Luật An Toàn Giao Thông Thi / Top 9 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 6/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Cuộc Thi An Toàn Giao Thông

Đáp án Cuộc Thi Tìm Hiểu N Toàn Giao Thông 2017 Dành Cho Giáo Viên, Đáp án Phần Tự Luận Cuộc Thi An Toàn Giao Thông Cho Giáo Viên Thcs, Câu Hỏi Tự Luận Cuộc Thi An Toàn Giao Thông 2017 Dành Cho Giáo Viên, Đáp án Cuộc Thi Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông 2017 Dành Cho Giáo Viên, Thể Lệ Cuộc Thi An Toàn Giao Thông, Cuộc Thi An Toàn Giao Thông, Dap An Cuoc Thi Tim Hieu An Toan Giao Thong Danh Cho Giao Vien, Đáp án Cuộc Thi An Toàn Giao Thông 2017 Dành Cho Giáo Viên, Đáp án Cuộc Thi An Toàn Giao Thông Dành Cho Giáo Viên, Cuoc Thi Tim Hieu An Toan Giao Thong, Đáp án Cuộc Thi An Toàn Giao Thông 2020, Đáp án Cuộc Thi Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông, Câu Hỏi Tự Luận Cuộc Thi Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông, Đáp án Cuôc Thi An Toàn Gío Thông Dành Cho Giáo Viên, Câu Hỏi Tự Luận Của Cuộc Thi Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông, Đáp án Cuộc Thi Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông Danh Cho Gv, Đáp án Cuộc Thi An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Ngày Mai 2020, Đáp án Cuộc Thi An Toan Giao Diện Thông Danh Cho Hs Thcs, Đáp án Phần Tự Luận Cuộc Thi An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Ngày Mai, Đáp án Cuộc Thi Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông 2020 Dành Cho Hoc Sinh, Đáp án Phần Tự Luận Cuộc Thi An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Ngày Mai 2020, Quy Định Quản Lý Sử Dụng Và Quyết Toán Kinh Phí Thực Hiện Các Cuộc Điều Tra Thống Kê, Thể Lệ Cuộc Thi Tìm Hiểu 90 Năm Ngày Truyền Thống Ngành Tuyên Giáo Của Đảng, Câu Hỏi Tự Luận Về An Toàn Giao Thôngan Về An Toan Giao Thông, Đáp án An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Ngày Mai Dành Cho Giáo Viên, Đáp án An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Ngày Mai 2020 Cho Giáo Viên, Thay Co Hay Nêu Kinh Nghiệm Bản Thân Trong Quá Trình Giảng Dạy Nội Dung Giáo Dục An Toàn Giao Thông, Giáo Trình An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Trẻ Thơ, Đáp án Giáo Dục An Toàn Giao Thông Trong Trường Học, Dap An An Toàn Giao Thong Danh Cho Giao Vien, Nguyên Tắc Giáo Dục An Toàn Giao Thông Cho Học Sinh, Giao Lưu Giáo Viên Dạy Giỏi An Toàn Giao Thông Giáo Viên Khối 3,4,5, Giáo án An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Trẻ Thơ, Bài Thi Giao Lưu Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông, Bản Cam Kết An Toàn Giao Thông Cua Giao Vien, Giao Lưu Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông Lớp 3 3, Đáp án Giao Lưu Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông, Đáp án Đề An Toàn Giao Thông, Bộ Đề Thi An Toàn Giao Thông, Đề Bài An Toàn Giao Thông, Đề Tài An Toàn Giao Thông Lớp 8, Dàn ý An Toàn Giao Thông, Báo Cáo Sơ Kết An Toàn Giao Thông, Bài Thi An Toàn Giao Thông Lớp 4, Bài Tập Làm Văn An Toàn Giao Thông, Báo Cáo An Toàn Giao Thông, Đề án An Toàn Giao Thông, Đề Thi An Toàn Giao Thông Lớp 5, Đề Thi An Toàn Giao Thông, Nội Quy An Toàn Giao Thông, Đáp án Thi An Toàn Giao Thông, Quy Tắc Đi Bộ An Toàn Giao Thông, Bộ Đề Thi An Toàn Giao Thông Lớp 5, Bài Thi An Toàn Giao Thông, Bài Tập Làm Văn Về An Toàn Giao Thông Lớp 3, Đề Tài An Toàn Giao Thông Lớp 7, Dàn Bài An Toàn Giao Thông, An Toan Giao Thong, An Toàn Giao Thông Về Xe Đạp, Bài Văn Mẫu An Toàn Giao Thông Lớp 3, Bài Văn Mẫu Về An Toàn Giao Thông, Đáp án An Toàn Giao Thông, Văn Bản An Toàn Giao Thông, Bản Cam Kết An Toàn Giao Thông, Bài Thơ An Toàn Giao Thông, Bài Văn Mẫu An Toàn Giao Thông, Mẫu Báo Cáo An Toàn Giao Thông, Văn Bản Chỉ Đạo Về An Toàn Giao Thông, Đề Tài An Toàn Giao Thông Lớp 4, Bản Cam Kết Về An Toàn Giao Thông, Đề Tài An Toàn Giao Thông, Bài Tập Làm Văn Về An Toàn Giao Thông, Đáp án Bài Thi An Toàn Giao Thông, ôn An Toàn Giao Thông Lớp 5, Giáo án An Toàn Giao Thông Lớp 4, Giáo án An Toàn Giao Thông Lớp 3, Giáo án An Toàn Giao Thông Lớp 5, Giáo án An Toàn Giao Thông Lớp 2, Giáo án An Toàn Giao Thông Lớp 1, Giáo án An Toàn Giao Thông, Bài Luận An Toàn Giao Thông, Bài Powerpoint Về An Toàn Giao Thông, Báo Cáo An Toàn Giao Thông Năm 2018, Đáp án An Toàn Giao Thông Cấp Thcs, Mẫu Powerpoint Về An Toàn Giao Thông, Đáp án An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Trẻ Thơ, Luận Văn An Toàn Giao Thông, Bài Giảng An Toàn Giao Thông, Đáp án Bài Thi An Toàn Giao Thông 2020, Đề Tài An Toàn Giao Thông Đẹp Nhất, Sách An Toàn Giao Thông, Quy Chuẩn An Toàn Giao Thông, Tài Liệu An Toàn Giao Thông, Đáp án An Toàn Giao Thông 2017, Báo Cáo Tổng Kết An Toàn Giao Thông, Mĩ Thuật 7 Đề Tài An Toàn Giao Thông, Bộ Đề Thi An Toàn Giao Thông Cấp Tiểu Học, Báo Cáo Sơ Kết An Toàn Giao Thông Trường Học, Đáp án Thi An Toàn Giao Thông 2020, Sách An Toàn Giao Thông Lớp 2,

