Luật Hồng Đức Ra Đời Trong Thời Kỳ / 2023 / Top 20 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 12/2022 # Top View | Bac.edu.vn

Bộ Luật Hồng Đức Ra Đời Vào Thời Nào / 2023

Bộ Luật Hồng Đức Ra Đời Vào Thời Nào, Thời Khóa Biểu Hồng Đức, Thời Khóa Biểu Thpt Hồng Đức, Thời Khóa Biểu Thcs Lê Hồng Phong Phúc Yên, Bộ Luật Hồng Đức, Luật Hồng Đức, Bộ Luật Hồng Đức Ra Đời Năm Nào, Dự Luật Dẫn Độ ở Hong Kong, Dự Luật Hồng Kong Là Gì, Dự Luật Bảo Vệ Hong Kong, Dự Luật Hồng Kong, Dự Luật Dẫn Độ Hồng Kong, Luật Thủ Tục Sang Tên Sổ Hồng, Dự Luật Cứu Hong Kong, Dự Luật Hong Kong Mỹ, ý Nghĩa Bộ Luật Hồng Đức, Dự Luật Về Hong Kong, Tiểu Phong Bạo Hoa Hồng Của Thời Gian Tập 1uận Cấp Phòng, Dự Luật Nhân Quyền Hồng Kông, Dự Luật Nhân Quyền Hồng Kông Là Gì, Dự Luật Dân Chủ Và Nhân Quyền Hong Kong, Dự Luật Nhân Quyền Và Dân Chủ Hong Kong, Luật Chống Tham Nhũng Của Hong Kong, Giáo Trình An Sinh Xã Hội Trường Đại Học Luật Tphcm, Nxb Hồng Đức 2007, Hông Tư Số 33/2016/tt-bqp Ngày 29 Tháng 3 Năm 2016 Của Bộ. Quốc Phòng Hướng Dẫn Một Số Điều Của Luật, Hông Tư Số 33/2016/tt-bqp Ngày 29 Tháng 3 Năm 2016 Của Bộ. Quốc Phòng Hướng Dẫn Một Số Điều Của Luật, Bộ Luật Dân Sự Qua Các Thời Kỳ, Bo Luat Moi Cua Nc Ta Vao Thoi Le Co Ten Goi La J, Văn Bản Pháp Luật Đất Đai Qua Các Thời Kỳ, Thoi Gian Cho Ky Luat La Bao Lau, Bộ Luật Hình Sự Qua Các Thời Kỳ, Hướng Dẫn ôn Tập Thi Vào Lớp 10 Tiếng Anh Nguyễn Hồng Quân Đáp An Nguyễn Hồng Quân, Thủ Tục Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Bộ Luật Ban Hành Dưới Thời Nhà Lê, Quyết Định Hết Thời Gian Kỷ Luật, Luật Giao Thông Thổi Nồng Độ Cồn, Quyết Định Kỷ Luật Thôi Việc, Quyết Định Kỷ Luật Cho Thôi Việc, Bộ Luật Mới Được Ban Hành Dưới Thời Nhà Lê Có Tên Gọi Là Gì, Bộ Luật Ban Hành Dưới Thời Trần, Quyết Định Kỷ Luật Kéo Dài Thời Hạn Nâng Lương, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Hát Huy Dân Chủ, Giữ Nghiêm Kỷ Luật, Phấn Đấu Xứng Danh “bộ Đội Cụ Hồ” Trong Thời Kỳ Mới, Phat Huy Dân Chủ, Giữ Nghiêm Kỷ Luật Xứng Danh Bộ Đội Cụ Hồ Trong Thời Ky, Phát Huy Dân Chủ Giữ Nghiêm Kỷ Luật Phấn Đấu Xứng Danh Bộ Đội