Luật Golf: Bẫy Nước Trong Đánh Golf

Nếu bóng bị nằm trong hoặc bị mất trong bẫy cát (dù bóng nằm trong nước hay không) thì người chơi đều chịu phạt 01 gậy.

a.Đánh bóng gần nơi quả bóng gốc được đánh đi lần cuối nhất có thể.

b.Thả bóng cạnh bẫy cát, giữ bóng tại điểm nơi qủa bóng gốc đi qua mép của bẫy nước, giữa hố golf và điểm bóng rơi mà không cần để tâm tới khoảng cách điểm rơi của bóng so với bẫy nước.

c.Một số lựa chọn cho người chơi: nếu lần cuối cùng bóng đi qua mép của bẫy nước thì thả bóng bên ngoài bẫy nước trong vòng độ dài 02 gậy Golf và không gần lỗ golf hơn :

(i)Điểm nơi qủa bóng gốc lần cuối đi qua mép của lỗ bẫy nước hoặc

(ii)Điểm bên đối diện mép của bẫy nước với khoảng cách bằng nhau so với lỗ golf.

Bóng có thể được nhấc lên và lau sạch trong quá trình áp dụng điều luật này.

(Những việc làm không được phép khi bóng ở trong chướng ngại vật – xem điều luật 13-4).

(Bóng chuyển động trong nước của bẫy nước – xem điều luật 14-6).

2. Đánh bóng ở trong bẫy nước a. Bóng nghỉ ở trong hoặc ở một bẫy nước khác.

Nếu sau khi thực hiện cú đánh, quả bóng vẫn nằm trong bẫy nước hoặc nằm nghỉ ở một bẫy nước khác thì người chơi cóthể:

(i) Áp dụng điều luật 26-1a. Nếu sau khi thả bóng rơi ở chướng ngại vật, người chơi quyết định không đánh quả bóng vừa thả nữa, người chơi có thể:

a.Tháo gỡ khó khăn theo như điều luật 26-1b, hoặc áp dụng theo điều 26-1c, và chịu phạt thêm 01 gậy, hoặc

b.Chịu phạt thêm 01 gậy và đánh bóng tại điểm gần nhất có thể so với cú đánh cuối cùng bên ngoài bẫy nước (xem điều luật 20-5); hoặc

(ii)Áp dụng điều luật 26-1b, hoặc 26-1c nếu có thể, hoặc

(iii)Chịu phạt 01 gậy, đánh bóng đánh bóng tại điểm gần nhất có thể so với cú đánh cuối cùng bên ngoài bẫy nước (xem điều luật 20-5).

b. Mất bóng hoặc bóng không thể chơi được ngoài chướng ngại vật hoặc ngoài biên.

Nếu bóng được đánh trong bẫy nước và bị mất, bị tuyên bố là không thể chơi được ngoài chướng ngại vật hoặc ngoài biên, sau khi chịu phạt 01 gậy theo như điều 27-1 hoặc 28a, người chơi có thể:

(i) Đánh bóng tại điểm gần nhất có thể so với điểm qủa bóng gốc lần cuối cùng được đánh đi ở trong chướng ngại vật (xem điều luật 20-5); hoặc

(ii)Áp dụng điều luật 26-1b hoặc nếu có thể áp dụng điều luật 26-1c thì chịu phạt thêm 01 gậy theo như quy định và sử dụng điểm quả bóng gốc lần cuối đi qua mép của chướng ngại vật trước khi quả bóng nằm nghỉ trong chướng ngại vật như một điểm để tham khảo. Hoặc

(iii)Chịu phạt thêm 01 gậy và đánh bóng tại điểm gần nhất có thể so với điểm thực hiện cú đánh cuối cùng từ ngoài chướng ngại vật (xem điều luật 20-5).