Đáp án Cuộc Thi Tìm Hiểu N Toàn Giao Thông 2017 Dành Cho Giáo Viên, Đáp án Phần Tự Luận Cuộc Thi An Toàn Giao Thông Cho Giáo Viên Thcs, Câu Hỏi Tự Luận Cuộc Thi An Toàn Giao Thông 2017 Dành Cho Giáo Viên, Đáp án Cuộc Thi Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông 2017 Dành Cho Giáo Viên, Thể Lệ Cuộc Thi An Toàn Giao Thông, Cuộc Thi An Toàn Giao Thông, Dap An Cuoc Thi Tim Hieu An Toan Giao Thong Danh Cho Giao Vien, Đáp án Cuộc Thi An Toàn Giao Thông 2017 Dành Cho Giáo Viên, Đáp án Cuộc Thi An Toàn Giao Thông Dành Cho Giáo Viên, Cuoc Thi Tim Hieu An Toan Giao Thong, Đáp án Cuộc Thi An Toàn Giao Thông 2020, Đáp án Cuộc Thi Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông, Câu Hỏi Tự Luận Cuộc Thi Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông, Đáp án Cuôc Thi An Toàn Gío Thông Dành Cho Giáo Viên, Câu Hỏi Tự Luận Của Cuộc Thi Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông, Đáp án Cuộc Thi Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông Danh Cho Gv, Đáp án Cuộc Thi An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Ngày Mai 2020, Đáp án Cuộc Thi An Toan Giao Diện Thông Danh Cho Hs Thcs, Đáp án Phần Tự Luận Cuộc Thi An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Ngày Mai, Đáp án Cuộc Thi Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông 2020 Dành Cho Hoc Sinh, Đáp án Phần Tự Luận Cuộc Thi An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Ngày Mai 2020, Quy Định Quản Lý Sử Dụng Và Quyết Toán Kinh Phí Thực Hiện Các Cuộc Điều Tra Thống Kê, Thể Lệ Cuộc Thi Tìm Hiểu 90 Năm Ngày Truyền Thống Ngành Tuyên Giáo Của Đảng, Câu Hỏi Tự Luận Về An Toàn Giao Thôngan Về An Toan Giao Thông, Đáp án An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Ngày Mai Dành Cho Giáo Viên, Đáp án An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Ngày Mai 2020 Cho Giáo Viên, Thay Co Hay Nêu Kinh Nghiệm Bản Thân Trong Quá Trình Giảng Dạy Nội Dung Giáo Dục An Toàn Giao Thông, Giáo Trình An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Trẻ Thơ, Đáp án Giáo Dục An Toàn Giao Thông Trong Trường Học, Dap An An Toàn Giao Thong Danh Cho Giao Vien, Nguyên Tắc Giáo Dục An Toàn Giao Thông Cho Học Sinh, Giao Lưu Giáo Viên Dạy Giỏi An Toàn Giao Thông Giáo Viên Khối 3,4,5, Giáo án An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Trẻ Thơ, Bài Thi Giao Lưu Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông, Bản Cam Kết An Toàn Giao Thông Cua Giao Vien, Giao Lưu Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông Lớp 3 3, Đáp án Giao Lưu Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông, Đáp án Đề An Toàn Giao Thông, Bộ Đề Thi An Toàn Giao Thông, Đề Bài An Toàn Giao Thông, Đề Tài An Toàn Giao Thông Lớp 8, Dàn ý An Toàn Giao Thông, Báo Cáo Sơ Kết An Toàn Giao Thông, Bài Thi An Toàn Giao Thông Lớp 4, Bài Tập Làm Văn An Toàn Giao Thông, Báo Cáo An Toàn Giao Thông, Đề án An Toàn Giao Thông, Đề Thi An Toàn Giao Thông Lớp 5, Đề Thi An Toàn Giao Thông, Nội Quy An Toàn Giao Thông,

