Luật Đường Đến Vinh Quang / TOP #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 8/2022 ❣️ Top View | Bac.edu.vn

Thể Lệ Chương Trình ‘đường Đến Vinh Quang’ Lần Thứ Xi Năm Học 2022

Văn Phòng Luật Sư Dương Phi Anh

Luật Giao Thông Đường Thủy Nội Địa Sửa Đổi Cụ Thể 2022

Khái Niệm Về Thể Thơ Tứ Tuyệt

Tuần 34. Tổng Kết Phần Văn Học

‘đường Lên Đỉnh Olympia’ Thay Đổi Luật Chơi Phần Thi Về Đích

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1.Đối tượng dự thi

Học sinh đang học lớp 10, 11, 12 các trường học các tỉnh/thành Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, có một trong hai điều kiện sau:

– Được các trường THPT xét chọn và các Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh/thành giới thiệu đăng ký dự thi;

– Đăng ký trực tiếp với Ban Tổ chức chương trình và thực hiện đúng thủ tục, quy trình xét chọn của Ban Tổ chức (sẽ có hướng dẫn riêng khi thí sinh liên hệ để đăng ký dự thi).

Lưu ý: Học sinh đã dự thi chung kết năm của chương trình “Đường đến Vinh quang” các năm trước không được tham gia dự thi.

2. Cách thức trả lời câu hỏi các vòng thi

– Thí sinh trả lời bằng lời nói (vòng thi Xuất phát) hoặc bằng cách nhập câu trả lời từ bàn phím máy tính (các vòng thi còn lại). Câu hỏi bằng tiếng Anh, thí sinh phải trả lời bằng tiếng Anh.

– Đối với các vòng thi trả lời bằng cách nhập câu trả lời từ bàn phím máy tính quy định như sau:

+ Đáp án phải là câu hoàn chỉnh, đúng chính tả, nếu là tiếng Việt phải có dấu và không được viết tắt (trừ các trường hợp đặc biệt như tên quốc tế viết tắt: WHO, UNICEF, AIDS…).

+ Thí sinh chỉ được phép nhập câu trả lời từ bàn phím máy tính sau khi nghe khẩu lệnh ” Thời gian bắt đầu ” của người dẫn chương trình (MC) và có thể chỉnh sửa đáp án nếu còn thời gian theo quy định của chương trình.

+ Các câu hỏi có hiển thị đồng hồ đếm giờ riêng kèm theo câu hỏi, thí sinh sẽ bắt đầu nhập câu trả lời từ bàn phím khi thấy đồng hồ xuất hiện.

3. Về việc giải quyết khiếu nại kết quả của từng kỳ thi

– Trong thời gian 02 ngày kể từ ngày dự thi, thí sinh có quyền được khiếu nại về kết quả của kỳ thi; Thí sinh có yêu cầu xin khiếu nại thì trực tiếp làm đơn xin khiếu nại (có ý kiến xác nhận của hiệu trưởng nhà trường) và gửi về địa chỉ:

Ban Tổ chức chương trình “Đường đến vinh quang” (Địa chỉ: Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang – số 05, đường Hùng Vương, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang)

Ban Tổ chức không nhận đơn khiếu nại của phụ huynh học sinh

– Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đơn, Ban tổ chức chương trình sẽ có ý kiến trả lời kết quả khiếu nại bằng văn bản cho nhà trường và thí sinh.

II. THỂ LỆ CHI TIẾT TỪNG VÒNGTHI 1. Vòng thi thứ nhất “XUẤT PHÁT”

Có 8 bộ đề cho vòng thi, thí sinh bấm phím chọn ngẫu nhiên 1 bộ đề để dự thi. Mỗi thí sinh có 60 giây để trả lời tối đa 12 câu hỏi của chương trình và thí sinh trả lời trực tiếp bằng lời nói để ghi điểm (không phải chờ MC đọc hết nội dung mỗi câu hỏi).

Quy luật chơi: “Thí sinh bấm phím để chọn 1 bộ đề. Trong 60 giây, mỗi thí sinh sẽ trả lời tối đa 12 câu hỏi thuộc mọi lĩnh vực. Trả lời đúng được cộng 10 điểm/mỗi câu; trả lời sai hoặc bỏ qua câu hỏi không cộng hay trừ điểm”.

2. Vòng thi thứ hai “RA KHƠI”

Qui luật chơi: “Có 4 câu hỏi bằng 4 đoạn video hay hình ảnh để thí sinh quan sát. Khi đồng hồ đếm ngược xuất hiện, 4 thí sinh cùng trả lời bằng máy tính, thời gian: 30 giây/1 câu trả lời.

+ Thí sinh trả lời đúng và nhanh nhất được cộng 40 điểm;

+ Trả lời đúng và nhanh thứ hai được cộng 30 điểm;

+ Trả lời đúng và nhanh thứ ba được cộng 20 điểm;

+ Trả lời đúng và nhanh thứ tư được cộng 15 điểm;

+ Trả lời sai hoặc không trả lời thì không cộng hay trừ điểm.”

3. Vòng thi thứ 3 “VƯỢT SÓNG”

– Vòng thi được thiết kế có 1 đáp án của vòng thi gồm 1 cụm từ với các tiếng viết liền nhau (không dấu và không có khoảng trắng) và các đáp án của từng câu hỏi có ý nghĩa liên kết với nhau làm gợi ý cho thí sinh xâu chuỗi tìm ra đáp án của vòng thi.

– Vòng thi này gồm 4 câu hỏi về các lĩnh vực xã hội, tự nhiên, văn hoá, nghệ thuật, thể thao, đời sống,… nằm trong các ô số từ 1 đến 4 và một câu gợi ý phụ để gợi ý mở đáp án của vòng thi khi đã hết 4 câu hỏi mà thí sinh chưa tìm ra được đáp án của vòng thi (câu gợi ý phụ không tính điểm mà chỉ được dùng gợi ý cho thí sinh bấm chuông trả lời đáp án vòng thi).

– Mỗi câu hỏi của vòng thi được ít nhất 1 thí sinh trả lời đúng sẽ giúp chương trình mở đáp án của câu hỏi gợi ý và ký tự tương ứng trong đáp án vòng thi sẽ được hiển thị giúp thí sinh tìm ra đáp án của vòng thi. Các ký tự của đáp án vòng thi sẽ không hiển thị khi cả 4 thí sinh đều không có câu trả lời đúng.

– Mỗi thí sinh có 1 lượt lựa chọn các câu hỏi tương ứng với các ô số của vòng thi.Các thí sinh sẽ cùng nhập câu trả lời từ bàn phím máy tính với thời gian 20 giây cho mỗi câu. Thí sinh trả lời đúng được cộng 20 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm.

– Để trả lời đáp án của vòng thi, thí sinh sẽ bấm chuông để xác nhận; trả lời đúng sẽ được cộng điểm, trả lời sai không bị trừ điểm nhưng sẽ không được tiếp tục tham gia vòng thi.

Lưu ý: Khi MC bắt đầu đọc câu hỏi thì thời điểm tính cho câu hỏi đó cũng bắt đầu, tại thời điểm này có thí sinh bấm chuông để trả lời đáp án của vòng thi, MC mời thí sinh trả lời đáp án vòng thi và đánh giá đúng hay sai,

+ Nếu thí sinh trả lời đúng: kết thúc vòng thi.

+ Nếu thí sinh trả lời sai, thí sinh sẽ không được tính điểm và sẽ dừng cuộc chơi của vòng thi, các thí sinh còn lại tiếp tục vòng thi.

– Cách cộng điểm kết quả vòng thi:

+ Trả lời đúng ở thời điểm đã hết 1 câu hỏi: +60 điểm;

+ Trả lời đúng ở thời điểm đã hết 2 câu hỏi: +50 điểm;

+ Trả lời đúng ở thời điểm đã hết 3 câu hỏi: +40 điểm;

+ Trả lời đúng ở thời điểm đã hết 4 câu hỏi: +30 điểm;

+ Trả lời đúng ở thời điểm đã hết câu hỏi gợi ý phụ: +20 điểm.