Chú ý 1: Khi áp dụng điều luật 26-2b, người chơi được yêu cầu không thả rơi bóng như trong điều luật 27-1 hoặc 28a. Nếu người chơi đánh rơi bóng, họ không được đánh quả bóng đó nữa. Lúc này, người chơi phải áp dụng điều luật 26-2b (ii) hoặc (iii) thay thế.

Chú ý 2: Nếu người chơi đánh bóng trong bẫy nước và được thông báo không thể chơi được bên ngoài chướng ngại vật, người chơi sẽ không bị cản trở bởi điều luật 26-2b, mà có thể áp dụng điều luật 28b hoặc c.

PHẠT DO VI PHẠM

Cuộc thi đấu lỗ: mất lỗ chơi

Cuộc thi đấu gậy: mất 02 gậy

Nguồn: Vietnam Golf Magazine

Golf Rules: Bẫy Nước Trong Đánh Golf

Nếu bóng bị nằm trong hoặc bị mất trong bẫy cát (dù bóng nằm trong nước hay không) thì người chơi đều chịu phạt 01 gậy.

Đánh bóng gần nơi quả bóng gốc được đánh đi lần cuối nhất có thể.

Thả bóng cạnh bẫy cát, giữ bóng tại điểm nơi quả bóng gốc đi qua mép của bẫy nước, giữa hố golf và điểm bóng rơi mà không cần để tâm tới khoảng cách điểm rơi của bóng so với bẫy nước.

Một số lựa chọn cho người chơi: nếu lần cuối cùng bóng đi qua mép của bẫy nước thì thả bóng bên ngoài bẫy trong vòng độ dài 02 gậy Golf và không gần lỗ golf hơn :

(i) Điểm nơi quả bóng gốc lần cuối đi qua mép của lỗ bẫy nước hoặc

(ii) Điểm bên đối diện mép của bẫy nước với khoảng cách bằng nhau so với lỗ golf.

Bóng có thể được nhấc lên và lau sạch trong quá trình áp dụng điều luật này.

(Những việc làm không được phép khi bóng ở trong chướng ngại vật – xem điều luật 13-4).

(Bóng chuyển động trong nước của bẫy nước – xem điều luật 14-6).

(i) Áp dụng điều luật 26-1a. Nếu sau khi thả bóng rơi ở chướng ngại vật, người chơi quyết định không đánh quả bóng vừa thả nữa, người chơi có thể:

Tháo gỡ khó khăn theo như điều luật 26-1b, hoặc áp dụng theo điều 26-1c, và chịu phạt thêm 01 gậy, hoặc

Chịu phạt thêm 01 gậy và đánh bóng tại điểm gần nhất có thể so với cú đánh cuối cùng bên ngoài bẫy nước (xem điều luật 20-5); hoặc

(ii) Áp dụng điều luật 26-1b, hoặc 26-1c nếu có thể, hoặc

(iii) Chịu phạt 01 gậy, đánh bóng đánh bóng tại điểm gần nhất có thể so với cú đánh cuối cùng bên ngoài bẫy nước (xem điều luật 20-5).

b, Mất bóng hoặc bóng không thể chơi được ngoài chướng ngại vật hoặc ngoài biên

Nếu bóng được đánh trong bẫy nước và bị mất, bị tuyên bố là không thể chơi được ngoài chướng ngại vật hoặc ngoài biên, sau khi chịu phạt 01 gậy theo như điều 27-1 hoặc 28a, người chơi có thể:

(i) Đánh bóng tại điểm gần nhất có thể so với điểm quả bóng gốc lần cuối cùng được đánh đi ở trong chướng ngại vật (xem điều luật 20-5); hoặc

(ii) Áp dụng điều luật 26-1b hoặc nếu có thể áp dụng điều luật 26-1c thì chịu phạt thêm 01 gậy theo như quy định và sử dụng điểm quả bóng gốc lần cuối đi qua mép của chướng ngại vật trước khi quả bóng nằm nghỉ trong chướng ngại vật như một điểm để tham khảo. Hoặc

(iii) Chịu phạt thêm 01 gậy và đánh bóng tại điểm gần nhất có thể so với điểm thực hiện cú đánh cuối cùng từ ngoài chướng ngại vật (xem điều luật 20-5).

