Khoa Luật Ftu / TOP #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 8/2022 ❣️ Top View | Bac.edu.vn

Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế Ftu

Khởi Động Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ảo Fese 15

Trắc Nghiệm Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế Ftu

Học Kinh Tế Ra Làm Gì? Ngành Kinh Tế Gồm Những Ngành Nào?

Ngành Kinh Tế Gồm Những Ngành Nào

Luật Bao Gồm Những Chuyên Ngành Nào

Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế Ftu, Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế, Slide Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế, Đề Cương Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế, Trắc Nghiệm Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế , Trắc Nghiệm Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế Ftu, Phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Ngh, Phân Tích Các Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp, “phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp”, Phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp, Văn Bản Pháp Luật Dành Cho Học Phần Luật Kinh Doanh, Văn Bản Pháp Luật Kinh Doanh, Pháp Luật Về Hộ Kinh Doanh, Pháp Luật Và Chủ Thể Kinh Doanh, Pháp Luật Về Chủ Thể Kinh Doanh, Luật Kinh Doanh Quốc Tế, Văn Bản Pháp Luật Quy Định Về Hộ Kinh Doanh, Pháp Luật Kinh Tế Quốc Tế, Kinh Nghiệm Quốc Tế Về Phổ Biến Pháp Luật, Đường Lối Chính Sách Pháp Luật Của Đảng, Nhà Nước Về Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Gắn Với Quốc Phòng,, Đường Lối Chính Sách Pháp Luật Của Đảng, Nhà Nước Về Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Gắn Với Quốc Phòng, , Giải Pháp Nâng Cao Hoạt Động Quản Trị Kinh Doanh Tại Doanh Nghiệp, Pháp Luật Quốc Tế, Pháp Luật Nước Ngoài Về Bảo Vệ Quyền Trẻ Em, Quản Trị Kinh Doanh Kinh Tế Quốc Dân, Kinh Doanh Quốc Tế , Đề Thi Kinh Doanh Quốc Tế, Đề Thi Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế Ou, Đề Thi Quản Trị Kinh Doanh Quôc Tế Đại Học Mở Tp Hcm, Đề Cương Kinh Doanh Quốc Tế, Chuẩn Đầu Ra Kinh Doanh Quốc Tế, Mẫu Hợp Đồng Kinh Doanh Quốc Tế, Hợp Đồng Kinh Doanh Quốc Tế, Huflit Kinh Doanh Quốc Tế, Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế, Trắc Nghiệm Kinh Doanh Quốc Tế, Đăng Kí Kinh Doanh Lữ Hành Quốc Tế, Trắc Nghiệm Môn Kinh Doanh Quốc Tế, Kế Hoạch Học Tập Ngành Kinh Doanh Quốc Tế, Bài Tập Tình Huống Kinh Doanh Quốc Tế, Đáp án 239 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Kinh Doanh Quốc Tế, Trắc Nghiệm Môn Kinh Doanh Quốc Tế Có Đáp án, Tiểu Luận Kinh Doanh Quốc Tế, Phương án Kinh Doanh Lữ Hành Quốc Tế, Giáo Trình Học Kinh Doanh Quốc Tế, Giáo Trình Giao Tiếp Trong Kinh Doanh Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Báo Cáo Phương Pháp Nghiên Cứu Trong Kinh Doanh, Phương Pháp Nghiên Cứu Trong Kinh Doanh, Tiểu Luận Luật Kinh Tế 2 Luật Doanh Nghiệp, Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Kinh Doanh Quốc Tế, Tiếng Anh Chuyên Nghành Kinh Doanh Quốc Tế, Tiếng Anh Chuyên Ngành Kinh Doanh Quốc Tế, Giáo Trình Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế Pdf, Đề Thi Trắc Nghiệm Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế, Mẫu Giấy Đăng Ký Kinh Doanh Lữ Hành Quốc Tế, Giáo Trình Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế, Chương Trình Khung Kinh Doanh Quốc Tế, Chương Trình Đào Tạo Ngành Kinh Doanh Quốc Tế, Văn Bản Đề Nghị Của Doanh Nghiệp Do Đại Diện Theo Pháp Luật Của Doanh Nghiệp Ký Tên Và Đóng Dấu (mẫu, Văn Bản Đề Nghị Của Doanh Nghiệp Do Đại Diện Theo Pháp Luật Của Doanh Nghiệp Ký Tên Và Đóng Dấu (mẫu, Văn Bản Đề Nghị Của Doanh Nghiệp Do Đại Diện Theo Pháp Luật Của Doanh Nghiệp Ký Tên Và Đóng Dấu (mẫu, Iểu Luận Luật Kinh Tế 2 Luật Doanh Nghiệp, Tam Quốc Và Những Bí Quyết Trong Quản Lý Kinh Doanh, Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Kinh Doanh Quốc Tế, Trắc Nghiệm Kinh Doanh Quốc Tế Theo Chương, Tiếng Anh Chuyên Ngành 3 Khoa Kinh Doanh Quốc Tế, Phương Pháp Quản Lí,nâng Cao Hiệu Quả Sản Xuất Kinh Doanh, Bài Tiểu Luận Phương Pháp Nghiên Cứu Trong Kinh Doanh, Nghị Quyết 84 Về Các Giải Pháp Tháo Gỡ Khó Khăn Cho Sản Xuất Kinh Doanh, Văn Bản Pháp Luật Doanh Nghiệp, Luật Kinh Doanh, Bộ Luật Kinh Doanh, Danh Sách Sinh Viên Lớp Kinh Doanh Quốc Tế Khoá 2022, Bộ Luật Kinh Doanh Thương Mại, Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm, Luật Bảo Hiểm Kinh Doanh, Nghị Quyết Số 84/nq-cp Về Các Nhiệm Vụ, Giải Pháp Tiếp Tục Tháo Gỡ Khó Khăn Cho Sản Xuất Kinh Doanh, Pháp Luật Quốc Gia, Văn Bản Pháp Luật Quốc Tế, Văn Bản Pháp Luật Quốc Gia, Đại Diện Theo Pháp Luật Của Doanh Nghiệp, Luật Kinh Tế Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Pháp Luật Kinh Tế, Văn Bản Pháp Luật Về Kinh Tế, Pháp Luật Kinh Tế, Đề Thi Môn Pháp Luật Kinh Tế, Văn Bản Pháp Luật Kinh Tế, Giấy ủy Quyền ( Dành Cho Các Hộ Gia Đình, Kinh Doanh, Tổ Chức Khác Không Có Tư Cách Pháp Nhân), Điều 49 Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm, Tiểu Luận Môn Luật Kinh Doanh Ueh, Điều 44 Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm, Điều 7 Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm, Báo Cáo Thực Tập Tổng Hợp Luật Kinh Doanh, Dự Thảo Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm, Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm 2000, Điều 8 Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm, Điều 3 Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm, Định Luật 80/20 Trong Kinh Doanh, Bộ Luật Công Pháp Quốc Tế, Pháp Luật Điều ước Quốc Tế, Cơ Sở Dữ Liệu Quốc Gia Về Văn Bản Pháp Luật,

Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế Ftu, Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế, Slide Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế, Đề Cương Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế, Trắc Nghiệm Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế , Trắc Nghiệm Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế Ftu, Phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Ngh, Phân Tích Các Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp, “phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp”, Phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp, Văn Bản Pháp Luật Dành Cho Học Phần Luật Kinh Doanh, Văn Bản Pháp Luật Kinh Doanh, Pháp Luật Về Hộ Kinh Doanh, Pháp Luật Và Chủ Thể Kinh Doanh, Pháp Luật Về Chủ Thể Kinh Doanh, Luật Kinh Doanh Quốc Tế, Văn Bản Pháp Luật Quy Định Về Hộ Kinh Doanh, Pháp Luật Kinh Tế Quốc Tế, Kinh Nghiệm Quốc Tế Về Phổ Biến Pháp Luật, Đường Lối Chính Sách Pháp Luật Của Đảng, Nhà Nước Về Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Gắn Với Quốc Phòng,, Đường Lối Chính Sách Pháp Luật Của Đảng, Nhà Nước Về Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Gắn Với Quốc Phòng, , Giải Pháp Nâng Cao Hoạt Động Quản Trị Kinh Doanh Tại Doanh Nghiệp, Pháp Luật Quốc Tế, Pháp Luật Nước Ngoài Về Bảo Vệ Quyền Trẻ Em, Quản Trị Kinh Doanh Kinh Tế Quốc Dân, Kinh Doanh Quốc Tế , Đề Thi Kinh Doanh Quốc Tế, Đề Thi Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế Ou, Đề Thi Quản Trị Kinh Doanh Quôc Tế Đại Học Mở Tp Hcm, Đề Cương Kinh Doanh Quốc Tế, Chuẩn Đầu Ra Kinh Doanh Quốc Tế, Mẫu Hợp Đồng Kinh Doanh Quốc Tế, Hợp Đồng Kinh Doanh Quốc Tế, Huflit Kinh Doanh Quốc Tế, Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế, Trắc Nghiệm Kinh Doanh Quốc Tế, Đăng Kí Kinh Doanh Lữ Hành Quốc Tế, Trắc Nghiệm Môn Kinh Doanh Quốc Tế, Kế Hoạch Học Tập Ngành Kinh Doanh Quốc Tế, Bài Tập Tình Huống Kinh Doanh Quốc Tế, Đáp án 239 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Kinh Doanh Quốc Tế, Trắc Nghiệm Môn Kinh Doanh Quốc Tế Có Đáp án, Tiểu Luận Kinh Doanh Quốc Tế, Phương án Kinh Doanh Lữ Hành Quốc Tế, Giáo Trình Học Kinh Doanh Quốc Tế, Giáo Trình Giao Tiếp Trong Kinh Doanh Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Báo Cáo Phương Pháp Nghiên Cứu Trong Kinh Doanh, Phương Pháp Nghiên Cứu Trong Kinh Doanh, Tiểu Luận Luật Kinh Tế 2 Luật Doanh Nghiệp, Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Kinh Doanh Quốc Tế, Tiếng Anh Chuyên Nghành Kinh Doanh Quốc Tế,

Seminar Kinh Tế Chính Trị Mác Lênin Hubt

Giới Thiệu Về Khoa Luật Kinh Tế

Hubt Trao Bằng Tốt Nghiệp Cho 348 Cử Nhân Ngành Luật Kinh Tế

Luật Kinh Tế 2 Hubt

Luật Kinh Tế 1 Hubt

Chuẩn Format Khóa Luận Ftu

Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm 2022

Một Số Khó Khăn, Vướng Mắc Về Vấn Đề Giao Quyền Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính

Công Thức Định Giá Sản Phẩm: 5 Bước Để Đặt Giá Bán Sỉ Và Lẻ Luôn Thu Được Lợi Nhuận

Định Giá Bán Lẻ Cho Sản Phẩm, Làm Sao Để Có Lợi Nhuận?

Quy Định Và Thủ Tục Giải Thể Chi Nhánh Hạch Toán Phụ Thuộc

Posted by Tin học cộng

Quy định toàn trường Quyết định 1660 đã cập nhật mới nhất: https://tinhoccong.wordpss.com/2016/04/06/quy-dinh-cua-dai-hoc-ngoai-thuong-ve-khoa-luanbao-cao-thuc-tap/

Còn đây là quy định chi tiết từ khoa kinh tế quốc tế, chi tiết những vấn đề còn bỏ ngỏ của Quyết định 1660 dành cho các bạn tham khảo!

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ

Hướng dẫn cách trình bày Khóa luận tốt nghiệp

Hình thức của Khóa luận tốt nghiệp (KLTN):

KLTN phải được trình bày rõ ràng, sạch đẹp theo thứ tự sau:

Bìa chính (Hình thức trình bày như phụ lục 1 và theo quy định ở mục “Số lượng bản nộp”)

Bìa phụ là giấy thường (Hình thức trình bày như phụ lục 1)

Lời mở đầu

Phần nội dung

Kết luận

Phụ lục (nếu có)

KLTN được trình bày trên khổ giấy A4 (210 x 297mm, in một mặt bằng mực đen), có số lượng khoảng 60-80 trang kể từ Lời mở đầu đến hết phần Kết luận.

Trình bày Nội dung của KLTN

­ Font chữ: Times New Roman, cỡ chữ: 13, cách dòng 1.5 lines (không dùng After, Before), lùi đầu dòng  1 cm  khi sang paragraph mới.

­ Cách lề: trên: 2.5 cm; dưới: 2.4 cm; trái 3.5 cm; phải 2 cm.

­ Bố cục:

Tên chương: Viết chữ in hoa, đậm, căn giữa, cỡ chữ: 16

Đề mục: Các tiểu mục của KLTN được trình bày và đánh số thành nhóm chữ số, nhiều nhất gồm bốn chữ số với số thứ nhất chỉ số chương (ví dụ: 1.1.1.2  chỉ tiểu mục 2, nhóm tiểu mục 1, mục 1, chương 1); không có chấm sau khi kết thúc số thứ tự đề mục và không có dấu hai chấm sau khi kết thúc tên đề mục:

.  mục cấp 1 ( ví dụ 1.1) được viết thường, đậm

.  mục cấp 2 (ví dụ 1.1.1) được viết đậm, nghiêng

.  mục cấp 3 (1.1.1.2)  được viết nghiêng

Ví dụ:

CHƯƠNG 1

LÝ LUẬN CHUNG VỀ XUẤT KHẨU THỦY SẢN

1.1       Một số khái niệm cơ bản

1.1.1      Thủy sản

1.1.1.1    Đặc điểm

1.1.1.2     Phân loại

­ Cách trích dẫn tài liệu tham khảo (Trích nguồn): Cách trích dẫn tài liệu tham khảo được thực hiện theo hình thức ghi tên tác giả và năm xuất bản ngay sau nội dung đã tham khảo (cung cấp thông tin số trang nếu trích dẫn từ sách).

Ví dụ:  – Krugman (1999) đã cho rằng…

Kinh tế học quốc tế có thể được chia ra thành 2 nhóm chính: nghiên cứu thương mại quốc tế và tiền tệ quốc tế (Krugman và Obstfeld, 2006, tr. 8).

Lưu ý:  Cách trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo dựa trên hệ thống trích nguồn của Đại học Harvard. Sinh viên có thể tham khảo chi tiết tại địa chỉ http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm

­ Bảng biểu, hình, đồ thị, sơ đồ,… : phải được căn giữa, đánh số theo từng loại và bao gồm luôn cả thứ tự của chương. Số đầu tiên là số thứ tự của chương, số tiếp theo là số thứ tự hình trong chương đó. Ví dụ: Hình 2.1 (Hình vẽ thứ nhất trong chương 2 ); Bảng 1.2 (Bảng thứ 2 trong chương 1).

Bảng (chỉ sử dụng kẻ ngang), biểu, hình, đồ thị…phải có Tên, Đơn vị tính, Nguồn :

Tên để phía trên, được căn giữa;

Đơn vị tính để phía trên, căn lề phải; bôi đậm số thứ tự và tên của bảng, biểu, hình …;  Nguồn để phía dưới bảng, biểu, hình, đồ thị…, in nghiêng, căn giữa.

­ Số liệu phải được phân cách hàng nghìn bằng dấu chấm và phân cách dấu thập phân bằng dấu phẩy, Ví dụ: 1.025.845,26.

­ Không để bảng, biểu, đồ thị…bị cắt thành hai trang.

 ­ Số thứ tự của trang đặt ở chính giữa, phía trên đầu trang giấy và bắt đầu từ Lời mở đầu đến hết phần Tài liệu tham khảo và Phụ lục.

­ Dùng footnote để giải thích (không trích nguồn), cỡ chữ 10

3.1 Tài liệu tham khảo tách riêng đối với tài liệu tiếng Việt và tiếng Anh, được đánh số thứ tự.

Tài liệu không có tên tác giả thì lấy tên cơ quan ban hành.

Nếu một tác giả trong cùng 1 năm có nhiều công trình tham khảo thì đặt các chữ cái a,b,c… sau năm xuất bản dựa theo thứ tự thời gian xuất bản.

Ví dụ:

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TIẾNG VIỆT

Nguyễn Văn An, 2011, Bàn về chính sách cạnh tranh, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, Số 10 tháng 8, trang 55-60.

Từ Thúy Anh, 2013, Kinh tế học quốc tế, NXB Thống kê, Hà Nội.

TIẾNG ANH

Brander, J., 1985a, Competition Management, Journal of International Economics, Số 18, trang 83-100.

Brander, J., 1985b, Benefits of Competition, Journal of International Economics, Số 18, trang 68-108.

