Khoa Luật Iuh / Top 14 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 9/2023 # Top Trend | Bac.edu.vn

Pháp Luật Đại Cương Iuh

Đề Cương ôn Thi Trắc Nghiệm Môn Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Hust, Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Đại Cương 2023, Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Đại Cương 2023, Chương Trình Khung Pháp Luật Đại Cương Đại Học Luật Hà Nội, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Neu, Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Ftu, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Ajc, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Đại Cương Có Đáp án, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Tmu, Đáp án Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương Xã Hội Học Pháp Luật, Câu Hỏi ôn Tập Pháp Luật Đại Cương Tmu, Pháp Luật Đại Cương Pdf, Pháp Luật Đại Cương, Bộ Đề Thi Pháp Luật Đại Cương, Đề Thi Môn Pháp Luật Đại Cương Có Đáp án, Đề Thi Môn Pháp Luật Đại Cương, Đề Thi Pháp Luật Đại Cương, Bài Tập ôn Thi Pháp Luật Đại Cương, Pháp Luật Đại Cương Iuh, Đề Cương Pháp Luật, Đề Cương ôn Tập Môn Xã Hội Học Pháp Luật, Pháp Luật Đại Cương Aof, Tài Liệu ôn Thi Pháp Luật Đại Cương Iuh, Đề Cương ôn Tập Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Kinh Tế, Câu Hỏi Tự Luận Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương Pháp Luật Kinh Tế, Đề Kiểm Tra Pháp Luật Đại Cương, Hướng Dẫn Học Môn Pháp Luật Đại Cương, Đề Thi Môn Pháp Luật Đại Cương Tự Luận, Bài Thu Hoạch Pháp Luật Đại Cương, Bài Giảng Pháp Luật Đại Cương, Bài Luận Pháp Luật Đại Cương, Nhà Nước Và Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Bài Kiểm Tra Pháp Luật Đại Cương, Tài Liệu ôn Tập Pháp Luật Đại Cương, Tài Liệu ôn Thi Pháp Luật Đại Cương, Hướng Dẫn ôn Tập Pháp Luật Học Đại Cương, Tài Liệu Pháp Luật Đại Cương, Những Câu Hỏi Tự Luận Môn Pháp Luật Đại Cương, Tiểu Luận Môn Pháp Luật Đại Cương, Bài Tiểu Luận Mẫu Pháp Luật Đại Cương, Bài Tiểu Luận Pháp Luật Đại Cương, De Thi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Câu Hỏi Trắc Nghiệm ôn Thi Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật, Bài Thuyết Trình Pháp Luật Đại Cương, Giáo Trình Môn Pháp Luật Đại Cương, Giáo Trình Pháp Luật Đại Cương, Bài Thảo Luận Pháp Luật Đại Cương, Bài Thi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Tiểu Luận Pháp Luật Đại Cương, Đáp án 700 Câu Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Đáp án Ngân Hàng Câu Hỏi Pháp Luật Đại Cương, Điểm Thi Pháp Luật Đại Cương Hitu, Bài Thi Trắc Nghiệm Môn Pháp Luật Đại Cương, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Pháp Luật Đại Cương, Pháp Luật Đại Cương Trắc Nghiệm, Đề Thi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Đề Thi Pháp Luật Đại Cương Trắc Nghiệm, Điểm Thi Môn Pháp Luật Đại Cương Hitu, Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương Có Đáp án Hui, Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K, Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K, Tài Liệu Tham Khảo Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Việt, Điểm Thi Pháp Luật Đại Cương Bách Khoa Hà Nội, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương Chương 2, Tài Liệu Tham Khảo Môn Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Cộng Đồng Asean, Đề Cương Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế, 700 Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Chương Trình Khung Môn Pháp Luật Đại Cương, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương Chương 1, Chương Trình Khung Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Việt Nam, Đề Thi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương Chương 2, Giáo Trình Pháp Luật Đaic Cương, Giáo Trình Nhà Nước Và Pháp Luật Đại Cương, Tiểu Luận Pháp Luật Đại Cương Về Tham Nhũng, Giáo Trình Pháp Luật Đại Cương Đoàn Công Thức, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Đề Cương Báo Cáo Tổng Kết Việc Thực Hiện Pháp Luật Về Tiếp Công Dân, Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Với Pháp Luật Thương Mại, Pháp Luật Và Thực Hiện Pháp Luật Trong Nhà Nước Xhcnvn, Tiểu Luận Pháp Luật Và Hệ Thống Pháp Luật Xhcn Việt Nam, Pháp Luật Quốc Tế, Pháp Luật Nước Ngoài Về Bảo Vệ Quyền Trẻ Em, Văn Bản Pháp Luật Môn Học Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật, Báo Cáo Kết Quả Qua Giám Sát Việc Tuân Thủ Hiến Pháp Và Pháp Luật Của Hội Đồng Nhân Dân Xã, Quy Định Pháp Luật Về Khiếu Nại Là Cơ Sở Pháp Lý Để Công Dân Thực Hiện Qu, Pháp Luật Về Tuyển Dụng Viên Chức ở Vn Hiện Nay Trạg Và Giải Pháp, Giải Thích Câu Tục Ngiải Pháp Chủ Yêu Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đẩng, Nhà Nươc…,

