Luật Hình Sự Năm 1985 / 2023 / Top 12 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 12/2022 # Top View | Bac.edu.vn

Bộ Luật Hình Sự Năm 1985 / 2023

Bộ Luật Hình Sự 1985, Bộ Luật Hình Sự Năm 1985, Bộ Luật Hình Sự 1985 Có Hiệu Lực Khi Nào, Hoàn Cảnh Ra Đời Bộ Luật Hình Sự 1985, Bộ Luật Dân Sự 1985, Hiệp ước 1985, Nghị Định Số 235 HĐbt Năm 1985, Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Đang Có Hiệu Lực Pháp Luật Là, Giáo Trình Luật Tố Tụng Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội, Dựa Vào Quy Luật Của Các Số Trong Hình A Và Hình B Hãy Điền Số Thích Hợp Vào ô Trống Trong Hình C, Bộ Luật Quốc Triều Hình Luật, Luật 125i Điều 3 Bộ Luật Hình Sự, Giáo Trình Luật Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội, Giáo Trình Luật Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội Pdf, Điều Luật Trong Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Là Văn Bản Dưới Luật, Tình Hình Tệ Nạn Xã Hội, Vi Phạm Kỷ Luật, Pháp Luật Có Liên Quan Đến Quân Đội, Bộ Luật Hình Thư Ra Đời Năm Nào, Có Mấy Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Thư Lớp 7, Bộ Luật Hinh Thu , Bộ Luật Hình Sự Đức, Bộ Luật Hình Sự Qua Các Năm, Bộ Luật Hình Sự Có Từ Bao Giờ, Bộ Luật Hình Sự Của Lào, Bộ Luật Hình Sự Của Mỹ, Bộ Luật Hình Sự Của Trẻ Em, Bộ Luật Hình Sự 321, Đề Thi Môn Luật Hình Sự 2, Từ Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự 99, Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Về Trẻ Em, Bộ Luật Hình Sự Năm 99, Bộ Luật Hình Sự Ra Đời Năm Nào, Báo Cáo Sơ Kết Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Số 100, Bộ Luật Hình Sự Mỹ, Bộ Luật 115 Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Số 37, Bộ Luật Hình Sự Sửa Đổi, Bộ Luật Hình Sự Ma Túy, Góp ý Bộ Luật Hình Sự, Góp ý Bộ Luật Hình Sự Sửa Đổi, Bộ Luật Hình Sự Tội Lừa Đảo, Đề Thi Vấn Đáp Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Là Gì, Xem Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Hoa Kỳ, Bộ Luật Hình Sự Về Ma Túy, Bộ Luật Hình Sự Pdf, Bộ Luật Hình Sự 015, Bộ Luật Hình Sự 199, Bộ Luật Hình Sự 175, Bộ Luật Hình Sự Cờ Bạc, Luật Tố Tục Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự In English, Bộ Luật Hình Sự Khoản 1, Chương 8 Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Hợp Nhất, Xem Bộ Luật Hình Sự 1999, Văn Bản Pháp Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Thuvienphapluat, Bộ Luật Hình Sự Văn Bản Hợp Nhất, Điều 54 Bộ Luật Hình Sự, Mau Đơn Xin Rut Dơn Khang Coá Luật Hình Sự, Điều 52 Bộ Luật Hình Sự, Dự Thảo Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Vbpl, Bộ Luật Hình Sự 1999, Xem Bộ Luật Hình Sự Năm 2015, Điều 66 Bộ Luật Hình Sự, Muc Luc Luật Tố Tụng Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Tiếng Anh, Điều 6 Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Tiếng Anh Là Gì, Bộ Luật Hình Sự Làm Giả Giấy Tờ, Bộ Luật Hình Sự Tội Đánh Bạc, Bộ Luật Hình Sự Tội Nhận Hối Lộ, Điều 12 Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Tội Tham ô, Bộ Luật Hình Sự Tội Tham ô Tài Sản, ý Nghĩa Của Bộ Luật Hình Sự, ý Nghĩa Bộ Luật Hình Sự, Chương 7 Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Khoản 3, Xem Điều 88 Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Khoản 2, Lưu ý Bộ Luật Hình Sự 2015, Bộ Luật Hình Sự Việt Nam, Điều 51 Bộ Luật Hình Sự, Điều 1 Bộ Luật Hình Sự, Khoản 1 Bộ Luật Hình Sự Về Ma Tuý, Điều 46 Bộ Luật Hình Sự, Điều 44 Bộ Luật Hình Sự, Điều 402 Bộ Luật Hình Sự, Điều 40 Bộ Luật Hình Sự, Khoản 1 Của Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Giá Bao Nhiêu,

Bộ Luật Hình Sự 1985, Bộ Luật Hình Sự Năm 1985, Bộ Luật Hình Sự 1985 Có Hiệu Lực Khi Nào, Hoàn Cảnh Ra Đời Bộ Luật Hình Sự 1985, Bộ Luật Dân Sự 1985, Hiệp ước 1985, Nghị Định Số 235 HĐbt Năm 1985, Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Đang Có Hiệu Lực Pháp Luật Là, Giáo Trình Luật Tố Tụng Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội, Dựa Vào Quy Luật Của Các Số Trong Hình A Và Hình B Hãy Điền Số Thích Hợp Vào ô Trống Trong Hình C, Bộ Luật Quốc Triều Hình Luật, Luật 125i Điều 3 Bộ Luật Hình Sự, Giáo Trình Luật Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội, Giáo Trình Luật Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội Pdf, Điều Luật Trong Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Là Văn Bản Dưới Luật, Tình Hình Tệ Nạn Xã Hội, Vi Phạm Kỷ Luật, Pháp Luật Có Liên Quan Đến Quân Đội, Bộ Luật Hình Thư Ra Đời Năm Nào, Có Mấy Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Thư Lớp 7, Bộ Luật Hinh Thu , Bộ Luật Hình Sự Đức, Bộ Luật Hình Sự Qua Các Năm, Bộ Luật Hình Sự Có Từ Bao Giờ, Bộ Luật Hình Sự Của Lào, Bộ Luật Hình Sự Của Mỹ, Bộ Luật Hình Sự Của Trẻ Em, Bộ Luật Hình Sự 321, Đề Thi Môn Luật Hình Sự 2, Từ Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự 99, Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Về Trẻ Em, Bộ Luật Hình Sự Năm 99, Bộ Luật Hình Sự Ra Đời Năm Nào, Báo Cáo Sơ Kết Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Số 100, Bộ Luật Hình Sự Mỹ, Bộ Luật 115 Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Số 37, Bộ Luật Hình Sự Sửa Đổi, Bộ Luật Hình Sự Ma Túy, Góp ý Bộ Luật Hình Sự, Góp ý Bộ Luật Hình Sự Sửa Đổi, Bộ Luật Hình Sự Tội Lừa Đảo, Đề Thi Vấn Đáp Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Là Gì, Xem Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Hoa Kỳ, Bộ Luật Hình Sự Về Ma Túy,