Chú ý 1:Khi áp dụng điều luật 26-2b, người chơi được yêu cầu không thả rơi bóng như trong điều luật 27-1 hoặc 28a. Nếu người chơi đánh rơi bóng, họ không được đánh quả bóng đó nữa. Lúc này, người chơi phải áp dụng điều luật 26-2b (ii) hoặc (iii) thay thế.

Chú ý 2: Nếu người chơi đánh bóng trong bẫy nước và được thông báo không thể chơi được bên ngoài chướng ngại vật, người chơi sẽ không bị cản trở bởi điều luật 26-2b, mà có thể áp dụng điều luật 28b hoặc c.

PHẠT DO VI PHẠM Cuộc thi đấu lỗ: mất lỗ chơi Cuộc thi đấu gậy: mất 02 gậy Nguồn: Vietnam Golf Magazine

Định nghĩa: Từ điển khi đánh Golf

Dogleg (Lỗ golf uốn cong)

Là lỗ golf uốn cong về bên phải hay bên trái.

Double Eagle (Eagle đúp)

Còn gọi là albatross, là số điểm rất khó lập được, ngay cả đối với những người chơi golf chuyên nghiệp có trình độ. Là điểm dưới điểm tiêu chuẩn của lỗ golf 3 điểm.

Draw (cú xoáy ngược)

Là cú đánh có chủ ý tạo ra đường bay cho trái bóng từ phải qua trái (đối với người thuận tay phải). Đường bay của bóng là kết quả của cú xoáy ngược chiều kim đồng hồ truyền vào bóng.

Dunk (nhúng bóng vào nước)

Như nghĩa bóng (to dunk a golf ball) là đánh bóng xuống nước.

Etiquette (quy tắc ứng xử)

Nằm ngoài Luật Golf chính thức (hay còn gọi là Luật tại chỗ của câu lạc bộ). Etiquette là những quy tắc ứng xử trên đường golf và được coi là phép lịch sự tối thiểu đối với những cầu thủ khác trên sân. Những quy tắc này nhằm mục đích giúp bạn thấy thoải mái khi chơi. Đó là việc quan tâm đến những cầu thủ khác, giữ tốc độ chơi, cho phép nhóm đánh nhanh hơn qua mặt, bảo quản đường golf, cố kiềm chế việc cho hay hỏi sự chỉ đạo, giữ im lặng khi người khác đánh, đứng ngoài tầm nhìn của cầu thủ khi người đó chuẩn bị đánh bóng.

Fat Shot

Xảy ra khi gậy golf đánh trúng phần đất sau bóng trước khi đánh trúng bóng. Điều này làm bóng bay cao hoặc thấp và làm mất độ xa của đường bóng.

Flight (nhóm đấu)

Thuật ngữ này chỉ một đội cầu thủ trong một giải đấu. Những cầu thủ được đặt vào cùng nhóm căn cứ vào khả năng chơi và trình độ của họ.

Follow-Through (gậy theo bóng)

Là sự tiếp nối của cú xuynh (Cú xuynh gậy bao gồm các chuyển động trước, trong và sau khi gậy bạn tiếp xúc với bóng. Từ vị trí vào bóng, động tác lấy gậy ra khỏi nó, đưa lên cao gọi là backswing; đưa xuống vào lại gọi là downswing; rồi sau đó gậy tiếp bóng), sau khi đầu gậy đi tiếp theo hướng bóng.