Đề Cương ôn Thi Trắc Nghiệm Môn Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Hust, Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Đại Cương 2023, Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Đại Cương 2023, Chương Trình Khung Pháp Luật Đại Cương Đại Học Luật Hà Nội, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Neu, Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Ftu, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Ajc, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Đại Cương Có Đáp án, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Tmu, Đáp án Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương Xã Hội Học Pháp Luật, Câu Hỏi ôn Tập Pháp Luật Đại Cương Tmu, Pháp Luật Đại Cương Pdf, Pháp Luật Đại Cương, Bộ Đề Thi Pháp Luật Đại Cương, Đề Thi Môn Pháp Luật Đại Cương Có Đáp án, Đề Thi Môn Pháp Luật Đại Cương, Đề Thi Pháp Luật Đại Cương, Bài Tập ôn Thi Pháp Luật Đại Cương, Pháp Luật Đại Cương Iuh, Đề Cương Pháp Luật, Đề Cương ôn Tập Môn Xã Hội Học Pháp Luật, Pháp Luật Đại Cương Aof, Tài Liệu ôn Thi Pháp Luật Đại Cương Iuh, Đề Cương ôn Tập Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Kinh Tế, Câu Hỏi Tự Luận Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương Pháp Luật Kinh Tế, Đề Kiểm Tra Pháp Luật Đại Cương, Hướng Dẫn Học Môn Pháp Luật Đại Cương, Đề Thi Môn Pháp Luật Đại Cương Tự Luận, Bài Thu Hoạch Pháp Luật Đại Cương, Bài Giảng Pháp Luật Đại Cương, Bài Luận Pháp Luật Đại Cương, Nhà Nước Và Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Bài Kiểm Tra Pháp Luật Đại Cương, Tài Liệu ôn Tập Pháp Luật Đại Cương, Tài Liệu ôn Thi Pháp Luật Đại Cương, Hướng Dẫn ôn Tập Pháp Luật Học Đại Cương, Tài Liệu Pháp Luật Đại Cương, Những Câu Hỏi Tự Luận Môn Pháp Luật Đại Cương, Tiểu Luận Môn Pháp Luật Đại Cương, Bài Tiểu Luận Mẫu Pháp Luật Đại Cương, Bài Tiểu Luận Pháp Luật Đại Cương, De Thi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Câu Hỏi Trắc Nghiệm ôn Thi Pháp Luật Đại Cương,