Jaffe, J. and Westerfield R., 1985, The impact of inflation, Journal of Finance, Số 40, trang 25-34.

UNDP, 2011, Human Development Report.

http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=388&idmid=3&ItemID=12961 (truy cập ngày 15/4/2013)

WEBSITE

Website của Tổng cục thống kê, http://www.gso.gov.vn/

Số lượng bản nộp

­ Bản cứng: 03 bản khóa luận hoàn chỉnh, trong đó:

1 bản đóng bìa cứng màu đỏ, chữ vàng và ở gáy có in tên sinh viên, tên đề tài, năm viết.

Ví dụ:

NGUYỄN VĂN A

PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU HÀNG NÔNG SẢN VIỆT NAM

2015

2 bản đóng bìa mềm màu đỏ (ngoài cùng có bìa nilon) đính kèm vào bìa sau bản “Nhận xét của giáo viên hướng dẫn”

Tin học cộng

Fanpage: http://www.facebook.com/LuyenThiChungChiMOS

Email: tinhoccong@gmail.com

Hotline: 0966 576 148 (Mr Hoàng)

Share this:

Twitter

Facebook

Like this:

Like

Loading…

Đồng Nai Dừng Thực Hiện Dự Án Khu Dân Cư Bình Đa

Đề Nghị Hướng Dẫn Những Thủ Tục Phải Làm Khi Điều Chỉnh Thời Gian Thực Hiện Dự Án

7 Nguyên Tắc Quản Lý Chất Lượng

Nguyên Tắc Số 7 Về Quản Lý Chất Lượng: Quyết Định Dựa Trên Bằng Chứng

Nguyên Tắc 6: Quyết Định Dựa Trên Bằng Chứng

Trắc Nghiệm Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế Ftu

Học Kinh Tế Ra Làm Gì? Ngành Kinh Tế Gồm Những Ngành Nào?

Ngành Kinh Tế Gồm Những Ngành Nào

Luật Bao Gồm Những Chuyên Ngành Nào

Khối A Gồm Những Ngành Nào? Môn Thi Gì & Trường Gì?

Khối C03 Gồm Những Môn Gì, Gồm Những Ngành Nào 2022?

Trắc Nghiệm Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế Ftu, Trắc Nghiệm Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế , Trắc Nghiệm Môn Kinh Doanh Quốc Tế Có Đáp án, Trắc Nghiệm Môn Kinh Doanh Quốc Tế, Đáp án 239 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Kinh Doanh Quốc Tế, Trắc Nghiệm Kinh Doanh Quốc Tế, Đề Thi Trắc Nghiệm Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế, Trắc Nghiệm Kinh Doanh Quốc Tế Theo Chương, Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế, Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế Ftu, Slide Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế, Đề Cương Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế, Kinh Nghiệm Quốc Tế Về Phổ Biến Pháp Luật, Trắc Nghiệm Kinh Tế Kinh Doanh, Trắc Nghiệm Kinh Tế Kinh Doanh Ftu, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Quản Trị Kinh Doanh, Trắc Nghiệm Kinh Tế Quốc Tế Có Đáp án, Đáp án 239 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Kinh Tế Quốc Tế, Trắc Nghiệm Kinh Tế Học Quốc Tế, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Kinh Tế Quốc Tế, 239 Đáp án Trắc Nghiệm Kinh Tế Quốc Tế, Trắc Nghiệm Môn Kinh Tế Quốc Tế, Đáp án Đề Thi Trắc Nghiệm Kinh Tế Quốc Tế, Trắc Nghiệm Kinh Tế Quốc Tế, Câu Hỏii Và Bài Tập Trắc Nghiệm Có Đáp án Môn Kinh Tế Quốc Tế, Phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Ngh, Phân Tích Các Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp, “phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp”, Phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp, Trắc Nghiệm Kinh Tế Quốc Tế Có Đáp án Theo Chương, Trắc Nghiệm Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Kinh Tế, 700 Cau Trăc Nghiệm Pháp Luật, De Thi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Trắc Nghiệm Pháp Luật Và Đời Sống, Bài Thi Trắc Nghiệm Môn Pháp Luật Đại Cương, Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương Có Đáp án Hui, Đề Thi Pháp Luật Đại Cương Trắc Nghiệm, Đề Thi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Pháp Luật Đại Cương, Câu Hỏi Trắc Nghiệm ôn Thi Pháp Luật Đại Cương, Đáp án 700 Câu Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Bài Thi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Pháp Luật Đại Cương Trắc Nghiệm, Văn Bản Pháp Luật Dành Cho Học Phần Luật Kinh Doanh, Đề Thi Trắc Nghiệm Luật Thương Mại Quốc Tế, Pháp Luật Về Hộ Kinh Doanh, Pháp Luật Về Chủ Thể Kinh Doanh, Văn Bản Pháp Luật Kinh Doanh, Pháp Luật Và Chủ Thể Kinh Doanh, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương Chương 2, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương Chương 1, 700 Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Đề Thi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương Chương 2, Trắc Nghiệm Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật, Luật Kinh Doanh Quốc Tế, Văn Bản Pháp Luật Quy Định Về Hộ Kinh Doanh, Trắc Nghiệm Luật Kinh Tế Phần Trọng Tài Thương Mại, Pháp Luật Kinh Tế Quốc Tế, Đường Lối Chính Sách Pháp Luật Của Đảng, Nhà Nước Về Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Gắn Với Quốc Phòng, , Đường Lối Chính Sách Pháp Luật Của Đảng, Nhà Nước Về Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Gắn Với Quốc Phòng,, Đề Cương ôn Thi Trắc Nghiệm Môn Pháp Luật Đại Cương, Giải Pháp Nâng Cao Hoạt Động Quản Trị Kinh Doanh Tại Doanh Nghiệp, Kinh Nghiệm Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Môn Tiếng Anh, Kinh Nghiệm Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Môn Sinh, An Ninh Nguồn Nước Và Phát Triển Kinh Tế Kinh Nghiệm Quốc Tế Và Hàm ý Cho Việt Nam, Pháp Luật Quốc Tế, Pháp Luật Nước Ngoài Về Bảo Vệ Quyền Trẻ Em, Trac Nghiem Phap Che, Trắc Nghiệm Y Pháp, Trắc Nghiệm Pháp Y, Quản Trị Kinh Doanh Kinh Tế Quốc Dân, Đề Thi Trắc Nghiệm Pháp Chế Dược Có Đáp án, Đề Thi Trắc Nghiệm Phật Pháp, Phương Pháp Làm Bài Thi Trắc Nghiệm, Đáp án Đề Thi Trắc Nghiệm Kinh Tế Vi Mô, Trắc Nghiệm Kinh Tế Học, Bài Thi Trắc Nghiệm Kinh Tế Vi Mô, Trắc Nghiệm Kinh Tế, Trắc Nghiệm Kinh Tế Vĩ Mô, Đề Thi Trắc Nghiệm Kinh Tế Vĩ Mô, Đề Thi Trắc Nghiệm Kinh Tế Vi Mô Có Đáp án, Bài Thi Trắc Nghiệm Môn Kinh Tế Vĩ Mô, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Kinh Tế Vĩ Mô, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Kinh Tế Vi Mô, Kinh Nghiệm Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Môn Vật Lý, Kinh Nghiệm Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Voz, Kinh Nghiệm Làm Bài Thi Trắc Nghiệm, Trắc Nghiệm Bài Trung Quốc, Đề Trắc Nghiệm Quan Hệ Quốc Tế, Trắc Nghiệm Quan Hệ Quốc Tes, Đề Thi Trắc Nghiệm Thương Mại Quốc Tế, Trắc Nghiệm Quan Hệ Quốc Tế Có Đáp án, Trắc Nghiệm Quan Hệ Quốc Tế, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Quốc Phòng 11, Trắc Nghiệm Quốc Phòng, Trắc Nghiệm Tài Chính Quốc Tế, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Quốc Phòng 12, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Chuyên Ngành Pháp Y, Đề Thi Trắc Nghiệm Môn Phương Pháp Nghiên Cứu, Phương Pháp Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Tiếng Anh,

