Giới Thiệu Khoa Luật Dân Sự

Điện thoại: 08.9400989 – số máy nhánh: 170

Khoa Luật dân sự là một Khoa lớn của Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh với đội ngũ giảng viên có trình độ cao.

Khoa được thành lập với 03 Bộ môn là Bộ môn Luật dân sự (bao gồm cả Sở hữu trí tuệ), Bộ môn Luật lao động, Bộ môn Luật tố tụng dân sự và hôn nhân gia đình. Lãnh đạo Khoa hiện nay gồm 03 thành viên (01 Trưởng Khoa và 02 Phó Trưởng Khoa).

Khoa Luật dân sự có 43 thành viên trong có 02 Phó giáo sư-Tiến sỹ, 08 Tiến sỹ (03 Tiến sỹ được đào tạo ở nước ngoài), 03 Nghiên cứu sinh, 25 Thạc sỹ (02 được đào tạo ở nước ngoài), 05 Cử nhân đang học Cao học Luật. Trong những thành viên hiện nay có 04 giảng viên chính, có giảng viên đã giảng dạy, là Giáo sự thỉnh giảng tại cơ sở đào tạo đại học nước ngoài.

Khoa Luật Dân sự quản lý chuyên môn và giảng dạy các học phần bắt buộc bao gồm Luật Dân sự; Luật sở hữu trí tuệ; Luật Tố tụng dân sự, Luật Hôn nhân & gia đình; Luật Lao động và các môn thuộc các học phần tự chọn có định hướng là Giao dịch dân sự nhà ở; Đàm phán soạn thảo giao kết hợp đồng; Quyền nhân thân; Hợp đồng dân sự thông dụng; Một số vấn đề về pháp luật lao động; Lý luận về chứng cứ trong tố tụng dân sự; Pháp luật về HN&GĐ; Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật thi hành án dân sự; Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Mục tiêu chuyên môn của Khoa là trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về xã hội, hệ thống pháp luật hiện hành và có kỹ năng chuyên sâu đối với các ngành Luật.

Hoạt động chuyên môn của Khoa Luật dân sự hướng đến việc đào tạo ra những sinh viên có nhiều kiến thức về pháp luật dân sự. Với chuyên ngành Luật dân sự, sinh viên ra Trường có khả năng làm việc ở các công việc và vị trí rất đa dạng như sau:

Khoa Luật dân sự có truyền thống tốt về hoạt động tập thể. Công đoàn Khoa Luật dân sự là một Công đoàn mạnh (đã đạt danh hiệu Công đoàn xuất sắc) và Đoàn khoa hoạt động rất tích cực.

Giảng viên của Khoa hàng năm hoàn thành tốt công việc giảng dạy. Các hoạt động nghiên cứu khoa học đã có những chuyển biến mạnh mẽ với hàng loạt các đề tài các cấp (trong đó có 05 đề tài cấp bộ, nhiều đề tài cấp trường đã được nghiệm thu). Nhiều giảng viên của Khoa đã có các công trình khoa học được đánh giá cao. Đặc biệt trong năm 2010, Khoa đã có một giảng viên được phong Phó giáo sư và trong năm 2011 có thêm hai giảng viên được phong Phó giáo sư.

Khoa Luật dân sự phấn đấu trở thành một Khoa có tinh thần đoàn kết cao, phát triển và bồi dưỡng nhiều đảng viên, giảng viên trẻ.

Cùng với sự phát triển chung của Trường, Khoa phấn đấu trở thành nơi quy tụ những giảng viên xuất sắc, có uy tín trong lĩnh vực pháp luật dân sự, sở hữu trí tuệ, tố tụng dân sự, lao động và hôn nhân, gia đình. Cùng với Nhà trường, Khoa luật dân sự cố gắng phối hợp tổ chức hàng năm một số buổi tạo đàm trong đó có Tọa đàm với chuyên gia nước ngoài về pháp luật dân sự.