+ Trả lời sai đáp án của vòng thi thí sinh bị dừng cuộc chơi vòng thi.

4. Vòng thi thứ tư “VINH QUANG”

– Vòng thi này có 3 kho câu hỏi với 3 gói điểm 10, 20, 30 của mỗi môn được sắp xếp theo liên môn:

+ Kho A: Toán, Lý, Hóa, Sinh;

+ Kho B: Tiếng Anh, Thể dục, Tin học, Nghệ thuật, Kiến thức phổ thông;

+ Kho C: Văn, Sử, Địa.

– Khi thí sinh chọn 1 kho và gói điểm, tên 1 môn trong kho tương ứng với gói điểm chọn sẽ xuất hiện để thí sinh quyết định đặt ngôi sao hi vọng (nếu có) trước khi MC đọc câu hỏi, 4 thí sinh cùng trả lời trên máy tính với thời gian 25 giây/1 câu hỏi.

Quy luật chơi: Có 2 vòng luân phiên lựa chọn câu hỏi dành cho 4 thí sinh:

– Mỗi thí sinh có 2 lượt lựa chọn kho và gói câu hỏi để trả lời câu hỏi để ghi điểm, cả 4 thí sinh cùng trả lời trên máy tính, với thời gian 25 giây/1 câu hỏi:

+ Thí sinh trả lời đúng sẽ được cộng số điểm của gói câu hỏi; trả lời sai không bị trừ điểm, ngoại trừ thí sinh được chọn câu hỏi thì bị trừ một nửa số điểm của gói câu hỏi;

+ Mỗi thí sinh được đặt ngôi sao hy vọng 1 lần trong 2 lượt lựa chọn câu hỏi của mình, trước khi MC đọc nội dung câu hỏi. Trả lời đúng câu hỏi có ngôi sao hy vọng sẽ cộng gấp đôi số điểm, trả lời sai sẽ bị trừ số điểm của gói câu hỏi, đối với 3 thí sinh còn lại, thí sinh nào trả lời đúng sẽ được cộng số điểm của gói câu hỏi, trả lời sai không bị trừ điểm”.

+ Chương trình không cho thí sinh dự thi có điểm âm. Vậy khi điểm thí sinh bị âm thì chương trình mặc định là không (0) điểm.

Lưu ý: Khi đã hết 4 vòng thi mà có nhiều thí sinh đồng hạng 1 hay hạng 2, Ban tổ chức sẽ căn cứ điểm thi của một số vòng thi để xác định thứ hạng của thí sinh dự thi. Cách xác định theo thứ tự các bước như sau:

Bước 1: Thí sinh nào có điểm thi vòng 1 (Xuất phát) cao hơn thì được xếp cao hơn;

Bước 2: Nếu điểm thi vòng 1 bằng nhau thì lấy điểm thi vòng 3 (Vượt sóng) để xếp hạng;

Bước 3: Nếu điểm thi vòng 1, vòng 3 bằng nhau thì lấy điểm vòng 4 (Vinh quang);

Bước 4: Nếu các bước 1, 2, 3 vẫn chưa xác định được thứ hạng thì tiến hành bốc thăm để xét chọn thứ hạng.

III. THỂ LỆ CHỌN THÍ SINH VÀO KỲ THI VÒNG THI CHUNG KẾT THÁNG(/QUÝ/NĂM) VÀ KẾT QUẢ XẾP HẠNG CỦA CÁC KỲ THI CHUNG KẾT:

– Kỳ thi vòng chung kết tháng (quý/năm) sẽ chọn 4 thí sinh dự thi:

+ 3 thí sinh đạt hạng 1 các kỳ thi tuần (tháng/ quý) của tháng (quý/năm) tương ứng;

+ 1 thí sinh đạt hạng 2 cao nhất của 3 tuần (tháng/quý) của tháng(quý/ năm)

Kết quả cuộc thi các vòng chung kết được xếp thành 3 hạng: hạng Nhất (1 thí sinh), hạng Nhì (1 thí sinh) và hạng Ba (2 thí sinh). Việc xếp thứ hạng 1, hạng 2 khi có nhiều thí sinh đồng điềm trong tất cả các kỳ thi chung kết tháng/quý/năm đều được xác định theo quy trình qua các bước quy định ở mục II./.

Chủ Tịch Xã Lái Ôtô Tông Chết Hai Người: Luật Sư Phân Tích Dưới Góc Độ Pháp Lý

Tung ‘bụi Đời Chợ Lớn’: 2 Hãng Phim Chỉ Chịu Trách Nhiệm Liên Đới

Xét Xử Châu Thị Thu Nga: Bố Bị Cáo Cũng Ở Trong Đoàn Hội Thẩm Của Một Tòa Án

Tiểu Luận Luật Biển Quốc Tế

Vận Tải Đường Biển Quốc Tế

Thể Lệ Chương Trình ‘Đường Đến Vinh Quang’ Lần Thứ Xi Năm Học 2022

Thơ Đường Luật: Niêm Luật

Chùm Thơ Đường Luật Của Hà Đỗ Tú

Sydney: Kẻ Chủ Mưu Giế T Luật Sư Gốc Việt Lê Đình Hồ Đã Định Bỏ Trốn Vĩnh Viễn Khỏi Úc

Nuôi Con Ở Úc (20) “con Có Hai Con Đường: Trở Thành Luật Sư Hoặc Bác Sĩ!”

Sự Cần Thiết Xây Dựng Luật Bảo Đảm Trật Tự An Toàn Giao Thông Đường Bộ.

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1.Đối tượng dự thi

Học sinh đang học lớp 10, 11, 12 các trường học các tỉnh/thành Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, có một trong hai điều kiện sau:

– Được các trường THPT xét chọn và các Sở Giáo dục và Đào tạo  tỉnh/thành giới thiệu đăng ký dự thi;

– Đăng ký trực tiếp với Ban Tổ chức chương trình và thực hiện  đúng thủ tục, quy trình xét chọn của Ban Tổ chức (sẽ có hướng dẫn riêng khi  thí sinh liên hệ để đăng ký dự thi).

Lưu ý: Học sinh đã dự thi chung kết năm của chương trình “Đường đến Vinh quang” các năm trước không được tham gia dự thi.

2. Cách thức trả lời câu hỏi các vòng thi

– Thí sinh trả lời bằng lời nói (vòng thi Xuất phát) hoặc bằng cách nhập câu trả lời từ bàn phím máy tính (các vòng thi còn lại). Câu hỏi bằng tiếng Anh, thí sinh phải trả lời bằng tiếng Anh.

– Đối với các vòng thi trả lời bằng cách nhập câu trả lời từ bàn phím máy tính quy định như sau:

+ Đáp án phải là câu hoàn chỉnh, đúng chính tả, nếu là tiếng Việt phải có dấu và không được viết tắt (trừ các trường hợp đặc biệt như tên quốc tế viết tắt: WHO, UNICEF, AIDS…).

+ Thí sinh chỉ được phép nhập câu trả lời từ bàn phím máy tính sau khi nghe khẩu lệnh “Thời gian bắt đầu” của người dẫn chương trình (MC) và có thể chỉnh sửa đáp án nếu còn thời gian theo quy định của chương trình.

+ Các câu hỏi có hiển thị đồng hồ đếm giờ riêng kèm theo câu hỏi, thí sinh sẽ bắt đầu nhập câu trả lời từ bàn phím khi thấy đồng hồ xuất hiện.

3. Về việc giải quyết khiếu nại kết quả của từng kỳ thi

– Trong thời gian 02 ngày kể từ ngày dự thi, thí sinh có quyền được khiếu nại về kết quả của kỳ thi; Thí sinh có yêu cầu xin khiếu nại thì trực tiếp làm đơn xin khiếu nại (có ý kiến xác nhận của hiệu trưởng nhà trường) và gửi về địa chỉ:

Ban Tổ chức chương trình “Đường đến vinh quang” (Địa chỉ: Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang – số 05, đường Hùng Vương, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang)

Ban Tổ chức không nhận đơn khiếu nại của phụ huynh học sinh

– Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đơn, Ban tổ chức chương trình sẽ có ý kiến trả lời kết quả khiếu nại bằng văn bản cho nhà trường và thí sinh.