Thay Đổi Luật Golf Trong Bẫy Nước Và Bẫy Cát Năm 2024 Mới Nhất

Khi chơi golf, việc gặp phải bẫy nước và bẫy cát là điều không thể tránh khỏi. Kể từ tháng 1/2024, những thay đổi quan trọng trong Luật golf 2024 do tổ chức R&A và USGA ban hành đã chính thức có hiệu lực. Trong đó, các golfer cần nắm rõ những quy định mới nhất trong luật về xử lý bóng trong bẫy cát (bunker) và bẫy nước (Water Hazard) để tránh phạm lỗi cũng như tận dụng để đạt được điểm số tốt hơn.

Thuật ngữ bunker còn được gọi là bẫy cát dùng để chỉ chướng ngại vật trên sân golf với mục đích tạo nên thử thách, độ khó cũng như sức hấp dẫn cho người chơi. Bunker chính là một lỗ hoặc phần đất lún tại khu vực ground được lấp đầy bằng cát trắng hoặc các vật liệu tương tự.

Khi bóng không may rơi vào hố cát, việc đưa bóng ra khỏi đó không phải là việc làm đơn giản, dù là các golfer chuyên nghiệp. Do đó, các golfer cần nắm rõ những quy định mới tại Luật golf 2024 trong cách xử lý bóng trong bẫy cát để không phạm phải lỗi cũng như tận dụng cơ hội để có điểm số tốt hơn.

Vậy khi bóng rơi vào hố cát, điều gì đúng luật và trái luật?

Đối với luật golf trong bẫy cát cũ

Theo luật cũ, hầu hết các golfer đều thận trọng khi đã vô tình đẩy bóng vào bunker. Gậy sẽ không được chạm đất và cũng không được chạm vào cát, đồng thời không được nhặt bỏ lá rụng hoặc bất kỳ mảnh rác nào. Kể cả có một hòn đá nằm ngang trước đường bóng thì golfer vẫn phải tuân thủ theo luật.

Đối với luật golf trong bẫy cát cũ

Tuy nhiên luật golf trong bunker mới, golfer sẽ được phép di chuyển nhẹ các chướng ngại vật tại bunker, đồng thời được phép chạm vào cát bằng tay hay gậy. Tuy nhiên, các golfer cũng lưu ý không cố tình chạm vào cát để kiểm tra và không đánh cát khi thực hiện swing.

Theo đó, Luật golf trong bẫy cát 2024 đã nới lỏng giúp golfer có cơ hội trải nghiệm cú đánh cát mà không bị các chướng ngại vật từ bên ngoài tác động vào.

Tương tự như luật golf cũ, trong luật 2024 golfer vẫn sẽ bị phạt 1 gậy nếu lựa chọn đánh lại từ vị trí trước đó hoặc không đánh và thả bóng cách vị trí cũ 2 gậy, miễn sao bóng nằm trong bunker.

Tuy nhiên, Luật golf 2024 bổ sung thêm, golfer có thể chấp nhận bị phạt 2 gậy để mang bóng ra bunker mà không hề tốn sức, đồng thời cũng tiết kiệm được thời gian đánh lại từ vị trí cũ.

Hiệp hội golf Mỹ cho rằng, khi chơi trong bunker golfers đối mặt với độ khó từ cát chứ không phải cuộc chiến với đá, lá cây hoặc các thứ vặt vãnh khác. Do vậy việc điều chỉnh luật là cần thiết.

Theo đó, Luật golf 2024 được sửa lại nhằm tránh các tình huống gây tranh cãi và có hiệu quả cao. Bởi hiện tại khi cứu bóng ra khỏi bunker, golfer không còn phải lo lắng gậy của mình bị các vật cản phá hỏng. Cùng với đó, một chiếc lá rụng hoặc 1 hòn đá cản đường sẽ không có cơ hội làm hỏng cú đánh cũng như làm trật nhịp đánh của người chơi.

Ngoài ra, golfer cũng có thêm lựa chọn mới, tiết kiệm thời gian hơn so với việc phải quay lại thời điểm ban đầu để thực hiện lại cú đánh bóng.