Cụ Hồ Thời Kỳ Mới, Bộ Luật Phát Triển Nhất Thời Phong Kiến, át Huy Dân Chủ, Giữ Nghiêm Kỷ Luật, Phấn Đấu Xứng Danh “bộ Đội Cụ Hồ” Trong Thời Kỳ Mới, Phát Huy Dân Chủ Giử Nghiêm Kỷ Luật Xứng Danh Bộ Đội Cụ Hồ Trong Thời Kỳ Mới, Dự Báo Thời Tiếthảo Luật Đảm Bảo An Toàn Giao Thông Đường Bộ, Thời Gian Công Bố Quyết Định Kỷ Luật Đảng, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức, Khởi Kiện Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Bộ Luật Phát Triển Nhất Trong Thời Kỳ Phong Kiến, Phát Huy Dân Chủ Giữ Vững Kỷ Luật Phấn Đấu Xứng Danh Bộ Đội Cụ Hồ Trong Thời Kỳ Mới, Phát Huy Dân Chủ, Giữ Nghiêm Kỷ Luật, Phấn Đấu Xứng Danh “bộ Đội Cụ Hồ” Trong Thời Kỳ Mới, Phát Huy Dân Chủ, Giữ Nghiêm Kỷ Luật, Phấộn Đấu Xứng Danh “bộ Đi Cụ Hồ” Trong Thời Kỳ Mới, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Viên Chức, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức, Chuyên Đề Phát Huy Dân Chủ, Giữ Nghiêm Kỷ Luật, Phấn Đấu Xứng Danh Bộ Đội Cụ Hồ Trong Thời Kỳ Mới, Bộ Luật Nào Trong Thời Kỳ Phong Kiến Nước Ta Được Cho Rằng Phát Triển Nhất, Tuân Thủ Quy Định Của Pháp Luật Về An Ninh Mạng; Kịp Thời Cung Cấp Thông Tin Liên Quan Đến Bảo Vệ An, Tuân Thủ Quy Định Của Pháp Luật Về An Ninh Mạng; Kịp Thời Cung Cấp Thông Tin Liên Quan Đến Bảo Vệ An, Thủ Tục Mua Bán Nhà Đất Có Sổ Hồng, Thủ Tục Cấp Bìa Hồng, Tai Mũi Họng, ốc 16h Hồng Ngự, Mai Hồng Quỳ, Sổ Hồng, Bán Nhà Khi Sổ Hồng, Vũ Hồng Văn, Thủ Tục Cấp Sổ Hồng, Thủ Tục Cầm Sổ Hồng, Mẫu Đơn Xin Cấp Sổ Hồng, Thủ Tục Mua Bán Căn Hộ Có Sổ Hồng, Hồ Hồng Sơn, Thủ Tục Làm Sổ Hồng, Mẫu Sổ Hồng, Hồng, Phí Hoa Hồng, Văn Tế Lễ Tơ Hồng, Hồng An Chia, Địa Chỉ Trường Đại Học Hồng Đức 1, Bài Thơ Phượng Hồng, Hoa Hồng Trắng, Địa Chỉ Trường Đại Học Lạc Hồng, Địa Chỉ Trường Đại Học Hồng Đức Cơ Sở 1, Địa Chỉ Cơ Sở 5 Trường Đại Học Lạc Hồng, Quy Trình Tai Mũi Họng, Địa Chỉ Trường Mầm Non Hoa Hồng, Bảng Giá ô Mai Hồng Lam, Thơ Phượng Hồng, Nguyễn Thị Hồng Vân, Biểu Phí Hoa Hồng, Sổ Hồng Chung Cư, 9 Bài Giảng Của Sư Phụ Lý Hồng Chí, Tóm Tắt Hồng Lâu Mộng, Fidic Màu Hồng, Hông Tư Số 111/2009/tt – Bqp, Vàng A Hồng,