Bộ Luật Hình Sự Năm 2022 / 2023

Bộ Luật Hình Sự Năm 2020, Bộ Luật Hình Sự 2020, Luật Hình Sự 2020, Bộ Luật Hình Sự Việt Nam 2020, Bộ Luật Hình Sự Mới Nhất 2020, Báo Cáo Tình Hình Tết Nguyên Đán 2020, Báo Cáo Tình Hình Kinh Tế Xã Hội Năm 2020, Báo Cao Tinh Hinh Kinh Te Xa Hoi Đồng Tháp 2020, Tình Hình Tài Chính Của Unilever Việt Nam 2020, Tinh Hinh Kinh Te Xa Hoi Đồng Tháp 6 Thang 2020, Mau Bao Cao Tinh Hinh Nong Dan Khoi Nghiep Sang Tao Nam 2020 Cac Cap, Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Đang Có Hiệu Lực Pháp Luật Là, Giáo Trình Luật Tố Tụng Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội, Dựa Vào Quy Luật Của Các Số Trong Hình A Và Hình B Hãy Điền Số Thích Hợp Vào ô Trống Trong Hình C, Giáo Trình Luật Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội, Giáo Trình Luật Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội Pdf, Bộ Luật Quốc Triều Hình Luật, Điều Luật Trong Bộ Luật Hình Sự, Luật 125i Điều 3 Bộ Luật Hình Sự, Luật Cư Trú (sửa Đổi 2020), Luật Đất Đai 2020, Bộ Luật Dân Sự 2020, Luật Đầu Tư 2020, Luật Đất Đai Năm 2020, Bộ Luật Hình Sự Là Văn Bản Dưới Luật, Dự Thảo Luật Đầu Tư 2020, Dự Thảo Luật Cư Trú 2020, Bộ Luật Dân Sự Mới Nhất 2020, Luật Lâm Nghiệp 2020, Văn Bản Pháp Luật 2020, Luật Bảo Hiểm Năm 2020, Luật Cand 2020, Dự Thảo Luật 2020, Xét Tuyển Đại Học Luật Năm 2020, Xét Tuyển Đại Học Luật Hà Nội 2020, Xét Tuyển Đại Học Luật Huế 2020, Luật Sĩ Quan Năm 2020, Xét Tuyển Đại Học Luật 2020, Luật Giáo Dục 2020, Tình Hình Tệ Nạn Xã Hội, Vi Phạm Kỷ Luật, Pháp Luật Có Liên Quan Đến Quân Đội, Bộ Luật Lao Đông Mới Nhất 2020, Luật Giao Thông Xe Máy 2020, Luật Uống Rượu Bia 2020, Dự Thảo Luật Bảo Vệ Môi Trường Năm 2020, Luật Giao Thông Vận Tải 2020, Luat Du Bi Dong Vien 2020, Luật Giáo Dục Mới Nhất 2020, Luật Giao Thông Của Năm 2020, Luật Giao Thông Mới Ra Năm 2020, Luật Giao Thông Mới Năm 2020, Dự Thảo Luật Môi Trường 2020, Luật Giao Thông Mới 1/1/2020, Văn Bản Pháp Luật Có Hiệu Lực Từ 1/1/2020, Luật Giao Thông 1/1/2020, Luật Giao Thông 2020 Xe Máy, Luật Giao Thông Từ 1/1/2020, Luật Giao Thông Sửa Đổi 2020, Luật Giao Thông 2020 Rượu Bia, Luật Giao Thông Ban Hành Năm 2020, Luật Giao Thông 2020 Xe Chính Chủ, Luật Doanh Nghiệp Mới Nhất 2020, Quy Định Luật Giao Thông 2020, Dự Thảo Luật Viên Chức 2020, Luật Giao Thông 2020 Về Nồng Độ Cồn, Luật Giao Thông 2020 Nồng Độ Cồn, Luật Giao Thông Ngày 1/1/2020, Luật Giao Thông Từ Ngày 1/1/2020, Luật Giao Thông Bổ Sung 2020, Luật Giao Thông Đường Bộ 2020, Luật Giao Thông Về Nồng Độ Cồn 2020, Luật Giao Thông Xe Chính Chủ 2020, Sửa Đổi Luật Giao Thông Đường Bộ 2020, Luật Giao Thông Hàn Quốc 2020, Luật Giao Thông Tháng 1 Năm 2020, Luật Giao Thông Nồng Độ Cồn 2020, Chuyên Đề Học Tập Và Làm Theo Lời Bác Về Pháp Luật Năm 2020, Luật Giao Thông Đường Bộ Năm 2020, Thuyết Minh Dự Thảo Luật Đầu Tư 2020, Đề án Số Hóa Truyền Dẫn Phát Sóng Truyền Hình Mặt Đất Đến Năm 2020, Dự Thảo Luật Khám Chữa Bệnh 2020, Luật Giao Thông Đường Bộ Mới Nhất Năm 2020, Dự Thảo Luật Giao Thông Đường Bộ Năm 2020, Dự Thảo Luật Giao Thông Đường Bộ 2020, Luật Giao Thông Phạt Nồng Độ Cồn 2020, Luật Giao Thông Uống Rượu Bia 2020, Luật Giao Thông Uống Rượu Năm 2020, Luật Giao Thông 2020 Xe Không Chính Chủ, Luật Giao Thông 2020 Về Xe Không Chính Chủ, Luật Giao Thông Xe Không Chính Chủ 2020, Thuyết Minh Luật Doanh Nghiệp 2020, Dự Thảo Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân 2020, Luật Giao Thông 2020 Không Đội Mũ Bảo Hiểm, Đề Thi Vấn Đáp Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Số 37, Bộ Luật Hình Sự Số 100, Xem Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Ra Đời Năm Nào, Bộ Luật Hình Sự Sửa Đổi, Bộ Luật Hình Sự Của Trẻ Em, Từ Bộ Luật Hình Sự,