Chính thức trong luật golf 2024, các định nghĩa về bẫy nước gồm cọc đỏ, cọc vàng sẽ được loại bỏ và được thay thế bằng một thuật ngữ mới là “Penalty Area” – Khu vực phạt.

Định nghĩa Penalty Area theo USGA chính là các khu vực thiết kế có nước hoặc những điểm được ủy ban trọng tài xác định bóng golf sẽ mất hoặc không đánh được. Những khu vực này có thể là rừng cây rậm, hẻm núi hoặc các hồ nước, nơi mà các golfer không đánh bóng được.

Khi bóng golf rơi hoàn toàn hoặc 1 phần chạm vào khu vực này, golfer có quyền chọn phương án giải thoát và nhận phạt 1 gậy để đánh bóng tại vị trí mới tương tự như luật bẫy nước cũ. Tuy nhiên, quyết định này sẽ dựa trên việc xác nhận bóng đã rơi vào Penalty area chứ không phải tại khu vực khác.

Ngược lại, golfer được phép đánh tiếp từ Penalty area nếu có mong muốn mà không phải chịu phạt gậy, giống như việc đánh bóng từ vẫy nước như luật cũ.

Theo đó, Penalty area cũng được đánh dấu bằng các loại như bẫy nước gồm: đường kẻ vàng/đường cọc vàng hoặc đường kẻ đỏ/cọc đỏ. Tùy thuộc vào khu vực được đánh dấu sẽ thay đổi phương án giải thoát . Nếu bóng rơi tại khu vực vàng, golfer có 2 quyền giải thoát, cụ thể như sau:

Lựa chọn 1: Golfer có quyền chọn điểm thả bóng tại nơi thực hiện cú đánh trước đó.

Lựa chọn 2: Thả bóng trên đường thẳng kéo dài từ hố golf đi qua điểm giao nhau lần cuối giữa bóng cũng như đường kẻ vàng.

Ở cả 2 trường hợp này, golfer sẽ phải nhận phạt 1 gậy đồng thời được phép thả bóng cách điểm lựa chọn trong chiều dài 1 gậy và không được phép gần hố hơn.

Trong khi đó, nếu bóng rơi vào khu vực đỏ, ngoài 2 lựa chọn trên, golfer sẽ được lựa chọn thêm phương án thứ 3 là chọn khu vực thả bóng tại điểm mà lần cuối bóng giao nhau với đường kẻ đỏ. Sau đó, golfer được phép thả bóng cách điểm đó trong khoảng phạm vi 2 gậy nhưng không được thả Penalty area, cũng như không được gần hố hơn.

Cách giải thoát thứ 3 chỉ dành riêng cho khu vực đỏ và golfer sẽ vẫn bị phạt 1 gậy. Ngoài ra, golfer được phép để gậy golf chạm đất hoặc di chuyển chướng ngại vật trong vùng Penalty area. Tuy nhiên cần lưu ý, trường hợp đã quyết định thực hiện cú đánh tại khu vực này, golfer sẽ không được chọn quyền giải thoát theo luật về mặt sân bất thường, bóng lún hay không đánh được. Để thực hiện những cú đánh tại Bunker khó khăn này, hãy tham khảo các mẫu gậy wedge tốt nhất được đánh giá bởi các Golfer chuyên nghiệp.

Do đó, khi gặp trường hợp bóng lún trong bùn tại Penalty area, người chơi chỉ có 2 lựa chọn hoặc là đánh tiếp tại nơi bóng nằm hoặc là lựa chọn quyền giải thoát nêu trên.

Như vậy trong bài viết chúng tôi đã cung cấp toàn bộ những thay đổi quan trọng của Luật golf trong bẫy cát và luật bẫy nước 2024. Hi vọng những thông tin trong bài viết sẽ hữu ích với các golfers.

Bẫy Nước Trong Đánh Golf

Bẫy nước trong đánh golf luôn là một thách thức với các tay golf. Vậy làm thế nào để chơi đúng luật khi bạn phải đối mặt với tình huống khó khăn này?