Trắc Nghiệm Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế Ftu, Trắc Nghiệm Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế , Trắc Nghiệm Môn Kinh Doanh Quốc Tế Có Đáp án, Trắc Nghiệm Môn Kinh Doanh Quốc Tế, Đáp án 239 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Kinh Doanh Quốc Tế, Trắc Nghiệm Kinh Doanh Quốc Tế, Đề Thi Trắc Nghiệm Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế, Trắc Nghiệm Kinh Doanh Quốc Tế Theo Chương, Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế, Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế Ftu, Slide Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế, Đề Cương Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế, Kinh Nghiệm Quốc Tế Về Phổ Biến Pháp Luật, Trắc Nghiệm Kinh Tế Kinh Doanh, Trắc Nghiệm Kinh Tế Kinh Doanh Ftu, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Quản Trị Kinh Doanh, Trắc Nghiệm Kinh Tế Quốc Tế Có Đáp án, Đáp án 239 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Kinh Tế Quốc Tế, Trắc Nghiệm Kinh Tế Học Quốc Tế, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Kinh Tế Quốc Tế, 239 Đáp án Trắc Nghiệm Kinh Tế Quốc Tế, Trắc Nghiệm Môn Kinh Tế Quốc Tế, Đáp án Đề Thi Trắc Nghiệm Kinh Tế Quốc Tế, Trắc Nghiệm Kinh Tế Quốc Tế, Câu Hỏii Và Bài Tập Trắc Nghiệm Có Đáp án Môn Kinh Tế Quốc Tế, Phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Ngh, Phân Tích Các Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp, “phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp”, Phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp, Trắc Nghiệm Kinh Tế Quốc Tế Có Đáp án Theo Chương, Trắc Nghiệm Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Kinh Tế, 700 Cau Trăc Nghiệm Pháp Luật, De Thi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Trắc Nghiệm Pháp Luật Và Đời Sống, Bài Thi Trắc Nghiệm Môn Pháp Luật Đại Cương, Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương Có Đáp án Hui, Đề Thi Pháp Luật Đại Cương Trắc Nghiệm, Đề Thi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Pháp Luật Đại Cương, Câu Hỏi Trắc Nghiệm ôn Thi Pháp Luật Đại Cương, Đáp án 700 Câu Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Bài Thi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Pháp Luật Đại Cương Trắc Nghiệm, Văn Bản Pháp Luật Dành Cho Học Phần Luật Kinh Doanh, Đề Thi Trắc Nghiệm Luật Thương Mại Quốc Tế, Pháp Luật Về Hộ Kinh Doanh, Pháp Luật Về Chủ Thể Kinh Doanh, Văn Bản Pháp Luật Kinh Doanh, Pháp Luật Và Chủ Thể Kinh Doanh,

Khởi Động Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ảo Fese 15

Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế Ftu

Seminar Kinh Tế Chính Trị Mác Lênin Hubt

Giới Thiệu Về Khoa Luật Kinh Tế

Hubt Trao Bằng Tốt Nghiệp Cho 348 Cử Nhân Ngành Luật Kinh Tế

Đồng Phục Khoa Luật

Cuộc Thi Law’S Conquerors 2022

Công Ty Điện Lực Tuyên Quang

Một Số Nội Dung Mới Của Luật Lâm Nghiệp .công An B?c Li�U

Thông Báo Tuyển Sinh Đại Học Mở Hà Nội

Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Tỉnh Quảng Nam

Năng động trẻ trung, tươi mới và bộc lộ được hình ảnh đại diện cho thương hiệu của trường, khoa, qua màu sắc và logo chính là cách mà các trường đại học tạo nên đồng phục cho các sinh viên của mình. Đồng phục là một thiết kế mang đậm dấu ấn riêng của trường, là niềm tự hào của các sinh viên khi diện chúng đi khắp mọi nơi, cũng như là sự kết nối và gắn kết giữa một tập thể rộng lớn các sinh viên cùng học trên một mái trường.

Mỗi trường học đều có các khoa riêng dựa theo các ngành nghề đào tạo. Việc có đồng phục riêng cho từng khoa là cách để giúp dễ dàng nhận biết. Bên cạnh đồng phục để đến trường thì còn có thêm đồng phục để tham gia vào các hoạt động ngoại khóa của lớp, của trường.

Tuy nhiên, để mang đến sự tiện dụng, nhiều trường đã tích hợp thiết kế để tạo ra một sản phẩm đồng phục vừa có thể mặc đến đến trường học tập, vừa có thể mặc để tham gia vào các hoạt động ngoại khóa. Lựa chọn thiết thực này gắn liền với sự năng động trẻ trung nhưng vẫn tạo được nét riêng để phân biệt từng khoa và vẫn đại diện cho thương hiệu của trường.

Áo thun đồng phục làm từ chất liệu cotton 4 chiều là một lựa chọn lý tưởng hoàn hảo nhất trong trường hợp này. Được biết đến là một chất liệu cực tốt có độ co giãn 4 chiều, người mặc có thể thoải mái vận động mà không cần lo lắng, ngoài ra chất liệu này còn đó độ thoáng khí tối ưu giúp lưu thông luồng khí linh hoạt, không gây bí và nóng. Một ưu điểm nổi bật khi chọn chất liệu cotton là chúng rất đứng form không dễ dàng nhăn nhúm rất sang trọng và hiện đại, phù hợp với lứa tười học sinh và sinh viên. 

Bạn có thể nhìn vào thiết kế Đồng phục Khoa Luật – ĐH Tôn Đức Thắng, được thiết kế bởi công ty may áo đồng phục Bunique. Đây là một thiết kế năng động lấy gam màu thương hiệu và logo của trường làm yếu tố chủ đạo để thiết kế. Thoạt nhìn đây mà một thiết kế thiên về sự trường thành và chững chạc, tuy nhiên đây lại là sự kết hợp của yếu tố năng động, ngây thơ và tươi trẻ với nhiều hoài bão của thời sinh viên.

Đồng phục áo thun Khoa Luật – ĐH Tôn Đức Thắng với gam màu tao nhã, tươi trẻ cùng với thiết kế năng động rất dễ dàng để phối với quần jean, quần tây, kaki cho nam và chân váy với quần jean dành cho nữ. Đối với các bạn nam sự đơn giản luôn tạo nên nết cuốn hút đặc biệt. Tuy nhiên đối với các nàng, các nàng nên mix kèm thêm một số phụ kiện như một đôi bata để thêm cá tính năng động, hoặc một đôi cao gót để tăng vẻ ngoài cuốn hút và hấp dẫn.

Thời Sinh Viên Ở Sài Gòn

Đại Học Rmit Có Những Ngành Nào Và Học Phí Ra Sao?

Du Học Ngành Luật Và Pháp Lý Tại Đại Học Rmit, Úc

Trường Đại Học Phương Đông Thăm Và Trao Đổi Kinh Nghiệm Với Trường Đại Học Văn Lang

Khoa Pháp Luật Hành Chính Chào Mừng Tân Sinh Viên Niên Khóa 2022

Điểm Trúng Tuyển Khoa Luật

Nữ Thủ Khoa Xinh Đẹp, “thi Đâu Thắng Đó” Của Học Viện An Ninh

Nữ Thủ Khoa Đa Tài Hệ Dân Sự Học Viện An Ninh Nhân Dân

Tổng Hợp Từ Vựng Chuyên Ngành Luật Theo Bảng Chữ Cái

Nha Khoa Tiếng Anh Là Gì? Mổ Xẻ Ngữ Nghĩa Các Từ Về Nha Khoa

Học Nhanh Đại Học Luật Ở An Giang

Học viện An ninh nhân dân – C500 Học hệ dân sự tại Học viện An ninh nhân dân ra trường làm việc ở đâu?

Nếu em học dân sự tại Học viện ANND thì ra trường em sẽ được phân công công tác không, hay tự đi xin việc? Em muốn hỏi về học phí, văn bằng cho hệ dân sự?.Học viện An ninh nhân dân thông báo tiếp nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy dành cho Hệ dân sự Khóa 4, không tính trong biên chế lực lượng Công an nhân dân.

Mức điểm xét tuyển dành cho Hệ dân sự mà Học viện An ninh nhân dân công bố.

Đối tượng xét tuyển là thí sinh tốt nghiệp THPT, đã đăng ký sơ tuyển vào Học viện An ninh nhân dân nhưng không trúng tuyển Hệ Sỹ quan. Điểm tối thiểu nhận hồ sơ đăng ký hai ngành Luật và Công nghệ thông tin là 15 điểm đối với tổ hợp xét tuyển các khối A, A1, C, D1.