Bộ Luật Hình Sự Năm 2020, Bộ Luật Hình Sự 2020, Luật Hình Sự 2020, Bộ Luật Hình Sự Việt Nam 2020, Bộ Luật Hình Sự Mới Nhất 2020, Báo Cáo Tình Hình Tết Nguyên Đán 2020, Báo Cáo Tình Hình Kinh Tế Xã Hội Năm 2020, Báo Cao Tinh Hinh Kinh Te Xa Hoi Đồng Tháp 2020, Tình Hình Tài Chính Của Unilever Việt Nam 2020, Tinh Hinh Kinh Te Xa Hoi Đồng Tháp 6 Thang 2020, Mau Bao Cao Tinh Hinh Nong Dan Khoi Nghiep Sang Tao Nam 2020 Cac Cap, Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Đang Có Hiệu Lực Pháp Luật Là, Giáo Trình Luật Tố Tụng Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội, Dựa Vào Quy Luật Của Các Số Trong Hình A Và Hình B Hãy Điền Số Thích Hợp Vào ô Trống Trong Hình C, Giáo Trình Luật Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội, Giáo Trình Luật Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội Pdf, Bộ Luật Quốc Triều Hình Luật, Điều Luật Trong Bộ Luật Hình Sự, Luật 125i Điều 3 Bộ Luật Hình Sự, Luật Cư Trú (sửa Đổi 2020), Luật Đất Đai 2020, Bộ Luật Dân Sự 2020, Luật Đầu Tư 2020, Luật Đất Đai Năm 2020, Bộ Luật Hình Sự Là Văn Bản Dưới Luật, Dự Thảo Luật Đầu Tư 2020, Dự Thảo Luật Cư Trú 2020, Bộ Luật Dân Sự Mới Nhất 2020, Luật Lâm Nghiệp 2020, Văn Bản Pháp Luật 2020, Luật Bảo Hiểm Năm 2020, Luật Cand 2020, Dự Thảo Luật 2020, Xét Tuyển Đại Học Luật Năm 2020, Xét Tuyển Đại Học Luật Hà Nội 2020, Xét Tuyển Đại Học Luật Huế 2020, Luật Sĩ Quan Năm 2020, Xét Tuyển Đại Học Luật 2020, Luật Giáo Dục 2020, Tình Hình Tệ Nạn Xã Hội, Vi Phạm Kỷ Luật, Pháp Luật Có Liên Quan Đến Quân Đội, Bộ Luật Lao Đông Mới Nhất 2020, Luật Giao Thông Xe Máy 2020, Luật Uống Rượu Bia 2020, Dự Thảo Luật Bảo Vệ Môi Trường Năm 2020, Luật Giao Thông Vận Tải 2020, Luat Du Bi Dong Vien 2020, Luật Giáo Dục Mới Nhất 2020, Luật Giao Thông Của Năm 2020, Luật Giao Thông Mới Ra Năm 2020, Luật Giao Thông Mới Năm 2020,

Bộ Luật Hình Sự Ra Đời Năm Nào / 2023

Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Đang Có Hiệu Lực Pháp Luật Là, Giáo Trình Luật Tố Tụng Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội, Dựa Vào Quy Luật Của Các Số Trong Hình A Và Hình B Hãy Điền Số Thích Hợp Vào ô Trống Trong Hình C, Bộ Luật Quốc Triều Hình Luật, Điều Luật Trong Bộ Luật Hình Sự, Giáo Trình Luật Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội, Giáo Trình Luật Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội Pdf, Luật 125i Điều 3 Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Là Văn Bản Dưới Luật, Tình Hình Tệ Nạn Xã Hội, Vi Phạm Kỷ Luật, Pháp Luật Có Liên Quan Đến Quân Đội, Có Mấy Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Về Trẻ Em, Bộ Luật Hình Sự Tội Lừa Đảo, Bộ Luật Hình Sự Của Mỹ, Bộ Luật Hình Sự Về Ma Túy, Bộ Luật Hình Sự Có Từ Bao Giờ, Bộ Luật Hình Sự Của Lào, Bộ Luật Hình Sự Của Trẻ Em, Bộ Luật Hình Sự Sửa Đổi, Bộ Luật Hình Sự Đức, Xem Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Ma Túy, Bộ Luật Hình Sự Năm 99, Bộ Luật Hình Sự Là Gì, Bộ Luật Hình Sự Pdf, Bộ Luật Hình Sự Qua Các Năm, Bộ Luật Hình Sự Hoa Kỳ, Bộ Luật Hình Sự Ra Đời Năm Nào, Luật Tố Tục Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Số 100, Bộ Luật Hình Sự Số 37, Bộ Luật Hình Sự Mỹ, Từ Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự 015, Bộ Luật Hình Sự 175, Bộ Luật Hình Sự 199, Đề Thi Môn Luật Hình Sự 2, Bộ Luật Hình Thư Lớp 7, Đề Thi Vấn Đáp Luật Hình Sự, Góp ý Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật 115 Hình Sự, Góp ý Bộ Luật Hình Sự Sửa Đổi, Báo Cáo Sơ Kết Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hinh Thu , Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự 99, Bộ Luật Hình Sự 321, Bộ Luật Hình Sự Cờ Bạc, Bộ Luật Hình Thư Ra Đời Năm Nào, Xem Bộ Luật Hình Sự 1999, Điều 138 Bộ Luật Hình Sự, Văn Bản Hợp Nhất Bộ Luật Hình Sự, Điều 2 Bộ Luật Hình Sự, Điều 194 Bộ Luật Hình Sự Sửa Đổi, Xem Điều 88 Bộ Luật Hình Sự, Dự Thảo Bộ Luật Hình Sự, Dự Thảo Luật Hình Sự, Xem Bộ Luật Hình Sự Năm 2015, Điều 190 Bộ Luật Hình Sự Sửa Đổi, Báo Cáo Thực Tập Luật Hình Sự, Điều 1 Bộ Luật Hình Sự, Điều 104 Bộ Luật Hình Sự, Điều 104 Của Bộ Luật Hình Sự, Điều 111 Bộ Luật Hình Sự, Báo Cáo Sơ Kết Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, Điều 12 Bộ Luật Hình Sự, Điều 133 Bộ Luật Hình Sự, ý Nghĩa Của Bộ Luật Hình Sự, Báo Cáo Sơ Kết 2 Năm Thi Hành Bộ Luật Hình Sự, Điều 139 Bộ Luật Hình Sự, Điều 139 Của Bộ Luật Hình Sự, Điều 139 Luật Hình Sự, ý Nghĩa Bộ Luật Hình Sự, Điều 143 Bộ Luật Hình Sự Sửa Đổi, Bộ Luật Hình Sự Pháp, Điều 609 Bộ Luật Hình Sự, Điều 7 Bộ Luật Hình Sự, Điều 51 Bộ Luật Hình Sự, Điều 5 Bộ Luật Hình Sự, Điều 49 Bộ Luật Hình Sự, Điều 48 Bộ Luật Hình Sự, Điều 476 Bộ Luật Hình Sự, Điều 70 Bộ Luật Hình Sự, Điều 47 Bộ Luật Hình Sự, Điều 46 Của Bộ Luật Hình Sự, Điều 46 Bộ Luật Hình Sự, Văn Bản Hợp Nhất 01 Bộ Luật Hình Sự, Văn Bản Hướng Dẫn Bộ Luật Hình Sự, Điều 52 Bộ Luật Hình Sự, Điều 54 Bộ Luật Hình Sự, Tội Tham ô Tài Sản Bộ Luật Hình Sự, Điều 69 Bộ Luật Hình Sự, Điều 669 Bộ Luật Hình Sự, Điều 66 Bộ Luật Hình Sự, Điều 65 Bộ Luật Hình Sự, Điều 63 Bộ Luật Hình Sự, Điều 610 Bộ Luật Hình Sự, Điều 61 Bộ Luật Hình Sự, Điều 604 Bộ Luật Hình Sự,

Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Đang Có Hiệu Lực Pháp Luật Là, Giáo Trình Luật Tố Tụng Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội, Dựa Vào Quy Luật Của Các Số Trong Hình A Và Hình B Hãy Điền Số Thích Hợp Vào ô Trống Trong Hình C, Bộ Luật Quốc Triều Hình Luật, Điều Luật Trong Bộ Luật Hình Sự, Giáo Trình Luật Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội, Giáo Trình Luật Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội Pdf, Luật 125i Điều 3 Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Là Văn Bản Dưới Luật, Tình Hình Tệ Nạn Xã Hội, Vi Phạm Kỷ Luật, Pháp Luật Có Liên Quan Đến Quân Đội, Có Mấy Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Về Trẻ Em, Bộ Luật Hình Sự Tội Lừa Đảo, Bộ Luật Hình Sự Của Mỹ, Bộ Luật Hình Sự Về Ma Túy, Bộ Luật Hình Sự Có Từ Bao Giờ, Bộ Luật Hình Sự Của Lào, Bộ Luật Hình Sự Của Trẻ Em, Bộ Luật Hình Sự Sửa Đổi, Bộ Luật Hình Sự Đức, Xem Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Ma Túy, Bộ Luật Hình Sự Năm 99, Bộ Luật Hình Sự Là Gì, Bộ Luật Hình Sự Pdf, Bộ Luật Hình Sự Qua Các Năm, Bộ Luật Hình Sự Hoa Kỳ, Bộ Luật Hình Sự Ra Đời Năm Nào, Luật Tố Tục Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Số 100, Bộ Luật Hình Sự Số 37, Bộ Luật Hình Sự Mỹ, Từ Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự 015, Bộ Luật Hình Sự 175, Bộ Luật Hình Sự 199, Đề Thi Môn Luật Hình Sự 2, Bộ Luật Hình Thư Lớp 7, Đề Thi Vấn Đáp Luật Hình Sự, Góp ý Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật 115 Hình Sự, Góp ý Bộ Luật Hình Sự Sửa Đổi, Báo Cáo Sơ Kết Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hinh Thu , Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự 99, Bộ Luật Hình Sự 321, Bộ Luật Hình Sự Cờ Bạc, Bộ Luật Hình Thư Ra Đời Năm Nào,

Luật Hình Sự Và Tố Tụng Hình Sự / 2023

Tội phạm là hành vi vi phạm pháp luật có tính chất nghiêm trọng nhất do nó xâm phạm đến an ninh và chủ quyền quốc gia, trật tự an toàn xã hội,sức khoẻ, tính mạng, danh dự nhân phẩm của công dân. Điều này đã được quy định trong khái niệm về tội phạm tại Khoản 1 Điều 8 Bộ luật hình sự Việt Nam. Trong nội dung chương này chúng tôi đưa ra những khái niệm cơ bản được quy định trong Bộ luật hình sự như khái niệm về tội phạm, phân loại tội phạm, các yếu tố cấu thành tội phạm, trách nhiệm hình sự và hệ thống hình phạt. Chương này cũng giúp người học nắm được quá trình giải quyết một vụ án hình sự như khởi tố vụ án hình sự, điều tra vụ án hình sự, xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, tái thẩm và giám đốc thẩm (nếu có) và thi hành án. Tội phạm hình sự hiện nay đang ngày một gia tăng với rất nhiều tội danh khác nhau vì vậy việc nghiên cứu luật hình sự và tố tụng hình sự là vô cùng cần thiết, tuy nhiên do thời lượng có hạn nên chúng tôi không thể đề cập đến từng loại tội phạm được quy định trong phần các tội phạm của Bộ luật hình sự mà chủ yếu chỉ dùng lại ở những khái niệm cơ bản nhất giúp người học dễ dàng tiếp cận với Bộ luật hình sự hơn.

Khái niệm luật hình sự

Khái niệm

Luật hình sự là một ngành luật trong hệ thống pháp luật của Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm hệ thống các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành, xác định những hành vi nào nguy hiểm cho xã hội là tội phạm, đồng thời quy định hình phạt đối với các tội phạm.

Các quy phạm pháp luật hình sự được chia thành 2 loại:

– Loại quy phạm quy định những nguyên tắc, nhiệm vụ của luật hình sự, những vấn đề chung về tội phạm và hình phạt… Những quy phạm này tạo thành phần chung của luật hình sự.

– Loại quy phạm quy định các tội phạm cụ thể, loại và mức hình phạt với các loại tội phạm. Những quy phạm này tạo thành phần các tội phạm của luật hình sự.

Đối tượng điều chỉnh

Đối tượng điều chỉnh của luật hình sự là những quan hệ xã hội phát sinh giữa nhà nước với người phạm tộikhi người này thực hiện một hành vi mà nhà nước quy định là tội phạm.

Phương pháp điều chỉnh của luật hình sự

Phương pháp điều chỉnh của luật hình sự là phương pháp quyền uy. Đó là phương pháp sử dụng quyền lực nhà nước trong việc điều chỉnh các quan hệ pháp luật hình sự giữa nhà nước và người phạm tội. Nhà nước có quyền tối cao trong việc định đoạt số phận của người phạm tội, buộc họ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm mà họ gây ra.

Tội phạm

Khái niệm tội phạm trong luật hình sự

a. Định nghĩa:

Điều 8 BLHS Nước CHXHCNVN đã định nghĩa tội phạm như sau: Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong trong bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế dộ kinh tế, nền văn hoá, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tự do, tài sản, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa.

b. Những dấu hiệu cơ bản của tội phạm:

Theo luật hình sự Việt Nam, hành vi được coi là tội phạm được phân biệt với những hành vi khác không phải là tội phạm qua bốn dấu hiệu sau:

+ Tính nguy hiểm cho xã hội.

Đây là dấu hiệu cơ bản, quan trọng nhất quyết định những dấu hiệu khác của tôi phạm. một hành vi được quy định trong luật hình sự, và phải chịu hình phạt bởi vì nó có tính nguy hiểm cho xã hội. Tính nguy hiểm cho xã hội là thuộc tính khách quan, là dấu hiệu vật chất của tội phạm. Hành vi nguy hiểm cho xã hội được coi là tội phạm phải là hành vi gây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại đáng kể cho các quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ.

+ Tính có lỗi của tội phạm.