Tài Liệu Ôn Thi Pháp Luật Đại Cương Iuh

Tài Liệu ôn Tập Pháp Luật Đại Cương, Tài Liệu Pháp Luật Đại Cương, Tài Liệu ôn Thi Pháp Luật Đại Cương, Tài Liệu ôn Thi Pháp Luật Đại Cương Iuh, Tài Liệu Tham Khảo Pháp Luật Đại Cương, Tài Liệu Tham Khảo Môn Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương ôn Thi Trắc Nghiệm Môn Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Đại Cương 2023, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Hust, Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Đại Cương 2023, Chương Trình Khung Pháp Luật Đại Cương Đại Học Luật Hà Nội, Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Neu, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Ftu, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Ajc, Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Đại Cương Có Đáp án, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Tmu, Câu Hỏi ôn Tập Pháp Luật Đại Cương Tmu, Bài Tập ôn Thi Pháp Luật Đại Cương, Pháp Luật Đại Cương Pdf, Đáp án Pháp Luật Đại Cương, Pháp Luật Đại Cương Aof, Đề Thi Môn Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương Xã Hội Học Pháp Luật, Pháp Luật Đại Cương, Đề Thi Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương ôn Tập Môn Xã Hội Học Pháp Luật, Pháp Luật Đại Cương Iuh, Đề Cương Pháp Luật, Bộ Đề Thi Pháp Luật Đại Cương, Đề Thi Môn Pháp Luật Đại Cương Có Đáp án, Tài Liệu Pháp Luật, Bài Luận Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Bài Giảng Pháp Luật Đại Cương, Hướng Dẫn Học Môn Pháp Luật Đại Cương, Đề Thi Môn Pháp Luật Đại Cương Tự Luận, Bài Kiểm Tra Pháp Luật Đại Cương, Hướng Dẫn ôn Tập Pháp Luật Học Đại Cương, Đề Cương Pháp Luật Kinh Tế, Câu Hỏi Tự Luận Pháp Luật Đại Cương, Bài Thu Hoạch Pháp Luật Đại Cương, Đề Kiểm Tra Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Kinh Tế, Đề Cương ôn Tập Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Nhà Nước Và Pháp Luật Đại Cương, Tài Liệu ôn Tập Lý Luận Pháp Luật, Cơ Sở Dữ Liệu Quốc Gia Về Văn Bản Pháp Luật, Bài Tiểu Luận Mẫu Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật, Đề Thi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Đề Thi Pháp Luật Đại Cương Trắc Nghiệm, Pháp Luật Đại Cương Trắc Nghiệm, Đáp án Ngân Hàng Câu Hỏi Pháp Luật Đại Cương, Bài Thi Trắc Nghiệm Môn Pháp Luật Đại Cương, Những Câu Hỏi Tự Luận Môn Pháp Luật Đại Cương, Đáp án 700 Câu Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Tiểu Luận Pháp Luật Đại Cương, Giáo Trình Pháp Luật Đại Cương, Tiểu Luận Môn Pháp Luật Đại Cương, Bài Thuyết Trình Pháp Luật Đại Cương, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Câu Hỏi Trắc Nghiệm ôn Thi Pháp Luật Đại Cương, Bài Thi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Pháp Luật Đại Cương, Điểm Thi Pháp Luật Đại Cương Hitu, Điểm Thi Môn Pháp Luật Đại Cương Hitu, De Thi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Giáo Trình Môn Pháp Luật Đại Cương, Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương Có Đáp án Hui, Bài Tiểu Luận Pháp Luật Đại Cương, Bài Thảo Luận Pháp Luật Đại Cương, Cơ Sở Dữ Liệu Văn Bản Pháp Luật Trung ương, Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K, Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K, Giáo Trình Pháp Luật Đaic Cương, Đề Thi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương Chương 2, Điểm Thi Pháp Luật Đại Cương Bách Khoa Hà Nội, Giáo Trình Nhà Nước Và Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Cộng Đồng Asean, Đề Cương Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Việt, 700 Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Việt Nam, Chương Trình Khung Môn Pháp Luật Đại Cương, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương Chương 2, Chương Trình Khung Pháp Luật Đại Cương, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương Chương 1, Đề Cương Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế, Tiểu Luận Pháp Luật Đại Cương Về Tham Nhũng, Giáo Trình Pháp Luật Đại Cương Đoàn Công Thức, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Đề Cương Báo Cáo Tổng Kết Việc Thực Hiện Pháp Luật Về Tiếp Công Dân, Tài Liệu Học Tập, Nghiên Cứu Chuyên Đề Của Sĩ Quan, Chuyên Đề Pháp Luật Năm 2023, Tiểu Luận Pháp Luật Và Hệ Thống Pháp Luật Xhcn Việt Nam, Pháp Luật Và Thực Hiện Pháp Luật Trong Nhà Nước Xhcnvn, Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Với Pháp Luật Thương Mại, Hãy Phân Tích ưu Nhược Điểm Của Liệu Pháp Protein Trị Liệu Trong Điều Trị Bệnh,