II. THỂ LỆ CHI TIẾT TỪNG VÒNGTHI

1. Vòng thi thứ nhất “XUẤT PHÁT”

Có 8 bộ đề cho vòng thi, thí sinh bấm phím chọn ngẫu nhiên 1 bộ đề để dự thi. Mỗi thí sinh có 60 giây để trả lời tối đa 12 câu hỏi của chương trình và thí sinh trả lời trực tiếp bằng lời nói để ghi điểm (không phải chờ MC đọc hết nội dung mỗi câu hỏi).

Quy luật chơi: “Thí sinh bấm phím để chọn 1 bộ đề. Trong 60 giây, mỗi thí sinh sẽ trả lời tối đa 12 câu hỏi thuộc mọi lĩnh vực. Trả lời đúng được cộng 10 điểm/mỗi câu; trả lời sai hoặc bỏ qua câu hỏi không cộng hay trừ điểm”.

2. Vòng thi thứ hai “RA KHƠI”

Qui luật chơi: “Có 4 câu hỏi bằng 4 đoạn video hay hình ảnh để thí sinh quan sát. Khi đồng hồ đếm ngược xuất hiện, 4 thí sinh cùng trả lời bằng máy tính, thời gian: 30 giây/1 câu trả lời.

+ Thí sinh trả lời đúng và nhanh nhất được cộng 40 điểm;

+ Trả lời đúng và nhanh thứ hai được cộng 30 điểm;

+ Trả lời đúng và nhanh thứ ba được cộng 20 điểm;

+ Trả lời đúng và nhanh thứ tư được cộng 15 điểm;

+ Trả lời sai hoặc không trả lời thì không cộng hay trừ điểm.”

3. Vòng thi thứ 3 “VƯỢT SÓNG”

– Vòng thi được thiết kế có 1 đáp án của vòng thi gồm 1 cụm từ với các tiếng viết liền nhau (không dấu và không có khoảng trắng) và các đáp án của từng câu hỏi có ý nghĩa liên kết với nhau làm gợi ý cho thí sinh xâu chuỗi tìm ra đáp án của vòng thi.

– Vòng thi này gồm 4 câu hỏi về các lĩnh vực xã hội, tự nhiên, văn hoá, nghệ thuật, thể thao, đời sống,… nằm trong các ô số từ 1 đến 4 và một câu gợi ý phụ để gợi ý mở đáp án của vòng thi khi đã hết 4 câu hỏi mà thí sinh chưa tìm ra được đáp án của vòng thi (câu gợi ý phụ không tính điểm mà chỉ được dùng gợi ý cho thí sinh bấm chuông trả lời đáp án vòng thi).

– Mỗi câu hỏi của vòng thi được ít nhất 1 thí sinh trả lời đúng sẽ giúp chương trình mở đáp án của câu hỏi gợi ý và ký tự tương ứng trong đáp án vòng thi sẽ được hiển thị giúp thí sinh tìm ra đáp án của vòng thi. Các ký tự của đáp án vòng thi sẽ không hiển thị khi cả 4 thí sinh đều không có câu trả lời đúng.

– Mỗi thí sinh có 1 lượt lựa chọn các câu hỏi tương ứng với các ô số của vòng thi.Các thí sinh sẽ cùng nhập câu trả lời từ bàn phím máy tính với thời gian 20 giây cho mỗi câu. Thí sinh trả lời đúng được cộng 20 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm.

– Để trả lời đáp án của vòng thi, thí sinh sẽ bấm chuông để xác nhận; trả lời đúng sẽ được cộng điểm, trả lời sai không bị trừ điểm nhưng sẽ không được tiếp tục tham gia vòng thi.

Lưu ý: Khi MC bắt đầu đọc câu hỏi thì thời điểm tính cho câu hỏi đó cũng bắt đầu, tại thời điểm này có thí sinh bấm chuông để trả lời đáp án của vòng thi, MC mời thí sinh trả lời đáp án vòng thi và đánh giá đúng hay sai,

+ Nếu thí sinh trả lời đúng: kết thúc vòng thi.

+ Nếu thí sinh trả lời sai, thí sinh sẽ không được tính điểm và sẽ dừng cuộc chơi của vòng thi, các thí sinh còn lại tiếp tục vòng thi.

– Cách cộng điểm kết quả vòng thi:

+ Trả lời đúng ở thời điểm đã hết 1 câu hỏi: +60 điểm;

+ Trả lời đúng ở thời điểm đã hết 2 câu hỏi: +50 điểm;

+ Trả lời đúng ở thời điểm đã hết 3 câu hỏi: +40 điểm;

+ Trả lời đúng ở thời điểm đã hết 4 câu hỏi: +30 điểm;

+ Trả lời đúng ở thời điểm đã hết câu hỏi gợi ý phụ: +20 điểm.

+ Trả lời sai đáp án của vòng thi thí sinh bị dừng  cuộc chơi vòng thi.

4. Vòng thi thứ tư “VINH QUANG”

– Vòng thi này có 3 kho câu hỏi với 3 gói điểm 10, 20, 30 của mỗi môn được sắp xếp theo liên môn:

+ Kho A: Toán, Lý, Hóa, Sinh;

+ Kho B: Tiếng Anh, Thể dục, Tin học, Nghệ thuật, Kiến thức phổ thông;

+ Kho C: Văn, Sử, Địa.

– Khi thí sinh chọn 1 kho và gói điểm, tên 1 môn trong kho tương ứng với gói điểm chọn sẽ xuất hiện để thí sinh quyết định đặt ngôi sao hi vọng (nếu có) trước khi MC đọc câu hỏi, 4 thí sinh cùng trả lời trên máy tính với thời gian 25 giây/1 câu hỏi.

Quy luật chơi: Có 2 vòng luân phiên lựa chọn câu hỏi dành cho 4 thí sinh:

– Mỗi thí sinh có 2 lượt lựa chọn kho và gói câu hỏi để trả lời câu hỏi để ghi điểm, cả 4 thí sinh cùng trả lời trên máy tính, với thời gian 25 giây/1 câu hỏi:

+ Thí sinh trả lời đúng sẽ được cộng số điểm của gói câu hỏi; trả lời sai không bị trừ điểm, ngoại trừ thí sinh được chọn câu hỏi thì bị trừ một nửa số điểm của gói câu hỏi;

+ Mỗi thí sinh được đặt ngôi sao hy vọng 1 lần trong 2 lượt lựa chọn câu hỏi của mình, trước khi MC đọc nội dung câu hỏi. Trả lời đúng câu hỏi có ngôi sao hy vọng sẽ cộng gấp đôi số điểm, trả lời sai sẽ bị trừ số điểm của gói câu hỏi, đối với 3 thí sinh còn lại, thí sinh nào trả lời đúng sẽ được cộng số điểm của gói câu hỏi, trả lời sai không bị trừ điểm”.

+ Chương trình không cho thí sinh dự thi có điểm âm. Vậy khi điểm  thí sinh bị âm thì chương trình mặc định là không (0) điểm.

Lưu ý: Khi đã hết 4 vòng thi mà có nhiều thí sinh đồng  hạng 1 hay hạng 2, Ban tổ chức sẽ căn cứ điểm thi của một số vòng thi để xác định thứ hạng của thí sinh dự thi. Cách xác định theo thứ tự các bước như sau:

Bước 1: Thí sinh nào có điểm thi vòng 1 (Xuất phát) cao hơn thì được xếp cao hơn;

Bước 2: Nếu điểm thi vòng 1 bằng nhau thì lấy điểm thi vòng 3 (Vượt sóng) để xếp hạng;

Bước 3: Nếu điểm thi vòng 1, vòng 3 bằng nhau thì lấy điểm vòng 4 (Vinh quang);

Bước 4:  Nếu các bước 1, 2, 3 vẫn chưa xác định được thứ hạng thì tiến hành bốc thăm để xét chọn thứ hạng.

