật sư, thẩm phán, kiểm sát viên, công chứng viên, chấp hành viên… 3. Cơ hội nghề nghiệp Học viên tốt nghiệp Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Luật Dân sự và Tố tụng dân sự theo phương thức II có thể giữ các vị trí quản lý ở các cấp bậc khác nhau trong bộ máy tổ chức quản lý của các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương, cơ quan tư pháp hoặc hành nghề luật sư hoặc làm việc trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau.

– Khả năng ứng dụng, chọn lọc và phân tích, tổng hợp kiến thức để tham gia vào quản lý, tổ chức hoạt động và thực hiện các nghiệp vụ pháp lý trong các cơ quan tư pháp và xét xử, trong quá hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và trong quá trình phản biện, góp ý hoàn thiện pháp luật dân sự và tố tụng dân sự… – Được trang bị những kiến thức cơ bản về ngân hàng, thuế, bảo hiểm, sở hữu trí tuệ, sản nghiệp tư nhân…. để có thể vận dụng, phân tích, tổng hợp và đánh giá khi giải quyết các vấn đề pháp lý. – Kỹ năng nghiên cứu và phân tích luật; kỹ năng vận dụng kiến thức để phản biện, lập luận và xây dựng pháp luật.- Kỹ năng kết hợp giữa lý luận và thực tiễn để giải quyết hiệu quả các vấn đề pháp lý. Khả năng vận dụng các kiến thức chuyên môn để phân tích, đánh giá tình huống pháp lý và xử lý các tình huống trong tranh chấp phát sinh trong lĩnh vực dân sự.Khả năng vận dụng kiến thức pháp luật về dân sự và tố tụng dân sự để tiến hành hoặc tư vấn cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trong đời sống dân sự.- Khả năng thực hiện các thủ tục về tố tụng và giải quyết tranh chấp một cách hiệu quả, đúng pháp luật, qua đó góp phần giúp hoạt động xét xử và giải quyết tranh chấp tại tòa án, trọng tài thương mại được công bằng, khách quan và đúng pháp luật.- Kỹ năng xử lý, sọan thảo hợp đồng một cách thành thạo, chuyên nghiệp.Khả năng thu thập thông tin, phân tích, đánh giá và đưa ra quyết định độc lập trong công việc. Khả năng sử dụng chiến lược, công cụ phù hợp để trình bày, phân tích và đánh giá, tổng hợp thông tin.- Khả năng tư duy độc lập và phản biện, phản biện nâng cao trước những vấn đề pháp lý trong khoa học pháp lý và trong đời sống dân sự.- Hoạch định và tổ chức công việc một cách chủ động, khoa học và hiệu quả.- Khả năng nghe, nắm bắt và hiểu vấn đề với tư duy phản biện và lập luận vững chắc.- Khả năng trình bày một cách thuyết phục những ý kiến, đề xuất, ý tưởng trước công chúng. Ý thức tự giác cao và tham gia vào các hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học và xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong thực tiễn đời sống.

– – – – Khả năng tham gia giảng dạy các môn học chuyên ngành luật dân sự và tố tụng dân sự tại các cơ sở đào tạo luật đồng thời có thể học cao hơn ở trình độ Tiến sĩ Luật học, Tiến sĩ Luật Kinh tế (đối với phương thức II).

Có khả năng làm việc nhóm, tập hợp hình thành nhóm và lãnh đạo nhóm làm việc để đạt được mục tiêu chung.

Có khả năng chủ động hội nhập để thích nghi với cuộc sống và môi trường làm việc tòan cầu, áp lực cao và chuyên nghiệp.Tranh luận, chia sẻ các quan điểm khác nhau về kinh tế, chính trị, văn hóa và tôn giáo trên thế giới.