Tài Liệu ôn Tập Pháp Luật Đại Cương, Tài Liệu Pháp Luật Đại Cương, Tài Liệu ôn Thi Pháp Luật Đại Cương, Tài Liệu ôn Thi Pháp Luật Đại Cương Iuh, Tài Liệu Tham Khảo Pháp Luật Đại Cương, Tài Liệu Tham Khảo Môn Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương ôn Thi Trắc Nghiệm Môn Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Đại Cương 2023, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Hust, Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Đại Cương 2023, Chương Trình Khung Pháp Luật Đại Cương Đại Học Luật Hà Nội, Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Neu, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Ftu, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Ajc, Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Đại Cương Có Đáp án, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Tmu, Câu Hỏi ôn Tập Pháp Luật Đại Cương Tmu, Bài Tập ôn Thi Pháp Luật Đại Cương, Pháp Luật Đại Cương Pdf, Đáp án Pháp Luật Đại Cương, Pháp Luật Đại Cương Aof, Đề Thi Môn Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương Xã Hội Học Pháp Luật, Pháp Luật Đại Cương, Đề Thi Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương ôn Tập Môn Xã Hội Học Pháp Luật, Pháp Luật Đại Cương Iuh, Đề Cương Pháp Luật, Bộ Đề Thi Pháp Luật Đại Cương, Đề Thi Môn Pháp Luật Đại Cương Có Đáp án, Tài Liệu Pháp Luật, Bài Luận Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Bài Giảng Pháp Luật Đại Cương, Hướng Dẫn Học Môn Pháp Luật Đại Cương, Đề Thi Môn Pháp Luật Đại Cương Tự Luận, Bài Kiểm Tra Pháp Luật Đại Cương, Hướng Dẫn ôn Tập Pháp Luật Học Đại Cương, Đề Cương Pháp Luật Kinh Tế, Câu Hỏi Tự Luận Pháp Luật Đại Cương, Bài Thu Hoạch Pháp Luật Đại Cương, Đề Kiểm Tra Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Kinh Tế, Đề Cương ôn Tập Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Nhà Nước Và Pháp Luật Đại Cương, Tài Liệu ôn Tập Lý Luận Pháp Luật, Cơ Sở Dữ Liệu Quốc Gia Về Văn Bản Pháp Luật, Bài Tiểu Luận Mẫu Pháp Luật Đại Cương,

Đồng Phục Khoa Luật

Năng động trẻ trung, tươi mới và bộc lộ được hình ảnh đại diện cho thương hiệu của trường, khoa, qua màu sắc và logo chính là cách mà các trường đại học tạo nên đồng phục cho các sinh viên của mình. Đồng phục là một thiết kế mang đậm dấu ấn riêng của trường, là niềm tự hào của các sinh viên khi diện chúng đi khắp mọi nơi, cũng như là sự kết nối và gắn kết giữa một tập thể rộng lớn các sinh viên cùng học trên một mái trường.

Mỗi trường học đều có các khoa riêng dựa theo các ngành nghề đào tạo. Việc có đồng phục riêng cho từng khoa là cách để giúp dễ dàng nhận biết. Bên cạnh đồng phục để đến trường thì còn có thêm đồng phục để tham gia vào các hoạt động ngoại khóa của lớp, của trường.

Tuy nhiên, để mang đến sự tiện dụng, nhiều trường đã tích hợp thiết kế để tạo ra một sản phẩm đồng phục vừa có thể mặc đến đến trường học tập, vừa có thể mặc để tham gia vào các hoạt động ngoại khóa. Lựa chọn thiết thực này gắn liền với sự năng động trẻ trung nhưng vẫn tạo được nét riêng để phân biệt từng khoa và vẫn đại diện cho thương hiệu của trường.

Áo thun đồng phục làm từ chất liệu cotton 4 chiều là một lựa chọn lý tưởng hoàn hảo nhất trong trường hợp này. Được biết đến là một chất liệu cực tốt có độ co giãn 4 chiều, người mặc có thể thoải mái vận động mà không cần lo lắng, ngoài ra chất liệu này còn đó độ thoáng khí tối ưu giúp lưu thông luồng khí linh hoạt, không gây bí và nóng. Một ưu điểm nổi bật khi chọn chất liệu cotton là chúng rất đứng form không dễ dàng nhăn nhúm rất sang trọng và hiện đại, phù hợp với lứa tười học sinh và sinh viên. 