Bộ Luật Hồng Đức Ra Đời Vào Thời Nào, Thời Khóa Biểu Hồng Đức, Thời Khóa Biểu Thpt Hồng Đức, Thời Khóa Biểu Thcs Lê Hồng Phong Phúc Yên, Bộ Luật Hồng Đức, Luật Hồng Đức, Bộ Luật Hồng Đức Ra Đời Năm Nào, Dự Luật Dẫn Độ ở Hong Kong, Dự Luật Hồng Kong Là Gì, Dự Luật Bảo Vệ Hong Kong, Dự Luật Hồng Kong, Dự Luật Dẫn Độ Hồng Kong, Luật Thủ Tục Sang Tên Sổ Hồng, Dự Luật Cứu Hong Kong, Dự Luật Hong Kong Mỹ, ý Nghĩa Bộ Luật Hồng Đức, Dự Luật Về Hong Kong, Tiểu Phong Bạo Hoa Hồng Của Thời Gian Tập 1uận Cấp Phòng, Dự Luật Nhân Quyền Hồng Kông, Dự Luật Nhân Quyền Hồng Kông Là Gì, Dự Luật Dân Chủ Và Nhân Quyền Hong Kong, Dự Luật Nhân Quyền Và Dân Chủ Hong Kong, Luật Chống Tham Nhũng Của Hong Kong, Giáo Trình An Sinh Xã Hội Trường Đại Học Luật Tphcm, Nxb Hồng Đức 2007, Hông Tư Số 33/2016/tt-bqp Ngày 29 Tháng 3 Năm 2016 Của Bộ. Quốc Phòng Hướng Dẫn Một Số Điều Của Luật, Hông Tư Số 33/2016/tt-bqp Ngày 29 Tháng 3 Năm 2016 Của Bộ. Quốc Phòng Hướng Dẫn Một Số Điều Của Luật, Bộ Luật Dân Sự Qua Các Thời Kỳ, Bo Luat Moi Cua Nc Ta Vao Thoi Le Co Ten Goi La J, Văn Bản Pháp Luật Đất Đai Qua Các Thời Kỳ, Thoi Gian Cho Ky Luat La Bao Lau, Bộ Luật Hình Sự Qua Các Thời Kỳ, Hướng Dẫn ôn Tập Thi Vào Lớp 10 Tiếng Anh Nguyễn Hồng Quân Đáp An Nguyễn Hồng Quân, Thủ Tục Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Bộ Luật Ban Hành Dưới Thời Nhà Lê, Quyết Định Hết Thời Gian Kỷ Luật, Luật Giao Thông Thổi Nồng Độ Cồn, Quyết Định Kỷ Luật Thôi Việc, Quyết Định Kỷ Luật Cho Thôi Việc, Bộ Luật Mới Được Ban Hành Dưới Thời Nhà Lê Có Tên Gọi Là Gì, Bộ Luật Ban Hành Dưới Thời Trần, Quyết Định Kỷ Luật Kéo Dài Thời Hạn Nâng Lương, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Hát Huy Dân Chủ, Giữ Nghiêm Kỷ Luật, Phấn Đấu Xứng Danh “bộ Đội Cụ Hồ” Trong Thời Kỳ Mới, Phat Huy Dân Chủ, Giữ Nghiêm Kỷ Luật Xứng Danh Bộ Đội Cụ Hồ Trong Thời Ky, Phát Huy Dân Chủ Giữ Nghiêm Kỷ Luật Phấn Đấu Xứng Danh Bộ Đội Cụ Hồ Thời Kỳ Mới, Bộ Luật Phát Triển Nhất Thời Phong Kiến, át Huy Dân Chủ, Giữ Nghiêm Kỷ Luật, Phấn Đấu Xứng Danh “bộ Đội Cụ Hồ” Trong Thời Kỳ Mới, Phát Huy Dân Chủ Giử Nghiêm Kỷ Luật Xứng Danh Bộ Đội Cụ Hồ Trong Thời Kỳ Mới, Dự Báo Thời Tiếthảo Luật Đảm Bảo An Toàn Giao Thông Đường Bộ,