Bài Dự Thi Tham Gia An Toàn Giao Thông Đường Bộ

Bài dự thi tích hợp liên môn

Mẫu bài viết dự thi tham gia an toàn giao thông đường bộ

– Rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh. Trong đó có việc bảo vệ mạng sống và tương lai của mỗi cá nhân, việc mà cả thầy cô giáo trong nhà trường lẫn bố mẹ rất quan tâm nên chúng em mong rằng việc giải quyết tình huống thực tế này sẽ góp phần thiết thực hơn trong cuộc sống.

– Và chúng em hi vọng rằng các thầy cô giáo cùng phụ huynh học sinh sẽ hiểu rõ và tuyên truyền, hướng dẫn các bạn học sinh trong nhà trường có thêm kĩ năng tham gia an toàn giao thông. Bên cạnh đó, các bạn học sinh còn là những tuyên truyền viên tới người thân trong gia đình và những người xung quanh mình để cùng nhau tham gia tốt an toàn giao thông.

– Về môn giáo dục công dân:

Để giải quyết được tình huống này, em đã tìm hiểu và thấy có thể vận dụng nhiều kiến thức các môn đã học trong nhà trường để giải quyết tình huống mà chúng em đã đưa ra ở trên. Cụ thể như:

+ Giáo dục ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông

– Về môn Ngữ văn

+ Giáo dục tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm với bản thân gia đình và cộng đồng

+ Sử dụng các kiểu VB thuyết minh, nghị luận, biểu cảm để tuyên truyền giáo dục ý thức trách nhiệm của bản thân mọi người với vấn đề giao thông

+ Làm thơ về đề tài An toàn Giao thông

+ Đóng kịch, hoạt cảnh về an toàn giao thông để giáo dục ý thức.

+Vẽ tranh theo đề tài An toàn giao thông

-Về môn Toán

+Sưu tầm sáng tác các bài hát theo làn điệu dân ca về An toàn giao thông

3. Giải pháp giải quyết tình huống:

+ Đặt ra bài toán kinh tế khi tham gia giao thông an toàn và không an toàn

– Trình bày rõ khái niệm giao thông là gì?

Tầm quan trọng của ATGT trong đời sống đối với mỗi người và đặc biệt là lứa tuổi học sinh.