Bạn có thể nhìn vào thiết kế Đồng phục Khoa Luật – ĐH Tôn Đức Thắng, được thiết kế bởi công ty may áo đồng phục Bunique. Đây là một thiết kế năng động lấy gam màu thương hiệu và logo của trường làm yếu tố chủ đạo để thiết kế. Thoạt nhìn đây mà một thiết kế thiên về sự trường thành và chững chạc, tuy nhiên đây lại là sự kết hợp của yếu tố năng động, ngây thơ và tươi trẻ với nhiều hoài bão của thời sinh viên.

Đồng phục áo thun Khoa Luật – ĐH Tôn Đức Thắng với gam màu tao nhã, tươi trẻ cùng với thiết kế năng động rất dễ dàng để phối với quần jean, quần tây, kaki cho nam và chân váy với quần jean dành cho nữ. Đối với các bạn nam sự đơn giản luôn tạo nên nết cuốn hút đặc biệt. Tuy nhiên đối với các nàng, các nàng nên mix kèm thêm một số phụ kiện như một đôi bata để thêm cá tính năng động, hoặc một đôi cao gót để tăng vẻ ngoài cuốn hút và hấp dẫn.

Điểm Trúng Tuyển Khoa Luật

Học viện An ninh nhân dân – C500 Học hệ dân sự tại Học viện An ninh nhân dân ra trường làm việc ở đâu?

Nếu em học dân sự tại Học viện ANND thì ra trường em sẽ được phân công công tác không, hay tự đi xin việc? Em muốn hỏi về học phí, văn bằng cho hệ dân sự?.Học viện An ninh nhân dân thông báo tiếp nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy dành cho Hệ dân sự Khóa 4, không tính trong biên chế lực lượng Công an nhân dân.

Mức điểm xét tuyển dành cho Hệ dân sự mà Học viện An ninh nhân dân công bố.

Đối tượng xét tuyển là thí sinh tốt nghiệp THPT, đã đăng ký sơ tuyển vào Học viện An ninh nhân dân nhưng không trúng tuyển Hệ Sỹ quan. Điểm tối thiểu nhận hồ sơ đăng ký hai ngành Luật và Công nghệ thông tin là 15 điểm đối với tổ hợp xét tuyển các khối A, A1, C, D1.

Hồ sơ gồm có Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu, bản Photo Giấy chứng nhận kết quả thi. Trường lưu ý thí sinh cần giữ lại bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi để xác nhận nhập học khi có thông báo trúng tuyển. Nếu không có bản chính coi như thí sinh không đủ điều kiện nhập học. Trường nhận hồ sơ qua đường bưu điện và nộp trực tiếp, thời gian từ 7h30 ngày 16/8 đến ngày 31/8.

Hệ công an và hệ dân sự khác nhau thế nào?

chúng tôi Nguyễn Quý Khoát – Phó giám đốc Học viện An ninh nhân dân: Năm 2023, Học viện An ninh nhân dân tiếp tục tuyển sinh 200 chỉ tiêu cho hệ dân sự chia làm 2 ngành CNTT và Luật. Khi ra trường, sinh viên hệ dân sự không thuộc biên chế của Bộ Công an nên không được phân công công tác tại công an các đơn vị, địa phương và phải tự đi xin việc.

Học phí sẽ được tính theo quy định của Bộ Công an, Bộ Tài chính.

Khi ra trường, sinh viên hệ dân sự sẽ được cấp bằng Cử nhân chính quy theo ngành được đào tạo. Các em phải tự chủ động xin việc, nhưng quá trình học tập chúng tôi có nhiều định hướng để các em có điều kiện tiếp cận, xin việc. Chúng tôi tổ chức nhiều cuộc giao lưu với các tổ chức chính trị, xã hội, các doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ liên hệ với một số doanh nghiệp tiếp nhận các em có học lực khá học CNTT về thực tập, xin việc sau này.