Khoa Luật dân sự đã triển khai đào tạo Cao học chuyên ngành Luật dân sự. Với những chính sách đề cao chất lượng đào tạo và đáp ứng nhu cầu của học viên (Khoa Luật dân sự là Khoa duy nhất trong Trường theo hướng học viên cao học không chỉ được chọn môn học mà còn được chọn cả giảng viên phụ trách môn học), số lượng đăng ký thi vào chuyên ngành cao học Luật dân sự không ngừng tăng. Trong thời gian tới, ngoài việc phát triển Cao học chuyên ngành Luật dân sự và tham gia chương trình đào tạo thạc sỹ liên kết với nước ngoài, Khoa Luật dân sự sẽ hướng tới đào tạo Tiến sỹ chuyên ngành Luật dân sự.

Sách Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự

Sách Bộ luật dân sự 2023

– Ngày 24 tháng 11 năm 2023, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Bộ luật dân sự số 91/2023/QH13 (Bộ luật dân sự năm 2023). Ngày 08 tháng 12 năm 2023, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Lệnh số 20/2023/L-CTN về việc công bố Luật. Bộ luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

– Để kịp thời phục vụ công tác triển khai thi hành Bộ luật dân sự năm 2023 và đưa Bộ luật đi vào cuộc sống, Nhà xuất bản Thế Giới xuất bản quyển sách Sách có độ dày 600 trang, giá phát hành 490.000đ/ 1 cuốn

Phương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự (Biên soạn theo Bộ luật tố tụng dân sự năm 2023 và văn bản mới năm 2023)” do Luật gia Nguyễn Ngọc Điệp là người có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác xét xử án dân sự biên soạn. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN DÂN SỰ VÀ ÁP DỤNG BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ NĂM 2023

Vừa qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 25-11-2023, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Bộ luật Tố tụng dân sự mơi, thay thế cho Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004, Việc ban hành Bộ luật Tố tụng dân sự mới, nhằm cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp 2013, bảo đảm quyền tiếp cận công lý của cơ quan, tổ chức và cá nhân, tạo thuận lợi cho người tham gia tố tụng thực hiện các quyền và nghĩa vụ tố tụng của mình tại Tòa án, đồng thời tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho Tòa án giải quyết các vụ việc dân sự một cách nhanh chóng và chính xác, góp phần bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân.Nhằm giúp bạn đọc nói chung, những người làm công tác pháp luật nói riêng thuận tiện trong việc nghiên cứu Bộ luật Tố tụng dân sự mới, Nhà xuất bản Thế Giới cho xuất bản cuốn sách “So sánh Bộ luật Tố tụng dân sự 2004 – 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất” do luật gia Nguyễn Ngọc Điệp biên soạn.Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 576 trang, Giá: 425.000đ. Nộp lưu chiểu quý III / 2023.

PHẦN THỨ I: SO SÁNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2004-2023.

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự Năm 2023

Bộ Luật dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 24-11-2023 ( có hiệu lực thi hành ngày 1-1-2023 và thay thế Bộ luật dân sự 2005. Sau 10 thi hành, Bộ luật dân sự 2005 đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập như chưa đáp ứng được yêu cầu của cơ chế pháp để hướng dẫn, chỉ dẫn, công nhận, tôn trọng, bảo vệ tốt nhất quyền dân sự; nhiều quy định của Bộ luật chưa thực sự là chuẩn mực ứng xử pháp lý cho mọi chủ thể trong cộng đồng dân cư. Đồng thời, thiếu cơ sở pháp lý khi các cơ quan bảo vệ pháp luật áp dụng pháp luật để giải quyết tranh chấp…Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả điều chỉnh của Bộ luật dân sự nói riêng, pháp luật dân sự nói chung. Ý thức được điều đó, các nhà soạn luật Việt Nam đã xây dựng Bộ luật dân sự năm 2023 phù hợp với sự phát triển về điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam hiện nay, đặc biệt là sự tồn tại và vận hành của nền kinh tế thị trường trong bối cảnh hội nhập và phát triển. Bộ luật dân sự 2023 ra đời có nhiều đổi mới cả về kết cấu, nội dung và hình thức thể hiện tư duy pháp lý và quan điểm lập pháp phù hợp; góp phần xây dựng hệ thống pháp luật dân sự thống nhất, ổn định cũng như nền khoa học pháp lý Việt Nam.