– Vì sao phải tham gia giao thông an toàn,

– Hiện trạng của việc tham gia giao thông trong lứa tuổi HS hiện nay

– Tác hại của việc không tham gia an toàn giao thông.

4. Thuyết minh về tiến trình giải quyết tình huống:

– Làm thế nào để tham gia an toàn giao thông.

Giao thông là hình thức di chuyển, đi lại công khai bao gồm các đối tượng như người đi bộ, xe, tàu điện, các phương tiện giao thông công cộng, thậm chí cả xe dùng sức kéo động vật hay động vật tham gia đơn lẻ hoặc cùng nhau. Luật giao thông là luật dùng để quản lý và điều khiển các phương tiện giao thông.

An toàn giao thông là hạnh phúc của mỗi nhà vậy nhưng mỗi ngày trôi qua có nhiều sinh mạng bị đe dọa bởi tai nạn giao thông? Đáng buồn hơn khi không ít những nạn nhân của tai nạn giao thông là học sinh. Vì lứa tuổi này đa phần đã tự tham gia di chuyển với các phương tiện giao thông với đủ chủng loại xe trên đường. Chúng ta không còn lạ khi hằng ngày bắt gặp hình ảnh các em học sinh trung học cơ sở sử dụng xe gắn máy, thiếu an toàn, thậm chí thiếu ý thức trong tham gia giao thông, nghiêm trọng, như: không đội mũ bảo hiểu hoặc đội thì không đúng quy định ( không cài quai nón), chạy hàng hai, hàng ba …trong cách hành xử khi tham gia giao thông trên đường của các em càng phải làm cho chúng ta suy nghĩ! Khi có sự việc đáng tiếc, va quẹt trên đường thì các các em xử lý với nhau làm chúng ta không khỏi ngỡ ngàng, thay vì “xin lỗi” vì sự cố thì các em lại chọn cách hành xử là dùng “nắm đấm” với nhau, có những vụ việc rất là nhỏ nếu các em xử lý với nhau một cách có “văn hóa”, đúng pháp luật thì không có chuyện gì nhưng cách hành xử không văn hóa, có những vụ việc chỉ vì va vẹt giao thông nhẹ trở thành một vụ án nghiêm trọng xuất phát từ cách hành xử thiếu văn hóa như thế.

Mỗi khi đánh xe ra đường, chúng ta không khỏi hoảng sợ khi một số thanh niên mới lớn phóng xe vô cùng bạt mạng. Họ đi nhanh như một tia chớp, chẳng cần đội mũ bảo hiểm, thậm chí đèo ba, bốn lạng lách đánh võng làm huyên náo cả một khu phố. Tối đến dạo chơi trên phố mới thấy nỗi kinh hoàng của giới trẻ hôm nay, hàng trăm thanh thiếu niên đi xe tay ga, phân khối lớn tỏ vẻ “iêng hùng” lạng lách giữa bàn dân thiên hạ và chúng coi đó như là thể hiện “cá tính”.Ngoài ra, khi đi trên các tuyến đường trong thành phố, chúng ta cũng rất dễ bắt gặp vô vàn những chiếc xe gắn máy, do giới trẻ điều khiển dán nhãn mác, màu sắc nhem nhuốc khắp thân xe như các loại tem: rồng, phượng, hoa hoè… Thậm chí một số bộ phận còn tự ý thay đổi màu xe, lắp hệ thống đèn chiếu sáng quá kích cỡ, gắn còi ôtô, còi hú trái quy định lại còn đùa giỡn ngay gây mất trật tự trên các tuyến đường. Điều đáng báo động là khi giới trẻ tham gia giao thông đường bộ có ý thức chấp hành giao thông kém. Theo thống kê chưa đầy đủ trong 3 tháng đầu năm đã có gần 500 trường hợp thanh thiếu niên vi phạm Luật giao thông đường bộ. Đặc biệt, một số đối tượng vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ khi bị thu xe thì tỏ thái độ thách thức lại đối với lực lượng công an…