Lỗi là thái độ tâm lý của một người đối với hành vi nguy hiểm cho xã hội của mình và đối với hậu quả do hành vi đó gây ra.

Trong Bộ luật hình sự nước ta, tính có lỗi được nêu trong định nghĩa về tội phạm là một dấu hiệu độc lập với tính nguy hiểm cho xã hội, để nhấn mạnh tầm quan trọng của nguyên tắc lỗi. Luật hình sự Việt Nam không chấp nhận sự buộc tội khách quan, tức là buộc tội một người không căn cứ vào lỗi của họ mà chỉ căn cứ vào hành vi khách quan họ đã thực hiện.

+ Tính trái pháp luật hình sự

Hành vi nguy hiểm cho xã hội chỉ được coi là tội phạm nếu nó được quy định trong luật hình sự. Quy định của luật hình sự là cơ sở và đảm bảo quyền tự do dân chủ của công dân, thúc đẩy cơ quan lập pháp kịp thời sửa đổi, bổ sung luật phù hợp với sự thay đổi tình hình kinh tế, chính trị, văn hoá – xã hội.

+ Tính phải chịu hình phạt

Tính phải chịu hình phạt có nghĩa là bất cứ một hành vi phạm tội nào cũng đều bị đe doạ phải chịu một hình phạt. Chỉ có hành vi phạm tội mới phải chịu hình phạt, tội càng nghiêm trọng thì hình phạt áp dụng càng nghiêm khắc.

Bốn dấu hiệu của tội phạm nêu trên quan hệ chặt chẽ với nhau. Tính nguy hiểm cho xã hội, tính có lỗi là những dấu hiệu biểu hiện mặt nội dung, còn tính trái pháp luật hình sự, tính phải chịu hình phạt là những dấu hiệu biểu hiện mặt hình thức của tội phạm.

c. Phân loại tội phạm:

Tội phạm tuy có chung các dấu hiệu nhưng những hành vi phạm tội cụ thể có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất khác nhau.

Luật hình sự đã phân tội phạm thành:

– Tội phạm ít nghiệm trọng: Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại không lớn cho xã hội mức phạt cao nhất của khung hình phạt là đến 3 năm tù.

– Tội phạm nghiêm trọng: Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại lớn cho xã hội mức phạt cao nhất của khung hình phạt là đến 7 năm tù.

– Tội phạm rất nghiêm trọng: Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại rất lớn cho xã hội mức phạt cao nhất của khung hình phạt là đến 15 năm tù.

– Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng: Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại đặc biệt lớn cho xã hội mức phạt cao nhất của khung hình phạt là từ 15 năm tù trở lên, tù chung thân hoặc tử hình.

Cấu thành tội phạm

a. Khái niệm:

Cấu thành tội phạm là tổng thể những dấu hiệu chung có tính đặc trưng cho một loại tội phạm cụ thể được quy định trong luật hình sự. Cấu thành tội phạm là khái niệm pháp lý của một loại tội, là sự mô tả khái quát một loại tội phạm trong luật hình sự.

Cấu thành tội phạm là cơ sở pháp lý của trách nhiệm hình sự và là căn cứ pháp lý để định tội danh.

b. Các yếu tố cấu thành tội phạm:

Mỗi một trường hợp phạm tội cụ thể của một loại tội đều có những nội dung biểu hiện riêng biệt ở bốn yếu tố là: khách thể, mặt khách quan, chủ thể và mặt chủ quan.

– Khách thể của tội phạm là quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ và bị tội phạm gây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại ở mức độ đáng kể. Không có sự xâm hại đến quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ thì không có tội phạm

– Mặt khách quan của tội phạm là những biểu hiện của tội phạm diễn ta hoặc tồn tại bên ngoài thế giới khách quan.

Những biểu hiện (dấu hiệu) thuộc về khách quan của tội phạm gồm có: hành vi nguy hiểm cho xã hội, hậu quả nguy hiểm cho xã hội. Thuộc về mặt khách quan của tội phạm còn có các dấu hiệu như: phương tiện, công cụ phạm tội, phương pháp, thủ đoạn, thời gian, địa điểm thực hiện tội phạm

Trong các dấu hiệu nêu trên thì hành vi (khách quan) của tội phạm là dấu hiệu bắt buộc, không thể thiếu được của mọi loại tội phạm. Còn các dấu hiệu khác là những dấu hiệu bắt buộc nếu điều luật về tội phạm cụ thể có quy định.

– Chủ thể của tội phạm là con người cụ thể đã thực hiệ hành vi nguy hiểm cho xã hội được luật hình sự quy định là tội phạm, có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi theo quy định của luật hình sự. Người từ đủ 14 tuổi đến chưa đủ 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự với những tội phạm nghiêm trọng do cố ý, người từ đủ 16 tuổi trở lên chịu TNHS với mọi loại tội phạm.

Ngoài các dấu hiệu trên, chủ thể của một số tội phạm đòi hỏi phải có thêm một số dấu hiệu đặc biệt khác, vì chỉ khi có những dấu hiệu đó chủ thể mới có thể thực hiện hành vi phạm tội của những tội đó. Khoa học luật hình sự gọi chủ thể của những loại tội phạm này là chủ thể đặc biệt, ví dụ: Quân nhân, người có chức vụ…

– Mặt chủ quan của tội phạm là những diễn biến tâm lý bên trong của tội phạm, bao gồm: lỗi, mục đích và động cơ phạm tội. Bất cứ tội phạm cụ thể nào cũng phải là hành vi được thực hiện một cách có lỗi (lỗi cố ý hoặc vô ý).

Một người sẽ bị coi là có lỗi khi thực hiện một hành vi gây thiệt hại cho xã hội nếu hành vi đó là kết quả của sự tự lựa chọn và quyết định trong khi người ấy hoàn toàn có đủ điều kiện khách quan và chủ quan để lựa chọn 1 cách xử sự khác phù hợp với xã hội.

Động cơ và mục đích phạm tội là nội dung thuộc mặt chủ quan của một số loại tội nhất định.

Tóm lại, theo luật hình sự Việt Nam bất cứ một hành vi phạm tội nào cũng đều là thể thống nhất giữa mặt khách quan và mặt chủ quan, đều là hoạt động của con người cụ thể xâm hại hoặc đe doạ xâm hại những quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ. Sự thống nhất của bốn yếu tố này là hình thức cấu trúc, thể hiện đầy đủ nội dung chính trị – xã hội của tội phạm.

c. Phân loại cấu thành tội phạm:

Theo mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội được cấu thành tội phạm phản ánh, cấu thành tội phạm được phân thành:

+ Cấu thành tội phạm cơ bản là cấu thành tội phạm bao gồm các dấu hiệu bị tội.