III. THỂ LỆ CHỌN THÍ SINH VÀO KỲ THI VÒNG THI  CHUNG KẾT THÁNG(/QUÝ/NĂM) VÀ KẾT QUẢ XẾP HẠNG CỦA CÁC KỲ THI CHUNG KẾT:

– Kỳ thi vòng chung kết tháng (quý/năm) sẽ chọn 4 thí sinh dự thi:

+ 3 thí sinh đạt hạng 1 các kỳ thi  tuần (tháng/ quý) của tháng (quý/năm) tương ứng;

+ 1 thí sinh đạt hạng 2 cao nhất của 3 tuần (tháng/quý) của tháng(quý/ năm)

Kết quả cuộc thi các vòng chung kết được xếp thành 3 hạng: hạng Nhất (1 thí sinh), hạng Nhì (1 thí sinh) và hạng Ba (2 thí sinh). Việc xếp thứ  hạng 1, hạng 2 khi có nhiều thí sinh đồng điềm trong tất cả các kỳ thi chung kết tháng/quý/năm đều được  xác định theo quy trình qua các bước quy định ở mục II./.

Trung Tâm Thể Thao Tuổi Trẻ

Luật Bóng Rổ Đường Phố – Hình Thức & Cách Chơi

Mức Phí Bảo Trì Đường Bộ Cho Xe Ô Tô, Xe Bán Tải, Xe Tải 2022

Những Kỹ Thuật Bóng Đá Đường Phố Hay Và Dễ Thực Hiện

Phí Sử Dụng Đường Bộ

Giáo Trình Luật Hình Sự Việt Nam: Phần Chung/ Ts. Trần Thị Quang Vinh Chủ Biên.

Thế Nào Là Phòng Vệ Chính Đáng?

Một Số Vấn Đề Về Thời Hiệu Truy Cứu Trách Nhiệm Hình Sự Và Cách Tính Thời Hiệu Truy Cứu Trách Nhiệm Hình Sự Trong Một Số Trường Hợp Cụ Thể

Hiệu Lực Của Bộ Luật Hình Sự

Chế Định Thời Hiệu Trong Luật Hình Sự Việt Nam

Tìm Hiểu Nội Dung Điều 5 Về “Hiệu Lực Của Bộ Luật Hình Sự Đối Với Những Hành Vi Phạm Tội Trên Lãnh Thổ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” – Công An Tỉnh Quảng Bình

Giá:

96.000 VNĐ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

GIÁO TRÌNH

LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM

(PHẦN CHUNG)

Chủ biên

TS. TRẦN THỊ QUANG VINH

Tập thể tác giả

Chương XV

PGS. TS NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA

Chương III, Chương XI, Chương XII (mục I.1.2 và II)

THS. NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG

Chương I, Chương XIV

THS. MAI KHẮC PHÚC

Chương XVI

TS. HOÀNG THỊ TUỆ PHƯƠNG

Chương V, Chương VI, Chương VII, Chương X,

Chương XIII (mục III)

TS. VŨ THỊ THÚY

Chương VIII, Chương IX, Chương XIII (mục I và II)

TS. PHAN ANH TUẤN

Chương II, Chương IV, Chương XII (mục I.1.1)

TS. TRẦN THỊ QUANG VINH

Thư ký nhóm biên soạn: TS. PHAN ANH TUẤN

3

LỜI NÓI ĐẦU

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo và cải tiến

phương pháp giảng dạy đối với chương trình đào tạo cử nhân

Luật tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, Nhà trường tổ

chức biên soạn Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam (Phần Chung).

Nội dung cơ bản của Giáo trình bao gồm: khái niệm,

nguyên tắc, nhiệm vụ, các nguyên tắc của Luật hình sự; đạo luật

của Luật Hình sự; tội phạm, cấu thành tội phạm; khách thể, chủ

thể của tội phạm; mặt khách quan, mặt chủ quan của tội phạm;

các giai đoạn thực hiện tội phạm; đồng phạm; các tình tiết loại

trừ tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi; trách nhiệm hình

sự và hình phạt; hệ thống hình phạt; quyết định hình phạt; miễn,

giảm trách nhiệm hình sự và xóa án tích; trách nhiệm hình sự đối

với người dưới 18 tuổi phạm tội; trách nhiệm hình sự đối với

pháp nhân thương mại phạm tội.

Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam (Phần Chung) chắc chắn

sẽ còn khiếm khuyết; mong bạn đọc góp ý để lần xuất bản tới,

Giáo trình được hoàn thiện hơn.

Thư từ, ý kiến đóng góp xin được gửi tới: Phòng Đào tạo,

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 2, Nguyễn Tất

Thành, Quận 4, TP Hồ Chí Minh; Điện thoại: 028.39400.723 –

028.37266.333.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HCM

4

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: KHÁI NIỆM, NHIỆM VỤ VÀ CÁC

NGUYÊN TẮC CỦA LUẬT HÌNH SỰ ………………………………. 6

CHƯƠNG II: NGUỒN VÀ HIỆU LỰC CỦA LUẬT HÌNH

SỰ VIỆT NAM,CẤU TẠO CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ ………. 33

CHƯƠNG III: TỘI PHẠM ……………………………………………….. 59

CHƯƠNG IV: TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ VÀ CẤU

THÀNH TỘI PHẠM ……………………………………………………….. 82

CHƯƠNG V: KHÁCH THỂ CỦA TỘI PHẠM ………………… 107

CHƯƠNG VI: MẶT KHÁCH QUAN CỦA TỘI PHẠM …… 121

CHƯƠNG VII; CHỦ THỂ CỦA TỘI PHẠM ……………………. 136

CHƯƠNG VIII: MẶT CHỦ QUAN CỦA TỘI PHẠM ………. 154

CHƯƠNG IX: CÁC GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN TỘI

PHẠM ………………………………………………………………………….. 181

CHƯƠNG X: ĐỒNG PHẠM ………………………………………….. 204

CHƯƠNG XI: CÁC TÌNH TIẾT LOẠI TRỪ TÍNH

CHẤT PHẠM TỘI CỦA HÀNH VI ………………………………… 234

CHƯƠNG XII: HÌNH PHẠT VÀ BIỆN PHÁP TƯ PHÁP …. 253

CHƯƠNG XIII: QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT ………………….. 301

CHƯƠNG XIV: MIỄN, GIẢM TRÁCH NHIỆM HÌNH

SỰ VÀ XÓA ÁN TÍCH ………………………………………………….. 356

CHƯƠNG XV: TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI

NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI ………………………………. 417

CHƯƠNG XVI: TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI

PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI PHẠM TỘI ………………………. 456

Mọi Hành Vi Xâm Hại Tình Dục Trẻ Em Đều Bị Cấm Và Lên Án

Trách Nhiệm Hình Sự Của Người Phạm Tội Bắt Cóc, Chiếm Đoạt Trẻ Em

Các Quy Định Pháp Luật Liên Quan Đến Xử Lý Hành Vi Bạo Lực Trẻ Em

Tội Giao Cấu Với Trẻ Em Và Tội Cưỡng Dâm Trẻ Em

Quy Định Xử Lý Hình Sự Đối Với Các Tội Xâm Hại Tình Dục Trẻ Em

An Toàn Giao Thông Cho Học Sinh Đến Trường .công An Tra Vinh

Tuyên Truyền Pháp Luật Về An Toàn Giao Thông Cho Các Em Học Sinh

Giải Pháp Tuyên Truyền, Giáo Dục Về An Toàn Giao Thông

Cô Học Trò Đạt Giải 3 Cuộc Thi “An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Ngày Mai”

An Toàn Giao Thông Là Gì?

Đề Cương Chi Tiết Luật Bảo Đảm Trật Tự, An Toàn Giao Thông Đường Bộ

Trật tự an toàn giao thông

An toàn giao thông cho học sinh đến trường

LTS: Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho học sinh đến trường, gắn với thực hiện Tháng an toàn giao thông. Thời gian qua các cấp, các ngành tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông nên ý thức chấp hành pháp luật của đại đa số phụ huynh và học sinh có chuyển biến tích cực.