Nếu em đỗ vào hệ dân sự của trường ĐH Phòng cháy chữa cháy thì em sẽ học tập như thế nào, học phí ra sao và bằng cấp của em tương đương như thế nào? Và với hệ dân sự, khi ra trường thì chúng em sẽ xin việc ở đâu? Em cảm ơn nhiều! (Tiến Sơn (Thanh Hóa):

Thiếu tướng, chúng tôi Nguyễn Mạnh Hà- Hiệu trưởng Trường ĐH PCCC: Thí sinh dự thi theo chỉ tiêu ngoài ngành Công an không phải sơ tuyển. Xét tuyển khối A theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Học viên trúng tuyển đại học và trung cấp hệ dân sự phải tự túc về ăn, ở, sinh hoạt và phải đóng học phí đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Công an.

Học phí: Đối với Đại học PCCC hệ dân sự: 720.000đ/tháng. Đối với Trung cấp PCCC hệ dân sự: 500.000đ/tháng

Khi tốt nghiệp, nếu có nguyện vọng và đủ điều kiện sẽ có thể được tuyển dụng vào ngành Công an hoặc có thể tìm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp của nhà nước; các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất; các ngành kinh tế như Xăng dầu, hàng không… trên phạm vi cả nước.

Hiện, học viện chưa công bố điểm trúng tuyển năm nay đối với Hệ Sỹ quan.

Học viện cũng lưu ý, thí sinh phải giữ lại bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi để xác nhận nhập học khi Học viện có thông báo trúng tuyển; nếu không có bản chính coi như thí sinh không đủ điều kiện nhập học.

Thông Tin Tuyển Sinh Khoa Luật

KHOA LUẬT – ĐHQG HÀ NỘI

Mã trường: QHL

Địa chỉ: Nhà E1 – 144 Xuân Thủy – Quận Cầu Giấy – Tp. Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 02437.549.714

Website: http://law.vnu.edu.vn

Email: tuvantuyensinhkhoaluat@gmail.com

Thông tin tuyển sinh Khoa Luật – ĐHQG Hà Nội năm 2023 như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh

– Người đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp có bằng THPT; người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hoá trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GD&ĐT;

– Người nước ngoài đã tốt nghiệp chương trình THPT hoặc tương đương theo quy định của Bộ GD&ĐT.

– Thí sinh đăng ký xét tuyển (ĐKXT) có đủ sức khỏe để học tập, không vi phạm pháp luật theo quy định.

2. Phạm vi tuyển sinh

Khoa Luật tuyển sinh trên phạm vi cả nước và quốc tế.

3. Phương thức tuyển sinh, chính sách ưu tiên trong tuyển sinh 3.1. Xét tuyển đợt 1

Khoa xét tuyển dựa vào:

a. Kết quả bài thi THPT năm 2023 theo tổ hợp các môn/bài thi tương ứng đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Khoa Luật và ĐHQGHN quy định. Thí sinh được ĐKXT không giới hạn số nguyện vọng và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).

b. Chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh (chứng chỉ A-Level): Thí sinh sử dụng chứng chỉ A-Level (Chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí ĐH Cambridge, Anh (Cambridge International Examinations A-Level, UK)) để tổ hợp 3 môn thi (trong đó có môn Toán). Mức điểm mỗi môn thi đạt từ 60/100 điểm trở lên (tương ứng điểm C, PUM range ≥ 60) (chứng chỉ còn hạn sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ ngày dự thi tính đến ngày nộp hồ sơ ĐKXT) mới đủ điều kiện đăng ký để xét tuyển.

c. Kết quả kỳ thi chuẩn hóa đánh giá năng lực trên giấy của tổ chức College Board, Educational Testing Service (SAT): Thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt điểm từ 1100/1600 hoặc 1450/2400 trở lên (chứng chỉ còn hạn sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ ngày dự thi tính đến ngày nộp hồ sơ ĐKXT). Mã đăng ký của ĐHQGHN với Tổ chức thi SAT (The College Board) là 7853-Vietnam National University-Hanoi. Thí sinh phải khai báo mã đăng ký trên khi đăng ký thi SAT.

e. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển: – Xét tuyển thẳng:

+ Xét tuyển thẳng thí sinh tham gia đội tuyển thi quốc tế, đạt giải quốc gia: Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế (môn thi phải thuộc tổ hợp xét tuyển của ngành theo quy định tại đề án), đã tốt nghiệp THPT; Thí sinh đạt giải nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn thi: Toán học, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp (môn thi đạt giải phải thuộc tổ hợp xét tuyển của ngành theo quy định tại đề án), đã tốt nghiệp THPT; Thí sinh đạt giải nhất trong cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia (nhóm Khoa học xã hội và hành vi, có đề tài dự thi được Hội đồng tuyển sinh Khoa Luật đánh giá phù hợp với ngành ĐKXT).

