Khởi Kiện Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Lần 2 / Top 13 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 4/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Có Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Lần 2 Mới Được Khởi Kiện Tại Tòa Án?

Đối với vướng mắc của bạn chúng tôi xin đưa ra một số ý kiến tư vấn như sau:

Theo quy định tại điều 42 Luật khiếu nại 2011 thì “Hết thời hạn giải quyết khiếu nại quy định tại Điều 37 của Luật này mà khiếu nại không được giải quyết hoặc người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.”

Đồng thời tại điều 37 cùng luật có quy định về thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai như sau:

“Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 70 ngày, kể từ ngày thụ lý.”

Như vậy, đối chiếu với những quy định trên thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần 2 thông thường không quá 45 ngày, đối với vụ việc phức tạp không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý. Việc cơ quan có thẩm quyền chậm trễ trong việc giải quyết khiếu nại cho bạn (quá 60 ngày) là không đúng với quy định của pháp luật. Do đó, khi thời hạn giải quyết khiếu nại lần 2 đã hết mà vẫn chưa có kết quả giải quyết khiếu nại thì bạn hoàn toàn có thể khởi kiện tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính mà không cần phải chờ có quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 của cơ quan có thẩm quyền.

Mong rằng nội dung tư vấn có thể giải đáp phần nào vướng mắc của bạn.

Nếu cần tư vấn thêm vui lòng gọi 1900 6665 để gặp luật sư hoặc truy cập mục hỏi đáp pháp luật để tìm hiểu thêm.

Ban Biên Tập

Khi cần thuê luật sư vui lòng liên hệ với hãng luật Giải Phóng qua email lgp@lgp.vn hoặc gọi đường dây nóng luật sư qua số 0963 113 113.

Giải Quyết Khiếu Nại Về Việc Trả Lại Đơn Khởi Kiện

Giải quyết khiếu nại về việc trả lại đơn khởi kiện. Thời hạn khiếu nại việc trả lại đơn khởi kiện. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

Giải quyết khiếu nại về việc trả lại đơn khởi kiện. Thời hạn khiếu nại việc trả lại đơn khởi kiện. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

Khiếu nại và giải quyết khiếu nại về việc trả lại đơn khởi kiện căn cứ theo quy định tại :

Khoản 2, Điều 168 Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi bổ sung năm 2011 quy định rõ: “Khi trả lại đơn khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ kèm theo cho người khởi kiện, Tòa án phải có văn bản ghi rõ lý do trả lại đơn khởi kiện, đồng thời gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp.”.

Pháp luật quy định như vậy nhằm bảo vệ người khởi kiện, cho họ căn cứ để khiếu nại khi họ bị tòa án trả lại đơn khởi kiện không đúng với quy định. Theo quy định tại Điều 170 Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi bổ sung năm 2011 thì trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo do Tòa án trả lại, người khởi kiện có quyền khiếu nại với Chánh án Tòa án đã trả lại đơn khởi kiện. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trả lại đơn khởi kiện của Tòa án, Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kiến nghị với Chánh án Tòa án đã trả lại đơn khởi kiện.

Điều 170 Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi bổ sung năm 2011 quy định về vấn đề giải quyết khiếu nại về việc trả lại đơn khởi kiện như sau:

“…2.Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại, kiến nghị về việc trả lại đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án phải ra một trong các quyết định sau đây:

a) Giữ nguyên việc trả lại đơn khởi kiện;

b) Nhận lại đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo để tiến hành việc thụ lý vụ án.

3. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định trả lời đơn khiếu nại, kiến nghị về việc trả lại đơn khởi kiện của Chánh án Tòa án, người khởi kiện có quyền khiếu nại, Viện kiểm sát có quyền kiến nghị với Chánh án Tòa án cấp trên trực tiếp xem xét, giải quyết.

4. Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại, kiến nghị về việc trả lại đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án cấp trên trực tiếp phải ra một trong các quyết định sau đây:

b) Yêu cầu Tòa án cấp sơ thẩm nhận lại đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo để tiến hành việc thụ lý vụ án.

Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị của Chánh án Tòa án cấp trên trực tiếp là quyết định cuối cùng. Quyết định của Chánh án Tòa án cấp trên trực tiếp phải được gửi ngay cho người khởi kiện, Viện kiểm sát cùng cấp, Viện kiểm sát đã kiến nghị và Tòa án đã ra quyết định trả lại đơn khởi kiện.”

Điều 170 Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi bổ sung năm 2011 có sự bổ sung quyền kiến nghị của viện kiểm sát đối với việc trả lại đơn khởi kiện của tòa án. Quy định về quyền khiếu nại của người khởi kiện, quyền kiến nghị của Viện kiểm sát nhằm các mục đích:

Để người khởi kiện bảo vệ và thực hiện quyền khởi kiện VADS tại Tòa án.