Hồ sơ gồm có Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu, bản Photo Giấy chứng nhận kết quả thi. Trường lưu ý thí sinh cần giữ lại bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi để xác nhận nhập học khi có thông báo trúng tuyển. Nếu không có bản chính coi như thí sinh không đủ điều kiện nhập học. Trường nhận hồ sơ qua đường bưu điện và nộp trực tiếp, thời gian từ 7h30 ngày 16/8 đến ngày 31/8.

Hệ công an và hệ dân sự khác nhau thế nào?

chúng tôi Nguyễn Quý Khoát – Phó giám đốc Học viện An ninh nhân dân: Năm 2022, Học viện An ninh nhân dân tiếp tục tuyển sinh 200 chỉ tiêu cho hệ dân sự chia làm 2 ngành CNTT và Luật. Khi ra trường, sinh viên hệ dân sự không thuộc biên chế của Bộ Công an nên không được phân công công tác tại công an các đơn vị, địa phương và phải tự đi xin việc.

Học phí sẽ được tính theo quy định của Bộ Công an, Bộ Tài chính.

Khi ra trường, sinh viên hệ dân sự sẽ được cấp bằng Cử nhân chính quy theo ngành được đào tạo. Các em phải tự chủ động xin việc, nhưng quá trình học tập chúng tôi có nhiều định hướng để các em có điều kiện tiếp cận, xin việc. Chúng tôi tổ chức nhiều cuộc giao lưu với các tổ chức chính trị, xã hội, các doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ liên hệ với một số doanh nghiệp tiếp nhận các em có học lực khá học CNTT về thực tập, xin việc sau này.

Nếu em đỗ vào hệ dân sự của trường ĐH Phòng cháy chữa cháy thì em sẽ học tập như thế nào, học phí ra sao và bằng cấp của em tương đương như thế nào? Và với hệ dân sự, khi ra trường thì chúng em sẽ xin việc ở đâu? Em cảm ơn nhiều! (Tiến Sơn (Thanh Hóa):

Thiếu tướng, chúng tôi Nguyễn Mạnh Hà- Hiệu trưởng Trường ĐH PCCC: Thí sinh dự thi theo chỉ tiêu ngoài ngành Công an không phải sơ tuyển. Xét tuyển khối A theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Học viên trúng tuyển đại học và trung cấp hệ dân sự phải tự túc về ăn, ở, sinh hoạt và phải đóng học phí đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Công an.

Học phí: Đối với Đại học PCCC hệ dân sự: 720.000đ/tháng. Đối với Trung cấp PCCC hệ dân sự: 500.000đ/tháng

Khi tốt nghiệp, nếu có nguyện vọng và đủ điều kiện sẽ có thể được tuyển dụng vào ngành Công an hoặc có thể tìm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp của nhà nước; các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất; các ngành kinh tế như Xăng dầu, hàng không… trên phạm vi cả nước.

Hiện, học viện chưa công bố điểm trúng tuyển năm nay đối với Hệ Sỹ quan.

Học viện cũng lưu ý, thí sinh phải giữ lại bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi để xác nhận nhập học khi Học viện có thông báo trúng tuyển; nếu không có bản chính coi như thí sinh không đủ điều kiện nhập học.

Khoa Học Luật Hành Chính Là Gì?

Điều Kiện Để Được Cấp Giấy Phép Hành Nghề Khoan Giếng Nước

Xử Lý Việc Khoan Giếng Trái Phép Ra Sao?

Khoan Giếng Có Cần Giấy Phép Hoạt Động Không?

Hiểm Họa Giếng Khoan Tự Phát

Thông Tin Tuyển Sinh Khoa Luật

Soạn Bài Xin Lập Khoa Luật Ngắn Gọn Nhất

Soạn Bài Xin Lập Khoa Luật (Chi Tiết)

Soạn Bài Xin Lập Khoa Luật (Nguyễn Trường Tộ)

Soạn Văn Bài: Xin Lập Khoa Luật (Nguyễn Trường Tộ)

Soạn Bài Xin Lập Khoa Luật Của Nguyễn Trường Tộ

KHOA LUẬT – ĐHQG HÀ NỘI

Mã trường: QHL

Địa chỉ: Nhà E1 – 144 Xuân Thủy – Quận Cầu Giấy – Tp. Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 02437.549.714

Website: http://law.vnu.edu.vn

Email: tuvantuyensinhkhoaluat@gmail.com

Thông tin tuyển sinh Khoa Luật – ĐHQG Hà Nội năm 2022 như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh

– Người đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp có bằng THPT; người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hoá trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GD&ĐT;

– Người nước ngoài đã tốt nghiệp chương trình THPT hoặc tương đương theo quy định của Bộ GD&ĐT.

– Thí sinh đăng ký xét tuyển (ĐKXT) có đủ sức khỏe để học tập, không vi phạm pháp luật theo quy định.

2. Phạm vi tuyển sinh

Khoa Luật tuyển sinh trên phạm vi cả nước và quốc tế.

3. Phương thức tuyển sinh, chính sách ưu tiên trong tuyển sinh 3.1. Xét tuyển đợt 1

Khoa xét tuyển dựa vào:

a. Kết quả bài thi THPT năm 2022 theo tổ hợp các môn/bài thi tương ứng đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Khoa Luật và ĐHQGHN quy định. Thí sinh được ĐKXT không giới hạn số nguyện vọng và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).

b. Chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh (chứng chỉ A-Level): Thí sinh sử dụng chứng chỉ A-Level (Chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí ĐH Cambridge, Anh (Cambridge International Examinations A-Level, UK)) để tổ hợp 3 môn thi (trong đó có môn Toán). Mức điểm mỗi môn thi đạt từ 60/100 điểm trở lên (tương ứng điểm C, PUM range ≥ 60) (chứng chỉ còn hạn sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ ngày dự thi tính đến ngày nộp hồ sơ ĐKXT) mới đủ điều kiện đăng ký để xét tuyển.

c. Kết quả kỳ thi chuẩn hóa đánh giá năng lực trên giấy của tổ chức College Board, Educational Testing Service (SAT): Thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt điểm từ 1100/1600 hoặc 1450/2400 trở lên (chứng chỉ còn hạn sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ ngày dự thi tính đến ngày nộp hồ sơ ĐKXT). Mã đăng ký của ĐHQGHN với Tổ chức thi SAT (The College Board) là 7853-Vietnam National University-Hanoi. Thí sinh phải khai báo mã đăng ký trên khi đăng ký thi SAT.

e. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển: – Xét tuyển thẳng:

+ Xét tuyển thẳng thí sinh tham gia đội tuyển thi quốc tế, đạt giải quốc gia: Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế (môn thi phải thuộc tổ hợp xét tuyển của ngành theo quy định tại đề án), đã tốt nghiệp THPT; Thí sinh đạt giải nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn thi: Toán học, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp (môn thi đạt giải phải thuộc tổ hợp xét tuyển của ngành theo quy định tại đề án), đã tốt nghiệp THPT; Thí sinh đạt giải nhất trong cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia (nhóm Khoa học xã hội và hành vi, có đề tài dự thi được Hội đồng tuyển sinh Khoa Luật đánh giá phù hợp với ngành ĐKXT).

+ Xét tuyển thẳng và xét tuyển học sinh THPT chuyên trong và ngoài ĐHQGHN phù hợp với quy định của ĐHQGHN, Khoa Luật.

– Ưu tiên xét tuyển:

+ Thí sinh đạt giải nhất (không dùng quyền xét tuyển thẳng vào Khoa), nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và trong cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia (nhóm Khoa học xã hội và hành vi, có đề tài dự thi phù hợp), có kết quả thi THPT quốc gia đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Khoa Luật và ĐHQGHN quy định được cộng điểm ưu tiên.

f. Chính sách ưu tiên tuyển sinh

+ Khoa Luật thực hiện chính sách ưu tiên theo đối tượng, theo khu vực căn cứ vào Quy chế tuyển sinh và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, ĐHQGHN.

+ Xét tuyển thí sinh thuộc các huyện nghèo và dân tộc rất ít người theo quy định của Bộ GD&ĐT, ĐHQGHN, Khoa Luật.