Bộ Luật Hồng Đức Ra Đời Năm Nào? / 2023

Năm 2011-2012: Hội thi viết chữ đẹp – cấp huyện :Lê Thị Khánh Linh – lớp 2B – Giải Ba; Nguyễn Thị Diệu Hiền – lớp 3 B – Giải Ba; Phạm Thị Hoa -lớp 3B – Giải Nhì ; Phạm Thị Thu Hiền – lớp 4B – Giải Ba; Phạm Thị Hoa – lớp 5C – Giải nhì – Cấp tỉnh: Phạm Thị Hoa -lớp 3B – Giải Ba; Phạm Thị Hoa – lớp 5C – Giải Ba . Hội thi Olympic cấp huyện: Phạm Xuân Hưng – 5 C – giải Ba; Phạm Thị Thanh Hằng – 5B – giải KK; Phạm Thị Thùy Linh – 5C – giải KK. cấp tỉnh: Phạm Xuân Hưng – 5 C – giải KK Năm 2011-2012: Hội thi viết chữ đẹp – cấp huyện :Lê Thị Khánh Linh – lớp 2B – Giải Ba; Nguyễn Thị Diệu Hiền – lớp 3 B – Giải Ba; Phạm Thị Hoa -lớp 3B – Giải Nhì ; Phạm Thị Thu Hiền – lớp 4B – Giải Ba; Phạm Thị Hoa – lớp 5C – Giải nhì – Cấp tỉnh: Phạm Thị Hoa -lớp 3B – Giải Ba; Phạm Thị Hoa – lớp 5C – Giải Ba . Hội thi Olympic cấp huyện: Phạm Xuân Hưng – 5 C – giải Ba; Phạm Thị Thanh Hằng – 5B – giải KK; Phạm Thị Thùy Linh – 5C – giải KK. cấp tỉnh: Phạm Xuân Hưng – 5 C – giải KK. Năm 2012-2013: Hội thi viết chữ đẹp – cấp huyện :Lê Thị Khánh Linh – lớp 3B – Giải KK; Nguyễn Thị Diệu Hiền – lớp 4 B – Giải nhất; Phạm Thị Thu Hiền – lớp 5B – Giải KK; Phạm Vũ Hà Vy – lớp 5B – Giải KK – Cấp tỉnh: Nguyễn Thị Diệu Hiền – lớp 4 B – Giải Ba. Hội thi Olympic cấp huyện: Phạm Thị Thu Hiền – 5B – Giải Nhì; Đỗ Thị Quỳnh – 5A – giải Nhì; Bùi Đình Tuấn Kiệt – 5B – Giải Nhì. Cấp tỉnh: Phạm Thị Thu Hiền – 5B – Giải Nhì; Đỗ Thị Quỳnh – 5A – giải KK; Bùi Đình Tuấn Kiệt – 5B – Giải KK. Đặc biệt em Phạm Thị Thu Hiền, lớp 5B được khen thưởng Tấm gương điển hình Tiên tiến trong cuộc vận động học tập và làm theo Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.Kết quả tập thể đạt giải Nhì cấp huyện. Năm học 2013-2014: Hội thi Viết chữ đẹp Cấp huyện có Nguyễn Thị Ngọc Linh 2 A giải ba; Nguyễn Thị Hằng 3A giải Ba; Vũ Thị Hồng 3 B giải Ba; Lê Thị Thanh Loan 5A giải Ba; Nguyễn Thị Dịu Hiền 5 B giải Nhì;Hội thi Olimpic cấp huyện có Nguyễn Thị Dịu Hiền 5B giải Nhất; Lê Thị Thanh Loan 5 A giải Nhì; Phạm Thị Phương Loan 5B giải Nhì; Nguyễn Hữu Việt 5A giải Ba; Trần Văn Thiện 5 B giải Ba; Olimpic Cấp tỉnh: Nguyễn Thị Dịu Hiền 5 B giải Nhì; Lê Thị Thanh Loan 5 A Giải KK. Kết quả tập thể xếp thứ 1/18. Năm học 2014-2015, trường đạt Kiểm định chất lượng cấp độ 3, giải Nhất tập thể hội thi giáo viên giỏi cấp huyện. Hội thi Trạng Nhí Tiếng Anh Victoria có: Phạm Thị Lan Anh 2A giải Nhất; Lê Hồng Anh 2C giải Ba; Nguyễn Thị Vinh 2A giải KK;Vũ Mai Hương 2C giải KK. Năm học 2015-2016: Hội thi viết chữ đẹp có 5 giải Ba cấp tỉnh gồm: Phạm Khánh Linh – 4B; Nguyễn Thị Ngọc Linh 4A, Phạm Thị Lan Anh 3 A, Nguyễn Thị Vinh – 3A, Vũ Mai Hương – 3 C. Thi Trạng nhí tiếng Anh có 3 giải Ba gồm: Bùi Ngọc Mai-2A, Nguyễn Thị Phương Thanh – 2B, Nguyễn Thị Hà Phương – chúng tôi giải toán qua mạng có 2 học sinh giải Ba huyện gồm: Phạm Viết Thái Sơn – 5A, Phạm Gia Thái Tuấn – 4B, 3 giải KK huyện gồm: Nguyễn Đức Hải Đăng – 5A, Đỗ Thị Lan – 4B, Phạm Văn Hào – 4A. Hội thi tiếng Anh qua mạng có 4 giải KK huyện gồm: Nguyễn Đức Hải Đăng- 5A , Phạm Gia Thái Sơn – 4B ,Vũ Mai Hương – 3C , Phạm Vũ Tú- 3A . Hội thi Olympic Em yêu Tiếng Việt lớp 5 cấp tỉnh có 3 giải KK tỉnh gồm: Nguyễn Thị Hằng – 5A , Nguyễn Tuấn Phong – 5 A , Nguyễn Thị Nhung -5 A. 1 giải KK huyện là em Vũ Thị Hồng – 5 B. Em Nguyễn Thị Hằng 5A được tỉnh đoàn tặng khen danh hiệu Lãnh đạo trẻ tương lai. Phạm Thị Mai Hương lớp 5B giải Ba giao lưu bơi cấp tỉnh.