+ Xét tuyển thẳng và xét tuyển học sinh THPT chuyên trong và ngoài ĐHQGHN phù hợp với quy định của ĐHQGHN, Khoa Luật.

– Ưu tiên xét tuyển:

+ Thí sinh đạt giải nhất (không dùng quyền xét tuyển thẳng vào Khoa), nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và trong cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia (nhóm Khoa học xã hội và hành vi, có đề tài dự thi phù hợp), có kết quả thi THPT quốc gia đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Khoa Luật và ĐHQGHN quy định được cộng điểm ưu tiên.

f. Chính sách ưu tiên tuyển sinh

+ Khoa Luật thực hiện chính sách ưu tiên theo đối tượng, theo khu vực căn cứ vào Quy chế tuyển sinh và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, ĐHQGHN.

+ Xét tuyển thí sinh thuộc các huyện nghèo và dân tộc rất ít người theo quy định của Bộ GD&ĐT, ĐHQGHN, Khoa Luật.

+ Xét tuyển thí sinh diện dự bị đại học theo quy định của Bộ GD&ĐT, ĐHQGHN, Khoa Luật.

g. Xét tuyển sinh viên quốc tế

Thí sinh là người nước ngoài đăng ký xét tuyển vào Khoa cần đáp ứng các yêu cầu được quy định trong Quy định về việc thu hút và quản lý sinh viên quốc tế tại ĐHQGHN ban hành kèm theo Quyết định số 4848/QĐ – ĐHQGHN ngày 18/12/2023 của Giám đốc ĐHQGHN.

3.2. Đợt bổ sung (nếu có)

Khoa xét tuyển như Đợt 1, quy định cụ thể xét tuyển của từng ngành học tương ứng sẽ được công bố trên website của ĐHQGHN và của Khoa Luật.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh

Tổng chỉ tiêu: 600 chỉ tiêu.

Ngành Luật chỉ tiêu tuyển sinh theo từng tổ hợp (sẽ công bố cụ thể trong Đề án Tuyển sinh đại học chính quy năm 2023), các ngành khác, chỉ tiêu tuyển sinh theo ngành. Phân bổ chỉ tiêu từng ngành sẽ công bố sau trong Đề án Tuyển sinh đại học chính quy năm 2023.

5. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của Khoa Luật

5.1. Mã trường, mã ngành, chỉ tiêu

Tên trường: Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội

Mã trường: QHL

5.2. Nguyên tắc xét tuyển

a. Trường hợp thí sinh xét tuyển theo các phương thức khác nhập học ít hơn chỉ tiêu được duyệt, chỉ tiêu còn lại được chuyển sang xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia.

b. Không quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển.

c. Tiêu chí phụ:

– Tiêu chí phụ 1:

+ Đối với chương trình chuẩn: Trong trường hợp tại ngưỡng điểm trúng tuyển của từng Ngành, số thí sinh bằng ngưỡng điểm trúng tuyển nhiều hơn số chỉ tiêu xét tuyển còn lại của từng Ngành (số chỉ tiêu xét tuyển còn lại bằng chỉ tiêu xét tuyển trừ số thí sinh có số điểm cao hơn ngưỡng điểm xét tuyển) thì tiêu chí phụ là tổng điểm xét tuyển không bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng.

+ Chương trình CLC thu học phí theo điều kiện đảm bảo chất lượng đáp ứng Thông tư 23 của Bộ GD&ĐT: (1) Điểm thi THPT môn ngoại ngữ tối thiểu đạt 4.0/10; (2) Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển căn cứ theo điểm từ cao xuống thấp của môn thi Tiếng Anh.

– Tiêu chí phụ 2: Theo thứ tự nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào Trường.