+ Xét tuyển thí sinh diện dự bị đại học theo quy định của Bộ GD&ĐT, ĐHQGHN, Khoa Luật.

g. Xét tuyển sinh viên quốc tế

Thí sinh là người nước ngoài đăng ký xét tuyển vào Khoa cần đáp ứng các yêu cầu được quy định trong Quy định về việc thu hút và quản lý sinh viên quốc tế tại ĐHQGHN ban hành kèm theo Quyết định số 4848/QĐ – ĐHQGHN ngày 18/12/2017 của Giám đốc ĐHQGHN.

3.2. Đợt bổ sung (nếu có)

Khoa xét tuyển như Đợt 1, quy định cụ thể xét tuyển của từng ngành học tương ứng sẽ được công bố trên website của ĐHQGHN và của Khoa Luật.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh

Tổng chỉ tiêu: 600 chỉ tiêu.

Ngành Luật chỉ tiêu tuyển sinh theo từng tổ hợp (sẽ công bố cụ thể trong Đề án Tuyển sinh đại học chính quy năm 2022), các ngành khác, chỉ tiêu tuyển sinh theo ngành. Phân bổ chỉ tiêu từng ngành sẽ công bố sau trong Đề án Tuyển sinh đại học chính quy năm 2022.

5. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của Khoa Luật

5.1. Mã trường, mã ngành, chỉ tiêu

Tên trường: Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội

Mã trường: QHL

5.2. Nguyên tắc xét tuyển

a. Trường hợp thí sinh xét tuyển theo các phương thức khác nhập học ít hơn chỉ tiêu được duyệt, chỉ tiêu còn lại được chuyển sang xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia.

b. Không quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển.

c. Tiêu chí phụ:

– Tiêu chí phụ 1:

+ Đối với chương trình chuẩn: Trong trường hợp tại ngưỡng điểm trúng tuyển của từng Ngành, số thí sinh bằng ngưỡng điểm trúng tuyển nhiều hơn số chỉ tiêu xét tuyển còn lại của từng Ngành (số chỉ tiêu xét tuyển còn lại bằng chỉ tiêu xét tuyển trừ số thí sinh có số điểm cao hơn ngưỡng điểm xét tuyển) thì tiêu chí phụ là tổng điểm xét tuyển không bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng.

+ Chương trình CLC thu học phí theo điều kiện đảm bảo chất lượng đáp ứng Thông tư 23 của Bộ GD&ĐT: (1) Điểm thi THPT môn ngoại ngữ tối thiểu đạt 4.0/10; (2) Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển căn cứ theo điểm từ cao xuống thấp của môn thi Tiếng Anh.

– Tiêu chí phụ 2: Theo thứ tự nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào Trường.

Tuyển Sinh 2022 Khoa Luật

Phương Án Tuyển Sinh Của Khoa Luật (Đhqg Hà Nội)

Bìa Luận Văn Khoa Luật Đại Học Cần Thơ

Quy Định Tuyển Thẳng Khoa Luật

Luật Hấp Dẫn : Thành Công Hay Tai Họa ?

Giới Thiệu Khoa Luật Dân Sự

Tài Liệu Ôn Tập Môn Luật Dân Sự 1

Học Ngành Luật Ra Trường Làm Gì? Thu Nhập Bao Nhiêu?

Ngành Luật Học Trường Nào? Top 10 Trường Đào Tạo Ngành Luật Hàng Đầu Việt Nam

Top Các Trường Đào Tạo Ngành Luật Danh Tiếng Ở Việt Nam

Những Nguyên Tắc Cơ Bản Của Các Bộ Luật Dân Sự Trên Thế Giới Và Kinh Nghiệm Cho Việt Nam

Điện thoại: 08.9400989 – số máy nhánh: 170

Khoa Luật dân sự là một Khoa lớn của Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh với đội ngũ giảng viên có trình độ cao.

Khoa được thành lập với 03 Bộ môn là Bộ môn Luật dân sự (bao gồm cả Sở hữu trí tuệ), Bộ môn Luật lao động, Bộ môn Luật tố tụng dân sự và hôn nhân gia đình. Lãnh đạo Khoa hiện nay gồm 03 thành viên (01 Trưởng Khoa và 02 Phó Trưởng Khoa).

Khoa Luật dân sự có 43 thành viên trong có 02 Phó giáo sư-Tiến sỹ, 08 Tiến sỹ (03 Tiến sỹ được đào tạo ở nước ngoài), 03 Nghiên cứu sinh, 25 Thạc sỹ (02 được đào tạo ở nước ngoài), 05 Cử nhân đang học Cao học Luật. Trong những thành viên hiện nay có 04 giảng viên chính, có giảng viên đã giảng dạy, là Giáo sự thỉnh giảng tại cơ sở đào tạo đại học nước ngoài.

Khoa Luật Dân sự quản lý chuyên môn và giảng dạy các học phần bắt buộc bao gồm Luật Dân sự; Luật sở hữu trí tuệ; Luật Tố tụng dân sự, Luật Hôn nhân & gia đình; Luật Lao động và các môn thuộc các học phần tự chọn có định hướng là Giao dịch dân sự nhà ở; Đàm phán soạn thảo giao kết hợp đồng; Quyền nhân thân; Hợp đồng dân sự thông dụng; Một số vấn đề về pháp luật lao động; Lý luận về chứng cứ trong tố tụng dân sự; Pháp luật về HN&GĐ; Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật thi hành án dân sự; Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Mục tiêu chuyên môn của Khoa là trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về xã hội, hệ thống pháp luật hiện hành và có kỹ năng chuyên sâu đối với các ngành Luật.

Hoạt động chuyên môn của Khoa Luật dân sự hướng đến việc đào tạo ra những sinh viên có nhiều kiến thức về pháp luật dân sự. Với chuyên ngành Luật dân sự, sinh viên ra Trường có khả năng làm việc ở các công việc và vị trí rất đa dạng như sau:

Khoa Luật dân sự có truyền thống tốt về hoạt động tập thể. Công đoàn Khoa Luật dân sự là một Công đoàn mạnh (đã đạt danh hiệu Công đoàn xuất sắc) và Đoàn khoa hoạt động rất tích cực.

Giảng viên của Khoa hàng năm hoàn thành tốt công việc giảng dạy. Các hoạt động nghiên cứu khoa học đã có những chuyển biến mạnh mẽ với hàng loạt các đề tài các cấp (trong đó có 05 đề tài cấp bộ, nhiều đề tài cấp trường đã được nghiệm thu). Nhiều giảng viên của Khoa đã có các công trình khoa học được đánh giá cao. Đặc biệt trong năm 2010, Khoa đã có một giảng viên được phong Phó giáo sư và trong năm 2011 có thêm hai giảng viên được phong Phó giáo sư.

Khoa Luật dân sự phấn đấu trở thành một Khoa có tinh thần đoàn kết cao, phát triển và bồi dưỡng nhiều đảng viên, giảng viên trẻ.

Cùng với sự phát triển chung của Trường, Khoa phấn đấu trở thành nơi quy tụ những giảng viên xuất sắc, có uy tín trong lĩnh vực pháp luật dân sự, sở hữu trí tuệ, tố tụng dân sự, lao động và hôn nhân, gia đình. Cùng với Nhà trường, Khoa luật dân sự cố gắng phối hợp tổ chức hàng năm một số buổi tạo đàm trong đó có Tọa đàm với chuyên gia nước ngoài về pháp luật dân sự.

Khoa Luật dân sự đã triển khai đào tạo Cao học chuyên ngành Luật dân sự. Với những chính sách đề cao chất lượng đào tạo và đáp ứng nhu cầu của học viên (Khoa Luật dân sự là Khoa duy nhất trong Trường theo hướng học viên cao học không chỉ được chọn môn học mà còn được chọn cả giảng viên phụ trách môn học), số lượng đăng ký thi vào chuyên ngành cao học Luật dân sự không ngừng tăng. Trong thời gian tới, ngoài việc phát triển Cao học chuyên ngành Luật dân sự và tham gia chương trình đào tạo thạc sỹ liên kết với nước ngoài, Khoa Luật dân sự sẽ hướng tới đào tạo Tiến sỹ chuyên ngành Luật dân sự.