Tai nạn giao thông không chỉ thiệt hại về người và của mà nó còn tác động khiến người dân phải lo sợ mỗi khi ra đường, điều này đã trở thành vấn đề bức xúc của toàn xã hội. Không chỉ là nổi đau về thể xác của người bị nạn mà nó còn ảnh hưởng đến người dân và người thân xung quanh cả về tinh thần, trí lực, gây tổn thất cho xã hội về vật chất,…. Những người may mắn sống sót chỉ bị thương nhẹ thì không kể đến, nhưng người chết sẽ ảnh hưởng không chỉ cá nhân mà ảnh hưởng cả một tập thể trong đó có gia đình. Những người bị thương nặng phải đối mặt với những thương tật phải mang trong mình suốt đời mà không thể chữa lành được. Đáng nói hơn, tai nạn giao thông có thể cướp đi sinh mệnh của những người là trụ cột trong gia đình. Như vậy, không chỉ chịu đau đớn về thể xác, tinh thần mà chỗ dựa của người thân sẽ mất đi khiến họ phải lâm vào những hoàn cảnh khó khăn không thể biết trước được điều gì. Những người con phải chịu cảnh mồ côi cha hoặc mẹ, những người vợ phải chịu cảnh mất chồng và những người đàn ông phải chịu cảnh gà trống nuôi con. Hậu quả của tai nạn giao thông là không kể hết khi nó tác động và gây tổn thương đến toàn xã hội và gia đình người bị nạn.

Làm thế nào để tham gia giao thông an toàn?

Vấn đề tai nạn giao thông là vấn đề cấp bách cần được phòng chống, nâng cao cảnh giác cho những ai tham gia giao thông. Hãy là một công dân gương mẫu mỗi khi tham gia giao thông để giảm thiểu tai nạn giao thông để bảo vệ chính bản thân của mình và những người khác. Cần phải nghiêm trị những cá nhân không tuân thủ luật giao thông, lên án những hành động không đúng chuẩn mực khi tham gia giao thông. Theo tôi mỗi người trong chúng ta cần phải xem xét lại toàn bộ những hành động của mình khi tham gia giao thông, tự giác học luật và thực hiện đúng nguyên tắc mỗi khi xuống đường. Bên cạnh đó, nhà trường và xã hội cần đặt mục tiêu sau đó áp dụng, hướng dẫn học sinh, sinh viên và người dân của mình góp phần vào xây dựng nếp sống an toàn giao thông tại địa phương của mình. Hãy lên tiếng vì an toàn giao thông để đảm bảo cho sự an toàn của chính bản thân của mình và những người xung quanh. Nếu làm được những việc này sẽ góp phần lớn vào việc giảm thiểu tai nạn giao thông, một vấn nạn mà xã hội và đất nước đang cần sự giúp đỡ của chính những con người đang sống trên mảnh đất quê hương Việt Nam.

5. Ý nghĩa của việc giải quyết tình huống

Phải đội mũ bảo hiểm khi lái xe và chất lượng mũ phải đảm bảo đủ an toàn.Mũ bảo hiểm là vật dụng cần thiết để bảo vệ phần đầu của người điều khiển phương tiện xe hai bánh, tác dụng chính của mũ bảo hiểm là giảm chấn thương sọ não khi lỡ bị tai nạn giao thông

Chấp hạnh đèn báo hiệu đường bộ, đèn giao thông (còn được gọi là đèn tín hiệu giao thông, đèn điều khiển giao thông, hay đèn xanh đèn đỏ). Đây là một thiết bị về tín hiệu giao thông đặt ở những giao lộ có lượng phương tiện lưu thông lớn (thường là ngã ba, ngã tư đông xe cộ qua lại). Đây là một thiết bị quan trọng khong những an toàn cho người tham gia giao thông mà còn tránh gây ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm.

Tốc độ và khoảng cách giữa các xe, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải giảm tốc độ thấp hơn tốc độ tối đa cho phép đến mức không nguy hiểm (có thể dừng lại an toàn) trong mọi trường hợp bất ngờ.

Sử dụng đúng phần làn đường trên đường có nhiều làn xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường. Người điều khiển phương tiện phải cho xe đi trong một làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở nơi cho phép, khi chuyển phải có tín hiệu báo trước và phải bảo đảm an toàn.

Vượt xe, khi lái xe trên đường là một trong những kĩ năng người cầm lái cần nắm bắt thiết yếu là kĩ thuật vượt xe. Điều này rất quan trọng bởi chỉ cần sơ suất nhỏ trong quá trình cho xe vượt cũng có thể dẫn đến tai nạn không ngờ tới. Đặc biệt với những tay lái còn non thì càng phải cẩn trọng hơn khi quyết định cho xe vượt .

