Định Giá Theo Chi Phí Và Định Giá Theo Giá Trị

 Chọn phương pháp nào tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp, các nhân tố tác động tới hành vi mua bán của khách hàng và mức độ cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh của bạn.

Phương pháp định giá theo chi phí

Phương pháp này tính toán chi phí sản xuất và cung ứng sản phẩm hoặc dịch vụ và cộng thêm phần trăm lợi nhuận mà bạn mong muốn.

Phương pháp định giá này thích hợp hơn với các doanh nghiệp lớn sản xuất quy mô lớn hoặc những doanh nghiệp hoạt động trên một thị trường chủ yếu bằng giá.

Phương pháp định giá theo chi phí không tính đến hình ảnh nhãn hiệu và vị thế thị trường của bạn. Hơn nữa, bạn có thể quên khoản chi phí ngầm vì thế l ợi nhuận thực sự thường thấp hơn mức dự toán .

Phương pháp định giá theo giá trị

Phương pháp định giá này xác định giá cho sản phẩm hoặc dịch vụ ở mức mà bạn cho rằng khách hàng sẵn sàng trả, căn cứ vào những lợi ích họ có được từ việc tiêu dùng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Nếu áp dụng phương pháp định này, cần cân nhắc những lợi ích có thể mang lại cho khách hàng và đánh giá của khách hàng về những lợi ích đó chứ không phải là các đặc tính của sản phẩm.

Nếu sản phẩm hoặc dịch vụ mang lại cho khách hàng các lợi ích rõ rệt, được họ chấp nhận và đánh giá cao thì bạn có lợi thế cạnh tranh hơn so với các đối thủ. Do đó, có thể đề nghị khách hàng mức giá cao tương xứng với giá trị mà sản phẩm hoặc dịch vụ mang lại. Mặc dù phương pháp này có thể mang lại lợi nhuận cao nhưng cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đối với khách hàng tiềm năng là những người nhạy cảm với giá và có thể tạo ra một khoảng trống thị trường cho các đối thủ mới

Ví dụ, là các sản phẩm giống nhau được sản xuất bởi một công ty – An Phước với dây chuyền sản xuất và hệ thống quản lý chất lượng như nhau nhưng một chiếc áo sơ mi có nhãn Pierre Cardin được bán với giá gấp đôi so với chiếc áo có nhãn An Phước. Hai sản phẩm có cùng đặc tính nhưng lợi ích khác nhau. Sự khác biệt giữa hai sản phẩm cho thấy sự khác nhau về lợi ích và giá trị vô hình mà các sản phẩm mang nhãn hiệu Pierre Cardin có thể mang lại cho khách hàng lớn hơn của An Phước.

Phí Và Giá Khác Thế Nào?

Theo Luật Phí và lệ phí năm 2023, phílà khoản tiền tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ phải trả cho đơn vị quản lý nhằm bù đắp chi phí và đặc biệt mang tính chất phục vụ mà cơ quan nhà nước giao cho đơn vị cung ứng dịch vụ đó thực hiện.

Các đối tượng thuộc diện miễn, giảm phí bao gồm trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn và một số đối tượng đặc biệt theo quy định của pháp luật.

Đơn vị được thu phí bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý nhà nước.

Điều 12 Luật Phí và Lệ phí quy định, về thu, nộp, quản lý và sử dụng phí như sau:

– Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước thực hiện phải nộp vào ngân sách nhà nước; trường hợp cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí thì được khấu trừ và phần còn lại nộp ngân sách nhà nước;

– Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện được để lại một phần hoặc toàn bộ số tiền phí thu được để trang trải chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ. Việc thu phí trên cơ sở dự toán được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, phần còn lại nộp ngân sách nhà nước.

– Đối với phí thu từ các hoạt động dịch vụ do tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện được để lại một phần hoặc toàn bộ số tiền phí thu được để trang trải chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí; phần còn lại nộp ngân sách nhà nước; việc quản lý và sử dụng phí thu được theo quy định của pháp luật.

Giá mang tính thị trường, có cân đối lợi nhuận của nhà đầu tư

Theo Luật Giá năm 2012, giá được tính toán bảo đảm bù đắp chi phí và có lợi nhuận hợp lý cho nhà đầu tư, phù hợp với chính sách phát triển kinh tế trong từng thời kỳ.

Theo khoản 5 Điều 4, luật này thì tùy thuộc vào hàng hóa, dịch vụ cụ thể mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh có quyền quy định giá cho hàng hóa, dịch vụ đó.