Tập thể tác giả hy vọng, công trình khoa học này là tài liệu quý giá, cung cấp những kiến thức và thông tin thiết thực, bổ ích cho nhu cầu tìm hiểu, nghiêm cứu, học tập, giảng dạy và áp dụng thực tiễn.

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:

Phần II. Quyền sở hữu và quyền khác khác đối với tài sản.

Phần III. Nghĩa vụ và hợp đồng.

Phần V. Pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tồ nước ngoài

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự Nhật Bản

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự Nhật Bản , Bình Luận Khoa Học Luật, Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự, Bình Luận Khoa Học Luật Dân Sự, Bình Luận Khoa Học Luạt Đất Đai, Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự, Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự 2023 Đỗ Văn Đại Pdf, Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự 2023 Pdf, Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự 2023, Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự, Điều 147 Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự , Binh Luan Khoa Hoc Bo Luat To Tung Dan Su 2013, Binh Luan Khoa Hoc Bo Luat To Tung Dan Su 2023, Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2023 Pdf, Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự 2023 Nguyễn Văn Cừ, Bình Luận Khoa Học Luật Cạnh Tranh, Bình Luận Khoa Học Luật Tố Tụng Hành Chính, Bình Luận Khoa Học Những Điểm Mới Của Bộ Luật Dân Sự Năm 2023, Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Hành Chính 2023, Bình Luận Khoa Học Luật Tố Tụng Hành Chính 2023, Bình Luận Khoa Học, Khoá Bình Luận Fb, Khoá Bình Luận Facebook, Khoá Bình Luận ảnh Bìa Facebook, Khoá Bình Luận Youtube, Bình Luận Khoa Học Dân Sự Năm 2023, Binh Luan Khoa Hoc Bo Luc Dan Su 2023, Khóa Bình Luận Trên Fb, Binh Luận Khoa Học Hình Sự Nằm 2023, Khoá Bình Luận ảnh Đại Diện Facebook, Khoá Bình Luận Bài Viết Facebook, Khoá Bình Luận Bài Viết Trên Fb, Khoá Bình Luận Trên Facebook, Khoá Bình Luận Trên Instagram, Khóa Luận Diễn Biến Hòa Bình, Bình Luạn Khoa H0cj Blds 2023, Bình Luận Khoa Học Tố Tụng Hình Sự 2023, Cách Khoá Bình Luận 1 Bài Viết Trên Facebook, Bình Luận Bộ Luật Dân Sự, Bình Luận Luật Sở Hữu Trí Tuệ, Bình Luận Luật Dân Sự, Khóa Luận Hay Nhất, Bình Luận Luật Dân Sự Về Phần Tài Sản, Bình Luận Luật Đất Đai 2013, Luật Hợp Đồng-bản án Và Bình Luận Bản án Của Đỗ Văn Đại, Bình Luận Bộ Luật Dân Sự 2023, Bình Luận Bộ Luật Ttds, Bình Luận Khoa Học Blds Năm 2023 Của Nước Cộng Hòa Xncn Việt Nam, Bình Luận Bộ Luật Hình Sự 2023, Bình Luận Điều 104 Bộ Luật Hình Sự, Bình Luận Điều 139 Bộ Luật Hình Sự, Bình Luận Điều 140 Bộ Luật Hình Sự, Bình Luận Điều 194 Bộ Luật Hình Sự, Bình Luận Điều 202 Bộ Luật Hình Sự, Bình Luận Điều 209 Bộ Luật Dân Sự 2023, Bình Luận Điều 267 Bộ Luật Hình Sự, Bình Luận Điều 281 Bộ Luật Hình Sự, Bình Luận Điều 669 Bộ Luật Dân Sự 2005, Bình Luận Điều 758 Bộ Luật Dân Sự 2005, Bình Luận Điều 8 Bộ Luật Hình Sự, Bình Luận Luật Hình Sự 2023, Bình Luận Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2023 Pdf, Bình Luận Điều 53 Bộ Luật Đất Đai, Luật Hợp Đồng Việt Nam Bản án Và Bình Luận Bản án, Khóa Luận Tốt Nghiệp Tiếng Nhật, Bai Tham Luan Ve Luat Binh Dảng Gioi, Khóa Luận Hoàn Thiện Văn Hóa ẩm Thực Nhật Bản, Bình Luận Điều 13 Luật Doanh Nghiệp 2005, Bình Luận Điều 44 45 Luật Doanh Nghiệp 2005, Bình Luận Điều 45 Luật Doanh Nghiệp 2005, Bản Kiểm Điểm Phê Bình Và Tự Phê Bình Theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Luận Văn Thạc Sĩ Pháp Luật Của Việt Nam Về ưu Đãi Đầu Tư Với Thực Tiễn ở Tỉnh Quảng Bình, Bia Luan Van Khoa Luat, Bìa Luận Văn Khoa Luật Đại Học Cần Thơ, Mẫu Bìa Luận Văn Đại Học Cần Thơ Khoa Luat, Khóa Luận Đại Học Luật, Khoá Luận Về Luật Môi Trường, Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật, Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Đất Đai, Khóa Luận Luật Kinh Tế, Khoá Luận Ngành Luật, Luật Nghĩa Vụ Và Bảo Đảm Thực Hiện Nghĩa Vụ-bản án Và Bình Luận Bản án, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật Dân Sự, Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Hình Sự, Khoá Luận Luật Bảo Vệ Tài Nguyên Môi Trường, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật Tội Đầu Cơ, Khóa Luận Tốt Nghiệp Chuyên Ngành Luật, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật Kinh Tế, Quy Định Về Trình Bày Khóa Luận Tốt Nghiệp Cử Nhân Luật, Biển Nào Lớn Nhất ở Thái Bình Dương, Biển Lớn Nhất Trong Thát Bình Dưuong, Văn Bản Pháp Luật Quy Định Những Vấn Đề Cơ Bản Nhất Quan Trọng Nhất Của N, Báo Cáo Cập Nhật Kinh Tế Khu Vực Đông á-thái Bình Dương, Biển Nào Lớn Nhất Trong Thái Bình Dương, Bình Luận Bình Ngô Đại Cáo, Điều Lệ Hội Cựu Chiến Binh Vn Khóa Iv, Điều Lệ Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam Khoá 5, Lao Động Thương Binh Và Xã Hội Nghiên Cứu Khoa Học,