Thân Phận Người Phụ Nữ Trong Bộ Luật Hồng Đức Thời Hậu Lê / 2023

Bộ luật Hồng Đức là 1 trong 4 bộ tổng luật thành văn trong lịch sử lập pháp Việt Nam (cùng với bộ Hình thư thời Lý, bộ Quốc triều thông chế thời Trần và bộ Hoàng Việt luật lệ thời Nguyễn). Bộ luật Hồng Đức là sản phẩm của việc pháp điển hóa pháp luật thời Lê sơ, hiệu lực của nó không chỉ duy trì trong hơn 300 năm thời Hậu Lê; mà kể cả thời Nguyễn sau này hay hệ thống pháp luật Việt Nam hiện đại cũng đã kế thừa nhiều thành tựu lập pháp trong bộ luật Hồng Đức.

Bộ luật Hồng Đức bao gồm 722 điều, chia thành 13 chương; nhưng không phải tất cả các điều luật này đều được ban hành trong thời kì Hồng Đức (1470-1497). Ví dụ, điều 388 bộ luật Hồng Đức được ban hành vào năm Quang Thuận thứ 2 (1461); điều 389 bộ luật Hồng Đức được ban hành vào năm Hồng Thuận thứ 3 (1511), điều 391 bộ luật Hồng Đức được ban hành vào năm Quang Thiệu thứ 2 (1517)…

Với Bộ luật Hồng Đức, lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, người phụ nữ được pháp luật quy định một loại quyền đặc biệt, đó là quyền được bỏ chồng. Điều 308 quy định: “Phàm chồng đã bỏ lửng vợ 5 tháng không đi lại (vợ được trình với quan sở tại và xã quan làm chứng) thì mất vợ”. Mặc dù dưới thời phong kiến, quan hệ hôn nhân của con cái là do cha mẹ sắp đặt, định đoạt, song Điều 322 quy định “con gái hứa gả chồng mà chưa thành hôn, nếu người con trai bị ác tật hay phạm tội hoặc phá tán gia sản thì cho phép người con gái được kêu quan mà trả đồ lễ…” hoặc “con rể lăng mạ cha mẹ vợ, đem thưa quan, cho ly dị”, và người con gái sẽ không bị phân biệt đối xử khi thoái hôn.