Để góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các em học sinh, ngay từ đầu năm học mới, Cảnh sát giao thông Công an toàn tỉnh chủ động phối hợp với các trường học tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, tập trung tuyên truyền những nội dung như: phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; không điều khiển xe mô tô, gắn máy khi chưa đủ tuổi; không điều khiển xe đi hàng 2, hàng 3; không uống rượu, bia khi tham gia giao thông; … Qua các buổi tuyên truyền, đa số các em đều có nhận thức tốt về các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

Cảnh sát giao thông tuyên truyền tại trường THPT 

Chuyên Nguyễn Thiện Thành, thành phố Trà Vinh

 

Em Nguyễn Hữu Phước (học sinh lớp 12C1, trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành, thành phố Trà Vinh) cho biết, qua buổi tuyên truyền an toàn giao thông em biết thêm những quy định của Luật giao thông, giúp cho việc tham gia giao thông của bản thân và mọi người an toàn hơn. Khi tham gia giao thông đường bộ phải đội nón bảo hiểm, khi tham gia đường thủy phải mặc áo phao; không chạy xe hàng hai, hàng ba và phải quan sát khi qua đường, kể cả ở những ngã tư hay ngã ba có tín hiệu đèn giao thông. 

Còn em Huỳnh Anh Bảo Ngọc (học sinh lớp 12C2, trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành, thành phố Trà Vinh) cho biết, sau buổi tuyên truyền về an toàn giao thông em đã bổ sung thêm nhiều kiến thức cũng như phải tuân thủ các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông để bảo đảm an toàn, đối với xe dưới 50 phân khối thì vận tốc tối đa chỉ được 40km/giờ và chỉ chạy xe phân khối lớn khi đã đủ 18 tuổi và quan trọng là khi tham gia giao thông phải đi đúng phần đường, làn đường, không lái xe khi đã uống rượu, bia và khi về nhà em sẽ tuyên truyền cho những người xung quanh và những người thân trong gia đình để tham gia giao thông một cách an toàn.

Thời gian qua, Ban chấp hành Đoàn trường và giáo viên chủ nhiệm trường THPT thành phố Trà Vinh cũng thường xuyên nhắc nhở các em trong việc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông đường bộ; chủ động phối hợp với Cảnh sát giao thông tuyên truyền trong giờ sinh hoạt chào cờ đầu tháng; tổ chức tìm hiểu Luật giao thông đường bộ dưới cờ bằng nhiều hình thức, tập trung vào những vấn đề mà các em còn thắc mắc, chưa hiểu hoặc hiểu chưa đúng, từ đó giúp cho các em bổ sung kiến thức và tuân thủ các quy định khi tham gia giao thông. 

Thầy Nguyễn Thanh Chơn (Bí thư đoàn trường THPT thành phố Trà Vinh) cho biết, hàng năm Ban chấp hành đoàn trường có kiến nghị, đề xuất giữa lãnh đạo nhà trường với Ban an toàn giao thông tỉnh, thành phố để phối hợp tuyên truyền dưới cờ cho các em học sinh về luật an toàn giao thông đường bộ, triển khai các chuyên đề của Sở giáo dục và đào tạo về an toàn giao thông cho tất cả các chi đoàn lớp, mỗi chi đoàn lớp triển khai ít nhất một chuyên đề; tổ chức các cuộc thi dưới cờ tìm hiểu Luật giao thông đường bộ, kết hợp với công ty Imex Trà Vinh Honda để triển khai chương trình “An toàn giao thông và nụ cười ngày mai”, với số lượng thí sinh tham gia tương đối nhiều. Bên cạnh đó, nhà trường cũng quan tâm triển khai chuyên đề an toàn giao thông cho học sinh tất cả các lớp thông qua giáo viên chủ nhiệm ở các tiết sinh hoạt. 

Thành phố Trà Vinh có 5 trường Trung học phổ thông, vào các giờ cao điểm, ở một số trường này thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ; đáng chú ý, tại khu vực trường Trung học phổ thông Phạm Thái Bường. Theo ghi nhận của phóng viên  vào các giờ tan học, phát hiện nhiều trường hợp học sinh trường này lái xe mô tô. Còn tại trường Trung học phổ thông thành phố Trà Vinh, vào ngày khai giảng rất nhiều em điều khiển xe mô tô đến trường, có nhiều trường hợp đi ngược chiều, vi phạm Luật giao thông đường bộ. Phần lớn các em không chạy xe vào trường mà chỉ để ở khu vực bên ngoài. 

Để nâng cao nhận thức của các em học sinh trong việc chấp hành nghiêm các quy định bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Cảnh sát giao thông còn tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát nhắc nhở, xử lý học sinh vi phạm, nhất là học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đến trường. 

Học sinh này bị tổ tuần tra phát hiện khi tan học lái xe mô tô về nhà, khi được hỏi về lỗi vi phạm của mình, em cho biết là thường ngày đi xe đạp điện nhưng hôm nay có việc gấp nên lấy xe mô tô của gia đình. Đây cũng là lời giải thích chung cho các em học sinh điều khiển xe mô tô khi bị lực lượng chức năng kiểm tra.

Cảnh sát giao thông lập biên bản, nhắc nhở một trường hợp vi phạm

Thiếu tá Nguyễn Tấn Thảo, Phó đội trưởng đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an thành phố Trà Vinh cho biết, để chủ động trong tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường tháng 9, lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự Công an thành phố đã tham mưu ban lãnh đạo xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng Cảnh sát giao thông điều tiết giao thông ở một số cổng trường đóng trên địa bàn; phối hợp với nhà trường xem đối tượng học sinh nào thường vi phạm Luật giao thông đường bộ để tiến hành mời tuyên truyền, giáo dục riêng; đồng thời tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, còn bố trí Cảnh sát trật tự tuần tra ở các tuyến đường, có các điểm trường hay xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ để giải quyết và xử lý nghiêm vấn đề phụ huynh học sinh đậu, đỗ xe dưới lòng đường đô thị.

“Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”, trẻ em là những mầm xanh của gia đình và xã hội, đầu tư xây dựng nhân cách trẻ em cũng chính là đầu tư xây dựng một xã hội phát triển, an toàn. Thời gian tới, để bảo đảm an toàn cho học sinh khi tham gia giao thông, thiết nghĩ mỗi gia đình cần quan tâm, giáo dục các em nhiều hơn nữa, thường xuyên nhắc nhở các em chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ. Đặc biệt mỗi phụ huynh là một tấm gương để các em học tập, noi theo.

 

7 Nội Quy Của Bộ Gd

Từ 1/7: Luật Giao Thông Đường Bộ 2008 Có Hiệu Lực

Những Điều Cần Biết Về Luật Giao Thông Đường Bộ Năm 2008 (1)

Luật Giao Thông Đường Bộ Năm 2022 Có Khác Gì So Với Năm 2022

Cập Nhật Luật Giao Thông Mới Trong Tháng 7/2020

Bộ Trưởng Bùi Quang Vinh: Đã Ban Hành Đầy Đủ Văn Bản Hướng Dẫn Luật Đầu Tư Và Luật Doanh Nghiệp

Luật Doanh Nghiệp Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Sách Luật Doanh Nghiệp Và Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện

Luật Doanh Nghiệp Và Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện

Quy Định Của Luật Doanh Nghiệp Đối Với Công Ty Cổ Phần

Công Ty Cổ Phần Là Gì Theo Luật Doanh Nghiệp?

“Người dân và DN được làm tất cả những gì mà luật pháp không cấm, tư tưởng làm 2 luật này là rất tiến bộ. Với một phương pháp hiện đại, minh bạch nhưng lại vô cùng khó làm, nên có vướng mắc đây là luật có nhiều tiến bộ nên sự mong đợi và kỳ vọng của DN rất lớn” – Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng cũng bày tỏ nỗi thấu hiểu khi Chính phủ chậm ban hành Nghị định và Thông tư hướng dẫn hai luật trên cũng đã khiến cho cộng đồng DN mong mỏi lớn khi mà Bộ này đã nhận được nhiều yêu cầu của DN. Lý giải về nguyên nhân, Bộ trưởng Vinh cho biết Luật được xây dựng trên tinh thần chọn bỏ, đây là phương pháp rất khó.