Để bảo vệ quyền lợi của nhà sản xuất cũng như của người tiêu dùng thì việc quản lý giá tuân thủ một số nguyên tắc sau:

– Nhà nước thực hiện quản lý giá theo cơ chế thị trường; tôn trọng quyền tự định giá, cạnh tranh về giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật;

– Nhà nước thực hiện điều tiết giá theo quy định của Luật này để bình ổn giá; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng và lợi ích của Nhà nước;

– Nhà nước có chính sách về giá nhằm hỗ trợ khu vực có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, khu vực có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

– Nhà nước quy định nguyên tắc, phương pháp xác định giá đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá phù hợp với nguyên tắc của nền kinh tế thị trường.

Như vậy, bản chất của phí là dịch vụ công, mang tính phục vụ, trong khi giá mang tính thị trường, có cân đối lợi nhuận của nhà đầu tư. Sự khác biệt căn bản giữa “phí” và “giá” như sau:

– Phí do nhà nước ban hành, được nộp vào ngân sách nhà nước hoặc nộp cho tổ chức được nhà nước giao (có sự kiểm soát của nhà nước) đối với người sử dụng dịch vụ công và có miễn, giảm cho một số đối tượng

– Giá là là khoản tiền người tiêu dùng phải trả cho nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ để họ có được hàng hóa, dịch vụ đó, về cơ bản mức giá do nhà cung cấp quyết định trên cơ sở quy luật thị trường (chỉ chịu sự quản lý của nhà nước đối với một số dịch vụ, mặt hàng nhất định) và về nguyên tắc là không có miễn, giảm.

Luật sư Vũ Tiến VinhCông ty luật Bảo An

Chi Phí Thuê Luật Sư Bào Chữa Giá Có Đắt Không???

Hiện tại chi phí thuê luật sư bào chữa vẫn chưa được chấp nhận. Vì thù lao của luật sư là được pháp luật đề ra và có quy định một cách khái quát chứ không đưa ra biểu phí cụ thể. Thù lao luật được áp dụng trên cơ sở thỏa thuận giữa công ty luật sư với khách hàng và được ghi nhận tại hợp đồng dịch vụ pháp lý.

1. Tại sao nên thuê luật sư bào chữa?

– Luật sư sẽ giúp bạn tránh rủi ro pháp lý và bảo vệ quyền lợi tối đa.

– Việc không thuê luật sư có thể khiến bạn tốn nhiều tiền hơn nếu bạn tự giải quyết.- Luật sư biết cách để chống lại hoặc đôi khi bãi bỏ những bằng chứng không thỏa đáng.

– Luật sư biết giải quyết những thủ tục pháp lý.

– Khách hàng sẽ không biết gì về nhân chứng chuyên môn – hay việc biện hộ như thế nào?

– Khách hàng không chắc việc làm thế nào để bào chữa cũng như biện hộ?

– Một luật sư giỏi có thể đề xuất giải quyết tốt hoặc thỏa thuận đàm phán nếu cần thiết.

– Đối phương có thể có người đại diện theo pháp luật.

– Nhiều luật sư cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí ban đầu….

2. Chi phí thuê luật sư bào chữa phải căn cứ tính thù lao

– Mức độ tính chất của công việc đơn giản hay phức tạp.

– Thời gian của luật sư (hoặc một số luật sư) bỏ ra để thực hiện công việc;

– Kinh nghiệm và uy tín của Luật sư chính, của Văn phòng luật sư;

– Yêu cầu đặc biệt của khách hàng về trách nhiệm, hiệu quả của công việc.

Luật sư bào chữa

3. Phương thức tính thù lao Luật sư

Trên cơ sở nghiên cứu sơ bộ nội dung vụ việc và yêu cầu của khách hàng, đặc thù của công việc, Luật sư thỏa thuận với khách hàng áp dụng một trong các cách tính thù lao sau đây:

Mức thù lao cố định;

Mức thù lao theo giá trị phần trăm kết quả đạt được;

Mức thù lao có một phần cố định tính theo kết quả.

4. Những điều cần lưu ý khi thuê luật sư bào chữa

Trực tiếp lựa chọn luật sư

Khi bạn ký kết hợp đồng với một Văn phòng luật sư hay Công ty luật nào đó thì không có nghĩa là công ty luật đó sẽ trực tiếp bào chữa giúp bạn. Họ sẽ cử một luật sư đảm nhận và bào chữa cho bạn trước tòa. Bạn không nên giao phó việc lựa chọn luật sư này cho ai mà hãy yêu cầu công ty luật nơi bạn liên hệ, cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết về luật sư mà sẽ giúp bạn bào chưa. Chỉ nên ký hợp đồng sau khi bạn trực tiếp gặp gỡ, trao đổi và cảm thấy thật sự an tâm, tin tưởng và cùng hướng giải quyết vụ.