+ Cấu thành tội phạm tăng nặng bao gồm những dấu hiệu định tội và thêm dấu hiệu thể hiện mức độ nguy hiểm cho xã hội của tội phạm tăng đáng kể so với cấu thành cơ bản.

+ Cấu thành tội phạm giảm nhẹ bao gồm những dấu hiệu định tội và thêm dấu hiêụ thể hiện mức độ nguy hiểm cho xã hội của tội phạm giảm đáng kể so với cấu thành cơ bản.

Dựa vào đặc điểm cấu trúc của các dấu hiệu thuộc mặt khách quan có thể phân cấu thành tội phạm thành hai loại:

+ Cấu thành tội phạm vật chất là cấu thành tội phạm có các dấu hiệu của mặt khách quan là hành vi nguy hiểm cho xã hội, hậu quả nguy hiểm cho xã hội và mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả.

+ Cấu thành tội phạm hình thức là cấu thành tội phạm mà mặt khách quan chỉ có dấu hiệu hành vi nguy hiểm cho xã hội.

Trách nhiệm hình sự

a. Khái niệm:

Trách nhiệm hình sự là sự phản ứng của nhà nước đối với người thực hiện tội phạm, thể hiện tập trung ở sự áp dụng hình phạt với chủ thể đó. Người phạm tội phải gánh chịu những hậu quả bất lợi nhất định.

b. Đặc điểm của trách nhiệm hình sự:

Trách nhiệm hình sự có những đặc điểm riêng khác với những dạng trách nhiệm pháp lý khác, đó là:

+ Cơ sở của trách nhiệm hình sự là cấu thành tội phạm. Không có tội phạm thì không có trách nhiệm hình sự.

+ Trách nhiệm hình sự, theo luật hình sự Việt Nam, là trách nhiệm cá nhân.

+ Trách nhiệm hình sự là dạng trách nhiệm pháp lý nghiêm khắc nhất, bởi phương tiện thực hiện trách nhiệm hình sự là hình phạt.

c. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự:

Là thời hạn do bộ luật hình sự quy định mà khi hết thời hạn đó thì người phạm tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể:

+ 5 năm đối với tội phạm ít nghiêm trọng

+ 10 năm đối với tội phạm nghiêm trọng

+ 15 năm đối với tội phạm rất nghiêm trọng

+ 20 năm đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng

Nếu trong thời hạn nói trên người phạm tội cố tình trốn tránh và có lệnh truy nã thì thời gian trốn tránh không được tính.

d. Những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự:

Luật hình sự Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những người đã thực hiện những hành vi nguy hiểm cho xã hội và bị coi là tội phạm.

Trên thực tế, có nhiều trường hợp hành vi của một người về hình thức có đầy đủ những dấu hiệu của một tội phạm, nhưng vì trong hành vi có một số tình tiết nhất định, làm mất tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi, nên hành vi ấy không bị coi là tội phạm. Những tình tiết ấy được gọi là những trường hợp loại trừ tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi.

Theo Điều 13 và Điều 14 của Bộ luật hình sự, phòng vệ chính đáng và tình thế cấp thiết là những trường hợp loại trừ tính chất nguy hiểm của hành vi. Do đó, những hành vi này không bị coi là tội phạm và người thực hiện chúng không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Điều 13, Bộ luật hình sự định nghĩa: ““Phòng vệ chính đáng là hành vi của người vì bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của tập thể, bảo vệ lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác mà chống trả lại một cách tương xứng người đang có hành vi xâm phạm các lợi ích nói trên. Phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm”.

Như vậy, trong trường hợp phòng vệ chính đáng, việc ngăn chặn những hành vi nguy hiểm gây thiệt hại cho lợi ích của xã hội, của người khác, cũng như của bản thân được luật hình sự coi là hành vi có ích, coi là chính đáng và là quyền tự vệ cần thiết của mọi công dân.

Nội dung và phạm vi của quyền phòng vệ mà Điều 13, Bộ luật hình sự đã xác định là “… Chống trả lại một cách tương xứng người đang có hành vi xâm phạm các lợi ích…” Để đánh giá sự tương xứng giữa biện pháp chống trả nói chung và tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi tấn công đặt trong hoàn cảnh cụ thể, cần phải dựa vào những căn cứ sau:

– Tính chất quan hệ của xã hội bị đe doạ xâm hại

– Mức độ thiệt hại bị đe doạ gây ra

– Sức mạnh và sức mãnh liệt của hành vi tấn công

– Tính chất và mức độ nguy hiểm của phương pháp và phương tiện hoặc công cụ mà kẻ tấn công sử dụng…

“Nếu hành vi chống trả rõ ràng là quá đáng, tức là vượt quá phòng vệ chính đáng, thì người có hành vi đó phải chịu trách nhiệm hình sự ” (Điều 13, khoản 2 Bộ luật hình sự).

“Tình thế cấp thiết là tình thế của một người vì muốn tránh một nguy cơ đang thực tế đe doạ lợi ích của nhà nước, của tổ chức, quyền và lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác mà không còn cách nào khác là gây một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn ngừa” tuy nhiên trong trường hợp thiệt hại gây ra rõ ràng là vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết thì người gây thiệt hại đó phải chịu trách nhiệm hình sự.

– Ngoài phòng vệ chính đáng và tình thế cấp thiết, còn có một số trường hợp mà người thực hiện hành vi có dấu hiệu của tội phạm có thể được loại trừ trách nhiệm hình sự: Đó là những trường hợp như:

– Áp dụng vũ lực để bắt người phạm pháp trong những biện pháp cần thiết

– Thi hành mệnh lệnh của cấp trên

– Thực hiện các chức năng về nghề nghiệp

– Rủi ro trong sản xuất và nghiên cứu khoa học

Hình phạt

Khái niệm, đặc điểm hình phạt

“Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nhà nước nghiêm khắc nhất được quy định trong luật hình sự do toà án nhân danh nhà nước áp dụng đối với người thực hiện tội phạm theo một trình tự riêng biệt, nhằm trừng trị, cải tạo, giáo dục người phạm tội và ngăn ngừa tội phạm”.

Hình phạt là một trong những chế định quan trọng nhất của luật hình sự là công cụ thực hiện trách nhiệm hình sự. Hình phạt có những đặc điểm cơ bản sau:

+ Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nhà nước nghiêm khắc nhất, nó có thể tước bỏ những quyền và lợi ích thiết thân của người bị kết án như: Quyền tự do, quyền về tài sản, quyền về chính trị, thậm chí cả quyền sống.

+ Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nhà nước được quy định trong luật hình sự và chỉ được áp dụng cho chính cá nhân người đã thực hiện tội phạm.

+ Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nhà nước do toà án nhân dân nhà nước áp dụng đối với người phạm tội. Hình phạt do toà án quyết định phải được tuyên bố công khai bằng

một bản án và là kết quả của phiên toà hình sự với các thủ tục được quy định trong luật tố tụng hình sự.

+ Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nhà nước đặc biệt đảm bảo cho luật hình sự có thể thực hiện được nhiệm vụ bảo vệ, giáo dục, được quy định tại điều 1 BLHS.

Hệ thống hình phạt

Hệ thống hình phạt là tổng thể các hình phạt do nhà nước quy định trong luật hình sự và được xắp xếp theo một trình tự nhất định tuỳ thuộc vào mức dộ nghiêm khắc của mỗi hình phạt.

Hệ thống hình phạt trong luật hình sự nước ta được xắp xếp theo thứ tự từ nhẹ đến nặng và có tính đa dạng, cho phép trong mọi trường hợp thực hiện được nguyên tắc công bằng, nguyên tắc cá thể hoá hình phạt. Hệ thống hình phạt trong luật hình sự nước ta có nội dung rất rõ ràng, kết hợp hài hoà các yếu tố cưỡng chế và thuyết phục và cũng thể hiện rõ tính nhân đạo sâu sắc.

Điều 21 Bộ luật hình sự phân chia hệ thống hình phạt thành hai nhóm: hình phạt chính và hình phạt bổ xung.

– Hình phạt chính là hình phạt cơ bản được áp dụng cho một tội phạm và được tuyên độc lập, với mỗi tội phạm toà án chỉ có thể áp dụng một hình phạt chính.

Các hình phạt chính gồm có: Cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, cải tạo ở đơn vị kỷ luật của quân đội, tù có thời hạn, tù chung thân, tử hình.

– Hình phạt bổ sung là hình phạt không được tuyên độc lập mà chỉ có thể tuyên kèm theo hình phạt chính. Đối với mỗi tội phạm toà án có thể tuyên một hoặc nhiều hình phạt bổ xung nếu điều luật về tội phạm có quy định các hình phạt này.

Các hình phạt bổ sung gồm có: cấm đảm nhiệm những chức vụ, làm những nghề hoặc công việc nhất định, cấm cư trú, quản chế, tước một số quyền công dân, tước danh hiệu quân nhân, tịch thu tài sản, phạt tiền (khi không áp dụng hình phạt chính).

– Như vậy hệ thống hình phạt của luật hình sự Việt Nam cấu thành từ hai nhóm: nhóm các hình phạt chính và nhóm các hình phạt bổ sung. Căn cứ chủ yếu để phân biệt hình phạt chính với hình phạt bổ sung là khả năng được áp dụng (được tuyên) độc lập của loại hình phạt đối với mỗi tội phạm.

+ Hình phạt chính là hình phạt được tuyên độc lập, mỗi tội phạm chỉ có thể bị tuyên một hình phạt chính.

+ Hình phạt bổ sung là hình phạt không thể được tuyên độc lập, mà chỉ có thể được tuyên kèm theo một hình phạt chính đối với mỗi tội phạm.

– Trong hệ thống hình phạt Việt Nam, phạt tiền là loại hình phạt duy nhất vừa có thể được áp dụng là hình phạt chính vừa có thể là hình phạt bổ sung.

Việc qui định các hình phạt bổ sung trong Bộ luật hình sự Việt Nam với chức năng hỗ trợ hình phạt chính, hình phạt bổ sung giúp cho Toà án áp dụng những biện pháp xử lý triệt để và công bằng đối với người phạm tội, đạt được mục đích tối đa của hình phạt.

Các biện pháp tư pháp

– Các biện pháp tư pháp, xét về bản chất pháp lý, không phải là hình phạt, nhưng là những biện pháp tư pháp hình sự được Bộ luật hình sự qui định để có thể áp dụng đối với người có hành vi phạm tội.

– Sự cần thiết của các biện pháp tư pháp hình sự thể hiện ở chỗ khi được áp dụng, chúng có khả năng tác động hỗ trợ hình phạt đối với người phạm tội, hoặc trong nhiều trường hợp chúng có thể thay thế hình phạt, giúp cho không để sót việc xử lý người phạm tội.

– Qui định và áp dụng các biện pháp tư pháp trong luật hình sự Việt Nam chính là để nhằm mục đích xử công minh mọi hành vi phạm tội, để giáo dục, cải tạo người phạm tội và phòng ngừa tội phạm. Theo qui định tại các điều 33, 34, 35, 61, 62 của Bộ luật hình sự, các biện pháp tư pháp bao gồm:

– Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại; buộc công khai xin lỗi (Điều 34);

– Bắt buộc chữa bệnh (Điều 35);

– Buộc phải chịu thử thách (Điều 61);

– Đưa vào trường giáo dưỡng (Điều 62).

Hai biện pháp được qui định trong Điều 61 và Điều 62 của Bộ luật hình sự (buộc phải chịu thử thách và đưa vào trường giáo dưỡng) chỉ để áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội.

Khái niệm

Luật tố tụng hình sự là hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình khởi tố, điều tra, xét xử và thi hành án hình sự.

Các giai đoạn giải quyết vụ án hình sự

Khởi tố vụ án hình sự

Khởi tố vụ án hình sự là giai đoạn đầu của tố tụng hình sự, trong đó các cơ quan có thẩm quyền xác định có hay không có dấu hiệu tội phạm để ra quyết định khởi tố hay không khởi tố vụ án hình sự. Giai đoạn này được bắt đầu từ khi các cơ quan có thẩm quyền nhận được tin báo hoặc tố giác về tội phạm và kết thúc khi ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Điều tra vụ án hình sự

Trong giai đoạn này các cơ quan điều tra áp dụng mọi biện pháp do luật tố tụng hình sự quy định để xác định tội phạm và người thực hiện hành vi phạm tội làm cơ sở cho việc xét xử của Tòa án. Nhiệm vụ của giai đoạn điều tra là: xác định tội phạm và người thực hiện tội phạm; xác định thiệt hại do tội phạm gây ra; xác định nguyên nhân và điều kiện phạm tội, yêu cầu cơ quan, tổ chức hữu quan áp dụng biện pháp khắc phục và ngăn ngừa. Thẩm quyền điều tra vụ án hình sự thuộc các cơ quan điều tra. Các cơ quan hải quan, kiểm lâm, đơn vị bộ đội biên phòng được thực hiện một số các hoạt động điều tra.

Khi kết thúc điều tra cơ quan điều tra làm bản kết luận điều tra và đề nghị truy tố nếu có đủ chứng cứ, hoặc đình chỉ điều tra nếu có một trong các căn cứ quy định tại Điều 89 Bộ luật tố tụng hình sự hay đã hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được bị can là người thực hiện tội phạm.