Những Điều Cần Biết Khi Học Môn Dân Sự

#1 Quy Định Của Pháp Luật Dân Sự Về Hợp Đồng Thuê Xe Ô Tô

Tư Vấn Soạn Thảo Hợp Đồng Dân Sự

Luật Dân Sự Và Hợp Đồng Dân Sự

#1 Các Loại Hợp Đồng Dân Sự Cơ Bản Theo Quy Định Pháp Luật Năm 2022

Khoa Luật Và Ngành Luật Kinh Tế

Trước Kỳ Thi Thpt Quốc Gia 2022, Đại Học Văn Lang Công Bố Tuyển Thêm Ngành Luật

Sinh Viên Văn Lang Gặp Và Giao Lưu Cùng Những Luật Sư Hàng Đầu Việt Nam

Khóa Luận Luật Kinh Tế

Sinh Viên Ngành Luật Kinh Tế Bảo Vệ Thành Công Khóa Luận Tốt Nghiệp

Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật Kinh Tế

Việt Nam chính thức gia nhập tổ chức Thương mại thế giới (WTO), tiếp đến sẽ là AEC và TPP, qua đó sẽ mang đến nhiều cơ hội cũng như thách thức cho các doanh nghiệp. Đây chính là “mảnh đất màu mỡ” cho những ai đam mê theo đuổi nhóm nghành Luật, đặc biệt là Luật Kinh tế nhằm phục vụ cũng như tham gia vào bộ máy hoạt động của doanh nghiệp. Xuất phát từ nhu cầu này, nguồn nhân lực chất lượng cao nghành Luật Kinh tế sẽ luôn là đối tượng được “săn đón” của các nhà tuyển dụng.

Khoa Luật Kinh tế được xác định là một Khoa đảm trách chuyên nghành đào tạo mũi nhọn của trường Đại học Văn Lang. Khoa Luật giữ vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cử nhân nghành Luật học. Luật Kinh tế – “Kim chỉ nam” của mọi sự phát triển bền vững.

Học Luật Kinh tế tại Văn Lang bạn sẽ học gì?

Kiến thức cơ sở khối ngành: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Lý luận Nhà nước và pháp luật, Lịch sử Nhà nước và pháp luật, Luật học so sánh.

Kiến thức nghành: Luật hiến pháp, Luật hành chính, Luật dân sự, Luật tố tụng dân sự, Luật hình sự, Luật tố tụng hình sự, Luật thương mại, Luật hôn nhân và gia đình, Công pháp Quốc tế, Tư pháp Quốc tế, Xây dựng văn bản pháp luật.

Kiến thức chuyên nghành: Luật tài chính, Luật ngân hàng, Luật thuế, Luật đất đai, Luật môi trường, Luật lao động, Luật cạnh tranh, Luật sở hữu trí tuệ, Luật đầu tư, Luật thương mại Quốc tế, Pháp luật hợp đồng trong kinh doanh, Pháp luật về thương mại điện tử, Anh văn chuyên nghành…

Điểm mới của khoa Luật kinh tế là:

Ngay từ ban đầu trường ĐH Văn Lang đã rất chú tâm tới việc đầu tư cho chất lượng giảng dạy. Khoa được trang bị một đội ngũ giảng viên có trình độ cũng như chuyên môn cao phục vụ cho công việc giảng dạy, truyền đạt kiến thức tới các sinh viên một cách đơn giản giúp sinh viên dễ hiểu, dễ tiếp thu nhất.

Tổ chức các buổi tọa đàm định hướng nghề nghiệp ngay từ những ngày đầu năm học, để các tân sinh viên định hướng được nghề nghiệp mình muốn làm sau khi ra trường, phần nào giúp các em tự vạch ra kế hoạch học tập riêng cho bản thân cũng như trang bị kiến thức trong quá trình học tập để phục vụ cho công việc sau này.

Chương trình đào tạo cũng chú trọng đến tính ứng dụng thực tiễn giúp sinh viên phát triển toàn diện kỹ năng chuyên môn thông qua hoạt động “mô phỏng” tham gia các phiên Tòa thực tế tại các Tòa án khác nhau (Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn, Tòa án nhân dân huyện Bình Thạnh…) để các sinh viên hình dung ra được Tòa án cũng như cách làm việc của những người ở Tòa án và tổ chức các phiên tòa giả định để trau dồi khả năng phán đoán logic và tranh luận. Có thái độ đóng góp cho cộng đồng và thúc đẩy học kết hợp với hành.

Bên cạnh kiến thức và kỹ năng hành nghề Luật, Khoa cũng chú trọng tới việc đào tạo đạo đức và thái độ của các cử nhân Luật tương lai đối với xã hội, tổ chức các hoạt động công tác xã hội như “Noel yêu thương”, “Trung thu cho em” để các sinh viên tham gia… Ngoài ra Đoàn Khoa cũng tổ chức các buổi Team Buiding một phần để cho các sinh viên có giờ giải trí sau giờ học căng thẳng ở giảng đường, phần để gắn kết các thành viên trong khoa lại thành một khối đại đoàn kết vững chắc.

Cơ hội nghề nghiêp sau khi ra trường

Do nhu cầu cán bộ pháp lý trong lĩnh vực kinh tế tăng cao, khi nền kinh tế Việt Nam tăng cường hội nhập, cơ hội việc làm của cử nhân Luật Kinh tế hiện tại đang mở rộng.

Công tác tại hệ thống tòa án nhân dân, các trung tâm trọng tài thương mại và các đơn vị cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý.

Công tác tại khu vực doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, cơ quan lập pháp, cơ quan quản lý Nhà nước về kinh tế, nghiên cứu giảng dạy…v…v…

Cử nhân Luật cũng có thể theo học các khóa đào tạo nghề luật sư và hành nghề.

Đội ngũ Cán bộ – Giảng viên Khoa Luật Kinh tế

Ban Chủ Nhiệm Khoa:

Giảng viên cơ hữu:

GVC.ThS. Nguyễn Hữu Bình – GVCH – Trưởng bộ môn

TS. Nguyễn Hữu Thế Trạch – GVCH

TS. Lê Minh Toán – GVCH

ThS. Đỗ Quang Thuần – GVCH

ThS. Bùi Hữu Cường – GVCH – Khiêm CB CTSV

Nhân viên:

CN. Huỳnh Thị Minh Trang – Giáo vụ

Giảng viên Thỉnh giảng:

ThS. Huỳnh Cát Dung – Giảng dạy môn Tâm lý học đại cương

PGS. TS. Vũ Văn Nhiêm – phụ trách môn Luật Hiến pháp

ThS. Trương Thị Minh Thùy – phụ trách môn Luật Hiến pháp

PGS. TS. Phạm Đình Nghiệm – phụ trách môn Logic học

ThS. Nguyễn Mạnh Cường – phụ trách môn Lý Luận Nhà nước và pháp luật

Khoa Pháp Luật Kinh Tế (Đại Học Luật Hà Nội): Dấu Son 40 Năm Xây Dựng Và Phát Triển

Gd Hn: Luật Khoa Học Công Nghệ Luat Khcn 2000 Doc

Luật Khoa Học Và Công Nghệ 2000

Phương Án Tuyển Sinh 2022 Chính Thức Của Các Khoa/trường Thành Viên Đh Quốc Gia Hn

Giảng Viên Luật Bị Tố Quấy Rối Và Trù Dập Sinh Viên

Phương Án Tuyển Sinh Khoa Luật

Giảng Viên Luật Bị Tố Quấy Rối Và Trù Dập Sinh Viên

Phương Án Tuyển Sinh 2022 Chính Thức Của Các Khoa/trường Thành Viên Đh Quốc Gia Hn

Luật Khoa Học Và Công Nghệ 2000

Gd Hn: Luật Khoa Học Công Nghệ Luat Khcn 2000 Doc

Khoa Pháp Luật Kinh Tế (Đại Học Luật Hà Nội): Dấu Son 40 Năm Xây Dựng Và Phát Triển

Thí sinh có điểm thi Đánh giá năng lực đợt 1 năm 2022 do ĐHQGHN tổ chức đạt từ 75 điểm trở lên, (đối với thí sinh thuộc khu vực 3, đối tượng là học sinh phổ thông) được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT) vào Khoa Luật, ĐHQGHN

Chỉ tiêu các ngành đào tạo:

Ngành Luật học (mã ngành 52380101): 220 chỉ tiêu

Ngành Luật kinh doanh (mã ngành 52380109): 80 chỉ tiêu

2. Khung điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực

Điểm ưu tiên được cộng vào kết quả bài thi đánh giá năng lực. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 5.0 (năm điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 2.5 (hai điểm rưỡi).