Chú ý đến đạo đức của luật sư

Một luật sư giỏi sẽ chẳng có ý nghĩa gì, thậm chí bạn còn bị thiệt hại và tốn kém nhiều hơn nếu đó là một luật sư thiếu nhân cách. Một luật sư uy tín mà bạn có thể tin cậy sẽ là giải pháp an toàn và tối ưu nhất.

Cảnh giác trước những cam kết về kết quả vụ án

Nếu bạn nghe những lời hứa về thời gian và kết quả giải quyết vụ án thì công ty luật TGS khuyên bạn, đừng vội tin những lời hứa đó, một vụ án có thể sẽ phải qua nhiều cấp xét xử, nhiều lần khởi tố, nhiều lần kháng cáo. Luật sư hay thậm chí cả thẩm phán cũng không có quyền quyết định bản án. Thẩm quyền này thuộc về hội đồng xét xử.

Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết về chi phí thuê luật sư bào chữa thì hãy liên hệ với chúng tôi qua Website: https://tgslaw.vn/ ( công ty luật TGS chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ cho thuê luật sư tranh tụng tại tòa)

Bảng Giá, Chi Phí Thuê Luật Sư Khởi Kiện Vụ Án

Bảng giá, chi phí thuê luật sư khởi kiện trong các vụ án I. Bảng giá dịch vụ khởi kiện, tranh tụng trong một số vụ án:

3. Giá, chi phí thuê luật sư khởi kiện vụ án Hình sự– Giá thuê luật sư khởi kiện và tranh tụng tại Tòa án đối với vụ án hình sự ở cấp sơ thẩm là từ 25.000.000 VNĐ.– Giá thuê luật sư khởi kiện và tranh tụng tại Tòa án đối với vụ án hình sự ở cấp phúc thẩm là từ 25.000.000 VNĐ.– Chưa bao gồm công tác phí, giai đoạn Điều tra (nếu có).” Luật sư bào chữa vụ án hình sự

4. Chi phí thuê luật sư khởi kiện vụ án ly hôn, tranh chấp hôn nhân gia đình – Giá thuê luật sư khởi kiện và tranh tụng tại Tòa án đối với vụ án ly hôn, tranh chấp hôn nhân gia đình ở cấp sơ thẩm là từ 12.000.000 VNĐ (thuận tình), có chia tài sản, con cái 20 triệu trở lên.– Giá thuê luật sư khởi kiện và tranh tụng tại Tòa án đối với vụ án ly hôn, tranh chấp hôn nhân gia đình ở cấp phúc thẩm là từ 15.000.000 VNĐ.– Phần trăm giá trị tài sản, công tác phí.

7. Giá, chi phí thuê luật sư khởi kiện vụ án tranh chấp lao động – Giá thuê luật sư khởi kiện và tranh tụng tại Tòa án đối với vụ án lao động ở cấp sơ thẩm là từ 20.000.000 VNĐ.– Giá thuê luật sư khởi kiện và tranh tụng tại Tòa án đối với vụ án lao động ở cấp phúc thẩm là từ 15.000.000 VNĐ.

II. Nội dung dịch vụ luật sư khởi kiện vụ án

Công ty luật An Ninh thực hiện vụ việc trong khuôn khổ dịch vụ và yêu cầu của khách hàng theo quy trình thực hiện dịch vụ luật sư khởi kiện vụ án từ khi tiếp nhận thông tin cho đến khi thực hiện vụ việc theo dịch vụ hợp đồng pháp lý.

Trình tự thực hiện công việc: – Nghe, tiếp nhận thông tin, hồ sơ vụ việc khởi kiện vụ án từ khách hàng– Nghiên cứu hồ sơ vụ việc khởi kiện vụ án– Tư vấn chi tiết thủ tục khởi kiện vụ án– Soạn thảo hồ sơ khởi kiện vụ án– Nộp hồ sơ khởi kiện vụ án dân sự tại cơ quan có thẩm quyền– Theo dõi việc xử lý hồ sơ tại Cơ quan có thẩm quyền– Tham gia tranh tụng tại Tòa Án để bảo vệ quyền lợi của khách hàng– Hỗ trợ thi hành quyết định của Tòa án về vụ việc.

Khi quý khách hàng có như cầu cần luật sư tư vấn, khởi kiện và báo chi phí về trường hợp của mình xin gọi số Điện thoại: 0768236248 – Chat Zalo

” Luật sư bảo vệ quyền lợi trong vụ án dân sự

” Dịch vụ Luật sư tranh tụng tại Tòa án

Liên hệ chi phí thuê luật sư khởi kiện vụ án, tư vấn pháp luật cho trường hợp của mình hoặc người thân.