Bởi theo quy định hiện nay khi Việt Nam tham dự các Hiệp định quốc tế song phương và đa phương vẫn là chọn cho, nghĩa là cho các DN được đầu tư lĩnh vực nào thì được ghi rõ trong luật. Do đó, việc công bố cấm lĩnh vực nào hiện nay nhiều bộ chuyên nghành vẫn chưa làm được.

“Cho đến giờ này tất cả 6 Nghị định và 3 Thông tư hướng dẫn hai Luật trên đã được Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành, chúng tôi không nợ văn bản nào. Nghị định cuối cùng là quy định chi tiết hướng dẫn thi hành 1 số điều về luật đầu tư, và tất cả đã được hoàn thành và đây là nỗ lực rất lớn” – Bộ trưởng thông tin.

Đối với vấn đề giấy tờ trùng lặp cũng đã xem xét và loại bỏ, hạn chế vướng mắc cho nhà đầu tư và dự án đầu tư, quy định này cũng đã ban hành và sắp có hiệu lực.

Theo đó, khi bổ sung hồ sơ đăng ký thì cơ quan thông báo một lần về toàn bộ nội dung sửa đổi, chỉ được phép một lần sửa đổi và nhà đầu tư có quyền khiếu nại nếu cơ quan đăng ký yêu cầu hai lần trở lên.

Bộ trưởng Vinh cũng cho biết, đối với vấn đề góp vốn điều lệ, Nghị định cũng cho phép được huy động vốn từ nhiều nguồn khác theo tiến độ dự án đầu tư. Đây là quy định không có khó khăn gì cho các DN, nên Bộ trưởng cho rằng các DN khi đầu tư cần chứng minh đủ năng lực tài chính để thực hiện được yêu cầu này.

Sách Hiệp Định Đối Tác Toàn Diện Và Luật Doanh Nghiệp, Luật Đầu Tư

Doanh Nghiệp Bộ Quốc Phòng Là Gì? Những Quy Định Pháp Luật Liên Quan

Những Văn Bản Pháp Luật Quy Định Về Dịch Vụ Bảo Vệ Và Công Ty Bảo Vệ

Luật Sư Bảo Vệ Cho Doanh Nghiệp

Quy Định Bảo Vệ Môi Trường Của Doanh Nghiệp

Những Vấn Đề Dư Luận Quan Tâm Đến Vụ Luật Sư Bùi Quang Tín

Người Cuối Cùng Thấy Luật Sư Bùi Quang Tín Trước Khi Rơi Lầu Là Ai?

Ai Là Người Cuối Cùng Nhìn Thấy Luật Sư Bùi Quang Tín?

Tin Vụ Tiến Sĩ Bùi Quang Tín Tử Vong: Xuất Hiện Tình Tiết Quan Trọng?

Tiếp Nhận Tin Tố Giác Về Cái Chết Của Ls Bùi Quang Tín

Tiến Sĩ, Luật Sư Bùi Quang Tín Tử Vong: Không Phải Là Án Mạng

Vụ tiến sĩ, luật sư Bùi Quang Tín rơi lầu, tử vong ở chung cư tại huyện Nhà Bè (TP HCM) đang thu hút sự quan tâm của dư luận và Công an TP HCM đang thu thập dữ liêu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Ngày 2-5, Công an TP HCM cho biết vẫn đang tiếp tục điều tra vụ tiến sĩ, luật sư Bùi Quang Tín rơi lầu tại một chung cư ở huyện Nhà Bè (TP HCM) theo đơn tố giác tội phạm của vợ luật sư Tín là bà Nguyễn Thanh Bích.

Theo Công an TP HCM, các phòng nghiệp vụ đang phối hợp với VKSND TP HCM, Công an huyện Nhà Bè, Trường Đại học Ngân hàng TP HCM và nhiều đơn vị độc lập khác để thu thập chứng cứ, tài liệu, lời khai các nhân chứng. Việc làm này phục vụ nỗ lực tìm kiếm những chứng cứ khách quan nhất để phục vụ công tác điều tra theo đơn tố giác của người dân.

Vụ tiến sĩ, luật sư Bùi Quang Tín rơi lầu, tử vong ngày 5-4 thu hút sự quan tâm của dư luận vì ngay sau khi chồng gặp nạn, bà Nguyễn Thanh Bích đã gửi bản tường trình đến Công an huyện Nhà Bè đề nghị điều tra vụ việc theo hướng nghi ngờ chồng bà bị sát hại.

Trong bản tường trình này, bà Bích đã cung cấp cho công an nhiều chứng cứ, nghi ngờ chồng bà có xích mích, mâu thuẫn với một cá nhân. Sau khi lo hậu sự cho chồng, bà Bích đã chính thức yêu cầu Công an TP HCM khởi tố vụ án để điều tra.

Một vấn đề dư luận rất quan tâm là tại sao bản tường trình của bà Nguyễn Thanh Bích cung cấp cho công an lại được cư dân mạng lan truyền một cách công khai?

Theo bà Nguyễn Thị Thu Thủy, nếu đây là vụ án thì không có gì để bàn, còn những cáo buộc thiếu chứng cứ, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự cá nhân mà lại được đưa lên mạng công khai với mục đích khác thì người bị đưa lên mạng có thể yêu cầu cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Về thời hạn giải quyết tin báo tố giác tội phạm, bà Vũ Thị Xuân Nhuệ – Trưởng Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự VKSND TP HCM – cho biết theo điều 147 Bộ Luật Tố tụng Hình sự 2022 thì trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải kiểm tra, xác minh và ra một trong các quyết định: Quyết định khởi tố vụ án; Quyết định không khởi tố vụ án; Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Trường hợp vụ việc bị tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn giải quyết tố giác, tin báo, kiến nghị khởi tố có thể kéo dài nhưng không quá 2 tháng.

Trường hợp chưa thể kết thúc việc kiểm tra, xác minh trong thời hạn quy định tại khoản này thì Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền có thể gia hạn một lần nhưng không quá 2 tháng.

Chậm nhất là 5 ngày trước khi hết thời hạn kiểm tra, xác minh quy định tại khoản này, cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải có văn bản đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền gia hạn thời hạn kiểm tra, xác minh.

Trước đó, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một điều tra viên nói rằng cơ quan điều tra đang phối hợp rất chặt chẽ với các cơ quan chức năng làm việc khẩn trương để thu thập chứng cứ, dữ liệu một cách thuyết phục.

Nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết Công an TP HCM đã trích xuất, sao chép dữ liệu camera thang máy của chung cư để phục vụ công tác điều tra.

Một dữ liệu quan trọng là tại thời điểm sau khi luật sư Tín rơi lầu, thang máy mở cửa và camera ghi nhận có người ở khu vực hành lang tầng 14 nơi có căn hộ mà nhóm luật sư Tín uống rượu bia.

Đặc biệt, theo một nguồn tin, có một cháu bé đã thấy luật sư Tín ở khu vực hành lang. Nhân chứng này được cho là người cuối cùng nhìn thấy luật sư Tín trước khi ông tử vong.