1. Tháo gỡ bẫy nước trong đánh golf

Có một câu hỏi thực tế sẽ phát sinh là một quả bóng bị mất sau khi thực hiện cú đánh hướng tới bẫy nước. Là bị mất ở trong hay ngoài chướng ngại vật. Để coi bóng như bị mất trong chướng ngại vật thì phải có những bằng chứng xác thực. Trong khi chưa có bằng chứng xác đáng thì bóng được coi như bị mất và được áp dụng luật 27.

Nếu bóng bị nằm trong hoặc bị mất trong bẫy cát (dù bóng nằm trong nước hay không). Thì người chơi đều chịu phạt 01 gậy.

Đánh bóng gần nơi quả bóng gốc được đánh đi lần cuối nhất có thể.

b. Thả bóng cạnh bẫy cát, giữ bóng tại điểm nơi qủa bóng gốc đi qua mép của bẫy nước. Giữa hố golf và điểm bóng rơi mà không cần để tâm tới khoảng cách điểm rơi của bóng so với bẫy nước.

c. Một số lựa chọn cho người chơi: nếu lần cuối cùng bóng đi qua mép của bẫy nước. Tthì thả bóng bên ngoài bẫy nước trong vòng độ dài 02 gậy Golf và không gần lỗ golf hơn :

(i) Điểm nơi qủa bóng gốc lần cuối đi qua mép của lỗ bẫy nước hoặc.

(ii) Điểm bên đối diện mép của bẫy nước với khoảng cách bằng nhau so với lỗ golf.

Bóng có thể được nhấc lên và lau sạch trong quá trình áp dụng điều luật này.

(Những việc làm không được phép khi bóng ở trong chướng ngại vật – xem điều luật 13-4).

(Bóng chuyển động trong nước của bẫy nước – xem điều luật 14-6).

a. Bóng nghỉ ở trong hoặc ở một bẫy nước khác

Nếu sau khi thực hiện cú đánh, quả bóng vẫn nằm trong bẫy nước. Hoặc nằm nghỉ ở một bẫy nước khác thì người chơi cóthể:

(i) Áp dụng điều luật 26-1a. Nếu sau khi thả bóng rơi ở chướng ngại vật. Người chơi quyết định không đánh quả bóng vừa thả nữa, người chơi có thể:

a. Tháo gỡ khó khăn theo như điều luật 26-1b, hoặc áp dụng theo điều 26-1c, và chịu phạt thêm 01 gậy, hoặc.

b. Chịu phạt thêm 01 gậy và đánh bóng tại điểm gần nhất có thể so với cú đánh cuối cùng bên ngoài bẫy nước (xem điều luật 20-5); hoặc.

(ii) Áp dụng điều luật 26-1b, hoặc 26-1c nếu có thể, hoặc.

(iii) Chịu phạt 01 gậy, đánh bóng đánh bóng tại điểm gần nhất có thể so với cú đánh cuối cùng bên ngoài bẫy nước (xem điều luật 20-5).

b. Mất bóng hoặc bóng không thể chơi được ngoài chướng ngại vật hoặc ngoài biên.

Nếu bóng được đánh trong bẫy nước và bị mất, bị tuyên bố là không thể chơi được ngoài chướng ngại vật hoặc ngoài biên, sau khi chịu phạt 01 gậy theo như điều 27-1 hoặc 28a, người chơi có thể:

(i) Đánh bóng tại điểm gần nhất có thể so với điểm qủa bóng gốc lần cuối cùng được đánh đi ở trong chướng ngại vật (xem điều luật 20-5); hoặc

(ii) Áp dụng điều luật 26-1b hoặc nếu có thể áp dụng điều luật 26-1c thì chịu phạt thêm 01 gậy theo như quy định và sử dụng điểm quả bóng gốc lần cuối đi qua mép của chướng ngại vật trước khi quả bóng nằm nghỉ trong chướng ngại vật như một điểm để tham khảo. Hoặc

(iii) Chịu phạt thêm 01 gậy và đánh bóng tại điểm gần nhất có thể so với điểm thực hiện cú đánh cuối cùng từ ngoài chướng ngại vật (xem điều luật 20-5).