Đặc biệt khi tham gia giao thông trên đường tuyệt đối không được vượt đèn đỏ, lạng lách đánh võng, không đi xe đạp mà dàn hàng ngang trên đường, vừa đi vừa trò chuyện hoặc nghịch bậy, phải nghiêm chỉnh tuân thủ chấp hạnh tốt luật giao thông.

Đặc biết lứa tuổi THCS và THPT không được dùng xe máy để tham gia giao thông. Việc vi phạm giao thông sẽ gây ra những hậu qủa đáng tiếc như đã nêu phần trước.Mỗi người hãy góp phần nhỏ để việc giao thông được trật tự, đó là biểu hiện cảu một đất nước văn minh.

Thanh niên là một lực lượng đông đảo có một vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã – hội của đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Thanh niên là người chủ tương lai của đất nước, nước nhà thịnh hay suy, mạnh hay yếu, một phần là do thanh niên”. Vậy là những học sinh ta hãy đóng một vai trò to lớn trong việc xây dựng “Văn hoá giao thông” bằng những việc làm cụ thể nhất.

Qua tình huống nêu trên, em thiết nghĩ rằng, nếu được tuyên truyền rộng rãi cho các bạn học sinh nói riêng và mọi người nói chung thì sẽ có ý nghĩa rất quan trọng. Các bạn dần sẽ có ý thứctham gia giao thông đúng luật. Từ đó các bạn còn thấy được rằng tất cả những điều chúng ta được học từ các bộ môn đều có tác dụng và ý nghĩa lớn trong đời sống, không kiến thức nào, không môn học nào được gọi là những thứ không quan trọng cả. Như vậy, các bạn không những biết cách bảo vệ mình mà còn có thêm ý thức học tốt hơn ở tất cả các môn. Và hơn thế nữa, thông qua cách vận dụng các kiến thức để giải quyết những tình huống nêu trên, các bạn học sinh khi được tuyên truyền đều có ý thức vận dụng các kiến thức đã học trong thực tiễn.

Trên cơ sở đó sẽ kích thích tính tò mò, ham học hỏi và đồng thời xác định rõ việc học tập quan trọng như thế nào. Từ đó sẽ thúc đẩy phong trào học tập trong mỗi học sinh và mỗi nhà trường.

Ý Nghĩa Từ Hội Thi Tìm Hiểu Pháp Luật Về An Toàn Giao Thông

Các thí sinh tham gia phần thi “Thông điệp của chúng tôi” (đơn vị trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương thuyết trình về ATGT)

Hội thi thu hút 15 đơn vị, cơ quan, ban ngành trong tỉnh. Sau vòng sơ khảo, Ban tổ chức đã chọn ra 4 đội xuất sắc nhất vào chung kết, gồm: Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa, Huyện đoàn Phú Giáo, Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương. Các đội trải qua 5 nội dung thi: Tôi hiểu biết, Vượt chướng ngại, Hiểu ý bạn đồng hành, Tiếp sức, Thông điệp của chúng tôi.

Qua phần thi “Tôi hiểu biết”, các thí sinh đã thể hiện sự am hiểu của mình về Luật GTĐB. Xen kẽ với những câu hỏi về Luật GTĐB 2008, Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004, Luật Giao thông đường sắt 2005, tình hình ATGT trên địa bàn tỉnh… là những tiểu phẩm đặc sắc nói về tình hình giao thông hiện nay. Những vấn đề “nóng” được các thí sinh đưa lên sân khấu, với hình thức sân khấu hóa đã làm cho hội trường thêm phần sôi động.

Nhiều tiểu phẩm đã phê phán các hành vi vi phạm pháp luật về ATGT xảy ra thường xuyên, phổbiến như đi không đúng phần đường, làn đường; điều khiển

phương tiện cơ giới đường bộquátốc độcho phép; lái xe ô tô sửdụng rượu, bia; người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy cónồng độcồn vượt quáquy định; người tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy không đội mũbảo hiểm; học sinh, sinh viên chưa đủtuổi, không cógiấy phép lái xe vẫn điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ, đường sắt, mởđường ngang trái phép… Tiêu biểu là tiểu phẩm “Viên ngọc ước” của Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương. Câu chuyện đề cập tác hại của việc không đội mũ bảo hiểm, đua xe, lạng lách, vượt đèn đỏ… Đặc biệt, qua tiểu phẩm này đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai thích thể hiện “tay lái lụa”, đùa giỡn với tử thần gây nguy hiểm cho chính bản thân và cộng đồng.