Trong thực tế, thời phong kiến người phụ nữ rất hiếm khi thực hiện được quyền này. Tuy nhiên việc luật định như vậy đã thể hiện được quyền lợi của người phụ nữ và quan trọng hơn nó trở thành cơ sở để bắt buộc người chồng phải thực hiện tốt nghĩa vụ của mình đối với vợ và gia đình. Có thể nói đây là điều luật thể hiện rất rõ tính sáng tạo của các nhà làm luật thời Hậu Lê.

Trong quan hệ thừa kế ruộng hương hỏa, Bộ luật Hồng Đức cũng cho phép con gái trưởng được thừa kế ruộng hương hỏa nếu gia đình không có con trai (Điều 391). Các điều từ Điều 374 đến Điều 376 đã gián tiếp thừa nhận người vợ có quyền có tài sản riêng, có quyền đồng sở hữu khối tài sản chung cùng chồng trong thời gian hôn nhân. Người vợ cũng có quyền được thừa kế tài sản của chồng và sự chênh lệch giữa hai vợ chồng trong việc thừa kế tài sản của nhau là không đáng kể. Các quy định này phản ánh truyền thống tôn trọng phụ nữ trong đời sống xã hội và trong gia đình người Việt. Chính việc tiếp thu và kế thừa một cách hài hòa, sâu sắc truyền thống tốt đẹp của dân tộc, cũng như tiếp nhận và thể hiện được yếu tố luật tục trong nhiều chế định đã góp phần tạo nên hiệu lực thực tế và ảnh hưởng lâu dài của Bộ luật Hồng Đức kể cả sau khi nhà Hậu Lê không còn tồn tại.

Phụ nữ phạm tội không bị áp dụng một số hình phạt như trượng hình, riêng lưu hình thì đàn bà chỉ bị đánh roi, thích chữ vào mặt, bắt phải làm việc nhưng không phải đeo xiềng xích như đàn ông; đàn bà phải tội tử hình trở xuống, nếu đang có thai thì phải để sinh đẻ sau 100 ngày mới được đem hành hình. Nếu ngục quan làm trái luật thì phải chịu tội.

Chương Thông gian quy định các hình phạt nghiêm khắc đối với các hành vi xâm hại tình dục, nhân phẩm tiết hạnh, nhất là đối với trẻ em gái. Tội gian dâm với vợ người khác hay quyến rũ con gái chưa chồng đều bị xử tội đồ hay lưu và phải nộp tiền tạ, kẻ dắt mối cũng phải chịu tội. Hiếp dâm ngoài bị xử tội lưu hay tội chết còn phải nộp tiền tạ hơn một bậc so với tội gian dâm thường; riêng việc gian dâm với con gái nhỏ từ 12 tuổi trở xuống, dù người con gái thuận tình thì cũng xử như tội hiếp dâm. Cũng là gian dâm nhưng đối với người phụ nữ là vợ kế, vợ lẽ của ông cha, với mẹ nuôi, mẹ kế, chị em gái… thì bị xử nặng hơn, người đàn bà bị lưu đi châu xa. Đặc biệt, các ngục quan, ngục lại gian dâm với đàn bà, con gái có việc kiện thì xử tội nặng hơn tội gian dâm thường một bậc.

Trình Bày Nội Dung Bộ Luật Hồng Đức Thời Lê Sơ? / 2023

+ Bảo vệ quyền lợi của quan lại, giai cấp thống trị, địa chủ phong kiến + Bảo vệ chủ quyền quốc gia, khuyến khích phát triển kinh tế, giữ gìn truyền thống của dân tộc, bảo vệ một số quyền lợi phụ nữ

Điểm tiến bộ trong luật Hồng Đức là nó có một tiến khá căn bản trong việc cải thiện địa vị của người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Vai trò của người phụ nữ đã được đề cao hơn rất nhiều so với các bộ luật đương thời trong khu vực. Nó cho thấy người vợ có quyền quản lý tài sản của gia đình (khi chồng chết) và họ có quyền thừa kế như nam giới.[7]