3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

Hồ sơ ĐKXT gồm:

– Phiếu ĐKXT được đăng tải trên Website của ĐHQGHN và Khoa Luật ( http://law.vnu.edu.vn). Đề nghị thí sinh ghi rõ trên phiếu ĐKXT ngành thí sinh đăng ký xét tuyển theo thứ tự nguyện vọng.

– Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

– 01 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ , điện thoại liên lạc của thí sinh;

– Lệ phí ĐKXT: 30.000đ/hồ sơ;

4. Hình thức nộp hồ sơ và lệ phí:

Thí sinh có thể nộp hồ sơ và lệ phí theo 02 hình thức:

– Nộp trực tiếp hồ sơ và lệ phí ĐKXT tại Khoa Luật, ĐHQGHN tại địa chỉ phòng 107 – nhà E1 – 144 Xuân Thủy – Q. Cầu Giấy – Tp. Hà Nội (Bộ phận Đào tạo Chính quy – Phòng Quản lý Đào tạo).

– Nộp qua đường bưu điện theo hình thức thư bảo đảm hoặc chuyển phát nhanh. Trong trường hợp này, thí sinh nộp lệ phí ĐKXT vào tài khoản của Khoa Luật theo địa chỉ:

Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội

Số tài khoản: 1003267292

Tại ngân hàng SHB – Chi nhánh Tây Hà Nội.

Thí sinh gửi kèm theo biên lai thu tiền do ngân hàng cấp vào hồ sơ đăng ký xét tuyển.

(Thí sinh tự chịu tiền phí chuyển tiền vào tài khoản của Khoa).

5. Thời gian nộp hồ sơ ĐKXT: Từ ngày 8/6/2015 đến 16h30 ngày 25/6/2015

Trong thời gian nhận hồ sơ ĐKXT, thí sinh được phép một lần rút hồ sơ để nộp vào đơn vị khác trong ĐHQGHN. Thí sinh rút hồ sơ sẽ không được hoàn lại tiền lệ phí ĐKXT. (Mẫu phiếu)

6. Phương thức xét tuyển

Điểm trúng tuyển theo ngành kết hợp với điểm trúng tuyển vào Khoa, nếu thí sinh đủ điểm trúng tuyển vào Khoa nhưng không đủ điểm trúng tuyển vào ngành đã đăng ký sẽ được chuyển vào ngành theo nguyện vọng 2 nếu đủ điểm và còn chỉ tiêu.

7. Công bố kết quả xét tuyển

Khoa Luật sẽ công bố kết quả trên website của Khoa trước ngày 30/6/2015. Thí sinh trúng tuyển sẽ được triệu tập nhập học vào Khoa Luật với điều kiện thí sinh được xét tốt nghiệp trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8. Triệu tập thí sinh trúng tuyển

Khoa Luật gửi Giấy triệu tập cho các thí sinh sau ngày 15/7/2015.

Thời gian nhập học dự kiến từ ngày 10/8 đến ngày 20/8/2015.

(zaidap.com)

Khoa Luật Đh Quốc Gia Hà Nội

Ngành Luật Có Những Khoa Nào?

Ngưỡng Điểm Ứng Tuyển Vào Khoa Luật Đh Quốc Gia Hà Nội 2022

Khoa Luật Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Điểm Chuẩn Khoa Luật Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2022,2019

Ngành Luật Có Những Khoa Nào?

Khoa Luật Đh Quốc Gia Hà Nội

Phương Án Tuyển Sinh Khoa Luật

Giảng Viên Luật Bị Tố Quấy Rối Và Trù Dập Sinh Viên

Phương Án Tuyển Sinh 2022 Chính Thức Của Các Khoa/trường Thành Viên Đh Quốc Gia Hn

Luật Khoa Học Và Công Nghệ 2000

Hiện nay có rất nhiều người vẫn còn đang bỡ ngỡ và không biết ngành luật có những khoa nào? và nên chọn ngành luật nào cho phù hợp với công việc cũng như khả năng của mình..

Ngành luật là ngành không thể thiếu trong xã hội nhất là vào thời buổi xã hội ngày càng phát triển như hiện nay thì ai cũng cần phải biết một phần kiến thức về luật pháp đặc biệt là những người làm trong các tổ chức,công ty doanh nghiệp,cơ quan nhà nước.Vì vậy đã có rất nhiều người muốn tìm hiểu và đăng kí tham gia học luật. Tuy nhiên một số người vẫn có những thắc mắc về phương pháp đào tạo của ngành luật, ngành luật có những khoa nào? và muốn đăng kí thi thì hình thức tuyển sinh ra sao?Nên chọn ngành luật thương mại,luật dân sự,luật hình sự hay….luật quốc tế.Bài viết này sẽ giải đáp những thắc mắc trên cho những bạn còn đang băn khoăn.

Ngành luật có những khoa nào?

Ngành luật gồm 5 khoa chính đó là khoa luật dân sự,khoa luật hành chính,khoa luật hình sự,khoa luật quốc tế,khoa luật thương mại.Chi tiết về từng khoa như sau:

*Khoa luật hình sự: Bất kì sinh viên theo học ngành luật nào thì đều được đào tạo kiến thức pháp luật chung ngoài ra khi sinh viên đăng kí tham gia học khóa luật hình sự còn được cung cấp những kiến thức chuyên ngành về pháp luật như khóa học điều tra hình sự,khóa học đấu tranh phòng chống tội phạm,giám định pháp y.nghiệp vụ thư kí tòa án…. các môn học này có ý nghĩa rất lớn cho việc định hướng nghề nghiệp cho sinh viên giúp các em có khả năng làm việc độc lập và tư duy logic để các em có thể đáp ứng được công việc làm cán bộ công tác pháp luật sau khi ra trường.

*Khoa luật dân sự: Sinh viên học khoa này không những sẽ được cung cấp những kiến thức về pháp luật chung .Mà còn được trang bị những kĩ năng về cách xử lý các quan hệ pháp luật dân sự,lao động, hôn nhân và gia đình khi có sai phạm và tranh chấp và áp dụng các căn cứ.

*Khoa luật thương mại: Ngoài kiến thức về luật pháp cơ bản mà sinh viên khoa luật thương mại cần phải học thì sinh viên khoa này còn được trang bị thêm những kiến thức chuyên sâu như về pháp luật kinh doanh bảo hiểm,thi trường chứng khoán,pháp luật kinh doanh bất động sản,pháp luật về bảo vệ môi trường trong ngành y tế,pháp luật về đầu tư và các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai….Nhằm tăng thêm nghiệp vụ cho quản lý nhà nước và hoạt động kinh doanh…v..v…

*Khoa luật hành chính: Khi theo học khoa luật hành chính bạn sẽ được trang bị những kiến thức chuyên sâu về cơ cấu tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước,lý luận nhà nước và pháp luật,Công tác kiểm tra thanh tra,giải quyết khiếu nại tố cáo,khoa học quản lý nhà nước và điều hành công sở,về cải cách nền hành chính,công chứng và luật sư..v…v..

*Khoa luật quốc tế: Nhằm trang bị cho sinh viên những kiên thức cơ bản về về kỹ năng lựa chọn và vận dụng pháp luật của các quốc gia,giải quyết các tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài,chức năng đối ngoại của nhà nước trong quan hệ,đàm phán hợp đồng ngoại thương…nên khi theo học luật thương mại sẽ được đào tạo 2 khối kiến thức cơ bản (tư pháp quốc tế và luật quốc tế) và khối kiến thức tự chọn có định hướng như lễ tân ngoại giao,luật tổ chức quốc tế và tập quán thương mại quốc tế….

Các khối thi của ngành luật là khối A,C,D….Nếu bạn muốn trở thành một luật sư trong tương lai thì bạn cần trải qua 4 năm của hệ đào tạo đại học luật sau đó cần học một khóa đào tạo luật sư (6 tháng) tại viện tư pháp và thực tập tại các văn phòng luật với thời gian 18 tháng.Sau đó về trường thi nếu bạn đỗ mới được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư.

Ngưỡng Điểm Ứng Tuyển Vào Khoa Luật Đh Quốc Gia Hà Nội 2022

Khoa Luật Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Điểm Chuẩn Khoa Luật Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2022,2019

Ai Huu Luat Khoa Viet Nam

Tâm Sự Của Một Cựu Sinh Viên Luật Khoa Sài Gòn