Xét xử sơ thẩm án hình sự

Giai đoạn xét xử sơ thẩm được bắt đầu từ khi Tòa án nhận được hồ sơ vụ án do Viện kiểm sát chuyển sang. Trình tự xét xử tại phiên tòa bao gồm:

Khai mạc, xét hỏi, tranh luận trước tòa, nghị án và tuyên án. Quá trình xét xử được thực hiện theo nguyên tắc xét xử trực tiếp bằng lời nói và liên tục, chỉ xét xử những bị cáo, những hành vi theo tội danh mà viện kiểm sát truy tố và Tòa án đã có quyết định đưa ra xét xử. Khi kết thúc hội đồng xét xử ra bản án hoặc các quyết định.

Xét xử phúc thẩm án hình sự

Phúc thẩm là việc Tòa án cấp trên trực tiếp xét xử lại những bản án hoặc quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo kháng nghị.

Thi hành bản án và quyết định của Tòa án

Là giai đoạn hoạt động tố tụng của các cơ quan công an, kiểm sát, tòa án, các cơ quan nhà nước khác và tổ chức xã hội được nhà nước trao quyền nhẳm bảo đảm cho bản án và quyết định có hiệu lực của Tòa án được thi hành một cách chính xác, kịp thời.

Chỉ có những bản án và quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật mới được đưa ra thi hành, trừ trường hợp bản án tuyên một người là không phạm tội hoặc tuyên một hình phạt bằng hoặc thấp hơn thời hạn họ bị tạm giam. Việc thi hành các loại hình phạt phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Trong quá trình cải tạo, để động viên giáo dục người phạm tội luật tố tụng hình sự quy định việc giảm thời hạn và miễn chấp hành hình phạt đối với họ.

Xét lại các bản án và quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án theo trình tự giám đốc thẩm, tái thẩm

Để bảo đảm tính khách quan trong quá trình giải quyết vụ án hình sự, trong trường hợp các bản án và quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật mà phát hiện ra sai lầm về pháp luật thì được xử lại theo trình tự giám đốc thẩm, phát hiện ra các tình tiết mới làm thay đổi tính chất của vụ án thì được xét xử lại theo trình tự tái thẩm.

1. Luật hình sự là một ngành luật trong hệ thống pháp luật của Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm hệ thống các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành, xác định những hành vi nào nguy hiểm cho xã hội là tội phạm, đồng thời quy định hình phạt đối với các tội phạm.

Các quy phạm pháp luật hình sự được chia thành 2 loại:

– Loại quy phạm quy định những nguyên tắc, nhiệm vụ của luật hình sự, những vấn đề chung về tội phạm và hình phạt… Những quy phạm này tạo thành phần chung của luật hình sự.

– Loại quy phạm quy định các tội phạm cụ thể, loại và mức hình phạt với các loại tội phạm. Những quy phạm này tạo thành phần các tội phạm của luật hình sự.

2. Đối tượng điều chỉnh của luật hình sự là những quan hệ xã hội phát sinh giữa nhà nước với người phạm tội khi người này thực hiện một hành vi mà nhà nước quy định là tội phạm.

3. Phương pháp điều chỉnh của luật hình sự là phương pháp quyền uy. Đó là phương pháp sử dụng quyền lực nhà nước trong việc điều chỉnh các quan hệ pháp luật hình sự giữa nhà nước và người phạm tội. Nhà nước có quyền tối cao trong việc định đoạt số phận của người phạm tội, buộc họ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm mà họ gây ra.

4. Điều 8 BLHS Nước CHXHCNVN đã định nghĩa tội phạm như sau: Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong trong bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế dộ kinh tế, nền văn hoá, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tự do, tài sản, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa.

5. Theo luật hình sự Việt Nam, hành vi được coi là tội phạm được phân biệt với những hành vi khác không phải là tội phạm qua bốn dấu hiệu sau:

+ Tính nguy hiểm cho xã hội.

+ Tính có lỗi của tội phạm.

+ Tính trái pháp luật hình sự.

+ Tính phải chịu hình phạt.

Phân loại tội phạm: Luật hình sự đã phân tội phạm thành:

+ Tội phạm ít nghiệm trọng;

+ Tội phạm nghiêm trọng;

+ Tội phạm rất nghiêm trọng;

+ Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

6. Cấu thành tội phạm là tổng thể những dấu hiệu chung có tính đặc trưng cho một loại tội phạm cụ thể được quy định trong luật hình sự. Cấu thành tội phạm là khái niệm pháp lý của một loại tội, là sự mô tả khái quát một loại tội phạm trong luật hình sự.

Cấu thành tội phạm là cơ sở pháp lý của trách nhiệm hình sự và là căn cứ pháp lý để định tội danh.

7. Trách nhiệm hình sự là sự phản ứng của nhà nước đối với người thực hiện tội phạm, thể hiện tập trung ở sự áp dụng hình phạt với chủ thể đó. Người phạm tội phải gánh chịu những hậu quả bất lợi nhất định.

8. Những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự.

Theo Điều 13 và Điều 14 của Bộ luật hình sự, phòng vệ chính đáng và tình thế cấp thiết là những trường hợp loại trừ tính chất nguy hiểm của hành vi. Do đó, những hành vi này không bị coi là tội phạm và người thực hiện chúng không phải chịu trách nhiệm hình sự.

9. Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nhà nước nghiêm khắc nhất được quy định trong luật hình sự do toà án nhân danh nhà nước áp dụng đối với người thực hiện tội phạm theo một trình tự riêng biệt, nhằm trừng trị, cải tạo, giáo dục người phạm tội và ngăn ngừa tội phạm”.

10. Luật tố tụng hình sự là hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình khởi tố, điều tra, xét xử và thi hành án hình sự.

Các giai đoạn giải quyết vụ án hình sự:

– Khởi tố vụ án hình sự;

– Điều tra vụ án hình sự;

– Xét xử sơ thẩm án hình sự;

– Xét xử phúc thẩm án hình sự;

– Thi hành bản án và quyết định của Tòa án.;

– Xét lại các bản án và quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án theo trình tự giám đốc thẩm, tái thẩm.

1. Khái niệm về luật hình sự?

2. Khái niệm và các dấu hiệu của tội phạm theo quy định của Bộ luật hình sự Việt nam?

3. Phân tích các yếu tố cấu thành tội phạm?

4. Trình bày khái niệm tội phạm, phân loại tội phạm?

5. Khái niệm, mục đích và ý nghĩa của hình phạt?

6. Hệ thống hình phạt theo quy định của Bộ luật hình sự?

7. Khái niệm và phân loại các biện pháp tư pháp?

8. Trách nhiệm hình sự: Khái niệm, đặc điểm, thời hiệu truy cứu, các trường hợp miễn trừ.

9. Khái niệm luật tố tụng hình sự? Trình bày tóm tắt quá trình giải quyết các vụ án hình sự