Điểm thứ hai, là hình phạt cho phạm nhân nữ bao giờ cũng thấp hơn so với phạm nhân nam. Ví dụ: Điều 1 quy định trượng hình chỉ đàn ông phải chịu: “Từ 60 cho đến 100 trượng, chia làm 5 bậc: 60 trượng, 70 trượng, 80 trượng, 90 trượng, 100 trượng, tuỳ theo tội mà thêm bớt. Xử tội này có thể cùng với tội lưu, tội đồ, biếm chức, hoặc xử riêng chỉ đàn ông phải chịu.” Điều 680: “Đàn bà phải tội tử hình trở xuống nếu đang có thai, thì phải để sinh ** sau 100 ngày mới đem hành hình. Nếu chưa sinh mà đem hành hình thì ngục quan bị xử biếm hai tư; ngục quản bị đồ làm bản cục đinh. Dù đã sinh rồi, nhưng chưa đủ hạn một trăm ngày mà đem hành hình, thì ngục quan và ngục lại bị tội nhẹ hơn tội trên hai bậc. Nếu đã đủ 100 ngày mà không đem hành hình, thì ngục quan hay ngục lại bị tội biếm hay tội phạt”..

Điểm thứ ba, nó thể hiện chính sách trọng nông của triều Lê. Bộ luật trừng phạt rất nặng các tội như phá hoại đê điều (điều 596), chặt phá cây cối và lúa má của người khác (điều 601), tự tiện giết trâu ngựa (điều 580) v.v Những điều luật trong Quốc Triều Hình Luật đã xác định trách nhiệm của nhà nước thông qua trách nhiệm của hệ thống quan lại nhằm đảm bảo cuộc sống tối thiểu của người nghèo khổ trong xã hội (Điều 294; Điều 295).

Điểm thứ tư, luật Hồng Đức có nhiều quy định thể hiện tính chất nhân đạo, thể hiện sự quan tâm và bảo vệ dân thường. Ví dụ: Điều 17 Quốc Triều Hình Luật quy định: “Khi phạm tội chưa già cả tàn tật, đến khi già cả tàn tật mới bị phát giác thì xử theo luật già cả tàn tật.Khi ở nơi bị đồ thì già cả tàn tật cũng thế. Khi còn bé nhỏ phạm tội đến khi lớn mới phát giác thì xử tội theo luật lúc còn nhỏ”. Quốc Triều Hình Luật còn thể hiện chính sách khoan hồng đối với người phạm tội tuy chưa bị phát giác và tự thú trước (trừ phạm tội thập ác hoặc giết người). Điều 18 và điều 19: “Phàm ăn trộm tài vặt của người sau lại tự thú với người mất của thì cũng coi như là thú ở cửa quan”. Điều 21, 22, 23, 24 của Quốc Triều Hình Luật quy định cho chuộc tội bằng tiền (trừ hình phạt đánh roi vì cho rằng đánh roi có tính chất răn bảo dạy dỗ nên không phải cho chuộc).

Điểm thứ năm, luật Hồng Đức vừa tiếp thu có chọn lọc tư tưởng của Nho giáo vừa phát huy những phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc. Ví dụ: Điều 40: “Những người miền thượng du (miền núi, miền đồng bào dân tộc ít người cư trú) cùng phạm tội với nhau thì theo phong tục xứ ấy mà định tội. Những người thượng du phạm tội với người trung châu (miền trung du và miền đồng bằng) thì theo luật mà định tội.”. Có thể nói đây là một trong những điều luật thể hiện rõ nhất tính sáng tạo của nhà làm luật. Điểm thú vị của quy định này ở chỗ luật pháp dù có hoàn bị đến đâu cũng không thể phủ nhận hoặc thay thế hoàn toàn vai trò của phong tục tập quán vốn dĩ đã tồn tại lâu dài trước cả khi có luật.