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự Nhật Bản , Bình Luận Khoa Học Luật, Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự, Bình Luận Khoa Học Luật Dân Sự, Bình Luận Khoa Học Luạt Đất Đai, Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự, Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự 2023 Đỗ Văn Đại Pdf, Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự 2023 Pdf, Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự 2023, Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự, Điều 147 Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự , Binh Luan Khoa Hoc Bo Luat To Tung Dan Su 2013, Binh Luan Khoa Hoc Bo Luat To Tung Dan Su 2023, Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2023 Pdf, Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự 2023 Nguyễn Văn Cừ, Bình Luận Khoa Học Luật Cạnh Tranh, Bình Luận Khoa Học Luật Tố Tụng Hành Chính, Bình Luận Khoa Học Những Điểm Mới Của Bộ Luật Dân Sự Năm 2023, Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Hành Chính 2023, Bình Luận Khoa Học Luật Tố Tụng Hành Chính 2023, Bình Luận Khoa Học, Khoá Bình Luận Fb, Khoá Bình Luận Facebook, Khoá Bình Luận ảnh Bìa Facebook, Khoá Bình Luận Youtube, Bình Luận Khoa Học Dân Sự Năm 2023, Binh Luan Khoa Hoc Bo Luc Dan Su 2023, Khóa Bình Luận Trên Fb, Binh Luận Khoa Học Hình Sự Nằm 2023, Khoá Bình Luận ảnh Đại Diện Facebook, Khoá Bình Luận Bài Viết Facebook, Khoá Bình Luận Bài Viết Trên Fb, Khoá Bình Luận Trên Facebook, Khoá Bình Luận Trên Instagram, Khóa Luận Diễn Biến Hòa Bình, Bình Luạn Khoa H0cj Blds 2023, Bình Luận Khoa Học Tố Tụng Hình Sự 2023, Cách Khoá Bình Luận 1 Bài Viết Trên Facebook, Bình Luận Bộ Luật Dân Sự, Bình Luận Luật Sở Hữu Trí Tuệ, Bình Luận Luật Dân Sự, Khóa Luận Hay Nhất, Bình Luận Luật Dân Sự Về Phần Tài Sản, Bình Luận Luật Đất Đai 2013, Luật Hợp Đồng-bản án Và Bình Luận Bản án Của Đỗ Văn Đại, Bình Luận Bộ Luật Dân Sự 2023, Bình Luận Bộ Luật Ttds, Bình Luận Khoa Học Blds Năm 2023 Của Nước Cộng Hòa Xncn Việt Nam, Bình Luận Bộ Luật Hình Sự 2023,