Để tòa án có thẩm quyền nhận đơn khởi kiện và thụ lý VADS có điều kiện tự phát hiện sửa chữa hoặc tòa án cấp trên phát hiện sửa chữa những sai lầm trong quá trình nhận đơn khởi kiện.

Để viện kiểm sát thực hiện tốt chức năng giám sát hoạt động tư pháp của tòa án.

Quyết Định Giải Quyết Đơn Khiếu Nại Lần Đầu

Thông tin thủ tục hành chính Quyết định giải quyết Đơn khiếu nại lần đầu – Quảng Nam

Cách thực hiện thủ tục hành chính Quyết định giải quyết Đơn khiếu nại lần đầu – Quảng Nam

 Trình tự thực hiện

Bước 2:

Sở Lao động thương binh và xã hội Tiếp nhận đơn khiếu nại, kiểm tra hồ sơ thời gian từ 7 đến 10 ngày làm việc, nếu không thuộc thẩm quyền giải quyết. Phát trả đơn khiếu nại và thông báo không thụ lý vụ việc. Nếu thuộc thẩm quyền giải quyết thì thông báo thụ lý vụ việc.(đối với Sở Lao đông Thương binh và xã hội)

Bước 3:

bước 4:

Sở Lao động thương binh và xã hội báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại, ra quyết định giải quyết khiếu nại lần thứ nhất gởi cho người khiếu nại

 Điều kiện thực hiện

Nội dung Văn bản quy định

Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi dân sự theo quy định của Pháp luật. Trường hợp thông qua người đại diện để thực hiện việc khiếu nại, thì người đại diện phải có đủ các loại giấy tờ hợp pháp theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo năm 2004, năm 2005, Nghị định 136/2006NĐ-CP ngày 14/11/2006. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Khiếu nại, tố cáo

Chưa có văn bản!

Người khiếu nại, tố cáo phải xuất trình giấy tờ tuỳ thân và tuân thủ sự hướng dẫn của cán bộ tiếp công dân hoặc người trực tiếp tiếp nhận hồ sơ khiếu nại

Chưa có văn bản!

Chưa có văn bản!

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Quyết định giải quyết Đơn khiếu nại lần đầu – Quảng Nam

Đơn khiếu nại

Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại

Phiếu đề xuất xử lý đơn

Giấy mời đối thoại

Biên bản xác minh nội dung khiếu nại

Biên bản gặp gỡ đối thoại

Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại

Quyết định giải quyết khiếu nại lần thứ nhất

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Quyết định giải quyết Đơn khiếu nại lần đầu – Quảng Nam Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Quyết định giải quyết Đơn khiếu nại lần đầu – Quảng Nam Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Quyết định giải quyết Đơn khiếu nại lần đầu – Quảng Nam

Lược đồ Quyết định giải quyết Đơn khiếu nại lần đầu – Quảng Nam

Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Lần Đầu Theo Quy Định

quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu như sau: Thứ nhất: Người giải quyết khiếu nại lần đầu phải ra quyết định giải quyết khiếu nại. […]

QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN ĐẦU

Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu

Nội dung tư vấn về quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu

1. Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu

Điều 23 Nghị định 24/2018/NĐ-CP giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực lao động quy định quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu như sau:

Thứ nhất: Người giải quyết khiếu nại lần đầu phải ra quyết định giải quyết khiếu nại.

Thứ hai: Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu phải có nội dung chính sau đây:

Ngày, tháng, năm ra quyết định;

Tên, địa chỉ người khiếu nại, người bị khiếu nại;

Nội dung khiếu nại;

Kết quả kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại;

Kết quả đối thoại (nếu có);

Căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại;

Kết luận nội dung khiếu nại; giải quyết vấn đề cụ thể trong nội dung khiếu nại;

Việc bồi thường thiệt hại cho người bị thiệt hại (nếu có);

Quyền khiếu nại lần hai, quyền khởi kiện vụ án tại Tòa án.

Thứ ba: Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung thì người giải quyết khiếu nại lần đầu căn cứ vào kết luận nội dung khiếu nại để ra quyết định giải quyết khiếu nại cho từng người hoặc ra quyết định giải quyết khiếu nại kèm theo danh sách những người khiếu nại.

Điều 24 Nghị định 24/2018/NĐ-CP giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực lao động quy định gửi quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu như sau:

Thứ nhất: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định giải quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu có trách nhiệm gửi quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định sau đây:

Thứ hai: Trường hợp khiếu nại do cơ quan, tổ chức, cá nhân khác chuyển đến, ngoài việc gửi quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định trên, người giải quyết khiếu nại phải gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đã chuyển khiếu nại đến.

Để được tư vấn chi tiết về quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.