Phần thi “Thông điệp của chúng tôi”, nhiều đơn vị đã đưa ra các thông điệp ý nghĩa góp phần giảm thiểu TNGT. Tất cả mang hiệu ứng “mưa dầm thấm lâu”, tạo sự chuyển biến về nhận thức cho mỗi người tham gia giao thông. Bạn Nguyễn Thị Phương Nhã (Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng), chia sẻ: “Tôi rất vui khi được tham gia cuộc thi này. Bởi, qua đó tôi hiểu thêm nhiều điều về Luật GTĐB, đồng thời được gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm trong việc tuyên truyền ATGT đến với đoàn viên công ty. Riêng Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, để ĐVTN tự ý thức chấp hành pháp luật về ATGT, công ty đã và đang tổ chức rất nhiều hoạt động như: khen thưởng cá nhân làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức nhiều hội thi về ATGT, phối hợp với các đơn vị tuyên truyền ATGT…”.

Theo Ban giám khảo, hội thi năm nay các đội đã chuẩn bị kỹ cả phần lý thuyết và nội dung tuyên truyền. Đặc biệt các tiểu phẩm sân khấu hóa đa dạng màu sắc, hư cấu nhiều ý nghĩa để tuyên truyền… Tuy nhiên, các thí sinh chỉ chú trọng đến Luật GTĐB mà quên đi giao thông đường sắt, đường thủy do đó các kiến thức về giao thông đường thủy, đường sắt còn yếu, bởi ý nghĩa hội thi nhằm đóng góp tích cực, quan trọng trong việc xây dựng văn hóa giao thông, ATGT trên tất cả các loại hình giao thông. Bởi vậy, những hội thi kế tiếp, các thí sinh cần tìm hiểu sâu về các loại hình giao thông.

Kết thúc hội thi, giải toàn đoàn, nhất thuộc về Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa, nhì trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương, đồng hạng ba là Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng và Huyện đoàn Phú Giáo. Ngoài ra, Ban tổ chức đã trao 5 giải cho các cá nhân xuất sắc, 2 giải tiểu phẩm tuyên truyền xuất sắc cho trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương và Huyện đoàn Tân Uyên.

An Toàn Giao Thông Là Gì?

An toàn giao thông là gì?

An toàn giao thông hiểu một cách nôm na là đảm bảo cho những người khi tham gia giao thông đường bộ không bị thương hoặc tử vong do tai nạn giao thông gây ra

Việt Nam là một nước có số lượng xe gắn máy vô cùng lớn khoảng 40 triệu chiếc, số lượng xe tham gia giao thông hằng ngày tại các thành vô là rất đông chính vì thế mà việc đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông luôn phải được đặt lên hằng đầu.

Nguyên nhân gây mất an toàn giao thông

Việc đảm bảo an toàn giao thông luôn được đặt lên hàng đầu, tuy nhiên do sự thiếu ý thức khi tham gia giao thông của một số thành phần đã làm ảnh hưởng đến rất nhiều người, gây mất an toàn giao thông cho cả xã hội. Nguyên nhân gây mất an toàn giao thông thường được phân làm hai loại:

Nguyên nhân chủ quan: xuất phát từ sự thiếu ý thức của người dân khi tham gia giao thông thể hiện qua các hành vi: điều khiển phương tiện khi đã uống rượu, phóng nhanh, vượt ẩu, vượt đèn đỏ, không đội mủ bảo hiểm, lấn làn…

Nguyên nhân khách quan: do các sự cố của phương tiện hoặc các tác động bên ngoài làm ảnh hưởng đến người điều khiển giao thông.

Hiện tại thì nguyên nhân chủ quan đang chiếm tỉ lệ lên đến hơn 95%.

Đảm bảo an toàn giao thông mang đến những lợi ích gì?