Nữ Thủ Khoa Đa Tài Hệ Dân Sự Học Viện An Ninh Nhân Dân

Lê Thị Hoàng Anh (SN 1995), lớn lên từ mảnh đất Sơn La. Từng lọt vào Top thí sinh có điểm tuyển sinh đầu vào cao nhất của hệ dân sự Học viện An ninh nhân dân 4 năm về trước, và mới đây, Hoàng Anh lại đứng trên bục vinh danh là Thủ khoa đầu tiên của hệ dân sự Học viện An ninh nhân dân.

Với điểm số 3,44 (hệ điểm 4), Hoàng Anh tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Luật (Lớp B3 – Dân sự khóa I, khoa Luật, Học viện An ninh nhân dân). Trong lễ tốt nghiệp, cô gái Sơn La được nhà trường vinh danh, lấy đó làm tấm gương cho các sinh viên, học viên trong trường. Thành tích này của Hoàng Anh không bất ngờ với các bạn học bởi cô học giỏi có tiếng.

Cú vấp đầu đời

Cô nữ sinh Tây Bắc có gương mặt xinh xắn, nụ cười duyên dáng dễ gây thiện cảm với người đối diện. Hoàng Anh kể, sinh ra trong gia đình có bố là công an, mẹ làm nội trợ, từ nhỏ, cô luôn ước mơ được khoác trên mình màu xanh cỏ úa để tiếp bước cha. Từ lớp 1 đến 12, cô học trò miền sơn cước luôn giữ vững thành tích học tập khá, giỏi.

Cô học trò nộp hồ sơ đăng ký vào Khoa Nghiệp vụ, Học viện An ninh nhân dân, nhưng thiếu 0,5 điểm. Có thể nói, đây là cú vấp đầu đời của cô học trò phố núi, lúc đó Hoàng Anh cảm giác như có lỗi với bố mẹ. Cô khóc lóc, bỏ ăn và được bố mẹ động viên. Khi chuẩn bị nhập học vào trường nguyện vọng 2 thì Hoàng Anh bất ngờ nhận được giấy báo đỗ hệ dân sự theo học chuyên ngành Luật.

“Với tôi, đây là một ngành hay, cung cấp nhiều kiến thức, kỹ năng cho người học. Sau khi ra trường, có thể làm được nhiều công việc ở Viện Kiểm Sát, Sở Tư pháp hay làm luật sư… Dù không thể trở thành trinh sát, đối mặt với tội phạm thì mình vẫn có thể dùng những kiến thức về luật để bảo vệ người yếu thế, đem lại công bằng cho nhiều người”, Hoàng Anh tâm sự.