Chú ý 1:Khi áp dụng điều luật 26-2b, người chơi được yêu cầu không thả rơi bóng như trong điều luật 27-1 hoặc 28a. Nếu người chơi đánh rơi bóng, họ không được đánh quả bóng đó nữa. Lúc này, người chơi phải áp dụng điều luật 26-2b (ii) hoặc (iii) thay thế.

Chú ý 2: Nếu người chơi đánh bóng trong bẫy nước và được thông báo không thể chơi được bên ngoài chướng ngại vật, người chơi sẽ không bị cản trở bởi điều luật 26-2b, mà có thể áp dụng điều luật 28b hoặc c.

Address: BT 3.7, khu chức năng đô thị Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Luật Golf 2024: Xử Lý Bóng Trong Bẫy Cát

Kể từ đầu năm nay, luật golf mới gồm hơn 30 điều chỉnh sẽ bắt đầu có hiệu lực. Do đó, tìm hiểu về luật chơi mới không chỉ giúp bạn tránh phạm lỗi mà còn có thể tận dụng đạt được điểm số tốt hơn.

Khi bóng rơi vào hố cát, điều gì đúng luật và trái luật?

Luật cũ: Hầu hết các golfer đều thận trọng một khi đã vô tình đẩy bóng vào bunker (bẫy cát). Gậy không được chạm đất và cũng không được chạm vào cát. Không nhặt bỏ lá rụng hay bất cứ một mảnh rác nào. Giả sử có một hòn đá đang nằm chễnh chệ ngáng trước đường bóng thì người chơi vẫn phải tuân thủ luật lệ.

Luật mới: Theo Điều khoản 12.2a và 12.2b, người chơi sẽ được phép di chuyển nhẹ các chướng ngại vật trong bunker và được phép chạm vào cát bằng tay hoặc gậy. Tuy nhiên, bạn vẫn không được cố tình chạm vào cát để kiểm tra. Và cũng không thể đánh cát khi thực hiện cú swing. Luật mới này được nới lỏng nhằm giúp người chơi trải nghiệm cú đánh cát không bị các chướng ngại vật bên ngoài tác động.

Đối với luật mới, golfer có thể chấp nhận bị phạt hai gậy để mang bóng ra khỏi bunker mà không hề tốn sức, đồng thời tiết kiệm được thời gian đánh lại từ vị trí cũ.

Ý tưởng thay đổi: Hiệp hội golf Mỹ nói rằng quan điểm của họ khi chơi trong bunker là đối mặt với độ khó từ cát chứ không phải là cuộc chiến với đá, lá cây hay các thứ vặt vãnh khác.

Luật này được sửa lại để tránh nhiều tình huống gây tranh cãi, và có hiệu quả trên thực tế. Hiện nay, do tốc độ chơi và để người chơi không làm văng thêm cát ra khỏi bẫy, người chơi vẫn không được phép swing trong một bunker. Mặc dù việc vô tình chạm gậy vào bunker vẫn có khả năng châm ngòi cho nhiều vấn đề, nhưng hành động đơn giản như nhặt bỏ mảnh rác vụn xung quanh bóng của các golf thủ nên được thông qua. Tuy nhiên, bên cạnh đó, nếu việc dọn dẹp khiến bóng của bạn di chuyển thì bạn vẫn phải chịu phạt một gậy như thường lệ.

Bây giờ khi cứu bóng ra khỏi bunker bạn không phải lo gậy mới của mình bị bất cứ vật gì phá hỏng. Đồng thời, một chiếc lá rụng bất chợt cũng sẽ không có cơ hội phá hỏng cú đánh và làm trật nhịp đánh của bạn.