Phải khẳng định một điều rằng đảm bảo an toàn giao thông luôn là ưu tiên hàng  đầu, rất nhiều điều luật được đưa ra cùng với hệ thống tuyên truyền nhưng mục đích cuối cùng là hướng đến an toàn giao thông, cố gắng giảm tỉ lệ tại nạn giao thông đến mức thấp nhất. Khi mà an toàn giao thông được đam bảo thì nó mang đến rất nhiều lợi ích như:

– Đảm bảo tính mạng con người, như thống kê tại nước ta hằng năm thì số lượng người chết vì tai nạn giao thông tính đến tháng 6 năm 2019 lên đến 3810 người một con số thật sự quá lớn và đi kèm với đó rất nhiều nỗi mất mát tan thương cho gia đình nhạn nhân. Bên cạnh đó con số người bị thương tật do tai nạn là 6358 người cũng rất lớn, chính vì thế mà nếu an toàn giao thông được đảm bảo tốt thì số người tử vong và bị thương sẽ được kéo giảm một cách tuyệt đối đúng như câu khẩu hiệu “An toàn giao thông là hạnh phục của mỗi gia đình và cả xã hội”

– Giảm thiệt hại về kinh tế, bên cạnh thiệt hại về mặt con người thì thiệt hại về mặt kinh tế do tai nạn giao thông gây ra là vô cùng lớn bao gồm tiền chạy chữa cho người bị nạn, tiền sữa chữa xe cộ, ùn tắt giao thông…hậu quả kinh tế do nó gây ra là vô cùng lớn

An toàn giao thông là trách nhiệm của ai?

Có thể khẳng định một điểu rằng an toàn giao thông là nhiệm vụ chung của tất cả mọi người tham gia giao thông trên đường nó không là nhiệm của riêng của một cá nhân hay một tổ chức nào. Mọi người khi tham gia giao thông đều có trách nhiệm và nghĩa vụ là đảm bảo an toàn giao thông nhằm đảm bảo an toàn không chỉ cho bản thân mình mà còn cho những người đang cùng tham gia giao thông, vì thế mà mọi người cần phải tự mình nâng cao ý thức của bản thân để bảo vệ chính bản thân mình trước nhất.

Bên cạnh đó các cơ quan chức năng cần có các biện pháp nhằm nâng cao ý thức cũng như xử lý các hành vi cố tình vi phạm giao thông nhằm răng đe mọi người để mọi người cùng nhắc nhau thực hiện một cách tốt nhất.

Cách tuyên truyền an toàn giao thông hiệu quả

Ngoài các biện pháp đã được sử dụng từ lâu như căn băng rôn, truyền thanh, các bài phóng sự trên truyền hình về tình hình giao thông…thì hiện nay cảnh sát giao thông còn tiến hành các buổi dạy, trao đổi giải đáp thắc mắc cho người dân về kiến thức pháp luật cũng như những chia sẻ về an toàn giao thông khi lưu thông trên đường, đây là một phương pháp đặt biệt hiệu quả dành cho cánh tài xế và được rất nhiều người quan tâm. Bên cạnh đó là các bản tin, bài báo các hình ảnh về tai nạn giao thông cũng góp phần cảnh tỉnh những người có ý thức giao thông kém đang đem sinh mạng của mình đùa giỡn với tử thần.

Mối quan hệ giữa văn hóa giao thông và an toàn giao thông

Có thể nói giữa văn hóa giao thông và an toàn giao thông tồn tại một mối quan hệ tương hỗ lẫn nhau, nếu như văn hóa giao thông của mọi người được nâng cao thì khi ấy an toàn giao thông cũng sẽ được đảm bảo, kéo theo đó là tỉ lệ tai nạn giao thông giảm mang đến hạnh phục cho mọi người và xã hội. Ngược lại khi an toàn giao thông được thực hiện tốt, mọi người nghiệm chỉnh chấp hành luật an toàn đường bộ thì những người khác sẽ nhìn vào đó mà làm gương từ đây thì văn hóa giao thông cũng trở nên tốt hơn do mọi người đã thấy được lợi ích mà an toàn giao thông mang lại cho họ.

Đảm bảo an toàn giao thông là mục tiêu chung của toàn xã hội để tai nạn giao thông không còn là nỗi đau của mỗi gia đình nữa, muốn thế mọi người cần tự giác chấp hành nghiệm chỉnh luật giao thông và nhắc nhở người khác cùng thực hiện, có thế thì tại nạn giao thông mới bị kéo giảm, mang lại hạnh phục cho mọi gia đình và toàn xã hội.