Cô gái của bảng thành tích đáng nể

Trong 4 năm học đại học, 3 năm Hoàng Anh là học sinh giỏi dẫn đầu khóa, là đoàn viên ưu tú, nhận được học bổng của trường với thành tích học tập cao. Đặc biệt năm học 2014-2023, cô đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc với thành tích học tập 9,1. Năm 2014, Hoàng Anh đoạt giải Nhì phần thi hùng biện của “Cuộc thi hùng biện về khoa học pháp lý cho sinh viên chuyên ngành Luật Hình sự năm học 2014- 2023”.

Tháng 5-2023, Hoàng Anh tham gia cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp được nhà trường phát động cho toàn sinh viên, giáo viên cùng mọi hệ đào tạo của nhà trường và đoạt giải Nhì. Bài dự thi của cô được chọn là 1 trong số 5 bài được gửi dự thi cấp Bộ. Ngày 31-10-2023, Hoàng Anh tiếp tục đoạt giải Khuyến khích “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” cấp Bộ.

Năm 2023, trong dịp “Tổng kết phong trào thi đua học tốt, rèn luyện tốt giai đoạn 2013-2023”, Hoàng Anh là sinh viên hệ dân sự duy nhất được Giám đốc Học viện An ninh nhân dân tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua học tốt, rèn luyện tốt giai đoạn 2013-2023. Năm 2023, cô cũng tự hào là 1 trong 3 sinh viên của Học viện được Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân tặng bằng khen đạt danh hiệu “Học viên xuất sắc” năm học 2014-2023.

Năm 2023, nhóm nghiên cứu của Hoàng Anh gồm 5 thành viên giành được giải Nhất cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp trường năm học 2023-2023 và trong 5 nhóm được giải nhất, nhóm của cô là nhóm duy nhất các thành viên đều là hệ Dân sự và đạt giải Nhất với điểm cao nhất.

Ngoài ra, Hoàng Anh cũng tham gia rất nhiều các hoạt động như các buổi tọa đàm định hướng nghề luật, thuyết trình, tham gia hiến máu tình nguyện, là thành viên của đội Trống hội C500 của học viện, tích cực tham gia hội trại chào mừng 26-3 hàng năm, các câu lạc bộ học tập môn luật so sánh, luật dân sự… đều đoạt giải thưởng cao.

Mùa hè hàng năm, Hoàng Anh thường về địa phương tham gia tình nguyện hè, tiếp sức mùa thi cùng Đoàn thanh niên sinh viên hội đồng hương Sơn La. Hoàng Anh cho biết, việc tham gia các hoạt động ngoại khóa cũng giúp cô bạn tự tin hơn, hoàn thiện được những kỹ năng sống, kỹ năng hùng biện, nói chuyện trước công chúng.

Học để cống hiến cho quê hương

Hoàng Anh cho biết, sau khi tốt nghiệp, cô sẽ trở về mảnh đất quê hương Sơn La để làm việc. Cô học trò phố núi ngày nào nay đã trở nên chững chạc và trưởng thành hơn. Hoàng Anh cho biết, ngay từ đầu cô đã xác định sau khi ra trường sẽ về quê để làm việc với mong muốn góp phần nhỏ công sức để xây dựng quê hương. “Với kiến thức luật học được trau dồi trong 4 năm đại học, em mong muốn ra trường trở về cống hiến cho quê hương. Nếu có cơ hội em sẽ học cao hơn và vẫn luôn trau dồi cho mình thật nhiều kiến thức và tích lũy nhiều kinh nghiệm”, Hoàng Anh cho biết.

Theo nhận xét của thầy cô và bạn bè, Hoàng Anh là một sinh viên chăm chỉ, chịu khó, có óc suy luận logic và có khả năng viết lách hay trình bày trước đám đông tốt; luôn tìm tòi học hỏi mọi lúc mọi nơi, mọi vấn đề… Chia sẻ về quan điểm sống của mình, Hoàng Anh bộc bạch: “Với em, cố gắng không bao giờ là đủ nên càng khó khăn thì càng phải cố gắng nhiều hơn. Sau những ngày nắng đẹp cũng sẽ phải có những trận mưa mới thấy được cầu vồng rực rỡ. Hãy luôn cố gắng rồi thành quả có được sẽ luôn xứng đáng với những gì mình bỏ ra”.