#1 Bảng Giá/Phí Thuê Luật Sư Khởi Kiện Vụ Án

BẢNG GIÁ/PHÍ DỊCH VỤ KHỞI KIỆN VỤ ÁN CỦA LUẬT THÁI AN

1. Giá/phí thuê luật sư khởi kiện vụ án tranh chấp đất đai

Giá thuê luật sư khởi kiện và tranh tụng tại Tòa án đối với vụ án tranh chấp đất đai ở cấp sơ thẩm là từ 20.000.000 VNĐ.

Giá thuê luật sư khởi kiện và tranh tụng tại Tòa án đối với vụ án tranh chấp đất đai ở cấp phúc thẩm là từ 15.000.000 VNĐ.

2. Giá/phí thuê luật sư khởi kiện vụ án ly hôn, tranh chấp hôn nhân gia đình

Giá thuê luật sư khởi kiện và tranh tụng tại Tòa án đối với vụ án ly hôn, tranh chấp hôn nhân gia đình ở cấp sơ thẩm là từ 15.000.000 VNĐ.

Giá thuê luật sư khởi kiện và tranh tụng tại Tòa án đối với vụ án ly hôn, tranh chấp hôn nhân gia đình ở cấp phúc thẩm là từ 10.000.000 VNĐ.

3. Giá/phí thuê luật sư khởi kiện vụ án tranh chấp lao động

Giá thuê luật sư khởi kiện và tranh tụng tại Tòa án đối với vụ án lao động ở cấp sơ thẩm là từ 15.000.000 VNĐ.

Giá thuê luật sư khởi kiện và tranh tụng tại Tòa án đối với vụ án lao động ở cấp phúc thẩm là từ 10.000.000 VNĐ.

4. Giá/phí dịch vụ luật sư khởi kiện vụ án tranh chấp kinh tế

Giá thuê luật sư khởi kiện và tranh tụng tại Tòa án đối với vụ án kinh tế ở cấp sơ thẩm là từ 20.000.000 VNĐ.

Giá thuê luật sư khởi kiện và tranh tụng tại Tòa án đối với vụ án kinh tế ở cấp phúc thẩm là từ 15.000.000 VNĐ.

5. Giá/phí thuê luật sư khởi kiện vụ án thương mại

Giá thuê luật sư khởi kiện và tranh tụng tại Tòa án đối với vụ án tranh chấp thương mại ở cấp sơ thẩm là từ 20.000.000 VNĐ.

Giá thuê luật sư khởi kiện và tranh tụng tại Tòa án đối với vụ án tranh chấp thương mại ở cấp phúc thẩm là từ 15.000.000 VNĐ.

6. Giá/phí thuê luật sư khởi kiện vụ án hành chính

Giá thuê luật sư khởi kiện và tranh tụng tại Tòa án đối với vụ án hành chính ở cấp sơ thẩm là từ 20.000.000 VNĐ.

Giá thuê luật sư khởi kiện và tranh tụng tại Tòa án đối với vụ án hành chính ở cấp phúc thẩm là từ 15.000.000 VNĐ.

7. Giá/phí thuê luật sư bào chữa (bảo vệ quyền lợi) trong vụ án hình sự

Giá thuê luật sư bào chữa (bảo vệ quyền lợi cho bị báo hoặc người bị hại) tại Tòa án đối với vụ án hình sự ở cấp sơ thẩm là từ 20.000.000 VNĐ.

Giá thuê luật sư (bảo vệ quyền lợi cho bị báo hoặc người bị hại) tại Tòa án đối với vụ án hình sự ở cấp phúc thẩm là từ 15.000.000 VNĐ.

8. Nội dung dịch vụ luật sư khởi kiện vụ án của Luật Thái An

Trong khuôn khổ dịch vụ, Luật sư Luật Thái An sẽ thực hiện các công việc sau đây:

Tiếp nhận thông tin, hồ sơ vụ việc khởi kiện vụ án

Nghiên cứu hồ sơ vụ việc khởi kiện vụ án

Tư vấn chi tiết thủ tục khởi kiện vụ án

Soạn thảo hồ sơ khởi kiện vụ án

Nộp hồ sơ khởi kiện vụ án dân sự tại cơ quan có thẩm quyền

Theo dõi việc xử lý hồ sơ tại Cơ quan có thẩm quyền

Tham gia tranh tụng để bảo vệ quyền lợi của khách hàng

Tư vấn về việc thi hành Quyết định, Bản án có hiệu lực của Tòa án

9. Quy trình thực hiện dịch vụ luật sư khởi kiện vụ án

Luật Thái An thực hiện dịch vụ theo quy trình chuẩn mực và chuyên nghiệp. Để có thêm thông tin, quý khách hàng vui lòng đọc bài viết Quy trình dịch vụ luật sư khởi kiện vụ án.

HÃY GỌI NGAY TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ KỊP THỜI!