Để thu thập dữ liệu, chứng cứ, ngày 28-4, Công an TP HCM đã tiếp tục đến làm việc kỹ lưỡng tại hiện trường, khu vực chung cư, khu vực hành lang.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/nhung-van-de-du-luan-quan-tam-den-vu-luat-su-bui-quang-tin…

Theo Bài và ảnh: PHẠM DŨNG (Người lao động)

Vụ Ts Bùi Quang Tín: Công Annhận Đơn Tố Giác Rất Sớm

Dịch Vụ Luật Sư Uy Tín Tham Gia Tố Tụng Trong Các Vụ Án Hình Sự

Cđv Tin Luật Sư Hại Chết Maradona

Luật Sư Ngô Việt Bắc: ‘cái Chết Của Ts Bùi Quang Tín Có Thể Là Án Mạng Hơn Là Tự Sát’

Mới Nhất Vụ Tiến Sĩ, Luật Sư Bùi Quang Tín Rơi Lầu Tử Vong

Nghị Quyết Số 29 Của Hđnd Tỉnh Đến Với Người Dân Quang Bình

Nghị Quyết Số 29 Ngày 4 Tháng 11 Năm 2013

Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 28 Trung Ương 7 Khóa 12 Về Cải Cách Chính Sách Bảo Hiểm

Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 26 Trung Ương 7 Khoá 12 Dành Cho Đảng Viên

Thành Ủy Ninh Bình Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 29 Hội Nghị Trung Ương 8 Khóa Xi

Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 8 Khóa Xi Về Đổi Mới Căn Bản, Toàn Diện Giáo Dục Và Đào Tạo

BHG – Ngay sau khi Nghị quyết số 29 của HĐND tỉnh được ban hành và có hiệu lực kể từ tháng 1.2019 về các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh; huyện Quang Bình đã chủ động tuyên truyền, hướng dẫn người dân, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay để đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Nghị quyết số 29 của HĐND tỉnh tạo động lực phát triển kinh tế rừng cho người dân xã Bằng Lang.

Để chính sách đi vào cuộc sống, dựa trên phạm vi điều chỉnh, đối tượng, nguyên tắc áp dụng của Nghị quyết 29; UBND huyện Quang Bình đã tổ chức hội nghị triển khai và giao các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tuyên truyền nội dung của Nghị quyết đến từng thôn, bản để người dân kịp thời nắm bắt, đăng ký thực hiện. Đồng thời, xây dựng mô hình điểm và lồng ghép các chương trình để đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Chỉ trong thời gian ngắn, 12 xã, thị trấn đã đăng ký hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân trồng rừng kinh tế bằng giống tốt với diện tích trên 593 ha; cải tạo vườn đồi tạp 315 ha. Về vay vốn chăn nuôi trâu, lợn, thâm canh cam, chè theo tiêu chuẩn VietGAP có 39 hộ với nhu cầu vay 8,9 tỷ đồng. Tổ thẩm định của huyện đang tiến hành rà soát, thẩm định thực tế nhằm giúp các hộ sớm có được nguồn vốn thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa.

Tại thị trấn Yên Bình, hiện có 10 hộ đăng ký vay vốn chăn nuôi lợn, gia cầm; 66 hộ đăng ký hỗ trợ trồng rừng bằng giống tốt với 147 ha. Theo các hộ dân, với mức hỗ trợ 3 triệu đồng/ha cho tổ chức, cá nhân chuyển đổi diện tích vườn tạp sang trồng rừng kinh tế; 5 triệu đồng/ha đối với trồng rừng bằng giống cây keo; 8 triệu đồng/ha trồng rừng bằng giống cây gỗ lớn là một chính sách mới đã phát huy đúng tiềm năng, thế mạnh của địa phương và trao cơ hội cho người dân vươn lên làm giàu chính đáng. Cùng với nhiều chủ trương, chính sách khác; bà con kỳ vọng, Nghị quyết số 29 của HĐND tỉnh tiếp tục là bước đệm quan trọng để nâng cao giá trị các loại cây trồng, vật nuôi và tăng mức thu nhập cho nhân dân.

Đồng chí Phùng Viết Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Quang Bình, khẳng định: “Tiếp nối kết quả đã đạt được từ Nghị quyết số 209, 86 và những chính sách mở rộng từ Nghị quyết số 29 của HĐND tỉnh, huyện đặc biệt ưu tiên chú trọng những cây, con lợi thế nhất để phát triển gắn với tiêu thụ sản phẩm. Riêng chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển lâm nghiệp nhu cầu đăng ký của người dân rất lớn nhưng theo kế hoạch phân bổ vốn chỉ có 275 ha trồng rừng bằng giống tốt và trên 170 ha cải tạo vườn tạp nên huyện đang làm tờ trình gửi tỉnh bổ sung. Với quyết tâm đưa nghị quyết đến với người dân, huyện chỉ đạo Phòng NN&PTNT phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh Agribank huyện và các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, thẩm định hồ sơ, giải ngân vay vốn nhanh, hiệu quả, làm sáng “bức tranh” nông nghiệp vùng động lực của tỉnh.

Bài, ảnh: MỘC LAN

Giáo Dục Sau “5 Năm Đổi Mới Căn Bản Toàn Diện”: Nhiều Kết Quả Nhưng Còn Hạn Chế, Yếu Kém

7 Điểm Mới Cần Lưu Ý Trong Luật Giáo Dục Năm 2022

7 Điểm Mới Trong Luật Giáo Dục 2022

Giáo Dục Mầm Non Sau 5 Năm Triển Khai Nghị Quyết Số 29

Khảo Sát Kết Quả 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 29 Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Giáo Dục Và Đào Tạo

Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ Và Đường Sắt .công An Tra Vinh

So Sánh Nghị Định 86/2014/nđ

Gỡ Vướng Nhập Khẩu Hàng Hóa Lĩnh Vực Giao Thông Vận Tải

Thông Tư 06 Bộ Giao Thông Vận Tải

Tăng Cường Công Tác Quản Lý, Bảo Vệ Kết Cấu Hạ Tầng Giao Thông Đường Bộ Trên Địa Bàn Tỉnh

Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Cảnh Sát Giao Thông Trong Thực Hiện Tuần Tra, Kiểm Soát Giao Thông Đường Bộ

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính; hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

 

Nghị định áp dụng với những đối tượng, như: Cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hộ kinh doanh, hộ gia đình, tổ hợp tác thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này bị xử phạt như đối với cá nhân vi phạm…

 

Theo đó, Chương II của Nghị định quy định các hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, như: Vi phạm quy tắc giao thông đường bộ; Vi phạm quy định về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Vi phạm quy định về phương tiện tham gia giao thông đường bộ; Vi phạm quy định về người điều khiển phương tiện tham gia giao thông; Vi phạm quy định về vận tải đường bộ…

 

Đáng chú ý, so với Nghị định số 46/2016/NĐ-CP thì Nghị định này tăng mức xử phạt tối đa đối với các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn, như:

 

Đối với người điều khiển xe ô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất, phạt tiền từ 30 – 40 triệu đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 22 – 24 tháng đối với người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở.

 

Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất, phạt tiền từ 6 -  8 triệu đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 22 – 24 tháng đối với người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở. 

 

Ngoài ra, Nghị định cũng bổ sung quy định xử phạt đối với doanh nghiệp vận tải sử dụng người lái xe mà trong cơ thể có chất ma túy; bổ sung quy định xử phạt vi phạm nồng độ cồn đối với xe mô tô theo Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia…

 

Đối với lực lượng Công an nhân dân, tại Điều 76 của Nghị định đã nêu rõ các cấp có thẩm quyền xử phạt, gồm:

 

– Chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ;

 

– Trạm trưởng, Đội trưởng của Chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ;

 

– Trưởng Công an cấp xã, Trưởng đồn Công an, Trạm trưởng Trạm Công an cửa khẩu, khu chế xuất;

 

– Trưởng Công an cấp huyện; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát giao thông; Trưởng phòng Công an cấp tỉnh gồm Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ – đường sắt; Thủ trưởng đơn vị Cảnh sát cơ động từ cấp đại đội trở lên;

 

– Giám đốc Công an cấp tỉnh;

 

– Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội;

 

Quy Định Mới Về Biển Báo Giao Thông Theo Quy Chuẩn 41 2022

Tổng Hợp Thay Đổi Các Mức Phạt Giao Thông Đường Bộ

Thực Hiện Nghị Định 71: Xử Phạt Xe Không Chính Chủ, Hiểu Thế Nào?

Quy Định Mới Về Nhãn Hàng Hóa Sắp Có Hiệu Lực

Đề Xuất Quy Định Mới Về Giao Dịch Bảo Đảm

Đường Ngang Dân Sinh Tùy Tiện: Kỷ Luật Từ Chủ Tịch Xã Đến Tỉnh

Luật Đường Sắt 2022 Số 06/2017/qh14

Điểm Mới Của Luật Đường Sắt 2022

Luật Đường Sắt Hiện Nay

Tải Luật Đường Sắt 2022 Hiện Nay

Luật Giao Thông Đường Sắt

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng địa phương nào để mở đường dân sinh trái phép tràn lan qua đường sắt thì kỷ luật ngay chủ tịch xã, huyện, tỉnh.

Vấn đề mở đường dân sinh trái phép qua đường sắt được nhiều đại biểu Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm, góp ý về Luật Đường sắt (sửa đổi) sáng 15/3

Tại phiên họp, ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, cho biết hiện có gần 5.730 đường ngang và lối đi dân sinh, trong hơn 4.200 đường ngang trái phép, không được cấp có thẩm quyền cấp và hầu hết không có cảnh báo.

“Thời gian qua, dưới áp lực của các vụ tai nạn giao thông, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã cùng các địa phương cố gắng rà soát các điểm đen, tập trung cho người gác tạm thời, chứ không thể lắp đặt cảnh báo được”, ông Minh cho hay.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa cho biết thêm thời gian qua có nhiều vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Luật quy định rõ, các tuyến dân sinh do địa phương trực tiếp quản lý. Khi có nhu cầu mở đường ngang, Tổng công ty Đường sắt đều đáp ứng theo đúng quy định. Tuy nhiên, thời gian qua việc mở đường ngang dân sinh rất tuỳ tiện, nhiều địa phương không nắm được.

“Luật cần làm rõ trách nhiệm của địa phương, không thể cứ mở đường ngang dân sinh như thế này, lái tàu rất căng thẳng. Nhiều địa phương đề xuất làm đường gom rất hợp lý, nhưng còn tuỳ tiện, có khi cứ cửa nhà người ta người ta cứ đi qua thôi”, Bộ trưởng Giao thông vận tải nói.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, hơn 4.200 đường ngang trái phép mà không có chế tài nghiêm thì khó xử lý được.

“Nơi nào để mở đường dân sinh trái phép, tức là vi phạm pháp luật, rồi để xảy ra tai nạn thì phải xem xét trách nhiệm. Luật phải nghiêm, nơi nào chính quyền để mở đường dân sinh qua đường sắt trái phép thì kỷ luật ngay chủ tịch xã, chủ tịch huyện, chủ tịch tỉnh”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

“Tôi đề nghị Bộ Giao thông vận tải rà soát trong 5 năm qua xảy ra bao nhiều vụ tai nạn lớn ở giao cắt đường bộ với đường sắt, xảy ra ở nút giao nào, thuộc trách nhiệm của ai và đã xử lý được tổ chức cá nhân nào. Trên cơ sở đó rà soát lại quy định về trách nhiệm của chính quyền và của ngành đường sắt”, bà Nga nói.

Dân Tự Mở Lối Qua Đường Sắt, Tai Nạn Thì Mặc Dân?

Xin Tư Vấn Về Tranh Chấp Con Đường Dân Sinh

Đường Ngang Dân Sinh Trái Phép: Kỷ Luật Chủ Tịch Từ Xã Đến Tỉnh

Kỷ Luật Lãnh Đạo Địa Phương Nếu Mở Đường Dân Sinh Trái Phép

Phương Pháp Xử Lý Nước Thải Trong Quy Trình Sản Xuất Mía Đường

Đường Ngang Dân Sinh Trái Phép: Kỷ Luật Chủ Tịch Từ Xã Đến Tỉnh

Xin Tư Vấn Về Tranh Chấp Con Đường Dân Sinh

Dân Tự Mở Lối Qua Đường Sắt, Tai Nạn Thì Mặc Dân?

Đường Ngang Dân Sinh Tùy Tiện: Kỷ Luật Từ Chủ Tịch Xã Đến Tỉnh

Luật Đường Sắt 2022 Số 06/2017/qh14

Điểm Mới Của Luật Đường Sắt 2022

Sáng 15-3, tiếp tục phiên họp thứ 8, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật đường sắt (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH Lê Thị Nga đề nghị làm rõ trách nhiệm của chính quyền và trách nhiệm của ngành đường sắt trong việc để mở đường ngang dân sinh trái phép, bởi thời gian vừa qua nhiều vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra.

“Đề nghị Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) báo cáo rõ hơn về số đường ngang dân sinh hiện nay và thực trạng thời gian vừa qua thế nào. Trách nhiệm thuộc các cơ quan thế nào, có vướng luật không, do luật hay do quản lý nhà nước. Nếu quản lý nhà nước để đường ngang dân sinh mở nhiều thế này (gần 6.000 đường ngang) thì trách nhiệm thuộc về ai, luật có giải quyết dứt điểm được vấn đề không?”- bà Nga nêu vấn đề.

Ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, cho biết hiện cả nước có 5.726 đường ngang dân sinh và lối đi dân sinh, trong có 1.511 đường ngang hợp pháp. Trong số 1.511 đường ngang hợp pháp này thì 645 đường ngang có người gác, rào chắn; 363 đường ngang đã lắp cần chắn tự động, 507 đường ngang bố trí biển báo cảnh báo. Trong thời gian tới, Tổng Công ty đã báo cáo Bộ GTVT, Thủ tướng Chính phủ để thực hiện 507 đường ngang có biển báo này được lắp cần chắn tự động.

Bên cạnh đó, ông Minh cho biết hiện còn 4.211 lối đi dân sinh. Theo quy định Luật Đường sắt, đây là đường ngang trái phép, không được cấp có thẩm quyền cấp, do vậy các đường này hầu hết không có cảnh báo.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng luật xây dựng không tính đến các đường dân sinh, đó là sẽ làm rào chắn hay là làm đường gom – tức là tính đến nhu cầu đi lại của người dân ở những nơi có đường sắt đi qua. Vì vậy, luật này cần tiến bộ hơn nữa nhằm giải quyết cho được câu chuyện đường dân sinh trái phép.

“Nếu đường ngang dân sinh trái phép ở khu dân cư mà dân thực có nhu cầu đi lại và không thể xoá bỏ được thì chúng ta phải có giải pháp, bởi hiện nay tai nạn chủ yếu xảy ra ở những đường ngang trái phép”- Chủ tịch QH nhấn mạnh.

Do vậy, Chủ tịch QH đề nghị nhà nước ban hành luật thì cũng phải giải quyết những bất cập này. “Chúng ta chỉ nói đường ngang đó là trái phép nhưng không có giải pháp thì không được. Luật nghiêm cấm mở đường dân sinh trái phép, nhưng những nơi thực sự có nhu cầu thì nhà nước phải đầu tư thế nào, chúng ta phải tính”- bà Ngân lưu ý.

Ngoài ra, để giảm tai nạn giao thông đường sắt, Chủ tịch QH cũng đề nghị luật phải quy định nghiêm. “Nơi nào mà chính quyền để mở đường dân sinh trái phép thì phải xử lý kỷ luật ngay chủ tịch xã, chủ tịch huyện, chủ tịch tỉnh ở địa phương đó thì mới được”- bà Kim Ngân nhấn mạnh.

Giải trình thêm điều này, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa cho biết thời gian qua có nhiều vụ tai nạn giao thông đường sắt thảm khốc và việc mở đường ngang dân sinh cũng diễn ra rất tuỳ tiện.

“Do đó theo trong luật cũng sẽ làm rõ trách nhiệm của địa phương, không thể cứ mở đường ngang dân sinh một cách tuỳ tiện. Do đó sẽ tiếp thu các ý kiến để luật hoá trách nhiệm của địa phương trong luật này, nếu không sẽ không thể quản nổi”- ông Nghĩa nói.

Kỷ Luật Lãnh Đạo Địa Phương Nếu Mở Đường Dân Sinh Trái Phép

Phương Pháp Xử Lý Nước Thải Trong Quy Trình Sản Xuất Mía Đường

Quy Hoạch Ngành Hay “làm” Một Luật Mía Đường Kiểu Thái?

Sức Ép Thái Lan Và Thế Khó Của Mía Đường Việt Nam

Chính Sách Phát Triển Ngành Mía Đường Thái Lan Có Gì Mới?